W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona kampania reklamowa wprowadzająca na rynek markę Alior Bank.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona kampania reklamowa wprowadzająca na rynek markę Alior Bank."

Transkrypt

1 Wpływ kampanii reklamowej na znajomość i postrzeganie Alior Banku raport z badania gemiusbrandingeffect Luty 2009 r.

2 Cel i metoda badania 2 2

3 Cel badania W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona kampania reklamowa wprowadzająca na rynek markę Alior Bank. Celem niniejszego badania było określenie wpływu tej kampanii na znajomość i postrzeganie banku przez internautów w wieku lat, a także poznanie opinii tej grupy na temat prezentowanych im kreacji reklamowych. Wśród celów szczegółowych badania znalazł się pomiar następujących wskaźników: znajomość banku, korzystanie z usług banku, intencja skorzystania z usług banku w przyszłości, wizerunek banku, zapamiętanie i ocena kreacji reklamowych. 3 3

4 Metoda badania (1) Badanie przeprowadzono w dwóch etapach: przed rozpoczęciem kampanii launchowej i po jej zakończeniu. Realizacja pierwszej części ( pretest ) miała miejsce od 12. do 14. listopada 2008 roku, drugiej zaś ( posttest ) od 9. do 16. stycznia Grupą celową byli internauci w wieku lat. Obie części zrealizowano metodą CAWI za pomocą ankiet emitowanych losowo na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. Analiza objęła odpowiedzi 1694 internautów w wieku lat, którzy wypełnili kwestionariusz do końca. W ramach pretestu zebrano 536 ankiet od grupy celowej, w ramach posttestu

5 Metoda badania (2) Aby dane były reprezentatywne dla grupy celowej, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu pochodzących z badania Omnibus PBS (VIII-IX 2008). Różnice między grupami testowane były testem istotności różnicy frakcji z. Poziom istotności ustalony został na 0,05. Różnice istotne statystycznie zostały zaznaczone na wykresach prostokątami: zielonymi w przypadku wzrostu wskaźnika po kampanii, czerwonymi w przypadku jego spadku. Wewnątrz kolorowych prostokątów zapisano zmianę wskaźnika wyrażoną w punktach procentowych. 5 5

6 Podsumowanie 6 6

7 Podsumowanie (1) Zapamiętanie kampanii Tocząca się w listopadzie i grudniu 2008 kampania launchowa Alior Banku została szeroko dostrzeżona i wyraźnie zapamiętana przez internautów w wieku lat: w styczniu była spontanicznie wskazywana wśród najlepiej zapamiętanych reklam banków (wskaźnik Top of Mind (pierwsza wpisana odpowiedź; TOM) na poziomie, wskaźnik znajomości spontanicznej 14%), zaś świadomość wspomagana reklam Alior Banku była na poziomie 42%. 100% 80% 60% Zapamiętanie wzmagają jeszcze elementy graficzne kampanii: wykorzystywany w niej wizerunek bankowca w meloniku budzi skojarzenia z Alior Bankiem aż 4 grupy celowej. 40% 20% 0% 53% 44% 42% 36% 22% % 2% 4% 0% ING Bank Śląski Millenium Alior Bank mbank BZ WBK Multibank Znajomość wspomagana reklam banków Znajomość spontaniczna reklam banków Top of Mind 7 7

8 Podsumowanie (2) Znajomość nazwy banku po kampanii Wskaźniki znajomości spontanicznej i wspomaganej samego banku (a nie jego reklam) po przeprowadzonej kampanii launchowej są nieco niższe, jednak również wysokie: wskaźnik TOM jest na poziomie 1%, wskaźnik świadomości spontanicznej na poziomie 3%, zaś znajomości wspomaganej - 44%. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 86% 83% 23% 23% 1 22% 4% 3% 6% 1% 1% ING Bank Śląski Znajomość nazwy Alior Banku i zapamiętanie jego kampanii są pozytywnie skorelowane z wykształceniem i wielkością miejsca zamieszkania, odwrotnie natomiast - z wiekiem badanych (osoby młodsze lepiej zapamiętały kampanię Alior Banku). 7 61% 60% 44% Millennium mbank BZ WBK Multibank Alior Bank Znajomość wspomagana banków Znajomość spontaniczna banków Top of Mind 8 8

9 -1,0-1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Podsumowanie (3) Wizerunek Alior Banku po kampanii Osoby z grupy celowej znające nazwę Alior Bank charakteryzują go najczęściej jako bank innowacyjny i inny niż wszystkie. W tych kategoriach jest to wizerunek zbliżony do mbanku, odległy natomiast od ING Banku Śląskiego czy BZ WBK, postrzeganych jako tradycyjne, solidne, godne zaufania banki. Wymiar 2 ( wyjaśnionej wariancji) bank z klasą sięga do najlepszych BZ WBK tradycji bank budzący ING Bank Śląski zaufanie solidny bank bank z zasadami Millenium Multibank Alior Bank oferuje więcej niż inne banki bank z dobrą ofertą bank innowacyjny mbank bank inny niż wszystkie 9 9 Wymiar 1:tradycje i bezpieczeństwo vs. innowacyjność (8 wyjaśnionej wariancji) Na podstawie przeprowadzonej analizy korespondencji

10 Podsumowanie (4)( Ocena kreacji reklamowych Internetowe kreacje reklamowe zostały ocenione przede wszystkim jako zrozumiałe, a także dobrze zrobione; lepiej oceniały je kobiety oraz osoby z wykształceniem średnim i pomaturalnym. Osoby po 35. roku życia częściej niż młodsze wskazywały, że reklamy te zachęcają je do skorzystania z usług Alior Banku. Kontakt z kreacją 2 Kontakt z kreacją 23% Kontakt z kreacją 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 Znajomość Alior Banku i banków konkurencyjnych

12 Wskaźniki TOM, świadomości spontanicznej i świadomości wspomaganej Alior Banku i banków w konkurencyjnych (posttest). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 86% 83% 7 61% 60% 44% 23% 23% 1 22% 4% 3% 6% 1% 1% ING Bank Śląski Millennium mbank BZ WBK Multibank Alior Bank Znajomość wspomagana banków Znajomość spontaniczna banków Top of Mind Q1. Jakie znasz banki, choćby ze słyszenia? Q3. Spośród podanych niżej banków zaznacz proszę te, które znasz choćby ze słyszenia N=1158 wszyscy badani w posttescie Styczeń 2009

13 Świadomość spontaniczna banków - TOM (pierwsza wpisana odpowiedź) PKO BP PKO mbank ING Bank Śląski Pekao SA BZ WBK Millennium Bank BPH Lukas Bank BGŻ Citi Handlowy Kredyt Bank inteligo Getin Bank Multibank Alior Bank Bank Spółdzielczy * 16% 16% 1 13% 6% 3% 3% 2% 3% 1% 3% 1,4% 2% 1% 2% 0,6% 1,2% 0,6% 1,1% 2% 1% 0,2% 1% 4% 0, ,5 0% 1 20% 2 30% 3 40% Pretest / N=536 Posttest / N=1158 Osoby z grupy celowej jako pierwszy znany im bank najczęściej wskazywały PKO BP; wysokie wskaźniki zanotowały też mbank, ING Bank Śląski, Pekao SA, BZWBK i Millennium. Dla Alior Banku, wskaźnik TOM po przeprowadzonej kampanii launchowej wyniósł 1%; podobne wskaźniki zanotowały też Getin Bank i Multibank Na wykresie przedstawiono jedynie banki, które uzyskały minimum 1% wskazań w co najmniej jednej z fal badania. * W przypadku badanych, którzy jako odpowiedź wpisali PKO niemożliwe jest określenie, czy mieli oni na myśli PKO BP, czy też Pekao SA, dlatego też odpowiedzi te zakodowane zostały do oddzielnej kategorii ( PKO ). Q1. Jakie znasz banki, choćby ze słyszenia? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

14 Świadomość spontaniczna banków - trzy pierwsze odpowiedzi (1) PKO* 30% 32% PKO BP 30% 30% Pekao SA 24% 23% ING Bank Śląski Millennium BZ WBK mbank 20% 23% 21% 23% 21% 22% 20% 1 Lukas Bank Bank BPH BGŻ 0% 20% 30% 40% Pretest / N=536 Posttest / N=1158 Najwyższe wskaźniki świadomości spontanicznej zanotował bank PKO BP. Świadomość spontaniczna dziesięciu najczęściej wymienianych banków nie zmieniła się na przestrzeni dwóch miesięcy (między pretestem a posttestem) Na wykresie przedstawiono dziesięć najczęściej wskazywanych banków. * W przypadku badanych, którzy jako odpowiedź wpisali PKO niemożliwe jest określenie, czy mieli oni na myśli PKO BP, czy też Pekao SA, dlatego też odpowiedzi te zakodowane zostały do oddzielnej kategorii ( PKO ). Q1. Jakie znasz banki, choćby ze słyszenia? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

15 Świadomość spontaniczna banków - trzy pierwsze odpowiedzi (2) Bank Spółdzielczy -4 Citi Handlowy Kredyt Bank 4,6% Eurobank 6% Getin Bank 4% 6% +2 Polbank 3% 4% Multibank 6% -2 4% Alior Bank 0, +2,5 3% GE Money 2% 2% inteligo 2% 2% Nordea Bank 3% 2% AIG Bank 2% 2% SKOK 3% 1% -2 Dominet Bank 1% 1% Raiffeisen Bank 2% 0, 0% 20% 30% 40% Pretest / N=536 Posttest / N=1158 Alior Bank uzyskał 3% wskazań plasując się na podobnym miejscu co Multibank, GE Money Bank czy Inteligo. Między listopadem a styczniem obserwujemy znaczny wzrost świadomości spontanicznej Alior Banku: z wartości bliskiej zeru do 3%. Także Getin Bank zanotował w badanym okresie wzrost tego wskaźnika Q1. Jakie znasz banki, choćby ze słyszenia? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

16 Świadomość wspomagana Alior Banku i jego konkurencji ING Bank Śląski Millennium mbank BZ WBK Multibank 64% 61% 61% 60% 83% 86% 83% 83% 74% 7 Badanie pokazuje ogromny wzrost znajomości wspomaganej marki Alior Banku na przestrzeni dwóch miesięcy, podczas których toczyła się kampania launchowa. Wzrost ten wyniósł 34 punkty procentowe. Alior Bank 44% % 20% 40% 60% 80% 100% Pretest / N=536 Posttest / N= Q3. Spośród podanych niżej banków zaznacz proszę te, które znasz choćby ze słyszenia. N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

17 Świadomość wspomagana Alior Banku w zależno ności od zmiennych społeczno eczno-demograficznych Płeć Wiek kobieta / N=774 mężczyzna / N= lata / N= lat / N=395 43% % Alior Bank jest lepiej rozpoznawany przez osoby młodsze, z wyższym wykształceniem i mieszkające w dużych miastach. Wykształcenie średnie, pomaturalne, podstawowe / N=426 wyższe lub niepełne wyższe / N=732 33% 53% Miejsce zamieszkania wieś / N=205 miasto do 200 tys. mieszkańców / N=488 miasto powyżej 200 tys. mieszkańców / N=465 30% 42% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q3. Spośród podanych niżej banków zaznacz proszę te, które znasz choćby ze słyszenia. N wszyscy badani w postteście Listopad 2008, Styczeń 2009

18 Przeszłe, obecne i przyszłe korzystanie z usług banków

19 Korzystanie z usług ug bankowych mam konto osobiste mam kartę kredytową zaciągn[ęłam ąłem] kredyt lub pożyczkę mam konto oszczędnościowe mam lokatę terminową inwestuję w fundusz inwestycyjny inne usługi Nie korzystam z żadnych usług bankowych 4% 1 21% % 31% 4 43% 40% 40% 8 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pretest / N=536 Posttest / N=1158 Korzystanie z poszczególnych produktów bankowych nie zmieniło się na przestrzeni dwóch miesięcy. Zaledwie co trzynasta osoba z grupy celowej nie korzysta z żadnych usług bankowych Q4. Z jakich usług bankowych korzystasz obecnie? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

20 Korzystanie z usług ug banków Alior Bank i jego konkurencja mbank ING Bank Śląski BZ WBK Millennium Multibank 1 14% 16% 13% 4% Na przestrzeni dwóch miesięcy odsetek osób z grupy celowej deklarujących korzystanie z usług Alior Banku wzrósł do 2%. Wskazania dla banków konkurencyjnych nie zmieniły się w sposób istotny statystycznie. Alior Bank 0% 2% 2 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pretest / N=536 Posttest / N= Q5. Z usług których banków korzystasz obecnie? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

21 Plany skorzystania z usług ug bankowych Zamierzam zaciągnąć kredyt/pożyczkę Zamierzam założyć lokatę terminową Zamierzam założyć konto oszczędnościowe Zamierzam zainwestować w fundusz inwestycyjny Zamierzam założyć konto osobiste Zamierzam wykupić kartę kredytową Zamierzam skorzystać z innych usług Nie zamierzam skorzystać z żadnych usług oferowanych przez banki 20% 1 13% 1 4% 4% 6% 4% 4% 3% 5 5 Zainteresowanie produktami bankowymi nie zmieniło się na przestrzeni dwóch miesięcy blisko połowa grupy celowej planuje zakupić jakiś produkt bankowy. Najwięcej osób planuje zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, założenie lokaty lub konta oszczędnościowego % 20% 40% 60% 80% 100% Pretest / N=536 Posttest / N= Q6. A czy w ciągu najbliższego pół roku zamierzasz skorzystać z wymienionych niżej usług oferowanych przez banki? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

22 Banki brane pod uwagę podczas planowania skorzystania z usług ug bankowych wskazania dla Alior Banku i jego konkurencji 22% mbank 16% ING Bank Śląski 1 1 Millennium 14% BZ WBK 13% 1% Alior Bank +10 Multibank 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pretest / N=232 Posttest / N=513 Ponad jedna dziesiąta osób planujących skorzystanie z usług bankowych w styczniu rozważała w tym kontekście usługi Alior Banku, co oznacza 10-punktowy wzrost w stosunku do okresu przed kampanią launchową. Pozostałe banki uzyskały wskazania porównywalne z wynikami uzyskanymi dwa miesiące wcześniej Q7. Jakie banki bierzesz pod uwagę planując skorzystanie z wymienionych przez Ciebie usług? N badani, którzy planują skorzystać z usług bankowych. Listopad 2008, Styczeń 2009

23 Wizerunek Alior Banku i jego konkurencji

24 Wizerunek Alior Banku (posttest) wśród d osób b znających go przynajmniej ze słyszenias bank innowacyjny bank inny niż wszystkie bank z klasą bank z dobrą ofertą oferuje więcej niż inne banki bank z zasadami bank budzący zaufanie sięga do najlepszych tradycji solidny bank 13% 22% 20% 20% 26% 26% 0% 1 20% 2 30% 3 40% Wyróżniającą cechą Alior Banku jest w opinii znających go internautów innowacyjność i nowa jakość. Co piąty badany zwrócił też uwagę na aspekt produktowy, tyle samo podchwyciło przekaz reklamowy określając badaną instytucję jako bank z klasą Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

25 -1,0-1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Wizerunek banków (posttest) analiza korespondencji Wymiar 2 ( wyjaśnionej wariancji) bank z klasą sięga do najlepszych BZ WBK tradycji bank budzący ING Bank Śląski zaufanie solidny bank bank z zasadami Millenium Multibank Alior Bank oferuje więcej niż inne banki bank z dobrą ofertą bank innowacyjny mbank bank inny niż wszystkie Na wymiarze, który możemy określić jako tradycja i bezpieczeństwo vs. innowacyjność, Alior Bank zdecydowanie lokuje się po prawej stronie skali podobnie jak mbank. 2 5 Wymiar 1:tradycje i bezpieczeństwo vs. innowacyjność (8 wyjaśnionej wariancji) 25 Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N=1158 wszyscy badani w postteście

26 Wizerunek ING Banku Śląskiego i BZ WBK (posttest) wśród d osób b znających te banki przynajmniej ze słyszenias ING Bank Śląski solidny bank bank budzący zaufanie bank z zasadami 2 31% 2 sięga do najlepszych tradycji bank z dobrą ofertą 20% 23% bank z klasą oferuje więcej niż inne banki bank innowacyjny bank inny niż wszystkie bank budzący zaufanie solidny bank bank z zasadami bank z klasą 13% 1 0% 1 20% 2 30% 3 40% BZ WBK 20% 1 26% 2 N=1033 W przypadku ING Banku Śląskiego i BZ WBK na pierwszy plan wysuwają się cechy związane z solidnością i bezpieczeństwem określano je przede wszystkim jako solidne, budzące zaufanie, opierające się na zasadach i tradycjach. 2 6 sięga do najlepszych tradycji bank z dobrą ofertą 16% 1 26 oferuje więcej niż inne banki bank innowacyjny bank inny niż wszystkie 0% 1 20% 2 30% 3 40% N=741 Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N badani, którzy znają dany bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

27 Wizerunek mbanku, Multibanku i Millenium (posttest) wśród d osób b znających te banki przynajmniej ze słyszenias mbank Multibank bank innowacyjny 33% bank innowacyjny 13% bank inny niż wszystkie 30% bank budzący zaufanie bank z dobrą ofertą 2 bank z dobrą ofertą oferuje więcej niż inne banki 20% solidny bank bank budzący zaufanie 14% oferuje więcej niż inne banki solidny bank 14% bank z klasą bank z zasadami bank z zasadami bank z klasą sięga do najlepszych tradycji 6% 0% 1 20% 2 30% 3 40% N=934 bank inny niż wszystkie sięga do najlepszych tradycji 0% 1 20% 2 30% 3 40% N=753 Millenium bank z dobrą ofertą bank z klasą bank budzący zaufanie solidny bank 1 14% 14% 21% mbank podobnie jak Alior Bank charakteryzowany jest przez badanych przede wszystkim jako innowacyjny i inny niż wszystkie. 2 7 bank innowacyjny oferuje więcej niż inne banki bank z zasadami bank inny niż wszystkie sięga do najlepszych tradycji 13% 13% 0% 1 20% 2 30% 3 40% N=1017 W przypadku banku Millennium najważniejszym elementem wizerunku jest oferta banku. Określenia związane z bezpieczeństwem i solidnością wymieniane były nieco rzadziej. 27 N badani, którzy znają dany bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

28 Wizerunek Alior Banku i jego konkurencji po przeprowadzonej kampanii launchowej Alior Banku (1) sięga do najlepszych tradycji solidny bank 3% 4% 16% 20% 26% Określeniami odwołującymi się do bezpieczeństwa, tradycji i zasad określano najczęściej bank ING, a także BZ WBK. 6% 6% bank z zasadami 24% 2 8 0% 1 20% 2 30% Alior Bank mbank ING Bank Śląski BZ WBK Millennium Multibank 28 Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

29 Wizerunek Alior Banku i jego konkurencji po przeprowadzonej kampanii launchowej Alior Banku (2) bank z klasą bank budzący zaufanie 6% Bank inny niż wszystkie to dla badanych z grupy celowej przede wszystkim mbank; dość wysoko plasuje się też Alior Bank. 22% bank inny niż wszystkie 2 9 0% 1 20% 2 30% Alior Bank mbank ING Bank Śląski BZ WBK Millennium Multibank 29 Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

30 Wizerunek Alior Banku i jego konkurencji po przeprowadzonej kampanii launchowej Alior Banku (3) bank z dobrą ofertą % Dobra oferta wyróżnia w oczach badanych przede wszystkim mbank, a także ING i Millennium. oferuje więcej niż inne banki bank innowacyjny 6% 2 Innowacyjność to podobnie jak wyróżnianie się cecha przypisywana najczęściej mbankowi, a także stosunkowo często Alior Bankowi % 1 20% 2 30% Alior Bank mbank ING Bank Śląski BZ WBK Millennium Multibank 30 Q8.W każdym wierszu wskaż wszystkie banki, do których pasuje podane określenie. N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

31 Wizerunek Alior Banku (posttest) szczegółowa ocena na skali Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć wyróżnia się wśród innych banków wzbudza moją sympatię wzbudza moje zaufanie chciał[a ]bym być klientem tego banku ma klasę ma atrakcyjną ofertę oferuje klientom większy zysk niż inne banki oferuje wyższy standard niż inne banki oferuje w standardzie to, co do tej pory dostępne było tylko dla nielicznych % 1 6% 6% 6% 6% 6% 6% 14% 6% sięga do najlepszych tradycji 4% ma zasady jest solidny 6% 43% 44% 4 54% % 6 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Najmniej wątpliwości badani mieli co do faktu, że Alior Bank odróżnia się od wszystkich banków i wzbudza sympatię; znacznie mniej osób odniosło się do określenia solidny, co może wynikać z faktu, że Alior Bank jest nowym graczem na rynku Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

32 Kontakt z kampanią reklamową Alior Banku

33 Wskaźniki TOM, świadomości spontanicznej i świadomości wspomaganej reklam Alior Banku i banków w konkurencyjnych (posttest). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 53% 44% 42% 36% 22% % 2% 4% 0% ING Bank Śląski Millenium Alior Bank mbank BZ WBK Multibank Znajomość wspomagana reklam banków Znajomość spontaniczna reklam banków Top of Mind Q2. Z reklamami jakich banków zetkn[ęłaś ąłeś] się w ciągu ostatnich kilku tygodni? Q7. Czy w ciągu ostatnich kilku tygodni [zetknęłaś/zetknąłeś] się z reklamami wymienionych niżej banków? N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

34 Świadomość spontaniczna reklam banków - TOM (pierwsza odpowiedź) ING Bank Śląski Alior Bank Millennium mbank Getin Bank PKO* PKO BP BZ WBK Polbank Lukas Bank 0,2% 6, 4% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% W rankingu najlepiej zapamiętanej reklamy banku, w postteście Alior Bank uplasował się bardzo wysoko: został wymieniony spontanicznie na pierwszym miejscu przez badanych. Wyraźne spadki wskaźników innych banków mogą być tego konsekwencją % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pretest / N=536 Posttest / N= Na wykresie przedstawiono dziesięć najczęściej wskazywanych banków. * W przypadku badanych, którzy jako odpowiedź wpisali PKO niemożliwe jest określenie, czy mieli oni na myśli PKO BP, czy też Pekao SA, dlatego też odpowiedzi te zakodowane zostały do oddzielnej kategorii ( PKO ). Q2. Z reklamami jakich banków zetkn[ęłaś ąłeś] się w ciągu ostatnich kilku tygodni? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

35 Świadomość spontaniczna reklam banków - trzy pierwsze odpowiedzi Millennium 1 1 ING Bank Śląski 20% 1 Alior Bank 0,2% 14% +14 Getin Bank 13% +4 mbank % PKO* BZ WBK PKO BP -3 Polbank Lukas Bank 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pretest / N=536 Posttest / N=1158 Na wykresie przedstawiono dziesięć najczęściej wskazywanych banków. Po trwającej blisko dwa miesiące kampanii reklamowej Alior Banku aż co siódmy badany wskazał go spontanicznie jako jeden z trzech banków, których reklamy pamięta. Lepsze wyniki uzyskały jedynie Millennium i ING Bank Śląski, przy czym oba te banki notowały wysokie wskaźniki spontanicznej świadomości reklam już w preteście * W przypadku badanych, którzy jako odpowiedź wpisali PKO niemożliwe jest określenie, czy mieli oni na myśli PKO BP, czy też Pekao SA, dlatego też odpowiedzi te zakodowane zostały do oddzielnej kategorii ( PKO ). Q2. Z reklamami jakich banków zetkn[ęłaś ąłeś] się w ciągu ostatnich kilku tygodni? N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

36 Kontakt z kampanią reklamową Alior Banku (pytanie zadawane tylko w postteście cie) tak 42% Płeć Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania nie 5 kobieta / N=774 mężczyzna / N= lata / N= lat / N=395 średnie, pomaturalne, podstawowe / N=426 wyższe lub niepełne wyższe / N=732 wieś / N=205 miasto do 200 tys. mieszkańców / N=488 miasto powyżej 200 tys. mieszkańców / N=465 40% 44% 44% 40% 34% 4 26% 42% 50% Cztery na dziesięć osób z grupy celowej zadeklarowały w styczniu, że miały kontakt z kampanią Alior Banku. W pytaniu tym nie pokazywano badanym żadnych materiałów graficznych związanych z bankiem (reklam, logo); widzieli oni wyłącznie nazwę banku. Kontakt z reklamą Alior Banku lepiej zapamiętały osoby młodsze, z wyższym wykształceniem i mieszkające w dużych miastach % 20% 40% 60% 80% 100% Q7. Czy w ciągu ostatnich kilku tygodni [zetknęłaś/zetknąłeś] się z reklamami wymienionych niżej banków? N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

37 Miejsca kontaktu z kampanią Alior Banku (pytanie zadawane tylko w postteście cie) w telewizji na plakatach, tablicach reklamowych, billboardach w internecie na stronie www w prasie w internecie otrzymałem reklamowy 13% 3 W największym stopniu zauważona została kampania telewizyjna zapamiętała ją ponad jedna trzecia grupy celowej, co stanowi 91% wśród osób deklarujących kontakt z kampanią. na ulotkach w radiu w innych miejscach nie pamiętam 4% 3% 2% 0,4% W mniejszym stopniu zauważono kampanię na outdoorze i stronach internetowych. brak kontaktu z kampanią 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zapamiętanie kampanii - 42% Q10. Gdzie [spotkałaś/spotkałeś] się z reklamą Alior Banku? Interpretując te dane trzeba jednak pamiętać, że odbiorcy reklam mają tendencję do przypisywania zapamiętanej kampanii właśnie do telewizji N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

38 Kontakt z postacią bankowca (pytanie zadawane tylko w postteście cie) Połowa internautów w wieku lat zapamiętała postać bankowca w meloniku pojawiającą się w reklamach Alior Banku. nie pamiętam 26% tak nie 26% Q9A. Czy [widziałaś/widziałeś] w reklamach w ostatnich tygodniach postać przedstawioną powyżej? N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

39 Skojarzenia z postacią bankowca (pytanie zadawane tylko w postteście cie) Alior Bank Raiffeisen Bank Citi Handlowy 1,6% 1,6% 4 Niemal wszyscy badani, którzy rozpoznali postać Bankowca, skojarzyli go z Alior Bankiem (4 grupy celowej). Millennium SKOK Nordea Bank ING Bank Śląski 1, 1,3% 1,3% 1,1% Zdjęcie bankowca wyzwoliło skojarzenia z Alior Bankiem także wśród osób, które deklarowały wcześniej, że nie spotkały się z jego kampanią. Multibank Nie kojarzy mi się z żadnym bankiem 1,0% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q9B. Z jakim bankiem kojarzy Ci się ta postać? N=1158 wszyscy badani w postteście Styczeń 2009

40 Kontakt z kreacjami (pytanie zadawane tylko w postteście cie) kreacja nr 1 N= % 26% kreacja nr 2 N=383 23% 53% 21% 3% kreacja nr 3 N=368 46% 26% 24% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% tak nie nie pamiętam nie dotyczy* Po zobaczeniu kreacji 3. (typowo wizerunkowej), blisko połowa badanych zadeklarowała, że miała już z nią kontakt. Około dwa razy niższe wskaźniki zanotowały kreacje 1. i 2., dotyczące konkretnych produktów Alior Banku (konto z lokatą nocną, rachunek zarabiający). *Jeśli respondent nie miał oprogramowania koniecznego do obejrzenia reklamy, było to wykrywane automatycznie i nie były wówczas wyświetlane pytania o kontakt i ocenę kreacji Q12. Czy [widziałaś/widziałeś] w ostatnich tygodniach reklamę internetową przedstawioną powyżej? N wszyscy badani, którym wylosowano daną kreację do oceny Styczeń 2009

41 Profil społeczno-demograficzny badanych

42 Profil społeczno eczno-demograficzny badanych (1) Płeć Wiek Pretest N= % Pretest N=536 51% 4 Posttest N= % Posttest N= % 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobieta mężczyzna lata lat Częstotliwo stotliwość korzystania z internetu Pretest N=536 66% 34% 4 2 Posttest N= % 34% 42 0% 20% 40% 60% 80% 100% codziennie lub prawie codziennie rzadziej N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

43 Profil społeczno eczno-demograficzny badanych (2) Miejsce zamieszkania Wykształcenie Pretest N= % 21% 23% Pretest N=536 44% 56% Posttest N= % 20% 20% 2 Posttest N= % 20% 40% 60% 80% 100% wieś miasto do 50 tys. mieszkańców miasto powyżej 50 tys. do 200 tys. mieszkańców miasto powyżej 200 tys. do 500 tys. mieszkańców miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 0% 20% 40% 60% 80% 100% średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe Status zawodowy pracuję zawodowo 7 7 uczę się, studiuję jestem [bezrobotna/bezrobotny] jestem emerytem/rencistą zajmuję się domem inne 2% 4% 13% 14% % 20% 40% 60% 80% 100% Pretest Posttest N=536 N=1158 N wszyscy badani Listopad 2008, Styczeń 2009

44 Analizy dodatkowe - ocena Alior Banku w zależności od płci, wieku i wykształcenia badanych

45 Wizerunek Alior Banku a płeć p (1) oferuje w standardzie to, co do tej pory dostępne było tylko dla nielicznych kobieta mężczyzna 6% 13% 2% 60% 5 Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć sięga do najlepszych tradycji kobieta mężczyzna 6% 4% 2% 63% 63% oferuje klientom większy zysk niż inne banki kobieta mężczyzna 6% 60% 56% 0% ma klasę kobieta mężczyzna 13% 4% 4% % 20% 40% 60% 80% 100% 45 Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

46 Wizerunek Alior Banku a płeć p (2) jest solidny kobieta 6% mężczyzna 3% 3% 6% 3% 73% 6 Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć 0% ma zasady kobieta mężczyzna 4% 4% 6 63% 0% oferuje wyższy standard niż inne banki kobieta mężczyzna 3% 61% 5 0% wzbudza moją sympatię kobieta mężczyzna 1 13% 1 6% 43% 44% 4 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46 Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

47 Wizerunek Alior Banku a płeć p (3) chciał[a ]bym być klientem tego banku kobieta mężczyzna 0% 6% 13% 16% 5 51% Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć ma atrakcyjną ofertę kobieta mężczyzna 13% 3% 5 56% 0% wzbudza moje zaufanie kobieta mężczyzna 6% 20% 16% 4 4 0% wyróżnia się wśród innych banków kobieta 21% 13% 4% 43% mężczyzna % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

48 Wizerunek Alior Banku a wykształcenie (1) oferuje w standardzie to, co do tej pory dostępne było tylko dla nielicznych średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 13% 6% 4% 63% 56% Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć sięga do najlepszych tradycji średnie, pomaturalne, podstawowe 14% 3% 6% 4% wyższe lub niepełne wyższe 3% 63% 63% oferuje klientom większy zysk niż inne banki średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 6% 4% 62% 5 0% ma klasę średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 1 3% 5 54% 4 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48 Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

49 Wizerunek Alior Banku a wykształcenie (2) jest solidny średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 3% 4% 6% 4% 71% 6 Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć 0% ma zasady średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 3% 6% 3% 6 64% 0% oferuje wyższy standard niż inne banki średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 16% 4% 6% 60% 5 0% wzbudza moją sympatię średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 1 16% 13% 6% 4 42% 4 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 49 Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

50 Wizerunek Alior Banku a wykształcenie (3) chciał[a ]bym być klientem tego banku średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 13% 4% 6% % Średnia wskazań po wyłączeniu odpowiedzi Nie wiem / Trudno powiedzieć 0% ma atrakcyjną ofertę średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 14% 4% 6% 4% 61% 5 0% wzbudza moje zaufanie średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe 13% 1 54% 46% 0% wyróżnia się wśród innych banków średnie, pomaturalne, podstawowe wyższe lub niepełne wyższe % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 41% Zdecydowanie pasuje Zupełnie nie pasuje 1 Nie wiem / Trudno powiedzieć Q11. W jakim stopniu Twoim zdaniem podane niżej określenia pasują do Alior Banku? N=546 badani, którzy znają Alior Bank przynajmniej ze słyszenia. Styczeń 2009

51 Gemius SA ul. Wołoska7, Warszawa Budynek MARS, klatka D tel fax kontakt: sierpień 2006

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet -

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Wrzesień 2012. Pytania badawcze Jakie banki są Ci znane

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 EDYCJA JESIENNA 2009 PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW 2 2 Finanse i plany finansowe internautów GŁÓWNE ZAGADNIENIA RAPORTU: Raport Finanse i plany finansowe internautów prezentuje zarówno obecny stan posiadania

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek LAMPARTY ROKU 2004 Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek CELE, PRÓBA, METODA (1) W ocenie bankowców działające w Polsce banki przywiązują co najmniej dość duże znaczenie do promowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Rola Lider w internetu zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu pracy wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Kwiecień 2008 Rola internetu w poszukiwaniu pracy wśród

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r.

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r. 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego Jadwiga Przewłocka Warszawa, marzec 2006 r. Cel badania 2 2 Cel badania Celem badania było poznanie opinii i zachowań internautów odnośnie istniejącej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007 Walentynki gemiusreport styczeń,, luty 2007 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...29 2 O badaniu 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe polskich internautów 2007. Ocena i prognozy.

Plany finansowe polskich internautów 2007. Ocena i prognozy. Plany finansowe polskich internautów 2007 Ocena i prognozy. Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Oferta - październik 07 O raporcie Raport Plany finansowe polskich

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat TOP 10. Raport Money.pl

Ranking lokat TOP 10. Raport Money.pl Raport Money.pl Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeprowadził badanie rentowności lokat bankowych. Przeanalizowaliśmy prawie 150 lokat w niemal 40 bankach. Zobacz, które są najbardziej atrakcyjne. Sprawdziliśmy

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lipcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Ranking lokat kwiecień Money.pl

TOP 10. Ranking lokat kwiecień Money.pl - Money.pl Oferty lokat zmieniają się z dnia na dzień. Niestety kierunek zmian jest jeden oprocentowanie jest coraz niższe. Money.pl wraz z MarketMoney.pl przygotował ranking najlepszych ofert. Sprawdziliśmy

Bardziej szczegółowo

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance

Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance Warszawa, 19.03.2010 Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance Kredyty gotówkowe cały czas pozostają na cenzurowanym. Banki nie palą się do ich udzielania każdemu zainteresowanemu i konsekwentnie podwyższają

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 EDYCJA WIOSENNA 2010 PLANY FINANSOWE INTERNAUTÓW 2 2 Finanse i plany finansowe internautów Raport Finanse i plany finansowe internautów prezentuje zarówno obecny stan posiadania produktów finansowych

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill/IAI-Shop

Płatności CashBill/IAI-Shop 2 stycznia 2017 r. Płatności CashBill/IAI-Shop Uruchomienie Płatności CashBill na platformie IAI-Shop +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP:

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

MARKI BANKOWE W MEDIACH

MARKI BANKOWE W MEDIACH MARKI BANKOWE W MEDIACH RANKING Raport medialny wrzesień 2013 Spis treści Rozdział I OBECNOŚĆ MAREK BANKOWYCH W MEDIACH... 4 Rozdział II INFORMACJE O PRODUKTACH BANKOWYCH... 16 Monitoring mediów i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl

gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Idea badania Nierozerwalnym elementem realizacji każdej kampanii reklamowej jest późniejsza analiza jej skuteczności.

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania Współpraca z bankami i ich ocena Podsumowanie wyników badania Sopot, luty 2015 Informacje o badaniu 2 tematyka badania Współpraca z bankami, 2015 cele badania 1. Ocena satysfakcji Klientów posiadających

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 Prezes ma wpływ na wszystko: na internautów i na kurs akcji Wpływ aktywności prezesa na wizerunek

Bardziej szczegółowo

System komunikacji w marketingu relacyjnym

System komunikacji w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów.

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów. Prosumenci w polskim internecie na podstawie badania gemiusreport Warszawa, styczeń 2008 r. W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Kobieta w sieci. czyli polskie internautki w latach 2006-2007. Kwiecień 2008. Lider w zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej

Kobieta w sieci. czyli polskie internautki w latach 2006-2007. Kwiecień 2008. Lider w zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej Kobieta w sieci czyli polskie internautki w latach 2006-2007 Lider w zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej Kwiecień 2008 Kobieta w sieci czyli polskie internautki w latach 2006-2007 Przeglądowy,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Autor: Agata Szymborska- Sutton, Magdalena Piórkowska - Tax Care 23.06.2012. Od przedsiębiorców starających się o kredyt banki wymagają najczęściej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat terminowych luty 2010 r.

Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Warszawa, 24.02.2010 Oprocentowanie lokat terminowych systematycznie spada, ale najlepsze depozyty przynoszą jeszcze blisko 6-procentowy zysk. To lokaty z dzienną

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC

Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, listopad 2006 Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC Badanie zostało wykonane bezpłatnie przez instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC we współpracy z Fundacją Świętego

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat dla firm Ranking lokat dla firm 2012

Ranking lokat dla firm Ranking lokat dla firm 2012 Ranking lokat dla firm 2012 1 Który bank oferuje najwyżej oprocentowane dla firm? Money.pl sprawdził, gdzie warto umieścić oszczędności firmy. Wybraliśmy najlepsze z nich dla kilku wariantów. Przeanalizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3 Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie Informacje o badaniu METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wobec dzieci w internecie

Zagrożenia wobec dzieci w internecie Zagrożenia wobec dzieci w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wrzesień 2008 r. Spis treści Cele raportu 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy 1 Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy publikuje obszerny (niemal 140 stronicowy) raport audio i wideo w sieci dostarczający kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

gemiusreport sierpień 2006

gemiusreport sierpień 2006 Postawy rodziców w wobec kupowania produktów w dla dzieci gemiusreport sierpień 2006 Spis treści: Cel i metodologia... 3 Podsumowanie.. 5 Produkty kupowane dla dzieci. 8 Źródła informacji o produktach

Bardziej szczegółowo

INTERNAUCI A RYNEK SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

INTERNAUCI A RYNEK SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH 1 1 CZERWIEC 2009 INTERNAUCI A RYNEK SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH 2 2 Raport Internauci a rynek samochodów nowych i używanych WSTĘP: Po raz piąty firma Gemius SA dokonała analizy branży motoryzacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Selly Shop

Płatności CashBill - Selly Shop 1 lipca 2016 Płatności CashBill - Selly Shop Uruchomienie Płatności CashBill na platformie Selly Shop +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP:

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Aneksem w antyspready

Aneksem w antyspready KOMENTARZ Open Finance, 09.09.0 r. Aneksem w antyspready Ustawa antyspreadowa jest jedna, ale pomysłów jak się do niej dostosować (lub nie) jest wiele. Gdy niektóre banki zrobią wszystko, aby klient mógł

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 2. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 2. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 2 Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie Informacje o badaniu METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w bankowości dla klientów indywidualnych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w bankowości dla klientów indywidualnych Banki obniżają oprocentowanie lokat długoterminowych. Na pocieszenie proponują wyższe odsetki od depozytów na najkrótsze okresy. mbank przeprosił się z frankiem szwajcarskim, a ING BSK utrudnił dostęp

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo