Nr 5/93 MAJ Obchody 750-lecie miasta, czyli konkurs bachowski, pieczęć, kartka, znaczek i ciekawa propozycja. s. 3, 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5/93 MAJ 2006. Obchody 750-lecie miasta, czyli konkurs bachowski, pieczęć, kartka, znaczek i ciekawa propozycja. s. 3, 26"

Transkrypt

1 Nr 5/93 MAJ 2006 ISSN Obchody 750-lecie miasta, czyli konkurs bachowski, pieczęć, kartka, znaczek i ciekawa propozycja gorzowianina s. 3, 26 Kierowcy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na ulicach Gorzowa s Po raz drugi 2 kwietnia zaczarował nas. Jak gorzowianie uczcili pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II s Jak znaleźć mieszkanie w Mediolanie, a jak się mieszka we Frankfurcie? - o tym piszą nasi korespondenci, młodzi gorzowianie, którzy kształcą się za granicą s. 24 Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie świętował kwietnia swoje 35-lecie. Poza spotkaniem oficjalnym z VIPami, uczelnia wyszła do mieszkańców ze wszystkim, co najlepsze podczas festynu na Starym Rynku.

2 Więcej na stronie 4-6 2

3 Z okazji tej ważnej rocznicy miasto funduje mieszkańcom dwa spektakle w teatrze (koszt jednego spektaklu to 5 tys. zł). 2 i 3 maja o godz. 19 w Teatrze im. J. Osterwy wystawiane będzie Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, którego premiera odbyła się w lutym. Wstęp na oba przedstawienia jest bezpłatny. Osoby, które chcą być pewne, że dostaną dobre miejsca, mogą je sobie zarezerwować w Biurze Obsługi Widzów tel Nie jest to jednak konieczne, gdyż jak zapewnia Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru na pewno nikt chętny nie zostanie odesłany z kwitkiem. 3 Maja refleksyjnie Z okazji Święta 3 Maja miasto proponuje mieszkańcom trochę inny sposób uczczenia 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji, niż tradycyjny capstrzyk czy akademię. Fot. ANETA BORUCH GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 5 (93) MAJ 2006 r. - Jestem szczęśliwy stwierdził Jan Tomaszewicz podczas konferencji prasowej przed świętem że miasto zdecydowało się na taką formę obchodów. My jakby trochę wstydzimy się świętow a n i a świąt narodowych. Wspaniale, że możemy to święto obchodzić w teatrze, ogląd a j ą c spektakl tematycznie związany z 3 Maja. Nie jest to zaproszenie do teatru, żeby się rozerwać, tylko na poważny spektakl. Jest to okazja do spotkania z dramatem Wyspiańskiego, co też jest ważne, bo my po drodze gubimy gdzieś dramat narodowy, a tam jest chwila przemyślenia dla każdego z nas. 3 maja o godz w katedrze odbędzie się Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych zakładów, szkół, organizacji. Podczas nabożeństwa aktorzy Teatru im. J. Osterwy w kostiumach ze spektaklu zaprezentują fragmenty Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego traktujące o wolności. Oprawę muzyczną przygotowuje Gorzowska Orkiestra Dęta. Uroczystości wojewódzkie zaplanowano w tym roku w Świebodzinie. DOROTA FRĄTCZAK Na kartce i na znaczku Jest już okolicznościowa pieczęć i pierwsza kartka promująca miasto z okazji jubileuszu. Na specjalnej konferencji prasowej w siedzibie poczty przy ul. Jagiellończyka zaprezentował je prezydent Tadeusz Jędrzejczak. Gorzów po raz pierwszy w swej historii pojawi się na znaczkach pocztowych. Gorzowski skrzypek Adam Bałdych z zespołem Up to Date zdobył Grand Prix 42. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu oraz główną nagrodę indywidualną dla najlepszego muzyka. Adam jest wychowankiem Małej Akademii Jazzu. Piękny prezent na 20 lecie MAJ. Bogusław Dziekański Czytelnicy Gorzowskich Wiadomości Samorządowych Na kolekcję kartek okolicznościowych złoży się 10 wzorów. Na każdej z nich będzie rycina przedstawiająca znane miejsce w Gorzowie. W tym roku wyjdą 3 kartki, zaś reszta w następnym. Korespondentkę z katedrą i fontanną na Starym Rynku można nabyć w każdym gorzowskim urzędzie pocztowym. Autorem kolekcji jest plastyk Dariusz Sapkowski. On też zaprojektował okolicznościową pieczęć zawierającą kolorowe logo oraz obiegowy znaczek pocztowy. Pieczęć obowiązywać będzie do końca 2007 r., zaś znaczki dzięki staraniom prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, premiera Kazimierza Marcinkiewicza oraz dyrektora Stanisława Kisiela Gorzów doczeka się też znaczka okolicznościowego wyjdą w przyszłym roku. W maju w Urzędzie Miasta zostanie wymieniony papier firmowy, a każda koperta wychodząca z magistratu będzie miała specjalne, jubileuszowe oznakowanie. Autorem systemu identyfikacji wizualnej opartego na logo obchodów 750-lecia jest Marek Krzyżaniak. WOJCIECH WYSZOGRODZKI Biuro Obchodów 750-lecia Miasta Gdzie jest pieczęć? u urzędy pocztowe: ul. Jagiellończyka, ul. Pocztowa, ul. Marcinkowskiego, ul. Wróblewskiego i ul. Kombatantów u Kancelaria ogólna Urzędu Miasta hol przy ul. Sikorskiego 3-4 u Wydział Rozwoju i Promocji Miasta UM, ul. Drzymały 44 u zabytkowy tramwaj 3

4 4 Decyzje Prezydenta 27 marca l Wydział Edukacji przygotował propozycję podziału zł otrzymanych od wojewody z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Wysokość przyznanych środków pozwala wypłacić 1766 stypendystom stypendium szkolne w wysokości 46 zł miesięcznie za styczeń i luty br. Wydział przygotował też 13 wniosków o przyznanie zasiłku socjalnego. Ta pomoc jednorazowa (200 lub 280 zł) jest przyznawana uczniowi w szczególnych okolicznościach, np. śmierć rodzica, utrata źródła utrzymania, trudna sytuacja materialna. Po przydzieleniu pomocy pozostanie kwota zł, która będzie stanowić rezerwę. l Wydział Kultury Fizycznej przygotował informacje o stanie organizacyjnym i finansowym Uczniowskich Klubów Sportowych. W Gorzowie działa 17 UKS ów, które w ramach 37 sekcji zrzeszają 966 zawodników. W szkołach podstawowych i gimnazjach działa 11, a w ponadgimnazjalnych 9 klubów. UKS y organizują wiele masowych imprez sportowych i rekreacyjnych. Większość z nich uczestniczy w imprezach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży, organizowanej przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Nieliczne w systematycznych rozgrywkach organizowanych przez regionalne związki sportowe. Kluby otrzymują pieniądze na swoją działalność z różnych źródeł. Z budżetu miasta w 2005 roku przekazano UKSom zł w tym roku planuje się przeznaczyć zł. Do najczęściej wymienianych przez działaczy tego środowiska postulatów należą: - potrzeba modernizacji urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego, - zwiększenie środków na działalność w tym organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego, - postulat, aby działalność UKS stała się integralną częścią szkoły, LXVIII sesja Rady Miasta Co, gdzie powstanie Na sesji 29 marca radni przyjęli kilka uchwał związanych z miejskimi nieruchomościami. u Rada zgodziła się na odstąpienie od trybu przetargowego w sprawie dzierżawy działki przy ul. Cichońskiego i wydzierżawienie tej nieruchomości na 9 lat i 11 miesięcy Stowarzyszeniu Kupców Targowiskowych. Uchwała ta ma na celu rozwiązanie problemu kupców targowiskowych z ul. Nadbrzeżnej, gdzie w związku z planowaną budową bulwaru targowisko zostanie zlikwidowane. Nowe targowisko na 120 pawilonów przy ul. Cichońskiego ma być nowoczesne, spełniające wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. I kupcy, i klienci zyskają tam lepsze warunki. u Uchwałą rady miasto przekaże darowiznę w postaci budynku przy ul.walczaka 14 (po domu dziecka) wraz z działką na Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podmiejskiej i Bierzarina LXIX sesja Rady Miasta Dochody w 2005 roku wyniosły zł i były o ponad 27 mln zł wyższe niż zakładała pierwotnie uchwała budżetowa. Wpływ na to miało m.in. zwiększenie dochodów z udziału w podatkach dochodowych oraz zwiększenie dotacji przez wojewodę na realizację zadań administracji rządowej i zadań zleconych (m.in. na przeprowadzenie wyborów, prace geodezyjne, straż pożarną, ratownictwo medyczne zakup wyprawek szkolnych, Posiłek dla potrzebujących ). Wydatki wyniosły zł, nadwyżka wyniosła zatem zł. Z kredytów, pożyczek i wolnych środków miasto miało w ubiegłym roku ponad 28 mln zł przychodów, na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych wydało ponad 26 mln zł. Utrzy- rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na siedzibę Krajowego Rejestru Sądowego. Środowiska gospodarcze od lat czekają na powołanie w Gorzowie KRS. W związku z decyzją Ministra Sprawiedliwości wychodzącą na przeciw tym oczekiwaniom, prezes Sądu Okręgowego wystąpił do miasta z prośbą o pomoc w zapewnieniu obiektu na siedzibę nowej jednostki. u Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podmiejskiej i Bierzarina o powierzchni 22,5 ha (z tego 19 ha gruntów komunalnych). Z tego 20 ha gruntów rolnych postanowiono przeznaczyć na cele nierolnicze, a konkretnie na usługi rzemieślnicze i drobną produkcję, z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi. u Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmieniona została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na północ od ul. Myśliborskiej. Zamieniona została funkcja parkingowa części terenu na funkcję usługową oraz dopuszczony podział terenu na mniejsze działki. Zmiana ta polegać będzie na określeniu nowych wskaźników miejsc parkingowych. Z wnioskiem takim zwróciła się spółka Superhobby Market Budowlany OBI. (df) Z nadwyżką i inwestycjami Na sesję 26 kwietnia przygotowane zostało sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. many był wysoki poziom inwestycyjny poniesione nakłady to zł, w tym ze środków własnych miasta zł, reszta pochodziła z budżetu państwa, refundacji UE, PHARE i innych funduszy. Dochody Jak co roku największy udział w dochodach miały subwencje (94 mln zł), udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków (64 mln zł) i dotacje (prawie 54 mln zł). Głównym źródłem dochodów własnych miasta były tradycyjnie opłaty i podatki lokalne, które przyniosły ponad 62 mln zł (z tego 45 mln zł sam podatek od nieruchomości, ponad 4 mln zł z opłaty komunikacyjnej, 3 mln zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, 2 mln zł podatku od środków transportowych, 1,2 mln zł z opłaty targowiskowej). W dalszej kolejności budżet miasta zyskał 15 mln zł ze sprzedaży udziałów w PEC, ponad 12 mln zł dochodu z majątku, prawie 7,5 mln z ł z pomocy zagranicznej, 2,6 mln zł za spłatę rat za sprzedane nieruchomości, 2,5 mln zł za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Ponadto znaczące kwoty dochodów pochodziły z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2 mln zł), z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (1,9 mln zł), wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych (1.9 mln zł), zajęcie pasa drogowego (1,6 mln zł). Wydatki Największą pozycją po stronie wydatków była oświata, na

5 LXVIII sesja Rady Miasta Podczas sesji 29 marca: u Radni przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez miasto Gorzów. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze działanie miejskiego konserwatora zabytków, kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków, wydawanie zaleceń pokontrolnych, zaleceń konserwatorskich, itp. u Zatwierdzony został plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku. Z ogólnej puli zł przyznanych przez prezesa PFRON powiatowi grodzkiemu część pieniędzy jest nienaruszalna, przeznaczona na zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, a część w wysokości zł do podziału przez Radę Miasta. Radni postanowili pieniądze te przeznaczyć zgodnie z potrzebami gorzowian w mniejszej kwocie na rehabilitację zawodową (170 tys. zł) i wyższej na rehabilitację społeczną ( zł). którą wydano prawie 107 mln zł (o 1 mln zł mniej niż przewidywał budżet po zmianach, a o ponad 7 mln zł więcej w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu) oraz pomoc społeczna (ponad 63 mln zł). Kolejne znaczące pozycje to transport i łączność (ponad 36 mln zł), administracja publiczna (23 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (21 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (18 mln zł), edukacyjna opieka wychowawcza (11 mln), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,8 mln zł), bezpieczeństwo publiczne (8,6 mln zł), kultura (5,8 mln zł), kultura fizyczna i sport (4,2 mln zł), ochrona zdrowia (3,3 mln zł) obsługa długu publicznego (3,1 mln zł). Zabytki, dopłaty i herb u Ustalono zasady odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy przy ul.armii Polskiej i filii przy ul. Wyszyńskiego. Osoby o najniższych dochodach zwolnione są z odpłatności, osoby samotne o dochodach % kryterium dochodowego i żyjące w rodzinach o dochodach 0d 171 do 200% kryterium dochodowego ponoszą 50% odpłatności, osoby samotne o dochodach powyżej 250% kryterium dochodowego i 200% w przypadku osób żyjących w rodzinie ponoszą pełną odpłatność. W ubiegłym roku miesięczna wartość zakupionych materiałów wynosiła 24,50 zł na jednego uczestnika. LXVIII i LXIX sesja Rady Miasta ZASŁUŻENI Inwestycje Największe wydatki inwestycyjne pochłonęły w ubiegłym roku transport i łączność blisko 21 mln zł. Pieniądze wydane zostały na modernizację stacji paliw MZK, budowę zachodniej obwodnicy Gorzowa, wykup działek przy ul. Teatralnej pod trasę alternatywną, budowę drogi nr 22 (ul. Podmiejska, ronda), zabezpieczenie antykorozyjne mostu Lubuskiego, budowę ul. Janockiego, przebudowę przepustu na rzece Srebrnej, przebudowę zatok i przystanków MZK. Gospodarka mieszkaniowa pochłonęła prawie 14 mln zł (główne koszty to modernizacja budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nabywanie nieruchomości). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zyskały inwestycje nakładem blisko 3,7 mln zł (mieści się tu uzbrojenie Górczyna, restrukturyzacja Zawarcia inkubator przedsiębiorczości, budowa i modernizacja oświetlenia, budowa parku Górczyńskiego, parku przy Dekerta i Czartoryskiego, zagospodarowanie otoczenia Pałacu Ślubów, realizacja lokalnych inicjatyw). Na remonty, modernizację i doposażenie szkół wydano 2 u Rada przejęła na własność miasta dwa samochody, które nie zostały odebrane z parkingu przy ul. Szczecińskiej, prowadzonego przez OSiR. Są to maluch i polonez z 1980 roku. Właściciele mimo powiadomienia nie zgłosili się przez pół roku po swoje samochody i wykazali żadnego zainteresowania nimi. u Rada wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu Gorzowa przez Wydawnictwo Unitex Sp. z o. o. z Bydgoszczy w albumie fotograficznym pt. Polska stolice województw. Podobną zgodę dla celów wydawniczych uzyskał zespół Mali Gorzowiacy oraz spółka Ziemia Gorzowska. (df) Radni na sesji 29 marca postanowili przyznać Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. 21 osobom oraz jedną odznakę zbiorową. Odznakę otrzymają: Andrzej Borówko, Marian Brzeczka, Mieczysław Czekirda, Irena Falkowska, Leonard Góryń, Stanisław Hutorowicz, Zbigniew Jarczyński, Barbara Kozłowicz, Władysław Kozłowicz, Helena Kuźmicka, Barbara Łazowska, Kazimierz Pestrowicz, Stanisława Platta, Aleksander Polkowski, Maria Skrzypka, Sławomir Sławiński, Jerzy Szmyt, Henryk Szulżycki, Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk, Waldemar Świątkiewicz oraz Związek Sybiraków w Gorzowie. Uroczyste wręczenie odznak odbyło się 26 kwietnia podczas kolejnej sesji Rady Miasta. (df) mln zł. Z tej kwoty najwięcej, bo 1,6 mln zł pochłonęła budowa boisk szkolnych. Na inwestycje związane z bezpieczeństwem publicznym poszło 700 tys. zł (budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej). Na inwestycje kulturalne przeznaczono zaledwie 100 tys. zł W ramach dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego Miejskie Centrum Kultury zyskało za te pieniądze nowe pokrycie dachowe. Inwestycje w domach pomocy społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny kosztowały niecałe 100 tys. zł. Zakłady budżetowe Miejskie zakłady budżetowe osiągnęły w ubiegłym roku w większości ujemne wyniki finansowe. Miejski Zakład Komunikacji - podobnie jak rok wcześniej - miał w 2005 roku ponad 32-milionowe obroty, dokończenie na str. 6 Decyzje Prezydenta - zwiększenie aktywności uczniów w działalności organizacyjno sportowej. Materiał został przekazany Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta. l Wydział Kultury przedstawił propozycję podziału środków przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2006 roku. Organizacje złożyły wnioski na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej na kwotę zł. Komisja rozpatrująca wnioski miała do dyspozycji 450 tys. zł. Komisja rozpatrzyła propozycję 42 zadań, które zaproponowało 30 organizacji. Wybrano 27 zadań. Prezydent zaakceptował werdykt komisji. l Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przygotowało projekt zarządzenia prezydenta w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie Gorzowa: - Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Spokojnej ,68 zł, - Ośrodku Wsparcia Rodziny przy ul. Kazimierza Wielkiego zł, - Rodzinnym Domu Dziecka przy ul Wyszyńskiego ,40 zł. GCPRiPS ustaliło też średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej: - DPS nr 1 ul. Podmiejska Boczna zł, - DPS nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi ul. Walczaka ,23 zł. Prezydent podpisał zarządzenia. l Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF zwrócił się z prośbą o pomoc w kupnie niezbędnego sprzętu sportowego dla sekcji wioślarskiej. Sprzęt, którym sekcja dysponowała dotychczas, spalił się w pożarze hangaru 13 lutego br. Klub wycenia zakupy ośmiu par wioseł krótkich, ośmiu wioseł długich i silnika do motorówki na zł. Ponadto klub oczekuje pomocy w kwocie zł, 5

6 6 Decyzje Prezydenta którą chce przeznaczyć na budowę hangaru i pomostu do zejścia na wodę. Prezydent postanowił powrócić do wniosku przy rozpatrywaniu podziału tzw. wolnych środków finansowych. l Wydziały Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej opracowały informację podsumowującą imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima Z danych wynika, że z propozycji wypoczynku zimowego korzysta coraz więcej uczestników. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 30 wniosków. Większość dotyczyła sprzedaży mieszkań najemcom lokali komunalnych, gruntów pod garażami będącymi własnością mieszkańców i udzielenia 50 % bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za 2006 r. gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. l Wydział Geodezji i Katastru przygotował dwa wnioski w sprawie skomunalizowania dwóch działek: 232 m 2 przy ul. Olimpijskiej, 178 m 2 w obrębie śródmieścia. Prezydent wyda zarządzenia w tej sprawie. l Wydział Gospodarki Komunalnej poinformował prezydenta o złożonych w przetargu na utrzymanie i konserwacje parków miejskich ofertach. Okazało się, że złożone propozycje o zł, czyli o 34% przewyższają kwotę zapisaną na realizację tego zadania w budżecie wydziału. Prezydent postanowił unieważnić przetarg i zalecił negocjacje z wykonawcami. l W nowym zarządzeniu w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych umieszczono zapis mówiący o tym, że pojazdy do transportu odpadów powinny być wyposażone w elektroniczny system GPS, umożliwiający monitorowanie trasy przejazdu. Zarządzenie wejdzie w LXVIII sesja Rady Miasta Reklamacje wiodą prym Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców przedłożył radnym doroczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2005 roku do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów wpłynęło 1200 spraw (podobna liczba jak w roku 2004). Znaczna ich cześć zakończyła się pozytywnie dla konsumentów, tzn. pozytywnym wyrokiem lub postanowieniem sądowym, uznaniem reklamacji, zakończeniem postępowania komorniczego, itp. Porady i podejmowane interwencje dotyczyły reklamacji towarów i usług (545 spraw), spraw bankowych, systemu argentyńskiego, kredytów konsumenckich, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość, skarg na telekomunikację, telefonie komórkowe i sieci kablowe, odwołań i zaskarżeń decyzji administracyjnych, a także z zakresu prawa pocztowego, ubezpieczeń majątkowych i na życie, prawa miar, prawa energetycznego, prawa i postępowania cywilnego. Rzecznik szczególną wagę Z nadwyżką i inwestycjami dokończenie ze str. 5 tym razem jednak przychody były wyższe od poniesionych kosztów o 135 tys. zł. Dotacja z miasta wyniosła 8,1 mln zł brutto (była niższa od planowanej o 42 tys. zł z tytułu kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji), a wpływy z usług ponad 20 mln zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ponad 41-milionowym budżecie miał przychody o 247 tys. zł niższe niż poniesione koszty. W kwocie przychodów mieści się 4 mln zł dotacji z budżetu miasta. Planowane remonty za kwotę ponad 11,5 mln zł wykonano niemal w 100%. Wierzyciele wspólnoty mieszkaniowe - oczekują od ZGM 5,8 mln zł z tytułu wpłat na fundusz remontowy. Dłużnicy, głównie czynszowi, są winni zakładowi 28,7 mln zł. Przedszkola miejskie osiągnęły przychody o blisko 380 tys. zł niższe od poniesionych przywiązywał do przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności tam, gdzie naruszany był obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji, nieuczciwa, wprowadzająca w błąd reklama i inne przejawy nieuczciwej konkurencji. Przykładem takich działań były wystąpienia do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie tzw. zmowy paliwowej. UOKiK nie uznał by istniała zmowa cenowa, w związku z czym rzecznik zaproponował zmiany w ustawie, polegające na poszerzeniu kompetencji UOKiK, co umożliwiałoby zbieranie dowodów w tego typu sprawach. W swojej działalności rzecznik współpracował z policją i Federacją Konsumentów. Zauważa też w sprawozdaniu, że prokuratury już beż większych oporów wszczynają postępowania z tytułu naruszenia praw konsumenckich przez przed- kosztów, w przychodach mieści się prawie 12,7 mln zł dotacji z budżetu i niecałe 4 mln zł z opłat rodziców. Na remonty przedszkoli wydano ponad 525 tys. zł. Zobowiązania w placówkach wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego ponad 1 mln zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął w ubiegłym roku przychody nieco poniżej 4 mln zł, w tym mieści się prawie 1,1 mln zł dotacji z budżetu miasta), a poniósł koszty na poziomie 3,7 mln zł. Zobowiązania, jakie pozostały na koniec 2005 roku do zapłacenia wynosiły prawie 800 tys. zł. siębiorców i sprzedawców a sądy coraz częściej wydają wyroki korzystne dla konsumentów. Na tej samej sesji radni o 400 zł podnieśli pensję Andrzeja Wawrzyńskiego, miejskiego rzecznika konsumentów i spraw mieszkańców. (df) WARSZTATY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ściegiennego 17 bezpłatne warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pragnących podjąć własną działalność gospodarczą na następujące tematy: Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy Umiejętności i atuty zawodowe w dokumentach aplikacyjnych Sposoby poszukiwania pracy Asertywność w poszukiwaniu pracy Skuteczne porozumiewanie się i autoprezentacja w czasie rozmowy z pracodawcą Stres po utracie pracy Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony Środowiska dysponował w ubiegłym roku przychodami w wysokości zł oraz kwotą zł, jaka była na początku roku. Wydatki wyniosły ponad 1,5 mln zł. Pieniądze wydatkowano głównie na urządzanie i utrzymanie terenów zielonych ( zł), budowę separatorów (195 tys. zł), edukację ekologiczną ( tys. zł). Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska miał w ubiegłym roku do dyspozycji ponad 1,1 mln zł (stan środków na początku roku + przychody). Wydatki wyniosły niewiele ponad 1 mln zł, prawie połowę tej kwoty pochłonęła budowa separatorów, a ponadto utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie stawów i zbiorników przeciwpożarowych, remonty i konserwacja kanałów melioracyjnych, konserwacja wałów przeciwpowodziowych, konserwacja i odbudowa koryta Kłodawki, zagospodarowanie otoczenia stawy przy ul. Błotnej. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miał na początku roku zł, osiągnął następnie przychody wysokości zł, koszty funduszu wyniosły zł. Nadwyżka wykorzystana zostanie w tym roku. DOROTA FRĄTCZAK

7 LXVIII sesja Rady Miasta Dodatkowe pieniądze u Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok Planowany przychód 312 tys. zł został znacznie przekroczony i wyniósł zł. Wpływ na to miały opłaty eksploatacyjne od sprzedaży mapy numerycznej, zwiększenia ilości robót geodezyjnych oraz dofinansowanie wysokości 90 tys. zł przyznane przez Głównego Geodetę Kraju w uznaniu dokonań miasta w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Na planowane wydatki zł zrealizowano jedynie zł, co było możliwe dzięki uzyskaniu korzystnych cen za prace wykonane na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego a także uzyskanie dodatkowych pieniędzy od wojewody na założenie katastru Siedlic, Zieleńca i os. Słonecznego. Pieniądze zaoszczędzone w 2005 roku zostaną przeznaczone w br. na dokończenie prac przy zakładaniu katastru w obrębie śródmieścia, Wawrowa, Zakanala i Zamościa. u W związku z powyższym zmieniono plan przychodów i wydatków funduszu na ten rok, ujmując w nim kwotę zł pozostałych z roku u Przesunięto do innego paragrafu zł zaplanowane w budżecie miasta na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów pieniądze przekazywane przez PFRON mają być ujmowane w klasyfikacji dochodów. u Postanowiono 360 tys. zł zaplanowane w budżecie na modernizację budynku przy ul. Kwiatowej 47 przeznaczyć na zakup czterech mieszkań na zamianę dla mieszkańców najbardziej zagrożonych mieszkań przy ul. Kwiatowej 47f lub na nabycie tych mieszkań od właścicieli. u 1,2 mln zł przeniesiono w budżecie między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. O kwotę tę zmniejszono planowane wydatki na budowę połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22, natomiast zwiększono o tę samą kwotę wydatki na przebudowę mostu Staromiejskiego i ul. Grobli, z przeznaczeniem tych pieniędzy na wykup gruntów oraz pokrycie kosztów notarialnych i sądowych. u Pieniądze zaplanowane w tegorocznym budżecie na przygotowania do obchodów 750- lecia miasta, w wysokości 60 tys. zł, przekazano do miejskich instytucji kultury realizujących poszczególne zadania. 13 tys. zł otrzymała Szkoła Muzyczna I i II stopnia na konkurs bachowski, 45 tys. zł Miejski Ośrodek Sztuki na realizację filmu Wspomnienia z miasta L. oraz 8 tys. zł LXVIII sesja Rady Miasta Nowa sieć, nowy patron Podczas sesji 29 marca radni przyjęli pakiet uchwał związanych z oświatą. u Ustalony został plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Od 1 września 2006 roku, będą to szkoły nr 1, 4 (z filią przy ul. Osadniczej), 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, oraz Sportowa Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 18 przy ul. Walczaka, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 przy ul. Spokojnej. 31 sierpnia br. zakończona zostanie reforma oświaty w mieście. W jej wyniku likwidacji uległy szkoły podstawowe nr 2, 3, 7 i 8. u Ustalony został plan sieci gimnazjów prowadzonych przez miasto. Od 1 września 2006 roku będą to gimnazja nr 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 20, 21, Gimnazjum Sportowe, gimnazja specjalne nr 14, 18, 19 i Gimnazjum dla Dorosłych. W wyniku zakończenia reformy zniknęły gimnazja nr 1 i 10. u Radni przyjęli również uchwały określające na nowo obwody poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów. Potrzeba zmiany obwodów wynikała przed wszystkim z powstania nowych ulic: Sjenitowej, Komeńskiego, Mosiężnej, Żeliwnej oraz z powodu likwidacji kilku szkół podstawowych i gimnazjów. u Z dniem 1 września 2006 Miejskie Centrum Kultury na przygotowanie projektu Światło i dźwięk. u Przesunięto w budżecie pieniądze zaplanowane na inwestycyjne wydatki majątkowe na wdrożenie systemów informatycznych. Na projekt E-urząd przeznaczono zł, a na projekt Gorzowski system oświaty edu-gorzów 500 tys. zł. u Po wykonaniu planowanych cięć trzebieżowych w lasach należących do miasta uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna wysokości zł. Kwotę tę wprowadzono do budżetu i postanowiono przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki leśnej. u Minister Finansów poinformował o ostatecznej wysokości przyznanej subwencji ogólnej i kwotach udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencję ogólną zmniejszono o zł (głównie w części oświatowej w zakresie zadań gminy), udział w podatkach i subwencję ogólną w części oświatowej z zakresu zadań powiatu zwiększono o zł. Po uwzględnieniu zwiększenia i zmniejszenia w budżecie miasta ostatecznie dokonano zwiększenia wydatków o zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i zakup mebli dla Pogotowia Opiekuńczego. DOROTA FRĄTCZAK roku powstanie Technikum nr 9 dla Dorosłych przy ul. Poznańskiej. Założenie szkoły na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ogrodniczych wynika z dużego zainteresowania dorosłych zdobyciem średniego wykształcenia. Najczęściej są to rolnicy z podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem, a istniejące technikum umożliwiało kontynuowanie nauki tylko absolwentom zawodówki. Jednocześnie przyjęto uchwałę nadającą nowej szkole statut. Mowa jest w nim m.in. o tym, że szkołą kształci w zawodzie technik ogrodnik. dokończenie na str. 8 Decyzje Prezydenta życie wówczas, gdy Zakład Utylizacji Odpadów zostanie wyposażony w urządzenie do prowadzenia i rejestrowania monitoringu. 3 kwietnia l Przedszkole Miejskie nr 1 będzie nosić imię Świat Bajeczki Jedynaczki. Imię wybrano, kierując się wynikami plebiscytu ogłoszonego na stronie internetowej przedszkola oraz konkursu przeprowadzonego wśród rodziców i dzieci. Projekt został zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Uroczystości nadania imienia zaplanowano na wrzesień 2006 roku. Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Miasta. l Wydział Edukacji ogłosi konkurs w celu wyłonienia wykonawcy audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 ZPORR Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta oraz Unijna pomoc finansowa dla gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz za środków budżetu miasta. Audyt zewnętrzny jest jednym z warunków prawidłowej realizacji tych projektów. l Protesty mieszkańców i brak decyzji Wydziału Ochrony Środowiska zezwalającej na usunięcie drzew na działce przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 spowodowały, że dyrektor szkoły zmienił koncepcję lokalizacji boisk przy placówce. Zrezygnowano z budowy dwóch boisk do piłki siatkowej a w zamian w tym miejscu powstanie nowa skocznia w dal, której budowa nie wymaga wycinania drzew. Wybudowane zostanie też jedno boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, co spowoduje konieczność wycięcia zaledwie dwóch drzew. Prezydent zaakceptował pomysł. l Wydział Spraw Społecznych przygotował 7 wniosków najemców zalegających z płaceniem czynszu w lokalach komunalnych, zawierających prośby o umorzenie lub rozłożenie długu na raty. W trzech przypad- 7

8 8 Decyzje Prezydenta Nowa sieć, nowy patron kach prezydent nie przychylił się do prośby. l Pięcioosobowa komisja rozstrzygnie konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok l Liceum Plastyczne stara się o środki z programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Warunkiem koniecznym spełnienia wymogów formalnych wniosku jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę wkładu własnego, czyli 10% planowanych kosztów przedsięwzięcia. Szkoła planuje przeprowadzenie remontu swojego obiektu: wymianę okien, remont posadzek, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę dachu. Koszty remontu obliczono na zł. Wkładem własnym może być15 tys. zł zapisane w budżecie Wydziału Edukacji na remont budynku liceum. Prezydent wyraził zgodę. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 45 wniosków. Większość dotyczyła sprzedaży na rzecz najemców lokali komunalnych. Dwie mieszkanki chcą prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na pośrednictwie pracy w zakresie opieki nad dziećmi, osobami chorymi i w podeszłym wieku, w lokalu o powierzchni 11,09 m 2, w budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego 47. Lokal zostanie wystawiony w konkursie ofert na wysokość stawki czynszu. Wnioskujące mogą przystąpić do tego konkursu. AWF poprosił o użyczenie 21 kwietnia placu Starego Rynku, ponieważ chce w tym dniu zorganizować imprezę plenerową z okazji 35-lecia uczelni. Prezydent wyraził zgodę. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok, a dodokończenie ze str. 7 LXVIII sesja Rady Miasta u Rada przychyliła się do wniosku rady pedagogicznej i rady rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 11, tworzących Zespół Szkół nr 21, aby nadać obu szkołom imię Orląt Lwowskich. Praca wychowawcza związana z patronem trwa już od dłuższego czasu i prowadzona jest w ścisłej współ pracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uroczystość nadania szkołom imienia zaplanowana została na maj. DOROTA FRĄTCZAK Piją już gimnazjalistki Radnym przedstawiony został raport na temat zagrożeń uzależnieniami, opracowany przez zespół dr Beaty Orłowskiej z PWSZ. Analizę zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w obszarze spełeczno-ekonomicznym oparto na wynikach badań PreTendenta, które prezentowaliśmy w poprzednim numerze GWS. Badania wykazują, że problem kontaktu z nikotyną, alkoholem, narkotykami pojawia się na etapie VI klasy szkoły podstawowej i z wiekiem uczniów rośnie. W maju i czerwcu 2005 roku przeprowadzono sondaż wśród ponad 7 tysięcy uczniów gimnazjów i szkół średnich (65% ogółu młodzieży szkolnej). Wynika z niego, że ponad 34% uczniów miało kontakt z narkotykami. W gimnazjach ten odsetek jest nieco niższy, w szkołach ponadgimnazjalnych wyższy, tam nawet połowa chłopców deklarowała kontakt z narkotykami. Regularne zażywanie narkotyków deklarowało blisko 17% uczniów (413 osób). Badanie kontaktu z alkoholem wykazało, że 81% gimnazjalistów i blisko 90% uczniów szkół średnich przyznało się do picia piwa (więcej dziewcząt niż chłopców). Alkohole mocne (powyżej 10%) piło 61% chłopców i prawie 70% dziewcząt z gimnazjów oraz około 80% uczniów szkół średnich. Także po mocne trunki częściej sięgają dziewczęta niż chłopcy. Od 3,2% w gimnazjach do 4,2% w szkołach średnich waha się odsetek młodzieży, stosującej sterydy uzależniające biologicznie. W raporcie jednoznacznie stwierdzono: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że skala zażywania narkotyków przez uczniów rośnie wraz z wiekiem badanych. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że narasta uzależnianie się młodych gorzowian od narkotyków. W raporcie wykorzystane zostały również opinie różnych placówek i instytucji działających w środowisku dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami: świetlic socjoterapeutycznych, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, policji, sądu, organizacji społecznych. W Gorzowie działa 25 świetlic socjoterapeutycznych. W ciągu ostatnich trzech lat znacznie poprawiło się ich wyposażenie. Jest to jak napisali autorzy raportu w głównej mierze efekt przyjętej przez Radę Miasta i Prezydenta koncepcji preferencji działań profilaktycznych przy rozdziale środków przeciwalkoholowych. Z danych Komendy Miejskiej Policji wynika, że wśród czynów przestępczych popełnianych przez nieletnich coraz więcej jest zaplanowanych, przemyślanych, agresywnie i bezwzględnie przeprowadzanych. Z drugiej strony dzieci i młodzież coraz częściej są ofiarami przemocy domowej (w ubiegłym roku ponad 200 nieletnich). Wiele problemów wynika dokończenie na str. 10 Parafia pomocna Przy parafii św. Józefa w Gorzowie Wlkp. przy ul. Brackiej powstała Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej rodziny, znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji. Msza święta 20 marca, związana z uroczystością świetego Józefa, otworzyła działalność poradni. Podczas mszy ks. Dariusz Orłowski, diecezjalny duszpasterz rodzin, wręczył misje kanoniczne do pełnienia posługi osobom, które będą udzielały porad. W poradni, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 18-20, dyżurują: prawnik, psycholog, pedagog, teolog, doradca zawodowy, doradcy rodzinni, instruktor naturalnego planowania rodziny oraz radny miasta. Celem poradni jest udzielanie bezpłatnej pomocy małżeństwom, całym rodzinom oraz poszczególnym jej członkom w rozwiązywaniu problemów małżeńskich rodzinnych, wychowawczych, szkolnych, a także problemów natury moralnej i religijnej, wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami doktryny chrześcijańskiej, wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych. Do zadań poradni należy m.in. pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych, w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych, w rozwiązywaniu problemów bytowych; pomoc w zadaniach wychowawczych, szczególnie trudnościach, jakie przynosi indywidualność dziecka i jego przemiany rozwojowe. W przyszłości planuje się organizowanie cyklicznych spotkań dla rodziców z psychologiem, pedagogiem czy doradcą rodzinnym. ANITA ŁUKOWIAK Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy parafii p.w. św. Józefa (klasztor O.O. Oblatów) ul. Bracka 7, Gorzów Wlkp. tel

9 Spokój wartość rynkowa Rozmowa z radną IRENĄ FRANCZAK - Skierowała pani pismo do prezydenta miasta z propozycją przeprowadzenia szkoleń na temat mobbingu. Dlaczego uznała pani to za takie potrzebne? - Jest to sprawa priorytetowa i ogólnie społecznie ważna. Mobbing jest od zawsze i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, a my, jako Polska, jesteśmy w Unii Europejskiej pod tym względem na pierwszym miejscu. Mam dokumenty, które to potwierdzają, bo jestem przeszkolona w tym zakresie przez Państwowy Instytut Demokratyczny i od półtora roku udzielam pomocy prawnej i wzmacniającej dla poszkodowanych pracowników, jeżeli chodzi o stronę psychologiczną. Przemiany społeczne lat 90-tych doprowadziły do tego, że mamy ogromne bezrobocie i teraz paranoja w zakładach pracy sięga już obłędu, bo kod rzucony w mediach przez pracodawców jak ci się nie podoba, to możesz się zwolnić, ogromny zakres obowiązków nakładany przez pracodawców, mnóstwo różnych ustaw, które nie mają powiązań, powoduje niezdrową atmosferę w zakładach pracy. Doświadczają tego nie tylko pracownicy w spółkach, ale również w jednostkach samorządowych, budżetowych, w policji, itd. - Pani jest już na emeryturze, więc skąd teraz wzięło się pani zainteresowanie mobbingiem? - Z tym wiąże się moje pierwsze wejście do Rady Miasta na początku lat dziewięćdziesiątych i działalności w Solidarności. Stan wojenny spowodował agresywne, niemerytoryczne załatwianie spraw restrukturyzacji i odwoływanie dyrektorów poszczególnych firm. Rok Dyrektor Tadeusz Jankowski zostaje odwołany ze stanowiska dyrektora MZK i oczywiście związek zawodowy Solidarność przystąpił do walki o zakład, o pracowników. Ja stanęłam na czele tej walki. Rzucano na nas kalumnie, że żyjemy na koszt innych. Czuliśmy się oszukani i pokrzywdzeni, no a przede wszystkim pokrzywdzony został dyrektor Jankowski. Ja byłam ofiarą jako pracownik i dyrektor Jankowski również. Od 1980 roku jestem członkiem Solidarności i tak się uczyłam wiedzy, która doprowadziła mnie do samorządu. W 1994 roku 16 pracowników MZK startowało w wyborach do samorządu, nam dwojgu dyrektorowi Jankowskiemu i mnie - udało się wejść do rady. Te doświadczenia były bardzo trudne, niesamowicie raniące. Na sesjach Rady Miasta były nieustanne przepychanki, projektów uchwał było aż dwadzieścia. - Czy można uznać, że pani oraz inni pracownicy MZK przeżyli w tamtym czasie coś w rodzaju mobbingu? - Tak i myślę, że my, dzięki naszym konsekwentnym działaniom w radzie, pozwoliliśmy przetrwać Miejskiemu Zakładowi Komunikacji i pracownikom, wywalczyć dotacje dla zakładu działającego na rzecz mieszkańców miasta. Nie umniejszając zasług pana Jankowskiego ja byłam zakładnikiem i moja rodzina także, uderzano w nas, pominę szczegóły, bo one nie są w tej chwili istotne. Jestem szczęśliwa, że mogłam podjąć walkę z mobbingiem. Miałam takie informacje, które wymusiły na mnie, że musiałam wybrać albo życie, albo śmierć, a życie oznaczało walkę z mobbingiem. Wówczas wyszedł mi z pomocą Roman Rutkowski, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności. Pojechałam na przeszkolenie do Gdańska. - Na czym to szkolenie polegało? - Po pierwsze uczono nas jak rozpoznać zachowania mobbingowe, jak one skutkują. Są negatywne nie tylko dla ofiary, czyli osoby, która jest terroryzowana przez jeden podmiot czy grupę pracowników, ale również wskazaniem było to, że na tym cierpi pracodawca. Pracodawca często nawet nie jest zorientowany, że traci swój osobisty autorytet i traci ten autorytet firma. Uczono nas, jak przeciwdziałać mobbingowi, jak dojść do opracowania strategii bezpiecznej firmy, co zrobić, żeby w zakładach pracy żyło się spokojnie, bo spokój jest wartością rynkową dla firmy. I to jest bardzo istotne. - Osoby z jakich firm najczęściej trafiały do pani na dyżury w Zarządzie Regionu Solidarności? - Jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy, dlatego nazw firm nie mogę podać. Mogę natomiast powiedzieć, że to są szkoły, przedszkola, urzędy państwowe, policja, spółki. - Czyli jak Polska długa i szeroka, wszędzie można spotkać zjawisko mobbingu? - Tak jest. Tak jest! - Czy pani zdaniem można skutecznie walczyć z mobbingiem? Czy nie jest to tak, że zawsze pracodawca, czy zwierzchnik będzie miał przewagę nad pracownikiem? - Można skutecznie walczyć z mobbingiem, ale najpierw musimy jako społeczeństwo dokończenie na str. 10 Decyzje Prezydenta kładnie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminny fundusz został zwiększony o zł, jest to różnica pomiędzy stanem środków obrotowych na początku roku, a kwotą należności, które będą regulowane w latach następnych. Kwotę zł zamierza się przeznaczyć na: zł na konserwację koryta Klodawki, zł na ścieżki spacerowe i plac rowerowy w parku przy ul. Dekerta, zł na separatory na wylotach miejskiej kanalizacji, na modernizację kanalizacji deszczowej. Do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jako stan początkowy - zostanie wprowadzona kwota zł. Fundusz planuje się przeznaczyć na: zł na remont zasilania w wodę stawu przy E. Plater, zł na utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów, zł na konserwację koryta Kłodawki. l Przedłużająca się zimowa aura spowodowała konieczność przesunięcia terminu wykonania prac doczyszczania po zimie jezdni dróg przez PGK Altvater. Spółka będzie miała dodatkowe 14 dni na usunięcie piasku i zanieczyszczeń z jezdni na terenie miasta. l 11 przedsiębiorców nie zachowało procedury przy ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ośmiu nie złożyło w terminie oświadczeń, uiszczając terminowo opłaty, natomiast trzech ani nie złożyło oświadczeń, ani nie uiściło opłat. Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej zaproponował prezydentowi, aby uznać wyjaśnienia, jakie złożyło pierwszych 8 przedsiębiorców, a w przypadku tych, którzy nie wnieśli opłat i nie złożyli oświadczeń, wydać decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń. 9

10 Decyzje Prezydenta l Obradowała komisja do spraw dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dwa wnioski złożyło Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej. Pierwszy dotyczył remontu schodów terenowych w zachodniej części parku muzealnego (koszt prac zł), drugi konserwacji i restauracji budynku głównego muzeum (koszt dokumentacji zł). Oba oceniono pozytywnie. Komisja rekomenduje udzielenie dotacji celowej w wysokości 30% koniecznych nakładów. Decyzję musi potwierdzić Rada Miasta. l Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa jest współinicjatorem utworzenia Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych pod nazwą Połączenie kolejowe Berlin - Gorzów Wlkp.. Działania koordynacyjne w tej sprawie podjął prezes Frankfurckiego Instytutu Logistyki. Odbyły się już dwa spotkania, które zakończyły się ustaleniem treści umowy założycielskiej.14 instytucji i osób, w tym Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., złożyły deklarację uczestnictwa w strukturach ugrupowania. Spotkanie, połączone z podpisaniem aktu notarialnego umowy założycielskiej odbędzie się 27 kwietnia. ciąg dalszy ze str. 9 poznać, co to jest mobbing i skutki przemocy, które są tragiczne nie tylko dla mobbingowanej ofiary, ale również dla jej rodziny. Tu nie chodzi o małą rodzinę mąż, żona, dzieci - ale o rodzinę wielopokoleniową, bo to często dziadkowie ponoszą koszty leczenia, pomocy, itd. Człowiek mobbingowany jest uległy i często nie zdaje sobie sprawy, w jakim procederze uczestniczy. Dotyczy to zarówno osób o mocnym charakterze, mocnej osobowości, jak i osób introwertycznych, wyciszonych, łagodnych. Mobbing dotyka również pracodawców. W Stanach Zjednoczonych około 200 osób jest zabijanych rocznie. Niemcy wydają tysiące, tysiące euro na przeciwdziałanie mobbingowi. - Pracownicy nie zdają sobie sprawy, że są prześladowani, a pani zdaniem pracodawcy czy szefowie zdają sobie sprawę, że bywają katami? - Nie, właśnie generalnie rzecz biorąc nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego trzeba informować, prosić, przekonywać, że jest to problem ogólnospołeczny. Do mnie trafiają ludzie po próbach samobójczych. Z Romanem Rutkowskim w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w spotkaniu związków zawodowych z Lubuską Federacją Pracodawców i mówiłam tam, jak to działa. Padły słowa o współpracy, ale efekt Piją już gimnazjalistki dokończenie ze str kwietnia l 10 szkół złożyło 12 projektów do programu Sokrates Comenius. Przykładowe tytuły programów: Życie w przeszłości egzystencja dziś, Parki narodowe dziedzictwo narodowe, Speculum internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego, Europa w czasach przedromańskich. Weryfikacja złożonych wniosków będzie prowadzona do końca lipca tego roku. We wrześniu odbędą się spotkania z dyrektorami szkół, których wnioski zostaną zatwierdzone do realizacji. l Prezydent skierował do Rady Miasta inicjatywę uchwałodawczą w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1. Jest to wynik konsultacji prowaz ogólnie złej sytuacji rodzin w Gorzowie (bezrobocie, bieda, niepełnosprawność). Autorzy raportu jasno stwierdzają, że poprawy sytuacji rodzinnej nie ma możliwości całkowitej pomocy. Postulują też wzmocnienie finansowe placówek i organizacji pozarządowych, aby mogły pełniej służyć profesjonalną pomocą. Często są one jedynymi, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym patologiami. Spokój wartość rynkowa był nijaki. Oni nie wierzą w to, ponieważ tego nie przerabiali na swojej skórze. - Kogo takie szkolenie, o które prosi pani prezydenta T. Jędrzejczaka, miałoby objąć? - Ponieważ sprawa jest paląca, myślę że szkolenie powinno odbyć się etapowo: dla działaczy związków zawodowych, pracodawców, policji, prokuratury, psychologów i oczywiście dla dyrektorów poszczególnych firm, jednostek budżetowych, samorządowych, gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej oraz zainteresowanych mieszkańców. Szkolenie będzie przeprowadzał Pomorski Instytut Demokratyczny, który jest do tego profesjonalnie przygotowany. Dopiero wówczas, gdy świadomość społeczna będzie właściwa, gdy każdy mieszkaniec będzie wiedział co to jest Zwrócono uwagę na niedostateczną liczbę miejsc w ośrodkach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie obecnie na miejsce czeka się około roku oraz na brak w Gorzowie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Strategia rozwoju województwa zobowiązuje do wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży. DOROTA FRĄTCZAK mobbing, możliwa będzie skuteczna walka z nim. Ci specjaliści zapoznają radnych. Komisja Spraw Społecznych ma opracować odpowiednią strategię Zero tolerancji dla przemocy i to powinno zaowocować. Myślę, że pierwsze szkolenie powinno odbyć się jeszcze przed wakacjami. - Dziękuję za rozmowę. DOROTA FRĄTCZAK REGGAE NAD WARTĄ (piątek i sobota) Amfiteatr, ul. Drzymały wstęp 5 zł Miejskie Centrum Kultury po raz drugi zaprasza na reaktywowany festiwal Reggae nad Wartą. Koncert Mikey Dread z zespołem (3 Jamajczyków, 7 Amerykanów) będzie prawdziwym świętem dla fanów po obu stronach granicy. Miłośników ska zachwyci niewątpliwie europejska gwiazda - Yellow Umbrella z Niemiec, Skanakan i Sakra. Słuchającym hip-hopu polecamy zespoły ragga w najlepszej polskiej reprezentacji tj. Vavamuffin, Jamal, Naturall Dread Killaz, Wszystkie Wschody Słońca. Pokłon w stronę tradycji wykonają Jahpan, Dubska, Indios Bravos i gwiazda każdego festiwalu - osobistość muzyki reggae - Mikey Dread z Jamajki. Absolutnie dla wszystkich zagrają Strachy na Lachy, zespół którego liderem jest kultowa postać muzyki alternatywnej, Krzysztof Grabarz Grabowski. Odkładając na bok często zbędne klasyfikacje, wyrażamy przekonanie, że muzyka reggae przypadnie do gustu i tym, którzy szukają w niej przekazu uniwersalnych, pozytywnych wartości i tym, którzy znajdą w niej okazję do tanecznej zabawy, czy po prostu muzycznej uczty dalekiej od popkulturowego dnia codziennego. 10

11 Kierowcy o bezpieczeństwie Gorzowskie Stowarzyszenie na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy MZK przeprowadziło w kwietniu ankietę wśród kierowców MZK na temat bezpieczeństwa. Wpłynęło 57 wypełnionych formularzy. Zawodowi kierowcy odpowiadali na pytania, jakie widzą największe zagrożenia w ruchu drogowym, jakie przystanki uważają za najbardziej niebezpieczne, które z nich powinny zostać przebudowane lub przeniesione w inne miejsce, gdzie mają trudności z włączeniem się do ruchu, czy na przystankach powinny zostać wymalowane linie peronowe, jak oceniają ronda w Gorzowie i co ich zdaniem sprawia kierowcom największe trudności, co stwarza problemy w eksploatowanych obecnie autobusach, czy potrafią udzielić pierwszej pomocy. Jest to pierwsza próba napisał Grzegorz Musiałowicz, wiceprezes stowarzyszenia - zbadania wielu problemów, jakie od wielu lat powodują zmniejszenie bezpieczeństwa naszej pracy, niezadowolenie i negatywny stosunek pasażerów do kierowców w niektórych, całkowicie od nas niezależnych sytuacjach oraz utrudniają nam pracę. Stowarzyszenie sygnalizuje problemy od 2001 roku. Do dziś jednak, mimo obietnic, nie zostały podjęte konkretne działania. Nie zajęto się nawet umieszczeniem tzw. linii peronowych na chodnikach wytykają działacze stowarzyszenia. Pięć lat temu władze miasta zapewniały, że zostaną przebudowane przystanki (np. Widok obiecano przebudować od podstaw w 2002 roku), ale do dziś tak się nie stało. Nowo powstające przystanki są realizowane w sposób niezadawalający zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów (np.ul. Zielona, Spokojna czy Tesco ). Tabor niskopodłogowy (ponad 50 % autobusów) wymaga dostosowania zatok przystankowych do tych pojazdów, tymczasem następowały zmiany utrudniające podjazd tymi pojazdami na przystanki (np. przy ul. Towarowej). Sprawa przystanku autobusowego przy ul. Żelaznej czytamy w komentarzu do ankiety - stanowi do dziś jeden z bardziej jaskrawych przejawów lekceważenia bezpieczeństwa ruchu na terenie naszego miasta. Problemy z bezpieczeństwem ruchu w Gorzowie znane są od dawna i stanowią zagrożenie dla wszystkich, a szczególnie dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Wyniki ankiety mają pomóc określić największe zagrożenia w ruchu drogowym na terenie miasta oraz pomóc je wyeliminować. Za największe obecnie zagrożenie uznano duże natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza tirów oraz nieprzestrzeganie przepisów, wymuszanie pierwszeństwa, brak doświadczenia i wiedzy o ruchu drogowym młodych kierowców, zły stan dróg. Wymieniano również parkowanie w miejscach niedozwolonych, niską aktywność policji, zbyt wąskie pasy ruchy, w szczególności na rondach i zakrętach, złośliwość i brak kultury uczestników ruchu (w tym motocyklistów), brak ostrożności pieszych, niewielką ilość ścieżek rowerowych, a także korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu. Kilkakrotnie wskazano na niewłaściwe umieszczenie przejść dla pieszych, niekiedy bezpośrednio przed przystankiem (przez co stojący autobus zasłania widoczność i pieszym, i kierowcom aut), jak i bezpośrednio na odcinku przystanku (jak ul. Estkowskiego, Fabryczna, Towarowa czy Śląska). Za najbardziej niebezpieczny uznali przystanek autobusowy przy al. Konstytucji 3 Maja Żelazna oraz Widok na ul. Walczaka, zatokę SP 13 na ul. Piłsudskiego, AWF na ul. Estkowskiego (w kierunku os. Staszica). Wymieniono też przystanki: Słowiańska na ul. Chrobrego, Walczaka przy Białym Kościele, Marcinkowskiego Staszica (końcowy), Towarowa przy szkole i Fabryczna naprzeciw banku, PKO na ul. Górczyńskiej, Chopina, Karnin, Zagrodowa. O Żelaznej jeden z ankietowanych napisał wręcz: tam może dojść do tragedii. W większości te same przystanki pojawiają się w odpowiedzi na pytanie, które przystanki w pierwszej kolejności należy przebudować oraz na których niemożliwy jest podjazd blisko krawężnika. Kierowcy (ponad 96,5 %) postulowali wymalowanie żółtych linii peronowych na przystankach, aby w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo oczekujących pasażerów. Narzekali też, że wyjeżdżając z przystanków często mają kłopoty z włączeniem się do ruchu. Najczęściej wymieniano przystanki, z których po włączeniu się do ruchu trzeba na krótkim odcinku przeciąć co najmniej dwa pasy Najbardziej niebezpieczny przystanek autobusowy przy al. Konstytucji 3 Maja Żelazna oraz przystanki, przy których natężenie ruchu jest bardzo duże. Oceniając gorzowskie ronda ponad połowa stwierdziła, że są one dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym i znacznie ułatwiają ruch w mieście. Głosy negatywne wskazywały na niedostosowanie dużej części rond do większych pojazdów, jak ciężarówki i autobusy oraz krytykowało ograniczanie widoczności poprzez kopce i nasadzenie krzewów jako ograniczające widoczność kierowcom mniejszych aut. Część ankietowanych uznało, że są one zbyt słabo oznakowane, a także że niektóre z nich wcale nie spowalniają ruchu, np. rondo Piłsudskiego, Solidarności i Górczyńskie. dokończenie na str. 12 Decyzje Prezydenta dzonych z dyrekcją, radą pedagogiczna, rodzicami uczniów placówki. Od kilku lat obserwuje się zmniejszony nabór uczniów do tej szkoły. Większość uczniów z obwodu Gimnazjum nr 1 kontynuuje naukę w gimnazjach nr 3 i nr 7. We wrześniu uczniom klas II i III stworzona zostanie możliwość kontynuacji nauki w Gimnazjum nr 3 przy ul. Szkolnej 4. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, uwzględniającego odległość miejsca zamieszkania od szkoły, obwód likwidowanego gimnazjum zostanie przypisany do gimnazjów numer 3, 7, 13 i 21. l Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jeszcze raz poprosiło prezydenta o umorzenie odsetek od pobranej, a nie wykorzystanej dotacji. Towarzystwo zwróciło dotację w całości, ale za okres, w którym środki te były do ich dyspozycji, zgodnie z przepisami, naliczono 550 zł odsetek. Towarzystwo nie ma pieniędzy, aby zapłacić odsetki, a powody niewykorzystania otrzymanej dotacji były od nich niezależne. Prezydent skierował sprawę do radców prawnych. l Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich Kuna poprosiło prezydenta o rozważenie możliwości przyznania 50 tys. złotych na sfinansowanie robót końcowych na rewitalizowanym statku zabytkowym Kuna. Większość prac umożliwiających żeglugę jednostki została wykonana, pozostały do zrobienia: - izolacja termiczna i akustyczna, - szalowanie pomieszczeń przeznaczonych dla pasażerów, - kupno stylowego, drewnianego koła sterowego, - kupno lub wykonanie mebli - stylowych, nawiązujących do epoki, - wykonanie osprzętu pokładowego. Prezydent postanowił powrócić do wniosku przy podziale tzw. wolnych środków z budżetu. l Wydział Spraw Społecznych przygotował wnioski wnuków zajmujących mieszkania po zmarłych dziadkach, 11

12 12 Decyzje Prezydenta zawierające prośby o podpisanie umów najmu. W dwóch przypadkach prezydent przychylił się do wniosków, gdyż wnukowie spełniali warunki określone w uchwale Rady Miasta. Te warunki to wspólne zamieszkiwanie przez ponad 5 lat i prowadzenie wspólnego gospodarstwa. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej wybrało 123 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Listę zweryfikował Powiatowy Urząd Pracy, który zakwalifikował 87 osób. Osoby te mogą przepracować 10 godzin tygodniowo od maja do listopada br. Ponieważ przewiduje się zarobek w wysokości 6 zł za godzinę, łączna kwota świadczeń wyniesie zł, z czego refundacja z Funduszu Pracy zł. W maju potrzebnych będzie na ten cel zł, a spodziewana refundacja to zł. Prezydent rozpatrywał też 3 wnioski dłużników czynszowych, zawierające prośby o umorzenie, bądź rozłożenie długów na raty. W jednym wypadku prezydent przychylił się do rozłożenia zadłużenia na 36 rat. Coraz więcej dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo kierowanych jest do rodzin zastępczych. GCPRiPS złożyło wniosek o przyznanie dodatkowych zł na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Prezydent podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków. l Wydział Kultury przedłożył propozycję uczczenia obchodów 215. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Zaproponował wykupienie spektaklu Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im. J. Osterwy. Być może udałoby się poprzedzić spektakl mszą w Katedrze. W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców można zdecydować się na wykupienie dwóch przedstawień. Prezydent przystał na propozycję. l Wydział Dróg i Transportu przygotował projekt zarządzenia prezydenta w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do sprzedaży sezono- Wymarzony plac zabaw Jest wiele dróg prowadzących do realizacji marzeń, jedną z nich był konkurs plastyczny pt. Wymarzony plac zabaw, przeznaczony dla dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Gorzowie Wlkp. Miał on na celu włączenie do wspólnej zabawy rodziców i dzieci, wykorzystanie ich pomysłów Kierowcy o bezpieczeństwie dokończenie ze str. 11 Niewiele było poważnych uwag do stanu technicznego autobusów. 18,5 % ankietowanych wytknęło słabe ogrzewanie pojazdów w warunkach zimowych, awaryjność niektórych podzespołów, stan techniczny starszych autobusów, a także zbyt słabe silniki jak na strome drogi w mieście. Po około 10 % badanych na zagospodarowanie terenu zielonego wokół przedszkola oraz uzyskanie funduszy ze sprzedaży prac na aukcji przedszkolnej. Plac zabaw to miejsce, które rozwija różnorodne inteligencje, sprawność fizyczną, pomysłowość i zainteresowania dzieci. Wychodząc naprzeciw marzeniom i potrzebom rozwojowym dzieci, nauczycielka Monika Szatkowska, wyszła z inicjatywą zorganizowania konkursu na terenie placówki. Konkurs został przyjęty z dużą aprobatą rodziców i nauczycieli. Założeniem naszego przedszkola jest dążenie do wychowania młodego człowieka poprzez twórcze jego działanie. Umiejętne wplatanie aktywności plastycznej dziecka w codzienne jego działania pozwala na podejmowanie wszelkich aktywności artystycznych. Na wernisażu, który odbył się 11 kwietnia, prezentowano 34 projekty wykonane różnymi technikami. Nie było przegranych i wygranych. Wszyscy projektanci, dzięki hojności sponsorów, zostali nagrodzeni. Do pozyskania Wystawa makiet i obrazków w różnych technikach, wymarzonych i wykonanych przez dzieci placów zabaw Fot. (x2) archiwum sponsorów włączyły się nauczycielki Beata Grzegorczyk i Katarzyna Adamajtis. Sponsorów pozyskano wśród rodziców oraz ludzi wielkiego serca poza terenem przedszkola. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się także rodzicom, którzy podczas aukcji zakupili wspaniałe projekty i tym samym dołożyli kolejną cegiełkę na wyposażenie placu zabaw. Podczas licytacji zebrano ponad 600 zł. Konkurs był świetną zabawą, integrującą rodziców i dzieci oraz pierwszym krokiem do spełnienia dziecięcych marzeń. - Pomysł był nowy opowiada Maciek - mama sklejała, przygotowywała, ja wycinałem i malowałem. Chciałem zrobić pracę na konkurs, bo mama i ja bardzo lubimy razem rysować, coś robić. Biorę udział we wszystkich konkursach, bo bardzo to lubię. - Ciocia chciała wyznaje Paulina - żebym razem z nią zrobiła jakąś pracę na konkurs. Wujek Dawid kupił różne patyczki i kołeczki i razem z nami kleił i malował. Dwa dni robiliśmy plac zabaw. Tak fajnie się bawiliśmy, że nawet ciocia zapomniała o obiedzie. Wszyscy mamy nadzieję, że już niebawem przy naszym Paulina Jaroszewicz z ciocią i wujkiem zrobiła wymarzony palc zabaw, który zdobył nagrodę publiczności przedszkolu stanie wymarzony plac zabaw. KATARZYNA ADAMAJTS MONIKA SZATKOWSKA BEATA GRZEGORCZYK negatywnie ocenia hamulce, nadmierny hałas podczas jazdy, przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdów i brak kabin w niektórych typach autobusów. Zwrócono też uwagę, że zły stan dróg w mieście bardzo źle wpływa na komfort podróżowania oraz stan autobusów niskopodłogowych, które mają mniejsze koła i bardziej narażone są na awarie podczas jazdy prze dziurawe drogi. Ankieta wykazała, że 78% kierowców uważa, że potrafi udzielić pierwszej pomocy pasażerom w nagłych wypadkach.tylko jedna stwierdziła, że nie potrafi udzielić takiej pomocy, 19% nie odpowiedziało wcale na to pytanie. Średnia lat pracy ankietowanych kierowców w zawodzie to ponad 23 lata. Najmłodszy przepracował 4 lata w zawodzie, najstarszy 39 lat. Badani przepracowali w Miejskim Zakładzie Komunikacji średnio ponad 16 lat. (df)

13 TARGOWISKA PRZYSZŁOŚCI Po wielu perturbacjach z targowiskami miejskimi i sporach z kupcami część tych problemów zaczyna być pomyślnie rozwiązywanych. 20 kwietnia odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję spółki Kupiec Gorzowski przy ul. Witosa (za Panoramą i Tesco). Tam po wybudowaniu nowoczesnej Targowisko na Nadbrzeżnej wkrótce przejdzie do historii Tu powstanie nowoczesna hala targowa Kto powiedział, że biznes to zabawa dla dorosłych, ten pewnie nie przewidział, że w interesach z powodzeniem radzi sobie młodzież. A młodym - jak powszechnie wiadomo - zapału i pomysłów nie brakuje. Produkują wyroby okolicznościowe. W szkole zdają swój pierwszy egzamin dojrzałości z biznesu, bo właśnie dostali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Przedsiębiorstwo Produkcik O kim mowa? Firmie nastolatków z Ekonomika, SPEEDeX, która ma zamiar podbić Warszawę, gdzie odbędzie się finał konkursu. Jest jedynym przedsiębiorstwem z województwa lubuskiego, które dotarło tak hali targowej z parkingiem handlować będzie część kupców z ul. Nadbrzeżnej, których pociągnął za sobą janusz Jarema, prezes Stowarzyszenia Kupiec Gorzowski. Pozostali kupcy z Nadbrzeżnej, którzy nie odważyli się na ten krok, dostali od miasta do dyspozycji teren przy ul. Cichońskiego. Pod potrzeby nowego targowiska powiększono teren wyburzając niedawno starą kotłownię. Rada Miasta zgodziła się na odstąpienie od trybu przetargowego w sprawie dzierżawy tej działki i wydzierżawienie nieruchomości na 9 lat i 11 miesięcy Stowarzyszeniu Kupców Targowiskowych. (df) Stara kotłownia przy ul. Cichońskiego została wyburzona, by więcej miejsca było na nowe targowisko Tak będzie wyglądało targowisko XXI wieku Na podbój stolicy Fot. archiwum wysoko. Jury sklasyfikowało je na pierwszym miejscu, a to zobowiązuje. - Nie możemy zmarnować szansy, jedziemy tam, żeby wygrać mówi Michał Słoma, jeden z nastoletnich przedsiębiorców. Do Warszawy pojedzie tylko czworo z czternastoosobowej ekipy SPEEDeXu. Jak sami deklarują, wybiorą najlepszych, bo liczy się sukces całej firmy. Młodym przedsiębiorcom w zadokończenie na str. 14 Decyzje Prezydenta wej i kiermaszowej oraz urządzania ogródków letnich w pasach drogowych. Wyznaczono 25 miejsc do sprzedaży sezonowej: owoców, okularów, kwiatów, zniczy itp. Miejsca pod ogródki są wyznaczone w 7 miejscach, oprócz tego dopuszcza się umieszczenie ogródków letnich, okazjonalnej sprzedaży kwiatów, wystawiania stolików z parasolami, ekspozycji towaru w innych miejscach po uzgodnieniu warunków z zarządcą terenu. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami wspólnie z ZGM, mając na uwadze sytuację finansową środowiska kupieckiego i rzemieślniczego, zaproponowały prezydentowi pozostawienie stawek czynszu w 2006 roku na dotychczasowym poziomie. Wniosek w tej sprawie musi zaopiniować Komisja Gospodarki i Rozwoju. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 49 wniosków. Większość dotyczyła sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydział przedstawił też wyniki rokowań na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i usługi komercyjne - większość zakończyła się powodzeniem. Nie udało się natomiast sprzedać w przetargu działki o powierzchni 954m 2 przy al. Konstytucji 3 Maja. Prezydent postanowił ogłosić kolejny przetarg. l Miejski Zakład Komunikacji przygotował sprawozdanie ze swej działalności za 2005 rok. MZK zrealizował zadania przewozowe, osiągając za rok ubiegły stratę wynoszącą 320,5 tys. zł. Wynik finansowy brutto, wypracowany w 2005 r. jest dodatni 134,6 tys. zł, jednak uwzględnienie obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowało stratę. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gorzowa Wlkp. do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n/odrą. 13

14 14 Decyzje Prezydenta l Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przygotował roczne sprawozdanie z działalności za 2005 rok. Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad Rady Miasta. l Sprawozdanie finansowe za 2005 rok przygotował też Ośrodek Sportu i Rekreacji. Działalności zakładów budżetowych miasta poświęcona będzie jedna z sesji Rady Miasta l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej opracował informację o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta na koniec 2005 roku. Wartość komunalnego majątku trwałego na koniec ubiegłego roku wynosiła zł. W porównaniu do stanu z końca 2004 roku wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu o ,72 zł, czyli o 1,63%. Fot. archiwum dokończenie ze str. 13 Na podbój stolicy 19 kwietnia l Prezydent Oświęcimia zaproponował prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi uczestnictwo w Radzie Honorowej Komitetu Wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu. Chodzi o deklarację dobrej woli i duchowe wsparcie idei byłych więźniów obozu, którzy chcą oddać hołd ofiarom wojen a jednocześnie stworzyć z Oświęcimia miasto pokoju i pojednania. Projekt kopca opracował były więzień Auschwitz, prof. Józef Szajna. Prezydent wyraził zgodę na przystąpienie do Rady Honorowej. l Wydział Spraw Społecznych zaproponował nowy skład komisji do opracowania wieloletniego programu gospodarowania wieloletnim mieszkaniowym zasobem gminy. Komisja będzie siedmioosobowa z przewodniczącą Dorotą Modrzejewską Karwowską, naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych i członkami Ireną Olszewską, zastępcą naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Barbarą Napiórkowską, naczelniczką Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Jackiem Stróżewskim, miejskim konserwatorem zabytków, Pawłem Jakubowskim, dyrektorem ZGM, Marią Góralczykrządzaniu miniprzedsiębiorstwem pomagają nauczyciele opiekunowie: Halina Urban i Jarosław Kapelarz, którzy w szkole zajmują się tematyką finansów i przedsiębiorczości. Oni także liczą na sukces swoich podopiecznych. Ci działają identycznie, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach. Prowadzą nawet dokumentację finansową. Gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży W ostatnią niedzielę przed Wielkanocą ksiądz Zbigniew Samociak, proboszcz parafii katedralnej, urządził happening z udziałem wiernych. Objechał na karym kucyku Stary Rynek, trzymając w ręku gałązkę palmową. Za sprawą Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszkańcy rozweselili się brzmieniem kapeli U Zbycha, starsi gorzowianie wtórowali kresowe Tylko we Lwowie. Magia kolorów i przedświątecznych zakupów przyciągnęła gorzowian w ten słoneczny dzień. Nietrudno było spotkać zwiedzających z bagażem zakupów w Konkurs umożliwia weryfikację działań i konfrontację własnych dokonań z osiągnięciami kolegów i koleżanek z innych szkół. Działania miniprzedsiębiorstw zostają poddane życzliwej ocenie przedstawicieli biznesu. Konkurs organizowany jest już po raz dziesiąty. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo nagrodzone Grand Prix reprezentuje Polskę w europejskim konkursie, organizowanym przez Junior Achievement-Young Enterprise Europe. Tegoroczny konkurs odbędzie się w Interlaken w Szwajcarii. ŁUKASZ CHWIŁKA Ale palma! Przed dwoma tysiącami lat wjechał do Jerozolimy Jezus Chrystus na osiołku. W ręku trzymał gałązkę palmową, która w dzisiejszych czasach bije na alarm, że za tydzień święta! Lubię ciasto orzechowe dobre jest też morelowe lubię babę i mazurek bo jest lepsze niż ogórek Dzień 5 kwietnia to prawdziwy festiwal ciast świątecznych oraz ozdób wielkanocnych. W holu Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 na pięknie przystrojonych stołach wystawione były wypieki przygotowane przez przy- jednej, a z palmą w drugiej ręce. - Podczas świąt mówi Halina Mostowska, która kupiła ręcznie wykonaną palmę próbuję uświetnić stół wielkanocny tak, aby dorównał temu wigilijnemu. Aby podtrzymać tradycję, Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował konkurs na najładniejszą palmę. Zgłosiły się cztery grupki dzieci. - Nasz gigant ma cztery metry chwali się Maja Piaseczna, uczestniczka konkursu i jest największy spośród pozostałych! Żółte, różowe, grube i chude, ładne i piękne, z kłosami lub KIERMASZ WIELKANOCNY szłych kucharzy pod opieką pani Wioletty Bukowskiej oraz ozdoby wykonane przez uczniów ogrodników pod opieką pani Małgorzaty Kosińskiej. Świąteczne przysmaki miały powodzenie zarówno wśród uczniów, jak i pracowników szkoły. MARIA RYŁKO nauczyciel Gimnazjum nr 14 kwiatami wszystko po to, by zdobyć nagrody ufundowane przez firmę Metro-Gewert. Zwyciężyła trzymetrowa, żółta palma wykonana przez dzieci i opiekunów ze świetlicy specjalistycznej przy ulicy Mieszka I. Wygrali tym samym rower. Uczestnicy, którzy wywalczyli drugie miejsce otrzymali odtwarzacz DVD, trzecie - słuchawki, za pozostałe zestaw słodyczy. Niestety, komercja wdziera się w tradycje i święta. Hitem stają się czekoladowe zajączki, baranki, śmiguski na wodę czy tandetne kurczaczki z plastiku. - Im większa, tym droższa mówi Kamil Zahorski, który sprzedawał palmy pod katedrą. Te bardziej wymyślne są po 7 złotych, zwykłe po cztery. Pamiętajmy jednak, że gałązka palmowa ma symbolizować treść Świąt Wielkanocnych, a nie ich formę. MAŁGOSIA BIK Dyngus 2006

15 Veto Ekonomika najmocniejsze Veto agresji i przemocy - pod tym hasłem już po raz drugi w Teatrze Osterwy odbyła się impreza z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych, której główną ideą jest przedstawienie różnych aspektów zjawiska, jakim jest przemoc. W tym roku główną nagrodę otrzymał gorzowski Ekonomik. Fot. ANETA BORUCH W tej edycji imprezy udział wzięło pięć szkół. Tradycyjnie na scenie wystąpili uczniowie, którzy sami stworzyli swoje scenariusze. Wszyscy wykazali się nie tylko talentem aktorskim, ale pokazali jak dużym problemem jest przemoc i jak trzeba z nią walczyć. - Było to niesamowite podejście emocjonalnie mówi Joanna Kaup-Zimna, naczelnik sekcji prewencji gorzowskiej policji. Nie dało się ukryć, że młodzi bardzo to przeżywają. Są to ich scenariusze. Wiele miesięcy nad tym pracowali i oddają wszelkie możliwe aspekty przemocy. Taki sposób przekazu swoich emocji i myśli cieszy się dużym uznaniem wśród młodych ludzi, którzy nie zawsze traktowani są przez dorosłych, jak osoby mające pełne prawo do głośnego wyrażania swojego zdania. Formy teatralnego przekazu są jak najbardziej trafne, by to własne zdanie wyrażać. Łukasz Sowiński ze zwycięskiego Ekonomika, uczestnik i zarazem autor scenariusza w swojej grupie, jest przekonany o słuszności konkursów, które pozwalają młodym ludziom wnikać w trudne problemy dorosłości. Jak sam tłumaczy Musi być coś takiego organizowane, bo młodzież w ten sposób pokazuje swoje zdanie na trudne i bulwersujące tematy, ale przede wszystkim tragiczne problemy, które mogą przecież dotknąć każdego z nas! Jego szkolny kolega Dawid Siewruk, z którym przedstawiał scenkę, jeszcze głębiej wnika w problemy agresji i przemocy Chodziło nam o to, żeby nie pokazywać tego w sztuczny sposób, żeby nie opowiadać i nie mówić o tym, ale pokazać tę agresję zarówno w domu, jak i w szkole. Chcieliśmy pokazać, że kłopoty w domu powodują problemy w szkole. Zależało nam, żeby pokazać te zależności. Przekaz, jaki zaprezentowali GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 5 (93) MAJ 2006 r. zwycięzcy, był bezapelacyjnie najlepszy. Gromkie brawa dla wygranych, ale i wielkie oklaski dla wszystkich, którzy zmierzyli się w teatralnej walce z przemocą. Zdaniem przewodniczącej jury, Iwony Kusiak, wygranymi byli wszyscy, którzy podjęli tak trudny temat. Jednak jak sama mówi: Każda grupa przedstawiła ten temat w inny sposób, więc braliśmy pod uwagę zaangażowanie i realizację tematu. Przegląd Małych Form Teatralnych odbył się po raz drugi i zorganizowała go Sekcja Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp. ŁUKASZ CHWIŁKA My life w Gorzowie W siedzibie Collegium Polonicum w Słubicach 17 marca odbyła się konferencja zamykająca projekt Junge befragen Alte, czyli Młodzież pyta dziadków. Jej głównym celem było uroczyste wręczenie 20 sporządzonych życiorysów Polaków i Niemców, przedstawicieli pokolenia wojennego i powojennego. Dzięki zaangażowaniu młodzieży w przeprowadzanie wywiadów biograficznych stworzono swoisty pomost między generacjami. Podczas wprowadzenia dr Krzysztof Wojciechowski porównał organizację My life do świata współczesnego. Program konferencji zawierał również wykłady ludzi interesujących się historią życia innych osób, m.in. prof. Dietera Kirchhofera, który opowiadał o pamięci i wychowaniu dzisiejszej młodzieży, jej nastawieniu do spisywania ludzkich losów, Olgi Dębickiej, autorki książki Fotografie z tłem, w której ukazano życiorysy zwykłych, a zarazem nietypowych mieszkańców najpierw Wolnego Miasta, a póżniej już polskiego - Gdańska. Nie zabrakło także uczniów z Polski i Niemiec opowiadających o swych refleksjach na temat utrwalenia historii własnych dziadków. Zamknając projekt dr Krzysztof Wojciechowski podziękował za udział i zaprosił do kontynuacji współpracy z Fundacją My life. W trakcie spotkania ustalono podjęcie współpracy między Collegium Polonicum w Słubicach i Zespołem Szkół Ogrodniczych w Gorzowie, której celem będzie przeniesienie powyższych działań na teren naszego miasta. Zapraszamy do współpracy szkoły, nauczycieli i uczniów, deklarując wsparcie merytoryczne i techniczne. Prace przy projekcie maja szansę być wykorzystane w trakcie obchodów rocznicy założenia naszego miasta. JUSTYNA BIRONT Zespół Szkół Ogrodniczych, Gorzów Wlkp., ul. Poznańska 23 tel. (095) , Decyzje Prezydenta Krawczyk, zastępcą dyrektora ZGM. Wydział proponuje też rozszerzenie składu komisji o dwóch przedstawicieli Rady Miasta. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 38 wniosków. Wśród nich była sprawa nieodpłatnego nabycia od PKP działek stanowiących trakty kolejowe w Zieleńcu i Karninie. Z inicjatywą przejęcia nasypów nieczynnych połączeń kolejowych wystąpiła gmina Górzyca, która chce budować tam ścieżki rowerowe, które połączą Gorzów ze Słońskiem gdzie jest Park Narodowy Ujście Warty. Prezydent uznał, że to wspaniały pomysł i wyraził zgodę kwietnia przebywać będzie w Gorzowie cyrk Korona. Prezydent wyraził zgodę na dzierżawę na cele rozrywkowe terenu przy ul. Żwirowej. l Wydział Urbanistyki przygotował projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po lewej stronie ulicy Kostrzyńskiej w kierunku Bogdańca. Sporządzenie planu miejscowego w tym rejonie wynika z potrzeby wprowadzenia zasad zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej do granicy zachodniej obwodnicy miasta i przygotowania ofert inwestycyjnych. Obszar opracowania obejmuje około 6 ha, w tym 3 ha należą do miasta. Przewidywane dochody miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami ocenia na zł ze sprzedaży 2,5 ha na cele usługowe, np. pod stacją benzynową. Koszt opracowania planu ocenia się na 20 tys. zł. Prezydent skierował projekt uchwały do Rady Miasta l Wydział Urbanistyki na potrzeby komisji Rady Miasta przygotował informację dotyczącą terenów powojskowych. Tereny podzielono na 6 obszarów: 1 położone w północnowschodniej części miasta, po prawej i lewej stronie ulicy Mironickiej, przeznaczone na funkcje turystyki, sportu i rekreacji, około 400 ha terenów 15

16 Deszcz uczuć pokol Pogoda w dniu pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, była niezwykle piękna, pierwsza taka w tym roku. Dopiero w godzinę śmierci papieża - rodaka rozpadało się na dobre. Znak? Szczypta oczywistej historii Ojciec Święty bez wątpienia był największym Polakiem. Więcej. Był niesamowitym, oryginalnym i bez perswazji przyciągającym do siebie człowiekiem. Udowodnił, że miłość do bliźniego jest silniejsza od nienawiści czy zazdrości. Dzień jego śmierci wstrząsnął światem. Każdy wierzący oddał hołd papieżowi, by w ten sposób zjednoczyć się i dopełnić jego misję... W drodze ku miłości Już od godz. 19 można było czuwać w kościele katedralnym. Pół godziny później wielotysięczny tłum, przede wszystkim młodzieży, wyruszył w Białym Marszu. Zdrowe, młode nogi wiodły ku wzgórzu papieskiemu na Manhattanie. Wśród nich były i te, które ledwo kroczyły... w dłoniach zaciśnięty znicz, na twarzy skupienie; szkoda, że zabrakło go kilku, nieadekwatnie zachowującym się młodzieniaszkom. W tracie drogi zaczęło kropić. Jednak hart ducha kazał iść dalej. Chłopcy zdejmowali kurtki, by okryć przed deszczem swe dziewczęta, a one trzymały w zmokniętych dłoniach dopalające się znicze. Wyczuwalna była jedność, pokój i miłość takie same, jakimi kazał się dzielić ich Ojciec. Ten Święty... Deszcz z policzków Tuż przed rozpoczęciem mszy świętej na wzgórzu papieskim, przed godz. 21:37, rozpadało się na dobre. Poczet sztandarowy sto- 16

17 enia JP2 jący na szczycie zmókł do suchej nitki, a księża z trudem koncelebrowali. Mimo niesprzyjającej aury, nie zawiedliśmy... Jak wielka jest siła miłości do bliźniego, można było zobaczyć właśnie w tym miejscu, gdzie ludzie dzielili się parasolem, uśmiechali do siebie, wspólnie modlili. Kiedy w kolumnach zabrzmiał ukochany głos papieski, z oczu zaczęły spadać krople. Tym razem nie deszczowe, ale z głębi duszy. Warunki zmusiły księży do udzielania sakramentu komunii świętej w kościele. Świat już nie taki sam a dokładnie zupełnie inny. Nasz największy autorytet nigdy nie przestał wierzyć w ludzkie dobro i miłosierdzie, kazał się nimi dzielić z każdym, baz względu na osobowość. Dał przykład jak czynić, wskazówki jak żyć... Szukał nas, teraz my przychodzimy do niego. MAŁGOSIA BIK GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 5 (93) MAJ 2006 r. Brat Teatr im. J.Osterwy pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczcił premierą sztuki Karola Wojtyły Brat naszego Boga. Spektakl wyreżyserował Edward Żentara, w główną rolę wcielił się Krzysztof Tuchalski, a muzykę skomponował Stanisław Sojka. Niezwykłą historię brata Adama Chmielowskiego, który zarzucił malarstwo, by oddać się służbie ludziom bezdomnym, znanego nam jak święty Albert, wyniesiony na ołatrze przez Jana Pawła II, wielu widzów, zwłaszcza młodzieży, zdołało obejrzeć na spektaklach przedpremierowych. Premiera 2 kwietnia zgromadziła głównie VIP-ów. My wszyscy realizatorzy chcemy powiedział w wywiadzie do programu sztuki Krzysztof Tuchalski aby przemyślenia papieża stały się bliskie ludziom. Kilka dni później, 8 kwietnia, Gorzowska Orkiestra Dęta uczciła koncertem w katedrze pamięć Jana Pawła II. (df) 17

18 18 Decyzje Prezydenta powojskowych i 40 ha rolniczych; plan dla tego terenu zostanie opracowany do końca 2007 roku; 2 na północ od ulicy Myśliborskiej, m.in. tereny Wyższej Szkoły Biznesu, Starostwa Powiatowego, tereny miejskie, w tym rezerwa na poszerzenie cmentarza i tereny prywatne, około 195 ha; teren objęty obowiązującym planem zagospodarowania, projektowana zmiana; 3 na południe od ulicy Myśliborskiej, m.in tereny usług, mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz obszary chronionego krajobrazu, około 255 ha, tereny miejskie i Agencji Mienia Wojskowego; plan aktualny; 4 rejon al. 11 Listopada, 14 ha, plan aktualny; 5 - rejon ul. Chopina, około 10 ha, grunty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sądu Okręgowego, grunty miejskie, plan aktualny; ha własność miasta, tereny nie są zagospodarowane i nie objęte aktualnym planem zagospodarowania. l PZMot. w Gorzowie Wlkp. poprosił o wynajęcie terenu parku Kopernika, gdzie chce 21 kwietnia zorganizować Miejski i Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prezydent wyraził zgodę. l Wydział Inwestycji zaproponował podpisanie aneksu do umowy, którą miasto ma z Muzeum Lubuskim na nadzór archeologiczny przy realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla- most Staromiejski. W trakcie prac budowlanych natrafiono na pochówki ludzkie i zachodzi konieczność przeprowadzenia w tym rejonie ratowniczych badań wykopaliskowych, które nie wchodzą w zakres istniejącej umowy. Prezydent wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy, który będzie obejmować cały dodatkowy zakres usług archeologicznych. JOLANTA CIEŚLA Fot.(x2) DOROTA FRĄTCZAK Sakralna recytacja W Grodzkim Domu Kultury odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Sacrum w literaturze. Spośród 21 uczestników jury wybrało czterech, którzy będą reprezentować nasze województwo w Częstochowie podczas majowego finału. Konkurs był adresowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje zdolności w dwóch kategoriach: poezji śpiewanej i recytacji. Temat sacrum jest niezwykle interesujący, nie nadwerężony, jak np. miłość czy śmierć. Młodzież niezwykle emocjonalnie opowiadała o Bogu za pomocą poezji Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i innych autorów. Już po raz 15 frekwencja dopisała. Opiekun konkursu, Jadwiga Kowaleczko, nie ukrywała wielkiego wzruszenia, wspierała młodzież dobrym słowem. Decyzją komisji artystycznej pod przewodnictwem Elżbiety Kuczyńskiej laureatami eliminacji zostali: w kategorii recytacji Katarzyna Dawczyk - Żarski Dom Kultury pod opieką Romana Krzywotulskiego i Radosław Ficner Liceum Ogólnokształcące w Wielcy Gorzowiacy Już nie tacy mali są członkowie gorzowskiego zespołu tanecznego. Mali Gorzowiacy, bo o nich mowa, którzy 8 kwietnia hucznie świętowali 25-lecie swojej pracy twórczej. Z tej okazji odbyły się dwa galowe koncerty w Teatrze Osterwy. Były kwiaty, podziękowania i moc życzeń na przyszłość. Mali Gorzowiacy wytańczyli już srebrny jubileusz. Podczas rocznicowego koncertu dziękowano koszami kwiatów i słowami zachwytu. - Nie jesteście już Mali Gorzowiacy, jesteście Wielcy Gorzowiacy mówił składając życzenia jeden z zaproszonych gości. A tych było wielu. Na zaproszenie zespołu przyjechała do Gorzowa m.in. Bitten Schneidereit z mężem, małżeństwo z Danii, które zwykle opiekuje się zespołem, kiedy ten jest w Skandynawii. Nie zabrakło też przedstawicieli magistratu i prezydenta miasta. Podczas głównej uroczystości trzynastu członków zespołu z rąk Krzysztofa i Marii Szpulików kierowników zespołu otrzymało odznaczenia za ponad dziesięcioletni staż artystyczny. Zanim jednak spotkały ich te zaszczyty, cały zespół uraczył Strzelcach Krajeńskich pod opieką Danuty Krzyszewskiej, w kategorii poezji śpiewanej Karolina Dul i Mirella Buczyńska Żarski Dom Kultury pod kierownictwem Mariusza Massiera. Jury przyznało także wyróżnienia, które dają możliwość zakwalifikowania się do finału w Częstochowie. Warunkiem jest złożenie nagrania ze swoją prezentacją. Taką szansę otrzymali: Dorota Świerczyńska z I LO w Sulęcinie i Jerzy Paweł Duda z GDK w Gorzowie. W tym przypadku oceny dokona komisja w Częstochowie. MARCIN SŁOWIŃSKI Jubileuszowa gala Maria Szupiluk odbiera gratulacje widzów bogatym programem tanecznym. Mali Gorzowiacy zaczęli koncert krakowiakiem. Później na scenie można było też oglądać tańce Górnego Śląska, rzeszowskie, narodowego oberka i wiele innych. Popisy zespołu podsumował wielki finał, w którym zaprezentowały się wszystkie grupy. W tym momencie scena Osterwy liczyła tancerzy. Jakim cudem zmieściło się ich aż tylu? - To kwestia nauczenia, wprawy i dobrej organizacji - mówi jedna z tancerek. Kartka z kalendarza Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy działa od 1981 r. w Młodzieżowym Domu

19 Fot.(x3) ANETA BORUCH Bachowski nie tylko z Bachem XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha w Gorzowie, który na przełomie marca i kwietnia odbywał się w Gorzowie, był pierwszą imprezą w ramach obchodów jubileuszu 750-lecia miasta. Gorzowianin Mariusz Wasilewski znalazł się w gronie laureatów Patronat nad konkursem sprawowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Zainugurowany został tradycyjnie koncertem w teatrze. W tym roku z recutalem fortepianowym wystąpił Gracjan Szymczak, półfinalista XV Miedzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w 2005 roku. Zagrał utwory Bacha, Debussego, Rachmaninowa, Szymanowskiego i przede wszystkim Chopina. Szczególny entuzjazm Kultury w Gorzowie Wlkp. Członkami zespołu są uczniowie gorzowskich szkół. Mali Gorzowiacy liczą obecnie około 180 członków! Kierownictwo, budując program artystyczny stara się dostosować go do potrzeb, wieku i możliwości wykonawczych członków. Prowadzący dążą do zaaplikowania dzieciom i młodzieży tanecznego bakcyla. Jak tłumaczą, chcą też wzbogacić ich wiedzę o kulturze ludowej kraju. Wykonawcy tańczą i śpiewają według starych zasad sztuki ludowej, np. stosuje się przodkowanie. Przedstawiając folklor danego regionu, zespół stara się oddać jego charakterystyczne cechy. Prezentowane przez Małych wzbudziła bardzo trudna i zarazem brawurowo wykonana sonata h-moll F. Chopina. W kolejnych dniach przez blisko tydzień młodzi pianiści z Polski, Niemiec i Litwy prezentowali obowiązkowe utwory Bacha oraz dowolny utwór kompozytora polskiego, czeskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, a także wyznaczony utwór dowolny: w grupie najmłodszej był to dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim, w grupie II, III i IV dowolna sonata D. Scarlattiego. Gorzowiaków stroje regionalne są zwykle odświętnym ubiorem chłopskim, strojnym i zdobnym, który różni się znacznie od prostego, codziennego ubioru przeznaczonego do pracy. Zespół prócz tradycyjnych instrumentów do swoich programów wykorzystuje wiele specyficznych przedmiotów ludowych, np. diabelskie skrzypce, burczybas (region kaszubski), bębenek lubelski czy sierszenki. Mali Gorzowiacy każdego roku tańczą, grają i śpiewają w kraju i Maria i Krzysztof Szupilukowie bawią się ze swymi podopiecznymi Fot. ANETA BORUCH Jury, któremu przewodniczył prof. Grzegorz Kurzyński z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wysłuchało 83 uczestników konkursu, z których każdy wykonywał po kilka utworów. Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostało dziesięciu pianistów. W najmłodszej grupie (do 11 roku życia) pierwsze miejsce zdobył Tomasz Ritter z Lublina, w grupie II (do 13 roku Najmłodsza grupa śpiewa dokończenie na str. 20 za gran i c ą. Uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, konkursach, przeglądach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Obrączka z Wenezueli Mali Gorzowiacy koncertowali w najodleglejszych zakątkach świata. Byli w Egipcie, w Chinach, Rosji, Portugalii, we Francji, Włoszech, na Węgrzech, kilkakrotnie w Turcji, a nawet w Wenezueli! Kiedy zespół gościł na festiwalu w tym ostatnim kraju, jedna z tancerek była tak zauroczona jego kulturą, że nie wyobrażała sobie wyjazdu stamtąd bez jego cząstki. Wszystko za sprawą Wenezuelczyka, który na tyle zawrócił jej w głowie, że po pewnym czasie wzięli ślub. ŁUKASZ CHWIŁKA PRZEWODNICZĄCY ODCHODZI Mieczysław Kędzierski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, od 3 kwietnia pracuje w firmie Haft w Kaliszu, gdzie objął stanowisko wiceprezesa. W związku z tym zamierza zrezygnować z funkcji przewodniczącego RM. Planuje, że rezygnację złoży tak, aby w porządku obrad sesji majowej znalazło się odwołanie go z funkcji. Czy zrezygnuje również z mandatu radnego, nie zdecydował jeszcze. - Rozmowy na ten temat z koleżankami i kolegami jeszcze trwają powiedział. Porozmawiaj z radnym Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta pełnią dyżury w biurze rady przy ul. Sikorskiego 3, pokój 217 (I piętro), tel lub we wtorki w godzinach od do 16.30: 2 maja Arkadiusz Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący RM (PiS), 9 maja Zbigniew Żbikowski, wiceprzewodniczący RM (SLD), 16 maja Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca RM (SdPl), 30 maja Arkadiusz Marcinkiewicz. Klub radnych SLD dyżuruje w biurze Rady Miejskiej przy ul. Sikorskiego 3 w każdy poniedziałek od godz do 16.00: 8 maja Bożena Stańczyk, 15 maja Wiktor Kulisz, 22 maja Jerzy Antczak, 29 maja Antoni Bochonko. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości pełnią dyżury we wtorki w godz w Urzędzie Miejskim, ul. Sikorskiego 3-4, tel ; 2 maja Mirosław Rawa. Klub radnych Socjaldemokracji Polskiej i Partii Demokratycznej Radni pełnią dyżury w drugi wtorek miesiąca w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3 w godzinach w sali 219; telefon maja Stefan Sejwa (SdPl), 23 maja Leszek Narusiewicz (SdPl), 29 maja Stanisław Jałoszyński (PD). Radni niezrzeszeni Janina Kamińska dyżurować będzie w biurze RM w poniedziałek, 15 maja w godz

20 Fot. ANETA BORUCH ciąg dalszy ze str. 19 Bachowski nie tylko z Bachem Laureaci XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J.S. Bacha w Gorzowie zycia) pierwszej nagrody nie przyznano, drugą otrzymała Karolina Le Thu Quynh z Warszawy, w grupie III (do 15 roku życia) laureatką została Zuzanna Laszczkowska z Warszawy, w IV grupie (do 17 roku życia) wygrała Aleksandra Jabłczyńska z Warszawy. Z kilkorga startujących w konkursie gorzowian najlepszy okazał się 13-letni Mariusz Wasilewski, uczeń Mariny Rusak w Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Chrobrego, który zajął w swojej grupie wiekowej trzecie miejsce. Jako najlepszy gorzowianin otrzymał również nagrodę od Związku Nauczycielstwa Polskiego. (df) Międzynarodowe Dni UNESCO Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki zawitała grupa uczniów z Anglii, Francji, Szwecji i Niemiec. Było to zwieńczenie tegorocznych wymian w ramach programu Sokrates Comenius, w którym uczestniczy I LO. Wizyta przypadła na szkolne obchody Dni UNESCO. Program Sokrates Comenius ma na celu budowanie poczucia wspólnoty pomiędzy uczniami szkół europejskich. Prowadzone są działania mające poprawić jakość kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji. Uczniowie uczestniczą w szeregu wymian międzynarodowych, które poszerzają wiedzę na temat innych krajów. Gorzowskie I LO jest jedną ze szkół biorących udział w programie. W dniach od 31 marca do 7 kwietnia w szkole gościli uczniowie oraz nauczyciele z krajów, w których wcześniej przebywała młodzież z Gorzowa. Goście uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych i sportowych, poznawali historię regionu oraz polskie obyczaje. Dzięki spotkaniu z władzami miasta obcokrajowcy mogli bliżej poznać historię Gorzowa, a także dowiedzieć się o najbliższych planach i celach, jakie stawia przez sobą i wszystkimi mieszkańcami prezydent miasta. Popołudnia i wieczory młodzież przeznaczała na zwiedzanie okolic i zabawę. Ciągłe przebywanie z Polakami było najlepszą lekcją, która wniosła sporą wiedzę na temat naszych obyczajów i języka. Ciekawą atrakcją było wyjście dużej części obcokrajowców na mecz gorzowskiej drużyny żużlowej. - Pierwszy raz widzę coś takiego. To bardzo ciekawe; chętnie przyszłabym na mecz jeszcze raz mówiła Stacey Preston. Wizyta międzynarodowych gości przypadła na obchody Dni UNESCO, najważniejszej imprezy, która od ponad 30 lat odbywa się w murach Puszkina. Podczas tych dni uczniowie poznają kulturę, obyczaje i historię krajów należących do wspólnoty UNESCO. W tym roku okazja do nauki była jeszcze lepsza, gdyż o swoich krajach opowiadali sami mieszkańcy. Poniedziałek, to Dzień Językowy, czyli prezentacja krajów, których języków uczymy się na co dzień. Dodatkowo uczniowie ze Szwecji przygotowali własną prezentację. Następnie przedstawiono kilka scenek w językach obcych. Największe uznanie wzbudziła ta przygotowana przez grupę maturzystów, którzy nieustannie od trzech lat próbowali uratować świat przed zagładą. Owacjami na stojąco publiczność podziękowała im za niestety ostatni już występ. Wtorek to Dzień Piosenki Zagranicznej, czyli klasowe występy muzyczne. Zakończeniem zabawy był środowy Bal Narodów. Scenki, prezentujące wybrane kraje, opierały się na różnych koncepcjach, jedne były udane mniej, a inne bardziej, ale najważniejszy jest trud włożony w przygotowania. Za najlepsze uznano prezentacje Francji, Stanów Zjednoczonych, Kenii i Hiszpanii. Duże zainteresowanie wśród przebywających w szkole Anglików wzbudziła scenka na temat tego właśnie kraju. Pomimo nieznajomości języka, wszyscy doskonale się bawili. Wymiany międzynarodowe to dobry sposób na poznanie obcych kultur. Dla większości obcokrajowców ten wyjazd do Polski był pierwszym kontaktem z naszym krajem. - Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Szkoła jest nowoczesna, miasto zadbane. Myślałam, że będzie gorzej mówiła Amy Cholerton z Anglii. - Ja też bardzo cieszę się z wymiany. To doskonała nauka języka i świetna zabawa dodała Iza Michalik, u której gościła Amy. Dobra zabawa, ciekawy sposób nauki, nowe znajomości, a przede wszystkim piękne wspomnienia to wszystko przyniosła wizyta zagranicznych gości. MONIKA KAZURA 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r. Olsztyn, dn. 25.11.2005r. UZASADNIENIE do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok i uchwały w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku

Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dokonywanych w miesiącach październik, listopad, grudzień 2003

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. W budżecie miasta Katowice na rok 2015, który został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr V/34/15 dnia 28 stycznia 2015 roku dochody

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy BUKOWNO 2010 PRZEJRZYSTA POLSKA Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDŻETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2008-2010 1 Działalność gminy, w tym oczywiście finanse jest

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo