(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/56 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Adaptacyjna kontrola szybkości w systemie komunikacyjnym (30) Pierwszeństwo: US P US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/12 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/05 (73) Uprawniony z patentu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 STEFAN WÄNSTEDT, Luleå, SE DANIEL ENSTRÖM, Gammelstad, SE GHYSLAIN PELLETIER, Boden, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 13198/11/P-RO/GP/KM EP Opis Dziedzina techniki Adaptacyjna kontrola szybkości w systemie komunikacyjnym [0001] Wynalazek dotyczy sposobów i układów do sterowania szybkością w cyfrowych systemach komunikacyjnych. Tło [0002] W cyfrowym systemie komunikacyjnym do komutacji pakietów różne rodzaje ruchu, np. głos, dane, audio i video mogą być przekazywane między wieloma stronami poprzez współdzielone zasoby, np. routery lub kanały transmisji. Część ruchu, taka jak wiele zastosowań audio i video, zachodzi na ogół w czasie rzeczywistym, podczas gdy inny ruch, taki jak wiele zastosowań danych, nie jest zwykle ruchem w czasie rzeczywistym. [0003] W takim systemie nadajnikiem jest aplikacja lub jednostka, która koduje i wysyła media otrzymywane od strony wysyłającej przez odbiornik. Odbiornikiem jest aplikacja lub jednostka, która otrzymuje, dekoduje i przedstawia media stronie odbierającej. Aplikacja działająca jako nadajnik lub odbiornik albo obydwa, może się znajdować u klienta lub na serwerze, np. w wyposażeniu użytkownika lub innym sprzęcie strony wysyłającej lub odbierającej. Aplikacja może być uruchomiona u klienta lub na serwerze w celu zapewnienia lub dostarczenia usługi, np. użytkownikowi lub innej stronie. Bardziej szczegółowo, aplikacja może być uruchomiona na serwerze w celu kodowania i wysyłania mediów do klienta, u którego działa aplikacja odbierająca, dekodująca i przedstawiająca media użytkownikowi, przy czym aplikacje działające na serwerze i u klienta działają tak, aby zapewnić usługę użytkownikowi. Usługa może obejmować jeden lub kilka rodzajów mediów, np. głos i dane albo video i audio. [0004] Różne wymagania transmisji mają zastosowanie do ruchu w czasie rzeczywistym w porównaniu z ruchem nie w czasie rzeczywistym. Na przykład ruch nie w czasie rzeczywistym, taki jak przesyłanie plików, nie dopuszcza utraty pakietów, tj. pakietów danych, które nie są poprawnie odbierane na końcu odbierającym, ale jest mniej wrażliwy na opóźnienie transmisji niż ruch w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony, ruch w czasie rzeczywistym może tolerować pewną utratę pakietów, ale jest bardziej wrażliwy na opóźnienia transmisji niż ruch nie w czasie rzeczywistym. Zaprojektowano zatem różne typy protokołów transmisji w celu zaspokojenia wymogów ruchu w czasie rzeczywistym i ruchu nie w czasie rzeczywistym. Jednym z przykładów protokołu przystosowanego do spełniania wymagań ruchu nie w czasie rzeczywistym jest protokół kontroli transmisji (TCP, ang. Transmission Control Protocol), a jednym z przykładów protokołu przystosowanego do spełniania wymagań ruchu w czasie rzeczywistym jest protokół pakietów użytkownika (UDP, ang. User Datagram Protocol). Typowym zastosowaniem UDP jest zastosowanie do ważnych danych w czasie rzeczywistym takich jak Voice over IP (VoIP) i mediów

3 - 2 - potokowych. Innym zastosowaniem UDP jest zastosowanie do danych kontroli sygnalizacji w grach on-line. [0005] Fig. 1 pokazuje przykład współdzielonych zasobów 120 mającego węzeł wejścia 110 i wiele węzłów wyjścia 100. Dobrze znanym faktem jest, że sieci komutacji pakietów stosujące zasoby współdzielone między użytkownikami mogą doświadczać zatorów. Zatory mogą występować, gdy suma ruchu w węzłach wejścia, tj. punktach wejścia współdzielonych zasobów przekracza sumę ruchu w węzłach wyjścia, tj. punktach wyjścia w tych samych współdzielonych zasobach. Najbardziej typowym przykładem jest router o określonej liczbie połączeń. Nawet jeśli router ma dostateczną moc przetwarzania, by skierować ponownie ruch według przepustowości łącza, przepustowość obecnie dostępnego łącza może zmniejszać wielkość ruchu, z jaką mogą uporać się połączenia wychodzące z routera. Zatem bufory routera będą się zapełniać i w końcu zapchają. Sieć doświadczy wówczas zatoru i router będzie zmuszony do gubienia pakietów. [0006] Inny przykład zatoru można znaleźć, badając sieci bezprzewodowe o współdzielonych kanałach, takie jak bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN, Wireless Local Area Network) scharakteryzowane w IEEE a/b/g albo sieci mobilne takie jak High-Speed Packet Access (HSPA), Long-Term Evolution (LTE) i Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX). W sieciach tych przynajmniej łącze "w dół" jest współdzielone przez użytkowników i przez to jest możliwym kandydatem do doświadczania zatoru. Np. w przypadku LTE, pokazanym na fig. 2, stacja bazowa enb 220 będzie zarządzać retransmisjami w warstwie Medium Access Control (MAC) w kanałach transmisji 210 do przenośnego terminala lub urządzenia użytkownika (UU) 200, co będzie miało wpływ na natężenie ruchu, dla którego w dowolnym momencie stacja bazowa enb może zapewnić przepustowość. Im więcej retransmisji jest potrzebnych do udanego odbioru na UU, tym mniej dostępnej mocy do zapewniania przepustowości innym użytkownikom, czyniąc tym samym zdolność transmisji współdzielonych zasobów mniej wydajną. [0007] Normalnym zachowaniem dowolnego węzła kierującego pakiety jest zapewnienie buforów, które mogą obsłużyć pewną zmienność wydajności łącza wejściowego/wyjściowego i tym samym zamortyzować mniejsze wystąpienia zatorów. Jednak gdy zator jest dostatecznie poważny, węzeł kierujący pakiety w końcu zacznie gubić pakiety. [0008] W ruchu TCP zgubiony pakiet zostanie wykryty przez nadajnik, ponieważ nie odbierze on potwierdzenia (ACK, ang. acknowledgement) dla tego konkretnego pakietu i zajdzie retransmisja. Protokół TCP ma ponadto wbudowany mechanizm dostosowania szybkości, który obniży przepływność, gdy wystąpi utrata pakietów i zajdzie retransmisja w warstwie protokołu internetowego (IP, ang. Internet Protocol). Jeśli ACK nie zostanie otrzymany w określonym odcinku czasu, ustalonym przez wartość przekroczenia czasu retransmisji, dane są retransmitowane. Wartość przekroczenia czasu retransmisji wyznacza się dynamicznie dla każdego połączenia w oparciu o czas cyklu roboczego. W odbiorniku stosuje się numery sekwencji w celu prawidłowego uporządkowania segmentów, które mogą być odebrane nie po kolei, i w celu wyeliminowania duplikatów. TCP reguluje ilość wysyłanych danych zwracając z każdym potwierdzeniem ramkę, aby wskazać zakres dopuszczalnych

4 - 3 - numerów sekwencji poza ostatnim poprawnie odebranym segmentem. Ramka wskazuje dopuszczalną liczbę oktetów, jaką nadajnik może przekazać przed otrzymaniem dalszego pozwolenia. Ponieważ ta kontrola przepływu jest wbudowana do samego protokołu, TCP zapewnia mechanizm dostosowania szybkości w każdym zastosowaniu, które go wykorzystuje. Mechanizm ten ma takie działanie, że przepływność transmisji może być stopniowo zredukowana, gdy zachodzi zator, a także może być stopniowo zwiększona, gdy zator ustępuje. [0009] W US 2003/ A1 ujawniono system sterowania szybkością, który wykorzystuje sposób szacowania bufora dla kontroli szerokości pasma transmisji w oparciu o raporty Protokołu kontroli w czasie rzeczywistym (RTCP, ang. Real-Time Control Protocol). Raporty RTCP przekazują informację zwrotną pod postacią danych pomiarowych od klienta do serwera w odniesieniu do odbioru danych, które są przesyłane strumieniowo przez sieć bezprzewodową od serwera do klienta. Otrzymując raport RTCP, serwer wykorzystuje dane pomiarowe w celu stwierdzenia, czy dostosować szerokość pasma transmisji przez dopasowanie "ustalonego punktu szybkości danych" w przedziale ograniczonym przez górną i dolną granicę. [0010] W US 2004/ A1 ujawniono urządzenie i sposób kontroli nieokreślonej przepływności (UBR, ang. unspecified bit-rate) według określonego stanu ruchu komórki i występowania zatoru na terminalu komutacyjnym w ATM. Jeśli informacja o zatorze wskazuje, że nie wystąpił zator, jednostka wyznaczania stanu ruchu może zwiększyć przepływność UBR o pierwszą szybkość lub o drugą szybkość, która jest mniejsza niż pierwsza szybkość. [0011] Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność węzłów kierujących pakiety, opracowano schemat nazwany "jawnym powiadomieniem o zatorze dla IP (ECN, ang. Explicit Congestion Notification for IP), scharakteryzowany w specyfikacji IETF RFC 3168, która jest niniejszym w całości włączona na drodze odwołania. Jak pokazano na fig. 3, schemat ten wykorzystuje dwa bity, bity ECN 300 w polu Type of Service (TOS) 310, w nagłówku IP 320 w celu sygnalizacji ryzyka strat związanych z zatorem. Pole ma cztery punkty kodowe, z których dwa stosuje się do sygnalizacji zdolności ECN, a pozostałe dwa stosuje się do sygnalizacji zatoru. Punkt kodowy dla zatoru ustawia się np. w routerach i gdy odbiornik napotka powiadomienie o zatorze, rozprowadza informację do nadajnika strumienia, który może wówczas dostosować swoją przepływność transmisji. Dla TCP dokonuje się to przez zastosowanie dwóch wcześniej zarezerwowanych bitów w nagłówku TCP. Otrzymane bity wywołują zmniejszenie przepływności nadawania. [0012] Ruch UDP nie ma podobnego rodzajowego mechanizmu niezawodnej transmisji i kontroli przepływu. Ruch UDP jest z definicji zawodny w tym sensie, że dostarczenie nie jest gwarantowane. Utracone pakiety UDP nie będą retransmitowane, chyba że aplikacja ma jakąś wyspecjalizowaną cechę, która to umożliwia. UDP sam z siebie nie odpowiada w żaden sposób na zator sieci, a szybkość transmisji jest wyznaczana przez aplikację, nie przez sam UDP.

5 - 4 - [0013] ECN jest zdefiniowane do zastosowania IP z dowolnym protokołem transportu. Zatem w specyfikacji dla ECN, IETF RFC 3168, ECN dla UDP nie jest wykluczone, mimo że jest ono scharakteryzowane pod kątem stosowania z ruchem TCP. UDP sam z siebie nie ma mechanizmu zmiany jego zachowania w transmisji na podstawie odebrania wiadomości o zatorze. Bez tego mechanizmu ECN dla UDP staje się wysoce zawodny, ponieważ nie można przewidzieć efektu ustawienia bitów ECN w nagłówku IP. ECN dla UDP wymaga tych samych mechanizmów generycznych, co ECN dla TCP; szybkiego kanału tła do sygnalizacji zwrotnej z odbiornika do nadajnika odnośnie otrzymanych transmisji oraz algorytmu sterowania szybkością do dynamicznego zmieniania przepływności transmisji. [0014] Ponieważ usługi komunikacyjne wrażliwe na opóźnienia, takie jak oparte na UDP usługi komunikacyjne w czasie rzeczywistym, mogą być także dość wrażliwe na utratę pakietów, istnieje potrzeba zarządzania transmisjami dla takich usług poprzez współdzielone zasoby, tak aby złagodzić lub uniknąć zatoru i/lub aby skutecznie wykorzystać zdolność transmisji współdzielonych zasobów, np. przez zwiększenie ruchu po ustaniu zatoru. Transmisjami poprzez współdzielone zasoby można zarządzać kontrolując przepływność transmisji aplikacji zapewniających usługi poprzez współdzielone zasoby. Jednak kontrolowanie przepływności transmisji aplikacji wpłynie na opóźnienie transmisji. Chociaż usługa mniej wrażliwa na opóźnienia wciąż będzie działać, mimo że wolniej, jeśli przepływność transmisji jest zmniejszona, skutkiem dla usługi wrażliwej na opóźnienie może być to, że usługa nie może być postrzegana jako funkcjonująca, jeśli przeprowadzi się zbyt drastyczne zmniejszenie przepływności transmisji. Streszczenie [0015] Celem przynajmniej niektórych przykładów wykonania wynalazku jest zapewnienie mechanizmu sterowania szybkością, który jest zdolny do wykorzystania wydajności transmisji współdzielonych zasobów przy równoczesnym działaniu w taki sposób, aby zaspokoić różne potrzeby usług wrażliwych na opóźnienie, które wykorzystują współdzielone zasoby w odpowiedni i zrównoważony sposób. [0016] Według pierwszego przykładu cel osiąga się przez zapewnienie sposobu sterowania przepływnością sesji w komunikacyjnych systemach komutacji pakietów, w których uruchamia się wiele sesji poprzez współdzielone zasoby. Najpierw wyznacza się zakres przepływności dopuszczalny w danej sesji. Zakres przepływności jest lub może być ograniczony przez górną granicę lub punkt końcowy oraz dolną granicę lub punkt końcowy. Odległość do wybranej granicy, tj. do górnej granicy lub do dolnej granicy zakresu przepływności wyznacza się przez porównanie bieżącej przepływności sesji z zakresem przepływności. Bieżącą przepływność dostosowuje się następnie w różny sposób w zależności od odległości do wybranej granicy. Bieżącą przepływność można w jednym z przykładów wykonania dostosować o wartość, która jest większa, jeśli odległość jest mała, i mniejsza, jeśli odległość jest duża. Przykładowo, jeśli wybrana granica jest górną granicą zakresu przepływności, bieżącą przepływność dostosowuje się o większe zmniejszenie lub mniejsze zwiększenie, jeśli odległość do wybranej granicy jest mała, oraz o mniejsze zmniejszenie lub większe zwiększenie, jeśli odległość do wybranej granicy jest duża. Jeśli

6 - 5 - natomiast wybrana granica jest dolną granicą zakresu przepływności, bieżącą przepływność dostosowuje się o większe zmniejszenie lub mniejsze zwiększenie, jeśli odległość do wybranej granicy jest duża, oraz o mniejsze zmniejszenie lub większe zwiększenie, jeśli odległość do wybranej granicy jest mała. [0017] Według drugiego przykładu cel osiąga się przez zapewnienie komunikacyjnego systemu komutacji pakietów do sterowania przepływnością co najmniej pierwszej i drugiej sesji. System zawiera co najmniej pierwszy nadajnik zdolny do komunikacji z pierwszym odbiornikiem poprzez współdzielone zasoby w pierwszej sesji i drugi nadajnik zdolny do komunikacji z drugim odbiornikiem poprzez współdzielone zasoby w drugiej sesji. Ponadto, system zawiera pierwszy zakres przepływności wyznaczający środki do wyznaczania pierwszego zakresu przepływności dopuszczalnego w pierwszej sesji oraz drugiego zakresu przepływności wyznaczającego środki do wyznaczania drugiego zakresu przepływności dopuszczalnego w drugiej sesji. Pierwszy zakres przepływności oraz drugi zakres przepływności jest lub może być ograniczony przez odpowiednią górną granicę lub punkt końcowy oraz odpowiednią dolną granicę lub punkt końcowy. System obejmuje także pierwszą jednostkę sterowania dostosowaniem szybkości do sterowania dostosowaniem szybkości pierwszej bieżącej przepływności wymienionej pierwszej sesji, tak że pierwsza bieżąca przepływność jest dostosowywana w różny sposób w zależności od pierwszej odległości do wybranej granicy, tj. do górnej granicy lub do dolnej granicy pierwszego zakresu przepływności oraz drugą jednostkę sterowania dostosowaniem szybkości do sterowania dostosowaniem szybkości drugiej bieżącej przepływności wymienionej drugiej sesji, tak że druga bieżąca przepływność jest dostosowywana w różny sposób w zależności od drugiej odległości do wybranej granicy, tj. do górnej granicy lub do dolnej granicy drugiego zakresu przepływności Pierwszą bieżącą przepływność i drugą bieżącą przepływność można w jednym z przykładów wykonania dostosować o pierwszą i drugą wartość, które są większe, jeśli odpowiednia odległość jest mała, i mniejsze, jeśli odpowiednia odległość jest duża. [0018] Według trzeciego przykładu cel osiąga się przez zapewnienie odbiornika do odbioru kodowanych mediów komutacji pakietów, które są przesyłane przez nadajnik w sesji poprzez współdzielone zasoby. Odbiornik zawiera środki do wyznaczania zakresu przepływności do wyznaczania zakresu przepływności dopuszczalnego dla sesji. Zakres przepływności jest lub może być ograniczony przez górną granicę lub punkt końcowy oraz dolną granicę lub punkt końcowy. Odbiornik zawiera ponadto środki szacowania żądania przepływności i środki do żądania szybkości. Środki szacowania żądania przepływności działają tak, aby szacować dostosowanie przepływności przez porównanie odbieranej bieżącej przepływności z zakresem przepływności w celu wyznaczania odległości od wybranej granicy, tj. od górnej granicy lub od dolnej granicy zakresu przepływności, oraz szacowania dostosowania przepływności w różny sposób w zależności od odległości. Tak oszacowane dostosowanie przepływności może w jednym z przykładów wykonania być większe, jeśli odległość jest mała, i mniejsze, jeśli odległość jest duża. Środki żądania szybkości działają w taki sposób, aby żądać od nadajnika dostosowania transmitowanej bieżącej przepływności poprzez wysyłanie wiadomości z żądaniem dostosowania szybkości. Wiadomość z żądaniem dostosowania

7 - 6 - szybkości może być w dalszym przykładzie wykonania wysłana po odbiorze wiadomości powiadamiania o zatorze ze współdzielonych zasobów. [0019] Według czwartego przykładu cel osiąga się przez zapewnienie nadajnika do nadawania kodowanych mediów komutacji pakietów do odbiornika poprzez współdzielone zasoby w sesji. Nadajnik zawiera środki do wyznaczania zakresu przepływności do wyznaczania zakresu przepływności dopuszczalnego dla sesji. Zakres przepływności jest lub może być ograniczony przez górną granicę lub punkt końcowy oraz dolną granicę lub punkt końcowy. Nadajnik zawiera ponadto środki do odbioru żądania szybkości oraz jednostkę sterowania dostosowaniem szybkości. Środki do odbioru żądania szybkości działają w taki sposób, aby odbierać żądania z odbiornika w celu dostosowania transmitowanej w sesji na bieżąco przepływności. Jednostka sterowania dostosowaniem szybkości działa w taki sposób, aby sterować dostosowaniem transmitowanej w sesji bieżącej przepływności, tak że transmitowaną bieżąca przepływność dostosowuje się w różny sposób w zależności od odległości do wybranej granicy, tj. do górnej granicy albo do dolnej granicy zakresu przepływności. Transmitowaną na bieżąco przepływność można w jednym z przykładów wykonania dostosować o wartość, która jest większa, jeśli odległość jest mała, i mniejsza, jeśli odległość jest duża. Dostosowanie szybkości można przeprowadzić po odbiorze z odbiornika żądania pod postacią żądania dostosowania szybkości. [0020] Sterując w ten sposób przepływnością każdej sesji, która jest ustawiona poprzez współdzielone zasoby dla aplikacji, które działają u klientów w celu zapewnienia usług wrażliwych na opóźnienie użytkownikom, sposób, system i ustawienia nadajnika-odbiornika mają takie działanie, że dostosowania szybkości mogą być rozdzielone między aplikacjami tak, że użytkownicy współdzielą odpowiedzialność za dostosowanie szybkości. [0021] Ponadto przeprowadzając dostosowanie szybkości w każdym zakresie przepływności zdefiniowanego dla każdej usługi, system i ustawienia nadajnika-odbiornik mają działanie umożliwiające to, że cele usług mogą być utrzymane, podczas gdy odpowiednie szybkości usług są dostosowywane. [0022] Jedną z zalet przynajmniej niektórych przykładów wykonania wynalazku jest to, że odpowiedzialność za dostosowanie szybkości transmisji, gdy w węźle sieci wystąpi zator, jest współdzielona bardziej sprawiedliwie między nowymi użytkownikami, którzy nie podjęli żadnych działań w celu rozładowania zatoru, a użytkowników, którzy już zmniejszyli swoją przepływność dzięki wcześniejszym wiadomościom powiadamiania o zatorze. [0023] Inną zaletą jest to, że rozkład funkcjonalności dostosowania szybkości między klientów eliminuje potrzebę lub wymaganie śledzenia użytkowników i świadomości usługi w zatkanym węźle sieciowym. Krótki opis rysunków [0024] Wynalazek z dalszymi celami i zaletami może być łatwiej zrozumiany przez odniesienie do następującego opisu rozpatrywanego wraz z załączonymi rysunkami, na których:

8 - 7 - Fig. 1 przedstawia przykład współdzielonych zasobów, które mogą ulegać zatorowi; Fig. 2 przedstawia dalszy przykład współdzielonych zasobów, które mogą ulegać zatorowi; Fig. 3 przedstawia nagłówek IP z bitami ECN według specyfikacji IETF RFC 3168; Fig. 4 jest schematyczną ilustracją przykładu wykonania mechanizmu dostosowania szybkości według wynalazku; Fig. 5 jest schematyczną ilustracją przykładu wykonania systemu według wynalazku; Fig. 6 przedstawia przykład wykonania wskazania zakresu przepływności według wynalazku; Fig. 7 jest schematyczną ilustracją bloków funkcjonalności przykładu wykonania odbiornika według wynalazku; Fig. 8 jest schematyczną ilustracją bloków funkcjonalności przykładu wykonania nadajnika według wynalazku; Fig. 9 jest schematyczną ilustracją bloków funkcjonalności alternatywnego przykładu wykonania nadajnika według wynalazku; Fig. 10 jest siecią działań dla przykładu wykonania algorytmu sterowania szybkością według wynalazku; Fig. 11 jest siecią działań dla przykładu wykonania części oszacowania przepływności algorytmu sterowania szybkością według wynalazku; Fig. 12 jest siecią działań dla przykładu wykonania przepływu sesji między dwoma użytkownikami według wynalazku; Fig. 13 przedstawia przykład wykonania korekty zakresu przepływności według wynalazku i Fig. 14 przedstawia poziom obciążenia współdzielonych zasobów w przykładzie wykonania systemu według wynalazku. Opis szczegółowy [0025] Przynajmniej niektóre przykłady wykonania wynalazku zapewniają bardziej sprawiedliwy lub równy rozdział udziału w dostosowaniu szybkości wśród użytkowników danej funkcji kierującej pakiety poprzez uwzględnienie w dostosowywaniu szybkości bieżącej przepływności aplikacji użytkownika w sesji, w tym jej stosunku do początkowej przepływności w ustawieniu sesji. Zapewnia się mechanizm naprowadzania odpowiedzi na wiadomość powiadamiania o zatorze, tak że użytkownicy w tej samej klasie priorytetu sieci doświadczają podobnych obniżeń jakości. Oznacza to, że nowy użytkownik, który dopiero rozpoczął sesję, powiedzmy przy np. 100 kbps, będzie musiał obniżyć swoją przepływność w inny sposób niż użytkownik, który już, otrzymawszy jakąś wcześniejszą wiadomość powiadamiania o zatorze, obniżył swoją przepływność np. z 100 kbps do 50 kbps. [0026] Aby zapewnić, że cel usługi może być utrzymany, twórcy wynalazku stwierdzili, że potrzebny określony zakres przepływności w którym uważa się, że usługa funkcjonuje lub działa, ponieważ współczesne kodeki mediów mają możliwość dostrojenia się do dyskretnego zbioru przepływności, w niektórych przypadkach nawet do dowolnej zadanej przepływności, ale nie jest pewne, że cel usługi może być utrzymany przy dowolnej danej przepływności.

9 - 8 - Np. sesja video w czasie rzeczywistym wymaga przepływności rzędu 100 kbps. Mimo że kodeki video stosowane w takiej sesji mają możliwość zmniejszenia przepływności do 10 kbps, przy 10 kbps usługa oczywiście nie jest sesją video umożliwiającą konwersację. Przy tej przepływności byłaby postrzegana jako powolny pokaz slajdów; nie zaś usługa umożliwiająca konwersację w czasie rzeczywistym określona przez wymagania usługi. W tym przypadku mógłbyś stwierdzić, że dopuszczalne przepływności dla usługi wynoszą między ~40 a 100 kbps. [0027] Dla innych rodzajów mediów dopuszczalny zakres przepływności może wyglądać inaczej, ale podstawowa zasada jest ta sama: istnieje zapotrzebowanie na pewną rozpiętość lub zakres przepływności, w jakim usługę można uznać za dopuszczalną. [0028] Twórcy wynalazku stwierdzili ponadto, że określając jak aplikacje powinny reagować na ustawienie bitów ECN w nagłówku IP, umożliwia się niezawodne zastosowanie ECN z UDP w usługach komunikacyjnych w czasie rzeczywistym, takich jak telefonia multimedialna IMS (MTSI, IMS Multimedia Telephony), które są wyposażone w szybki kanał tła od odbiornika do nadajnika oraz możliwość dynamicznego zmieniania przepływności. [0029] Figura 4 przedstawia zachowanie aplikacji wymagane do stosowania ECN z ruchem UDP. Pokazane są stosy protokołu klienta nadającego 470 oraz klienta odbierającego 420, którzy komunikują się poprzez współdzielone zasoby 400, tutaj pod postacią routera. Zgodnie ze schematem ECN dla IP, współdzielone zasoby 400 ustawia bity EXN 300 w nagłówku IP pakietu UDP, które są przekazywane przez połączenie 410 do klienta odbierającego 420. Gdy w warstwie IP 430 wykryta zostanie wiadomość powiadamiania o zatorze, tj. ustawienie bitu ECN, musi ona zostać przekazana do warstwy aplikacji 440 odbiornika 700 klienta odbierającego 420, jak wskazano przez połączenie 450. Po odebraniu wiadomości powiadamiania o zatorze, odbiornik 700 klienta odbierającego 420 musi przekazać wskazane strzałką żądanie 480 do nadajnika 800 klienta nadającego 470, żądając od nadajnika zmniejszenia jego przepływności. Gdy żądanie to dociera do nadajnika 800, powinien on natychmiast zmniejszyć przepływność transmitowaną do odbiornika 700, jak wskazuje strzałka 490. Zakres redukcji może być wyznaczony przez nadajnik 800, który z kolei może oprzeć swoją decyzję na szeregu parametrów. [0030] W przypadku usług opartych na UDP twórcy wynalazku proponują, że kierowanie przepływnością odpowiednie dla sesji można zapewnić przez dodanie parametru wyznaczającego dolną granicę, poniżej której usługa nie jest postrzegana jako nadająca się do użycia. Można to zrobić w procedurze ustawiania sesji z użyciem np. Real Time Streaming Protocol (RTSP) lub Session Initiation Protocol (SIP), w którym wbudowany Session Description Protocol (SDP) przenosi już parametr przepływności, parametr b, który określa górną granicę przepływności sesji. [0031] Twórcy wynalazku sugerują ponadto, że odpowiedź nadajnika na odebranie wiadomości powiadamiania o zatorze może być oparta na rozszerzonej procedurze konfiguracji. Procedurę tę można także stosować do sterowania odpowiedzią nadajnika na wiadomość powiadamiania o zatorze w taki sposób, który uwzględnia wcześniejsze działania

10 - 9 - na wiadomościach powiadamiania o zatorze i umożliwia także wywieranie przez ogólne wymogi usługi wpływu na wybór działań nadajnika. [0032] Zatem według przykładów wykonania niniejszego wynalazku, do usługi komunikacyjnej w czasie rzeczywistym wprowadza się dwie cechy: 1. Sygnalizowanie zakresu przepływności sesji, tj. między jakimi szybkościami usługa jest dopuszczalna i między jakimi szybkościami nadajnik mediów może dostosowywać się podczas sesji. 2. Mechanizm adaptacji, który zmienia swoje zachowanie w oparciu o stosunek między bieżącą przepływnością transmisji mediów lub bieżącą przepływnością sesji oraz zakresem przepływności sygnalizowanym w konfiguracji sesji. [0033] Wynikiem będzie to, że nadajnik wyznacza swoje działanie wobec wiadomości powiadamiania o zatorze w oparciu o to, jaką przepływność transmituje on w danym momencie i gdzie jest ona w zakresie przepływności sesji: Im bliżej dolnej granicy, tym słabsza odpowiedź na wiadomość o zatorze, im bliżej górnej granicy, tym silniejsza odpowiedź na wiadomość o zatorze. W ten sposób większa liczba użytkowników uwzględniających zasoby w tej samej klasie priorytetowej sieci odpowiedziałaby większym zmniejszeniem przepływności niż użytkownik transmitujący już blisko dolnej granicy ciągłości sesji. [0034] Figura 5 jest systemem według jednego lub większej liczby przykładów wykonania według wynalazku. Ze względu na prostotę do opisu wybrano środowisko LTE, ale wynalazek nadaje się także do zastosowania do dowolnego komunikacyjnego systemu komutacji pakietów wykorzystującego usługi komunikacyjne w protokole, który nie ma wbudowanej kontroli przepływu. Pierwsza strona, użytkownik A, wykorzystująca pierwszego klienta 500, komunikuje się w pierwszej sesji z drugą stroną, użytkownikiem D, który wykorzystuje drugiego klienta 530. Pierwszy klient 500 łączy się w tym przykładzie poprzez zaporę 570 z współdzielonymi zasobami 560. Współdzielone zasoby 560 są z kolei połączone poprzez sieć rdzeniową 580 ze stacją bazową enb 540, z którą drugi klient 530 jest połączony poprzez współdzielony kanał transmisyjny 550. W podobny sposób druga strona, użytkownik B, wykorzystująca trzeciego klienta 520, komunikuje się w drugiej sesji z czwartą stroną, użytkownikiem C, który wykorzystuje czwartego klienta 510. Trzeci klient 520 jest także połączony z współdzielonymi zasobami 560, a czwarty klient 510 jest także połączony poprzez współdzielony kanał transmisyjny 550 ze stacją bazową enb 540. Klientami może być na przykład przenośny terminal, komputer osobisty lub wirtualny klient zlokalizowany na serwerze. [0035] Na pierwszym i drugim kliencie 500 i 530 działa pierwsza aplikacja, zapewniając pierwszą usługę zaangażowanym stronom użytkownikowi A i użytkownikowi D. Na trzecim i czwartym kliencie 520 i 510 działa druga aplikacja, zapewniając zaangażowanym stronom użytkownikowi B i użytkownikowi C drugą usługę. W zależności od kierunku komunikacji, aplikacja, która działa na odpowiednio jednym z klientów może działać jako nadajnik 800 lub jako odbiornik 700, jak pokazano na fig. 4. Przykładowo, do komunikacji od użytkownika A

11 do użytkownika D, pierwsza aplikacja działająca na pierwszym kliencie 500 działa jako nadajnik 800, a pierwsza aplikacja działająca na drugim kliencie 530 działa jako odbiornik 700, podczas gdy w komunikacji od użytkownika D do użytkownika A pierwsza aplikacja działająca na drugim kliencie 530 działa jako nadajnik 800, a druga aplikacja działająca na pierwszym kliencie 500 działa jako odbiornik 700. [0036] Pierwszy zakres przepływności jest wyznaczony jako dopuszczalny dla pierwszej sesji i dla pierwszej aplikacji, tj. potrzebny do działania usługi świadczonej przez pierwszą aplikację zgodne z zamiarami podczas pierwszej sesji, a drugi zakres przepływności jest wyznaczony jako dopuszczalny dla drugiej sesji i dla drugiej aplikacji, tj. potrzebny do działania usługi świadczonej przez drugą aplikację zgodne z zamiarami podczas drugiej sesji. Zakres przepływności może być określony przez górną granicę lub punkt końcowy wskazujący maksymalną przepływność oraz dolną granicę lub punkt końcowy wskazujący minimalną przepływność, przy której aplikacja może działać zapewniając usługę zdatną do użytku. [0037] Jeden ze sposobów wskazania tego przedziału przepływności lub zakresu przepływności pokazano na fig. 6. W tym przykładzie SDP stosuje się do przekazania zakresu dopuszczalnej przepływności w procedurze negocjacji sesji. Przeprowadza się to przez wprowadzenie, oprócz istniejącej górnej granicy przepływności sesji, bmax, także dolnej granicy przepływności sesji, bmin. Przykład pokazuje, że oferent, tj. nadajnik, obsługuje wyższą maksymalną przepływność, wskazaną przez bmax w ofercie SDP 600 niż odbiornik, którego maksymalną przepływność wskazuje bmax w odpowiedzi SDP 610, ale obie identyfikują 48 kbps, wskazaną przez bmin w ofercie SDP 600 i odpowiedzi SDP 610 jako dolnej granicy dla video w tej sesji. Sesja ta działałaby z maksymalną przepływnością lub górną granicą 60 kbps dla video oraz minimalną przepływnością lub dolną granicą 48 kbps. [0038] Inne środki można także zastosować do przekazania informacji o zakresie przepływności. Jedną z możliwych alternatyw byłoby określenie zakresu przepływności w ustawieniach aplikacji lub zakodowanie go w aplikacji na sztywno. [0039] W środowisku, w którym dla ruchu dostępne są mechanizmy kontroli jakości usług (QoS, Quality of Service), można powiązać górną i dolną granicę zakresu przepływności z określonym przyznaniem QoS. Określony schemat QoS wpływa na przyjęcie do sieci, a możliwie także na rezerwacje zasobów sieci podczas sesji. W sieciach 3GPP, dolne i górne granice można powiązać z cechami QoS odpowiednio gwarantowanej przepływności (GBR, ang. guaranteed bit-rate) i maksymalnej przepływności (MBR, ang. maximum bit-rate). Jednak nie jest to wymagane i mogą być okazje, w których dolna granica może być niższa niż GBR. [0040] Jak widać z fig. 7 i 8, na których zilustrowano części odbiornika 700 i nadajnika 800 w aplikacji, pierwsza aplikacja obejmuje co najmniej pierwszy koder 830 mediów i/lub co najmniej jeden pierwszy dekoder 730 mediów. Podobnie drugie zastosowanie obejmuje co najmniej jeden drugi koder 830 mediów i/lub co najmniej jeden drugi dekoder 730 mediów.

12 Aplikacja znajdująca się na serwerze może posiadać urządzenie kodujące media, ale nie urządzenie dekodujące media, ponieważ aplikacja taka działa typowo jako nadajnik. [0041] Pierwsza aplikacja zawiera ponadto pierwszą jednostkę 870 sterowania dostosowaniem szybkości, która jest połączona z co najmniej jednym pierwszym koderem 830 mediów i która służy do sterowania szybkością, np. przepływnością, co najmniej jednego pierwszego kodera 830 mediów. Podobnie, druga aplikacja zawiera ponadto drugą jednostkę 870 sterowania dostosowaniem szybkości, która jest połączona z co najmniej jednym drugim koderem 830 mediów i która służy do sterowania szybkością, np. przepływnością, co najmniej jednego drugiego kodera 830 mediów. Pierwsza jednostka 820 sterowania dostosowaniem szybkości służy w ten sposób do sterowania szybkością, np. przepływności, pierwszej sesji, a druga jednostka 820 sterowania dostosowaniem szybkości służy do sterowania szybkością, np. przepływności, drugiej sesji, ponieważ szybkość lub przepływność sesji jest wyznaczona przez szybkość, z jaką przepływ pakietów mediów jest nadawany z co najmniej jednego kodera 830 mediów. [0042] Pierwsza jednostka 870 sterowania dostosowaniem szybkości jest skonfigurowana, aby porównywała pierwszą bieżącą przepływność, która jest w danym momencie stosowana w pierwszej sesji lub przez co najmniej jeden pierwszy koder 830 mediów z wymienionym pierwszym zakresem przepływności w celu wyznaczania pierwszej odległości od granicy lub punktu końcowego pierwszego zakresu przepływności, tj. od górnej granicy lub dolnej granicy pierwszego zakresu przepływności, a drugą jednostkę 870 sterowania dostosowaniem szybkości skonfigurowano tak, aby porównywała drugą bieżącą przepływność, która jest w danym momencie stosowana w drugiej sesji lub przez co najmniej jeden drugi koder 830 mediów z wymienionym drugim zakresem przepływności w celu wyznaczania drugiej odległości od granicy lub punktu końcowego drugiego zakresu przepływności, tj. od górnej granicy lub dolnej granicy drugiego zakresu przepływności Pierwsza i druga jednostka 830 sterowania dostosowaniem szybkości są ponadto skonfigurowane w taki sposób, aby dostosowywać pierwszą bieżącą przepływność i drugą bieżącą przepływność w różny sposób w zależności od pierwszej i drugiej odległości, tj. dostosowywać odpowiednie przepływności o ilości, które zależą od wielkości odpowiedniej odległości. Dostosowania szybkości można przeprowadzić w celu złagodzenia lub zmniejszenia zatoru we współdzielonych zasobach 560 i/lub współdzielonym kanale transmisyjnym 550. [0043] Pierwsza i druga jednostka 870 sterowania dostosowaniem szybkości są lub mogą być uruchamiane przez żądanie 480 dostosowania szybkości dla przeprowadzenia sterowania dostosowaniem szybkości i wysłania polecenia sterowania szybkością 880 do odpowiednio co najmniej jednego pierwszego i co najmniej jednego drugiego kodera 830 mediów. Wiadomość żądania dostosowania szybkości może być wysłana np. przez odbiornik 700, tj. przez aplikację, która odbiera media, które zostały zakodowane przez odpowiednie co najmniej jeden pierwszy i co najmniej jeden drugi koder 830 mediów. Żądanie 480 dostosowania szybkości może ponadto określać żądane lub sugerowane dostosowanie szybkości lub przepływności, np. wyrażone jako względna zmiana lub różnica w stosunku do bieżącej przepływności lub jako nowa lub dostosowana przepływność do stosowania w

13 transmisji w odpowiedniej sesji. Dostosowanie przepływności może być oszacowane przez odbiornik 700, tak że odbierana bieżąca przepływność będzie zmniejszona w większym stopniu, jeśli jest bliższa górnej granicy zakresu przepływności, niż jeśli jest bliższa dolnej granicy zakresu przepływności dozwolonego dla danej sesji. [0044] Mechanizm sterowania szybkością wykorzystuje wiedzę o dopuszczalnym zakresie przepływności dla rodzaju mediów, jak również bieżącą wartość transmitowanej przepływności. Mechanizm ten będzie teraz opisany bardziej szczegółowo w odniesieniu do fig. 4 i 7-9. Fig. 7 i 8 ilustrują niektóre części pary nadajnik - odbiornik aplikacji, w której zrealizowany jest mechanizm sterowania szybkością. Przynajmniej niektóre z tych części, takie jak jednostki 870 i 970 sterowania dostosowaniem szybkości, środki szacowania 770 żądania przepływności, środki żądania 790 szybkości, środki odbioru 850 żądania szybkości, środki wykrywania 750, środki wyznaczania 720 i 820 zakresu przepływności, środki wyznaczania 740 i 840 przepływności, środki wyznaczania tempa utraty pakietów (PLR, ang. Packet Loss Rate) 905, środki wyznaczania 915 fluktuacji, środki wyznaczania 920 ustawień aplikacji i środki wyznaczania 940 informacji zwrotnej sieci (NF, ang. Network Feedback), można na przykład zrealizować pod postacią pamięci, z których można odczytywać informację i/lub procesorów, które przeprowadzają przetwarzanie informacji w celu uzyskania wyniku, który może być wykorzystany w dostosowaniu szybkości. [0045] Figura 7 pokazuje schemat blokowy odbiornika 700, który jest skonfigurowany tak, aby zapewniać usługę przez odbiór kodowanych mediów 710 z komutacją pakietów, które są transmitowane przez nadajnik 800 w sesji poprzez współdzielone zasoby 400. Odbiornik 700 obejmuje środki wyznaczania 720 zakresu przepływności do wyznaczania dopuszczalnego zakresu przepływności sesji, w jakim musi mieścić się przepływność stosowana do transmisji kodowanych mediów, aby usługa działała zgodnie z zamierzeniem, np. aby usługa zapewniała dostateczną jakość mediów. Dopuszczalny zakres przepływności sesji może być ograniczony przez górną granicę lub punkt końcowy oraz dolną granicę lub punkt końcowy. Ponadto, odbiornik 700 zawiera co najmniej jeden dekoder 730 mediów do dekodowania wymienionych kodowanych mediów z odbieraną bieżącą przepływnością w celu nadawania zdekodowanych mediów 745, np. audio lub video, oraz środki wykrywania 750 do wykrywania wiadomości powiadamiania o zatorze od współdzielonych zasobów oraz środki wyznaczania przepływności 740 do wyznaczania odbieranej bieżącej przepływności. Bieżącą odbieraną przepływność można wyznaczyć z przepływu IP kodowanych mediów 710, które są wprowadzane do dekodera 730 mediów, jak wskazano przerywaną strzałką 755, np. monitorując przepływ IP i oszacowując średnią wartość bieżącej odbieranej przepływności. Można ją także wyznaczyć innymi środkami dostępnymi w kliencie, w którym znajduje się odbiornik 700. Informacja o dopuszczalnym zakresie przepływności sesji, bieżącej odbieranej przepływności oraz wiadomość powiadamiania o zatorze jest zapewniona na wejściu 760 środków szacowania 770 żądania przepływności do szacowania dostosowania przepływności przez porównanie bieżącej odbieranej przepływności z dopuszczalnym zakresem przepływności w celu wyznaczenia odległości od granicy, tj. od górnej granic lub od dolnej granicy dopuszczalnego zakresu przepływności sesji, i oszacowanie dostosowania przepływności w różny sposób w zależności od odległości. Dostosowanie przepływności

14 zależy od odległości, tak że dostosowanie przepływności jest większe, jeśli odległość jest mała, i mniejsze, jeśli odległość jest duża. Oszacowanie dostosowania przepływności można przeprowadzić w odpowiedzi na wiadomość powiadamiania o zatorze, ale może być także wywołane przez inne wiadomości lub sytuacje. Oszacowane dostosowanie przepływności, które może być wyrażone jako względna zmiana lub różnica w stosunku do bieżącej odbieranej przepływności, albo jako żądana transmitowana przepływność, jest wówczas wysyłane na linii 780 do środków żądania 790 szybkości. W pierwszym przykładzie wykonania, środki żądania 790 szybkości żądają wówczas od nadajnika 800 dostosowania jego bieżącej nadawanej przepływności kodowanych mediów przez wysłanie żądania 480 dostosowania szybkości do nadajnika 800. Żądanie 480 dostosowania szybkości może ponadto obejmować szacowane dostosowanie przepływności, które ma być zastosowane jako dane wejściowe przez nadajnik 800 w celu wyznaczenia nowej transmitowanej przepływności, tj. dostosowanej przepływności kodowanych mediów 490, 810. [0046] Jednak w drugim przykładzie wykonania żądanie 480 dostosowania szybkości może być przez nadajnik 800 interpretowane jako instrukcja lub polecenie dostosowania bieżącej nadawanej przepływności, jak określono przez dostosowanie szacowanej przepływności zawarte w żądaniu 480 dostosowania szybkością. [0047] W jeszcze innym, trzecim przykładzie wykonania, żądanie 480 dostosowania szybkości wysłane przez odbiornik 700 nie zawiera żadnego oszacowania dostosowania przepływności. Ten trzeci przykład wykonania wymaga, aby nadajnik 800 zawierał środki szacowania przepływności do szacowania dostosowania przepływności. Ponadto możliwe, ale nie konieczne, jest w trzecim przykładzie wykonania, aby odbiornik 700 zawierał środki szacowania 770 przepływności i szacował dostosowanie przepływności. [0048] Figura 8 pokazuje schemat blokowy nadajnika 800, który jest skonfigurowany tak, aby zapewniać usługę przez transmitowanie kodowanych mediów 810 z komutacją pakietów, które są transmitowane w sesji do odbiornika 700 poprzez współdzielone zasoby 400. Nadajnik 800 zawiera środki wyznaczania 820 zakresu przepływności do wyznaczania dopuszczalnego zakresu przepływności sesji, w jakim musi się mieścić przepływność stosowana do transmisji kodowanych mediów 810, aby działały zgodnie z zamierzeniem, np. w taki sposób, aby usługa zapewniała dostateczną jakość mediów, oraz co najmniej jeden koder 830 mediów do odbioru mediów 835, które są wprowadzane do urządzenia kodującego media, np. przechwycone audio lub video, i kodowania mediów z bieżąca nadawaną przepływnością. Ponadto, nadajnik 800 zawiera środki odbioru 850 żądania szybkości do odbioru żądań z odbiornika 700 w celu dostosowania bieżącej nadawanej przepływności kodowanych mediów oraz środki wyznaczania przepływności 840 do wyznaczania bieżącej nadawanej przepływności. Bieżącą nadawaną przepływność można wyznaczyć z ustawień kodera 830 mediów lub z przepływu IP kodowanych mediów 810, które jest wysyłane z kodera 830 mediów, jak wskazano przerywaną strzałką 855, ale można ją także wyznaczyć innymi środkami dostępnymi w kliencie, w którym znajduje się nadajnik 800. Na wyjściu 860 do jednostki 870 sterowania dostosowaniem szybkości dostarczana jest informacja na temat dopuszczalnego zakresu przepływności sesji, bieżącej nadawanej przepływności oraz żądań

15 nadajnika. Żądania 480 mogą ponadto obejmować dostosowanie szacowanej przepływności dokonane przez nadajnik 700, które ma być zastosowane jako dane wejściowe przez nadajnik 800 w celu wyznaczenia nowej transmitowanej przepływności, tj. dostosowanej przepływności kodowanych mediów 810. Jednostka 870 sterowania dostosowaniem szybkości wyznacza dostosowanie szybkości, jakie ma być dokonane w oparciu o informację dostarczoną na wejściu 860 i wysyła polecenie sterowania szybkością na wyjściu 880 dla sterowania koderem 830 mediów, aby zmienił bieżącą nadawaną przepływność w dostosowaną przepływność z zakresu dopuszczalnej przepływności sesji. Koder 830 mediów zmienia wówczas swoją transmisję lub wyjście kodowanych mediów 810 z bieżącej nadawanej przepływności na dostosowaną przepływność. Jednostka 870 sterowania dostosowaniem przepływności może wyznaczyć dostosowanie szybkości, jakie ma być wykonane, i/lub nadać polecenie sterowania szybkością do urządzenia kodującego media w odpowiedzi na żądanie 480 z odbiornika 700, ale może ono być także uruchomione przez inne wiadomości lub sytuacje. [0049] W odniesieniu ponownie do trzeciego przykładu wykonania niniejszego wynalazku, środki szacowania 770 przepływności są w tym przykładzie wykonania wymagane w nadajniku 800 do szacowania dostosowania przepływności, ponieważ takiej informacji nie ma w żądaniu 480 dostosowania szybkości wysyłanej przez odbiornik 700. Środki oszacowania przepływności mogą być korzystnie zawarte w jednostce 870 sterowania dostosowaniem szybkości nadajnika 800. [0050] Mechanizm dostosowania szybkości dla kodeku mediów, tj. para urządzeń kodujących-dekodujących media, może uwzględniać szereg różnych raportów lub parametrów informacyjnych sesji przy wyznaczaniu optymalnej bieżącej nadawanej przepływności, tj. dostosowanej przepływności. Zilustrowano to na fig. 9, która pokazuje nadajnik 900 według czwartego przykładu wykonania niniejszego wynalazku. Ogólna funkcja nadajnika 900 w tym przykładzie wykonania jest taka sama, jak nadajnika 800 w pierwszym przykładzie wykonania opisanym w odniesieniu do fig. 8. Dla składników, dla których opis byłby identyczny do tego dla fig. 8, odnośniki liczbowe są te same, co na fig. 8, a opisu nie powtórzono tutaj. Różnicą w tym czwartym przykładzie wykonania jest to, że jednostka sterowania dostosowaniem szybkości 970 może uwzględnić szereg rodzajów lub parametrów informacyjnych przy wyznaczaniu dostosowania szybkości, jakie ma być dokonane, takich jak tempo utraty pakietów (PLR) wyznaczone środkami wyznaczania PLR 905, fluktuacje wyznaczone środkami wyznaczania 915 fluktuacji, wiadomości o informacji zwrotnej sieci wyznaczone środkami wyznaczania informacji zwrotnej sieci 940 oraz ustawienia aplikacji wyznaczone środkami wyznaczania ustawień aplikacji 920. Informacja zwrotna sieci może dotyczyć zmiany w parametrach jakości usług, a informacją o ustawieniach aplikacji mogą być preferencje usługi w zależności od zdolności urządzenia przenośnego. Informacja dotycząca tempa utraty pakietów (PLR), fluktuacji, wiadomości o informacji zwrotnej sieci oraz ustawieniach aplikacji mogą być wyznaczone lub udostępnione poprzez różne raporty pomiaru lub parametry informacji sesji oraz są dostarczane do jednostki sterowania dostosowaniem szybkości 970 na wejściu 860 wraz z zakresem dopuszczalnej przepływności sesji wyznaczonym poprzez środki wyznaczania 820 przepływności, bieżącą nadawaną

16 przepływnością wyznaczoną przez środki wyznaczania przepływności 840 oraz żądania otrzymane przez środki odbioru 850 żądania szybkości z odbiornika 700, które to żądania mogą obejmować ponadto oszacowanie dostosowania przepływności. Jednostka 870 sterowania dostosowaniem szybkości uwzględnia następnie szereg różnych rodzajów informacji lub parametrów oraz dowolne szacowane dostosowanie przepływności z odbiornika 700 przy wyznaczaniu dostosowania szybkości, jakie ma być dokonane. Skutkiem uwzględnienia w ten sposób większej ilości informacji, można oczekiwać, że wpływ dostosowania przepływności oszacowanego przez odbiornik 700 na dostosowaną przepływność ustawioną przez nadajnik 900 może się zmniejszyć. [0051] Odnosząc się ponownie do drugiego przykładu wykonania, żądanie dostosowania szybkości może w tym przykładzie wykonania być przez nadajnik interpretowane jako instrukcja lub polecenie dostosowania bieżącej nadawanej przepływności, jak określono przez szacowane dostosowanie przepływności zawarte w żądaniu dostosowania szybkości. Środki szacowania 770 żądania przepływności mogłyby w wariancie tego przykładu wykonania być uogólnione tak, aby uwzględniać szereg rodzajów informacji lub parametrów przy wyznaczaniu szacowanego dostosowania szybkości, jakie ma być dokonane, takich jak tempo utraty pakietów (PLR), fluktuacje, wiadomości o informacji zwrotnej sieci oraz ustawienia aplikacji. [0052] Podsumowując, omówiono 4 przykłady wykonania mechanizmu sterowania dostosowaniem szybkości. 1. Pierwszy przykład wykonania: Odbiornik 700 szacuje dostosowanie przepływności w oparciu o bieżącą nadawaną przepływność 740 oraz zakres dopuszczalnej przepływności sesji 720 i wysyła do nadajnika 800 żądanie 480 dostosowania szybkości, które może zawierać szacowane dostosowanie przepływności. Nadajnik wyznacza nową, dostosowaną przepływność dla transmisji do odbiornika. W wersji, gdzie szacowane dostosowanie przepływności jest zawarte w żądaniu dostosowania szybkości z odbiornika, nadajnik może wybrać, czy kierować się dostosowaniem przepływności żądanym przez odbiornik, czy nie. 2. Drugi przykład wykonania: Odbiornik 700 szacuje dostosowanie przepływności w oparciu przynajmniej o bieżącą odbieraną przepływność 740 oraz zakres dopuszczalnej przepływności sesji 720 i wyznacza dostosowanie przepływności, jakie ma być przeprowadzone. Odbiornik może być dalej uogólniony, aby uwzględniać szereg rodzajów informacji lub parametrów przy wyznaczaniu dostosowania przepływności, jakie ma być przeprowadzone. Odbiornik wysyła do nadajnika 800 żądanie 480 dostosowania szybkości, które określa dostosowanie przepływności. Nadajnik przeprowadza dostosowanie przepływności według instrukcji odbiornika. 3. Trzeci przykład wykonania: Odbiornik 700 wysyła do nadajnika 800 żądanie 480 dostosowania szybkości. Nadajnik szacuje dostosowanie przepływności w oparciu o bieżącą nadawaną przepływność 840 oraz zakres dopuszczalnej przepływności sesji 820 i wyznacza nową, dostosowaną przepływność dla transmisji do odbiornika 700.

17 Odbiornik może oszacować dostosowanie przepływności do możliwych innych celów niż wysyłanie wyjścia do nadajnika, ale nie jest ono zawarte w żądaniu dostosowania szybkości dla nadajnika. 4. Czwarty przykład wykonania: Odbiornik 700 wysyła do nadajnika 900 żądanie 480 dostosowania szybkości, które może zawierać sugerowane dostosowanie przepływności oparte o dostosowanie przepływności przeprowadzane przez odbiornik 700 w oparciu o bieżącą odbieraną przepływność 740 oraz zakres dopuszczalnej przepływności sesji 720. Nadajnik szacuje dostosowanie przepływności w oparciu o bieżącą nadawaną przepływność 840 oraz zakres dopuszczalnej przepływności sesji 820 oprócz szeregu rodzajów informacji lub parametrów wyznaczonych lub udostępnionych poprzez różne raporty pomiaru lub parametry informacji sesji. Jeśli w żądaniu 480 dostosowania szybkości zawarte jest sugerowane dostosowanie przepływności, może ono być także stosowane jako części wejściowe lub zamienne informacji, np. bieżąca nadawana przepływność 840 i zakres dopuszczalnej przepływności sesji 820, uwzględnione przez nadajnik 900 przy wyznaczaniu dostosowania przepływności, jakie ma być przeprowadzone. [0053] Figura 10 pokazuje sieć działań dla jednego z przykładów algorytmu sterowania szybkością, który działa w przykładowym kliencie z aplikacją, która może działać jako odbiornik i jako nadajnik. Proces rusza przy uruchomieniu sesji w etapie Pierwsze parametry szerokości pasma sesji są negocjowane w celu wyznaczenia maksymalnej przepływności sesji bmax i minimalnej przepływności sesji bmin w etapie Następnie w 1020 bieżącą nadawaną przepływność bcurr ustawia się jako bmax lub wartość niższą niż bmax. Następnie w 1030 bieżącą odbieraną przepływność brecv ustawia się jako bmax lub wartość niższą niż bmax. Dane, np. kodowane media, transmituje się wówczas w 1040 z bieżącą nadawaną przepływnością bcurr. W 1050 algorytm sprawdza, czy otrzymano wiadomość powiadamiania o zatorze. Jeśli nie otrzymano takiej wiadomości, algorytm przechodzi do etapu Jeśli jednak zostanie stwierdzone, że otrzymano wiadomość powiadamiania o zatorze, wartość żądania przepływności, tj. dostosowania przepływności, szacuje się w etapie Wówczas w 1070 żądanie szybkości, tj. żądanie dostosowania szybkości, transmituje się do nadajnika w innym kliencie. Żądanie dostosowania szybkości może określać lub sugerować dostosowanie przepływności. W tym przykładzie dostosowanie przepływności wyraża się jako żądanie transmitowanej przepływności breqsend. Następnie w 1080 bieżącą odbieraną przepływność brecv ustawia się na breqsend, gdy zostanie potwierdzone, np. przez analizę odbieranej przepływności, że nadajnik w innym kliencie dostosował transmitowaną przepływność. W tym przykładzie nadajnik w innym kliencie przyjmuje transmitowaną przepływność zgodnie z żądaniem odbiornika w przykładowym kliencie. Proces przechodzi następnie do 1090, gdzie algorytm sprawdza, czy żądanie szybkości, tj. żądanie dostosowania szybkości, zostało odebrane z odbiornika w innym kliencie. Jeśli nie otrzymano takiego żądania, algorytm przechodzi do etapu Jeśli jednak zostanie stwierdzone, że żądanie szybkości, tj. żądanie dostosowania szybkości, zostało odebrane, wówczas w etapie 1094 bieżącą przepływność bcurr ustawia się lub dostosowuje do otrzymanego żądania przepływności breqrecv, które w tym przykładzie

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2127457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2006 06829876.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa transportowa 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa transportowa dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie umożliwia jednoczesną komunikację poprzez sieć wielu aplikacjom uruchomionym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Protokół komunikacyjny zapewniający niezawodność przesyłania danych w sieci IP Gwarantuje: Przyporządkowanie danych do konkretnego połączenia Dotarcie danych

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16460 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.0.04 04738181.9 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/18 (09.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/851 (2013.01)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 76/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1624662 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.04 042904.1 (13) T3 (1) Int. Cl. H04M11/06 H04L27/26 (06.01)

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP. Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP

POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP. Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP Wstęp Celem informatora jest konfiguracja i przygotowanie sterowników

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2008 08717390.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH WŁASNOŚCI DANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE TEKSTOWE Dane tekstowe są najpopularniejszym typem przesyłanych mediów. Można je odnaleźć w usługach takich jak

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 1

Programowanie Sieciowe 1 Programowanie Sieciowe 1 dr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@iis.p.lodz.pl http://tjaworski.iis.p.lodz.pl/ Cel przedmiotu Zapoznanie z mechanizmem przesyłania danych przy pomocy sieci komputerowych nawiązywaniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.07 07739.8 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/ (09.01) H04W 36/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2294738 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2009 09785943.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS 1 Warunki zaliczenia części związanej z modelowaniem sieci Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP Protokół RTP ma kilka nazw, jak Real Time Protocol, Real-time Transport Protocol Nazwa zgodna z RFC 1889 ma postać: A Transport Protocol for Real-Time Applications Internet. Jego

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo