Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN 1640-0879"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Nr 2/22 (Rok VI) kwiecień - czerwiec 2005 r. ISSN

2 Katedra - Górny Chór - wspornik w północno - zachodnim narożu. rys. Marek Szynkarczyn 2

3 SPIS TRE ŚCI Przyczynki do historii kultury w Kwidzynie w latach Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie - Jubileusz 6 Listy do przyjació³ki Lat konserwacji zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie Okres powojenny 7 Uczelnia tradycją stoi - otrzęsiny 10 Spotkania Naukowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie 11 Nasze zabytki Urząd Miejski czy Starostwo 13 Studenckie przygody 15 Nauka odbywała się na dwie zmiany 15 Biuro Karier Wyzszej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie 19 Pielęgniarstwo - nowe mozliwości 20 Trochê poezji 21 Na ok³adce: Wejście do Kwidzyńskiego Centrum Kultury i Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, dawny budynek koszarowy. fot. Łukasz Neubauer Wydawca: Kwidzyñskie Towarzystwo Kulturalne ul. Katedralna 18, Kwidzyn tel. (055) e:mail- Zespó³ Redakcyjny: Justyna Liguz Jadwiga Bartosiewicz Andrzej Rezulak Anna Biskupska ukasz Neubauer Wydawnictwo zostało wydrukowane na papierze offsetowym polset 80 g/m 2 i tekturze Arktika 250 g/m 2 przekazanym przez: Niniejszy numer dofinansowany zosta³ z dotacji Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie. Sk³ad: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Aliem tel , (055) Druk: Drukarnia W&P Malbork tel. (055) REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA ARTYKU ÓW ORAZ ZMIANY TYTU ÓW Cocktail historyczny Czy wiecie, że bazę sportową Kwidzyna w połowie lat 60, stanowił przede wszystkim stadion miejski. W jego skład wchodziły 2 boiska do piłki nożnej, wyposażenie do uprawiania lekkiej atletyki, lodowisko hokejowe z oświetleniem, 2 boiska do siatkówki i piłki ręcznej oraz korty tenisowe. Niestety jego stan był daleki od zadowalającego. Najbardziej odczuwalny był brak widowni przy stadionie głównym, szaletu, szatni z zapleczem, radiofonizacji. Niezbędny też był kapitalny remont lodowiska, a zwłaszcza kortów tenisowych. W 1965 roku dokonano remontu basenu kąpielowego, dobudowując m.in. rozbieralnie. Ponieważ jednak potrzeby mieszkańców były o wiele większe, konieczna była budowa nowych kąpielisk, które zamierzano ulokować na Marezie przy przystani Batorego i przy rzece Liwie w okolicy Górek w 1926r. konsulat Rzeczypospolitej w Kwidzynie obliczył, że od marca 1921 do marca 1924 roku powiat kwidzyński opuściło 101 rodzin (567 osób), a z całego Powiśla Polaków. Czynnikiem, pogłębiającym to zjawisko, był exodus do Polski po przegranym plebiscycie 11 lipca 1920, działaczy komitetów plebiscytowych i innych społeczników, zaangażowanych dotychczas w pracę na polu narodowym, w obawie przed represjonowaniem osadnictwo epoki brązu ( lat p.n.e.) rozpoczyna się na obszarze dzisiejszego powiatu kwidzyńskiego zdecydowanie później niż na terenach południowej czy środkowej Polski. Jego pierwsze symptomy wiążą się z importem wyrobów miedzianych i brązowych z naddunajskich terenów produkcyjnych, a przykładem tego jest miedziana siekierka znaleziona w Rozpędzinach pod Kwidzynem. Pełniejszy obraz osadnictwa tego okresu w okolicach Kwidzyna rysuje się dopiero po zasiedleniu tego obszaru przez ludność kultury łużyckiej około 1000 lat p.n.e.(nazwa pochodzi od Łużyc leżących nad południową Odrą). Plemiona kultury łużyckiej zamieszkują tereny w pobliżu Kwidzyna do połowy IV w. p.n.e. Na podstawie danych archiwalnych i prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu badań powierzchniowych ustalono, że na tym obszarze znanych jest kilkanaście osad, cmentarzysk i śladów osadniczych kultury łużyckiej po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską oraz III Rzeszę deklaracji o niestosowaniu przemocy w dniu 26 stycznia 1934r., kontakty pomiędzy obu państwami uległy formalnej normalizacji. Nie dotyczyło to jednak traktowania mniejszości polskiej w Niemczech. Była ona nadal, tylko już w sposób bardziej wyrafinowany, wynaradawiana i poddawana ciągłej inwigilacji. Przykładem tego była decyzja władz rejencji kwidzyńskiej z 5 listopada 1938r., wprowadzająca w sposób administracyjny specjalne oznaczenia (podwójne ss na drugiej stronie) w paszportach działaczy polskich. Posiadacze takich dokumentów poddawani byli zawsze ostrej kontroli granicznej, włącznie z rewizją osobistą oraz kontrolą bagaży. Despekt ten spotykał przeważnie polskich nauczycieli szkolnych i gimnazjalnych radzieckie sukcesy na froncie wschodnim, a z nimi początek wielkiej ofensywy 16 stycznia 1945 roku, oznaczały ewakuację części ludności i najważniejszych instytucji życia publicznego Kwidzyna, w kierunku zachodnim. Przebiegała ona w trudnych warunkach atmosferycznych. W dniu 28 stycznia 1945 roku miasto opuściły ostatnie niemieckie oddziały, a główne siły niemieckie związała obrona ważnego punktu strategicznego, jakim był Grudziądz. 29 stycznia 1945 roku do Kwidzyna wkroczyła Armia Radziecka, przejmując niezniszczone miasto, na miejscu zaś napotykając samotne kobiety, starców i chorych opracowała Justyna Liguz 3

4 Przyczynki do historii kultury w Kwidzynie w latach Teatr, Kino Bardzo interesującym i dotychczas mało opracowanym fragmentem dziejów Kwidzyna jest historia kultury w mieście. Mimo, iż Kwidzyn, jako mały ośrodek miejski, nie mógł liczyć na środki na rozwój tzw. kultury wysokiej to mieszkańcy miasta dbali o rozwój dziedzictwa kulturowego w powojennym Kwidzynie. Byli w tej dziedzinie bardzo aktywni i wykazywali dużo zapału. Teatr: Rozrywką w życiu miejskim był również teatr. W Kwidzynie rozróżnić można było teatr miejscowy amatorski oraz teatry i występy artystów, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz. Jednak w 1945 roku życie teatralne zorganizowane było tylko na poziomie amatorskim. Jednym z pierwszych objawów amatorskiego życia teatralnego w Kwidzynie był teatr uczniowski w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. To właśnie siłami aktorów amatorów z kwidzyńskiego liceum ogólnokształcącego wystawiono Balladynę Juliusza Słowackiego i Grube ryby Bałuckiego. Do tego dodać należy wieczory pieśni i koncerty. Przy organizacji tych przedsięwzięć brali również udział mieszkańcy miasta nie będący związani z liceum, ale chcący uczestniczyć w kreowaniu amatorskiego życia teatralnego w swoim mieście. Dodać należy, że władze powiatowe i miejskie mocno popierały rozwój amatorskiego ruchu teatralnego. Jednak działalność Teatru Miejskiego była też pewnym grupom ludzi w mieście nie na rękę, z tego względu, iż mieścił się w budynku przy ul. Katedralnej i np. Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w maju 1946 roku wystosował pismo do Zarządu Miejskiego z prośbą o zaakceptowanie uchwały zarządu tego związku o przejęciu w posiadanie przez tenże Teatru Miejskiego i Młynów Miłosna (prawdopodobnie chodziło o przejęcie zysków z działalności tych instytucji). Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniu 6 maja 1946 r. podjęto uchwałę o przekazaniu w zarząd dla ZUWZoNiD Młynów Miłosna. Natomiast na przekazanie teatru nie wyrażono zgody (potem cofnięto też decyzję o przekazaniu Młynów Miłosna, gdyż okazało się, że jeden z radnych forsujący podjęcie uchwały o przekazaniu tych nieruchomości pod zarząd ZUWZoNiD był jednocześnie w zarządzie tego związku). W roku 1947 życie teatralne miasta Kwidzyna było dosyć bogate wziąwszy pod uwagę zaludnienie miasta oraz sytuację społeczno ekonomiczną. Po raz pierwszy w mieście zagościli artyści Artosu. Działalność Teatru Miejskiego przedstawiała się następująco: 4 maja Towarzystwo Teatralne i Muzyki Ludowej Zemota z Malborka, 6 maja balet Wyspiańskiego z Warszawy, 9 maja balet Wyspiańskiego dla młodzieży szkolnej, 19 sierpnia Teatr Aktorów Województwa Gdańskiego (Wydział Propagandy) z przedstawieniem Świt, dzień i noc, 28 sierpnia Warmiński Teatr Objazdowy Komedia z przedstawieniem I cóż z takim zrobić?. W maju odbył się również koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją dr Stefana Śledzińskiego. Cechą charakterystyczną dla kwidzyńskiego Teatru Miejskiego było wypożyczanie sali Teatr Miejski mieś cił się w budynku, który został w latach 60-tych xx wieku rozebrany, a na jego miejscu wybudowano obecny Kinoteatr, Fot. z 1970 roku. 4 dla instytucji i klubów sportowych w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych. Z tego tytułu w 1947 roku w sali teatralnej odbyły się imprezy: 30 marca Klub Sportowy Mazur (MO) boks, 18 maja KS Mazur boks, 5 października akademia MO. W maju 1947 roku dochody teatru wyniosły zł, wydatki 2525 zł, a stan kasy na dzień 31 maja 1947 r. wynosił zł. Nie były to duże pieniądze wziąwszy pod uwagę fakt, że intendent Teatru Miejskiego, Telesfor Wysoki, w 1948 roku zarabiał 4000 zł. W tym też roku życie teatru było również dosyć bogate. 22 maja odbył się koncert pianisty wirtuoza prof. Henryka Spychały z Gdańska przy współudziale prof. Bogdana Szwabowicza (dyrektora szkoły muzycznej w Kwidzynie) i akompaniamencie nauczycielki ze szkoły muzycznej Haliny Niemirowskiej Grzeszkiewicz. W programie była aria Renat z Balu maskowego Verdiego, aria Janusza z Halki Moniuszki, aria Demona z Demona Rubinstein a, Jakże cię mam brać dziewczyno Niewiadomskiego oraz Łabędź Grey a. W dniu 22 IX o godzinie 1300 odbył się poranek wokalno muzyczny dla młodzieży, a o godzinie wy-

5 stęp z takim samym programem dla świata pracy. W programie były utwory Wieniawskiego i Młynarskiego. Ponadto Gdański Zespół Artystyczny wystawił Ciotunię Aleksandra Fredry i operetkę Księżniczka Pstrokoni. Odbyły się także występy: baletu Parnella, Chóru Juranda, Teatru Brodzisza, Teatru Jakutasa. Warszawskie Teatry Objazdowe wystawiły sztuki pod dość wymownymi tytułami: Ciocia w reakcji, Egzamin z demokracji, Freuda teoria snów w wykonaniu Sawana i Wysockiej. Jak widać wyżej w Teatrze Miejskim w Kwidzynie gościły przeważnie teatry objazdowe. W powiecie działało 10 teatrów amatorskich, z czego 8 wiejskich. W 1948 r. wystawiły one 50 przedstawień. Odbiorcami tego rodzaju sztuki byli głównie ludzie wykształceni, posiadający prywatne firmy oraz młodzież szkolna. Popularność teatru wśród robotników nie była wielka m. in. z powodu wysokich cen biletów, co przy niskich zarobkach i wysokim bezrobociu dziwić nie może. Odnośnie działalności teatru w Kwidzynie na uwagę zasługuje jeszcze Koncert Muzyki Regionalnej w wykonaniu artystów z Wybrzeża oraz miejscowej szkoły muzycznej, który odbył się 6 października 1951 roku. Bilet wstępu kosztował 3 zł. W latach pięćdziesiątych działalność Teatru Miejskiego podupada. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy było niewielkie zainteresowanie społeczne oraz niski poziom repertuaru. Ostatecznie instytucja o nazwie Teatr Miejski przestaje istnieć w 1954 roku. Budynek przy ul. Katedralnej przekazany został na rzecz Domu Kultury przy Powiatowej Radzie Narodowej. Kino: Na początku roku 1946 w piśmie Zarządu Miejskiego znajdujemy zapis, że w mieście jest sala kinowa, ale nie funkcjonuje z powodu braku projektorów. W dalszym okresie 1946 roku kino zostało otwarte, ale bardzo złej jakości aparatura, przypadkowy i zły dobór filmów, wysoka cena biletów spowodowały, że paradoksalnie najbardziej oczekiwana rozrywka stała się rozrywką niechcianą. Frekwencja na seansach szybko spadała. Kino Tęcza funkcjonowało do lat 90. W połowie lat 50 kino było notorycznie zamknięte z powodu remontu i braku funduszy na jego dokończenie. Tęcza była pod zarządem Centralnego Zarządu Kin, a ten nie spieszył się z przekazywaniem środków na remont kwidzyńskiego kina. Później, w latach sześćdziesiątych przejściowo w Kwidzynie funkcjonowało jeszcze jedno kino przy Powiatowym Domu Kultury. Niestety autor nie dotarł do materiałów mogących przybliżyć działalność kina, jego repertuar oraz ceny biletów i frekwencję na seansach. Amatorskie zespoły muzyczne: Kolejnym elementem życia kulturalnego Kwidzyna, w ujęciu masowym były zespoły artystyczne i orkiestry składające się z amatorów. W 1945 roku organizacja amatorskiego ruchu artystycznego nie była rzeczą łatwą. Wpływ na to miało wywiezienie przez Rosjan prawie wszystkich instrumentów muzycznych (jak napisano na wstępie) oraz brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. W 1945 r. w rejestrze Zarządu Miejskiego zarejestrowane były tylko dwa pianina i jeden fortepian pozostały po uciekających Niemcach (pianina firmy GEORG HOF- FMANN i MULLER, fortepian firmy RENE). Położenie miasta oraz słabe zaludnienie też nie sprzyjały rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego. Jednakże pomimo tych trudności już w pierwszych miesiącach działalności przy Liceum Pedagogicznym rozpoczął działalność chór mieszany oraz kapela i kółka taneczne. W 1946 r. powstaje przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej orkiestra dęta. W 1947 r. na stałe zatrudniony był w niej 1 pracownik. Prawdziwym motorem w rozwoju amatorskich zespołów artystycznych były szkoły. Przy Szkole Muzycznej w Kwidzynie powstała orkiestra dęta (dyrygentem w latach był Albin Makowski). Orkiestra dęta tej szkoły 15 czerwca 1951 roku wzięła udział w międzyszkolnym popisie Państwowych Szkół Muzycznych w Gdańsku. W szkole obok tejże orkiestry istniały jeszcze kwintety: wiolonczelowy i smyczkowy, sekstet smyczkowy oraz chór. Orkiestrę Dętą założył również, przy Technikum Przemysłu Wikliniarsko Trzciniarskim, dyrektor tej placówki - Józef Szczuciński w roku Repertuar orkiestr kwidzyńskich uzupełniała jeszcze Orkiestra Wojska Polskiego przy istniejących ówcześnie w Kwidzynie jednostkach wojskowych. Istniejące orkiestry często brały udział w uroczystościach miejskich zaspokajając po części potrzeby mieszkańców miasta. Cdn... Kino Tęcza mieś ciło się w budynku, gdzie przed woją równiez funkcjonowało kino. Fot. przedwojenna 5 Marcin Kobrzyński

6 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie Wybór Kwidzyna na siedzibę uczelni, wyniknął z dostrzeżenia dynamicznego rozwoju miasta, które stwarza zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników powiedziała prof. Krystyna Strzała, rozpoczynając w październiku 1999 roku, tj. ponad 5 lat temu, działalność Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie. Początki WSZ były skromne. Uczelnia rozpoczynała działalność na ul. Słonecznej 2, korzystając z gościnności II Liceum Ogólnokształcącego. Studia prowadzone były tylko w systemie zaocznym, na dwóch specjalnościach ekonomicznych. Liczba pracowników naukowo - dydaktycznych była niewielka a zasoby biblioteczne znikome. Pomysłodawcą ściągnięcia właśnie do Kwidzyna, naukowców z ośrodków akademickich Gdańska, Torunia, Bydgoszczy i Olsztyna, była profesor Krystyna Strzała, pracownik naukowy Katedry Ekonometrii, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Urodziłam się w Gdańsku a dorastałam w Kwidzynie, gdzie przy ulicy Słowiańskiej mieścił się mój dom rodzinny. Po zakończeniu nauki w tzw. Starym ogólniaku, ukończyłam studia w Warszawie i wyjechałam do Gdańska, który w krótkim czasie stał się dla mnie domem. Jednak z Kwidzynem zawsze łączyły mnie silne więzi, które zaowocowały pomysłem utworzenia niepublicznej uczelni wyższej właśnie w Kwidzynie. Wybór tego miasta na siedzibę uczelni wyższej jest ściśle związany z sukcesem ekonomicznym Kwidzyna. Gwałtowny rozwój w naszym mieście przemysłu papierniczego, elektronicznego i elektromechanicznego, spowodował duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów. Środowiska lokalne i samorząd, od samego początku pozytywnie zareagowały na pomysł zorganizowania wyższej uczelni. Do dzisiaj korzystamy z pomocy lokalnych przedsiębiorców, Rady Powiatu i Rady Miasta, Starostwa powiatowego i Urzędu miasta. wspomina prof. K. Strzała. Oceniając rozwój szkoły od momentu jej powstania, z całą pewnością można powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych pięciu lat. Ciężka, wytężona praca Senatu Uczelni oraz wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych, przyniosła znakomite efekty. W chwili obecnej Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie to dynamicznie rozwijająca się jednostka dydaktyczno - naukowa. Dwa wydziały Zarządzania i Nauk o Zdrowiu, cztery kierunki kształcenia, pięć specjalności, blisko 700 studentów kształcących się w systemie dziennym i zaocznym. Własna siedziba, sale WSZ jest nowoczesną jednostką edukacyjną, kształcącą na najwyższym europejskim poziomie wykładowe i laboratoria, wyposażone na bardzo wysokim poziomie, ponad 2 tys. woluminów w bibliotece, 40 etatowych pracowników i 3 roczniki absolwentów śmiało podbijających pomorski rynek pracy te efekty mówią same za siebie konkluduje prof. K. Strzała. Pięć lat owocnej pracy WSZ w Kwidzynie dostrzegli nie tylko studenci, wiążąc przyszłość z Uczelnią, ale także pracodawcy, władze samorządowe i środowiska lokalne, doceniając absolwentów i obdarzając szkołę zaufaniem oraz licznymi zaszczytami. Olbrzymim sukcesem są oceny wystawiane przez ogólnopolskie tygodniki, które plasują WSZ w Kwidzynie w pierwszej trójce pomorskich niepublicznych szkół wyższych. Według rankingu tygodnika Newsweek, WSZ w Kwidzynie jest II-gą uczelnią niepubliczną w województwie pomorskim. To miejsce jest bardzo cenne, ponieważ ranking Newsweeka jest oparty na ocenie przedstawicieli biznesu. Podstawą jego opracowania są ankiety, kierowane do 600 największych pracodawców w Polsce. Nie jest najważniejsze, jakie miejsce zajmujemy w rankingach, ale istotną jest codzienna i solidna praca dla naszych studentów i absolwentów. Dla dydaktyków i władz szkoły najważniejszy jest fakt, że nasi absolwenci stali się poszukiwani na rynku pracy. To jest najlepsza rekomendacja. skromnie oświadczyła prof. Krystyna Strzała. Opr. Redakcja 6

7 Listy do przyjaciółki Motto amerykańskie: We Włoszech jest papież i Armani /cytat z butiku w Nowym Jorku/ Motto włoskie: Jeśli się pomylę, to mnie poprawcie /Jan Paweł II, / Pisząc ten list tej wiosny, nie mogę nie zacząć od rzeczy najważniejszej: Anioł Pański przeszedł przez pałac watykański jak to ładnie określił w swojej homilii kardynał Angelo Sodano (3 kwietnia 2005 r.). Zrodziło się nowe określenie pokolenie papieża Jana Pawła II, dotyczące młodzieży do 25 -go roku życia. Nigdyśmy o nim nie mówili, ale Ty urodziłaś się w tym czasie i należysz do tego pokolenia młodych. Dlatego, kiedy odszedł, wspomnij ze mną, że był to wielki człowiek, wielki kapłan i wielki polityk papież Twojej młodości. To pierwszy papież Słowianin na stolicy apostolskiej, co wywarło wstrząs tak silny, że następny tej miary nastąpi dopiero, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiądzie papież o innym kolorze skóry. Zachodzę w głowę, skąd wzięło się w nim tyle dyplomatycznej mądrości, wszak seminarium duchowne to nie akademia nauk politycznych? Mądrość tą uznał cały świat. Il papa di tutti (papież wszystkich), napisała gazeta Il Messagero. Jedynie New York Times napisał herezję: nie był wielkim przywódcą religijnym. Ale to boski wiatr zamknął na jego trumnie księgę ewangelii. Pamiętasz, jak tłumaczyłem Ci kiedyś, że kula ziemska to taka wielka piłka, taka sama jak Twoja, tylko większa. I oto, jak donoszą mi ze stanu Michigan w USA (to jest druga strona tej piłki!) listy do przyjaciółki są tekstem tak błyskotliwym, że powinny trafić raczej do pisma stricte literackiego, a nie do tak ulotnego jak Schody Kawowe. I dalej już o samym czasopiśmie: Schody czyta się z przyjemnością i wszystko mi się w nich podoba, prócz jednej rzeczy egzemplarz pisma jest bezpłatny. Uważam, że taki kwartalnik powinien być odpłatny, nawet w cenie symbolicznej 1 złotego. Jeden z przyjaciół po moim przyjeździe do USA powiedział mi, że w życiu tylko to się ceni, za co się płaci. Święta prawda, chociaż wcale nie musi chodzić o pieniądze. I dalej jest jeszcze taka refleksja: w zwierciadle tego, co piszą w Schodach, Kwidzyn wcale nie wygląda na jakąś prowincjonalną dziurę, ale na miasto z błyskiem w oczach. Ważne i budujące jest to, że historia miasta dla współczesnych mieszkańców nie zaczyna się dopiero w 1945 roku (Detroit, ). To tyle opinii z drugiej półkuli. Tak się składa, że poprzedni mój list pisałem na Nowy Rok, a obecny w okresie wiosennym. To zupełnie inna atmosfera: ludzie sprzątają chodniki, grabią trawniki i zamiatają obejścia. Nowe nadzieje, nowe sklepy, nowe interesy zapewne także te ciemne. W podkowie też otwarto dwa nowe sklepy: cukiernię i z odzieżą. W tym pierwszym (to również piekarnia) można dostać chleb orkiszowy - to taka nowość z rodzaju zdrowej żywności. Zorientuj się, czy w Szczecinie mogłabyś go kupować? Tej wiosny (kwiecień 2005) dziewczyny są wyjątkowo zawzięte na całowanie, co można zaobserwować na deptaku przed Biblioteką. Nie wiem czy to spóźniona wiosna, czy rozleniwienie męskiej młodzieżówki, ale fakt, że dziewczyny biorą inicjatywę na siebie. Buźka z Kwidzyna wiosną Janusz 500 LAT KONSERWACJI ZAMKU KAPITUŁY POMEZAŃSKIEJ W KWIDZYNIE - okres powojenny Pierwsze lata po przejęciu Kwidzyna przez administrację polską nie były zbyt szczęśliwe dla zamku. Do 1950 r. toczyła się batalia o przekazanie go na cele kulturalne i dopiero uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1951 r. zamek stał się siedzibą Muzeum Państwowego, które powołano do życia 28 grudnia 1949 r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Kwidzynie. Starania o przejęcie zamku na cele muzealne czynili J. Błachnio, kierownik Muzeum w Grudziądzu, sprawujący nadzór nad placówką kwidzyńską i A. Lemański, pierwszy kierownik Muzeum Zamkowego. Po kilkuletnich staraniach, w dniu 20 listopada 1950 r., nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum. W latach 50-tych przeprowadzono prace dekarskie, ciesielskie, murarskie, malarskie i szklarskie umożliwiające urządzanie na zamku w 11 salach ekspozycji muzealnych ukazujących zbiory etnograficzne, historyczne i archeologiczne. Wnętrze wieży studziennej przystosowano na potrzeby biurowe, usunięto ścianki działowe dawnych cel więziennych z ganku do gdaniska i z samego gdaniska. Wymieniono zniszczone i zagrzybione elementy drewniane więźby dachowej oraz uzupełniono brakujące drzwi i okna. W latach przemalowano wszystkie sale ekspozycyjne, przełożono dachówki na skrzydle północnym i zachodnim oraz na wieży studziennej i dachach krużganków, odsłonięto zamurowa- 7

8 ną cembrowinę studni średniowiecznej oraz zabezpieczono drewniany strop w wieży studziennej. Dalsze prace przystosowujące wnętrza zamkowe do potrzeb ekspozycyjnych przeprowadzono w latach Wówczas to pomieszczenia na III piętrze dostosowano do wymogów ekspozycji przyrodniczej, której uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 3 maja 1967 r. Remont dachu W późniejszym okresie (do 1969 r.) uporządkowano piwnice, usunięto pobiały z ich sklepień oraz uzupełniono ubytki w posadzce. Zamurowano sklepienie w piwnicy po zachodniej stronie przejazdu bramnego, wykonano murowane schody do piwnicy skrzydła północnego prowadzące bezpośrednio z dziedzińca zamkowego oraz do piwnic skrzydła Wymiana podłóg, krużganek Fot. archiwum muzeum zachodniego z krużganka zachodniego. W pomieszczeniach II piętra położono nowy parkiet oraz pomalowano ściany przystosowując je w ten sposób do celów wystawowych. Uporządkowano salę z piecem w przyziemiu po wschodniej stronie przejazdu bramnego. W latach 70-tych przystosowano II piętro do potrzeb ekspozycyjnych i urządzono tam wystawę etnograficzną, przenosząc ją w 1974 r. z I piętra. Rozebrano wszystkie ścianki działowe w gankach zewnętrznych obu skrzydeł, rozebrano strop w wieży studziennej i zlikwidowano tam pomieszczenia biurowe, przenosząc je do południowej sali w przyziemiu skrzydła zachodniego, gdzie w pozostałych urządzono magazyny i podręczne warsztaty zamkowe, w których wykonywano stelaże do wystaw, gabloty i podesty. Prowadzono prace dekarskie, uzupełniając braki w pokryciu dachowym zamku. W piwnicy skrzydła wschodniego położono nową posadzkę z marmurowych płyt, wykonano sanitariaty i urządzono kawiarenkę zamkową. W latach przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne w nieistniejących skrzydłach południowym i wschodnim oraz w przejeździe bramnym, odsłaniając relikty średniowiecznych piwnic i trudnych do zinterpretowania murów w przejeździe bramnym pod krużgankiem skrzydła północnego. Po tych pracach uporządkowano powierzchnię dziedzińca, a w częściach wschodniej i zachodniej ułożono nowy bruk oraz duże płyty granitowe. Na przebiegu muru skrzydła Fot. archiwum muzeum południowego od strony zachodniej (Wisły) umieszczono żelazną balustradę tworząc w ten sposób atrakcyjny punkt widokowy, w którego obrębie ustawiono dwie XIX wieczne armaty z czasów wojny francusko-pruskiej. W 80-tych latach trwały niewielkie prace dekarskie i malarskie. Uzupełniano ubytki w murach zamkowych oraz podwyższono mur od strony południowej, umieszczając w nim drewnianą bramę dwuskrzydłową umożliwiając w ten sposób wjazd na dziedziniec zamkowy pojazdom o dużym tonażu. W oknach I piętra i w przejściu do krużganków zamontowano kute żelazne kraty, wzmacniając w ten sposób dotychczasowe zabezpieczenie sal wystawowych na wszystkich kondygnacjach zamku. Umożliwia to obecnie wykorzystywanie sali na I piętrze w skrzydle zachodnim do celów reprezentayjnych. Na początku 90-tych lat XX w. trwały niewielkie prace dekarskie, ciesielskie i malarskie. W 1993 r. wymieniono stolarkę okienną i instalację elektryczną w wieży studziennej oraz naprawiono dach nad gankiem do niej i na wieży. W następnych dwóch latach opracowano całościowy program konserwatorski dotyczący zamku w Kwidzynie, dzieląc jego realizację na cztery etapy. Etap I obejmował wymianę zużytej już instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach pięciu kondygnacji ekspozycyjnych, wprowadzenia nowej niezbędnej do ogrzewania całego zamku piecami elektrycznymi oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych i iluminacyjnych w salach wy- Zniszczona iglica. Fot. archiwum muzeum 8

9 Więźba dachowa Fot. archiwum muzeum stawowych. W ramach tej realizacji przebudowano wszystkie piece kaflowe przystosowując je do nowych potrzeb, zamontowano oświetlenie podłogowe w piwnicach obu skrzydeł oraz w piwnicy dawnego skrzydła wschodniego. Przeprowadzono pierwsze prace odsalające ściany w sali z piecem w przyziemiu dawnego skrzydła wschodniego, po wschodniej stronie przejazdu bramnego. Zamontowano kute kraty oddzielające piwnice skrzydła północnego od zachodniego oraz wyremontowano główną klatkę schodową od zejścia w przyziemiu do piwnic w skrzydle zachodnim zamku. Wykonano projekt oświetlenia warowni instalując ponad 50 punktów iluminacyjnych w różnych jej częściach. Działania te wsparło finansowo przedsiębiorstwo Philips Consumer Electronics Industries Poland Ltd. z Kwidzyna. Prace w ramach tego etapu zostały wykonane w latach Również w tym czasie rozpoczęto systematyczną wymianę okien na III piętrze oraz drzwi zewnętrznych od strony skrzydła zachodniego. Zamek. Zniszczone belki stropowe. Fot. archiwum muzeum Etap II przypadający na lata to zakończenie wymiany okien na II i III piętrze zamku, na ganku do gdaniska i częściowo w wieżach narożnych. Naprawa schodów w wieży północno-zachodniej, położenie nowej posadzki ceramicznej na ganku do wieży studziennej, naprawa elewacji polegająca na uzupełnieniu ubytków cegieł w murach oraz wiele drobnych prac remontowych przygotowujących zamek do kapitalnego remontu całej więźby dachowej wraz z wieżami i gankami oraz pokrycia go dachówkami typu mnich-mniszka. W tym czasie kontynu- owano również wymianę instalacji elektrycznych w wieżach narożnych oraz przeprowadzono prace osu- Zamek w trakcie remontu, rozbiórka komina Fot. archiwum muzeum Po remoncie dachu, 2004r Fot. arch. muzeum szające, odwadniające i odsalające w piwnicy dawnego skrzydła wschodniego. W ramach III etapu przeprowadzono kapitalny remont drewnianej więźby dachowej, usuwając wszystkie elementy zagrzybione, zmurszałe i spróchniałe. Usunięto ponad trzydziestocentymetrową warstwę ocieplającą z gliny, odciążając w ten sposób belki stropowe III piętra. Uporządkowano pod względem konstrukcyjno-wytrzymałościowym bardzo rozwinięty system więźby dachowej, narastający w ciągu ostatnich ponad 300 lat. Uzupełniono belki stropowe, kleszcze, krokwie, jętki i murłaty. Przebudowano znaczną część konstrukcji przy szczycie katedry, wprowadzając wiele nowych krokwi i kleszczy. Podobnie postąpiono przy wieży północno-zachodniej, gdzie w momencie odbudowy w 1874 r. niektóre partie więźby zostały usunięte i bez właściwych powiązań z pozostałymi elementami, po obfitych opadach śniegu lub w czasie potężnych wichur, mogły grozić katastrofą budowlaną. W skrzydle zachodnim przesunięto niektóre słupy podpierające jętki i w ten sposób powstała duża sala zajmująca niemal całą jego powierzchnię. Uzupełnioną i zakonserwowaną więźbę dachową odeskowano, i przykryto folią paroprzepuszczalną, a następnie na łatach ułożono na sucho ceramiczne dachówki typu mnich - mniszka. W trakcie prac rozebrano wszystkie kominy do poziomu połaci dachowych, pozostawiając ich ściany na poziomie strychu. Strop III 9

10 piętra ocieplono wełną mineralną, którą przykryto deskami podłogowymi tworząc w ten sposób poziom użytkowy strychu. Omówiony zakres prac został wykonany w 2004 r. wg projektu konstruktora mgr inż. Z. Sykutery z Gdańska, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków z Malborka A. Babika i K. Osuchowskiego. Oprócz tak dużego przedsięwzięcia w ramach tego etapu zrealizowano prace konserwatorskie w sali z piecem w przyziemiu dawnego skrzydła wschodniego, odsalając i wzmacniając jej ściany, sklepienie krzyżowo-gurtowe i piec, służący być może do ogrzewania komnat zamkowych na wyższych kondygnacjach. Prace te zostały dofinansowane przez kwidzyńskie firmy Jabil Circuit Poland, Philips Consumer Elektronics Industries Poland Ltd. i Nadleśnictwo Kwidzyn. Również w tym czasie wykonano nowe posadzki ceramiczne w krużgankach I piętra oraz okładziny stopni schodów w głównej klatce schodowej prowadzącej z parteru na III piętro. Etap IV obejmuje adaptację II i III piętra na potrzeby ekspozycji muzealnych. W salach II piętra jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana i udostępniona zwiedzającym nowa wystawa przyrodnicza, prezentująca w nowoczesnej aranżacji środowiska przyrodnicze Polski północnej. Wykonawcą jej jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie a dofinansowuje ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Natomiast na III piętrze zapewne w 2006 r. będzie urządzona wg nowego projektu mgr S. Kawskiej-Tatary wystawa etnograficzna ukazująca życie i kulturę ludową mieszkańców Dolnego Powiśla. W ramach tego etapu jeszcze w 2005 r. zostanie przeprowadzony remont dachu nad krużgankami, uzupełnione zostaną tynki w blendach okiennych, wyremontowany będzie południowy szczyt skrzydła zachodniego oraz elewacje zamkowe. Oprócz tych prac realizowany jest system przeciwwłamaniowy oraz przeciwpożarowy. Zakończenie tych prac najprawdopodobniej nastąpi w 2006 lub 2007 r. Zrealizowanie pełnego programu konserwatorskiego wymagać będzie również zmian w oszkleniu krużganków, prac konserwatorskich w sali nad przejazdem bramnym z reliktami polichromii gotyckiej oraz w pozostałych komnatach I piętra. Antoni J. Pawłowski UCZELNIA TRADYCJĄ STOI - OTRZĘSINY Każde rozpoczęcie roku akademickiego to przede wszystkim uroczysta inauguracja, oczywiście z uroczystym odśpiewaniem, przez wszystkich zgromadzonych, hymnu Gaude Amus, ślubowaniem nowo przyjętych studentów, wręczeniem indeksów przez Rektora Uczelni. Jednak najbardziej ulubioną tradycją studencką, są z całą pewnością Otrzęsiny. Ten swoisty rytuał, to pochodzący jeszcze z okresu średniowiecza, zwyczaj poddawania każdego nowo wstępującego na uniwersytet żaka, różnym żartobliwym próbom, po których przebyciu, dopiero zaliczano go w poczet prawdziwych studentów. Nasi kwidzyńscy żacy, już po raz szósty przyjęli do swego grona pierwszaków. Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorem imprezy był samorząd studentów WSZ. Agnieszka Rumińska przewodnicząca Samorządu zapewnia, ze tegoroczna impreza była bardzo udana podobnie jak cały nowo rozpoczęty rok akademicki. Cieszę się, że możemy kontynuować jedną z najważniejszych dla studentów tradycji, czyli przyjęcie do grona braci studenckiej Wyższej Szkoły Zarządzani w Kwidzynie. Na pewno ten rok będzie pełen takich udanych spotkań, tym bardziej, że już niedługo będą się one odbywały w naszym studenckim klubie, gdzie właśnie samorząd będzie gospodarzem. Natchnieniem dla tegorocznej zabawy była bajka o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach, którzy skrupulatnie wyławiali z zebranych pierwszaków ofiary na męki i tortury, jakie przygotowała Królewna. Zabawa była naprawdę przednia, a wymęczeni nowo przyjęci studenci od tego momentu, mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami WSZ w Kwidzynie. Całość doskonałej zabawy zakończył Rektor - prof. Jacek Petrusewicz, sprawiedliwie dzieląc pomiędzy nowych i starych studentów, naprawdę królewski, olbrzymi i bardzo słodki tort. 10

11 Spotkania naukowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie W bieżącym roku akademickim nasza Uczelnię odwiedzili już m.in. Marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, z wykładem pt. Sytuacja polityczna po wyborach prezydenckich w USA, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku - prof. Adam Gwiazda, z wykładem na temat Wyzwań globalizacji oraz Dyrektor Gdańskiego Oddziału Głównego Urzędu Statystycznego - mgr Zbigniew Pietrzak, z informacją na temat Badań statystycznych w województwie pomorskim. Marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, doskonały amerykanista, autor 62 książek na temat prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, gościł w kwidzyńskiej uczelni zaledwie dwa tygodnie po wyborach prezydenckich w USA i właśnie ta tematyka była głównym tematem spotkania. Zdaniem prof. Pastuiaka, wygrana obecnego prezydenta Georga Busha Prof. Longin Pastusiak podczas wykładu o tematyce amerykańskiej Na spotkaniach naukowych WSZ częstym gosciem jest Burmistrz Roman Bera Jr-a, dała niepowtarzalną szansę partii republikańskiej i samemu prezydentowi na wpisanie się w sposób szczególny na kartach historii współczesnej. W czasie pierwszej kadencji Georg Bush Jr był prezydentem amerykanów, który dbał o reelekcję. Po tegorocznych wyborach otworzyła się przed min doskonała okazja aby swoimi czynami mógł wpisać się w dzieje XXI wieku powiedział prof. Pastusiak. Prezydent Bush będzie się starał w skuteczny sposób zakończyć wojnę z terroryzmem na świecie i zbudować bezpieczne zasady współżycia na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Marszałka Senatu, Polsce jako uczestnikowi koalicji w Iraku, nie grozi nawałnica ataków terrorystycznych ze strony ekstremistów islamskich. W tej materii sprzyja nam monokulturowość społeczeństwa polskiego i swoista ksenofobia Polaków, będących bardzo nieufnymi wobec innych nacji. Wygrana republikanina i klęska demokratycznego kandydata, otwiera niepowtarzalną szansę dla pierwszej kobiety, kandydata na fotel prezydenta USA. Najpopularniejsza Pierwsza Dama - Hilary Clinton, ciesząca się olbrzymim poparciem społecznym oraz wsparciem ze strony dużej części partii demokratycznej, w obliczu braku mocnego kandydata płci męskiej, ma wszelkie atuty aby dostać nominację w wyborach w 2008 roku. Dlatego, zdaniem prof. Longina Pastusiaka, następne wybory w USA mogą być najciekawszymi od wielu lat. Kolejnym gościem WSZ był prof. Adam Gwiazda - Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, który wygłosił wykład pt. Wyzwania globalizacji. Autor wykładu, znany i ceniony specjalista od zagadnień ekonomiczno społecznych, wielokrotnie zaskakiwał licznie zebranych słuchaczy, nowoczesnym podejściem do problemu globalizacji i wyzwań jakie niesie ona za sobą. Zdaniem prof. Gwiazdy wokół zagadnienia globalizacji narosło wiele nieporozumień, które przynoszą olbrzymie szkody dla społeczeństwa i gospodarki. W mediach i środowiskach lokalnych, Dr Jarosław Braun, dydaktyk WSZ jest obecny na wszystkich spotkaniach naukowych w ramach Uniwersytetu otwartego wiele bardzo pożytecznych i bardzo ciekawych działań, jest ograniczanych poprzez fałszywie odczytywane hasło: Myśl globalnie, działaj lokalnie, które nie wiadomo dlaczego, zrobiło olbrzymia karierę. Zwłaszcza w tych kręgach aktywności społecznej gdzie nie powinno. To hasło ma odniesienie jedynie do wąskich działań mających na celu np. ochronę środowiska naturalnego, gdzie akcje lokalne mogą mieć wpływ na globalne zatrucie atmosfery. Ale w sensie społecznym (np. problem bezrobocia) czy gospodarczym (działalność firm), jest ono wręcz szkodliwe. Bezrobocie w Polsce i UE ma charakter strukturalny a wyeliminowanie myślenia o lokalnym rynku ze świadomości osób bezrobotnych, jest jedynym panaceum na tę plagę. Podobnie przedsiębiorca, Ciekawe wykłady przyciągają wielu słuchaczy Prof. L. Pastusiak podczas każdej wizyty w WSZ w Kwidzynie przekazuje cenne dary książkowe. W czasie tej wizyty podarował studentom replikę dokumentu Konstytucji 3 Maja. który rozpoczynając pracę nie będzie myślał o stałym poszerzaniu rynków zbytu, najpierw na powiat a dalej na województwo, cały kraj i państwa ościenne, z góry jest skazany na niepowodzenie. Należy pamię- 11

12 Prof. Adam Gwiazda wyjaś nia zagadnienia związane z globalizacją tać aby nie ulegać modnym hasłom w niemądry sposób, ponieważ można zniweczyć wspaniały trud.jedną z korzyści jakie przynosi ze sobą proces zmniejszania naszego globu - globalizacji, jest zjawisko natychmiastowego przepływu informacji. O ogromie tragedii na skutek trzęsienia ziemi i fal tsunami, jakie wydarzyły się w Azji w początkach tego roku, cały świat dowiedział się niemal natychmiast. Niesie to za sobą skutki w postaci ofiarnej pomocy, udzielonej pokrzywdzonym społeczeństwom. Dla porównania, kiedy w 1886 roku miała miejsce podobna katastrofa, mieszkańcy Europy dowiedzieli się o tym fakcie dopiero 6 tygodni później. Efektem Rektor WSZ prof. J. Petrusewicz - gorący zwolennik idei Uniwersytetu otwartego tego był brak jakiejkolwiek reakcji. Dlatego trzeba doceniać mobilność informacji i szybkość jej transferu we współczesnym świecie. Rektor WSZ - prof. Jacek Petrusewicz, serdecznie zaprasza na spotkania naukowe w ramach Uniwersytetu otwartego i obiecuje, że tematyka kolejnych wykładów będzie nadal dobierana adekwatnie do zagadnień, wynikających z potrzeb współczesnego życia społeczeństwa polskiego. Szczegółowe informacje, dotyczące terminów i tematów kolejnych spotkań, można odnaleźć na stronach internetowych Wyższej Szkoły Zarządzania (www.wsz.kwidzyn.edu.pl) lub w siedzibie Uczelni, przy ul. 11-go Listopada 13. Prelegentami byli najlepsi studenci WSZ w Kwidzynie, prezentujący specjalnie przygotowane na tę okazję referaty: Istota przywództwa autorstwa Bożeny Falkowskiej; Wpływ systemu zarządzania jakością normy ISO 9000:2000 na konkurencyjność firmy Jolanty Schreiber; Zarządzanie przez motywowanie wspólnego autorstwa Marioli Indyka, Ewy Grzejdziak i Marzeny Dymińskiej; Libertarianizm filozofia polityczna pióra Grzegorza Grzegorczyka; Adam Smith mistrz szkoły klasycznej i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli historii myśli ekonomicznej Katarzyny Jarzynka i Jolanty Zasadowskiej; Wizja państwa według Platona B. Prof. Krystyna Strzała udziela ostatnich uwag przed prelekcją referatów Falkowskiej i J. Schreiber oraz Terroryzm w II poł. XX wieku autorstwa Eligiusza Cybulskiego i Waldemara Cieślaka. Pomysł na zorganizowanie wyjazdowego spotkania w Sztumie, w ramach odbywających się cyklicznie spotkań naukowych w WSZ w Kwidzynie, narodził się podczas spontanicznych dyskusji na zajęciach ze studentami. Idea akademickości, którą nasza uczelnia z dobrym skutkiem krzewi w Kwidzynie, zdaniem studentów, powinna wyjść poza powiat kwidzyński. Młodzieży z mniejszych miast trzeba wskazać siłę i uniwersalne wartości jakie wiążą się ze zdobywaniem wiedzy, studiowaniem. Nie bez znaczenia był też dobór tematów każdego referatu, które w ścisły sposób były związane z otaczającą nas rzeczywistością. Konkurencyjność przedsiębiorstw, zarządzanych poprzez innowacyjne przywództwo, opierających swoje działania na tradycji, wiedzy i spuściźnie Adama Smitha to ważkie tematy dla każdego zainteresowanego współczesnym światem i procesami ekonomicznymi, chociażby takimi jak globalizacja czy integracja europejska. Kwidzyn jest przecież najlepszym przykładem na korzyści, jakie niesie globalna gospodarka i integracja systemów gospodarczych zapewnia w swoim referacie pt. Zarządzanie poprzez motywowanie M. Indyka. Bardzo dużym zainteresowaniem zebranej młodzieży, cieszyły się wykłady na temat przyczyn terroryzmu w XX wieku oraz libertarianizmu skrajnie liberalnego trendu w obyczajowości i gospodarce. Jak się okazało młodzież dociekliwymi pytaniami zmuszała Prof. Krystyna Strzała i prof. Jacek Pertusewicz z najlepszymi studentami WSZ, po sesji naukowej w Sztumie 12

13 zarówno studentów jak i wspierających ich pracowników naukowych, do pogłębiania tematów. Opiekujący się panelem historyczno filozoficznym ze strony naukowej, dr Jarosław Braun, był wielokrotnie proszony o przedstawienie tła omawianych zagadnień. Jak ocenia dr Jarosław Braun To właśnie najbardziej dociekliwi słuchacze, najczęściej dochodzą do wyznaczonych celów. Kto nie boi się pytać ten zajdzie daleko i ten odnajdzie drogę do sukcesu. W ocenie uczestników spotkania, zastosowana formuła przybliżenia akademickich form kształcenia, jest najlepszym sposobem na przekonanie młodzieży do podnoszenia kwalifikacji i studiowania. Ten aspekt był szczególnie podkreślany przez Burmistrza Sztumu Leszka Tabora, który w dobrze wykształconych, młodych ludziach, widzi przyszłość dla swojego miasta. Dlatego Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, prof. Jacek Petrusewicz, obiecał zorganizowanie podobnego spotkania za rok, w otoczeniu tych samych, historycznych murów zamku sztumskiego. Krzysztof Krzeszowski Nasze zabytki URZĄD MIEJSKI CZY STAROSTWO? Budynek przy ulicy Warszawskiej 19, w którym swą siedzibę mają dziś urzędy: miejski i powiatowy, został wybudowany dla potrzeb władz okręgu kwidzyńskiego (Kreis Marienwerder), czyli odpowiednika dzisiejszego starostwa powiatowego. Powstał on z dala od centrum, we wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego rozwiniętego w XIX wieku w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Była to nowa siedziba tego urzędu ponieważ starsza, która mieściła się w budynku naprzeciwko (współcześnie dawna siedziba telewizji kablowej) okazała się za ciasna. Budynek ten był wielokrotnie większy i okazalszy od poprzedniego. Gdzie jest to skrzydło? Plany budowy nowego gmachu rządowego w Kwidzynie powstały w 1913 r. Budynek miał służyć wyłącznie dla potrzeb starostwa. Władze miasta urzędowały w tym czasie w ratuszu przy Rynku, w centrum miasta. Budynek oddano do użytku w 1918 r., a więc w czasie I wojny światowej. W lewym skrzydle znajdowała się część mieszkalna, szybko jednak mieszkanie przeniesiono do dawnego starostwa, zaś pomieszczenia w skrzydle adaptowano na biura. Nieliczne źródła historyczne potwierdzają, że plany budowy w lewym skrzydle, zrealizowano w całości. Wybudowano reprezentacyjne wejście w części mieszkalnej, a z tyłu tej części wybudowano balkon i dodatkowe, boczne zejście schodami do parku. Bardzo dokładnie stan pierwotny przedstawiają zachowane plany budynku z lipca i września 1913 r. Pewne wątpliwości budzi natomiast realizacja budowy w skrzydle prawym. Plany budowy wyraźnie wskazują, że z tyłu budynku miało powstać jeszcze jedno skrzydło. Na zdjęciach z tego okresu, od strony ul. Warszawskiej wydaje się, że tego skrzydła nie ma. Nie znamy dotychczas żadnego ujęcia przedwojennego budynku, od strony podwórza, które w sposób jednoznaczny potwierdzą lub wykluczą istnienie tego skrzydła. Dodatkowo zastanawia fakt, że Budynek Urzędu Miejskiego od podwórza. W tej częś ci wykonano najwięcej przeróbek i dobudówek. Fot. A. Łubiński na planach Kwidzyna w rzucie pionowym wyraźnie zaznaczano istnienie tego skrzydła. Obrys budynku znajduje się na planach miasta z 1929, 1935 i 1938 r. Jednak, aby jednoznacznie stwierdzić, że skrzydło to rzeczywiście istniało, potrzebne są badania przeprowadzone w terenie (prace ziemne). Powaga urzędu Usytuowanie budynku odpowiadało XIX wiecznej koncepcji polegającej na stworzeniu tutaj reprezentacyjnego przedmieścia miasta z ważnymi budynkami o funkcjach publicznych. Bryła budynku była rozbudowana, trzykondygnacyjna, nakryta dachem mansardowym. Bardzo reprezentacyjna elewacja, z elementami ozdobnymi oraz symbolami państwowymi i administracyjnymi, a także reprezentacyjne wejście z masywnymi kolumnami i podjazdem z nasadzeniami krzewów dekoracyjnych (m.in. świerki, cisy) okolonych murowaną, półkolistą kamienną balustradą z ustawionymi wazami oraz niskimi, strzyżonymi żywopłotami podkreślały powagę urzędu. Wnętrza miały być wykończone bardzo starannie. Na piętrze powstała dwukondygnacjowa, reprezentacyjna sala posiedzeń z neobarokowymi dekoracjami sztukatorskimi ze złoceniami, boazeriami, sklepieniem kolebkowym, kominkiem z ciemnozielonego marmu- 13

14 Budynek przy ul. Warszawskiej budowano w latach Z boku widać jeszcze dodatkowe schody, rozebrane w latach 60-tych XX wieku. ru i okazałymi żyrandolami. W oknach umieszczono witraże. Pierwotna kolorystyka sali była utrzymana w kolorach: zielonym i ugrowym. Ściany korytarzy ozdobiono malunkami była to praktyka stosowana w tym czasie w budowlach użyteczności praktycznej. Ze względów oszczędnościowych z uwagi na toczącą się wojnę zrezygnowano jednak z niektórych elementów wystroju wnętrz. Zamiast ratusza 1945 rok przyniósł dla budynku kolejne zmiany. Po spaleniu Ratusza siedziba Zarządu Miejskiego została zlokalizowana w gmachu przy ul. Braterstwa Narodów nr 27. W budynku przy ul. Warszawskiej 19 zlokalizowano siedzibę starostwa kwidzyńskiego w miejsce byłych niemieckich władz administracyjnych. Nastąpiło to jednak prawdopodobnie nieco później. W 1946/47 r. przeprowadzono pierwsze prace adaptacyjne. Z powodu braku środków pieniężnych nie mogło być mowy o większych remontach czy przeróbkach. Przeniesienie władz miejskich do gmachu przy ul. Warszawskiej nastąpiło w 1975 r. wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego w kraju i likwidacją powiatów. Trudno jednoznacznie określić w jakich latach przeprowadzane były remonty budynku, przebudowy wnętrz, remonty elewacji. Brakuje pełnej dokumentacji źródłowej na ten temat. Na fotografiach z 1959 roku widać, że nad wejściem głównym wiszą jeszcze oryginalne lampiony, a w przybudówce są jeszcze drzwi, choć nie ma już spadzistego dachu. Pewną wskazówką może być data umieszczona na posadzce przy wejściu w holu głównym Nie wiadomo jednak w pełni, jaki zakres robót objęły prace. Z pewnością modernizacja objęła lewą stronę tzw. niskiego parteru, odnowione zostały schody, przeprowadzono stopniową adaptację III piętra na cele biurowe (znajdowały się tam części strychu). Najpóźniej, bo już w latach 70-tych zmodernizowano pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio nad salą Rady. W tym samym czasie zlikwidowano reprezentacyjne schody w części mieszkalnej. Cały budynek przechodził również remonty elewacji w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kolejne lata - kolejne zmiany Podobnie brakuje źródeł określających daty powstania poszczególnych elementów dobudowy w pierwotnym obrysie gmachu. Najwcześniej dobudowano niewielkie pomieszczenie, w którym pierwotnie trzymano węgiel. Miało to miejsce w latach sześćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych natomiast dobudówkę wzmocniono i podniesiono jeszcze o jedną kondygnację. W tym samym czasie, czyli w latach sześćdziesiątych zlikwidowano schody od strony zachodniej, a schody prowadzące do parku również zaadaptowano na pomieszczenia. Najmłodszą dobudową w obrębie bryły UM jest garaż od strony dawnej wozowni. Pochodzi ona z II połowy lat osiemdziesiątych. Ostatnią dobudowaną częścią są pomieszczenia w części obecnego Starostwa Powiatowego. Dobudowa miała miejsce w 2000 r. W 1997 r. wymieniono nawierzchnię przed głównym wejściem do budynku oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. W 1998 r. wyremontowano wejście i wybudowano wiatrołap w holu głównym. W 2001 r. wyremontowano boczną klatkę schodową i zainstalowano windę. Przy okazji remontu na poziomie parteru powstało Biuro Obsługi Ludności. W 2003 roku dokonano całkowitej wymiany poszycia dachowego. W latach przeprowadzono remont sali posiedzeń. Odrestaurowane zostały ściany, sklepienie, kominek oraz wymieniony parkiet. Nad kominkiem umieszczone zostały 3 herby: Polski, miasta Kwidzyna oraz powiatu kwidzyńskiego. Sala otrzymała charakterystyczny okrągły stół obrad, a także nowy system nagłaśniający i audiowizualny. Wyremontowany został również hol główny, w którym wymieniono posadzki i wyczyszczono ściany. Budynek urzędu w 1995 r. został wpisany do rejestru zabytków. Aby jednak zajaśniał on pełnym blaskiem niezbędne jest dokończenie remontów. Czekają na nie: korytarz prowadzący do Urzędu Stanu Cywilnego, hol przy Urzędzie Stanu Cywilnego, pomieszczenia Rady Miejskiej, pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Zabezpieczenia i renowacji wymagają także symbole (orzeł i herb Kwidzyna) umieszczone nad wejściem do budynku. Justyna Liguz Michał Klain W artykule wykorzystano materiały ze zbiorów Pracowni Regionalnej oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków w Kwidzynie oraz Pana Tomasza Dembka Na planie Kwidzyna z 1935 roku wyraźnie widać dodatkowe skrzydło od podwórza. 14

15 Studenckie przygody Kończąc szkołę średnią wiele myślałem co zrobić ze swoim życiem, gdzie skierować swoje kroki. Jeszcze trzy lata temu zupełnie nie wiedziałem co mogę robić, jak realizować marzenia, których miałem pełną głowę. Jestem bardzo praktycznym człowiekiem więc wybrałem taki kierunek studiów, który zapewni mi pracę i godziwe dochody. Zdecydowałem się na wybór specjalności Informatyka w zarządzaniu, oferowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Kwidzynie. Wybrałem właśnie tę Uczelnię, ponieważ jako jedyna w regionie zapewnia tak kompleksową ofertę edukacyjną dla swoich słuchaczy. Podstawowe atuty to: bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach, dobry poziom nauczania, przygotowanie do zdobycia angielskiego certyfikatu FC, pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych i kredytu studenckiego, organizacja praktyki w firmie, z która wiążę Przyszłość. W trakcie studiów okazało się, że Szkoła pomogła mi również zrealizować moje największe marzenie podróże. To dzięki pomocy ludzi, których spotkałem w WSZ w Kwidzynie, mogłem studiować przez jeden semestr w Anglii na City Uniwersity of London, w ramach programu SOCRATES/ERAZMUS, którego Uczelnia jest członkiem. Mogłem również zobaczyć uroki północnej Afryki, zwiedzić wschodnią Ukrainę i zdobyć szczyty Kaukazu. Wielu dydaktyków WSZ w Kwidzynie ma podobne upodobania do moich, dlatego gorąco wspierali mnie podczas szukania sponsorów wypraw, czy przygotowywaniu programów dotowanych z Unijnych funduszy. To niesamowite jak wiele można zdziałać mając tak silne wsparcie ze strony doświadczonych ludzi, którzy pomimo swoich obowiązków wynikających z pracy w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie, angażowali się w realizację moich pasji podróżniczych. Niebagatelną rolę odegrało też uczelniane Biuro Karier oraz Stowarzyszenie Absolwentów Nasza Europa, działające przy WSZ, którzy pomogli mi zdobyć przychylność sponsorów a dzięki temu tak potrzebne do wypraw, środki finansowe. W chwili obecnej kończę pisanie pracy licencjackiej z zakresu wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania produkcją i dzięki trzymiesięcznej praktyce studenckiej zorganizowanej przez Biuro Karier WSZ, mam pewną pracę w dużym międzynarodowym koncernie. Perspektywa końca nauki i podjęcia prawdziwej pracy zawodowej kusi mnie aby po raz ostatni zaszaleć i poczuć prawdziwą przygodę. Właśnie na tegoroczne wakacje dostałem propozycję, wspólnego z przyjaciółmi z Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie i kilkorgiem wykładowców, wyjazdu na koniec świata Chiny. Jeszcze nie podjąłem decyzji ale wiem, że gdybym nawet podjął wyzwanie podróży na dwa bieguny, zawsze mogę liczyć na moją Uczelnię i pracujących w niej ludzi. Marcin. Nauka odbywała się na dwie zmiany W tym roku Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrańskiego w Morawach obchodzi 60 rocznicę powstania. Pierwsza szkoła we wsi Morawy (Mahren) powstała w roku Posiadała dwie izby lekcyjne, mieszkania dla nauczycieli i ogród. W 1945 roku Inspektorat Szkolny w Kwidzynie kierownikiem szkoły w Marach (dawna nazwa Moraw przyp. kor.) mianował Stanisławę Domysłowską (S. Domysłowska pełniła funkcję kierownika szkoły do roku 1961). Pierwotnie wykorzystywano budynek szkoły niemieckiej. Rok szkolny rozpoczął się 26 września 1945 roku. Do czterech klas uczęszczało 25 uczniów. 15

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Rzut piwnicy rys. nr A100 2. Rzut parteru rys. nr A101 3. Rzut I pietra rys. nr A102 4. Rzut II pietra rys. nr A103 5. Rzut III piętra rys. nr A104 6. Rut strychu

Bardziej szczegółowo

W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia:

W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia: 2007 rok W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia: 1. Kamienica Krenskich, ul. Świętojańska 55 remont stropodachu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po lekcjach do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych Gmina Miasto Płock/ Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/55/2014

UCHWAŁA NR VIII/55/2014 UCHWAŁA NR VIII/55/2014 POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA w GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 218 ul. Kajki 80/82

Szkoła Podstawowa Nr 218 ul. Kajki 80/82 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 218 ul. Kajki 80/82 Kwiecień 2011 Budynek z 1964r o wysokim stopniu zużycia. Nie był remontowany poza wykonaną wymianą pokrycia dachu w 2006r, remont

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Ochrona konserwatorska a poprawa efektywności energetycznej budynków możliwości i ograniczenia

Ochrona konserwatorska a poprawa efektywności energetycznej budynków możliwości i ograniczenia Ochrona konserwatorska a poprawa efektywności energetycznej budynków możliwości i ograniczenia Leszek Dobrzyniecki Katarzyna Dziura WUOZ we Wrocławiu Delegatura w Legnicy Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako WIEŻA TRYNITARSKA Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych w Warszawie INWESTYCJA REALIZOWANA Z DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ramach I konkursu

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich.

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich. Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich. Napisano dnia: 2014-05-07 13:33:52 Z nami ponad przeciętność Rada Pedagogiczna- marzec 2013 roku podsumowanie badania jakości pracy ZSET dokonane

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Początki rodziny Schönów w Sosnowcu

Początki rodziny Schönów w Sosnowcu 1 2 Początki rodziny Schönów w Sosnowcu Historia pałacu sięga XIX w. kiedy to stanowił on majątek rodziny niemieckich fabrykantów Schönów. W 1875 roku do Sosnowca przybyło rodzeństwo Franz, Ernst i Fanny

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE Trwająca od 2008 roku unijna inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki pozyskanym środkom z UE w kwocie ponad 25 mln zł przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Europie, Europa w szkole

Szkoła w Europie, Europa w szkole Szkoła w Europie, Europa w szkole Instytut Socjologii Państwowej Wy szej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemy lu Kim jest socjolog? Socjolog to osoba, która: jak dziecko wciąż dziwi się światu i pyta

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 PROJEKTY INWESTYCYJNE Fundusz/program Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRODUKCYJNOHANDLOWO- BIUROWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, LIPNIK, BIELSKO-BIAŁA 3,570,000 PLN. Bielsko-Biała, Śląskie. Nr MLS:

BUDYNEK PRODUKCYJNOHANDLOWO- BIUROWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, LIPNIK, BIELSKO-BIAŁA 3,570,000 PLN. Bielsko-Biała, Śląskie. Nr MLS: BUDYNEK PRODUKCYJNOHANDLOWO- BIUROWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, LIPNIK, BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała, Śląskie 3,570,000 PLN Całkowita liczba pokoi: Nr MLS: 800061016-337 0 Piętra: - Liczba miejsc postojowych:

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła 16 października 2012 Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła Knauf Insulation KNAUF INSULATION OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 1.1 MILIARDA 5,000 PRACOWNIKÓW Knauf Insulation

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax:

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: 12-412-33-63 Gmach Liceum Przed Liceum znajduje się pomnik patrona szkoły- księdza Stanisława Konarskiego, pijara, wybitnego reformatora szkolnictwa doby stanisławowskiej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Do ZARZĄDU. Dotyczy: mokrych ścian, zawilgocenia muru i braku izolacji pion/poziom w ścianach budynku.

Do ZARZĄDU. Dotyczy: mokrych ścian, zawilgocenia muru i braku izolacji pion/poziom w ścianach budynku. Do ZARZĄDU Dotyczy: mokrych ścian, zawilgocenia muru i braku izolacji pion/poziom w ścianach budynku. Szanowni Państwo, Niecały rok temu pisałam do Państwa list w sprawie wykwitów grzybowych, które pojawiły

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury w Opolu

Finansowanie kultury w Opolu Finansowanie kultury w Opolu W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ, o łącznej wartości 53 mln zł: Remont Amfiteatru Tysiąclecia i utworzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji Dyrektor M. Frankowski przecina wstęgę na składowisku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi.

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Od kilku tygodni trwa kolejny etap prac adaptacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Zmiany dotyczą głównie wnętrza budynku

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM Projekty i zadania, które znalazły się w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć InwestycyjnoOrganizacyjnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁHOBRODACH Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

Bardziej szczegółowo

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy Pracownia Autorska mgr inż arch. Janina Furtek 35-231 Rzeszów, Prusa 15 Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Funka, dnia 30. 11. 2014 r. Sprawozdanie za okres 01-03-2013 do 30-11-2013 roku.

Funka, dnia 30. 11. 2014 r. Sprawozdanie za okres 01-03-2013 do 30-11-2013 roku. HARCERSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W FUNCE 89-6 0 6 C H A R Z Y K O W Y, t e l. / f a x. ( 0-5 2 ) 3 9 8 8-0 0 9, 3 9 8 8-0 0 1 Konto HCEE w Funce: BPH S.A.Oddział Chojnice nr 17106000760000402250057694

Bardziej szczegółowo

YSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W W I P WYDZIAŁ LEŚNY ASJA NASZYCH STUDENTÓ

YSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W W I P WYDZIAŁ LEŚNY ASJA NASZYCH STUDENTÓ WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ LEŚNY I PASJA NASZYCH STUDENTÓW Kształcimy absolwentów z zamiłowaniem przyrodniczym, wszechstronnie przygotowanych do pracy w gospodarce leśnej Łączy długoletnią tradycję

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH Lp. Adres Pow. m 2 Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z 1. Moniuszki 10a 199,35 Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30. 01. 2003r. 2. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Człowiek najlepsza inwestycja BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wstęp SPIS TREŚCI Co to są Europejski Fundusz Społeczny i Program

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Euro-Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oferuje do wynajęcia budynek produkcyjno magazynowo usługowy o powierzchni 4122 m2. Informacje o ofercie kontakt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo