na dobry początek... Drodzy Parafianie!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dobry początek... Drodzy Parafianie!"

Transkrypt

1

2 na dobry początek... Memento mori - pozdrawiali się niegdyś mnisi. Nie po to, aby wprowadzać w klasztorne mury grobową atmosferę, ale by nieustannie pamiętać o przeznaczeniu człowieka, o tak naprawdę jedynym, właściwym celu, dla którego depczemy po ziemi. Daj Boże aby ślady, jakie zostawimy, a na które spojrzy przyszłe pokolenie, miały kształt serca. Non omnis moriar (nie wszystek umrę), zostaną wspomnienia. Czy tylko one? Dziś Kościół zachęca, abyśmy dzielili się sercem; w przenośni i dosłownie. Mojego serca czy innych organów wewnętrznych nie muszę zabierać ze sobą do nieba, nie przydadzą się tam, mogą zostać tu, na ziemi, dla drugiego człowieka. O miłości przesuniętej poza granice śmierci, czyli o przeszczepie organów, przeczytamy na stronie 6 i 7. Zanim jednak przewrócimy kilka stronic, zachęcam do lektury przesłania Ks. Proboszcza, zamieszczonego już na 2 stronie. W Pasterzu także relacja z nocnego czuwania młodzieży, która w nocy z 6 na 7 października wpatrywała się nie w szklany ekran telewizora, ale we własne serce. Jednym z gości owego czuwania była s. Anna Bałchan SMI, potocznie określana siostrą od prostytutek. O jej pracy, źródle sił dowiemy się z wywiadu Doroty Kowalczyk. Panta rei i ludzie też się zmieniają. Od października tego roku odpowiedzialności redaktora naczelnego Pasterza i Pastuszka podjęła się Dorota Kowalczyk. Poprzedniej, wieloletniej redaktorce naczelnej, Annie Maciąg-Pazik, chcę serdecznie podziękować. Za ślady serca zostawione na łamach naszego czasopisma, za trud i zaangażowanie niech Bóg nagrodzi. Ks. Radosław Warenda SCJ Drodzy Parafianie! Hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego są słowa: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Każdy z nas jest powołany do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności. Wypełniając na co dzień wolę Bożą i żyjąc według Jego przykazań kroczy drogą do świętości. Z radością obserwujemy, że coraz więcej parafian pogłębia świadomość swojego powołania, m.in. przez zaangażowanie w działalność parafialnych grup apostolskich, podejmujących stałą formacją duchową. Niestety, są i tacy parafianie, którym trudno pogodzić codzienne obowiązki z religijnymi praktykami. Wielu wciąż wybiera mieć, niż być i wierzy w osiągnięcie łatwego szczęścia bez miłości, odpowiedzialności i więzi z Bogiem. Realizację swojego powołania utrudnia brak pracy i możliwości godnego utrzymania rodziny. Zaradzając współczesnym potrzebom, stworzyliśmy Zespół do spraw bezrobotnych, który troszczy się o nowe oferty pracy. Dla dzieci z naszej parafii istnieje świetlica środowiskowa oraz możliwość uzupełniania wiadomości, którą dają nauczyciele w formie wolontariatu. Dbając o rozwój duchowy każdego z Was, stworzyliśmy wiele grup duszpasterskich. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do włączenia się w rozwój osobowości i pogłębiania własnego powołania. Proponujemy także katechezy dla dorosłych. Parafia może również poszczycić się zagospodarowaniem terenu wokół kościoła, w co wkład miał każdy z Was Drodzy Parafianie. Obecnie wszelkie wysiłki finansowe chcemy skierować na wykończenie pomieszczenia w dolnym kościele i zaadoptować go, jako sala spotkań dla większej grupy ludzi. Drodzy parafianie! W imieniu wszystkich duszpasterzy chciałbym wyrazić słowa wdzięczności za Waszą troskę o ducha i kształt parafii, o pogłębianie swojej wiary, a także o dbanie o stronę materialną parafii. To co jest widoczne gołym okiem jest Waszym dziełem. I za to Wam z głębi serca dziękuję i proszę o jeszcze. Za wszelkie dobro zarówno duchowe jaki i materialne składamy serdeczne Bóg zapłać! Dla wszystkich parafian wypraszamy Boże błogosławieństwo, szczególnie w czasie niedzielnej Mszy św. o godz Ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ

3 W nocy z 6 na 7 października w naszej parafii odbyło się całonocne sercańskie czuwanie dla młodzieży. Do Lublina przybyli młodzi niemalże z całej Polski, by wspólnie pogłębiać swą wiarę oraz chwalić Boga poprzez modlitwę, śpiew i taniec. Spotkanie przebiegło pod hasłem zajrzyj w siebie i miało na celu poznanie swojego wnętrza i na nowo odkrycie dobra ukrytego w nim. Poruszony temat dotyczył sumienia. Każdy, kto się pojawił, wchodząc do kościoła otrzymał śpiewnik, ołówek oraz symboliczny mandat sumienia. Czuwanie rozpoczęło się od pantomimy pt. Sieć wystawionej przez młodzież naszej parafii, przygotowanej pod kierownictwem ks. Przemka i ks. Bartka. Sieć, jako coś, porównał do tradycyjnego zespołu tańca irlandzkiego, w skład którego wchodzą trzy osoby mistrz tańca, nauczyciel oraz ktoś, kto gra muzykę, by ta porywała do tańca. To trzecie porównanie odnosi się do Ducha Świętego, który oświeca nas i napędza do działania oraz otwiera nas na głos Boga, będący naszym sumieniem. O. Tomasz zwrócił także uwagę na błędne postrzeganie sumienia, które wcale nie jest wszczepionym każdemu człowiekowi chipem. Wyjaśnił, że jest to praktyczne działanie rozumu, które jest zależne od posiadanej wiedzy. Tam, gdzie sumienie działa dobrze, tam go nie widać, a zaczynamy o nim myśleć dopiero wtedy, kiedy jest brudne. Po konferencjach młodzież odegrała drugą część pantomimy, a po niej zosta- co nas obezwładnia, więzi oraz ogranicza wolność. ły rozdane symbole tego czuwania. Około godz. Sieć jako grzech i zło, z którego nie jesteśmy w sta- 23:00 zaplanowana była przerwa na posiłek i hernie sami się wyplątać do czasu, kiedy nie ujrzymy batę, by zaraz po niej rozpocząć nabożeństwo poogromu Bożej Miłości. kutne oraz adorację NajWystawiona scenka zo- Tam, gdzie sumienie działa dobrze, tam świętszego Sakramentu. stała podzielona na dwie go nie widać, a zaczynamy o nim myśleć Nabożeństwo miało części, pomiędzy którybardzo podniosły chadopiero wtedy, kiedy jest brudne. mi konferencje wygłosili rakter. W pierwszej jego zaproszeni goście s. Anna Bałchan ze Zgroma- części wniesione zostały kolejne symbole czuwadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej oraz o. Tomasz nia woda, oliwa, pieczęć i światło, a następnie Kwiecień, dominikanin. odbył się specyficzny rachunek sumienia, w trak S. Bałchan zajmuje się na co dzień reanima- cie którego każdy z uczestników czuwania wypicją sumienia dziewcząt oddających się prostytucji. sał swój mandat. Mandaty te następnie zostały W czasie konferencji mówiła o tym, by nie patrzeć potargane przez ich właścicieli, a wszystko to było na ludzi tylko przez ich pryzmat, ale patrzeć tak, wprowadzeniem i przygotowaniem do jak najlepby widzieć i dostrzegać człowieka. Na zakończenie szego przeżycia Sakramentu Pokuty i Pojednania. wspólnie z s. Anną modliliśmy się poprzez śpiew Uwieńczeniem nocnego czuwania była Eucharydo Ducha Świętego. stia odprawiona o godzinie 2:00. O. Tomasz przedstawił sumienie w świetle umiejętności poznania tego co jest dobre, a co złe. Źródłem tego poznania są przykazania stanowiące Natalia Kulig naturę Boga w Trójcy Jedynego. Trójcę Świętą

4 Cichaczem Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej. Świetnie gra na gitarze i pięknie śpiewa. Ma znakomity kontakt z młodzieżą. Ciepła i wrażliwa, a zarazem konkretna i twarda. Z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawania. Skończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, szkoliła się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej I stopnia, w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach i Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Zaliczyła jeszcze wiele innych kursów. Dziś pomaga kobietom skrzywdzonym i zagubionym: ofiarom przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej. W założonym przez siostry Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom, pracuje wśród kobiet trudniących się prostytucją lub nią zagrożonych. Na początku października była gościem w naszej parafii. Z Siostrą Anną Bałchan SMI, rozmawia Dorota Kowalczyk. Na czym polega specyfika Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej, jaki jest jego charyzmat? Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powstało dla kobiet po to, by kobieta poczuła swoją wartość, godność i piękno. Po to, by mogła przygotować się do roli jaką ma pełnić w rodzinie, w społeczeństwie, w zależności od drogi, którą wybierze. My po- maleńkie dobro... magamy w rozeznaniu tej drogi, w znalezieniu swojego miejsca w świecie. Ofiarujemy kobietom wsparcie od samego narodzenia. Tych działań jest bardzo dużo. I to jest właśnie charyzmat naszego zgromadzenia, czyli taki szczególny dar, którym Bóg obdarza dane zgromadzenie. Z pewnością jest wiele możliwych sposobów pomocy kobietom. Dlaczego właśnie taki rodzaj pomocy i taką drogę Siostra wybrała? Wstępując do zgromadzenia wiemy tylko, że będziemy pomagać kobietom, natomiast jaką ta pomoc przyjmie formę, to jest wielka niewiadoma. Temu trzeba się poddać. Bóg wskaże drogę. On mówi przez wydarzenia. Jakie wydarzenie zadecydowało więc o tym, że będzie Siostra pomagała kobietom z ulicy, prostytutkom? Same kobiety przychodziły do nas po pomoc. Także prezydent Katowic zwrócił się do nas z prośbą o pomoc dla kobiet ulicy. I tak naprawdę to była odpowiedź na potrzeby. Zgromadzenie nie mogło się zajmować wszystkimi naraz i tak powstało stowarzyszenie, organizacja prawna powołana przez siostry. Nawet nie mogę powiedzieć, że ja to wymyśliłam, bo nie wpadłam na taki pomysł. Zostałam posłana do tej pracy przez zgromadzenie i podjęłam to wyzwanie. To jest odpowiedź na wydarzenia, przez które mówi Bóg. Powiedziała Siostra, że kobiety same przychodziły do zgromadzenia po pomoc. Ale jak to jest, gdy to Siostra w habicie wychodzi na ulicę i oferuje pomoc? To nieprawda, że nie czuje się lęku. Ale po pierwsze trzeba mieć tę świadomość dlaczego idziesz, do kogo idziesz, o co chodzi tak naprawdę. I po prostu robisz ten pierwszy krok. Zawierzasz. Wiadomo, że to wszystko nie jest takie proste, zwyczajne. Ale są dwie możliwości: albo zawierzasz Bogu, że On cię prowadzi, albo świrujesz. No to wolę zawierzyć. Wychodziłyśmy w habitach i mówiłyśmy po prostu: Jesteśmy. W czym możemy Ci pomóc? Nie wymyślałyśmy pomysłów na czyjeś życie. Najważniejsza jest obecność, bycie, nie ocenianie. Dopiero potem przychodzą inne zadania. No właśnie, powiedziała Siostra nie ocenianie. Czy to jest takie łatwe nie

5 oceniać, nie moralizować, patrzeć na drugiego człowieka oczami miłości, bez względu na to jak postępuje i co robi w życiu? Ktoś kiedyś powiedział, że wierząc w dobro w człowieku stwarzamy w nim dobro, czy to jest jakieś Siostry motto? Nie róbmy z siebie niewiadomo kogo. Jeżeli masz możliwość komuś pomóc, to ten człowiek jest darem, prezentem dla Ciebie, bo Ty zyskujesz sens życia. Sprawiedliwością jest to, że wymieniamy między sobą dary. Ja się nie uważam za osobę idealną. Każdy z nas ma jakąś ciemną stronę, więc jakim prawem możemy oceniać człowieka. Kto nam dał takie prawo? Zostawmy to Panu Bogu. Poza tym przemiana to jest pewien proces. Ewangelia też mówi o tym, że jeden zasiewa, a drugi zbiera. A jeszcze Ktoś inny daje deszcz, daje słońce i warunki do wzrostu. My nie wiemy co tak naprawdę dzieje się w ludzkim sercu. Nie znamy historii życia ani intencji drugiego człowieka. Starajmy się po prostu żyć tak, żeby ludzie pytali: dlaczego tak żyjesz? skąd bierzesz siłę? ja chcę żyć tak jak ty. Nie chodzi o mówienie, bo ludzie mają już dość słów. Jan Paweł II powiedział, że dzisiejszy Kościół potrzebuje świadków. Także cichaczem róbmy swoje maleńkie dobro i tyle. Na pewno miała Siostra mnóstwo nieprzyjemnych sytuacji podczas swojej pracy. Wiadomo skąd, od Kogo Siostra czerpie siłę, ale czy skrzydła czasem nie opadają, czy nie ma Siostra dosyć wszystkiego? Nic co ludzkie nie jest mi obce. Jest rzeczą normalną, że są chwile kiedy czujesz się fatalnie, siły opadają. Każdy człowiek ma chwile zwątpienia, czuje się rozczarowany, wykorzystany itd. Ale jest też wola. To co robię zawierzam Jezusowi, niezależnie od tego, co czuję. Najważniejsze jest to, że chcę wytrwać w wierności. O to się modlę, taka jest moja wola niezależnie od uczuć czy wydarzeń. A czy w Siostry słowniku istnieje taki termin jak prostytutka? Siostra nie patrzy na te kobiety przez pryzmat ich pracy. To tak jakby o człowieku, który wszedł w psie odchody mówić: idzie gówno. To nie gówno idzie tylko człowiek, który w coś wdepnął, mówiąc tak brzydko. Tak samo nie nazywamy człowieka grzechem dlatego, że grzeszy. Ludzie się ekscytują agencjami towarzyskimi, całą tą otoczką, ale nikt nie pyta dziewczyny czy kobiety Co ci się stało? Co cię spotkało? Dlaczego to robisz? Przecież każdy człowiek chce być kochany, szanowany, akceptowany. Kobieta, która ma poczucie własnej wartości, godności nie pójdzie stać na ulicę. Co trzeba o sobie myśleć żeby tam stać? I cóż takiego dzieje się w naszych rodzinach, że coraz więcej mężczyzn korzysta z usług agencji towarzyskich? I to nie są faceci z Kambodży. To są Polacy, ci sami, którzy w niedzielę chodzą do kościoła. Bo łatwiej jest zapłacić za teatr, za miłość, niż dogadać się z żoną i rozwiązać kon-

6 flikt. Dlatego musimy tworzyć dobre relacje, kłaść nacisk na budowanie więzi miłości i przyjaźni. Uczmy młodych dialogu i odpowiedzialności. Dajmy im wiedzę o seksualności, o funkcjonowaniu ciała mężczyzny i kobiety. Wbrew pozorom niestety takiej wiedzy nie posiadają. Niedawno ukazała się książka Siostry pt.: Kobieta nie jest grzechem. O czym ona jest? Najlepiej przeczytać. Przede wszystkim występujemy tam jako świadkowie ludzkich losów. Jest trochę o zjawisku handlu. Ludziom nie mieści się w głowie, że w Polsce może dokonywać się handel żywym towarem. Ale to są fakty. My leczymy rany, które powstały w kobietach po takich doświadczeniach i uświadamiamy jakie są zagrożenia. Zachęcam do lektury. Myślę, że po przeczytaniu książki troszeczkę zmieni się spojrzenie na ludzi i ich ocena. Czy dawanie świadectwa słowem i fakt, że jest Siostra w jakiś sposób rozpoznawana, ogranicza konkretne działania? Tak, ogranicza. I jest utrudnieniem dla kobiet, z którymi pracuję. Ja jako osoba, jako twarz - jestem spalona. Staję w obronie kobiet, mówię głośno o tym, żeby stwarzać alternatywy, a nie tylko oceniać. Ludzie mnie znają. Przez sam fakt, że dziewczyna idzie ze mną, zostaje uznana za prostytutkę, naznaczona i pogardzana. A ona zdobywa się na odwagę, chce zmienić swoje życie, żyć lepiej i zostaje za to ukarana Spotyka się Siostra czasem z niezrozumieniem? Tak, często. To jest takie smutne na początku, ale z drugiej strony myślę, że dlaczego mi ma być lepiej skoro te kobiety są odtrącone. Dlaczego ja mam doświadczać czegoś innego. Chociaż one to odczuwają na pewno dużo mocniej. To poczucie odrzucenia jest łaską, darem. Dlatego będziemy robić swoje, na tyle ile możemy. Co jest dla Siostry najtrudniejsze? Nie mafia, nie inne rzeczy Najtrudniejsze w tej robocie jest to, żeby zachować żywą wiarę, żeby zachować Jezusa żywego. Ja mam mnóstwo pytań: dlaczego?, na które nie ma odpowiedzi. Po ludzku tego nie zrozumiesz, musisz zawierzyć. Wbrew wszystkiemu. Myślę sobie, że gdy przejdę na drugą stronę i stanę przed Najwyższym to zrobię rozróbę Tylko, że ja czuję jedną rzecz. To jest tak, jak w górach. Im idziesz wyżej, tym więcej widzisz. I ja się obawiam, że jak przejdę na druga stronę to zobaczę dlaczego i nie będę się mogła kłócić. I to mnie denerwuje. Dorota Kowalczyk W ciągu ostatniego roku w mediach, wśród opinii publicznej, na ambonach kościelnych często pojawiał się temat oddawania organów po śmierci. Pojawiły się ogólnodostępne karty do pobrania i wypełniania deklarujące zgodę. Czemu ostatnio ten problem stał się tak nagłaśniany? Może dlatego, iż Polska znajduje się na bardzo dalekim miejscu pod względem liczby osób deklarujących gotowość przekazania organów w przypadku śmierci i liczba ta dramatycznie zmniejsza się w ostatnich miesiącach. Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS (maj 2007 r.) 90% Polaków uznaje, że idea transplantacji narządów jest słuszna. Przeciwnicy transplantacji stanowią zaledwie 4% badanych, o 3 pkt. procentowe mniej niż w 2005 r. Wśród osób zgadzających się z ideą transplantacji narządów pobranych od zmarłych aby ratować życie lub przywracać zdrowie innym, 63% wyraża tę opinię w sposób zdecydowany, a 27% umiarkowanie. Zdecydowana większość Polaków (78%, wzrost o 4 pkt. procentowe w ostatnich dwóch latach) deklaruje gotowość do oddania swoich narządów po śmierci, a 51% badanych deklaruje swoją zgodę z pełnym przekonaniem. Sprzeciw w tej kwestii wyraża łącznie 13% Polaków, w tym 7% w sposób zdecydowany.* Z badań CBOS wynika, że wybór systemu prawnego, który powinien regulować pobieranie narządów, wyraźnie dzieli społeczeństwo. W polskim prawie istnieje tzw. reguła zgody domniemanej, która oznacza, że jeśli ktoś nie wraził sprzeciwu to znaczy, że można pobrać jego narządy. Zasadniczo jednak brak sprzeciwu nie musi być przecież równoznaczny ze zgodą. W praktyce dzieje się tak, że lekarze pytają o zgodę rodzinę zmarłego, jeśli ten nie pozostawił pisemnego oświadczenia na wykorzystanie jego organów. Jak wynika z badań najbardziej liczna grupa (45%) respondentów uważa, iż na- * Źródło: PAP/www.wp.pl (Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach maja tego roku na 946-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski)

7 rządy powinny być pobierane tylko od osób, które wyraziły na to zgodę za życia. Natomiast nieco mniej badanych (39%) opowiada się za modelem zgody domniemanej, opartym na braku sprzeciwu za życia. Od takiej decyzji oddania własnego narządu, np. nerki, czy zgody na pobranie organów z ciała zmarłej bliskiej osoby często zależy uratowanie czyjegoś życia, lecz z pewnością nie jest to łatwa decyzja. Ponad milion ludzi na świecie, a kilkanaście tysięcy w Polsce żyje dziś dzięki temu, że ktoś wielkodusznie wyraził zgodę na pobranie jego organów (nerki, serca, wątroby) w sytuacji, gdy nastąpiła gwałtowna śmierć na skutek wypadku. Uratowani w taki sposób pacjenci wyznają, że w duchu wdzięczności modlą się codziennie za duszę swoich dawców. W wielu świadectwach tych ludzi pojawia się także stwierdzenie, iż czują jakąś niewidzialną nić łączącą ich z ludźmi od których otrzymali tak wielki dar, czują się jakby mieli ofiarowane drugie życie. Sługa Boży Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae napisał, że na heroizm naszej codzienności składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Papież określał przekazanie narządów po śmierci jako miłość przesuniętą poza granice śmierci Kościół Katolicki w tej sprawie wyraził wielokrotnie swoje stanowisko oraz włączał się aktywnie w społ e c z n ą kampanię popierającą ideę przeszczepów. Nie tylko w nauczaniu Ojca Świętego, ale również w kolegialnych wypowiedziach biskupów, np. w Komunikacie z 18 marca 1995 roku, w Liście pasterskim przed Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu w 1997, w Liście pasterskim na zakończenie roku szkolnego 2006/07 - Świadkowie wiernej pamięci Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego znajdujemy zachętę oraz słuszne argumenty dokonania wyboru pośmiertnego oddania organu. W niedzielę 23 września 2007 roku Biskupi polscy skierowali do wiernych słowo w sprawie przeszczepiania narządów. W diecezji lubelskiej są rozprow a d z a n e w parafiach bezpłatne deklaracje, podczas Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę wiele pielgrzymich serc zgodziło się na taki dar życia. Tak naprawdę to przecież wszyscy jesteśmy aniołami... Jedne mają na przykład większy nos, inne zielone oczy, są też anioły większe, i te w ogóle bez życiowego bagażu doświadczeń. Ale wszystkie anioły maja ten sam los- wędrówkę której na imię życie, a ta wędrówka ma też swój kres i koniec. Więc pamiętajmy o naszych braciach i siostrach, bądźmy dla siebie nawzajem cichymi aniołami, których miłość braterska jest silniejsza niż śmierć. Deklarację oddania organów po śmierci, można otrzymać w kancelarii parafialnej. Agnieszka Tobiasz

8 MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA KS. PAWŁA LESZKO SCJ W niedzielę o godz ks. Paweł Leszko SCJ odprawił Mszę św. prymicyjną. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Sławomir Kamiński SCJ. Przedstawiciele parafii życzyli ks. Prymicjantowi, by umocniony łaską Ducha Świętego czerpał nieustannie z Boskiego źródła Eucharystii siłę i moc w służbie tym, do których pośle Go Chrystus. Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł udzielił błogosławieństwa prymicyjnego swojej rodzinie, kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA O. DOMINIKA CIOLKA SJ W tym dniu o godz nasz parafianin o. Dominik SJ odprawił Mszę św. Prymicyjną. Na zakończenie Eucharystii o. Dominik udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego BŁOGOSŁAWIEŃSTWO TORNISTRÓW W niedzielę, 9 września w czasie Mszy św. o godz modliliśmy się w intencji dzieci, które w tym roku po raz pierwszy rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Po Mszy św. ks. Bartłomiej Król SCJ udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom na nowy rok szkolny i pobłogosławił tornistry i przybory szkolne PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW W niedzielę, 30 września, podczas Mszy św. o godz w naszej parafii odprawiona została uroczysta Msza Święta dla dzieci klas II szkoły podstawowej, które w tym roku szkolnym przystąpią po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. filmowe pogotowie filmowe pogotowie Od dzisiejszego numeru będziemy przybliżać Wam filmy z cyklu Święta Polskie. Każda z pozycji porusza aktualną tematykę z życia zwykłych ludzi. Co ważne, akcja filmów rozgrywa się w czasie ważnych dla Polaków uroczystości. Święta stały się tutaj pretekstem dla reżyserów do ukazania naszej mentalności, naszych przekonań i spojrzeń na świat. Pierwszą propozycją, jaką chciałabym zaprezentować jest film pt. W kogo ja się wrodziłem Ryszarda Bugajskiego. Mimo, że akcja dzieje się w Dniu Ojca, pozycję tę warto obejrzeć właśnie teraz, w listopadzie, w miesiącu refleksji i przemyśleń nad sensem ludzkiego życia. W kogo ja się wrodziłem to opowieść o trójce bliskich, a jakże dalekich i obcych sobie ludzi: dziadku (Emil Karewicz), ojcu (Krzysztof Kolberger) i synu (Andrzej Andrzejewski). Najmłodszym bohaterem jest Tomek, rockman prowadzący nowoczesny i hulaszczy tryb życia. Po rozwodzie rodziców już nigdy nie znalazł wspólnego języka ze swoim ojcem, Ryszardem, umierającym na raka, zgorzkniałym poetą i krytykiem. Mentalnie Ryszard jest starszy od najstarszego bohatera, Edwarda, dostojnego pana, który przeciwstawiając się normom społecznym i zwyczajom, przeżywa drugą młodość. W Dniu Ojca Tomek postanawia zrobić swojemu ojcu niespodziankę. Jaką? Tego nie zdradzę, lecz chwila ta staje się momentem przełomowym w życiu trzech mężczyzn, którzy rozdzieleni przepaścią pokoleniową starają się jednak dotrzeć do siebie, nie unikając przy tym kłótni i sporów. Film ten stanowi opowieść o trzech mężczyznach z różnych pokoleń, którzy ponownie są razem, lecz doskonale wiedzą, że nie na długo. Ich spotkanie pozwala zrozumieć bohaterom sens życia i przezwyciężyć bariery. W kogo ja się wrodziłem jest doskonałą pozycją na długie, jesienne wieczory. Listopad to czas sprzyjający refleksji nad przemijaniem. Śmierć, podobnie jak narodziny, są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, lecz niechętnie o niej myślimy. Boimy się jej, dlatego temat ten jest często omijany. Mimo, że stanowi on powód naszych niepokojów udajemy, że nie istnieje. Ponadto kultura popularna, w której nieustannie się obracamy poniekąd tłumi go, a my w dobie społeczeństwa informacyjnego nie mamy czasu, a przede wszystkim ochoty na głębszą refleksję. Dopiero gdy stajemy przed obliczem śmierci bliskiej nam osoby dociera do nas, że umieranie jest naszym przeznaczeniem, od którego nie uciekniemy. Jest jedyną pewną i nieuniknioną rzeczą. Walter Flex, sławny, szczególnie w latach 20. XX wieku niemiecki pisarz powiedział: Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. Słowa te są doskonałą odpowiedzią na nasze lęki i bolączki. Śmierć jest przecież początkiem nowego i lepszego życia... Małgorzata Kruszyńska

9 W czasie Eucharystii dzieci otrzymały różańce poświęcone przez ks. Przemysława Bukowskiego SCJ. Rodzice i cała wspólnota wiernych zebrana na Mszy świętej modliła się w intencji dzieci, aby przez cały miesiąc październik wytrwale brały udział w tej pięknej modlitwie maryjnej. Na początku może krótko wyjaśnię tytuł. Czasem zdarza mi się, że na podstawie zupełnie błahych i praktycznie nic nie znaczących, przypadkowych sytuacji, wyciągam nieoczekiwane wnioski. Tak było i w tym przypadku... Mój mały kotek często domagał się, żeby wziąć go na ręce, pogłaskać i przytulić. Był dość inteligentny i wiedział, co wolno robić, a czego nie. Wiedział również, że nie wpadam w zachwyt kiedy załatwi się w nieodpowiednim miejscu. Któregoś razu, kiedy tak właśnie się stało, zezłościłam się, ale na krótko i za chwilę chciałam wziąć go na ręce, żeby wiedział, że już się nie gniewam. Ale on nie chciał. Wiedział, że zrobił źle i bał się podejść. Wtedy pomyślałam sobie, że chyba podobnie jest w relacji człowieka z Bogiem. Bo przecież Bóg kocha człowieka jak dobry ojciec, który przytula dziecko i bierze je na ręce. Człowiek zaś chce być kochany; czuje się wtedy szczęśliwy i bezpieczny. A choć wie co dobre i co złe, zdarza się, że zgrzeszy. I co wtedy? Myślę, że dla Boga w tym momencie najważniejsze jest to, by człowiek wiedział, że dalej jest kochany. Wyciąga ręce, chce przytulić i wybaczyć. Tymczasem człowieka ogarnia strach, zaczyna uciekać, nie chce podejść, sam się izoluje. W tamtej chwili było mi bardzo smutno. Nie z powodu zabrudzonej podłogi, ale dlatego, że kotek zaczął się mnie bać. Kiedy wreszcie odważył się podejść, była to dla mnie piękna chwila. SAI OBRZĘD WPISANIA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W tym dniu podczas Mszy św. o godz , młodzież klas III gimnazjum w uroczysty i oficjalny sposób rozpoczęła swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wyrazem tego było przedstawienie kandydatów przez ich rodziców oraz złożenie podań na ręce ks. Proboszcza Ks. Floriana Grucy SCJ. Kandydaci zobowiązali się pilnie uczestniczyć w katechezach i spotkaniach duszpasterskich oraz często przyjmować Komunię Świętą, by przez to pogłębić swoje zjednoczenie z Chrystusem i otwierać się na działanie Ducha Świętego CZWARTA ROCZNICA ŚMIERCI KS. STEFANA ZABDYRA SCJ W czwartek, 4 października, na Mszy św. o godzinie 18-stej modliliśmy się w intencji śp. ks. proboszcza Stefana Zabdyra SCJ NOCNE CZUWANIE MŁODZIEŻY - ZAJRZYJ W SIEBIE Nocne czuwanie młodzieży rozpoczęło się o godz. 20:00. Po krótkim zawiązaniu wspólnoty i wprowadzeniu w tematykę, młodzież z naszej parafii przeniosła nas w krainę pantomimy. Gośćmi byli: s. Anna Barchan i o. Tomasz Kwiecień. O północy młodzież przystąpiła do sakramentu pojednania, by następnie z czystym sercem uczestniczyć w Eucharystii.

10 10 Wielu ludzi w Polsce zadaje sobie dziś to pytanie. Jak właściwie obcy ludzie postrzegają Polskę i Polaków w tych, zdawałoby się, trudnych i przełomowych dla naszego kraju chwilach? W przededniu przyspieszonych wyborów? Kiedy to dla niektórych lokalnych publicystów oczywistym wydaje się, że oczy całego świata zwrócone są na Naszą Ojczyznę, a ludzie zastanawiają się, czy nad Wisłą ostoi się demokracja, czy też widmo kaczyzmu hulać będzie nad Polską przez najbliższe cztery lata. Odpowiedź jest jedna: niewiele o niej wiadomo, dopóki wypowiadać się nie zaczną sami Polacy. Ale wróćmy do początku Uniżony sługa Twój, Drogi Czytelniku, wylądował w Anglii, a konkretnie w Manchesterze. Korzystając z okazji, jaką stworzyła mu uczelnia macierzysta, do spółki z Komisją Europejską (czyli program Sokrates/Erasmus), pojechał na studia do Uniwersytetu Salford. W tym miejscu Autor apeluje do wszystkich braci studentów: korzystajcie z takich okazji - zawsze może to się w przyszłości przydać! Nawiasem mówiąc termin upływa w okolicach Wielkanocy, czyli za bardzo niedługo, zatem szukajcie, kto na Waszych Wydziałach odpowiada za różne międzynarodowe wymiany i planujcie takie rzeczy już dzisiaj. A Wielka Brytania zaskoczyła Autora niejednym, jak każdego rasowego domatora zaskakuje zupełnie nowa okolica. Przede wszystkim miasta są tu olbrzymie, dosłownie. I wcale nie chodzi tu o wysokie budowle. Tym, co przytłacza, jest ich powierzchnia, którą tworzą olbrzymie połacie klasycznych, angielskich domków, najczęściej piętrowych. I choć są tu także mrówkowce, to jednak występują dużo rzadziej niż w Lublinie. Widać Anglicy traktują powiedzenie wolnoć Tomku w swoim domku nieco bardziej dosłownie niż Polacy. Kolejną niespodzianką był ruch lewostronny. Niby coś oczywistego, o czym każdy w Polsce wie: w Wielkiej Brytanii ludzie jeżdżą po niewłaściwej stronie ulicy, ale Odruchy przez jakiś czas pozostają polskie, co może mieć swoiste, zgoła nieprzyjemne następstwa. Przy czym zdawać by się mogło, że zasada ta nie dotyczy ruchu pieszego: ludzie chodzą jak im się żywnie podoba: prawą stroną, lewą stronę, a czasem całą szerokością chodnika. Innymi słowy, można poczuć się jak w domu. J e d n a k n a j w i ę k s z y m zaskoczeniem dla Autora tych słów były zasady ruchu autobusowego. Bowiem komunikacja publiczna nie funkcjonuje tam podobnie jak lubelski MPK: autobus staje na każdym przystanku, bilet kupujemy w kiosku, u kierowcy wyłącznie w ostateczności, itd. Niektórych pewnie to zdziwi niepomiernie, ale moim skromnym zdaniem, w Polsce sprawy te są znacznie lepiej ułożone. Po pierwsze, ruch autobusowy podzieliły między siebie różne firmy przewozowe. Niby nic w tym dziwnego ale nie wszystkie dojeżdżają do każdego zakątka miasta, co powoduje konieczność częstych przesiadek. Dodatkowo, nie wszystkie firmy honorują swoje bilety okresowe, a to już prawdziwa tragedia.

11 11 Po drugie, autobusy nawet na przystankach zatrzymują się wyłącznie na żądanie pasażera, czy to naciśnięcie przycisku od środka, czy machnięcie ręki osoby stojącej, ale kierowca musi widzieć, że ludzie chcą skorzystać z usług autobusowych. I ostatnia rzecz: w Anglii, pomimo tego, że bilety sprzedaje kierowca, również zdarzają się kontrole biletowe. Początkowo mnie to niepomiernie zdziwiło. Zdumienie przeszło jednak jak ręką odjął, gdy kontroler wyszedł z gapowiczem. Jak zatem widać, Wielka Brytania to kraj odmienny od Polski pod wieloma względami, kładący nacisk na samodzielność i indywidualność, na odróżnianie się od innych, na własny styl i realizację siebie. Co zatem przeciętny Brytyjczyk może sądzić o naszym polskim podwórku, o n a s z y c h potrzebach i n i e p o k o j a c h? W z a s a d z i e niewiele, bo ma to wszystko w nosie. Od kiedy wysiadłem na lotnisku w M a n c h e s t e r z e z samolotu, tylko jeden raz Anglik, usłyszawszy, że jestem z Polski zapytał czy nasz prezydent i premier nie są przypadkiem spokrewnieni. W większości przypadków sprawy polskie są podnoszone przez samych Polaków, bo Anglicy, nie wiedzieć czemu, bardziej przejmują się własnym krajem. I tak od znajomego Anglika dowiedziałem się, że nie lubi Blaira, że według niego politycy kłamią, a Królowej życzy jak najszybszego zgonu. Natomiast o Polsce wiedział tylko tyle, że mamy znacznie tańszą opiekę dentystyczną niż w Anglii. Ale i tak pierwszoplanowymi zmartwieniami naszych kolegów studentów są kredyty studenckie, a raczej ile z nich zostanie po odliczeniu opłat za studia. Bo niestety w Anglii za wszystkie kursy i szkolenia uniwersyteckie należy płacić. Przechodząc do naszego podwórka należy stwierdzić, ze z perspektywy zagranicy, a w szczególności Anglii, nie jest ono zbytnio ciekawe. Ot trochę egzotyki, nieczęsto przecież zdarzają się bliźniaki na najwyższych szczeblach władzy, ale nic niepokojącego, strasznego, co mogłoby przysłonić codzienne troski, jak mecz Manchesteru United. Innymi słowy, sytuacja nie odbiega od normy. Jest co prawda dla naszego angielskiego przyjaciela troszkę obca, nieco niezrozumiała i czasami śmieszna, ale czy i Polacy nie śmieją się z pomysłów innych nacji, które one gotowe są traktować śmiertelnie poważnie? Jak z rosyjskiego przywiązania do osoby Władimira Putina, czy wspomnianego wcześniej ruchu lewostronnego w Zjednoczonym Królestwie? Innymi słowy, idąc do wyborów, nie przejmujcie się argumentem, że przez ich wynik możemy stać się pośmiewiskiem dla świata, bo świat ma inne zmartwienia, niż wybory w średniej wielkości państwie w Europie. A jeśli nawet będzie się z nas śmiać dzisiaj, to jutro my będziemy się razem z nim śmiać z kogoś/czegoś innego. Ani to nic dziwnego, ani strasznego. Idąc do wyborów myśleć należy o tym, kto będzie skutecznie walczył o Twój interes, Czytelniku, a także, żeby ów ktoś nie czynił czegoś, co będziesz uważał za niegodne. A opiniami innych nie należy się przejmować ich pierwszoplanowym zmartwieniem na pewno nie jesteś Ty, nie jestem ja, ani Nasza Ojczyzna. Ja również pójdę do urny oznaczonego dnia. A swój głos oddam na albo zachowam to dla siebie. Adrian Szumowski

12 12 Zdjęcie hamburgera na ścianie protestanckiego kościoła, Chrystus związany z Marią Magdaleną w Kodzie Leonarda da Vinci autorstwa Dana Browna, Brian wzięty za Jezusa i śpiewający na krzyżu w filmie Żywot Briana w reżyserii Terry ego Jonesa Gdzie znajdują się granice dobrego smaku, czy każde dzieło jest sztuką i czy wszystko, co porusza odbiorcę, można nazwać dziełem? Nie od dzisiaj wiemy, że aby coś mogło zaistnieć, musi zaszokować. Wydaje nam się, że to jedna z cech charakteryzujących czasy, w których żyjemy. Nic bardziej mylnego ludzie szokowali zawsze, bo zawsze znajdował się ktoś, kto był zdecydowany na przeciwstawianie się temu, co dobrze znane. Były zmiany w strojach, zmiany w uczesaniu, zachowaniu. Były bunty. Sztuka także ewoluowała i stawała się coraz bardziej szokująca. Jednak wydaje się, że dziś zjawisko szokowania odbiorcy znacznie się nasiliło także jeśli chodzi o chrześcijaństwo. HAMBURGER NA KOŚCIELE Na murze jednego z kościołów protestanckich w Chippenham na południu Anglii znajduje się zdjęcie wielkiego hamburgera i napis Church. The home of BIGGER king ( Kościół. Dom wielkiego króla ) analogia do słów Burger King, czyli sieci barów szybkiej obsługi serwujących hamburgery. Pomysłodawca napisu może czuć się usatysfakcjonowany z pewnością nikt nie przejdzie obok plakatu obojętnie. Jedni się oburzą, inni uśmiechną się cierpko. Większości będzie jednak towarzyszył niesmak. Bo owszem napis przykuwa uwagę. Ale czy wywołuje pozytywne emocje? I co najważniejsze czemu taki napis ma służyć? Czy ma być (kiepskim) żartem, czy też może próbuje zwrócić uwagę na jakiś problem? A może część ludzi chodzi do kościoła by zaspokoić głód Słowa Bożego, by niedługo po wyjściu o Nim zapomnieć? Tak samo szybko, jak szybko zapomina się o tym, że zaspokoiło się głód po wyjściu z baru szybkiej obsługi Czy jednak większość z nas będzie starała się odpowiedzieć sobie na pytanie, co autor miał na myśli, czy też może poczuje się urażona? Myślę, że niewiele osób będzie zastanawiało się nad tym, czy napis ma wskazywać tylko na słowo king, czy też na to, że znajduje się tutaj jakieś inne, ukryte znaczenie. ŚPIEWAJĄCY NA KRZYŻU W filmie Żywot Briana ( Monty Python s life of Brian ) z 1979 roku, tytułowy bohater jest rówieśnikiem Chrystusa. Ostatecznie zostaje wzięty za proroka. Rodzi się w stajence, sąsiadującej z tą, w której narodził się Chrystus. Dostaje też dary, przyniesione przez trzech Mędrców. W ostatnich scenach filmu Brian, zawieszony na krzyżu, wyśpiewuje always look on the bright side of life ( zawsze patrz na jasną stronę życia ). Podobno Grupa Monty Pythona nie miała na celu ośmieszania religii, ani też obrażania czyichkolwiek przekonań. Dlaczego w takim razie sięgnęła po temat samego Boga? Być może spodziewała się, że ten temat, jak niemalże żaden inny, nie wywoła takiego zgorszenia. Bo nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej szokuje człowieka coś, co obraża lub wyśmiewa to, w co człowiek wierzy. KOD LEONARDA DA VINCI Chyba wszyscy słyszeliśmy o Kodzie Leonarda da Vinci autorstwa Dana Browna (w kinach mogliśmy też oglądać film na podstawie powieści), który wywołał niemałe poruszenie. Nie dlatego, że książka to dobry (jak się wydaje) thriller, napisany przez poczytnego pisarza. Wszyscy raczej skupili się na wątku religijnym oto Jezus zostaje uznany za Boga dopiero przez sobór Nicejski (wcześniej jest tylko jednym ze śmiertelnych

13 13 proroków), natomiast Maria Magdalena jest w ciąży. Jej mężem jest nie kto inny jak sam Jezus Chrystus. Dan Brown niejednokrotnie wypowiadał się na temat książki. Twierdził, że jest to fikcja, a powieść zaliczać powinno się do kategorii Teo Fiction (Fikcja Religijna). Fikcja fikcją, sztuka sztuką, ale coś w tym wszystkim sprawia, że robi nam się nieprzyjemnie. Bo czy trzeba decydować się na takie kroki, by napisać książkę, która sprzeda się w nakładzie milionów egzemplarzy i o której zrobi się głośno? Poszukując w Internecie informacji nawiązujących do tego tekstu, znalazłam wiele zdjęć, które obraziłyby niejedną osobę. W Internecie można znaleźć zdjęcie baru Jesus, ukrzyżowanego Jezusa, co chwila zdejmującego prawą rękę z krzyża, by uderzyć w struny gitary elektrycznej, czy też podkoszulki z Jego wizerunkiem. Ale czy to wszystko można nazwać sztuką? Czasem granica, gdzie coś zaczyna być pozbawione dobrego smaku, jest trudna do uchwycenia. Są jednak artyści, którzy potrafią balansować na cienkiej linii rozgraniczenia tego, co szokujące i niesmaczne, z tym, co robi na odbiorcy wielkie wrażenie. Jest ich jednak niewielu. W tym tekście pojawiło się więcej pytań, niż odpowiedzi. Każdy bowiem powinien odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania sam, każdy z nas pojmuje sztukę w inny sposób. O jednym tylko powinniśmy pamiętać stworzenie czegoś, co pozostanie w naszej pamięci na długi czas nie jest sztuką. Sztuką jest pewność, że to, co stworzymy, da odbiorcy do myślenia i będzie coś sobą reprezentowało. Katarzyna Wójcik Dostęp do Internetu w domu obecnie stanowi wskaźnik poziomu zasobności danego kraju. Określa także poziom otwartości kulturowej oraz poziom dostosowania się do wymogów współczesnego świata. Polska prezentuje się bardzo dobrze na tle innych państw europejskich aż 36% Polaków ma dostęp do Internetu w domu. Co ciekawe, Internet cieszy się coraz większym powodzeniem wśród osób starszych. Seniorzy powoli przełamują w społeczeństwie stereotyp grupy, która boi się podążania za postępami techniki. Wręcz przeciwnie, wielu z nich uważa Internet za sposób na spędzanie czasu np. poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, przeglądanie elektronicznej prasy, czy komunikacji z rodziną. Seniorzy wykazuję chęci zetknięcia się i poznania z wirtualnym światem. Dlatego ta grupa społeczeństwa dostała szansę na dotarcie i korzystanie z nowoczesnych technologii poprzez tzw. Akademię e-seniora. W czerwcu br. I n t e r n e t seniora w Lublinie została otwarta pracownia internetowa, mieszcząca się w Dzielnicowym Domu Kultury SM Czechów przy ul. Kiepury 5a., w której odbywać się będą różnorodne zajęcia internetowe. W ramach Akademii e-seniora wyszkoleni instruktorzy prowadzą kursy, trwające 16 godzin. Program zajęć został stworzony specjalnie z myślą o osobach starszych. Seniorzy poznają komputer i Internet, uczą się m.in. wysyłania maili, czy wyszukiwania informacji na stronach WWW. Kursy są odpłatne, koszt od osoby wynosi 28zł (godzina zajęć kosztuje 1,75zł). W ramach kursu uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowany i wydany podręcznik z przykładami, ćwiczeniami i dodatkowymi informacjami. Natalia Kulig

14 14 Poziomo: krzyżówka Rozwiązanie krzyżówki prosimy złożyć w księgarence parafialnej do 31 listopada. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. 5. kontaktowe na oku 9. rytuał nabożeństwa 10. inaczej boks Gilowaska 12. przerwa w teatrze 13. po imieniu 14. solenizantka z 1.I 16. przeciwieństwo piekła 18. okres ośmiu dni 19. książka ze zbiorem modlitw 21. rower z części 22. król przed koronacją 23. odprawiana w niedziele Pionowo: 1. na śmieci w wieżowcu 2. istota ludzka 3. część kościoła z ołtarzem 4. postny dzień 6. cel naszych pielgrzymek 7. komunia święta 8. 3 miesiące 9. modlitwa złożona w intencji 12. putto, amorek 15. uczta miłości 17. malowany w ramach 20. od maja do maja Wspólnota chrześcijańska przyjęła z wielką radością i włączyła do społeczności dzieci Bożych darząc je nowym życiem z wody i Ducha Świętego: chrzty Krzysztof Marszałowicz Daria Dźwierzyńska Daniel Robert Pszech Maja Rubaj Apolonia Maria Paplińska Jakub Domański Marcelina Bogócka Igor Piotr Siewielec Joanna Daria Telenga Michał Kacper Ciechański Ewa Marcelina Czerniak Wiktoria Anna Łakota Maciej Leśniak Szymon Aleksander Cieszko Łukasz Jerzy Grochowski Julia Lena Bojarska Aron Łukasz Nowak Maciej Wiktor Dalmata Wiktor Fryderyk Włodarczyk Szymon Jankowski Dominika Magdalena Bielak Łukasz Józef Nadzieja Jakub Zbigniew Białecki Kacper Watrakiewicz Marek Adam Ścibura Paweł Maksymilian Gliński Gabriella Claudia Golaszewska Nikola Iwona Misiukiewicz Joanna Maria Jaroszewska Krzesimir Kazimierz Korzec Jakub Marchel Hubert Jakub Górski Piotr Paweł Fijołek Miłosz Jan Tama-Poniatowski Antoni Wiktor Parcheta Kacper Szczepaniak Kacper Świątek Tymon Jakub Piotrkowski Pola Brojek Amelia Szymajda Kacper Stanisław Król Jakub Grzegorz Wojnicki Mateusz Kamiński Piotr Zabiegliński Pola Jarosz Bartosz Urbanek Tomasz Marcin Talarczyk Paweł Tomasz Hawryk Emilia Maria Wiercińska Barbara Bożena Słomka Igor Juraszewski Jakub Piotr Pawlik

15 15 W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską: Kamil Daniel Tokarski Anna Elżbieta Mazur Marcin Artur Pietraś Beata Bicz Jacek Tomasz Słomka Justyna Ceniuk Marcin Rafał Sokół-Chmielewski Matylda Piłat Bogusław Białecki Żaneta Ewa Malimon Michał Partes Iwona Magdalena Gongoł Artur Bogdański Aneta Sylwia Dycha Arkadiusz Janusz Dudek Magdalena Małgorzata Pelczarska Paweł Szypłowski Katarzyna Śmigasiewicz Jerzy Mirosław Szulc Karolina Małgorzata Skrzypek Bartłomiej Kowalczyk Wioleta Małgorzata Węcławek Michał Kwiatkowski Dorota Małgorzata Libera Piotr Łukasz Cegliński Katarzyna Agnieszka Zielińska Łukasz Wiktor Żydek Karolina Maria Wójtowicz Marek Pycka Katarzyna Maria Wiatrowska Dariusz Tomasz Skiba Katarzyna Małgorzata Gombin Grzegorz Mączka Monika Sylwia Artymiak Marcin Mirosław Krzemiński Anna Małgorzata Gwiazda Paweł Cygan Urszula Klimkiewicz Krzysztof Ireneusz Terlecki Agnieszka Maja Gutyńska Kamil Marcin Krupski Ewelina Szajewska Bartosz Damian Niemiec Agnieszka Iwona Bartkowicz Radosław Charczuk Monika Piekoś Mariusz Artur Cherubin Anna Irmina Gajowiak Tomasz Pałyska Beata Prażewska Krzysztof Marek Zieliński Agnieszka Jolanta Wróblewska Mariusz Kazimierz Kiciński Monika Flisiak Paweł Piotr Kowalczyk Magdalena Rakszewska Łukasz Majek Agnieszka Małgorzata Pakuła Michał Zdrojewski Magdalena Kondrasiuk Paweł Książek Aneta Agnieszka Sokołek Jacek Męczyński Magdalena Katarzyna Sikorska Tomasz Piotr Śmietanka Anna Magdalena Ziółek Krzysztof Janusz Adamiak Magdalena Kinga Łukasik Sylwester Mazurek Iwona Urszula Sieteska Piotr Marcin Błażejewski Edyta Żaneta Ząbek Dariusz Wiącek Joanna Sykut Łukasz Paweł Woźniak Aneta Karman Adam Tokarski Monika Agata Ziółkowska Marek Biedacha Agnieszka Lesiak Daniel Richard Higgs Agnieszka Katarzyna Wojczuk Roman Tomasz Pałka Kalina Grzywacz Z naszej wspólnoty parafialnej, ze znakiem wiary i nadziei w zmartwychwstanie i życie wieczne odeszli: Jadwiga Emilia Szymańska l. 78 zm Danuta Kowal l. 78 zm Jan Szwed l. 79 zm Jadwiga Maria Gorajek l. 66 zm Adam Pajdosz l. 61 zm Jan Dariusz Czyż l. 41 zm Helena Maziarczyk l. 84 zm Andrzej Mariusz Podruczny l. 34 zm Marian Andrzej Lubiński l. 67 zm Halina Kazimiera Siemion l. 90 zm Barbara Radomska l. 54 zm Władysław Kluczyk l. 62 zm Wiktoria Łuszczyna l. 81 zm Zofia Maria Ziębowicz l. 74 zm Eugeniusz Niezbecki l. 61 zm Rafał Emil Dudziak l. 31 zm Henryk Marian Jakóbczyk l. 66 zm Kazimiera Złotkiewicz l. 84 zm Marta Woyda l. 88 zm Jadwiga Janina Ciszewska l. 61 zm Celina Maria Kurzelowska l. 59 zm Genowefa Wiśniewska l. 83 zm Ryszard Wawruch l. 65 zm Feliksa Zielińska l. 94 zm Leokadia Mazur l. 74 zm Numer pod redakcją: MAGDALENY Galińskiej. Redakcja: DOROTA Kowalczyk (red. nacz.), ANNA Maciąg- Pazik, MAGDA Galińska, MAŁGORZATA Gajos-Kruszyńska, JOLANTA Gawlik, MAGDA Król, MAŁGORZATA Kruszyńska, NATALIA Kulig, AGNIESZKA Tobiasz, KATARZYNA Wójcik, JACEK Bojarski, KATARZYNA Daniłko (okładka),joanna Romaniuk (korekta), JÓZEF Maleszyk (krzyżówka), KAMIL Szwajgier (skład), ADRIAN Szumowski. Asystent kościelny: ks. RADOSŁAW Warenda SCJ (skład). Zdjęcia: JAROSŁAW Hamaluk, KAMIL Szwajgier, MIROSŁAW Trembecki, ks. RADOSŁAW Warenda SCJ. Adres: Parafia Rzymskokatolicka DOBREGO PASTERZA, ul. Radzyńska 3, Lublin, tel. (0-81) Konto: Bank Pekao S.A. III O/Lublin Strona internetowa: Adres śluby pogrzeby

16 16

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Trwa walka o rodzinę W naszym kraju obecnie przeżywamy czas intensywnych działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Misjonarz towarzyszem Słowa Radio Bandundu. Bóg na każdym kroku

Misjonarz towarzyszem Słowa Radio Bandundu. Bóg na każdym kroku Misjonarz towarzyszem Słowa Radio Bandundu Bóg na każdym kroku nr 7-8 2008 3 Rozmowa z O. Andrzejem Danilewiczem SVD, prowincjałem Zgromadzenia Słowa Bożego Misjonarz towarzyszem Słowa 7 Marian Brudny

Bardziej szczegółowo

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str.

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str. LISTOPAD / GRUDZIEŃ (59) Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6 OKLADKA Zmiany w parafii NSJ... str. 8 25 lat parafii św. Józefa... str. 8 Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE KOLEGIATY 1 I Krajowy

Bardziej szczegółowo

Bądźmy świadkami miłości

Bądźmy świadkami miłości ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LIPIEC nr 9 (145) 2010 Bądźmy świadkami miłości Takie jest hasło roku duszpasterskiego i takie samo hasło będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznej XXX Pieszej

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

Drodzy czytelnicy! w numerze: nasz fakultet. str. 12. str. 8. str. 5. str. 24. str. 26. I ci dalej?... kalendarium

Drodzy czytelnicy! w numerze: nasz fakultet. str. 12. str. 8. str. 5. str. 24. str. 26. I ci dalej?... kalendarium 4 5 5 6 8 9 10 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 29 30 w numerze: I ci dalej?... kalendarium + dodatek dla studenta Serdeczne życzenia Życzenia dla J. E. ks. abpa M. Gołębiowskiego. Wytrwałości

Bardziej szczegółowo

Wierzę w BOGA. w Trójcy Świętej JEDYNEGO

Wierzę w BOGA. w Trójcy Świętej JEDYNEGO KWARTALNIK PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BUKOWINIE TA TRZAŃSKIEJ Nr 3 (352) Lipiec-Wrzesień 2012 ISSN 1641-8913 Nakład 400 egz. Fot. Paweł Budz Wierzę w BOGA w Trójcy Świętej JEDYNEGO Sługa

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia

w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 12 Świadectwo uwolnienia w numerze 4 O Miłosierdziu Bożym i gorzkich lekarstwach 5 Okultyzm nowe formy zagrożeń dla rodziny 8 NIEPOWAŻNE TRAKTOWANIE ZŁA 10 DLA DOBRA RODZINY I MŁODEGO CZŁOWIEKA 12 Świadectwo uwolnienia 14 WŁADZA

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

Staszów pamięta. w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny

Staszów pamięta. w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny kwiecień 2009 roku 1 Staszów pamięta w 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny,,Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska.

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

Zestaw konferencji o tematyce Światowych Dni Młodzieży DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ CZWARTY DZIEŃ PIĄTY DZIEŃ SZÓSTY DZIEŃ SIÓDMY

Zestaw konferencji o tematyce Światowych Dni Młodzieży  DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ CZWARTY DZIEŃ PIĄTY DZIEŃ SZÓSTY DZIEŃ SIÓDMY Zestaw konferencji o tematyce Światowych Dni Młodzieży, przygotowany do wykorzystania przez organizatorów pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Temat biblijny: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

krótko Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Trójkąt Trzech Cesarzy Sosnowiec. ratunkowe

krótko Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Trójkąt Trzech Cesarzy Sosnowiec. ratunkowe 16 listopada 2008 nr 46/875 I krótko Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Trójkąt Trzech Cesarzy Sosnowiec. Do 18 stycznia 2009 roku w Muzeum w Sosnowcu można oglądać wystawę: Trójkąt Trzech

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna!

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna! VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 4(52)/2008 27 kwietnia 2008 r. Niech się modlitwa w niebo wzbija, Ave Maryja! Tegoroczny maj obfitował będzie w naszej parafii w liczne

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Głównym tematem aktualnego wydania Na

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (50) 175 Grudzień 2008 r. Otoczmy troską życie PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 14 17 grudnia 2008 1. NIEDZIELA 14 GRUDNIA nauki w czasie każdej Mszy św. nauka

Bardziej szczegółowo

Tadeuszowi Różewiczowi

Tadeuszowi Różewiczowi 3 W niderlandzkiej Lejdzie można poczytać wiersz T. Różewicza pt. Pisałem Czytaj więcej str.2 Tadeuszowi Różewiczowi Fot. Barbara Ławicka Tadeusz Różewicz, największy polski poeta i dramatopisarz przełomu

Bardziej szczegółowo

2 Powo³anie. Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu.

2 Powo³anie. Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu. Po wo ³a ni e 1 LISTOPAD Intencja ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła. Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo