Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Czytaj nas także w Internecie - Nowe władze związku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Czytaj nas także w Internecie - http://zzpkm.waw.pl. Nowe władze związku"

Transkrypt

1 ISBN Rozdro a Maj 2010 NR 5 (88) Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Czytaj nas także w Internecie - Nowe władze związku W czwartek 20 maja 2010 roku, w świetlicy Zakładu R1/TW przy Młynarskiej, obradowało Walne Zebranie Delegatów (WZD) Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Podczas obrad podsumowano poprzednią czteroletnią kadencję Zarządu Związku i wybrano nowe władze na kolejną, tym razem na sześcioletnią kadencję. Wydłużenie kadencji Zarządu Związku podyktowane było między innymi obecnymi realiami funkcjonowania organizacji w MZA i TW, jak również potrzebą umożliwienia nowym członkom Zarządu lepszego wdrożenia się w pracę związkową i należytego spożytkowania jej na rzecz statutowych związkowców. Dotychczasowa praktyka wykazała, że okres czteroletni jest zbyt krótki, aby, szczególnie nowi działacze, opanowali trudną związkową pracę i mieli wystarczająco dużo czasu, aby należycie wykorzystać zdobytą wiedzę z korzyścią dla swoich związkowych koleżanek i kolegów. Również dla pozostałych pracowników MZA i TW. Obradom WZD przewodniczył Krzysztof Tomaszewski i Andrzej Stelmachowicz. Zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującego Przewodniczącego Związku jak również sprawozdania ustępującej Komisji Rewizyjnej. W swym wystąpieniu ustępujący Związku Bogdan Bucholc stwierdził między innymi: Minione cztery lata, należy uznać za okres, w którym Związek umocnił swoją pozycję w MZA i TW, co przełożyło się na znaczną poprawę warunków pracy nie tylko dla naszych związkowców, ale wszystkich pracowników. Nie czas i miejsce, aby wykazać wszystkie nasze działania potwierdzające te stwierdzenie, ale patrząc wstecz na minione 4 lata, trzeba powiedzieć, że dzisiejsze MZA i TW to firmy śmiało patrzące w przyszłość. Należy mieć nieskrywaną dumę, że obecny obraz obu firm i ich przyszłość była budowana między innymi przez naszą codzienną praktykę, doświadczenie nie tylko w negocjacjach spraw pracowniczych, ale również doradztwo w funkcjonowaniu gospodarczym. Myślę tutaj o znacznym zaangażowaniu naszych związkowych koleżanek i kolegów w Radach Nadzorczych firm, w Radach Pracowniczych jak również innych strukturach wpływających na codzienne funkcjonowanie firm pod względem BHP, warunków pracy, itd. Mam nadzieję, że nowe władze nie tylko wzmocnią siłę Związku w postaci większej ilości członków, wypróbowanego negocjatora, obrońcy praw pracowniczych, ale również będą kontynuatorem jego historii. Historii, o której nie wolno zapominać, bo ma ponad 100 lat. Obecne Walne Zebranie, to nie tylko czas wyboru nowych władz, ale również czas zastanowienia się nad tym, co zostało zrobione, czego nie udało się załatwić i czy można było zrobić więcej. Zastanowienia się nad pozycją związku w firmie, nad kierunkiem jego dalszych działań w stale zmieniających się warunkach gospodarczych, społecznych. To również czas zastanowienia się, co możemy zrobić dla naszych związkowców, aby spełnić ich oczekiwania związane z przynależnością do organizacji związkowej. Co możemy zrobić dla naszych koleżanek i kolegów z poza organizacji, aby ich praca była bardziej dostrzegalna, odpowiednio doceniana i gratyfikowana. Aby poczuli, że nie jesteśmy organizacją zamkniętą i zapatrzoną tylko w swoich związkowców a otwartą dla wszystkich. Gotową nieść pomoc, wsparcie każdemu, kto się do nas zgłosi i będzie chciał tej pomocy. Na pewno jej udzielimy i nie ważne będą dla nas jego przekonania i orientacje polityczne,

2 2 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Nowe władze związku - dok. ze str. 1 społeczne. Najważniejszym dla nas będzie, iż należy do jednej wielkiej rodziny pracowników stołecznej komunikacji, a ci zawsze słynęli z wzajemnego wsparcia i pomocy. Wiele zrobiono, ale i wiele jest jeszcze do zrobienia. Zarówno w MZA jak i TW w sprawach pracowniczych. Jednym z najważniejszych zadań, jakie czekają związek w najbliższych latach to powstrzymanie utraty kolejnych przywilejów, osłon socjalnych, osłabiania pozycji pracownika w firmie. Powstrzymanie zakusów kolejnych rządów RP chcących pomniejszyć rolę i znaczenie organizacji związkowych w zakładach pracy, co jest wbrew ogólnoeuropejskim tendencjom społecznym zmierzających ku Europie socjalnej, otwartej na ludzi a nie przeciwko nim. W najbliższych latach czeka nas powrócenie do Układów Zbiorowych Pracy (UZP) w TW i MZA. Obecne regulaminy pracy, wynagradzania należy traktować jako tymczasowe uregulowania spraw pracowniczych. Trzeba powiedzieć, że z każdym kolejnym rokiem owa tymczasowość coraz bardziej nie nadąża za zmianami w prawie pracy, warunkach socjalnych, higienie i bezpieczeństwie pracy. Dlatego też należy dążyć do powrócenia do UZP jako dokumentów prawnych elastyczniej regulujących stosunki pracy, obowiązki stron pracodawcy i pracownika, jak wiele innych istotnych warunków, których w chwili obecnej ani regulamin pracy ani regulamin wynagradzania nie są w stanie spełnić. Patrząc na zmiany w Kodeksie, które idą nie ku lepszemu a ku gorszemu, należałoby się pospieszyć z Układami, póki ostatnie przywileje pracownicze, nie zostały z niego skreślone. Mam nadzieję, że rozwaga i wola porozumienia się na linii pracodawca pracownik, zwycięży, jak zawsze i w TW i MZA szybko powstaną Układy, które w zasadniczy sposób nie tylko podtrzymają uprawnienia pracownicze, ale dodatkowo je rozwiną i znowu nasze Układy, będą wzorcowe dla innych. Podobnie jak to było z poprzednim, bo warto dodać, że to właśnie nasz Układ był jednym z pierwszych w warszawskich zakładach pracy i dla wielu innych był niejakim wzorcem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dopracujemy się podobnego, być może również wzorcowego Układu Zbiorowego Pracy. To jest właśnie jedna z najważniejszych spraw, która czeka na swe pomyślne załatwienie w najbliższym czasie. Gdy będziemy mieli podpisane Układy, będzie łatwiej negocjować korzystne dla pracowników warunki płacowe, socjalne. Będzie można pomyśleć o ich rozbudowie, bo będą ku temu podstawy prawne. Ot, choćby wszelkie sprawy związane z dokształceniem się. Dodatkowe urlopy na naukę, zwrot kosztów nauki, itd. Układ Zbiorowy pośrednio może wpłynąć na Fundusz Socjalny i jego zapisy czy odpisy na rzecz pracowników. Np. karpiowego, jajeczka czy innych okazjonalnych nagród dla zatrudnionych bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, itd. Chyba nikomu nie trzeba mówić, jak to poprawia każdemu humor i zachęca do przychodzenia do pracy. Jednak nie zawsze chce to zobaczyć pracodawca, a czasami ma możliwości, aby dodatkowo wynagrodzić pracownika i w sposób pośredni związać go z miejscem pracy, nie tylko pod względem finansowym, ale często ludzkim. Docenieniem tego, że jest i go widzi przez ludzki pryzmat a nie okienko kasowe. Czeka nas także wiele innych spraw do załatwienia, które już rozpoczęliśmy załatwiać a wiele z nich czeka na załatwienie. Wiele z nich będzie można dopiero załatwić po stworzeniu możliwości prawnych nie tylko w firmach, ale również w skali całego kraju. Jedną z nich jest tworzona przez ZZPKM Ustawa o Transporcie Publicznym. Niezwykle istotny dokument regulujący status firm w strukturze gospodarczej kraju. Regulujący i stabilizujący, a to z kolei pozwoli związkowi zawodowemu na umocnienie swojej pozycji i stworzy z organizacji w pełni prawnego partnera do rozmów z pracodawcą. Wszystko wskazuje, że współtworzona przez nasz związek od 4 lat ustawa wreszcie zacznie obowiązywać w tym roku. Te minione 4 lata nie były okresem straconym. Być może, jak twierdzą malkontenci, nie do końca w pełni wykorzystanym, ale zrobiono dużo.

3 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 3 Stoją przed nami nowe, trudne zadania Skrót wystąpienia Bogdana Bucholca obecnego Przewodniczącego ZZPKM w kadencji Na wstępie, chciałbym serdecznie podziękować za ponowny wybór na Szefa Związku i tym samym udzielenie mi votum zaufania, którego postaram się nie zawieść. Obecna kadencja władz Związku, którą właśnie rozpoczynamy zamykając obrady Walnego Zebrania Delegatów nie będzie należała do łatwych. Wiele wytyczonych wcześniej celów zostanie kontynuowanych i doprowadzonych do pomyślnego końca. Czeka nas sporo nowych zadań i wyzwań, które musimy zrealizować nie tylko dla dobra naszych związkowców, pracowników zatrudnionych w MZA i TW, ale również dla przyszłości naszych firm i warszawskiej komunikacji. W najbliższych latach obok poprawy warunków pracy, płacy pracowników warszawskiej komunikacji, które są dla nas najważniejsze, chcemy doprowadzić, aby nasza codzienna praca na rzecz mieszkańców miasta i samego miasta ponownie była traktowana jako służba. By traktowano ją jako pewnego rodzaju powołanie, godnie doceniane nie tylko przez pracodawców, ale również mieszkańców miasta, jego władze samorządowe i publiczne. A skoro to służba na rzecz miasta, to również odpowiednio nobilitowana i honorowana. Za tymi słowami kryje się wiele różnych działań, nie tylko działaczy związku, ale niemal wszystkich pracowników MZA i TW na rzecz pozyskania poza firmami wielu sprzymierzeńców w walce o docenienie niezwykle ważnej roli, jaką spełnia we współczesnej europejskiej metropolii komunikacja zbiorowa. Komunikacja będąca własnością miasta i ściśle z nim powiązana, znająca jego potrzeby i co najważniejsze potrafiąca szybko, nie tracąc wysokiego poziomu świadczenia usług - reagować na jego potrzeby. Nie jest to jednorazowe działanie a cały szereg, czasami wieloletnich, konsekwentnych poczynań popartych nie tylko słowami, ale również konkretnymi dokonaniami. Niewątpliwe pomocną w tych działaniach będzie przyszła ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Jednak sama ustawa to nie wszystko. Musimy pokazać, szczególnie władzom miasta, jak należy ją interpretować, rozumieć i jakie z niej płyną korzyści dla miasta. Wzrost poziomu świadczonych usług, nowoczesność oraz jeszcze lepiej zorganizowana struktura miejskiej komunikacji to tylko niektóre z tych dobrodziejstw. Korzyści dla miasta przełożą się na większe środki łożone na komunikację miejską, co z kolei wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy wszystkich pełniących w niej zaszczytną służbę. Nie możemy o tym zapominać i powta- Nowe władze związku - dok. ze str. 2 Cieszy nas fakt, że z każdym rokiem TW i MZA stają się coraz silniejszymi firmami, śmiało patrzącymi w przyszłość. Trzeba powiedzieć, że nie mała w tym nasza zasługa. Rozumiemy, że pewne zmiany musza być, że nie zawsze możemy postawić na swoim, ale to nie znaczy, że wiele spraw odpuszczamy. Nie, - nie odpuszczamy. Często zmieniamy naszą argumentację i przy każdej nadążającej się okazji powracamy z nimi na forum rzeczowych rozmów. Czasami warto z daną sprawą nieco odczekać, by móc potem załatwić więcej, niż chciało się za pierwszym razem. W naszym związku ZZPKM nie ma spraw przedawnionych, nieaktualnych. Być może nie wszystkie można załatwić od reki, tylko po jakimś czasie, ale zawsze są załatwione. Warto o tym pamiętać. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej jest zawsze otwarty na ludzi, na ich problemy. Dla nas jest ważny każdy pracownik TW i MZA, choć najważniejsi są nasi związkowcy i to ich sprawy są załatwiane w pierwszej kolejności. Podczas obrad WZD w licznych głosowaniach delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Związku składającego się z 60 osób i czternastoosobowej Komisji Rewizyjnej. m Prezydium Zarządu Związku ponownie wybrano Bogdana Bucholca. Do czasu kolejnego zebrania Zarządu Związku powołano również do Prezydium Krzysztofa Tomaszewskiego i Zdzisława Budkiewicza. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została Małgorzata Piliszek. Wiwo w maju 2010 roku.

4 4 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Lista Zarządu ZZPKM Nazwisko i imię Bielewicz Rafał Stachelski Grzegorz Brzózka Wojciech Dąbrowski Paweł Krawczyk Tomasz Lipińska Danuta Boratyński Henryk Czapski Tomasz Ratowski Jan Krystosiak Andrzej Kwieciński Piotr Tomaszewska Marianna Bąk Tadeusz Chełchowski Adam Koziński Ryszard Liberski Waldemar Pawlak Mirosław Rogólska Halina Mokos Tadeusz Tomaszewski Krzysztof Wojtkowska Małgorzata Wojtyra Renata Ciesielska Elżbieta Radwan Waldemar Wojtyńska Iwona Zakład Tramwaje Warszawskie R 1 R 2 R 3 R 4 T 1 T 3 Dyr. Przewodnicząca w kadencji Miejskie Zakłady Autobusowe 1. Biernat Stefan 2. Brysiak Małgorzata 3. Budkiewicz Zdzisław R 1 4. Mrówka Dariusz 5. Paluszek Zbigniew 6. Pustelnik Jerzy 7. Alberski Kazimierz 8. Kuźniak Irena 9. Markiewicz Grzegorz R Wójcik Marek 11. Kulesza Włodzimierz 12. Przychodzki Andrzej R Szyłak Andrzej 14. Borzechowski Jacek 15. Bucholc Bogdan 16. Bujalski Tadeusz 17. Kiczyński Jarosław 18. Łacińska Danuta R Pisarek Artur 20. Przybysz Bożena 21. Talarek Eugeniusz 22. Wikło Witold 23. Ostrowski Jan 24. Sachajski Robert R Milewska Jolanta Przewodnicząca 26. Płocharczyk Cezary 27. Sakowska Marianna ORT 28. Włodarczyk Andrzej 29. Ambroziak Władysława 30. Gorczyca Urszula 31. Kiczyński Mariusz 32. Podsiedlik Mariusz Dyr. 33. Stelmachowicz Jolanta 34. Stelmachowicz Andrzej 35. Wilk Anna Przewodnicząca Nazwisko i mię Frąckiewicz Jacek Mielcarz Roman Koziński Grzegorz Świerczyńska Marzena Łapczuk Barbara Komisja rewizyjna Zakład/Oddział R 2 TW R 3 TW T 1 TW T 1 TW T 3 TW Cząstkiewcz Sławomir R 1 MZA Jaros Krzysztof R 1 MZA Cedro Sławomir R 4 MZA Komorowska Chęcińska Małgorzata R 4 MZA Wakuła Bożena R 4 MZA Łosiewicz Ryszard R 5 MZA Piliszek Małgorzata Przewodnicząca ORT MZA Kiczyńska Jolanta Dyr. MZA Koper Henryka Dyr. MZA

5 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 5 Prezydium ZZPKM Bogdan Bucholc Krzysztof Tomaszewski Wiceprzewodniczący Zdzisław Budkiewicz Wiceprzewodniczący Andrzej Stelmachowicz członek Paweł Dąbrowski członek Komisja ds. prawa pracy Krzysztof Tomaszewski Andrzej Stelmachowicz Małgorzata Wojnowicz Irena Kuźniak Zespół problemowy ds. motorniczych i kierowców Piotr Kwieciński Robert Achajski Eugeniusz Talarek Jan Ratowski Mariusz Kiciński Danuta Lipińska Komisja BHP Elżbieta Ciesielska Mariusz Podsiedlik Marek Wójcik Jarosław Kiciński Waldemar Liberski Iwona Wojdyńska Komisja Socjalna Anna Wilk Przewodnicząca Grzegorz Stachelski Danuta Lipińska Tomasz Czapski Marianna Tomaszewska Halina Rogólska Renata Wojtyra Waldemar Radwan Stefan Biernat Grzegorz Markiewicz Andrzej Przychodzki Jan Ostrowski Cezary Płocharczyk Jacek Borzechowski Wszyscy byliśmy świadkami ogromnej tragedii powodzi, jaka dotknęła w maju br. niektóre rejony kraju. Tysiące rodzin często zostały pozbawione całego życiowego majątku. Wiele z nich latami będzie próbowało odbudować swoje domy i zapomnieć o tych wszystkich chwilach bezsilności w walce z żywiołem - jakim jest woda. Wszyscy ofiarnie wspomagaliśmy ich w tych chwilach słowem, czynem, materialną pomocą. Jednak nie może się ona skończyć z chwilą, gdy opadnie woda. Dlatego też, właśnie teraz jest potrzebna jeszcze większa pomoc, niż w dniach powodzi. Szczególnie pomoc w zakresie Pomoc powodzianom leczenia urazów psychicznych i powrotu do normalności i wiary w lepsze jutro. Między innymi na taka pomoc mogą liczyć od ludzi dobrej woli, związkowców zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej i NSZZ Solidarność, którzy podjęli się dobrowolnej zbiórki pieniędzy na ufundowaniu grupie dzieci letnich kolonii w Ośrodku Spółdzielni Usług Socjalnych w Łazach koło Łochowa. Jeszcze nie jest wskazana grupa dzieci i z jakiego rejonu objętego powodzią. Wszystko zależy od kwoty, jaką uda się zebrać. Być może będzie to większa grupa, co byłoby wspaniałym gestem z naszej strony pracowników tramwajów i autobusów, że potrafimy okazać serce i zrozumienie. Liczą na to inicjatorzy akcji i mają nadzieje, że wzorem podobnych działań w latach poprzednich, nie zabraknie darczyńców chcących wspomóc zorganizowanie dla dzieci powodzian letniego wypoczynku. Zatem nie szczędźmy pieniędzy i pomóżmy dzieciom, choć przez te kilkanaście dni letniego wypoczynku zapomnieć o tragedii, która przeżyli i którą widzieli. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządach Oddziałowych ZZPKM i NSZZ Solidarność jak również w siedzibach Prezydiów związków. Stoją przed nami nowe, trudne zadania rzać to na każdym kroku nie tylko w firmie, wśród naszych znajomych, ale nasz głos musi być słyszalny również w mieście. Musimy w najbliższym czasie doprowadzić do tego, aby praca w warszawskiej komunikacji ponownie była zaszczytem i powodem do dumy, a nie tylko katorżniczym wykonywaniem marnie opłacanego zajęcia, za jakie jest obecnie postrzegane nie tylko przez samych pracowników, ale również mieszkańców Warszawy. Chyba nikomu nie trzeba mówić, że źle opłacany pracownik, często niedoceniany w miejscu pracy to zły pracownik. To pracownik, który często przynosi firmie straty a nie zyski. Trzeba to zmienić i to jest kolejne wyzwanie nie tylko dla związkowych działaczy, ale dla każdego z nas. Nie tylko poprzez kolejne hasła, nic niewnoszące rozmowy, a rzeczowe, konkretne i możliwe do zrealizowania pomysły, propozycje czy gotowe rozwiązania. Czas skończyć z rozmowami a czas przejść do konkretnego działania. Czekają na to nasi związkowcy. Czekają pracownicy MZA i TW. Nie możemy zawieść ich zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie i wspólnie jako Zarząd i Prezydium ZZPKM od jutra wiele dzisiejszych słów znajdzie swe potwierdzenie w postaci konkretnych czynów i konkretnych efektów z korzyścią dla wszystkich pracowników warszawskiej komunikacji ZZPKM Bogdan Bucholc Warszawa 20 maja 2010 roku

6 6 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Co jakiś czas, warszawską prasę, media obiega informacja o braku kultury osób prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Narzeka się na kierowców, motorniczych, że opryskliwi, niesympatyczni, nieuprzejmi, itd. Jednak jak zawsze, prawda leży po środku i nie zawsze jest obiektywna, jakby się mogło wydawać dziennikarzom, którzy mienią się obiektywizmem i rzetelną informacją. Prawdą jest, że stale zwiększa się ilość skarg pasażerów na prowadzących pojazdy, co niejako potwierdza, ze dzieje się źle. Jednak czy należy szukać przyczyny w braku kultury tylko u samych kierowców, motorniczych? Czy nie należy przyjrzeć się również samym pasażerom? Inną sprawą jest, że to właśnie dziennikarze w ramach szukania sensacji nie tylko fałszują faktyczny obraz, ale również przyczyniają się do wzrostu eskalacji nienawiści, agresji pasażerów do prowadzących pojazdy. Często dziennikarze nieświadomie, nie znając specyfiki pracy, zakresu obowiązków, czy nawet elementarnych zasad jak korzystać z komunikacji zbiorowej podpowiadają czytelnikom pasażerom nowe pomysły na potencjalne konflikty, skargi pomiędzy pasażerami a prowadzącymi pojazdy. Niektóre z tych pomysłów są przenoszone na siłę z innych europejskich miast, jednak pomysłodawca często nie zadaje sobie trudu, aby zrozumieć, że wiele z nich jest nierealnych do wykonania w Warszawie. Nie tylko ze względu na specyfikę miasta, rodzaju proponowanych usług, ale również z powodu innej mentalności mieszkańców, tradycji, uwarunkowań historycznych, wychowania, poszanowania własności, itd. Nie bez znaczenia jest fakt, że również poziom kultury i umiejętność zachowania się w środkach komunikacji miejskiej znacznie na przestrzeni ostatnich lat uległ obniżeniu. Co najgorsze, stale spada, ale tym powinni zając się socjolodzy i psycholodzy społeczeństwa. Sami niewiele zrobimy Jednak nie jest jeszcze za późno, aby zacząć coś w tej sprawie zrobić. Nie powinniśmy czekać, aż ktoś czy coś za nas rozwiąże ten problem. Nie możemy czekać, aż życie wykształci nowe relacje międzyludzkie i nagle, któregoś pięknego poranka, uśmiechem i dobrym słowem pasażer przywita kierowcę, motorniczego, a ten mu równie serdecznym odpowie. Powinniśmy już teraz podjąć pierwsze działania, aby zacząć przeciwdziałać dalszemu spadkowi kultury a następnie wykształcać pozytywne relacje. Wówczas mamy szansę nie tylko zmniejszyć ilość skarg, sprzeczek, dewastacji taboru, ale również zwiększyć ilość pieniędzy, które pozostaną w firmie. A te, zapewne w jakiejś części mogą poprawić warunki pracy, warunki socjalne i co najważniejsze, trafić do naszych kieszeni. Zapewne ktoś zada pytanie jak poprawa relacji pasażer prowadzący pojazd może wpłynąć na zwiększenie ilości pieniędzy? Otóż może w prosty sposób. Wzajemna uprzejmość, wzajemny szacunek wpływa nie zmniejszenie stresu u obu stron. Kierowca, motorniczy wykonujący pracę bez stresu jest bardziej uważny, koncentruje się na prowadzeniu pojazdu a nie tłumieniu w sobie agresji wobec pasażerów i innych na jezdni. Uważny, to unikający kolizji, wypadków, które jakby nie patrzeć wpływają na wzrost strat (mniej pieniędzy wydawanych na naprawy). Pasażer bez stresu nie szuka ujścia swojej agresji nie tylko na motorniczym, kierowcy, ale także na współpasażerach. Wreszcie nieszukający wyładowania swojej agresji na pojeździe (szczególnie wśród młodych). Znowu pewna ilość zaoszczędzonych pieniędzy ( mniej napraw po atakach wandalizmu). Pasażer bez stresu, to również pasażer uprzejmy wobec innych i zwracający uwagę innym, którzy swym zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm (czytaj potrafią prawidłowo korzystać z komunikacji zbiorowej). Tak, to rzeczy ogólnie znane i wszystkim wiadome, tylko dlaczego nie funkcjonują? Dlaczego jest tak, jak jest? Odpowiedz jest prosta. Po prostu, w tym zapędzie, gonitwie rzeczy proste i oczywiste umykają gdzieś na bok, a liczy się tylko wyścig szczurów o lepsze pieniądze, lepszą posadę, uznanie przełożonych. Często nawet własnym kosztem i wyrzeczeniem się zwykłych ludzkich odruchów. Nie liczy się człowiek obok, a liczę się tylko ja. To zrozumiałe i niestety ściśle związane z obecnym tempem życia. Zatem, póki jeszcze nie daliśmy się zwariować do końca zacznijmy, wzorem innych europejskich społeczeństw, zwalczać ignorancję, bezczelność, niewiedzę, indolencję i im pochodne. Nie tylko wśród samych siebie, ale również w otaczającym nas społeczeństwie. Oczywiście, jak zawsze powinniśmy zacząć od samych siebie. Musimy zacząć najpierw szanować siebie. Szanować swoje prawa, starać się zrozumieć swoje postawy i humory. Powinniśmy widzieć w każdym człowieku jego życie i prawo do niego. Prawo, które między innymi pozwala mu na posiadanie lepszych i gorszych dni, nastrojów, humorów. Nie możemy wszystkich traktować jednakowo i mierzyć jedną miarką. Lecz nie może się to skończyć tylko na pustych słowach i marzeniach. Musi za tym iść konkretne działanie. Czyli cała przemyślana i konsekwentnie prowadzana akcja informacyjna, szkoląca, wyrabiająca nawyki. Cały cykl różnego rodzaju szkoleń, akcji ulotowych, różnego rodzaju działań z zakresu psychologii, socjologii połączonych z tzw. praktycznym zastosowaniem. Dopiero wielopłaszczyznowe działanie wytworzy w pracownikach potrzebę zmian własnej mentalności. Wytworzy potrzebę poszukiwania lepszych rozwiązań i tworzenia pewnych wzorców zachowań, które z czasem mogą stać się standardem. Oczywiście równolegle ze zmianą zachowań prowadzących pojazdy i pozostałej załogi powinny iść zmiany zachowań pasażerów. Część z nich powinno być prowadzone w postaci różnych akcji plakatowych, medialnych od poziomu szkół podstawowych, aż po dorosłych czy nawet emerytów. Akcje prowadzone wspólnie przez ZTM, władze miasta, różnego rodzaju organizacje społeczne czy miejskie. Na takie działania muszą znaleźć się pieniądze w miejskiej kasie. Wreszcie czas zacząć działać a nie tylko narzekać i gderać. Są w firmach ludzie, którzy mogą włączyć się czynnie w różnego rodzaju akcje, trzeba im tylko na to pozwolić i co najważniejsze chcieć z nimi współpracować. Wiwo w maju 2010 roku

7 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 7 Patrząc na codzienną pracę kierowców, motorniczych nie ma najmniejszej wątpliwości, że większość prowadzących pojazdy traktuje swoją pracę jak swego rodzaju, specyficzną służbę dla mieszkańców Warszawy. Czasami przypominającą poddaństwo swemu panu. Milczącą, pokorną i z uśmiechem na ustach. Wszak pasażer to nasz pan i darczyńca, bo daje prace i pieniądze, czasami nawet zadowolenie z obu rzeczy. Jednak, czasami nasz pan chyba zbyt dosłownie traktuje swoje prawo i nadużywa jego w sposób, który raczej nie świadczy o jego szacunku do swego poddanego, a raczej traktowaniu go jak przysłowiowego niewolnika, pozbawionego jakichkolwiek praw do życia, a co dopiero do pomyłek. Tak można sadzić patrząc na zamieszczone obok zdjęcie, na którym widać złość pasażera, a raczej przechodnia na pasach, zmierzającego na przystanek autobusowy. Złość, która wyładowała się skokiem w ciężkich butach wojskowych na przednią szybę autobusu, który wjechał na fragment pasów zamiast karnie zatrzymać się przed pasami jak każdy niewolnik by to uczynił, aby pan mógł przejść. Całe szczęście, że szyba była nieco wytrzymalsza i nie doszło do jej całkowitego wybicia i poranienia kierowcy, a skończyło się jedynie wycofaniem autobusu z trasy. Z drugiej strony, trochę szkoda, że nasz pan i władca nie wybił jej i nie znalazł się w środku kabiny kierowcy. Wówczas mielibyśmy sprawcę i płatnika za wyrządzoną szkodę, a tak nasz pan pozostał anonimowym i zbiegł z miejsca wydarzenia. Zapewne po tym udanym razie, ćwiczy teraz w domu swoją technikę skoków na szybę i zapewne w niedługim czasie znowu zobaczymy jego wyczyn na kolejnym autobusie. Znowu będą straty dla firmy, bo w przypadku niewykrycia sprawcy, ktoś musi pokryć koszty. Najczęściej jest to MZA. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek. Niemal codziennością jest, że blisko 20 autobusów każdego dnia jest wycofywanych z tras z różnych przyczyn. Ponad połowa przypadków, to właśnie akty wandalizmu w zależności od humoru naszego pana. Niektóre ograniczające się do zarysowań, malowań, które kosztują w naprawie kilkaset złotych, aż do wybijania kilku szyb, wyrywania drzwi, kasowników i innych mechanizmów, których jednorazowa naprawa kosztuje kilka czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ciekawym jest to, że wandalizm jest nie tylko sprawką ludzi młodych, ale również Pasażer nasz pan? często osób w wieku dojrzałym czy nawet emerytów, którzy dość często robią użytek ze swoich lasek lub innego sprzętu rehabilitacyjnego (kule, itp.), aby wyładować swoją agresję, często niezawinioną przez kierowcę czy motorniczego, a kogoś z ulicy. A, że akurat trafił się kierowca, to po prostu przypadek. Czy teraz można się dziwić, że wobec wzrastającej agresji pasażerów wobec prowadzących pojazdy jest odpowiedz w drugą stronę? Jednak my możemy sobie tylko pogadać, bo wszak w dalszym ciągu pasażer to nasz pan. Wiwo w maju 2010 r Docenić pracownika Mimo spowolnienia gospodarczego, 42 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, natomiast aż 13 proc. firm w Polsce zmaga się z problemem zawirowań kadrowych - dowodzą wyniki raportu Europejskiego Badania Przedsiębiorstw. Wynika z nich, że co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych, a tym samym mniejszą wydajność w pracy. Zmniejszenie rotacji pracowników, wraz z podniesieniem ich zaangażowania oraz motywacji do pracy, staje się więc priorytetem polskich pracodawców. - W dobie spowolnienia gospodarczego duża część firm koncentruje się na działaniach, które pozwolą zmniejszyć koszty bieżącej działalności. W rezultacie decyduje się nie tylko na redukcję zatrudnienia, ale również zmniejsza wynagrodzenia pracowników, którzy pozostali w firmie. - mówi Thierry Iovane, dyrektor na Europę i Amerykę Łacińską CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Podkreśla, że powszechnie pozbawia się lub znacznie ogranicza podstawowe narzędzia motywowania pracowników: premię, świadczenia pozapłacowe czy budżety szkoleniowe. Taka polityka zwykle negatywnie wpływa na wydajność pracy osób zatrudnionych, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wielu polskich firmach nie przywiązuje się wagi do przyczyn składania wypowiedzeń przez pracowników. Tymczasem analiza rotacji pracowników w firmie - to ważne narzędzie dla stworzenia strategii personalnej przedsiębiorstwa. Tylko 28 proc. firm z przewagą polskiego kapitału traktuje politykę personalną na równi z innymi strategicznymi funkcjami w przedsiębiorstwie - Duża rotacja pracowników negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. - dodaje Iovane. - Koszt przyjęcia nowego pracownika na miejsce doświadczonego, który złożył wypowiedzenie, znacznie przewyższa wydatki, które można było ponieść na świadczenia motywujące pracownika, a które uchroniłyby firmę przed stratą wykwalifikowanego personelu. Z innych badań można wnioskować, że rynek pracy staje się coraz bardziej napięty. Np. według marcowego sondażu CBOS 67 proc. Polaków ocenia, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest zła lub bardzo zła, a przeciwnego zdania jest tylko 5 proc. ankietowanych. Brak perspektyw rozwoju, obciążenie pracą oraz rozczarowanie zwolnieniami kolegów - to nierzadko codzienność w wielu firmach w Polsce. Pracodawcy powinni zdać sobie sprawę, że każde niepożądane odejście pracownika z firmy to utrata zainwestowanych w niego środków i czasu. - Pracownik i pracodawca znajdują się w pewnego rodzaju wzajemnej relacji, w której każda strona posiada zarówno swoje obowiązki jak i oczekiwania. - komentuje Iovane. - Wynagrodzenie jest bardzo ważne, jednak pracownika nie można kupić samymi pieniędzmi, ważny jest bowiem charakter pracy, organizacja oraz atmosfera w firmie. Nie bez znaczenia dla pracownika jest stabilność zatrudnienia i możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji. A jak jest w TW i MZA? Czy ta sprawa jest nam obca? Rozdroża Gazeta ZZPKM, W-wa, ul. Siedmiogrodzka 20 Nakład 1500 egz. Wydaje: Prezydium ZZPKM Redaguje: Winek Włodzimierz Fotoskład: Materiały prosimy kierować pod adres: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, tel ,

8 Szanowni Państwo, Z dniem 1 lipca 2010 roku wchodzi w życie nowy, program ubezpieczeniowy dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Nowy program przygotował Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA przy udziale brokera BCU AMA Sp. z o.o. oraz dużym zaangażowaniu działających Związków Zawodowych, w trosce o szeroko pojęty interes wszystkich pracowników. Podstawowym założeniem przyświecającym tworzeniu nowej oferty było polepszenie warunków ubezpieczenia. Nowa oferta grupowych pracowniczych ubezpieczeń na życie zakłada znaczący wzrost wysokości wszystkich dotychczasowych świadczeń jak również została rozszerzona o nowe, dotychczas niefunkcjonujące w MZA Sp. z o.o. ubezpieczenia. Oferta dedykowana jest do wszystkich pracowników MZA Sp. z o.o. zarówno objętych ubezpieczeniami grupowymi jak i dotychczas nie posiadających ubezpieczenia. Z propozycji ubezpieczenia na identycznych warunkach mogą skorzystać także współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników ubezpieczonych wybierając ten sam wariant co pracownik. W nowej ofercie jest sześć wariantów podstawowych z różnymi składkami tj (50zł, 60 zł oraz 70zł). Warianty podstawowe wzbogacone zostały o nowe ubezpieczenia: Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego Plus Dodatkowe świadczenia przysługują za minimum 48 godzinny pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii jak również, z tytułu rekonwalescencji. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji przysługuje ubezpieczonemu, który przebywał w szpitalu co najmniej 14 dni pobyt jednorazowy (świadczenie wypłacane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego trwającego maksymalnie 30 dni wystawionego przez szpital w którym chory był leczony ). W leczeniu szpitalnym Plus PZU ŻYCIE SA istotnie rozszerzyło zakres terytorialny odpowiedzialności o kraje Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA specjalistycznego leczenia tj.: Chemioterapii albo radioterapii, Terapii interferonowej, Wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, Wszczepienie rozrusznika serca, Ablacji. PZU ŻYCIE SA w przypadku specjalistycznego leczenia wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych zapewnia ubezpieczonemu wypłatę świadczenia z tytułu wykonanej operacji chirurgiczne (wg Wykazu Operacji Chirurgicznych, który obejmuje 538 przypadków) w wysokości: - 50 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, - 30 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, - 10 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej III klasy. Karta Apteczna W przypadku pobytu w szpitalu PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu - poprzez wydanie KARTY APTECZNEJ - prawo do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia (ustalonej dla Karty Aptecznej) w dniu pobytu w szpitalu. W każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. Otrzymanie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powoduje przyznanie ubezpieczonemu KARTY APTECZNEJ realizowanej w sieci aptek Dbam o Zdrowie Zmienił się również Pakiet Dodatkowy dla Kierowców. PZU ŻYCIE SA przygotowało trzy warianty różniące się między sobą wysokością świadczenia z tytułu utraty zdolności do pracy w zawodzie kierowcy oraz pojawiły się nowe dotychczas nie występujące ubezpieczenia dodatkowe. Pakiety Dodatkowe proponowane w trzech różnych wysokościach składek 10zł, 20 zł oraz 40zł można dokupić do wybranego Wariantu Podstawowego. Nowe ubezpieczenia w Pakietach Dodatkowych to: Dodatkowe ubezpieczenie Asystent w Czasie Utraty Zdrowia Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnością wystąpienie takich zdarzeń jak: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub NW, wykonanie operacji wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 30%, objęty odpowiedzialnością PZU Życie SA. W przypadku wymienionych zdarzeń PZU Życie SA umożliwia skorzystanie ubezpieczonemu ze świadczeń: domowej opieki pielęgniarki, pomocy w prowadzeniu domu, opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą niesamodzielną, opieki nad drobnymi zwierzętami domowymi, domowej wizyty psychologa, domowej wizyty rehabilitanta lub masażysty, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenia do naprawy przedmiotów użytku osobistego, transportu medycznego, transportu na rehabilitację, drobnych napraw domowych, pomocy osobie wskazanej przez ubezpieczonego. Dodatkowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnością Zagraniczną Konsultację Medyczną, Prywatną Opiekę Domową, Pomoc w planowaniu Leczenia, Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny. W indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy zmniejsza się taryfa składki z 6zł do 5zł Do nowej oferty mogą przystąpić wszyscy pracownicy oraz ich współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci bez okresu karencji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich zdarzeń od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu deklaracji i opłaceniu składki. Wyjątkiem jest tylko niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy w pakiecie dodatkowym gdzie jest karencja 3 miesięczna dla pracowników przystępujących po raz pierwszy oraz do różnicy sumy ubezpieczenia dla pracowników wcześniej ubezpieczonych. Posiadanie ubezpieczenia w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym nie wyklucza możliwości skorzystania z nowej oferty PZU ŻYCIE SA Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w ulotkach, u pracowników Działu Kadr z MZA SP. z o.o. lub u przedstawicieli PZU Życie SA, których numery telefonów znajdują się w ulotkach Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia w przypadku współmałżonków i pełnoletnich dzieci deklaracje dostępne są u osób prowadzących obsługę ubezpieczenia na terenie zakładu pracy. NIE ZASTANAWIAJ SIĘ, NIC NIE TRA- CISZ - TYLKO ZYSKUJESZ!!! Pamiętaj, nowe ubezpieczenie zastąpi dotychczasowe polisy.

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie? Najczęściej zadawane pytania Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2017r. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Przedmiot i zakres ubezpieczenia Slajd 2 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego Na podstawie umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA

REGULAMIN UDZIELANIA REGULAMIN UDZIELANIA KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Załącznik nr /Z//2017/2018 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr Z//2017/2018 Stan prawny na dzień..2017 str. 1 Podstawa prawna: 1. Art.72 ustawy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla Firm

ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla Firm Royal Sp. z o.o. ul. Płk Dąbka 15, 52-208 Wrocław tel: 71-716-45-80, fax: 71-368-18-13 +48 603 796 334 +48 515 084 866 e-mail: info@royal-hr.eu Wrocław, grudzień, 2011r. Oferta na OUTSOURCING USŁUG dla

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe benefity pracownicze. jak nadążyć za trendami rynkowymi? Tomasz Kaniewski Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie

Ubezpieczeniowe benefity pracownicze. jak nadążyć za trendami rynkowymi? Tomasz Kaniewski Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie Tomasz Kaniewski Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie 1. Wyzwania rynku pracy Agenda 2. Dlaczego warto zainteresować się benefitami? 3. EIB doświadczony partner W Polsce brakuje pracowników. Firmy walczą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

13. OŚWIADCZENIE WŁASNE O MOŻLIWOŚCIACH

13. OŚWIADCZENIE WŁASNE O MOŻLIWOŚCIACH Witamy Państwa serdecznie. Poniżej znajdują się listy dokumentów jakie potrzebne będą do złożenia wniosku do AAP. Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. INFORMACJE DO AAP: 1.Imię, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę planowane zmiany w umowach terminowych oraz praktyczne seminarium Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady.

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Seminarium w Warszawie, 30-31 sierpnia 2016 w ramach projektu Europe 2020 and the Baltic Region nr VS/2015/0403 Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja Referencje

Rekrutacja Referencje - Wstęp Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Formalny, adresowany do kilku osób,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 308 Warszawa, 24 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZ MOTYWACYJNY

DROGOWSKAZ MOTYWACYJNY RAPORT RYNKU ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH PRZY WSPÓŁPRACY CO PRZYNIESIE ROK 2017 Rok 2017 zapowiada się jako kolejny, w którym rynek pracodawcy będzie się zmieniał w rynek pracownika. Rywalizacja o kandydatów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu), OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria transportowa Tacho-Tir Frąc, Romaniuk sp. j. to firma zajmująca się kompleksową obsługą firm transportowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy Poradnik Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy Poradnik Michał Jabłoński Krzysztof Koźmiński Projekt realizowany w ramach programu

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp...7 Część I Regulacje podstawowe odnoszące się do organizacji i porządku pracy...11 Rozdział 1. Regulamin organizacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy...13 Hierarchia i struktura

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na przełomie czerwca i lipca 2009r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo