Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN 1640-0879"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN

2 Katedra - Górny Chór - wspornik w północno - zachodnim narożu. rys. Marek Szynkarczyn 2

3 SPIS TRE ŚCI Przyczynki do historii kultury w Kwidzynie w latach Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie - Jubileusz 6 Listy do przyjació³ki Lat konserwacji zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie Okres powojenny 7 Uczelnia tradycją stoi - otrzęsiny 10 Spotkania Naukowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie 11 Nasze zabytki Urząd Miejski czy Starostwo 13 Studenckie przygody 15 Nauka odbywała się na dwie zmiany 15 Biuro Karier Wyzszej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie 19 Pielęgniarstwo - nowe mozliwości 20 Trochê poezji 21 Na ok³adce: Wejście do Kwidzyńskiego Centrum Kultury i Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, dawny budynek koszarowy. fot. Łukasz Neubauer Wydawca: Kwidzyñskie Towarzystwo Kulturalne ul. Katedralna 18, Kwidzyn tel. (055) e:mail- Zespó³ Redakcyjny: Justyna Liguz Jadwiga Bartosiewicz Andrzej Rezulak Anna Biskupska ukasz Neubauer Wydawnictwo zostało wydrukowane na papierze offsetowym polset 80 g/m 2 i tekturze Arktika 250 g/m 2 przekazanym przez: Niniejszy numer dofinansowany zosta³ z dotacji Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie. Sk³ad: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Aliem tel , (055) Druk: Drukarnia W&P Malbork tel. (055) REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA ARTYKU ÓW ORAZ ZMIANY TYTU ÓW Cocktail historyczny Czy wiecie, że bazę sportową Kwidzyna w połowie lat 60, stanowił przede wszystkim stadion miejski. W jego skład wchodziły 2 boiska do piłki nożnej, wyposażenie do uprawiania lekkiej atletyki, lodowisko hokejowe z oświetleniem, 2 boiska do siatkówki i piłki ręcznej oraz korty tenisowe. Niestety jego stan był daleki od zadowalającego. Najbardziej odczuwalny był brak widowni przy stadionie głównym, szaletu, szatni z zapleczem, radiofonizacji. Niezbędny też był kapitalny remont lodowiska, a zwłaszcza kortów tenisowych. W 1965 roku dokonano remontu basenu kąpielowego, dobudowując m.in. rozbieralnie. Ponieważ jednak potrzeby mieszkańców były o wiele większe, konieczna była budowa nowych kąpielisk, które zamierzano ulokować na Marezie przy przystani Batorego i przy rzece Liwie w okolicy Górek w 1926r. konsulat Rzeczypospolitej w Kwidzynie obliczył, że od marca 1921 do marca 1924 roku powiat kwidzyński opuściło 101 rodzin (567 osób), a z całego Powiśla Polaków. Czynnikiem, pogłębiającym to zjawisko, był exodus do Polski po przegranym plebiscycie 11 lipca 1920, działaczy komitetów plebiscytowych i innych społeczników, zaangażowanych dotychczas w pracę na polu narodowym, w obawie przed represjonowaniem osadnictwo epoki brązu ( lat p.n.e.) rozpoczyna się na obszarze dzisiejszego powiatu kwidzyńskiego zdecydowanie później niż na terenach południowej czy środkowej Polski. Jego pierwsze symptomy wiążą się z importem wyrobów miedzianych i brązowych z naddunajskich terenów produkcyjnych, a przykładem tego jest miedziana siekierka znaleziona w Rozpędzinach pod Kwidzynem. Pełniejszy obraz osadnictwa tego okresu w okolicach Kwidzyna rysuje się dopiero po zasiedleniu tego obszaru przez ludność kultury łużyckiej około 1000 lat p.n.e.(nazwa pochodzi od Łużyc leżących nad południową Odrą). Plemiona kultury łużyckiej zamieszkują tereny w pobliżu Kwidzyna do połowy IV w. p.n.e. Na podstawie danych archiwalnych i prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu badań powierzchniowych ustalono, że na tym obszarze znanych jest kilkanaście osad, cmentarzysk i śladów osadniczych kultury łużyckiej po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską oraz III Rzeszę deklaracji o niestosowaniu przemocy w dniu 26 stycznia 1934r., kontakty pomiędzy obu państwami uległy formalnej normalizacji. Nie dotyczyło to jednak traktowania mniejszości polskiej w Niemczech. Była ona nadal, tylko już w sposób bardziej wyrafinowany, wynaradawiana i poddawana ciągłej inwigilacji. Przykładem tego była decyzja władz rejencji kwidzyńskiej z 5 listopada 1938r., wprowadzająca w sposób administracyjny specjalne oznaczenia (podwójne ss na drugiej stronie) w paszportach działaczy polskich. Posiadacze takich dokumentów poddawani byli zawsze ostrej kontroli granicznej, włącznie z rewizją osobistą oraz kontrolą bagaży. Despekt ten spotykał przeważnie polskich nauczycieli szkolnych i gimnazjalnych radzieckie sukcesy na froncie wschodnim, a z nimi początek wielkiej ofensywy 16 stycznia 1945 roku, oznaczały ewakuację części ludności i najważniejszych instytucji życia publicznego Kwidzyna, w kierunku zachodnim. Przebiegała ona w trudnych warunkach atmosferycznych. W dniu 28 stycznia 1945 roku miasto opuściły ostatnie niemieckie oddziały, a główne siły niemieckie związała obrona ważnego punktu strategicznego, jakim był Grudziądz. 29 stycznia 1945 roku do Kwidzyna wkroczyła Armia Radziecka, przejmując niezniszczone miasto, na miejscu zaś napotykając samotne kobiety, starców i chorych opracowała Justyna Liguz 3

4 Przyczynki do historii kultury w Kwidzynie w latach Teatr, Kino Bardzo interesującym i dotychczas mało opracowanym fragmentem dziejów Kwidzyna jest historia kultury w mieście. Mimo, iż Kwidzyn, jako mały ośrodek miejski, nie mógł liczyć na środki na rozwój tzw. kultury wysokiej to mieszkańcy miasta dbali o rozwój dziedzictwa kulturowego w powojennym Kwidzynie. Byli w tej dziedzinie bardzo aktywni i wykazywali dużo zapału. Teatr: Rozrywką w życiu miejskim był również teatr. W Kwidzynie rozróżnić można było teatr miejscowy amatorski oraz teatry i występy artystów, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz. Jednak w 1945 roku życie teatralne zorganizowane było tylko na poziomie amatorskim. Jednym z pierwszych objawów amatorskiego życia teatralnego w Kwidzynie był teatr uczniowski w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. To właśnie siłami aktorów amatorów z kwidzyńskiego liceum ogólnokształcącego wystawiono Balladynę Juliusza Słowackiego i Grube ryby Bałuckiego. Do tego dodać należy wieczory pieśni i koncerty. Przy organizacji tych przedsięwzięć brali również udział mieszkańcy miasta nie będący związani z liceum, ale chcący uczestniczyć w kreowaniu amatorskiego życia teatralnego w swoim mieście. Dodać należy, że władze powiatowe i miejskie mocno popierały rozwój amatorskiego ruchu teatralnego. Jednak działalność Teatru Miejskiego była też pewnym grupom ludzi w mieście nie na rękę, z tego względu, iż mieścił się w budynku przy ul. Katedralnej i np. Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w maju 1946 roku wystosował pismo do Zarządu Miejskiego z prośbą o zaakceptowanie uchwały zarządu tego związku o przejęciu w posiadanie przez tenże Teatru Miejskiego i Młynów Miłosna (prawdopodobnie chodziło o przejęcie zysków z działalności tych instytucji). Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniu 6 maja 1946 r. podjęto uchwałę o przekazaniu w zarząd dla ZUWZoNiD Młynów Miłosna. Natomiast na przekazanie teatru nie wyrażono zgody (potem cofnięto też decyzję o przekazaniu Młynów Miłosna, gdyż okazało się, że jeden z radnych forsujący podjęcie uchwały o przekazaniu tych nieruchomości pod zarząd ZUWZoNiD był jednocześnie w zarządzie tego związku). W roku 1947 życie teatralne miasta Kwidzyna było dosyć bogate wziąwszy pod uwagę zaludnienie miasta oraz sytuację społeczno ekonomiczną. Po raz pierwszy w mieście zagościli artyści Artosu. Działalność Teatru Miejskiego przedstawiała się następująco: 4 maja Towarzystwo Teatralne i Muzyki Ludowej Zemota z Malborka, 6 maja balet Wyspiańskiego z Warszawy, 9 maja balet Wyspiańskiego dla młodzieży szkolnej, 19 sierpnia Teatr Aktorów Województwa Gdańskiego (Wydział Propagandy) z przedstawieniem Świt, dzień i noc, 28 sierpnia Warmiński Teatr Objazdowy Komedia z przedstawieniem I cóż z takim zrobić?. W maju odbył się również koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją dr Stefana Śledzińskiego. Cechą charakterystyczną dla kwidzyńskiego Teatru Miejskiego było wypożyczanie sali Teatr Miejski mieś cił się w budynku, który został w latach 60-tych xx wieku rozebrany, a na jego miejscu wybudowano obecny Kinoteatr, Fot. z 1970 roku. 4 dla instytucji i klubów sportowych w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych. Z tego tytułu w 1947 roku w sali teatralnej odbyły się imprezy: 30 marca Klub Sportowy Mazur (MO) boks, 18 maja KS Mazur boks, 5 października akademia MO. W maju 1947 roku dochody teatru wyniosły zł, wydatki 2525 zł, a stan kasy na dzień 31 maja 1947 r. wynosił zł. Nie były to duże pieniądze wziąwszy pod uwagę fakt, że intendent Teatru Miejskiego, Telesfor Wysoki, w 1948 roku zarabiał 4000 zł. W tym też roku życie teatru było również dosyć bogate. 22 maja odbył się koncert pianisty wirtuoza prof. Henryka Spychały z Gdańska przy współudziale prof. Bogdana Szwabowicza (dyrektora szkoły muzycznej w Kwidzynie) i akompaniamencie nauczycielki ze szkoły muzycznej Haliny Niemirowskiej Grzeszkiewicz. W programie była aria Renat z Balu maskowego Verdiego, aria Janusza z Halki Moniuszki, aria Demona z Demona Rubinstein a, Jakże cię mam brać dziewczyno Niewiadomskiego oraz Łabędź Grey a. W dniu 22 IX o godzinie 1300 odbył się poranek wokalno muzyczny dla młodzieży, a o godzinie wy-

5 stęp z takim samym programem dla świata pracy. W programie były utwory Wieniawskiego i Młynarskiego. Ponadto Gdański Zespół Artystyczny wystawił Ciotunię Aleksandra Fredry i operetkę Księżniczka Pstrokoni. Odbyły się także występy: baletu Parnella, Chóru Juranda, Teatru Brodzisza, Teatru Jakutasa. Warszawskie Teatry Objazdowe wystawiły sztuki pod dość wymownymi tytułami: Ciocia w reakcji, Egzamin z demokracji, Freuda teoria snów w wykonaniu Sawana i Wysockiej. Jak widać wyżej w Teatrze Miejskim w Kwidzynie gościły przeważnie teatry objazdowe. W powiecie działało 10 teatrów amatorskich, z czego 8 wiejskich. W 1948 r. wystawiły one 50 przedstawień. Odbiorcami tego rodzaju sztuki byli głównie ludzie wykształceni, posiadający prywatne firmy oraz młodzież szkolna. Popularność teatru wśród robotników nie była wielka m. in. z powodu wysokich cen biletów, co przy niskich zarobkach i wysokim bezrobociu dziwić nie może. Odnośnie działalności teatru w Kwidzynie na uwagę zasługuje jeszcze Koncert Muzyki Regionalnej w wykonaniu artystów z Wybrzeża oraz miejscowej szkoły muzycznej, który odbył się 6 października 1951 roku. Bilet wstępu kosztował 3 zł. W latach pięćdziesiątych działalność Teatru Miejskiego podupada. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy było niewielkie zainteresowanie społeczne oraz niski poziom repertuaru. Ostatecznie instytucja o nazwie Teatr Miejski przestaje istnieć w 1954 roku. Budynek przy ul. Katedralnej przekazany został na rzecz Domu Kultury przy Powiatowej Radzie Narodowej. Kino: Na początku roku 1946 w piśmie Zarządu Miejskiego znajdujemy zapis, że w mieście jest sala kinowa, ale nie funkcjonuje z powodu braku projektorów. W dalszym okresie 1946 roku kino zostało otwarte, ale bardzo złej jakości aparatura, przypadkowy i zły dobór filmów, wysoka cena biletów spowodowały, że paradoksalnie najbardziej oczekiwana rozrywka stała się rozrywką niechcianą. Frekwencja na seansach szybko spadała. Kino Tęcza funkcjonowało do lat 90. W połowie lat 50 kino było notorycznie zamknięte z powodu remontu i braku funduszy na jego dokończenie. Tęcza była pod zarządem Centralnego Zarządu Kin, a ten nie spieszył się z przekazywaniem środków na remont kwidzyńskiego kina. Później, w latach sześćdziesiątych przejściowo w Kwidzynie funkcjonowało jeszcze jedno kino przy Powiatowym Domu Kultury. Niestety autor nie dotarł do materiałów mogących przybliżyć działalność kina, jego repertuar oraz ceny biletów i frekwencję na seansach. Amatorskie zespoły muzyczne: Kolejnym elementem życia kulturalnego Kwidzyna, w ujęciu masowym były zespoły artystyczne i orkiestry składające się z amatorów. W 1945 roku organizacja amatorskiego ruchu artystycznego nie była rzeczą łatwą. Wpływ na to miało wywiezienie przez Rosjan prawie wszystkich instrumentów muzycznych (jak napisano na wstępie) oraz brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. W 1945 r. w rejestrze Zarządu Miejskiego zarejestrowane były tylko dwa pianina i jeden fortepian pozostały po uciekających Niemcach (pianina firmy GEORG HOF- FMANN i MULLER, fortepian firmy RENE). Położenie miasta oraz słabe zaludnienie też nie sprzyjały rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego. Jednakże pomimo tych trudności już w pierwszych miesiącach działalności przy Liceum Pedagogicznym rozpoczął działalność chór mieszany oraz kapela i kółka taneczne. W 1946 r. powstaje przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej orkiestra dęta. W 1947 r. na stałe zatrudniony był w niej 1 pracownik. Prawdziwym motorem w rozwoju amatorskich zespołów artystycznych były szkoły. Przy Szkole Muzycznej w Kwidzynie powstała orkiestra dęta (dyrygentem w latach był Albin Makowski). Orkiestra dęta tej szkoły 15 czerwca 1951 roku wzięła udział w międzyszkolnym popisie Państwowych Szkół Muzycznych w Gdańsku. W szkole obok tejże orkiestry istniały jeszcze kwintety: wiolonczelowy i smyczkowy, sekstet smyczkowy oraz chór. Orkiestrę Dętą założył również, przy Technikum Przemysłu Wikliniarsko Trzciniarskim, dyrektor tej placówki - Józef Szczuciński w roku Repertuar orkiestr kwidzyńskich uzupełniała jeszcze Orkiestra Wojska Polskiego przy istniejących ówcześnie w Kwidzynie jednostkach wojskowych. Istniejące orkiestry często brały udział w uroczystościach miejskich zaspokajając po części potrzeby mieszkańców miasta. Cdn... Kino Tęcza mieś ciło się w budynku, gdzie przed woją równiez funkcjonowało kino. Fot. przedwojenna 5 Marcin Kobrzyński

6 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie Wybór Kwidzyna na siedzibę uczelni, wyniknął z dostrzeżenia dynamicznego rozwoju miasta, które stwarza zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników powiedziała prof. Krystyna Strzała, rozpoczynając w październiku 1999 roku, tj. ponad 5 lat temu, działalność Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie. Początki WSZ były skromne. Uczelnia rozpoczynała działalność na ul. Słonecznej 2, korzystając z gościnności II Liceum Ogólnokształcącego. Studia prowadzone były tylko w systemie zaocznym, na dwóch specjalnościach ekonomicznych. Liczba pracowników naukowo - dydaktycznych była niewielka a zasoby biblioteczne znikome. Pomysłodawcą ściągnięcia właśnie do Kwidzyna, naukowców z ośrodków akademickich Gdańska, Torunia, Bydgoszczy i Olsztyna, była profesor Krystyna Strzała, pracownik naukowy Katedry Ekonometrii, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Urodziłam się w Gdańsku a dorastałam w Kwidzynie, gdzie przy ulicy Słowiańskiej mieścił się mój dom rodzinny. Po zakończeniu nauki w tzw. Starym ogólniaku, ukończyłam studia w Warszawie i wyjechałam do Gdańska, który w krótkim czasie stał się dla mnie domem. Jednak z Kwidzynem zawsze łączyły mnie silne więzi, które zaowocowały pomysłem utworzenia niepublicznej uczelni wyższej właśnie w Kwidzynie. Wybór tego miasta na siedzibę uczelni wyższej jest ściśle związany z sukcesem ekonomicznym Kwidzyna. Gwałtowny rozwój w naszym mieście przemysłu papierniczego, elektronicznego i elektromechanicznego, spowodował duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów. Środowiska lokalne i samorząd, od samego początku pozytywnie zareagowały na pomysł zorganizowania wyższej uczelni. Do dzisiaj korzystamy z pomocy lokalnych przedsiębiorców, Rady Powiatu i Rady Miasta, Starostwa powiatowego i Urzędu miasta. wspomina prof. K. Strzała. Oceniając rozwój szkoły od momentu jej powstania, z całą pewnością można powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych pięciu lat. Ciężka, wytężona praca Senatu Uczelni oraz wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych, przyniosła znakomite efekty. W chwili obecnej Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie to dynamicznie rozwijająca się jednostka dydaktyczno - naukowa. Dwa wydziały Zarządzania i Nauk o Zdrowiu, cztery kierunki kształcenia, pięć specjalności, blisko 700 studentów kształcących się w systemie dziennym i zaocznym. Własna siedziba, sale WSZ jest nowoczesną jednostką edukacyjną, kształcącą na najwyższym europejskim poziomie wykładowe i laboratoria, wyposażone na bardzo wysokim poziomie, ponad 2 tys. woluminów w bibliotece, 40 etatowych pracowników i 3 roczniki absolwentów śmiało podbijających pomorski rynek pracy te efekty mówią same za siebie konkluduje prof. K. Strzała. Pięć lat owocnej pracy WSZ w Kwidzynie dostrzegli nie tylko studenci, wiążąc przyszłość z Uczelnią, ale także pracodawcy, władze samorządowe i środowiska lokalne, doceniając absolwentów i obdarzając szkołę zaufaniem oraz licznymi zaszczytami. Olbrzymim sukcesem są oceny wystawiane przez ogólnopolskie tygodniki, które plasują WSZ w Kwidzynie w pierwszej trójce pomorskich niepublicznych szkół wyższych. Według rankingu tygodnika Newsweek, WSZ w Kwidzynie jest II-gą uczelnią niepubliczną w województwie pomorskim. To miejsce jest bardzo cenne, ponieważ ranking Newsweeka jest oparty na ocenie przedstawicieli biznesu. Podstawą jego opracowania są ankiety, kierowane do 600 największych pracodawców w Polsce. Nie jest najważniejsze, jakie miejsce zajmujemy w rankingach, ale istotną jest codzienna i solidna praca dla naszych studentów i absolwentów. Dla dydaktyków i władz szkoły najważniejszy jest fakt, że nasi absolwenci stali się poszukiwani na rynku pracy. To jest najlepsza rekomendacja. skromnie oświadczyła prof. Krystyna Strzała. Opr. Redakcja 6

7 Listy do przyjaciółki Motto amerykańskie: We Włoszech jest papież i Armani /cytat z butiku w Nowym Jorku/ Motto włoskie: Jeśli się pomylę, to mnie poprawcie /Jan Paweł II, / Pisząc ten list tej wiosny, nie mogę nie zacząć od rzeczy najważniejszej: Anioł Pański przeszedł przez pałac watykański jak to ładnie określił w swojej homilii kardynał Angelo Sodano (3 kwietnia 2005 r.). Zrodziło się nowe określenie pokolenie papieża Jana Pawła II, dotyczące młodzieży do 25 -go roku życia. Nigdyśmy o nim nie mówili, ale Ty urodziłaś się w tym czasie i należysz do tego pokolenia młodych. Dlatego, kiedy odszedł, wspomnij ze mną, że był to wielki człowiek, wielki kapłan i wielki polityk papież Twojej młodości. To pierwszy papież Słowianin na stolicy apostolskiej, co wywarło wstrząs tak silny, że następny tej miary nastąpi dopiero, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiądzie papież o innym kolorze skóry. Zachodzę w głowę, skąd wzięło się w nim tyle dyplomatycznej mądrości, wszak seminarium duchowne to nie akademia nauk politycznych? Mądrość tą uznał cały świat. Il papa di tutti (papież wszystkich), napisała gazeta Il Messagero. Jedynie New York Times napisał herezję: nie był wielkim przywódcą religijnym. Ale to boski wiatr zamknął na jego trumnie księgę ewangelii. Pamiętasz, jak tłumaczyłem Ci kiedyś, że kula ziemska to taka wielka piłka, taka sama jak Twoja, tylko większa. I oto, jak donoszą mi ze stanu Michigan w USA (to jest druga strona tej piłki!) listy do przyjaciółki są tekstem tak błyskotliwym, że powinny trafić raczej do pisma stricte literackiego, a nie do tak ulotnego jak Schody Kawowe. I dalej już o samym czasopiśmie: Schody czyta się z przyjemnością i wszystko mi się w nich podoba, prócz jednej rzeczy egzemplarz pisma jest bezpłatny. Uważam, że taki kwartalnik powinien być odpłatny, nawet w cenie symbolicznej 1 złotego. Jeden z przyjaciół po moim przyjeździe do USA powiedział mi, że w życiu tylko to się ceni, za co się płaci. Święta prawda, chociaż wcale nie musi chodzić o pieniądze. I dalej jest jeszcze taka refleksja: w zwierciadle tego, co piszą w Schodach, Kwidzyn wcale nie wygląda na jakąś prowincjonalną dziurę, ale na miasto z błyskiem w oczach. Ważne i budujące jest to, że historia miasta dla współczesnych mieszkańców nie zaczyna się dopiero w 1945 roku (Detroit, ). To tyle opinii z drugiej półkuli. Tak się składa, że poprzedni mój list pisałem na Nowy Rok, a obecny w okresie wiosennym. To zupełnie inna atmosfera: ludzie sprzątają chodniki, grabią trawniki i zamiatają obejścia. Nowe nadzieje, nowe sklepy, nowe interesy zapewne także te ciemne. W podkowie też otwarto dwa nowe sklepy: cukiernię i z odzieżą. W tym pierwszym (to również piekarnia) można dostać chleb orkiszowy - to taka nowość z rodzaju zdrowej żywności. Zorientuj się, czy w Szczecinie mogłabyś go kupować? Tej wiosny (kwiecień 2005) dziewczyny są wyjątkowo zawzięte na całowanie, co można zaobserwować na deptaku przed Biblioteką. Nie wiem czy to spóźniona wiosna, czy rozleniwienie męskiej młodzieżówki, ale fakt, że dziewczyny biorą inicjatywę na siebie. Buźka z Kwidzyna wiosną Janusz 500 LAT KONSERWACJI ZAMKU KAPITUŁY POMEZAŃSKIEJ W KWIDZYNIE - okres powojenny Pierwsze lata po przejęciu Kwidzyna przez administrację polską nie były zbyt szczęśliwe dla zamku. Do 1950 r. toczyła się batalia o przekazanie go na cele kulturalne i dopiero uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1951 r. zamek stał się siedzibą Muzeum Państwowego, które powołano do życia 28 grudnia 1949 r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Kwidzynie. Starania o przejęcie zamku na cele muzealne czynili J. Błachnio, kierownik Muzeum w Grudziądzu, sprawujący nadzór nad placówką kwidzyńską i A. Lemański, pierwszy kierownik Muzeum Zamkowego. Po kilkuletnich staraniach, w dniu 20 listopada 1950 r., nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum. W latach 50-tych przeprowadzono prace dekarskie, ciesielskie, murarskie, malarskie i szklarskie umożliwiające urządzanie na zamku w 11 salach ekspozycji muzealnych ukazujących zbiory etnograficzne, historyczne i archeologiczne. Wnętrze wieży studziennej przystosowano na potrzeby biurowe, usunięto ścianki działowe dawnych cel więziennych z ganku do gdaniska i z samego gdaniska. Wymieniono zniszczone i zagrzybione elementy drewniane więźby dachowej oraz uzupełniono brakujące drzwi i okna. W latach przemalowano wszystkie sale ekspozycyjne, przełożono dachówki na skrzydle północnym i zachodnim oraz na wieży studziennej i dachach krużganków, odsłonięto zamurowa- 7

8 ną cembrowinę studni średniowiecznej oraz zabezpieczono drewniany strop w wieży studziennej. Dalsze prace przystosowujące wnętrza zamkowe do potrzeb ekspozycyjnych przeprowadzono w latach Wówczas to pomieszczenia na III piętrze dostosowano do wymogów ekspozycji przyrodniczej, której uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 3 maja 1967 r. Remont dachu W późniejszym okresie (do 1969 r.) uporządkowano piwnice, usunięto pobiały z ich sklepień oraz uzupełniono ubytki w posadzce. Zamurowano sklepienie w piwnicy po zachodniej stronie przejazdu bramnego, wykonano murowane schody do piwnicy skrzydła północnego prowadzące bezpośrednio z dziedzińca zamkowego oraz do piwnic skrzydła Wymiana podłóg, krużganek Fot. archiwum muzeum zachodniego z krużganka zachodniego. W pomieszczeniach II piętra położono nowy parkiet oraz pomalowano ściany przystosowując je w ten sposób do celów wystawowych. Uporządkowano salę z piecem w przyziemiu po wschodniej stronie przejazdu bramnego. W latach 70-tych przystosowano II piętro do potrzeb ekspozycyjnych i urządzono tam wystawę etnograficzną, przenosząc ją w 1974 r. z I piętra. Rozebrano wszystkie ścianki działowe w gankach zewnętrznych obu skrzydeł, rozebrano strop w wieży studziennej i zlikwidowano tam pomieszczenia biurowe, przenosząc je do południowej sali w przyziemiu skrzydła zachodniego, gdzie w pozostałych urządzono magazyny i podręczne warsztaty zamkowe, w których wykonywano stelaże do wystaw, gabloty i podesty. Prowadzono prace dekarskie, uzupełniając braki w pokryciu dachowym zamku. W piwnicy skrzydła wschodniego położono nową posadzkę z marmurowych płyt, wykonano sanitariaty i urządzono kawiarenkę zamkową. W latach przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne w nieistniejących skrzydłach południowym i wschodnim oraz w przejeździe bramnym, odsłaniając relikty średniowiecznych piwnic i trudnych do zinterpretowania murów w przejeździe bramnym pod krużgankiem skrzydła północnego. Po tych pracach uporządkowano powierzchnię dziedzińca, a w częściach wschodniej i zachodniej ułożono nowy bruk oraz duże płyty granitowe. Na przebiegu muru skrzydła Fot. archiwum muzeum południowego od strony zachodniej (Wisły) umieszczono żelazną balustradę tworząc w ten sposób atrakcyjny punkt widokowy, w którego obrębie ustawiono dwie XIX wieczne armaty z czasów wojny francusko-pruskiej. W 80-tych latach trwały niewielkie prace dekarskie i malarskie. Uzupełniano ubytki w murach zamkowych oraz podwyższono mur od strony południowej, umieszczając w nim drewnianą bramę dwuskrzydłową umożliwiając w ten sposób wjazd na dziedziniec zamkowy pojazdom o dużym tonażu. W oknach I piętra i w przejściu do krużganków zamontowano kute żelazne kraty, wzmacniając w ten sposób dotychczasowe zabezpieczenie sal wystawowych na wszystkich kondygnacjach zamku. Umożliwia to obecnie wykorzystywanie sali na I piętrze w skrzydle zachodnim do celów reprezentayjnych. Na początku 90-tych lat XX w. trwały niewielkie prace dekarskie, ciesielskie i malarskie. W 1993 r. wymieniono stolarkę okienną i instalację elektryczną w wieży studziennej oraz naprawiono dach nad gankiem do niej i na wieży. W następnych dwóch latach opracowano całościowy program konserwatorski dotyczący zamku w Kwidzynie, dzieląc jego realizację na cztery etapy. Etap I obejmował wymianę zużytej już instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach pięciu kondygnacji ekspozycyjnych, wprowadzenia nowej niezbędnej do ogrzewania całego zamku piecami elektrycznymi oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych i iluminacyjnych w salach wy- Zniszczona iglica. Fot. archiwum muzeum 8

9 Więźba dachowa Fot. archiwum muzeum stawowych. W ramach tej realizacji przebudowano wszystkie piece kaflowe przystosowując je do nowych potrzeb, zamontowano oświetlenie podłogowe w piwnicach obu skrzydeł oraz w piwnicy dawnego skrzydła wschodniego. Przeprowadzono pierwsze prace odsalające ściany w sali z piecem w przyziemiu dawnego skrzydła wschodniego, po wschodniej stronie przejazdu bramnego. Zamontowano kute kraty oddzielające piwnice skrzydła północnego od zachodniego oraz wyremontowano główną klatkę schodową od zejścia w przyziemiu do piwnic w skrzydle zachodnim zamku. Wykonano projekt oświetlenia warowni instalując ponad 50 punktów iluminacyjnych w różnych jej częściach. Działania te wsparło finansowo przedsiębiorstwo Philips Consumer Electronics Industries Poland Ltd. z Kwidzyna. Prace w ramach tego etapu zostały wykonane w latach Również w tym czasie rozpoczęto systematyczną wymianę okien na III piętrze oraz drzwi zewnętrznych od strony skrzydła zachodniego. Zamek. Zniszczone belki stropowe. Fot. archiwum muzeum Etap II przypadający na lata to zakończenie wymiany okien na II i III piętrze zamku, na ganku do gdaniska i częściowo w wieżach narożnych. Naprawa schodów w wieży północno-zachodniej, położenie nowej posadzki ceramicznej na ganku do wieży studziennej, naprawa elewacji polegająca na uzupełnieniu ubytków cegieł w murach oraz wiele drobnych prac remontowych przygotowujących zamek do kapitalnego remontu całej więźby dachowej wraz z wieżami i gankami oraz pokrycia go dachówkami typu mnich-mniszka. W tym czasie kontynu- owano również wymianę instalacji elektrycznych w wieżach narożnych oraz przeprowadzono prace osu- Zamek w trakcie remontu, rozbiórka komina Fot. archiwum muzeum Po remoncie dachu, 2004r Fot. arch. muzeum szające, odwadniające i odsalające w piwnicy dawnego skrzydła wschodniego. W ramach III etapu przeprowadzono kapitalny remont drewnianej więźby dachowej, usuwając wszystkie elementy zagrzybione, zmurszałe i spróchniałe. Usunięto ponad trzydziestocentymetrową warstwę ocieplającą z gliny, odciążając w ten sposób belki stropowe III piętra. Uporządkowano pod względem konstrukcyjno-wytrzymałościowym bardzo rozwinięty system więźby dachowej, narastający w ciągu ostatnich ponad 300 lat. Uzupełniono belki stropowe, kleszcze, krokwie, jętki i murłaty. Przebudowano znaczną część konstrukcji przy szczycie katedry, wprowadzając wiele nowych krokwi i kleszczy. Podobnie postąpiono przy wieży północno-zachodniej, gdzie w momencie odbudowy w 1874 r. niektóre partie więźby zostały usunięte i bez właściwych powiązań z pozostałymi elementami, po obfitych opadach śniegu lub w czasie potężnych wichur, mogły grozić katastrofą budowlaną. W skrzydle zachodnim przesunięto niektóre słupy podpierające jętki i w ten sposób powstała duża sala zajmująca niemal całą jego powierzchnię. Uzupełnioną i zakonserwowaną więźbę dachową odeskowano, i przykryto folią paroprzepuszczalną, a następnie na łatach ułożono na sucho ceramiczne dachówki typu mnich - mniszka. W trakcie prac rozebrano wszystkie kominy do poziomu połaci dachowych, pozostawiając ich ściany na poziomie strychu. Strop III 9

10 piętra ocieplono wełną mineralną, którą przykryto deskami podłogowymi tworząc w ten sposób poziom użytkowy strychu. Omówiony zakres prac został wykonany w 2004 r. wg projektu konstruktora mgr inż. Z. Sykutery z Gdańska, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków z Malborka A. Babika i K. Osuchowskiego. Oprócz tak dużego przedsięwzięcia w ramach tego etapu zrealizowano prace konserwatorskie w sali z piecem w przyziemiu dawnego skrzydła wschodniego, odsalając i wzmacniając jej ściany, sklepienie krzyżowo-gurtowe i piec, służący być może do ogrzewania komnat zamkowych na wyższych kondygnacjach. Prace te zostały dofinansowane przez kwidzyńskie firmy Jabil Circuit Poland, Philips Consumer Elektronics Industries Poland Ltd. i Nadleśnictwo Kwidzyn. Również w tym czasie wykonano nowe posadzki ceramiczne w krużgankach I piętra oraz okładziny stopni schodów w głównej klatce schodowej prowadzącej z parteru na III piętro. Etap IV obejmuje adaptację II i III piętra na potrzeby ekspozycji muzealnych. W salach II piętra jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana i udostępniona zwiedzającym nowa wystawa przyrodnicza, prezentująca w nowoczesnej aranżacji środowiska przyrodnicze Polski północnej. Wykonawcą jej jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie a dofinansowuje ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Natomiast na III piętrze zapewne w 2006 r. będzie urządzona wg nowego projektu mgr S. Kawskiej-Tatary wystawa etnograficzna ukazująca życie i kulturę ludową mieszkańców Dolnego Powiśla. W ramach tego etapu jeszcze w 2005 r. zostanie przeprowadzony remont dachu nad krużgankami, uzupełnione zostaną tynki w blendach okiennych, wyremontowany będzie południowy szczyt skrzydła zachodniego oraz elewacje zamkowe. Oprócz tych prac realizowany jest system przeciwwłamaniowy oraz przeciwpożarowy. Zakończenie tych prac najprawdopodobniej nastąpi w 2006 lub 2007 r. Zrealizowanie pełnego programu konserwatorskiego wymagać będzie również zmian w oszkleniu krużganków, prac konserwatorskich w sali nad przejazdem bramnym z reliktami polichromii gotyckiej oraz w pozostałych komnatach I piętra. Antoni J. Pawłowski UCZELNIA TRADYCJĄ STOI - OTRZĘSINY Każde rozpoczęcie roku akademickiego to przede wszystkim uroczysta inauguracja, oczywiście z uroczystym odśpiewaniem, przez wszystkich zgromadzonych, hymnu Gaude Amus, ślubowaniem nowo przyjętych studentów, wręczeniem indeksów przez Rektora Uczelni. Jednak najbardziej ulubioną tradycją studencką, są z całą pewnością Otrzęsiny. Ten swoisty rytuał, to pochodzący jeszcze z okresu średniowiecza, zwyczaj poddawania każdego nowo wstępującego na uniwersytet żaka, różnym żartobliwym próbom, po których przebyciu, dopiero zaliczano go w poczet prawdziwych studentów. Nasi kwidzyńscy żacy, już po raz szósty przyjęli do swego grona pierwszaków. Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorem imprezy był samorząd studentów WSZ. Agnieszka Rumińska przewodnicząca Samorządu zapewnia, ze tegoroczna impreza była bardzo udana podobnie jak cały nowo rozpoczęty rok akademicki. Cieszę się, że możemy kontynuować jedną z najważniejszych dla studentów tradycji, czyli przyjęcie do grona braci studenckiej Wyższej Szkoły Zarządzani w Kwidzynie. Na pewno ten rok będzie pełen takich udanych spotkań, tym bardziej, że już niedługo będą się one odbywały w naszym studenckim klubie, gdzie właśnie samorząd będzie gospodarzem. Natchnieniem dla tegorocznej zabawy była bajka o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach, którzy skrupulatnie wyławiali z zebranych pierwszaków ofiary na męki i tortury, jakie przygotowała Królewna. Zabawa była naprawdę przednia, a wymęczeni nowo przyjęci studenci od tego momentu, mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami WSZ w Kwidzynie. Całość doskonałej zabawy zakończył Rektor - prof. Jacek Petrusewicz, sprawiedliwie dzieląc pomiędzy nowych i starych studentów, naprawdę królewski, olbrzymi i bardzo słodki tort. 10

11 Spotkania naukowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie W bieżącym roku akademickim nasza Uczelnię odwiedzili już m.in. Marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, z wykładem pt. Sytuacja polityczna po wyborach prezydenckich w USA, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku - prof. Adam Gwiazda, z wykładem na temat Wyzwań globalizacji oraz Dyrektor Gdańskiego Oddziału Głównego Urzędu Statystycznego - mgr Zbigniew Pietrzak, z informacją na temat Badań statystycznych w województwie pomorskim. Marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, doskonały amerykanista, autor 62 książek na temat prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, gościł w kwidzyńskiej uczelni zaledwie dwa tygodnie po wyborach prezydenckich w USA i właśnie ta tematyka była głównym tematem spotkania. Zdaniem prof. Pastuiaka, wygrana obecnego prezydenta Georga Busha Prof. Longin Pastusiak podczas wykładu o tematyce amerykańskiej Na spotkaniach naukowych WSZ częstym gosciem jest Burmistrz Roman Bera Jr-a, dała niepowtarzalną szansę partii republikańskiej i samemu prezydentowi na wpisanie się w sposób szczególny na kartach historii współczesnej. W czasie pierwszej kadencji Georg Bush Jr był prezydentem amerykanów, który dbał o reelekcję. Po tegorocznych wyborach otworzyła się przed min doskonała okazja aby swoimi czynami mógł wpisać się w dzieje XXI wieku powiedział prof. Pastusiak. Prezydent Bush będzie się starał w skuteczny sposób zakończyć wojnę z terroryzmem na świecie i zbudować bezpieczne zasady współżycia na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Marszałka Senatu, Polsce jako uczestnikowi koalicji w Iraku, nie grozi nawałnica ataków terrorystycznych ze strony ekstremistów islamskich. W tej materii sprzyja nam monokulturowość społeczeństwa polskiego i swoista ksenofobia Polaków, będących bardzo nieufnymi wobec innych nacji. Wygrana republikanina i klęska demokratycznego kandydata, otwiera niepowtarzalną szansę dla pierwszej kobiety, kandydata na fotel prezydenta USA. Najpopularniejsza Pierwsza Dama - Hilary Clinton, ciesząca się olbrzymim poparciem społecznym oraz wsparciem ze strony dużej części partii demokratycznej, w obliczu braku mocnego kandydata płci męskiej, ma wszelkie atuty aby dostać nominację w wyborach w 2008 roku. Dlatego, zdaniem prof. Longina Pastusiaka, następne wybory w USA mogą być najciekawszymi od wielu lat. Kolejnym gościem WSZ był prof. Adam Gwiazda - Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, który wygłosił wykład pt. Wyzwania globalizacji. Autor wykładu, znany i ceniony specjalista od zagadnień ekonomiczno społecznych, wielokrotnie zaskakiwał licznie zebranych słuchaczy, nowoczesnym podejściem do problemu globalizacji i wyzwań jakie niesie ona za sobą. Zdaniem prof. Gwiazdy wokół zagadnienia globalizacji narosło wiele nieporozumień, które przynoszą olbrzymie szkody dla społeczeństwa i gospodarki. W mediach i środowiskach lokalnych, Dr Jarosław Braun, dydaktyk WSZ jest obecny na wszystkich spotkaniach naukowych w ramach Uniwersytetu otwartego wiele bardzo pożytecznych i bardzo ciekawych działań, jest ograniczanych poprzez fałszywie odczytywane hasło: Myśl globalnie, działaj lokalnie, które nie wiadomo dlaczego, zrobiło olbrzymia karierę. Zwłaszcza w tych kręgach aktywności społecznej gdzie nie powinno. To hasło ma odniesienie jedynie do wąskich działań mających na celu np. ochronę środowiska naturalnego, gdzie akcje lokalne mogą mieć wpływ na globalne zatrucie atmosfery. Ale w sensie społecznym (np. problem bezrobocia) czy gospodarczym (działalność firm), jest ono wręcz szkodliwe. Bezrobocie w Polsce i UE ma charakter strukturalny a wyeliminowanie myślenia o lokalnym rynku ze świadomości osób bezrobotnych, jest jedynym panaceum na tę plagę. Podobnie przedsiębiorca, Ciekawe wykłady przyciągają wielu słuchaczy Prof. L. Pastusiak podczas każdej wizyty w WSZ w Kwidzynie przekazuje cenne dary książkowe. W czasie tej wizyty podarował studentom replikę dokumentu Konstytucji 3 Maja. który rozpoczynając pracę nie będzie myślał o stałym poszerzaniu rynków zbytu, najpierw na powiat a dalej na województwo, cały kraj i państwa ościenne, z góry jest skazany na niepowodzenie. Należy pamię- 11

12 Prof. Adam Gwiazda wyjaś nia zagadnienia związane z globalizacją tać aby nie ulegać modnym hasłom w niemądry sposób, ponieważ można zniweczyć wspaniały trud.jedną z korzyści jakie przynosi ze sobą proces zmniejszania naszego globu - globalizacji, jest zjawisko natychmiastowego przepływu informacji. O ogromie tragedii na skutek trzęsienia ziemi i fal tsunami, jakie wydarzyły się w Azji w początkach tego roku, cały świat dowiedział się niemal natychmiast. Niesie to za sobą skutki w postaci ofiarnej pomocy, udzielonej pokrzywdzonym społeczeństwom. Dla porównania, kiedy w 1886 roku miała miejsce podobna katastrofa, mieszkańcy Europy dowiedzieli się o tym fakcie dopiero 6 tygodni później. Efektem Rektor WSZ prof. J. Petrusewicz - gorący zwolennik idei Uniwersytetu otwartego tego był brak jakiejkolwiek reakcji. Dlatego trzeba doceniać mobilność informacji i szybkość jej transferu we współczesnym świecie. Rektor WSZ - prof. Jacek Petrusewicz, serdecznie zaprasza na spotkania naukowe w ramach Uniwersytetu otwartego i obiecuje, że tematyka kolejnych wykładów będzie nadal dobierana adekwatnie do zagadnień, wynikających z potrzeb współczesnego życia społeczeństwa polskiego. Szczegółowe informacje, dotyczące terminów i tematów kolejnych spotkań, można odnaleźć na stronach internetowych Wyższej Szkoły Zarządzania (www.wsz.kwidzyn.edu.pl) lub w siedzibie Uczelni, przy ul. 11-go Listopada 13. Prelegentami byli najlepsi studenci WSZ w Kwidzynie, prezentujący specjalnie przygotowane na tę okazję referaty: Istota przywództwa autorstwa Bożeny Falkowskiej; Wpływ systemu zarządzania jakością normy ISO 9000:2000 na konkurencyjność firmy Jolanty Schreiber; Zarządzanie przez motywowanie wspólnego autorstwa Marioli Indyka, Ewy Grzejdziak i Marzeny Dymińskiej; Libertarianizm filozofia polityczna pióra Grzegorza Grzegorczyka; Adam Smith mistrz szkoły klasycznej i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli historii myśli ekonomicznej Katarzyny Jarzynka i Jolanty Zasadowskiej; Wizja państwa według Platona B. Prof. Krystyna Strzała udziela ostatnich uwag przed prelekcją referatów Falkowskiej i J. Schreiber oraz Terroryzm w II poł. XX wieku autorstwa Eligiusza Cybulskiego i Waldemara Cieślaka. Pomysł na zorganizowanie wyjazdowego spotkania w Sztumie, w ramach odbywających się cyklicznie spotkań naukowych w WSZ w Kwidzynie, narodził się podczas spontanicznych dyskusji na zajęciach ze studentami. Idea akademickości, którą nasza uczelnia z dobrym skutkiem krzewi w Kwidzynie, zdaniem studentów, powinna wyjść poza powiat kwidzyński. Młodzieży z mniejszych miast trzeba wskazać siłę i uniwersalne wartości jakie wiążą się ze zdobywaniem wiedzy, studiowaniem. Nie bez znaczenia był też dobór tematów każdego referatu, które w ścisły sposób były związane z otaczającą nas rzeczywistością. Konkurencyjność przedsiębiorstw, zarządzanych poprzez innowacyjne przywództwo, opierających swoje działania na tradycji, wiedzy i spuściźnie Adama Smitha to ważkie tematy dla każdego zainteresowanego współczesnym światem i procesami ekonomicznymi, chociażby takimi jak globalizacja czy integracja europejska. Kwidzyn jest przecież najlepszym przykładem na korzyści, jakie niesie globalna gospodarka i integracja systemów gospodarczych zapewnia w swoim referacie pt. Zarządzanie poprzez motywowanie M. Indyka. Bardzo dużym zainteresowaniem zebranej młodzieży, cieszyły się wykłady na temat przyczyn terroryzmu w XX wieku oraz libertarianizmu skrajnie liberalnego trendu w obyczajowości i gospodarce. Jak się okazało młodzież dociekliwymi pytaniami zmuszała Prof. Krystyna Strzała i prof. Jacek Pertusewicz z najlepszymi studentami WSZ, po sesji naukowej w Sztumie 12

13 zarówno studentów jak i wspierających ich pracowników naukowych, do pogłębiania tematów. Opiekujący się panelem historyczno filozoficznym ze strony naukowej, dr Jarosław Braun, był wielokrotnie proszony o przedstawienie tła omawianych zagadnień. Jak ocenia dr Jarosław Braun To właśnie najbardziej dociekliwi słuchacze, najczęściej dochodzą do wyznaczonych celów. Kto nie boi się pytać ten zajdzie daleko i ten odnajdzie drogę do sukcesu. W ocenie uczestników spotkania, zastosowana formuła przybliżenia akademickich form kształcenia, jest najlepszym sposobem na przekonanie młodzieży do podnoszenia kwalifikacji i studiowania. Ten aspekt był szczególnie podkreślany przez Burmistrza Sztumu Leszka Tabora, który w dobrze wykształconych, młodych ludziach, widzi przyszłość dla swojego miasta. Dlatego Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, prof. Jacek Petrusewicz, obiecał zorganizowanie podobnego spotkania za rok, w otoczeniu tych samych, historycznych murów zamku sztumskiego. Krzysztof Krzeszowski Nasze zabytki URZĄD MIEJSKI CZY STAROSTWO? Budynek przy ulicy Warszawskiej 19, w którym swą siedzibę mają dziś urzędy: miejski i powiatowy, został wybudowany dla potrzeb władz okręgu kwidzyńskiego (Kreis Marienwerder), czyli odpowiednika dzisiejszego starostwa powiatowego. Powstał on z dala od centrum, we wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego rozwiniętego w XIX wieku w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Była to nowa siedziba tego urzędu ponieważ starsza, która mieściła się w budynku naprzeciwko (współcześnie dawna siedziba telewizji kablowej) okazała się za ciasna. Budynek ten był wielokrotnie większy i okazalszy od poprzedniego. Gdzie jest to skrzydło? Plany budowy nowego gmachu rządowego w Kwidzynie powstały w 1913 r. Budynek miał służyć wyłącznie dla potrzeb starostwa. Władze miasta urzędowały w tym czasie w ratuszu przy Rynku, w centrum miasta. Budynek oddano do użytku w 1918 r., a więc w czasie I wojny światowej. W lewym skrzydle znajdowała się część mieszkalna, szybko jednak mieszkanie przeniesiono do dawnego starostwa, zaś pomieszczenia w skrzydle adaptowano na biura. Nieliczne źródła historyczne potwierdzają, że plany budowy w lewym skrzydle, zrealizowano w całości. Wybudowano reprezentacyjne wejście w części mieszkalnej, a z tyłu tej części wybudowano balkon i dodatkowe, boczne zejście schodami do parku. Bardzo dokładnie stan pierwotny przedstawiają zachowane plany budynku z lipca i września 1913 r. Pewne wątpliwości budzi natomiast realizacja budowy w skrzydle prawym. Plany budowy wyraźnie wskazują, że z tyłu budynku miało powstać jeszcze jedno skrzydło. Na zdjęciach z tego okresu, od strony ul. Warszawskiej wydaje się, że tego skrzydła nie ma. Nie znamy dotychczas żadnego ujęcia przedwojennego budynku, od strony podwórza, które w sposób jednoznaczny potwierdzą lub wykluczą istnienie tego skrzydła. Dodatkowo zastanawia fakt, że Budynek Urzędu Miejskiego od podwórza. W tej częś ci wykonano najwięcej przeróbek i dobudówek. Fot. A. Łubiński na planach Kwidzyna w rzucie pionowym wyraźnie zaznaczano istnienie tego skrzydła. Obrys budynku znajduje się na planach miasta z 1929, 1935 i 1938 r. Jednak, aby jednoznacznie stwierdzić, że skrzydło to rzeczywiście istniało, potrzebne są badania przeprowadzone w terenie (prace ziemne). Powaga urzędu Usytuowanie budynku odpowiadało XIX wiecznej koncepcji polegającej na stworzeniu tutaj reprezentacyjnego przedmieścia miasta z ważnymi budynkami o funkcjach publicznych. Bryła budynku była rozbudowana, trzykondygnacyjna, nakryta dachem mansardowym. Bardzo reprezentacyjna elewacja, z elementami ozdobnymi oraz symbolami państwowymi i administracyjnymi, a także reprezentacyjne wejście z masywnymi kolumnami i podjazdem z nasadzeniami krzewów dekoracyjnych (m.in. świerki, cisy) okolonych murowaną, półkolistą kamienną balustradą z ustawionymi wazami oraz niskimi, strzyżonymi żywopłotami podkreślały powagę urzędu. Wnętrza miały być wykończone bardzo starannie. Na piętrze powstała dwukondygnacjowa, reprezentacyjna sala posiedzeń z neobarokowymi dekoracjami sztukatorskimi ze złoceniami, boazeriami, sklepieniem kolebkowym, kominkiem z ciemnozielonego marmu- 13

14 Budynek przy ul. Warszawskiej budowano w latach Z boku widać jeszcze dodatkowe schody, rozebrane w latach 60-tych XX wieku. ru i okazałymi żyrandolami. W oknach umieszczono witraże. Pierwotna kolorystyka sali była utrzymana w kolorach: zielonym i ugrowym. Ściany korytarzy ozdobiono malunkami była to praktyka stosowana w tym czasie w budowlach użyteczności praktycznej. Ze względów oszczędnościowych z uwagi na toczącą się wojnę zrezygnowano jednak z niektórych elementów wystroju wnętrz. Zamiast ratusza 1945 rok przyniósł dla budynku kolejne zmiany. Po spaleniu Ratusza siedziba Zarządu Miejskiego została zlokalizowana w gmachu przy ul. Braterstwa Narodów nr 27. W budynku przy ul. Warszawskiej 19 zlokalizowano siedzibę starostwa kwidzyńskiego w miejsce byłych niemieckich władz administracyjnych. Nastąpiło to jednak prawdopodobnie nieco później. W 1946/47 r. przeprowadzono pierwsze prace adaptacyjne. Z powodu braku środków pieniężnych nie mogło być mowy o większych remontach czy przeróbkach. Przeniesienie władz miejskich do gmachu przy ul. Warszawskiej nastąpiło w 1975 r. wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego w kraju i likwidacją powiatów. Trudno jednoznacznie określić w jakich latach przeprowadzane były remonty budynku, przebudowy wnętrz, remonty elewacji. Brakuje pełnej dokumentacji źródłowej na ten temat. Na fotografiach z 1959 roku widać, że nad wejściem głównym wiszą jeszcze oryginalne lampiony, a w przybudówce są jeszcze drzwi, choć nie ma już spadzistego dachu. Pewną wskazówką może być data umieszczona na posadzce przy wejściu w holu głównym Nie wiadomo jednak w pełni, jaki zakres robót objęły prace. Z pewnością modernizacja objęła lewą stronę tzw. niskiego parteru, odnowione zostały schody, przeprowadzono stopniową adaptację III piętra na cele biurowe (znajdowały się tam części strychu). Najpóźniej, bo już w latach 70-tych zmodernizowano pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio nad salą Rady. W tym samym czasie zlikwidowano reprezentacyjne schody w części mieszkalnej. Cały budynek przechodził również remonty elewacji w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kolejne lata - kolejne zmiany Podobnie brakuje źródeł określających daty powstania poszczególnych elementów dobudowy w pierwotnym obrysie gmachu. Najwcześniej dobudowano niewielkie pomieszczenie, w którym pierwotnie trzymano węgiel. Miało to miejsce w latach sześćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych natomiast dobudówkę wzmocniono i podniesiono jeszcze o jedną kondygnację. W tym samym czasie, czyli w latach sześćdziesiątych zlikwidowano schody od strony zachodniej, a schody prowadzące do parku również zaadaptowano na pomieszczenia. Najmłodszą dobudową w obrębie bryły UM jest garaż od strony dawnej wozowni. Pochodzi ona z II połowy lat osiemdziesiątych. Ostatnią dobudowaną częścią są pomieszczenia w części obecnego Starostwa Powiatowego. Dobudowa miała miejsce w 2000 r. W 1997 r. wymieniono nawierzchnię przed głównym wejściem do budynku oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. W 1998 r. wyremontowano wejście i wybudowano wiatrołap w holu głównym. W 2001 r. wyremontowano boczną klatkę schodową i zainstalowano windę. Przy okazji remontu na poziomie parteru powstało Biuro Obsługi Ludności. W 2003 roku dokonano całkowitej wymiany poszycia dachowego. W latach przeprowadzono remont sali posiedzeń. Odrestaurowane zostały ściany, sklepienie, kominek oraz wymieniony parkiet. Nad kominkiem umieszczone zostały 3 herby: Polski, miasta Kwidzyna oraz powiatu kwidzyńskiego. Sala otrzymała charakterystyczny okrągły stół obrad, a także nowy system nagłaśniający i audiowizualny. Wyremontowany został również hol główny, w którym wymieniono posadzki i wyczyszczono ściany. Budynek urzędu w 1995 r. został wpisany do rejestru zabytków. Aby jednak zajaśniał on pełnym blaskiem niezbędne jest dokończenie remontów. Czekają na nie: korytarz prowadzący do Urzędu Stanu Cywilnego, hol przy Urzędzie Stanu Cywilnego, pomieszczenia Rady Miejskiej, pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Zabezpieczenia i renowacji wymagają także symbole (orzeł i herb Kwidzyna) umieszczone nad wejściem do budynku. Justyna Liguz Michał Klain W artykule wykorzystano materiały ze zbiorów Pracowni Regionalnej oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków w Kwidzynie oraz Pana Tomasza Dembka Na planie Kwidzyna z 1935 roku wyraźnie widać dodatkowe skrzydło od podwórza. 14

15 Studenckie przygody Kończąc szkołę średnią wiele myślałem co zrobić ze swoim życiem, gdzie skierować swoje kroki. Jeszcze trzy lata temu zupełnie nie wiedziałem co mogę robić, jak realizować marzenia, których miałem pełną głowę. Jestem bardzo praktycznym człowiekiem więc wybrałem taki kierunek studiów, który zapewni mi pracę i godziwe dochody. Zdecydowałem się na wybór specjalności Informatyka w zarządzaniu, oferowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Kwidzynie. Wybrałem właśnie tę Uczelnię, ponieważ jako jedyna w regionie zapewnia tak kompleksową ofertę edukacyjną dla swoich słuchaczy. Podstawowe atuty to: bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach, dobry poziom nauczania, przygotowanie do zdobycia angielskiego certyfikatu FC, pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych i kredytu studenckiego, organizacja praktyki w firmie, z która wiążę Przyszłość. W trakcie studiów okazało się, że Szkoła pomogła mi również zrealizować moje największe marzenie podróże. To dzięki pomocy ludzi, których spotkałem w WSZ w Kwidzynie, mogłem studiować przez jeden semestr w Anglii na City Uniwersity of London, w ramach programu SOCRATES/ERAZMUS, którego Uczelnia jest członkiem. Mogłem również zobaczyć uroki północnej Afryki, zwiedzić wschodnią Ukrainę i zdobyć szczyty Kaukazu. Wielu dydaktyków WSZ w Kwidzynie ma podobne upodobania do moich, dlatego gorąco wspierali mnie podczas szukania sponsorów wypraw, czy przygotowywaniu programów dotowanych z Unijnych funduszy. To niesamowite jak wiele można zdziałać mając tak silne wsparcie ze strony doświadczonych ludzi, którzy pomimo swoich obowiązków wynikających z pracy w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie, angażowali się w realizację moich pasji podróżniczych. Niebagatelną rolę odegrało też uczelniane Biuro Karier oraz Stowarzyszenie Absolwentów Nasza Europa, działające przy WSZ, którzy pomogli mi zdobyć przychylność sponsorów a dzięki temu tak potrzebne do wypraw, środki finansowe. W chwili obecnej kończę pisanie pracy licencjackiej z zakresu wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania produkcją i dzięki trzymiesięcznej praktyce studenckiej zorganizowanej przez Biuro Karier WSZ, mam pewną pracę w dużym międzynarodowym koncernie. Perspektywa końca nauki i podjęcia prawdziwej pracy zawodowej kusi mnie aby po raz ostatni zaszaleć i poczuć prawdziwą przygodę. Właśnie na tegoroczne wakacje dostałem propozycję, wspólnego z przyjaciółmi z Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie i kilkorgiem wykładowców, wyjazdu na koniec świata Chiny. Jeszcze nie podjąłem decyzji ale wiem, że gdybym nawet podjął wyzwanie podróży na dwa bieguny, zawsze mogę liczyć na moją Uczelnię i pracujących w niej ludzi. Marcin. Nauka odbywała się na dwie zmiany W tym roku Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrańskiego w Morawach obchodzi 60 rocznicę powstania. Pierwsza szkoła we wsi Morawy (Mahren) powstała w roku Posiadała dwie izby lekcyjne, mieszkania dla nauczycieli i ogród. W 1945 roku Inspektorat Szkolny w Kwidzynie kierownikiem szkoły w Marach (dawna nazwa Moraw przyp. kor.) mianował Stanisławę Domysłowską (S. Domysłowska pełniła funkcję kierownika szkoły do roku 1961). Pierwotnie wykorzystywano budynek szkoły niemieckiej. Rok szkolny rozpoczął się 26 września 1945 roku. Do czterech klas uczęszczało 25 uczniów. 15

Egzemplarz bezpłatny Nr 1/21 (Rok VI) styczeń - marzec 2005 r. ISSN 1640-0879

Egzemplarz bezpłatny Nr 1/21 (Rok VI) styczeń - marzec 2005 r. ISSN 1640-0879 Egzemplarz bezpłatny Nr 1/21 (Rok VI) styczeń - marzec 2005 r. ISSN 1640-0879 1 rys. Marek Szynkarczyn 2 SPIS TRE ŚCI Przyczynki do historii kultury w Kwidzynie w latach 1945-1955 4 Kwidzyński kalendarz

Bardziej szczegółowo

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa X L A T D O L N O Ś L Ą S K I E J O K R Ę G O W E J I Z B Y I N Ż Y N I E R

Bardziej szczegółowo

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP magazyn studentów WSH TWP ZooM numer 6 (6) 2012 To już 15 lat istnienia WSH TWP Wstępniak Miłosz Wieczorek Redaktor Naczelny Jest nas dwa razy więcej! Szósty numer naszego pisma jest wyjątkowy z wielu

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność Nr 4 (139) kwiecień 2013 ISSN 1640-9337 Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Cztery wielkie sztuki Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Bardziej szczegółowo

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów Nakład 20.000 egz. ANKIETA Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ostatniej stronie MY Ty,, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Potrójna radość na osiedlu Zasole Pomagać

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu TYM ŻYJE ELBLĄG

www.elblag.eu TYM ŻYJE ELBLĄG TYM ŻYJE ELBLĄG www.elblag.eu Nr 1 (15) styczeń 2015 www.elblag.eu Orszak Trzech Króli po raz pierwszy na ulicach Elbląga str. 2 Prezydent Witold Wróblewski: Przed nami ogromna szansa na rozwój str. 3

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego REKLAMA nr 11 (110) 2013 ISSN 1734-7076 N Życie O W E (10.06-24.06. 2013) BEZPŁATNY Dwutygodnik z Warmii i Mazur NAKŁAD 25 000! Olsztyna REKLAMA Oferta edukacyjna szkół Powiatu Olsztyńskiego Jak Pawełek

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 29 marzec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE chronią dziedzictwo kulturowe Nowe oblicze Polski Wschodniej Poszukiwacze przygód w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (51) listopad 2008

Nr 11 (51) listopad 2008 Nr 11 (51) listopad 2008 ISSN 1733-1811 W numerze: Kadencja na półmetku str. 4 Są pieniądze dla przedsiębiorców str. 7 Miarka dla mecenasów kultury str. 8 Opolski dom musi ożyć str. 9 Jak Opolanie obchodzili

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL DLA MIASTA KĘPNA

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL DLA MIASTA KĘPNA MIESIĘCZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN ISSN 1505-6341 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL DLA MIASTA KĘPNA WYBITNY WIELKOPOLANIN TADEUSZ ZWIEFKA NR 96, STYCZEŃ Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY Nr 17 grudzień 2013 ISSN 2299-14-17 Protest w obronie S3 W połowie listopada odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem pikieta w obronie odcinka drogi S3 Legnica - Lubawka.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

3LVPR 6DPRU]ÇGRZH :RMHZµG]WZD ăµg]nlhjr YYY NQF\MKG RN. 0T RCđF\KGTPKM +550. :RMHZµG]WZR SRG NRPLNVRZÇ FKPXUNÇ

3LVPR 6DPRU]ÇGRZH :RMHZµG]WZD ăµg]nlhjr YYY NQF\MKG RN. 0T RCđF\KGTPKM +550. :RMHZµG]WZR SRG NRPLNVRZÇ FKPXUNÇ 0T RCđF\KGTPKM +550 3LVPR 6DPRU]ÇGRZH :RMHZµG]WZD ăµg]nlhjr YYY NQF\MKG RN :RMHZµG]WZR SRG NRPLNVRZÇ FKPXUNÇ Krzysztof Paweł Woźniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s.

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s. Kronika NR 2 (132) 2014 ROK / ISSN 1730 749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze:

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze: AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA grudzień 0 w numerze: Drodzy Mieszkańcy Malborka, Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 8-00.pl. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PISMO OKOLICZNOŚCIOWE. Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER SPECJALNY

PISMO OKOLICZNOŚCIOWE. Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER SPECJALNY PISMO OKOLICZNOŚCIOWE 1 Twój portal. Największy zbiór zdjęć i tekstów na temat Kociewia. GAZETY OKOLICZNOŚCIOWE Piątek 15 maja 2009 rok. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY SKÓRCZ 75 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH NUMER

Bardziej szczegółowo

Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033 Marzę o mieście przyszłości str. 6 Odkryj Lubelskie. Na nowo str. 17 Podróż za... jedno kliknięcie str. 18 Ostatnie konkursy dla firm w tym RPO str. 21 Spis treści Aktualności

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo