WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI Zamawiający:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:"

Transkrypt

1 GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU ECI EŃ 2 KWI 005

2 EKODROGA E K O D R O G A ul. Rakowicka 17/20, Kraków, Tel Tel./Fax internet: Regon: NIP: PKO BP IV Oddział Kraków WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005 Zamawiający: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w OPOLU ul. Oleska 127, Opole GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w OPOLU ul. Niedziałowskiego 6, Opole ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w OPOLU ul. Oleska 127, Opole PREZYDENT MIASTA OPOLA Rynek Ratusz, Opole Kraków, kwiecień 2005 r.

3 Zespół autorski: Prof. zw. dr hab. inż. Marian Tracz kier. zespołu Dr hab. inż. Stanisław Gaca Dr inż. Marzena Nowakowska Mgr inż. Mariusz Kieć Mgr inż. Krzysztof Ostrowski Współpraca: Mgr inż. Marek Nosek Mgr inż. Remigiusz Wojtal Mgr inż. Krystian Woźniak Inż. Wanda Sonnenberg Projekt okładki: Mgr inż. Krystian Woźniak

4 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. WPROWADZENIE; PODSTAWA I CELOWOŚĆ OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BRD OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Stan brd w województwie opolskim na tle Polski ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU BRD W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ROZWIĄZAŃ Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WR BRD Struktura WR BRD i jej działania Programy poprawy brd realizowane poza działaniami Rady Programy poprawy brd inicjowane i koordynowane przez Radę Działania podejmowane w województwie na rzecz poprawy brd w zakresie infrastruktury (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie) programy poprawy brd oraz działania rutynowe związane bezpośrednio lub pośrednio z brd Działania podejmowane na rzecz poprawy brd w zakresie edukacji Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży Szkolenie i egzaminowanie kierowców Szkolenie kadr zaangażowanych w działania na rzecz brd Nadzór ruchu i inne działania podejmowane przez policję Nadzór i kontrola ruchu drogowego Wykroczenia i przestępstwa drogowe oraz ich ujawnianie Prewencja i działania edukacyjno-wychowawcze Służby ratownicze w działaniach na rzecz brd Działania podejmowane przez WORD Działania organizacji pozarządowych na rzecz brd Wnioski dotyczące stanu istniejącego CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DANYCH DO ANALIZ BRD Baza danych KW Policji w Opolu Baza danych o wypadkach drogowych w województwie opolskim Zalecenia do bazy danych o zdarzeniach drogowych ANALIZA OGÓLNA BRD W WOJEWÓDZTWIE Wprowadzenie Rodzaje wypadków Rodzaje wypadków na wszystkich drogach województwa

5 Rodzaje wypadków na drogach różnych grup Ofiary wypadków Wypadki z udziałem pieszych Wypadki z udziałem rowerzystów Pora powstawania wypadków Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu w poszczególnych powiatach Okoliczności wypadków drogowych Klasyfikacja dróg według poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW BRD Metody identyfikacji problemów brd Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wg wizji terenowych Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wg wyników badań ankietowych Ankieta i jej dystrybucja Analiza odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania Pozostałe pytania Komentarze i dodatkowe uwagi podawane do poszczególnych pytań Główne przyczyny zagrożenia wypadkowego w województwie opolskim kierunki prac dla poprawy brd Lista odcinków i miejsc niebezpiecznych CZĘŚĆ II CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU POPRAWY BRD DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 7. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU POPRAWY BRD Wprowadzenie Zasadniczy cel programu Założenia do programu Podstawowe założenia Założenia programu w zakresie działań infrastrukturalnych Ogólne cele i priorytety programu Cele i zadania programu krótkoterminowego do 2007 roku Cele i zadania programu długoterminowego do 2013 roku ZADANIA REALIZACYJNE W GŁÓWNYCH KIERUNKACH Stworzenie podstaw do prowadzenia na terenie województwa opolskiego skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd Rozwój systemu organizacyjnego brd w województwie opolskim Rozwój baz danych o zdarzeniach drogowych, ruchu i sieci dróg Wdrożenie rozwiązań umożliwiających precyzyjną lokalizację zdarzeń drogowych Organizacja i realizacja dokształcania kadr brd Wprowadzenie wybranych elementów systemu monitorowania stanu brd i działań podejmowanych w celu jego poprawy

6 Wdrożenie audytu brd w odniesieniu do wybranych projektów infrastruktury drogowej Opracowanie zasad organizacji i dokumentowania przeglądów dróg Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego Dokształcanie kadr nauczycieli uczestniczących w procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej Kontynuacja sprawdzonych działań edukacyjnych o charakterze cyklicznym i akcyjnym Podjęcie akcji informacyjnych w mediach o typowych zagrożeniach w ruchu drogowym Usprawnienie i unowocześnienie nadzoru nad prędkością i trzeźwością w ruchu drogowym Racjonalizacja zarządzania prędkością przez powszechną weryfikację lokalnych ograniczeń Rozpoczęcie/kontynuacja wdrażania najbardziej efektywnych, niskonakładowych infrastrukturalnych środków poprawy brd Kontynuacja dotychczasowych działań administracji drogowej dla poprawy brd Usuwanie błędów w miejscach stanowiących oczywiste zagrożenie brd identyfikowane w ramach przeglądów dróg Identyfikacja i selekcja niebezpiecznych miejsc i odcinków do wdrożenia środków poprawy brd Podjęcie analiz szczegółowych brd wybranych miejsc i odcinków niebezpiecznych wraz z projektami poprawy Realizacja projektów poprawy brd opracowanych w ramach zadania Wdrożenia środków uspokojenia ruchu na drogowych przejściach przez miejscowości Weryfikacja lokalizacji i wyposażenia przejść dla pieszych (wyspy azylu, sygnalizacja) Zabezpieczanie i usuwanie przeszkód z poboczy dróg REALIZACJA PROGRAMU Uwarunkowania, koszty i efekty Wdrażanie programu Projekty pilotażowe ZAŁĄCZNIK NR 1 Propozycja procedury identyfikacji miejsc niebezpiecznych

7 CZĘŚĆ I DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 6

8 1. WPROWADZENIE; PODSTAWA I CELOWOŚĆ OPRACOWA- NIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BRD Program GAMBIT OPOLSKI 2005 jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, przyjętego w kwietniu 2005 roku przez Radę Ministrów jako programu poprawy brd na lata Bezpieczny i sprawny transport osób i towarów powinien być w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych celów działania administracji rządowej i administracji samorządowej, a także obywateli niezrzeszonych bądź zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od jakości funkcjonowania transportu, a jakość oznacza nie tylko sprawność, ale i bezpieczeństwo poruszania się. Obecnie obserwuje się wiele problemów wynikających ze złego funkcjonowania systemu transportu. Wypadki drogowe i ich ofiary stanowią obok wpływu transportu na środowisko najważniejsze z niekorzystnych oddziaływań transportu. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętej przez Rząd RP Polityce Transportowej Państwa na lata , w której poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przypisano bardzo dużą rangę. Wypadki drogowe i ich ofiary są wielkim, lecz zarazem niedocenianym przez społeczeństwo, problemem zdrowia publicznego, który wymaga zdecydowanych, stałych wielokierunkowych działań prewencyjnych. W Polsce w okresie szybkiej motoryzacji od 1988 roku liczba zabitych wzrosła do blisko 8000 osób (w 1991 roku 7901 zabitych), a liczby wypadków i rannych rosły aż do roku 1997 ( wypadków, osób rannych w 1997 r.). Od tego roku, dzięki wielokierunkowym działaniom coraz większej liczby osób, liczba wypadków i ich ofiar ma w naszym kraju trend spadkowy, chociaż ten trend w ostatnich latach został wyraźnie zahamowany. Trend spadkowy ofiar śmiertelnych wypadków wystąpił mimo ogromnego wzrostu liczby używanych samochodów osobowych, sprowadzonych do Polski po naszej akcesji do Uni Europejskiej i wprowadzenia na rynek nowych samochodów, a także wzroście liczby nowych kierowców korzystających z własnego samochodu. Według Programu GAMBIT 2005 w ciagu ostatnich 5 lat ( ) w wypadkach drogowych w Polsce: śmierć poniosło 29 tys. osób, tj. około osób rocznie, rannych było 335 tys. osób, tj. około 67 tys. osób rocznie, koszty zdarzeń drogowych wyniosły prawie 145 mld zł, tj. 29 mld rocznie. W tym samym czasie: liczba ludności zmniejszyła się o 0,1 %, liczba zarejestrowanych pojazdów zwiększyła się o 20 %, praca przewozowa zwiększyła się o około 36 %. W roku 2003 podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu w Polsce dotyczące ofiar śmiertelnych wynosiły: 14,7 ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców, 3,5 ofiar śmiertelnych na 10 tys. pojazdów, 31,6 ofiar śmiertelnych na 1 mld pojazdo-kilometrów, 11,2 ofiar śmiertelnych / 100 wypadków. Zahamowanie trendu spadkowego liczby zabitych, oraz spowolnienie dotyczące liczb wypadków i rannych świadczą o tym, że problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie dają się łatwo rozwiązać, a dalsze zmniejszanie liczby wypadków i ich ofiar wymaga większej intensywności dobrze przemyślanych, zaplanowanych i efektywnych działań oraz wzrostu nakładów. Takie wnioski płyną z realizacji Programu GAMBIT

9 W tym stanie rzeczy, główny wysiłek należy skierować na tworzenie systemu zarządzania brd w celu znacznie lepszego niż dotychczas, wykorzystania zasobów przeznaczonych na działania o charakterze prewencyjnym. Oznacza to konieczność intensyfikacji i koordynacji działań multidyscyplinarnych, prowadzonych przez instytucje rządowe i samorządowe, pracujące na różnych szczeblach, których nie wiąże podległość strukturalna, a jedynie koordynacja działań przez Krajową i Wojewódzką Radę BRD. Jest to więc możliwe jedynie wówczas, gdy zostanie przyjęta wspólna strategia poprawy brd na poziomie krajowym i będą wdrożone programy regionalne poprawy brd na poziomie wojewódzkim. Zamówienie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim GAMBIT OPOLSKI 2005 jest dowodem troski Wojewódzkiej Rady BRD, a w szczególnosci Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, administracji dróg krajowych (Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu), administracji dróg samorządowych (Opolski Zarząd Dróg Wojewódzkich) i, a także Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji, Kuratorium Oświaty i innych jednostek/instytucji działających w Opolskiej Wojewódzkiej Radzie BRD o ochronę zdrowia i życia obywateli oraz o zapewnienie im poczucia większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który nie jest dzisiaj zjawiskiem elitarnym, lecz powszechnym. Efektywne, interdyscyplinarne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmowane w krajach Unii Europejskiej (UE) i w Polsce w skali kraju (programy GAMBIT), bazują na wnioskach z diagnozy stanu brd oraz na wynikach badań naukowych. Uważa się bowiem, że wypadki drogowe są zbyt złożonym problemem by traktować go na zasadzie błędów i prób dokonywanych na istotach ludzkich. Już stąd płynie pierwszy wniosek, że prewencja bazująca na intuicji lub (oraz) tzw. własnych doświadczeniach w ruchu drogowym, jest najczęściej nie tylko stratą pieniędzy, lecz także narażać nas może na efekty gorsze od efektów wariantu nie robić nic. Prace nad poprawą brd powinny być prowadzone w dwóch grupach reprezentujących: 1) Podejście techniczne; bezpośrednie oddziaływanie na system transportu, w tym przypadku na system dróg publicznych poprzez zmniejszenie wystawienia na ryzyko, obniżenie poziomu ryzyka, a tym samym zmniejszenie liczby i konsekwencji wypadków, a także na system kontroli jakości pojazdów poruszających się po naszych drogach (chociaż czynnik stanu pojazdu wydaje się mieć obecnie,mniejsze znaczenie), 2) Podejście behawioralne; zmierzające do zmniejszenia wpływu błędu człowieka na funkcjonowanie systemu transportu przez selekcję tych użytkowników, którzy popełniają nadmierną liczbę błędów oraz poprawę ich zachowań osiąganą głównie przez edukację wszystkich użytkownikow dróg, a zwłaszcza kierowców, nadzór nad ruchem, trening, legislację, itp. Niniejszy program nie został ukierunkowany na żadną z podanych grup i zakłada równoległe prowadzenie działań ukierunkowanych na infrastrukturę oraz na zachowania użytkowników dróg z ich wzajemnym powiązaniem. Należy bowiem pamiętać, że drogi należy budować, utrzymywać i przekształcać w taki sposób, by uwzględniały one zarówno psychiczne jak i biologiczne cechy człowieka oraz ergonomię układu człowiek-pojazd-droga. Wzrost społecznej świadomości o znaczeniu brd jest warunkiem podstawowym powodzenia programów poprawy brd. Należy silnie motywować społeczeństwo, a zwłaszcza polityków i specjalistów, do podejmowania przyszłościowych rozwiązań w postaci programów celowych i docelowych modeli przekształceń sieci. Rozwiązywanie podstawowych problemów brd wymaga fundamentalnej wiedzy na temat przebiegu i okoliczności złożonego procesu, jakim jest wypadek drogowy. Zatem podstawowe strategie działań prewencyjnych powinny bazować na analizie okoliczności pojedynczych wypadków, zebranej w postaci diagnozy brd. Poprawa stanu brd zawsze jest uwa- 8

10 runkowana wiedzą, która jest szczególnie ważna tam, gdzie odpowiedź na trudne pytania stanowi warunek konieczny rozwiązania problemu. Równocześnie należy pamiętać o tym, że wiedza nie oznacza tutaj wyłącznie korzystania z doświadczeń krajów bardziej zmotoryzowanych, choćby z uwagi na specyfikę rozwoju naszej sieci drogowej metodą kolejnych modernizacji i nasze zwyczaje (np. dotyczące relacji pojazd-pieszy na przejściach zebra ). Dlatego potrzebna jest wiedza o metodach diagnozowania sytuacji oraz o możliwych do zastosowania środkach i uwarunkowaniach ich wprowadzania. Wojewódzki program poprawy brd GAMBIT OPOLSKI 2005, obejmujący główne pola działań w zakresie brd i działania zintegrowane, powinien być traktowany jako jeden z elementów długofalowej polityki władz województwa przeciwdziałającej negatywnym skutkom rozwoju motoryzacji. Program powinien stymulować działania administracji drogowej krajowej i samorządowej, działania Policji, Kuratorium Oświaty, WORD, i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie brd, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływać będą na zachowania użytkowników dróg oraz aktywność w zakresie zarządzania brd w województwie, powiatach i gminach. Realizacja zadań programu powinna stworzyć strukturom samorządowym warunki dla skutecznego działania na rzecz poprawy brd. Program zawiera grupy zadań o charakterze systemowym i zadania mające na celu wdrożenie środków poprawy brd w zakresie wynikającym z diagnozy brd oraz skali dostępnych środków finansowych. W zależności od okresu realizacji, zadania programowe podzielono na zadania krótkoterminowe, które powinny być rozpoczęte w 2005 roku i zakończone w roku 2007 oraz zadania długoterminowe, które powinny być częściowo kontynuacją rozpoczętych w programie krótkoterminowym, a częściowo rozpoczęte w 2008 roku i prowadzone do roku Skuteczna realizacja opracowanego programu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wymaga znacznego zaangażowania wydzielonych środków i potencjalnych jego realizatorów, pod nadzorem WR BRD. Planując działania krótko i długoterminowe, należy pamiętać, że nawet najlepiej skonstruowany program wdrożenia środków poprawy brd nie zostanie zrealizowany, jeśli na samym wstępie nie zadba się o obiektywną wiedzę i jasno określone kompetencje potencjalnych realizatorów programu, szeroką aktywność społeczną i stabilne źródła finansowania. 9

11 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 2.1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Opis i ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce koncentruje się w niniejszym opracowaniu głównie na danych z roku 2003 i 2004 z odniesieniem wybranych danych do 15 krajów UE, dla których dane o wypadkach pochodzą z roku 2003 (dane dostępne w bazie CARE). Porównanie z krajami UE służy ocenie zagrożeń brd Polsce na tle krajów, które uczyniły już bardzo dużo dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i do pewnego stopnia część z nich można określić mianem wzorcowych. Poza tym można poszukiwać odniesień do krajów o zbliżonym wskaźniku motoryzacji oraz o zbliżonej charakterystykach społecznodemograficznych. Ogólne zestawienie wybranych danych o wypadkach i wskaźnikach zagrożeń w 15 krajach UE, w tym także w Polsce w roku 2003 zestawiono w tabl

12 Tabl Charakterystyki stanu brd w 15 krajach UE* w roku KRAJ UE-15 Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Liczba mieszkańców tys Wypadki Pojazdy Ofiary Ciężkość wypadków 3,2% 3,1% 6,5% 1,9% 9,6% 5,4% 7,3% 5,7% 3,1% 8,1% 2,9% 2,1% 4,0% 6,7% 3,3% 1,5% 11,0% Ranni w tym: Ciężko Lekko Zabici, w tym: Kierowcy Pasażerowie Piesi Kobiety Mężczyźni Sam. Osobowe Motocykle i motorowery Autobusy Rowery Traktory Sam. Ciężarowe Sam. Ciężarowe do 3,5t b.d. Inne Wiek < > *) Dane z Care z 2002 r. z wyjątkiem Włoch 1998r., Belgii i Grecji 2001 r., Austrii 2003 r., dane dla Polski z KG Policji 2003r. Źródło: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 3/2004 str. 30 Holandia Austria Luksemburg Portugalia Finlandia Szwecja W. Brytania Polska 11

13 W analizach porównawczych można stosować liczby i wskaźniki dotyczące kolizji, wypadków, rannych, zabitych, rannych i zabitych. Na podstawie danych zamieszczonych w tabl. 2.1 można stwierdzić, że Polska jest krajem, w którym problemem jest przede wszystkim ciężkość wypadków. Rozważając tylko liczbę wypadków odniesioną do liczby mieszkańców Polska lokuje się w stosunku do innych krajów na korzystnej pozycji relatywnie niskiego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, co ilustruje rys Częściowym wyjaśnieniem tej pozycji może być mniejsza liczba przejeżdżanych rocznie kilometrów. Jednak pełne potwierdzenie tej hipotezy nie jest możliwe wobec braku danych o przeciętnych rocznych przebiegach pojazdów w różnych grupach. Brak jest także danych o kompletności rejestracji danych o zdarzeniach drogowych. Z zestawienia w tabl. 2.1 wynika, że uczestnicy wypadków w Polsce są jednymi z najbardziej narażonych na śmierć w wypadkach drogowych, w których biorą udział. Ilustrują to wskaźniki liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców i na każde 100 rejestrowanych wypadków (rys. 2.2 i 2.3). W 2003 roku na 100 wypadków przypadało w Polsce 11 ofiar śmiertelnych, podczas gdy w pozostałych krajach wskaźnik ten wahał się od 1,5 (Wielka Brytania) do 9,6 (Grecja). W roku 2004 wartość tego wskaźnika w kraju była zbliżona do lat 2002 oraz 2003 i wyniosła 11,2. Ten stan rzeczy można m.in. tłumaczyć znaczącym udziałem pojazdów słabo chroniących kierowców i dużą prędkością jazdy, szczególnie na drogach dwupasowych dwukierunkowych. W roku 2004 w stosunku do roku 2003 nie nastąpiła zmiana liczby wypadków przypadających na 10 tys. mieszkańców i wynosiła ona 13,2. W przypadku wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w roku 2004 nastąpił nieznaczny wzrost z 14,6 w 2003 roku do 14,8 w Liczba wypadków na 10 tys. mieszkańców Austria Belgia Niemcy Portugalia W. Brytania Włochy Hiszpania Holandia Szwecja Grecja Francja Irlandia Dania Polska Finlandia Rys Wskaźnik liczby wypadków na mieszkańców w wybranych krajach UE. 12

14 Grecja Portugalia Polska Belgia Hiszpania Francja Austria Włochy Irlandia Dania Niemcy Finlandia Szwecja Holandia W. Brytania Liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców Rys Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach UE. 12 Liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków Polska Grecja Luksemburg Francja Finlandia Dania Irlandia Hiszpania Portugalia Szwecja Belgia Włochy Holandia Austria Niemcy W. Brytania Rys Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków w wybranych krajach UE. Rok 2003 był kolejnym rokiem spadku w Polsce liczby wypadków (od roku 1998 z wyjątkiem roku 2002), ale i tak zarejestrowano ich W tych wypadkach zginęło osób a osób zostało rannych. W roku 2004 zanotowano zatrzymanie trendu spadkowego liczby wypadków, których było oraz wzrost liczby zabitych i rannych odpowiednio i Wśród ofiar wypadków w roku 2003 było bardzo dużo pieszych ofiar śmiertelnych co stanowiło 33,3% wszystkich ofiar śmiertelnych, a w roku 2004 jeszcze więcej, bo 1969, co stanowiło 34,5% śmiertelnych ofiar wypadków. Dla porównania udział pieszych w grupie ofiar śmiertelnych wynosił w roku 2003; w Holandii 9,8%, we Francji 11,3%, w Niemczech 21,7%, w Wielkiej Brytanii 22,6%. Oznacza to, że grupą szczególnie dużego ryzyka w Polsce są piesi. Może to być wynikiem splotu wielu czynników, a wśród nich wadliwych rozwiązań urbanistycznych oraz obudowy dróg. Jedną z cech polskich 13

15 dróg jest występowanie znacznego ruchu pieszego na drogach poza terenem zabudowy odbywającego się po jezdniach i poboczach przy braku chodników i wyznaczonych przejść (głównie z powodu rozproszenia ruchu pieszego). Problemem jest także poruszania się pieszych w stanie nietrzeźwym. Grupy ryzyka mogą być definiowane także w odniesieniu do kategorii wiekowych ofiar wypadków. W przypadku ofiar śmiertelnych najbardziej liczną grupę stanowią ofiary z przedziału wiekowego lat, ale jest to niewątpliwie związane także z liczebnością tej grupy osób w całej populacji. Dane dla Polski o strukturze wiekowej śmiertelnych ofiar wypadków z 2003 roku nie odbiegają zasadniczo od danych dla innych krajów (rys. 2.4). Szczególne zagrożenie dotyczy grupy wiekowej lat. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Polska Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy Udział w próbie <14 lat lat lat lat lat >65 lat Rys Struktury wiekowe śmiertelnych ofiar wypadków w różnych krajach OECD. Odnosząc wypadki z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych grupach wiekowych do liczebności populacji w tych grupach, wskaźniki ofiar w Polsce w roku 2003 przedstawiały się następująco: Grupy wieku Liczba ofiar na 1 milion osób w danej grupie Ofiary śmiertelne Ranni , ,2 255, ,1 885, ,9 2879, , , ,7 1286,5 60 i więcej 78,3 1045,8 Największą wartość wskaźnik ofiar przyjmuje w przedziale wiekowym lata. Należy zauważyć, wskaźnik ofiar śmiertelnych i rannych w poszczególnych grupach zmieniają się w podobny sposób. W diagnozie do Programu GAMBIT 2005 zwraca się uwagę na niską jakość infrastruktury drogowej jako jedna z przyczyn złego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niska jakość tej infrastruktury wyraża się m.in. brakiem wystarczającej hierarchizacji i niedostosowaniem do pełnionych funkcji, twardym otoczeniem drogi, przejściami dróg 14

16 krajowych przez miasta i miejscowości preferującymi ruch tranzytowy, błędami na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Stan bezpieczeństwa ruchu na sieci drogowej charakteryzują poniższe wskaźniki: według kategorii dróg: - drogi krajowe 20% wypadków, 37% ofiar śmiertelnych, - drogi wojewódzkie 14% wypadków, 20% ofiar śmiertelnych, - drogi w powiatach grodzkich 36% wypadków, 15% ofiar śmiertelnych, - pozostałe drogi - 30% wypadków, 28% ofiar śmiertelnych, według elementów dróg: - najechania na przeszkody przy drodze (drzewa) 11% wypadków, 19% ofiar śmiertelnych, - przejścia dróg tranzytowych przez miejscowości 16% wypadków, 17 % ofiar śmiertelnych, - skrzyżowania 32% wypadków, 17 % ofiar śmiertelnych. W wyniku przeprowadzonych analiz porównawczych z innymi krajami Unii Europejskiej, stan brd w Polsce można scharakteryzować następująco: a) na tle innych krajów Polska charakteryzuje się bardzo dużą liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Przy średniej europejskiej około 5 ofiar śmiertelnych/100 wypadków w Polsce wskaźnik ten jest ponad 2-krotnie większy i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od trzech lat. Duże jest zagrożenie mierzone liczbą ofiar śmiertelnych i rannych na 100 tys. mieszkańców w roku 2004 było to 14,8 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców i 167,3 rannych na 100 tys. mieszkańców, b) najbardziej liczną grupą ofiar wypadków śmiertelnych są kierujący i pasażerowie samochodów osobowych. W roku 2003 stanowili oni 66,7%, c) bardzo liczną grupę ofiar wypadków śmiertelnych stanowią piesi chociaż można w tej grupie dostrzec tendencję spadkową począwszy od roku 1999 w roku 1999 było to 39,5% w roku ,8%, w roku ,7%, w roku ,3% i w roku ,5%, d) udział ofiar śmiertelnych w grupie wypadków z pieszymi jest większy niż w pozostałych grupach wypadków. W roku 2004 na każde 100 wypadków z pieszymi przypadało 11,9 ofiar śmiertelnych, a w pozostałych grupach wypadków 10,9 ofiar śmiertelnych, e) najbardziej zagrożonymi kategoriami wiekowymi przez wypadki śmiertelne są ludzie w wieku lat, następnie młodzi ludzie w wieku lat i osoby starsze w wieku powyżej 65 lat, f) sprawcami wypadków drogowych w roku 2003 i 2004 byli głównie kierujący pojazdami odpowiednio 81 % i 81,5% oraz piesi 16,5% i 15,7%, g) w grupie wypadków z udziałem pieszych według ocen policji około 3/4 zostało spowodowane przez nich samych 76,6% w roku 2003, h) główne rodzaje wypadków drogowych w roku 2003 i 2004 (dane dla roku 2004 w nawiasach) to: zderzenia pojazdów w ruchu 45,6% (45,9%), najechania na pieszych 33,3% (32,5%) oraz najechania na drzewo lub słup 10,8% (11,0%), i) zapisane w kartach wypadkowych w roku 2003 i 2004 okoliczności wypadków wskazują na następujące najważniejsze potencjalne przyczyny wypadków z winy kierującego: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 22,1% (29,1%), nieprzestrzeganie/wymuszanie pierwszeństwa przejazdu 19,5% (24,0%), nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie 9,7% (7,2%), nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 6,7% (8,1%). 15

17 j) niedozwolone stężenie alkoholu w organizmie sprawców wypadków w 2003 roku występowało w 11,4% a w 2004 roku 11,3% zarejestrowanych wypadków. W grupie wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami nietrzeźwi kierujący stanowili 9,5% w roku 2003 i 9,3% w roku k) najwięcej wypadków w latach 2003 i 2004 (dane dla roku 2004 w nawiasach) wydarzyło się: w październiku 9,7% (9,8%), w piątki 16,8% (16,3%), w ciągu doby, w godzinach ,2% Stan brd w województwie opolskim na tle Polski Województwo opolskie po reformie administracyjnej w 1998 r. zajmuje powierzchnię 9,41 tys. km 2 zamieszkałą w roku 2003 przez a w roku 2004 przez mieszkańców, co stanowi odpowiednio 2,77% i 2,75% mieszkańców Polski. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła ok. 112,4 osób/km 2 (111,9osób/km 2 rok 2004). Długość sieci dróg publicznych na terenie województwa wynosiła w 2003 roku 8507,4 km, w tym 793,2 km dróg krajowych i 85,1 km autostrad. Na podstawie danych opublikowanych przez KG Policji w Warszawie w roku 2003 i 2004 opracowano rozkład wypadków i ich ofiar z podziałem na województwa w Polsce. W tabl. 2.2 przedstawiono liczby wypadków oraz ilość ofiar zabitych i rannych, natomiast rozkłady ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce zobrazowano na rys Tabl. 2.3 i rys przedstawiają wskaźniki zdarzeń drogowych w każdym z województw. 16

18 Tabl Dane o wypadkach i ich ofiarach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2003 i Województwa wypadki zabici ranni liczba % liczba % liczba % Dolnośląskie , , , , , ,70 Kujawsko , , ,89 pomorskie , , ,66 Lubelskie , , , , , ,08 Lubuskie 788 1, , , , , ,87 Łódzkie , , , , , ,04 Podlaskie , , , , , ,43 Małopolskie , , , , , ,83 Mazowieckie , , , , , ,16 Opolskie , , , , , ,37 Podkarpackie , , , , , ,64 Pomorskie , , , , , ,61 Śląskie , , , , , ,46 Świętokrzyskie , , , , , ,35 Warmińsko-mazurskie , , , , , ,86 Wielkopolskie , , , , , ,95 Zachodniopomorskie , , , , , ,15 Komenda Stołeczna , , ,33 Policji* , , ,83 Ogółem * dane dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami 17

19 Liczba wypadków Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Łódzkie Pomorskie Mazowieckie Komenda Stołeczna Policji* Dolnośląskie Rys Rozkład liczby wypadków drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Lubelskie Kujawsko pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubuskie Liczba zabitych Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Łódzkie Dolnośląskie Małopolskie Komenda Stołeczna Policji* Lubelskie Rys Rozkład liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Kujawsko pomorskie Pomorskie Warmińskomazurskie Warmińskomazurskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Podlaskie Lubuskie Opolskie 18

20 Liczba rannych Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Łódzkie Pomorskie Mazowieckie Komenda Stołeczna Policji* Dolnośląskie Rys Rozkład liczby rannych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Lubelskie Kujawsko pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Warmińskomazurskie Podlaskie Opolskie Lubuskie W przypadku bezwzględnych liczb wypadków i liczby śmiertelnych ofiar województwo opolskie lokowało się w roku 2003 i 2004 na 16 i 17 miejscu wśród 17 rozważanych regionów (województwa i obszar podlegający Komendzie Stołecznej Policji). Takie dane nie uwzględniają jednak wielkości obszaru i gęstości zaludnienia, ani też gęstości sieci dróg i wielkości rejestrowanego na nich ruchu. Dlatego za bardziej obiektywne w ocenie zagrożenia można uznać wskaźniki odnoszące się do liczby mieszkańców lub liczby zarejestrowanych pojazdów oraz wskaźniki ciężkości wypadków. Częściowe dane w tym zakresie zawiera tabl Tabl Wskaźniki ofiar wypadków w poszczególnych województwach w 2003 roku. Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Województwa wypadków/ zabitych / rannych / zabitych / rannych / m m m. 100 wyp. 100 wyp. Mazowieckie 140,9 23,8 176,9 16,89 125,58 Warmińsko - mazurskie 133,5 18,9 174,5 14,16 130,68 Łódzkie 177,9 18,9 213,8 10,65 120,18 Świętokrzyskie 167,9 18,7 210,3 11,15 125,24 Lubelskie 120,5 15,3 153,7 12,71 127,53 Podlaskie 112,8 17,8 140,4 15,80 127,99 Pomorskie 149,2 12,6 199,5 8,46 133,72 Kujawsko - pomorskie 120,6 14,0 151,0 11,62 125,17 Wielkopolskie 151,1 15,6 193,5 10,35 128,08 Zachodnio - pomorskie 121,2 14,3 153,0 11,81 124,02 Lubuskie 78,2 17,9 104,7 22,84 133,88 Opolskie 127,4 (127,9 * ) 15,4 (14,2) 163,0 (145,8) 12,09 (12,6) 127,97 (128,9) Dolnośląskie 102,0 12,9 122,2 12,64 119,73 Małopolskie 153,1 11,2 196,2 7,34 128,15 Podkarpackie 106,3 11,9 130,0 11,22 122,30 Śląskie 135,1 10,9 165,5 8,04 122,50 Komenda Stołeczna Policji** 125,5 12,3 146,7 9,83 116,88 Polska 133,7 (133,8) 14,8 (15,0) 167,3 (169,3) 11,0 (11,0) 125,10 (126,6) * w nawiasach dane dla roku 2004, ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami 19

21 Wskaźnik wypadków na mieszkańców Łódzkie Świętokrzyskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Mazowieckie Śląskie Polska Warmińsko - mazurskie Opolskie KSP Warszawa Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Lubuskie Rys Wskaźnik wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). 25 Wskaźnik zabitych na mieszkańców Mazowieckie Warmińsko - mazurskie Łódzkie Świętokrzyskie Lubuskie Podlaskie Wielkopolskie Opolskie Lubelskie Rys Wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). Polska Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie Dolnośląskie Pomorskie KSP Warszawa Podkarpackie Małopolskie Śląskie 20

22 Wskaźnik rannych na mieszkańców Łódzkie Świętokrzyskie Pomorskie Małopolskie Wielkopolskie Mazowieckie Warmińsko - mazurskie Polska Śląskie Rys Wskaźnik rannych w zdarzeniach drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). Opolskie Lubelskie Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie KSP Warszawa Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Lubuskie 25 Wskaźnik zabitych na 100 wypadków Lubuskie Mazowieckie Podlaskie Warmińsko - mazurskie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Zachodnio - pomorskie Rys Wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych w poszczególnych województwach (rok 2003). Kujawsko - pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Polska Łódzkie Wielkopolskie KSP Warszawa Pomorskie Śląskie Małopolskie 21

23 Wskaźnik rannych na 100 wypadków Lubuskie Pomorskie Warmińsko - mazurskie Małopolskie Wielkopolskie Podlaskie Opolskie Lubelskie Rys Wskaźnik rannych na 100 wypadków drogowych w poszczególnych województwach (rok 2003). Mazowieckie Świętokrzyskie Kujawsko - pomorskie Polska Zachodnio - pomorskie Śląskie Podkarpackie Łódzkie Dolnośląskie KSP Warszawa Z danych zamieszczonych w tabl. 2.3 wynika, że zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim oceniane przez wskaźnik liczby wypadków przypadających na 100 tys. mieszkańców w roku 2003 i 2004 odpowiednio 127,4 i 127,9 jest mniejsze niż średnie w kraju 133,7 w roku 2003 oraz 133,8 w roku W przypadku wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców województwo opolskie znajdowało się w roku 2003 na ósmym miejscu wśród wszystkich województw (15,4 w stosunku do średniej krajowej 14,8), a przyjmując za miarę oceny liczbę rannych w wypadkach drogowych przypadających na 100 tys. mieszkańców było to miejsce dziesiąte (163,0 w stosunku do średniej krajowej 167,3). Stosunkowo niekorzystnie wypadają natomiast wyniki porównań ciężkości wypadków ocenianych przez średnią liczbę ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków. Ofiar tych było znacznie więcej niż średnia krajowa 7 miejsce w kraju na 18 ocenianych regionów w roku 2003 (12,1 ofiar śmiertelnych/100wyp. w roku 2003 i 12,6 ofiar śmiertelnych/100 wyp. w roku 2004 w stosunku do średniej krajowej 11,0). W tabl. 2.4 pokazano wyniki porównania ciężkości wypadków drogowych z lat Z porównania wybranych wskaźników wynika, że ciężkość wypadków drogowych wyrażona zarówno w liczbie ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych jak i przypadających na mieszkańców w roku 2003 wzrosła, ale w roku 2004 wskaźnik ten obniżył się. W roku 2004 wzrosła natomiast wartość wskaźnika ofiar wypadków na mieszkańców. Z danych w tablicy 2.4 wynika że w większości przypadków wskaźniki dla województwa opolskiego są większe od przeciętnych dla całej Polski. Szczególnie mocno różnica ta zaznaczyła się w roku Porównanie kilkuletnie wskazuje, że jednym z podstawowych problemem województwa opolskiego jest ciężkość wypadków drogowych. 22

24 Wskaźnik Liczba ofiar śmiertelnych na mieszk. Liczba ofiar śmiertelnych na GAMBIT OPOLSKI 2005 Tabl Zagrożenia brd w województwie opolskim na tle kraju (wskaźnik demograficzny, ciężkość wypadków). Rok Region Polska 14,3 (9,4 22,4) 15,1 (10,6 26,1) 14,8 (10,9 23,8) 15,0 Opolskie 13,8 13,0 15,4 14,2 10,29 10,88 11,04 Polska 11,0 (7,04 18,10) (7,09 22,15) (7,34 22,84) 100 wypadków Opolskie 10,35 10,32 12,09 12,6 Liczba rannych 126,76 126,02 125,10 Polska 126,6 na 100 wypadków Opolskie 135,00 128,55 127,97 (122,46 135,00) (119,69 135,54) (119,73 133,88) 128,9 Analizując przedstawione powyżej oraz zawarte w dalszej części opracowania ogólne dane o wypadkach w województwie opolskim i w pozostałych województwach stwierdzono, że: a) w latach w województwie opolskim zarejestrowano odpowiednio 7117 i 8767 kolizji oraz 1348 i 1191 wypadków, w których w roku osób było rannych, a 163 osób zginęło. W roku 2004 rannych było 1536 osób a zginęło 150 osób. Wynika z tego, że w latach blisko co 590 mieszkaniec województwa opolskiego był ofiarą wypadku drogowego. Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie opolskim tylko w latach można szacować na poziomie 0,95 miliarda złotych (oszacowanie przy pominięciu kosztów kolizji i stosowaniu wskaźników kosztów zalecanych przez IBDiM w Warszawie), b) na terenie województwa opolskiego w roku 2003 (w nawiasach dane dla roku 2004) miało miejsce 2,6% (2,3%) wypadków w Polsce, w których zginęło 2,9% (2,6%) ogółu ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Z danych na rys wynika, że od roku 2000 występuje tendencja spadkowa ogólnej liczby wypadków oraz rannych. Po niepokojącym, dość znacznym wzroście liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w woj. opolskim w roku 2003 w roku 2004 ponownie zanotowano trend spadkowy dla tej grupy ofiar wypadków drogowych (rys. 2.14), 23

25 140 Wypadki i ich skutki w latach Procentowa zmiana w stosunku do roku Rok WYPADKI ZABICI RANNI WYPADKI - dane krajowe ZABICI - dane krajowe RANNI - dane krajowe Rys Wypadki i ich skutki w latach w kraju i na terenie woj. opolskiego. c) uwzględniając wskaźniki liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców województwo opolskie znajdowało się w roku 2003 na ósmym miejscu wśród najbardziej zagrożonych województw, a przyjmując za miarę oceny liczbę rannych w wypadkach drogowych przypadających na 100 tys. mieszkańców było to miejsce dziesiąte. Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia i strukturę sieci drogowej taki stan rzeczy należy uznać za bardzo niekorzystny, wskazujący na duże znaczenie czynnika prędkości, d) w 2003 (w nawiasach dane dla roku 2004) roku wskaźnik ciężkości wypadków (średnia liczba ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków) na obszarze województwa opolskiego wynosiła 12,1 (12,6) osób, co stawia województwo opolskie na 7 miejscu w kraju, największe wartości tego wskaźnika uzyskano w województwach: lubuskim - 22,84, mazowieckim - 16,89 i podlaskim - 15,80, e) główne rodzaje wypadków drogowych w roku 2003, to: zderzenia pojazdów w ruchu 46,6%, najechanie na pieszego 24,7% oraz najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy 15,5%. Na rysunku 2.15 przedstawiono porównanie danych o rodzajach wypadków z ostatnich lat z danymi krajowymi z roku Struktura rodzajów wypadków w kraju w roku 2004 nie różni się znacząco od struktury w roku 2003 i podobnego efektu można oczekiwać także dla województwa opolskiego. Udział zderzeń pojazdów w ruchu i najechań na drzewo, słup lub inną przeszkodę jest większy od danych z analiz wypadków dla całego kraju (odpowiednio 15,6% i 10,8%). Mniejszy jest natomiast udział wypadków z potrąceniami pieszych (25,1% przy danych krajowych 33,3%), 24

26 35,0 Wypadki według rodzaju 30,0 Udział w próbie [%] 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Czołowe Boczne Tylne Pieszego Unieruchomiony pojazd Drzewo, słup, inny obiekt drogowy Wywrócenie się pojazdu Wypadek z pasażerem Inne rodzaje Zderzenie się pojazdów w ruchu Najechanie na inne Rodzaj wypadku Średnia z lat 2000, 2001, 2002 i 2003 Średnia krajowa z roku 2003 Rys Udział poszczególnych wypadków drogowych w opolskim i na terenie całego kraju. f) w 2003 roku kierowcy samochodów osobowych spowodowali 884 wypadki drogowe, w których zginęło 109 osób, a 1215 doznało obrażeń ciała. W porównaniu z rokiem 2002 odnotowano wzrost liczby wypadków o 2,3 % (o 20 wypadków), zabitych o 32,9% (o 27 zabitych) i spadek rannych o 0,49% (o 6 rannych).wśród śmiertelnych ofiar wypadków kierujący pojazdami stanowili 75,4% a pozostali uczestnicy ruchu (w tym pasażerowie pojazdów) 24,6%, g) bardzo liczną grupę ofiar wypadków śmiertelnych stanowią piesi 338 ( r.) wypadków w których zginęły 33 osoby (w roku 2004 znacznie więcej - 43 osoby). Rok 2003 był rokiem spadku liczby w tej grupie wypadków. W porównaniu z rokiem 2002, nastąpił spadek liczby potrąceń pieszych o 12,7 % (porównując rok 2004 do 2003 spadek liczby potrąceń pieszych wynosił 13,3%). W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych zanotowano 160 wypadków potrącenia pieszych, w których zginęły 4 osoby, a 176 zostało rannych. Potrącenia pieszych w miejscach dla nich udostępnionych stanowią 47,3 % ogółu potrąceń pieszych, h) najbardziej liczną grupą ofiar śmiertelnych w roku 2003 stanowili uczestnicy ruchu w grupie od 25 do 39 lat (29,4%) natomiast 20,2% to ludzie młodzi w wieku lat, a osoby starsze w wieku powyżej 60 lat 10,4%. Odnosząc podane udziały do populacji w poszczególnych kategoriach wiekowych za najbardziej narażoną grupę wiekową należy uznać populację w wieku 18 do 60 lat. Jest to rozkład zagrożeń różniący się od średnich danych dla całego kraju. Fakt ten powinien być uwzględniany m.in. przy formułowaniu założeń do kampanii informacyjnych i edukacyjnych, i) sprawcami wypadków drogowych w roku 2003 byli głównie kierujący pojazdami 88,8 % i piesi 18,9%. W porównaniu do roku 2002 nastąpił ogólny spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu o 4,0%. Wśród kierują- 25

27 cych prowadzący samochody osobowe stanowili, najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych, j) zapisane w kartach wypadkowych w roku 2003 okoliczności wypadków wskazują na następujące, najważniejsze potencjalne przyczyny wypadków z winy kierującego (rys. 2.15): niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,2% nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 22,1% nieprawidłowe wyprzedzanie 7,8% nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 6,3% niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 6,4%, stan nietrzeźwości i nieprzestrzeganie przepisów drogowych przez nietrzeźwych kierujących był przyczyną 134 wypadków tj. 9,9% wszystkich wypadków. W grupie wypadków zawinionych przez pieszych w wyniku nieprzestrzegania przepisów drogowych w stanie nietrzeźwości piesi spowodowali aż 3,4% ogółu wypadków. Odnotowano wzrost liczby nietrzeźwych sprawców wypadków kierujących pojazdami o 6,3% i spadek liczby nietrzeźwych pieszych sprawców wypadków o 31,7%. Są to wartości większe od średniej krajowej. Mimo, że kontrola policyjna nad tą grupą uczestników ruchu jest w praktyce ograniczona, należy jednak dążyć do zwiększenia jej zakresu z uwagi na ponowne zwiększenie się od roku 2002 udziału nietrzeźwych kierowców sprawców wypadków (po spadku w roku 2001). 30,0 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierowców 25,0 Udział w próbie [%] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu Nieprawidłowe wyprzedzanie Nieprawidłowe omijanie Nieprawidłowe wymijanie Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla Skręcanie Przyczyna wypadku Jazda po niewłaściwej stronie drogi Niezachowanie bezpiecznej odległości Zmęczenie, zaśnięcie Inne średnia z lat 2000, 2001, 2002, 2003 średnia krajowa z roku 2003 Rys Udział poszczególnych przyczyn wypadków drogowych w opolskim i na terenie ca-łego kraju. a) najwięcej wypadków wydarzyło się: we wrześniu i październiku (razem 19,3%), ale największą liczbę ofiar śmiertelnych zarejestrowano w sierpniu (15,3%) i w marcu (14,7% ogółu w roku 2003), w piątki (16,6%), ale podobny udział wypadków wystąpił także w soboty i poniedziałki (15,6% i 15,4 %), w przedziale godzin od do 18.00, i od do tj. w okresie zwiększonego natężenia ruchu związanego z powrotami z pracy, 26

28 b) największy wzrost liczby wypadków w roku 2003 porównaniu do roku 2002 nastąpił w miesiącach styczniu i we wrześniu. Najgroźniejszymi dniami tygodnia były piątek i sobota pod względem ilości wypadków, a pod względem liczby ofiar śmiertelnych poniedziałek, wtorek i czwartek. Wspólne zestawienie najbardziej niebezpiecznych dni i miesięcy wskazuje na występowanie największego zagrożenia w ruchu drogowym w okresie weekendowym, c) niezależnie od podanych powyżej danych z analiz wypadków, o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu może świadczyć także liczba ujawnionych przez policję wykroczeń drogowych. Policjanci służby ruchu drogowego ujawnili w okresie I półrocza 2003 r wykroczeń drogowych, za które represjonowano w drodze mandatu karnego osób, skierowano 859 wniosków o ukaranie do sądów, ujawniono 1395 przestępstw kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości (art.178a 1 i 2 kk.).w przypadkach zastosowano formę pouczenia sprawcy wykroczenia. Liczba ujawnionych wykroczeń w porównaniu do I półrocza 2002 r. spadła o 8929 tj. o 11,5 %, w tym represjonowanych w drodze mandatu karnego o 3605 tj. o 10,7 %. Odnotowano wzrost o 73 tj. o 9,3 % sporządzonych wniosków o ukaranie. Podsumowanie: Na podstawie powyższych analiz ogólnych stwierdzono że jednym z podstawowym problemów województwa opolskiego jest ciężkość wypadków drogowych. Wśród opisanych rodzajów wypadków, które szczególnie wyróżniają województwo na tle kraju należą najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy oraz wywrócenie się pojazdu. Wyniki analizy podawanych w kartach zdarzeń drogowych okoliczności towarzyszących wypadkom drogowym są zbieżne z danymi dla obszaru całego kraju. Brak jest wskazań na szczególną specyfikę województwa opolskiego pod względem potencjalnych przyczyn wypadków, chociaż na uwagę zasługują wypadki spowodowane udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu. 27

29 3. ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU BRD W WOJEWÓDZ- TWIE OPOLSKIM, CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNK- CJONOWANIA ROZWIĄZAŃ 3.1. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WR BRD Struktura WR BRD i jej działania Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana dnia 31 stycznia 2002 roku przez Wojewodę Opolskiego na mocy Zarządzenia nr 17/02. Uczestniczą w niej: Kuratorium, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Politechnika Opolska, Straż Pożarna, Starostwa Powiatowe, Zarządcy Dróg Wojewódzkich, Krajowych i Autostrad, Inspekcja Transportu Drogowego, Naczelna Organizacja Techniczna, oraz Fundacja "PRO LEGE. Radę tworzą 34 osoby reprezentujące ww. instytucje, a przewodniczącym jest wicewojewoda Pan Franciszek Stankala. Sekretariat Rady jest prowadzony przez WORD Opole, zaś funkcję Sekretarza Rady pełni Pan Henryk Dojka. Główne cele Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD określono następująco: tworzenie systemu brd w województwie opolskim zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Krajowy Program brd., opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie brd, między innymi kształcenie kadr administracji publicznej, szkolenia sektorowe, organizacja i współpraca w organizacji konferencji o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie i inicjowanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń z innymi województwami, prowadzenie współpracy z zaangażowanymi w działania na rzecz brd organizacjami i instytucjami pozarządowymi, analizowanie i ocena podejmowanych działań, pozyskiwanie środków finansowych na działania objęte programem z budżetu Wojewody, dotacji instytucji i stowarzyszeń, działania w zakresie profilaktyki i kontroli ruchu drogowego, działania dla poprawy infrastruktury drogowej, rozwijanie ratownictwa drogowego, działania dla poprawy brd w transporcie samochodowym, działania dla zwiększenia zakresu informacje nt. problemów brd w mediach. Przed powołaniem Wojewódzkiej Rady BRD działania na rzecz poprawy brd były regularnie prowadzone przez policję, administrację drogową, administrację rządową i samorządową w tym również kuratorium i poszczególne szkoły w ramach swoich obowiązków statutowych i programów nauczania. W tym okresie nieregularne akcyjne działania były prowadzone przez inne jednostki, m.in. WORD, PZMOT, towarzystwa ubezpieczeniowe, ZHP. Powołanie WR BRD zapoczątkowało okres planowych, bardziej intensywnych wielokierunkowych działań koordynowanych i nadzorowanych przez WR BRD oraz jej Sekretariat. Działania te są zgodne z krajowym programem brd GAMBIT i podejmowane w zakresie możliwym przy posiadanych środkach oraz możliwościach działań statutowych i społecznych. 28

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016 Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na

Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na Drugi Światowy Tydzień BRD ONZ Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa, 6 maja 2013 Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Mgr inż. Wojciech Kustra Politechnika Gdańska castrol@pg.gda.pl Adam Kołodziejski Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział Ruchu

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH Marcin BUDZYŃSKI E-mail: mbudz@pg.gda.pl Kazimerz Jamroz E-mail: kjamroz@pg.gda.pl Wojciech KUSTRA E-mail: castrol@pg.gda.pl Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 2017 OPOLSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO LUTY 2016 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo