PRO MEMORIA. Mgr Piotr Cichocki Łódź UM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRO MEMORIA. Mgr Piotr Cichocki Łódź UM"

Transkrypt

1 PRO MEMORIA Mgr Piotr Cichocki Łódź UM ZMARLI DYREKTORZY, KIEROWNICY I PRACOWNICY BIBLIOTEK MEDYCZNYCH ( ) Wstęp Pragnąc zachować w pamięci oraz ocalić od zapomnienia zmarłych pracowników bibliotek medycznych w Polsce przypominamy ich nazwiska. Dokumentacją objęto 105 osób, w tym 24 dyrektorów, 3 wicedyrektorów, 8 kierowników Bibliotek Głównych (od roku 1956 podniesiono tę funkcję do rangi dyrektora) oraz 45 pozostałych kierowników i pracowników w książnicach uczelnianych, instytutów naukowo-badawczych i innych bibliotekach naukowych. Nauczycielami akademickimi było 20 osób, w tej liczbie 5 posiadało tytuł naukowy profesora, a 6 stopień naukowy doktora. Dysponowali wykształceniem z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Przeważali bibliotekoznawcy, filolodzy, historycy i lekarze. Prezentujemy (w układzie alfabetycznym w obrębie pełnionych funkcji) wykaz osób wraz z fotografiami oraz krótkimi informacjami o datach ramowych życia, pełnionej funkcji i zajmowanym stanowisku w bibliotece. W opracowywanym Słowniku biograficznym zostaną przedstawione wybrane hasła osobowe. 51

2 Dyrektorzy Dr Adam Bocheński (31 V XI 1974), polonista, bibliograf, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Mgr Maria B u g n o (6 IX XII 1991), romanista, bibliotekarz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Lek. med. Julian D m i t r o w i c z (2 VIII V 1981), lekarz, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi 52

3 Mgr Adam F i l o n i k (9 V IV 1996), historyk, pedagog, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Mgr Danuta G r a d (9 IX X 2008), bibliotekoznawca, bibliograf, kustosz, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Prof. dr hab. Janusz K a p u ś c i k (20 VI VI 1999), polonista, bibliotekoznawca, bibliograf, historyk medycyny, nauki i kultury, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie, następnie ( ) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie Mgr Samuel K l a r r e i c h (30 IX IV 1976), anglista, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie 53

4 Dr Irena K o m a s a r a (19 IX II 1998), bibliotekoznawca, historyk książki, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie Prof. dr hab. Stanisław Józef K o n o p k a (24 III IX 1982), lekarz, bibliograf, historyk medycyny, dyrektor ( ) Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie Dr Stanisław K o w a l c z y k (30 IV III 1994), starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Maria K r o g u l s k a (4 X III 1992), filolog klasyczny, lektor, bibliograf, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej 54

5 Dr Zbigniew K u k u l s k i (4 III X 1971), lekarz, historyk medycyny, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Krakowie Maria Adela Q u i r i n i (3 XII ), dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Helena R a t a j (4 II ), filolog klasyczny, bibliograf, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Mgr Zdzisław S ł o m i ń s k i (ur. 1 I VI 1989), wykładowca, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 55

6 Lek. Berta S z a y k o w s k a (12 IX VIII 1980), lekarz, pediatra, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Dr Franciszek S z y m i c z e k (16 VII VI 1987), historyk, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Leon Ś l i w o w s k i (ur. 13 I 1902 ), wykładowca, dyrektor (1953) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Płk dr Wiesław Ś w i t e k (8 II X 2007), farmaceuta, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego 56

7 Mgr Jan Wa l i ń s k i (25 XII XII 1983), polonista, bibliograf, bibliotekarz dyplomowany, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Prof. dr hab. Feliks Teodor Wi d y - Wi r s k i (11 VII I 1982), lekarz, dyrektor ( ) Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie Prof. dr Zdzisław Wi k t o r (11 IV I 1970), lekarz, nefrolog, historyk medycyny, dyrektor ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej we Wrocławiu Dr Marian Wo l a ń c z y k (1 II VI 1961), historyk literatury, bibliotekarz, dyrektor ( ) Biblioteki Akademii Lekarskiej w Zabrzu-Rokitnicy natępnie Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 57

8 Prof. dr Witołd Z i e m b i c k i (18 VIII X 1950) lekarz, historyk medycyny, dyrektor ( ) Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Wicedyrektorzy Mgr Mieczysława B a r a (1 I II 2003), romanista, bibliograf, starszy kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Mgr Andrzej K e m p a (27 VI X 2009), polonista, bibliotekoznawca, bibliograf, starszy kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Mgr Jadwiga Ry g i e l (15 I XI 2005), kustosz, zastępca dyrektora ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie 58

9 Zofia B em-dobryszycka (ur. 4 III 1906), kierownik ( ) Biblioteki Pomorskiej Akademii Medycznej Lek. med. Andrzej G ą d e k (30 X 1921), kierownik ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi P r o f. d r Wi k t o r G r z y w o - D ą b r o w s k i (15 VIII XII 1968), lekarz, bibliotekarz, bibliograf, kierownik ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie Mgr Henryk K r u k ( ), romanista, bibliotekarz i dokumentalista, kierownik ( ) Biblioteki PZH oraz Działu Informacji i Dokumentacji Naukowej z Biblioteką PZH Zofia B a s t g e n - H i e r o w s k a (23 XI ), starszy bibliotekarz, kierownik Oddziału Czasopism Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Maria B i l i ń s k a (ur. 18 X 1894), bibliotekarz, kierownik Działu Opracowania Zbiorów Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Maria C h m i e l o w s k a (10 IX VIII 1959), kustosz Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownicy I II Wanda L u b e c k a (14 II IX 1967), bibliotekarz, kierownik ( ) Biblioteki Studium Doskonalenia Lekarzy następnie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Janina N o w a k o w s k a (17 I XI 1992), historyk, kierownik ( ) Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Mgr Urszula P e ł k a - P e l i ń s k a (21 X I 1980), polonista, starszy kustosz dyplomowany, kierownik Działu Opracowania Zbiorów, zastępca kierownika Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Prof. dr Jan S z m u r ł o (5 VI V 1952), otolaryngolog, historyk medycyny, kierownik ( ) Biblioteki Akademii Medycznej w Łodzi Mgr Bożena C h w a ł a (8 II V 1987), filolog klasyczny, starszy bibliotekarz Sekcji Zbiorów Specjalnych i Działu Informacji i Dokumentacji Naukowej Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Alicja C i e r n i a k (15 IX IV 2000), bibliotekoznawca, kustosz Biblioteki Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów Akademii Medycznej w Łodzi 59

10 Mgr Jerzy C i e s z k o w s k i (1 XI ), polonista, kustosz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Mirosław C i e ś l a k (19 X ), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Teresa C y g a n e k (1 IX VII 2003), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Mgr Maria C z a r n i k (7 XII VII 2008), pedagog, starszy kustosz, kierownik Oddziału Udostępniania oraz Oddziału Gromadzenia Druków Zwartych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Mgr Zofia D r e s z e r o w a (23 IX X 1991), historyk, kustosz dyplomowany, kierownik Oddziału Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Olga D u c h n o w s k a (5 II VII 1994), bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Maria F e l i k s (2 IX III 1998), filozof, kustosz Biblioteki Kliniki Dermatologii oraz Biblioteki Kliniki Neurologii i Neurochirurgii Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Irena F l o r e k (12 VII VIII 1995), stenotypistka, bibliotekarz Oddziału Udostępniania Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Marcjanna F y d a (15 VI I 1980), starszy bibliotekarz, kierownik Działu Czasopism i Czytelni Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Aleksandra G o c e k (27 II I 1998), starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 1 Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Adela Gosztyło (4 III VII 1988), kustosz, bibliograf, kierownik Samodzielnej Sekcji Bibliografii Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Maria G o r z e c h o w s k a (27 XI XII 1961), bibliotekarz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Mgr inż. Anna G ó r n i c k a (27 V IV 1986), ogrodnik, kustosz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Anna Maria H e r m a n (18 XII IX 1986), bibliotekoznawca, starszy bibliotekarz, kierownik Oddziału Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy Lek. wet. Zdzisław H o b r z a ń s k i (21 I I 1989 ), kustosz Biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Wraszawie 60

11 Mgr Alicja J a b ł o ń s k a (2 I VI 1986), polonista, kustosz, pracownik Działu Czasopism z Sekcją Wypożyczeń Międzybibliotecznych Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Elżbieta J a n k o w s k a (30 X VI 1972), kustosz Działu Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Dr Maria J a r o s z y ń s k a (28 I XI 1999), romanista, kustosz Biblioteki I Kliniki Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Stanisława K a m i ń s k a (ur. 10 II 1904), bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Krystyna K a r w o w s k a (8 VII IV 1993), romanista, tłumacz, bibliograf, starszy asystent w Oddziale Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Mgr Maria K e r c (13 XI VIII 1983), polonista, kustosz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Jan K o s t k o w s k i (21 VI III 1994), plastyk Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Danuta K o w a l s k a (24 IV VIII 2005), historyk, kierownik Biblioteki Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Janina K o z a k (12 VIII XII 1990), historyk, pracownik Oddziału Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Mgr Irena K o z a r s k a (18 IV III 1981), starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie Mgr Teresa K u r d z i e l (31 V XII 2006), bibliotekoznawca, kustosz, kierownik Oddziału Opracowania Rzeczowego i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Mgr Maria K w a ś n y (4 IV XI 1994), historyk, kustosz, kierownik Działu Organizacji i Koordynacji Pracy Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Hanna L i b u d a (zm. 13 III 1994), bibliotekarz Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie Mgr Cecylia M a t y a s z e w s k a (14 I III 1985), historyk, starszy bibliotekarz, kierownik Działu Udostępniania Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Krystyna M a r k i e w i c z (8 X IX 1990), anglista, kustosz, kierownik Oddziału Opracowania 61

12 Druków Zwartych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Mgr Irena M i r ż e j a n (15 XII X 2006), polonista, kustosz Oddziału Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Mgr Halina M r o z i ń s k a (ur. 10 XII 1921), polonista, kustosz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Elżbieta N o w a k (ur. 11 IV 1946) bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Janina O c e p a (16 X II 1993), polonista, kustosz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Zdzisława O r ł o w s k a (29 I VIII 2002), romanista, kustosz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Wilhelmina P e r e k ł a d o w s k a (4 IV 1925-XII 2001), polonista, kustosz dyplomowany Działu Gromadzenia i Opracowania Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Irena Rubaszko (ur. 22 III 1917), bibliotekarz, pracownik biblioteki Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Anna Ry b a r s k a (10 V I 2008), geograf, bibliotekoznawca, kustosz Oddziału Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stanisław S e n i s s o n (13 IV X 1996), fotograf Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Mgr Jadwiga S i t k o (17 VI ), polonista, redaktor, bibliotekarz, kustosz Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Mgr Barbara S ł o b o d z i a n e k (2 IX V 1984), geomorfolog, kustosz w Dziale Gromadzenia i Opracowania Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Alina S ł o w a c k a (2 XII 1925 IV 1998), starszy bibliotekarz Biblioteki G ł ó w n e j A k a d e m i i M e d y c z n e j w Warszawie Marianna S m o l i ń s k a (17 VIII V 1986 ), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie i Biblioteki Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie Mgr Helena S o b o l e w s k a (24 X II 1986), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie 62

13 Mgr Maria Stasiewicz (21 XI XII 1989), kustosz w Bibliotece G ł ó w n e j A k a d e m i i M e d y c z n e j w Białymstoku Józefa S z a b l i ń s k a (4 III X 1986), magazynier biblioteczny Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Mgr Mirosława Anna S z a j n a ( 20 XII XII 1988), bibliotekoznawca, kustosz, kierownik Biblioteki Katedry Nauk Społecznych Akademii Medycznej w Łodzi Anna S z e r s z e ń (11 VII V 1991), nauczyciel, bibliotekarz Oddziału Opracowania Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Mgr Bogusław S z i l d e r (21 III I 2009), polonista, kustosz, kierownik Oddziału Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wanda S z w a r c (12 IX II 2002), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Kazimierz Wa l c z a k (15 I VIII 2004), historyk, kustosz Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Barbara Wojtuszkiewicz (25 III VIII 1994), starszy bibliotekarz Biblioteki Instytutu Stomatologii P Krystyna Wr ó b l e w s k a (13 III ), bibliotekarz w Dziale Czasopism B i b l i o t e k i A k a d e m i i M e d y c z n e j w Białymstoku Mgr Janina Z a j i c z e k (16 III V 2002), polonista, bibliotekarz, kustosz, kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Sylwia Z a l e s k a (8 XII XII 1976), starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Juliusz Z a l e s k i (ur. 10 I 1905), prawnik, starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej Mgr Bożena Z a o r s k a (30 VIII XII 2007), prawnik, bibliotekoznawca, bibliograf, starszy kustosz dyplomowany, kierownik Oddziału Opracowania Rzeczowego i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Mgr Apolonia Z i e l i ń s k a (9 II XI 2001), ekonomista, kustosz Działu Opracowania Rzeczowego Zbiorów Biblioteki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Mgr Stanisława Z w o l a k (6 IX X 1998), historyk, kustosz Działu Gromadzenia Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Teresa Z w o l i ń s k a (5 V IV 1992), polonista, bibliotekarz Biblioteki Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie Mgr Irena Ż a k (20 VIII X 2007), polonista, kustosz, kierownik Oddziału Bibliotek Zakładowych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Krystyna Ż a k o w s k a (11 II I I I ), s t a r s z y b i b l i o t e k a r z Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie 63

14 Zofia Bem-Dobryszycka Mgr Alicja Cierniak Mgr Jerzy Cieszkowski Mirosław Cieślak Teresa Cyganek Mgr Zofia Dreszer Olga Duchnowska Mgr Maria Feliks Irena Florek Marcjanna Fyda Aleksandra Gocek Mgr Anna Górnicka 64

15 Prof. dr Wiktor Grzywo-Dąbrowski Anna Maria Herman Lek. wet. Zdzisław Hobrzański Mgr Elżbieta Jankowska Dr Maria Jaroszyńska Stanisława Kamińska Mgr Krystyna Karwowska Jan Kostkowski Mgr Danuta Kowalska Mgr Irena Kozarska Mgr Halina Mrozińska Janina Nowakowska 65

16 Mgr Janina Ocepa Mgr Zdzisława Orłowska Mgr Wilhelmina Perekładowska Mgr Anna Rybarska Stanisław Senisson Mgr Jadwiga Sitko Mgr Barbara Słobodzianek Alina Słowacka Marianna Smolińska Mgr Maria Stasiewicz Józefa Szablińska Mgr Mirosława Szajna 66

17 Anna Szerszeń Mgr Bogusław Szilder Wanda Szwarc Mgr Kazimierz Walczak Krystyna Wróblewska Mgr Janina Zajiczek Sylwia Zaleska Mgr Juliusz Zaleski Mgr Apolina Zielińska Krystyna Żakowska 67

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Program Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270 2008 PROGRAM KONFERENCJI Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. Ogólna/Uroczysta Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź Uniwersytet Łódzki godz. 9 00 Dr Ryszard

Bardziej szczegółowo

Ewa Busse-Turczyńska Kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce. Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3), 10-29

Ewa Busse-Turczyńska Kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce. Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3), 10-29 Ewa Busse-Turczyńska Kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3), 10-29 2009 who is who in medical libraries Mgr Ewa Busse-Turczyńska Lublin UM kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Kraszewska Gdańsk GUMed

Mgr Elżbieta Kraszewska Gdańsk GUMed Mgr Elżbieta Kraszewska Gdańsk GUMed Emerytowani dyrektorzy i kierownicy bibliotek medycznych Wstęp Emerytowana kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce liczy 139 osób, w tym 24 dyrektorów, 15 wicedyrektorów,

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ś

Ł Ł Ł Ś Ń Ó Ł ź Ł ŚĆ Ł Ą Ł Ł Ł Ś ŚĆ Ż Ź Ż Ż ń ń Ł Ł ź Ł ń Ó Ż Ł Ż ń Ą Ż Ś ń Ą Ź Ą Ś Ś ń Ż ź ń ń Ż ń Ś Ą ń Ż ź Ź Ż ź Ś Ż Ś Ź Ś ź Ż Ż ń Ś ź Ż Ą ź ń ń ź Ż Ą Ż Ś Ź ń Ż ń Ż Ż ń ń Ż ń Ż Ą Ó Ą Ż ń Ó ń ń Ź ź Ą ń Ż Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł Ł Ń Ó Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł ź Ń Ł Ź Ś Ł ź Ś Ó Ć Ą Ń Ą ź ź ź Ż ź ź Ź Ć ź ź Ł ź Ó Ą Ą Ł Ą Ą Ś ŚĆ Ł ź ź ź ź Ł ź Ń ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ą Ą Ó Ą Ł Ś Ś ź Ł ź Ł ź ź ź Ź Ź Ś Ź Ź Ó ź ź Ś Ó Ł Ś ź Ł ź ź Ź ź ź ź ź Ś

Bardziej szczegółowo

Ż Ś

Ż Ś Ł Ą ć Ż Ś Ś ć ć Ł Ą ź ź ź ź Ń ź ć ć ć ź ź ć Ń ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ą ć Ń ć Ą Ą ć ź ć Ł Ł ź Ą ź ź ź Ł Ł ć ź Ą Ą Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ą Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ą ć Ł Ł ź Ń Ą ć ć ź Ń ć Ń ź Ł ć ć ć Ń ź ć ć Ń ć ć ć Ś Ć ć Ń ć ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś ć Ą Ż Ż Ł Ł Ą Ą Ł Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ź ć Ż Ź Ą Ż Ż Ż ź Ą Ł Ż Ż ć Ź Ł Ń ź Ż Ż ź Ł Ż Ą Ń Ż Ż ć Ą Ż ć Ż Ą Ż Ż Ń Ą Ą ć Ą Ą ź Ż Ó Ó

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ń ń Ł ń ń ż Ż ń ż ń Ż Ż

ż ż ż ń ń Ł ń ń ż Ż ń ż ń Ż Ż Ó Ń ń ż Ń ż ż ż ń ń Ł ń ń ż Ż ń ż ń Ż Ż ń ć ż ń ż ń ż Ą Ż ć ż ć ć ź ć ć ń Ż Ż ć Ż Ą Ż ć ń ć ć ż ć ć ć ć ć ć ż ć ć ż ć ń ć ć ż ć ć ż ż ć ż ć Ż ż ć Ż Ż Ż ż ż ć Ą ń Ż Ń ń Ą Ą ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś Ą ź Ż ż Ś Ś Ź Ź ć Ś Ż Ś ź Ż Ż Ł Ż Ż Ż Ł Ś Ś Ź ć Ś Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ść Ż Ó ż Ż Ń Ó ć ż ć ć Ść Ś Ś Ś Ż ć ć ż Ż ż Ż ć Ą Ż Ś Ś ż Ż Ó Ś ż ż Ż ż Ó Ż ć ż ż Ż ż ż Ż ć Ź Ź Ś ż Ść

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Ó Ś

Ó Ś Ł ć ć Ż Ó Ś Ł Ż Ż ć Ż ć Ż Ż Ą Ż ć Ż ć ć Ż ć ć Ł Ź Ź ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ł Ł Ż ć Ą ć ć Ź Ż Ź Ż Ś Ł Ą Ą Ą Ł Ą Ś ć Ł Ż Ż ć Ż ć Ń Ś Ż ć ź ć Ą Ł ź Ż ć ź Ł ć Ż ć ć ć Ą Ś Ł Ń Ć Ł ŚĆ Ś Ó Ż Ą ź Ą Ą Ą ź Ś Ś Ł Ź

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ź

Ź Ź Ł Ł ź ź Ł Ł Ź Ą Ó ź ń ź Ń ź ź ź ź Ź Ą ź Ć Ź Ń ź Ą ź Ł Ł Ł ź Ą Ą Ą ź ź ź ź ź Ś Ą Ź Ą ź ź Ł Ł ź Ł Ś ź ź Ł ź Ś ź Ń Ź ź Ł Ł ź ź Ś Ł ź Ł Ł Ł Ł ź ź Ł Ł Ł Ł ź Ł ź Ł Ł Ł Ł ź Ą ź Ś Ł Ą ź Ś ź ź ń ź ź Ą ź ź Ą

Bardziej szczegółowo

ń ń

ń ń Ł ń ń ś ń ś ś ń Ż ś Ż ś ń ć ź ć ń ś Ż Ł ść ź ść ń ń ś ś ń ś ć ś ć ć ń ź ś ź ś ś ź Ł ń ć ś ń ń ś Ł ść ć ć ś ś ń ś ś ś ś ń ść ść ź ć ć ś ń ś Ł ść ć ć ś ść ś ś ń ś ś ś ź ć ś ść ś ś ś ć Ł ś ś ś ń ść Ż Ą ść

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ś ć ć

ź Ś ć ć Ł Ą Ś Ź ź ź Ź Ś ź Ś Ś ź Ą ź Ś ć ć ć Ść Ą Ą ć Ą ń ń ć ć Ś ć ć Ą ń ń ć Ą ń Ą ń Ć ć Ś ć Ź Ś Ą ź ź ć ź Ł ń Ł ź ź Ź ń Ą Ć Ó ć Ź ć ń ń Ń ń ź ń ć ń ń ć Ń Ń Ą Ł Ą Ś ć Ł ć Ś Ś Ą Ą Ą Ś ź Ś Ś ź ź Ś ń Ą Ą ć ń ń ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ń Ś ć ć Ż Ą Ś Ż Ż ć ć ć ć Ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ś Ł Ś Ą Ś Ą Ą Ą Ą Ń ŻĄ Ą ć ć ć ć ć ć Ś Ś Ą Ś Ą Ń ć Ó ć Ą Ó Ą Ą ć Ć ć ć Ł Ą ć Ś ŚĆ Ś ć ć ć Ą Ń Ś ć ć Ą Ł Ł Ś ć Ś Ś Ą ć Ś Ż ć Ó Ś Ś Ś ć Ż Ś ć Ł Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ń Ń Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ś Ń ż ż ż żń ż ż ż ć Ż ć ć ć Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ź ż ż ż ż ć Ś ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ź ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż Ś ć ż ć ż ć Ś ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż Ś ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ś ć ć Ó ż ć ż ć ż ż ć ż ć Ń ż Ś ż ć ż ć ć ż ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ł ź ź ć Ń ż ź ć ż ż ż ć Ń ż ć ż ż ź ć Ń ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ź ż Ń Ć ż ć Ń ż ż ż ż ż Ó ż Ń ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś Ł Ł Ł Ń ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś ź ź Ó Ó Ó ź Ś ć ź ź ź ź ź Ś ź ć ź ź ź ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ń ź Ó Ó ź Ś Ś Ś Ó Ł ć Ś Ś ź ź ź Ł Ł Ś ć Ó ć ć ć Ł Ł ć Ł ć ź Ó Ń Ł Ł Ł Ń ć ć Ł ć ź ć ć ć ć ć Ś Ś ć ć ć ć ć ź Ó ź ź Ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo