informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator 2012-2013 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE"

Transkrypt

1 informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

2 SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami... FILOLOGIA... Filologia angielska i wiedza o społeczeństwie... Lingwistyka stosowana... POLITOLOGIA... Edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii... Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe... Samorząd terytorialny i administracja lokalna... Administracja europejska... PRACA SOCJALNA... FIZJOTERAPIA... KOSMETOLOGIA... PIELĘGNIARSTWO... RATOWNICTWO MEDYCZNE... BUDOWNICTWO... Budownictwo energooszczędne... Konstrukcje budowlane i inżynierskie... ELEKTROTECHNIKA... Informatyka przemysłowa... Odnawialne źródła energii... Sterowanie układów mechatronicznych... Systemy elektroniki i automatyki... MECHANIKA I BUDOWA MASZYN... Metody komputerowe w projektowaniu maszyn... Pojazdy i maszyny robocze... Inżynieria produkcji... TRANSPORT... Logistyka transportu... Transport drogowy... Zasady rekrutacji

3 Szanowni Państwo, Drodzy Maturzyści! W Pile od 12 lat funkcjonuje dobra Uczelnia wyższa, uznana w 2011 roku przez niezależną Kapitułę, działającą pod auspicjami Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, za Uczelnię Liderów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, jako jedna z nielicznych otrzymała to zaszczytne miano dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, praktykom zawodowym realizowanym w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, szpitalach, bankach, organach władz terytorialnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz instytucjach dbających o nasze bezpieczeństwo. Miano Uczelni Liderów uzyskało niewiele polskich uczelni. Ważnym kryterium tej rywalizacji było przygotowanie absolwentów do aktywnego i kreatywnego działania zawodowego i społecznego. Ten cel mobilizuje wszystkich nas władze Uczelni, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Pile, do stałego rozwoju pilskiej Uczelni. Powstają w niej nowe obiekty, stale modernizowana jest infrastruktura dydaktyczna, wdrażane są nowoczesne programy i metody nauczania. W tym procesie rozwojowym aktywnie uczestniczą również studenci, którzy są dobrymi współgospodarzami Uczelni. Wspólnie dbamy o to, aby pilska PWSZ była nie tylko miejscem edukacji, ale także aktywności kulturalnej, sportowej i dobrej rozrywki. Nasi studenci są wrażliwi na los drugiego człowieka, chętne angażują się jako wolontariusze, niosąc pomoc potrzebującym. Wspieramy studenckie inicjatywy, pomagamy rozwijać naukowe pasje i rozwój talentów. Wielką wagę przywiązujemy do pomocy stypendialnej, z której korzysta około tysiąca studentów. Dla ich korzyści PWSZ w Pile pozyskuje także środki finansowe z programów unijnych, przeznaczonych na uzyskanie dodatkowych umiejętności, niezbędnych absolwentom uczelni wyższych w XXI w. Rozwijamy współpracę międzynarodową z uniwersytetami europejskimi i z roku na rok coraz więcej naszych studentów odbywa cześć studiów poza granicami kraju w ramach programu Erasmus. Rezultaty naszej wspólnej pracy są bardzo dobre. Absolwenci Uczelni są doskonale przygotowani do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w renomowanych ośrodkach akademickich - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Cieszą się oni znakomitą opinią pracodawców, są świadomymi swych praw obywatelami Polski i Europy, zdolnymi sprostać wszelkim wymaganiom współczesności. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile daje swoim studentom szanse pomyślnej realizacji planów życiowych i zawodowych. Skorzystajcie i Wy z tych szans, które daje Wam Wasza pilska Uczelnia. Jest ona do Waszej dyspozycji. Zapraszam! Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski PWSZ ugruntowana marka 3

4 PLAN UCZELNI A Rektorat Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Centrum Sieciowo-Komputerowe K A B B Instytut Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii Zakład Ratownictwa Medycznego C C Biblioteka Główna J D D Instytut Humanistyczny Studium Języków Obcych E Instytut Politechniczny Zakład Budownictwa G H F Auditorium Maximum G Kompleks boisk sportowych F H Instytut Politechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno- -Informatycznych J Stacja Kontroli Pojazdów Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu (termin zakończenia inwestycji 2012 r.) 4 PWSZ ugruntowana marka E K Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

5 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. nadzw. dr Donat Mierzejewski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki Dyrektor Instytutu Ekonomicznego - prof. nadzw. dr Tadeusz Różański Dyrektor Instytutu Humanistycznego - prof. nadzw. dr Lech Kacprzak Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c Dyrektor Instytutu Politechnicznego - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki ul. Podchorążych Piła tel fax Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irena Łosoś Kierownik Studium Języków Obcych - prof. nadzw. dr Hanna Dolata Kierownik Studium Praktyk - mgr Regina Herba Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego - mgr inż. Jacek Demczar Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Andrzej Grzesik PWSZ ugruntowana marka 5

6 PWSZ UGRUNTOWANA MARKA! Państwowe wyższe szkoły zawodowe pojawiły się w polskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w 1998 r. Ich powstanie powiązane było z potrzebą ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Oddziaływanie takich uczelni na środowiska lokalne, ich miasto- i kulturotwórczy wpływ, znacząco przeszły jednak tak nakreślone wstępnie oczekiwania. Dziś w całej Polsce istnieje już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem, troszczących się o dobro mieszkańców i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. STUDIA NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ! Studia stacjonarne są NIEODPŁATNE, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty, których wysokość każdego roku określana jest w zarządzeniu Rektora. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom pomoc materialną w następujących formach: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, zapomogi. W 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została laureatem Konkursu i Programu certyfikacyjnego UCZELNIA LIDERÓW, który odbywał się pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Uzyskanie tytułu UCZELNIA LIDERÓW oznacza, że docenione zostały starania PWSZ, by kształcić liderów absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. Stypendia udzielane przez Uczelnię należą do najwyższych w kraju: stypendia Rektora dla najlepszych studentów wypłacane w wysokości nawet 700 zł miesięcznie. Dodatkową pomocą udzielaną potrzebującym są wysokie stypendia socjalne, które mogą sięgnąć do 900 zł miesięcznie. Warto przy tym podkreślić, że pomoc materialna udzielana jest zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Najlepsi studenci pilskiej uczelni zyskali w 2010 r. jeszcze jednego, mecenasa i sprzymierzeńca w zdobywaniu wykształcenia: Philips Lighting Poland SA funduje jednemu z nich roczne stypendium DIAMENT w wysokości 1000 zł miesięcznie. Laur Absolwenta nagroda dla najlepszych wręczana przez Rektora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 154-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych, 70 doktorów i 56 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska i wielu innych. Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez Uczelnię. W minionych latach była także przedmiotem oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła już następujące kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz pielęgniarstwo. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego natomiast przyznała PWSZ certyfikat, potwierdzający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek na kolejne lata. 6 PWSZ ugruntowana marka

7 STUDIUJ ZA GRANICĄ! Nic nie wiesz o Rumunii prawda? Czas przyjechać i ją odkryć to hasło spotu reklamowego promującego turystykę w tym kraju, hasło które doskonale wpisuje się w jedną z idei Programu Erasmus pokonywanie stereotypów i integracja społeczności europejskiej. Studenci PWSZ w Pile mogą również sami przekonać się jakie możliwości edukacyjne otwiera nie tylko Rumunia, ale również Turcja, Słowacja, Belgia i Hiszpania. Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla studentów i pracowników Uczelni, realizowanym jako cześć programu Uczenie się przez całe życie. Polska uczestniczy w nim od roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, od 2007 roku posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która uprawnia do wysyłania studentów na część studiów oraz na praktyki zawodowe za granicę. Długość pobytu trwa od 3 do 12 miesięcy, zazwyczaj jednak 1 semestr. Współpraca w ramach programu jest dwustronna, dlatego studenci z uczelni partnerskich mogą również korzystać ze studiów w Polsce. Uczelnie partnerskie PWSZ Do tej pory PWSZ w Pile podpisała umowy o współpracy z pięcioma uczelniami w ramach programu Erasmus: Universidade A Coruña (Hiszpania), Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Hiszpania), 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia (Rumunia), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Mehmet Akif W gronie nauczycieli akademickich PWSZ w Pile znajdują się takie autorytety naukowe, jak profesor Feliks Jaroszyk jeden z twórców metody JPS powszechnie wykorzystywanej w fizjoterapii na całym świecie. Metoda ta ma działanie przeciwbólowe, zabiegi z jej wykorzystaniem normalizują ciśnienie krwi, zmniejszają jej lepkość przez co poprawiają krążenie krwi i utlenowanie organizmu, a także doskonale wpływają na rehabilitację po złamaniach kości. W roku 2011 za osiągnięcia w za kresie magne tostymulacji otrzymał tytuł doctora honoris causa The Open International University for Complementary Medicines (Colombo, Sri Lanka), działającego pod auspicjami światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk jest także Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia pilskiej PWSZ. PWSZ ugruntowana marka 7

8 Ersoy University (Turcja) oraz Haute Ecole de la Province de Liege (Belgia). Poza programem Erasmus Uczelnia współpracuje również z: Uniwersytetem Managementu i Biznesu (Ukraina), Międzynarodowym Uniwersytetem Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka (Rosja),Akademią Pedagogiczną o Podyplomowym Wykształceniu (Rosja), Filią Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Rosja). Zamierzam skorzystać i słusznie, bo warto! Dzięki udziałowi w programie stypendialnym Erasmus można przede wszystkim zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, podnieść kwalifikacje, poszerzyć wiedzę, sprawdzić swoje umiejętności językowe, a poza tym poznać ciekawych ludzi oraz kultury - nie tylko europejskie. Kilkumiesięczny wyjazd jest także sprawdzianem własnych możliwości, umiejętności radzenia sobie w przeróżnych sytuacja w innym kraju, ale jest to również doskonałe urozmaicenie okresu studiów! Warto wiedzieć Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymujesz stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to będziesz otrzymywać je również w czasie studiów za granicą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile otrzymała na działania Erasmusa realizowane w roku akademickim 2011/2012 łączną kwotę ,00 EUR, z czego ,00 EUR przeznaczone zostały na stypendia dla studentów. Kwota pochodzi ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych na realizację Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus. Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni erasmusowych to wspaniałe doświadczenie! Wykorzystaj więc czas studiów jak najlepiej i realnie poszerz horyzont swoich możliwości! ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI! Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów II stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych. Obecnie powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek czynny zawodowo w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów II stopnia, która odpowiada dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że zawodowa znaczy praktyczna. 8 PWSZ ugruntowana marka

9 PWSZ NA DOBRY POCZĄTEK Sławomir Palus Absolwent politologii ze specjalnością edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii. Trzy lata spędzone na korytarzach rodzimej Alma Mater wspominam naprawdę niezwykle sympatycznie. Podobało mi się tam podmiotowe podejście do studenta, którego traktowano jak konkretną osobę, a nie kolejny numer na liście setek studentów. W trakcie studiów odbyłem przeszkolenie na Podoficerskim Kursie Szkolenia Rezerw w Dęblinie, po którym moje życie ukierunkowało się na lotnictwo. Po pilskiej PWSZ-tce podjąłem studia drugiego stopnia na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, gdzie specjalizowałem się w zakresie zarządzania i dowodzenia lotnictwem. W ubiegłym roku obroniłem pracę magisterską pt. Polskie lotnictwo myśliwskie po 1945 roku oraz otrzymałem tytuł magistra. W trakcie studiów magisterskich spełniałem także swoje lotnicze marzenia. W roku 2008 zacząłem szkolenie szybowcowe do III klasy, a dwa lata po tym ukończyłem szkolenie samolotowe do licencji pilota PPL(A) Private Pilot Licence (Aeroplane). Od kwietnia 2010 roku jestem posiadaczem wymarzonych uprawnień pilota, które są zgodne z normami międzynarodowymi i uprawniają mnie do latania na terytorium państw-członków ICAO. Do chwili obecnej wylatałem na samolotach blisko 110 godzin, z czego 12 na szybowcach. W sierpniu bieżącego roku zostałem dyrektorem Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklub Ziemi Pilskiej, która szkoli pilotów samolotowych, szybowcowych oraz skoczków spadochronowych. Jestem orędownikiem utworzenia w Pile lądowiska, a docelowo lotniska dla potrzeb przede wszystkim lotnictwa ogólnego oraz, jeśli zaszłaby taka potrzeba, dla lotnictwa przewozu zarobkowego. Tomasz Maciejewski Po ukończeniu studiów w PWSZ na kierunku ekonomia w 2005 roku podjąłem magisterskie studia uzupełniające na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W tym samym czasie otworzyłem również firmę, która po dziś dzień zajmuje się projektowaniem stron internetowych, fotografią i szeroko pojętą reklamą. W czasie studiów w PWSZ aktywnie uczestniczyłem w organizowaniu życia studenckiego poprzez pracę w Samorządzie Studenckim, którego przewodniczącym zostałem wybrany w 2004 roku. Dzięki temu udało mi się zdobyć kontakty i doświadczenie, co pozwoliło mi na sprawne wejście w świat biznesu. Moja dotychczasowa praca zaowocowała wieloma ciekawymi projektami, w tym m.in. kreacją obecnej strony internetowej PWSZ. Na co dzień samorealizuję się prowadząc firmę, dzięki której zarabiam na życie robiąc to co sprawia mi przyjemność - pomagam innym firmom kreować ich wizerunek i zwiększać sprzedaż produktów czy świadczonych przez nie usług. Takiej pracy życzę wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają myśleć o tym, co będą robić po ukończeniu studiów. Łukasz Smołka Studia inżynierskie w Instytucie Politechnicznym to był początek. Potem już w trakcie pracy potrzebne mi były studia podyplomowe z Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na trzecim roku studiów starając się o praktyki zaproponowano mi pracę w Philips Lighting Poland SA Lighting Electronics. Przeszedłem tam wiele szczebli kariery zawodowej od elektronika w Dziale Utrzymania Ruchu, przez stanowisko kierownika tego działu, by zakończyć karierę jako menadżer projektu. Po 4,5 roku pracy, dzięki wielkiej pomocy mojego przyjaciela, mogłem zrobić to, o czym długo myślałem, czyli pójść na swoje". Od 2 lat zajmuję się głównie elektroniką systemów nawigacji fabrycznie wbudowanych w samochody osobowe, w mniejszym stopniu także konsultacjami w zakresie utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Praca daje mi dużo satysfakcji, ale wiem, że nie jest to zajęcie na całe życie. Przecież kiedyś trzeba zrobić następny krok. Moją największą pasją jest muzyka. Mam nadzieję, że to coś z nią związanego będzie dawało mi kiedyś pieniądze i satysfakcję. Łukasz Górasiński Studia w pilskiej PWSZ pozwoliły mi poznać język, historię, literaturę oraz kulturę krajów anglojęzycznych. Po obronie licencjatu w 2004 roku wyjechałem do Anglii w celu zaspokojenia ciekawości i zgłębienia wiedzy zdobytej na studiach. Miały to być krótkie wakacje. Jak większość przebywających tu Polaków, zostałem jednak, gdyż spodobała mi się tutejsza kultura, tradycje i piękny kraj. Obecnie, po wielu doświadczeniach w różnych zawodach, od 5 lat wykorzystuję moje techniczne i językowe wykształcenie w pracy zawodowej. Pracuję dla jednego z globalnych liderów spośród producentów odtwarzaczy multimedialnych Digital Signage. Wspieram technicznie zarówno klientów, jak i przedstawicieli naszej firmy zlokalizowanych na całym świecie. Studia w PWSZ w Pile z pewnością pomogły mi w osiągnięciu tego wszystkiego. Bez wątpienia nie tylko dobra znajomość języka, ale i kultury angielskiej przybliżyła mnie do tego kraju bardzo szybko, tak, że obcy kraj nie był już mi taki obcy, kiedy tu zamieszkałem. Do dziś z sentymentem wspominamy z przyjaciółmi ze studiów naszą uczelnię, której to początki osobiście tworzyliśmy, jako pierwszy historyczny rocznik PWSZ w Pile. PWSZ ugruntowana marka 9

10 NAJNOWOCZEŚNIEJSZA BIBLIOTEKA W REGIONIE! Biblioteka jest sercem każdej Uczelni. To właśnie tu słowu studiowanie nadawane jest jego pełne znaczenie. Biblioteka PWSZ jest jedną z najnowocześniejszych w regionie. Rozpoczęła funkcjonowanie w 2006 roku według najwyższych standardów, określanych dla współczesnych książnic. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 44 tysiące skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom książek. Ze wszystkich zbiorów bibliotecznych mogą korzystać także osoby spoza Uczelni. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 173 tytuły. W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji kolejne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych on-line. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny: unikalny zestaw do projekcji umożliwia emisję filmów i prezentacje multimedialne na 120-calowym ekranie. Sala posiada także warunki do prowadzenia telekonferencji i e-learningu. Działalność Biblioteki związana jest nie tylko z funkcją wypożyczania książek. Stanowi ona swego rodzaju uczelniane centrum kultury. W Galerii Na poddaszu organizowane są liczne wystawy, prezentacje i spotkania z interesującymi ludźmi: podróżnikami, twórcami sztuki. Dużym zainteresowaniem cieszą się, organizowane tu przeglądy filmowe, a zapoczątkowana w roku 2010 Noc w bibliotece wydaje się stanowić kolejną cenną inicjatywę lokalną. Remont budynku oraz jego wyposażenie współfinansowała w latach Unia Europejska. KAMPUS AKADEMICKI ROBI WRAŻ ENIE! Zaplecze dydaktyczne Uczelni, doskonalone, z każdym rokiem, zyskało imponujący kształt, plasując Uczelnię wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Dzięki inwestycjom, zrealizowanym od 2000 r. PWSZ w Pile dysponuje dwunastoma budynkami dydaktycznymi, w których znajdują się: Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych, w którym stworzono nowoczesne warunki dla kształcenia inżynierskiego, 50 sal wykładowych i seminaryjnych, 9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych, 43 laboratoria i specjalistyczne pracownie instytutów: Politechnicznego i Ochrony Zdrowia, Centrum Sieciowo-Komputerowe, certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów, Nowoczesna HALA SPORTOWA to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjnosaunowy służący odnowie biologicznej. Po uzgodnieniu z Uczelnią, z sauny, siłowni i innych form rekreacji mogą również korzystać firmy i instytucje, a nawet osoby prywatne. W roku 2011 zakończono kolejną bardzo ważną inwestycję PWSZ w Pile. Jest nią budowa nowoczesnej auli AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na 460 miejsc. 10 PWSZ ugruntowana marka

11 Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla publiczności miasta i regionu. W 2011 r. zakończono także pierwszy etap budowy KOMPLEKSU SPORTOWO-REKRE- ACYJNEGO przy ul. Podchorążych 10. Do użytku oddano boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są one udostępnione również okolicznym mieszkańcom i szkołom. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2010 r. rozpoczęła się także rozbudowa budynku dydaktycznego na potrzeby kierunków politechnicznych. Już w 2012 r. planuje się oddanie do dyspozycji kadry dydaktycznej i studentów kierunków: budownictwo, mechanika i budowa maszyn oraz transport, kolejnego nowoczesnego obiektu, w którym będą mieścić się 23 pomieszczenia dydaktyczne: sala wykładowa, audytoryjna, sale seminaryjne i 19 specjalistycznych pracowni. W minionym roku akademickim wprowadzono także zmiany, które zwiększają komfort studiujących. STREFY STUDENTA to wydzielone przestrzenie na terenie budynków, z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. hot spoty). Są one wyposażone nie tylko w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen komfort wypoczynku i regeneracji sił między zajęciami. Z kolei zewnętrzne elementy małej architektury, które od roku można zauważyć na placu przed budynkami, to dopiero początek zmian. Nowoczesny infokiosk i pylon to zalążki całej koncepcji zagospodarowania, która zostanie zrealizowana w pełni po zakończeniu wszystkich wielkich inwestycji. WŁASNY AKADEMIK Uczelnia dysponuje 199 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne. Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. W Domu Studenta przy ul. Żeromskiego znajduje się stołówka studencka, siłownia i 2 sale wykładowe. NOWOCZESNE ZAPLECZE INFORMATYCZNE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Szerokopasmowe łącze pozwala na szybki nieograniczony dostęp do Internetu. Na terenie całej Uczelni rozmieszczone są Hot- Spoty punkty otwartego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dzięki pakietowi MSDN AA Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych. Pilska PWSZ należy do kilkunastu uczelni w kraju, które do celów dydaktycznych wykorzystują system informatyczny iscala. Należy on do najnowocześniejszych i najbardziej DLA WTAJEMNICZONYCH, CZYLI CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA, KTÓRE MOŻ ESZ ODBYĆ NA UCZELNI Studenci kierunków ekonomia oraz elektrotechnika, w ramach zajęć dydaktycznych, uzyskują fachową wiedzę informatyczną oraz możliwość pracy z produktami światowych liderów w zakresie produkcji sprzętu sieciowego oraz systemów informatycznych. Uzyskana wiedza i umiejętności są niezwykle cenne i przydatne na rynku pracy, umożliwiają także przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Ponadto wprowadzono następujące autoryzowane szkolenia informatyczne: zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, umożliwiających zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami studenci. Proces dydaktyczny na kierunkach politechnicznych wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza się Autodesk AutoCAD 2008PL, Autodesk Inventor 2008PL oraz Scilab 3, COMSOL Multiphysics 3.3a i Derive Pracownie Centrum Sieciowo-Komputerowego służą także prowadzeniu kursów grafiki komputerowej. Dzięki programom do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz rastrowej, przyszli absolwenci specjalności informatyka w biznesie i administracji, zdobywają dodatkowe kwalifikacje, uzupełniające szerokie kompetencje zawodowe. I. w ramach kierunku EKONOMIA specjalność informatyka w biznesie i administracji: przedmiot Zintegrowane systemy informatyczne oraz Systemy Informatyczne w biznesie i administracji - autoryzowane kursy systemu iscala, przedmiot Sieci komputerowe oraz Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi - szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) specjalność rachunkowość i skarbowość: przedmiot Zastosowanie komputerów w rachunkowości - autoryzowany kurs systemu iscala specjalność zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami: przedmiot Systemy informacyjne w biznesie - autoryzowany kurs systemu iscala PWSZ ugruntowana marka 11

12 II. w ramach kierunku ELEKTROTECHNIKA przedmiot Zarządzanie sieciami komputerowymi - szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy). Studenci kierunków inżynierskich odbywają w trakcie studiów zajęcia z zakresu posługiwania się programami do projektowania przemysłowego: Autodesk AutoCAD 2008PL oraz Autodesk Inventor Proffessional 2008PL. Program ich kształcenia obejmuje I poziom znajomości według standardów Autodesk Polska. Od 2004 r. uczelnia posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE (największej na świecie sieci centrów egzaminacyjnych znajdujących się w 165 krajach) i jako jedna z nielicznych uczelni w kraju przeprowadza autoryzowane egzaminy certyfikacyjne m.in. takich firm jak Adobe, Cisco, Citrix, CompTIA, VMWare i wielu innych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile posiada status Lokalnej Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Kursy realizowane są w ramach zajęć dydaktycznych na kierunkach ekonomia i elektrotechnika, a ukończenie kolejnych semestrów Akademii Cisco daje możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o posiadaniu umiejętności opanowanych na poszczególnych etapach kształcenia. Absolwenci wszystkich kursów Akademii są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Uczelnia posiada również prawo do wystawiania dyplomów ukończenia kursów iscala: I Dyplom ukończenia podstawowego kursu z systemu iscala realizowanego według teorii organizacji MRPII dla zajęć trwających od 16 do 23 godzin, II - Dyplom ukończenia rozszerzonego kursu z systemu iscala realizowanego według teorii organizacji MRPII dla zajęć trwających co najmniej 24 godziny. Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem zdobytej wiedzy o samym oprogramowaniu, ale jest także ogromnym atutem na rynku pracy. Dodatkową zaletą kursu jest fakt, że odbywa się podczas obligatoryjnych zajęć dydaktycznych na kierunku ekonomia, a zatem jest bezpłatny. 12 PWSZ ugruntowana marka

13 PWSZ ugruntowana marka 13

14 RÓWNY START, CZYLI Z NAMI PIERWSZY ROK STUDIÓW INŻ YNIERSKICH BĘDZIE ŁATWIEJSZY NIŻ MYŚLISZ! Powszechnie podzielana jest opinia ekspertów, że strategiczną rolę w rozwoju gospodarczym odegrają absolwenci kierunków technicznych. Rezultatem tego jest obserwowany i prognozowany znaczący wzrost zapotrzebowania rynku pracy na kadry inżynierskie. Tymczasem podstawowym ograniczeniem przy wyborze takich kierunków studiów wydaje się być niewystarczające przygotowanie z zakresu nauk ścisłych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, od roku 2009 PWSZ realizuje projekt Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków politechnicznych. Obejmuje on kursy wyrównujące poziom wiedzy z matematyki i fizyki, a wszystkie jego koszty: dodatkowe zajęcia, materiały dydaktyczne oraz atrakcyjne gadżety, finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2013 roku kursy te obejmą 600 studentów kierunków: budownictwo, elektrotechnika, transport oraz mechanika i budowa maszyn. PIERWSZY KROK DO KARIERY Z PWSZ Obecne tempo rozwoju społeczno-gospodarczego rodzi wciąż nowe wyzwania. Aby im sprostać konieczne jest profesjonalne przygotowanie, wyposażające młodych ludzi nie tylko w określoną wiedzę specjalistyczną, ale i kształtujące odpowiednie postawy: elastyczności, kreatywności i otwartości na zmiany współczesnego świata. Konsekwencją owej dynamiki jest również skomplikowana sytuacja na rynku pracy, która w sposób najbardziej odczuwalny dotyka ludzi młodych u progu kariery zawodowej. Do osób świadomych problemu adresowany jest Projekt Start do kariery przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy. W ramach projektu realizowane są następujące działania: cykl doradczy Poznaj swoje predyspozycje ; cykl szkoleniowy Do startu gotowi..., który nauczy, jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne i siebie do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą; Targi Pracy; W latach Projektem obejmiemy łącznie 480 osób. Szczegóły: 14 PWSZ ugruntowana marka

15 BIURO KARIER - CENTRUM INFORMACJI I DORADZTWA Uczelniane Biuro Karier udziela absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Od początku działalności Biuro, zarejestrowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy i agencja doradztwa personalnego, przeprowadziło szereg szkoleń i warsztatów, a także pośredniczyło w znalezieniu około 2000 miejsc pracy! Biuro Karier uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Start do kariery przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy oraz Akademia przedsiębiorczości (zakończony w 2011 r.). Biuro Karier bud. A, pok. 11 tel Ż YCIE STUDENCKIE, CZYLI... CO PO ZAJĘCIACH Studia to nie tylko zaliczenia, egzaminy, referaty, wykłady Czas wolny poza nimi stwarza świetne możliwości spędzenia go wśród innych studentów pełnych pasji, otwartych na nowe doświadczenia. Interesujesz się fotografią, medycyną, sytuacją międzynarodową, elektrotechniką, czy nawet żeglarstwem i turystyką? Doskonale! Studia w pilskiej PWSZ pozwolą Ci na ich rozwinięcie! PWSZ w Pile jest partnerem projektu unijnego, realizowanego w latach wspólnie z firmą L-systems oraz Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i PWSZ w Lesznie. Zgodnie z założeniem, inwestujemy w poszerzenie i umocnienie współpracy sfery naukowo badawczej i firm z Wielkopolski w obszarze planowania zasobów przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych! PRAKTYCZNY WYMIAR WIEDZY elementy projektu, dedykowane pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych: Konferencje, spotkania i symulacje - zajęcia odbywają się na platformie edukacyjno symulacyjnej opartej na systemie klasy ERP wykorzystywanym do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Staże w przedsiębiorstwach - 18 najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych, kończących spotkania i symulacje, odbywa 2-miesięczne płatne staże, których celem jest STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Studenckie Koła Naukowe (SKN) i Kluby Studenckie pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria i konferencje, a nawet rajdy górskie oraz koncerty. Słowem, pokazują, że połączenie wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo wartościowe rezultaty. Obecnie na Uczelni działa 20 kół naukowych i klubów studenckich: SKN Pojazdów Silnikowych, SKN Miłośników Budownictwa Sowa, SKN Elektroników, SKN Szum-Gum, SKN Młodej Pielęgniarki, SKN Eskulap, wymiana doświadczeń z obszaru badań związanych z wykorzystaniem systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Publikacja naukowa - materiały zebrane podczas staży posłużą pracownikom naukowo dydaktycznym do napisania i wydania pracy naukowej pt.: Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstw Wielkopolski. DLA INNOWACYJNEGO I KONKURENCYJNE- GO PRZEDSIĘBIORSTWA: Szkolenia i symulacje na platformie edukacyjno-symulacyjnej dla przedstawicieli firm obejmujące, w szczególności, tematykę planowania zasobów firmy z wykorzystaniem systemów ERP. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem i jego zasobami. Podniesienie wiedzy przedsiębiorców o ofercie wielkopolskich ośrodków akademickich wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwami przy użyciu systemów informatycznych klasy ERP. SKN Creatus, SKN Historyków, SKN Politologów, SKN Stosunków Międzynarodowych, SKN Miłośników Kultury Niemieckiej Germis, SKN Miłośników Kina Zakręceni, SKN Metodyczne Tefl Club, SKN Miłosników Literatury Amerykańskiej, SKN Miłosników Kultury Brytyjskiej Britophile, SKN Fotografii, Studenckie Multimedialne Koło Naukowe, Studencki Klub Muzyczny Las, Studencki Klub Muzyczny Emerald Green", Studencki Klub Górski Czogori. Do najbardziej aktywnych Kół należy m.in. SKN Fotografii, które organizuje plenery i wystawy prac w Galerii Na poddaszu PWSZ. PWSZ ugruntowana marka 15

16 16 Plener PWSZ fotograficzny ugruntowana SKN Fotografii marka Niedzica, maj 2011 r., fot. Michał Włoch

17 Pogoda była rewelacyjna, dość silny mróz, twardy śnieg, wschodzące słońce i ani jednej chmurki na horyzoncie. Po drodze minęliśmy jeszcze kilka niegroźnych szczelin. Dość szybko dotarliśmy na siodło, na wysokość 4700 m, tam dogonił nas rosyjski zaprawiony w boju alpinista, idący od strony Władykaukazu. Ostatnie podejście, o którym tak dużo czytaliśmy: 60 % nachylenia stoku... - to była czysta zabawa! Na szczyt weszliśmy przed godziną 10 rano, gdzie czekał już na nas wspomniany Rosjanin, który poczęstował nas ciepłą herbatą z cytryną. Czuliśmy się bardzo dobrze, pomimo wysokości. Spędziliśmy tam około 45 minut, stosunkowo długo, w przeciwieństwie do góry Elbrus, na której szczycie byliśmy może 5 minut z powodu potwornego bólu głowy i kiepskiej pogody. Tuż za nami weszło jeszcze kilku Rosjan, także od strony Władykaukazu, było to o tyle miłe, że każdy z nas wiedział, iż nie mielibyśmy szans spotkać się i porozmawiać na granicy, która dla nas była tak szczelnie zamknięta, ale jak widać góry nie mają granic. Piotr Bucik - student kierunku budownictwo Wspomnienia z wyprawy na Lodowy Szczyt" - Kazbek (5033 m n.p.m.), lipiec 2011 r. PWSZ ugruntowana marka 17

18 Ciekawe projekty tworzy także SKN Elektroników, które każdego roku zaskakuje coraz bardziej efektownymi rezultatami swoich prac podczas Festiwali Nauki i targów edukacyjnych. Klub Górski Czogori to już naprawdę znana marka życia studenckiego pilskiej PWSZ. Nie tylko organizuje rajdy w polskich górach, ma w swoim dorobku również 3 ekstremalne wyprawy, z których jest najbardziej znany nie tylko w pilskim środowisku akademickim. Były to Mongolia wyprawa w tajgę i step (2008 r.) ; Rowerem przez Kaukaz (podczas której zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu - Elbrus 5642 m n.p.m., 2010 r.) oraz ostatnia wyprawa w lipcu 2011 r., podczas której Piotr Bucik, założyciel Klubu, zdobył Kazbek (Lodowy Szczyt 5033 m n.p.m.). Warto wspomnieć również o działalności dwóch SKN z Instytutu Ochrony Zdrowia. SKN CREATUS, którego członkowie prowadzili m.in. badania nad motoryką ciała, badania nad cechami biomechanicznymi mięśni studentów, prezentowali wyniki swoich badań podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Kół Naukowych oraz tradycyjnie angażowali się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drugim Kołem w Instytucie Ochrony Zdrowia jest SKN ESKULAP, który tworzy grupa naszych najlepszych studentów ratownictwa medycznego. Eskulap znany jest z akcji uczących właściwego udzielania pierwszej pomocy, co udowodnili, szkoląc studentów oraz pracowników naszej Uczelni. Ich działalność znacznie wykracza poza mury PWSZ o czym niejednokrotnie przekonali się mieszkańcy miasta oraz powiatu pilskiego. SAMORZĄD STUDENCKI Jego działania docierają nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi organizowane są takie akcje jak: Otrzęsiny studenckie, Helloween, wybory MISS PWSZ, czy największe święto studenckie w mieście JUWENALIA! W roku 2011 podczas Juwenaliów studentom udało się zaprosić zespół ZAKOPOWER i Vavamuffin, a w latach poprzednich na pilskich scenach pojawiały się się m.in.: Strachy Na Lachy, Big Cyc, Ewelina Flinta, Video, czy The Cuts. Członkowie Samorządu Studenckiego organizują także akcje charytatywne i akcje krwiodawstwa Oddaj krew uratuj życie. Głos Samorządu Studenckiego ma duże znaczenie w działaniach Uczelni. Stanowi on ciało opiniodawcze, współdecyduje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów. Samorząd reprezentuje także interesy społeczności akademickiej na spotkaniach z władzami miasta Piły i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich forach studenckich, konferencjach oraz w Parlamencie Studentów RP. 18 PWSZ ugruntowana marka

19 CHÓR AKADEMICKI PWSZ WSPANIAŁĄ WIZYTÓWKĄ UCZELNI W ZDROWYM CIELE... SPORTOWCY PWSZ W PILE Talent i profesjonalizm uczelnianego chóru cieszy się dużym uznaniem, a jego wyrazem są kolejne sukcesy artystyczne. Dołączyły do nich utwory z repertuaru muzyki poważnej z udziałem Pilskiej Orkiestry Klasycznej pod batutą Adriana Sylvina Mackiewicza (znakomitego dyrygenta i skrzypka, który od kilkunastu lat prowadzi Orkiestrę Kameralną Connecticut Virtuosi w USA). Były to: REQUIEM Mozarta, V Symfonia Ludviga van Beethovena oraz Msza G-dur Franza Schuberta (w 2007 roku), jak również STABAT MATER Karola Szymanowskiego (w 2009 roku). W rok jubileuszu 10-lecia istnienia pilskiej PWSZ, doskonale wpisało się zaproszenie chóru Akademickiego, przez Adriana Sylwina Mackiewicza, do odbycia trasy koncertowej w USA, która zakończyła się dużym sukcesem. Uczelniany Klub Sportowy AZS każdego roku odnotowuje sukcesy sportowe, które sprawiają, że w ogólnopolskim rankingu sportowym państwowych wyższych szkół zawodowych pilska uczelnia zajmuje wysokie 5 miejsce (na 30 sklasyfikowanych). Uczelnia czyni wszelkie starania aby zapewnić najbardziej utalentowanej młodzieży akademickiej jak najlepsze warunki do kontynuowania kariery sportowej, do realizacji swoich pasji sportowych. Budowa nowych otwartych boisk przy naszej hali sportowej, nakłady finansowe na realizację bogatego kalendarza imprez sportowych klubu uczelnianego AZS oraz przyznawane stypendia za wyniki w sporcie - dobitnie świadczą o poważnym traktowaniu sportu i wychowania fizycznego w pilskiej PWSZ. Dowodem na to są wysokie osiągnięcia sportowe studentów i satysfakcja że, w pilskiej PWSZ życie sportowe rozwija się w dobrym kierunku. Do największych sukcesów sportowych w mijającym roku zaliczono dwa tytuły akademickiego wicemistrza Polski w biegach średnich zdobyte przez Szymona Krawczyka (który w 2011 r. reprezentował Polskę na letniej Uniwersjadzie w Chinach), udział męskiego zespołu siatkówki w finale Akademickich Mistrzostw Polski oraz zakwalifikowanie się wszystkich drużyn w grach zespołowych do ½ finału AMP. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile od 2006 roku funkcjonuje również Uczelniany Klub Żeglarski. Studenci, na uczelnianej łodzi klasy OMEGA, nie tylko zachęcają do uprawiania sportów wodnych, ale także reprezentują każdego roku pilską PWSZ na Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie. PWSZ ugruntowana marka 19

20 FESTIWALE NAUKI W PILE W 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zainicjowała pionierskie, w skali miasta i regionu, Festiwale Nauki. Dzisiaj przedsięwzięcia te postrzegane są jako jedyne o prawdziwie akademickim charakterze w kalendarzu imprez lokalnych, gromadzące zainteresowanych zgłębianiem tajników nauki i kultury w atrakcyjnej formie. Festiwale to przede wszystkim wykłady popularnonaukowe, wystawy, przeglądy filmów, prezentacje i inne atrakcyjne przedsięwzięcia, odbywające się pod wspólnym hasłem nauka z przymrużeniem oka. Obrazują one i wyjaśniają w przystępny sposób skomplikowane zagadnienia nauk przyrodniczych, medycznych, inżynierskich, ale także i z zakresu nauk społecznych. Już na samym początku przyjęto jednocześnie zasadę, by nadrzędnym Festiwal Nauki 2010 r. Spektakl Kuglarze" - Festiwal Nauki 2008 r., fot. Roksana Jankowska, II miejsce w konkursie fotograficznym Osada rycerska - Festiwal Nauki 2008 r., fot. Tomasz Stadnik, I miejsce w konkursie fotograficznym Festiwal Nauki 2011 r., Mobilne Planetarium 20 PWSZ ugruntowana marka celem było wprowadzenie nowej jakości w dostępie do nowatorskich i bardzo efektownych form prezentacji naukowych. I tak, byliśmy już gośćmi wystawy zabytkowych automobili, niektórych pochodzących nawet sprzed wieku, przekonaliśmy się jaki wpływ na organizm ludzki ma pobyt w poruszającej się kuli zorbingowej, daliśmy się zamknąć w największych w Polsce bańkach mydlanych, odbyliśmy seanse w mobilnym planetarium, które tworzyła kilkumetrowa półsferyczna kopuła, wewnątrz której odbywały się unikalne pokazy, określane jako cudowne podróże w niezwykły świat astronomii. Odbyliśmy także metaforyczną podróż wehikułem czasu do osady rycerskiej i na średniowieczny jarmark - byliśmy świadkami potyczek i walk wojów z Grupy Historycznej Acies Curialis, a potem uczestniczyliśmy w występie kuglarzy z Teatru Gry i Ludzie. Inny z Festiwali, pod nazwą Polifonia kultury: świat daleki i bliski objął m.in. plenerowe koncerty muzyki na cytrze, wykład

21 STAĆ NAS NA JESZCZE WIĘCEJ, czyli współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile Bogusław Wołoszański - gość specjalny Festiwalu Nauki 2010 r., fot. Krzysztof Madera Festiwale Nauki miały od 2010 r. swoje korzenie w kampaniach społecznych, realizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, których celem było zachęcenie pilan do poszukiwań nie tylko indywidualnego wyrazu artystycznego, ale i podjęcia próby określenia tożsamości kulturowej miasta i jego społeczności. Podczas Festiwali odbywały się wernisaże wystaw fotograficznych, poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami i warsztatami z artystą fotografikiem Wojciechem Beszterdą. Z dotychczas zrealizowanych projektów: W poszukiwaniu tożsamości oraz Obecność i ślad zaczerpnięte zostały potem prace, włączone do publikacji, współfinansowanych przez Gminę Piła. Pierwszy nowatorski wspólny projekt literacki Stowarzyszenia i pilskiej PWSZ, nosił tytuł W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta, a owocem jego jest książka propagująca historię Piły w kontekście różnych kultur, oddziałujących na miasto w przeszłości. Drugi projekt literacki zawierał się w haśle Obec- na temat tajemnic pisma chińskiego oraz prezentację z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej pt. Akupunktura. Synteza metafizyki Wschodu i nauk przyrodniczych Zachodu. Wyjątkową sensacją ówczesnego spotkania festiwalowego był, pierwszy w Pile, relaksacyjny koncert na gongach, konchach i misach tybetańskich, wysłuchanych przez gości na leżąco. Do atrakcji należała także wioska indiańska z prawdziwymi tipi, opowieściami o życiu codziennym Indian z Równin Ameryki Północnej oraz wieloma zabawami i konkursami, zakończonymi występem zespołu muzyki andyjskiej Sacha Runa. Odwołania do śladów Marek Kulec ze Wstępu odmiennych kultur miało w kolejnym roku finał na koncercie zespołu muzyki klezmerskiej Shalom i na autentycznej szabasowej kolacji. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile w Pile Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica W roku jubileuszu 10-lecia Uczelnia gościem specjalnym Festiwalu był znakomity publicysta, popularyzator historii, a także autor książek, audycji radiowych i telewizyjnych Bogusław Wołoszański. ność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania i zwracał się przede wszystkim ku historii najnowszej i współczesności. Intencją organizatorów było między innymi odnalezienie i zaprezentowanie nieznanych pilanom postaci, które mogłyby stanowić źródło inspiracji do własnego rozwoju oraz satysfakcji z przynależności do lokalnej wspólnoty społecznej. Założenie owo, w powszechnej opinii, zrealizowano z powodzeniem dzięki wydobytemu z mieszkańców Piły, entuzjazmowi wobec pomysłu ocalenia od zapomnienia wartościowych postaci, tworzących charakter naszej małej ojczyzny. Po promocji książki Obecność i ślad nie brakowało opinii, że książka to jednocześnie zapis, który już na zawsze pozostanie utrwalony i przekazywany dalej, który może kiedyś będzie bezcennym źródłem wiedzy o mieszkańcach naszego miasta, jego historii, klimatach, podobnie jak zapis, który pozostawiła nam Piete Kuhr po swojej Pile (Marek Przybyłowicz, autor opowiadania Profesor ). to ( ) raczej Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że odcisnęli, bądź nadal bardzo subiektywny wykaz tych osób, które zdaniem autorów na Pile że nie jest to rejestr swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało, wrażliwości. Autorzy kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych odrobinie przy ulicy, każdej na dzielnicy, każdej w wszędzie, że zdają się mówić, miasta i powinniśmy spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla w pewnym miejscu o nich pamiętać. Więcej bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które zbiorowościami i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi w innych miejscach Polski. ludzi ( ) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy jest temperatura, z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach nie wiedzą, albo nie podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami. Miasto Piła Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania - opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania historii miasta Piły" OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA ISBN CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA Piła 2011 PWSZ ugruntowana marka 21

22 22 INSTYTUT EKONOMICZNY

23 kierunek: EKONOMIA tel Celem studiów jest przygotowanie studentów do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz posiadania umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, podbudowanych wiedzą o uwarunkowaniach społecznych. Absolwenci kierunku ekonomia, z uwagi na duże zapotrzebowanie wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, mają dobre perspektywy zawodowe w szeroko pojętym sektorze ekonomicznym. Studia na kierunku ekonomia mają wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu: prawa ekonomicznego i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. Absolwenci kierunku przygotowani są do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w charakterze księgowych: w biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów: w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją informatycznych systemów zarządzania w organizacjach gospodarczych. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia. Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane są po pierwszym semestrze. ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, i realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 8 tygodni praktyki zawodowej. Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie. WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA KIERUNKU EKONOMIA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) języki obce nauka o państwie geografia gospodarcza podstawy socjologii historia gospodarcza PRZEDMIOTY PODSTAWOWE mikroekonomia makroekonomia matematyka statystyka opisowa ekonometria technologia informacyjna zarządzanie prawo finanse i bankowość rachunkowość międzynarodowe stosunki gospodarcze rachunek prawdopodobieństwa PRZEDMIOTY KIERUNKOWE polityka społeczna metody wyceny projektów gospodarczych polityka gospodarcza analiza ekonomiczna ekonomia integracji europejskiej gospodarka regionalna finanse publiczne i rynki finansowe techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych prawo administracyjne specjalność: INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej. Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych. INSTYTUT EKONOMICZNY 23

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej.

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. STUDENCI POLITECHNIKI Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Akademia Morska w Szczecinie jest uniwersalną uczelnią, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów INFORMACJA o możliwości kontynuowania studiów W związku z wejściem w życie od 1 października 2011r. znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym pojawiła się dogodna możliwość ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE EKONOMIA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo