na dobry początek... Drodzy Parafianie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dobry początek... Drodzy Parafianie!"

Transkrypt

1

2 na dobry początek... Memento mori - pozdrawiali się niegdyś mnisi. Nie po to, aby wprowadzać w klasztorne mury grobową atmosferę, ale by nieustannie pamiętać o przeznaczeniu człowieka, o tak naprawdę jedynym, właściwym celu, dla którego depczemy po ziemi. Daj Boże aby ślady, jakie zostawimy, a na które spojrzy przyszłe pokolenie, miały kształt serca. Non omnis moriar (nie wszystek umrę), zostaną wspomnienia. Czy tylko one? Dziś Kościół zachęca, abyśmy dzielili się sercem; w przenośni i dosłownie. Mojego serca czy innych organów wewnętrznych nie muszę zabierać ze sobą do nieba, nie przydadzą się tam, mogą zostać tu, na ziemi, dla drugiego człowieka. O miłości przesuniętej poza granice śmierci, czyli o przeszczepie organów, przeczytamy na stronie 6 i 7. Zanim jednak przewrócimy kilka stronic, zachęcam do lektury przesłania Ks. Proboszcza, zamieszczonego już na 2 stronie. W Pasterzu także relacja z nocnego czuwania młodzieży, która w nocy z 6 na 7 października wpatrywała się nie w szklany ekran telewizora, ale we własne serce. Jednym z gości owego czuwania była s. Anna Bałchan SMI, potocznie określana siostrą od prostytutek. O jej pracy, źródle sił dowiemy się z wywiadu Doroty Kowalczyk. Panta rei i ludzie też się zmieniają. Od października tego roku odpowiedzialności redaktora naczelnego Pasterza i Pastuszka podjęła się Dorota Kowalczyk. Poprzedniej, wieloletniej redaktorce naczelnej, Annie Maciąg-Pazik, chcę serdecznie podziękować. Za ślady serca zostawione na łamach naszego czasopisma, za trud i zaangażowanie niech Bóg nagrodzi. Ks. Radosław Warenda SCJ Drodzy Parafianie! Hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego są słowa: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Każdy z nas jest powołany do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności. Wypełniając na co dzień wolę Bożą i żyjąc według Jego przykazań kroczy drogą do świętości. Z radością obserwujemy, że coraz więcej parafian pogłębia świadomość swojego powołania, m.in. przez zaangażowanie w działalność parafialnych grup apostolskich, podejmujących stałą formacją duchową. Niestety, są i tacy parafianie, którym trudno pogodzić codzienne obowiązki z religijnymi praktykami. Wielu wciąż wybiera mieć, niż być i wierzy w osiągnięcie łatwego szczęścia bez miłości, odpowiedzialności i więzi z Bogiem. Realizację swojego powołania utrudnia brak pracy i możliwości godnego utrzymania rodziny. Zaradzając współczesnym potrzebom, stworzyliśmy Zespół do spraw bezrobotnych, który troszczy się o nowe oferty pracy. Dla dzieci z naszej parafii istnieje świetlica środowiskowa oraz możliwość uzupełniania wiadomości, którą dają nauczyciele w formie wolontariatu. Dbając o rozwój duchowy każdego z Was, stworzyliśmy wiele grup duszpasterskich. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do włączenia się w rozwój osobowości i pogłębiania własnego powołania. Proponujemy także katechezy dla dorosłych. Parafia może również poszczycić się zagospodarowaniem terenu wokół kościoła, w co wkład miał każdy z Was Drodzy Parafianie. Obecnie wszelkie wysiłki finansowe chcemy skierować na wykończenie pomieszczenia w dolnym kościele i zaadoptować go, jako sala spotkań dla większej grupy ludzi. Drodzy parafianie! W imieniu wszystkich duszpasterzy chciałbym wyrazić słowa wdzięczności za Waszą troskę o ducha i kształt parafii, o pogłębianie swojej wiary, a także o dbanie o stronę materialną parafii. To co jest widoczne gołym okiem jest Waszym dziełem. I za to Wam z głębi serca dziękuję i proszę o jeszcze. Za wszelkie dobro zarówno duchowe jaki i materialne składamy serdeczne Bóg zapłać! Dla wszystkich parafian wypraszamy Boże błogosławieństwo, szczególnie w czasie niedzielnej Mszy św. o godz Ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ

3 W nocy z 6 na 7 października w naszej parafii odbyło się całonocne sercańskie czuwanie dla młodzieży. Do Lublina przybyli młodzi niemalże z całej Polski, by wspólnie pogłębiać swą wiarę oraz chwalić Boga poprzez modlitwę, śpiew i taniec. Spotkanie przebiegło pod hasłem zajrzyj w siebie i miało na celu poznanie swojego wnętrza i na nowo odkrycie dobra ukrytego w nim. Poruszony temat dotyczył sumienia. Każdy, kto się pojawił, wchodząc do kościoła otrzymał śpiewnik, ołówek oraz symboliczny mandat sumienia. Czuwanie rozpoczęło się od pantomimy pt. Sieć wystawionej przez młodzież naszej parafii, przygotowanej pod kierownictwem ks. Przemka i ks. Bartka. Sieć, jako coś, porównał do tradycyjnego zespołu tańca irlandzkiego, w skład którego wchodzą trzy osoby mistrz tańca, nauczyciel oraz ktoś, kto gra muzykę, by ta porywała do tańca. To trzecie porównanie odnosi się do Ducha Świętego, który oświeca nas i napędza do działania oraz otwiera nas na głos Boga, będący naszym sumieniem. O. Tomasz zwrócił także uwagę na błędne postrzeganie sumienia, które wcale nie jest wszczepionym każdemu człowiekowi chipem. Wyjaśnił, że jest to praktyczne działanie rozumu, które jest zależne od posiadanej wiedzy. Tam, gdzie sumienie działa dobrze, tam go nie widać, a zaczynamy o nim myśleć dopiero wtedy, kiedy jest brudne. Po konferencjach młodzież odegrała drugą część pantomimy, a po niej zosta- co nas obezwładnia, więzi oraz ogranicza wolność. ły rozdane symbole tego czuwania. Około godz. Sieć jako grzech i zło, z którego nie jesteśmy w sta- 23:00 zaplanowana była przerwa na posiłek i hernie sami się wyplątać do czasu, kiedy nie ujrzymy batę, by zaraz po niej rozpocząć nabożeństwo poogromu Bożej Miłości. kutne oraz adorację NajWystawiona scenka zo- Tam, gdzie sumienie działa dobrze, tam świętszego Sakramentu. stała podzielona na dwie go nie widać, a zaczynamy o nim myśleć Nabożeństwo miało części, pomiędzy którybardzo podniosły chadopiero wtedy, kiedy jest brudne. mi konferencje wygłosili rakter. W pierwszej jego zaproszeni goście s. Anna Bałchan ze Zgroma- części wniesione zostały kolejne symbole czuwadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej oraz o. Tomasz nia woda, oliwa, pieczęć i światło, a następnie Kwiecień, dominikanin. odbył się specyficzny rachunek sumienia, w trak S. Bałchan zajmuje się na co dzień reanima- cie którego każdy z uczestników czuwania wypicją sumienia dziewcząt oddających się prostytucji. sał swój mandat. Mandaty te następnie zostały W czasie konferencji mówiła o tym, by nie patrzeć potargane przez ich właścicieli, a wszystko to było na ludzi tylko przez ich pryzmat, ale patrzeć tak, wprowadzeniem i przygotowaniem do jak najlepby widzieć i dostrzegać człowieka. Na zakończenie szego przeżycia Sakramentu Pokuty i Pojednania. wspólnie z s. Anną modliliśmy się poprzez śpiew Uwieńczeniem nocnego czuwania była Eucharydo Ducha Świętego. stia odprawiona o godzinie 2:00. O. Tomasz przedstawił sumienie w świetle umiejętności poznania tego co jest dobre, a co złe. Źródłem tego poznania są przykazania stanowiące Natalia Kulig naturę Boga w Trójcy Jedynego. Trójcę Świętą

4 Cichaczem Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej. Świetnie gra na gitarze i pięknie śpiewa. Ma znakomity kontakt z młodzieżą. Ciepła i wrażliwa, a zarazem konkretna i twarda. Z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawania. Skończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, szkoliła się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej I stopnia, w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach i Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Zaliczyła jeszcze wiele innych kursów. Dziś pomaga kobietom skrzywdzonym i zagubionym: ofiarom przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej. W założonym przez siostry Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom, pracuje wśród kobiet trudniących się prostytucją lub nią zagrożonych. Na początku października była gościem w naszej parafii. Z Siostrą Anną Bałchan SMI, rozmawia Dorota Kowalczyk. Na czym polega specyfika Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej, jaki jest jego charyzmat? Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powstało dla kobiet po to, by kobieta poczuła swoją wartość, godność i piękno. Po to, by mogła przygotować się do roli jaką ma pełnić w rodzinie, w społeczeństwie, w zależności od drogi, którą wybierze. My po- maleńkie dobro... magamy w rozeznaniu tej drogi, w znalezieniu swojego miejsca w świecie. Ofiarujemy kobietom wsparcie od samego narodzenia. Tych działań jest bardzo dużo. I to jest właśnie charyzmat naszego zgromadzenia, czyli taki szczególny dar, którym Bóg obdarza dane zgromadzenie. Z pewnością jest wiele możliwych sposobów pomocy kobietom. Dlaczego właśnie taki rodzaj pomocy i taką drogę Siostra wybrała? Wstępując do zgromadzenia wiemy tylko, że będziemy pomagać kobietom, natomiast jaką ta pomoc przyjmie formę, to jest wielka niewiadoma. Temu trzeba się poddać. Bóg wskaże drogę. On mówi przez wydarzenia. Jakie wydarzenie zadecydowało więc o tym, że będzie Siostra pomagała kobietom z ulicy, prostytutkom? Same kobiety przychodziły do nas po pomoc. Także prezydent Katowic zwrócił się do nas z prośbą o pomoc dla kobiet ulicy. I tak naprawdę to była odpowiedź na potrzeby. Zgromadzenie nie mogło się zajmować wszystkimi naraz i tak powstało stowarzyszenie, organizacja prawna powołana przez siostry. Nawet nie mogę powiedzieć, że ja to wymyśliłam, bo nie wpadłam na taki pomysł. Zostałam posłana do tej pracy przez zgromadzenie i podjęłam to wyzwanie. To jest odpowiedź na wydarzenia, przez które mówi Bóg. Powiedziała Siostra, że kobiety same przychodziły do zgromadzenia po pomoc. Ale jak to jest, gdy to Siostra w habicie wychodzi na ulicę i oferuje pomoc? To nieprawda, że nie czuje się lęku. Ale po pierwsze trzeba mieć tę świadomość dlaczego idziesz, do kogo idziesz, o co chodzi tak naprawdę. I po prostu robisz ten pierwszy krok. Zawierzasz. Wiadomo, że to wszystko nie jest takie proste, zwyczajne. Ale są dwie możliwości: albo zawierzasz Bogu, że On cię prowadzi, albo świrujesz. No to wolę zawierzyć. Wychodziłyśmy w habitach i mówiłyśmy po prostu: Jesteśmy. W czym możemy Ci pomóc? Nie wymyślałyśmy pomysłów na czyjeś życie. Najważniejsza jest obecność, bycie, nie ocenianie. Dopiero potem przychodzą inne zadania. No właśnie, powiedziała Siostra nie ocenianie. Czy to jest takie łatwe nie

5 oceniać, nie moralizować, patrzeć na drugiego człowieka oczami miłości, bez względu na to jak postępuje i co robi w życiu? Ktoś kiedyś powiedział, że wierząc w dobro w człowieku stwarzamy w nim dobro, czy to jest jakieś Siostry motto? Nie róbmy z siebie niewiadomo kogo. Jeżeli masz możliwość komuś pomóc, to ten człowiek jest darem, prezentem dla Ciebie, bo Ty zyskujesz sens życia. Sprawiedliwością jest to, że wymieniamy między sobą dary. Ja się nie uważam za osobę idealną. Każdy z nas ma jakąś ciemną stronę, więc jakim prawem możemy oceniać człowieka. Kto nam dał takie prawo? Zostawmy to Panu Bogu. Poza tym przemiana to jest pewien proces. Ewangelia też mówi o tym, że jeden zasiewa, a drugi zbiera. A jeszcze Ktoś inny daje deszcz, daje słońce i warunki do wzrostu. My nie wiemy co tak naprawdę dzieje się w ludzkim sercu. Nie znamy historii życia ani intencji drugiego człowieka. Starajmy się po prostu żyć tak, żeby ludzie pytali: dlaczego tak żyjesz? skąd bierzesz siłę? ja chcę żyć tak jak ty. Nie chodzi o mówienie, bo ludzie mają już dość słów. Jan Paweł II powiedział, że dzisiejszy Kościół potrzebuje świadków. Także cichaczem róbmy swoje maleńkie dobro i tyle. Na pewno miała Siostra mnóstwo nieprzyjemnych sytuacji podczas swojej pracy. Wiadomo skąd, od Kogo Siostra czerpie siłę, ale czy skrzydła czasem nie opadają, czy nie ma Siostra dosyć wszystkiego? Nic co ludzkie nie jest mi obce. Jest rzeczą normalną, że są chwile kiedy czujesz się fatalnie, siły opadają. Każdy człowiek ma chwile zwątpienia, czuje się rozczarowany, wykorzystany itd. Ale jest też wola. To co robię zawierzam Jezusowi, niezależnie od tego, co czuję. Najważniejsze jest to, że chcę wytrwać w wierności. O to się modlę, taka jest moja wola niezależnie od uczuć czy wydarzeń. A czy w Siostry słowniku istnieje taki termin jak prostytutka? Siostra nie patrzy na te kobiety przez pryzmat ich pracy. To tak jakby o człowieku, który wszedł w psie odchody mówić: idzie gówno. To nie gówno idzie tylko człowiek, który w coś wdepnął, mówiąc tak brzydko. Tak samo nie nazywamy człowieka grzechem dlatego, że grzeszy. Ludzie się ekscytują agencjami towarzyskimi, całą tą otoczką, ale nikt nie pyta dziewczyny czy kobiety Co ci się stało? Co cię spotkało? Dlaczego to robisz? Przecież każdy człowiek chce być kochany, szanowany, akceptowany. Kobieta, która ma poczucie własnej wartości, godności nie pójdzie stać na ulicę. Co trzeba o sobie myśleć żeby tam stać? I cóż takiego dzieje się w naszych rodzinach, że coraz więcej mężczyzn korzysta z usług agencji towarzyskich? I to nie są faceci z Kambodży. To są Polacy, ci sami, którzy w niedzielę chodzą do kościoła. Bo łatwiej jest zapłacić za teatr, za miłość, niż dogadać się z żoną i rozwiązać kon-

6 flikt. Dlatego musimy tworzyć dobre relacje, kłaść nacisk na budowanie więzi miłości i przyjaźni. Uczmy młodych dialogu i odpowiedzialności. Dajmy im wiedzę o seksualności, o funkcjonowaniu ciała mężczyzny i kobiety. Wbrew pozorom niestety takiej wiedzy nie posiadają. Niedawno ukazała się książka Siostry pt.: Kobieta nie jest grzechem. O czym ona jest? Najlepiej przeczytać. Przede wszystkim występujemy tam jako świadkowie ludzkich losów. Jest trochę o zjawisku handlu. Ludziom nie mieści się w głowie, że w Polsce może dokonywać się handel żywym towarem. Ale to są fakty. My leczymy rany, które powstały w kobietach po takich doświadczeniach i uświadamiamy jakie są zagrożenia. Zachęcam do lektury. Myślę, że po przeczytaniu książki troszeczkę zmieni się spojrzenie na ludzi i ich ocena. Czy dawanie świadectwa słowem i fakt, że jest Siostra w jakiś sposób rozpoznawana, ogranicza konkretne działania? Tak, ogranicza. I jest utrudnieniem dla kobiet, z którymi pracuję. Ja jako osoba, jako twarz - jestem spalona. Staję w obronie kobiet, mówię głośno o tym, żeby stwarzać alternatywy, a nie tylko oceniać. Ludzie mnie znają. Przez sam fakt, że dziewczyna idzie ze mną, zostaje uznana za prostytutkę, naznaczona i pogardzana. A ona zdobywa się na odwagę, chce zmienić swoje życie, żyć lepiej i zostaje za to ukarana Spotyka się Siostra czasem z niezrozumieniem? Tak, często. To jest takie smutne na początku, ale z drugiej strony myślę, że dlaczego mi ma być lepiej skoro te kobiety są odtrącone. Dlaczego ja mam doświadczać czegoś innego. Chociaż one to odczuwają na pewno dużo mocniej. To poczucie odrzucenia jest łaską, darem. Dlatego będziemy robić swoje, na tyle ile możemy. Co jest dla Siostry najtrudniejsze? Nie mafia, nie inne rzeczy Najtrudniejsze w tej robocie jest to, żeby zachować żywą wiarę, żeby zachować Jezusa żywego. Ja mam mnóstwo pytań: dlaczego?, na które nie ma odpowiedzi. Po ludzku tego nie zrozumiesz, musisz zawierzyć. Wbrew wszystkiemu. Myślę sobie, że gdy przejdę na drugą stronę i stanę przed Najwyższym to zrobię rozróbę Tylko, że ja czuję jedną rzecz. To jest tak, jak w górach. Im idziesz wyżej, tym więcej widzisz. I ja się obawiam, że jak przejdę na druga stronę to zobaczę dlaczego i nie będę się mogła kłócić. I to mnie denerwuje. Dorota Kowalczyk W ciągu ostatniego roku w mediach, wśród opinii publicznej, na ambonach kościelnych często pojawiał się temat oddawania organów po śmierci. Pojawiły się ogólnodostępne karty do pobrania i wypełniania deklarujące zgodę. Czemu ostatnio ten problem stał się tak nagłaśniany? Może dlatego, iż Polska znajduje się na bardzo dalekim miejscu pod względem liczby osób deklarujących gotowość przekazania organów w przypadku śmierci i liczba ta dramatycznie zmniejsza się w ostatnich miesiącach. Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS (maj 2007 r.) 90% Polaków uznaje, że idea transplantacji narządów jest słuszna. Przeciwnicy transplantacji stanowią zaledwie 4% badanych, o 3 pkt. procentowe mniej niż w 2005 r. Wśród osób zgadzających się z ideą transplantacji narządów pobranych od zmarłych aby ratować życie lub przywracać zdrowie innym, 63% wyraża tę opinię w sposób zdecydowany, a 27% umiarkowanie. Zdecydowana większość Polaków (78%, wzrost o 4 pkt. procentowe w ostatnich dwóch latach) deklaruje gotowość do oddania swoich narządów po śmierci, a 51% badanych deklaruje swoją zgodę z pełnym przekonaniem. Sprzeciw w tej kwestii wyraża łącznie 13% Polaków, w tym 7% w sposób zdecydowany.* Z badań CBOS wynika, że wybór systemu prawnego, który powinien regulować pobieranie narządów, wyraźnie dzieli społeczeństwo. W polskim prawie istnieje tzw. reguła zgody domniemanej, która oznacza, że jeśli ktoś nie wraził sprzeciwu to znaczy, że można pobrać jego narządy. Zasadniczo jednak brak sprzeciwu nie musi być przecież równoznaczny ze zgodą. W praktyce dzieje się tak, że lekarze pytają o zgodę rodzinę zmarłego, jeśli ten nie pozostawił pisemnego oświadczenia na wykorzystanie jego organów. Jak wynika z badań najbardziej liczna grupa (45%) respondentów uważa, iż na- * Źródło: PAP/www.wp.pl (Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach maja tego roku na 946-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski)

7 rządy powinny być pobierane tylko od osób, które wyraziły na to zgodę za życia. Natomiast nieco mniej badanych (39%) opowiada się za modelem zgody domniemanej, opartym na braku sprzeciwu za życia. Od takiej decyzji oddania własnego narządu, np. nerki, czy zgody na pobranie organów z ciała zmarłej bliskiej osoby często zależy uratowanie czyjegoś życia, lecz z pewnością nie jest to łatwa decyzja. Ponad milion ludzi na świecie, a kilkanaście tysięcy w Polsce żyje dziś dzięki temu, że ktoś wielkodusznie wyraził zgodę na pobranie jego organów (nerki, serca, wątroby) w sytuacji, gdy nastąpiła gwałtowna śmierć na skutek wypadku. Uratowani w taki sposób pacjenci wyznają, że w duchu wdzięczności modlą się codziennie za duszę swoich dawców. W wielu świadectwach tych ludzi pojawia się także stwierdzenie, iż czują jakąś niewidzialną nić łączącą ich z ludźmi od których otrzymali tak wielki dar, czują się jakby mieli ofiarowane drugie życie. Sługa Boży Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae napisał, że na heroizm naszej codzienności składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Papież określał przekazanie narządów po śmierci jako miłość przesuniętą poza granice śmierci Kościół Katolicki w tej sprawie wyraził wielokrotnie swoje stanowisko oraz włączał się aktywnie w społ e c z n ą kampanię popierającą ideę przeszczepów. Nie tylko w nauczaniu Ojca Świętego, ale również w kolegialnych wypowiedziach biskupów, np. w Komunikacie z 18 marca 1995 roku, w Liście pasterskim przed Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu w 1997, w Liście pasterskim na zakończenie roku szkolnego 2006/07 - Świadkowie wiernej pamięci Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego znajdujemy zachętę oraz słuszne argumenty dokonania wyboru pośmiertnego oddania organu. W niedzielę 23 września 2007 roku Biskupi polscy skierowali do wiernych słowo w sprawie przeszczepiania narządów. W diecezji lubelskiej są rozprow a d z a n e w parafiach bezpłatne deklaracje, podczas Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę wiele pielgrzymich serc zgodziło się na taki dar życia. Tak naprawdę to przecież wszyscy jesteśmy aniołami... Jedne mają na przykład większy nos, inne zielone oczy, są też anioły większe, i te w ogóle bez życiowego bagażu doświadczeń. Ale wszystkie anioły maja ten sam los- wędrówkę której na imię życie, a ta wędrówka ma też swój kres i koniec. Więc pamiętajmy o naszych braciach i siostrach, bądźmy dla siebie nawzajem cichymi aniołami, których miłość braterska jest silniejsza niż śmierć. Deklarację oddania organów po śmierci, można otrzymać w kancelarii parafialnej. Agnieszka Tobiasz

8 MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA KS. PAWŁA LESZKO SCJ W niedzielę o godz ks. Paweł Leszko SCJ odprawił Mszę św. prymicyjną. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Sławomir Kamiński SCJ. Przedstawiciele parafii życzyli ks. Prymicjantowi, by umocniony łaską Ducha Świętego czerpał nieustannie z Boskiego źródła Eucharystii siłę i moc w służbie tym, do których pośle Go Chrystus. Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł udzielił błogosławieństwa prymicyjnego swojej rodzinie, kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA O. DOMINIKA CIOLKA SJ W tym dniu o godz nasz parafianin o. Dominik SJ odprawił Mszę św. Prymicyjną. Na zakończenie Eucharystii o. Dominik udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego BŁOGOSŁAWIEŃSTWO TORNISTRÓW W niedzielę, 9 września w czasie Mszy św. o godz modliliśmy się w intencji dzieci, które w tym roku po raz pierwszy rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Po Mszy św. ks. Bartłomiej Król SCJ udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom na nowy rok szkolny i pobłogosławił tornistry i przybory szkolne PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW W niedzielę, 30 września, podczas Mszy św. o godz w naszej parafii odprawiona została uroczysta Msza Święta dla dzieci klas II szkoły podstawowej, które w tym roku szkolnym przystąpią po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. filmowe pogotowie filmowe pogotowie Od dzisiejszego numeru będziemy przybliżać Wam filmy z cyklu Święta Polskie. Każda z pozycji porusza aktualną tematykę z życia zwykłych ludzi. Co ważne, akcja filmów rozgrywa się w czasie ważnych dla Polaków uroczystości. Święta stały się tutaj pretekstem dla reżyserów do ukazania naszej mentalności, naszych przekonań i spojrzeń na świat. Pierwszą propozycją, jaką chciałabym zaprezentować jest film pt. W kogo ja się wrodziłem Ryszarda Bugajskiego. Mimo, że akcja dzieje się w Dniu Ojca, pozycję tę warto obejrzeć właśnie teraz, w listopadzie, w miesiącu refleksji i przemyśleń nad sensem ludzkiego życia. W kogo ja się wrodziłem to opowieść o trójce bliskich, a jakże dalekich i obcych sobie ludzi: dziadku (Emil Karewicz), ojcu (Krzysztof Kolberger) i synu (Andrzej Andrzejewski). Najmłodszym bohaterem jest Tomek, rockman prowadzący nowoczesny i hulaszczy tryb życia. Po rozwodzie rodziców już nigdy nie znalazł wspólnego języka ze swoim ojcem, Ryszardem, umierającym na raka, zgorzkniałym poetą i krytykiem. Mentalnie Ryszard jest starszy od najstarszego bohatera, Edwarda, dostojnego pana, który przeciwstawiając się normom społecznym i zwyczajom, przeżywa drugą młodość. W Dniu Ojca Tomek postanawia zrobić swojemu ojcu niespodziankę. Jaką? Tego nie zdradzę, lecz chwila ta staje się momentem przełomowym w życiu trzech mężczyzn, którzy rozdzieleni przepaścią pokoleniową starają się jednak dotrzeć do siebie, nie unikając przy tym kłótni i sporów. Film ten stanowi opowieść o trzech mężczyznach z różnych pokoleń, którzy ponownie są razem, lecz doskonale wiedzą, że nie na długo. Ich spotkanie pozwala zrozumieć bohaterom sens życia i przezwyciężyć bariery. W kogo ja się wrodziłem jest doskonałą pozycją na długie, jesienne wieczory. Listopad to czas sprzyjający refleksji nad przemijaniem. Śmierć, podobnie jak narodziny, są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, lecz niechętnie o niej myślimy. Boimy się jej, dlatego temat ten jest często omijany. Mimo, że stanowi on powód naszych niepokojów udajemy, że nie istnieje. Ponadto kultura popularna, w której nieustannie się obracamy poniekąd tłumi go, a my w dobie społeczeństwa informacyjnego nie mamy czasu, a przede wszystkim ochoty na głębszą refleksję. Dopiero gdy stajemy przed obliczem śmierci bliskiej nam osoby dociera do nas, że umieranie jest naszym przeznaczeniem, od którego nie uciekniemy. Jest jedyną pewną i nieuniknioną rzeczą. Walter Flex, sławny, szczególnie w latach 20. XX wieku niemiecki pisarz powiedział: Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. Słowa te są doskonałą odpowiedzią na nasze lęki i bolączki. Śmierć jest przecież początkiem nowego i lepszego życia... Małgorzata Kruszyńska

9 W czasie Eucharystii dzieci otrzymały różańce poświęcone przez ks. Przemysława Bukowskiego SCJ. Rodzice i cała wspólnota wiernych zebrana na Mszy świętej modliła się w intencji dzieci, aby przez cały miesiąc październik wytrwale brały udział w tej pięknej modlitwie maryjnej. Na początku może krótko wyjaśnię tytuł. Czasem zdarza mi się, że na podstawie zupełnie błahych i praktycznie nic nie znaczących, przypadkowych sytuacji, wyciągam nieoczekiwane wnioski. Tak było i w tym przypadku... Mój mały kotek często domagał się, żeby wziąć go na ręce, pogłaskać i przytulić. Był dość inteligentny i wiedział, co wolno robić, a czego nie. Wiedział również, że nie wpadam w zachwyt kiedy załatwi się w nieodpowiednim miejscu. Któregoś razu, kiedy tak właśnie się stało, zezłościłam się, ale na krótko i za chwilę chciałam wziąć go na ręce, żeby wiedział, że już się nie gniewam. Ale on nie chciał. Wiedział, że zrobił źle i bał się podejść. Wtedy pomyślałam sobie, że chyba podobnie jest w relacji człowieka z Bogiem. Bo przecież Bóg kocha człowieka jak dobry ojciec, który przytula dziecko i bierze je na ręce. Człowiek zaś chce być kochany; czuje się wtedy szczęśliwy i bezpieczny. A choć wie co dobre i co złe, zdarza się, że zgrzeszy. I co wtedy? Myślę, że dla Boga w tym momencie najważniejsze jest to, by człowiek wiedział, że dalej jest kochany. Wyciąga ręce, chce przytulić i wybaczyć. Tymczasem człowieka ogarnia strach, zaczyna uciekać, nie chce podejść, sam się izoluje. W tamtej chwili było mi bardzo smutno. Nie z powodu zabrudzonej podłogi, ale dlatego, że kotek zaczął się mnie bać. Kiedy wreszcie odważył się podejść, była to dla mnie piękna chwila. SAI OBRZĘD WPISANIA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W tym dniu podczas Mszy św. o godz , młodzież klas III gimnazjum w uroczysty i oficjalny sposób rozpoczęła swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wyrazem tego było przedstawienie kandydatów przez ich rodziców oraz złożenie podań na ręce ks. Proboszcza Ks. Floriana Grucy SCJ. Kandydaci zobowiązali się pilnie uczestniczyć w katechezach i spotkaniach duszpasterskich oraz często przyjmować Komunię Świętą, by przez to pogłębić swoje zjednoczenie z Chrystusem i otwierać się na działanie Ducha Świętego CZWARTA ROCZNICA ŚMIERCI KS. STEFANA ZABDYRA SCJ W czwartek, 4 października, na Mszy św. o godzinie 18-stej modliliśmy się w intencji śp. ks. proboszcza Stefana Zabdyra SCJ NOCNE CZUWANIE MŁODZIEŻY - ZAJRZYJ W SIEBIE Nocne czuwanie młodzieży rozpoczęło się o godz. 20:00. Po krótkim zawiązaniu wspólnoty i wprowadzeniu w tematykę, młodzież z naszej parafii przeniosła nas w krainę pantomimy. Gośćmi byli: s. Anna Barchan i o. Tomasz Kwiecień. O północy młodzież przystąpiła do sakramentu pojednania, by następnie z czystym sercem uczestniczyć w Eucharystii.

10 10 Wielu ludzi w Polsce zadaje sobie dziś to pytanie. Jak właściwie obcy ludzie postrzegają Polskę i Polaków w tych, zdawałoby się, trudnych i przełomowych dla naszego kraju chwilach? W przededniu przyspieszonych wyborów? Kiedy to dla niektórych lokalnych publicystów oczywistym wydaje się, że oczy całego świata zwrócone są na Naszą Ojczyznę, a ludzie zastanawiają się, czy nad Wisłą ostoi się demokracja, czy też widmo kaczyzmu hulać będzie nad Polską przez najbliższe cztery lata. Odpowiedź jest jedna: niewiele o niej wiadomo, dopóki wypowiadać się nie zaczną sami Polacy. Ale wróćmy do początku Uniżony sługa Twój, Drogi Czytelniku, wylądował w Anglii, a konkretnie w Manchesterze. Korzystając z okazji, jaką stworzyła mu uczelnia macierzysta, do spółki z Komisją Europejską (czyli program Sokrates/Erasmus), pojechał na studia do Uniwersytetu Salford. W tym miejscu Autor apeluje do wszystkich braci studentów: korzystajcie z takich okazji - zawsze może to się w przyszłości przydać! Nawiasem mówiąc termin upływa w okolicach Wielkanocy, czyli za bardzo niedługo, zatem szukajcie, kto na Waszych Wydziałach odpowiada za różne międzynarodowe wymiany i planujcie takie rzeczy już dzisiaj. A Wielka Brytania zaskoczyła Autora niejednym, jak każdego rasowego domatora zaskakuje zupełnie nowa okolica. Przede wszystkim miasta są tu olbrzymie, dosłownie. I wcale nie chodzi tu o wysokie budowle. Tym, co przytłacza, jest ich powierzchnia, którą tworzą olbrzymie połacie klasycznych, angielskich domków, najczęściej piętrowych. I choć są tu także mrówkowce, to jednak występują dużo rzadziej niż w Lublinie. Widać Anglicy traktują powiedzenie wolnoć Tomku w swoim domku nieco bardziej dosłownie niż Polacy. Kolejną niespodzianką był ruch lewostronny. Niby coś oczywistego, o czym każdy w Polsce wie: w Wielkiej Brytanii ludzie jeżdżą po niewłaściwej stronie ulicy, ale Odruchy przez jakiś czas pozostają polskie, co może mieć swoiste, zgoła nieprzyjemne następstwa. Przy czym zdawać by się mogło, że zasada ta nie dotyczy ruchu pieszego: ludzie chodzą jak im się żywnie podoba: prawą stroną, lewą stronę, a czasem całą szerokością chodnika. Innymi słowy, można poczuć się jak w domu. J e d n a k n a j w i ę k s z y m zaskoczeniem dla Autora tych słów były zasady ruchu autobusowego. Bowiem komunikacja publiczna nie funkcjonuje tam podobnie jak lubelski MPK: autobus staje na każdym przystanku, bilet kupujemy w kiosku, u kierowcy wyłącznie w ostateczności, itd. Niektórych pewnie to zdziwi niepomiernie, ale moim skromnym zdaniem, w Polsce sprawy te są znacznie lepiej ułożone. Po pierwsze, ruch autobusowy podzieliły między siebie różne firmy przewozowe. Niby nic w tym dziwnego ale nie wszystkie dojeżdżają do każdego zakątka miasta, co powoduje konieczność częstych przesiadek. Dodatkowo, nie wszystkie firmy honorują swoje bilety okresowe, a to już prawdziwa tragedia.

11 11 Po drugie, autobusy nawet na przystankach zatrzymują się wyłącznie na żądanie pasażera, czy to naciśnięcie przycisku od środka, czy machnięcie ręki osoby stojącej, ale kierowca musi widzieć, że ludzie chcą skorzystać z usług autobusowych. I ostatnia rzecz: w Anglii, pomimo tego, że bilety sprzedaje kierowca, również zdarzają się kontrole biletowe. Początkowo mnie to niepomiernie zdziwiło. Zdumienie przeszło jednak jak ręką odjął, gdy kontroler wyszedł z gapowiczem. Jak zatem widać, Wielka Brytania to kraj odmienny od Polski pod wieloma względami, kładący nacisk na samodzielność i indywidualność, na odróżnianie się od innych, na własny styl i realizację siebie. Co zatem przeciętny Brytyjczyk może sądzić o naszym polskim podwórku, o n a s z y c h potrzebach i n i e p o k o j a c h? W z a s a d z i e niewiele, bo ma to wszystko w nosie. Od kiedy wysiadłem na lotnisku w M a n c h e s t e r z e z samolotu, tylko jeden raz Anglik, usłyszawszy, że jestem z Polski zapytał czy nasz prezydent i premier nie są przypadkiem spokrewnieni. W większości przypadków sprawy polskie są podnoszone przez samych Polaków, bo Anglicy, nie wiedzieć czemu, bardziej przejmują się własnym krajem. I tak od znajomego Anglika dowiedziałem się, że nie lubi Blaira, że według niego politycy kłamią, a Królowej życzy jak najszybszego zgonu. Natomiast o Polsce wiedział tylko tyle, że mamy znacznie tańszą opiekę dentystyczną niż w Anglii. Ale i tak pierwszoplanowymi zmartwieniami naszych kolegów studentów są kredyty studenckie, a raczej ile z nich zostanie po odliczeniu opłat za studia. Bo niestety w Anglii za wszystkie kursy i szkolenia uniwersyteckie należy płacić. Przechodząc do naszego podwórka należy stwierdzić, ze z perspektywy zagranicy, a w szczególności Anglii, nie jest ono zbytnio ciekawe. Ot trochę egzotyki, nieczęsto przecież zdarzają się bliźniaki na najwyższych szczeblach władzy, ale nic niepokojącego, strasznego, co mogłoby przysłonić codzienne troski, jak mecz Manchesteru United. Innymi słowy, sytuacja nie odbiega od normy. Jest co prawda dla naszego angielskiego przyjaciela troszkę obca, nieco niezrozumiała i czasami śmieszna, ale czy i Polacy nie śmieją się z pomysłów innych nacji, które one gotowe są traktować śmiertelnie poważnie? Jak z rosyjskiego przywiązania do osoby Władimira Putina, czy wspomnianego wcześniej ruchu lewostronnego w Zjednoczonym Królestwie? Innymi słowy, idąc do wyborów, nie przejmujcie się argumentem, że przez ich wynik możemy stać się pośmiewiskiem dla świata, bo świat ma inne zmartwienia, niż wybory w średniej wielkości państwie w Europie. A jeśli nawet będzie się z nas śmiać dzisiaj, to jutro my będziemy się razem z nim śmiać z kogoś/czegoś innego. Ani to nic dziwnego, ani strasznego. Idąc do wyborów myśleć należy o tym, kto będzie skutecznie walczył o Twój interes, Czytelniku, a także, żeby ów ktoś nie czynił czegoś, co będziesz uważał za niegodne. A opiniami innych nie należy się przejmować ich pierwszoplanowym zmartwieniem na pewno nie jesteś Ty, nie jestem ja, ani Nasza Ojczyzna. Ja również pójdę do urny oznaczonego dnia. A swój głos oddam na albo zachowam to dla siebie. Adrian Szumowski

12 12 Zdjęcie hamburgera na ścianie protestanckiego kościoła, Chrystus związany z Marią Magdaleną w Kodzie Leonarda da Vinci autorstwa Dana Browna, Brian wzięty za Jezusa i śpiewający na krzyżu w filmie Żywot Briana w reżyserii Terry ego Jonesa Gdzie znajdują się granice dobrego smaku, czy każde dzieło jest sztuką i czy wszystko, co porusza odbiorcę, można nazwać dziełem? Nie od dzisiaj wiemy, że aby coś mogło zaistnieć, musi zaszokować. Wydaje nam się, że to jedna z cech charakteryzujących czasy, w których żyjemy. Nic bardziej mylnego ludzie szokowali zawsze, bo zawsze znajdował się ktoś, kto był zdecydowany na przeciwstawianie się temu, co dobrze znane. Były zmiany w strojach, zmiany w uczesaniu, zachowaniu. Były bunty. Sztuka także ewoluowała i stawała się coraz bardziej szokująca. Jednak wydaje się, że dziś zjawisko szokowania odbiorcy znacznie się nasiliło także jeśli chodzi o chrześcijaństwo. HAMBURGER NA KOŚCIELE Na murze jednego z kościołów protestanckich w Chippenham na południu Anglii znajduje się zdjęcie wielkiego hamburgera i napis Church. The home of BIGGER king ( Kościół. Dom wielkiego króla ) analogia do słów Burger King, czyli sieci barów szybkiej obsługi serwujących hamburgery. Pomysłodawca napisu może czuć się usatysfakcjonowany z pewnością nikt nie przejdzie obok plakatu obojętnie. Jedni się oburzą, inni uśmiechną się cierpko. Większości będzie jednak towarzyszył niesmak. Bo owszem napis przykuwa uwagę. Ale czy wywołuje pozytywne emocje? I co najważniejsze czemu taki napis ma służyć? Czy ma być (kiepskim) żartem, czy też może próbuje zwrócić uwagę na jakiś problem? A może część ludzi chodzi do kościoła by zaspokoić głód Słowa Bożego, by niedługo po wyjściu o Nim zapomnieć? Tak samo szybko, jak szybko zapomina się o tym, że zaspokoiło się głód po wyjściu z baru szybkiej obsługi Czy jednak większość z nas będzie starała się odpowiedzieć sobie na pytanie, co autor miał na myśli, czy też może poczuje się urażona? Myślę, że niewiele osób będzie zastanawiało się nad tym, czy napis ma wskazywać tylko na słowo king, czy też na to, że znajduje się tutaj jakieś inne, ukryte znaczenie. ŚPIEWAJĄCY NA KRZYŻU W filmie Żywot Briana ( Monty Python s life of Brian ) z 1979 roku, tytułowy bohater jest rówieśnikiem Chrystusa. Ostatecznie zostaje wzięty za proroka. Rodzi się w stajence, sąsiadującej z tą, w której narodził się Chrystus. Dostaje też dary, przyniesione przez trzech Mędrców. W ostatnich scenach filmu Brian, zawieszony na krzyżu, wyśpiewuje always look on the bright side of life ( zawsze patrz na jasną stronę życia ). Podobno Grupa Monty Pythona nie miała na celu ośmieszania religii, ani też obrażania czyichkolwiek przekonań. Dlaczego w takim razie sięgnęła po temat samego Boga? Być może spodziewała się, że ten temat, jak niemalże żaden inny, nie wywoła takiego zgorszenia. Bo nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej szokuje człowieka coś, co obraża lub wyśmiewa to, w co człowiek wierzy. KOD LEONARDA DA VINCI Chyba wszyscy słyszeliśmy o Kodzie Leonarda da Vinci autorstwa Dana Browna (w kinach mogliśmy też oglądać film na podstawie powieści), który wywołał niemałe poruszenie. Nie dlatego, że książka to dobry (jak się wydaje) thriller, napisany przez poczytnego pisarza. Wszyscy raczej skupili się na wątku religijnym oto Jezus zostaje uznany za Boga dopiero przez sobór Nicejski (wcześniej jest tylko jednym ze śmiertelnych

13 13 proroków), natomiast Maria Magdalena jest w ciąży. Jej mężem jest nie kto inny jak sam Jezus Chrystus. Dan Brown niejednokrotnie wypowiadał się na temat książki. Twierdził, że jest to fikcja, a powieść zaliczać powinno się do kategorii Teo Fiction (Fikcja Religijna). Fikcja fikcją, sztuka sztuką, ale coś w tym wszystkim sprawia, że robi nam się nieprzyjemnie. Bo czy trzeba decydować się na takie kroki, by napisać książkę, która sprzeda się w nakładzie milionów egzemplarzy i o której zrobi się głośno? Poszukując w Internecie informacji nawiązujących do tego tekstu, znalazłam wiele zdjęć, które obraziłyby niejedną osobę. W Internecie można znaleźć zdjęcie baru Jesus, ukrzyżowanego Jezusa, co chwila zdejmującego prawą rękę z krzyża, by uderzyć w struny gitary elektrycznej, czy też podkoszulki z Jego wizerunkiem. Ale czy to wszystko można nazwać sztuką? Czasem granica, gdzie coś zaczyna być pozbawione dobrego smaku, jest trudna do uchwycenia. Są jednak artyści, którzy potrafią balansować na cienkiej linii rozgraniczenia tego, co szokujące i niesmaczne, z tym, co robi na odbiorcy wielkie wrażenie. Jest ich jednak niewielu. W tym tekście pojawiło się więcej pytań, niż odpowiedzi. Każdy bowiem powinien odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania sam, każdy z nas pojmuje sztukę w inny sposób. O jednym tylko powinniśmy pamiętać stworzenie czegoś, co pozostanie w naszej pamięci na długi czas nie jest sztuką. Sztuką jest pewność, że to, co stworzymy, da odbiorcy do myślenia i będzie coś sobą reprezentowało. Katarzyna Wójcik Dostęp do Internetu w domu obecnie stanowi wskaźnik poziomu zasobności danego kraju. Określa także poziom otwartości kulturowej oraz poziom dostosowania się do wymogów współczesnego świata. Polska prezentuje się bardzo dobrze na tle innych państw europejskich aż 36% Polaków ma dostęp do Internetu w domu. Co ciekawe, Internet cieszy się coraz większym powodzeniem wśród osób starszych. Seniorzy powoli przełamują w społeczeństwie stereotyp grupy, która boi się podążania za postępami techniki. Wręcz przeciwnie, wielu z nich uważa Internet za sposób na spędzanie czasu np. poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, przeglądanie elektronicznej prasy, czy komunikacji z rodziną. Seniorzy wykazuję chęci zetknięcia się i poznania z wirtualnym światem. Dlatego ta grupa społeczeństwa dostała szansę na dotarcie i korzystanie z nowoczesnych technologii poprzez tzw. Akademię e-seniora. W czerwcu br. I n t e r n e t seniora w Lublinie została otwarta pracownia internetowa, mieszcząca się w Dzielnicowym Domu Kultury SM Czechów przy ul. Kiepury 5a., w której odbywać się będą różnorodne zajęcia internetowe. W ramach Akademii e-seniora wyszkoleni instruktorzy prowadzą kursy, trwające 16 godzin. Program zajęć został stworzony specjalnie z myślą o osobach starszych. Seniorzy poznają komputer i Internet, uczą się m.in. wysyłania maili, czy wyszukiwania informacji na stronach WWW. Kursy są odpłatne, koszt od osoby wynosi 28zł (godzina zajęć kosztuje 1,75zł). W ramach kursu uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowany i wydany podręcznik z przykładami, ćwiczeniami i dodatkowymi informacjami. Natalia Kulig

14 14 Poziomo: krzyżówka Rozwiązanie krzyżówki prosimy złożyć w księgarence parafialnej do 31 listopada. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. 5. kontaktowe na oku 9. rytuał nabożeństwa 10. inaczej boks Gilowaska 12. przerwa w teatrze 13. po imieniu 14. solenizantka z 1.I 16. przeciwieństwo piekła 18. okres ośmiu dni 19. książka ze zbiorem modlitw 21. rower z części 22. król przed koronacją 23. odprawiana w niedziele Pionowo: 1. na śmieci w wieżowcu 2. istota ludzka 3. część kościoła z ołtarzem 4. postny dzień 6. cel naszych pielgrzymek 7. komunia święta 8. 3 miesiące 9. modlitwa złożona w intencji 12. putto, amorek 15. uczta miłości 17. malowany w ramach 20. od maja do maja Wspólnota chrześcijańska przyjęła z wielką radością i włączyła do społeczności dzieci Bożych darząc je nowym życiem z wody i Ducha Świętego: chrzty Krzysztof Marszałowicz Daria Dźwierzyńska Daniel Robert Pszech Maja Rubaj Apolonia Maria Paplińska Jakub Domański Marcelina Bogócka Igor Piotr Siewielec Joanna Daria Telenga Michał Kacper Ciechański Ewa Marcelina Czerniak Wiktoria Anna Łakota Maciej Leśniak Szymon Aleksander Cieszko Łukasz Jerzy Grochowski Julia Lena Bojarska Aron Łukasz Nowak Maciej Wiktor Dalmata Wiktor Fryderyk Włodarczyk Szymon Jankowski Dominika Magdalena Bielak Łukasz Józef Nadzieja Jakub Zbigniew Białecki Kacper Watrakiewicz Marek Adam Ścibura Paweł Maksymilian Gliński Gabriella Claudia Golaszewska Nikola Iwona Misiukiewicz Joanna Maria Jaroszewska Krzesimir Kazimierz Korzec Jakub Marchel Hubert Jakub Górski Piotr Paweł Fijołek Miłosz Jan Tama-Poniatowski Antoni Wiktor Parcheta Kacper Szczepaniak Kacper Świątek Tymon Jakub Piotrkowski Pola Brojek Amelia Szymajda Kacper Stanisław Król Jakub Grzegorz Wojnicki Mateusz Kamiński Piotr Zabiegliński Pola Jarosz Bartosz Urbanek Tomasz Marcin Talarczyk Paweł Tomasz Hawryk Emilia Maria Wiercińska Barbara Bożena Słomka Igor Juraszewski Jakub Piotr Pawlik

15 15 W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską: Kamil Daniel Tokarski Anna Elżbieta Mazur Marcin Artur Pietraś Beata Bicz Jacek Tomasz Słomka Justyna Ceniuk Marcin Rafał Sokół-Chmielewski Matylda Piłat Bogusław Białecki Żaneta Ewa Malimon Michał Partes Iwona Magdalena Gongoł Artur Bogdański Aneta Sylwia Dycha Arkadiusz Janusz Dudek Magdalena Małgorzata Pelczarska Paweł Szypłowski Katarzyna Śmigasiewicz Jerzy Mirosław Szulc Karolina Małgorzata Skrzypek Bartłomiej Kowalczyk Wioleta Małgorzata Węcławek Michał Kwiatkowski Dorota Małgorzata Libera Piotr Łukasz Cegliński Katarzyna Agnieszka Zielińska Łukasz Wiktor Żydek Karolina Maria Wójtowicz Marek Pycka Katarzyna Maria Wiatrowska Dariusz Tomasz Skiba Katarzyna Małgorzata Gombin Grzegorz Mączka Monika Sylwia Artymiak Marcin Mirosław Krzemiński Anna Małgorzata Gwiazda Paweł Cygan Urszula Klimkiewicz Krzysztof Ireneusz Terlecki Agnieszka Maja Gutyńska Kamil Marcin Krupski Ewelina Szajewska Bartosz Damian Niemiec Agnieszka Iwona Bartkowicz Radosław Charczuk Monika Piekoś Mariusz Artur Cherubin Anna Irmina Gajowiak Tomasz Pałyska Beata Prażewska Krzysztof Marek Zieliński Agnieszka Jolanta Wróblewska Mariusz Kazimierz Kiciński Monika Flisiak Paweł Piotr Kowalczyk Magdalena Rakszewska Łukasz Majek Agnieszka Małgorzata Pakuła Michał Zdrojewski Magdalena Kondrasiuk Paweł Książek Aneta Agnieszka Sokołek Jacek Męczyński Magdalena Katarzyna Sikorska Tomasz Piotr Śmietanka Anna Magdalena Ziółek Krzysztof Janusz Adamiak Magdalena Kinga Łukasik Sylwester Mazurek Iwona Urszula Sieteska Piotr Marcin Błażejewski Edyta Żaneta Ząbek Dariusz Wiącek Joanna Sykut Łukasz Paweł Woźniak Aneta Karman Adam Tokarski Monika Agata Ziółkowska Marek Biedacha Agnieszka Lesiak Daniel Richard Higgs Agnieszka Katarzyna Wojczuk Roman Tomasz Pałka Kalina Grzywacz Z naszej wspólnoty parafialnej, ze znakiem wiary i nadziei w zmartwychwstanie i życie wieczne odeszli: Jadwiga Emilia Szymańska l. 78 zm Danuta Kowal l. 78 zm Jan Szwed l. 79 zm Jadwiga Maria Gorajek l. 66 zm Adam Pajdosz l. 61 zm Jan Dariusz Czyż l. 41 zm Helena Maziarczyk l. 84 zm Andrzej Mariusz Podruczny l. 34 zm Marian Andrzej Lubiński l. 67 zm Halina Kazimiera Siemion l. 90 zm Barbara Radomska l. 54 zm Władysław Kluczyk l. 62 zm Wiktoria Łuszczyna l. 81 zm Zofia Maria Ziębowicz l. 74 zm Eugeniusz Niezbecki l. 61 zm Rafał Emil Dudziak l. 31 zm Henryk Marian Jakóbczyk l. 66 zm Kazimiera Złotkiewicz l. 84 zm Marta Woyda l. 88 zm Jadwiga Janina Ciszewska l. 61 zm Celina Maria Kurzelowska l. 59 zm Genowefa Wiśniewska l. 83 zm Ryszard Wawruch l. 65 zm Feliksa Zielińska l. 94 zm Leokadia Mazur l. 74 zm Numer pod redakcją: MAGDALENY Galińskiej. Redakcja: DOROTA Kowalczyk (red. nacz.), ANNA Maciąg- Pazik, MAGDA Galińska, MAŁGORZATA Gajos-Kruszyńska, JOLANTA Gawlik, MAGDA Król, MAŁGORZATA Kruszyńska, NATALIA Kulig, AGNIESZKA Tobiasz, KATARZYNA Wójcik, JACEK Bojarski, KATARZYNA Daniłko (okładka),joanna Romaniuk (korekta), JÓZEF Maleszyk (krzyżówka), KAMIL Szwajgier (skład), ADRIAN Szumowski. Asystent kościelny: ks. RADOSŁAW Warenda SCJ (skład). Zdjęcia: JAROSŁAW Hamaluk, KAMIL Szwajgier, MIROSŁAW Trembecki, ks. RADOSŁAW Warenda SCJ. Adres: Parafia Rzymskokatolicka DOBREGO PASTERZA, ul. Radzyńska 3, Lublin, tel. (0-81) Konto: Bank Pekao S.A. III O/Lublin Strona internetowa: Adres śluby pogrzeby

16 16

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ZELATOR. wrzesień2016

ZELATOR. wrzesień2016 ZELATOR wrzesień2016 www.zr.diecezja.pl 7 W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce do Łagiewnik. Odbędzie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

b) grozi im rutyna, codzienność odwraca ich od istotnych pytań: kim jesteśmy dla siebie, co jest najważniejsze w naszym małżeństwie,

b) grozi im rutyna, codzienność odwraca ich od istotnych pytań: kim jesteśmy dla siebie, co jest najważniejsze w naszym małżeństwie, Wiem, że na pytanie, jakie znaczenie ma dialog w małżeństwie, najlepiej by odpowiedzieli sami małżonkowie. Choć nie żyję w małżeństwie, to na co dzień doświadczam, jak ważny jest dialog między ludźmi,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Przyrzeczenia

Znaczenie Przyrzeczenia Przyrzeczenie Znaczenie Przyrzeczenia Złożenie Przyrzeczenia oznacza przyjęcie ideałów skautingu za swoje ideały osobiste i to publicznie, przed wszystkimi. Właśnie dlatego Przyrzeczenie jest biletem wstępu

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata GRAŻYNA KOWALCZYK SĄ TYLKO DWA SPOSOBY NA ŻYCIE. JEDEN TO ŻYCIE TAK, JAKBY NIC NIE BYŁO CUDEM. DRUGI TO ŻYCIE TAK, JAKBY WSZYSTKO BYŁO CUDEM (Albert Einstein) Wykaz rzeczy niszczących i zagrażających życiu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Propozycje duszpasterskiego wsparcia i towarzyszenia małżonkom sakramentalnym po rozwodzie we wzroście w miłości

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Ks. Tomasz praktykę duszpasterską rozpoczął wśród plemienia Masajów w diecezji Arusha. W 2010 r. zaczął pracować

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI:

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI: Jasełka W dniu 21 grudnia o godzinie 10:45 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka z Małym Księciem przygotowane

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Kochamy Pana Jezusa Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Copyright by Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 1 O słuchaniu Boga.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo