Protokół Nr 9/2007. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Kontynuacja kontroli Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 9/2007. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Kontynuacja kontroli Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach."

Transkrypt

1 Protokół Nr 9/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej odbytej w dniu 24 maja 2007 roku w godz. od do w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji na ogólny stan 5 członków. Nie usprawiedliwiła swojej nieobecności radna Krystyna Rachwalska. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: 1/ Maria Konieczna - Główna Księgowa Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 2/ Beata Kaźmierczak - Główna Księgowa Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej w Środzie Wielkopolskiej 3/ Jacek Bartkowiak - Dyrektor Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej w Środzie Wielkopolskiej Pkt 1. Otwarcie. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji p. Edward Bartocha, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Pkt 2. Kontynuacja kontroli Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Na wstępie p.m.konieczna przedłożyła członkom Komisji szczegółowe zestawienie dochodów i umów zlecenia za rok 2006 dot. Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. /Przedmiotowa informacja stanowi zał. nr 2 do protokołu/. M.Konieczna poinformowała, że jeśli chodzi o dochody, to ogółem wyniosły one zł. Lekcje muzealne to kwota zł, przy czym wypłata za lekcje to zł, a zysk 2.436,00 zł. Natomiast jeśli chodzi o umowy zlecenia, to jest to kwota zł. M.Konieczna dodała, że kwota ta nie będzie się zgadzała o 86 zł, ponieważ była korekta (PK). - E.Bartocha stwierdził, że jeśli chodzi o lekcje muzealne, to dobrze byłoby aby jednak te dowody czy faktury były również do wglądu Komisji. - M.Konieczna stwierdziła, że nie ma dowodów, są tylko wyciągi bankowe. W tym miejscu zapoznała członków Komisji z rachunkami wystawianymi za wynajem wnętrz Muzeum. - E.Bartocha stwierdził, że jeśli dobrze pamięta, to Pan Kustosz poinformował Komisję, że cennik za wynajem wnętrz Muzeum opiewał na kwotę 300 zł. Ewentualnie jeśli udałoby się pozyskać większą kwotę za wynajem, to Kustosz oczywiście tą większą kwotę uzyskiwał. Natomiast z zestawienia wynika, że wynajmuje się wnętrza za kwotę 250 zł. Przewodniczący Komisji zauważył, że kwota 250 zł dotyczy akurat osoby prywatnej. Jeśli dotyczyłoby to np. domu dziecka, czy też innej instytucji, to można by to zrozumieć. Ale nie rozumie dlaczego obniża się rachunki osobie prywatnej. Ponadto p. E.Bartocha zapytał, czy na zdjęcia ślubne została ustalona jakaś stawka? - M.Konieczna poinformowała, że z tego co jest jej wiadomo, to za śluby była ustalona stawka. Ale czy była stawka za zdjęcia i ogniska - nie potrafi odpowiedzieć.

2 2 - E.Bartocha stwierdził, że skoro jest jakaś opłata, to powinno być to uregulowane jakimś dokumentem. - S.Stachowiak zauważył, że za lekcje muzealne jest kwota 5.214,00 zł. - M.Konieczna wyjaśniła, że tyle otrzymały osoby prowadzące te lekcje, tj. p.a.gniotowski i pani Filipiak. Natomiast pan Kulczak projektował wnętrze łazienki we Dworze wraz z doborem wszystkich elementów wnętrza oraz nadzorem autorskim, za co otrzymał kwotę zł. Natomiast pan Komisarek otrzymał 420,00 zł za renowację zabytkowego pieca kaflowego w Muzeum. - P.Owczarzak stwierdził, że nie rozumie nic z dokumentów, które otrzymał, ponieważ w każdym dokumencie jest przedstawiona inna wersja. - M.Konieczna stwierdziła, że ostatnie informacje, jakie przedłożyła radnym są już ostateczną wersją. - P.Owczarzak zauważył, że jest już np. korekta na kwotę 86 zł. Zapytał, z czego ona wynikała? - M.Konieczna stwierdziła, że nie pamięta z czego wynikała ta korekta. - P.Owczarzak stwierdził, iż rozumie, że ta korekta wystąpiła w ostatnim tygodniu. - M.Konieczna stwierdziła, że korekta nie wystąpiła w ostatnim tygodniu. Umowy zlecenia rozpisała na podstawie rachunków, tj. kwotę 5.214,00 zł. - E.Bartocha zapytał, skąd wynika ta różnica? - M.Konieczna, spoglądając w dokumenty, wyjaśniła, że różnica wynika z tytułu podatku. - P.Owczarzak zapytał, dlaczego 5.214,00 zł było wypłacone za lekcje muzealne skoro było 5 osób. Jeżeli od jednej osoby wpłynęło do kasy 4 zł, to powinno wyjść 5.100,00 zł, a nie 5214,00 zł. - M.Konieczna wyjaśniła, że w dwóch przypadkach było policzone po 6 zł, tzn. p.ela Artyszuk policzyła za dużo i wypłaciła bilety po 6 zł. Tak więc ona nie mogła już poprawić umowy zlecenia i kwota jest podana taka, jaka jest na rachunku. - P.Owczarzak zapytał, czy wobec tego nie można było zrobić korekty? - E.Bartocha stwierdził, że przy następnym rachunku można było przecież zrobić taką korektę, tym bardziej że lekcje prowadzą te same osoby. - P.Owczarzak zauważył, że z przedłożonych rachunków wynika, iż było osób na lekcjach muzealnych plus 50 osób na warsztatach (po 3 zł), czyli łącznie jest to osób, a nie osób. - M.Konieczna stwierdziła, że spisywała te kwoty z rachunków i starała się sprawdzić wszystkie rachunki. Wynika jednak, że brakowałoby 30 osób (tj. 120 zł). Być może omyłkowo pominęła jeden rachunek. - P.Owczarzak zauważył, że za sprzedane pocztówki uzyskano kwotę 308,00 zł. Zapytał, czy to jest dochód, czy przychód? - M.Konieczna wyjaśniła, że tyle wpłynęło do kasy. - P.Owczarzak zauważył, że wcześniej napisano, iż jest to prowizja ze sprzedanych pocztówek i depozytów. Stwierdził, iż chodzi mu o to, czy jest to czysty zysk? - M.Konieczna wyjaśniła, że jest to czysty zysk, który wpłynął do kasy. - P.Owczarzak zapytał, jaki wobec tego był wpływ do kasy? - M.Konieczna stwierdziła, że ona nie księguje przychodów, tylko księguje to, co wpływa na konto bankowe (tj. dotacja plus wszystkie wpływy za wynajem, za bilety, za lekcje itp.). - P.Owczarzak zapytał, czy te pocztówki biorą się z nikąd? Przecież te pocztówki muszą być gdzieś kupione, żeby potem można było je sprzedać. Radny zauważył, że nie wie w której pozycji te pocztówki są zakupione i za ile. - M.Konieczna stwierdziła, iż nie pamięta jak to jest robione. Podejrzewa, że albo Muzeum kupuje te pocztówki, albo zleca ich wykonanie.

3 3 Dodała, że jeśli pocztówki są kupowane, to ten wydatek ujęty jest w zakupach, a potem Muzeum narzuca jakąś prowizję i za tą kwotę je sprzedaje. - P.Owczarzak zapytał, w jakiej formie prawnej to jest zrobione? Osobiście nie bardzo to rozumie. Zauważył, że aby coś sprzedać, to trzeba to najpierw wytworzyć albo nabyć i sprzedać z zyskiem. Nie wie jednak skąd się te pocztówki biorą. - E.Bartocha stwierdził, że to nie są duże kwoty, ale muszą się jednak zgadzać. Zwracając się do p.m.koniecznej stwierdził, że Komisja niestety będzie musiała raz jeszcze poprosić ją na posiedzenie, ponieważ są pewne nieścisłości, które należy wyjaśnić (np. chociażby rachunek na te 30 osób, z czego wynika korekta na kwotę 86 zł, czy kwota 308 zł ze sprzedaży pocztówek to jest prowizja czy też przychód). - E.Bartocha zapytał na jakiej zasadzie płaci się za wynajem wnętrz Muzeum? - M.Konieczna wyjaśniła, że wystawiane są rachunki (czy to na osobę fizyczną czy też firmę) i płaci się przelewem. - E.Bartocha zauważył, że w Muzeum odbywają się również przyjęcia weselne osób prywatnych, a rachunki wystawiane są tylko na Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabytkowych Dwór w Koszutach. Przewodniczący Komisji stwierdził, że dla niego jest to niezrozumiałe i należy to wyjaśnić. - P.Owczarzak stwierdził, iż rozumie, że za te lekcje muzealne są wystawiane faktury? Jeżeli były faktury płatne przelewem, to chyba powinny być wystawiane, bo inaczej się chyba nie da tego zrobić, jak wystawić fakturę czy rachunek? - M.Konieczna stwierdziła, że tak. - P.Owczarzak zapytał p.m.konieczną czy posiada te faktury? - M.Konieczna stwierdziła, że nie. - P.Owczarzak zapytał p.m.konieczną na jakiej podstawie prowadzi ona księgowość? - M.Konieczna wyjaśniła, że przyjmuje tylko to co wpływa na konto bankowe, a wszystkie rachunki znajdują się w Muzeum. - E.Bartocha stwierdził, że p.m.konieczna winna zapytać p.e.artyszuk lub Pana Kustosza, czy to są wszystkie faktury. - P.Owczarzak zapytał, czy Urząd Miejski w jakiś sposób kontroluje Muzeum? - M.Konieczna wyjaśniła, że jest przyjęty na umowę zlecenie kontroler, który co roku przeprowadza kontrolę wszystkich jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu. - P.Owczarzak zapytał, czy Komisja Rewizyjna mogła by otrzymać do wglądu protokół z kontroli w Muzeum za rok M.Konieczna stwierdziła, że tak. - W tym miejscu Przewodniczący Komisji podziękował p.m.koniecznej za przybycie na spotkanie i złożenie wyjaśnień. Ponadto stwierdził, że Komisja spotka się raz jeszcze w sprawie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Poprosił więc p.m.konieczną o przygotowanie brakujących informacji (dokumentów). O terminie kolejnego posiedzenia Komisji p.m.konieczna zostanie poinformowana. Pani M.Konieczna opuściła salę spotkania. - P.Owczarzak zwrócił uwagę na jeden szczegół, a mianowicie, że wszystkie informacje, które otrzymują członkowie Komisji są w ogóle nie podpisane, nie wiadomo, kto je przygotował, kto bierze za to odpowiedzialność. Tak naprawdę nikt nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Radny stwierdził, że członkowie Komisji otrzymali trzy różne dokumenty, na których są zupełnie różne informacje i nikt nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość tych danych. - E.Bartocha stwierdził, że jest to bardzo słuszna uwaga.

4 4 - P.Owczarzak stwierdził, że następnym razem Komisja winna jednak wymagać tego, żeby osoba, która coś takiego przygotowuje podpisywała się pod tym i brała za to odpowiedzialność. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że takie pismo należałoby przygotować do Pana Kustosza, aby sprecyzował, które dane są faktycznie aktualne. - P.Owczarzak stwierdził, że w tym momencie nie rozumie, czym się zajmuje księgowość tego Muzeum, bo jeżeli księgowa nie ma dostępu do faktur, to dla niego jest to dziwna rzecz. Radny dodał, iż nie znajduje wytłumaczenia dla faktu tego, że tak naprawdę nikt nie sprawuje kontroli nad kasą, która znajduje się w Muzeum (nie wiadomo jakie są wpływy, a jakie są wydatki). - E.Bartocha stwierdził, że dla niego nie zrozumiały jest też chociażby ten jeden przypadek, tj. wynajem Muzeum osobie prywatnej za 250 zł, gdzie uchwała mówi, że ma to być minimum 300 zł. - P.Owczarzak zauważył, że kolejną sprawą jest ilość osób na lekcjach muzealnych. Stwierdził, że te informacje też nijak się ze sobą pokrywają. Zdaniem radnego można się zastanawiać nad celowością tych wydatków na lekcje muzealne, dlatego że osoby prowadzące otrzymują za jedną taką lekcję średnio 84 zł. Można też zapytać Pana Kustosza jak długo trwają takie lekcje. Nawet jeśli taka lekcja trwałaby 1,5 godziny to wychodziłoby około 55 zł za godzinę. Dlatego można by się zastanawiać nad tym, czy tak wysokie wydatki na lekcje muzealne są celowe. Gdyby na przykład była odwrotna proporcja, czyli 4 zł dla Muzeum a 2 zł dla prowadzącego, to też bez problemu znaleźliby się nauczyciele, którzy chcieliby coś takiego prowadzić, zwłaszcza że nauczyciele nie zarabiają kokosów. - E.Bartocha zauważył, że p.a.gniotowski jest radnym powiatowym, jest zarazem członkiem tej Rady Muzealnej i prowadzi jednocześnie te lekcje muzealne. Zdaniem Przewodniczącego Komisji, jest w tym chyba jakaś sprzeczność interesów. Ponadto zauważył, że pytał, czy są jakieś zestawienia dzienne, z których wynikałoby ile było sprzedanych biletów za 2 zł a ile dla grup zorganizowanych po 1 zł. Przecież nie jest to chyba żadnym problemem? - P.Owczarzak stwierdzi, że jeżeli takie informacje nie są gromadzone, to tak naprawdę nie ma żadnego nadzoru nad tym, jakie są wpływy. - E.Bartocha stwierdził, że mieszka w Koszutach i obserwuje, że w Muzeum nie ma praktycznie soboty, żeby jakaś impreza się nie odbywała. Być może w ubiegłym roku tego nie było i może w tym roku jest taki napływ tych, którzy wynajmują Muzeum. Tak więc dla niego te 9 kwot, które wpłynęły w ubiegłym roku za wynajem, to jest stanowczo za mało. Komisja stwierdziła, że z uwagi na dalsze niejasności i wątpliwości (dot. rozbieżności finansowych) zostanie zorganizowane jeszcze jedno spotkanie w tym temacie, na które poproszony zostanie p.t.osyra i p.m.konieczna. Dopiero wówczas Komisja sformułuje wnioski końcowe z przeprowadzonej kontroli. Pkt 3. Kontrola świetlic socjo-terapeutycznych na terenie gminy Środa Wielkopolska. W tym miejscu na salę posiedzenia poproszono p.beatę Kaźmierczak i p.jacka Bartkowiaka. - Przewodniczący Komisji zapytał, na jakiej podstawie funkcjonuje Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza? - B.Kaźmierczak wyjaśniła, że na podstawie uchwały Nr XXVIII/406/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia o nazwie Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza w Środzie Wielkopolskiej.

5 5 Ponadto zapoznała członków Komisji z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Gminnej Świetlicy za rok /Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu/. - E.Bartocha zapytał, ile jest wszystkich świetlic i ile środków przeznacza się na poszczególną świetlicę? Ponadto zapytał, czy poza tymi świetlicami są jeszcze jakieś inne wydatki? - B.Kaźmierczak poinformowała, że są jeszcze wydatki związane z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to opłaty za posiedzenia członków Komisji. Do tego dochodzą badania psychologiczne osób kierowanych na leczenie. - E.Bartocha zapytał o skład GKdsRPA. - B.Kaźmierczak poinformowała, że Przewodniczącą tej Komisji jest p.b.staszak, pozostali członkowie to: p.p.ardelli, pan Stachowiak (ze Sądu), p. L.Tencza (pracownik Urzędu Miejskiego), p. Monika Kiełtyka-Szczepańska oraz p.katarzyna Wiśniewska. - C.Jakubiak zapytał, jak często zbiera się ta Komisja. - B.Kaźmierczak stwierdziła, że w zależności od potrzeb. - P.Owczarzak zapytał, jakie wynagrodzenie otrzymują członkowie Komisji? - J.Bartkowiak poinformował, że 80 zł za jedno posiedzenie. Ponadto zapoznał członków Komisji z zestawieniem, z którego wynika jakie są świetlice, ile godzin w tygodniu jest świetlica, ilu jest opiekunów, jaką mają stawkę godzinową, w jakie dni działa dana świetlica oraz ile dzieci uczęszcza do danej świetlicy. /Przedmiotowe zestawienie stanowi zał. nr 4 do protokołu/. Jednocześnie p. J.Bartkowiak przedłożył członkom Komisji sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej w Środzie Wielkopolskiej za okres I-XII 2006 r. /Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu/. - P.Owczarzak zauważył, że świetlica w Jarosławcu jest czynna 15 godzin i jest 5 opiekunów. Zapytał więc, czy tych 5 opiekunów jest cały czas przez te 15 godzin w tej świetlicy? - J.Batkowiak wyjaśnił, że zawsze jest tak, że jak w świetlicy odbywają się zajęcia jest 2 opiekunów podczas tych zajęć (na 14 uczestników powinien być 1 wychowawca). Ponadto poinformował, że dziecko jeśli chce uczęszczać na zajęcia w świetlicy musi przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, może być to na podstawie skierowania sądu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, OPS-u. Takie dziecko otrzymuje kontrakt i kwestionariusz osoby. Rodzic podpisuje taki kontrakt, który zezwala na uczestnictwo dziecka w świetlicy. Oprócz tego dochodzi kwestionariusz osobowy, w którym rodzic opisuje rodzinę. W 90% dzieci, które korzystają ze świetlic pochodzą z rodzin gdzie jest problem uzależnienia od alkoholu, bądź przemocy, bądź narkotyków. Pracownicy świetlic starają się pracować nie tylko z tymi dziećmi w świetlicach ale również z całymi rodzinami. Dlatego też na początku zbiera się te wszystkie dane. Następnym krokiem, jak dziecko przyjdzie do świetlicy, jest wywiad środowiskowy. Oczywiście nie jest to wywiad środowiskowy, taki jak robi to pracownik OPS-u, ponieważ w świetlicach nie pyta się o zarobki, gdyż nie świadczy się żadnej pomocy finansowej, tylko raczej pyta się o sprawy wychowawcze. Później zaczyna się już praca pedagoga, psychologa z dzieckiem, a jak jest potrzeba to również z rodziną. J.Bartkowiak zauważył, że w świetlicach pracuje się z dziećmi w wieku od 7-18 lat. Większość tych dzieci jest ze szkół podstawowych i gimnazjów. Świetlice mogą również prowadzić dodatkowe zajęcia, dodatkowe programy profilaktyczne i tak właśnie jest w przypadku Pławiec, gdzie w soboty i niedziele sala gimnastyczna otwarta jest po 3 godziny i jest ona ogólnodostępna dla wszystkich. Jest tam opiekun, który pilnuje porządku. - E.Bartocha zapytał, czy opiekunowie prowadzą jakieś listy obecności.

6 6 - J.Bartkowiak stwierdził, że oczywiście tak. Prowadzony jest dziennik zajęć, bardzo podobny do szkolnego dziennika zajęć. Oczywiście nie ma przymusu uczęszczania do świetlicy, jest to na zasadzie dobrowolności. Niemniej jednak codziennie jest sprawdzana obecność, są wpisywane tematy zajęć i godziny w jakich się to odbywa. Po zakończonych zajęciach wychowawca podpisuje się pod tym, co zostało zrealizowane. Na każdej świetlicy taki dziennik jest prowadzony. - C.Jakubiak stwierdził, iż wypada żałować, że jest tylko jedna świetlica na takie duże miasto jak Środa Wielkopolska. - J.Bartkowiak zauważył, że były kiedyś trzy świetlice (2002 r.). Nawet gdy powstawał Ośrodek Wsparcia to prowadził świetlicę przy ul. Szpitalnej w Środzie Wielkopolskiej. Była też prowadzona przez Powiat świetlica przy ul. Lipowej. Jednakże z ul. Szpitalnej należało zrezygnować, ponieważ OPS zaczął wydawać tam gorące posiłki. Automatycznie pozostała tylko jedna świetlica przy ul. Hallera. Jeśli chodzi o świetlicę przy ul. Lipowej p.j.bartkowiak stwierdził, że nie zna szczegółów tej sprawy. Z tego co się orientuje, to została ona w ubiegłym roku zlikwidowana. Prowadził ją Powiat, a konkretnie Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, która ma siedzibę w Szlachcinie. Następnie Dyrektor J.Bartkowiak w kilku zdaniach przybliżył sprawę dot. Szlachcina. Poinformował, że 2,5 roku temu został napisany program do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Wówczas Wojewódzki Urząd Pracy organizował w całej Wielkopolsce takie punkty, gdzie był bezpłatny dostęp do Internetu, gdzie była stworzona strona internetowa, gdzie można było zaczerpnąć informacji o ofertach pracy. W 2004 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł i za te środki został zakupiony sprzęt komputerowy, który do dnia dzisiejszego znajduje się w Szlachcinie. Jest to 5 stanowisk komputerowych. J.Bartkowiak zauważył, że oprócz tego, iż działało to Gminne Centrum Informacji, to prowadzono tam również zajęcia dodatkowe dla dzieci. Założenie tego programu było takie, że to Gminne Centrum Informacji powinno funkcjonować przez 6 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie. Było to spore obciążenie finansowe jeżeli chodzi o opiekuna, który tam musiał pilnować. Ale program ten zakładał działalność przez 2 lata. Teraz w marcu br. te dwa lata właśnie minęły i w dniu dzisiejszych otrzymał telefon z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, iż przesłane zostanie pismo informujące o zakończeniu tego dwuletniego terminu i jednocześnie sprzęt, który został zakupiony przechodzi na własność Gminy. - S.Stachowiak zapytał, ile tam uczęszcza dzieci? - J.Bartkowiak poinformował, że ok. 40 dzieci dziennie. Oprócz tego w Szlachcinie każdy kto przychodzi i korzysta z Internetu jest wpisywany w zeszyt i wówczas wiadomo ile osób dziennie korzysta z tej placówki. Oprócz dzieci przychodzą tam również osoby bezrobotne, ludzie starsi, którzy szukają ofert pracy. Pracownik, który tam pracuje może im pomóc napisać np. list motywacyjny, życiorys. - C.Jakubiak stwierdził, że wypada też żałować, że takiego czegoś nie ma w samej stolicy Gminy. - S.Stachowiak zapytał, czy można odnowić w innych miejscowościach ten program. - J.Bartkowiak stwierdził, iż z tego co się orientuje, to cyklicznie ogłaszane są takie konkursy, ale czy w tym roku coś takiego było ogłoszone takiej informacji niestety nie posiada. Można by to oczywiście pilotować, jednak zauważył, że później wiążą się z tym wydatki. W Szlachcinie zostało wydatkowanych sporo środków, ponieważ trzeba było cały budynek odnowić, wyremontować. Była podpisana umowa współpracy z Powiatem i część środków partycypował Powiat. Dzięki takiej współpracy udało się wszystko zrobić i uruchomić. - E.Bartocha odniósł się do Statutu Ośrodka Wsparcia /zał. nr 6 do protokołu/ i zauważył, że w rozdziale II w punkcie 4 podpunkt 6 wpisano pomoc socjalną i dożywianie. W związku z tym zapytał, czy coś takiego jest realizowane, a jeśli tak, to gdzie?

7 7 - J.Bartkowiak wyjaśnił, że Gminna Świetlica nie prowadzi dożywiania, ponieważ w większości świetlic ku temu nie ma warunków sanitarnych. Robione jest to na zasadzie zajęć kulinarnych. W żadnej ze świetlic nie ma podawanego żadnego ciepłego posiłku, tylko na zasadzie ewentualnie kanapek, drożdżówek. Ale nawet nie we wszystkich świetlicach udaje się to robić. Takiej możliwości nie ma np. w Nadziejewie, Bieganowie. - E.Bartocha zapytał, co z pomocą socjalną, tzn. czy były takie pomoce udzielane? - J.Bartkowiak poinformował, że przez ostatni rok nikomu żadnej takiej pomocy nie świadczono ze względu na brak środków finansowych. - P.Owczarzak zauważył, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że Ośrodek Wsparcia zatrudnia 27 osób na umowę zlecenie, natomiast z harmonogramu wynika, że jest 18 opiekunów na umowę zlecenie. - J.Bartkowiak wyjaśnił, że sprawozdanie obejmuje cały rok 2006, natomiast w harmonogramie wykazano rok 2006 na Wiadomo, iż jest pewna rotacja opiekunów. Pan Dyrektor zauważył, że on podpisuje z wychowawcami umowy zlecenia zawsze na pół roku, tj. od stycznia do czerwca. W tym okresie w roku bieżącym jest tych opiekunów 18. W lipcu organizowane są półkolonie. Część z wychowawców poprzez to, że wyjeżdża na wakacje, nie chce w tych półkoloniach uczestniczyć. Wówczas należy ich zastąpić innymi opiekunami. I stąd właśnie wynika ta większa liczba opiekunów. - P.Owczarzak zauważył, że średniorocznie 9 osób zatrudnionych było na umowę o pracę. Radny zapytał, co to były za osoby, na jakich stanowiskach? - J.Bartkowiak wyjaśnił, że na umowę o pracę zatrudniony jest on, jako Dyrektor, p.b.kaźmierczak Główna Księgowa, pracownik socjalny, pedagog, psycholog, terapeuci zajęciowi w świetlicy w Środzie Wielkopolskiej oraz instruktor do spraw kulturalnooświatowych. Pan Dyrektor zauważył, że generalnie wszyscy wychowawcy ze świetlic wiejskich zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia. - P.Owczarzak zapytał, czy te osoby, które wymienił p.j.bartkowiak zatrudnione są na cały etat? - J.Bartkowiak wyjaśnił, że nie. Jest to 1/3 etatu, 2/3 etatu. Na cały etat zatrudniony jest tylko on i pani pedagog. Pozostałe osoby to ½ etatu, 1/3 etatu, ¾ etatu. - P.Owczarzak zapytał, czy Komisja mogłaby uzyskać taką informację - kto i na jaką część etatu jest zatrudniony w Świetlicy? - J.Bartkowiak stwierdził, że jak najbardziej tak. - E.Bartocha zapytał, czy opiekunowie muszą mieć jakieś specjalne kwalifikacje? - J.Bartkowiak stwierdził, że oczywiście tak. Zgodnie ze Statutem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej odnośnie placówek wsparcia dziennego, każdy wychowawca powinien spełniać określone kryteria. Powinien mieć wykształcenie wyższe, czy to pedagogiczne, czy o profilu socjalnym lub musi mieć ukończony kurs dla pracowników świetlic socjo-terapeutycznych. Taki kurs odbywał się w Środzie Wielkopolskiej w roku Jest to kurs, który obejmuje 180 godzin. Wówczas wszystkie osoby, które pracowały w świetlicach ten kurs przeszły. Na dzień dzisiejszy wszyscy pracownicy mają odpowiednie wykształcenie bądź wyższe, bądź posiadają ukończony ten kurs dla pracowników socjo-terapeutycznych. - E.Bartocha zauważył, że Ośrodek Wsparcia organizuje gro wycieczek, wyjazdów. Zapytał więc, czy to wszystko Ośrodek sam w pełni zabezpiecza finansowo, czy też jest również jakieś dofinansowanie ze strony tych dzieci? - J.Bartkowiak poinformował, że gdyby nie pomoc sponsorów i gdyby nie jakieś środki zewnętrzne w postaci pisania różnych programów i pozyskiwania dodatkowych środków, to niestety na wiele rzeczy nie można byłoby sobie pozwolić. Pan Dyrektor zasygnalizował, że w 2006 roku wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został napisany rządowy Program mający na celu wsparcie dziecka w środowisku.

8 8 Polegało to na opłaceniu wychowawców. W ubiegłym roku były takie środki budżetowe, że gdyby nie ten Program to w ostatnim kwartale po prostu nie byłoby już z czego zapłacić. Jak powiedział J.Bartkowiak na dzień dzisiejszy środków w budżecie brakuje. W większości tych programów rządowych o środki musi wystąpić Powiat jako podmiot, a nie Gmina. Dlatego też poprzez tą współpracę z Powiatem, poprzez p.b.staszak, która występuje jako Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, te środki można w ten sposób pozyskiwać. - P.Owczarzak zauważył, że radni otrzymali sprawozdanie roczne, w którym wpisano tylko same paragrafy. W związku z tym radny poprosił, aby p.b.kaźmierczak poinformowała, co składa się na poszczególne paragrafy. - B.Kaźmierczak poinformowała, że: są to wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzn. 13, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz płacy, są to finansowane umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości itd.), zakup energii (ogrzewanie, czynsz, energia elektryczna, gaz), badania okresowe pracowników, usługi remontowe, pozostałe usługi ( telefony, pokrycie kosztów związanych z badaniami psychologa), podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - E.Bartocha zauważył, że na umowy zlecenia wydatkowano ,74 zł. Jego zdaniem jest to dość duża kwota. - B.Kaźmierczak wyjaśniła, że są to wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia plus wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - P.Owczarzak zauważył, że są różnice w wynagrodzeniach opiekunów, tzn. jedni otrzymują 12 zł/godz., inni 10 zł/godz. Radny zapytał z czego wynika ta różnica? - J.Bartkowiak wyjaśnił, że gdy powstawał Ośrodek Wsparcia w roku 2002 ta sieć świetlic nie była jeszcze tak rozwinięta. Kiedy powstał Ośrodek Wsparcia, od samego początku dążył do minimalizacji tych kosztów i starał się tym wychowawcom obcinać godziny w miarę możliwości, ponieważ wówczas, jak jeszcze nie było Ośrodka Wsparcia, było jeszcze większe rozszerzenie tych płac. Dlatego też zawsze wychodził od tej stawki najniższej, tj zł. Jeżeli wychowawca zgodził się za taką kwotę pracować, to taka umowa została z nim podpisana. Kiedyś takich wyjazdów, czy biwaków było więcej. Natomiast na dzień dzisiejszy, przy tak rozwiniętej sieci świetlic i przy tylu dzieciach, które przychodzą, środków w budżecie nie starcza na bieżącą działalność. W tym miejscu p.j.bartkowiak zwrócił się z prośbą do radnych, że jeśli w budżecie znalazłyby się jakieś środki finansowe i byłaby taka możliwości, to wówczas można by je przeznaczyć na Ośrodek Wsparcia. Jak powiedział J.Bartkowiak tych środków jest naprawdę mało i na każdym kroku trzeba szukać oszczędności. - S.Stachowiak zapytał, czy Ośrodek Wsparcia posiada swoje konto bankowe? - B.Kaźmierczak poinformowała, że tak, tzn. jest osobne konto bankowe i środki są na bieżąco wydatkowane. - E.Bartocha zapytał, czy Ośrodek Wsparcia jest corocznie kontrolowany z ramienia Urząd Miejskiego? - B.Kaźmierczak poinformowała, że tak.

9 9 - E.Bartkocha zapytał, czy jest możliwość zapoznania członków Komisji z protokołem takiej kontroli za rok W tym miejscu p.j.bartkowiak przedłożył członkom Komisji kserokopię protokołu kontroli Ośrodka Wsparcia za rok 2006, która stanowi zał. nr 7 do protokołu/. - P.Owczarzak zapytał, czy psychologowie i pedagodzy działają tylko w centrum, czy też jeżdżą po poszczególnych świetlicach? - J.Bartkowiak wyjaśnił, że psycholog, pedagog i pracownik socjalny są niejako odpowiedzialni za wszystkie świetlice. Czyli oni w każdej świetlicy mają swój wkład w pracę. Natomiast w przypadku osób, które pracują w świetlicy w Środzie Wielkopolskiej, tj. terapeuta zajęciowy i instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, to te osoby pracują tylko i wyłącznie w świetlicy w Środzie Wielkopolskiej. - P.Owczarzak stwierdził, że większość rzeczy jest dla niego jasna. Zaproponował jednak, aby Komisja szczegółowiej zapoznała się z wydatkami 4300 pozostałe usługi, tj. co się składa na kwotę ,14 zł. - C.Jakubiak stwierdził, iż chciałby wiedzieć, ile osób było w ubiegłym roku zdiagnozowanych przez psychologów w ramach tej Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i ile średnio wynosi koszt takiego niezależnego badania. - S.Stachowiak zapytał, czy ilość środków na daną świetlicę zależy od tego ile jest tam dzieci? - J.Bartkowiak wyjaśnił, że jest to robione w ten sposób, że on zakupuje pewnego rodzaju artykuły plastyczne i w momencie kiedy to wydaje dzieciom to wpisuje to w zeszyt i wtedy wie, że np. Koszuty pobrały 20 sztuk kredek, 20 bloków itd. - S.Stachowiak zauważył, że jest dużo różnego rodzaju programów unijnych jeśli chodzi o pozyskanie komputerów. Zapytał więc, czy nie idzie nic załatwić w tej sprawie? Radny stwierdził, że gdyby nawet znalazła się osoba, która chciałaby sponsorować za te 40 zł miesięcznie abonament za korzystanie z Internetu, to nie ma jednak takiego sprzętu. - J.Bartkowiak stwierdził, że jeśli ktoś się zobliguje, że będzie płacił co miesiąc te 40 zł to osobiście postara się o ten sprzęt. Zauważył, że na ten sprzęt na dzień dzisiejszy w budżecie brakuje środków. Jeżeli więc nie pozyska się ich z zewnątrz, to Ośrodek Wsparcia nie jest w stanie tego sam zakupić. - S.Stachowiak stwierdził, że może należałoby zobowiązać Pana Burmistrza, aby płacił ten abonament (ok. 50 zł miesięcznie). Zdaniem radnego nie są to wcale duże pieniądze, a jest to naprawdę potrzebne. - J.Bartkowiak poinformował, że jeśli jest dostęp do szkoły, np. w Pławcach i w Jarosławcu, gdzie są klasy komputerowe, to wtedy dzieci mają dostęp do Internetu. Natomiast w tych pozostałych placówkach, które Ośrodek Wsparcia sam prowadzi, czyli np. w Nadziejewie, w Koszutach, czy w Środzie Wielkopolskiej Internetu nie ma. - C.Jakubiak zapytał, czy nie można byłoby zabrać komputerów ze Szlachcina i podzielić po jednym na każdą ze świetlic? - J.Bartkowiak stwierdzi, że jest to niejako świeża sprawa. - E.Bartocha zaproponował, aby Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Pana Burmistrza, czy byłby skłonny regulować opłaty abonamentowa za korzystanie z Internetu w świetlicach. - B.Kaźmierczak poinformowała, że dwa lata temu Ośrodek Wsparcia zwracał się z prośbą o dodatkowe środki z budżetu Gminy. Wówczas radca prawny Urzędu Miejskiego wypowiedział się w ten sposób, że Ośrodek Wsparcia nie może otrzymać takiej dotacji. - S.Stachowiak stwierdził, że w pierwszej kolejności należy się zorientować, czy w takich miejscowościach jak Bieganowo, Koszuty, czy Nadziejewo jest możliwość zainstalowania Neostrady. Jeśli nie, to może trzeba będzie rozważyć kwestię Internetu radiowego. - E.Bartoch zapytał, czy do zakresu obowiązków opiekunów należy również sprzątanie tych świetlic.

10 10 - J.Bartkowiak stwierdził, że tak, aczkolwiek odbywa się to wszystko na zasadzie edukacji. - E. Bartocha zauważył, że miał okazję być w świetlicy w Koszutach po zakończeniu takich zajęć i widział, że nie wyglądało to zbyt ciekawie. - J.Bartkowiak stwierdził, że po każdych skończonych zajęciach świetlica powinna być posprzątana. Generalnie wychowawcy o tym wiedzą. Jeżeli jednak, gdzieś czegoś nie dopilnowali, to po prostu jako Dyrektor zwróci im na to uwagę. Pkt 3. Zakończenie. Komisja postanowiła raz jeszcze spotkać się w temacie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach oraz Ośrodka Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza w Środzie Wielkopolskiej. Posiedzenie Komisji ustalono na dzień r. o godz Na spotkanie postanowiono zaprosić: p.m.konieczną, p.t.osyrę Kustosza Muzeum, p.b.kaźmierczak oraz p.j.bartkowiaka. W związku z powyższym Komisja zobowiązała zaproszone osoby do przedłożenia dokumentów, o które prosiła w trakcie posiedzenia. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia na tym spotkanie zakończono. Protokołowała M.Jeziorska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Bartocha Członkowie Komisji: 1. Cezary Jakubiak Paweł Owczarzak Krystyna Rachwalska Sylwester Stachowiak...

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2013. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku.

Protokół Nr 48/2013. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku. Protokół Nr 48/2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek dzienny: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej Protokół nr 60/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. od 17:30 do 19:45 w sali

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 30 stycznia 2009 roku

Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 30 stycznia 2009 roku Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 30 stycznia 2009 roku Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Tomasz Rusiecki

Bardziej szczegółowo