Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Płużnica od 26 marca 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Płużnica od 26 marca 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Płużnica od 26 marca 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r r. XXXV Sesja Rady Gminy Płużnica. Narada z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Gminy Płużnica. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na opiekunów boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Królewskiej. Spotkanie z przedstawicielami firmy Miastoprojekt. Dyskusja nad projektem przebudowy budynku po GCI r. Pierwsze Płużnickie Forum Gospodarcze. Wzięło w nim udział 37 osób, w tym 26 przedsiębiorców r. Podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntu o pow. 22,2 ha pod Płużnicki Park Inwestycyjny r. Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przyjęcia darowizny udziału w drodze nad jeziorem w Ostrowie r. Spotkanie z p. Beatą Muchą i p. Wojciechem Muchą - przedstawicielami firmy Nitex r. Prezentacja firmy Comarch rozwiązań informatycznych dotyczących Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Gminnego Systemu Komunikacji Online. Spotkanie z właścicielką firmy PPHU Alina Meller. Prezentacja firmy Unizeto rozwiązań informatycznych dotyczących Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Gminnego Systemu Komunikacji Online r. Spotkanie z ppłk Kazimierzem Wołowcem, Dowódcą 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego. Ustalenie przebiegu uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Powstańców Styczniowych. Udział w debacie "Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?" zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy Płużnica i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej r. Udział w posiedzeniu zarządu stowarzyszenia Salutaris. Spotkanie z ks. Jackiem Dudzińskim. Narada w sprawie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Powstańców Styczniowych r. Walne zgromadzenie udziałowców Spółdzielni Socjalnej Pomocna ekipa. Zmiana statutu zgodnie z uwagami KRS r. Udział w uroczystej mszy świętej w Nowej Wsi Królewskiej w intencji pszczelarzy i rolników. 1

2 r. Spotkanie z p. Janem Tesmerem wójtem gminy Grudziądz. Złożenie propozycji wzajemnego wsparcia realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach NPPDL II. Spotkanie z przedstawicielem firmy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego r. Udział wspólnie z p. Tomaszem Zygnarowskim kierownikiem RGPiI w Warszawie w I Ogólnopolskiej Konferencji Tereny Inwestycyjne organizowanej przez Tereny Inwestycyjne Info r. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ Płużnica. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 rok i zaopiniowanie budżetu na 2014 rok. Narada z projektantem p. Adamem Gowińskim w sprawie modernizacji sieci kanalizacyjnej. Narada z kierownikami urzędu gminy r. Spotkanie z p. Anną Więcławską przedstawicielką MTK Wąbrzeźno. Ustalenie zasad współpracy. Spotkanie z p. Markiem Kondraciewiczem prezesem MZECWiK. Dyskusja nad stawkami za odprowadzane ścieki. Podpisanie aneksu dotyczącego ceny obowiązującej do marca 2015 roku. Udział w spotkaniu dotyczącym porozumienia powiatowego w ramach RPO WK-P Zaproponowanie podziału środków na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczy mieszkańców. Udział w III module szkolenia pt. "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w praktyce. Zajęcia odbywały się w ramach projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta, który realizowany jest w partnerstwie z gminami Płużnica i Gruta r. Udział w III module szkolenia pt. "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w praktyce. Zajęcia odbywały się w ramach projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta, który realizowany jest w partnerstwie z gminami Płużnica i Gruta r. Wizyta por. Kacpra Pałęgi - ustalenie szczegółów przebiegu uroczystości w Nowej Wsi Królewskiej. Narada z kierownikami urzędu gminy r. Narada z p. Dorotą Horodecką w sprawie organizacji nowego roku szkolnego. Narada z pracownikami Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica dotyczące realizacji projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta. Udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy dotyczącym funkcjonowania świetlic, boisk sportowych i CEE. 2

3 r. Rozmowy rekrutacyjne na stanowiska pracy utworzone w ramach projektu Internetowy urząd. Udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy - dyskusja dotycząca funkcjonowania SP ZOZ w Płużnicy oraz przedstawienie propozycji nowych inwestycji do realizacji w 2014 roku r. Urlop r. Urlop r. Narada z kierownikami urzędu gminy r. Spotkanie z przedstawicielem organizatorów XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów. Narada dotycząca realizacji projektów Internetowa gmina I i II. Spotkanie z p. Dorotą Karpus - sołtyską Błędowa w sprawie terminu dożynek gminno-parafialno-sołeckich r. Urlop. Udział p. Tomasza Zygnarowskiego kierownika RGPiI w spotkaniu dotyczącym porozumienia w ramach RPO WK-P Przedstawienie inwestycji proponowanych do finansowania ze środków UE. W Urzędzie Gminy w Płużnicy zorganizowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego r. Urlop. Udział pracowników Urzędu Gminy - p. Anny Wiśniewskiej i p. Jana Miklaszewskiego w uroczystości patriotycznej w Brudzawkach, gmina Książki. Udział kierowników i pracowników Urzędu Gminy we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy - przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, wniosków oraz materiałów na XXXVI Sesję Rady Gminy Płużnica r. Urlop. Udział p. Tomasza Zygnarowskiego kierownika RGPiI w spotkaniu z p. Andrzejem Grossem - prezesem ARiMR. Inne realizowane zadania: Rozstrzygnięte zostały następujące przetargi: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica W toku są następujące procedury przetargowe: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracji - postępowanie zostało unieważnione. 3

4 Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjno wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica polegająca na wykonaniu utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, Dostawa komputerów i urządzeń drukujących w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica Internetowa Gmina II. Do trzeciego przetargu na sprzedaż działki w Józe owie i pierwszego na sprzedaż lokalu w Nowej Wsi Królewskiej nikt nie przystąpił. Trwa procedura przygotowania do sprzedaży 3 działek w Wiewiórkach, w tym jedna o pow. 2,6037 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego w Płąchawach oraz działki po byłej drodze w Goryniu. Opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata Przystąpiono do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Płużnica Uzupełniono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Ponownie wystąpiono o opinię do Państwowego Inspektora Sanitarnego i zakończono procedurę. Uchylona została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zadania Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Wszczęte zostało nowe postępowanie. Wydane zostało postanowienie stwierdzające, iż realizacja przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Błędowo i Płąchawy przebiega etapowo. Zakończona została procedura naboru na wolne stanowiska pracy: p. Agnieszka Dalke zatrudniona została na stanowisku asystenta koordynatora projektu,,internetowy urząd', p. Milena Sztramkowska zatrudniona została na stanowisku do spraw obsługi księgowej projektu,,internetowy urząd', Na opiekunki Centrum Rekreacyjno Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej wybrane zostały następujące osoby p. Danuta Pitan, p. Monika Wiśniewska, p. Helena Wiśniewska. Z boiska wielofunkcyjnego w Nowej Ws Królewskiej można korzystać przez cały tydzień, w tym w soboty i w niedziele w godz. od 11:00 do 19:00. Trwa procedura wyboru koordynatorów projektów Internetowy urząd oraz Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów. Ogłoszony został nabór ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej. W dniu r. przez gminę Płużnica przejadą uczestnicy XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza. Organizatorem wyścigu jest Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "Stal" w Grudziądzu. Startują w nim przedstawiciele 23 krajów. W piątek 2 maja 2014 r. Urząd Gminy w Płużnicy będzie nieczynny. W dnia 4 maja 2014 r. o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej odbędzie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku Pamięci mieszkańców naszej ziemi, którzy walczyli i wspierali Powstanie Styczniowe. Uroczystość będzie połączona z obchodami Święta Strażaka. 4

5 W dniu 10 maja 2014 r. odbędą się Dni otwarte UE. W dniu 25 maja 2014 r. odbędzie Jarmark produktu lokalnego połączony z Festiwalem aktywności organizacji pozarządowych. Marcin Skonieczka Wójt Gminy Płużnica 5

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Zarząd odbył 13 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5/2008

INFORMACJA NR 5/2008 INFORMACJA NR 5/2008 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZA OKRES OD 28.04.2008 DO 18.05.2008 R. 32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.04.2008 R. 1. 1. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r.

Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r. I. Sprawy ogólne. 1. Kalendarium. 28 stycznia Walne zebranie OSP Widoma 29 stycznia II Gminny Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r.

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26 sierpnia 2010 roku. 25 czerwca 2010 roku 1. Uczestniczyłem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa w okresie międzysesyjnym Sprawozdanie z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa w okresie międzysesyjnym Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta. Data Miejsce Rodzaj spotkania i tematyka

Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta. Data Miejsce Rodzaj spotkania i tematyka SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RZGÓW Andrzeja Grzeszczaka z pracy w okresie międzysesyjnym od 25.08.2013 r. do 16.10.2013 r. (na XXXIX Sesję Rady Gminy Rzgów) Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie, jaki upłynął od obrad XXIX Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 4 lipca 2013 roku odbyły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 23 CZERWCA DO 14 SIERPNIA 2014 R. I. Sprawy organizacyjne: 1. 23 czerwca udział w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy rady...15 osób Obecnych wg za. Listy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r. Załącznik do uchwały nr2/2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie z dnia 28 marca 2008 r. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Członkowie Robert

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego Biuletyn Powiatu Poznañskiego MIESIĘCZNIK NR 5 (147) ROK XIV ISSN 1640-3177 MAJ 2013 Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Nowa Ruda, dnia 27.11.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 25.09.2012 r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo