WŁADZA NAS TRUJE? 16 XI RODZINA PRACA BEZPIECZEŃSTWO TYGODNIK WYBORY SAMORZĄDOWE! GMINA JASTRZĘBIA. to trzy filary mojego pomysłu na Kozienice.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁADZA NAS TRUJE? 16 XI RODZINA PRACA BEZPIECZEŃSTWO TYGODNIK WYBORY SAMORZĄDOWE! GMINA JASTRZĘBIA. to trzy filary mojego pomysłu na Kozienice."

Transkrypt

1 BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 275/40 13 listopada 2014 r. (ISSN ) Nakład: egz. 16 XI GMINA JASTRZĘBIA WYBORY SAMORZĄDOWE! TYGODNIK Tradycyjne wesele w Bartodziejach, Czytaj str. 14 RODZINA PRACA BEZPIECZEŃSTWO to trzy filary mojego pomysłu na Kozienice. Urząd, na czele którego miałbym stanąć, to kompetentni urzędnicy, traktujący obywateli z szacunkiem, niosący pomoc w gąszczu biurokracji. To ludzie wykształceni, z doświadczeniem na swoim stanowisku, awansujący zgodnie z przejrzystymi regułami. Wynagradzani za zaangażowanie w pracę, nie za długie nogi, uszy czy mocne plecy. Zamiast tworzyć nowe gabinety dla urzędników, stworzę sale zabaw dla dzieci, gdzie w okresie jesienno- -zimowym będą mogły spędzać czas pod opieką rodziców. Urządzenia do zabaw będą sfinansowane ze środków unijnych. Obsługą sali zajmą się młodzi ludzie chcący zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi, zatrudnieni w ramach praktyk studenckich, stażu czy wolontariatu. Ograniczając ilość odbywających się w trakcie roku imprez, na które mieszkańcy miasta i gminy mieli bardzo ograniczony wstęp - m.in. wybory miss, zaoszczędzę na opryski przeciw komarom i odszczurzanie miasta. Zmniejszając koszty utrzymania zarządu KGK, zmniejszę opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i firm spowoduję, że nie będą one odbiegać od opłat pobieranych w Zwoleniu, Warce czy Pionkach. Powołam tylko jednego zastępcę burmistrza, zaoszczędzoną kwotę przeznaczę na pomoc dla wyróżniających się swoją aktywnością w sporcie, nauce czy innej działalności. Opracowana zostanie nowa Strategia rozwoju Gminy Kozienice. Działania w zakresie turystyki, rekreacji, rozbudowy bazy sportowej służyć będą tworzeniu nowych miejsc pracy. Rozwiną się nowe rodzaje usług. Dzięki współpracy z ościennymi gminami i powiatami doprowadzę do powstania systemu szlaków i ścieżek rowerowych oraz popularyzacji nordic walking. Ponownie zacznie działać monitoring miejski. Na konkretne potrzeby, np. imprez będę występować o dodatkowe płatne patrole policji. Strażacy z OSP otrzymają większe wsparcie - nie tylko w corocznej odnowie sprzętu. Będzie można wreszcie bez obaw sprzedawać owoce i warzywa sezonowe. Rolnikom przedstawię projekt utworzenia Kozienickiej Giełdy Rolnej. Zadbam o to, aby nasza gmina pozyskiwała w końcu odpowiednie ilości środków zewnętrznych. Dotychczasowe dokonania na tym polu wyglądają co najmniej blado - nawet w porównaniu z ościennymi gminami wiejskimi. Nie może być tak, że środki unijne pokrywają zaledwie 1/4 kosztów wszystkich inwestycji. Zapewniam Państwa, że poczynię wszelkie starania, aby moja kadencja była udanym okresem - udanym dla Kozienic. Serdecznie proszę o poparcie w niedzielnych wyborach. Razem możemy zrobić więcej! Edmund Kordas WŁADZA NAS TRUJE? Czytaj - rubryka płatna, str. 5

2 2 Materiał sfinansowany przez KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI. LIST DO REDAKCJI Szanowni Mieszkańcy, Od kilku lat nie mieszkam w Kozienicach, ale stale obserwuję i śledzę lokalne wydarzenia. Jestem również stałym czytelnikiem Tygodnika OKO. Ziemia kozienicka zawsze była i jest mi bliska, dlatego też interesuje mnie także temat władz samorządowych, zwłaszcza że sam jak Państwo pamiętają niegdyś zasiadałem w radzie i w zarządzie miasta i gminy Kozienice. W częstych rozmowach z mieszkańcami Kozienic, słyszę opinie, że w naszym mieście nie ma na kogo głosować. Uważam, że to krzywdzące hasło. Gdybym mieszkał dalej w Kozienicach i mógł tutaj głosować, to z całą pewnością swój głos oddałbym na Edmunda Kordasa. Edmunda najlepiej poznałem, kiedy to razem zasiadaliśmy w radzie miasta w kadencji Co więcej, pracowaliśmy obaj w komisji promocji i rozwoju, której Kordas był przewodniczącym. Uważam, że zarówno wtedy, jak i teraz miał on i dalej ma wiele dobrych pomysłów na rozwój tego miasta, pomysłów na Kozienice. Jako radny i przewodniczący, w swoich działaniach był bardzo aktywny i skrupulatny. Wprost pokazywał, że zależy mu na tym mieście. To dzięki szczególnemu zaangażowaniu Edmunda powstała Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kozienice, którą później kolejne rady dla celów prywatnych zmodyfikowały. W jego działalności nie dojrzałem prywaty, troszczył się o miejscowych przedsiębiorców, nie był zwolennikiem wyzbywania się majątku gminy. W 1985 r. władze komunistycznej Polski, ograniczyły moją wolność uważając mnie za wroga ustroju. Wtedy namawiałem do bojkotu wyborów, dziś namawiam do demokratycznego udziału w nich i oddania głosu. Szanowni mieszkańcy, to nie tak, że nie mamy alternatywy w Kozienicach. Ufam, że przyjrzycie się lepiej pomysłom Edmunda Kordasa, a moje słowa umocnią was w przekonaniu, że warto mu zaufać i oddać na niego głos 16 listopada. Jerzy Nowak były mieszkaniec Kozienic, radny i członek zarządu Miasta i Gminy Kozienice w latach TYGODNIK Wydawca: Firma Kordas E. Kordas Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 Biuro redakcji: Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 tel./fax Biuro ogłoszeń i reklamy: , Redaguje zespół: Redaktor naczelny: Edmund Kordas Dziennikarz: Mariusz Basaj Współpraca: Emil Kopański , Skład i łamanie: Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: Oddano do druku: r. Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji

3 3 Szanowni Mieszkańcy Gminy Warka! Drodzy Wyborcy! Za kilka dni, 16 listopada, każdy z Was będzie miał możliwość i okazję, by wpłynąć na los naszej Małej Ojczyzny, Ziemi Wareckiej. Wybierając nowego burmistrza Warki i nowych radnych możemy zmienić na lepsze naszą Gminę, dać Warce i Ziemi Wareckiej nowy impuls rozwoju, a warczanom - nadzieję na lepsze czasy dla każdego, kto tutaj żyje i mieszka. Stąd moja gorąca prośba i zachęta, żebyście Państwo po prostu poszli na wybory. Zależy mi osobiście - i jako kandydatowi na nowego burmistrza naszej Gminy, i jako człowiekowi stąd, wychowanemu w Warce i zakochanemu w naszej Małej Ojczyźnie - by o losach Ziemi Wareckiej decydowali wszyscy, albo choć niemal wszyscy dorośli mieszkańcy naszej Gminy. By nikt z nas nie miał sobie potem do wyrzucenia, że swoją nieobecnością przy urnie pozwolił, by o jego życiu tutaj zadecydowali inni, albo - co gorsza - mniejszość wyborców. Nie musi tak być. Nie powinno tak być. I NIE MOŻE tak być. Głosujmy więc - proszę - i wybierzmy ludzi, którzy nie tylko osobiście gwarantują, że zadbają o lepszą przyszłość dla warczan i naszej Gminy, ale też potrafią otoczyć się prawdziwą drużyną - gronem osób dynamicznych, zakochanych w Warce, a równocześnie ekspertów w wielu dziedzinach. Tylko taka ekipa daje Warce i Ziemi Wareckiej nadzieję na przyszłość. Wierzę, że tworzymy - ja, Radosław Kreczmański, kandydat na nowego burmistrza Warki i kandydaci do Rady z ramienia KWW Mądre Decyzje - Skuteczny Samorząd - taki zespół. Mamy RECEPTĘ NA ROZWÓJ. Zapewnimy nam wszystkim dobre następne cztery lata. Dlatego proszę Państwa o głosowanie na moją osobę i na moich kandydatów do Rady Miejskiej. Nawet jeśli macie innego faworyta, proszę, bądźcie 16 listopada przy urnach i głosujcie. Niech to będzie WASZ WYBÓR! Radosław Kreczmański Kandydat na nowego burmistrza Miasta i Gminy Warka KWW Mądre Decyzje - Skuteczny Samorząd,,Gmina Warka przyjazna mieszkańcom, bogatsza dzięki inwestycjom i funduszom UE, atrakcyjna dla turystów'' 10 priorytetów rozwojowych przybliżających Miasto i Gminę Warka do realizacji tego celu: 1. Wieś i Warka - wspólna sprawa Jest JEDNA Gmina, a dotychczasowy ostry podział na miasto i wieś w istocie szkodził wszystkim. Tymczasem pomyślność Warki zależy od dobrego funkcjonowania terenów wiejskich. W nowej Radzie Gminy będziemy dbać o równomierny rozwój wszystkich części naszej Małej Ojczyzny. Wodociągi, kanalizacja to nie nagroda, ale obowiązek dla władz Gminy. Zadbamy, by tak było. Ochotnicze straże pożarne to podpora naszych wsi i trzeba je wspierać. A szkoły na terenach wiejskich muszą mieć równe szanse ze szkołami w Warce. 2. Pieniądze także europejskie Zostało jeszcze tylko 6 lat, by korzystać z funduszy europejskich. Trzeba umieć to robić, a Lokalna Grupa Działania "Warka", której jestem prezesem zrealizowała już ponad 60 projektów, na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych. Ważne, że skorzystały na tym dzieci z terenu naszej Gminy, m.in. z Michalczewa, Warki, Nowej Wsi, Konar, Dębnowoli, Wrociszewa, czy też Brankowa. W nowej kadencji powstanie specjalne Biuro Promocji i Rozwoju, które będzie skutecznym doradcą dla wareckich przedsiębiorców, stowarzyszeń i właśnie rolników. 3. Szkoła na 6 Nie ma zamożnych gmin i bogatych obywateli, jeśli nie ma dobrej oświaty i otwartego dostępu do edukacji. Pieniądze na szkolenia dla nauczycieli, stypendia naukowe dla uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach wolnych od narkotyków i agresji - to sprawy ważne dla całej Gminy. 4. Służba zdrowia zawsze publiczna. Zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańców jest jednym z głównych zadań władz każdej gminy. Jako nowy burmistrz zadbam o właściwe proporcje między publicznymi i prywatnymi usługami zdrowotnymi świadczonymi mieszkańcom. Na pewno nie będzie prywatyzacji ZOZ w Warce. A nowa Rada Gminy zapewni swobodny i szerszy niż dotychczas dostęp do lekarzy, zwłaszcza dla emerytów i ludzi starszych. 5. Internet dla wszystkich Bez Internetu dostępnego dla jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy i - co ważne - tańszego niż dzisiaj nie będzie nowoczesnej Warki i Ziemi Wareckiej. Poszukamy w budżecie gminy środków na dopłaty do rachunków za korzystanie z Internetu od prywatnych operatorów. 6. SKM-ką do Warszawy Nowi gospodarze Gminy dopilnują, by w PKP liczono się z interesem i potrzebami naszych mieszkańców. Szybka kolej to nie tylko udogodnienie dla dorosłych pracujących w stolicy czy młodzieży dojeżdżającej na studia. To także szansa na zwiększenie ruchu turystycznego w naszej gminie. 7. Kupuj w Warce Mieszkasz w Warce - tu zostawiaj pieniądze. Rób w naszej Gminie zakupy, miej dobre możliwości zakładania własnego biznesu. Stworzymy specjalną Kartę Kupuj w Warce, dającą liczne korzyści mieszkańcom stosujących się do tego hasła. Gmina Warka postawi na przedsiębiorczość. Nowe wareckie firmy będą się mogły ubiegać o obniżkę lub zwolnienie z lokalnych podatków, dofinansowanie, pożyczki. 8. Sport dla młodzieży Sport może i powinien być elementem kształtowania młodego pokolenia warczan, uczenia ich dyscypliny, odpowiedzialności i wytrwałości. Programu "Sport naszą siłą" obejmie m.in. stypendia sportowe dla młodzieży, organizację w Gminie imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, otwarcie boisk przyszkolnych do wieczora. Zbudujemy też bieżnię tartanową na stadionie w Warce. 9. Turystyka przez cały rok Zarabiajmy na turystyce przez 12 miesięcy w roku! Potrzebne do tego jest wzbogacenie oferty turystycznej Gminy, m.in. stworzenie Szlaku kultury ziemiańskiej, wytyczającego trasę odwiedzin kilkudziesięciu dworów szlacheckich na terenie pow. grójeckiego. Musi powstać plaża miejska z prawdziwego zdarzenia. Potrzebne są nowe pomosty dla kajakarzy i ścieżki rowerowe wzdłuż Pilicy i Wisły. Utworzymy w Gminie system finansowego wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych i tworzenia nowych przedsiębiorstw obsługujących ruch turystyczny. 10. Dialog przez cała kadencję Gmina nie jest własnością (żadnego) burmistrza, ani nawet ugrupowania, które ma większość w Radzie Gminy. Jest wspólną własnością wszystkich jej mieszkańców. Oznacza to także obowiązek słuchania opinii warczan każdego dnia, przez całą kadencję. Każdy z radnych z mojego klubu będzie organizował minimum 2 razy w roku w swoim okręgu spotkanie z mieszkańcami. Wykorzystamy też nowe technologie do budowania dialogu z warczanami, m.in. poprzez Facebooka, stworzenie elektronicznej platformy do konsultacji społecznych, informowanie mieszkańców Gminy sms-ami o wszystkich istotnych wydarzeniach i decyzjach. Powołamy przy Urzędzie Gminy Radę Młodzieży, Radę Seniorów i Forum Lokalnej Przedsiębiorczości. Zapowiadam zupełnie nową politykę, w dialogu z mieszkańcami naszej Gminy, pod hasłem: "Nic bez Was". Taka jest moja: RECEPTA NA ROZWÓJ GMINY WARKA Radosław Kreczmański

4 4 GMINA MAGNUSZEW Nowe muzeum w Mniszewie 9 października na terenie skansenu w Mniszewie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Muzeum Tradycji Historycznej. Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele pw. Św. Józefa. Mszę świętą w intencji tragicznie zmarłych wskutek działań wojennych na ziemi mniszewskiej, magnuszewskiej i rozniszewskiej celebrował ks. proboszcz Czesław Niewczas. Nabożeństwo zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Henryk Plak, sekretarz Barbara Sobota, radni na czele z przewodniczącym Bernardem Wdowiakiem, sołtysi, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół, wykonawca robót Piotr Pomorski, kierownik budowy Marcin Chałdaś, przedstawiciel 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Romualda Traugutta porucznik Krzysztof Pokorski, a także członkowie rodzin poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej oraz mieszkańcy gminy. Po mszy wszyscy uczestnicy, w asyście pocztów sztandarowych, udali się na teren pobliskiego skansenu. Uroczystego przecięcia wstęgi, a zarazem oficjalnego otwarcia muzeum dokonali wójt Henryk Plak i porucznik Krzysztof Pokorski. Obiekt został poświęcony przez ks. Czesława Niewczasa i ks. kan. Floriana Rafałowskiego. Po okolicznościowych przemówieniach wójta, sekretarz i przewodniczącego RG, przyszła pora na wspominanie ofiar tamtych krwawych dni. Następnie wójt, w imieniu władz gminy, przekazał budynek nowego muzeum pod opiekę Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury. Po części oficjalnej, licznie zgromadzonych mieszkańców zaproszono na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Stanisław Matysiak, mb Poczty sztandarowe okolicznych szkół. Sekretarz Gminy Magnuszew Barbara Sobota w krótkich słowach nawiązała do tragicznych dni okresu wojny i okupacji. Nowo otwarty budynek Muzeum Tradycji Historycznej w Mniszewie. Koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. KWW SLD Lewica Razem 9 miejsce na liście Magdalena WĘSEK kandydatka na radną sejmiku województwa mazowieckiego

5 OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE Rubryka Zarządu Powiatowego PiS w Kozienicach UWAGA!!! Władza nas truje Sprawa, którą pragniemy opisać jest tak bulwersująca i drastyczna, że niezależnie od niniejszego artykułu rozważamy, czy nie zawiadomić o niej stosownych organów. Otóż nasza, tak ukochana przez niektórych kozienicka władza truje nas i to nie tylko propagandą swojego sukcesu. Pod osłoną nocy jesteśmy truci preparatami uwalniającymi chlor używanymi nielegalnie do czyszczenia kanałów (koryta wypływowego) odprowadzających wodę z oczyszczalni do głównego kanału prowadzącego do kozienickiego jeziora. Przebieg tego haniebnego procederu uwalniających wolny chlor miało miejsce jest zazwyczaj następujący: Na ustne polecenie pani kierowniczki oczyszczalni, wizytacją oczyszczalni ścieków przez już kilkanaście razy. Szczególnie przed wydane obowiązkowo na nocnej zmianie, zastraszeni pracownicy wsypują do szą władzę kanały były czyszczone na różnych notabli zapraszanych przez na- koryta wypływowego około 50 kg substancji, uwalniającej w kontakcie z wodą, kilogramów ryb i zwierząt wodnych oraz wysoki połysk kosztem życia kilkuset wolny chlor. Nie musimy wyjaśniać Państwu, jaki jest wpływ takiej ilości chloru ły zgodnie z przepisami za pomocą spe- naszego zdrowia. Zamiast oczyścić kana- na wszelkie organizmy żywe, a zwłaszcza cjalnych szczotek władza ułatwiła sobie na ludzi kąpiących się w jeziorze. Pragniemy przypomnieć, że gazowy chlor ratów chemicznych. Z treści listu wyni- zadanie przy użyciu zakazanych prepa- był stosowany podczas I wojny światowej jako gaz bojowy i jego ofiarą pad- wypływowe wyglądały jakby ktoś je paka, że po zastosowaniu tej chemii kanały ło tysiące niewinnych ludzi. Nawet ci z pierem ściernym wyczyścił, a wszelkie nich, którzy nie zmarli na skutek bezpośredniego działania chloru zostali ciężko Oczywiście woda w kanałach, aż do je- brzydkie zapachy zostały usunięte. poparzeni i cierpieli na różne schorzenia ziora była biała i spieniona, a wszystkie układu oddechowego, alergie, a nawet ryby zostały otrute. List opisuje, jak jego choroby nowotworowe. autor widział pracowników oczyszczalni, Skąd o tym wszystkim wiemy. Otóż którzy chodzili i zbierali wzdłuż kanału jednego z pracowników urzędu miasta otrute ryby. Stężenie chloru w wodzie ruszyło sumienie i wszystko ze szczegółami opisał w liście przysłanym na dały martwe jeszcze przez kilka dni po odpływowej było tak duże, że ryby pa- adres biura PiS- u. Dzięki tej uczciwej tych bezmyślnych zabiegach czyszczących. i odważnej osobie wiemy, że czyszczenie kanałów odpływowych kozienickiej Oczywiście chlor zawarty w wodzie oczyszczalni za pomocą preparatów odpływowej trafił do kozienickiego je- Żona, czy przyjaciółki? Kto korzysta więcej, oto jest pytanie? 5 ziora, a tam dokonał kolejnych spustoszeń, tym razem w zdrowiu kąpiących się w nim osób. Również zdrowie wędkarzy łowiących ryby w jeziorze i na łasze jest zagrożone w przypadku spożycia skażonych ryb. Niekoniecznie musi to doprowadzić do natychmiastowego zatrucia, o wiele częściej jest to przyczyną uszkodzenia żołądka objawiającego się tzw. zgagą, lub uczulenia skóry objawiającego się uporczywą wysypką. W skrajnych przypadkach długotrwałe narażenie na działanie chloru powoduje chorobę wrzodową żołądka w przypadku spożywania skażonych ryb, albo trudno gojące się rany skóry i uszkodzenia płuc w przypadku kąpieli w skażonej wodzie. Ponadto po pewnym czasie chlor wraz z wodą przeniknie do wód gruntowych, a stamtąd dostanie się do studni głębinowych. W ostatecznym rozrachunku chlor zawarty w preparacie bezmyślnie użytym do oczyszczenia mało znaczących kanałów odpływowych trafi do naszych mieszkań wraz z wodą z kranu. I w ten to sposób zagrożeni są wszyscy mieszkańcy Kozienic, a szczególnie Powiśla B, którzy jako pierwsi stykają się z chlorowaną wodą z jeziora i łachy. Tak to właśnie obecna władza truje nas wszystkich nie tylko nachalną propagandą sukcesu, ale dosłownie chorem. Działania władzy doprowadziły niemalże do katastrofy ekologicznej, która w perfidny sposób została ukryta przed nami wszystkimi. Czy będziemy nadal tolerować nieodpowiedzialne decyzje obecnej wypalonej 16 - letnim rządzeniem aroganckiej władzy narażającej nas i nasze rodziny na działanie toksycznej substancji stosowanej niegdyś jako broń chemiczna? Dariusz Piwoński Przewodniczący zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości P.S. Oczywiście uczciwej osobie z urzędu miejskiego dziękujemy za otrzymany list oraz gwarantujemy pełną anonimowość. Prosimy o dalsze informacje odnośnie tego i innych bulwersujących tematów. Piszę do Pana Panie Przewodniczący Dariuszu, bo czas zająć się również tym, jaką pracę wykonują ludzie Forum (Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej). Czy Pan wie, gdzie pracują członkowie rodzin Forum, ich żony, czy przyjaciele i przyjaciółki? Warto to sprawdzić i zapoznać z tym społeczeństwo. Trzeba głośno o tym mówić i pisać. Mam nadzieję, że Pan wydrukuje również i mój list. Obecny burmistrz Kozienic razem ze starostą kozienickim wypędzili z miasta około 5 tysięcy mieszkańców. Nie zadbali dla nich o miejsca pracy. Natomiast zadbali o pracę dla swoich żon i przyjaciół. Są to eksponowane stanowiska i wysokopłatne, przy co najmniej wątpliwym własnym wkładzie pracy (oczywiście nie licząc pracy na nocnej zmianie ). To nie ważne, że w całej Polsce jest tak samo. Są miejscowości, gdzie burmistrzowie i starostowie dbają o swoich mieszkańców i przyciągają inwestorów oraz miejsca pracy! U nas tego nie ma! U nas wiadomo - jest RODZINKA! Od 16 lat siedzi sobie dwóch panów, pobiera wysoką, po kilkanaście tysięcy kasę i szpanuje stanowiskami. Po co ci ludzie zostali wybrani? Podobno, aby służyli, dbali o nas - mieszkańców Kozienic. A co robią? Zmuszają, lub zastraszają (szczególnie przed wyborami) całe rodziny pod groźbą utraty pracy do kandydowania w wyborach z listy Forum. A jak ktoś będzie startował z listy Opozycji to wylot z roboty i tyle. Ustawili siebie i swoje rodziny. Nie ważne kto jest z jakiej partii. Sitwa z Forum ma tzw. V kolumnę wszędzie, czy to w PSL, SLD, PO i mam nadzieję, że już nie ma w PIS (poprzedni nieudolny przewodniczący). Jak Pan zauważył wszystkie stołki dyrektorskie w jednostkach podległych burmistrzowi i staroście obsadzili kolesie z Forum lub dla niepoznaki z V kolumny. I zacznijmy od samej góry. Ojciec chrzestny tej sitwy, czyli starosta, gdzie ma zatrudnioną żonę? To kolejna wysokopłatna dyrektorka zasłużonej placówki podległej burmistrzowi, czyli Biblioteki kozienickiej. Do pracy w banku na Radomskiej się nie nadawała bo za ciężko, ale w bibliotece to ciężko o jakąkolwiek pracę. Trzeba ciągle wymyślać wernisaże i wystawy bo brakuje chęci i pomysłów. Myślenie nad nic nie robieniem to prawdziwa męka. A burmistrz, lewa ręka starosty gdzie umieścił swoją żonę? No pewnie, to nauczycielka w PSP nr 1. A jaka butna! Na wycieczkach po Polsce dzieci karci, że źle reprezentują (nie Kozienice o zgrozo!), ale jej męża i ona musi dbać o jego dobre imię. A kto, gdzieś dalej w Polsce zna jakiegoś Śmietankę? Nasze dzieci muszą być musztrowane i uległe, ciągle pod inwigilacją. Mają stanowić posłuszny narybek, który kiedyś zagłosuje na Forum. Teraz weźmy się za KGK - istną wylęgarnię stanowisk dla żon, synów i córek funkcjonariuszy Forum. Zaczynamy od obecnego prezesa. Zachowuje się jak dziecko we mgle, niewiele robi i rzadko opuszcza swój gabinet. Przypuszczam, że bez niedocenianej pani Małgosi nie wiedziałby nawet, gdzie złożyć swój podpis. Zastępca prezesa, a do niedawna nawet prezes KGK z Nowej Wsi, wsadził chyba całą dalszą i bliższą rodziną do KGK, a co się nie zmieściło, to do urzędu miejskiego i oczyszczalni ścieków. A gdzie umieścił synalka jaśnie pan radny z królewskiej wsi, a zarazem kierownik w KGK? Panie Dariuszu, proszę policzyć ilu radnych uwiło sobie ciepłe posadki w KGK. Na tych posadkach nic się nie robi, tam jest się zatrudnionym oczywiście za ciężkie pieniądze. Tam nie ma pracy dla zwykłych mieszkańców Kozienic, to są zarezerwowane stołki dla ludzi Forum i ich rodzin. Żeby się nadmiernie nie rozpisywać to pokrótce o innych. Nasza kochana pani wiceburmistrz. Jaka ona uprzejma i miła. Wszystkim pomoże o każdej porze, każdego wysłucha, obieca że wszystko załatwi. Tylko, że załatwia wyłącznie swoim i swojej rodzinie, a szczególnie pewnemu emerytowi z policji i SB, czyli szwagrowi - specjaliście od wprowadzania trzeźwości. I wszystko gra, no może się kiwa, bo pana kierownika strasznie ważnego wydziału antyalkoholowego często budzi nad ranem nieznośny tupot białych mew. Zapraszamy na naszą stronę internetową: OGŁOSZENIE PŁATNE Za treści w rubryce płatnej odpowiada Ogłoszeniodawca Przypominam Panu Darkowi, żeby się Pan zainteresował dyrektorami szkół z nadania Forum w Stanisławicach i Ryczywole. A kimże jest dyrektor PG nr 1 i z czyjego nadania? Jak przeprowadzono handel tym stołkiem? Kim jest jego żona - niegdyś seksowna modelka, a obecnie gwiazdka listy kandydatów Forum. Dla odmiany kim jest po rodzinie pani dyrektor LO - tego zielonego i dlaczego tak bardzo jest kochana przez starostę. Czy to prawda, że tak mało młodzieży chce iść do tego ogólniaka i dlatego jej ukochany starosta będzie likwidował liceum w ZSZ na Warszawskiej, bo jest za dobre. Bo nie potrzeba nam mądrych ludzi i mądrej młodzieży. Forum potrzebna jest produkcja miernot, które bezmyślnie na nich zagłosują. Czy to prawda, że już jest podjęta decyzja o likwidacji liceum w ZSZ i zwalnianiu nauczycieli, bo są za dobrzy? A zna Pan Darek dziwne zrządzenie losu, że stanowisko w niegdyś OSiR, a teraz KCRiS jest dziedziczne? Najsamprzód tata, a teraz synek piastują ten sam stołek. A może to zasługa żony młodego, wielkiej działaczki Forum i kumpelki starosty, a ponadto pracownicy LO - tego zielonego? Ale szczytem nie tylko szczytowania jest pewna kulturalna dama. To prawdziwa gwiazda kozienickich mediów, nowoczesna i wyzwolona kobieta. Wśród kolegów ma ksywę modliszka, bo podobnie jak prawdziwa modliszka najpierw wysysa, a potem zjada swoich partnerów. Wielu już wyssała, a kilku zjadła. Oczywiście to wszystko nie dla przyjemności partnerów, to dla własnej kariery. Ponadto rzeczywiście trudno odmówić jej medialnej urody i sprytu. Wzywam Pana by się Pan tym zaineresował. Bo dobrze płatne stołki są dla własnych rodzin, kolesiów, żon i przyjaciółek, a zwykli mieszkańcy Kozienic niech szukają roboty na zachodzie - teraz to nawet modne. Mieszkańcy Kozienic są zbędni, bo stwarzają problemy dla zadufanej władzy. Przecież opozycja to sama nie wie czego chce, gadają coś od rzeczy o jakiejś uczciwości, prawie i demokracji. Przecież władzy wszystko wolno i basta! Najlepiej niech opozycja nie próbuje naprawiać gminy i powiatu, tylko niech ludzie wyjeżdżają do Anglii i Norwegii, a nawet na Madagaskar, byle by nie robili zamieszania. Wszak nasze kochane Forum potrzebuje spokoju do wyciągania publicznej kasy do emerytury, a jak się da to dłużej. Po Forum w Kozienicach może być nawet POTOP. Ale kogo z Forum to obchodzi? Liczy się tylko skok na kasę i żeby nikt w tym nie przeszkadzał. Panie Dariuszu! Wzywam Pana, zacznij Pan czyścić nasze miasto i gminę. W Panu ostatnia nadzieja. Wiktoria,niegdyś w Forum. GEST KOZAKIEWICZA W wywiadzie udzielonym dla portalu kozienice24.pl obecny burmistrz Kozienic przyznał z rozbrajającą szczerością, że wśród głównych powodów jego dalszej chęci kandydowania na stanowisko burmistrza jest chęć pokazania konkurentom "gestu Kozakiewicza". To przykre, że kierują nim takie prymitywne pobudki, jak chęć zemsty na opozycji. Zachowuje się jak urażony polityk, podczas gdy powinien być przecież wzorowym mężem stanu. Pamiętamy wszyscy podobny przypadek, kiedy to urzędujący prezydent Polski chciał podać konkurentowi nogę zamiast ręki. Pamiętamy również, czym ten nierozważny gest się dla niego zakończył. Ze swej strony powiem tylko, że w tych wyborach to mieszkańcy Kozienic mogą pokazać panu kandydatowi na burmistrza Tomaszowi Śmietance osławiony "gest Kozakiewicza". Dariusz Piwoński

6 6 BIULETYN LGD PUSZCZA KOZIENICKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejne wydanie naszego biuletynu, w którym znajdują się artykuły przybliżające naszą działalność. Przedsięwzięcia i inicjatywy jakie opisujemy są dowodem na to, że z powodzeniem udaje się nam realizować główną zasadę LEADERA: Myśl globalnie - działaj lokalnie aktywizując mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego i realizację innowacyjnych projektów bazujących na unikalnych walorach przyrodniczych, oraz zasobach kulturowych i przyrodniczych naszego obszaru. Dzięki Państwa pracy i poświęceniu zostało zrealizowanych wiele cennych inicjatyw, które Irena Bielawska, prezes Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. przez długie lata będą służyć społeczności lokalnej. Przedstawiamy je na łamach naszego biuletynu czy lokalnej prasy. Szanowni Państwo, funkcję prezesa sprawuję zaledwie od miesiąca, ale w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Kozienicka jestem od początku, najpierw jako członek założyciel, a od 2010 r., pracownik biura specjalista ds. projektów unijnych. Mam nadzieję, że moja wiedza, ukończone liczne kursy i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe przy realizacji programu LEADER pozwolą mi dobrze wywiązywać się z powierzonych obowiązków i realizować wyzwania, z którymi będę musiała się zmierzyć na tym stanowisku. Szczególne podziękowania składam wszystkim pracownikom biura, twórcom, członkom Rady i Komisji Rewizyjnej LGD za okazaną mi pomoc i motywację do tej jakże odpowiedzialnej pracy. Ogromne podziękowania kieruje na ręce samorządowców wszystkich Gmin, którzy we mnie uwierzyli i mnie wspierają, poświęcają swój prywatny czas włączając się w prace na rzecz LGD. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Irena Bielawska Zaproszenie na wystawę polsko-litewską Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w wystawie rękodzieła i produktów lokalnych polskich oraz litewskich, z udziałem władz samorządowych ze strony polskiej i litewskiej, która odbędzie się podczas wizyty studyjnej partnerów litewskich - przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i samorządowego z terenu działania grup: Stowarzyszenia Vietos Veiklos Grupė Radviliškio lyderis oraz Stowarzyszenia Raseinių Rajono Vietos Veiklos Grupė Raseinių Krašto Bendrija". Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą Południowe Mazowsze Radviliskis/Raseiniai. Kooperacja. Wystawa odbędzie się 22 listopada w sali widowiskowej Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach. Początek - godzina Konkurs Regionalny Znak Jakości rozstrzygnięty Znamy już zwycięzców konkursu Regionalny Znak Jakości, w którym można było wygrać aż 1000 zł. Celem Konkursu była promocja zasobów obszaru subregionu Południowe Mazowsze oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych. W związku z tym w szranki stanęli między innymi: masarze, piekarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz twórcy regionalni. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych kapituła konkursowa wyłoniła po jednym najlepszym z dwóch kategorii: produkt materialny oraz produkt usługa. Wybór nie był łatwy. Wytwórcy nagrodzonych produktów, oprócz nagród o wartości 1000 tys., uzyskają prawo do posługiwania się godłem - Regionalny Znak Jakości, w odniesieniu do nagrodzonych Targi połączone będą z degustacją produktów lokalnych m.in: wędlin, pieczywa, owoców i warzyw, soków, itp. Zaprezentowane będą również tradycyjne produkty litewskie m.in: miód, suszone owoce, soki, herbata, przyprawy. Amatorzy sztuki będą zaś mogli zapoznać się z lokalną twórczością m. in: z haftem, rzeźbą, malarstwem, koronkarstwem, ceramiką, czy zobaczyć wyroby ze skóry, kamienia, wosku i kasztanowca. Wystawa okraszona będzie ponadto występami artystycznymi dzieci oraz lokalnych zespołów wokalnych. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z partnerami litewskimi prosimy o kontakt z biurem - Kozienice, ul. Radomska 23 (godz. 9-17), tel , Serdecznie zapraszamy. produktów, otrzymają tablice informacyjne z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowaliśmy drobne upominki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas targów polsko -litewskich 22 listopada. Kategoria produkt materialny: 1. Rzeźba: Zbigniew Kurasiewicz 286 pkt. 2. Zakład masarski Sławomir Grzęda 241 pkt. Otwarcie kolejnej siłowni pod chmurką tuż tuż Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu najwyraźniej przypadło do gustu mieszkańcom Kozienic, ponieważ na chodnikach zaroiło się od biegaczy i amatorów sportu. Coraz chętniej kozienicznie korzystają również ze sprzętów siłowni zewnetrznych. W związku z tym nasze Stowarzyszenie postanowiło utworzyć drugą już z kolei siłownię pod Siłownie zewnętrzne to część projektu współpracy międzynarodowej pt. Południowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja. Pierwsza z nich została otwarta 5 października na placu parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach i już cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nowy fitness klub znajduje się na Osiedlu Piaski pomiędzy budynkami Hamernicka 13, a Hamernicka 15 przy ul. Kościuszki. Uroczyste otwarcie nastąpi już 14 listopada. Siłownia zewnętrzna składa się z dziewięciu urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń sprawnościowych na świeżym powietrzu. W jej skład wchodzą: biegacz, twister, wahadło, duże i małe koła Tai Chi, wioślarz, podciągacz, narciarz oraz wypychacz. Siłownia jest ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich chętnych, więc każdy może z niej korzystać, nie ponosząc 3. Piekarnia L. Szeliga & A. Nercz & M. Żarłak 212 pkt. 4. Rękodzieło Gabriela Nikorzewska 188 pkt. 5. Mydlarnia "Powrót do natury" Robert Kucharski 173 pkt. Kategoria produkt usługa: 1. Agroturystyka Stanisława Kowalczyk 248 pkt. 2. Agroturystyka Krystyna Jaroszek 235 pkt. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia. Aleksandra Wieczorek Siłownia zostanie otwarta 14 listopada. przy tym żadnych opłat. liczby osób amatorsko uprawiających sport oraz integracji lokal- Z naszej strony mamy nadzieję, że przedsięwzięcie będzie budziło duże zainteresowanie wśród Serdecznie zapraszamy do konej społeczności. mieszkańców Kozienic, jak również przyczyni się do zwiększenia Aleksandra rzystania z siłowni. Wieczorek Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Andrzej Gogacz i Prezes LGD Puszcza Kozienicka Irena Bielawska. Podziękowania W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Kozienicach, składam na ręce Pani Ireny Bielawskiej Prezesa Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka serdeczne podziękowania za nieodpłatne przekazanie i zamontowanie przy ul. Kościuszki w Kozienicach 9 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, których łączna wartość wynosi ,00 zł. Zrealizowany projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób amatorsko uprawiających sport oraz integracji lokalnej społeczności Jestem przekonany, że Państwa współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową, zarówno przy tym przedsięwzięciu jak i innych projektach, owocować będzie z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Ziemi Kozienickiej. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Andrzej Gogacz

7 GMINA GŁOWACZÓW 7 Warto dalej iść tą samą, sprawdzoną drogą Ponad 20 milionów złotych w latach wydała na inwestycje Gmina Głowaczów. O bardzo udanej kadencji i planach na przyszłość mówi wójt Stanisław Bojarski. Wójt Gminy Głowaczów Stanisław Bojarski. Ostatnie lata były obfite w inwestycje. Czy mógłby Pan dokonać małego podsumowania? Mimo ograniczonych możliwości finansowych naszej gminy, sukcesywnie realizowaliśmy kolejne zadania, pozyskiwaliśmy środki na inwestycje. W ciągu 4 lat powstało m.in. 15 km dróg gminnych (asfaltowych i betonowych), 4 km chodników i ścieżek rowerowych, 3 studnie głębinowe, kompleksy sportowo-rekreacyjne i place zabaw, 20 km sieci wodociągowej, 1 km kanalizacji, parkingi. Ponadto zakupiono 340 zestawów komputerowych, zainwestowano w dostęp do Internetu. Należy też pamiętać o licznych remontach - remiz, szkół, ośrodków zdrowia Kompleks sportowo-rekreacyjny wygląda imponująco. i zakupach sprzętu, samochodu czy autobusu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzięki współpracy naszej gminy z innymi podmiotami, zainwestowano ogromne, liczone w milionach, pieniądze na remont drogi krajowej nr 48 od Miejskiej Dąbrowy do Maciejowic. Jak to wygląda w liczbach? W ciągu całej kadencji, na inwestycje wydaliśmy ponad 20 milionów zł, z czego w tym roku około 7 mln zł. Tak duże wydatki inwestycyjne, przy naszym skromnym budżecie rzędu mln zł, były możliwe dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym tych z Unii Europejskiej. Tylko w tym roku było to około 4 mln zł: 500 tys. na drogi, 600 tys. na place zabaw i kompleksy sportowo-rekreacyjne, 1,4 mln zł na hydrofornię i kanalizację ul. Przecinka w Brzózie i 1,3 mln zł na zakup komputerów. Dorobek z całą pewnością jest imponujący. Nic w tym dziwnego, że zdecydował się Pan dalej kandydować... Chciałbym dalej iść tą drogą, którą obrałem, pracować na rzecz poprawy stanu oświaty, ale także wspomagać rozwój sportu. Nie zapominam także o inwestycjach w infrastrukturę, czy to wodno-kanalizacyjną czy drogową. Zawsze powtarzam, że jestem wójtem dla dzieci i młodzieży. W naszych najbliższych planach jest budowa hali sportowej wraz ze stołówką w Brzózie, aktualnie posiadamy już projekt i pozwolenie na budowę. To takie największe pragnienie na przyszłą kadencję. Wszyscy musimy uzmysłowić sobie, ze największym dobrem jest dobro dzieci. W rozmowach z dyrektorami szkół często powtarzam, że jedno dziecko to jak cała gmina. W listopadzie podpiszemy umowę na wykonanie tej inwestycji. Cały koszt wyniesie około 2,8 mln zł. Będę się starał, aby dokonać oficjalnego przecięcia wstęgi już 1 września roku szkolnego 2017/18. Ponadto planujemy budowę placu zabaw w Ursynowie i Przejeździe, a także - co ważne - poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci i młodzieży. Oświata to bez wątpienia Pana priorytet, a jak kształtują się plany dotyczące innych sfer działalności gminy? Kolejnym takim ważnym tematem jest sport. Chcemy rozwijać bazę sportową, wspierać Legion Głowaczów i UKS-y. Istotne jest także utrzymanie kadry trenerskiej oraz organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców. Idąc dalej, ciągle rozbudowu- Jedno dziecko to jak cała gmina. jemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Obecnie posiadamy już dokumentację potrzebną do budowy oczyszczalni ścieków w Wólce Brzózkiej. Kolejne obiekty staną w Bobrownikach i Mariampolu. Sporządziliśmy także dokumentację do budowy kanalizacji sanitarnej w 7 miejscowościach: Wólce Brzózkiej, Cecylówce-Brzózkiej, Przejeździe, Marianowie, Stanisławowie, Ursynowie, Działkach Brzóskich i Maciejowicach- -Podlas. W dalszej kolejności zajmiemy się kolejnymi miejscowościami, a tam gdzie nie będzie możliwa budowa kanalizacji, zastosujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kolejna istotna sprawa to drogi gminne. W planach mamy budowę dróg w miejscowościach: Brzóza (ul. Polna, Długa, Nadrzeczna, Stara Brzóza), Głowaczów (ul. Targowa, Długa, Górna), Rogożek, Dąbrówki, Ignacówka Grabnowolska, Henryków, Helenów, Stawki- -Ignacówka, Zieleniec, Sewerynów, Studnie, Łukawa, Kosny, Bobrowniki, Lipska Wola i Klementynów. Pamiętamy także o strażakach z OSP. Chcemy rozbudować remizę w Lipie, a także zmodernizować te w Brzózie, Ursynowie, Miejskiej Dąbrowie i Bobrownikach. W planach są także zakupy samochodów dla OSP Ursynów, Głowaczów i Cecylówka-Brzózka. Pozostałe planowane inwestycje dotyczą zakupu kolejnych komputerów dla osób objętych programem walki z wykluczeniem cyfrowym, podnoszenia estetyki miejsc użyteczności publicznej, a także - co bardzo ważne - planujemy modernizację świetlicy w Jasieńcu i budowę nowej w Marianowie. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że sukcesywnie realizuje Pan powierzone zadania... Realizacja wszystkich zadań, które wykonaliśmy od 2002 roku, a więc od czasu kiedy zostałem wójtem, to zasługa bardzo dobrej współpracy wójta z radnymi, pracownikami Urzędu Gminy, w tym sekretarzem i skarbnik, sołtysami, dyrektorami szkół i wszystkimi mieszkańcami naszej gminy. Tak naprawdę wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę, bo tylko wspólna praca daje owoce, które chcemy osiągnąć. Zwracam się z wielka prośbą do wyborców, aby oddali głos według swojego uznania, bo powierzają swoją przyszłość w ręce wybranych gospodarzy tej gminy. Niech każdy mieszkaniec wybierze to, co dla niego najlepsze. PROJEKT PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GŁOWACZÓW w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowity koszt realizacji Projektu: ,00 PLN. UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: ,00 PLN Środki krajowe (dotacja celowa): ,00 PLN Największy projekt informatyczny na Ziemi Kozienickiej dobiega końca Mieszkańcy mają już komputery w domach. Właśnie dobiegła końca instalacja 150 zestawów komputerowy wraz z drukarkami w wybranych gospodarstwach domowych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie: 8.3. Gmina Głowaczów otrzymała na jego realizację dofinansowanie z funduszy UE w wysokości ok złotych, tj. 100% kosztów kwalifikowanych. Jak mówi kierujący projektem Piotr Kozłowski: - Beneficjenci przez 7 lat będą korzystali z tego sprzętu i Internetu bezpłatnie, a 300 mieszkańców zostało przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Przypomnijmy, że wniosek Gminy Głowaczów zajął wysokie 10 miejsce spośród 620 samorządów z całego kraju. To kolejny taki sukces Głowaczowa, gdyż w poprzedniej edycji gmina otrzymała ok. 2,3 miliona zł, za które zakupiono m.in. 190 zestawów komputerowych i przeszkolono 200 mieszkańców. W sumie, w obu edycjach komputery trafią do ponad 12 % gospodarstw domowych na terenie gminy Głowaczów, co jest wynikiem bardzo wysokim w skali kraju i najwyższym w regionie. Wielkie zainteresowanie oraz pozytywny odzew społeczeństwa skłoniły mnie do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w realizację w/w projektów, z dobrym skutkiem dla naszych mieszkańców, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać z otrzymanego sprzętu mówi Wójt Gminy Stanisław Bojarski. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Sekretarz wraz beneficjentem sprawdzają sprzęt.

8 8 Kandydatka do Rady Miejskiej Gminy Kozienice Lena NOWEL Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość Okręg wyborczy 13 Lista nr 3 Pozycja 1 Mam 61 lat, wykształcenie ekonomiczne, dorosłego syna i dwoje wnucząt. Mieszkam w Kozienicach od ponad 40 lat. Znam problemy i bolączki naszych mieszkańców. Kandyduję po to, aby móc je rozwiązywać. Szanuję ludzi, kocham zwierzęta, myślę o przyszłości naszego miasta. Moim priorytetem są miejsca pracy dla kobiet po 50-tym roku życia. Dziękuję za każdy oddany głos. Kandydatka na Piątkę z Plusem Wasza Kandydatka do Rady Powiatu Kozienickiego. Teresa Bogumił Szanowni Wyborcy, Posiadam wykształcenie wyższe na kierunku Kierownictwo i Przywództwo w Społecznościach Lokalnych z Prawem Samorządowym. Moją pasją jest praca z ludźmi, jestem społecznikiem i zawsze staję po stronie dobra drugiego człowieka. Z mojej inicjatywy lokalne społeczeństwo mogło uczestniczyć w wielu akcjach, szkoleniach czy wyjazdach. Zawodowo jestem związana z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń. Oddając na mnie swój głos, masz gwarancję że zrobię wszystko, abyś za 4 lata ponownie oddał głos na moją osobą. Wulkan na Mistrzostwach Podkarpacia w Karate 26 października w Tarnobrzegu, w Hali Sportowej MOSiR odbyły się Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia konkurencjach walki. W rywalizacji udział wzięło blisko 140 zawodników z niemal całego kraju. Zawody zorganizował Tarnobrzeski Klub Karate pod kierownictwem sensei Grzegorza Uzara 1 dan.). NKSW Wulkan reprezentowało pięciu zawodników pod opieką sensei Andrzeja Suwały 3 dan oraz sempai Tomasza Krekory 1 kyu. LISTA nr 3 POZYCJA 5 Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość Wyniki naszych zawodników: kat. junior plus 65 kg 3 miejsce - Michał Miśkiewicz kat. junior starszy do 60 kg 1 miejsce - Gabriel Cwil kat. junior starszy do 70 kg 1 miejsce - Adam Cieślakowski 2 miejsce - Mateusz Wieczorek kat. junior starszy - do 80 kg 1 miejsce - Karol Majewski FOTO OCZKO Nie zapominają o przeszłości Kwiaty składa Anna Majdak, kandydatka z listy PiS do Rady Miejskiej w Kozienicach. Fot. Arkadiusz Molenda. 11 listopada miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Legionów Polskich na cmentarzu w Kozienicach. Na fotografii kwiaty składa delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości z Dariuszem Piwońskim na czele.

9 Razem zmieniamy Gminę na lepsze O ogromnych zmianach jakie zaszły na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko mówi wójt Piotr Leśnowolski, podsumowując kadencję. Co uznaje Pan za największy sukces w ciągu trzech lat Pana skróconej kadencji? Swoją służbę na stanowisku wójta rozpocząłem dokładnie 2 września 2011 roku w warunkach trudnych i niestandardowych. Nasza gmina jednak wymagała natychmiastowych działań, musiałem nadgonić stracony przez poprzedników czas. Natychmiast zabrałem się do pracy i z efektów jestem dziś zadowolony. Zawsze można więcej, lepiej, szybciej. Jednak jak się popatrzy na całość inwestycji przeprowadzonych przeze mnie w tym krótkim okresie, to należy być zadowolonym. Największą zrealizowaną inwestycją jest może niewidoczna dla Mieszkańców, ale bardzo ważna ze strategicznego punktu widzenia, nowa oczyszczalnia ścieków wraz z przebudową istniejącej części. Na ten cel pozyskałem ,05 zł środków unijnych. Dzięki nowej oczyszczalni nie będziemy mieli problemu z rozbudowującą się siecią kanalizacyjną. Ukończyliśmy kolejne etapy kanalizacji w Jedlni południowej oraz kanalizację w Groszowicach, Lasowicach i Myśliszewicach. Bez wątpienia sukcesem jest nowy deptak ze ścieżką rowerową nad zalewem w Jedlni-Letnisko. Towarzyszy mu nowa infrastruktura - plac zabaw, siłownie napowietrzne, nowe molo i parkowe latarnie. To także zostało wykonane przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Udało mi się doprowadzić również do wybudowania przy ZSO w Jedlni-Letnisko nowoczesnego Orlika. Na jego budowę pozyskałem środki zewnętrzne w kwocie zł. Są wreszcie ważne inwestycje drogowe, które realizowaliśmy jako gmina lub też przy współpracy z innymi podmiotami, jak chociażby modernizowana właśnie ulica Radomska, ulica Poranna w Sadkowie-Górkach, droga gminna w miejscowości Rajec Poduchowny - Kozaczka oraz ulice w centrum Jedlni. Całość minionego okresu szczegółowo podsumowałem w wydanym folderze Razem Zmieniamy Gminę, który trafił już do domów mieszkańców naszej gminy. Zachęcam do zapoznania się z tym podsumowaniem. Folder jest dostępny również na stronie Czego się Panu nie udało zrealizować w minionej kadencji, w których obszarach można było wykonać więcej? Nie mogę powiedzieć żebym w jakimś obszarze nie wykonał tyle pracy, ile jest potrzebne. Wykonuję tyle zadań, ile jest na obecną chwilę możliwe. Przygotowałem projekt przebudowy istniejącej byłej kaplicy w Groszowicach pod filię ośrodka zdrowia. Takie było oczekiwanie mieszkańców kilku okolicznych sołectw. GMINA JEDLNIA-LETNISKO Niestety głosami 8 radnych projekt w tym roku przepadł. Szkoda, że kwestie polityczne wzięły górę nad dobrem mieszkańców. Projekt jest gotowy, uzyskałem poparcie 570 mieszkańców w tej kwestii, pozostaje mieć nadzieję, że nowi radni gminy poprą tą pożądaną inwestycję. W tym roku udało się nam jako gminie Jedlnia-Letnisko pozyskać na własność teren od PKP, na którym znajduje się plac targowy. Rozpocząłem starania sądowe w tej kwestii i się udało, ale nie wystarczyło czasu na budowę nowego targowiska. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji pozyskamy na ten cel środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w Jedlni- -Letnisko powstanie miejsce do handlu, odpowiadające wysokim standardom i oczekiwaniem, zarówno osób sprzedających, jak i kupujących. Zamierzam przeprowadzić w tym zakresie niezbędne konsultacje społeczne. Czy w czasie minionej kadencji skupiał się Pan wyłącznie na inwestycjach strukturalnych? Zaniedbania jakie zastałem po poprzednikach wymuszają konieczność stawiania jako priorytetów inwestycji infrastrukturalnych. Ale działamy dwutorowo. Inwestowanie w ludzi, szczególnie w młodzież, procentuje i jest działaniem długofalowym. W okresie mojej kadencji pozyskaliśmy z różnego rodzaju projektów unijnych 5 milionów złotych na dofinansowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych i projektów społecznych. Pozyskałem też zł środków unijnych na komputery i łącza internetowe dla najuboższych rodzin z naszej gminy. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg i niebawem komputery trafią do zakwalifikowanych rodzin. W latach zorganizowaliśmy kilkadziesiąt imprez plenerowych, jak chociażby dwukrotnie dożynki, strefę kibica na Euro 2012, biegi, turnieje sportowe oraz liczne konkursy. Aktywnie wspieram też nasz Gminny Klub Sportowy Jodła, który pierwszy raz w swej ponad 60-letniej historii awansował do Ligi Okręgowej. Cieszę się, że stało się to za mojej kadencji i wiem, że nasze bezpośrednie wsparcie w dużej mierze się do tego przyczyniło. Złożyłem wniosek o dofinansowanie unijne na budowę nowego stadionu Jodły w Kolonce. Jesteśmy gminą, w której mocno zakorzenione są tradycje patriotyczne. Zawsze z okazji świąt narodowych organizujemy różnego rodzaju uroczystości i obchody. W 2012 roku, prawdopodobnie pierwszy raz w regionie radomskim, zorganizowaliśmy dla młodzieży edukacyjną grę miejską poświeconą Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski. Polskiemu Państwu Podziemnemu. To nowy, atrakcyjny sposób pokazywania historii młodemu pokoleniu. Jestem zdania, że obowiązek pamiętania o narodowych bohaterach spoczywa także na władzach samorządowych. Jakie były źródła finansowania zrealizowanych projektów? W okresie gmina Jedlnia-Letnisko pozyskała z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na inwestycje kwotę ponad 6 milionów złotych. Łączna wartość inwestycji we wskazanym okresie wynosi ponad 22 miliony złotych. Do tego dochodzą inwestycje tzw. obce, czyli finansowane ze środków pozabudżetowych. Mam tu na myśli np. ulicę Radomską wraz z modernizacją linii energetycznej na całej jej długości, ulicę Poranną czy gazyfikację na terenie gminy. Jak ocenia Pan stan finansów gminy i czy w Pana ocenie wypracowane wskaźniki są zadawalające? W roku 2013 dochód wykonany przez gminę Jedlnia-Letnisko wyniósł ponad 34,5 miliona złotych. To o przeszło 3.5 miliona złotych więcej niż w roku Od początku mojej pracy na stanowisku wójta konsekwentnie prowadzimy politykę finansową zmierzającą do stałego zmniejszania zadłużenia. W latach zadłużenie gminy zostało zmniejszone o zł. W związku z tym zmniejszyły się także koszty obsługi, czyli odsetek od kredytów. Liczne kontrowersje wzbudzał swego czasu Fundusz Sołecki. Czy jest Pan zadowolony z jego wprowadzenia? Jak najbardziej jestem bardzo zadowolony z wprowadzenia tego powszechnie stosowanego już rozwiązania. Dzięki temu z budżetu gminy wyodrębnione zostały środki przeznaczone na realizację konkretnych przedsięwzięć, o których decydują sami mieszkańcy danego sołectwa. Czasem nawet te wydawałoby się niewielkie zadania jak np. ustawienie wiaty przystankowej, utwardzenie drogi, oczyszczenie rowów, służą poprawie życia mieszkańców w danym terenie i są dla nich ważne i pożyteczne. Dodam, że łączna wartość zadań zrealizowanych w latach w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła ,68 złotych. Na ile udało się, w Pana ocenie, zmienić gminę Jedlnia- -Letnisko w ciągu ostatnich trzech lat? Oprócz zmian w obszarze inwestycyjnym, które nie zawsze są widoczne, ale rzecz jasna najbardziej potrzebne, zaszła ogromna zmiana wizerunkowa naszej gminy. Udało się 9 Sfinansowano ze środków KWW Razem dla Gminy odtworzyć rekreacyjno-turystyczny charakter gminy, zwłaszcza w samej Jedlni-Letnisko. Na terenie całej gminy natomiast intensywnie uprawiana jest turystyka rowerowa i piesza. W ramach projektu unijnego powstała specjalna strona internetowa dedykowana temu obszarowi Według opinii wielu mieszkańców zwycięży Pan w pierwszej turze wyborów. Co w kolejnej kadencji będzie dla Pana najważniejsze? Życzyłbym sobie rzecz jasna wygrania wyborów w pierwszej turze. Na spotkaniach z Mieszkańcami faktycznie spotykam się z licznymi wyrazami poparcia, ale musi się ono jeszcze przełożyć na wynik wyborczy. Co do drugiej części pytania - o swoim programie poinformowałem już szczegółowo we wspominanym folderze podsumowującym moją skróconą kadencję oraz na stronie internetowej naszego Komitetu Wyborczego. Liczę na to, że Mieszkańcy po zapoznaniu się z tym opracowaniem, pozytywnie ocenią moją dotychczasową pracę i obdarzą mnie zaufaniem na kolejne 4 lata. Zachęcam zatem wszystkich do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach i poparcia mojej kandydatury na stanowisko wójta gminy Jedlnia-Letnisko.

10 10 WARKI Muzyczna uczta z okazji 11 listopada Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 w Kościele pw. Św. Biskupa Mikołaja, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. Delegacje szkół z terenu gminy Warka dla uczczenia 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy kilkunastu miejscach historycznych na terenie całego miasta. Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Niepodległości była wieczorna gala muzyczna. Prowadzący Andrzej Zaręba przywitał przybyłych gości m.in.: Burmistrza Warki Dariusza Gizkę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warce Łukasza Celejewskiego i księdza Dziekana Stanisława Dobkowskiego oraz licznie zgromadzoną publiczność. Głównymi bohaterami tego wielkiego wydarzenia artystycznego byli soliści polskich scen operowych i operetkowych - Ewelina Hańska, Iwona Kaczmarek, Bogusław Morka, Ryszard Morka oraz Jan Zakrzewski. Ich wspaniały występ przy akompaniamencie wareckiej orkiestry MODERATO pod batutą Artura Gębskiego w części pierwszej patriotycznej oraz Zespołu Instrumentalnego ALLEGRO pod dyrekcją Andrzeja Płonczyńskiego w drugiej części rozrywkowej podziwiało ponad tysiąc osób zgromadzonych w hali sportowej CeSiR. Prowadzący koncert dziennikarz telewizyjny Żołnierze Wysockiego Razem dla Niepodległej Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA, działająca przy Dworku na Długiej podczas tegorocznego Święta Niepodległości zadebiutowała w barwach 10 pułku piechoty liniowej. Pułk ten tworzył bohater powstania listopadowego Piotr Wysocki. Takie właśnie mundury nosili jego żołnierze w 1831 roku. Podczas prezydenckiego marszu Razem Dla Niepodległej rekonstruktorzy przemierzyli trasę od Grobu Nieznanego Żołnierza aż po Belweder. Po zakończonym marszu odwiedzili tak ważne dla Piotra Wysockiego miejsce jakim były Łazienki. To właśnie przez nie przedzierali się powstańcy aby zaatakować Wielkiego Księcia Konstantego w noc listopadową. GRH WARKA powstała w ramach projektu realizowanego przez Dworek na Długiej przy wsparciu środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina Warka najlepsza w konkursie "Turystyka 6.2" Gmina Warka zajęła 1 miejsce w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 6.2 Turystyka. Projekt pt. Warka turystyczną perłą Mazowsza utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Miasta i Gminy Warka uzyskał w ocenie ekspertów 111 punktów na 115 możliwych. Realizacja projektu już się rozpoczęła. Trwa przebudowa tzw.,,deptaka przy Szkole Podstawowej nr 2. Ponadto w ramach projektu zaplanowano jeszcze następujące działania: przebudowę tzw.,,parku Saskiego (nowe nawierzchnie i zieleń, wytyczenie nowych alejek, stylowe oświetlenie i ławeczki), budowę ścieżki nad Pilicę wzdłuż ulicy Mostowej ( ścieżka od ul. Powstańców Styczniowych ma prowadzić aż do Pilicy i kończyć się utwardzonym terenem pozwalając na organizację rekreacji przystosowaną dla rodziców z wózkami, rowerów i pieszych, zapewniając bezpieczeństwo poprzez odseparowanie od ruchliwej drogi wojewódzkiej), opracowanie i wydanie szeregu materiałów promocyjno-informacyjnych takich jak: mapy, przewodniki, opracowanie i usytuowanie na terenie całej gminy tablic informacyjnych i edukacyjnych, i komentator muzyczny Leszek Bonar każdorazowo wprowadzając publiczność w świat o którym śpiewali artyści powodował, że słuchanie przepięknych utworów było jeszcze bardziej przyjemne. Zachwycona publiczność dziękowała artystom owacjom na stojąco. Ze sceny padły słowa uznania i podziękowania dla głównego organizatora koncertu Urzędu Miejskiego w Warce i jednostek podległych. To był piękny finał wareckiego Święta Niepodległości. Samolot nową wizytówką Warki W piątek, 7 listopada nastąpiło oficjalne odsłonięcie i poświęcenie odrestaurowanego pomnika Bohaterskich Lotników 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w nowej lokalizacji. Na uroczystość przybył powitany niezwykle gorącymi oklaskami 98-letni płk Mieczysław Podgórski Honorowy Obywatel Warki, pilot, który prowadził jeden z myśliwców 23 sierpnia 1944 kiedy to 1. PLM Warszawa przechodził chrzest bojowy, osłaniając działania lotnictwa szturmowego w rejonie Warki. Płk. Podgórski nie krył wzruszenia i jednocześnie podziwu dla lokalnego samorządu za niezwykle aktywne działania pielęgnujące historię i tożsamość lokalną. Jak sam stwierdził nowa lokalizacja odnowionego pomnika i jego wyeksponowanie to piękna wizytówka Warki i działalności Pułku. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Warka Dariusz Gizka, Starosta Powiatu Grójeckiego Marian Górski, dowódca 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego płk Andrzej Kozera oraz Dziekan Dekanatu Wareckiego ks. Stanisław Dobkowski, który następnie poświęcił pomnik. Wojskowy ceremoniał składający się m.in. z Apelu Pamięci i Salwy Honorowej oraz oprawę muzyczną zapewniły wchodzące w skład Sił Powietrznych RP: 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny oraz Orkiestra Wojskowa z Radomia. W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu grójeckiego w tym miasta i gminy Warka kwiaty pod pomnikiem złożył Starosta Grójecki wraz z Burmistrzem Warki. Na zakończenie uroczystości, wykonanie nowych witaczy, usytuowanie lunety w punkcie widokowym, stworzenie bezobsługowej gry z użyciem smarfonów w oparciu o QR kody, stworzenie bezobsługowych punktów informacyjnych na trasach dojazdowych do Warki. prowadzący ją dyrektor Dworku na Długiej Andrzej Zaręba podziękował wszystkim za udział, szczególnie podkreślając fakt iż teraz pomnik zlokalizowany przy noszącym imię 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych może być dla społeczności szkoły namacalną lekcją historii a dla wszystkich mieszkańców Warki i odwiedzających ją osób kolejnym pięknym miejscem przypominającym, że przeszłość i pamięć o niej powinna być nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju każdego pokolenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na warka.pl/samolot. Wywołali DUCHA w Dworku 8 listopada w wareckim domu kultury Dworek na Długiej miało miejsce pierwsze spotkanie z Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii DUCH I rzeczywiście dzieci uczestniczące w wykładzie wywołały Ducha Ducha niezwykle ciekawej historii. Nie było to spotkanie z dużą ilością dat, nazw bitew czy trudnych imion władców. Mali studenci poznali historię jaką nie sposób jest znaleźć w szkolnym podręczniku. Słuchali bowiem wykładu na temat higieny w dawnych czasach. Zaskakujące fakty, które przedstawił prowadzący Marcin Chodorowski wzbudziły w dzieciach niezwykły entuzjazm, czasem śmiech a czasem niedowierzanie Bo jak można nie myć nóg przez 5 miesięcy?! Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii DUCH pokazał dzieciom, że historia wcale nie musi być nudna. Co więcej może być niezwykle interesującym początkiem podróży przez wieki. Kolejne spotkanie już 22 listopada.

11 GMINA POLICZNA Warto wiedzieć, zanim się zagłosuje O mijającej kadencji, wykonanych inwestycjach, dobrej współpracy z mieszkańcami i planach na przyszłość mówi Stanisław Pająk, Wójt Gminy Policzna. 11 Dlaczego podjął Pan decyzję o kandydowaniu? Jestem człowiekiem czynu, lubię pracę z ludźmi. Jestem do niej odpowiednio przygotowany. Z zawodu jestem nauczycielem, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ponadto ukończyłem administracyjne studia podyplomowe, potrzebne do kierowania gminą. W przeszłości pełniłem różne funkcje kierownicze. Byłem dyrektorem szkoły, zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół, a także przez jedną kadencję Naczelnikiem Gminy Policzna. Musimy mieć na uwadze, że w tej kadencji rozpoczęliśmy wiele spraw, należy je dokończyć. Dotychczasowa praktyka potwierdza, że wiem gdzie pukać, jak szukać środków i realizować zadania. Nigdy nie rzucam słów na wiatr. Chciałbym po tej kadencji spokojnie zakończyć wójtowanie. Jak wygląda Gmina Policzna w ocenie nią kierującego? Przyznam nieskromnie, że nie muszę się wstydzić. Nasze osiągnięcia na różnych płaszczyznach z całą pewnością wyróżniają nas na tle samorządów z naszego regionu, inni mają nam czego zazdrościć. Nasza gmina jest w całości zwodociągowana, mamy dwie oczyszczalnie ścieków, dwa tartanowe boiska wielofunkcyjne (przy obu szkołach), pełną 400-metrową tartanową bieżnię okólną takiego obiektu nie ma wiele powiatów. Idąc dalej, w naszej gminie funkcjonują dwa przedszkola, które zapewniają opiekę wszystkim tego potrzebującym dzieciom z terenu gminy. Zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne. Lampy rtęciowe zostały wymienione na sodowe, które są bardziej oszczędne w eksploatacji. W miejscowościach położonych wzdłuż drogi krajowej nr 79 oraz w Czarnolesie, który jest wizytówką naszej gminy, przebiega linia gazociągu. Zbudowaliśmy także wiele dróg asfaltowych. Miałem udział przy wszystkich w/w zadaniach bądź na etapie planowania bądź wykonania. Duża w tym zasługa rad gminy, z którymi miałem przyjemność pracować, samych pracowników Urzędu Gminy, którzy zajmowali się danymi zadaniami i oczywiście samych mieszkańców, którzy zgłaszali określone potrzeby, czasem krytykowali, ale jednocześnie podpowiadali inne, lepsze rozwiązania. Cenię sobie konstruktywną krytykę. Które dokonania z ostatniej kadencji sprawiły Panu największą satysfakcję? Przede wszystkim zaasfaltowanie bardzo dużej ilości dróg gminnych łącznie 25 km. Zresztą to zadanie było oczkiem w głowie radnych Rady Gminy. Tego okna na świat oczekiwali nasi mieszkańcy. Z roku na rok przybywa zarówno środków lokomocji, jak i sprzętu rolniczego. Nic w tym dziwnego, że każdy chce się swobodnie i bezpiecznie przemieszczać. Ale oczywiście zrobiono dużo więcej. Na terenie gminy mamy dwie stacje wodociągowe i duże przepompownie, dlatego niezwykle istotna jest jakość tych urządzeń, a co za tym idzie samej wody. W związku z tym przeprowadziliśmy ich modernizację, oczyściliśmy odżelaziacze, poprawiliśmy ogólny stan techniczny tych urządzeń. Ważne było również zakończenie kanalizacji Czarnolasu, Policzny i Dąbrowy Lasu. Łącznie wykonaliśmy ponad 6,5 km kanalizacji. Ponadto zakupiliśmy ciągnik ZETOR z beczką asenizacyjną Meprozet, koparko-ładowarkę JCB oraz samochód Volkswagen Caravelle i kosiarkę bijakową do poboczy. Wszystkie sprzęty są oczywiście nowe. Beczką odbieramy ścieki z szamb zlokalizowanych na terenie gminy i zrzucamy je do wspomnianych wyżej oczyszczalni ścieków. Koparko-ładowarką usuwamy w pierwszej kolejności awarie sieci wodociągowej, aby przerwy w dostawie wody dla naszych mieszkańców były jak najkrótsze. Wykorzystujemy ją również do prac drogowych bądź świadczymy usługi. Może to drobna sprawa, ale też cieszy. Zamontowana została ostatnio siłownia zewnętrzna (park fitness) dla wszystkich chętnych do poprawienia sobie kondycji fizycznej. Urządzenie zostanie sfinansowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój. Jak prezentuje się budżet gminy? Jak wyglądają obciążenia, wydatki? Około 1/3 budżetu stanowią dochody własne, czyli z podatków naszych mieszkańców i zakładów pracy. Pozostałe 2/3 to subwencje i dotacje, które nie rosną, a zadań stojących przed nami przybywa. Dlatego ważną rolę spełniają pieniądze pozyskane z zewnątrz. Przypomnę tylko, że pierwszy SAPARD w Powiecie Zwoleńskim dostało dwie gminy, w tym nasza. Spróbuję podać kilka bieżących przykładów pozyskiwania środków. Uzyskaliśmy: prawie 1,4 mln zł na kanalizację Policzny, blisko 370 tys. na boisko do małych gier, ponad 600 tys. na kanalizację Czarnolasu, ponad 130 tys. na parking przed Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, na realizacje programów szkolnych (np. Otwarte Przedszkola, Dziecięca Akademia Przyszłości, Nowoczesna i Przyjazna Szkoła) ponad 700 tys. zł. Ponadto pozyskiwaliśmy pieniądze na drogi gminne: w Czarnolesie 65 tys., Aleksandrówce 58 tys., Zawadzie Starej prawie 60 tys. czy Jabłonowie niemal 88 tys. zł. Na w/w samochód VW Caravelle wartości 150 tys. zł wydaliśmy z budżetu niecałe 50 tys., reszta środków pochodziła z zewnątrz. Takich przykładów wymieniłbym jeszcze więcej. Środki te pochodziły m.in. z PROW, RPO, WFOSiGW, Funduszu Gruntów Wyłączonych z Produkcji Rolnej i innych. Tam, gdzie tylko można piszemy wcześniej programy, składamy wnioski, a następnie ubiegamy się o środki finansowe wspierające nasz skromny budżet. Musimy pamiętać, że do każdej kwoty z zewnątrz potrzebny jest wkład własny, często przekraczający 50 % wartości inwestycji. Czy wszystko szło po waszej myśli? Smuci mnie to, że nie udało się zmodernizować odcinka drogi powiatowej w Czarnolesie. Ze swojej strony deklarowaliśmy znaczny wkład finansowy, wysoce przekraczający dotychczasowe udziały samorządów gminnych w powiatowych schetynkówkach. Zmuszeni też byliśmy pobrać pożyczkę z WFOSiGW w wysokości 2,7 mln zł na kanalizację w Czarnolesie. Łączna kwota odsetek w tym wypadku wyniesie ponad 460 tys. zł. Jakie zadania, priorytety widziałby Pan na najbliższą kadencję? Zakończyć asfaltowanie dróg gminnych, co można zrobić w ciągu dwóch lat. W ramach zadań proekologicznych realizować program kanalizacji w gminie, oparty głównie o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Musimy też pamiętać o pomocy bezrobotnym i ludziom starszym, np. poprzez szerszą aktywizację. Istotne będzie także rozszerzenie zakresu usług i poprawa warunków gabinetu rehabilitacji. Będziemy wspierać oświatę, Stanisław Pająk, Wójt Gminy Policzna. kulturę, sport i bezpieczeństwo (OSP). Zwiększymy starania o środki z zewnątrz, w tym unijne, aby lepiej i szybciej realizować te zadania, których oczekują od nas mieszkańcy. Bardzo ważnym jest słuchać ludzi, ich głosów, współpracować z nowo wybraną Radą Gminy i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Czy to nie są nazbyt wygórowane plany? Zadania, które wymieniłem to minimum oparte o realny budżet, a nie żadne obiecanki czy fantazje. Za moje słowa biorę pełną odpowiedzialność. W moim programie jest także miejsce na zmiany bądź nowe propozycje ze strony mieszkańców. Trzeba też pamiętać o bieżących potrzebach, takich jak np. remonty szkół, ich dachów czy elewacji, a także o innych obiektach mienia komunalnego (strażnice, hydrofornie, oczyszczalnie). Porozmawiajmy o kampanii, z jakiej partii / komitetu Pan startuje? Jako jedyny z kandydatów nie jestem związany z żadną partią polityczną. Zawsze kandyduję ze społecznego komitetu wyborczego wyborców Razem Budujemy. Jakie jest Pana zdanie na temat zarzutów ze strony konkurentów? W swoich wywodach ograniczają się do mojego wieku (który przecież nie zależy od nas) i zarobków, które ustalane są przecież w ramach określonych przepisów prawa i co ważne odprowadzane Materiał sfinansowany przez KWW Razem Budujemy. są od tych zarobków wszystkie składki, a z tym w codziennym życiu różnie bywa. Z tego co widać, to o dokonaniach moi konkurenci nie chcą mówić. A co sądzi Pan o ich programie? Znam go z ulotek. Podejrzewam, że tak jak oni mój. Tyle, że ja spotykam się z mieszkańcami na zebraniach, z przebiegu których jestem zadowolony. Spotykam się często z podziękowaniami za wspólne dokonania, a także (co bardzo cenię) odpowiedzialnymi propozycjami działań na przyszłą kadencję. W programie konkurentów dominują obietnice, obietnice i obietnice. Pospolita kiełbasa wyborcza bo jak nazwać zapowiedzi realizacji zadań, które nie leżą w kompetencji gminy albo tak odbiegają od naszego budżetu i rzeczywistości, że potrzeba by było kilku kadencji żeby je zrealizować? Wierzę w mądrość i odpowiedzialność wyborców, że nie dadzą się na to nabrać. Zapewniam naszych mieszkańców, że na pewno ich nie zawiodę. Tak jak w przeszłości budowaliśmy linie telefoniczne, wodociągi, oświetlenie czy inne obiekty, tak teraz chciałbym by hasło Razem Budujemy najlepiej opisywało mój program na kolejną kadencję. Chcę działać dla wspólnego dobra gminy i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że mieszkańcy dokonają dobrego wyboru wójta, dobrych radnych do gminy i powiatu, którzy wszyscy razem spełnią ich oczekiwania.

12 12 Hubert CICHECKI Kandydat do Rady Powiatu Kozienickiego Okręg nr 3: Miasto i Gmina Kozienice Lista nr 3 pozycja 18 LISTA nr 3 POZYCJA 18 Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość Rozmawiamy z Krystianem Kilarem, kandydatem na radnego do Rady Gminy w Jedlińsku. W październiku w Siedlcach odbyło się podsumowanie XVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Siedlce - Radom 2013/2014. Jak w tym współzawodnictwie zaprezentowały się szkoły z terenu gminy Jedlińsk? - W ścisłej czołówce znalazło się jedynie Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku zajmując czwarte miejsce. Punkty do klasyfikacji zdobyły także gimnazja we Wsoli i Wierzchowinach oraz szkoły podstawowe z Jedlińska i Wsoli. Placówki te zajęły dalsze miejsca. Czy jest to sukces biorąc pod uwagę, że w trzech ostatnich latach PG w Jedlińsku zajmowało I i dwukrotnie II miejsce? - Oczywiście. Wynik ten należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Zmieniają się roczniki uczniów, a my niezmiennie od początku organizowania mazowieckich igrzysk zajmujemy miejsca w pierwszej szóstce na prawie 300 rokrocznie sklasyfikowanych szkół gimnazjalnych. A przecież w tej rywalizacji biorą udział również szkoły sportowe i placówki z oddziałami sportowymi. W nieoficjalnej punktacji, pod względem sumy zajętych miejsc w poszczególnych latach, zajmujemy I miejsce na Mazowszu. Warto przypomnieć, że nasi uczniowie zdobyli w bieżącym roku 5 medali w finałach imprez ogólnopolskich, w tym 3 złote, wygrywając Gimnazjadę w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, sztafetę 4x100 m na Mistrzostwach Zrzeszenia LZS oraz zdobywając tytuł mistrza w kategorii młodzików w strzelectwie w mistrzostwach LOK. Co wpływa na tak dobre wyniki? Zdolna młodzież czy kadra nauczycielska? - Utalentowanej młodzieży nie Krystian Kilar, 54 lata, żonaty, nauczyciel dyplomowany wych. fiz. w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku. Sędzia tenisa stołowego klasy międzynarodowej, Przewodniczący Kolegium Sędziów Tenisa Stołowego MZTS w Warszawie, członek Zarządu MZTS, członek Zarządu Radomskiego Związku Lekkiej Atletyki, trener lekkiej atletyki w ULKS JEDLIŃSK. Za swą działalność nagradzany i wyróżniany przez stowarzyszenia sportowe PZLA, PZTS, WOPR, TPD, SZS, Automobilklub Radomski, ZS LZS oraz Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego oraz licznymi nagrodami i odznaczeniami resortowymi. brakuje, ale to też sportowa tradycja szkół w Jedlińsku przekazywana przez co najmniej trzecie pokolenie. W ostatnich latach nasze uczennice trzykrotnie zdobywały tytuł Sportowca Roku Powiatu Radomskiego w kategorii młodzieżowej. Na sportowy wizerunek naszego gimnazjum pracujemy wszyscy. Nauczyciele wf-u - Dominika Rybska Strzelczyk, Radosław Ofiara, Roman Wójcik, nauczyciel informatyki Mariusz Kilar, który prowadzi sekcję strzelecką. Swój wkład mają inni nauczyciele z dyrektor Barbarą Walczak na czele oraz rodzice uczniów. Czy w dobie komputerów, gier, portali społecznościowych trudno oderwać młodzież od tej formy spędzania wolnego czasu? - Ważne by ją zachęcić, motywować do wysiłku i systematycznie pracować. Na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowo - rekreacyjnym przychodzi ponad 80. uczniów. A zatem to chyba dobra alternatywa skoro młodzież tak licznie w nich uczestniczy. To tyle o sporcie. Skąd się wziął pomysł na kandydowanie do Rady Gminy? Muszę przyznać, że wypłynął on ze środowiska nauczycielskiego oraz grupy osób doceniających moją działalność i dokonania. W poprzedniej radzie brakowało osób związanych z oświatą, a przecież bardzo istotnym zadaniem własnym gminy są działania w zakresie edukacji publicznej. Myślę, że może przydać się doświadczenie, które nabyłem pracując prawie 10 lat w Kuratorium Oświaty w Radomiu oraz Urzędzie Miejskim w Radomiu. Czy bycie radnym pomoże Panu w dotychczasowej działalności sportowej w szkole czy klubie? Sądzę, że tak. Ale napewno nie zamierzam koncentrować się tylko i wyłącznie na sprawach związanych ze sportem. Jak już wspomniałem, bliskie mi są sprawy oświaty, a także zdrowia i kultury oraz promocji i rozwoju naszej gminy. bm Skatepark wywalczony. Walczymy dalej! Pomożecie? Po raz pierwszy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka PERSPEKTYWY, zorganizowało wydarzenie sportowe Biegaj Jedlanko. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Jedlińsk Wojciecha Walczaka. Dla dzieci odbyły się biegi w kategoriach 4-9 lat oraz lat na dystansach 300m i 1km oraz główny dla dorosłych - 3km. - Mamy nadzieję że akcja Bie- Znowu świecą! gaj Jedlanko zainicjuje coroczne biegi mieszkańców - mówi Aneta Żurowska radna z Jedlanki. - Chciałam serdeczne podziękować za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu biegu Wójtowi Wojciechowi Walczakowi, Prezesowi Stowarzyszenia Biegiem Razem Tadeuszowi Kraska, dyrektor PSP w Jedlińsku Dariuszowi Cielniakowi, dyrektor PSP w Jedlance Beacie Jagielskiej, nauczycielowi wychowania fizycznego PG w Jedlińsku Krystianowi Kilarowi oraz nauczycielom PSP w Jedlance oraz rodzicom. Dziękuję także Adamowi, Ani, Monice i wszystkim tym, którzy zarażają swoją pasją biegania. Wasze wsparcie jest wartością nie do przecenienia - dodaje na zakończenie Żurowska. Po kilku latach ciemności wreszcie zostały uruchomione lampy na krajowej siódemce w gminie Jedlińsk. - Od prawie roku staraliśmy się osiągnąć porozumienie okres 5. lat oświetlenia- konty- remontu nieużytkowanego przez w sprawie lamp mówi sekretarz nuuje października zostało gminy Włodzimierz Dłużewski. podpisane ostateczne porozumienie z GDDKiA o włączeniu - W grudniu 2013 r. został spisany protokół w sprawie uzgodnienia lamp. Generalne dyrekcja etapami włącza wyremontowane warunków finansowania oświetlenia drogi. W związku z czym już obwody oświetlenia. Mamy GDDKiA zobowiązała się do zawarcia umów na dostawę energii wszystkie lampy zostaną urucho- nadzieję, że do końca tego roku oraz do dokonania kapitalnego mione - zakończył sekretarz. Mimo kłopotów technicznych lampy są systematycznie włączane.

13 OGŁOSZENIA DROBNE MOTORYZACJA Posiadam samochód Renault Master, 2-letni, 3,5 tony, oczekuję propozycji, współpracy lub wynajmę w lizing. Jedlińsk. Tel Opona 16.9r28 taurus do ursusa 360, używana. stan dobry, cena 130 zł. Tel Sprzedam AUDI 80, 1989r. poj. 2.0, km, srebrny metalik, B3, gaz 2-letni, przegląd do r. stan b. dobry. Cena do uzgodnienia, Garbatka-Letnisko. Tel Sprzedam opony zimowe, rozm. 175/70 R13 firma Pirelli. Tel Sprzedam 2 szt. opon Mechelin 215/65/15 zimowe, b. mały przebieg, ok. 3 tys. km. Tel NIERUCHOMOŚCI Wynajmę lokal o pow. 15 m 2, kosmetyczce lub manicurzystce w Brzózie, wiadomość pod nr. tel Sprzedam działki letniskowo- -budowlane. Wola Chodkowska. Tel Sprzedam m. w Kozienicach, Os. Pokoju 3/28 51 m 2, 1 piętro, 2 pokoje, po remoncie 180 tys. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną przy drodze Dąbrówki k. Kozienic, ha, 170 tys. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Garbatka-Let., 0,2900 ha, 250 tys. Tel Sprzedam lokal mieszkalny Pionki, 46 m 2, al. lipowe 13/9, 1piętro, 2 pokoje, 60 tys. Tel Sprzedam lokal mieszkalny, Św. Górne, 38 m 2, 3 piętro, 2 pokoje, 80 tys. Tel Sprzedam duży, niestandardowy garaż murowany, Kozienice, ul. Głowaczowska. Kw 25 m. Tel Sprzedam działkę rolno- budowlaną w Grabowie n/pilicą, 2900 m 2, prostokąt, wodociąg w działce, b. blisko en. elektryczna, ul. Sadowa, notarialnie. Tel Sprzedam działki rekreacyjno-budowlane, 1600 m 2, Wola Chodkowska. Tel Sprzedam mieszkanie w Pionkach, Al. Lipowe 34,6 m 2 do remontu. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom 86 m 2 na działce o pow. 800m 2. Wszystkie media w drodze w miejscowości Trzebień gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom jednorodzinny do natychmiastowego zamieszkania o pow. 90 m 2 na działce leśnej 1800 m 2, przy drodze powiatowej, 70 km od Warszawy w miejscowości Basinów, gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom piętrowy z działką 700 m 2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. 6x15m (garaż) w miejscowości Głowaczów. Tel Zamienię/sprzedam mieszkanie o pow. 70 m 2, IV piętro, 3 pokoje, duża widna kuchnia, duży balkon. Dobry stan, os. Piaski, ul. Hamernicka, k. mleczarni. W przypadku zamiany preferowane II piętro, 2 pokoje. Cena w przypadku sprzedaży do negocjacji. Tel Sprzedam mieszkanie własnościowe, dwustronne, 3-pokojowe, 71m 2, księga wieczysta, Kozienice ul. Warszawska. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Chinowie. Tel / Wynajmę budynek gospodarczy. Kozienice. Tel Sprzedam lub wynajmę dom drewniany w Garbatce-Letnisko. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom piętrowy z działką ok. 500 m 2 w Warce. Stan surowy. Podłączone media. Cena do uzgodnienia. Tel Pomieszczenia biurowe, hale, plac. Ogrodzone, monitorowane w dobrej cenie. Wydzierżawię lub sprzedam. Tel OGŁOSZENIA DROBNE SMS o treści TC.OKO. na nr Tylko 1,23 zł. Szczegóły na: Sprzedam działkę budowlaną 1000 m 2, budynek gospodarczy, media, ogrodzona, 2 km od E7 droga asfaltowa, Jedlińsk. Cena do ugod. Tel Sprzedam ziemie rolną 3ha, może być na krus. Jedlińsk, cena do uzg. Tel Sprzedam łąkę 0,60 ar Jedlińsk. Cena do uzg. Tel Sprzedam 2 działki budowlane o pow. po 1300 m 2, wszystkie media przy drodze asfaltowej, cena 120zł/ m 2. Cudów 2 km od Kozienic. Tel Sprzedam dom energooszczędny (tech. YTONG)+budynek handlowo- -usługowy na każdy rodzaj działalności przy drodze woj. -kierunek Radom, Kozienice, Aleksandrówka. 950 tys zł. Tel Sprzedam działkę budowlaną 1560 m 2, prąd, woda, kanalizacja w granicy działki, warunki zabudowy księga wieczysta. Czarna Wieś k/pionek, c. 32 m 2. Tel Sprzedam M3, 40 m 2, centrum Pionek, blisko PKP, PKS, szkoły, sklepy banki, cena zł. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Łuczynowie, przy ul. Warszawskiej o pow m 2, 1km od Kozienic. Cena do uzg. Tel Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną 640 m 2, Kozienice os. Głowaczowska II. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam 3 działki w Brzózie, 2 po 1650m 2 i jedna 2650 m2. Cena do uzgodnienia. Tel / Sprzedam dom z działką 2670m 2 w całości ogrodzona, kanalizacja, woda, światło. Dom murowany o pow. 180 m 2, rok budowy Cena do uzgodnienia. Grabów n/pilicą. Tel Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę 1400 m 2, w Maciejowice Klin, gm. Głowaczów. Działka ogrodzona siatką, na działce stoi parterowy domek murowany z garażem o pow. 100 m 2, ocieplony, pokryty blachą cynkową, centralne ogrzewanie, nowe okna, moskitiery, siła. Do Kozienic 6 km, a od działki do jezdni 300m. Polecam, cena do negocjacji. Tel Dom parterowy 81m 2, rok budowy 2007, 3 pokoje, wszystkie media, na działce 2300m 2 w Chinowie przy trasie do Warszawy. Sprzedam lub zamienię na dwa mieszkania w bloku w Kozienicach, ewentualnie inne propozycje. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5000m 2 w miejscowości Staszów, 10 km od Kozienic. Przy drodze wszystkie media, energ. el., woda, kanalizacja, gaz ziemny, I i II klasa ziemi ornej. Posiada tytuł własności i nr księgi wieczystej. Cena 35 tys. zł do negocjacji. Tel Sprzedam działkę budowlaną pod inwestycje, pow. 865m 2, Kozienice, ul. Lubelska. Tel Do wynajęcia garaż, blaszak, przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach (przybocznym wjeździe do Kotłowni miejskiej). Czynsz miesięczny 50zł. Tel Sprzedam lub zamienię na kawalerkę, mieszkanie o pow. 48 m 2, 2-stronne, 2-pokoje, II piętro, os. Energetyka, ul. M.C. Skłodowskiej. Cena 3300zł/ m 2 do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5700m 2, cena 10zł/m 2. 3 km od Kozienic, na działce woda, kanalizacja. Przy drodze asfaltowej. Tel RÓŻNE ANGIELSKI korepetycje. Dzieci, młodzież, dorośli. SEE YOU! :) Tel Sprzedam rozrzutnik do obornika, 4t, dwuosiowy, po remoncie, kopaczkę do ziemniaków i inne maszyny. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę 1290 m 2, wszystkie media w drodze, cicha, przytulna okolica, blisko centrum Grabowa nad Pilicą. Tel Sprzedam kruszywo. Tel Sprzedam wapno magnezowe z atestem. Tel Sprzedam drzwi łazienkowe prawe, 80cm z futryną metalową, Cena 100zł. Drzwi pokojowe prawe 80cm bez futryny, cena 50zł. Kozienice. Tel / Sprzedam ciągnik C P. z kabiną, rok prod. 1987, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam szatkownicę do kapustystal nierdzewna. Tel Szukam domu dla ślicznego białego kotka. Oddam go tylko osobie odpowiedzialnej, która nie tylko chce ale i potrafi się nim dobrze zaopiekować. Tel / Dnia 13 października na Aleksandrówce w okolicy ul. Gościnnej zginął młody, bury kotek. Jeśli wiesz coś o jego losie, proszę zadzwoń. Tel / Sprzedam komplet mebli kuchennych i pokojowych w Pionkach za 200 zł. Odbiór własny. Tel Sprzedam klatki na kapustę pekińską. Większa ilość. Tel Sprzedam pralkę automatyczną AEG LAVAMAT W 1449 ELEKTRONIC, stan dobry. Cena 220 zł do uzgodnienia. Tel Sprzedam telewizor Sony, 24 cale za symboliczną cenę. Tel Sprzedam bramę wykonaną z solidnej stali o wym. 4x1,45m + furtka. Tel Sprzedam burty metalowe do samochodu marki Lublin, stan b. dobry, kolor wiśnia jasna. Tel Sprzedam budę dla dużego psa, wykonana z drewna w stylu boazerii. Tel Sprzedam fotel wypoczynkowy b. wygodny, elegancki, pokrycie welurowe w kolorze jasnym. Tel Sprzedam heblarkę do drzewa, szer. 32cm, 3 noże. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dwukółkę do ciągnika rolniczego. Konstrukcja metalowa, boki drewniane. Cena do uzgodnienia. Tel PRACA 22-latek poszukuje pracy jako kierowca lub sprzedawca. Inne oferty również rozpatrzę. Preferuję umowę o pracę. Tel TOWARZYSKIE Ja chłopak, poznam nastolatkę, dziewczynę z oraz okolic Ryczywołu, Magnuszewa, Kozienic, szczupłą nimfomankę. Oferuję pomoc finansową. Tel Rozwiedziony 40 latek, pracujący zawodowo, własny dom, niezależny finansowo, poznam panią do 37 lat, dzieci nie stanowią przeszkody, cel stały związek, tylko poważne oferty. Tel Kawaler 33 lata, szczupły, pozna panią, parę, dyskrecja. Tel Poznam małżeństwo w dowolnym wieku do miłych, dyskretnych spotkań. Możliwy stały układ. Radom, Skaryszew i okolice. Pozdrawiam. Tel Kawaler z dobrym sprzętem, pozna kobietę w celu stałych, dyskretnych spotkań. Stan cywilny i wiek Pani bez znaczenia. Radom, Skaryszew, Zwoleń, Puławy. Tel Poznam dziewczynę w celu miłej znajomości, mam 30 lat. Tel MAM 58 lat. Jestem samotna wdowa. Poznam mężczyznę, który będzie chociaż przyjacielem. Tylko akceptuję poważne oferty. Tel Mam 30 lat, mieszkam sam i zapraszam panie na miłe spotkania, pełna dyskrecja. Tel Poznam kobietę lub mężatkę w celu dyskretnych spotkań lub popisze sms, m. 36 lat, Kozienice, Pionki, Radom, Zwoleń i okolice. Tel Kawaler lat 58, wzrost 170, bez nałogów, poszukuje towarzyszki życia w podobnym wieku. Niezależny finansowo. Tel Sprzedam dom wolnostojący, dwa duże garaże 80 m 2, pow. całkowita domu 341 m 2, stan surowy, w Kozienicach na ulicy Polnej. Ewentualna zamiana na mieszkanie z dopłatą. Dom stoi na działce o pow m 2, możliwość zmiany na pow m 2. Cena zł do uzgodnienia. Tel ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25 TYŚ. Tel Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25tys, Tel TC.OKO INTERNET INTERNET DOSTĘPNY w każdej lokalizacji. Bez wychodzenia z domu. Dojazd na miejsce, instalacja i konfiguracja GRATIS!!! Cena: 49 zł m-c. Masz problem z internetem z telefonu stacjonarnego? Chętnie pomożemy Ci go rozwiązać!!! Tel WARKA GRÓJEC ZWOLEŃ KOZIENICE i inne KARCZMA U SUCHEGO ZAPRASZAMY NA ZAPISY ANDRZEJKOWE Piątek (14.11) zagra zespół TAJROS wstęp 10zł Do 4000 zł na oświadczenie, szybko i bezpiecznie Tel GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ Tel

14 14 GMINA JASTRZĘBIA Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych Uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich jednostek OSP w terenu gminy Jastrzębia odbyło się 11 listopada w szkole w Bartodziejach. Okazją było przekazanie przez wójta Zdzisława Karasia sprzętu strażackiego pozyskanego przez gminę dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Strażacy z gminy Jastrzębia otrzymali m.in. wytwornicę piany średniej, wentylator oddymiający, pompę szlamową, ubrania ochronne typu Nomex oraz ubrania koszarowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich OSP, druh Zbigniew Gołąbek członek Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, druh Andrzej Szczych - prezes zarządu powiatowego ZOSPRP oraz działacz samorządowy Bogumił Ferensztajn. Podczas spotkania odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja kroniki jednostki OSP Bartodzieje. Były serdeczne wspomnienia i rozmowy ze strażakami weteranami, których zaproszono na tę wyjątkową uroczystość. Podjęta została również uchwała o powołaniu komitetu organizacyjnego 100-lecia bartodziejskiej jednostki, przypadającego w 2017 roku, a jego honorowym przewodniczącym został wójt Zdzisław Karaś. Tradycyjne wesele w Bartodziejach tym jak kiedyś wyglądało wesele na radomskiej wsi mo- O gło się przekonać ponad dwustu gości Ludowej Biesiady z Zaśpiewem i Przytupem zorganizowanej w sobotę, 8 listopada w domu weselnym AMOR w Bartodziejach przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje we współpracy ze zwoleńską Lokalną Grupą Działania Dziedzictwo i Rozwój. W programie artystycznym przedstawionym przez miejscowy zespół Bartodziejaki i Czerwoną Jarzębinę z Jedlanki pod kierunkiem Włodzimierza Wolskiego, znalazło się kilka tradycyjnych obrzędów weselnych. Goście biesiady zobaczyli jak wyglądały dawne zmówiny, zaręczyny i oczepiny. Artyści w barwnych strojach ludowych bawili publiczność, odgrywając kolejne sceny wiejskiego wesela, przeplatane przyśpiewkami i pieśniami, przy akompaniamencie kapeli Zdzisława Kwapińskiego. Goście kosztowali wiejskiego jadła i bawili się wspólnie z młodą parą, w którą wcielili się Elżbieta Berny i Marek Janiec. Na tradycyjnym weselnym stole nie mogło zabraknąć potraw typowych dla naszego regionu. Na gości czekały takie potrawy jak kapusta z grochem, porka, bigos czy pierogi. Impreza była okazją do uhonorowania tych osób, które w sposób szczególny wspierają działania bartodziejskiego stowarzyszenia, pomagając w realizacji licznych przedsięwzięć i projektów. Wojciech Ćwierz, radny i prezes stowarzyszenia złote podkowy wręczył dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilonie Jaroszek, przedstawicielce stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój Justynie Nowickiej, wójtowi gminy Jastrzębia Zdzisławowi Karasiowi, dyrektor PSP w Bartodziejach Dorocie August, przewodniczącej bartodziejskiego klubu seniora Elżbiecie Świniarskiej, przewodniczącej rady rodziców przy PSP w Bartodziejach Ewelinie Wieczorek, kierownikowi artystycznemu zespołu Bartodziejaki Włodzimierzowi Wolskiemu oraz samorządowcowi Markowi Jańcowi. Wójt Zdzisław Karaś, odbierając zasłużoną nagrodę, podkreślił znaczenie współpracy władz samorządowych z lokalnymi stowarzyszeniami: - Rola stowarzyszeń w wykonywaniu zadań publicznych systematycznie wzrasta. To bardzo dobrze, że w gminie Jastrzębia jest tak wielu ludzi, którzy angażują się w pracę społeczną. Jako gospodarz gminy dbam o to, aby każda oddolna inicjatywa i pomysł mogły być w pełni realizowane. W tym celu wspieramy stowarzyszenia m. in. poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, a bardzo konkretnym przykładem takich działań są wspólne projekty z Lokalną Grupą Działania Dziedzictwo i Rozwój. REKLAMA

15 15 Kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Kozienice Okręg nr 17 poz. 3 KOWALSKA Daria Okręg nr 21 poz. 2 DEMCZUK Bartosz Lechosław KORDAS Edmund Ryszard

16 16 Moje rodzinne strony to powiat przysuski. Ukończyłem politologię na UW i Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej, studiowałem także w Szkole Dyplomatycznej w Madrycie. W latach 90. byłem bliskim współpracownikiem Aleksandra Kwaśniewskiego, członkiem jego sztabu wyborczego i pracownikiem Kancelarii Prezydenta. Byłem też radnym Ursynowa z ramienia SLD. Po 2000 roku współpracowałem z Piotrem Ikonowiczem i przez prawie dziesięć lat z Andrzejem Lepperem. Zajmowałem się głównie rynkiem pracy i polityką społeczną. Z rekomendacji Andrzeja Leppera pełniłem funkcję wiceministra pracy i polityki społecznej, wchodząc jednocześnie w skład Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jako wiceminister pełniłem także funkcję współprzewodniczącego Rady Pożytku Publicznego i przewodniczącego międzyresortowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 15 lat jestem wiceprzewodniczącym Ruchu Społeczno-Samorządowego Nasza Metropolia. Kieruję realizowanym przez Ruch wieloletnim projektem unijnym, poświęconym współpracy między urzędami pracy, pomocą społeczną i organizacjami pozarządowymi. Jestem też ekspertem w mazowieckim projekcie unijnym na rzecz aktywności zawodowej kobiet w wieku 50+. Od maja 2012 r. jestem wiceprzewodniczącym reaktywowanego Ruchu Ludzi Pracy. Kandyduję do sejmiku mazowieckiego z okręgu radomskiego, bo znam i kocham tę ziemię. Tu się urodziłem i wychowałem, tu mam rodzinę i przyjaciół. Wiem, co boli i niepokoi mieszkańców Radomia, Przysuchy, Białobrzegów, Grójca, Kozienic, Zwolenia, Szydłowca, czy Lipska. Tu problemy społeczne są prawdziwe i głębokie, nie sprowadzają się do braku miejsc parkingowych czy zbyt wolnego tempa budowy drugiej linii metra. Wspólnota samorządowa to wszyscy obywatele, a nie tylko władze wszyscy budujemy miejsca naszego życia. Wspólnota samorządowa to ludzie, którzy tu mieszkają, których dzieci chodzą tu do szkół, którzy nie chcą stąd wyjeżdżać. Nie czekajmy więc na szczodrość stolicy, ale sami odbudujmy nasze wspólnoty: społecznie i zawodowo. Odbudujmy potencjał naszych gmin, tworząc miejsca pracy w organizacjach obywatelskich i przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna to sektor, który tworzy miejsca pracy lokalnie, zatrudniając naszych mieszkańców, dając zarobić naszym przedsiębiorcom. Sejmik wojewódzki będzie decydował o warunkach rozwoju ekonomii społecznej. Będzie decydował o środkach na rozwój lokalny i tworzenie miejsc pracy. Nie musisz znów marnować swojej szansy. Oddaj głos na człowieka, który wie jak wesprzeć obywateli i jak odbudować wspólnoty samorządowe. Głosuj na człowieka ekonomii społecznej. Material KW SLD Lewica Razem Nazywam się Emilia Wolańska-Tuderek, od urodzenia związana jestem z Mazowszem. Mam 30 lat, zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi. Ubiegam się o mandat radnej Sejmiku Wojewódzkiego, by dla mieszkańców Mazowsza skutecznie zabiegać o: 1. Wyrównywanie szans między obszarami wiejskimi a miastami. 2. Poprawę stanu służby zdrowia, by każdy pacjent był traktowany z szacunkiem i nie musiał miesiącami czekać na pomoc. 3. Utrzymanie sieci szkół i poprawę sytuacji w oświacie. 4. Racjonalny podział środków unijnych tak, by nie marnowano ich na wątpliwej jakości projekty. 5. Wspieranie inicjatyw obywatelskich, one bowiem, jak nic innego, integrują społeczności lokalne i przyczyniają się do rozwoju demokracji. 6. Wspieranie lokalnych placówek kulturalnych, teatrów, bibliotek, muzeów. 7. Poprawę jakości opieki socjalnej. Uważam, że to w jaki sposób traktujemy osoby starsze lub wymagające wsparcia jest miarą rozwoju cywilizacyjnego. Będę wdzięczna za każdy oddany na mnie głos. Lista 1 POZ. 4 FOTO OCZKO Pamięci krwawych dni Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Region Kozienicki Edmund Kordas i Marzenna Wójcik składają kwiaty przed tablicą pamiątkową Legionów Polskich w Kozienicach. KANDYDAT DO RADY POWIATU RADOMSKIEGO 9 listopada odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą pacyfikacji Janikowa.

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do kanalizacji zbiorczej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo