U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia..."

Transkrypt

1 PROJEKT U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia... w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.); art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 2, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.), 7 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2006 r. Nr 287, poz. 2243) uchwały Nr XXIII/183/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej położonych w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, uchwały NR 355/2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz ze zm.), uchwały Nr 112/2004 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, zmienionej uchwałą NR 184/2008 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje: 1 Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych: nr 10 o pow. użytkowej 52,22 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,90 m 2 oraz udziałem 6412/ w nieruchomości wspólnej; nr 11 o pow. użytkowej 52,22 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 6002/ w nieruchomości wspólnej; nr 13 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,68 m 2 oraz udziałem 7830/ w nieruchomości wspólnej; nr 14 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej; nr 15 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej; nr 17 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej; nr 18 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej;

2 położonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PT1P/ /1, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości lokalowych, o których mowa w 1, ustala się w wysokości równej jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. nieruchomość: nr ,00 zł słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych nr ,00 zł słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych nr ,00 zł słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych nr ,00 zł słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych nr ,00 zł słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych nr ,00 zł słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych nr ,00 zł słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych. 2. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów (szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały), związanych z przygotowaniem nieruchomości lokalowych opisanych w 1 do sprzedaży, tj: nieruchomość: nr ,08 zł słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 08/100 nr ,29 zł słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 29/100 nr ,16 zł słownie: siedemset siedemnaście złotych 16/100 nr ,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100 nr ,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100 nr ,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100 nr ,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/ Nabywca zobowiązany jest uiścić jednorazowe wynagrodzenie, określone przez rzeczoznawcę majątkowego, za ustanowienie na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 788/7 położonej w Bujnach, obręb Bujny, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PT1P/ /6, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, na rzecz każdoczesnego właściciela nw. nieruchomości lokalowych, służebności gruntowej - polegającej na prawie przechodu i przejazdu pojazdów samochodowych, istniejącą drogą asfaltową, w wysokości: nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (59,40 zł) łącznie 329,40 zł słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100 nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (55,00 zł) łącznie 305,00 zł słownie: trzysta pięć złotych nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (72,60 zł) łącznie 402,60 zł słownie: czterysta dwa złote 60/100 nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (68,20 zł) łącznie 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (68,20 zł) łącznie 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (68,20 zł) łącznie 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 nieruchomość nr ,00 zł + 22% VAT (68,20 zł) łącznie 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100.

3 3 Określenie przedmiotu przetargu i szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 33, zamieszczenie w prasie lokalnej obejmującej powiat oraz opublikowanie na stronie internetowej Ustala się wadium w wysokości: - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: pięć tysięcy czterysta złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: pięć tysięcy trzysta złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: siedem tysięcy dwieście złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych - dla nieruchomości lokalowej nr ,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych. 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu. 3. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ S.A. O/Piotrków Tryb., numer lub w kasie Starostwa Powiatowego. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Piotrkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 7

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku Wyliczenie koszów związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, gmina Wola Krzysztoporska na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha 1. Powiatowy Zakład Geodezji i Kartografii w Piotrkowie Tryb., faktura Nr 738/2004/U z r. - podział działki 788/ zł; lok. Nr 10 58,96 zł lok. Nr 11 55,19 zł lok. Nr 13 72,00 zł lok. Nr 14 69,35 zł lok. Nr 15 69,35 zł lok. Nr 17 69,35 zł lok. Nr 18 69,35 zł 2. Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. za wykonanie kserokopii planu budynku Faktura 1931/2004 z dnia r. - 45,09 zł; 3. Ksero-Centrum A4-A0, ul. Próchnika 2, Piotrków Tryb. Faktura Nr 36/04 z r. - za wykonanie kserokopii pozostałej części planu budynku - 46,82 zł; Ogółem kwota za wykonanie kserokopii (poz. 2 i 3) kształtuje się poniżej odpowiednio do poszczególnych lokali: lok. Nr 10 4,52 zł lok. Nr 11 4,23 zł lok. Nr 13 5,51 zł lok. Nr 14 5,31 zł lok. Nr 15 5,31 zł lok. Nr 17 5,31 zł lok. Nr 18 5,31 zł Wysokość kosztów wymienionych w pkt. 1-3 przypadająca na dany lokal została wyliczona proporcjonalnie do powierzchni lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniem przynależnym danego lokalu mieszkalnego. Powierzchnia ogółem wynosi 1 305,09 m Wycena lokali mieszkalnych oraz służebności gruntowej - faktura VAT nr 0043/2009 z r. - Alicja Blaźniak - rzeczoznawca majątkowy - kwota 2 800,00 zł lok. Nr ,00 zł lok. Nr ,00 zł lok. Nr ,00 zł

5 lok. Nr ,00 zł lok. Nr ,00 zł lok. Nr ,00 zł lok. Nr ,00 zł 5. Ogłoszenie w prasie - kwota zł + 22 % VAT = 1 317,60 zł lok. Nr ,60 zł lok. Nr ,87 zł lok. Nr ,65 zł lok. Nr ,12 zł lok. Nr ,12 zł lok. Nr ,12 zł lok. Nr ,12 zł Wysokość kosztów wymienionych w pkt. 4-5 przypadająca na dany lokal została wyliczona odpowiednio do powierzchni ogólnej pozostałych do sprzedaży lokali mieszkalnych. Powierzchnia ogólna wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 504,12 m 2. Nr lokalu Podział działki Ksero planu budynku Wycena lokalu Ogłoszenie o przetargu Razem 10 58,96 zł 4,52 zł 356,00 zł 167,60 zł 587,08 zł 11 55,19 zł 4,23 zł 333,00 zł 156,87 zł 549,29 zł 13 72,00 zł 5,51 zł 435,00 zł 204,65 zł 717,16 zł 14 69,35 zł 5,31 zł 419,00 zł 197,12 zł 690,78 zł 15 69,35 zł 5,31 zł 419,00 zł 197,12 zł 690,78 zł 17 69,35 zł 5,31 zł 419,00 zł 197,12 zł 690,78 zł 18 69,35 zł 5,31 zł 419,00 zł 197,12 zł 690,78 zł 4 616,65 zł

6 Załącznik nr 2 do uchwały Nr.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych Niżej wymienione nieruchomości lokalowe usytuowane są w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym, trzyklatkowym, położonym w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PT1P/ /1, stanowiące własność Powiatu Piotrkowskiego. W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje zapis "czyni się wzmiankę, iż nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 788/4 i 788/5 położone są na terenie zabytkowego parku w miejscowości Bujny, gm. Wola Krzysztoporska". Budynek wybudowany został w 1986 r. W ostatnich latach (rok 2006) wyremontowany i zmodernizowany. Do strony wschodniej do budynku mieszkalnego dobudowano budynek kotłowni, który zosta w 2006 r. wyremontowany, służy do ogrzewania budynku mieszkalnego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu miejscowego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkalnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej zapewniony przez ustanowioną służebność gruntową na działce oznaczonej nr 788/7. 1.Nieruchomość lokalowa nr 10 o pow. użytkowej 52,22 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,90 m 2 oraz udziałem 6412/ w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 587,08 zł słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 08/100. lokalowej nr 10 w wysokości 329,40 zł słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100 (250,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 5 400,00 zł słownie: pięć tysięcy czterysta złotych. 2.Nieruchomość lokalowa nr 11 o pow. użytkowej 52,22 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 6002/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych.

7 ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 549,29 zł słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 29/100. lokalowej nr 11 w wysokości 305,00 zł słownie: trzysta pięć złotych (270,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 5 300,00 zł słownie:pięć tysięcy trzysta złotych. 3.Nieruchomość lokalowa nr 13 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,68 m 2 oraz udziałem 7830/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ,00 zł słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 717,16 zł słownie: siedemset siedemnaście złotych 16/100. lokalowej nr 13 w wysokości 402,60 zł słownie: czterysta dwa złote 60/100 (330,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych. 4.Nieruchomość lokalowa nr 14 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ,00 zł słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 690,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100. lokalowej nr 14 w wysokości 378,20 zł (310,00 zł + 22% VAT) słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100. Wadium wynosi 6 900,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych. 5.Nieruchomość lokalowa nr 15 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ,00 zł słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 690,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100.

8 lokalowej nr 15 w wysokości 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 (310,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 7 200,00 zł słownie: siedem tysięcy dwieście złotych. 6.Nieruchomość lokalowa nr 17 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ,00zł słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 690,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100. lokalowej nr 17 w wysokości 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 (310,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych. 7.Nieruchomość lokalowa nr 18 o pow. użytkowej 67,62 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,80 m 2 oraz udziałem 7542/ w nieruchomości wspólnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ,00 zł słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych. ww. nieruchomości do sprzedaży, tj. 690,78 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 78/100. lokalowej nr 18 w wysokości 378,20 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 (310,00 zł + 22% VAT). Wadium wynosi 6 900,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych. Przetargi odbędą się w dniu roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., Aleje 3-go Maja 33 w sali konferencyjnej (niski parter): - dla nieruchomości lokalowej nr 10 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 11 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 13 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 14 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 15 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 17 - o godz dla nieruchomości lokalowej nr 18 - o godz Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. lub na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. Bank BGŻ S.A. O/Piotrków Tryb., numer do dnia roku. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę

9 wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium - wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowe dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, Aleje 3-go Maja 33, pokój 227 lub telefonicznie pod numerem Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz opublikowanie na stronie internetowej

10 U z a s a d n i e n ie Uchwałą Nr XXIII/183/09 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej położonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 13. ust. 1 ustawy z z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkład pieniężny (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Na podstawie art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy przetarg, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Na podstawie 7 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego przy sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata, Zarząd Powiatu przeprowadza przetarg. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg przeprowadza się w formie przetargu: ustnego nieograniczonego, ustnego ograniczonego, pisemnego nieograniczonego i pisemnego ograniczonego. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator. Na podstawie 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość euro (przeliczenie ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu), ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość rynkowa nw. nieruchomości lokalowych (oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Alicję Blaźniak w operacie szacunkowym z dnia r.) wynosi: lokal nr ,00 zł = ,98 euro lokal nr ,00 zł = ,96 euro lokal nr ,00 zł = ,31 euro lokal nr ,00 zł = ,11 euro lokal nr ,00 zł = ,03 euro lokal nr ,00 zł = ,31 euro lokal nr ,00 zł = ,11 euro Przeliczenie na równowartość euro wg. kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu r. (wartość 1 euro wynosi zł). Na podstawie 4 ww. rozporządzenia właściwy organ ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu formy wnoszenia wadium.

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2011/2847,2011-11-07-przetarg-sprzedaz-nieruchomos ci-polozonych-w-miejscowosciach-brzesc-k.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4755,krajowa-spolka-cukrowa-sa-ogla sza-publiczny-przetarg-ustny-na-sprzedaz-nieruchom.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. G.6840.02. 2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nierucho mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r. O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY BIAŁOGARD, UL. WILEŃSKA 8, BIAŁOGARD, POKÓJ NR 10.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r. O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY BIAŁOGARD, UL. WILEŃSKA 8, BIAŁOGARD, POKÓJ NR 10. TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard 1 Dębczyno 234 Pow. Działki 600 m 2 Pow. użytkowa lokalu nr 2 57,04 m 2 KO1B/00017275/5 Lokal

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 STAROSTY POLICKIEGO. z dnia 13 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 STAROSTY POLICKIEGO. z dnia 13 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 STAROSTY POLICKIEGO w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Działki Budowlane - Mieszkaniowe

Działki Budowlane - Mieszkaniowe Działki Budowlane - Mieszkaniowe Maciej Strzeliński, 27.11.2012 INFORMACJA Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że Gmina Miejska w Chodzieży posiada do sprzedaży działkę położoną w Chodzieży przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015r.1774 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 122/454/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 122/454/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Nr 122/454/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VIII (ósmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 Warszawa dn. 12.01.2016r. OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Porażynie Powierz Nr księgi chnia ark nr wieczystej 2 mapy i działki w m obręb ark 3 0009 Porażyn

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA. Cena wywoławcza lokalu wraz z przynależnościami : 1. Sulechów Al. Niepodległości 33. 0,2078 ha 325/ ,00 zł

OGŁASZA. Cena wywoławcza lokalu wraz z przynależnościami : 1. Sulechów Al. Niepodległości 33. 0,2078 ha 325/ ,00 zł ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) OGŁASZA I przetarg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r.

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r. UCHWAŁA NR 141/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Opoki gm. Aleksandrów Kuj. działka nr ewidencyjny 50/2 o pow. 0,3360 ha stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ ORNETY O G Ł A S Z A

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ ORNETY O G Ł A S Z A Orneta, dn. 21.09.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

/10 0,0853 ha

/10 0,0853 ha O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Gminy

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Gminy RIG.6840.2.2015 O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Gminy działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z ogłoszenia z dnia 14 grudnia 2017 r.

WYCIĄG z ogłoszenia z dnia 14 grudnia 2017 r. WYCIĄG z ogłoszenia z dnia 14 grudnia 2017 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - usytuowane przy ul.: Zwycięstwa 5, Józefa Lompy 1, Al. Korfantego 3, Okopowej 10, Barlickiego 1, Barlickiego 8, Zwyciestwa 31, Zwyciestwa

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/VII/2017 Wójta Gminy Braniewo z dnia 24.08.2017 O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 37 ust.1 i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 / 2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015

UCHWAŁA NR 69 / 2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 UCHWAŁA NR 69 / 2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem dwóch lokali użytkowych położonych w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości składające się z działek nr 2700/4,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Elbląg Plac Słowiański 1/3 82-300 Elbląg (gmina Elbląg, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcia Budynku Poczty Polskiej S.A. przy Placu

Bardziej szczegółowo

Położenie nieruchomości: JELENIA GÓRA za stadionem sportowym przy ul. Podchorążych pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie

Położenie nieruchomości: JELENIA GÓRA za stadionem sportowym przy ul. Podchorążych pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie OGŁOSZENIE NR 143/2012/S Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr z dnia r.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr z dnia r. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.87.2017 z dnia 12.05.2017r. w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Hotele Olsztyn Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Olsztynie

Hotele Olsztyn Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Olsztynie Strona znajduje się w archiwum. Hotele Olsztyn Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Olsztynie Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów:

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów: GL.GL-71441/56/11 PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie lub będących w jej tzw.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A WGM RS D

I N F O R M A C J A WGM RS D WGM.6840.01.0047.2014.RS D2015.11.02375 I N F O R M A C J A dotycząca ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale na sprzedaż położone przy ul.: Moniuszki 11, Traugutta 15, Czajki 3, Błogosławionego Czesława 14, Wrocławskiej 19, Pszczyńskiej 11B, Pszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień - budowli, stanowiących mienie i własność Skarbu Państwa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie, gmina Dopiewo oraz w Sierosławiu, gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów położonych w

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ochabach Wielkich

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK. Oznaczenie Cena Opis. Nr księgi wieczystej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK. Oznaczenie Cena Opis. Nr księgi wieczystej. BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 1. Działki położone w Dakowych Mokrych Powierzchnia Obręb i arkusz Nr w m 2 wywoławcza Nr księgi wieczystej mapy działki 893

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaŝy działek niezabudowanych, połoŝonych na terenie Gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 07.11.2013 r. Strona 1/6 I. ORGANIZATOR PRZETARGU Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ UMOWNEJ ORAZ USTANOWIENIA DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) OGŁASZA: przetargi na sprzedaż niżej opisanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Przetarg na sprzedaż lokali położonych przy ul. Zwycięstwa 6/4a, Plebańskiej 1/3, Jana Pawła II 18/4, Księcia Ziemowita 5/7, Nowy Świat 14f/I, Stanisława

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.

Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych na rzecz Banku PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) OGŁASZA I przetarg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości I. Organizator przetargu i przedmiot przetargu. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia szóstego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. RATUSZOWA 7/9 (gmina Warszawa M., powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo