informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator 2012-2013 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE"

Transkrypt

1 informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

2 SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami... FILOLOGIA... Filologia angielska i wiedza o społeczeństwie... Lingwistyka stosowana... POLITOLOGIA... Edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii... Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe... Samorząd terytorialny i administracja lokalna... Administracja europejska... PRACA SOCJALNA... FIZJOTERAPIA... KOSMETOLOGIA... PIELĘGNIARSTWO... RATOWNICTWO MEDYCZNE... BUDOWNICTWO... Budownictwo energooszczędne... Konstrukcje budowlane i inżynierskie... ELEKTROTECHNIKA... Informatyka przemysłowa... Odnawialne źródła energii... Sterowanie układów mechatronicznych... Systemy elektroniki i automatyki... MECHANIKA I BUDOWA MASZYN... Metody komputerowe w projektowaniu maszyn... Pojazdy i maszyny robocze... Inżynieria produkcji... TRANSPORT... Logistyka transportu... Transport drogowy... Zasady rekrutacji

3 Szanowni Państwo, Drodzy Maturzyści! W Pile od 12 lat funkcjonuje dobra Uczelnia wyższa, uznana w 2011 roku przez niezależną Kapitułę, działającą pod auspicjami Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, za Uczelnię Liderów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, jako jedna z nielicznych otrzymała to zaszczytne miano dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, praktykom zawodowym realizowanym w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, szpitalach, bankach, organach władz terytorialnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz instytucjach dbających o nasze bezpieczeństwo. Miano Uczelni Liderów uzyskało niewiele polskich uczelni. Ważnym kryterium tej rywalizacji było przygotowanie absolwentów do aktywnego i kreatywnego działania zawodowego i społecznego. Ten cel mobilizuje wszystkich nas władze Uczelni, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Pile, do stałego rozwoju pilskiej Uczelni. Powstają w niej nowe obiekty, stale modernizowana jest infrastruktura dydaktyczna, wdrażane są nowoczesne programy i metody nauczania. W tym procesie rozwojowym aktywnie uczestniczą również studenci, którzy są dobrymi współgospodarzami Uczelni. Wspólnie dbamy o to, aby pilska PWSZ była nie tylko miejscem edukacji, ale także aktywności kulturalnej, sportowej i dobrej rozrywki. Nasi studenci są wrażliwi na los drugiego człowieka, chętne angażują się jako wolontariusze, niosąc pomoc potrzebującym. Wspieramy studenckie inicjatywy, pomagamy rozwijać naukowe pasje i rozwój talentów. Wielką wagę przywiązujemy do pomocy stypendialnej, z której korzysta około tysiąca studentów. Dla ich korzyści PWSZ w Pile pozyskuje także środki finansowe z programów unijnych, przeznaczonych na uzyskanie dodatkowych umiejętności, niezbędnych absolwentom uczelni wyższych w XXI w. Rozwijamy współpracę międzynarodową z uniwersytetami europejskimi i z roku na rok coraz więcej naszych studentów odbywa cześć studiów poza granicami kraju w ramach programu Erasmus. Rezultaty naszej wspólnej pracy są bardzo dobre. Absolwenci Uczelni są doskonale przygotowani do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w renomowanych ośrodkach akademickich - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Cieszą się oni znakomitą opinią pracodawców, są świadomymi swych praw obywatelami Polski i Europy, zdolnymi sprostać wszelkim wymaganiom współczesności. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile daje swoim studentom szanse pomyślnej realizacji planów życiowych i zawodowych. Skorzystajcie i Wy z tych szans, które daje Wam Wasza pilska Uczelnia. Jest ona do Waszej dyspozycji. Zapraszam! Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski PWSZ ugruntowana marka 3

4 PLAN UCZELNI A Rektorat Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Centrum Sieciowo-Komputerowe K A B B Instytut Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii Zakład Ratownictwa Medycznego C C Biblioteka Główna J D D Instytut Humanistyczny Studium Języków Obcych E Instytut Politechniczny Zakład Budownictwa G H F Auditorium Maximum G Kompleks boisk sportowych F H Instytut Politechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno- -Informatycznych J Stacja Kontroli Pojazdów Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu (termin zakończenia inwestycji 2012 r.) 4 PWSZ ugruntowana marka E K Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

5 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. nadzw. dr Donat Mierzejewski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki Dyrektor Instytutu Ekonomicznego - prof. nadzw. dr Tadeusz Różański Dyrektor Instytutu Humanistycznego - prof. nadzw. dr Lech Kacprzak Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c Dyrektor Instytutu Politechnicznego - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki ul. Podchorążych Piła tel fax Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irena Łosoś Kierownik Studium Języków Obcych - prof. nadzw. dr Hanna Dolata Kierownik Studium Praktyk - mgr Regina Herba Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego - mgr inż. Jacek Demczar Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Andrzej Grzesik PWSZ ugruntowana marka 5

6 PWSZ UGRUNTOWANA MARKA! Państwowe wyższe szkoły zawodowe pojawiły się w polskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w 1998 r. Ich powstanie powiązane było z potrzebą ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Oddziaływanie takich uczelni na środowiska lokalne, ich miasto- i kulturotwórczy wpływ, znacząco przeszły jednak tak nakreślone wstępnie oczekiwania. Dziś w całej Polsce istnieje już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem, troszczących się o dobro mieszkańców i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. STUDIA NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ! Studia stacjonarne są NIEODPŁATNE, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty, których wysokość każdego roku określana jest w zarządzeniu Rektora. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom pomoc materialną w następujących formach: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, zapomogi. W 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została laureatem Konkursu i Programu certyfikacyjnego UCZELNIA LIDERÓW, który odbywał się pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Uzyskanie tytułu UCZELNIA LIDERÓW oznacza, że docenione zostały starania PWSZ, by kształcić liderów absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. Stypendia udzielane przez Uczelnię należą do najwyższych w kraju: stypendia Rektora dla najlepszych studentów wypłacane w wysokości nawet 700 zł miesięcznie. Dodatkową pomocą udzielaną potrzebującym są wysokie stypendia socjalne, które mogą sięgnąć do 900 zł miesięcznie. Warto przy tym podkreślić, że pomoc materialna udzielana jest zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Najlepsi studenci pilskiej uczelni zyskali w 2010 r. jeszcze jednego, mecenasa i sprzymierzeńca w zdobywaniu wykształcenia: Philips Lighting Poland SA funduje jednemu z nich roczne stypendium DIAMENT w wysokości 1000 zł miesięcznie. Laur Absolwenta nagroda dla najlepszych wręczana przez Rektora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 154-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych, 70 doktorów i 56 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska i wielu innych. Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez Uczelnię. W minionych latach była także przedmiotem oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła już następujące kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz pielęgniarstwo. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego natomiast przyznała PWSZ certyfikat, potwierdzający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek na kolejne lata. 6 PWSZ ugruntowana marka

7 STUDIUJ ZA GRANICĄ! Nic nie wiesz o Rumunii prawda? Czas przyjechać i ją odkryć to hasło spotu reklamowego promującego turystykę w tym kraju, hasło które doskonale wpisuje się w jedną z idei Programu Erasmus pokonywanie stereotypów i integracja społeczności europejskiej. Studenci PWSZ w Pile mogą również sami przekonać się jakie możliwości edukacyjne otwiera nie tylko Rumunia, ale również Turcja, Słowacja, Belgia i Hiszpania. Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla studentów i pracowników Uczelni, realizowanym jako cześć programu Uczenie się przez całe życie. Polska uczestniczy w nim od roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, od 2007 roku posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która uprawnia do wysyłania studentów na część studiów oraz na praktyki zawodowe za granicę. Długość pobytu trwa od 3 do 12 miesięcy, zazwyczaj jednak 1 semestr. Współpraca w ramach programu jest dwustronna, dlatego studenci z uczelni partnerskich mogą również korzystać ze studiów w Polsce. Uczelnie partnerskie PWSZ Do tej pory PWSZ w Pile podpisała umowy o współpracy z pięcioma uczelniami w ramach programu Erasmus: Universidade A Coruña (Hiszpania), Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Hiszpania), 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia (Rumunia), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Mehmet Akif W gronie nauczycieli akademickich PWSZ w Pile znajdują się takie autorytety naukowe, jak profesor Feliks Jaroszyk jeden z twórców metody JPS powszechnie wykorzystywanej w fizjoterapii na całym świecie. Metoda ta ma działanie przeciwbólowe, zabiegi z jej wykorzystaniem normalizują ciśnienie krwi, zmniejszają jej lepkość przez co poprawiają krążenie krwi i utlenowanie organizmu, a także doskonale wpływają na rehabilitację po złamaniach kości. W roku 2011 za osiągnięcia w za kresie magne tostymulacji otrzymał tytuł doctora honoris causa The Open International University for Complementary Medicines (Colombo, Sri Lanka), działającego pod auspicjami światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk jest także Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia pilskiej PWSZ. PWSZ ugruntowana marka 7

8 Ersoy University (Turcja) oraz Haute Ecole de la Province de Liege (Belgia). Poza programem Erasmus Uczelnia współpracuje również z: Uniwersytetem Managementu i Biznesu (Ukraina), Międzynarodowym Uniwersytetem Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka (Rosja),Akademią Pedagogiczną o Podyplomowym Wykształceniu (Rosja), Filią Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Rosja). Zamierzam skorzystać i słusznie, bo warto! Dzięki udziałowi w programie stypendialnym Erasmus można przede wszystkim zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, podnieść kwalifikacje, poszerzyć wiedzę, sprawdzić swoje umiejętności językowe, a poza tym poznać ciekawych ludzi oraz kultury - nie tylko europejskie. Kilkumiesięczny wyjazd jest także sprawdzianem własnych możliwości, umiejętności radzenia sobie w przeróżnych sytuacja w innym kraju, ale jest to również doskonałe urozmaicenie okresu studiów! Warto wiedzieć Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymujesz stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to będziesz otrzymywać je również w czasie studiów za granicą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile otrzymała na działania Erasmusa realizowane w roku akademickim 2011/2012 łączną kwotę ,00 EUR, z czego ,00 EUR przeznaczone zostały na stypendia dla studentów. Kwota pochodzi ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych na realizację Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus. Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni erasmusowych to wspaniałe doświadczenie! Wykorzystaj więc czas studiów jak najlepiej i realnie poszerz horyzont swoich możliwości! ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI! Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów II stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych. Obecnie powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek czynny zawodowo w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów II stopnia, która odpowiada dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że zawodowa znaczy praktyczna. 8 PWSZ ugruntowana marka

9 PWSZ NA DOBRY POCZĄTEK Sławomir Palus Absolwent politologii ze specjalnością edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii. Trzy lata spędzone na korytarzach rodzimej Alma Mater wspominam naprawdę niezwykle sympatycznie. Podobało mi się tam podmiotowe podejście do studenta, którego traktowano jak konkretną osobę, a nie kolejny numer na liście setek studentów. W trakcie studiów odbyłem przeszkolenie na Podoficerskim Kursie Szkolenia Rezerw w Dęblinie, po którym moje życie ukierunkowało się na lotnictwo. Po pilskiej PWSZ-tce podjąłem studia drugiego stopnia na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, gdzie specjalizowałem się w zakresie zarządzania i dowodzenia lotnictwem. W ubiegłym roku obroniłem pracę magisterską pt. Polskie lotnictwo myśliwskie po 1945 roku oraz otrzymałem tytuł magistra. W trakcie studiów magisterskich spełniałem także swoje lotnicze marzenia. W roku 2008 zacząłem szkolenie szybowcowe do III klasy, a dwa lata po tym ukończyłem szkolenie samolotowe do licencji pilota PPL(A) Private Pilot Licence (Aeroplane). Od kwietnia 2010 roku jestem posiadaczem wymarzonych uprawnień pilota, które są zgodne z normami międzynarodowymi i uprawniają mnie do latania na terytorium państw-członków ICAO. Do chwili obecnej wylatałem na samolotach blisko 110 godzin, z czego 12 na szybowcach. W sierpniu bieżącego roku zostałem dyrektorem Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklub Ziemi Pilskiej, która szkoli pilotów samolotowych, szybowcowych oraz skoczków spadochronowych. Jestem orędownikiem utworzenia w Pile lądowiska, a docelowo lotniska dla potrzeb przede wszystkim lotnictwa ogólnego oraz, jeśli zaszłaby taka potrzeba, dla lotnictwa przewozu zarobkowego. Tomasz Maciejewski Po ukończeniu studiów w PWSZ na kierunku ekonomia w 2005 roku podjąłem magisterskie studia uzupełniające na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W tym samym czasie otworzyłem również firmę, która po dziś dzień zajmuje się projektowaniem stron internetowych, fotografią i szeroko pojętą reklamą. W czasie studiów w PWSZ aktywnie uczestniczyłem w organizowaniu życia studenckiego poprzez pracę w Samorządzie Studenckim, którego przewodniczącym zostałem wybrany w 2004 roku. Dzięki temu udało mi się zdobyć kontakty i doświadczenie, co pozwoliło mi na sprawne wejście w świat biznesu. Moja dotychczasowa praca zaowocowała wieloma ciekawymi projektami, w tym m.in. kreacją obecnej strony internetowej PWSZ. Na co dzień samorealizuję się prowadząc firmę, dzięki której zarabiam na życie robiąc to co sprawia mi przyjemność - pomagam innym firmom kreować ich wizerunek i zwiększać sprzedaż produktów czy świadczonych przez nie usług. Takiej pracy życzę wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają myśleć o tym, co będą robić po ukończeniu studiów. Łukasz Smołka Studia inżynierskie w Instytucie Politechnicznym to był początek. Potem już w trakcie pracy potrzebne mi były studia podyplomowe z Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na trzecim roku studiów starając się o praktyki zaproponowano mi pracę w Philips Lighting Poland SA Lighting Electronics. Przeszedłem tam wiele szczebli kariery zawodowej od elektronika w Dziale Utrzymania Ruchu, przez stanowisko kierownika tego działu, by zakończyć karierę jako menadżer projektu. Po 4,5 roku pracy, dzięki wielkiej pomocy mojego przyjaciela, mogłem zrobić to, o czym długo myślałem, czyli pójść na swoje". Od 2 lat zajmuję się głównie elektroniką systemów nawigacji fabrycznie wbudowanych w samochody osobowe, w mniejszym stopniu także konsultacjami w zakresie utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Praca daje mi dużo satysfakcji, ale wiem, że nie jest to zajęcie na całe życie. Przecież kiedyś trzeba zrobić następny krok. Moją największą pasją jest muzyka. Mam nadzieję, że to coś z nią związanego będzie dawało mi kiedyś pieniądze i satysfakcję. Łukasz Górasiński Studia w pilskiej PWSZ pozwoliły mi poznać język, historię, literaturę oraz kulturę krajów anglojęzycznych. Po obronie licencjatu w 2004 roku wyjechałem do Anglii w celu zaspokojenia ciekawości i zgłębienia wiedzy zdobytej na studiach. Miały to być krótkie wakacje. Jak większość przebywających tu Polaków, zostałem jednak, gdyż spodobała mi się tutejsza kultura, tradycje i piękny kraj. Obecnie, po wielu doświadczeniach w różnych zawodach, od 5 lat wykorzystuję moje techniczne i językowe wykształcenie w pracy zawodowej. Pracuję dla jednego z globalnych liderów spośród producentów odtwarzaczy multimedialnych Digital Signage. Wspieram technicznie zarówno klientów, jak i przedstawicieli naszej firmy zlokalizowanych na całym świecie. Studia w PWSZ w Pile z pewnością pomogły mi w osiągnięciu tego wszystkiego. Bez wątpienia nie tylko dobra znajomość języka, ale i kultury angielskiej przybliżyła mnie do tego kraju bardzo szybko, tak, że obcy kraj nie był już mi taki obcy, kiedy tu zamieszkałem. Do dziś z sentymentem wspominamy z przyjaciółmi ze studiów naszą uczelnię, której to początki osobiście tworzyliśmy, jako pierwszy historyczny rocznik PWSZ w Pile. PWSZ ugruntowana marka 9

10 NAJNOWOCZEŚNIEJSZA BIBLIOTEKA W REGIONIE! Biblioteka jest sercem każdej Uczelni. To właśnie tu słowu studiowanie nadawane jest jego pełne znaczenie. Biblioteka PWSZ jest jedną z najnowocześniejszych w regionie. Rozpoczęła funkcjonowanie w 2006 roku według najwyższych standardów, określanych dla współczesnych książnic. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 44 tysiące skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom książek. Ze wszystkich zbiorów bibliotecznych mogą korzystać także osoby spoza Uczelni. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 173 tytuły. W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji kolejne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych on-line. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny: unikalny zestaw do projekcji umożliwia emisję filmów i prezentacje multimedialne na 120-calowym ekranie. Sala posiada także warunki do prowadzenia telekonferencji i e-learningu. Działalność Biblioteki związana jest nie tylko z funkcją wypożyczania książek. Stanowi ona swego rodzaju uczelniane centrum kultury. W Galerii Na poddaszu organizowane są liczne wystawy, prezentacje i spotkania z interesującymi ludźmi: podróżnikami, twórcami sztuki. Dużym zainteresowaniem cieszą się, organizowane tu przeglądy filmowe, a zapoczątkowana w roku 2010 Noc w bibliotece wydaje się stanowić kolejną cenną inicjatywę lokalną. Remont budynku oraz jego wyposażenie współfinansowała w latach Unia Europejska. KAMPUS AKADEMICKI ROBI WRAŻ ENIE! Zaplecze dydaktyczne Uczelni, doskonalone, z każdym rokiem, zyskało imponujący kształt, plasując Uczelnię wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Dzięki inwestycjom, zrealizowanym od 2000 r. PWSZ w Pile dysponuje dwunastoma budynkami dydaktycznymi, w których znajdują się: Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych, w którym stworzono nowoczesne warunki dla kształcenia inżynierskiego, 50 sal wykładowych i seminaryjnych, 9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych, 43 laboratoria i specjalistyczne pracownie instytutów: Politechnicznego i Ochrony Zdrowia, Centrum Sieciowo-Komputerowe, certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów, Nowoczesna HALA SPORTOWA to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjnosaunowy służący odnowie biologicznej. Po uzgodnieniu z Uczelnią, z sauny, siłowni i innych form rekreacji mogą również korzystać firmy i instytucje, a nawet osoby prywatne. W roku 2011 zakończono kolejną bardzo ważną inwestycję PWSZ w Pile. Jest nią budowa nowoczesnej auli AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na 460 miejsc. 10 PWSZ ugruntowana marka

11 Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla publiczności miasta i regionu. W 2011 r. zakończono także pierwszy etap budowy KOMPLEKSU SPORTOWO-REKRE- ACYJNEGO przy ul. Podchorążych 10. Do użytku oddano boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są one udostępnione również okolicznym mieszkańcom i szkołom. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2010 r. rozpoczęła się także rozbudowa budynku dydaktycznego na potrzeby kierunków politechnicznych. Już w 2012 r. planuje się oddanie do dyspozycji kadry dydaktycznej i studentów kierunków: budownictwo, mechanika i budowa maszyn oraz transport, kolejnego nowoczesnego obiektu, w którym będą mieścić się 23 pomieszczenia dydaktyczne: sala wykładowa, audytoryjna, sale seminaryjne i 19 specjalistycznych pracowni. W minionym roku akademickim wprowadzono także zmiany, które zwiększają komfort studiujących. STREFY STUDENTA to wydzielone przestrzenie na terenie budynków, z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. hot spoty). Są one wyposażone nie tylko w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen komfort wypoczynku i regeneracji sił między zajęciami. Z kolei zewnętrzne elementy małej architektury, które od roku można zauważyć na placu przed budynkami, to dopiero początek zmian. Nowoczesny infokiosk i pylon to zalążki całej koncepcji zagospodarowania, która zostanie zrealizowana w pełni po zakończeniu wszystkich wielkich inwestycji. WŁASNY AKADEMIK Uczelnia dysponuje 199 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne. Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. W Domu Studenta przy ul. Żeromskiego znajduje się stołówka studencka, siłownia i 2 sale wykładowe. NOWOCZESNE ZAPLECZE INFORMATYCZNE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Szerokopasmowe łącze pozwala na szybki nieograniczony dostęp do Internetu. Na terenie całej Uczelni rozmieszczone są Hot- Spoty punkty otwartego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dzięki pakietowi MSDN AA Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych. Pilska PWSZ należy do kilkunastu uczelni w kraju, które do celów dydaktycznych wykorzystują system informatyczny iscala. Należy on do najnowocześniejszych i najbardziej DLA WTAJEMNICZONYCH, CZYLI CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA, KTÓRE MOŻ ESZ ODBYĆ NA UCZELNI Studenci kierunków ekonomia oraz elektrotechnika, w ramach zajęć dydaktycznych, uzyskują fachową wiedzę informatyczną oraz możliwość pracy z produktami światowych liderów w zakresie produkcji sprzętu sieciowego oraz systemów informatycznych. Uzyskana wiedza i umiejętności są niezwykle cenne i przydatne na rynku pracy, umożliwiają także przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Ponadto wprowadzono następujące autoryzowane szkolenia informatyczne: zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, umożliwiających zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami studenci. Proces dydaktyczny na kierunkach politechnicznych wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza się Autodesk AutoCAD 2008PL, Autodesk Inventor 2008PL oraz Scilab 3, COMSOL Multiphysics 3.3a i Derive Pracownie Centrum Sieciowo-Komputerowego służą także prowadzeniu kursów grafiki komputerowej. Dzięki programom do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz rastrowej, przyszli absolwenci specjalności informatyka w biznesie i administracji, zdobywają dodatkowe kwalifikacje, uzupełniające szerokie kompetencje zawodowe. I. w ramach kierunku EKONOMIA specjalność informatyka w biznesie i administracji: przedmiot Zintegrowane systemy informatyczne oraz Systemy Informatyczne w biznesie i administracji - autoryzowane kursy systemu iscala, przedmiot Sieci komputerowe oraz Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi - szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) specjalność rachunkowość i skarbowość: przedmiot Zastosowanie komputerów w rachunkowości - autoryzowany kurs systemu iscala specjalność zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami: przedmiot Systemy informacyjne w biznesie - autoryzowany kurs systemu iscala PWSZ ugruntowana marka 11

12 II. w ramach kierunku ELEKTROTECHNIKA przedmiot Zarządzanie sieciami komputerowymi - szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy). Studenci kierunków inżynierskich odbywają w trakcie studiów zajęcia z zakresu posługiwania się programami do projektowania przemysłowego: Autodesk AutoCAD 2008PL oraz Autodesk Inventor Proffessional 2008PL. Program ich kształcenia obejmuje I poziom znajomości według standardów Autodesk Polska. Od 2004 r. uczelnia posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE (największej na świecie sieci centrów egzaminacyjnych znajdujących się w 165 krajach) i jako jedna z nielicznych uczelni w kraju przeprowadza autoryzowane egzaminy certyfikacyjne m.in. takich firm jak Adobe, Cisco, Citrix, CompTIA, VMWare i wielu innych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile posiada status Lokalnej Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Kursy realizowane są w ramach zajęć dydaktycznych na kierunkach ekonomia i elektrotechnika, a ukończenie kolejnych semestrów Akademii Cisco daje możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o posiadaniu umiejętności opanowanych na poszczególnych etapach kształcenia. Absolwenci wszystkich kursów Akademii są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Uczelnia posiada również prawo do wystawiania dyplomów ukończenia kursów iscala: I Dyplom ukończenia podstawowego kursu z systemu iscala realizowanego według teorii organizacji MRPII dla zajęć trwających od 16 do 23 godzin, II - Dyplom ukończenia rozszerzonego kursu z systemu iscala realizowanego według teorii organizacji MRPII dla zajęć trwających co najmniej 24 godziny. Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem zdobytej wiedzy o samym oprogramowaniu, ale jest także ogromnym atutem na rynku pracy. Dodatkową zaletą kursu jest fakt, że odbywa się podczas obligatoryjnych zajęć dydaktycznych na kierunku ekonomia, a zatem jest bezpłatny. 12 PWSZ ugruntowana marka

13 PWSZ ugruntowana marka 13

14 RÓWNY START, CZYLI Z NAMI PIERWSZY ROK STUDIÓW INŻ YNIERSKICH BĘDZIE ŁATWIEJSZY NIŻ MYŚLISZ! Powszechnie podzielana jest opinia ekspertów, że strategiczną rolę w rozwoju gospodarczym odegrają absolwenci kierunków technicznych. Rezultatem tego jest obserwowany i prognozowany znaczący wzrost zapotrzebowania rynku pracy na kadry inżynierskie. Tymczasem podstawowym ograniczeniem przy wyborze takich kierunków studiów wydaje się być niewystarczające przygotowanie z zakresu nauk ścisłych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, od roku 2009 PWSZ realizuje projekt Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków politechnicznych. Obejmuje on kursy wyrównujące poziom wiedzy z matematyki i fizyki, a wszystkie jego koszty: dodatkowe zajęcia, materiały dydaktyczne oraz atrakcyjne gadżety, finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2013 roku kursy te obejmą 600 studentów kierunków: budownictwo, elektrotechnika, transport oraz mechanika i budowa maszyn. PIERWSZY KROK DO KARIERY Z PWSZ Obecne tempo rozwoju społeczno-gospodarczego rodzi wciąż nowe wyzwania. Aby im sprostać konieczne jest profesjonalne przygotowanie, wyposażające młodych ludzi nie tylko w określoną wiedzę specjalistyczną, ale i kształtujące odpowiednie postawy: elastyczności, kreatywności i otwartości na zmiany współczesnego świata. Konsekwencją owej dynamiki jest również skomplikowana sytuacja na rynku pracy, która w sposób najbardziej odczuwalny dotyka ludzi młodych u progu kariery zawodowej. Do osób świadomych problemu adresowany jest Projekt Start do kariery przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy. W ramach projektu realizowane są następujące działania: cykl doradczy Poznaj swoje predyspozycje ; cykl szkoleniowy Do startu gotowi..., który nauczy, jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne i siebie do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą; Targi Pracy; W latach Projektem obejmiemy łącznie 480 osób. Szczegóły: 14 PWSZ ugruntowana marka

15 BIURO KARIER - CENTRUM INFORMACJI I DORADZTWA Uczelniane Biuro Karier udziela absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Od początku działalności Biuro, zarejestrowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy i agencja doradztwa personalnego, przeprowadziło szereg szkoleń i warsztatów, a także pośredniczyło w znalezieniu około 2000 miejsc pracy! Biuro Karier uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Start do kariery przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy oraz Akademia przedsiębiorczości (zakończony w 2011 r.). Biuro Karier bud. A, pok. 11 tel Ż YCIE STUDENCKIE, CZYLI... CO PO ZAJĘCIACH Studia to nie tylko zaliczenia, egzaminy, referaty, wykłady Czas wolny poza nimi stwarza świetne możliwości spędzenia go wśród innych studentów pełnych pasji, otwartych na nowe doświadczenia. Interesujesz się fotografią, medycyną, sytuacją międzynarodową, elektrotechniką, czy nawet żeglarstwem i turystyką? Doskonale! Studia w pilskiej PWSZ pozwolą Ci na ich rozwinięcie! PWSZ w Pile jest partnerem projektu unijnego, realizowanego w latach wspólnie z firmą L-systems oraz Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i PWSZ w Lesznie. Zgodnie z założeniem, inwestujemy w poszerzenie i umocnienie współpracy sfery naukowo badawczej i firm z Wielkopolski w obszarze planowania zasobów przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych! PRAKTYCZNY WYMIAR WIEDZY elementy projektu, dedykowane pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych: Konferencje, spotkania i symulacje - zajęcia odbywają się na platformie edukacyjno symulacyjnej opartej na systemie klasy ERP wykorzystywanym do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Staże w przedsiębiorstwach - 18 najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych, kończących spotkania i symulacje, odbywa 2-miesięczne płatne staże, których celem jest STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Studenckie Koła Naukowe (SKN) i Kluby Studenckie pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria i konferencje, a nawet rajdy górskie oraz koncerty. Słowem, pokazują, że połączenie wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo wartościowe rezultaty. Obecnie na Uczelni działa 20 kół naukowych i klubów studenckich: SKN Pojazdów Silnikowych, SKN Miłośników Budownictwa Sowa, SKN Elektroników, SKN Szum-Gum, SKN Młodej Pielęgniarki, SKN Eskulap, wymiana doświadczeń z obszaru badań związanych z wykorzystaniem systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Publikacja naukowa - materiały zebrane podczas staży posłużą pracownikom naukowo dydaktycznym do napisania i wydania pracy naukowej pt.: Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstw Wielkopolski. DLA INNOWACYJNEGO I KONKURENCYJNE- GO PRZEDSIĘBIORSTWA: Szkolenia i symulacje na platformie edukacyjno-symulacyjnej dla przedstawicieli firm obejmujące, w szczególności, tematykę planowania zasobów firmy z wykorzystaniem systemów ERP. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem i jego zasobami. Podniesienie wiedzy przedsiębiorców o ofercie wielkopolskich ośrodków akademickich wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwami przy użyciu systemów informatycznych klasy ERP. SKN Creatus, SKN Historyków, SKN Politologów, SKN Stosunków Międzynarodowych, SKN Miłośników Kultury Niemieckiej Germis, SKN Miłośników Kina Zakręceni, SKN Metodyczne Tefl Club, SKN Miłosników Literatury Amerykańskiej, SKN Miłosników Kultury Brytyjskiej Britophile, SKN Fotografii, Studenckie Multimedialne Koło Naukowe, Studencki Klub Muzyczny Las, Studencki Klub Muzyczny Emerald Green", Studencki Klub Górski Czogori. Do najbardziej aktywnych Kół należy m.in. SKN Fotografii, które organizuje plenery i wystawy prac w Galerii Na poddaszu PWSZ. PWSZ ugruntowana marka 15

16 16 Plener PWSZ fotograficzny ugruntowana SKN Fotografii marka Niedzica, maj 2011 r., fot. Michał Włoch

17 Pogoda była rewelacyjna, dość silny mróz, twardy śnieg, wschodzące słońce i ani jednej chmurki na horyzoncie. Po drodze minęliśmy jeszcze kilka niegroźnych szczelin. Dość szybko dotarliśmy na siodło, na wysokość 4700 m, tam dogonił nas rosyjski zaprawiony w boju alpinista, idący od strony Władykaukazu. Ostatnie podejście, o którym tak dużo czytaliśmy: 60 % nachylenia stoku... - to była czysta zabawa! Na szczyt weszliśmy przed godziną 10 rano, gdzie czekał już na nas wspomniany Rosjanin, który poczęstował nas ciepłą herbatą z cytryną. Czuliśmy się bardzo dobrze, pomimo wysokości. Spędziliśmy tam około 45 minut, stosunkowo długo, w przeciwieństwie do góry Elbrus, na której szczycie byliśmy może 5 minut z powodu potwornego bólu głowy i kiepskiej pogody. Tuż za nami weszło jeszcze kilku Rosjan, także od strony Władykaukazu, było to o tyle miłe, że każdy z nas wiedział, iż nie mielibyśmy szans spotkać się i porozmawiać na granicy, która dla nas była tak szczelnie zamknięta, ale jak widać góry nie mają granic. Piotr Bucik - student kierunku budownictwo Wspomnienia z wyprawy na Lodowy Szczyt" - Kazbek (5033 m n.p.m.), lipiec 2011 r. PWSZ ugruntowana marka 17

18 Ciekawe projekty tworzy także SKN Elektroników, które każdego roku zaskakuje coraz bardziej efektownymi rezultatami swoich prac podczas Festiwali Nauki i targów edukacyjnych. Klub Górski Czogori to już naprawdę znana marka życia studenckiego pilskiej PWSZ. Nie tylko organizuje rajdy w polskich górach, ma w swoim dorobku również 3 ekstremalne wyprawy, z których jest najbardziej znany nie tylko w pilskim środowisku akademickim. Były to Mongolia wyprawa w tajgę i step (2008 r.) ; Rowerem przez Kaukaz (podczas której zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu - Elbrus 5642 m n.p.m., 2010 r.) oraz ostatnia wyprawa w lipcu 2011 r., podczas której Piotr Bucik, założyciel Klubu, zdobył Kazbek (Lodowy Szczyt 5033 m n.p.m.). Warto wspomnieć również o działalności dwóch SKN z Instytutu Ochrony Zdrowia. SKN CREATUS, którego członkowie prowadzili m.in. badania nad motoryką ciała, badania nad cechami biomechanicznymi mięśni studentów, prezentowali wyniki swoich badań podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Kół Naukowych oraz tradycyjnie angażowali się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drugim Kołem w Instytucie Ochrony Zdrowia jest SKN ESKULAP, który tworzy grupa naszych najlepszych studentów ratownictwa medycznego. Eskulap znany jest z akcji uczących właściwego udzielania pierwszej pomocy, co udowodnili, szkoląc studentów oraz pracowników naszej Uczelni. Ich działalność znacznie wykracza poza mury PWSZ o czym niejednokrotnie przekonali się mieszkańcy miasta oraz powiatu pilskiego. SAMORZĄD STUDENCKI Jego działania docierają nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi organizowane są takie akcje jak: Otrzęsiny studenckie, Helloween, wybory MISS PWSZ, czy największe święto studenckie w mieście JUWENALIA! W roku 2011 podczas Juwenaliów studentom udało się zaprosić zespół ZAKOPOWER i Vavamuffin, a w latach poprzednich na pilskich scenach pojawiały się się m.in.: Strachy Na Lachy, Big Cyc, Ewelina Flinta, Video, czy The Cuts. Członkowie Samorządu Studenckiego organizują także akcje charytatywne i akcje krwiodawstwa Oddaj krew uratuj życie. Głos Samorządu Studenckiego ma duże znaczenie w działaniach Uczelni. Stanowi on ciało opiniodawcze, współdecyduje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów. Samorząd reprezentuje także interesy społeczności akademickiej na spotkaniach z władzami miasta Piły i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich forach studenckich, konferencjach oraz w Parlamencie Studentów RP. 18 PWSZ ugruntowana marka

19 CHÓR AKADEMICKI PWSZ WSPANIAŁĄ WIZYTÓWKĄ UCZELNI W ZDROWYM CIELE... SPORTOWCY PWSZ W PILE Talent i profesjonalizm uczelnianego chóru cieszy się dużym uznaniem, a jego wyrazem są kolejne sukcesy artystyczne. Dołączyły do nich utwory z repertuaru muzyki poważnej z udziałem Pilskiej Orkiestry Klasycznej pod batutą Adriana Sylvina Mackiewicza (znakomitego dyrygenta i skrzypka, który od kilkunastu lat prowadzi Orkiestrę Kameralną Connecticut Virtuosi w USA). Były to: REQUIEM Mozarta, V Symfonia Ludviga van Beethovena oraz Msza G-dur Franza Schuberta (w 2007 roku), jak również STABAT MATER Karola Szymanowskiego (w 2009 roku). W rok jubileuszu 10-lecia istnienia pilskiej PWSZ, doskonale wpisało się zaproszenie chóru Akademickiego, przez Adriana Sylwina Mackiewicza, do odbycia trasy koncertowej w USA, która zakończyła się dużym sukcesem. Uczelniany Klub Sportowy AZS każdego roku odnotowuje sukcesy sportowe, które sprawiają, że w ogólnopolskim rankingu sportowym państwowych wyższych szkół zawodowych pilska uczelnia zajmuje wysokie 5 miejsce (na 30 sklasyfikowanych). Uczelnia czyni wszelkie starania aby zapewnić najbardziej utalentowanej młodzieży akademickiej jak najlepsze warunki do kontynuowania kariery sportowej, do realizacji swoich pasji sportowych. Budowa nowych otwartych boisk przy naszej hali sportowej, nakłady finansowe na realizację bogatego kalendarza imprez sportowych klubu uczelnianego AZS oraz przyznawane stypendia za wyniki w sporcie - dobitnie świadczą o poważnym traktowaniu sportu i wychowania fizycznego w pilskiej PWSZ. Dowodem na to są wysokie osiągnięcia sportowe studentów i satysfakcja że, w pilskiej PWSZ życie sportowe rozwija się w dobrym kierunku. Do największych sukcesów sportowych w mijającym roku zaliczono dwa tytuły akademickiego wicemistrza Polski w biegach średnich zdobyte przez Szymona Krawczyka (który w 2011 r. reprezentował Polskę na letniej Uniwersjadzie w Chinach), udział męskiego zespołu siatkówki w finale Akademickich Mistrzostw Polski oraz zakwalifikowanie się wszystkich drużyn w grach zespołowych do ½ finału AMP. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile od 2006 roku funkcjonuje również Uczelniany Klub Żeglarski. Studenci, na uczelnianej łodzi klasy OMEGA, nie tylko zachęcają do uprawiania sportów wodnych, ale także reprezentują każdego roku pilską PWSZ na Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie. PWSZ ugruntowana marka 19

20 FESTIWALE NAUKI W PILE W 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zainicjowała pionierskie, w skali miasta i regionu, Festiwale Nauki. Dzisiaj przedsięwzięcia te postrzegane są jako jedyne o prawdziwie akademickim charakterze w kalendarzu imprez lokalnych, gromadzące zainteresowanych zgłębianiem tajników nauki i kultury w atrakcyjnej formie. Festiwale to przede wszystkim wykłady popularnonaukowe, wystawy, przeglądy filmów, prezentacje i inne atrakcyjne przedsięwzięcia, odbywające się pod wspólnym hasłem nauka z przymrużeniem oka. Obrazują one i wyjaśniają w przystępny sposób skomplikowane zagadnienia nauk przyrodniczych, medycznych, inżynierskich, ale także i z zakresu nauk społecznych. Już na samym początku przyjęto jednocześnie zasadę, by nadrzędnym Festiwal Nauki 2010 r. Spektakl Kuglarze" - Festiwal Nauki 2008 r., fot. Roksana Jankowska, II miejsce w konkursie fotograficznym Osada rycerska - Festiwal Nauki 2008 r., fot. Tomasz Stadnik, I miejsce w konkursie fotograficznym Festiwal Nauki 2011 r., Mobilne Planetarium 20 PWSZ ugruntowana marka celem było wprowadzenie nowej jakości w dostępie do nowatorskich i bardzo efektownych form prezentacji naukowych. I tak, byliśmy już gośćmi wystawy zabytkowych automobili, niektórych pochodzących nawet sprzed wieku, przekonaliśmy się jaki wpływ na organizm ludzki ma pobyt w poruszającej się kuli zorbingowej, daliśmy się zamknąć w największych w Polsce bańkach mydlanych, odbyliśmy seanse w mobilnym planetarium, które tworzyła kilkumetrowa półsferyczna kopuła, wewnątrz której odbywały się unikalne pokazy, określane jako cudowne podróże w niezwykły świat astronomii. Odbyliśmy także metaforyczną podróż wehikułem czasu do osady rycerskiej i na średniowieczny jarmark - byliśmy świadkami potyczek i walk wojów z Grupy Historycznej Acies Curialis, a potem uczestniczyliśmy w występie kuglarzy z Teatru Gry i Ludzie. Inny z Festiwali, pod nazwą Polifonia kultury: świat daleki i bliski objął m.in. plenerowe koncerty muzyki na cytrze, wykład

21 STAĆ NAS NA JESZCZE WIĘCEJ, czyli współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile Bogusław Wołoszański - gość specjalny Festiwalu Nauki 2010 r., fot. Krzysztof Madera Festiwale Nauki miały od 2010 r. swoje korzenie w kampaniach społecznych, realizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, których celem było zachęcenie pilan do poszukiwań nie tylko indywidualnego wyrazu artystycznego, ale i podjęcia próby określenia tożsamości kulturowej miasta i jego społeczności. Podczas Festiwali odbywały się wernisaże wystaw fotograficznych, poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami i warsztatami z artystą fotografikiem Wojciechem Beszterdą. Z dotychczas zrealizowanych projektów: W poszukiwaniu tożsamości oraz Obecność i ślad zaczerpnięte zostały potem prace, włączone do publikacji, współfinansowanych przez Gminę Piła. Pierwszy nowatorski wspólny projekt literacki Stowarzyszenia i pilskiej PWSZ, nosił tytuł W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta, a owocem jego jest książka propagująca historię Piły w kontekście różnych kultur, oddziałujących na miasto w przeszłości. Drugi projekt literacki zawierał się w haśle Obec- na temat tajemnic pisma chińskiego oraz prezentację z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej pt. Akupunktura. Synteza metafizyki Wschodu i nauk przyrodniczych Zachodu. Wyjątkową sensacją ówczesnego spotkania festiwalowego był, pierwszy w Pile, relaksacyjny koncert na gongach, konchach i misach tybetańskich, wysłuchanych przez gości na leżąco. Do atrakcji należała także wioska indiańska z prawdziwymi tipi, opowieściami o życiu codziennym Indian z Równin Ameryki Północnej oraz wieloma zabawami i konkursami, zakończonymi występem zespołu muzyki andyjskiej Sacha Runa. Odwołania do śladów Marek Kulec ze Wstępu odmiennych kultur miało w kolejnym roku finał na koncercie zespołu muzyki klezmerskiej Shalom i na autentycznej szabasowej kolacji. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile w Pile Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica W roku jubileuszu 10-lecia Uczelnia gościem specjalnym Festiwalu był znakomity publicysta, popularyzator historii, a także autor książek, audycji radiowych i telewizyjnych Bogusław Wołoszański. ność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania i zwracał się przede wszystkim ku historii najnowszej i współczesności. Intencją organizatorów było między innymi odnalezienie i zaprezentowanie nieznanych pilanom postaci, które mogłyby stanowić źródło inspiracji do własnego rozwoju oraz satysfakcji z przynależności do lokalnej wspólnoty społecznej. Założenie owo, w powszechnej opinii, zrealizowano z powodzeniem dzięki wydobytemu z mieszkańców Piły, entuzjazmowi wobec pomysłu ocalenia od zapomnienia wartościowych postaci, tworzących charakter naszej małej ojczyzny. Po promocji książki Obecność i ślad nie brakowało opinii, że książka to jednocześnie zapis, który już na zawsze pozostanie utrwalony i przekazywany dalej, który może kiedyś będzie bezcennym źródłem wiedzy o mieszkańcach naszego miasta, jego historii, klimatach, podobnie jak zapis, który pozostawiła nam Piete Kuhr po swojej Pile (Marek Przybyłowicz, autor opowiadania Profesor ). to ( ) raczej Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że odcisnęli, bądź nadal bardzo subiektywny wykaz tych osób, które zdaniem autorów na Pile że nie jest to rejestr swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało, wrażliwości. Autorzy kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych odrobinie przy ulicy, każdej na dzielnicy, każdej w wszędzie, że zdają się mówić, miasta i powinniśmy spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla w pewnym miejscu o nich pamiętać. Więcej bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które zbiorowościami i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi w innych miejscach Polski. ludzi ( ) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy jest temperatura, z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach nie wiedzą, albo nie podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami. Miasto Piła Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania - opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania historii miasta Piły" OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA ISBN CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA Piła 2011 PWSZ ugruntowana marka 21

22 22 INSTYTUT EKONOMICZNY

23 kierunek: EKONOMIA tel Celem studiów jest przygotowanie studentów do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz posiadania umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, podbudowanych wiedzą o uwarunkowaniach społecznych. Absolwenci kierunku ekonomia, z uwagi na duże zapotrzebowanie wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, mają dobre perspektywy zawodowe w szeroko pojętym sektorze ekonomicznym. Studia na kierunku ekonomia mają wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu: prawa ekonomicznego i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. Absolwenci kierunku przygotowani są do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w charakterze księgowych: w biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów: w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją informatycznych systemów zarządzania w organizacjach gospodarczych. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia. Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane są po pierwszym semestrze. ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, i realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 8 tygodni praktyki zawodowej. Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie. WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA KIERUNKU EKONOMIA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) języki obce nauka o państwie geografia gospodarcza podstawy socjologii historia gospodarcza PRZEDMIOTY PODSTAWOWE mikroekonomia makroekonomia matematyka statystyka opisowa ekonometria technologia informacyjna zarządzanie prawo finanse i bankowość rachunkowość międzynarodowe stosunki gospodarcze rachunek prawdopodobieństwa PRZEDMIOTY KIERUNKOWE polityka społeczna metody wyceny projektów gospodarczych polityka gospodarcza analiza ekonomiczna ekonomia integracji europejskiej gospodarka regionalna finanse publiczne i rynki finansowe techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych prawo administracyjne specjalność: INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej. Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych. INSTYTUT EKONOMICZNY 23

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dająca profity na przyszłość

Uczelnia dająca profity na przyszłość z życia Uczelni Dlaczego warto?... 4 Wywiad z Rektorem Trud studiów na Politechnice opłaci się... 5 Wydziały Architektury... 6 Budownictwa i Inżynierii Środowiska... 8 Elektryczny... 10 Informatyki...

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie.

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. 1 Studia w Rzeszowie szerokie możliwości Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. Liczba studentów w tym blisko dwustutysięcznym mieście to 60 000. Rzeszów stwarza znakomite

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl NOWOŚĆ PEDAGOGIKA w przygotowaniu INFORMATYKA w przygotowaniu BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU EKONOMIA KIERUNEK DOFINANSOWANY Z EFS GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI KIERUNKI STUDIÓW: ADMINISTRACJA, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE A

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 7 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW, M.IN.: PEDAGOGIKA NOWOŚĆ PRAWO W BIZNESIE NOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LOGISTYKA A

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo