Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. XVII Walny Zjazd PTTK REWIZYJNEJ. z XVI kadencji Warszawa 4-6 września 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. XVII Walny Zjazd PTTK REWIZYJNEJ. z XVI kadencji 2005-2009. Warszawa 4-6 września 2009 r."

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ z XVI kadencji Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1

2 Opracowanie: GKR PTTK Opracowanie graficzne: Andrzej Wielocha ISBN Warszawa, lipiec 2009 r. 2 Wydawnictwo PTTK Kraj Warszawa, ul. Senatorska 11 tel. (0-22) ;

3 SPIS TREŚCI str. I. Sprawy wy organiza nizacyjne GKR PTTK 5 1. Skład osobowy 5 2. Organizacja pracy 5 II.. Działa ałalnośc GKR PTTK 7 1. Posiedzenia 7 2. Problematyka prac 9 3. Działalność interwencyjno-kontrolna Współpraca z KRO Współpraca z władzami Towarzystwa 21 II.. Ocena działa ałalności Towarzystw rzystwa Stan organizacyjny Działalność programowa Działalność finansowa Działalność gospodarcza 44 III.. Ocena realiza lizacji uchw hwał i wni niosków XVI Walne lnego Zjazdu PTTK 52 IV.. Ocena pracy Zarząd rządu Główne nego PTTK 54 V.. Wni niose osek o udz dzie iele lenie abso bsoluto lutorium um 57 VI.. Wni niosk oski i do XVII Walne lnego Zjazdu PTTK 59 Zasłużyli na naszą pamięć 61 3

4 Używane w sprawozdaniu skróty: 1. PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 2. PTT - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 3. ZG - Zarząd Główny 4. GKR - Główna Komisja Rewizyjna 5. GSK - Główny Sąd Koleżeński 6. ZM - Zarząd Majątkiem 7. ZO - Zarząd Oddziału 8. KRO - Komisja Rewizyjna Oddziału 9. COTG - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie 10. CFK - Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi 11. CTW - Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie 12. CB - Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie 13. OCSP KDP - Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej w Warszawie 14. SHiS - Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 15. HL - Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o. w Lublinie 16. SiH - Schroniska i Hotele Karpaty" Sp. z o.o. w Nowym Sączu 17. BSiH - Bieszczadzkie Schroniska i Hotele Sp. z o.o. w Sanoku 18. ZZGT - Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej Sp. z o.o. w Szczecinie 19. STA - Salon Turystyki Aktywnej PTTK Wierchy" Sp. z o.o. w Krakowie 20. BTZ - Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK Sp. z o.o. w Bydgoszczy 21. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 22. GOPR - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 23. CFTiW - Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku 24. BUT - Biuro Usług Turystycznych 25. DT - Dom Turysty 26. DW - Dom Wycieczkowy 27. SW - Stanica Wodna 28. ST - Stacja Turystyczna 29. OTW - Ośrodek Turystyki Wodnej 30. OC - Ośrodek Campingowy 31. KDP - Komisja Działalności Podwodnej 32. KOP - Komisja Ochrony Przyrody 33. KTP - Komisja Turystyki Pieszej 34. KHiT - Komisja Historii i Tradycji 35. KK - Komisja Krajoznawcza 36. KTK - Komisja Turystyki Kajakowej 37. KTŻ - Komisja Turystyki Żeglarskiej 38. RPK - Regionalna Pracownia Krajoznawcza 4

5 I.. SPRAWY ORGANIZACYJNE GKR PTTK 1.. SKŁAD OSOBOWY XVI Walny Zjazd PTTK dokonał wyboru 15 osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK (GKR PTTK), która na pierwszym posiedzeniu r. ukonstytuowała się następująco: 1. Prezes - Tadeusz Sobieszek Lublin 2. Wiceprezes - Beata Dziduszko Tarnów 3. Wiceprezes - Jan Gorczyca Bielsko Biała 4. Wiceprezes - Edward Jabłoński Łódź 5. Sekretarz - Maria Balcerzak Warszawa 6. Członkowie: - Jan Bogucki Sopot - Marian Chudy Poznań - Tadeusz Harazin Pszczyna - Bogdan Komorowski Warszawa - Ryszard Koziara Białystok - Andrzej Kudlaszyk Poznań - Władysław Mianowski Wrocław - Andrzej Michalik Chorzów - Józef Rusiecki Toruń - Ryszard Wulicz Polanica Zdrój W okresie XVI kadencji w składzie GKR nie zaszły żadne zmiany. Wśród członków GKR w tej kadencji byli specjaliści z różnych dziedzin, w tym ekonomiści, prawnicy, pracownicy samorządowi, specjaliści ds. turystyki. Wszyscy posiadają różne uprawnienia turystyczne i krajoznawcze. 2. ORGANIZACJ CJA PRACY GKR pracowała w oparciu o przyjęty na początku kadencji program i roczne plany pracy. W celu realizacji przyjętych zadań powołano trzy stałe zespoły problemowe pod kierunkiem wiceprezesów. 5

6 A/ Zespół Organizacyjno-Programowy w składzie: przewodniczący: - Edward Jabłoński członkowie: - Jan Bogucki - Marian Chudy - Bogdan Komorowski - Józef Rusiecki. Z ww. zespołem współpracowali: Maria Balcerzak i Ryszard Koziara. B/ Zespół Ekonomiczny w składzie: przewodniczący: - Jan Gorczyca członkowie: - Tadeusz Harazin - Andrzej Kudlaszyk - Ryszard Wulicz. C/ Zespół Finansowy w składzie: przewodniczący: - Beata Dziduszko członkowie: - Władysław Mianowski - Andrzej Michalik. Zgodnie z przyjętym podziałem zadań członkowie GKR utrzymywali kontakt i współpracowali z następującymi Komisjami, Radami i Zespołami ZG PTTK: 1. Tadeusz Sobieszek - Komisja Przewodnicka, Zespół ds. Współpracy i Kontaktów z Zagranicą 2. Beata Dziduszko - Komisja Ochrony Przyrody 3. Jan Gorczyca - Zespół ds. Działalności Gospodarczej 4. Edward Jabłoński - Komisja Krajoznawcza 5. Maria Balcerzak - Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych 6. Jan Bogucki - Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy 7. Marian Chudy - Komisja Opieki nad Zabytkami, Komisja Historii i Tradycji 8. Tadeusz Harazin - Komisja Imprez na Orientację, Komisja ds. Współpracy z Wojskiem Polskim 9. Bogdan Komorowski - Komisja Turystyki Kolarskiej, Komisja Turystyki Motorowej 10. Ryszard Koziara - Komisja Fotografii Krajoznawczej 11. Andrzej Kudlaszyk - Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej, Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej 12. Władysław Mianowski - Komisja Turystyki Narciarskiej 13. Andrzej Michalik - Komisja Turystyki Górskiej, Komisja Turystyki Pieszej 14. Józef Rusiecki - Komisja Turystyki Kajakowej, Komisja Turystyki Żeglarskiej, Komisja Działalności Podwodnej 6

7 15. Ryszard Wulicz - Komisja Akademicka, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej a także komisjami rewizyjnymi oddziałów PTTK w przydzielonych województwach: 1. Tadeusz Sobieszek - lubelskie, 2. Beata Dziduszko - podkarpackie, 3. Jan Gorczyca - małopolskie, 4. Edward Jabłoński - łódzkie, 5. Maria Balcerzak - mazowieckie (część płd.), 6. Jan Bogucki - pomorskie i warmińsko-mazurskie, 7. Marian Chudy - wielkopolskie, 8. Tadeusz Harazin - opolskie, 9. Bogdan Komorowski - świętokrzyskie i mazowieckie (część płn.), 10. Ryszard Koziara - podlaskie, 11. Andrzej Kudlaszyk - zachodnio-pomorskie, 12. Władysław Mianowski - dolnośląskie, 13. Andrzej Michalik - śląskie, 14. Józef Rusiecki - kujawsko-pomorskie, 15. Ryszard Wulicz - lubuskie. Poza Zespołami pracowali: prezes GKR Tadeusz Sobieszek kierował całością pracy GKR i współpracował z władzami PTTK, reprezentował GKR w kontaktach zewnętrznych, sekretarz GKR Maria Balcerzak kierowała pracami sekretariatu GKR, organizowała i koordynowała pracę GKR, jej Prezydium i Zespołów (do czasu przejścia na emeryturę), członek GKR Ryszard Koziara pełnił funkcję doradcy prawnego GKR. Organizacją i obsługą posiedzeń GKR zajmowała się w pierwszych 2 latach XVI kadencji Maria Balcerzak, a od kwietnia 2007 Elżbieta Moszczyńska, główny specjalista ZG PTTK. Oprócz stałych zadań wynikających z udziału w pracach zespołów poszczególni członkowie GKR utrzymywali łączność z przydzielonymi im komisjami i województwami oraz brali udział w pracach macierzystych oddziałów. Wszyscy członkowie GKR realizowali przyjęte zadania wynikające ze statutu PTTK. II.. DZIAŁALNOŚĆ GKR PTTK 1.. POSIEDZENIA W XVI kadencji odbyły się 34 posiedzenia plenarne, w tym 9 wyjazdowych i 17 posiedzeń roboczych prezydium, w tym 8 wyjazdowych: Św. Katarzyna, Toruń (2 razy), Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Pszczyna (2 razy). W 2005 roku GKR odbyła 3 posiedzenia: 7

8 1. 21 września w Warszawie, 2. 7 października w Warszawie, grudnia w Puławach. W 2006 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: 1. 3 lutego w Warszawie, 2. 4 marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, 4. 2 czerwca w Warszawie, lipca w Krakowie, września w Warszawie, października w Warszawie, 8. 9 grudnia w Warszawie. W 2007 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: stycznia w Warszawie, marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, czerwca w Starej Dąbrowie, lipca w Sanoku, września w Krakowie, listopada w Warszawie, grudnia w Warszawie. W 2008 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: stycznia w Warszawie, marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, maja w Warszawie, czerwca w Warszawie, września w Poznaniu października w Pszczynie, grudnia w Warszawie. W 2009 roku GKR odbyła 5 posiedzeń: w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Białymstoku. Frekwencja na posiedzeniach plenarnych wynosiła 86,6 %, a na posiedzeniach Prezydium 88%. Wszystkie nieobecności członków GKR na posiedzeniach były usprawiedliwione. 8

9 2. PROBLEMA OBLEMATYK YKA PRAC Sprawna działalność GKR uwarunkowana była zorganizowaniem jej pracy uwzględniającym: 1) ustalenie składu zespołów GKR i ich zadań, 2) przyjęcie programu GKR na XVI kadencję, 3) ustalenie kompetencji i podziału zadań wśród członków GKR na kadencję w zakresie kontaktów z komisjami i radami ZG, komisjami rewizyjnymi oddziałów (KRO) oraz wynikających ze statutu PTTK, 4) ustalanie rocznych planów pracy GKR i ocena ich realizacji, 5) ustalanie rocznych założeń budżetowych GKR w oparciu o analizę wydatków za rok ubiegły, 6) ustalanie zagadnień na spotkania kierownictw władz naczelnych PTTK, 7) opracowywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań GKR na podstawie sprawozdań zespołów, 8) przedstawianie informacji członków GKR o udziale w pracach ZG, 9) znowelizowanie i opublikowanie w Internecie Regulaminu GKR oraz wzorcowych regulaminów Komisji Rewizyjnej Jednostki Regionalnej (KRJR), Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) i Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK (KRK), 10) przygotowanie wzorcowego planu pracy dla KRO oraz konspektu do spotkań z KRO, 11) opracowanie instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK, 12) analizowanie problemów współdziałania GKR z KRO W zakresie działalności organizacyjnej: A. zapoznano się z: 1) podziałem zadań członków ZG na XVI kadencję, 2) uchwałami XVI Walnego Zjazdu PTTK i harmonogramem ich realizacji, 3) materiałem ZG Jak realizować uchwały gospodarcze Zjazdu?", 4) informacjami z posiedzeń ZG, 5) informacją Prezesa GKR o spotkaniach władz naczelnych PTTK z władzami samorządowymi różnych szczebli, B. opracowano i przyjęto: 1) regulaminy: GKR, KRJR, KRO, KRK, 2) tryb kontroli społecznej dla komisji rewizyjnych PTTK wszystkich szczebli, 3) roczne plany pracy GKR, 4) roczne sprawozdania GKR, 5) sprawozdanie GKR za XVI kadencję, 6) wnioski GKR na XVII Walny Zjazd PTTK 7) informacje ze spotkań władz naczelnych PTTK, 9

10 10 8) projekt zmian do Statutu PTTK w rozdziale dotyczącym GKR i KRO, C. analizowano: 1) wykonanie uchwał ZG w XVI kadencji, 2) wykonanie uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK 3) sposób powoływania przez ZG Komisji, Rad i Zespołów na XVI kadencję, 4) zmiany do Statutu PTTK opracowane przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XVII Walnego Zjazdu PTTK, D. oceniano: 1) dokumentację i rozliczenia XVI Walnego Zjazdu PTTK, 2) przestrzeganie regulaminu ZG przez jego członków, 3) zgodność uchwał ZG ze Statutem PTTK i ich formalną poprawność, 4) współpracę GKR z KRO, 5) formy i zasady komunikowania się ZG i komisji ZG z jednostkami terenowymi, 6) formy i zasady komunikowania się ZG z komisjami, radami i zespołami ZG, 7) funkcjonowanie biura ZG i jego politykę kadrową, E. przyjęto: 1) informację o stanie przygotowań ZG do XVII Walnego Zjazdu PTTK, 2) informację o systemie ubezpieczeń w PTTK, 2.2. w zakresie działalności programowej: 1. zapoznano się: 1) ze stanem oddziałów PTTK na podstawie ankiet w zakresie rejestracji statutów, posiadania lokali i prowadzonej działalności, 2) z działalnością Regionalnych Pracowni Krajoznawczych (RPK), 3) ze stanem przewodnictwa w PTTK, 2. opracowano: 1) program GKR na kadencję w zakresie kontroli działalności statutowej, 2) konspekt do spotkań z przedstawicielami jednostek regionalnych PTTK i władz samorządowych województw 3) stanowisko GKR dotyczące zmian w Statucie PTTK, 4) raport o stanie organizacyjnym i działalności programowej PTTK (wybrane zagadnienia), 3. analizowano: 1) współpracę między jednostkami PTTK, 2) stan organizacyjny PTTK za każdy rok XVI kadencji, 3) metody komunikowania się ZG z Oddziałami oraz Komisji, Rad i Zespołów ZG ze swoimi odpowiednikami w od-działach i w ogniwach regionalnych, 4) realizację przez Komisje ZG uchwał i wniosków przyjętych na Krajowych Naradach Aktywu PTTK oraz uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK, 5) problemy funkcjonowania muzeów PTTK, 6) realizację uchwał i wniosków programowych XVI Walnego Zjazdu PTTK,

11 7) regulaminy odznak PTTK, 8) działalność PTTK na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 9) działalność PTTK w Roku Szlaków", 10)harmonogram zadań ZG związanych z Rokiem Młodzieży", 4. oceniano 1) działalność struktur regionalnych PTTK i ich współpracę z oddziałami, 2) zakres pomocy udzielanej oddziałom przez ZG, 3) regulaminy jednostek regionalnych, programowych i środowiskowych utworzonych przez Oddziały PTTK, 4) działalność Komisji, Rad i Zespołów ZG w zakresie realizacji programu Towarzystwa, 5) miejsce i znaczenie Komisji, Rad i Zespołów ZG w Towarzystwie, 6) działalność popularyzatorską i wydawniczą PTTK, 7) działalność promocyjną PTTK, 8) realizację wniosków i uwag GKR skierowanych do ZG, 9) stan organizacyjny i działalności programowej PTTK w XVI kadencji, 10) działalność Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK (CFK PTTK) w Łodzi, Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (COTG PTTK) w Krakowie, Centrum Turystyki Wodnej PTTK (CTW PTTK) w Warszawie, 11) działania PTTK związane z obchodami 100 lecia PTK, 12) działania PTTK związane z obchodami 100 lecia turystyki akademickiej, 13) działania PTTK związane z obchodami Roku Przyrody", 2.3. w zakresie działalności finansowej: A. zapoznano się z informacją: 1) o możliwościach wsparcia zadań statutowych PTTK z funduszy strukturalnych w latach , 2) dotyczącą systemu płac w Spółkach PTTK, 3) o stanie finansowym Wydawnictwa PTTK Kraj", 4) o wynikach kontroli Rewidenta w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej PTTK (OCSP KDP PTTK), B. analizowano: 1) wydatki budżetowe ZG w zakresie działalności administracyjno-organizacyjnej za lata , 2) rozliczenia dotacji budżetowych uzyskanych z zewnątrz, 3) pozyskiwanie środków do budżetu ZG, 4) wykorzystanie środków na działalność inwestycyjną, 5) wpłaty do budżetu ZG ze składek członkowskich, 6) wpływy do budżetu ZG z dzierżaw, 7) rozliczenia podatkowe oraz składki ZUS, 8) stan należności ZG, 9) terminowość spłat pożyczek przez oddziały PTTK, 11

12 12 10)rozliczenia COTG w zakresie znakowania szlaków górskich, 11)projekty budżetu ZG w latach C. oceniano: 1) rozliczenie XVI Walnego Zjazdu PTTK, 2) konstrukcję budżetu ZG, 3) wykonanie uchwał budżetowych ZG za lata , 4) wykonanie zaleceń biegłych badających roczne sprawozdania finansowe ZG, 5) sprawozdania finansowe oddziałów PTTK, 6) wykonanie przez ZG zaleceń GKR wynikających z analiz bilansów jednostkowego i zbiorczego oraz uchwał budżetowych za lata ) sprawozdanie finansowe Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK (OZGT PTTK) i COTG w Krakowie, 8) dokumentację finansowo-księgową COTG w Krakowie, 9) realizację uwag i wniosków z kontroli GKR przez COTG w Krakowie, 10)sprawozdania finansowe jednostkowe i zbiorcze ZG za lata , 2.4. w zakresie działalności gospodarczej: A. zapoznano się: 1) z informacją dot. procedury tworzenia planów inwestycyjnych i kierunków wydawania środków na inwestycje, 2) z informacją o strategii gospodarczej Towarzystwa, B. opracowano i przyjęto: 1) konspekt do kontroli spółek PTTK 2) raport o stanie majątku i działalności gospodarczej PTTK C. analizowano: 1) politykę inwestycyjno-remontową Zarządu Majątkiem PTTK (ZM PTTK) dotyczącą obiektów w realizacji programu inwestycyjnego PTTK, 2) realizację inwestycji i remontów w PTTK, 3) stan oddziałów PTTK w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich kondycji finansowej (na podstawie ankiet), 4) terminowość wywiązywania się oddziałów, spółek i innych podmiotów z udzielonych im pożyczek, gwarancji i poręczeń, 5) efekty wprowadzenia w PTTK Systemu Voyager, 6) realizację uchwały XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie wspierania działalności gospodarczej oddziałów, 7) sprawy schroniska PTTK na Równicy, 8) wykonanie uwag i zaleceń GKR przez kontrolowane Spółki PTTK, D. oceniano: 1) realizację uchwały XVI Walnego Zjazdu i podjęte wnioski dotyczące działalności gospodarczej Towarzystwa, 2) kierunki zarządzania majątkiem Towarzystwa, 3) porządkowanie spraw prawno-własnościowych majątku PTTK,

13 4) działalność i wyniki spółek z udziałami PTTK, 5) działalność Rad Nadzorczych w spółkach, 6) stan majątku PTTK na koniec XVI kadencji. Dokonano kontroli, oceny działalności i wyników następujących spółek PTTK z o o.: 1. Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK w Szczecinie (ZZGT PTTK): r. i r., 2. Salon Turystyki Aktywnej PTTK Wierchy" PTTK (STA PTTK) w Krakowie: r. i rekontrola r., 3. Mazury" PTTK w Olsztynie: r. i rekontrola r. (uczestniczył skarbnik ZG PTTK), 4. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK" (SHiS PTTK) w Jeleniej Górze: r., 5. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" (BSIH PTTK) w Sanoku: r., 6. Schroniska i Hotele PTTK Karpaty" w Nowym Sączu (SiH Karpaty"): r. i r., 7. Hotele Lubelskie PTTK (HL PTTK) w Lublinie: r.; rekontrola październik 2008 r. 8. Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK (OZGT PTTK) w Krakowie r., 9. Zarząd Majątkiem PTTK (ZM PTTK) w Warszawie r. i rekontrola 3 i r. Poza tym w XVI kadencji dokonano lustracji obiektów PTTK będących w zarządzaniu spółek. Były to następujące obiekty: 1. w roku 2006: 1) w Spółce Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie, Dom Turysty PTTK (DT PTTK) w Puławach, 2) w Spółce Schroniska i Hotele PTTK Karpaty", DT PTTK w Zakopanem, 3) w OZGT PTTK w Krakowie, Dom Wycieczkowy PTTK (DW PTTK) w Myślenicach; 2. w roku 2007: 1) w Spółce Mazury" PTTK, Ośrodki Turystyki Wodnej (OTW): Pod Omegą" i Leśna" w Iławie, Rucianem-Nida, Kamieniu, Wilkasach; Stanice Wodne: (SW) w Starych Jabłonkach, Krutyniu, Ukcie, Nowym Moście, Sorkwitach oraz budynek biurowo-hotelowy w Olsztynie, 2) w Spółce Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK": siedziba Spółki w Jeleniej Górze, schronisko Strzecha Akademicka" w Karpaczu, DT PTTK Wilcza" w Karpaczu, 3) w Spółce Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK": Schronisko w Komańczy; Bacówki Pod Honem" w Cisnej; Bacówka i Pod Małą Rawką"; DW PTTK w Wetlinie; Hotel Górski w Wetlinie wraz z przyobiektowym 13

14 campingiem; bar Niedźwiadek" w Ustrzykach Dolnych; Schronisko Kremenaros" w Ustrzykach Górnych; camping w Ustrzykach Górnych, w tym nowo wyremontowany budynek recepcji oraz Hotel Górski w Ustrzykach Górnych, 4) w Spółce Schroniska i Hotele PTTK KARPATY": DW PTTK w Nowym Sączu i Rzymianka" w Krynicy, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd Roztoka" w Rytrze, 5) w Spółce Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK": siedziba Spółki, Hotel Szczecin, restauracja Hotelu Szczecin, 6) w Spółce Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie: DT PTTK Spichlerz" i Murka" w Kazimierzu Dolnym oraz w Puławach; camping nr 36 w Kazimierzu Dolnym, 7) nieruchomości PTTK w Sopocie: camping, tereny dzierżawione (z udziałem Skarbnika ZG), 3. w roku 2008: w Spółce Mazury" PTTK SW w Sorkwitach, Babiętach, Spychowie, Zgonie, Krutyniu, Ukcie, Nowym Moście i Wdzydzach Kiszewskich oraz camping w Pieckach. Analizy, oceny i wnioski z kontroli są szczegółowo opisane w protokołach kontroli, które były na bieżąco do wiadomości i wykorzystania przekazywane Prezesowi, Sekretarzowi Generalnemu i Skarbnikowi ZG oraz Dyrektorowi ZM PTTK DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNO-K WENCYJNO-KONTR ONTROLN OLNA Do GKR w XVI kadencji wpłynęło 58 pism od Komisji Rewizyjnych Oddziałów, jednostek PTTK i członków PTTK. W 2005 roku wpłynęło 14 pism: 1. pięć dotyczyło sytuacji w Oddziale PTTK w Augustowie, m.in. nieprawidłowości w odbywaniu kolejnych zjazdów Oddziału oraz wniosków o zawieszenie wybranego na tych zjazdach ZO w Augustowie. Skargi te były wyjaśniane przez Ryszarda Koziarę wspólnie z Sekretarzem Generalnym ZG. Obaj uczestniczyli w zwoływanych czterech Zjazdach Nadzwyczajnych Oddziału w 2005 i 2006 roku. Na czwartym Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału sprawę zakończono definitywnie wyborem nowych władz, 2. dwie skargi Jerzego Orlińskiego z Raciborza dotyczące Oddziału i nieruchomości w Raciborzu. Sprawy rozpoznawał i wyjaśniał Andrzej Michalik. 3. pismo KRO w Pyskowicach dot. nie zatwierdzenia bilansu ZO za 2004 r. ze względu na nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej oddziału. Andrzej Michalik udzielił stosownej instrukcji. 4. skarga Józefa Rusieckiego na organizację wczasów na Ukrainie przez Oddział Warszawa Mazowsze". Została przekazana Sekretarzowi Generalnemu ZG do wyjaśnienia.

15 5. pismo od kol. Ryszarda Mamenasa z Łodzi wyrażające niezadowolenie z otrzymanej od GKR odpowiedzi na swoją interwencję. GKR przyjęła stanowisko Ryszarda Mamenasa do wiadomości. 6. skarga Prezesa KRO w Gubinie na działalność ZO oraz wniosek o kontrolę Oddziału przez GKR. Sprawę rozpoznawał Ryszard Wulicz, 7. pismo od Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim dot. działalności Bogusława Rusiewicza, początkowo działacza Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, a po konfliktach w tym oddziale działacza Oddziału PTTK w Gubinie, w którym został wybrany prezesem Komisji Rewizyjnej. Szczegółowych wyjaśnień do Starostwa udzieliła na piśmie Maria Balcerzak w uzgodnieniu z Ryszardem Wuliczem, który również badał sprawę w Gubinie, 8. dwie skargi od Józefa Orlińskiego z Zielonej Góry dot. propozycji wprowadzenia zmian w statucie PTTK celem skrócenia kadencji władz koła/klubu PTTK do 2 lat. Józef Orliński z uporem nie przyjmuje wyjaśnienia udzielonego mu w tej sprawie jeszcze w XV kadencji. W 2006 roku do GKR wpłynęło 17 pism: 1. dwie skargi Jerzego Orlińskiego z Raciborza będące kontynuacją wcześniejszej sprawy dotyczącej Oddziału i nieruchomości w Raciborzu. Sprawa po rozpoznaniu przez Andrzeja Michalika i przeanalizowaniu przez GKR została przekazana do GSK PTTK. 2. cztery skargi od prezesa Klubu PTTK Pełzaki" w Szczecinie na werdykt komisji konkursowej na Najlepszy SKKT PTTK" oraz nieprawidłowości popełnionych przez organizatorów tego konkursu. Odpowiedzi udzieliła Maria Balcerzak informując, że sprawę należy przekazać do Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK (SKO PTTK). 3. skarga Zbigniewa Walczaka z Pleszewa na zaniechanie działań przez KRO wobec zgłaszanych nieprawidłowości w działalności ZO w Pleszewie. Sprawę przekazano do rozpoznania Marianowi Chudemu, 4. skarga Ewy Sołowińskiej ze Świnoujścia na działalność Oddziału PTTK Międzyzdroje w sprawach nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Oddziału. Sprawę rozpoznawał wg właściwości Zarząd Główny przy udziale Andrzeja Kudlaszyka, 5. sprawa Oddziału PTTK w Łańcucie dot. jego zobowiązań wobec ZG. Sprawę wyjaśniał Edward Kudelski wiceprezes ZG wspólnie z Tadeuszem Sobieszkiem prezesem GKR, 6. skarga Klubu Znakarzy Oddziału PTTK w Pyskowicach na nieprawidłowości w znakowaniu szlaków turystycznych. Sprawę przekazano do rozpoznania KRO, która nie stwierdziła nieprawidłowości, 7. dwie skargi z Wrocławia: pierwsza dot. Tadeusza Dygały i jego skargi na działalność OKR Oddziału Wrocławskiego PTTK. Sprawę przekazano Kol. Władysławowi Mianowskiemu, a następnie skierowano do rozpoznania przez GSK; druga sprawa dot. konfliktu pomiędzy Klubem Przewodników Turystycznych PTTK 15

16 a Oddziałem Wrocław Fabryczna. Sprawa została dzięki mediacji i właściwej interpretacji przepisów finansowych zakończona, 8. skarga Eugeniusza Wrzesińskiego prezesa ZO w Strzelnie na działalność Skarbnika i Gł. Księgowej Oddziału. Sprawę wyjaśniał Józef Rusiecki, który spowodował, że KRO dokonała w Oddziale kontroli. GKR zainteresowała sytuacją w Oddziale także ZG, 9. skarga Prezesa KRO Szlak Brdy" na brak odpowiedzi ze strony ZG w sprawie udzielenia wyjaśnień dot. ustawy o zamówieniach publicznych i sprawy płacenia składek przez członków honorowych oddziału. Sprawę przekazano wg właściwości Prezesowi ZG, 10. skarga Artura Ponikiewskiego w sprawie braku odpowiedzi ze strony Komisji Ochrony Przyrody ZG (KOP) o nadanie uprawnień społecznego opiekuna przyrody. Sprawę przekazano do wyjaśnienia KOP ZG PTTK. 11. skarga Krystyny Więckowskiej i Jarosława Zwolskiego członków ZO i KRO na bierność ZO i KRO w rozwiązaniu problemów organizacyjnych, lokalowych i majątkowych Oddziału w Częstochowie. Obszernych wyjaśnień i pomocy w sprawie udzieliły Beata Dziduszko i Maria Balcerzak, 12. sprawa dotycząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZO PTTK w Gdyni podniesiona przez KRO. KRO kolejnym pismem wycofała sprawę, ponieważ władze oddziału porozumiały się. W 2007 roku do o GKR wpłynęło 6 pism: 1. skarga Antoniego Trybowskiego działacza Oddziału w Rabce na pracę ZO w Rabce oraz jego prezesa w zakresie prowadzenia prac znakarskich przy zimowych pracach turystycznych. Sprawę tę GKR skierowała do Jana Gorczycy i Andrzeja Michalika, 2. wniosek Danuty Grygo z Augustowa w sprawie likwidacji stanowiska gł. księgowego i zwolnienia jej z pracy przez Prezesa ZO. GKR skierowała sprawę do rozpoznania przez Sekretarza Generalnego ZG, 3. skarga Adama Harkawy z Gorlic na działalność władz Oddziału w Gorlicach. Sprawę rozpoznawał Jan Gorczyca, po czym GKR skierowała ją do wyjaśnienia przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK, 4. Prezesa Oddziału PTTK w Strzelnie o przeprowadzenie kontroli w Oddziale. Po uzyskaniu opinii kol. J. Rusieckiego, który wcześniej badał sprawę działalności Oddziału przyjęto, że sprawę powinien rozpoznać rewident Biura ZG PTTK. Z takim wnioskiem GKR zwróciła się do Sekretarza Generalnego ZG, 5. Wiceprezesa Oddziału Puławskiego PTTK dot. odzyskania należności od Oddziału PTTK w Janowie Lubelskim. GKR skierowała do Oddziału pismo, w którym zaproponowała zwrócenie się w tej sprawie do GSK, 6. w sprawie wzajemnych rozliczeń pomiędzy Oddziałem Łódzkim PTTK a Centrum Fotografii PTTK w Łodzi, pismo do wiadomości GKR, 16

17 W 2008 roku do GKR wpłynęło 9 pism: 1. Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach w sprawie DW PTTK Na Zarabiu" w Myślenicach. Sprawę rozpoznawali Beata Dziduszko i Jan Gorczyca, 2. KRO w Nowym Targu dot. trudnej sytuacji Oddziału. W wyniku działań ZG i Beaty Dziduszko oraz Jana Gorczycy, został powołany Zarząd Tymczasowy, 3. Zdzisława Karpińskiego z Wrocławia na działalność władz Oddziału Wrocławskiego. Sprawę rozpatrywał Ryszard Wulicz, który przedstawił GKR w tej sprawie stosowną notatkę, 4. Edmunda Zaiczka, Członka Honorowego PTTK w sprawie schroniska PTTK na Równicy. GKR skierowała do kol. Edmunda Zaiczka pismo informując, że zwróciła się do Sekretarza Generalnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie w Oddziale Górnośląskim PTTK w Katowicach, który był właścicielem schroniska. ZG przesłał wyjaśnienie dot. tej sprawy wszystkim Członkom Honorowym PTTK, 5. Agnieszki Mazur z Suwałk na działalność dzierżawcy ze Starego Folwarku. GKR przekazała sprawę do wyjaśnienia ZM, który udzielił zarówno GKR jak i adresatce odpowiedzi, 6. od Sekretarza Generalnego ZG dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie schroniska PTTK (materiał opracował Marek Staffa wiceprezes ZG PTTK). Członkowie GKR przekazali swoje uwagi i propozycje rozwiązań ZG, 7. od Sekretarza Generalnego ZG do wiadomości GKR w sprawach związanych z aktualną sytuacją w Oddziale PTTK we Fromborku. GKR zapoznała się ze sprawą. 8. od KRO Oddziału Wrocławskiego PTTK w sprawie kontrolowania przez KRO deklaracji członkowskich Oddziału. Sprawę skierowano do Sekretarza Generalnego z prośbą o wykładnię prawną. 9. Oddziału PTTK w Chorzowie w sprawie sprawozdania finansowego za 2007 r. i uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie. Sprawę rozpatrywali Beata Dziduszko i Andrzej Michalik, W 2009 roku do GKR wpłynęło 11 pism: 1. Zarządu Klubu Przewodników PTTK Na Wyspach" przy Oddziale PTTK w Międzyzdrojach w sprawie naruszenia przez ZO przepisów o przeprowadzeniu w oddziale kampanii sprawozdawczo-wyborczej. GKR skierowała pismo do ZG, 2. p. Janusza Hereźniaka dot. nie realizowania przez Oddział PTTK w Białowieży zawartych z nim przez ZO umów. GKR skierowała pismo do wyjaśnienia przez ZG, 3. Dwa pisma ZO Górnośląskiego w Katowicach dot. sporu z KRO i aktualnej sytuacji w Oddziale. Do rozpoznania spraw GKR upoważniło Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 4. KRO Górnośląskiego w sprawie uniemożliwiania przez ZO wypełniania zadań statutowych przez Komisję. Do rozpoznania i wyjaśnienia poruszanych przez KRO spraw, GKR upoważniła Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 17

18 5. KRO Oddziału Wrocławskiego w sprawie uniemożliwiania przez ZO sprawowania funkcji kontrolnych w Oddziale. GKR postanowiła ponownie w tej sprawie zwrócić się do Prezesa ZG, 6. KRO Górnośląskiego w sprawach dot. funkcjonowania Komisji i komisji rewizyjnych kół/klubów w nowej kadencji oraz dot. kampanii sprawozdawczowyborczej odbytej w Oddziale. Do rozpoznania spraw, GKR upoważniła Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 7. Spółki Karpaty wyjaśniające sprawy i uprawnienia Zarządu Spółki. GKR przyjęła wyjaśnienia do wiadomości, 8. KRO GORCE" w Nowym Targu dot. przesłania sprawozdania z działalności za rok 2008 i za kadencję GKR przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 9. prośba Krystyny Małysz do ZO Skarpa" w Toruniu, a do wiadomości GKR, o wynajęcie Stacji Turystycznej (ST) Matlakówka", 10. KRO Oddziału Łódź-Polesie dot. przesłania sprawozdania z działalności za kadencje GKR przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 11. Antoniego Mosingiewicza dot. podejrzenia o podpisywanie pism procesowych GSK. GKR uznała, że rozpoznanie sprawy nie leży w jego kompetencjach i takiej odpowiedzi udzielił adresatowi. Do wiadomości GKR wpłynęły 4 pisma adresowane do GSK i ZG oraz z ZG PTTK do innych podmiotów: 1. z ZG w sprawie projektu zmian w Regulaminie schroniska PTTK, 2. z Oddziału PTTK Ziemia Sanocka" do GSK w sprawie wybierania do władz oddziału, pracowników etatowych oddziału, 3. z ZG do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zgłoszenia na 2009 r. zadań realizowanych z funduszy publicznych przez PTTK, 4. z ZG do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych i stanowiska PTTK w tej sprawie, Ze wszystkimi sprawami GKR była zapoznawana na swoich posiedzeniach i podejmowano decyzje o sposobie ich załatwienia. O wyjaśnienie spraw Oddziałów PTTK, GKR występowała do KRO, bowiem w świetle Statutu PTTK one mogą kontrolować działalność swoich oddziałów oraz do kierownictwa biura ZG, które po zbadaniu skargi udzielało wyjaśnień GKR i jednostkom interweniującym. Skargi na KRO lub będące w kompetencji GKR były badane i wyjaśniane najczęściej przez opiekuna danego województwa z udziałem zainteresowanych stron a opracowane przez nich informacje przekazywano Sekretarzowi Generalnemu ZG. Skargi do wiadomości GKR przekazywano wg. właściwości WSPÓŁPRACA Z KRO GKR by wspomóc pracę KRO na początku kadencji opracowała wzorcowy regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji Rewizyjnej Koła (Klubu) PTTK

19 oraz instrukcję o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK. Materiały te zostały wysłane do komisji rewizyjnych oddziałów i opublikowane na stronie internetowej. Opracowano również wzorcowy plan pracy dla KRO oraz konspekt do spotkań z nimi. GKR PTTK w ramach nadzoru nad komisjami rewizyjnymi oddziałów (Art.38 Statutu) była inicjatorem spotkań z przedstawicielami tych komisji organizowanych w czasie posiedzeń wyjazdowych. W latach GKR PTTK odbyła 12 takich spotkań: r. w Puławach z prezesami KRO woj. lubelskiego. Na 9 zaproszonych uczestniczyło 5 prezesów KRO, r. w Myślenicach i Zakopanem z przedstawicielami ZO i KRO Oddziału. W spotkaniu w Myślenicach uczestniczył skarbnik ZG, a w Zakopanem skarbnik ZG, przedstawiciele ZO Tatrzańskiego" oraz prezes Spółki Karpaty", r. w Starej Dąbrowie z przedstawicielami ZO i KRO województwa mazowieckiego. Na 36 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 15 KRO, r. w Sanoku z prezesami KRO województwa podkarpackiego. Na 14 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 5 KRO, r. w Krakowie z przedstawicielami władz Oddziału Krakowskiego" ZO i KRO, r. w Dobczycach z przedstawicielami władz Oddziału w Dobczycach ZO i KRO, r. w Olsztynie Prezydium GKR i skarbnika ZG z przedstawicielami KRO miasta Olsztyna. Na 3 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 2 KRO, r. w Elblągu Prezydium GKR z udziałem skarbnika ZG PTTK z Zarządem Oddziału i Komisją Rewizyjną Oddziału, r. w Gdańsku Prezydium GKR i skarbnika ZG PTTK z przedstawicielami KRO woj. pomorskiego. Na 8 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 7 KRO. W czasie spotkania dokonano lustracji obiektu PTTK w Sopocie, r. w Toruniu Prezydium GKR z przedstawicielami KRO PTTK miasta Torunia. Na 5 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 3 KRO, r. w Dąbrówce Leśnej k/ Poznania z przedstawicielami KRO i ZO województwa wielkopolskiego. Na 29 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 20 KRO. Dwie KRO udzieliły informacji na piśmie: Konin i Słupca. W spotkaniu uczestniczył prezes ZG oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Odbyło się też osobne spotkanie z działaczami ZO i KRO w Buku r. w Pszczynie z prezesami KRO województwa śląskiego. Na 43 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 21 KRO. KRO Wędrowiec" z Zabrza przysłała informację na piśmie. Spotkania z komisjami rewizyjnymi oddziałów odbyły się w ośmiu województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. Uczestniczyło w nich 83. przedstawicieli KRO, 19

20 głównie prezesów, na 152 zaproszonych. Trzy KRO przesłały informację na piśmie. W sześciu województwach: mazowieckim, pomorskim, podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim, spotkania były realizowane przy współpracy z jednostkami regionalnymi PTTK. Spotkania z komisjami prowadził prezes GKR. Na wstępie informował o pracy GKR i jej zadaniach wynikających ze statutu PTTK oraz podkreślał rolę KRO w działalności oddziałów i zaznaczał, że KRO nie jest podporządkowana ZO, ale jest równorzędną władzą pełniącą w oddziale funkcje rewizyjno-kontrolne. KRO ocenia bilans ZO i wnioskuje o jego zatwierdzenie lub jego nie przyjęcie, przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym członkom ZO. Następnie zwracał się do przedstawicieli KRO o informacje dotyczące: I. Komisji Rewizyjnej Oddziału: 1. skład KRO, liczba osób, zawody członków; czy były zmiany osobowe 2. częstotliwość zebrań KRO; 3. metody pracy Komisji; 4. podejmowana tematyka; 5. współpraca z ZO; 6. czy KRO jest zapraszana na posiedzenia Zarządu Oddziału i czy ma dostęp do dokumentów, 7. ew. wskazać i określić potrzeby kontaktów KRO z GKR i ZO z ZG. II. Zarządu Oddziału PTTK: 1. stan członków oddziału, opłacalność składek; 2. czy oddział jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3. czy oddział prowadzi działalność gospodarczą, jaką, 4. czy oddział złożył sprawozdania za 2007 r.: finansowe, TK-O do ZG, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Urzędu Skarbowego (US), 5. kondycja finansowa oddziału, 6. czy oddział pobierał pożyczki, kredyty, od kogo, jaki jest stan rozliczeń, 7. ciekawe inicjatywy oddziału, 8. problemy oddziału. Inne pytania dotyczyły zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem oddziałów, odpowiedzi na nie udzielali zwykle prezesi Oddziałów. Wystąpienia przedstawicieli KRO obejmowały bardzo zróżnicowane zagadnienia co jest dowodem różnorodności problemów z jakimi spotykamy się w oddziałach. Wracając jednak do zagadnień-pytań przedstawionych KRO przez GKR można stwierdzić: 1. w skład Komisji Rewizyjnych Oddziałów wchodzi najczęściej 3-5 osób, wyjątek stanowi O/Miejski w Lublinie, gdzie KRO liczy 7 osób. 2. zmiany w czasie kadencji występują sporadycznie a w razie potrzeby przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w PTTK przepisami, 3. w niewielu składach komisji są prawnicy lub ekonomiści i finansiści, 20

21 4. przedstawiciele komisji podkreślali, z małymi wyjątkami, dobrą współpracę z Zarządami Oddziałów, 5. komisje są zapraszane na posiedzenia zarządów i mają dostęp do dokumentów, 6. komisje nie powołują zespołów, 7. częstotliwość spotkań komisji jest różna ale w zasadzie pozwalająca na prowadzanie nadzoru nad działalnością oddziału, 8. wskazywano na potrzebę intensyfikacji kontaktów tak oddziałowych komisji rewizyjnych z GKR, jak i oddziałów z Zarządem Głównym, 9. podkreślana była potrzeba istnienia a nawet wzmocnienia struktur regionalnych, 10. podkreślano brak dostępnych materiałów instruktażowych (vademecum). Spotkania z KRO miały również charakter instruktażowy, bowiem Prezes i członkowie GKR informowali KRO na co powinny zwrócić uwagę w swej pracy i kontroli oraz jak powinna przebiegać kontrola. Zapoznawano ich z bieżącą działalnością GKR, pracami ZG oraz problemami Towarzystwa. Zwracano się do komisji rewizyjnych o nadesłanie uwag do nowelizowanego statutu PTTK. GKR ma świadomość, że kontakty z KRO są niewystarczające, ale obecnie częstsze spotkania są niemożliwe ze względów finansowych. Każde jednak województwo miało z GKR swojego opiekuna do stałej współpracy, który udzielał potrzebnej informacji, pomocy oraz utrzymywał łączność. Członkowie GKR uczestniczyli również w spotkaniach z KRO na terenie Oddziałów lub w czasie zebrań Wojewódzkich Porozumień Oddziałów. 5. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI TOWARZY ARZYSTW STWA Kontynuując sprawdzone i pożyteczne dla Towarzystwa formy współpracy między władzami naczelnymi w XVI kadencji z inicjatywy GKR zorganizowano spotkania władz: ZG, GKR i GSK. W latach odbyło się 6 spotkań władz naczelnych PTTK: w 2006 roku odb dbyły się dwa spotka otkani nia: lutego w Warszawie prezesów władz PTTK, które poświęcone było sprawom sytuacji oddziałów PTTK oraz współpracy władz w XVI kadencji, kwietnia w DT PTTK na Świętej Katarzynie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom statutowym oraz sprawom nadzoru nad majątkiem PTTK. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił potrzebę uszczegółowienia, zinterpretowania lub doprecyzowania 28 zapisów statutowych. w 2007 roku odb dbyły się 2 spotka otkani nia: stycznia w Warszawie prezesów władz naczelnych PTTK, które poświęcone było określeniu zadań w zakresie funkcjonowania oddziałów PTTK; działań dot. spraw majątkowych Towarzystwa; sprawy wizerunku Towarzystwa, a także sprawy pozyskiwania dotacji i innych środków zewnętrznych, w tym unijnych, 21

22 września w SW PTTK w Bachotku z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom realizowanej przez ZG działalności programowej, w tym sprawom komisji, rad i zespołów ZG; sprawom muzeów oraz łączności władz PTTK z oddziałami. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił wnioski wynikające z analizy i oceny przez GKR stanu organizacyjnego i działalności programowej PTTK. w 2008 r.. odb dbyły yły się 2 spotka otkani nia: kwietnia w Warszawie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom prac nad zmianami w Statucie PTTK, przyjęcia koncepcji kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz realizacji uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawach gospodarczych i prac nad ich aktualizacją, grudnia w Warszawie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił ew. zagrożenia przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz organizacji XVII Walnego Zjazdu PTTK, wynikające z działalności oddziałów PTTK. Każde z tych spotkań było merytoryczne i wyjaśniało wiele spraw. Zdaniem GKR okresowe spotkania prezesów władz powinny być kontynuowane dla sprawnego kierowania Towarzystwem oraz wzajemnego przekazywania ocen i informacji dotyczących węzłowych spraw dla Towarzystwa. GKR na swoich posiedzeniach dokonywała analizy stanu organizacyjnego Towarzystwa, komisji, oddziałów, łączności między władzami, oceniała spółki z udziałem PTTK. Uwagi były przekazywane na piśmie lub prezes GKR przekazywał je na posiedzeniach ZG. Większość uwag GKR uwzględniono, a wspólne działania dały pozytywne efekty organizacyjne i ekonomiczne. Współpraca władz naczelnych Towarzystwa polegała również na wzajemnym uczestniczeniu w posiedzeniach. W posiedzeniach ZG uczestniczył prezes GKR oraz wyznaczeni przez niego wiceprezesi. W porządku obrad posiedzeń ZG do końca 2008 r. nie ujmowano informacji o pismach GKR do ZG. W programach posiedzeń GKR uwzględniano informację o bieżących pracach ZG oraz członków GKR o udziale w życiu jednostek terenowych, specjalistycznych i regionalnych PTTK. Przedstawiciele GKR uczestnicząc w posiedzeniach ZG, przedstawiali opinie GKR i zajmowali stanowisko, gdy zachodziła potrzeba, wobec omawianych problemów i zagadnień. Uwagi i wnioski podejmowane przez GKR były przekazywane ZG bezpośrednio w czasie posiedzeń oraz na piśmie na ręce prezesa lub sekretarza generalnego. GKR skierowała do ZG na ręce prezesa i sekretarza generalnego 44 pisma z uwagami, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi różnorodnych problemów Towarzystwa: r. do prezesa ZG kopię pisma od prezesa KRO Szlak Brdy" w Bydgoszczy w sprawie udzielenia przez ZG wyjaśnień dot. ustawy o zamówieniach publicznych płacenia składek przez członków honorowych oddziału. 22

23 r. do prezesa ZG o dokonaniu oceny wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG (jednostkowego i zbiorczego) za 2005 rok, przedkładając jednocześnie ZG wnioski o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych PTTK i sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r r. pismo do sekretarza generalny ZG przekazujące kopię pisma od prezesa ZO PTTK w Strzelnie w sprawie działalności Skarbnika i Gł. Księgowej Oddziału i podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Jednocześnie GKR poinformowała ZG, że wystąpiła do KRO Oddziału w Strzelnie z prośbą o spowodowanie kontroli w Oddziale, r. do prezesa ZG przekazujące do wiadomości i wykorzystania: 1) Protokół z kontroli ZM przeprowadzonej przez GKR w dniach września 2006, 2) Uwagi i wnioski wynikające z kontroli, 3) Ocenę realizacji uchwały budżetowej ZG za 7 miesięcy 2006 r r. do sekretarza generalnego ZG przekazano do rozpoznania wg właściwości skargę od byłej księgowej ZO PTTK w Augustowie informując, że kopię tej skargi przesłano do KRO Oddziału w Augustowie z prośbą o rozpoznanie sprawy, r. do prezesa ZG dot. systemu Voyager", do prezesa ZG dot. stanowiska GKR w sprawie powołania CTW, r. do sekretarza generalnego ZG kopię pisma dot. Oddziału PTTK w Strzelnie wraz z sugestią wysłania do Oddziału rewidenta ZG PTTK, r. do prezesa ZG dot. przesłania informacji w sprawie realizacji uchwał XVI Walnego Zjazdu w sprawie rozwoju gospodarczego PTTK i wspierania działalności gospodarczej Oddziałów PTTK, r. do prezesa ZG w sprawie rozliczania przez COTG dotacji na znakowanie szlaków turystycznych z sugestią przekazywania dotacji bezpośrednio do oddziałów PTTK, z pominięciem COTG, r. do prezesa ZG dot. oceny Spółki STA Wierchy PTTK", r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2006 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Mazury" w Olsztynie oraz protokół z kontroli spółki, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" w Sanoku oraz protokół z kontroli spółki, r. do sekretarza generalnego ZG o przekazanie materiałów dot. realizacji budżetu ZG PTTK za I półrocze oraz działalności obiektów PTTK za lata będących w zarządzie spółek, r. do sekretarza generalnego ZG o przekazanie informacji o stanie majątkowym oddziałów PTTK, 23

24 r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki OZGT PTTK" w Lublinie oraz protokół z kontroli spółki, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK" w Jeleniej Górze oraz protokół z kontroli spółki r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki ZZGT PTTK" w Szczecinie oraz protokół z kontroli spółki r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski dotyczące analizy sprawozdań TK-O składanych do ZG przez Oddziały r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2007 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych r. do prezesa ZG w sprawie działań PTTK na rzecz osób niepełnosprawnych r. do prezesa ZG dot. wyników rekontroli w Spółce z o.o. Lubelskie Hotele" r. do prezesa ZG w sprawie funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego r. do prezesa ZG sprawie przekazania uwag do pozyskiwania przez ZG środków zewnętrznych na realizację zadań PTTK r. do prezesa ZG dot. sprawozdawczości oddziałów r. do sekretarza generalnego ZG dot. wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie schroniska na Równicy i udzielenia odpowiedzi kol. E. Zaiczkowi r. do prezesa ZG w sprawie rekontroli Spółki Mazury PTTK" r. do prezesa ZG dot. przekazania uwag i wniosków z kontroli ZM PTTK r. - do prezesa ZG w sprawie nieruchomości w Sopocie r. do ZG w sprawie wprowadzenia do regulaminów konkursów o dotacje zapisów, że tylko oddziały które złożyły sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, otrzymają dotacje, r. do ZG w sprawie konieczności uregulowania zapisów w księgach wieczystych nieruchomości PTTK r. do prezesa ZG sprawie działalności Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej oraz Komisji Akademickiej, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG: Imprez na Orientację, Opieki nad Zabytkami, Narciarskiej oraz Muzeów PTTK, r. do prezesa ZG w sprawie kontroli Spółki PTTK Karpaty" w Nowym Sączu, r. do prezesa ZG w sprawie gospodarki PTTK w 2009 r., w tym: budżetu ZG, planu inwestycji, modernizacji i remontów majątku nieruchomego PTTK, 24

25 r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG Kolarskiej i Motorowej, r. do prezesa ZG przekazano do rozpoznania wg właściwości skargę KRO Wrocławskiego PTTK na działalność Zarządu tego Oddziału r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2008 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KOP ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KTP; ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KHiT ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KK ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG: KTK, KTŻ, KDP i CTW. Ponadto GKR skierowała r. do przewodniczącego Zespołu Statutowego Komitetu Organizacyjnego XVII Walnego Zjazdu PTTK pismo, w którym przekazała uwagi szczegółowe i ogólne do projektu zmian w Statucie PTTK. W posiedzeniach GKR brali udział w zależności od omawianego tematu prezes ZG i wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik, główny księgowy, dyrektor Zarządu Majątkiem oraz pracownicy biura. Skarbnik przedstawiał koncepcje gospodarcze Towarzystwa; zagadnienia dotyczące zarządzania majątkiem; pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym unijnych, a także wyjaśniał sprawy dotyczące finansów Towarzystwa. Uczestniczył w 11 posiedzeniach GKR, a także posiedzeniach kontrolnych ( Mazury, Elbląg, Gdańsk, Sopot). Członkowie ZG i pracownicy Biura ZG biorąc udział w posiedzeniach GKR udzielali informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, a stanowiących przedmiot zainteresowania i oceny. Przy omawianiu działalności poszczególnych komisji, rad i zespołów ZG uczestniczyli ich przewodniczący lub osoby upoważnione, a przy omawianiu działalności spółek prezesi ich zarządów i członkowie Rad Nadzorczych. Poszczególni członkowie GKR w czasie kadencji brali udział w pracach różnych zespołów ZG: 1. prezes Tadeusz Sobieszek: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK i Komitet Naukowo-Organizacyjny VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego PTTK, 2. wiceprezes Beata Dziduszko: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół ekonomiczno-finansowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK 3. wiceprezes Jan Gorczyca: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół ekonomiczno-finansowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 4. wiceprezes Edward Jabłoński: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół statutowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 5. Maria Balcerzak: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTTK, Komitet Organizacyjny Obchodów 90 lecia szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, 25

26 6. Marian Chudy: zespół programowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 7. Ryszard Koziara: zespół statutowy XVII WZ PTTK, 8. Andrzej Michalik: zespół statutowy XVII WZ PTTK, współpracował z Zarządem Głównym w organizowaniu szkoleń dla pracowników oddziałów w zakresie nowych przepisów księgowo-finansowo-podatkowych. Poza tym członkowie GKR uczestniczyli w różnych imprezach Oddziałów PTTK, a w 2009 r. brali także udział w następujących Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK województw: 1. prezes Tadeusz Sobiesze: podkarpackiego (18.04.),lubelskiego (10.05.), wielkopolskiego (16.05.), mazowieckiego (20.06.), małopolskiego (21.06.), śląskiego (27.06.), 2. wiceprezes Beata Dziduszko: podkarpackiego (18.04.), 3. wiceprezes Jan Gorczyca: małopolskiego (21.06.), śląskiego (27.06.), 4. członek GKR Jan Bogucki: pomorskiego (9.05.), warmińsko-mazurskiego (20.06.), 5. członek GKR Marian Chudy: wielkopolskiego (16.05.), 6. członek GKR Tadeusz Harazin: śląskiego (27.06.), 7. członek GKR Bogdan Komorowski: świętokrzyskiego (18.04.), mazowieckiego (20.06.) 8. członek GKR Ryszard Koziara: podlaskiego (31.05), 9. członek GKR Władysław Mianowski: dolnośląskiego (9.05.), 10.członek GKR Andrzej Michalik: śląskiego (27.06.), 11. członek GKR Józef Rusiecki: kujawsko-pomorskiego (18.04.), 12.członek GKR Ryszard Wulicz: dolnośląskiego (9.05.). Prezesi Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego również w miarę możliwości uczestniczyli wzajemnie w swoich posiedzeniach. Zdaniem GKR współpraca władz naczelnych w XVI kadencji była dobra. III.. OCENA DZIAŁALNOŚCI TOWARZY ARZYSTW STWA* 1.. STAN ORGANIZACYJN CYJNY Na koniec 2008 roku liczba członków naszego Towarzystwa z opłaconą składką wynosiła osób tj. o 1817 (2,9%) mniej niż na koniec grudnia 2004 roku. Zaniedbanie opłacalności składek powoduje utratę członkostwa dopiero po upływie roku (art.16 ust. 1 pkt 2 statutu) stąd w ewidencji oddziałów na koniec 2008 roku było członków. W kolejnych latach w Towarzystwie było członków z opłaconą składką: , *) GKR nie dysponowała sprawozdaniem ZG PTTK przed opracowaniem swojego, stąd też mogą pojawić się rozbieżności, które mamy nadzieję nie będą miały wpływu na końcowe interpretacje i wnioski. 26

XVII Walny Zjazd PTTK

XVII Walny Zjazd PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEG0 z XVI kadencji 2005-2009 Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1 Opracowanie: Pion Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 009-0 Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wybrany na Zjeździe

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44

Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44 Temple Expiatori de la Sagrada Familia str. 44 Nr 1 (37) marzec 2013 Jan Kasprowicz W Sobotę Rezurekcyjną Wyszedł ci sobie Pan Jezus We Wielkanocną Sobotę, Kłaniało mu się po drodze Schodzące słońce złote.(

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r.

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo