1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty:"

Transkrypt

1

2 1. Wprowadzenie W chwili obecnej z niecierpliwością oczekujemy na oficjalne wydanie standardów specyfikujących system okablowania strukturalnego kategorii 6. Przez długi czas były dostępne jedynie drafty tychże standardów, tj. robocze teksty wydawane przez Komitety Normalizacyjne i rozsyłane do swoich członków w celu zapoznania się i ewentualnej akceptacji. Zwykle jednak na kolejnym posiedzeniu wprowadzano nieznaczne zmiany i proces powtarzał się od nowa. Coraz częściej pojawiają się jednak informacje o rzekomym oficjalnym zatwierdzeniu kategorii, tak więc aktualnie dostępne drafty z dużym prawdopodobieństwem można traktować jako wersje finalne. Obecnie dostępne są dwa dokumenty: - Komitet EIA/TIA wydał w marcu 2002 kolejny 11 draft tzw. Preliminary (przedwstepny) TIA/EIA-568-B.2-1 (Addendum No. 1 to ANSI/TIA/EIA-568-B.2) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100Ω Category 6 Cabling. Zgodnie z informacją dostępną w internecie aktualny tekst draftu TIA/EIA-568-B.2-1 został zaakceptowany 24 czerwca 2002 do publikacji i będzie wydany w postaci normy. A więc można go traktować jako oficjalną normę. - Komitet ISO/IEC wydał nowy draft FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises z dnia Oczekuje się, iż powyższy dokument zostanie oficjalnie wydany i zatwierdzony we wrześniu

3 2. Porównanie W nowo wydanych dokumentach wprowadzono wiele znaczących zmian, poniżej zostanie przedstawione porównanie ze sobą dwóch norm ISO, najnowszego wydania (draftu) oraz pierwszego wydania z ISO/IEC 11801:1995 Information technology Generic cabling for customer premises Wprowadzenie W pierwszych rozdziałach ostatniego draftu znajdują się podstawowe informacje wprowadzające czytelnika w zagadnienia okablowania strukturalnego. Jest tu mowa o zakresie stosowania normy oraz wykaz używanego słownictwa. W tabeli 1 podano ważniejsze różnice oraz nowości. Problem (Zagadnienie) Przewidywany okres życia instalacji Zakres Nazewnictwo FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Przewiduje się, że System Okablowania Strukturalnego będzie wykorzystywany nie krócej niż 10 lat. [strona 11, Introduction] Norma jest zoptymalizowana dla Systemów Okablowania Strukturalnego w których maksymalna długość kanału transmisyjnego wynosi 2000m. Zasady opisane w standardzie mogę mieć zastosowanie również w bardziej rozległych instalacjach. [strona 12, Scope] Centralised optical fibre cabling technika scentralizowanego okablowania optycznego umożliwia stworzenie kanału obejmującego część okablowania pionowego oraz poziomego. [strona 16, Definitions] ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Przewiduje się, że System Okablowania Strukturalnego będzie wykorzystywany nie krócej niż 10 lat. [strona ix, Introduction] Standard ma zastosowanie w instalacjach o rozpiętości geograficznej nie większej niż 3000m (wynika to z dopuszczalnych odległości), powierzchni nie większej niż m 2 oraz liczby pracowników pomiędzy 50 a 50 tys. Zalecane jest aby opisane zasady stosować również w instalacjach przekraczających opisany rozmiar. [strona 1, Scope] Uwagi Podobieństwo Różnica Consolidation Point Punkt konsolidacyjny, tj. punkt w obrębie okablowania poziomego, w którym mogą łączyć się ze sobą dwa odcinki kabla. [strona 16, Definitions] Stare wydanie normy używało nazwy Transition Point Różnica -3-

4 CP cable kabel łączący Punkt Konsolidacyjny z Gniazdem Abonenckim. [strona 17, Definitions] CP link część połączenia Permanent Link pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Konsolidacyjnym włączając złącza z obu stron. [strona 17, Definitions] External network interface punkt połączenia publicznej sieci zewnętrznej z systemem okablowania strukturalnego. [strona 17, Definitions] Fixed horizontal cable kabel łączący Punkt Dystrybucyjny z Punktem Konsolidacyjnym (jeśli jest zastosowany) lub gniazdem abonenckim. [strona 17, Definitions] Permanent Link część okablowania pomiędzy dwoma interfejsami okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli przyłączających urządzenia, kabli obszaru roboczego oraz kabli krosowych ale z uwzględnieniem złączy stosowanych na obu końcach okablowania. [strona 19, Definitions] Small form factor connector złącze optyczne zaprojektowane tak, aby obsługiwać dwa lub więcej włókien światłowodowych posiadające wymiary zbliżone do złącz stosowanych w systemach miedzianych. [strona 19, Definitions] Tabela 1. Ważniejsze nowości i różnice znajdujące się w sekcji Wprowadzenie, Zakres oraz Słownictwo. -4-

5 2.2. Struktura systemu okablowania strukturalnego Rozdział 5 zawiera podstawowe informacje na temat struktury Systemów Okablowania Strukturalnego oraz krótki opis poszczególnych podsystemów. Generalnie w sprawach merytorycznych nie pojawiły się jakieś znaczne zmiany, w tabeli 2 zawarto najistotniejsze nowości i różnice. Problem (Zagadnienie) Podsystemy okablowania strukturalnego FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) W porównaniu z pierwotnym wydaniem wprowadzono dwa dodatkowe elementy a w jednym zmieniono nazwę: - Consolidation point cable (CP) kabel łączący Punkt Konsolidacyjny z Gniazdem Abonenckim. - Multi-user telecommunication outlet (MUTO) a więc jedno gniazdo abonenckieobsługujące kilku użytkowników, którzy przyłączani są do niego długimi kablami obszaru roboczego. ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Uwagi Consolidation Point (dawniej Transition point) - tj. punkt w obrębie okablowania poziomego, w którym mogą łączyć się ze sobą dwa odcinki kabla. Stosowany zwykle w architekturze biurowej typu open space dodatkowo uelastyczniając okablowanie strukturalne. Dopuszczalne jest stosowanie tylko jednego CP w okablowaniu poziomym. Nie wolno dokonywać w nim krosowania ani przyłączać urządzeń aktywnych. W nowej wersji normy zamieszczono nieco rozbudowaną informację na ten temat: Transition Point [strona 9, Functional elements] Różnica - punkty konsolidacyjne (CP) powinny być rozmieszczone tak, aby przynajmniej jeden przypadał na grupę roboczą; -5-

6 - jeden CP powinien obsługiwać maksymalnie 12 obszarów roboczych; - powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu; - w przypadku stosowania skrętki odległość pomiędzy CP a Punktem Dystrybucyjnym powinna wynosić min. 15m; - CP powinien być częścią systemu administracyjnego Nowy standard uwzględnia wpływ Punktu Konsolidacyjnego na parametry transmisyjne systemu. [strona 24, 5.2 Functional elements,strona 33, Consolidation Point] Building backbone cabling subsytem system okablowania pionowego. Większość informacji bez zmian, nowością jest informacja o tym, iż kable łączące urządzenia aktywne z systemem kablowym nie są wliczane do podsystemu [strona 26, Building backbone cabling subsystem] Horizontal cabling subsystem (Okablowanie Poziome) jak powyżej, kable przyłączające urządzenia aktywne i terminale do systemu okablowania nie są zaliczane jako część podsystemu. [strona 26, Horizontal cabling subsystem] Okablowanie poziome może być rozpatrywane jako: - połączenie typu Channel, a więc okablowanie poziome wraz z kablem krosowym wpiętym w panel panel krosowy i kablem obszaru roboczego wpiętym w gniazdo abonenckie - połączenie typu Permanent Link połączenie pomiędzy dwoma odpowiadającymi sobie interfejsami okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli pomiarowych, kabli obszaru roboczego i połączeń Bez zmian -6-

7 typu cross-connection ale z uwzględnieniem złącz na obydwu końcach. W przypadku okablowania strukturalnego jest to okablowanie rozciągające się pomiędzy panelem krosowym i gniazdem abonenckim z wyłączeniem wpływu kabli pomiarowych a uwzględnieniem zastosowanych złączy. Opcjonalnie może zawierać Punkt Konsolidacyjny. [strona 29-30, Channel and permanent link] Multi-user TO assembly gniazdo MUTO przeznaczone do obsługi wielu użytkowników. Tego typu rozwiązanie było znane z amerykańskiego biuletynu TSB75, w standardzie ISO pojawiło się po raz pierwszy. Stosowane jest zwykle w biurach typu open office. Nowy draft normy dodatkowo precyzuje następujące warunki stosowania: - Gniazdo MUTO powinno być w ten sposób umieszczane w budynku, aby jedna przestrzeń robocza była obsługiwana przez min dwa gniazda RJ45; - Gniazdo MUTO powinno obsługiwać nie więcej niż 12 przestrzeni roboczych; - Gniazdo powinno być w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników na elementach będących trwałą częścią budowli jak np. kolumny czy ściany umiejscowione tak, aby nie utrudniało komunikacji; - Długość kabli powinna być ograniczona aby zapewniać łatwość zarządzania nimi w przestrzeni roboczej. [strona 33, Multi-user TO assembly Tabela 2. Ważniejsze zmiany dotyczące struktury systemu kablowego. -7-

8 2.3. Parametry transmisyjne W stosunku do pierwotnego wydania pojawiło się szereg zmian, które zostaną przedstawione w tabeli 3. Problem (Zagadnienie) Klasyfikacja kabli typu skrętka FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Draft przewiduje 6 klas okablowania strukturalnego: A do 100 MHz B do 1 MHz C do 16 MHz D do 100 MHz E do 250 MHz F do 600 MHz ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Pierwotne wydanie normy przewidywało tylko 4 klasy. A do 100 MHz B do 1 MHz C do 16 MHz D do 100 MHz Różnice Return Loss (opcja channel) Parametr wymagany tylko w przypadku klas C, D, E i F. Klasa Pasmo Minimalna wartość return loss C 1<=f<=16 15dB D 1<=f<= log(f) E 1<=f<= log(f) 40<=f<= log (f) F 1<=f<= log(f) 40<=f<= log(f) Klasa Pasmo Minimalna wartość return loss C 1<=f<=10 18dB (do dalszych badań) 10<=f<=16 15dB (do dalszych badań) D 1<=f<=10 18dB (do dalszych badań) 10<=f<=16 15dB (do dalszych badań) 16<=f<=20 15dB (do dalszych badań) 20<=f<=100 10dB (do dalszych badań) Różnice gdzie f to częstotliwość. W nowej propozycji widać zdecydowanie dwie zmiany, nieco zaostrzono wymagania w stosunku do kanału transmisyjnego oraz zastosowano nowy opis limitu w formie formuły matematycznej będące funkcją częstotliwości, a nie w postaci przedziałów i stałej wartości parametru. -8-

9 Insertion Loss (opcja channel) Klasa A f=0.1mhz 16dB Klasa B f=0.1mhz 5.5dB f=1 5.8dB Klasa C 1<=f<=16MHz 1.05*(3.238sqrt(f))=4*0.2 [db] Klasa D 1<=f<=100MHz 1.05*( *sqrt (f)+0.022*f + 0.2/sqrt (f)) + 4*0.04*sqrt(f) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz 1.05*(1.82*sqrt(f) *f+0.25/sqrt(f))+4*0.02*sqrt( f) [db] MHz A B C D dB 5.5dB dB 3.7dB 2.5dB dB 4.8dB dB 7.5dB dB 9.4dB dB dB dB dB W pierwszej wersji standardu używano określenia Attenuation (Tłumienie) mierzonej w db. Różnice i nowości Klasa F 1<=f<=600MHz 1.05*(1.8*sqrt(f)+0.01*f+0.2/sqrt(f))+4*0.02*sqrt(f) [db] gdzie f to częstotliwość. NEXT (opcja channel) W nowej wersji standardu wprowadzono określenie Insertion loss jako bardziej odpowiadające charakterystyce zjawiska. Graniczna wartość parametru w całym testowanym przedziale określona jest jako formuła matematyczna. Pojawiły się dwie dodatkowe klasy E i F. Klasa A f=0.1mhz 27[dB] Klasa B 0.1<=f<=1MHz 25-15*log(f) [db] Klasa C 1<=f<=16MHz *log(f) [db] Klasa D 1<=f<=100MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^( dB 40dB dB 39dB 54dB dB 45dB dB 39dB dB 36dB dB dB Różnice -9-

10 0.05*(83-20*log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^(- 0.05*(94-20*log(f)))) [db] dB dB Norma specyfikuje wartości minimalne Klasa F 1<=f<=600MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^(- 0.05*( *log(f)))) [db] PS NEXT (opcja channel) Mowy standard przewiduje dwie dodatkowe klasy (E i F), wartość graniczna parametru opisana jest matematyczną formułą. Dotyczy tylko klas D, E, F Klasa D 1<=f<=100MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(-0.05*(80-20*log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(-0.05*(90-20*log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=600MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(- 0.05*( *log(f)))) [db] Parametr nie był specyfikowany w pierwszym wydaniu. Wprowadzony aby uwzględnić wpływ zakłóceń pochodzący od wszystkich par. Grupa tego typu parametrów została wprowadzona do standardów w związku z pojawieniem się protokołów wykorzystujących jednocześnie wszystkie pary w kablu np. Gigabit Ethernet 1000 Base-T -10-

11 Pair-to-pair ACR ACR jk = NEXT jk - α k Gdzie: i numer pary zakłócającej k numer pary zakłócanej NEXT ik przesłuch powstały w parze k pochodzący z pary i α k Tłumienie (insertion loss) MHz ACR [db] Klasa D Klasa E Klasa F (2 połączenia) , N/A N/A N/A 1.1 ACR (Attenuation to crosstalk ratio) stosunek tłumienia do przesłuchu, wyliczany jako różnica parametru NEXT i tłumienia. ACR[dB] = a N [db] a[db] Gdzie: a N NEXT Pair-to-Pair a - Attenuation Wartości zaczerpnięte z normy: MHz ACR [db] , Podobieństwo PS ACR W obu dokumentach parametr jest zdefiniowany w ten sam sposób, w przypadku nowej propozycji normy wartości parametru zostały zaostrzone. PS ACR k = NEXT k - α k Gdzie: k numer zakłócanej pary PS NEXT k przesłuch zbliżny Power Sum zmierzony w parze k α k Tłumienie (Insertion Loss) MHz PS ACR [db] Klasa D Klasa E Klasa F (2 połączenia) ,

12 N/A N/A N/A -1.9 ELFEXT Pair-to-pair (opcja channel) Wymagania w stosunku do PS ACR są nieco złagodzone w porównaniu z ACR z uwagi na składanie się szkodliwego oddziaływania z trzech pozostałych par. Wymagany tylko w klasach D, E, F. ELFEXT (z ang. Equal-Level Far End Crosstalk) jest to przesłuch zdalny, mierzony po przeciwnej stronie kanału w stosunku do sygnału zakłócającego, przy czym wartość sygnału zakłócającego jest odniesiona do zdalnego końca toru transmisyjnego tak, aby zniwelować wpływ tłumienia kanału. Parametr wyznacza się następująco: ELFEXT ik = FEXT ik - α k Gdzie i numer pary zakłócającej k numer pary zakłócanej FEXT ik wartość parametru FEXT pomiędzy parami i oraz k α k tłumienie (Insertion Loss) Parametr odnosi się tylko do klas D, E i F Klasa D 1<=f<=100-20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+4*10^(- 0.05*( log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250-20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+4*10^(- 0.05*( log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=

13 PS ELFEXT -20*log(10^(-0.05*(94-20*log(f)))+4*10^(-0.05*(90-15log(f)))) [db] PS ELFEXT jest to parametr ELFEXT przy uwzględnieniu zakłóceń pochodzących od trzech pozostałych par (tzw. podejście Power Sum). PS ELFEXT k = -10logΣ n i=1,i k 10 -ELFEXT/10 Klasa D 1<=f<=100MHz -20log(10^(-0.05*( log (f)))+4*10^(-0.05*( log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20log(10^(-0.05*( log (f)))+4*10^(-0.05*( log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=600MHz -20log(10^(-0.05*(91-20log (f)))+4*10^(-0.05*(87-15log(f)))) [db] Current carrying capacity Propagation delay (opcja channel) Minimalna przewodność elektryczna, nowy parametr, który pojawił się w projekcie normy. Wymaga się, aby przewodniki kanałów transmisyjnych klasy C, D, E, F były zdolne do przewodzenia prądu o natężeniu min A każdy bez względu na temperaturę otoczenia. Musi to być uwzględnione podczas projektowania komponentów. Opóźnienie - czas przebiegu sygnału wzdłuż kanału transmisyjnego, określony w µs. Opóźnienie czas przebiegu sygnału wzdłuż kanału transmisyjnego, określony w µs. Różnica Klasa A f= µs Klasa B 0.1<=f<=1 5µs Klasa C 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa Częstotliwość testowania Opóźnienie A 0.01 MHz 20.0 B 1 MHz 5.0 C 10 MHz 1.0 D 30 MHz

14 Klasa D 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa E 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa F 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Voltage capacity Power Capacity Delay Skew (opcja channel) W porównaniu z pierwszym wydaniem normy dopuszczalne wartości zostały nieco zaostrzone dla wyższych klas oraz w miejsce stałej wartości dla danego kanału wprowadzono formułę będącą funkcją częstotliwości. Minimalne napięcie wymagane jest, aby każda para kanału transmisyjnego klasy D, E, F mogła przewodzić prąd o napięciu min.72v prądu stałego. bez względu na temperaturę pracy. Warunek musi być uwzględniony podczas projektowania komponentu. Minimalna moc wymaga się, aby każda para kanału klasy D, E, F mogła przewodzić energię elektryczną o mocy 10W bez względu na temperaturę pracy. Warunek musi być uwzględniony podczas projektowania komponentu. Różnica opóźnień parametr ten określa różnicę opóźnienia transmisji pomiędzy najszybszą i najwolniejszą parą w miedzianym kablu skrętkowym. Przy dużych prędkościach transmisji może powstać problem ze spójnością sygnału nadawanego wszystkimi parami kabla skrętkowego na odległym końcu, gdyż odbiornik nie będzie w stanie zdekodować poprawnie informacji przychodzącej po wszystkich czterech parach przewodnika Klasa Zakres[MHz] Wartość max. [µs] -14-

15 A f=0.1 - B 0.1<=f<=1 - C 1<=f<= D 1<=f<= E 1<=f<= F 1<=f<= Tabel 3. Zmiany dotyczące parametrów transmisyjnych (przedstawione dla opcji pomiarowej channel). -15-

16 2.4. Okablowanie poziome i pionowe W kwestii okablowania poziomego oraz pionowego wprowadzono pewne dodatkowe modyfikacje wynikające głównie ze zwiększonych wymagań w stosunku do okablowania oraz coraz bardziej rozbudowanych modeli i parametrów je opisujących. W przypadku okablowania poziomego sformułowano następujące wymagania: - długość kanału transmisyjnego nie może przekraczać 100m; - długość okablowania poziomego pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Abonenckim lub Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Konsolidacyjnym, tzw. fixed horizontal cable nie powinna przekroczyć 90m. Jeśli sumaryczna długość kabli krosowych, kabli połączeniowych oraz kabli obszaru roboczego przekroczy 10m, dopuszczalną długość okablowania fixed horizontal cable należy obliczyć wg. wzorów przedstawionych w Tabeli 4. Model Połączenia Interconnect - TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel krosowy, okablowanie poziome, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie. Crossconnect - TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel połączeniowy, panel odwzorowujący urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel krosowy okablowania poziomego, okablowanie poziome, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie. Klasa D, kanał zbudowany z komponentów kat.5 H=109-FX H=107-FX Klasa E, kanał zbudowany z komponentów kat.6 H=107-3-FX H=106-3-FX Klasa F, kanał zbudowany z komponentów kat.7 H=107-2-FX H=106-3-FX -16-

17 Interconnect CP-TO połączenie H=107-FX-CY H=106-3-FX-CY H=106-3-FX-CY zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel okablowania poziomego, okablowanie poziome, punkt konsolidacyjny, CP kabel, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie Crossconnect CP-TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel połączeniowy, panel odwzorowujący urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel okablowania poziomego, okablowania poziome, punkt konsolidacyjny, CP kabel, gniazdo abonenckie, kabel obszary roboczego, urządzenie. H=105-FX-CY H=105-3-FX-CY H=105-3-FX-CY Tabela 4. Formuły pozwalające na obliczenie długości okablowania poziomego, tzw. fixed horizontal cable [m]. gdzie: H maksymalna długość okablowania fixed horizontal cable F sumaryczna długość kabli krosowych, kabli połączeniowych oraz obszaru roboczego C długość części CP cable X stosunek tłumienia kabli krosowych do tłumienia okablowania fixed horizontal cable Y stosunek tłumienia CP cable do tłumienia okablowania fixed horizontal cable UWAGA! Jeśli system ma pracować w temperaturze wyższej, niż 20 C, długość H powinna być zmniejszona o 0.2% na każdy stopień Celsjusza dla kabli ekranowanych i 0.4% dla kabli nie ekranowanych. - w systemach w których zastosowano rozwiązanie MUTO maksymalna długość obszaru roboczego nie powinna przekroczyć 20m; - długość kabli krosowych, kabli połączeniowych nie powinna przekraczać 5m W przypadku okablowania pionowego reguły przedstawione w pierwszej edycji normy nie uległy zmianie, w dalszym ciągu maksymalna długość okablowania pionowego kat. 5 bądź wyższej nie powinna przewyższać długości 100m. -17-

18 Nowością jest informacja że w przypadku torów transmisyjnych posiadających 4 połączenia (tj. gdy urządzenia aktywne są odwzorowane na panelach krosowych) długość kanału nie może być mniejsza, niż 15m. Dodatkowo zostały podane formuły pozwalające na obliczenie maksymalnej długości okablowania danej klasy zbudowanego w oparciu o komponenty określonej kategorii (Tabela 5). Kategoria komponentów Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E Klasa F B=250-FX B=170-FX B=105-FX B=260-FX B=185-FX B=111-FX B=105-3-FX B=260-FX B=190-FX B=115-FX B=107-3-FX B=105-3-FX Tabela 5. Formuły służące do obliczenia długości okablowania pionowego. gdzie: B = długość okablowania pionowego F = sumaryczna długość kabli krosowych oraz połączeniowych. X = stosunek tłumienia kabli krosowych do tłumienia okablowania pionowego UWAGA! Jeśli system ma pracować w temperaturze wyższej, niż 20 C, długość H powinna być zmniejszona o 0.2% na każdy stopień Celsjusza dla kabli ekranowanych i 0.4% dla kabli nie ekranowanych. -18-

19 2.5. Okablowanie światłowodowe Punkt ósmy normy pt. Performance of optical fibre cabling przedstawia informacje na temat okablowania światłowodowego. Można to znaleźć kilka interesujących informacji które zostaną przedstawione w Tabeli 6. Problem (Zagadnienie) Klasy okablowania FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Nowa norma wprowadziła klasy okablowania światłowodowego w zależności od długości kanału. Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 300m ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Uwagi Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 500m Tłumienie kanału światłowodowego [db] Typy włókna optycznego Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 2000m [strona 55, 8.1 General] Klasa włókno MM włókno SM 850nm 1300nm 1310nm 1550nm OF OF OF Tłumienie okablowania przypisano do klasy okablowania, a nie jak było w poprzednim wydaniu podsystemu. Nowe wydanie normy specyfikuje cztery typy włókna optycznego. Określając poszczególne typy wzięto pod uwagę nie tylko średnicę rdzenia, ale i szerokość pasma transmisyjnego MHz x km. Podsystem max. dł. SM MM 1310nm 1550nm 850nm 1300nm ok. poziome ok. pionowe ok. kampusowe Różnice Dopuszczalne tłumienie [db/km] 850nm 1300nm 1310nm -19-

20 1550nm OM OM OM OS Szerokość pasma transmisyjnego [MHz x km] 850nm 1300nm OM1 50 lub 62.5um OM2 50 lub 62.5um OM3 50 lub 62.5um OS1 Odnośnie włókna jednomodowego podane są informacje, iż: - parametry powinny być zgodne z IEC typ B1 oraz ITU-T G parametry mechaniczne powinny być zgodne z IEC oraz IEC Tabela 6 Informacje dot. okablowania światłowodowego. -20-

21 2.6. Testowanie Aneks B drugiego wydania normy zawiera informacje na temat procedur testowania. Można się z niego dowiedzieć, że okablowanie miedziane należy testować zgodnie z normą europejską IEC , a światłowodowe IEC wydanie 1.0, IEC wydanie 1 oraz IEC wydanie 1. Jednocześnie wprowadzono trzy rodzaje testów: a) test akceptacji tj. test potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą gdy tor transmisyjnyjest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy; b) test zgodności test potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji, kiedy jest ono z budowane z różnych, czasami nieznanych, komponentów; c) test odniesienia test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu porównania wyników z tymi uzyskiwanymi z pomiarów wykonywanych w warunkach polowych. Test umożliwia sprawdzenie parametrów, których nie da się zmierzyć w warunkach polowych. Tabele 7 i 8 zawiera wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów Parametr Rodzaj testu Test akceptacji Test zgodności Test odniesienia Return Loss I N N Insertion Loss I N N NEXT I N N PS NEXT C C C ACR I N N ELFEXT I C C PS ELFEXT I N N DC loop resistance C C C Opóźnienie I N N Różnica opóźnień I N N Unbalance attenuation, near end (TCL) I N N -21-

22 Coupling attenuation N Długość kanału W trakcie badań Mapa połączeń I I N Ciągłość przewodników, ekranu, zwarcie, otwarte obwody N N N Tabela 7 Wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych testach (dotyczy systemów miedzianych). Parametr Rodzaj testu Test akceptacji Test zgodności N N Test odniesienia N Tłumienie Szerokość pasma MHz x km Opóźnienie I N N Długość C C C Test poprawnej polaryzacji N N N Tabela 8 Wykaz parametrów mierzonych w systemach światłowodowych. Gdzie: I informacyjnie, N wymagane, C wyliczane z pozostałych parametrów 2.7. Wymagania protokołów Aneks F zawiera informacje na temat wymagań poszczególnych protokołów w stosunku do okablowania, tj. wymaganą klasę okablowani oraz ilość wykorzystywanych par. W tabeli 9 zebrano kilka najnowszych protokołów. Protokół Piny 1&2 Piny 3&6 Piny 4&5 Piny 7&8 ATM 155 kategoria 3 Klasa C Klasa C ATM 155 Kategoria 5 Klasa D Klasa D CSMA/CD 100BASE-T4 Klasa C Klasa C Klasa C Klasa C CSMA/CD 100BASE -T2 Klasa C Klasa C CSMA/CD 100BASE -TX Klasa C Klasa C CSMA/CD 1000BASE -T Klasa D Klasa D Klasa D Klasa D Tabela 9. Wymagania protokołów przeznaczonych do pracy na okablowaniu miedzianym. -22-

23 3. Podsumowanie Powyższe zestawienie ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na zmiany jakie zaszły w normie ISO począwszy od pierwszego wydania. Zmian było bardzo wiele, w tekście zwrócono uwagę jedynie na te najważniejsze. Aby w pełni zrozumieć dokument należy sięgnąć również do norm związanych mówiących o testowaniu, itp. W Polsce normę można zamawiać w Polskim Komitecie Normalizacji, wydział Marketingu i Sprzedaży, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa. LITERATURA: 1) TIA/EIA-568-B.2-1 (Addendum No. 1 to ANSI/TIA/EIA-568-B.2) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100Ω Category 6 Cabling. 2) FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises -23-

Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A

Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A Normy okablowania strukturalnego specyfikują podstawy, topologię instalacji i wytyczne projektowania, normy te charakteryzowane są przez kategorie i klasy niezawodności

Bardziej szczegółowo

10 Gb w okablowaniu strukturalnym?

10 Gb w okablowaniu strukturalnym? 10 Gb w okablowaniu strukturalnym? Czy w systemach okablowania strukturalnego uzyskuje się przepustowości rzędu 10Gb? Czy obecnie istniej zapotrzebowanie na tak dużą przepustowość? Jakie kable umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu Współdzielenie okablowania w branży budownictwa komercyjnego: redukcja kosztów, uproszczenie zarządzania okablowaniem i współdzielenie aplikacji za pomocą jednego medium kabla skrętkowego. Współdzieleniem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne

10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne Zagadnienia ogólne 10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne Ostatnie badanie rynku wykazało wzrost zapytań w ruchu Internetowym. Wraz ze wzrostem użytkowników pojawiło się kilka nowych aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne:

Okablowanie strukturalne: Okablowanie strukturalne: Pierwsze amerykańskie standardy okablowania, znane jako kategorie (EIA/TIA 568, 1991 r.), szybko ustąpiły miejsca kolejnym udoskonalonym wersjom, obejmującym kable skręcane parami,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne 1. Dane ogólne Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu uwzględniające ich wymagania, istniejący stan tych systemów w budynku biurowym oraz inne warunki techniczno - użytkowe,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 ZALECENIA

Załącznik nr 15 ZALECENIA Załącznik nr 15 Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej Wymagania dotyczą instalacji teletechnicznych objętych projektami przebudów pomieszczeń na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv

7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv Linia produktów Versiv DSX 5000 7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv System zarządzania gestami Taptive TM System zarządzania projektami ProjX TM Zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Wymagania techniczne budowy sieci LAN Wymagania techniczne budowy sieci LAN Ver. 1.7 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2)

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Kompaktowe rozwiązania dla serwerowni DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Skuteczne i trwałe rozwiązania okablowania w miedzi (RJ45 Cat.6 A )i światłowodach w dużej gęstości upakowania dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż.

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż. Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej dr inż. Walery Susłow Normy dot. budowy sieci telekomunikacyjnych Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski W ciągu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcji kabli sterowniczych i zasilających.

Bardziej szczegółowo

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Od wielu lat preferowanym rodzajem infrastruktury kablowej na całym świecie są różnego typu systemy ekranowane. Kable opisywane jako osłonięte

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

S-Cabling. broszura informacyjna

S-Cabling. broszura informacyjna Wymagania dzisiejszego biznesu powodują, że coraz bardziej istotny jest natychmiastowy przekaz i dostępność informacji zarówno od współpracowników, jak i z zewnątrz. Informacja może wyglądać na wiele różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania sieci Ethernet w warunkach przemysłowych dobre praktyki

Zasady budowania sieci Ethernet w warunkach przemysłowych dobre praktyki Zasady budowania sieci Ethernet w warunkach przemysłowych dobre praktyki mgr inż. Marcin Giżycki Akademickie Centrum Informatyki Akademia Techniczno- Humanistyczna Normy organizacje standaryzacyjne ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław

Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław Ver. 1.1 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax.

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Konwerter mediów 10/100Base-TX do 100Base-FX Seria KC-300D, KC-300DM Konwertery mediów zostały stworzone do konwersji sygnałów 10Base-T lub 100Base-T do/z sygnałów światłowodowych 100Base-FX. Używane są

Bardziej szczegółowo

KKMtech. broszura informacyjna

KKMtech. broszura informacyjna Wymagania dzisiejszego biznesu powodują, że coraz bardziej istotny jest natychmiastowy przekaz i dostępność informacji zarówno od współpracowników, jak i z zewnątrz. Informacja może wyglądać na wiele różnych

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego. Wymagania ogólne i wytyczne dotyczące instalacji

System Okablowania Strukturalnego. Wymagania ogólne i wytyczne dotyczące instalacji Wymagania ogólne i wytyczne dotyczące instalacji Wersja: 1.1 KRONE PremisNET Styczeń 2005 Table of Contents System Okablowania Strukturalnego 1 Wprowadzenie...6 1.1 Topologia Systemu Okablowania Strukturalnego...

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi DSP-4000 Series CableAnalyzer Instrukcja Obsługi Rozdział 1 Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Dane teleadresowe w celu skontaktowania się z przedstawicielem firmy Fluke Networks.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne budynków

Okablowanie strukturalne budynków Okablowanie strukturalne budynków Z. Serweciński 2012-06-03 System okablowania strukturalnego System okablowania strukturalnego jest to zespół produktów do uniwersalnych systemów transmisji sygnałów niskoprądowych,

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

ValidatorPRO Tester okablowania miedzianego z wbudowanym miernikiem mocy optycznej

ValidatorPRO Tester okablowania miedzianego z wbudowanym miernikiem mocy optycznej ValidatorPRO Tester okablowania miedzianego z wbudowanym miernikiem mocy optycznej Validator & Validator-NT przegląd certyfikatorów sieci Ethernet Validator NT950 Test warstwy fizycznej okablowania : wykrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 1. Instrukcja użytkownika MC200CM MC210CS MC220L Media konwerter Gb, Ethernet PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Niniejsze specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 Rozwój technologii sieciowych a systemy okablowania Technologie kablowania lokalnych sieci komputerowych ulegają

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I Poradnik projektanta Poradnik projektanta v I 4. Certyfikowany System okablowania strukturalnego DRAKOM firmy BKT Elektronik, przegląd rozwiązania 4.2. Kable miedziane kategorii 7 dla centra

Bardziej szczegółowo

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud.

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 1.1. Instalacja komputerowa - sieć logiczna, 1.2. Instalacja telefoniczna, 2. Część rysunkowa Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (22) 6848 333, 6847 154 tel./faks 6848 017, fax: 6847 310 19 marca 2013r. dot.: dostawa przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne

TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne Przewód koncentryczny TRISET-113 jest sprzedawany w trzech wersjach ze względu na rodzaj opony zewnętrznej: TRISET-113 E1015 Dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie Rozdział 16 t Wprowadzenie do sieci komputerowych Transmisja typu klient-serwer wykorzystywana jest także w przypadku wielu usług w internecie. Dotyczy to na przykład stron WWW umieszczanych na serwerach

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o. Oferta handlowa na testery okablowania sieci LAN mające zastosowanie do weryfikacji i certyfikacji okablowania opartego na technologii miedzianej i światłowodowej. Strona 1 / 12 IntelliTone IntelliTone

Bardziej szczegółowo

część b) SO przyporządkowane poszczególnym PDU poziomu dostępu ATM (lokalnego i regionalnego) - załącznik nr 2 - B,C

część b) SO przyporządkowane poszczególnym PDU poziomu dostępu ATM (lokalnego i regionalnego) - załącznik nr 2 - B,C Oferta określająca ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnych na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja bezprzewodowa Sieci komputerowe Wykład 6: Media optyczne Transmisja bezprzewodowa Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Kable przyłączeniowe Materiały Pomocnicze Ćwiczenia Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR. SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 WARUNKI do projektu CLO z dnia 24.09.2014 5 OPIS TECHNICZNY 11 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 73 NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR. PW_E_02

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK APLIKACJI DATA CENTER SIECI I MAGAZYNY DANYCH ZAKRES PUBLIKACJI

PRZEWODNIK APLIKACJI DATA CENTER SIECI I MAGAZYNY DANYCH ZAKRES PUBLIKACJI ZAKRES PUBLIKACJI Ta publikacja jest technicznym przeglądem najpopularniejszych zastosowań sieciowych w nowoczesnych Data Center. Dodatkowo zawiera informacje o różnych konfiguracjach infrastruktury kablowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7)

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: Budowa okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs Nowe wtryskiwacze WGS są kolejną generacją naszego produktu. Zmianie uległy zarówno konstrukcja, budowa, jak i kalibracja. Kolejne prace rozwojowe nad produktem doprowadziły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Andrzej Sowa Urządzenia pracujące w systemach informatycznych charakteryzuje stosunkowo niewielka

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Dokumenty formalno prawne...2 2. Spis rysunków...2 3. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oświetleniowych...3 4. Obliczenia techniczne...6 1. Dokumenty formalno prawne

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. 03-197 WARSZAWA, UL. LESZCZYNOWA 7 tel. (022) 614-37-17, fax 614-34-69, tel. kom. 0601-613-717 http://www.athenasoft.pl e-mail: info@athenasoft.pl nr AT-28 Okablowanie strukturalne

Bardziej szczegółowo

Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych.

Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych. Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych. Noyes M200 Reflektometr optyczny Noyes M200 jest poręcznym reflektometrem optycznym pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA (ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA)... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)... 5 4.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIEJSCOWOŚĆ: BYDGOSZCZ OBIEKT: SZPITAL w Szubinie ul. Ogrodowa 9 Szubin Oddział Chirurgiczny działka 1708/04 obręb Szubin TEMAT: Instalacje teletechniczne DATA WYKONANIA: listopad

Bardziej szczegółowo

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego...

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego... Spis treści Strona 1. WSTĘP... 3 2. BADANIA TRAKTU ŚWIATŁOWODOWEGO.... 3 2.1 Ustawy i normy ISO/IEC... 3 2.2 Rekomendacje ITU... 6 2.3 Specyfikacje funkcjonalne PSE S.A.... 7 2.4 Wykaz badań przy odbiorze

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 17 - KABLE decydują o przepustowości sieci - kabel współosiowy - koncentryk - ETHERNET THIN (10BASE2) - cienki, czarny, max długość segmentu 185m, 255 urządzeń w segmencie sieci, bez koncentratorów - RG-58

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo