Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce"

Transkrypt

1 KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce kpmg.pl

2 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name w przedsiębiorstwach działających w Polsce Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 3 2. Skala wykorzystania papieru 5 3. Skala marnowania papieru 7 4. Monitoring kosztów wydruku dokumentów Działania proekologiczne Metodyka badania 17

3 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 3 1 Najważniejsze wnioski Firmy działające w Polsce wykorzystują ponad 11 mln ryz papieru A4 miesięcznie, co oznacza wykorzystanie ponad 5,5 mld kartek papieru A4 miesięcznie (ok. 68 mld rocznie). W przeliczeniu na pracownika przeciętna firma działająca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4, co daje w efekcie miesięczne wykorzystanie blisko 650 kartek papieru A4 na pracownika (ok. 7,7 tys. rocznie). W przeciętnej firmie działającej w Polsce marnowane jest ok. 8,2% wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie. Przy blisko 9 mln zatrudnionych w firmach działających w Polsce daje to ok. 464 mln straconych kartek papieru A4 miesięcznie (ok. 5,5 mld straconych kartek papieru A4 rocznie) Do głównych przyczyn marnowania wydruków w ankietowanych firmach należy zaliczyć drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego (54% wskazań respondentów). Najpopularniejszym sposobem oszczędzania wydruków jest standardowe ustawienie drukarek w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera / tuszu (71% wskazań respondentów). Wciąż mniej niż połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowanych jest w badanych firmach całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Ponad połowa ankietowanych firm nie monitoruje kosztów wydruku dokumentów. Aż 27% badanych przedsiębiorstw rozważa możliwość korzystania z papieru ekologicznego w najbliższych 2-3 latach. Ponad 75% ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje, że zbiera makulaturę lub stosuje segregację odpadów papierowych. Firmy bardzo rzadko prowadzą wolontariat pracowniczy. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, tylko co dziesiąta z nich podjęła jakiekolwiek inicjatywy z tego zakresu.

4 4 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 5 2 Wykorzystanie papieru W przeciętnym przedsiębiorstwie działającym w Polsce wykorzystuje się blisko 650 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie. Tabela 1 wielkość firmy liczba firm (w tys.)* liczba wykorzystywanych ryz papieru miesięcznie (w tys.) liczba wykorzystywanych kartek A4 miesięcznie (w tys.) liczba pracujących (w tys.)* liczba wykorzystywanych ryz papieru na pracownika miesięcznie liczba wykorzystywanych kartek A4 na pracownika miesięcznie mikro , małe , średnie , duże , RAZEM , Źródło: *dane GUS Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, miesięcznie firmy działające w Polsce wykorzystują ponad 11 mln ryz papieru A4, co odpowiada za ponad 5,5 mld kartek papieru A4 miesięcznie. Najwięcej papieru wykorzystywanych jest w mikroprzedsiębiorstwach (ponad 3 mld kartek papieru A4 miesięcznie). Wynika to z bardzo dużego rozdrobnienia polskich przedsiębiorstw - według najnowszych dostępnych danych na polskim rynku funkcjonowało blisko 1,7 mln firm zatrudniających do 9 osób. Dla porównania liczba firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników zbliżyła się jedynie do 3 tys. W przeliczeniu na pracownika przeciętna firma funkcjonująca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4, co daje w efekcie miesięczne wykorzystanie blisko 650 kartek papieru A4 na pracownika. Najwięcej papieru zużywa się w firmach, których zatrudnienie nie przekracza 50 pracowników. Jak wynika z deklaracji małych firm, miesięcznie na jednego pracownika wykorzystywanych jest u nich prawie 1 tys. kartek papieru A4 (946 kartek papieru A4). Dla porównania w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników miesięcznie na pracownika wykorzystuje się blisko 200 kartek papieru A4 miesięcznie.

6 6 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 7 3 Skala marnowania papieru Wykres 1: Deklarowany odsetek marnowanych wydruków 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% mikro 8,0% małe średnie 10,7% 10,5% duże 13,3% handel przemysł / produkcja sektor finansowy usługi budowlane pozostałe usługi 11,6% 10,2% 9,5% 10,2% 10,0% inne 8,1% Wraz z wielkością firmy zwiększa się deklarowany odsetek marnowanych wydruków. W mikroprzedsiębiorstwach marnuje się ok. 8% wydruków, natomiast w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników ten odsetek wzrasta o ponad 5 punktów procentowych i przekracza on poziom 13%. W największym stopniu wydruki marnowane są w firmach handlowych (ponad 11,5% wydruków). W pozostałych firmach podzielonych według struktury branżowej deklarowany odsetek marnowanych wydruków oscyluje ok. 10%. Stosując średnią ważoną dla populacji przedsiębiorstw działających w Polsce, okazuje się, że w przeciętnym przedsiębiorstwie marnowane jest ok. 8,2% wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie.

8 8 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce Księżyc Ziemia A 384 tys. km Roczne marnowane kartki papieru A4 przez przedsiębiorstwa działające w Polsce ułożone obok siebie (dłuższym bokiem do siebie) 3A tys. km Ułożone krótszym bokiem obok siebie 4A tys. km Gdyby ułożyć wszystkie kartki papieru A4 marnowane rocznie w przedsiębiorstwach działających w Polsce (dłuższym bokiem, jedna obok drugiej), wówczas ich łączna długość byłaby trzykrotnie większa niż odległość z Księżyca na Ziemię. Gdyby ułożyć je krótszym bokiem obok siebie, wówczas ta długość byłaby ponad cztery razy większa.

9 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 9 Wykres 2: Przyczyny marnowania wydruków 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego Wymogi administracyjne Niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych Drukowanie dokumentów w celach prywatnych Brak wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów w firmie Drukowanie dokumentów w zbyt wielu egzemplarzach 32% 31% 28% 42% 48% 54% Najczęstszą przyczyną marnowania wydruków jest drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego. Do dominujących przyczyn marnowania wydruków należy zaliczyć drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego (54% wskazań respondentów), wymogi administracyjne (48%) oraz niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych (42%). Z kolei najpopularniejszym sposobem oszczędzania wydruków jest standardowe ustawienie drukarek w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera / tuszu (71% wskazań respondentów), standardowe ustawienie druku dwustronnego (41%) oraz standardowe korzystanie z papieru ekologicznego (32%). Wykres 3: Stosowane sposoby oszczędzania wydruków 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Standardowe ustawienie drukarek w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera / tuszu 71% Standardowe ustawienie druku dwustronnego 41% Standardowe korzystanie z papieru ekologicznego 32% Możliwość korzystania z drukarek po uzyskaniu odpowiednich uprawnień 31% Rejestracja wydruków przez konkretnych pracowników 26% Pobieranie opłat za wydruki w celach prywatnych 5%

10 10 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 11 4 Monitoring kosztów wydruku dokumentów Ponad połowa przedsiębiorstw działających w Polsce nie monitoruje kosztów wydruku dokumentów. Wykres 4: Czy monitorują Państwo koszty wydruku dokumentów w firmie? 2% 46% 52% Tak Nie Nie wiem Wykres 5: Co jest źródłem informacji o kosztach druku? 4% Liczba firm działających w Polsce, które monitorują koszty wydruku dokumentów, jest prawie równa z liczbą przedsiębiorstw niemonitorujących kosztów wydruku. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej monitorowane są te koszty w przypadku firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników już 60% z nich monitoruje koszty wydruku dokumentów. Częściej niż w innych branżach monitoring wydruku dokumentów jest stosowany w firmach z sektora finansowego. Najczęstszym źródłem informacji na temat kosztów wydruku jest audyt realizowany własnymi zasobami w ten sposób postępuje ponad połowa firm monitorujących koszty wydruku. Na drugim miejscu znalazł się dział księgowości lub kontrolingu. 36% 55% 5% Dział księgowości/kontrolingu Audyt realizowany przez firmę zewnętrzną Audyt realizowany własnymi zasobami Inne

12 12 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 13 5 Działania proekologiczne 45% procedur administracyjno-biurowych w badanych firmach odbywa się całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Wykres 6: Odsetek procedur administracyjno-biurowych realizowanych całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru 36,0% 38,0% 40,0% 42,0% 44,0% 46,0% 48,0% mikro 45,6% małe 39,4% średnie 39,8% duże 43,9% handel 43,4% przemysł / produkcja 40,3% usługi budowlane 40,0% pozostałe usługi 44,9% inne 39,3% Blisko połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest w badanych firmach całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Najczęściej w ten sposób procedury administracyjno-biurowe realizują mikroprzedsiębiorstwa (45,6%) oraz duże firmy (43,9%). Charakter realizacji tych procedur jest jednak zupełnie odmienny. W mikroprzedsiębiorstwach stosunkowo wiele procedur przeprowadzanych jest bez użycia papieru - w sposób słowny. Natomiast w największych firmach realizacja procedur administracyjnobiurowych odbywa się raczej elektronicznie, co także ogranicza wykorzystanie papieru. W przypadku struktury branżowej największą oszczędnością papieru wykazują się przedsiębiorstwa usługowe (niespełna 45% procedur odbywa się u nich bez wykorzystania papieru) oraz handlowe (43,4%).

14 14 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce Co czwarta firma działająca w Polsce rozważa możliwość korzystania z papieru ekologicznego w najbliższych 2-3 latach. Wykres 7: Czy rozważacie Państwo możliwość korzystania z papieru ekologicznego w najbliższych 2-3 latach? Wykres 8: Jaki jest model organizacji wydruku w Państwa firmie obecnie? 5% 7% 14% 20% 29% 37% 34% 54% Zdecentralizowany Scentralizowany Pośredni Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Aż 27% przedsiębiorstw (spośród tych, które jeszcze tego nie zrobiły) rozważa możliwość korzystania z papieru ekologicznego w najbliższych 2-3 latach. Ponad 50% ankietowanych firm nie było w stanie przewidzieć, czy skorzysta z takiej możliwości. Wydaje się jednak, że stosunkowo duża grupa z tych przedsiębiorstw skorzysta z papieru ekologicznego w najbliższej przyszłości. Wśród stosowanych modeli organizacji wydruku w ankietowanych przedsiębiorstwach dominuje model zdecentralizowany, co oznacza wiele pojedynczych urządzeń drukujących rozproszonych po całej firmie. Ponad ¾ ankietowanych przedsiębiorstw zbiera makulaturę lub stosuje segregację odpadów papierowych. Wykres 9: Czy w Państwa firmie zbierana jest makulatura lub stosowana jest segregacja odpadów papierowych? 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23% Handel 77% Przemysł / produkcja 78% 76% Sektor finansowy Usługi budowlane 67% 63% Pozostałe usługi 77% Tak Nie Nie wiem Inne 81%

15 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 15 Zbieranie makulatury lub segregacja odpadów papierowych jest relatywnie powszechna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. W niektórych aspektach politykę w tym zakresie mogą wymuszać przepisy BHP bądź uregulowania prawne danej działalności gospodarczej. Ponad 75% ankietowanych przedsiębiorstw zbiera makulaturę lub stosuje segregację odpadów papierowych. Z drugiej strony wciąż blisko co czwarta firma w Polsce nie zbiera makulatury. rzadko makulatura zbierana jest w przedsiębiorstwach budowlanych. W tym przypadku ważniejsze wydawać się mogą innego rodzaju odpady. Nie odnotowano istotnych różnic pod względem zbierania makulatury w powiązaniu z wielkością firmy. Jedynie w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników odsetek wzrósł do 82%. Przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne oraz usługowe w podobnej liczbie zbierają makulaturę. Stosunkowo Większość dużych firm ma opracowaną politykę zarządzania odpadami. Wykres 10: Czy mają Państwo opracowaną politykę zarządzania odpadami w firmie? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% mikro 39% 34% małe 53% 61% średnie 73% duże 83% Tak Nie Nie wiem 61% badanych firm ma opracowaną politykę zarządzania odpadami, jednak wciąż co trzecia z nich nie ma opracowanej takiej polityki. Realny wydaje się spadek tego odsetka ze względu na wymagania prawne oraz stopniowe zwiększanie świadomości ekologicznej w polskich przedsiębiorstwach. Im większa firma, tym bardziej prawdopodobne, że posiada ona opracowaną politykę zarządzania odpadami. W przypadku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników już blisko 85% przedsiębiorstw ma opracowaną politykę zarządzania odpadami. W przypadku mikroprzedsiębiorstw ten odsetek spada poniżej 40%. Najczęściej politykę zarządzania odpadami, zgodnie z oczekiwaniami, mają opracowaną przedsiębiorstwa przemysłowe oraz produkcyjne (blisko 80%). Najrzadziej opracowaną politykę zarządzania odpadami mają firmy budowlane (mniej niż 50%).

16 16 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce Tylko co dziesiąta firma prowadzi wolontariat pracowniczy. Wykres 11: Czy Państwa firma? Wyłącza komputery na noc Prowadzi działania na rzecz oszczędzania światła Prowadzi działania na rzecz oszczędzania wody Prowadzi działania na rzecz ograniczania używania jednorazowych opakowań Podejmuje inne działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego Prowadzi wolontariat pracowniczy 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 96% 73% 66% 58% 32% 10% Przedsiębiorstwa działające w Polsce coraz częściej przeprowadzają różne akcje z zakresu ochrony środowiska, rozumiejąc znaczenie ekologii oraz jej wpływ na najbliższe środowisko. Prawie 75% ankietowanych firm prowadzi działania na rzecz oszczędzania światła (np. umieszcza przy wyłącznikach informacje przypominające o korzyściach z oszczędzania energii elektrycznej), a 2/3 przedsiębiorstw prowadzi działania na rzecz oszczędzania wody. Stosunkowo często wymieniane były również działania na rzecz ograniczenia używania jednorazowych opakowań. Nadal bardzo rzadko firmy prowadzą wolontariat pracowniczy. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, tylko co dziesiąta z nich podjęła jakiekolwiek inicjatywy z tego zakresu.

17 Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce 17 6 Metodyka badania Wykres 13: Województwo Badanie wykorzystania papieru w polskich przedsiębiorstwach zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2012 r. metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na próbie 600 przedsiębiorstw. Dobór do próby zapewniła firma badawcza Norstat. Na pytania odpowiadali głównie dyrektorzy działów IT, administracji bądź członkowie zarządów lub właściciele firm. W oszacowaniach posługiwano się danymi na temat liczby oraz struktury przedsiębiorstw w Polsce publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie zostało przygotowane wspólnie przez zespół Zarządzania Wiedzą i Badań Rynkowych oraz zespół Marketingu w składzie: Wojciech Jankowski, Magdalena Maruszczak, Mariusz Strojny, Aleksandra Szostak, Marta Tyszer. zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie 2% Wykres 14: Wielkość badanych firm 2% 3% 3% 4% 3% 5% 4% 5% 6% 7% 7% 9% 10% 12% 18% 0% 5% 10% 15% 20% Wykres 15: Sektor rynku badanych firm Wykres 12: Dział / Stanowisko respondenta odpadami w firmie? 17% 12% 22% 30% 4% 25% 28% 33% 39% 20% 12% 3% 26% 24% 5% Mikro Małe Handel Przemysł /produkcja Średnie Sektor finansowy Dział IT Duże Usługi budowlane Dział Administracji Dział Finansów Zarząd (lub właściciel firmy) Pozostałe usługi Pozostałe Pozostałe

18 Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) F: +48 (22) E: Jerzy Kalinowski Management Consulting Partner E: Magdalena Maruszczak Marketing & Communications Manager E: Mariusz Strojny Knowledge Management & Research Manager E: kpmg.pl 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce KPMG W POLSCE Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce Perspektywa 2020 kpmg.pl 2 Działalność Section or Brochure badawczo-rozwojowa name przedsiębiorstw w Polsce Spis treści 1 Wstęp 3 2

Bardziej szczegółowo

KPMG w Polsce. Partnerzy w rozwoju? Postrzeganie funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce. Czerwiec 2015. kpmg.pl

KPMG w Polsce. Partnerzy w rozwoju? Postrzeganie funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce. Czerwiec 2015. kpmg.pl KPMG w Polsce Partnerzy w rozwoju? funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce Czerwiec 2015 kpmg.pl Wstęp Polska jest zdecydowanie najważniejszym i najatrakcyjniejszym rynkiem private equity

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja 16.04.2015 r. kpmg.pl Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny w Polsce

Rynek poligraficzny w Polsce KPMG w polsce Rynek poligraficzny w Polsce Badanie KPMG i PBKG kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Metodologia badania 9 4. Polska poligrafia na tle

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2015 kpmg.pl Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kapitał obrotowy kpmg.pl

Kapitał obrotowy kpmg.pl KPMG W POLSCE Kapitał obrotowy kpmg.pl 2 Kapitał obrotowy Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Metodyka badania 9 3.1 Cel i sposób przeprowadzenia badania 9 3.2 Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE W DEKLARACJACH I OPINIACH PRACODAWCÓW

ZATRUDNIENIE W DEKLARACJACH I OPINIACH PRACODAWCÓW 1 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek ZATRUDNIENIE W DEKLARACJACH I OPINIACH PRACODAWCÓW Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o.

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o. nr 2 2012 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT

Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT IT OUTSOURCING Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT KPMG IT Outsourcing Service Provider Performance & Satisfaction Study 2014/15 kpmg.com/pl/outsourcingit Wstęp Raport 2014/2015 Ameryki: 510 + kontraktów

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE

WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE 2 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE Analiza wyników badań ankietowych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przez całe życie

Kształcenie przez całe życie 2012 Kształcenie przez całe życie Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek Kształcenie przez całe

Bardziej szczegółowo

Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG w Polsce

Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG w Polsce Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG w Polsce Patroni raportu: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo