za okres od jesieni 2010 r. do końca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za okres od jesieni 2010 r. do końca 2011 r."

Transkrypt

1 KRS REGON NIP Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE Organizacja Pożytku Publicznego Białystok, ul. Gen. Andersa 5, tel/fax konto bankowe PKO BP I O/Białystok SPRAWOZDANIE za okres od jesieni 2010 r. do końca 2011 r. z wykorzystania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: zezwolenia DOPozgiz-4200/IV-63/3861/10/kp z dn r. powołującego 14 Opiekunów Jeży PSOJ, zezwolenia DOPobiz jr z dn r. powołującego Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Skierdach k/w-wy pod patronatem NR 2 PSOJ prowadzony przez Małgorzatę Jaworską-Szwed oraz zezwolenia DOPobiz /3089/10/jr z dn r. powołującego Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku pod patronatem NR 1 PSOJ prowadzony przez Jerzego Garę. 1. Opiekunowie Jeży Do akcji ratowania jeży gatunku zachodniego (Erinaceus europaeus) oraz wschodniego (Erinaceus roumanicus) na terenie całej Polski, zgodnie z w/w zezwoleniem, po skontrolowaniu przez PSOJ NASZE JEŻE warunków rehabilitacji, opieki weterynaryjnej latem i zimą oraz przygotowania merytorycznego, zostały dopuszczone następujące osoby pełnoletnie: NR 1 Pudzyńska Katarzyna, Warszawa, mazowieckie NR 2 Jaworska-Szwed Małgorzata, Skierdy, mazowieckie NR 3 Skrzypczak Elżbieta, Poznań, wielkopolskie NR 4 Pyjor Grzegorz, Warszawa, mazowieckie NR 5 Wisełka Arkadiusz, Ustroń, śląskie NR 6 Łyczko Sławomir, Bielsko Biała, śląskie NR 7 Zembrowski Jerzy, Białystok, podlaskie NR 8 Koszembar Marcin, Luboń, wielkopolskie NR 9 Zaczyńska Mariola, Doliwo, mazowieckie NR 10 Muszczak Waldemar, Sosnowiec, śląskie NR 11 Wera Robert, Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie

2 strona 2 NR 12 Dziewulska Anna, Gostynin, mazowieckie NR 13 Czyżewska Beata, Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie NR 14 Jurczyk Elżbieta, Nysa, opolskie Z ważnych względów zdrowotnych, działań nie podjęła jedna osoba oznaczona NR 11. Pozostałe osoby jako klasyfikowani Opiekunowie Jeży PSOJ NASZE JEŻE, podjęli się działań czynnej ochrony jeży w zakresie ich ratowania, rehabilitacji i wypuszczania na wolność niezwłocznie po uzyskaniu przez jeże zdolności do samodzielnego życia w środowisku naturalnym - zgodnie z warunkami w/w zezwolenia GDOŚ i sprawują te działania nadal w odniesieniu do jeży, które jeszcze nie miały zakończonej rehabilitacji i nie mogły być wypuszczone na wolność w 2011 r. oraz w odniesieniu do jeży pozyskanych do opieki tuż przed nadejściem mrozów jesienią 2011 r. Wszyscy są członkami Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE. 2. Ośrodki Rehabilitacji Jeży Do akcji ratowania jeży gatunku zachodniego (Erinaceus europaeus) oraz wschodniego (Erinaceus roumanicus), zgodnie z w/w zezwoleniami, przystąpili: ü Jerzy Gara w Kłodzku - prowadzący Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt o specjalności jeże wschodnioeuropejskie i zachodnioeuropejskie, ü Małgorzata Jaworska-Szwed w Skierdach k/warszawy - prowadząca Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt o specjalności jeże wschodnioeuropejskie i zachodnioeuropejskie. Wszyscy są członkami Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE. 3. Zestawienie ilościowe jeży objętych rehabilitacją W okresie od r. do końca roku 2011 w/w Opiekunowie Jeży oraz prowadzący Ośrodki Rehabilitacji Jeży, podjęli się ratowania i rehabilitacji jeży następująco: przyjęto do opieki i leczenia 194 jeże, uratowano i przywrócono do środowiska naturalnego 121 jeży, mimo leczenia, nie udało się utrzymać przy życiu 16 jeży, aktualnie jest w rehabilitacji 57 jeży. Statystycznie: Najmniej jeży w rehabilitacji posiadał Opiekun Jeży NR 5 (przyjął 1 jeża, przywrócono do środowiska 1 jeża, zgon 0 jeży, aktualnie 0 jeży).

3 strona 3 Najwięcej jeży w rehabilitacji posiadał Opiekun Jeży NR 6 (przyjął 36 jeży, przywrócono do środowiska 24 jeże, zgon 1 jeż, aktualnie w opiece 11 jeży). Średnio na jednego Opiekuna Jeży wypada: przyjęto 14,9 jeży, przywrócono do środowiska 9,3 jeży, zgon 1,2 jeży, aktualnie w rehabilitacji 4,4 jeży. Z miejsc zagrożonych (tereny robót drogowych oraz robót rozbiórkowobudowlanych na terenie gminy Białystok i Choroszcz) PSOJ przemieściło 11 jeży do środowiska naturalnego bezpiecznego dla ich życia. 4. Charakterystyka jeży przejętych do opieki Wszystkie przypadki przejmowanych jeży do ratowania, leczenia i rehabilitacji, były zgodne z warunkami w/w zezwoleń, a dotyczyły: ü Chwytania, transportu i przetrzymywania jeży w miejscu rehabilitacji do chwili osiągnięcia samodzielności młodych osieroconych jeży. ü Chwytania, transportu i przetrzymywania jeży w miejscu rehabilitacji do chwili osiągnięcia samodzielności młodych jeży o wadze poniżej 800 G w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim oraz o wadze poniżej 700 G w pozostałych województwach Polski. ü Transportu i przetrzymywania jeży w miejscu rehabilitacji do chwili osiągnięcia samodzielności jeży przejętych przez PSOJ NASZE JEŻE od osób nieprawnie je przetrzymujących. ü Chwytania, transportu i przetrzymywania w miejscu rehabilitacji jeży osłabionych, chorych lub niepełnosprawnych - do chwili osiągnięcia samodzielności lub braku potrzeby dalszej opieki. Jeży niepełnosprawnych, które nie byłyby w stanie żyć samodzielnie w środowisku przyrodniczym, nie było. 5. Metodyka postępowania Opiekunów Jeży W chwili przyjmowania jeża do opieki, każdemu osobnikowi zakładano specjalny jednorodny dokument: Kartę Jeża, gdzie odnotowywano: datę, miejsce i przyczynę schwytania jeża, stan jego zdrowia, płeć, wagę i dane osoby chwytającej jeża. Wykonywano też fotografię jeża w chwili przyjęcia.

4 strona 4 Podczas dalszej opieki i rehabilitacji w Karcie Jeża odnotowywano: przebieg i dane leczenia wypełniane przez lekarzy weterynarii, wyniki badań kontrolnych, okresowe ważenie oraz stan zdrowia jeży. Leczenie jeży dokonywane było każdorazowo z udziałem lekarzy weterynarii. Jeśli jeże wymagały dłuższego leczenia lub rehabilitacji, to w warunkach letnich przebywały w specjalnie zbudowanych kojcach ogrodowych porośniętych zielenią i krzewami - o powierzchni nie mniejszej niż 9 m 2 na jednego jeża (spełniając wymagania w/w zezwoleń) oraz ustawianych tam specjalnie zbudowanych domkach drewnianych. Podczas rehabilitacji w okresie zimy, zdrowe i o odpowiedniej wadze jeże przebywały w specjalnie przygotowanych hibernatorach ogrodowych, zaś o wadze zbyt małej w kojcach domowych powierzchni nie mniejszej niż 2 m 2 (spełniając wymagania w/w zezwoleń) - do czasu nadejścia wiosny, po czym były przenoszone do kojców ogrodowych. Każdorazowo, przed wypuszczeniem jeży do środowiska przyrodniczego, każdego osobnika poddawano obserwacji kontrolnej w kojcu letnim w ogrodzie - stwierdzającej zachowania obronne jeża, tryb dobowy życia, zdolność do chwytania pożywienia naturalnego oraz zdolność do samodzielnego budowania legowiska. Jeśli kontrola była w pełni pozytywna, jeża niezwłocznie przemieszczano do środowiska naturalnego o zmierzchu z zachowaniem wymaganych procedur. Stan zdrowia jeża oraz jego wagę w chwili przemieszczenia do środowiska naturalnego każdorazowo odnotowywano w Karcie Jeża, a także lokalizację miejsca wypuszczenia oraz dokumentowano na fotografii jeża oraz tę okolicę. Miejsca wypuszczenia jeży były bezpieczne i sprawdzane pod kątem życia tam innych jeży i możliwie blisko miejsc ich wcześniejszego pozyskania. Po tych operacjach, Karty Jeży oraz fotografie jeży z chwili przyjęcia, podczas rehabilitacji a także z chwili wypuszczenia na wolność, Opiekunowie Jeży przesyłali pocztą do PSOJ NASZE JEŻE, gdzie znajduje się archiwum

5 strona 5 oryginałów tych wszystkich dokumentów. Przykładowa wypełniona Karta Jeża znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. Przykładowe fotografie jeży znajdują się na końcu niniejszego sprawozdania. Streszczenia przebiegu opieki nad poszczególnymi jeżami są ogólnodostępne w internecie i znajdują się pod adresem: gdzie zamieszczone są dla celów edukacji i informacji społeczeństwa o zakresie naszej ochrony czynnej jeży. 6. Napotkane problemy 6.1. Transport jeży. W większości przypadków, przejmowane jeże do ratowania wymagały ich transportu na odległość do 60 km od siedziby Opiekuna Jeży, ale były też przypadki konieczności transportu jeża nawet na odległość ponad 250 km (z uwagi na brak Opiekuna w danym rejonie Polski). Zmniejsza to szansę na uratowanie jeża oraz zawsze podnosi koszty naszych działań Koszty opieki i rehabilitacji jeży. Całość kosztów związanych z zakupem leków, opłat za wizyty u lekarzy weterynarii, materiałów do budowy domków, hibernatorów, kojców, środków higieny i czystości oraz karm - pokrywało i pokrywa PSOJ NASZE JEŻE z pozyskanych środków własnych (składek i darowizn). Niektórzy Opiekunowie pokrywali całkowicie lub częściowo wydatki na opiekę z własnej kieszeni. Średni koszt utrzymania jednego jeża podczas całego okresu jego rehabilitacji (od chwili przejęcia do przemieszczenia do środowiska naturalnego przez 4 miesiące) wyniósł ok. 280,- zł, ale najniższy koszt opieki wyniósł 120,- zł zaś najwyższy dotyczący jeża usilnie operowanego i leczonego ponad 400,- zł. Do tej pory PSOJ NASZE JEŻE doskonale radziło sobie z pokrywaniem tych wydatków. W związku z naszym planem zwiększania ilości Opiekunów Jeży na terenie całej Polski do przynajmniej 50 Opiekunów Jeży, zwiększą się też ponoszone nasze wydatki, ale mamy nadzieję na wzrost funduszy z uwagi na uzyskanie przez PSOJ NASZE JEŻE w listopadzie 2011 r. statusu OPP (organizacji pożytku publicznego) Kompetencje i przygotowanie weterynarzy.

6 strona 6 Poważnym i zatrważającym problemem, z jakim spotkali się Opiekunowie Jeży, był nazbyt często spotykany brak kompetencji i wiedzy lekarzy weterynarii na temat metodyki leczenia, postępowania praktycznego wobec jeży oraz ich karmienia. Często wręcz, dochodziło z tego powodu do odmowy przyjęcia jeża do leczenia lub tylko zbadania - na terenie całego kraju. Były też sytuacje komiczne, gdy naturalny fakt samonamaszczenia jeża, lekarz kwalifikował jako objaw wścieklizny. Takie sytuacje wynikają z niedostatecznego kształcenia o jeżach na studiach medycznych w Polsce. W kilku przypadkach zmuszeni byliśmy interweniować u lekarzy powiatowych i wojewódzkich, by zniesiono wydane zakazy przyjmowania jeży przez weterynarzy Niekompetencje EkoPatroli Straży Miejskiej. Ogromną niekompetencją wykazują się EkoPatrole Straży Miejskiej w zakresie pierwszej pomocy i postępowania ratującego jeże - dosłownie w całym kraju, gdzie na skutek ich działań lub najczęściej braku działań pomocowych, dochodziło do niepotrzebnych śmierci jeży lub na skutek zaniechania pomocy, dostarczano nam jeże w stanie agonalnym kończącym się zwykle śmiercią jeży Ograniczenia refundacji kosztów opieki. Pewne problemy - wynikające z zapisów obecnego prawa - dotyczą niemożliwości refundowania przez PSOJ wszystkich kosztów ponoszonych przez Opiekunów Jeży, a wynikających z potrzeby, np. utrzymywania łączy i kontaktów telefonicznych z osobami zgłaszającymi przypadki konieczności ratowania jeży, transportu jeży do miejsca rehabilitacji i do miejsca przemieszczania jeży do środowiska naturalnego, transportu na wizyty do weterynarza, kosztów administracyjnych czy poboru prądu do ogrzewania pomieszczeń i inkubatorów podczas rehabilitacji jeży. Te koszty, ku naszemu zadowoleniu, pokrywali Opiekunowie Jeży we własnym zakresie. Będziemy czynić starania, aby i te koszty refundować Plany powołania następnych Opiekunów Jeży. Mimo tych wszystkich trudności, będziemy się starać pokrywać jak najwięcej kosztów związanych z pracą Opiekunów Jeży. Planujemy powołać przynajmniej 50 takich osób w kraju i więcej, aby na każde województwo przypadało po 3-4

7 strona 7 Opiekunów Jeży, co pozwoli nam szybciej i sprawniej docierać do jeży potrzebujących pomocy. Miniony pierwszy rok zorganizowanej przez PSOJ NASZE JEŻE ochrony czynnej jeży, traktujemy jako rozpoznawczy oraz eksperymentalny - niezbędny do zdobycia doświadczeń i organizowania dalszej takiej działalności. Trzeba podkreślić z uznaniem, że na każdym kroku spotykamy się z wielką życzliwością społeczeństwa i urzędów Wnioski. Z wyników w/w zezwoleń GDOŚ na ratowanie jeży przez Opiekunów Jeży oraz Ośrodków Rehabilitacji Jeży pod patronatem PSOJ NASZE JEŻE i rocznych naszych wspólnych doświadczeń, jesteśmy zadowoleni. Ilość uratowanych i przywróconych do środowiska naturalnego jeży jest znacząca i dołożymy wszelkich starań, by była coraz większa z każdym rokiem. Czynimy starania do zorganizowania i powołania dalszych Opiekunów Jeży na terenie całej Polski. Jerzy Zembrowski - prezes Irena Zembrowska - vice prezes Krystyna Osiennik - skarbnik Białystok, r. Przykładowe informacje uratowanych jeży przez naszych Opiekunów Jeży: KJ Norka 5 Waga 37 G. Nowa Ruda. Jeden z sześciu maluchów, które r. dzieci znalazły przy martwej matce (maluszków było 8, ale jeden już nie żył, a drugiego ciężko rannego, po konsultacji z lek. wet. i trudnej decyzji, trzeba było uśpić). Jeżyczka była jeszcze ślepa i przez 10 dni karmiona strzykawką specjalnym mleczkiem. Charakteryzowała się ogromnym temperamentem. W doskonałej kondycji przezimowała w kojcu i zdrowa - po przygotowaniu - została wypuszczona na wolność r. Waga 720 G.

8 strona 8 KJ Brydzia Waga 97 G. Bystrzyca Kłodzka. Jeden z dwóch maluchów, które r. Martyna Olczuk znalazła w ogrodzie przydomowym. Przez dwa dni jeżyczka karmiona była krowim mlekiem z herbatą (na skutek błędnej informacji z internetu) i przez to czuła się bardzo źle. Szczęśliwie, zaraz została dostarczona do mnie i po kilku dniach intensywnej opieki i poprawnego karmienia, szybko odzyskała temperament i apetyt. W dobrej kondycji przezimowała w kojcu i zdrowa - po odpowiednim przygotowaniu - została wypuszczona na wolność r. Waga 608 G. KJ Bynio Waga 90 G. Bystrzyca Kłodzka. Maluszek znaleziony r. przez Wiktorię Otręba w ogrodzie przydomowym sąsiadującym z ogrodem, gdzie znaleziono dwa dni wcześniej Benia i Brydzię. Zaraz został dostarczony do mnie. Okazało się, że jeż nieprzyjemnie pachnie. Po sprawdzeniu ciała, okazało się że na spodzie szyi ma ranę. Z niej po zdezynfekowaniu wyjąłem aż 14 larw muchy dług. 5 do 10 mm! Rana była głęboka, zaś jeżyk stracił apetyt, tracił na wadze a stan jego mocno się pogorszył. Rozpoczęła się walka o jego życie. Leczenie antybiotykowe i opatrywanie rany, dało rezultaty: po 3 tygodniach jeżykowi wrócił apetyt. Przezimował w kojcu i przebywał całe lato, aż zdrowy - po odpowiednim przygotowaniu - został wypuszczony na wolność r. Waga 699 G. KJ Zwarty Waga 130 G. Kłodzko. Mały jeżyk znaleziony r. przez Justynę Bosak w ogrodzie przydomowym. Jeż zaniedbany i silnie osłabiony - w stanie krańcowego wycieńczenia - bez szans na przeżycie. Nie jest znana przyczyna tak złego stanu zdrowia. Po kilku dniach kroplówki podskórnej i leczenia wzmacniającego, jeżyk powoli odzyskiwał apetyt. Przezimował w kojcu wewnętrznym, a wiosną zdrowy - po odpowiednim przygotowaniu - został wypuszczony na wolność r. Waga 680 G. KJ Łapka Waga 210 G. Kłodzko. Znaleziona r. przez Stanisławę Wróbel, gdy błąkała się po ogrodzie, ale mocno utykała na przednią lewą łapkę. Został dostarczony do mnie i okazało się, że jest odwodniona i osłabiona. Lewa przednia łapka była wyraźnie oszczędzana przy chodzeniu. Zdjęcie RTG nie wykazało uszkodzenia kości. Po leczeniu antybiotykowym i wzmacniającym, jeżynka po 3 tygodniach wróciła do zdrowia a łapka znowu stała się sprawna. Zdrowa została wypuszczona na wolność r. Waga 610 G.

9 strona 9 KJ Misiek Waga 558 G. Warszawa. Znaleziony r. Leżał na śniegu obok ulicy osiedlowej - bez oznak życia. Prawdopodobnie podczas hibernacji wywleczony z kryjówki przez psa. Po skutecznej rehabilitacji, zdrowy, wypuszczony na wolność r. Waga 853 G. KJ Bartuś Waga 680 G. Murowana Goślina. Znaleziony przez R. Grzechowiaka r. Jeż leżał nieruchomo na skraju lasu, osłabiony, odwodniony i ledwie żywy. Przestraszony, ale z ufnością patrzył na człowieka i oczekiwał pomocy. Leczony bezinteresownie przez lek. wet. Pawła Botko z kliniki ARKA NOEGO (prześwietlenia, antybiotyki, leki wzmacniające, kroplówki, akupunktura). Po dwóch tygodniach karmienia strzykawką, podniósł się na przednich łapkach, a po kolejnych dwóch sam zjadał karmę. Jednak występował niedowład tylnych łapek. Od połowy września do 10 kwietnia 2011 r. zapadł w hibernację. Do połowy września jeż przebywał w kojcu ogrodowym, gdzie wyraźnie wracał do zdrowia, choć nadal utrzymywał się pewien niedowład tylnych łapek. Kiedy rozpoczął intensywne podkopywanie się pod ogrodzeniem by uciec, został wypuszczony na wolność r. w miejscu często odwiedzanym przez OJ. Waga 1250 G. KJ Małgosia Waga 20 G. Wągrowiec. Znalezione przez Panią Zych r. trzy maleństwa jeszcze ślepe - porzucone przez spłoszoną lub zabitą matkę. Okazało się, że jeden jest nieżywy. Samiczka przeszła wszystkie fazy rozwoju: od karmienia mlekiem z buteleczki co 2 godziny przez całą dobę, przez samodzielne żywienie karmą, po zjadanie owadów, robaków i myszy. Od początku listopada z wagą 500 G hibernuje do 10 kwietnia 2011 r. Po przygotowaniu do życia samodzielnego, wypuszczona na wolność r. Waga 1005 G

10 strona 10 KJ Samiec Waga 40 G. Kościan. Wygłodzona i wychłodzona rodzinka 6 jeżyczków znaleziona w ogrodzie przydomowym r. - porzuconych przez spłoszoną lub zabitą matkę. Przez tydzień karmiony ze strzykawki co 3 godziny. Potem bez większych problemów odżywiał się i rósł razem ze swoim rodzeństwem. Na koniec grudnia rozpoczął hibernację trwającą do 10 kwietnia 2011 r. Po przygotowaniu do życia samodzielnego, zdrowy wypuszczony na wolność r. Waga 1120 G. KJ Waga 760 G. Poznań. Samica w ciąży znaleziona r. przy ulicy Łazarza w centrum miasta. Potrącona przez auto. Przewieziona do schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie lekarz udzielił jej pomocy. Po dwóch dniach poroniła. Od 16 maja leczona pod opieką naszą. Po zagojeniu ran, zdrowa wypuszczona na wolność r. Waga 1000 G. KJ Szczęściarz Waga 80 G. Gdynia. Maluszek wyziębiony i głodny r. błakał się przy drodze. Mimo poszukiwań, matki w pobliżu nie znaleziono. Wspaniali młodzi ludzie przewieźli jeżyka aż do Poznania, a po miesiącu odwiedzili go ponownie. Wyleczony z przeziębienia, po 11 tygodniach w doskonałym stanie, zdrowy wypuszczony na wolność r. Waga 680 G. KJ Waga 50 G. Miękowo k/poznania. Rodzinka 7 maluszków znaleziona w piwnicy domu jednorodzinnego. Matka została czymś spłoszona i kiedy nie powróciła przez dwa dni, mieszkańcy r. przewieźli jeżyki do Poznania. Po dwóch miesiącach drugi z nich (samiczka) w doskonałym stanie, zdrowa i po testach budowy legowiska, wypuszczona na wolność r. Waga 700 G.

11 strona 11 KJ Waga 165 G. Jaworze. Jeden z czterech osieroconych jeżyków znalezionych przez Mariusza Śliwę r. w ogrodzie przydomowym, gdzie ich matkę wypłoszył pies, a dwa z nich zostały wyrwane z paszczy psa. Został przekazany do mnie, gdyż miał zbyt niską wagę by przeżyć zimę. Odrobaczony i odpchlony, z powodzeniem przezimował w kojcu wewnętrznym. Wiosną zdrowy został wypuszczony na wolność r. Waga 720 G. KJ Waga 316 G. Bielsko Biała. Jeżynka znaleziona r. przez Sławka M. na klatce schodowej przy windzie w bloku 10-piętrowym, gdzie szukała schronienia przed mrozem. Miała zbyt małą wagę, by przeżyć zimę. Odrobaczona i odpchlona, z powodzeniem przezimowała najpierw w kojcu wewnętrznym, a potem hibernowała w kojcu zewnętrznym. Wiosną zdrowa została wypuszczona na wolność r. Waga 652 G. KJ Waga 700 G. Białystok. Jeż znaleziony r. późnym wieczorem przez kobietę wracającą z pracy, gdy zakopany w śniegu resztką sił starał się bezskutecznie wydostać z wykopu po robotach budowlanych. Kobieta zorganizowała pomoc i jeża zabrałem do siebie. Był skrajnie wyczerpany, wyziębiony. Wypłoszony z legowiska przez psa i wpadł do wykopu. Okazało się, że jest zaatakowany przez tasiemca. Wyleczony i odrobaczony, od 13 grudnia do 23 marca hibernował w kojcu wewnętrznym. Po przygotowaniu w kojcu ogrodowym, zdrowy wypuszczony r. Waga 1250 G. KJ Pawełek Waga 720 G. Kutno. Jeż znaleziony przez Olgę Katarzyńską w centrum miasta r., gdy ranny i krwawiący leżał na śniegu. Raniony przez maszynę do odśnieżania (rana na karku, ścięte kolce na grzbiecie). Najpierw leczony u weterynarza pod opieką znalazczyni. Kiedy rany się zagoiły, a pewien znawca zawyrokował, iż jeż ten nigdy nie wyjdzie na wolność, trafił do mnie. Po trzech miesiącach rehabilitacji w kojcu ogrodowym, jeżowi całkowicie zabliźniły się rany i odrosły kolce. Jeż po przygotowaniu w kojcu ogrodowym do życia w naturze, został wypuszczony na wolność r. Waga 850 G.

12 strona 12 KJ Kruszynka Waga 360 G. Nysa. Jeżyczka znaleziona r., gdy chwiejąc się i przewracając w warzywniku przydomowym próbowała się przemieszczać. Miała biegunkę i silny kaszel. Nie chciała jeść ani pić. Brak odruchu obronnego. Usunęłam z niej 27 kleszczy. Podjęłam leczenie wzmacniające i karmienie strzykawką, ale miła trudności z połykaniem. Po 2- krotnym odrobaczeniu, wrócił apetyt i zdolność połykania, a kaszel i biegunka ustąpiły. Zdrowa i bez pasożytów, została wypuszczona na wolność r. Waga 620 G. Przykładowa Karta Jeża prowadzona przez Opiekuna Jeży:

13 strona 13

za okres od jesieni 2010 r. do końca 2011 r.

za okres od jesieni 2010 r. do końca 2011 r. KRS 0000336271 REGON 200296780 NIP 966-200-56-91 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE Organizacja Pożytku Publicznego 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, tel/fax 085 6760743 www.naszejeze.org

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data wpisu w KRS: 03.09.2009 r. data przyznania statusu OPP: 31.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. KRS 0000336271 REGON 200296780 NIP 966-200-56-91 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE Organizacja Pożytku Publicznego 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, tel/fax 085 6760743 www.naszejeze.org

Bardziej szczegółowo

Suma bilansowa 13487,48 9653,63

Suma bilansowa 13487,48 9653,63 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

B I L A N S. sporządzony na dzień 31.12.2009 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 36 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. Na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo liczyło 28 członków. 2. W okresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT Skierdy, ul. Orla 4 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Adres do korespondencji Ul. Królowej Jadwigi 8H/1 01-986 Warszawa SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Do przedłożenia w GENERALNA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2010 r. jednostka obliczeniowa: zł

sporządzony na dzień 31.12.2010 r. jednostka obliczeniowa: zł Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KRS 0000336271 REGON 200296780 NIP 966-200-56-91 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE Organizacja Pożytku Publicznego 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, tel/fax 085 6760743 www.naszejeze.org

Bardziej szczegółowo

21 290,47 5 489,03 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

21 290,47 5 489,03 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT Małgorzata JaworskaSzwed Skierdy, ul. Orla 4 05101 Nowy Dwór Mazowiecki Adres do korespondencji Ul. Królowej Jadwigi 8H/1 01986 Warszawa SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 przedłożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data wpisu w KRS: 03.09.2009 r. data przyznania statusu OPP: 31.10.2011

Bardziej szczegółowo

z Fundacji Bo Ja Kocham Psy.

z Fundacji Bo Ja Kocham Psy. ANKIETA PRZEDADOPCYJNA w sprawie adopcji psa z Fundacji Bo Ja Kocham Psy. Imię psa, którego dotyczy ankieta -. Imię i nazwisko, wiek, adres, adres email, telefon osoby zainteresowanej adopcją..... Czy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADOPCYJNA NR...

UMOWA ADOPCYJNA NR... UMOWA ADOPCYJNA NR... Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Fundacja "Zwierzęca Polana" KRS 0000432119, NIP 5252545894, a: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. tel.: email:. nr i seria dowodu osobistego: PESEL:

Bardziej szczegółowo

Tragiczna historia kilkupokoleniowej rodziny jeży

Tragiczna historia kilkupokoleniowej rodziny jeży strona 1 Tragiczna historia kilkupokoleniowej rodziny jeży Mieszkamy na peryferiach Poznania w jego południowo-zachodniej części w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Jest tu dużo starych ogrodów (także

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data wpisu w KRS: 03.09.2009 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE raport z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2013

Bardziej szczegółowo

z Fundacji Bo Ja Kocham Psy. Imię i nazwisko, adres, adres , telefon osoby zainteresowanej adopcją...

z Fundacji Bo Ja Kocham Psy. Imię i nazwisko, adres, adres  , telefon osoby zainteresowanej adopcją... ANKIETA PRZEDADOPCYJNA w sprawie adopcji kota z Fundacji Bo Ja Kocham Psy. Imię kota, którego dotyczy ankieta -. Imię i nazwisko, adres, adres email, telefon osoby zainteresowanej adopcją.... Czy mieszka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Jeże zimą Jeże zimą. Przykryty folią stos liści, pod którym hibernuje jeż.

Jeże zimą Jeże zimą. Przykryty folią stos liści, pod którym hibernuje jeż. Jeże zimą Jeże zimą iinfformacjje podstawowe ii niie tyllko grudzień Trwa zimowa hibernacja jeży. Jeże są schowane w legowiskach i norkach - śpią tam silnie zwinięte w kłębek. W tym czasie nie reagują

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2016 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia : 16 marca 2016 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2009 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa ~N~CJA C\' DLAZWIERZĄT KOCI PAZUR www.kocipazur.org Poznań, 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Co potrafią jeże?

strona 1 Co potrafią jeże? strona 1 Co potrafią jeże? Podczas rehabilitacji jeży, nieraz miewamy dziwne i wręcz zaskakujące wyczyny tych milusińskich. Oto jedna z takich historii z dwoma malutkimi jeżykami. Kiedy w połowie listopada

Bardziej szczegółowo

Ratowanie rodziny jeży z niewoli

Ratowanie rodziny jeży z niewoli strona 1 Ratowanie rodziny jeży z niewoli Na forum Dogomania mieszkanka Białegostoku Pani Agnieszka Dreger pilnie poszukiwała opiekunów do jeży urodzonych w mieszkaniu pewnej kobiety. Oto, co napisała:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT Skierdy, ul. Orla 4 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Adres do korespondencji Ul. Królowej Jadwigi 8H/1 01-986 Warszawa SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Do przedłożenia w GENERALNA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 r. Rozdział 1 Cele programu 1.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 r. Rozdział 1 Cele programu 1. Załącznik do uchwały nr 15/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 121/2014 Z DNIA 3 MARCA 2014 r. Warszawa, 31 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/754/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/754/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/754/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU -PROJEKT- Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Jabłonna z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU I. Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA PSA ze Stowarzyszenia Zwierzęca Przystań w Pile. Ankietę przeprowadzono dnia...

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA PSA ze Stowarzyszenia Zwierzęca Przystań w Pile. Ankietę przeprowadzono dnia... ANKIETA PRZEDADOPCYJNA PSA ze Stowarzyszenia Zwierzęca Przystań w Pile Ankietę przeprowadzono dnia... Imię psa, którego dotyczy ankieta Dane osoby zainteresowanej adopcją Imię i nazwisko Telefon Email

Bardziej szczegółowo

IBAN : - 2/ : PL SWIFT : GOPZPLPW

IBAN : - 2/ : PL SWIFT : GOPZPLPW SZAFRAN Szafran to piękny pies w typie owczarka niemieckiego. Jego wiek został oceniony przez schroniskowego weterynarza na około 5 lat (według wolontariuszy jest starszy), z czego już 3 spędził w schroniskowym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU. z dnia 5 października 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU. z dnia 5 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 października 2017 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR XXXIII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i odpowiedzialność wobec zwierząt - ofiar kolizji drogowych

Obowiązki i odpowiedzialność wobec zwierząt - ofiar kolizji drogowych Obowiązki i odpowiedzialność wobec zwierząt - ofiar kolizji drogowych ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE dr n. wet. Maciej L. Prost Gdy doszło do wypadku: Ustawa o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 98 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 98 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/309/14 RADY GMINY LEONCIN z dnia 19 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR LXII/309/14 RADY GMINY LEONCIN z dnia 19 marca 2014 roku UCHWAŁA NR LXII/309/14 RADY GMINY LEONCIN z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2014 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/239/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r. 1. Na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo liczyło 27 członków / 1 członkini zmarła,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW Prószków 2014 r. Spis treści: 1. Podstawy prawne... 3 2. Cel programu... 3 3. Realizacja programu...

Bardziej szczegółowo

5. Korzystający przekazując psa poinformuje Opiekuna Tymczasowego o stanie zdrowia zwierzęcia.

5. Korzystający przekazując psa poinformuje Opiekuna Tymczasowego o stanie zdrowia zwierzęcia. POROZUMIENIE O PRZEKAZANIU PSA POD OPIEKĘ OPIEKUNOWI TYMCZASOWEMU (Dom Tymczasowy) zawarte w dniu... w... pomiędzy : Fundacją dla Zwierząt Akity w Potrzebie, z siedzibą w 60-687 Poznaniu, Os. St. Batorego

Bardziej szczegółowo

W trosce o dzikość. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków Ostoja

W trosce o dzikość. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków Ostoja W trosce o dzikość Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków Ostoja Działamy od 2012 Miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających

Bardziej szczegółowo

dotyczących zdrowego żywienia (i nie tylko...) twojego psa i kota, które pozwolą cieszyć się ich zdrowiem i życiem przez długie lata.

dotyczących zdrowego żywienia (i nie tylko...) twojego psa i kota, które pozwolą cieszyć się ich zdrowiem i życiem przez długie lata. dotyczących zdrowego żywienia (i nie tylko...) twojego psa i kota, które pozwolą cieszyć się ich zdrowiem i życiem przez długie lata. 1. Tak jak ludzie potrzebują czasem okresowych badań kontrolnych, aby

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 2780 UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY GMINY BRALIN. z dnia 25 marca 2015 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 2780 UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY GMINY BRALIN. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 2780 UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY GMINY BRALIN z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Jeże wiosną. Trwa intensywne żerowanie. Samce wędrują w poszukiwaniu partnerek. Wiele z nich wpada pod koła samochodów na drogach i szosach.

Jeże wiosną. Trwa intensywne żerowanie. Samce wędrują w poszukiwaniu partnerek. Wiele z nich wpada pod koła samochodów na drogach i szosach. Jeże wiosną Jeże wiosną iinfformacjje podstawowe ii niie tyllko marzec W cieplejszych regionach kraju pojawiają się pierwsze wybudzenia jeży z hibernacji - szczególnie tam, gdzie stopiły się już śniegi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADOPCYJNA. Panią/Panem:

UMOWA ADOPCYJNA. Panią/Panem: UMOWA ADOPCYJNA Zawarta dnia... roku, pomiędzy: Pogotowie dla Zwierząt, z siedzibą w 64-980 Trzcianka, przy Pl. Pocztowym 4/6, KRS: 0000105547, NIP 763-193-41-35, zwaną dalej Stowarzyszeniem, a: Panią/Panem:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Nadzór farmaceutyczny. w weterynarii. dr Jacek Boruta. Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r.

Nadzór farmaceutyczny. w weterynarii. dr Jacek Boruta. Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r. Nadzór farmaceutyczny w weterynarii dr Jacek Boruta Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r. DEFINICJE produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, posiadająca

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT Ptasi azyl. Decyzja GDOŚ (DZP-WG mk)

OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT Ptasi azyl. Decyzja GDOŚ (DZP-WG mk) OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT Ptasi azyl Decyzja GDOŚ (DZP-WG.6520.4.2015.mk) Dlaczego? Brak ośrodka w całym województwie. Ciągłe telefony o pomoc do LOP i UZ. Powstał pomysł aby pomóc zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2015 roku"

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHY LAS

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHY LAS OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHY LAS Gmina Suchy Las zapobiega bezdomności zwierząt poprzez realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć?

Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć? Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć? Autor: Arleta Wojtczak Data: 3 września 2015 1/5 Biegunka jest powszechnym problemem nękającym zarówno hodowców trzody chlewnej, jak i bydła. Choć nie można

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADOPCYJNA NR...! Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. email:. nr i seria dowodu osobistego:

UMOWA ADOPCYJNA NR...! Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. email:. nr i seria dowodu osobistego: UMOWA ADOPCYJNA NR... Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Fundacja "Zwierzęca Polana" KRS 0000432119, NIP 5252545894, reprezentowaną przez... a: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. tel.: email:. nr i seria

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w

Bardziej szczegółowo

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%!

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%! Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 21 r. 12 1 8 6 4 zaopatrz. w 28-17 tys. SPADEK O 41%! szacowane zaopatrz. w 21 z danych za I-VI - 62 tys. liczba refundowanych aparatów dane za 21 I-VI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/230/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/230/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/230/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada roku

UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada roku UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 z dnia 26 listopada roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia schronisk

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2014 roku

P R O J E K T Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2014 roku P R O J E K T Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2014 roku Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Ś RODOWISKA

MINISTERSTWO Ś RODOWISKA MINISTERSTWO Ś RODOWISKA 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 IEie- 7010-17/04-ał Warszawa, dnia 30 marca 2004 r. Informacja na temat dostosowania składowisk odpadów komunalnych w Polsce do wymagań Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez na rok 2014

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez na rok 2014 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez na rok 2014 GMINA ŁOBEZ POWIAT ŁOBESKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Program opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Regulamin hodowlany psa

Regulamin hodowlany psa Regulamin hodowlany psa Zasady ogólne Każdy hodowca oraz właściciel psa jest zobowiązany do dbania o zdrowie oraz prawidłowej opieki nad swoimi zwierzętami. Każda hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 17 listopada 2010 r. LGD-4101-030-02/2010 P/10/124 Pan Mariusz Dewo Prezes Zarządu AZYL Spółka z o.o. w Glinczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego) w okresie od 15.04.2012 do 15.12.2012 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2016 roku Zwierzę, jako istota żyjąca,

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2016 roku Zwierzę, jako istota żyjąca, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2016 roku Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103 Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk Katowice,2015.10.26 Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Dyrektor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103 W związku

Bardziej szczegółowo

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie Fundacji na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury z siedzibą we Wrocławiu za okres 22.11.2013r. 31.12.2015r. 1. Fundacja na Rzecz Pomocy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo