Program Funkcjonalno Użytkowy. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno Użytkowy. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II."

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno Użytkowy Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II. Gliwice, marzec 2016

2 Nazwa Zamówienia: Lokalizacja projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II Miasto Gliwice, powiat gliwicki, województwo śląskie Nazwy i Kody: Zgodnie ze słownikiem CPV niniejsze opracowanie obejmuje kody przedstawione w Załączniku nr 1 Nazwa Zamawiającego: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa Gliwice Autorzy opracowania: inż. Dawid Ochód mgr. Ludomir Utratny Zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego: Spis zawartości został przedstawiony na stronie nr 3 Strona 2

3 Spis treści 1 Definicje i skróty Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Sterowanie ruchem drogowym Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury Nadawanie Priorytetu zielonego światła Nadawanie Priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych System do zarządzania Priorytetu Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących poprzez znaki zmiennej treści i radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych System informacji o warunkach Drogowych znaki zmiennej treści VMS System informacji warunków ruchowych Radio CB System informacji warunków ruchowych Radio obsługi technicznej Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych systemu identyfikacji czasów przejazdu (wyświetlane na znakach zmiennej treści VMS) Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych Budowa lub rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta Rozbudowa systemu meteorologicznego System preselekcji pojazdów System wagowej preselekcji pojazdów System preselekcji pojazdów o przekroczonej wysokości Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem Promocja projektu Dodatkowe warunki Odbiór robót Wymagania ogólne Pozostałe wymagania Część informacyjna Strona 3

4 1 Definicje i skróty CSR - Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach - Referat Centrum Sterownia Ruchem, DTŚ Drogowa Trasa Średnicowa, Sterownik urządzenie elektroniczne, służące do realizacji założonego programu pracy sygnalizacji świetlnej lub tunelu. Sygnalizatory Zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) służących do wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu. System wideodetekcji system składający się z kamery oraz urządzenia służącego do wykrywania pojazdów Urządzenia transmisji danych Zestaw urządzeń telekomunikacyjnych oraz kabli światłowodowych albo zestaw urządzeń radiowych do dwustronnego przesyłania informacji między sterownikami a centrum sterowania. Analityka wzorzec opisu zdarzenia odpowiadający sytuacji, o której operatorzy powinni być informowani na bieżąco.. Zdarzenie obiekt lub sytuacja zidentyfikowana podczas analizy strumienia video. ZDM Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Znak VMS znak zmiennej treści DTŚ Drogowa Trasa Średnicowa droga wojewódzka nr 902 DK88 Droga krajowa nr 88 ANPR Urządzenie służące do pomiaru ruchu pojazdów na podstawie odczytywanych tablic rejestracyjnych Strona 4

5 2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zadania jest inwestycja Miasta Gliwice pod nazwą Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II. W opracowaniu tym przedstawiano opis przedmiotu zamówienia dotyczącego rozbudowy istniejącego systemu sterowania ruchem na terenie dróg publicznych Miasta Gliwice. Zakres zadania: Lp. Spis treści Nazwa zadania Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego. Krótki opis zadania W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić system do nadawania priorytetu komunikacji zbiorowej na sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Gliwice. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić system do nadawania priorytetu dla pojazdów służb ratowniczych na każdej sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Gliwice. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemów informacji drogowej znaków zmiennej treści VMS, radia CB oraz radia do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania oraz dostarczenia mobilnej aplikacji dla użytkowników ruchu drogowego dostępnej przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne. Strona 5

6 Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie Systemu prezentującego czasy przejazdu na znakach zmiennej treści Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta Rozbudowa systemu meteorologicznego Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta Gliwice. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy istniejącego systemy punktów pomiaru ruchu oraz wykonania i dostarczenia systemu identyfikacji czasów przejazdu przez miasto Gliwice wraz z wyświetlaniem powyższych informacji na znakach zmiennej treści VMS oraz umieszczeniem uzyskanej informacji na stronie www oraz w aplikacji mobilnej. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczania, instalacji oraz konfiguracji systemu analizującego obraz z monitoringu drogowego wraz z funkcją automatycznego powiadamiania o wykrytych zdarzeniach. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta w obrębie ulic: Barlickiego i Chudoby, Studziennej i Placu Inwalidów Wojennych, Parking nad tunelem DTŚ, Wybrzeże Armii Krajowej, Konopnickiej, Sienkiewicza, Kłodnicka i Dworcowej W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemu meteorologicznego o pięć nowych punktów pomiarowych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w trzech punktach na terenie miasta Gliwice. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu wraz z wyposażeniem służącego do mobilnej obserwacji i analizy ruchu drogowego. 3 Opis stanu istniejącego Strona 6

7 Istniejące Centrum Sterowania Ruchem na terenie miasta Gliwice jest zlokalizowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ulicy Płowieckiej 31. Centrum Sterowania Ruchem składa się między innymi z dwóch pomieszczeń dyspozytorskich w których zlokalizowane są stanowiska zarządzania ruchem na terenie miasta oraz tunelem w ciągu DTŚ. Poniżej przedstawiono zdjęcie pierwszego pomieszczenia do zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice. Pomieszczenie składa się z czterech stanowisk operacyjnych oraz ściany wizyjnej. Strona 7

8 Drugie pomieszczenie przeznaczone jest do zarządzania ruchem w ciągu DTŚ oraz tunelem znajdującym się w centrum miasta Gliwice. Powyższe pomieszczenie składa się z dwóch stanowisk operacyjnych oraz ściany wizyjnej. Centrum Sterowania Ruchem obsługiwane jest przez dwie serwerownie zlokalizowane w budynku ZDM oraz jedną serwerownię zlokalizowaną w budynku technicznym B tunelu na DTŚ przy ul. Dubois, w których zlokalizowany jest sprzęt IT służący do zarządzania sygnalizacjami świetlnymi, znakami zmiennej treści oraz tunelem w ciągu DTŚ Gliwice. Do powyższych serwerowni podłączone są za pomocą sieci światłowodowej wszystkie sygnalizacje świetlne zlokalizowane na terenie miasta Gliwice oraz pozostałe urządzenia i systemy (m.in. dzielnica Akademicka, znaki VMS, system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych w rejonie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, sygnalizacje ostrzegawcze). Strona 8

9 3.1 Sterowanie ruchem drogowym Sterowanie ruchem drogowym na trenie miasta Gliwice odbywa się poprzez: Obszarowy system zarządzania ruchem SPOT UTOPIA. Koordynację nadążną sygnalizacji świetlnej bazującą na danych uzyskanych z punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. Ręczna ingerencję operatorów Centrum Sterowania Ruchem za pomącą programu SNS Do celów zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice stosowane są: Punkty pomiaru natężeń ruchu pojazdów na wlotach ulic w obszarze 18 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Gliwice. System automatycznego pobierania danych z punktów pomiarowych do systemu składowania danych wraz z aplikacją udostępniającą dane o natężeniach ruchu pojazdów oraz automatycznego wybierania długości cyklu sygnalizacji na poszczególnych ciągach koordynowanych. Kamery monitoringu skrzyżowań zapewniające obserwowanie obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach. Punktów dostępowych IT zlokalizowane przy każdej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gliwice. Centrum Sterowania Ruchem wyposażone w systemy do zarządzania i monitorowania ruchu drogowego na terenie miasta Gliwice. Priorytet komunikacji zbiorowej dla linii autobusowej A4 (priorytet na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na trasie linii autobusowej A4). Centralny system sterowania ruchem oraz system zarządzania koordynacjami liniowymi Znaków zmiennej treści VMS. System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych. System zarządzania ruchem w dzielnicy Akademickiej. System zarządzania ruchem w ciągu DTŚ oraz tunelem zlokalizowanym w centrum miasta. 3.2 Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury Poniżej w tabeli, przedstawiono wykaz sygnalizacji świetlnych, punktów dostępowych i sygnalizacji aktywnych na przejściach dla pieszych na terenie miasta Gliwice. Lp. Lokalizacja/kategoria dróg Rodzaj sygnalizacji 1. Chorzowska - Knurowska - Wolności - DK88 akomodacyjna 2. Chorzowska - Zabrska - Dąbrowskiego akomodacyjna 3. Chorzowska - przejście przy Okrzei akomodacyjna Strona 9

10 4. Chorzowska - przejście przy Kaplicznej akomodacyjna 5. Tarnogórska - Piwna - Traugutta akomodacyjna 6. Jagiellońska - Dworcowa - Plac Piastów akomodacyjna 7. Zwycięstwa - Bohaterów Getta Warszawskiego akomodacyjna 8. Jagiellońska - Częstochowska akomodacyjna. 9. Jagiellońska - Zabrska - Konarskiego akomodacyjna 10. Konarskiego - wyjazd z Politechniki akomodacyjna 11. Opolska - Lipowa - Dąbrowskiego akomodacyjna 12. Tarnogórska - Opolska - Świętojańska akomodacyjna 13. Tarnogórska - Grottgera - Skowrońskiego akomodacyjna 14. Tarnogórska - przejście przy Marka akomodacyjna 15. Tarnogórska - Elsnera - Rogozińskiego akomodacyjna 16. Świętojańska - Warszawska akomodacyjna 17. Toszecka - Śliwki - Świętojańska akomodacyjna 18. Toszecka - Myśliwska - Pionierów akomodacyjna 19. Toszecka - sygnalizacja ostrzegawcza ostrzegawcza 20. Toszecka - Ziemięcicka - Nad Łąkami akomodacyjna 21. Główna - Staromiejska akomodacyjna 22. Orlickiego Śliwki - DTŚ akomodacyjna 23. Orlickiego - Wyspiańskiego akomodacyjna 24. Kozielska - Wyspiańskiego - Styczyńskiego akomodacyjna 25. Opla - Starogliwicka akomodacyjna 26. Andersa - przejście przy Mieszka I akomodacyjna 27. Śliwki - przejście przy Szobiszowickiej akomodacyjna 28. Andersa - Styczyńskiego akomodacyjna 29. Kościuszki - Daszyńskiego - Andersa akomodacyjna 30. Opolska - Witkiewicza akomodacyjna 31. Kościuszki - Zygmunta Starego akomodacyjna 32. Nowy Świat - Sikornik akomodacyjna 33. Nowy Świat - Kościuszki - Kochanowskiego akomodacyjna 34. Rybnicka - Kochanowskiego akomodacyjna 35. Rybnicka - Kosów - Żwirki i Wigury akomodacyjna 36. Rybnicka - Żurawia - Bardowskiego akomodacyjna 37. Nowy Świat - Rybnicka - Jana Pawła II akomodacyjna 38. Nowy Świat - Pszczyńska - Mikołowska akomodacyjna 39. Zwycięstwa - Wyszyńskiego akomodacyjna 40. Dworcowa - Wyszyńskiego - Strzody akomodacyjna 41. Wrocławska - Akademicka - Strzody akomodacyjna 42. Pszczyńska - Bojkowska akomodacyjna 43. Pszczyńska - przejście przy Lukoilu akomodacyjna 44. Daszyńskiego - przejście przy Lekarskiej akomodacyjna 45. Pszczyńska - Kopalniana akomodacyjna 46. Pszczyńska - Pocztowa akomodacyjna Strona 10

11 47. Sikorskiego - Wielicka akomodacyjna 48. Sikorskiego - przejście dla pieszych akomodacyjna 49. Pszczyńska - przejście przy Lidlu akomodacyjna 50. Kozielska - przejście przy Gagarina akomodacyjna 51. Kochanowskiego - sygnalizacja ostrzegawcza ostrzegawcza 52. Łabędzka - Edisona - Chemiczna 53. Łabędzka - wyjazd z Tesco akomodacyjna 54. Pszczyńska - Panewnicka akomodacyjna 55. Kujawska - Panewnicka akomodacyjna 56. Kozielska - Okulickiego akomodacyjna 57. Andersa - Okulickiego akomodacyjna 58. Daszyńskiego - przejście przy Bałtyckiej akomodacyjna 59. Nowy Świat - Kosów - Zygmunta Starego akomodacyjna 60. Przyszowska - Zygmuntowska akomodacyjna 61. Przyszowska - Partyzantów Akomodacyjna 62. Reymonta - Korczoka - Beskidzka 63. Reymonta - Odrowążów akomodacyjna 64. Kościuszki - Sobieskiego akomodacyjna 65. Wrocławska - Łużycka - Dunikowskiego akomodacyjna 66. Aktywne przejście ul. Kosów ostrzegawcza 67. Aktywne przejście ul. Królewskiej Tamy ostrzegawcza 68. Aktywne przejście ul. Jedności ostrzegawcza 69. Aktywne przejście ul. Beskidzka ostrzegawcza 70. Aktywne przejście ul. Kozielska ostrzegawcza 71. Ulica Akademicka akomodacyjna 72. Jagodowa - sygnalizacja ostrzegawcza ostrzegawcza 73. Żabińskiego - sygnalziacja ostrzegawcza ostrzegawcza 74. Częstochowska przejście dla pieszych akomodacyjna 75. Tunel DTŚ stałczasowa Załącznik nr 2 przedstawia szczegółowy wykaz sygnalizacji świetlnych z uwzględnieniem: Lokalizacji sygnalizacji, systemów i urządzeń IT Rodzaju sygnalizacji świetlnych Rodzaju sterownika sygnalizacji świetlnych Numeru sterownika sygnalizacji świetlnych Czasu pracy sygnalizacji świetlnych Wykazu koordynacji sygnalizacji świetlnych Wykazu systemu wideo detekcji liczbie kamer Liczby pętli indukcyjnych Liczby czujników magnetycznych Liczby latarni grup kołowych Strona 11

12 Liczby latarni grup pieszych Liczby latarni jednokomorowych Rodzaju sygnalizatorów sygnalizacji świetlnych Liczby przycisków dla pieszych Liczby sygnalizatorów akustycznych Wykazu Kamer monitoringu Wykazu lokalizacji priorytetu komunikacji miejskiej Liczby Punktów pomiaru ruchu oraz jej lokalizacja Liczby masztów Liczby wysięgów Wykazu masztów pod kamery monitoringu Liczby przełączników sieciowy Liczby Zasilaczy UPS Wykazu stacji meteorologicznych Załącznik nr 3 przedstawia mapę na której zaznaczono lokalizację skrzyżowań, systemów oraz urządzeń IT zgodnie z szczegółowym wykazem sygnalizacji świetlnej przedstawionym powyższej. 4 Nadawanie Priorytetu zielonego światła Głównym celem systemu priorytetu dla transportu zbiorowego a także pojazdów uprzywilejowanych jest usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej oraz pojazdów Strona 12

13 uprzywilejowanych takich jak straż pożarna, pogotowie i policja. Wdrożony system powinien wykorzystywać istniejącą infrastrukturę. Urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach powyższego systemu muszą umożliwiać nadzorowanie położenia autobusów komunikacji miejskiej na trasie ich przejazdu (zwizualizowanych na mapie miasta, gdy pojazdy znajdują się w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną), położenia pojazdów uprzywilejowanych (jeżeli mają włączone sygnały ostrzegawcze) oraz prezentować ich położenie na monitorach zainstalowanych w Centrum Zarządzania Ruchem. W zależności od potrzeb, system powinien nadawać priorytet w sposób zróżnicowany. Wdrożony system priorytetu transportu zbiorowego musi gwarantować: nadawanie priorytetu autobusom (nadawanie sygnału zielonego) zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym według aktualnego rozkładu jazdy. System musi sprawdzać opóźnienie autobusu w stosunku do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej oraz żądać priorytetu tylko i wyłącznie w momencie gdy dany pojazd posiada opóźnienie w stosunku do rozkładu jazdy. Celem wdrożonego rozwiązana jest minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania, na których ruch jest sterowany przez sygnalizacje świetlne. nadawanie priorytetu dla pojazdów uprzywilejowanych (nadawanie sygnału czerwonego na całym skrzyżowaniu). Nadawanie żądania priorytetu musi być realizowane w sytuacji gdy pojazd uprzywilejowany posiada uruchomione sygnału dźwiękowy i świetlny. Nie mniej jednak pojazd musi posiadać cały czas połączenie z systemem (na terenie miasta Gliwice) oraz nadawać swoje położenie, które musi być prezentowane na mapie miasta. Dla usprawnienia przejazdu autobusów komunikacji miejskiej jak i pojazdów uprzywilejowanych należy wykorzystać istniejący system priorytetu komunikacji miejskiej lub też dostarczyć nowy system z uwzględnieniem modyfikacji istniejącego systemu priorytetu linii A4. System musi gwarantować priorytetowe nadawanie sygnału zielonego dla odpowiednich grup sygnalizacyjnych zapewniających przejazd autobusu zbliżającego się lub znajdującego się na wlocie danego skrzyżowania. Podobnie system musi gwarantować priorytetowe wywołanie sygnałów czerwonych dla wszystkich grup sygnalizacyjnych by zapewnić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez skrzyżowania. Celem wdrożonego rozwiązana jest minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania, na których ruch jest sterowny przez sygnalizacje świetlne oraz bezpieczny przejazd pojazdów uprzywilejowanych przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne. 4.1 Nadawanie Priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej Dla usprawnienia przejazdu autobusów komunikacji miejskiej należy wykorzystać istniejący Strona 13

14 system priorytetu komunikacji miejskiej lub też dostarczyć nowy system z uwzględnieniem modyfikacji istniejącego systemu priorytetu linii A4, a także zaprojektować i wdrożyć dodatkowe funkcje i cechy systemu. Zadanie rozbudowy i modernizacji systemu jest podzielone na podzadania: Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółową koncepcję rozbudowy obecnie eksploatowanego systemy priorytetu komunikacji miejskiej eksploatowanego na trasie przejazdu autobusu linii A4. Wyposaży szafy IT oraz autobusy komunikacji miejskiej obsługę priorytetu bezpośredniego. w urządzenia zapewniające Rozbuduje istniejący system priorytetu komunikacji miejskiej lub też dostarczyć nowy system z uwzględnieniem modyfikacji istniejącego. W przypadku rozbudowy istniejącego systemu nadawania priorytetu zielonego światła dla komunikacji zbiorowej, zamawiający wymaga zastosowania parametrów podanych poniżej. Na skrzyżowaniach wymienionych w tabeli poniżej należy zainstalować urządzenia gwarantujące możliwość obsługi priorytetu bezpośredniego. Urządzenie te mają zapewniać łączność pojazd (wyposażony w niezbędne urządzenia) sterownik sygnalizacji świetlnej. Należy rozbudować istniejący systemu komunikacji z pojazdem w oparciu o modem krótkiego zasięgu posiadający następujące minimalne parametry: Częstotliwość pracy Odstęp pomiędzy kanałami Liczba kanałów 10 Stabilność częstotliwości Tryb komunikacji Moc nośna Stabilność mocy nośnej Mhz 25 khz ±< 2.5 khz Pół-duplex 10 mv 500 mw / 50Ω + 2 db / - 3 db Czułość dbm (BER < 10 E -3) Protokół Prędkość protokołu RS Prędkość transmisji radiowej Napięcie zasilania Pobór mocy max. Temperatura pracy RS-232, RS-485, RS bps bps +9VDC +30 VDC 1.7W (odbiór), 4W (transmisja), 0,05W (czuwanie) -25C +55 C Radiomodem należy zainstalować na istniejącym wysięgu sygnalizacji świetlnej oraz połączyć z szafą IT zlokalizowaną na skrzyżowaniu. Komunikacja radiomodem szafa IT ma być realizowana poprzez protokół RS-485 lub RS-422 lub za pomocą TCP-IP. Strona 14

15 W każdej szafie IT należy zainstalować jednostkę centralną w której następuje analiza danych odbieranych z pojazdów i która decyduje o konieczności przyznania priorytetu. Jednostka centralna ma mieć możliwość programowania jej bezpośrednio z serwera systemu jednak kopia danych niezbędnych do podjęcia decyzji przyznania priorytetu musi być przechowywana lokalnie. Zagwarantuje to możliwość realizacji priorytetu w przypadku awarii łączności szafa IT CSR. Jednostka centralna powinna posiadać następujące minimalne cechy: Liczba rdzeni procesora 4 Częstotliwość pracy rdzenia Pamięć operacyjna Obsługiwane protokoły Tryb komunikacji Pobierana moc Obsługiwana pamięć 900 Mhz 1 GB DDR2 TCP/IP (10/100 BaseT Ethernet), RS-232 Pół-duplex 10 W Micro SDIO Jednostka centralna ma komunikować się z sterownikiem sygnalizacji ulicznej w dwojaki sposób: Po przez sieć miejską z wykorzystaniem protokołu TCP-IP. Ma to być podstawowy kanał komunikacji, realizowany kiedy sieć miejska działa bez zarzutu. Bezpośrednio ze sterownikiem poprzez złącze RS-232, metoda wykorzystywana w przypadku awarii sieci miejskiej. Jednostka centralna musi zapisywać lokalnie wszystkie odebrane przez radiomodem komunikaty i przechowywać je w pamięci przez okres co najmniej jednego tygodnia. Jednostka musi zapisywać w bazie danych na serwerze centralnym informacje o przejazdach wszystkich pojazdów uprawnionych do otrzymania priorytetu niezależnie czy będą priorytetowo obsługiwane czy nie. Wykonawca ma dostarczyć zasilacz do radiomodemu jak i jednostki centralnej. Wszystkie zainstalowane w szafie IT urządzenia oraz okablowanie należy w czytelny sposób oznaczyć oraz opracować dla nich dokumentację powykonawczą. Wykaz sygnalizacji świetlnych objętych zakresem zadania: Lp. Lokalizacja/kategoria dróg Rodzaj sygnalizacji 1. Chorzowska - Knurowska - Wolności - DK88 akomodacyjna 2. Chorzowska - Zabrska - Dąbrowskiego akomodacyjna 3. Chorzowska - przejście przy Okrzei akomodacyjna 4. Chorzowska - przejście przy Kaplicznej akomodacyjna Strona 15

16 5. Tarnogórska - Piwna - Traugutta akomodacyjna 6. Jagiellońska - Dworcowa - Plac Piastów akomodacyjna 7. Zwycięstwa - Bohaterów Getta Warszawskiego akomodacyjna 8. Jagiellońska - Częstochowska akomodacyjna. 9. Jagiellońska - Zabrska - Konarskiego akomodacyjna 10. Konarskiego - wyjazd z Politechniki akomodacyjna 11. Opolska - Lipowa - Dąbrowskiego akomodacyjna 12. Tarnogórska - Opolska - Świętojańska akomodacyjna 13. Tarnogórska - Grottgera - Skowrońskiego akomodacyjna 14. Tarnogórska - przejście przy Marka akomodacyjna 15. Tarnogórska - Elsnera - Rogozińskiego akomodacyjna 16. Świętojańska - Warszawska akomodacyjna 17. Toszecka - Śliwki - Świętojańska akomodacyjna 18. Toszecka - Myśliwska - Pionierów akomodacyjna 20. Toszecka - Ziemięcicka - Nad Łąkami akomodacyjna 21. Główna - Staromiejska akomodacyjna 22. Orlickiego - Portowa - Śliwki akomodacyjna 23. Orlickiego - Wyspiańskiego akomodacyjna 24. Kozielska - Wyspiańskiego - Styczyńskiego akomodacyjna 25. Opla - Starogliwicka akomodacyjna 26. Andersa - przejście przy Mieszka I akomodacyjna 27. Śliwki - przejście przy Szobiszowickiej akomodacyjna 28. Andersa - Styczyńskiego akomodacyjna 29. Kościuszki - Daszyńskiego - Andersa akomodacyjna 30. Opolska - Witkiewicza akomodacyjna 31. Kościuszki - Zygmunta Starego akomodacyjna 32. Nowy Świat - Sikornik akomodacyjna 33. Nowy Świat - Kościuszki - Kochanowskiego akomodacyjna 34. Rybnicka - Kochanowskiego akomodacyjna 35. Rybnicka - Kosów - Żwirki i Wigury akomodacyjna 36. Rybnicka - Żurawia - Bardowskiego akomodacyjna 37. Nowy Świat - Rybnicka - Jana Pawła II akomodacyjna 38. Nowy Świat - Pszczyńska - Mikołowska akomodacyjna 39. Zwycięstwa - Wyszyńskiego akomodacyjna 40. Dworcowa - Wyszyńskiego - Strzody akomodacyjna 41. Wrocławska - Akademicka - Strzody akomodacyjna 42. Pszczyńska - Bojkowska akomodacyjna 43. Pszczyńska - przejście przy Lukoilu akomodacyjna 44. Daszyńskiego - przejście przy Lekarskiej akomodacyjna 45. Pszczyńska - Kopalniana akomodacyjna 46. Pszczyńska - Pocztowa akomodacyjna 47. Sikorskiego - Wielicka akomodacyjna 48. Sikorskiego - przejście dla pieszych akomodacyjna Strona 16

17 49. Pszczyńska - przejście przy Lidlu akomodacyjna 50. Kozielska - przejście przy Gagarina akomodacyjna 52. Łabędzka - Edisona - Chemiczna 53. Łabędzka - wyjazd z Tesco akomodacyjna 54. Pszczyńska - Panewnicka akomodacyjna 55. Kujawska - Panewnicka akomodacyjna 56. Kozielska - Okulickiego akomodacyjna 57. Andersa - Okulickiego akomodacyjna 58. Daszyńskiego - przejście przy Bałtyckiej akomodacyjna 59. Nowy Świat - Kosów - Zygmunta Starego akomodacyjna 60. Przyszowska - Zygmuntowska akomodacyjna 61. Przyszowska - Partyzantów akomodacyjna 62. Reymonta - Korczoka - Beskidzka 63. Reymonta - Odrowążów akomodacyjna 64. Kościuszki - Sobieskiego akomodacyjna 65. Wrocławska - Łużycka - Dunikowskiego akomodacyjna 66. Częstochowska przejście dla pieszych akomodacyjna Dodatkowo priorytet należy wdrożyć na nowobudowanych sygnalizacjach świetlnych (wykonywanych w roku 2016) na następujących skrzyżowaniach: Akademicka Panewnicka Grottgera Warszawska Na skrzyżowaniach gdzie już zostały zainstalowane urządzenia do priorytetowej obsługi komunikacji miejskiej należy dokonać takiej modernizacji oprogramowania jednostki centralnej aby była możliwa współpraca jednostka centralna sterownik sygnalizacji świetlnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w przypadku urządzeń dostarczanych w ramach tego zadania (dwa kanały: sieć miejska i łączność poprzez RS-232). Lp. Lokalizacja/kategoria dróg Rodzaj sygnalizacji 1. Chorzowska - Zabrska - Dąbrowskiego akomodacyjna 2. Chorzowska - przejście przy Kaplicznej akomodacyjna 3. Jagiellońska - Dworcowa - Plac Piastów akomodacyjna 4. Zwycięstwa - Bohaterów Getta Warszawskiego akomodacyjna 5. Jagiellońska - Częstochowska akomodacyjna 6. Jagiellońska - Zabrska - Konarskiego akomodacyjna 7. Kościuszki - Daszyńskiego - Andersa akomodacyjna 8. Nowy Świat - Sikornik akomodacyjna 9. Zwycięstwa - Wyszyńskiego akomodacyjna 10. Daszyńskiego - przejście przy Bałtyckiej akomodacyjna Strona 17

18 W czasie prowadzonych w/w prac nie dopuszcza się możliwości wyłączenia aktualnie eksploatowanego systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji miejskiej na okres większy niż 24 godziny. Zmiany w systemie należy wprowadzać w okresie nocnym (w godzinach od 22:00 do 6:00) W celu realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę priorytetu bezpośredniego dla pojazdów komunikacji miejskiej w 142 pojazdach, 18 pojazdach (wskazanych wykonawcy na etapie realizacji zadania) z zainstalowanym i użytkowanym systemem nadawania priorytetu oraz dostarczyć (do siedziby ZDM Gliwice na ulicę Płowiecką 31) dodatkowe 10 kompletów (wraz z okablowaniem i potrzebnymi licencjami) urządzeń gotowych do zabudowy w autobusach. W pojazdach komunikacji miejskiej należy zainstalować urządzenia stacjonarne z uwzględnieniem możliwość przeniesienia urządzenia do innych pojazdów w czasie eksploatacji. Dostarczane urządzenia muszą współpracować z systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych eksploatowanym w autobusach. Urządzenia mają być zasilane zinstalacji elektrycznej pojazdu i mają być do niej na stałe podłączone. Urządzenie w czasie pracy (włączony silnik pojazdu) nie może pobierać prądu większego niż 1,5 A, natomiast w trybie czuwania (silnik pojazdu wyłączony) maksymalny pobór prądu nie może przekraczać 0,1A. Antena do komunikacji radio-modemowej krótkiego zasięgu ma zostać zainstalowana na dachu lub w środku pojazdu w sposób zapewniający stałą komunikację z systemem. W przypadku sygnału GPS gdy zachodzi taka możliwość należy wykorzystać już zainstalowane w pojeździe odbiorniki. Urządzenie należy zainstalować w pojedzie w sposób nie utrudniający jego eksploatacji ale również taki aby był do niego łatwy dostęp w celu dokonywania ewentualnych napraw i przeglądów. Wszelkie uzgodnienia oraz koszty dotyczące montażu urządzeń w pojazdach leżą po stronie wykonawcy. Wymaga się aby system umożliwiał pobieranie danych z istniejących systemów funkcjonujących w pojazdach komunikacji miejskiej jakim jest ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych). Urządzenia zainstalowane w pojazdach mają przesyłać w komunikatach minimum następujące dane: pozycja GPS numer boczny pojazdu numer linii którą dany pojazd w czasie przejazdu obsługuje informację o opóźnieniu w stosunku do rozkładu jazdy danego autobusu numer rejestracyjny pojazdu System musi realizować następujące minimalne zadania: Strona 18

19 wykrywanie zbliżania się autobusów do skrzyżowania, przekazywanie pomiędzy do Centrum Sterowania Ruchem informacji o zlokalizowaniu autobusu w obszarze skrzyżowania, przekazywanie pomiędzy sterownikami informacji o dojeździe i wyjeździe z/do obszaru skrzyżowania autobusu, przekazywanie informacji o położeniu autobusów do Centrum Sterowania Ruchem, prezentowanie informacji o położeniu autobusów dla operatorów Centrum Sterowania Ruchem. Prezentowanie danych o położeniu autobusów dla operatorów Centrum Sterowania Ruchem powinno odbywać się na mapie w formie ikon. Lokalizacja autobusów powinna być odświeżana co 5s. Dostęp do w/w prezentacji danych powinien być możliwy na wszystkich stanowiskach operatorskich w Centrum Sterowania Ruchem. Dodatkowo na powyższej mapie muszą być sygnalizowane i możliwe do odczytu minimum podane poniżej parametry: pozycja GPS numer boczny pojazdu numer linii którą dany pojazd w czasie przejazdu obsługuje informację o opóźnieniu w stosunku do rozkładu jazdy danego autobusu numer rejestracyjny pojazdu nadawanie priorytetu wraz z wskazaniem jego rodzaju długość pola detekcji priorytetu (wraz z możliwością jej zmiany) Dodatkowo w/w dane muszą być również dostępne poprzez wykaz tabelaryczny z wykazem skrzyżowań. Należy również zapewnić dostęp do modułu statystycznego w którym będzie możliwość uzyskania minimum takich danych jak: Ilość wykonanych priorytetów na danych skrzyżowaniu (lub na kilku skrzyżowaniach) Ilość wykonanych priorytetów na danych skrzyżowaniu oraz wlocie skrzyżowania Ilość wykonanych priorytetów dla danego pojazdu lub grupy pojazdów (wyszukiwanie według linii autobusowej, numeru rejestracyjnego, numeru bocznego pojazdu) Wykazu błędów według skrzyżowania lub pojazdu (wraz z dokładnym opisem błędu) Dostarczone urządzenia i systemy muszą gwarantować komunikację pomiędzy pojazdem i sterownikiem sygnalizacji świetlnej z odległości co najmniej 500 m od linii zatrzymania na każdym z wlotów skrzyżowania. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu zadania przedstawić zamawiającemu wyniki testów potwierdzających powyższe założenie. Z powodu znacznego zwiększenia liczby pojazdów uprawnionych do priorytetowej obsługi na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną należy wprowadzić funkcjonalność umożliwiającą nadawanie różnych klas priorytetów dla różnych pojazdów oraz wprowadzić zależność pomiędzy zapotrzebowaniem na priorytetową obsługę a przyznaną klasą priorytetu. Dla każdego z wlotów skrzyżowania należy wprowadzić następujące typy priorytetów: Strona 19

20 Wysoki priorytet dla wybranych linii autobusowych, stosowany na mniej uczęszczanych skrzyżowaniach ze względu na znacznie zakłócenie ruchu jakie powoduje jego wywołanie. Zasady: - możliwość skracania długości sygnału zielonego po gwarantowanym (dłuższym niż minimalna długość sygnału zielonego grupy a krótszym maksymalna) czasie sygnału zielonego. - możliwość zmiany kolejności faz - możliwość wydłużana sygnału zielonego powyżej planowego maksimum o zadany czas X - obsługa priorytetu poprzez wywołanie fazy do której należy grupa na której jest żądany priorytet Średni priorytety dla większości linii autobusowych oraz stosowanych na większości skrzyżowań. Z jednej strony zapewnia stosunkowo szybką obsługę pojazdu komunikacji miejskiej a z drugiej nie zaburza w większym stopniu ruchu pojazdów indywidualnych. Zasady: - możliwość skracania długości sygnału zielonego po gwarantowanym czasie sygnału zielonego ; - BRAK możliwości zmiany kolejności faz; - możliwość wydłużana sygnału zielonego powyżej planowego maksimum o zadany czas X; - obsługa priorytetu poprzez wywołanie fazy do której należy grupa na której jest żądany priorytet; Niski priorytety wykorzystywany na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu gdzie wywołanie priorytetu skutkowało by znacznym zakłóceniem ruchu pojazdów indywidualnych. Zasady: - BRAK możliwości skracanie sygnału zielonego na grupach kolizyjnych do grupy która wywołuje priorytet; - BRAK możliwości zmiany kolejności faz; - możliwość wydłużana sygnału zielonego powyżej planowego maksimum o zadany czas X; - obsługa priorytetu poprzez wywołanie fazy do której należy grupa na której jest żądany priorytet; Przypisanie priorytetu do danego skrzyżowania oraz linii autobusowej należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji zadania. Dla każdego z typu priorytetów należy wprowadzić organicznie czasowe po upływie którego Strona 20

21 priorytet zostanie wyłączony pomimo ciągłej obecności pojazdu żądającego priorytetowej obsługi w obszarze skrzyżowania. Powyższy czas jest do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa. Nie mniej jednak zamawiający powinien posiadać możliwość zmiany w/w czasu własnymi siłami jak i również klasy priorytetu na skrzyżowaniu. System musi docelowo zapisywać na serwerze centralnym, zlokalizowanym w serwerowni CSR (a w przypadku braku łączności lokalnie do momentu uzyskania połączenia z serwerem) wszystkie dane na temat jego działania. Muszą być zapisywane minimum takie informacje jak: wjazd do strefy priorytetu wyjazd ze strefy priorytetu rozpoczęcie komunikacji krótkiego zasięgu (radio radio) zakończenie komunikacji krótkiego zasięgu (radio radio) informacja o rodzaju przydzielonego priorytetu informacje o pojeździe obsługiwanym W celu zagwarantowania współpracy eksploatowanych sterowników na terenie miasta Gliwice z systemem priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej jak i służb ratowniczych wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub modernizacji eksploatowanych sterowników. Zmodernizowane lub nowe sterowniki muszą gwarantować: możliwości podłączenia sterowników bezpośrednio do sieci miejskiej (bez pośrednictwa urządzeń typu np. media-konwerter RS-232 <-> Ethernet) wielokanałowy zdalny dostęp do sterownika, tj. np. obserwacja w czasie rzeczywistym stanów grup sygnalizacyjnych na kilku stacja roboczy, wgrywaniu parametrów konfiguracyjnych oraz jednoczesnym obserwowaniu stanów grup współpracę sterowników z istniejącymi systemami wskazanymi w punkcie 3.1. dostęp do sterownika poprzez interfejs umożlwiającą co najmniej: - dostęp zabezpieczony loginem i hasłem, z podziałem na różne poziomy dostępu - dostęp do wirtualnego pulpitu dialogowego sterownika - przeglądanie rejestrów sterownika - przeglądanie aktualnego poboru mocy przez poszczególne sygnały każdej z grup (w raz z zapamiętanym poziomem odniesienia) - obserwacja aktualnych stanów grup sygnałowych na wykresie pasowym - prezentacja historii pracy sygnalizacji w formie wykresów paskowych - prezentację temperatury aktualnej i temperatur historycznych wewnątrz kasety sterownika - prezentacje w formie wykresów danych z liczników ruchu możliwość współpracy sterownika z eksploatowanymi systemami monitoringu SNS/ASR i SNS-WEB obecnie eksploatowanymi przez zamawiającego. możliwość wymiany danych pomiędzy sterownikami (stany grup, stany detektorów, stany Strona 21

22 wejść sprzętowych i programowych, numer realizowanego planu, numer realizowanej fazy, wartość licznika cyklu i licznika bazowego) W ramach zadania należy wymienić wszystkie sterowniki których nie da się zmodernizować w taki sposób aby posiadały wyżej wymienioną funkcjonalność oraz obsługiwały istniejące systemy ITS Gliwice. Lista sterowników przeznaczonych do wymiany: Lp. Lokalizacja/kategoria dróg Rodzaj sygnalizacji Rodzaj sterownika 1. Chorzowska - Knurowska - Wolności - DK88 akomodacyjna ASR Chorzowska - przejście przy Okrzei akomodacyjna ASR Zwycięstwa - Bohaterów Getta Warszawskiego akomodacyjna ASR Opolska - Lipowa Dąbrowskiego akomodacyjna ASR Tarnogórska - Grottgera - Skowrońskiego akomodacyjna ASR Tarnogórska - Elsnera - Rogozińskiego akomodacyjna ASR Świętojańska Warszawska akomodacyjna ASR Toszecka - Śliwki Świętojańska akomodacyjna ASR Toszecka - Myśliwska - Pionierów akomodacyjna ASR Orlickiego Wyspiańskiego akomodacyjna ASR Kozielska - Wyspiańskiego - Styczyńskiego akomodacyjna ASR Kościuszki - Zygmunta Starego akomodacyjna ASR Nowy Świat Sikornik akomodacyjna ASR Nowy Świat - Kościuszki - Kochanowskiego akomodacyjna ASR Rybnicka Kochanowskiego akomodacyjna ASR Rybnicka - Kosów - Żwirki i Wigury akomodacyjna ASR Nowy Świat - Rybnicka - Jana Pawła II akomodacyjna ASR Nowy Świat - Pszczyńska - Mikołowska akomodacyjna ASR Łabędzka - Edisona Chemiczna 20. Łabędzka - wyjazd z Tesco akomodacyjna ASR Dla pozostałych sterowników wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy infrastruktury umożliwiającej spełnienie w/w funkcjonalności systemu. Zasady wymiany i modernizacji sterowników: Przed przystąpieniem do wymiany lub modernizacji sterownika należy przygotować jego dokumentację oraz dokumentację aktualnie eksploatowanego w nim programu pracy sygnalizacji. Dokumentacja powinna zawierać: - wykaz wszystkich grup sygnałowych; - tabelę czasów międzyzielonych; - wykres paskowy dla każdej z eksploatowanych struktur przedstawiający pracę sygnalizacji przy zgłoszeniach na wszystkich detektorach; Strona 22

23 - informację w jakich podsystemach pracuje sterowniki (priorytet komunikacji miejskiej, system obszarowego sterowania ruchem, koordynacja liniowa); - informację w jakich podsystemach sterowniki jest monitorowany (np.: SNS/ASR, SNS- WEB, SWARCO-CLOUD, MonitorBUS) - dokumentację fotograficzną wyposażenia szafy; - listę sprzętu który zostanie zdemontowany; przed przystąpieniem do prac należy drogą mailową zgłosić gotowość do takiej wymiany zamawiającemu, zamawiający wskaże dzień i godzinę kiedy możliwie będzie wyłącznie pracy sygnalizacji, czas wyłączenia sygnalizacji ze względów bezpieczeństwa nie może przekroczyć czterech godzin oraz winien odbywać się w godzinach do po wykonaniu wymiany lub modernizacji sterownika należy opracować dokumentację powykonawczą, dokumentacja musi zawierać: - informację go dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia prac - wykres paskowy dla każdej z eksploatowanych struktur przedstawiający pracę sygnalizacji przy zgłoszeniach na wszystkich detektorach; - raport potwierdzający: pracę w koordynacji, pracę w systemie obszarowego sterowania ruchem, łączność ze sterownikiem, pracę z istniejącymi systemami - listę zdemontowanego i listę nowo zainstalowanego sprzętu; - protokół potwierdzający wykonanie prac z podpisem zamawiającego; wszystkie zdemontowane elementy należy przekazać zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu prac (wraz z jego opisem). Wymienione lub zmodernizowane sterowniki powinny po uruchomieniu obsługiwać wszystkie funkcjonujące systemy na terenie miasta Gliwice (punkt 3.1) Dodatkowe wymagania dotyczące wymienianych sterowników: Spełnienia warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Posiada wbudowany interfejs WWW umożliwiający edycję wszystkich parametrów sterownika (za wyjątkiem parametrów odpowiadających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu na skrzyżowaniu m.in czasów międzyzielonych, matrycy kolizji, minimalnych czasów trwania sygnałów) oraz prezentację schematu skrzyżowania wraz z stanami grup i detektorów, przeglądanie rejestrów błędów i zdarzeń, generowanie wykresów pracy, kontrola obciążeń w grupach sygnałowych, wykres natężenia ruchu, tworzenie kont użytkowników itp. Posiada pulpit operacyjny umożliwiający edycję wszystkich parametrów sterownika (m.in. parametrów detektorów, grup sygnalizacyjnych, faz, pracy dobowo tygodniowej, zasilania, zmianę długość poszczególnych grup bez potrzeby restartowania sterownika itp.) za wyjątkiem parametrów odpowiadających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu na Strona 23

24 skrzyżowaniu m.in czasów międzyzielonych (zmniejszenie), matrycy kolizji, minimalnych czasów trwania sygnałów Zapewnia prawidłową pracę przy napięciu 230V (-15% do +15%) Zapewnia prawidłową pracę w temperaturach od -40 C do + 60 C Zapewnia obsługę eksploatowanych na terenie miasta Gliwice źródeł światła LED Zapewnia nadzór grup sygnałowych z pomiarem poboru mocy dla wszystkich sygnałów, czasów międzyzielonych, minimalnych i maksymalnych długości sygnałów zielonych, sekwencji sterownika, nadzorować zegar sterownika Posiada możliwość tworzenia algorytmów sterowania dla grup i faz Posiada możliwość zabezpieczenia zmiany zdalnej parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo m.in. czasów międzyzielonych Posiada minimum cztery tryby pracy: izolowany, koordynowany, stałoczasowy oraz praca w systemie sterowania ruchem Posiada możliwość zdalnego wstrzymania fazy Umożliwia test torów grup sygnałowych Wymiana informacji pomiędzy nowymi sterownikami a sterownikami eksploatowanymi na terenie miasta poprzez protokół TCP-IP (stan sterownika praca normalna, awaria lub tryb praca ostrzegawcza, stany grup sygnałowych logiczne i fizyczne, stan detektorów, stany wejść i wyjść sprzętowych, numer realizowanego planu, numer relizowanej fazy, wartość licznika cyklu i licznika bazowego) Posiada dwa poziomy dostępu Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w Strona 24

25 rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. 4.2 Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych Priorytet dla pojazdów służb ratowniczych powinien posiadać takie same możliwości techniczne jak system priorytetu komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem poniższych parametrów: Priorytet dla pojazdów specjalnych może być przydzielony jedynie w momencie kiedy pojazd ma włączoną sygnalizację ostrzegawczą świetlna i dźwiękową. W pozostałych sytuacjach pojazdów nie należy obsługiwać priorytetowo. Prezentacja danych powinna odbywać się również na istniejących komputerach zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, Straży Pożarnej w Gliwicach podłączonym przez istniejącą sieć światłowodową z Centrum Sterowania Ruchem. Wszystkie urządzenia mają działać bezobsługowo. W pojazdach specjalnych należy zainstalować urządzenia mobilne, to znaczy takie które bez ponoszenia dodatkowych kosztów będzie można przenosić pomiędzy pojazdami (przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego). Dopuszcza się zastosowanie innych typów urządzeń w pojazdach straży pożarnej i karetkach (samochody dostawcze lub ciężarowe) a innych w pojazdach policji (samochody osobowe, lekkie dostawcze). Dla każdego z wlotów skrzyżowania należy wprowadzić następujące typy priorytetów w porównaniu do priorytetu komunikacji zbiorowej: Specjalny wszystko czerwone priorytet tylko dla pojazdów specjalnych pogotowia, straży pożarnej i policji Zasady: - możliwość skracania faz już po odliczeniu minimalnych czasów międzyzielonych - możliwość zmiany kolejność faz - wywołanie sygnału czerwonego na wszystkich grupach sygnalizacyjnych System priorytetu komunikacji zbiorowej powinien być kompatybilny z system priorytetu Strona 25

26 służb ratowniczych i obejmować wszystkie sygnalizacje świetlne na których instalowany będzie system priorytetu komunikacji zbiorowej. W celu realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę priorytetu bezpośredniego dla pojazdów 90 szt. uprzywilejowanych: 62 pojazdy Policji 18 pojazdów Pogotowia Ratunkowego 10 pojazdów Straży Pożarnej Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (do siedziby ZDM Gliwice na ulicę Płowiecką 31) dodatkowe 15 kompletów (wraz z okablowaniem i potrzebnymi licencjami) urządzeń gotowych do zabudowy w pojazdach służb ratowniczych (osiem pojazdów Policji, dwa pojazdy Pogotowia Ratunkowego, pięć pojazdów Straży Pożarnej). Dodatkowo w pojazdach Policji aktywacja modułu winna odbywać się po przekręceniu zapłonu i podtrzymywać jego pracę przez jedną godzinę od wyłączenia zapłonu Wszelkie uzgodnienia z właścicielami pojazdów związane z montażem urządzeń w pojazdach leżą po stronie wykonawcy. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów uzyskanych od właścicieli pojazdów. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu Strona 26

27 wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 27

28 4.3 System do zarządzania Priorytetem Wykonawca zobowiązany jest rozbudować, zmodernizować istniejącą aplikację do zarządzania priorytetem komunikacji zbiorowej - MonitorBUS lub dostarczyć nową aplikację do zarządzania systemem priorytetu komunikacji zbiorowej i służb ratowniczych (uwzględniająca urządzenia i autobusy obsługiwane prze istniejący system). Nowo powstałą aplikację wykonawca zobowiązany jest do zainstalowana na serwerze centralnym zlokalizowanym w CSR (wraz z niezbędnymi licencjami). Dostęp do niej powinien być zapewniony ze wszystkich urządzeń podłączonych do sieci Centrum Sterowania Ruchem poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz dedykowana aplikację. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podkładu mapowego dla powyższej aplikacji. Dostarczona aplikacja musi zapewnić następującą funkcjonalność: Tworzenie kont użytkowników (minimum 15) z różnymi poziomami dostępu Możliwe poziomy dostępu: - administrator pełny dostęp, z możliwości przeglądania i edycji wszystkich funkcji a także tworzenie i edycję kont użytkowników - operator dostęp do przeglądania i edycji wszystkich funkcji systemu - - obserwator możliwość podglądu położenia autobusów wybranej linii lub kilku linii autobusowych, różnych systemów (dla komunikacji zbiorowej lub służb ratowniczych). Podgląd na mapie wszystkich autobusów będących na trasie przejazdu obsługiwanych linii (dotyczy tylko autobusów wyposażonych w nadajniki lokalizatora pojazdów). Dodatkowo należy zapewnić: - możliwość wyboru prezentacji tylko autobusów należących do konkretnej wybranej linii - możliwość wyboru wyświetlenia całej trasy przejazdu wybranej linii - możliwość wyboru wyświetlenia tylko konkretnego autobusu - możliwość wyboru prezentacji wyświetlania poszczególnych systemów (komunikacji zbiorowej, służb ratowniczych) Zarządzenie strefami priorytetu: - tworzenie w trybie graficznym, poprzez rysowanie na mapie, nowych stref detekcji pojazdów priorytetowych - edycja w trybie graficznym istniejących stref detekcji, - określanie funkcji stref detekcji poprzez tabele zarządzania umożliwiającą: przypisanie strefy detekcji do wybranej linii autobusowej przypisanie strefy detekcji do wybranego skrzyżowania przypisanie strefy detekcji do wybranej grupy sygnałowej określenie stopnia priorytetu (specjalny, wysoki, średni, niski, itd.) określenie warunków przydzielenia priorytetu (opóźnienie autobusu/ brak Strona 28

29 opóźnienia) określenie przedziału czasu w jakim ma dany warunek priorytetu działać (godziny dnia) Każdej ze stref detekcji należy umożliwić przypisanie wielu funkcji. System musi umożliwiać zbieranie następujących danych statystycznych (wraz z wyświetlaniem uzyskanych danych w formie wykresów oraz tabelarycznym) na temat pracy systemu: - czasu jaki upływa od zażądania priorytetu do czasu otrzymania sygnału zielonego w przypisanej grupie sygnałowej; - średniego czasu jaki upływa od zażądania priorytetu do czasu otrzymania sygnału zielonego w przypisanej grupie sygnałowej w zadanego okresu czasu; Prezentacja położenia autobusów na linii na podkładzie mapowym obejmującego całe miasto Gliwice. Ikona autobusu powinna graficznie informować o opóźnieniu danego autobusu. System musi przekazywać informację o położeniu autobusów (wyświetlanie na mapie) do mobilnej aplikacji (pkt. 6) Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie Strona 29

30 względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 30

31 5 Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących poprzez znaki zmiennej treści i radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych System informacji o warunkach drogowych znaki zmiennej treści VMS Znaki i tablice zmiennej treści muszą być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 12966:2005+A1 z 2009 r. lub równoważną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z późniejszymi zmianami. Główne założenia funkcjonowania systemów znaków zmiennej treści VMS: ostrzeganie kierowców o wypadkach i utrudnieniach w ruchu wyświetlanie informacji dla kierowców o aktualnym czasie przejazdu przez miasto, przekierowanie kierowców na alternatywne trasy, informowanie kierowców o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości informowanie kierowców o sytuacji pogodowej na terenie miasta Przewidziano zamontowanie dwóch rodzajów znaków zmiennej treści VMS: znaki VMS duże znaki VMS małe Znaki VMS duże zostały przewidziane do zamontowania w szczególności na głównych wlotach do miasta natomiast znaki VMS małe zostały przewidziane do zamontowania w centrum miasta w miejscach gdzie istnieje możliwość wykonania zmiany kierunku jazdy. Na drogach o przekroju G2/2 lub G1/4 należy zastosować znaki o rozmiarze dużym. Natomiast na ulicach o przekroju G1/2 należy zastosować znaki VMS typu małego. Wykaz znaków zmiennej treści wraz z wskazaniem ich lokalizacji i rodzaju: Lp. Lokalizacja Rodzaj znaku 1 DK88 w rejonie węzła z DTŚ od strony A4 duży 2 DK88 w rejonie węzła z Tarnogórską od strony A1 duży 3 Ulica Dworcowa mały 4 Ulica Daszyńskiego mały 5 Ulica Toszecka mały Wskazany wykaz został skorelowany z propozycją lokalizacji punktów pomiaru ruchu. Powyższa korelacja dwóch podsystemów w znaczny sposób ułatwia wyznaczanie czasów Strona 31

32 przejazdu oraz wskazywanie dróg alternatywnych. Znaki zmiennej treści zlokalizowane w ciągu ulic: Dworcowa Daszyńskiego Toszecka należy podłączyć do najbliższej sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w ciągu danej ulicy. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy istniejącej kanalizacji teletechnicznej pobliskiej sygnalizacji świetlnej oraz podłączenie w/w znaków zmiennej treści za pomocą światłowodów do punktów IT (szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnych). Znaki zmiennej treści w ciągu w/w ulic powinny być zlokalizowane: ul. Dworcowa pomiędzy skrzyżowaniem ulic Dworcowa Wyszyńskiego Strzody a skrzyżowaniem ulic Dworcowa Dunikowskiego Górnych Wałów ul. Daszyńskiego przed skrzyżowaniem z ulic Daszyńskiego Dolnej Wsi Słowackiego dla jadących od strony autostrady A4 (minimum 200 m przed w/w skrzyżowaniem) ul. Toszecka pomiędzy skrzyżowaniem ulic Toszecka Harcerska a segregacją pasów na skrzyżowaniu ulic Toszecka Myśliwska Pionierów dla jadących w kierunku centrum miasta. Punkt IT (szafę sterowniczą) do którego podłączany będzie znak zmiennej treści VMS należy wyposażyć o dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla światłowodowego jednomodowego zawierającego minimum 24 włókna. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla FTP zewnętrznego przeznaczonego do sieci teleinformatycznej min kat. 5e. Kabel powinien być ekranowany wypełniony żelem oraz posiadać temperatura pracy -40 do +80. Projektowana kanalizacja teletechniczna powinna spełniać następujące parametry: Strona 32

33 Kanalizacja teletechniczna powinna być wykonana z rur RHDPE grubościennych 110/6,3. W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane są duże ilości kabli, bądź zakłada się wykorzystanie rur osłonowych (wtórnych) należy zdublować ilość rur. Wszystkie niezbędne studnie maja być wyposażone w ciężka ramę i ciężka klapę z wywietrznikiem. Wywietrznik powinien zawierać logo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Studnie powinny być zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystąpieniu zmiany kierunku kanalizacji. Znaki zmiennej treści zlokalizowane w ciągu DK88 należy wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym który jest załącznikiem do niniejszego PFU (załącznik nr 5). W ramach budowy znaków zmienne treści wykonawca zobowiązany jest do wykonania: Kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem (połączenia światłowodowe oraz Ethernet) Dostarczenie i ustawienie konstrukcji pod znaki zmiennej treści Dostarczenie i uruchomienie znaków zmiennej treści VMS Wykonania przyłącza zasilania Dostarczenie i zamontowanie kamer monitoringu Dostarczenie i zamontowanie konstrukcji wsporczych pod kamery monitoringu Wykonanie infrastruktury IT Dostarczenie i ustawienie punktów dostępowych (szaf) wraz z wyposażeniem Wycinkę drzew kolidujących z kanalizacją teletechniczną Szczegóły dotyczące przebiegu kanalizacji, lokalizacji urządzeń, parametrów technicznych sprzętu znajdują się w projekcie budowlano wykonawczym załączonym do niniejszego PFU złącznik nr 5. Wymagania techniczne dla znaków zmiennej treści VMS małe: Znaki VMS małe należy zainstalować obok jezdni na konstrukcji w kształcie flagi (2/3 nad jezdnią, 1/3 nad poboczem) Strona 33

34 Wymagania techniczne dla znaków zmiennej treści VMS duże: Znaki VMS duże należy zainstalować nad jezdnią na specjalnej konstrukcji wsporczej (zgodnie z załączonym projektem Wymagania techniczne dla znaków zmiennej treści małych: Wyświetlacze LED muszą być fabrycznie nowe. Wyświetlacze muszą być pełno graficzny. Wyświetlacze na tablicy informacyjnych muszą być wykonane w technologii LED RGB Strona 34

35 z diod wysokiej jasności. Wyświetlacze muszą posiadać funkcje weryfikacji niedziałających diod wraz z funkcją wysyłania o takim fakcie komunikatu do centrum sterowania ruchem. Matryce LED wyświetlaczy muszą być sterowane cyfrowym sygnałem wideo, co pozwoli na: - wyświetlanie tekstu o dowolnej wysokości i szerokości, - wyświetlanie dowolnych czcionek w wielu językach, - wyświetlanie dowolnych symboli graficznych, - pracy w trybie graficznym, Zamawiającym nie dopuszcza możliwość sterowania wyświetlaczami na tablicy informacyjnej za pomocą modemu GSM. Wyświetlacze na tablicach informacyjnych muszą być umieszczone w nierdzewnych obudowach, komponenty elektroniczne muszą być zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci, zbieraniem się pary wodnej wewnątrz i zapylenia o stopniu ochrony IP54. Wyświetlacze będą montowane na nowych słupach/konstrukcjach wsporczych dostarczonych wraz z fundamentem i zamontowanych przez Wykonawcę. W każdym przypadku musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa względem krawędzi jezdni (skrajnia drogowa). Matryca dowolnie programowalna w całym zakresie znaku tzn. Znak zmiennej treści jest w całej powierzchni wyposażony w elementy świetlne. Minimalne wymiary tablicy zmiennej treści (elementu wyświetlającego) nie mogą być mniejsze niż 3000 mm szerokości oraz 2000 mm wysokości Należy przyjąć następujące parametry znaków: - B6, - R3, - L3, Wysokość piksela nie większa niż 16 mm (odległość między elementami emitującymi światło) Znaki zmiennej treści muszą być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 12966:2005+A1 z 2009 r. lub równoważną Zasilanie znaku 230V AC Komunikacja z znakami zmiennej treści powinna być możliwa za pomocą następujących portów/transmisji danych: Ethernet TCP-IP Obudowa znaku posiadająca ochronę IP54 Układ optyczny znaku zmiennej treści powinien być zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych Ze względu na lokalizację znak zmienne treści powinien być dostoswany do następujących zewnętrznych warunków atmosferycznych: od -40 stopni Celsjusza do +60 stopni Strona 35

36 Celsjusza bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń grzewczych i chłodzących. Znak powinien być zamontowany na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej przy prawej krawędzi jezdni. Znak powinien być częściowo wysunięty nad jezdnię na konstrukcji w kształcie flagi (około 1/3 znaku nad poboczem/chodnikiem a około 2/3 znaku nad jezdnią). Konstrukcja wsporcza powinna być zabezpieczona przed korozją oraz pomalowana w całości (kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa) Znak zmiennej treści wyposażony w czujnik natężenia światła zewnętrznego. Znak powinien automatycznie lub ręcznie (z pozycji operatora/użytkownika Centrum Zarządzania Ruchem) dostosowywać się do zewnętrznych warunków atmosferycznych (panującego natężenia światła) W przypadku braku łączności znaku zmiennej treści z systemem centralnym znak powinien przejść w stan spoczynku poprzez wygaszenie elementów świetlnych znaku Znak powinien posiadać możliwość wyświetlenia w dowolnym momencie każdej informacji przez operatora/użytkowania znajdującego się w centrum zarządzania ruchem Znak zmiennej treści wyposażony w dodatkowe oprogramowanie służące do testowania (za pomocą sieci Ethernet) wszystkich elementów znaku (matrycy oraz wszystkich podzespołów) pod względem ich poprawnego działania Konstrukcja nośna znaku zmiennej treści musi posiadać podest serwisowy Wymagania techniczne dla znaków zmiennej treści dużych: Wyświetlacze LED muszą być fabrycznie nowe. Wyświetlacze muszą być pełno graficzne. Wyświetlacze muszą być wykonane w technologii LED RGB z diod wysokiej jasności. Wyświetlacze muszą posiadać funkcje weryfikacji niedziałających diod wraz z funkcją wysyłania o takim fakcie komunikatu do centrum sterowania ruchem. Matryce LED wyświetlaczy muszą być sterowane cyfrowym sygnałem wideo, co pozwoli na: - wyświetlanie tekstu o dowolnej wysokości i szerokości, - wyświetlanie dowolnych czcionek w wielu językach, - wyświetlanie dowolnych symboli graficznych, - pracy w trybie graficznym, Zamawiającym nie dopuszcza możliwość sterowania wyświetlaczami na tablicy informacyjnej za pomocą modemu GSM. Wyświetlacze na tablicach informacyjnych muszą być umieszczone w nierdzewnych obudowach, komponenty elektroniczne muszą być zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci, zbieraniem się pary wodnej wewnątrz i zapylenia o stopniu ochrony IP54. Wyświetlacze będą montowane na nowych słupach/konstrukcjach wsporczych Strona 36

37 dostarczonych wraz z fundamentem i zamontowanych przez Wykonawcę. W każdym przypadku musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa względem krawędzi jezdni (skrajnia drogowa). Matryca dowolnie programowalna w całym zakresie znaku tzn. znak zmiennej treści jest na całej powierzchni wyposażony w elementy świetlne. Minimalne wymiary tablicy zmiennej treści (elementu wyświetlającego) zgodnie z wytycznymi projektu Wysokość piksela nie mniejsza niż 16 mm (odległość między elementami emitującymi światło) Należy przyjąć następujące parametry znaków: - B6, - R3, - L3, Znaki zmiennej treści muszą być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 12966:2005+A1 z 2009 r. lub równoważną Zasilanie znaku 230V AC Komunikacja z znakami zmiennej treści powinna być możliwa za pomocą następujących portów/transmisji danych: Ethernet TCP - IP Obudowa znaku posiadająca ochronę IP54 Układ optyczny znaku zmiennej treści powinien być zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych Ze względu na lokalizację znak zmienne treści powinien być dostoswany do następujących zewnętrznych warunków atmosferycznych: od -40 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń grzewczych i chłodzących. Konstrukcja wsporcza powinna być zabezpieczona przed korozją oraz pomalowana w całości (kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa) Znak zmiennej treści wyposażony w czujnik natężenia światła zewnętrznego. Znak powinien automatycznie lub ręcznie (z pozycji operatora/użytkownika Centrum Zarządzania Ruchem) dostosowywać się do zewnętrznych warunków atmosferycznych (panującego natężenia światła) W przypadku braku łączności znaku zmiennej treści z systemem centralnym znak powinien przejść w stan spoczynku poprzez wygaszenie elementów świetlnych znaku Znak powinien posiadać możliwość wyświetlenia w dowolnym momencie każdej informacji przez operatora/użytkowania znajdującego się w centrum zarządzania ruchem Znak zmiennej treści wyposażony w dodatkowe oprogramowanie służące do testowania (za pomocą sieci Ethernet) wszystkich elementów znaku (matrycy oraz wszystkich podzespołów) pod względem ich poprawnego działania Dodatkowe minimalne wymogi dostarczonego systemu: Strona 37

38 Operator w Centrum Sterowania Ruchem ma być powiadamiany o wszelkich awariach, które występują w systemie oraz o zaniku zasilania podstawowego. Moduł transmisji danych ma umożliwiać transmisję danych po złączu światłowodowym. Do przetwarzania i magazynowania danych o pojazdach należy zastosować serwery aplikacji oraz bazy danych zainstalowane w Centrum Sterowania Ruchem. W ramach realizacji zadania należy dostarczyć aplikację umożliwiającą zarządzanie powyższymi znakami, oraz znakami posiadanymi przez Zamawiającego. Aplikacja musi umożliwiać wprowadzanie przez operatora w CSR dowolnego tekstu i grafiki na całej powierzchni znaku. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 38

39 5.2. System informacji warunków ruchowych Radio CB Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu CB dzięki któremu operatorzy Centrum Sterowania Ruchem będą mogli informować kierowców poruszających się po terenie miasta Gliwice o następujących zdarzeniach: wszelkich planowanych zdarzeniach drogowych (np. remonty itp.) wypadkach, blokadach dróg, wyznaczonych objazdach itp. wszelkich innych przewidzianych i nieprzewidzianych zdarzeniach drogowych na terenie miasta Gliwice Wykonawca zobowiązany jest do: Dostarczenia systemu informacji warunków ruchowych radio CB Instalacja systemu na serwerach zlokalizowanych w Centrum Sterowania Ruchem Konfiguracji systemu Instalacji niezbędnych urządzeń na terenie miasta Gliwice w celu uzyskania zasięgu na terenie całego miasta Gliwice wraz z infrastrukturą niezbędną do jej połączenia z punktami IT (szafami sterowniczymi sygnalizacji świetlnych) Informacja przesyłana przez CB radio powinna być dostarcza do kierowców za pomocą dodatkowych urządzeń zainstalowanych na istniejących skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną oraz powinna być wpięta do Punktów IT (szaf sterowniczych). System zarządzający należy zainstalować na serwerach znajdujących się w Centrum Sterowania Ruchem. Łączność pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami na terenie miasta a systemem zainstalowanym w Centrum Sterowania Ruchem powinna odbywać się za pomocą istniejącej sieci światłowodowej. System powinien umożliwiać przesyłanie komunikatów poprzez wszystkie kanały ogólnodostępne CB w formie ręcznej lub też odtwarzania zadanych komunikatów w sposób automatyczny. Zamawiający powinien otrzymać system w którym sam będzie mógł tworzyć komunikaty i sam też będzie mógł decydować kiedy i gdzie mają się one automatycznie rozgłaszać. Dodatkowo system powinien umożliwiać prowadzenie bezpośrednich rozmów z kierowcami poruszających się po terenie całego miasta Gliwice. Wykonawca zobowiązany jest stworzyć taki system aby jego zasięg obejmował całe miasto (po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumentację potwierdzającą powyższe założenie oraz przeprowadzić testy wraz z Zamawiającym) Dostęp do systemu powinien być możliwy z każdego stanowiska znajdującego się w Centrum Sterowania Ruchem Dodatkowe minimalne wymagania systemu CB: Możliwe łatwe przygotowywanie komunikatów przez dostarczoną aplikację Umożliwienie przygotowania własnej bazy komunikatów głosowych które będą możliwe do emisji Strona 39

40 Możliwe prowadzenie rozmów z kierowcami za pomocą dostarczonej aplikacji Do realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest wykorzystać istniejąca infrastrukturę Centrum Sterowania Ruchem Zainstalowany system powinien posiadać filtr redukujący szumy Punkt IT (szafę sterowniczą) do którego podłączane będą urządzenia CB należy wyposażyć o dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla światłowodowego jednomodowego zawierającego minimum 24 włókna. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla FTP zewnętrznego przeznaczonego do sieci teleinformatycznej min kat. 5e. Kabel powinien być ekranowany wypełniony żelem oraz posiadać temperatura pracy -40 do +80. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania Strona 40

41 równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy System informacji warunków ruchowych Radio obsługi technicznej W ramach zadnia wykonawca zobowiązany jest rozbudować system do obsługi technicznej dla miasta Gliwice oraz tunelu zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Na dzień dzisiejszy ZDM Gliwice użytkuje System łączności TETRA produkcji firmy Sepura. Zamawiający posiada pozwolenie radiowe Urzedu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu trankingowego. System składa się z: jednej stacji bazowej extras SOLO z jedną nośną zainstalowanej w budynku technicznym zachodnim (budynku B zlokalizowanym przy ulicy S. Dubois) przy tunelu DTŚ w Gliwicach komputera z oprogramowaniem Sepura NMS do konfiguracji i zarządzania systemem TETRA i abonentami zestawu radiotelefonów TETRA (dwóch stacjonarnych zlokalizowanych w budynku technicznym B oraz siedzibie Centrum Sterowania Ruchem i pięciu mobilnych). W ramach inwestycji Wykonawca dokona rozbudowy systemu obejmującej: Przygotowanie projektu radiowego uzgodnionego z Zamawiającym obejmującego wybranie najlepszej lokalizacji do instalacji drugiej stacji bazowej Sepura extras SOLO lub równoważnej, z możliwością zawieszenia anten na wysokości minimum 15m nad poziomem terenu, projekt techniczny rozbudowy systemu TETRA oraz komputerową symulację zasięgu dla obu stacji bazowych. Strona 41

42 Przygotowanie w imieniu ZDM w Gliwicach wystąpienia do UKE o przydział częstotliwości dla nowej stacji bazowej Dostarczenie wyposażenia TETRA obejmującego: - Jedną stację bazową Sepura extras SOLO lub równoważną, z jedną nośną w paśmie MHz z zasilaniem 230VAC, odbiorem przestrzennym (dwie anteny) i obudową 19, 5HU - Dwa tory antenowe do stacji bazowej SOLO lub równoważnej, (nadawczo/odbiorczy i odbiorczy) z antenami z zyskiem minimum 5dB wykonane kablem nisko stratnym z uziemieniami i zabezpieczeniami odgromowymi - Komputer centrali radiowej Sepura extras IP Solution Centre Single lub równoważnej, z licencjami do obsługi istniejącej stacji bazowej i nowej stacji bazowej z możliwością dodania w przyszłości kolejnych stacji bazowych i konsol dyspozytorskich po wykupieniu dodatkowych licencji - Bramkę Sepura extras lub równoważną, do sieci telefonicznej IP z protokołem SIP z licencją na obsługę dwu jednoczesnych połączeń radiowo-telefonicznych - Konsolę dyspozytorską Sepura SICS-NET, lub równoważną, obejmującą komputer z oprogramowaniem z interfejsem graficznym w języku polskim, ekran LCD minimum 21, klawiaturę, myszkę, dwa głośniki, mikrofon biurkowy, zestaw nagłowny ze słuchawką i mikrofonem Instalację i integrację nowych elementów systemu TETRA z istniejącą stacją bazową oraz systemem nadzoru NMS. Integracja nie może naruszać obecnych praw zamawiającego dotyczących gwarancji na już posiadane elementy sieci TETRA. Wszystkie elementy infrastruktury systemu TETRA mają być połączone z serwerami Centrum Sterowania Ruchem poprzez istniejące punkty dostępowe (szafy sterowników sygnalizacji świetlnych) oraz istniejąca sieć światłowodową. Punkt IT (szafę sterowniczą) do którego podłączane będą urządzenia radia obsługi technicznej należy wyposażyć o dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Strona 42

43 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 43

44 6 Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać mobilną aplikację dla użytkowników ruchu drogowego. System informacji dla kierowców i podróżnych ma udostępniać mieszkańcom jak i osobom podróżującym wszelkich informacji potrzebnych do sprawnego przemieszczania się po mieście zarówno środkami komunikacji zbiorowej, pieszo czy też samochodami prywatnymi. Wdrożony system powinien posiadać własny serwis mapowy lub wykorzystywać istniejący serwis mapowy z zapewnieniem wymaganych zezwoleń i licencji na okres minimum 5 lat. Podstawowym zadaniem powyższego systemu jest pokazywanie aktualnych danych dotyczących: Informacje o ruchu: Podsystem powinien pokazywać aktualne natężenie ruchu (odświeżane co 1 min). Wyniki powinny być prezentowane na mapie poprzez naniesione linie w odpowiednich kolorach: czerwone - duże zatłoczenie, żółte - średnie, zielone - małe, czarne - brak danych. Zakres zmiany kolorów w stosunku do panujących natężeń ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wdrażania podsystemu. Dodatkowo natężenia ruchu powinny być pokazywane za pomocą wykresów (odrębnie dla każdego punktu pomiaru ruchu wraz z podziałem na kierunki i pasy ruchu). Jednocześnie wdrożony system powinien posiadać możliwość przeglądu archiwalnych danych natężeń ruchu jak i porównywanie w/w danych (poprzez wskazywanie odpowiednich dni nakładanie wykresów z wskazanych dni na jeden wykres). Pogląd obrazu z kamer monitoringu miejskiego: na mapie powinny być wskazane punkty gdzie zlokalizowane są kamery monitoringu udostępnione do możliwość podglądu zewnętrznego (zakres kamer udostępnionych należy uzgodnić na etapie wdrażania systemu). Zasada działania: Po najechaniu myszką na symbol kamery pojawia się okno z aktualnym obrazem ulicy. Obraz pochodzić ma z kamer nieruchomych lub z ustalonych położeń (presetów) kamer ruchomych. Jeżeli kamera jest wykorzystywana przez operatora, obraz nie jest odświeżany. Obraz zawiera informacje o dacie i czasie, jeżeli nie będzie zaktualizowany przez 60 minut, zostanie zastąpiony obrazem kontrolnym. Obrazy są aktualizowane minimum co 1 min. Informacje o warunkach atmosferycznych: na mapie powinny być wskazane punkty gdzie zlokalizowane są stacje meteorologiczne udostępnione do możliwość podglądu zewnętrznego (zakres stacji udostępnionych należy uzgodnić na etapie wdrażania systemu). Zasada działania: Po najechaniu myszką na symbol stacji meteorologicznej pojawia się okno z aktualnymi danymi dotyczącymi warunków atmosferycznych. Wyświetlony obraz zawiera informacje o dacie i czasie, jeżeli nie będzie zaktualizowany przez 60 minut, zostanie zastąpiony obrazem kontrolnym. Obrazy są aktualizowane minimum co 1 min. Informacje wyświetlane na znakach zmiennej treści VMS: na mapie powinny być Strona 44

45 wskazane punkty gdzie zlokalizowane są znaki zmiennej treści VMS udostępnione do możliwość podglądu zewnętrznego (zakres stacji VMS udostępnionych należy uzgodnić na etapie wdrażania systemu). Zasada działania: Po najechaniu myszką na symbol znaku zmiennej treści VMS pojawia się okno z aktualnymi informacją wyświetlaną na znaku zmiennej treści poprzez obraz znaku wraz z jego treścią. Wyświetlony obraz zawiera informacje o dacie i czasie, jeżeli nie będzie zaktualizowany przez 60 minut, zostanie zastąpiony obrazem kontrolnym. Obrazy są aktualizowane minimum co 1 min. Informacje o aktualnych czasach przejazdu przez miasto: informacje o czasach przejazdu powinny być obliczane z danych uzyskanych z punktów pomiaru ruchu (urządzeń odczytujących tablice rejestracyjne). Uzyskane dane powinny być wyświetlane na mapie poprzez okienka zlokalizowane przy głównych ciągach ulic jak i w postaci tabeli zlokalizowanej pod mapą. Tabela powinna się wyświetlać po naciśnięci minimum jednego punktu pomiaru ruchu zlokalizowanego na mapie lub poprzez naciśnięcie czasu przejazdu. Wyświetlony dane zawiera informacje o dacie i czasie, jeżeli nie będzie zaktualizowany przez 60 minut, zostanie zastąpiony obrazem kontrolnym. Obrazy są aktualizowane minimum co 1 min. Informacje o wolnych miejscach parkingowych: po najechaniu myszką na symbol parkingu, na ekranie pojawia się informacja o jego nazwie oraz o liczbie wolnych miejsc parkingowych oraz o wysokości opłaty za postój. Informacja ta jest dostarczana z parkingów miejskich. Dane wyświetlane na ekranie są zgodne z informacjami na tablicach informacyjnych umieszczonych w mieście. Wyświetlony obraz zawiera informacje o dacie i czasie, jeżeli nie będzie zaktualizowany przez 60 minut, zostanie zastąpiony obrazem kontrolnym. Obrazy są aktualizowane minimum co 1 min. Informacje generowane przez operatorów Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym: system powinien umożliwiać wyświetlanie dodatkowych stałych informacji pomocnych dla mieszkańców i podróżnych takich jak: - Roboty drogowe - Zatory drogowe - Wypadki - Imprezy masowe - Inne ostrzeżenia (informacje tekstowe) System powinien być tak skonstruowany ab wyświetlanie powyższych informacji było możliwe poprzez zaznaczenie punktu na mapie oraz wskazanie (wyboru z listy) odpowiedniej informacji jaka powinna być wyświetlana. Dodatkowo do każdej takiej informacji powinna być możliwość dodania opisu. Informację o położeniu autobusu na podkładzie mapowym wraz z wskazaniem numeru linii (dane powinny być pobierane z systemu priorytetu komunikacji zbiorowej) Serwisy dla urządzeń mobilnych: system informacji o ruchu drogowym oraz system informacji komunikacji miejskiej powinien być dostępny przy pomocy zewnętrznych Strona 45

46 aplikacji na telefonach komórkowych (smartfonach) oraz tabletach. Wykonana aplikacja powinna działać na ogólnodostępnych systemach operacyjnych takich jak Android, iphone OS. Wszystkie wymienione informacje musza być dostępne również z poziomu przeglądarki internetowej. Serwer aplikacji mobilnej oraz strony internetowej www musi zostać zainstalowany w infrastrukturze wirtualizacyjnej Zamawiającego. Powyższa aplikacja muszą umożliwiać również współpracę z innymi zarządcami dróg w celu wymiany informacji o aktualnej sytuacji drogowej. Zamawiający wymaga aby powyższa aplikacja spełniała wymogi art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza Strona 46

47 informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 47

48 7 Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych systemu identyfikacji czasów przejazdu (wyświetlane na znakach zmiennej treści VMS). W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy systemu punktów pomiaru ruchu zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice oraz zainstalowania i uruchomienia systemu do identyfikacji pojazdów, określania czasów przejazdu pomiędzy punktami pomiarowymi oraz wyświetlania informacji o czasie przejazdu na znakach zmiennej treści na terenie miasta Gliwice. Wyświetlanie informacji o czasie przejazdu powinna być możliwa na następujących znakach zmiennej treści: Lp. Lokalizacja Rodzaj znaku 1 DK88 w rejonie węzła z DTŚ od strony A4 2 DK88 w rejonie węzła z Tarnogórską od strony A1 3 Ulica Dworcowa 4 Ulica Daszyńskiego 5 Ulica Toszecka Wykonywany w ramach zadania Wykonywany w ramach zadania Wykonywany w ramach zadania Wykonywany w ramach zadania Wykonywany w ramach zadania 6 Ulica Rybnicka istniejący 7 Ulica Pszczyńska istniejący 8 Ulica Tarnogórska istniejący 9 Ulica Toszecka istniejący 10 Ulica Jana Pawła II istniejący 11 Ulica Orlickiego istniejący 12 Ulica Chorzowska istniejący 13 DTŚ (w rejonie DK88) Istniejący 14 DTŚ (w rejonie węzła z A1) x2 istniejący Strona 48

49 Po przenalizowaniu panujących natężeń ruchu na ternie miasta Gliwice, lokalizacji istniejących punktów pomiaru ruchu oraz istniejącej infrastruktury ustalono następujące lokalizacje nowych punktów pomiaru ruchu Lp. Lokalizacja Rodzaj punktu Ulica Daszyńskiego w miejscu projektowanego znaku VMS ulica Daszyńskiego w Obu kierunkach Ulica Tarnogórska w miejscu istniejącego znaku VMS ulica Tarnogórska w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego/Lekarska (istniejące sygnalizacja świetlna) ulica Daszyńskiego w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Pszczyńska/Pocztowa (istniejące sygnalizacja świetlna) ulica Pszczyńska w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Tarnogórska/Elsnera (istniejące sygnalizacja świetlna)- ulica Tarnogórska w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Okulickiego/Andersa (istniejące sygnalizacja świetlna) ulica Andersa w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Kościuszki/Daszyńskiego (istniejące sygnalizacja świetlna) Ulica Kościuszki i Daszyńskiego w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Kościuszki/Zygmunta Starego (istniejące sygnalizacja świetlna) ulica Kościuszki w obu kierunkach Skrzyżowanie ulic Kujawska/Panewnicka (istniejące sygnalizacja świetlna) Ulica Kujawska w obu kierunkach DK88 w miejscu projektowanego znaku VMS w rejonie węzła z ulicą Tarnogórską w obu kierunkach DK88 w miejscu projektowanego znaku VMS w rejonie węzła z DTŚ w obu kierunkach DTŚ w miejscu istniejącego znaku VMS w rejonie węzła z A1 w obu kierunkach ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR ANPR Strona 49

50 13 DTŚ w miejscu istniejącego znaku VMS w rejonie węzła z DK88 kierunek Centrum ANPR Powyższe punkty pomiaru ruchu powinny być zlokalizowane na skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnych przy użyciu istniejącej infrastruktury sygnalizacji świetlnych, istniejących konstrukcjach VMS lub też projektowanych konstrukcjach VMS. Zamawiający dopuszcza ustawienie nowych konstrukcji, których parametry należy uzgodnić z zamawiającym na etapie wykonania. Wymagania dotyczące punktów pomiaru ruchu. Punkty działające na podstawie czytania tablic rejestracyjnych - ANPR: Punkt pomiaru ruchu powinien działać na zasadzie wykrywania tablic rejestracyjnych pojazdów o skuteczności wykrywania minimum 98% (tzn. wykrycie i sczytanie tablicy rejestracyjnej 98 na 100 przejeżdżających pojazdów). System wykrywania tablic rejestracyjnych powinien składać się z następujących elementów: Serwera analizy tablic rejestracyjnych zintegrowanego z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego systemem monitoringu Milestone Corporate Serwer należy zainstalować w środowisku wirtualnym Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje (system operacyjny, licencje serwera analizy, licencje kamer i.t.p.) wraz z 5-letnim wsparciem producenta zapewniającym dostęp do aktualizacji systemu i poprawek. Wykonawca musi również zapewnić integrację z obecnie eksploatowanym systemem rozpoznawania tablic CitySync. Informacje uzyskane z istniejących punktów pomiaru ruchu są zapisywane w bazie danych SQL. Punkt Kamerowy do rozpoznawania tablic na każdym pasie ruchu o następujących parametrach minimalnych: Kamera obsługująca technologie IP z możliwością zasilana PoE. Zgodność ze standardem ONVIF Promiennik podczerwieni zintegrowany lub zewnętrzny o zasięgu 120m Wyposażona w system odfiltrowania światła widzialnego Wyposażona w funkcje zapewniające wysoka sprawność całodobowa oraz eliminacje poświatę pochodząca od reflektorów Wyposażona w funkcje minimalizujące nadmierne oświetlenie tablic, zapewniające większa dokładność automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych Musi zapewniać rejestracje obrazu tablic rejestracyjnych o wysokim kontraście w pełnym zakresie warunków oświetleniowych, od całkowitej ciemności po ostre światło słoneczne i światło reflektorów pojazdów Kamera ma umożliwiać zapisywanie zdjęć oraz rozpoznanych numerów tablic rejestracyjnych do zewnętrznej bazy danych SQL Strona 50

51 Musi zapewniać rejestracje przejrzystych obrazów tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się z predkoscia: do min 150 km/h Przetwornik obrazu o rozdzielczości Temperatura pracy: od -35C do 50C Odporność na czynniki atmosferyczne: IP66 Elektroniczna migawka z manualna regulacja, z możliwością zmiany wartości migawki Kamera poglądowa na wszystkie pasy ruchu o następujących parametrach: - Przetwornik CMOS, co najmniej 1/2,8 - Funkcja automatycznego ustawiania ostrości - Funkcja Dzień/Noc, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone - Czułość nie gorsza niż dla F=1,3: w trybie dziennym (Kolor): 0,11 Lux, w trybie nocnym (B/W): 0,01 Lux - Kąt widzenia w poziomie Min Kodowanie obrazu H.264, MJPEG - Rozdzielczość obrazu Min. HDTV 1080p ( ) - Poklatkowość Min. 25 kl/s dla strumienia H.264 w rozdzielczości HDTV 1080p ( ) - Strumienie wizyjne Min. 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji - Elektroniczna migawka - Balans bieli z ręczną i automatyczną regulacją - Sloty pamięci Min. 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microsd/microsdhc/microsdxc - Złącze Ethernet 10/100Base-TX PoE - Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania - Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania - Obsługa protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, ONVIF Profile S - Obsługa ONVIF - Obsługa Unicast oraz Multicast - Sterowanie transmisją Constant Bit Rate (CBR) oraz Variable Bit Rate (VBR) - Strefy prywatności co najmniej 3 - Filtrowanie adresów IP - Alarmy Min. przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres - Temperatura pracy -40 C do +50 C Strona 51

52 - Zasilanie PoE zgodnie z IEEE 802.3af Class 3 Urządzenia służące do pomiaru ruchu powinny być zamontowane na istniejących konstrukcjach wsporczych sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści lub konstrukcjach dostarczonych przez wykonawcę (których parametry należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji zadania) oraz muszą być włączone do istniejącej sieci światłowodowej. Wraz z dostarczeniem infrastruktury potrzebnej do realizacji powyższego systemu, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie aplikacji umożliwiającej: pomiar natężenia ruchu wykonywanie obliczenia czasów przejazdu pomiędzy wszystkimi punktami pomiaru ruchu wraz z wykazem kierunków przemieszczania się pojazdów wyszukiwanie pojazdów po numerach rejestracyjnych, czasie zarejestrowania się, punkcie pomiarowym możliwości wpisywania w system pojazdów poszukiwanych do bazy danych celem wyświetlenia alarmu gdy pojazd poszukiwany zostanie zarejestrowany przez punkt pomiarowy. Powyższa informacja powinna również gwarantować wysyłanie wiadomości testowych do 10 użytkowników za pomocą sms lub . Dodatkowe minimalne wymogi dostarczonego systemu: każdy punkt pomiarowy ma być wyposażony w kamerę ANPR umożliwiającą zebranie danych o pojeździe (zgodnie z powyższą tabelą), system ma nadzorować wszystkie pasy ruchu w danym punkcie pomiarowym system musi dokonywać automatycznej identyfikacji pojazdów (zdjęcie pojazdu, zdjęcie tablicy rejestracyjnej, dane identyfikujące pojazd) i przekazywać je online do bazy danych ulokowanej w serwerowni Centrum Starowania Ruchem operator w Centrum Sterowania Ruchem ma być powiadamiany o wszelkich awariach, które występują w systemie oraz o zaniku zasilania podstawowego moduł transmisji danych ma umożliwiać transmisję danych po złączu światłowodowym, do przetwarzania i magazynowania danych o pojazdach należy zastosować serwery, aplikacje oraz bazy danych zainstalowane w Centrum Sterowania Ruchem System należy zainstalować na zwirtualizowanej infrastrukturze Zamawiającego Punkt IT (szafę sterowniczą) do którego podłączane będą punkty pomiaru ruchu należy wyposażyć o dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Strona 52

53 Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla światłowodowego jednomodowego zawierającego minimum 24 włókna. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla FTP zewnętrznego przeznaczonego do sieci teleinformatycznej min kat. 5e. Kabel powinien być ekranowany wypełniony żelem oraz posiadać temperatura pracy -40 do +80. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie Strona 53

54 względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 54

55 8 Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych. Wymagania ogólne inteligentnego systemu analizy obrazu. Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwiać analizę obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, przeszukiwania zachowanych nagrań obrazu oraz funkcji analiz biznesowych. Architektura systemu Rozwiązanie, które umożliwia rozproszone przetwarzanie obrazu wideo zarówno przez oprogramowanie uruchomione w kamerze IP (lub wideoenkoderze) jak i na oddzielnym serwerze tak, aby serwer wyposażony w 6 rdzeniowy procesor był zdolny do wykonywania analiz na co najmniej 200 kamer jednocześnie. Analiza wideo powinna odbywać się dwuetapowo w architekturze rozproszonej, rozdzielając poszczególne etapy przetwarzania obrazu pomiędzy kamerą IP a centralnym serwerem. - Kamera IP: obraz wideo powinien być wstępnie przetworzonych w kamerze IP poprzez wyodrębnienie kluczowych atrybutów obrazu a uzyskana informacja powinna być przesłana za pomocą łącza o niskiej przepustowości danych do centralnego serwera celem dalszej analizy. - Serwer centralny: Atrybuty obrazu otrzymane z poszczególnych kamer powinny zostać poddane analizie pod kątem reguł zadanych przez użytkownika do analizy w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie powinno również umożliwiać analizę obrazu z kamer które, nie posiadają możliwości zainstalowania oprogramowania analitycznego. W takiej sytuacji obraz z kamer jest odczytywany z systemu VMS i przesyłany do serwera gdzie poddawany jest kompletnej analizie. Rozwiązanie powinno być łatwo skalowalne. Użytkownik musi mieć możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe serwery w celu umożliwienia analizy obrazu z nieograniczonej liczby dodatkowych kamer. Rozbudowa systemu musi być możliwa bez przerywania jego pracy. Rozwiązanie musi umożliwiać zastosowanie serwerów zapasowych, które automatycznie przejmą funkcje serwerów analityki w wypadku ich awarii. Średnie pasmo transmisji pomiędzy kamerą z zainstalowaną funkcja analityki a serwerem nie może przekraczać 150 KB/s. Rozwiązanie musi mieć możliwość wdrożenia za pomocą komputerów powszechnego użytku wyposażonych w następujący system operacyjny: Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bit), Windows Server 2012 i 2012 R2 (64-bit), systemu Windows 7 Strona 55

56 z dodatkiem SP1 (64-bitowy) i Windows 8.1 (64-bitowe). System musi mieć możliwość wdrożenie zarówno w sieci LAN jak i WAN. Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie obiektów, których wysokość jest co najmniej 5% pola widzenia (FOV). System powinien zapewniać analizę w różnych warunkach środowiskowych takich jak słabe oświetlenie, deszcz, śnieg i chmury bez utraty wydajności i bez znacznego wzrostu liczby fałszywych alertów. System powinien automatycznie niwelować różnego rodzaju powtarzające się ruchy, które mogłyby powodować fałszywe alerty. System powinien umożliwić operatorowi definiowanie obszarów w obrębie lub poza obszarem detekcji, w którym wszelkie działania powinny być ignorowane - celem redukcji fałszywych alarmów. Ponadto operator powinien mieć możliwość definiowania takich obszarów, w których ruch obiektów o określonych rozmiarach, będzie dezaktywować inne reguły analityki celem uniknięcia fałszywych alarmów. Rozwiązanie powinno być zdolne do analizowania strumieni wideo pochodzących z kamer IP: stałopozycyjnych, kopułkowych, panoramicznych, termicznych i podczerwonych oraz PTZ. Rozwiązanie powinny być zdolne do analizy cyfrowego, skompresowanego wideo pochodzącego z kamer analogowych nadzoru wideo, które są połączone za pośrednictwem wideoenkoderów. Rozwiązanie musi umożliwiać instalacje oprogramowania analizy video na kamerach IP i wideoenkoderach co najmniej pięciu różnych producentów. Rozwiązanie musi posiadać pojedynczy interfejs zarządzający dla wszystkich operacji konfiguracyjnych. Rozwiązanie musi automatycznie wykrywać w sieci wszystkie kompatybilne kamery IP i wideoenkodery z zainstalowanym oprogramowaniem analitycznym Rozwiązanie musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem VMS Milestone xprotect w wersji Corporate. Interfejs użytkownika musi umożliwiać operatorowi konfigurację poklatkowości podczas podglądu na żywo w celu zmniejszenia obciążenia sieci. Rozwiązanie musi posiadać możliwość automatycznej kalibracji parametrów obrazu, zapewniając optymalną wydajność analizy. Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurowanie wielu kamer jednocześnie. System musi gromadzić historię zdarzeń zawierających nagrany obraz zdarzenia i umożliwić przegląd nagrania w okresie zdarzenia. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne czyszczenie rejestru zdarzeń w zależności od czasu ich wystąpienia Rozwiązanie musi zapewniać minimum 2 poziomy uprawnień użytkownika. Niższy poziom powinien być ograniczony do wyświetlania danych a wyższy poziom powinien umożliwić Strona 56

57 wszystkie operacje. Zarządzanie użytkownikami musi odbywać się za pomocą użytkowników i grup domeny systemu Microsoft Windows. Rozwiązanie musi zapewniać analizę dla różnych rozdzielczości wideo, w tym: CIF, 4CIF, QVGA, VGA, 720P, 1080P, 3MP i 5MP. Rozwiązanie musi zapewniać analizę dla różnych standardów kompresji, w tym: Motion JPEG oraz MPEG-4 H.264. Rozwiązanie musi zapewniać analizę dla różnych proporcji obrazu, w tym 4:3 i 16:9. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość importowania klipów wideo w celach testowych oraz demonstracyjnych. Wymagania systemu w zakresie analizy obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. Reguły analityki muszą mieć możliwość aktywacji i deaktywacji w zależności od zaplanowanego kalendarza. Rozwiązanie musi umożliwiać dowolną kombinację reguł analizy jednocześnie dla danej kamery bez ograniczeń. Operator musi mieć możliwość zdefiniowania wielu obszarów analizy dla danej kamery. Operator musi mieć możliwość zdefiniowania reguł analityki, które zostaną uaktywnione, gdy inne reguły zostały aktywowane. Łańcuch reguł nie może posiadać ograniczeń co do ilości reguł. Powinno być możliwe uaktywnienie wszystkich rodzajów reguł jednocześnie. Operator musi mieć możliwość zdefiniowania reguł na podstawie rozmiaru obiektu, jego prędkości, współczynnika proporcji lub obszaru ruchu. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm testowania wydajności reguł wykorzystując historyczne metadane do których mogą być stosowane warunki reguły: - Użytkownik może określić okresy czasu w przeszłości, do którego stosuje się test - Powinno być możliwe uruchomienia badania natychmiast po zdefiniowaniu reguły analitycznej. - Rozwiązanie powinno umożliwić użytkownikowi klasyfikowanie zdarzeń jako prawda lub fałsz. - W oparciu o klasyfikację użytkownika system generuje wynik określający jakość analizy - Rozwiązanie powinno umożliwić zapisywanie ostatnich badań wraz z wynikiem jakości dla każdego testu Rozwiązanie musi dostarczać zestaw reguł analitycznych, aby zapewnić automatyczne wykrywanie ruchu oraz zachowań osób, obiektów i pojazdów a w szczególności: - Osoby poruszające się w zadanym obszarze. - Osoby przekraczające wirtualne linie w niewłaściwym kierunku lub w obu kierunkach. - Ilość osób przekraczająca zadany próg procentowy w zadanym obszarze w określonym przez użytkownika czasie. - Osoby przekraczające wirtualne linie jedna za drugą w czasie krótszym od zadanego Strona 57

58 przez operatora. - Osoby przebywające w określonym obszarze w czasie dłuższym niż zadany przez operatora. Na przykład gdy istnieje obawa, że ich celem jest do prowadzenia nielegalnej działalności, takich jak akty wandalizmu i kradzieży. - Ilość osób przekraczająca zadany próg ilościowy w zadanym obszarze w określonym przez użytkownika czasie. - Pozostawione obiekty spełniające zadany przez operatora rozmiar pozostające przez okres dłuższy niż zdefiniowany czas. - Ochrona wartościowych obiektów przed kradzieżą lub wandalizmem w wypadku usunięcia ich z zdefiniowanego obszaru analizy przez okres dłuższy niż zadany przez operatora. - Wykrywanie oświetlenie pojawiającego się w zdefiniowanym obszarze analizy przez okres dłuższy niż zadany przez operatora. - Pojazdy w ruchu w zdefiniowanym obszarze. - Pojazdy przekraczające wirtualne linie w niewłaściwym kierunku lub w obu kierunkach. - Zatrzymanie pojazdu w strefach zabronionych. - Pojazdy przekraczające wirtualne linie jeden za drugim w czasie krótszym od zadanego przez operatora. - Średnia prędkość pojazdów niższa niż określony próg w czasie dłuższym od zadanego przez operatora. Rozwiązanie musi umożliwiać uruchomienie reguł analityki na obrazie z kamer PTZ podczas przebiegu wirtualnej trasy zdefiniowanej w kamerze lub systemie VMS w taki sam sposób jak w kamerach stałopozycyjnych. Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie ruchu i automatyczne śledzenie ruchomego celu za pomocą kamer PTZ podczas przebiegu wirtualnej trasy zdefiniowanej w kamerze lub systemie VMS. Podczas automatycznego śledzenia rozwiązanie analityczne kontroluje pozycje oraz zbliżenie kamery. Rozwiązanie musi generować alerty w czasie rzeczywistym i udostępniać je operatorom w wypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości. Rozwiązanie musi wspierać jednoczesne śledzenie nieograniczonej liczby celów w ramach obszarów wykrywania lub przecięcia wirtualnych linii. Rozwiązanie musi generować alerty w wypadku nie wykrycia zdefiniowanego zdarzenia przez zadany okresu czasu. Wymagania systemu w zakresie statystycznych informacji analitycznych dotyczących osób i pojazdów: Rozwiązanie musi zliczać ilość osób przekraczających wirtualne linie w zadanych kierunkach w zdefiniowanym przez operatora w polu widzenia kamery. Zliczanie musi odbywać się precyzyjne nawet w przypadku poruszającej się grupy osób. Strona 58

59 Rozwiązanie musi zliczać ilość pojazdów przekraczających wirtualne linie w zadanych kierunkach w zdefiniowanym przez operatora w polu widzenia kamery. Rozwiązanie musi obliczać średnią ilość osób na zadanym obszarze. Rozwiązanie musi obliczać średnie zagęszczenie osób na zadanym obszarze. Rozwiązanie musi obliczać średnią prędkość pojazdów przejeżdżających na zadanym obszarze. Rozwiązanie musi posiadać możliwość generowania raportów statystycznych: - Zliczających osoby i pojazdy, wymieniając wszystkie zdarzenia wraz z ilością zliczoną w każdym przedziale czasowym. - Zliczających osoby i pojazdy, porównując wiele liczników w okresie czasu. - Zliczających osoby i pojazdy, sumując wyniki wielu liczników. - Zliczających osoby, zagęszczenie osób oraz prędkość pojazdów, przedstawiając wartości średnie na godzinę lub dziennie. - Zliczających osoby i pojazdy, generując rozszerzony raport dla programu Excel zawierający bezwzględne i porównawcze dane na każdy dzień, miesiąc i rok. Raport powinien być generowany zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem bez konieczności każdorazowej ingerencji operatora. Dla wszystkich typów zdarzeń, raport powinien zawierać szczegóły każdego zdarzenia i przechwycony obraz zdarzenia. Rozwiązanie musi posiadać możliwość generowania raportów statystycznych w chmurze zapewniając: - Automatyczną agregację danych biznesowych i operacji związanych z liczbą osób/pojazdów, zajętością, zagęszczeniem i średnią prędkością, zebranych z wielu lokalizacji. - Dostosowywalny pulpit nawigacyjny, umożliwiający wyświetlanie istotnych informacji dla każdego użytkownika. - Narzędzie do tworzenia i udostępniania niestandardowych wykresów poprzez konta użytkowników. - Dostosowanie wykresów poprzez wybór: typu wykresu (linia, bar, skumulowany słupkowy, kołowy), źródła danych, poziom grupowania i zakres dat. - Możliwość eksportu wykresu do pliku CSV. Zdefiniowane przez użytkownika, zaplanowane raporty powinny być dystrybuowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemem Milestone xprotect Corporate za pośrednictwem otwartych standardów, dwukierunkowo, opartych na języku XML API. Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie w czasie rzeczywistym zdarzeń do zewnętrznych aplikacji, takich jak serwer alarmów oprogramowania monitorującego, poczta elektroniczna (SMTP) i SMS. Powiadomienie o zdarzeniu musi zawierać ID kamery, czas zdarzenie oraz obraz zdarzenia. Strona 59

60 Wymagania systemu w zakresie możliwości przeszukiwania obrazu wideo nagranego w zewnętrznym systemie VMS. Rozwiązanie musi udostępniać zestaw opcji wyszukiwania w zakresie ruchu oraz innych zachowań osób, obiektów i pojazdów: - Osoba w ruchu przez określony czas w zadanym obszarze. - Osoba przekraczająca wirtualną linię. - Grupa osób o określonym procentowym zagęszczeniu przebywająca w zadanym obszarze przez określony czas. - Pojazdy w ruchu przez określony czas w zadanym obszarze - Pojazdy przekraczająca wirtualną linię. - Pojazdy zatrzymane przez określony czas w zadanym obszarze. - Obiekt pozostawiony przez określony czas w zadanym obszarze. Rozwiązanie musi umożliwiać filtrowanie oparte o następujące cechy obiektu: - Rozmiar pojazdu. Rozwiązanie musi posiadać predefiniowane ustawienia dla małych, średnich, dużych i dowolnych pojazdów. - Rozmiar obiektu. Rozwiązanie musi posiadać predefiniowane ustawienia dla małych, średnich, dużych i dowolnych obiektów. - Kolor obiektu. Rozwiązanie musi posiadać predefiniowane palety kolorów do wyboru. Rozwiązanie musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów, które odpowiadają określonym kolorom lub obiektów, które nie pasują do określonego koloru. Rozwiązanie musi umożliwiać wyszukiwanie różnych opcji z zakresu czasu: - W ciągu ostatnich minut, godzin lub dni. - W przedziale konkretnych dat. Rozwiązanie musi zapewniać następujące opcje do przeglądania wyników wyszukiwania: - Miniatura zdarzenia: Rozwiązanie powinno wyświetlać wyniki wyszukiwania w postaci miniatur, z których każda pokazuje znalezione osoby, pojazdy lub obiekty. Powinna istnieć możliwość odtwarzania filmu wideo każdej miniaturki, również w pierwotnej rozdzielczości źródła. - Raport statystyki: Rozwiązanie musi umożliwiać zliczanie wyników wyszukiwania i przedstawienie informacji jako: Graficzny raport statystyczny dla zadanych przedziałów czasowych. Graficzny raport statystyczny dla grupy kamer. Graficzny raport statystyczny w formie pliku PDF. Liczbowe dane źródłowe w formie pliku programu Microsoft Excel. - Trasa obiektu: Rozwiązanie musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich tras ruchu osób lub pojazdów przedstawionych na obrazie referencyjnym. Powinno być możliwe natychmiastowe odtworzenie filmu przedstawiającego ruch obiektu poprzez wskazanie Strona 60

61 konkretnej trasy. - Położenie obiektu: Dla wyszukiwania statycznych obiektów rozwiązanie musi przedstawiać prostokąt obrysu wskazując, że w tym miejscu obiekt został znaleziony. - Mapa ciepła: Rozwiązanie musi umożliwiać wyświetlanie wyników w postaci mapy ciepła, używając kodowania za pomocą kolorów do reprezentowania aktywności obiektów w obszarach pola widzenia, wyróżniając te obszary, w których obiekt przebywał najdłużej. - Krótki Film: Rozwiązanie musi umożliwiać wyświetlanie wielu wyników wyszukiwania w postaci pojedynczego skondensowanego klipu, podzielonego na segmenty składające się z wyników wyszukiwania. Powinno być możliwe szybkie przechodzenie pomiędzy kolejnymi wynikami. Rozwiązanie musi zapewniać wydajność zapewniającą średni czas odpowiedzi nie dłuższy niż 15 sekund dla kamery zawierającej 24 godzinny zapis metadanych. Rozwiązanie nie może gromadzić więcej niż 50 MB metadanych dla kamery na dzień. Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp z dowolnej liczby jednoczesnych klientów GUI, którzy realizują wszystkie funkcjonalności systemu. W ramach zadania wykonawca obowiązany jest w szczególności do: 1) Dostawa i instalacja stałopozycyjnych kamer monitoringu obejmujących wszystkie wloty na następujących skrzyżowaniach: Lp. Lokalizacja/kategoria dróg Wymagana instalacja nowej kamery 1. Chorzowska - Knurowska - Wolności - DK88 TAK 2. Chorzowska - Zabrska - Dąbrowskiego TAK 3. Chorzowska - przejście przy Okrzei TAK 4. Chorzowska - przejście przy Kaplicznej TAK 5. Tarnogórska - Piwna - Traugutta TAK 6. Jagiellońska - Dworcowa - Plac Piastów NIE 7. Zwycięstwa - Bohaterów Getta Warszawskiego TAK 8. Jagiellońska - Częstochowska TAK 9. Jagiellońska - Zabrska - Konarskiego NIE 10. Konarskiego - wyjazd z Politechniki TAK 11. Opolska - Lipowa - Dąbrowskiego TAK 12. Tarnogórska - Opolska - Świętojańska TAK 13. Tarnogórska - Grottgera - Skowrońskiego TAK 14. Tarnogórska - przejście przy Marka TAK 15. Tarnogórska - Elsnera - Rogozińskiego TAK 16. Świętojańska - Warszawska TAK 17. Toszecka - Śliwki - Świętojańska TAK 18. Toszecka - Myśliwska - Pionierów NIE Strona 61

62 19. Toszecka - sygnalizacja ostrzegawcza TAK 20. Toszecka - Ziemięcicka - Nad Łąkami TAK 21. Główna - Staromiejska TAK 22. Orlickiego Śliwki - DTŚ NIE 23. Orlickiego - Wyspiańskiego TAK 24. Kozielska - Wyspiańskiego - Styczyńskiego TAK 25. Opla - Starogliwicka TAK 26. Andersa - przejście przy Mieszka I TAK 27. Śliwki - przejście przy Szobiszowickiej TAK 28. Andersa - Styczyńskiego TAK 29. Kościuszki - Daszyńskiego - Andersa NIE 30. Opolska - Witkiewicza TAK 31. Kościuszki - Zygmunta Starego TAK 32. Nowy Świat - Sikornik TAK 33. Nowy Świat - Kościuszki - Kochanowskiego TAK 34. Rybnicka - Kochanowskiego NIE 35. Rybnicka - Kosów - Żwirki i Wigury TAK 36. Rybnicka - Żurawia - Bardowskiego TAK 37. Nowy Świat - Rybnicka - Jana Pawła II TAK 38. Nowy Świat - Pszczyńska - Mikołowska TAK 39. Zwycięstwa - Wyszyńskiego TAK 40. Dworcowa - Wyszyńskiego - Strzody TAK 41. Wrocławska - Akademicka - Strzody TAK 42. Pszczyńska - Bojkowska TAK 43. Pszczyńska - przejście przy Lukoilu TAK 44. Daszyńskiego - przejście przy Lekarskiej TAK 45. Pszczyńska - Kopalniana TAK 46. Pszczyńska - Pocztowa NIE 47. Sikorskiego - Wielicka TAK 48. Sikorskiego - przejście dla pieszych TAK 49. Pszczyńska - przejście przy Lidlu TAK 50. Kozielska - przejście przy Gagarina TAK 51. Kochanowskiego - sygnalizacja ostrzegawcza TAK 52. Łabędzka - Edisona - Chemiczna TAK 53. Łabędzka - wyjazd z Tesco TAK 54. Pszczyńska - Panewnicka TAK 55. Kujawska - Panewnicka NIE 56. Kozielska - Okulickiego TAK 57. Andersa - Okulickiego NIE 58. Daszyńskiego - przejście przy Bałtyckiej TAK 59. Nowy Świat - Kosów - Zygmunta Starego TAK 60. Przyszowska - Zygmuntowska TAK 61. Przyszowska - Partyzantów TAK Strona 62

63 62. Reymonta - Korczoka - Beskidzka TAK 63. Reymonta - Odrowążów TAK 64. Kościuszki - Sobieskiego TAK 65. Wrocławska - Łużycka - Dunikowskiego NIE 66. Aktywne przejście ul. Kosów TAK 67. Aktywne przejście ul. Królewskiej Tamy TAK 68. Aktywne przejście ul. Jedności TAK 69. Aktywne przejście ul. Beskidzka TAK 70. Aktywne przejście ul. Kozielska TAK 71. Ulica Akademicka TAK 72. Jagodowa - sygnalizacja ostrzegawcza TAK 73. Żabińskiego - sygnalziacja ostrzegawcza TAK 74. Częstochowska przejście dla pieszych TAK 75. Tunel DTŚ TAK Minimalne wymagania w zakresie oferowanych kamer monitoringu: a) Kamera IP zapewniająca 360-stopniowy widok ogólny i szczegółowe zbliżenia poprzez współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego kamerami Q6034-E oraz Q6044-E. b) Kamera powinna być wyposażona w cztery 2-megapikselowe przetworniki obrazu zapewniające pełne, 360-stopniowe pokrycie dużych obszarów. c) Kamera musi być wspierana przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Milestone Xprotect Corporate. d) Kamera powinna być wyprodukowana z części metalowych, posiadać zdolność do bezpiecznego uruchomienia się i pracy w zakresie temperatur -30 C do +50 C, powinna posiadać klasę ochrony obudowy przed penetracją czynników zewnętrznych IP66 i NEMA 4X lub równoważne. e) Kamera powinna być wyposażona w przetworniki obrazu ze skanowaniem progresywnym zapewniające minimalną rozdzielczość 4 x 1920x1080 i światłoczułość 0.3 luxa. f) Kamera powinna być wyposażona w obiektywy 2,8 mm o rozdzielczości megapikselowej zapewniające poziomy kąt widzenia nie większy niż 115. g) Kamera powinna wykorzystywać istniejące okablowanie posiadanych przez Zamawiającego kamer Q6034-E oraz Q6044-E. h) Kamera powinna zapewnić równoległe strumienie Motion JPEG i H.264 i wspierać co najmniej dwa indywidualnie konfigurowane strumienie wizyjne w rozdzielczości do 1280x720 (HDTV 720p) w pełnej poklatkowości (30/25 klatek/sek).implementacja kompresji H.264 powinna obejmować zarówno funkcjonalność unicast i multicast. i) Kamera powinna reagować na określone zdarzenia w oparciu o wbudowane inteligentne Strona 63

64 funkcje jak wideodetekcja ruchu. Kamera powinna być wyposażona w bufor wideo dla zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i powinna mieć wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC dla wsparcia lokalnego przechowywania materiału wizyjnego. j) Kamera powinna mieć zdolność nadpisywania tekstu, zawierającą synchronizację daty i godziny z wykorzystaniem serwera NTP. Ponadto powinna mieć zdolność do zastosowania co najmniej 8 indywidualnie konfigurowanych i dynamicznie ustawianych masek prywatności w strumieniu wizyjnym. k) Kamera powinna wspierać zarówno statyczne adresy IP jak I adresy z serwera DHCP, powinna wspierać IPv4 i IPv6. Powinna również mieć obsługę Quality of Service (QoS). Dla bezpiecznego dostępu do kamery jak również materiału wizyjnego kamera musi wspierać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i autentykację IEEE802.1X. Kamera powinna wspierać filtrowanie adresów IP I zawierać co najmniej trzy różne poziomy bezpiecznych haseł. l) Kamera powinna zawierać wbudowany web server umożliwiający nagrywanie i konfigurację z poziomu standardowej przeglądarki internetowej z wykorzystaniem HTTP i powinna być w pełni supportowana przez otwarty i publikowany interfejs API (Application Programmers Interface) dostarczający niezbędne informacje do integracji urządzenia z aplikacjami firm trzecich. m) Kamera musi być objęta 5-letnią gwarancją producenta. n) Kamera powinna być dostarczona wraz z licencją na jej użytkowanie w programie posiadanym przez zamawiającego firmy Milestone Xprotect Corporate wraz z 5 letnim prawem do nowszych wersji oprogramowania Care Plus. o) Kamera musi zostać zainstalowana na wskazanych przez Zamawiającego skrzyżowaniach oraz musi zostać skonfigurowana w systemie Milestone Xprotect Corporate zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Skrzyżowania na których nie jest wymagana instalacja nowych kamer posiadają zainstalowane kamery AXIS Q6000-E, które muszą zostać objęte wdrożeniem systemu analityki obrazu wideo. Jeżeli istniejące punkty instalacji kamer obrotowych nie zapewniają właściwego punktu obserwacji dla systemu analityki obrazu, Zamawiający dopuszcza relokację kamer na skrzyżowaniu lub w wyjątkowych przypadkach instalację kamer analityki na oddzielnym uchwycie w innym punkcie. W takiej sytuacji do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie niezbędnej infrastruktury połączeniowej na skrzyżowaniu w zakresie okablowania, punktów montażowych oraz instalacji niezbędnych elementów aktywnych w szafie dystrybucyjnej. 2) Udzielenie licencji na użytkowanie systemu analizy obrazu wideo: a) w zakresie analizy obrazu z kamer w czasie rzeczywistym: dla wszystkich skrzyżowań i wlotów. b) w zakresie możliwości przeszukiwania obrazu wideo nagranego w zewnętrznym Strona 64

65 systemie VMS: dla wszytskich skrzyżowań i wlotów c) w zakresie statystycznych informacji analitycznych dotyczących osób i pojazdów: dla obrazu zarejestrowanego z 80 kamer wskazanych przez Zamawiającego Licencja na oprogramowanie nie może mieć ograniczenia czasowego. Zamawiający musi mieć prawo do przekazywania nabytego prawa do użytkowania oprogramowania operatorom będącym pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przekazane licencje nie mogą ograniczać liczby użytkowników w dostępie do materiału wideo. Konieczne jest zapewnienie możliwości zakupu kolejnych licencji w przyszłości. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było objęte 5-letnim wsparciem producenta w zakresie aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się poprawek producenta oraz aktualizację oprogramowania w przypadku pojawienia się nowych wersji oprogramowania producenta. Zestawienie oferowanych licencji wraz z podaniem numerów katalogowych i ich ilości musi stanowić załącznik do oferty. 3) Dostawa niezbędnych elementów infrastruktury serwerowej: Zamawiający posiada obecnie środowisko wirtualne w oparciu o system Vmware vsphere, które należy rozbudować w celu zapewnienia pracy systemu analityki obrazu wideo w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dostawa musi obejmować następujące elementy: a) Serwery wirtualizacyjne (minimum 2 sztuki) wraz z licencją oprogramowania Vmware vsphere Standard i wsparciem producenta na okres 5-lat: Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19 posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy nie większa niż 1U. Dwa zasilacze o mocy min. 450W. Minimum osiem wnęk zewnętrznych na dyski twarde wymienialne podczas pracy. Dwa Procesory klasy x86,dziesięciordzeniowe (20 wątkowe), dedykowane do pracy w serwerach, taktowane zegarem co najmniej 2,2 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 25 MB lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć RAM minimum 64 GB DDR z korekcją ECC pracująca w trybie czterokanałowym. Możliwość rozbudowy do minimum 768GB, Gniazda rozszerzeń: co najmniej 2 sloty PCI-Express 3.0, Karta graficzna: o rozdzielczości minimalnej 1280 x 1024 w 32 bitowym kolorze, Karta SD o pojemności minimum 4GB z zainstalowanym hyperwizorem. Interfejs sieciowy: co najmniej cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe oraz 2 gniazda w standardzie 10GbE SFP+. Porty w serwerze: Strona 65

66 (1) 1 x szeregowy, (2) 6 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy, 3 z tyłu obudowy i 1 wewnętrzny), (3) 2x VGA (z przodu i z tyłu obudowy), (4) 4 x LAN RJ45 1GbE (5) 2 x LAN SFP+ 10GbE (6) 1 x LAN RJ45 do zarządzania. Funkcje zarządzania: (1) wirtualna zdalna konsola, (2) zdalna konsola szeregowa; (3) wirtualna kontrola przycisku zasilania, (4) dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, (5) automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, (6) monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, (7) rejestrowanie zdarzeń. Gwarancja producenta: 5 lat świadczone w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż w następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Obsługiwane systemy operacyjne: (1) Microsoft Windows Server, (2) Red Hat Enterprise Linux (RHEL), (3) SUSE Linux Enterprise Server (SLES), (4) VMware, (5) Citrix XenServer. System operacyjny MS Windows Serwer Datacenter 2016 (lub równoważny: dający możliwość pracy jako kontroler istniejącej domeny opartej na MS Windows), z możliwością używania niższych wersji systemy wraz z nośnikiem i licencją nie przypisaną do konkretnego komputera. Licencja na oferowaną liczbę rdzeni w serwerze. System wirtualizacyjny Vmware vsphere Standard wraz z pięcioletnią subskrypcją Licencja oprogramowania Veeam Backup & Replication Standard wraz z pięcioletnią subskrypcją Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta serwera b) Macierze dyskowe (minimum 2 sztuki) o następujących parametrach: Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 24 dyski 1,2 TB 6G SAS 10K 2.5in DP, wymagane dyski 2.5. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 190 dysków. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie activeactive. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów w technologii 10 Gbit/s iscsi (po 4 porty na kontroler). Macierz musi wspierać technologie FC 16 Gbit/s, Ethernet iscsi 1 Gbit/s, Ethernet iscsi 10 Gbit/s w zależności od zastosowanych wkładek SFP Strona 66

67 Macierz musi być wyposażone w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bez baterii (super capacitors and compact flash). Macierz dyskowa musi mieć możliwość podpięcia do 7 półek dyskowych.awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów powyżej 2TB. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot- Swap). Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID (RAID migration). Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. Macierz musi umożliwiać wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów zarówno w obrębie jednej macierzy, jak i pomiędzy innymi macierzami tego samego typu z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Ponadto macierz musi umożliwiać wykonywania asynchronicznych kopii pomiędzy posiadaną przez Zamawiającego macierzą HP MSA Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby Strona 67

68 w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U każda, Macierz musi być nowa, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie zamawiającego wymagane jest potwierdzenia wydanego przez producenta). Macierz dyskowa musi być objęta co najmniej 5-letnią gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. Snapshotów) poszczególnych wolumenów (minimum 64 snapshot y). Macierz musi umożliwiać wykonywanie replikacji poszczególnych wolumenów pomiędzy sobą (główna->zapasowa) i w razie awarii macierzy głównej umożliwić wypromowanie repliki wolumenów z macierzy zapasowej jako wolumenów głównych. Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: 4) Wdrożenie systemu analityki obrazu wideo Zakres prac związanych z wdrożeniem systemu analityki obrazu wideo: a) Zaprojektowanie warstwy sprzętowo-systemowej systemu analityki obrazu wideo wraz z projektem integracji systemu analityki obrazu wideo z istniejącą infrastrukturą w centrach przetwarzania danych i centrach obserwacji. Projekt należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. b) Rozbudowa infrastruktury wirtualizacyjnej o dostarczone serwery i macierze, instalacja i konfiguracja hyperwizora, podłączenie do istniejącej infrastruktury LAN i SAN 10GbE iscsi przy zapewnieniu pełnej redundancji połączeń. Wszelkie niezbędne elementy instalacyjne i połączeniowe muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę. Wdrożenie replikacji asynchronicznej danych pomiędzy macierzami. c) Instalacja oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego w infrastrukturze wirtualizacyjnej na niezbędnej ilości serwerów. Jeżeli przewidywana przez Zamawiającego ilość lub wydajność serwerów będzie niewystarczająca do realizacji Strona 68

69 zadania, po stronie Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej mocy przetwarzania poprzez dostawę odpowiedniego sprzętu serwerowego i macierzy. d) W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu analityki przy minimalizacji zajętości pasma transmisji danych oraz obciążenia serwerów Zamawiający oczekuje, iż system powinien być wdrożony w modelu rozproszonym to znaczy przetwarzanie obrazu musi odbywać się w procesorze kamery wideo. Do zadań Wykonawcy będzie należało zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania analitycznego na wszystkich kamerach objętych systemem analityki obrazu wideo. e) Do zadań Wykonawcy będzie należało skonfigurowanie systemu analityki obrazu wideo na wszystkich wlotach, wszystkich skrzyżowań tak, aby wykrywał następujące zdarzenia w czasie rzeczywistym: Osoby poruszające się w zabronionym obszarze, zwykle centrum skrzyżowania lub na drodze poza określonymi przejściami dla pieszych. Osoby przekraczające wirtualne linie w niewłaściwym kierunku lub w obu kierunkach. Osoby przebywające w określonym obszarze w czasie dłuższym niż zadany przez operatora. Na przykład gdy istnieje obawa, że ich celem jest do prowadzenia nielegalnej działalności, takich jak akty wandalizmu i kradzieży. Ilość osób przekraczająca zadany próg ilościowy w zadanym obszarze w określonym przez użytkownika czasie. Pozostawione obiekty spełniające zadany przez operatora rozmiar pozostające przez okres dłuższy niż zdefiniowany czas. Ochrona wartościowych obiektów przed kradzieżą lub wandalizmem w wypadku usunięcia ich z zdefiniowanego obszaru analizy przez okres dłuższy niż zadany przez operatora. W szczególności ochrona szaf dystrybucyjnych zainstalowanych na skrzyżowaniu. Pojazdy w ruchu w zabronionym obszarze. Pojazdy przekraczające wirtualne linie w niewłaściwym kierunku lub w obu kierunkach. Wykrywanie pojazdów poruszających się w zabronionym kierunku Zatrzymanie pojazdu w strefach zabronionych. Zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym obszarze przez czas dłuższy od zadanego przez operatora w celu wykrywania awarii pojazdów lub kolizji. Średnia prędkość pojazdów niższa niż określony próg w czasie dłuższym od zadanego przez operatora. Pojazdy przekraczające wirtualne linie w czasie aktywnego czerwonego światła na skrzyżowaniu. Funkcjonalność wymagająca synchronizacji ze sterownikiem świateł na skrzyżowaniu. e) Do zadań Wykonawcy będzie należało skonfigurowanie systemu analityki obrazu wideo na wskazanych wlotach skrzyżowań tak, aby generował raporty statystycznych Strona 69

70 informacji analitycznych dotyczących osób i pojazdów: Zliczające osoby i pojazdy, wymieniając wszystkie zdarzenia wraz z ilością zliczoną w każdym przedziale czasowym. Zliczające osoby i pojazdy, porównując wiele liczników w okresie czasu. Zliczające osoby i pojazdy, sumując wyniki wielu liczników. Zliczające osoby, zagęszczenie osób oraz prędkość pojazdów, przedstawiając wartości średnie na godzinę lub dziennie. f) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego, w zakresie budowy, obsługi i administracji systemem analityki obrazu wideo. Szkolenia powinny kończyć się weryfikacją wiedzy i umiejętności uczestników oraz raportem zbiorczym dla Zamawiającego. g) Do wystawienia protokołu odbioru końcowego wymagane jest, aby system poprawnie rozpoznawał 95% zaplanowanych sytuacji. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 70

71 9 Budowa lub rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgłoszenia robot w Urzędzie Miejskim w Gliwicach pozwalające na ich realizację (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz z poźn. zm.) lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego) oraz wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w ciągu ulic: Barlickiego i Chudoby Strona 71

72 Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych Parking nad tunelem DTŚ (127 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych). Dworcowa (około 55 miejsc parkingowych), Kłodnicka (około 45 miejsc parkingowych), Wybrzeże Armii Krajowej (około 41 miejsc parkingowych), Konopnickiej (około 14 miejsc parkingowych), Sienkiewicza (około 53 miejsca parkingowe) Strona 72

73 W opracowywanej dokumentacji oraz przy realizacji zadania należy uwzględnić następujące założenia techniczne: Zabudowa fabrycznie nowych czujników bezprzewodowych na stanowiskach postojowych w pasie drogowym. Powyższe czujniki powinny być montowane w środkowej części stanowisk postojowych, ktore są wykonane z nawierzchni asfaltowych oraz kostki brukowej betonowej prostokątnej. Powyższe zadanie nie obejmuje remontów stanowisk postojowych. Posadowienie konstrukcji wsporczych dla tablic wyświetlających informacje o wolnych stanowiskach postojowych zwanych dalej tablicami informacyjnymi. Zamontowanie na konstrukcjach wsporczych modułów z wyświetlaczami, na których będzie możliwość wyświetlania informacji o ilości wolnych stanowisk postojowych. Zamontowanie na konstrukcjach wsporczych modułów z nazwami ciągów postojowych (bez wyświetlaczy), Zabudowa odpowiedniej ilości przekaźników (wzmacniaczy) danych z czujników bezprzewodowych zabezpieczających optymalne działanie całego systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych (zamawiający zastrzega sobie, iż w/w przekaźników - wzmacniaczy nie może być więcej niż 3 szt. dla jednego obszaru). Dodatkowo powyższe przekaźniki (wzmacniacze) mogą być zasilane bateryjnie tak jak czujniki bezprzewodowe na stanowiskach postojowych lub mogą być zasilane z sieci elektroenergetycznej. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do wszystkich elementów w/w systemu (takich jak tablice informacyjne, punkty IT, przekaźniki itp.). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu, uzyskania warunków zasilania, ułożenie kabla energetycznego zapewniającego zasilanie wyświetlaczy na tablicach informacyjnych, punktów dostępowych oraz innych urządzeń niezbędnych dla realizacji powyższego zadania. Zamawiający dopuszcza również wykorzystanie istniejącego przyłącza znajdującego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zatwierdzić, uzyskać wszelkie pozwolenia na jego realizację kanalizacji łączącą w/w sygnalizację świetlną z urządzeniami obsługującymi system informacji o wolnych stanowiskach postojowych. Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy punktem dostępowym (szafą sterowniczą znajdującą się na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną zgodnie) a projektowaną szafą IT która powinna znajdować się w rejonie tablic informacyjnych. W ramach połączenia światłowodowego Wykonawca powinien zaprojektować, zatwierdzić uzyskać wszelkie pozwolenia i wykonać kanalizację teletechniczną o następujących minimalnych parametrach: - Kanalizacja teletechniczna powinna być wykonana z rur RHDPE grubościennych 110/6,3. - W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane są duże ilości kabli, bądź zakłada się wykorzystanie rur osłonowych (wtórnych) należy zdublować ilość rur. Strona 73

74 - Wszystkie niezbędne studnie maja być wyposażone w ciężka ramę i ciężka klapę z wywietrznikiem. - Wywietrznik powinien zawierać logo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. - Studnie powinny być zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystąpieniu zmiany kierunku kanalizacji. Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy projektowaną szafą IT a tablicami informacyjnymi oraz innymi punktami niezbędnymi do realizacji zadania. W ramach połączenia kablowego Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać kanalizację teletechniczną o następujących minimalnych parametrach: - Kanalizacja teletechniczna powinna być wykonana z rur RHDPE grubościennych 110/6,3. - W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane są duże ilości kabli, bądź zakłada się wykorzystanie rur osłonowych (wtórnych) należy zdublować ilość rur. - Wszystkie niezbędne studnie maja być wyposażone w ciężka ramę i ciężka klapę z wywietrznikiem. - Wywietrznik powinien zawierać logo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. - Studnie powinny być zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystąpieniu zmiany kierunku kanalizacji. Zamawiający w załączeniu do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego przekazuje plan sytuacyjny z naniesieniem zakresem projektu stanowiący podstawę do wykonania dokumentacji projektowej. Na załączonym planie zostały zaznaczone propozycje lokalizacji tablic informacyjnych oraz stanowiska postojowe przeznaczone do włączenia do systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych (w przypadku ulicy Barlickiego, Chudoby, Studziennej i Placu Inwalidów Wojennych). Nie mniej jednak dla powyższych ulic należy przewidzieć minimum 6 szt. tablic informacyjnych (4 szt. w ciągu ulicy Zwycięstwa, 1 szt. w ciągu ulicy Barlickiego i 1 szt. w ciągu ulicy Dolnych Wałów). Dokładną lokalizację w/w znaków należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu. Dla parkingu zlokalizowanego nad tunelem DTŚ należy zastosować minimum 3 szt. tablice informacyjnye (2 szt. w ciągu ulicy Zwycięstwa dla obu kierunków oraz 1 szt. wciągu ulicy Dworcowej). Dokładną lokalizację w/w znaków należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu. Ilość miejsc przeznaczonych do parkowania na w/w parkingu to 127. Dla parkingów w ciągu ulicy Dworcowej, Kłodnickiej, Wybrzeża Armii Krajowej, Konopnickiej i Sienkiewicza należy zastosować minimum 8 szt. tablic informacyjnych (2 szt. w ciągu ulicy Dworcowej, 1 szt. w ciągu ulicy Kłodnickiej, 3 szt. w ciągu ulicy Zwycięstwa, 1 szt. w ciągu Wybrzeża Armii Krajowej oraz 1 szt. w ciągu ulicy Sienkiewicza. Dokładną lokalizację w/w znaków należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu. W załączniku nr 6 przedstawiono wstępną lokalizację tablic wraz z zakresem wyświetlanych informacji. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia tablic informacyjnych w tablice dwustronne montowane na jednej konstrukcji. Strona 74

75 postojowych: Minimalne parametry urządzeń oraz systemu informacji o wolnych stanowiskach Rodzaj czujnika: - Magnetyczny. Podpowierzchniowy umożliwiający bezproblemowe odśnieżanie mechaniczne oraz wykonywanie sprzątania przy pomocy urządzeń mechanicznych. Dodatkowo powyższe urządzenia powinny być odporne na działanie w/w urządzeń odśnieżających i sprzątających. Niezawodność nie mniejsza niż 98 % Warunki środowiskowe pracy czujnika: - Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. - Odporny na wodę, sol, śnieg. - Odporność IP67 lub wyższą. - Temperatura pracy czujnika od -30oC do +70oC. Wymiary czujnika: - Nie większa niż 150 mm. Czas pracy czujnika: - Nie krótszy niż 5 lat. Fabryczna gwarancja producenta czujników powinna obejmować 5 letnią pracę bez konieczności jego demontażu. W Tym okresie (5 lat) wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia awarii zarówno czujników wykrywających zajętość stanowisk postojowych jak i innych urządzeń wchodzących w skład systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych do wymiany urządzeń na nowe (lub jeśli istnieje taka możliwość wymiany baterii). Czas wymiany urządzeń lub baterii od momentu zgłoszenia nie może być większy niż 5 godzin. Niezawodność czujnika: nie mniejsza niż 98%. Niezawodność czujników bezprzewodowych powinna być gwarantowana przez producenta w ramach gwarancji i oznacza gwarancję nieprzerwanego bezawaryjnego działania nie mniej niż 98 czujników na 100 czujników zabudowanych w ramach niniejszego zadania bez względu na warunki atmosferyczne, pokrywę śniegu lub lodu na powierzchni czujnika, potwierdzone danymi wyświetlanymi na tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne powinny zostać wykonane z modułów pozwalających na demontaż pojedynczych modułów bez konieczności demontażu pozostałych modułów stanowiących jedną tablicę informacyjną. Projekt graficzny tablic informacyjnych powinien być przedstawiony zamawiającemu do akceptacji na minimum 7 dni przed rozpoczęciem ich produkcji. Projekt tablic informacyjnych powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Strona 75

76 Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Tablice informacyjne powinny zostać zamontowane na wykonanych i posadowionych zgodnie ze sztuką budowlaną konstrukcjach wsporczych. Należy przewidzieć dwa rodzaje modułów mogących wchodzić w skład tablicy informacyjnej: moduł z wyświetlaczami, moduł z nazwami ciągów postojowych wykonany z folii III generacji (bez wyświetlacza). Rozmiar modułu może wynosić maksymalnie 2,00m x 0,45m. Moduł musi zostać wykonany z materiału odpornego na korozję. Technologia wykonania i zawieszenia na konstrukcjach wsporników modułu musi zapewniać jego wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych i dewastację. W module powinien zostać zastosowany wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie tekstu należących do grupy wielkości C zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz posiadający automatyczną regulację natężenia świecenia, które powinno być uzależnione od mocy światła dziennego, a także nocnego. Litery na wyświetlaczu muszą być w kolorze zielonym w przypadku wskazywania jakiejkolwiek wartości, (czyli w sytuacji wskazywania wolnych stanowisk postojowych), natomiast w przypadku wyświetlania cyfry zero (czyli braku wolnych stanowisk postojowych) muszą mieć kolor czerwony. Tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym bezpośrednio w sąsiedztwie wymienionych stref parkowania. Minimalne parametry wyświetlaczy zastosowanych na tablicach informacyjnych: Wyświetlacze LED muszą być fabrycznie nowe. Wyświetlacze muszą być pełno graficzny. Wyświetlacze na tablicy informacyjnych muszą być wykonane w technologii LED RGB z diod wysokiej jasności. Jasność matrycy LED tablicy minimum 2500 cd/m2. (Wykonawca musi wykazać osiągnięcie parametrów jasności elementu świecącego matrycy LED stosowanymi dokumentami z przeprowadzonych badań oferowanej lub podobnej tablicy LED. Powyższe dokumenty należy załączyć do oferty). Żywotność diod czas pracy diod LED powinien wynosić minimum godzin. Diody tablicy muszą charakteryzować się szerokim kątem widzenia min. 110 w poziomie i 110 w pionie. Raster diod wyświetlacza na tablicy informacyjnej to 8 lub 6 mm. Wyświetlacze musza zapewniać czytelność z około 30m. Wyświetlacze muszą posiadać funkcje weryfikacji niedziałających diod wraz z funkcją wysyłania o takim fakcie komunikatu do centrum sterowania ruchem. Strona 76

77 Matryce LED wyświetlaczy muszą być sterowane cyfrowym sygnałem wideo, co pozwoli na: - wyświetlanie tekstu o dowolnej wysokości i szerokości, - wyświetlanie dowolnych czcionek w wielu językach, - wyświetlanie dowolnych symboli graficznych, Nie dopuszcza się skalowania obrazu jeden piksel obrazu musi odpowiadać jednej diodzie matrycy LED tablicy. Nie dopuszcza się stosowania sygnałów analogowych konwertowanych później na cyfrowe. Zamawiającym nie dopuszcza możliwość sterowania wyświetlaczami na tablicy informacyjnej za pomocą modemu GSM. Wyświetlacze na tablicach informacyjnych muszą być umieszczone w nierdzewnych obudowach, komponenty elektroniczne muszą być zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci, zbieraniem się pary wodnej wewnątrz i zapylenia o stopniu ochrony IP54. Wyświetlacze będą montowane na nowych słupach dostarczonych wraz z fundamentem i zamontowanych przez Wykonawcę. Dolna krawędź tablicy informacyjnej musi znajdować się na wysokości minimum 2,7m nad chodnikiem. W każdym przypadku musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa względem krawędzi jezdni (skrajnia drogowa). Wyświetlacze LED na tablicach informacyjnych powinny posiadać możliwość wyświetlenia liczby trzy cyfrowej dla stanowisk postojowych ogólnodostępnych oraz liczby dwu cyfrowej dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Poniżej Zamawiający przedstawia wizualizację tablic informacyjnych, która powinna zostać uwzględniona przy projektowaniu modułów. Strona 77

78 W ramach zadania Wykonawca musi rozbudować istniejący system Fastpark do monitorowania i zarządzania systemem informacji o wolnych stanowiskach postojowych lub dostarczyć i wdrożyć inne oprogramowanie uwzgledniające zarzadzanie istniejącym systemem identyfikacji miejsc postojowych. System musi umożliwiać przetwarzanie danych otrzymywanych z zabudowanych czujników w celu w celu wizualizacji: informacji o wolnych stanowiskach postojowych na poszczególnych ciągach postojowych. Informacja o wolnych miejsca powinna być pokazywana na mapie (z dokładnością do jednego stanowiska postojowego) jak i również w postaci tabelarycznej. Dodatkowo na w/w mapie powinny znajdować się wizualizacje tablic informacyjnych, oraz wszelkie pozostałe urządzenia typu switch, punkt dostępowy, wzmacniacz (repeater) itp., z których można odczytać: - czy dane urządzenie działa poprawnie, - czy urządzenie jest widzialne w sieci, - jeżeli urządzenie zgłasza błędy powinna być możliwość wyświetlenia rodzaju błędu. bieżącego śledzenia pracy systemu i czytelnego raportowania zajętości stanowisk postojowych na poszczególnych ciągach postojowych, a także w rozbiciu na rodzaje stanowisk (np. ogólnodostępne, dla niepełnosprawnych, koperty komercyjne) zapewniające zarządcy systemu maksymalną możliwą ilość danych z zabudowanych czujników bezprzewodowych w rożnych przedziałach czasowych (dni, godziny), monitorowania pracy czujników bezprzewodowych w zakresie usterek i awarii. Dostęp do powyższych informacji powinien być za pomocą wykazu tabelarycznego jak i również wizualizacji w/w czujników na mapie. Strona 78

79 możliwość wykonywania raportów, statystyk (dotyczących danych bieżących oraz historycznych) dotyczących zajętości stanowisk postojowych (dla danych ulic, ciągów) oraz rotacji. Powyższe oprogramowanie powinno zostać zainstalowane w infrastrukturze wirtualnej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. W związku z powyższym wykonawca zadania zobowiązany jest do zakupu niezbędnej ilości licencji oprogramowania serwerowego ( np. Windows server lub równoważny) oraz wykonania niezbędnych konfiguracji w środowisku wirtualnym. Informacja o istniejącej infrastrukturze wirtualnej oraz topologii sieci zostanie udostępniona wykonawcy na etapie realizacji projektu. Dostęp do w/w systemu monitorowania i zarządzania informacją o wolnych stanowiskach postojowych powinien zostać zapewniony z istniejących stanowisk komputerowych w siedzibie Zamawiającego, jak również jednostek, dla których dane uzyskiwane za pomocą systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych okażą się przydatne i uzyskały zgodę Zamawiającego na dostęp do nich. Zamawiający musi posiadać możliwość uzyskiwania dowolnej ilości dostępów do w/w oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zadanie oprócz stworzenia, dostarczenia oraz instalacji w/w oprogramowania obejmuje koszty utrzymania w/w oprogramowania na okres 5 lat (w skład, którego wchodzi koszty licencji, aktualizacji itp.). Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie oprogramowania do monitorowania i zarządzania systemem informacji o wolnych stanowiskach postojowych. Opracowane oprogramowanie musi umożliwiać rozbudowę systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych o kolejne podstrefy (minimum 10 podstref obsługujących minimum 3000 stanowisk postojowych) wykonywane w przyszłości, z możliwością prezentowania danych z czujników bezprzewodowych wykonanych w innych technologiach, aniżeli zastosowana w niniejszym zadaniu. Wraz z dostarczeniem oprogramowania oraz wszelkich urządzeń do obsługi systemu informacji wolnych stanowiskach postojowych, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń lub/i oprogramowania do kalibracji wszystkich urządzeń oraz systemów wchodzących w skład zadania. Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach celu uzyskania zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić w/w dokumentację z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do robot należy wykonać i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z istniejącymi przepisami. Roboty budowlane wykonać należy zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy istniejącego punktu dostępowego (wyposażenia szafy sterowniczej na skrzyżowaniu ulic do których będzie dołączany system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych) o dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Strona 79

80 Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Projektowane szafy IT powinny być wyposażone w minimum jeden przełącznik brzegowy o następujących parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla światłowodowego jednomodowego zawierającego minimum 24 włókna. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kabla FTP zewnętrznego przeznaczonego do sieci teleinformatycznej min kat. 5e. Kabel powinien być ekranowany wypełniony żelem oraz posiadać temperatura pracy -40 do +80. Projektowana kanalizacja teletechniczna powinna spełniać następujące parametry: Kanalizacja teletechniczna powinna być wykonana z rur RHDPE grubościennych 110/6,3. W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane są duże ilości kabli, bądź zakłada się wykorzystanie rur osłonowych (wtórnych) należy zdublować ilość rur. Strona 80

81 Wszystkie niezbędne studnie maja być wyposażone w ciężka ramę i ciężka klapę z wywietrznikiem. Wywietrznik powinien zawierać logo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Studnie powinny być zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystąpieniu zmiany kierunku kanalizacji. Minimalne parametry projektowanych szaf IT: należy zastosować szafy jednokomorowe zewnętrzne 22U materiał wykonania szafy: BLACHA ALUMINIOWA 5754 H22 PA11 Z2R lub równoważna, grubości 1,5 mm, 2 mm, 3mm elementy wewnętrzne i wyposażenia: BLACHA OCYNK OGNIOWY DX51D+Z 275 MA-CE lub równoważna grubości 2 mm szafa malowana proszkowo farbą anty graffiti kolor wg RAL 7035, gruba struktura, półpołysk wyposażona w półkę stałą, półkę wysuwalną płyta montażowa na całej szerokości szafy, z otworami mocowania kabli i zestawem szyn DIN 35 mm płyta montażowa boczna z otworami mocowania kabli przepust piankowy listwa zasilająca 9-gniazdowa bez włącznika wentylator umieszczone w dachu, dodatkowo grzałka z zasilaczem i termostatami wszystkie otwory wentylacyjne w dachu i poszyciach muszą być zabezpieczone siatkami przeciwko dostawaniu się owadów do wewnątrz szafy mikro wyłączniki do drzwi znajdujących się w dolnej części komory listwa uziemiająca wyposażenie min: 10 wkrętow M6x16+20nakrętek klatkowych M6+10 podkładek plastikowych czarnych, kieszeń na dokumenty A4 centralnie na drzwiach nitowana lub przykręcona lub klejona Jednocześnie szafy IT należy wyposażyć w zasilacz UPS o następujących minimalnych parametrach: podwójna konwersja w trybie on-line Napięcie wyjściowe: 230V AC 50 Hz (1 fazowe) Zakres napięć wejściowych: 160V-276V Moc znamionowa urządzenia UPS: 3000 VA Współczynnik mocy 0,9 UPS ma posiadać funkcję łagodnego startu przy załączeniu (soft start) UPS ma posiadać możliwość załączenia bez obecności napięcia wejściowego (funkcja: cold start ) Czas przełączenia 0 ms Strona 81

82 Poziom hałasu <50 db Minimalny czas podtrzymania dla jednego urządzenia nieprzerwanie zasilającego systemy elektroniczne - powinien wynosić, co najmniej 6 minut dla obciążenia 2700W Urządzenie UPS wraz z akumulatorami ma być zainstalowane stacjonarnie UPS ma być wyposażony w: - wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - kartę sieciową LAN - styki do zdalnego wyłączenia przeciwpożarowego (złącze EPO) - wyłącznik automatyczny wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem Wymagana jest wraz z UPS do zarządzania urządzeniem UPS: - aplikacja oprogramowanie sterujące i zarządzające urządzeniem nieprzerwanie zasilającym systemy elektroniczne za pośrednictwem sieci LAN, w języku polskim. Wymagana charakterystyka aplikacji: interfejs zarządzania i odczytu parametrów operacyjnych urządzenia takich jak: - napięcie wejściowe, procent obciążenia, procent naładowania baterii akumulatorów w postaci informacji tekstowej i graficznej: - bieżącej informacji o aktualnym czasie podtrzymania systemów elektronicznych w zależności od stopnia rozładowania baterii akumulatorów i obciążenia urządzenia nieprzerwanie zasilającego systemy elektroniczne - wymagany jest rejestr do 50 zdarzeń i parametrów z datą i godziną tworzący historię pracy urządzeń nieprzerwanie zasilających systemy elektroniczne - zarządzanie wykonywaniem w pełni programowanych przez użytkownika wyłączeń stacji roboczych (pojedynczych lub w sieci) przy jednoczesnej ochronie bieżącej pracy - kompatybilność oprogramowania z systemami operacyjnymi używanymi przez Zamawiającego przy użyciu protokołu TCP/IP - urządzenia nieprzerwanie zasilające systemy elektroniczne muszą posiadać możliwość zdalnej kontroli systemu zasilania: załączanie / wyłączanie urządzenia, restart, przeprowadzenie testu baterii akumulatorów, Baterie akumulatorów musza być szczelne, bezobsługowe, Projektowane szafy IT powinny zostać wykonane minimum w następujących lokalizacjach: Parking nad DTŚ 1 szt. Barlickiego i Chudoby 1 szt. Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych 1 szt. Dworcowa i Kłodnicka 1 szt. Wybrzeża Armii Krajowej, Konopnickiej i Sienkiewicza 1szt. W/w projektowane szafy IT należy połączyć kanalizacją teletechniczną z najbliższą szafą sterowniczą oraz połączyć szafy IT za pomocą kabla światłowodowego. Strona 82

83 Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do montażu kamer obrotowych na konstrukcjach przeznaczonych pod tablicę informacyjną. Na każdej konstrukcji (tablicy informacyjne) powinna być zlokalizowana minimum jedna kamera obrotowa. Kamery powinny zostać podłączone do switcha znajdującego się w projektowanej szafie IT za pomocą kabla FTP lub do switcha znajdującego się w tablicy informacyjnej. Minimalne parametry switcha: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Minimalne parametry kamery: Kamera powinna być wyprodukowana z części metalowych, posiadać zdolność do bezpiecznego uruchomienia się i pracy w zakresie temperatur -45 do +50, powinna posiadać klasę ochrony obudowy przed penetracją czynników zewnętrznych IP66 i NEMA 4X lub równoważne Kamera powinna być wyposażona w przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym o minimalnych wymiarach 1/2,8, 32x zoom optyczny, funkcjonalność umożliwiającą pracę w trybie Dzień/Noc i światłoczułość 0.3 luxa przy pracy w trybie dziennym i 0.03 luxa w trybie nocnym. Kamera powinna zapewnić dokładną funkcjonalność szybkiego obrotu/pochylenia gwarantującą ciągły obrót 360 i pochylenie 220, zagwarantować prędkość pochylenia i obrotu w zakresie /sekundę, funkcjonalność trasy strażnika i śledzenia poruszających się obiektów tzw. auto tracking, z co najmniej 256 możliwymi do ustawienia pozycjami (tzw. preset). Kamera powinna być wyposażona w port 10BASE-T/100BASE-TX PoE Ethernet. Kamera włącznie z elementami grzewczymi i chłodzącymi powinna być zasilana przez pojedynczy kabel sieciowy wpięty do kamery - PoE. Kamera powinna zapewnić równoległe strumienie Motion JPEG i H.264 i wspierać co najmniej dwa indywidualnie konfigurowane strumienie wizyjne w rozdzielczości do Strona 83

84 1920x1080 (HDTV 1800p) w pełnej po klatkowości (30/25 klatek/sek). Implementacja kompresji H.264 powinna obejmować zarówno funkcjonalność unicast i multicast. Kamera powinna reagować na określone zdarzenia w oparciu o wbudowane inteligentne funkcje jak wideo-detekcja ruchu, sterowanie mechanizmem PTZ, Auto Tracking, przepełniona karta SD/SDHC do zapisu lokalnego, alarmujący stan temperatury kamery lub niesprawność wentylatorów. Możliwy odzew na powyższe zdarzenia powinien obejmować zdalne powiadomienie, włącznie z załadowaniem obrazu, trasą strażnika lub telefon czy nagrywanie na kartę pamięci. Kamera powinna być wyposażona w bufor wideo dla zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i powinna mieć wbudowane gniazdo pamięci SD/SDHC dla wsparcia lokalnego przechowywania materiału wizyjnego. Kamera powinna mieć zdolność nadpisywania tekstu, zawierającą synchronizację daty i godziny z wykorzystaniem serwera NTP. Ponadto powinna mieć zdolność do zastosowania obrazów graficznych, jako nakładki i co najmniej 32 indywidualnie konfigurowanych i dynamicznie ustawianych masek prywatności w strumieniu wizyjnym. Kamera powinna wspierać zarówno statyczne adresy IP jak I adresy z serwera DHCP, powinna wspierać IPv4 i IPv6. Powinna również mieć obsługę Quality of Service (QoS). Dla bezpiecznego dostępu do kamery jak również materiału wizyjnego kamera musi wspierać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i autentykację IEEE802.1X. Kamera powinna wspierać filtrowanie adresów IP I zawierać co najmniej trzy rożne poziomy bezpiecznych haseł. Kamera powinna zawierać wbudowany web server umożliwiający nagrywanie i konfigurację z poziomu standardowej przeglądarki internetowej z wykorzystaniem HTTP i powinna być w pełni supportowana przez otwarty i publikowany interfejs API (Application Programmers Interface) dostarczający niezbędne informacje do integracji urządzenia z aplikacjami firm trzecich. Kamera powinna zawierać wbudowane podstawowe elementy analityki obrazu (co najmniej: Video motion detection, Autotracking, Active Gatekeeper) oraz umoźliwiać instalację dodatkowych programów analityk firm trzecich Kamera powinna być dostarczona wraz z licencją umożliwiającą podłączenie w/w kamery do istniejącego systemu monitoringu skrzyżowań (system Milestone XProtect Corporate). Dokładna lokalizacja kamer zostanie uzgodniona na etapie projektu. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim Strona 84

85 sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 85

86 10 Rozbudowa systemu meteorologicznego W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest rozbudować system meteorologiczny na terenie miasta Gliwice. Do prawidłowej obsługi należy zlokalizować 5 nowych szt. stacji meteorologicznych na terenie miasta Gliwice znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic wyposażonych w sygnalizację świetlną. Lokalizacja stacji meteorologicznych na terenie miasta Gliwice: Lp. Lokalizacja ilość 1. Daszyńskiego przejście dla pieszych przy ul. Lekarskiej 1 2. Pszczyńska - Pocztowa 1 3. Tarnogórska - Elsnera 1 4. DK88 - DTŚ 1 5. DTŚ - Królewskiej Tamy 1 Stacja meteorologiczna powinna prowadzić pomiar następujących parametrów: Prędkości i kierunku wiatru na wysokości 6 m Temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 2 m Temperatura nawierzchni wraz z określaniem punkt zamarzania Grubość warstwy wody/lodu/śniegu Stanu nawierzchni - sucha, wilgotna, mokra, śnieg, zamarzająca wilgoć, lód Opad - obecność, intensywność (wraz z sumowaniem opadów w czasie określonym przez zamawiającego np. w ciągu godziny lub dobry) Stężenie solanki Temperatura odczuwalna Stacja meteorologiczna powinna analizować pomiary uzyskane z czujników oraz generować ostrzeżenia/alarmy w przypadku wystąpienia np. mrozów, intensywnych opadów, silnych podmuchów wiatru, wysokich temperatur itp. Minimalne ostrzeżenia i alarmy, jakie stacja meteorologiczna powinna realizować: Ostrzeżenie przed oblodzeniem (mokra nawierzchnia spowoduje oblodzenie za 1-2 godziny) Ostrzeżenie o zmrożeniu (temperatura nawierzchni jest poniżej temperatury zamarzania i temperatura punktu rosy przekracza temperaturę nawierzchni) Strona 86

87 Ostrzeżenie przy występujących opadach przy temperaturze nawierzchni około 0º C; Alarm lodowy na drogach (oblodzenie) Ostrzeżenie o silnych podmuchach wiatru (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa) Ostrzeżenie o występowaniu zbyt wysokich temperatur (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa) Ostrzeżenie o przekroczonej sumie opadów (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa) Pozyskane pomiary z stacji meteorologicznej powinny być przekazywane za pomocą łączy internetowych Ethernet (poprzez istniejącą sieć światłowodową) do istniejącego serwera danych zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego (Centrum Sterowania Ruchem). Wykonawca zobowiązany jest do zmiany konfiguracji istniejącego systemu w takie sposób aby alarmy generowane przez stacje były wysyłane przez istniejący modem GSM do minimum czterech pracowników Miejskiego Zarządu Dróg (referatu utrzymania akcji zima oraz referatu Centrum Sterowania Ruchem). Dokładną ilość oraz numery telefonów na jakie powinny być wysyłane alarmy zamawiający przekaże wykonawcy na etapie wykonawstwa. Dokumentacja powykonawcza istniejących stacji zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. Minimalne wymagania zastosowanych urządzeń: Datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB FLASH, konfiguracja wejść pomiarowych/wyjść (wbudowane/rozbudowa): - min. 8 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA, - min. 4 wejścia bezpośrednie Ptl 00 - min. 2 wejścia impulsowe - licznikowe - min. 2 wejścia częstotliwościowe - min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników (rozszerzenia zestawu czujników) - min. 1 złącze RS232 do obsługi oddalonych czujników - Złącza komunikacyjne: ETHERNET - RJ45, USB, RS232, karta SD, - Mechanizmy obsługi LAN, modemu GPRS, modemu kablowego, urządzeń protokołu MODBUS - Stos protokołów TCP/IP - Temperatura pracy: C bez dodatkowego podgrzewania, Oprogramowanie pomiarowe loggera: - Częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s, - Częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz., - Możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym, - Tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma Strona 87

88 - Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi w oparciu o zaprogramowane algorytmy reagowania na zdarzenia (znaki zmiennej treści, tablice informacyjne) zarówno lokalnie jak i jako moduł wykonawczy dla zdalnego sterowania Transfer danych: - Kanał podstawowy: Ethernet - np. podłączenie modemu DSL, GPRS Kanał alternatywny: RS232 np. modem GSM/GPRS - Przekaz danych na serwer systemu monitoringu użytkowanego przez zamawiającego - Skonfigurowanie połączenia do serwera danych aktualnie użytkowanego przez zamawiającego, konfiguracja aplikacji serwerowej udostępniającej danych przez Internet Szafa z tworzywa sztucznego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych i telekomunikacyjnych, zasilanie 230V, bufor akumulatorowy na min. 48h pracy, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C, Czujnik temperatury i wilgotności powierza - zespolony, obsługiwany przez logger poprzez kanał transmisji szeregowej w standardzie przemysłowym MODBUS RTU. - Zakres pomiaru temperatury: C, ±0.1 C - Zakres pomiaru wilgotności: % RH, ±2% Czujnik kierunku i prędkości wiatru - zespolony, obsługiwany przez logger poprzez kanał transmisji szeregowej w standardzie przemysłowym MODBUS RTU. - Zakres pomiaru kierunku: , rozdzielczość 6 - Zakres pomiaru prędkości: m/s, rozdzielczość 0.1 m/s, prędkość startu max. 0.5m/s - Czujnik stanu nawierzchni - zespolony, - Pomiar temperatury nawierzchni: C 0.2 C - Punkt zamarzania: C 1 C - Grubość warstwy wody/lodu: 0..4mm 0.1mm - Wilgotność nawierzchni: sucha/wilgotna/mokra - Stan nawierzchni: brak śniegu/lodu, śnieg, marznący deszcz, lód - Pomiar zasolenia (stężenie NaCL): 0..25% 0.1% Czujnik opadu - zespolony, z wyjściem prądowym. - Pomiar intensywności opadu: mm/min - Ogrzewany (praca całoroczna) Dodatkowo w celu podłączenia stacji meteorologicznej do switcha zlokalizowanego w szafie sterowniczej należy zastosować kabel UTP kategoria nie gorszej niż 5e. W szafie sterowniczej (punkt dostępowy) w celu podłączenia stacji meteorologicznej do sieci światłowodowej należy umieścić dodatkowy przełącznik przemysłowy o następujących minimalnych parametrach: Min. 8 portów 10/100BaseT(X) z obsługę PoE/PoE+, do 36W na port Strona 88

89 Inteligentna diagnostyka I monitoring portów PoE Min. 2 porty combo 10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP Pracy z pełnym obciążeniem PoE+ 240W w temp oC Temp pracy min oC Ochrona 3kV portów LAN Wsparcie protokolow IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/v2, SNTP, PTP. RMON, DHCP opt. 66/67/82, RSTP, MSTP, 802.1x, Syslog Potwierdzoną zgodność z normą NEMA-TS2 MTBF min godzin Wymiary max. 80 x 135 x 105 Zarządzany przez MXconfig oraz MXview Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej dla powyższego zadania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie: oprogramowanie i urządzenia zapewniające współpracę z systemem dyspozytorskim sterowania ruchem posiadanym przez Zamawiającego, oprogramowanie i urządzenia o funkcjach i parametrach nie niższych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym w rozumieniu określonym w niniejszym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność oraz do przeprowadzenia na Żądanie Zamawiającego w określonym terminie - nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, testów funkcjonalnych i porównawczych w celu wykazania cech i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy. Strona 89

90 11 System preselekcji pojazdów System wagowej preselekcji pojazdów W ramach powyższego podsystemu należy uruchomić preselekcyjne ważenie pojazdów w następujących punktach miasta: Lp. Lokalizacja Ilość DK88 w rejonie projektowanej bramownicy VMS przy DTŚ (relacja Wrocław- Bytom) DK88 w rejonie projektowanej bramownicy VMS przy ul. Tarnogórskiej (relacja Bytom Wrocław) DTŚ w rejonie istniejącej bramownicy przy DK88 (relacja Katowice DK88) 1 szt. 1 szt. 1 szt. Pomiar musi odbywać się na każdym pasie ruchu dla wskazanych relacji. W przypadku więcej niż jednego pasa ruchu pomiar musi obejmować wszystkie pasy w danej relacji. Do głównych zadań systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów należy: wykrywanie wśród poruszających się pojazdów jednostek potencjalnie przeciążonych lub przeładowanych (na podstawie ważenia dynamicznego) rejestrowanie informacji o wykrytych wykroczeniach z identyfikacją pojazdu włącznie informowanie odpowiednich służb o wykroczeniu w czasie rzeczywistym Punkt pomiarowy ważenia preselekcyjnego powinien składać się z dwóch następujących jednostek funkcyjnych: Stacja pomiarowa System centralny do zarządzania stacjami pomiarowymi Poniżej pokazano schemat stacji pomiarowej ważenia pojazdów. Strona 90

91 Podstawowe elementy wchodzące w skład stacji pomiarowej: Bramownica zamawiający zastrzega sobie że bramownica powinna zostać wykonana w formie kratownicy obejmująca całą szerokość jezdni i pobocza, zabezpieczona barierą energochłonną zgodnie z istniejącymi przepisami. Zamawiający dopuszcza instalację na istniejącej bramownicy. Kamera monitorująca wybrany pas ruchu (tzw. Kamera poglądowa) obserwowania pojazdów z frontu i boku. we celu Kamera pomiarowa zlokalizowana nad pasem ruchu wyposażona w źródło podczerwieni wykrywającą numer rejestracyjny pojazdu, markę i kolor. System czujników kwarcowych umieszczonych w nawierzchni jezdni System pętli indukcyjnych wykrywających przejazd pojazdu oraz klasyfikacja (dopuszcza się zastosowanie innych systemów w zależności od stanu nawierzchni jezdni) Skrzynkę IT zawierającą odpowiedni sprzęt (m.in. komputery, sterownik, transformator) oraz oprogramowanie służące do obsługi w/w punktu preselekcji pojazdów. Szafa powinna zostać zlokalizowana w okolicy bramownicy oraz powinna posiadać następujące minimalne parametry (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących szaf): Minimalne parametry projektowanych szaf IT: należy zastosować szafy jednokomorowe zewnętrzne 22U materiał wykonania szafy: BLACHA ALUMINIOWA 5754 H22 PA11 Z2R lub równoważna, grubości 1,5 mm, 2 mm, 3mm elementy wewnętrzne i wyposażenia: BLACHA OCYNK OGNIOWY DX51D+Z 275 MA-CE lub równoważna grubości 2 mm Strona 91

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227 S 5 Beskidzka 7221

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Oznaczenie sprawy: PU-706/73/0/SA ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Rejon nr - Wykaz przystanków Nazwa przystanku Przy ulicy Liczba koszy Bojków

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp nazwa ulicy nr drogi 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXVII/651/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice L.p. Nazwa przystanku Przy ulicy Nr przystan ku Lokalizacja (współrzędne GPS) 1 Bojków Dolny Rolników 02 18.707661607846898 50.25454240760233 2 Bojków Dolny

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS- Inteligentne systemy transportowe Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS Łódź w liczbach 234 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną podłączone do sytemu 81 kamer CCTV 9 tablic VMS (mobilna informacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Załącznik nr 2 do Umowy nr: Lp. Adres Numer Usługi Ilość adresów Typ łącza Internet szybkość Numery DDI/MSN telefonu dodatkowe IP 1 44-100 GLIWICE CHUDOBY

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Płock doświadczenie i koncepcje

Płock doświadczenie i koncepcje Płock doświadczenie i koncepcje Determinanty usprawnień ruchu drogowego System sterowania ruchem to zbiór narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w celu uzyskania lepszej sprawności układu miasta dla

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

- 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 1 - Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 12 września 2013 r. o zmianie uchwały nr X/141/2011 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA STAŁOCZASOWA na skrzyżowaniu na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na terenach Nadola w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, czerwiec 2009 r. 1 PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów na terenach przemysłowych 1. Wstęp Prezentujemy rozwiązanie TraxSystem, przeznaczone do wsparcia kontroli nad wjazdami i pobytem pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 24 r. Poz. 2859 UCHWAŁA NR XLIII/897/24 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 8 maja 24 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SIP 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 7 styczeń 2012 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m.

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m. Imtech Traffic & Infra Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka tel. (012) 258 56 80 fax (022) 894 64 51 www.imtech.com/traffic-infra info-pl.ti@imtech.com NR PROJEKTU: OF/15/0199 NR ZESZYTU 1 NR EGZEMPLARZA:

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO.

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48

Bardziej szczegółowo

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA 1. Konstrukcja wsporcza ze znakiem VMS, skanerem 3D, stacją pogodową, kamera ANPR, kamera poglądowa,

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 października 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Załuskiego, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Marecka i Szeroka w Kobyłce Inwestor: POWIAT

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej WYKAZ W1- REJON 10 wykonawca ZUKTZ Wieczorek Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r. Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gliwice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) Załącznik PFU SPA 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna [ nowe idee nowe inspiracje I n n o w a c y j n e s y s t e m y ] t e l e m e t r y c z n e City Network wersja demonstracyjna Z d a l n y o d c z y t w o d o m i e r z y i c i e p o m i e r z y [ nowe

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM Inteligentny System Transportu Siedziba spółki Gliwice ul. Berbeckiego Nas sprawdził czas WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A. System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A. System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS SYSTEM MONITORINGU PRZEPOMPOWNI TYP MRM-GPRS Przepompownie

Bardziej szczegółowo

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Załącznik Nr 1 do Wymagań technicznych Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów instalowany w pojeździe musi posiadać:

Bardziej szczegółowo

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej:

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej: WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo małopolskie Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych

Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych Imtech Traffic & Infra Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka tel. (012) 258 56 80 fax (022) 894 64 51 www.imtech.com/traffic-infra info-pl.ti@imtech.com NR PROJEKTU: OF/15/0199 NR ZESZYTU 1 NR EGZEMPLARZA:

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W MIEŚCIE LEGNICA Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN Poziom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

Oferta CyberTrick CarSharing

Oferta CyberTrick CarSharing Oferta CyberTrick CarSharing System do wynajmu pojazdów na czas - działający online CYBERTRICK 4 września 2017 Autor: Michał Walkusz Oferta CyberTrick CarSharing I. Spis treści II. OPIS SYSTEMU... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA INZYNIERIA RUCHU Obiekt: Zamawiający: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego - Wodnej w Kostrzynie nad Odrą Miasto w Kostrzy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.44.18.2016 Zielona Góra, 25 lipca 2016 r. RISS 3301601 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

AlphaLiftCallCenter Solution. System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych

AlphaLiftCallCenter Solution. System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych AlphaLiftCallCenter Solution System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych PolskaNorma Norma PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa zdalne alarmowanie w dźwigach oparta jest

Bardziej szczegółowo

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Michał Cydzik Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Plan prezentacji Cel i zakres pracy Motywacja podjęcia tematu Struktura stworzonego systemu Skrzyżowanie Serwer i operator Schemat systemu

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo