w z c h o g r fó w TCO 1311 TCO 1308 TCO 2 TCO 2 TCO 1315 Doppel Autograph 1974r. 1970r. 1957r. 1934r. 1934r. 1926r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w z c h o g r fó w www.drabpol.pl TCO 1311 TCO 1308 TCO 2 TCO 2 TCO 1315 Doppel Autograph 1974r. 1970r. 1957r. 1934r. 1934r. 1926r."

Transkrypt

1 i l Zpi c t L f utp CO 2 CO 2 Dppel CO 1315 CO 1308 CO dpl.pl

2 Jeże: y, lu k ie uciepił, lu tł pkd ypdku dy, kty ł udił cd ypży tcf i: 1 ple utleie fktycyc kcści dei, y dcdić ic p dde ądej; 1 ie d ię piią ekpet dtycącą dei de i uż, że tł yd pdtie uiektyyc piii śidk, iejyc pełek, lu łęde dcytu dyc tcfu; 1 ie śidk ypdku, lu ic ei ą iepje, ieiyde i pteuje etele, iepdżle ddu pie; 1 ie d ię ykie ądu i cuje, że ie ytkie kcści tły dkłdie yjśie i pede; 1 ple uepiecyciele, kty uc ie iedpełieie uk uepiecei, lu: 1 cce eyfikć pcę je kiecy, pdeje ieuccie pktyki i uż, że piieeś ieć peły te, c dieje ię tie; 1 dtłeś iełuie dt, d kte cce ię dłć jeś cyłeś/łś cciż jedą pyżyc ytucji t pyjdź d. Ofet Lt Zpi cf jet kie łśie d Cieie

3 i l Zpi c t L f MCO FCO KCO 1318 CO 1314 utp CO 2 CO 2 Dppel CO 1315 CO 1308 CO ??.dpl.pl

4 t L Zpi c f I. Lt Zpi cf Lt Zpi cf fukcjuje py fiie DRBPOL już d 1996 i ty cie ykł ee, ktyc yiki cęt żiły ię d yik tyc yc pi ykyyc pe y ie jące dttecej iedy teetycej i pktycej, ty y płyły cąc peie ektukcji peieu dei (pykłdy cęści IV - t. 5-7). Ry. 1. Jeteśy jedyy Lt Eupie Śdk - Wcdiej. Od etu pti d di diieje Lt Zpi cf jet jedyy tki Lt Eupie Śdk-Wcdiej i jedy iecyc Eupie. Ułui keie pi tcf, cee keie ektukcji ypdk dyc ą uikle plki yku, jedk ieęde, dyż kżde ku dcdi d śedi 2,8 ty. ypdk dyc udiłe cd ciężyc. D cu pdei ułu Lt że ył jedyie cuke keśleie ejetyc pe tcf tści. Specjści Lt, kte ypże jet uikly pęt (p. ikkp teekpy, ypży uądeie d płye peuu tc tcfu, cy pie dedyke d peti dyc tcf cyfyc) dkują dcytu dyc, ejetyc ykekc dkłdścią d ±1 ekudy cej tcf cyfyc celyc pypdkc d ±1/4 ekudy. Jk jedyi pidy żści iięci u ejetcji ykece ptci ykeu kłe d ykeu ptkąty ukłdie płędyc dl tcf cyfyc pedtiei ykeu i pędkści jdy ejetcją peytej di i utlei et ekudyc peieceń, cy tyń pjdu cłe pediłu ejete tcfie cyfy (d 168 di ucu pjdu). Od pcątku itiei Lt ściśle płpcuje Zkłde Bdń Wypdk Dyc Itytutu Ekpety Sądyc Kkie, iee cyy udił e elkie dju kfeecjc i ypjc tetycyc. Wycy pcicy Lt ą pii tę iełyc ądyc uiktej pecjlści: pi tcf. Dięki ielletieu dśidce i ąkiej pecjcji jeteśy tie pepdć kpke, iepdżle y, ktyc ie pdeją ię jujący ię dyc tete tcf ii ekpeci. y ykye pe tkie y cęt ie ejują cłści diei, y pi tkty jet ituete, e eyfikcji je iydści. Nietety ttytyki ią e ieie. Oce pi tcfie yk pe ie pdity, kt tł peł d e Lt ż 90% ie ył pełi iyd, jej teść kył cęt pcie jej pe y, kte ie ły d pti ejetcji tcfc, i iąującyc pepi pyc ty keie. Fukcjujące d 16 lt yku Lt kcetuje ię yłącie yky dyc tcf, ięc jet t ypecj itytucj tując tłą i ieieą jkść śidcyc ułu. Wżą lę dy ież dtęp d ifcji pducet, kte ą teże jedyie dl utyyc pedticie, jki jet fi Dpl jedyy pedticiel Ctietl VDO Plce. Ste ędi plją dkyie dcyt ykeek (tc tcf lyc) dkłdścią pylą d pi ptjącyc tcfc cyfyc. k ple d ikkpy, kte pkuje et ye łki ppieu. k cełe di ykuje jedyie e Lt Zpi cf Lic Zlecjącyc Sądy Pcy Pcdcy/ Pcicy Uepiecyciele Ilść Reccy Sądy Ke 2 Ry. 2. Oficjle tci Lt Zpi cf dkł cey Dyekt Itytutu Ekpety Sądyc Kkie ś.p. lekde Głek (3) 1997 (23) 1998 (59) 1999 (98) 2000 (101) 2001 (102) 2002 (95) 2003 (84) 2004 (113) 2005 (114) Lt Ry. 3. Sttytyk ykyyc Lt Zpi cf Mykie (112) 2007 (118) 2008 (139) 2009 (147) 2010 (110) 2011 (127) Pkutu Pcj

5 II. De tcf jk iektyy śidek deń dyc t L Zpi c f? Ry. 4. Kżdy ucetik dei dde uż, że cję. cf jet uądeie piy iąk ty e ytkic pjdc cdyc dpuclej ie cłkitej iękej iż 3,5 ty utuc. Służy d ejetcji p ciąły i pet ucu pjdu (pędkści, pyśpieei) ke pcy kiec. Uądeie t ejetuje de ieleżie d kieujące, cy łściciel pjdu ykece (tcf ly), lu pięci ej uądei (tcf cyfy). Rejetcje ą dkuete pdlejący cie pej i ą tić dd ptęp ądy (cyily, lu ky) jk i diitcyjy. N plkic dc pu ię kł 420 ty. pjd ypżyc tcf cy łśie tyle cd i pkłdie cą kykę, ktej pie ą jżieje ifcje dtycące pet jdy. Nie te ptężyc ietycji ftdy, cy key, y iękyć epieceńt dde ytcy kytć żści, kte dje już te i itle uądeie. Fukcje i żści tcfu ą ykytye pede ytki pe pdity ktlujące tkie jk: Pcj, Ipekcj ptu De, Ipekcj Pcy, Służ Cel, Stż Gic ie jk p.: Sądy, Pkutu, cy Uepiecyciele. W iąku ty tcf jet tkty cęt jk ł kiece pe kiec i łścicie pjd, kty ie ykytują je żści d y ic p i itee. W pede ytki tcf dje żść iei ię ped iełuyi uti tjąc p Wej tie kiedy pdją yki ąde, lu decyje diitcyje pdeje pdtie uiektyyc eń śidk, kydącyc piii, cy pieżyc. Ry. 5. W y Lt kyty pfejle pecjtyce pętu d. cf t ety, piy ecji i uiektyyc dcuć śidek ytucji dde, kty ie lje ilści pieiędy ptfelu, i ukłd, ie jści i jet cęt jedyy i pdiy śidkie ydei. Pepiy Uty P Mic użiją ykytie pi ptjącyc tcfc d:! cełyc ektukcji peieu ypdk dyc;! cełe dtei peieu kji dyc;! pi pii iyc uądeń tyc pe Służy Ktle;! eyfikcji deklcji kiecy dtycącyc peieu je di pcy cły ke ejety tcfie (c pcy, peyt pe pjd d);! ut i eyfikcji pdpdej ty pejdu pjdu (p. pypdkc dtycącyc utcei pjdu i pźieje je dleiei);! ut eetulyc p ipulcji i fłń ejetcji ptjącyc uttycie;! pi pii iyc uądeń tyc pjdc (p. dyc kpute pkłde cy dyc uądei GPS te pjeźdie, lu uiece peży łduku);! ykyti pi py kidcji kd ptępic pdyc pe Itytucje Uepieceie cęści dtycącej dpełiei pe uepiece uk uepiecei;! tyi p pyc, ktyc ejetcje ykekc i tcfc cyfyc ą tić iektye źdł eyfikcji ifcji pdyc pe ty. Włście ykytie pi ptjącyc tcfc cdyc jet ptęży ędie użijący ectą ę dyc pjd ypżyc te uądei d cel ekpltcyjyc jk i d ektukcji deń dyc. 3

6 t Zpi c f III. Mżści pi tcf L Zdie iąujący pe tcfy le ą te tpcie d ku 1995 (d etu lt), tcfy cyfe d 2006 ku (d eśc lt). Pi tk dłuie keu pe iąku ti tcf, jść żści ykyti tyc uądeń pe kiec, łścicie pjd, cy itytucje jujące ię ceą pi jet d ik. Piżej, etie telycy pedti żści dce i ye teiły d dń. Wuki ppe diłi tcf, ucie pe etieie żści dcyc dje tcf tcfy le tcfy cyfe CO KCO MCO DCO yi/żści v.1.1 v.1.2 v.1.3 v.1.4 tiedeie typu: X X X X X X X X X pdeie kee: X X X X X X X X X ± 6 k/ dl pędkści ± 6 k/ dl pędkści łędy ice dpucle yy teił d dń ± 4 % dl dłuści di ± 2 i/dę dl cu (że edukie łęd d 4%) ykeki epiece pjdu lu d łściciel ± 4 % dl dłuści di ± 2 ek/dę dl cu (że edukie łęd d 4% ± 3k/ dl V ± 2% dl S ) pki cyfe pe pięci ej tcfu (cjiej pk iąky typu M_... e cełi pędkści jdy) p dcytu pi cyfy cęttścią dcyt ikkpy dkłdścią c 1 ekudę ttie d ± 1ekudy cłe 1440 t ucu pjdu u ejetcji ped pie dyc d ypdk tk (yile ykeki) tk (pki typu M_... i S_... ) ekpltcyj tk (yile ykeki) tk (pki typu M_... i S_... ) pie ipulcji i fłń ddtke żści dl tcf DCO py epiece pku (typu S_... ) dyi ddtkyi pdtie y u ejetcji pdtie pecje cyc ejetcji ptjącyc tcfc ye dtceie ddtkyc ifcji dtycącyc ekpltcji pjdu i peieu di pcy kiecy pk dyi ddtkyi py pięci ej tcfu (pk typu S_... ) dl v.1.2 pi cyfy c 1/4 ekudy uttycie ejetyc 6 deń dl v.1.3 v.1.4 pi cyfy c 1 ekudę ttie 168 di ucu pjdu ped pie dyc ddtke żści dl ytkic tcf ucie pepic pyc żść ejetcji ył ddtkyc (p. diłi ył upyileji, kięci di pjdu, cy iyc pdłącyc żądie łściciel pjdu) pepiy p Uije; P Kje: P Mic; Ut pcie Dy; P Rucu Dy; Pe Mteił Nieepiecyc; Kdek Ky; Kdek Wykceń; Pepiy P Pcy 4

7 IV. Scele pykłdy t Zpi c f L 1. Pykłd ku kpetecji iełe Ry. 6. Scet ytucyjy ypdku. W źy, iy dień d.12 lute jdący teyt jecł k pujące ię cdu cięże i yiku ypdku pił śieć iejcu. Scd cięży tył ię dlełści k. 60 iejce ptącei. Bieły pcujący ektukcję peieu dei d 27 j ej piii pił tępującą ifcję: ui upły cu, tcfie k jet dyc di dei. N pdtie ie tylk yc pełek ieły utł, że cd cięży ecie ypdku jecł pędkścią k. 84 k/. W yiku tej kydącej y kiec ułył ut pdi ypdku śietele yiku dieej pędkści jdy. P ty fkcie łściciel fiy peej, u kte kiec ył tudiy decydł ię ć je ufe i pde pcik. Cł di kiec, je iepcując ż i djk łyc dieci t e śdk d życi, tł piy żści pdjęci pcy i die. Gił u ież k ięiei i ykiej yy. Pyjciele i ji dci ię d eke pcy ypdku, dice ieżyjące tcykty ii kiecę śieć je jedye y. N cęście jede ket e Lt plecił kżeu kiecy kytć ułu Lt Zpi cf. P p dyc tcfu d kł ię, że py pku jdują ię ceły pędkści jdy pjdu d di Sceł tyc dyc ykł, że dciku dłuści k. 6 k ped iejce dei (d ttie cile tyi) kyl pędkść jdy pjdu ie pekcł tści 68 k/, kńce tyyie pjdu użycie ulc ył ię pędkści k. 65 k/. Ry. 7. Pidł piu tcfu cyfe pł uć kiecę d utu ieuyśle pdi ypdku. P pie pł ku iepiedyc kżeń i życi iepeści yk tut. Lt pł ueie kiecy d utu pdi ypdku yiku dieej pędkści jdy (ieły yżył pędkść jdy pjdu c jiej k. 20 k/) i ieiy cłiek ł cić d le życi i jej pcy, e ktej ie ył tie utyć ieie i jej diy. 5

8 t Zpi c f IV. Scele pykłdy c.d. L 2. Wypdek dy pie djdy. Młd tk ycując tie dieck dił cde y d pedkl ją 5-letią ceckę. Jdąc py pe ucu, ped je kńce ieił p ucu ley, p kty puł ię cd cięży. Dł d jee ktktu piędy py pedi że ciężki, tyly ley że cdu e. W yiku tej kji łe dieck dł tąśiei u i peył pitlu pd ecją. Kiec cdu e łd kiet i e iedśidcy kiec tł u jedyy iy pdi ytucji żei. Nie djąc ię tki edykte ikł pepdeie y pi tcy tcfu cdu cięże. Ry. 8. Scet ytucyjy ypdku. Sceł, ikkp yk Lt pł utleie p jedcy, że kieujący cde cięży cie ttic 2 ekud ped deeie pjd pypieł ie pł duieu kiecy ykć epiecie eu, c iędy iyi dpdił d kji. y y dic lły ptiedeie deklcje kieującej cde y łdej kiety, że kieujący ciężką cel ie użił jej epiecej iy p ucu. Ry. 9. Odteie ucu cdu cięże. 3. Zfłie dd. Ry. 10. Scet ytucyjy ypdku. Kieujący cde y jdący pędkścią k. 60k/ pt pe kyżie, dlełści k. 30 ped i pjde pł, że djeżdżjący pecik et cd cięży pycepą pcął ykyie eu kętu le. Pi pdjętej py i dł d jeci pde cdu e kce tylej i pycepy kęcjące etu. ec iełyc pdtie cey pi tcfu pyjęł eję kiecy cdu cięże, że ykył kęt le jdu, pędkścią ie ięką iż k. 10k/. cłści dełe d tut. Lt teiłu ykł, że ykek jdując ię ktc py yjęt ył tcfu kł 50 i. ped deie i dpie epśedi p de tł pie uiec tcfie iąku cy ykece epiecej jk dd ie ytępły ejetcje dujące uc pjdu ecie dei. Kiec śidie, cąc k jści d ejetcji pe y ceijące piy - epśedi p de uieścił tcfie ykekę, ktą yjął ie k. 50 i. ceśiej. łśie ykek pyj ył ee jk iyd. Ry. 11. Mipulcje kiecy. 6

9 IV. Scele pykłdy c.d. t Zpi c f L 4. Wypdek piey dde iedlej. Pd peiecjący ię piędy klejyi pukti łduku (jdującyi ię p leej tie pjdu) ddlyi d ieie k. 60 cd śiecikę pe iej (lde iecie cdik), pdł lu uęł ię pej ty pie. Kieujący cde śieciką deklł iile pędkści peieci ię kte plły u cć pełą ktlę d pjde i ły jedyie śidcyć iecęśy ypdku, lu ku ci tżści pe piee. Ry. 13. Wied i dśidceie pcik Lt ukują pidłą i etelą ę. 5. cf kt dy ieik pędkści jdy. Ry. 12. Scet ytucyjy ypdku. N pdtie y pi tcfu ieły łędie pyjął, że cie peieci ię piędy klejyi pukti łduku, ktki dciku dłuści k. 20 kieujący pędił pjd d pędkści k. 40k/ c już ł pycyić ię d ptącei i pże iei eej y. Kiecy ił p ąd ieuyśle pdie uceku d. Pepd y Lt cłści teiłu de pie ykł, że fet itepety pe iełe jk kytycy dciek jdy tił die peieci ię pjdu jede eju łduku dui, pędkść pjdu ecie dei ie ył yż iż k.10 k/. t utł kiecę ped iepiedy ykie i iedclyi kekecji, kte ię i iąły. y ykye pe Lt Zpi cf ie tylk ią pc pkdy pżyc ypdkc dyc, die lę kłdie ię ludkie życie, yki yde pe ądy ą yć, l ie yć dl t dei, le ież ą yć ykytye p. d tyi pyc ketii pypdku źle ądyc dt, c uje piży pykłd. Ptl pcji ieył pędkść jdy cdu cięże 86 k/ e, die iąył iceie pędkści d 50 k/. Fukcje dekl, że p dk dlełści k Su dpuclyc łęd kń i ejetcji ydu uądeń piyc yił ±9 k/ (±6 k/ tcf ±3 k/..p.) ; 84 k/ Ry. 15. ykł że fukcje żle dk p pędkści pcą de ieik pędkści. Ry. 14. Scet ytucyjy p. Rdy ieik pędkści łącł ię uttycie ię 800. pepd y Lt ykł, że pi tkiej pędkści jdy ł yć ży, dy pjd jdł ię dlełści pyżej 500 ped kyżie (iceie d 50 k/ jdł ię dlełści k. 120 ped deklą pycją..p. ci dkyi p). Pi jkty keie ł yć dky dlełści cie peyżjącej dlełść icei pędkści jdy d 50 k/. Oc t pktyce, że piy dkye pe fukcjy pcji ły ie dyć pędkści ieyc pjd e, die iąył iceie pędkści. 7

10 t Zpi c f V. Sceły ekpltcji pjdu L Opc piyc ppedic tc pi tcf dtycącyc deń dyc ypdk, Lt pcuje też ę tylu jdy kiec ptey peźik. Uyke te p ifcje plją łściciel fi peyc eyfikć pcę tudiyc kiec, yłpyć ppełie pe ic łędy i edukć peel. Itty eleete tyc jet ute t pejdu iejc ptj i tyń, jk ież ute, cy kieujący jecł die dypycją, lu cy pjd ł yć e ky iejcu i cie. D te celu e Lt tuje utkie pie pljące pedtieie ekpltcji pjdu pyjej fie ficej. Ry. 16 Pejyty i cytely pi ekpltcji pjdu pędkści di tcfu le ( ykeki). W celyc pypdkc, pie pl dteie ty kdie pjdu. Zy płżeie pcątke i kńce pjdu. N pdtie peytyc pcelyc c cyc dlełści, iąc pd uę pejd pe y ude tężeie ucu dc, ż dużą dą pdpdieńt ycyć pypuclą tę pejdu iejc tyń. Ry. 17. Odteie ty pejdu pjdu p pdie. W pypdku tcf cyfyc że jet ież utleie dłuści et d ktkic pdjd eyc, c pl utć ecyity cu pcy kiecy i pjdu. 8 Ry. 18. ylk i yłącie pku pe tcfu cyfe że jet pełe teie ceł ekpltcji pjdu.

11 VI. Pc pkdy ypdkc dyc t Zpi c f L Kżdy, kt tł pkdy yiku ypdku de, ie ie jk uddić ją ieiść, lu uż, że yk ądy je pie ie tł pty etelej piii iełe piie łić ię d e Lt Zpi cf. Ofii ypdk cęt yją też cłkie yc di, ji, płpcicy ludie, kty pteują pcy i ie iedą d k leży ię łić. Ekpeci Lt ą tie dtyć fktycy i iepdżly peie deń dde pc de pie pe tcf. Py kjyc pypdkc i dcytujey de et p kilku ltc cel icyc, lu plyc tc tcf. Ofeujey iyde, pfejle i pecyyje ekpetyy keie pi tcf, ktyc y ą ieykle pce py ektukcji ypdk dyc. ikkp pl dtyć pety ucu pjdu ykeek icyc, lu ukdyc Jeteśy tie dcytć ifcje et cel icej, plej ykeki ięc ie t ić te cel, dyż e Lt di ie ież tkii pypdki. Ry. 19. Zepiec ykek e ple pjdu. Ry. 20. Wykek ic cel pe kiecę. Pyt Mikkp Ry. 21. Py łże ię pi lu pypdku ukdei piu tuje ię pce dcytu ikkpe śietle dity. Żdł śitł Wykek Wt ejetując Wt ppieu Ry. 22. N pedtiej d di ykece idce jet, że yik piu pędkści cilyc pcy pi k. 30 k/ ik tuku d ii eej, c że dć efekt pe iżei cilyc pędkści jdy pcątką tść dięci pik. Ry. 23. Pi cele ukdei piu ypdku że ył dteie pet ucu pjdu. 9

12 t Zpi c f VII. Pduie L Ry. 24. Rutik i ykł lup ie pą pcć iydej y piu tcfu. Skytj ież y Ry. 25. y y Lt ykye ą pfejly pęcie pe dśidcyc i kpetetyc pcik. 10

13 VIII. BC pyti teił d y Lt t L Zpi c f Pdc pytyi teił d y leży cyć cel lecei p.: pie ilści pejecyc kilet pii ktc dyc; utleie ecyite cu pcy kiecy, itd. W pypdku, dy de tcf łużą d dtei peieu ypdku de, ieęde jet pdie ktkiej ckteytyki dei (dt, c, de tcfu, kic iejc dei pyty pe pcję, typ i k cdu, ptkły lędi iejc i pjdu; deklcje kiecy dtycące peieu je di pcy d dei). Jet t d że, dyż jąc dtę i dię dei, py ie dyc ż keść cy kkety pjd le ł ty ecie udił de dy. Pidł epiecy teił ddy ptci ykeki cy tcy tcfu le, lu pku pe pięci ej tcfu cyfe pl ykytie ejetyc dyc jk iydyc dd pd ukie, że:! tcf pełi yi pe keśle tyc pepic uijyc i kjyc;! tcf cły pjde ył pddy key pdei; Nleży piętć, że te pepiy iją użytki tcf, kte petły pełić yi pe ped upłye te yikjące dty ttie pdei. ) y pi tcf - yk łącik* W pypdku, kiedy deic dyc uceticą pjdy ypże tcfy, fukcje Pcji pii epiecyć cłe uądeie, jk i de pe ie piye ykece, lu kcie kiecy. S ież piętj epiec dyc tcfu, kte ędą ieęde d yki y dei de. Mteiły ieęde d dń: 1. Wykek pypdku tcfu le (yił, ie że t yć kpi); 2. De kty kiecy pypdku tcfu cyfe ( fcie *.ddd). l u 3. Kt kiecy; 4. De pięci ej tcfu cyfe ( fcie *.ddd); 5. Zdjęcie klejki (tcki piej) tcfu Jeże / ie jet że leży dełć kplety tcf ly ykeki, lu tcf cyfy ktą kiecy. Ddtk leży łącyć: 6. Ckteytykę peieu dei (ktki pi iejący dtę i c, iejce dei, uki pde, idcść, de śidk dei, dj i ilść pjd iącyc i udił itp.; 7. Ptkł lędi iejc dei, kic, djęci; 8. Ptkł lędi pjdu ypże tcf; 9. Deklcje kiecy dt. peieu je di pcy d etu uiecei ykeki/kty kiecy tcfie d etu dei; 10. Opi ukdeń tcfu, kty ypży ył pjd, ącyc ieć pły uttę żści lecji; 11. Welkie ddtke teiły ące ieć pły die. * Wyyłjąc d e Lt łąciki d y, ypełij i dłąc ypełiy pyży yk łącik (pi ilść łącik). Wyyłjąc d e Lt teiły/łąciki, dje tylk jed pytie: - jkie yły pety ucu pjdu? - d y deń dyc, lu: - jk ył ekpltcj pjdu keśly d? - d y ekpltcyjej. My jiey ię pcie żądej pe Pńt y. Opi łącik (1-5) dtej tie. 11

14 t Zpi c f VIII. BC pyti teił d y Lt c.d. L Pcedu ykyi dń: ikkp (CO) dl tcf lyc DO WYPDKU: kpute (DCO) dl tcf cyfyc utleie iydści ejetcji dekdie dyc cyfyc dcyt ikkpy 1i. lu 1k peteie dekdyc dyc 1i. lu 1k pądeie yke pądeie yke pcie piee piii pcie piee piii EKSPLOCYJNE utleie iydści ejetcji dcyt dyc ekpltcyjyc (d, dj cu pcy, ejetcje ckteytyce) iięcie u ejetcji pądeie yke BC pyti teił d y Lt (pi p. 1-5 ppediej ty) cf ly cyfy leży epiecyć uądeie ped ukdeii pdc tptu; 1. Wykek (śik dyc): tc yk ppieu ejetujące pkyt cieką tą ku, ktej uądeie kujące piuje ifcje. Ped yłie ykeki d Lt leży epiecyć ją ped ukdeii (ięci, pyie, ukdeie pieci) i ped łżeie d kpety ddtk łżyć ją p. ktkę ppieu, kt ędie cił tę ką ped pyie De pięci lu kty ż kpić płytę, lu p. pięć USB i pełć je tej ptci. W pypdku tcf cyfyc kiece jet pie dyc tcfu epśedi p de. 3. Kt kiecy ped yyłie jeże t że leży cć kpię dyc piyc ty śiku (pki źdłe *.ddd) i ped yłie leży epiecyć ją ped eetuly iceie pdc tptu. 5. ck pi kżdy tcf jet ypży klejkę (tckę pią tcfu). Zlec ię yyłć łąciki tyej kpecie yściłką ąelką ftu 4. DRBPOL Lt Zpi cf Myk, ul. kcj 24/26 tel.: 34/ ; fx: E-il:

15 cfy ie ją dl tjeic fet fiy DRBPOL: Lt ie jet deą d życi i ieu itytucją, kt tudi fcc ljącyc jedyie pepiy, uty i teiły pełe d. Fukcjując py fiie Dpl, kt jet jedyy utyy Plce pedticiele jięke pducet tcf Ctietl VDO, pcicy Lt ją dtęp d ifcji tet cłe yteu tcf, kty ie ic ię tylk d jede uądei, le że yć udy :! Uądei d piei dyc tcf: - kluc d piei dyc Dld Key II - kluc d piei dyc Ipecti Key - yte dle piei dyc DLD! Opie łużące d y i ciicji pieyc dyc: - IS We - IS Office Uądei iptujące de pięci tcfu Kluce d piei dyc Syte tcf Py d y i ciicji Zdle pieie dyc DLD Opęt tty kcei d tcf: Ppie d tcf cyfyc Bteie d tcf cyfyc Wykeki Ndjiki Kty d cycei lt N teeie Plki DRBPOL pei kpleką łuę eią tcf ieci utyyc Sei Ptekic Ctietl VDO. Ofeujey:! py tcf! itlcje! ktucje! lecje! yię! kcje! klei! pieie dyc tcf cyfyc Lit tcji eiyc dtęp jet tie:.dpl.pl Pł pe Dpl ieć utyyc Sei VDO e Plce k 140 ieleżyc tt łuującyc cdy cięże. Gły Uąd Mi płł dl ic pte 500 tcji ktlyc tcf, kte śidcą jedyie ułui kcji i lecji tyc uądeń. D py tcf, itlcji i ktucji pi ą upżie tylk i yłącie e Seiy Ptekie. Wpłpcujey ież Ipekcją ptu De i Pcją. N pśę tyc łuż ktlyc ekpeci ej fiy ydją piie i dielą ię ją iedą tety iąe tcfi. Cdie ecyitść kiec, peźik, ipekt, fukcjy Pcji, ei ptekic ic pley, lącki, ytucje ięte pt di i ttu, ie pykłdy kiążki ty pie ię ież ied pcik Lt.

16 Jeś cyłeś/łś cciż jedą ytucji piyc duiej tie kłdki t pyjdź d. Ofet Lt Zpi cf jet kie łśie d Cieie Lt Zpi cf t:! Utleie kcści dei dde;! Weyfikcj piii ydyc pe iekpetetyc iełyc;! Odteie pdpde peieu ypdku pytie dl ąd pc iąyc ypdki dyi;! Sceł pypdk, pc dł d iepiedyc yk ądyc;! Wpcie ytucjc kfktyc uepiecyciele;! Weyfikcj pcy kiecy/ekpltcji cdu;! Weyfikcj pdt udielyc dt... dśidcei pei! DRBPOL Lt Zpi cf Myk, ul. kcj 24/26 tel.: 34/ ; fx: E-il: UO/c/ /001

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków p p - j p- Dj j j j ą p ś Dj j j j ą jj j j pą jżj pj E ż Ij ją j pją ś p j ą j ęąć ż pp j p ś p ś Rj j E p p jś j ęż p ś p p p j D-U=DU ęż p ś jś j jś j jś j j Ij j R ś p j ęść pp p p j pę j ś ś p j j

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 15 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 15 lutego 2013 r. UCHAŁA R XLII RAY MIESIE OŁOIE d lu. ul Mj Plu Zd P M łó d. u. uy d. ąd y ( jdly;. U..,. ; )... u.. uy d u lu du y ( jdly;. U. u,. ; ), ąu d uły XLIII Rdy Mjj ł d ld. du, ż ul j lu ują ulń Sudu uuń uó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ü E E ść ś* ść H H ż j H ę ę F j E Ś ś E E ę ę jś E- Jś j Żj Ś ż ą Mą j j D ś j żj D D ą ą ę jż j ą ś j : ü Hü ą ś j ę ą j żj ę j ją D j ją ś EÓD JEDYY IY ÓY EÓD EYYJY DUŚĆ DI IE EDU EÓD IY EYY E IE IY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3 To sprwdzi ośości ści ociążoyc pioowo wg eody uproszczoej zgodie z P- 996- UWAGA: ośość ści eży sprwdzć żdej odygcji, cy że gruość ści i wyrzyłość uru ścisie są ie se wszysic odygcjc..... 5. De: rodzje

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 I 10NC U C I E J O Ł J 2 3 9 9 I E O Ó, O I I U E I E C O I I I C E U O Ó N O C Š C E C E I O C Y Ł O I E J 1 0 a n c E U J 4 O 8, I Ł O Y O 5 U U I U Y E I I, I E O E J E U Ł Ó N J E C I N O Ł Y U I N

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

ZIMA Hotel ALBATROS & SPA ROBOTYKA. w Serwach k/augustowa r. ZIMOWISKO WARSZTATY DLA MAŁEGO I DUŻEGO SMYKA

ZIMA Hotel ALBATROS & SPA ROBOTYKA. w Serwach k/augustowa r.  ZIMOWISKO WARSZTATY DLA MAŁEGO I DUŻEGO SMYKA 08 TK TT DL ŁG DUŻG K Hotel LT & w erwach k/ugustowa -7008 r K wwwtanmuzpl -7008 r TK DC JĄTK K HTL LT & /kugustowa LTHTLL KJ 3 4 5- ŁK ŃT DC D ULJ JCŚC D J KTÓĄ TC UC UGUTK J UGUTK D KTÓG LŻ J T JD JDJ

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 25.01.2003 r.

Matematyka finansowa 25.01.2003 r. Memyk fisow 5.0.003 r.. Kóre z poiższych ożsmości są prwdziwe? (i) ( ) i v v i k m k m + (ii) ( ) ( ) ( ) m m v (iii) ( ) ( ) 0 + + + v i v i i Odpowiedź: A. ylko (i) B. ylko (ii) C. ylko (iii) D. (i),

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

! ' #0! 1 2 3# #"!#""#

! ' #0! 1 2 3# #!## !" #$$$% 0 12 )! " # $#%%!&"! ' ()*+,)-. / #0! 1 2 3# #"!#""#!#4(***5678 #9%8 *!& : 3"&, $4"5$"$..$ 3"- 2 $4"5$"$..$ 3"6!' $4"5$"$..$ #4$$% 7811 1292 : ; :;1 : :9 9: 9:=3 ; :=< ; 13?9= ; :=

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

MRP Material Requirements Planning

MRP Material Requirements Planning Cele pl Mel Requiemes Plig Niskie psy be Kóki cs elcji Efekyść Włście ykysie pecjłu Cele pedsiębis Wysk emiść ds Cele yke Wykłd 8 Fukcje keśleie peb meł d pdukcji dl kżdej pycji pdsie ielkści pdukcji i

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

-ikademia w Tbilisi z okazji 60-lecia

-ikademia w Tbilisi z okazji 60-lecia 4 XXXV 0 (8 * D 5 98 B B C - 0-0- P N END BEŻNE ś B C - P C P E- X X V P- ź ź - \ 0 - ś - - - - - - P B - U - ~ 0 ś B ź - B - - - C- C - U P P [/ N P-? Q Pś-? C - ś * ś - - 8 - ś - E? - P P > 7 B - - B

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ę Ę Ł Ę Ł ć Ę Ę Ń Ę ć ć ć Ń ć Ą ć Ó Ł Ś Ą Ę Ę Ą Ś ĘĘ Ń ć Ń Ż ć Ś Ć Ę Ł ć Ę Ą ć ź ć Ę Ł Ż Ń ź Ł Ń Ą ć Ę ć ć ź ć Ę Ą Ę ć ź Ń Ę Ę ć ć Ę Ę Ę ć ć ć Ę Ą ć Ę Ń Ę ć Ę ć Ą Ę Ę ć Ń Ą ź ć Ó Ą Ą ŁĘ ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Odlotowa Piątka. cz tecze ele t ycz y t te yt zy e t e z e z t c y z z e e y e y t z u e t e y zytu

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Odlotowa Piątka. cz tecze ele t ycz y t te yt zy e t e z e z t c y z z e e y e y t z u e t e y zytu Gazetka Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach Odlotowa Piątka Styczeń/luty 2017 Nr 5/2016 Cena 50 gr Dzień Oszczędzania Energii Elektrycznej e e y z e c t e t cze e e ele t ycze e t y z u z e u y t c z e

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

ięi 号 号 号 号 号 号i 号 号 号 号 号 号 号 号ᐧ啗 号 i p 号 号 t 号 号 号 / g 号p 号 号 号 i t 号 号 : / t p t 号 : / t p t 号 号 号 号 i : / t p 号ᐧ啗 i 号 号 号 号/ t pięt : / 号 号 : /4 号 号 B B : / 号 号 号 : U 号 号 4 4 / 号t 号 号 i 号ą 号g 号 号 号

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Novosibirsk, Russia, September 2002

Novosibirsk, Russia, September 2002 Noobk, ua, Septebe 00 W-5 (Jaoewc) 4 lajdów Dyaka były tywej Cało tywe jego uch uch potępowy cała tywego uch obotowy cała tywego wględe tałej o obotu. oet bewładośc Dyaka cała tywego uch łożoy cała tywego

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo