Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. XVII Walny Zjazd PTTK REWIZYJNEJ. z XVI kadencji Warszawa 4-6 września 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. XVII Walny Zjazd PTTK REWIZYJNEJ. z XVI kadencji 2005-2009. Warszawa 4-6 września 2009 r."

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ z XVI kadencji Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1

2 Opracowanie: GKR PTTK Opracowanie graficzne: Andrzej Wielocha ISBN Warszawa, lipiec 2009 r. 2 Wydawnictwo PTTK Kraj Warszawa, ul. Senatorska 11 tel. (0-22) ;

3 SPIS TREŚCI str. I. Sprawy wy organiza nizacyjne GKR PTTK 5 1. Skład osobowy 5 2. Organizacja pracy 5 II.. Działa ałalnośc GKR PTTK 7 1. Posiedzenia 7 2. Problematyka prac 9 3. Działalność interwencyjno-kontrolna Współpraca z KRO Współpraca z władzami Towarzystwa 21 II.. Ocena działa ałalności Towarzystw rzystwa Stan organizacyjny Działalność programowa Działalność finansowa Działalność gospodarcza 44 III.. Ocena realiza lizacji uchw hwał i wni niosków XVI Walne lnego Zjazdu PTTK 52 IV.. Ocena pracy Zarząd rządu Główne nego PTTK 54 V.. Wni niose osek o udz dzie iele lenie abso bsoluto lutorium um 57 VI.. Wni niosk oski i do XVII Walne lnego Zjazdu PTTK 59 Zasłużyli na naszą pamięć 61 3

4 Używane w sprawozdaniu skróty: 1. PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 2. PTT - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 3. ZG - Zarząd Główny 4. GKR - Główna Komisja Rewizyjna 5. GSK - Główny Sąd Koleżeński 6. ZM - Zarząd Majątkiem 7. ZO - Zarząd Oddziału 8. KRO - Komisja Rewizyjna Oddziału 9. COTG - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie 10. CFK - Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi 11. CTW - Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie 12. CB - Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie 13. OCSP KDP - Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej w Warszawie 14. SHiS - Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 15. HL - Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o. w Lublinie 16. SiH - Schroniska i Hotele Karpaty" Sp. z o.o. w Nowym Sączu 17. BSiH - Bieszczadzkie Schroniska i Hotele Sp. z o.o. w Sanoku 18. ZZGT - Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej Sp. z o.o. w Szczecinie 19. STA - Salon Turystyki Aktywnej PTTK Wierchy" Sp. z o.o. w Krakowie 20. BTZ - Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK Sp. z o.o. w Bydgoszczy 21. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 22. GOPR - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 23. CFTiW - Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku 24. BUT - Biuro Usług Turystycznych 25. DT - Dom Turysty 26. DW - Dom Wycieczkowy 27. SW - Stanica Wodna 28. ST - Stacja Turystyczna 29. OTW - Ośrodek Turystyki Wodnej 30. OC - Ośrodek Campingowy 31. KDP - Komisja Działalności Podwodnej 32. KOP - Komisja Ochrony Przyrody 33. KTP - Komisja Turystyki Pieszej 34. KHiT - Komisja Historii i Tradycji 35. KK - Komisja Krajoznawcza 36. KTK - Komisja Turystyki Kajakowej 37. KTŻ - Komisja Turystyki Żeglarskiej 38. RPK - Regionalna Pracownia Krajoznawcza 4

5 I.. SPRAWY ORGANIZACYJNE GKR PTTK 1.. SKŁAD OSOBOWY XVI Walny Zjazd PTTK dokonał wyboru 15 osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK (GKR PTTK), która na pierwszym posiedzeniu r. ukonstytuowała się następująco: 1. Prezes - Tadeusz Sobieszek Lublin 2. Wiceprezes - Beata Dziduszko Tarnów 3. Wiceprezes - Jan Gorczyca Bielsko Biała 4. Wiceprezes - Edward Jabłoński Łódź 5. Sekretarz - Maria Balcerzak Warszawa 6. Członkowie: - Jan Bogucki Sopot - Marian Chudy Poznań - Tadeusz Harazin Pszczyna - Bogdan Komorowski Warszawa - Ryszard Koziara Białystok - Andrzej Kudlaszyk Poznań - Władysław Mianowski Wrocław - Andrzej Michalik Chorzów - Józef Rusiecki Toruń - Ryszard Wulicz Polanica Zdrój W okresie XVI kadencji w składzie GKR nie zaszły żadne zmiany. Wśród członków GKR w tej kadencji byli specjaliści z różnych dziedzin, w tym ekonomiści, prawnicy, pracownicy samorządowi, specjaliści ds. turystyki. Wszyscy posiadają różne uprawnienia turystyczne i krajoznawcze. 2. ORGANIZACJ CJA PRACY GKR pracowała w oparciu o przyjęty na początku kadencji program i roczne plany pracy. W celu realizacji przyjętych zadań powołano trzy stałe zespoły problemowe pod kierunkiem wiceprezesów. 5

6 A/ Zespół Organizacyjno-Programowy w składzie: przewodniczący: - Edward Jabłoński członkowie: - Jan Bogucki - Marian Chudy - Bogdan Komorowski - Józef Rusiecki. Z ww. zespołem współpracowali: Maria Balcerzak i Ryszard Koziara. B/ Zespół Ekonomiczny w składzie: przewodniczący: - Jan Gorczyca członkowie: - Tadeusz Harazin - Andrzej Kudlaszyk - Ryszard Wulicz. C/ Zespół Finansowy w składzie: przewodniczący: - Beata Dziduszko członkowie: - Władysław Mianowski - Andrzej Michalik. Zgodnie z przyjętym podziałem zadań członkowie GKR utrzymywali kontakt i współpracowali z następującymi Komisjami, Radami i Zespołami ZG PTTK: 1. Tadeusz Sobieszek - Komisja Przewodnicka, Zespół ds. Współpracy i Kontaktów z Zagranicą 2. Beata Dziduszko - Komisja Ochrony Przyrody 3. Jan Gorczyca - Zespół ds. Działalności Gospodarczej 4. Edward Jabłoński - Komisja Krajoznawcza 5. Maria Balcerzak - Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych 6. Jan Bogucki - Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy 7. Marian Chudy - Komisja Opieki nad Zabytkami, Komisja Historii i Tradycji 8. Tadeusz Harazin - Komisja Imprez na Orientację, Komisja ds. Współpracy z Wojskiem Polskim 9. Bogdan Komorowski - Komisja Turystyki Kolarskiej, Komisja Turystyki Motorowej 10. Ryszard Koziara - Komisja Fotografii Krajoznawczej 11. Andrzej Kudlaszyk - Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej, Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej 12. Władysław Mianowski - Komisja Turystyki Narciarskiej 13. Andrzej Michalik - Komisja Turystyki Górskiej, Komisja Turystyki Pieszej 14. Józef Rusiecki - Komisja Turystyki Kajakowej, Komisja Turystyki Żeglarskiej, Komisja Działalności Podwodnej 6

7 15. Ryszard Wulicz - Komisja Akademicka, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej a także komisjami rewizyjnymi oddziałów PTTK w przydzielonych województwach: 1. Tadeusz Sobieszek - lubelskie, 2. Beata Dziduszko - podkarpackie, 3. Jan Gorczyca - małopolskie, 4. Edward Jabłoński - łódzkie, 5. Maria Balcerzak - mazowieckie (część płd.), 6. Jan Bogucki - pomorskie i warmińsko-mazurskie, 7. Marian Chudy - wielkopolskie, 8. Tadeusz Harazin - opolskie, 9. Bogdan Komorowski - świętokrzyskie i mazowieckie (część płn.), 10. Ryszard Koziara - podlaskie, 11. Andrzej Kudlaszyk - zachodnio-pomorskie, 12. Władysław Mianowski - dolnośląskie, 13. Andrzej Michalik - śląskie, 14. Józef Rusiecki - kujawsko-pomorskie, 15. Ryszard Wulicz - lubuskie. Poza Zespołami pracowali: prezes GKR Tadeusz Sobieszek kierował całością pracy GKR i współpracował z władzami PTTK, reprezentował GKR w kontaktach zewnętrznych, sekretarz GKR Maria Balcerzak kierowała pracami sekretariatu GKR, organizowała i koordynowała pracę GKR, jej Prezydium i Zespołów (do czasu przejścia na emeryturę), członek GKR Ryszard Koziara pełnił funkcję doradcy prawnego GKR. Organizacją i obsługą posiedzeń GKR zajmowała się w pierwszych 2 latach XVI kadencji Maria Balcerzak, a od kwietnia 2007 Elżbieta Moszczyńska, główny specjalista ZG PTTK. Oprócz stałych zadań wynikających z udziału w pracach zespołów poszczególni członkowie GKR utrzymywali łączność z przydzielonymi im komisjami i województwami oraz brali udział w pracach macierzystych oddziałów. Wszyscy członkowie GKR realizowali przyjęte zadania wynikające ze statutu PTTK. II.. DZIAŁALNOŚĆ GKR PTTK 1.. POSIEDZENIA W XVI kadencji odbyły się 34 posiedzenia plenarne, w tym 9 wyjazdowych i 17 posiedzeń roboczych prezydium, w tym 8 wyjazdowych: Św. Katarzyna, Toruń (2 razy), Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Pszczyna (2 razy). W 2005 roku GKR odbyła 3 posiedzenia: 7

8 1. 21 września w Warszawie, 2. 7 października w Warszawie, grudnia w Puławach. W 2006 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: 1. 3 lutego w Warszawie, 2. 4 marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, 4. 2 czerwca w Warszawie, lipca w Krakowie, września w Warszawie, października w Warszawie, 8. 9 grudnia w Warszawie. W 2007 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: stycznia w Warszawie, marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, czerwca w Starej Dąbrowie, lipca w Sanoku, września w Krakowie, listopada w Warszawie, grudnia w Warszawie. W 2008 roku GKR odbyła 8 posiedzeń: stycznia w Warszawie, marca w Warszawie, kwietnia w Warszawie, maja w Warszawie, czerwca w Warszawie, września w Poznaniu października w Pszczynie, grudnia w Warszawie. W 2009 roku GKR odbyła 5 posiedzeń: w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Warszawie, w Białymstoku. Frekwencja na posiedzeniach plenarnych wynosiła 86,6 %, a na posiedzeniach Prezydium 88%. Wszystkie nieobecności członków GKR na posiedzeniach były usprawiedliwione. 8

9 2. PROBLEMA OBLEMATYK YKA PRAC Sprawna działalność GKR uwarunkowana była zorganizowaniem jej pracy uwzględniającym: 1) ustalenie składu zespołów GKR i ich zadań, 2) przyjęcie programu GKR na XVI kadencję, 3) ustalenie kompetencji i podziału zadań wśród członków GKR na kadencję w zakresie kontaktów z komisjami i radami ZG, komisjami rewizyjnymi oddziałów (KRO) oraz wynikających ze statutu PTTK, 4) ustalanie rocznych planów pracy GKR i ocena ich realizacji, 5) ustalanie rocznych założeń budżetowych GKR w oparciu o analizę wydatków za rok ubiegły, 6) ustalanie zagadnień na spotkania kierownictw władz naczelnych PTTK, 7) opracowywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań GKR na podstawie sprawozdań zespołów, 8) przedstawianie informacji członków GKR o udziale w pracach ZG, 9) znowelizowanie i opublikowanie w Internecie Regulaminu GKR oraz wzorcowych regulaminów Komisji Rewizyjnej Jednostki Regionalnej (KRJR), Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) i Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK (KRK), 10) przygotowanie wzorcowego planu pracy dla KRO oraz konspektu do spotkań z KRO, 11) opracowanie instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK, 12) analizowanie problemów współdziałania GKR z KRO W zakresie działalności organizacyjnej: A. zapoznano się z: 1) podziałem zadań członków ZG na XVI kadencję, 2) uchwałami XVI Walnego Zjazdu PTTK i harmonogramem ich realizacji, 3) materiałem ZG Jak realizować uchwały gospodarcze Zjazdu?", 4) informacjami z posiedzeń ZG, 5) informacją Prezesa GKR o spotkaniach władz naczelnych PTTK z władzami samorządowymi różnych szczebli, B. opracowano i przyjęto: 1) regulaminy: GKR, KRJR, KRO, KRK, 2) tryb kontroli społecznej dla komisji rewizyjnych PTTK wszystkich szczebli, 3) roczne plany pracy GKR, 4) roczne sprawozdania GKR, 5) sprawozdanie GKR za XVI kadencję, 6) wnioski GKR na XVII Walny Zjazd PTTK 7) informacje ze spotkań władz naczelnych PTTK, 9

10 10 8) projekt zmian do Statutu PTTK w rozdziale dotyczącym GKR i KRO, C. analizowano: 1) wykonanie uchwał ZG w XVI kadencji, 2) wykonanie uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK 3) sposób powoływania przez ZG Komisji, Rad i Zespołów na XVI kadencję, 4) zmiany do Statutu PTTK opracowane przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XVII Walnego Zjazdu PTTK, D. oceniano: 1) dokumentację i rozliczenia XVI Walnego Zjazdu PTTK, 2) przestrzeganie regulaminu ZG przez jego członków, 3) zgodność uchwał ZG ze Statutem PTTK i ich formalną poprawność, 4) współpracę GKR z KRO, 5) formy i zasady komunikowania się ZG i komisji ZG z jednostkami terenowymi, 6) formy i zasady komunikowania się ZG z komisjami, radami i zespołami ZG, 7) funkcjonowanie biura ZG i jego politykę kadrową, E. przyjęto: 1) informację o stanie przygotowań ZG do XVII Walnego Zjazdu PTTK, 2) informację o systemie ubezpieczeń w PTTK, 2.2. w zakresie działalności programowej: 1. zapoznano się: 1) ze stanem oddziałów PTTK na podstawie ankiet w zakresie rejestracji statutów, posiadania lokali i prowadzonej działalności, 2) z działalnością Regionalnych Pracowni Krajoznawczych (RPK), 3) ze stanem przewodnictwa w PTTK, 2. opracowano: 1) program GKR na kadencję w zakresie kontroli działalności statutowej, 2) konspekt do spotkań z przedstawicielami jednostek regionalnych PTTK i władz samorządowych województw 3) stanowisko GKR dotyczące zmian w Statucie PTTK, 4) raport o stanie organizacyjnym i działalności programowej PTTK (wybrane zagadnienia), 3. analizowano: 1) współpracę między jednostkami PTTK, 2) stan organizacyjny PTTK za każdy rok XVI kadencji, 3) metody komunikowania się ZG z Oddziałami oraz Komisji, Rad i Zespołów ZG ze swoimi odpowiednikami w od-działach i w ogniwach regionalnych, 4) realizację przez Komisje ZG uchwał i wniosków przyjętych na Krajowych Naradach Aktywu PTTK oraz uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK, 5) problemy funkcjonowania muzeów PTTK, 6) realizację uchwał i wniosków programowych XVI Walnego Zjazdu PTTK,

11 7) regulaminy odznak PTTK, 8) działalność PTTK na rzecz Osób Niepełnosprawnych, 9) działalność PTTK w Roku Szlaków", 10)harmonogram zadań ZG związanych z Rokiem Młodzieży", 4. oceniano 1) działalność struktur regionalnych PTTK i ich współpracę z oddziałami, 2) zakres pomocy udzielanej oddziałom przez ZG, 3) regulaminy jednostek regionalnych, programowych i środowiskowych utworzonych przez Oddziały PTTK, 4) działalność Komisji, Rad i Zespołów ZG w zakresie realizacji programu Towarzystwa, 5) miejsce i znaczenie Komisji, Rad i Zespołów ZG w Towarzystwie, 6) działalność popularyzatorską i wydawniczą PTTK, 7) działalność promocyjną PTTK, 8) realizację wniosków i uwag GKR skierowanych do ZG, 9) stan organizacyjny i działalności programowej PTTK w XVI kadencji, 10) działalność Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK (CFK PTTK) w Łodzi, Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (COTG PTTK) w Krakowie, Centrum Turystyki Wodnej PTTK (CTW PTTK) w Warszawie, 11) działania PTTK związane z obchodami 100 lecia PTK, 12) działania PTTK związane z obchodami 100 lecia turystyki akademickiej, 13) działania PTTK związane z obchodami Roku Przyrody", 2.3. w zakresie działalności finansowej: A. zapoznano się z informacją: 1) o możliwościach wsparcia zadań statutowych PTTK z funduszy strukturalnych w latach , 2) dotyczącą systemu płac w Spółkach PTTK, 3) o stanie finansowym Wydawnictwa PTTK Kraj", 4) o wynikach kontroli Rewidenta w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej PTTK (OCSP KDP PTTK), B. analizowano: 1) wydatki budżetowe ZG w zakresie działalności administracyjno-organizacyjnej za lata , 2) rozliczenia dotacji budżetowych uzyskanych z zewnątrz, 3) pozyskiwanie środków do budżetu ZG, 4) wykorzystanie środków na działalność inwestycyjną, 5) wpłaty do budżetu ZG ze składek członkowskich, 6) wpływy do budżetu ZG z dzierżaw, 7) rozliczenia podatkowe oraz składki ZUS, 8) stan należności ZG, 9) terminowość spłat pożyczek przez oddziały PTTK, 11

12 12 10)rozliczenia COTG w zakresie znakowania szlaków górskich, 11)projekty budżetu ZG w latach C. oceniano: 1) rozliczenie XVI Walnego Zjazdu PTTK, 2) konstrukcję budżetu ZG, 3) wykonanie uchwał budżetowych ZG za lata , 4) wykonanie zaleceń biegłych badających roczne sprawozdania finansowe ZG, 5) sprawozdania finansowe oddziałów PTTK, 6) wykonanie przez ZG zaleceń GKR wynikających z analiz bilansów jednostkowego i zbiorczego oraz uchwał budżetowych za lata ) sprawozdanie finansowe Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK (OZGT PTTK) i COTG w Krakowie, 8) dokumentację finansowo-księgową COTG w Krakowie, 9) realizację uwag i wniosków z kontroli GKR przez COTG w Krakowie, 10)sprawozdania finansowe jednostkowe i zbiorcze ZG za lata , 2.4. w zakresie działalności gospodarczej: A. zapoznano się: 1) z informacją dot. procedury tworzenia planów inwestycyjnych i kierunków wydawania środków na inwestycje, 2) z informacją o strategii gospodarczej Towarzystwa, B. opracowano i przyjęto: 1) konspekt do kontroli spółek PTTK 2) raport o stanie majątku i działalności gospodarczej PTTK C. analizowano: 1) politykę inwestycyjno-remontową Zarządu Majątkiem PTTK (ZM PTTK) dotyczącą obiektów w realizacji programu inwestycyjnego PTTK, 2) realizację inwestycji i remontów w PTTK, 3) stan oddziałów PTTK w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich kondycji finansowej (na podstawie ankiet), 4) terminowość wywiązywania się oddziałów, spółek i innych podmiotów z udzielonych im pożyczek, gwarancji i poręczeń, 5) efekty wprowadzenia w PTTK Systemu Voyager, 6) realizację uchwały XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie wspierania działalności gospodarczej oddziałów, 7) sprawy schroniska PTTK na Równicy, 8) wykonanie uwag i zaleceń GKR przez kontrolowane Spółki PTTK, D. oceniano: 1) realizację uchwały XVI Walnego Zjazdu i podjęte wnioski dotyczące działalności gospodarczej Towarzystwa, 2) kierunki zarządzania majątkiem Towarzystwa, 3) porządkowanie spraw prawno-własnościowych majątku PTTK,

13 4) działalność i wyniki spółek z udziałami PTTK, 5) działalność Rad Nadzorczych w spółkach, 6) stan majątku PTTK na koniec XVI kadencji. Dokonano kontroli, oceny działalności i wyników następujących spółek PTTK z o o.: 1. Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK w Szczecinie (ZZGT PTTK): r. i r., 2. Salon Turystyki Aktywnej PTTK Wierchy" PTTK (STA PTTK) w Krakowie: r. i rekontrola r., 3. Mazury" PTTK w Olsztynie: r. i rekontrola r. (uczestniczył skarbnik ZG PTTK), 4. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK" (SHiS PTTK) w Jeleniej Górze: r., 5. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" (BSIH PTTK) w Sanoku: r., 6. Schroniska i Hotele PTTK Karpaty" w Nowym Sączu (SiH Karpaty"): r. i r., 7. Hotele Lubelskie PTTK (HL PTTK) w Lublinie: r.; rekontrola październik 2008 r. 8. Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK (OZGT PTTK) w Krakowie r., 9. Zarząd Majątkiem PTTK (ZM PTTK) w Warszawie r. i rekontrola 3 i r. Poza tym w XVI kadencji dokonano lustracji obiektów PTTK będących w zarządzaniu spółek. Były to następujące obiekty: 1. w roku 2006: 1) w Spółce Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie, Dom Turysty PTTK (DT PTTK) w Puławach, 2) w Spółce Schroniska i Hotele PTTK Karpaty", DT PTTK w Zakopanem, 3) w OZGT PTTK w Krakowie, Dom Wycieczkowy PTTK (DW PTTK) w Myślenicach; 2. w roku 2007: 1) w Spółce Mazury" PTTK, Ośrodki Turystyki Wodnej (OTW): Pod Omegą" i Leśna" w Iławie, Rucianem-Nida, Kamieniu, Wilkasach; Stanice Wodne: (SW) w Starych Jabłonkach, Krutyniu, Ukcie, Nowym Moście, Sorkwitach oraz budynek biurowo-hotelowy w Olsztynie, 2) w Spółce Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK": siedziba Spółki w Jeleniej Górze, schronisko Strzecha Akademicka" w Karpaczu, DT PTTK Wilcza" w Karpaczu, 3) w Spółce Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK": Schronisko w Komańczy; Bacówki Pod Honem" w Cisnej; Bacówka i Pod Małą Rawką"; DW PTTK w Wetlinie; Hotel Górski w Wetlinie wraz z przyobiektowym 13

14 campingiem; bar Niedźwiadek" w Ustrzykach Dolnych; Schronisko Kremenaros" w Ustrzykach Górnych; camping w Ustrzykach Górnych, w tym nowo wyremontowany budynek recepcji oraz Hotel Górski w Ustrzykach Górnych, 4) w Spółce Schroniska i Hotele PTTK KARPATY": DW PTTK w Nowym Sączu i Rzymianka" w Krynicy, Bacówka nad Wierchomlą, Zajazd Roztoka" w Rytrze, 5) w Spółce Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK": siedziba Spółki, Hotel Szczecin, restauracja Hotelu Szczecin, 6) w Spółce Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie: DT PTTK Spichlerz" i Murka" w Kazimierzu Dolnym oraz w Puławach; camping nr 36 w Kazimierzu Dolnym, 7) nieruchomości PTTK w Sopocie: camping, tereny dzierżawione (z udziałem Skarbnika ZG), 3. w roku 2008: w Spółce Mazury" PTTK SW w Sorkwitach, Babiętach, Spychowie, Zgonie, Krutyniu, Ukcie, Nowym Moście i Wdzydzach Kiszewskich oraz camping w Pieckach. Analizy, oceny i wnioski z kontroli są szczegółowo opisane w protokołach kontroli, które były na bieżąco do wiadomości i wykorzystania przekazywane Prezesowi, Sekretarzowi Generalnemu i Skarbnikowi ZG oraz Dyrektorowi ZM PTTK DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNO-K WENCYJNO-KONTR ONTROLN OLNA Do GKR w XVI kadencji wpłynęło 58 pism od Komisji Rewizyjnych Oddziałów, jednostek PTTK i członków PTTK. W 2005 roku wpłynęło 14 pism: 1. pięć dotyczyło sytuacji w Oddziale PTTK w Augustowie, m.in. nieprawidłowości w odbywaniu kolejnych zjazdów Oddziału oraz wniosków o zawieszenie wybranego na tych zjazdach ZO w Augustowie. Skargi te były wyjaśniane przez Ryszarda Koziarę wspólnie z Sekretarzem Generalnym ZG. Obaj uczestniczyli w zwoływanych czterech Zjazdach Nadzwyczajnych Oddziału w 2005 i 2006 roku. Na czwartym Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału sprawę zakończono definitywnie wyborem nowych władz, 2. dwie skargi Jerzego Orlińskiego z Raciborza dotyczące Oddziału i nieruchomości w Raciborzu. Sprawy rozpoznawał i wyjaśniał Andrzej Michalik. 3. pismo KRO w Pyskowicach dot. nie zatwierdzenia bilansu ZO za 2004 r. ze względu na nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej oddziału. Andrzej Michalik udzielił stosownej instrukcji. 4. skarga Józefa Rusieckiego na organizację wczasów na Ukrainie przez Oddział Warszawa Mazowsze". Została przekazana Sekretarzowi Generalnemu ZG do wyjaśnienia.

15 5. pismo od kol. Ryszarda Mamenasa z Łodzi wyrażające niezadowolenie z otrzymanej od GKR odpowiedzi na swoją interwencję. GKR przyjęła stanowisko Ryszarda Mamenasa do wiadomości. 6. skarga Prezesa KRO w Gubinie na działalność ZO oraz wniosek o kontrolę Oddziału przez GKR. Sprawę rozpoznawał Ryszard Wulicz, 7. pismo od Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim dot. działalności Bogusława Rusiewicza, początkowo działacza Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, a po konfliktach w tym oddziale działacza Oddziału PTTK w Gubinie, w którym został wybrany prezesem Komisji Rewizyjnej. Szczegółowych wyjaśnień do Starostwa udzieliła na piśmie Maria Balcerzak w uzgodnieniu z Ryszardem Wuliczem, który również badał sprawę w Gubinie, 8. dwie skargi od Józefa Orlińskiego z Zielonej Góry dot. propozycji wprowadzenia zmian w statucie PTTK celem skrócenia kadencji władz koła/klubu PTTK do 2 lat. Józef Orliński z uporem nie przyjmuje wyjaśnienia udzielonego mu w tej sprawie jeszcze w XV kadencji. W 2006 roku do GKR wpłynęło 17 pism: 1. dwie skargi Jerzego Orlińskiego z Raciborza będące kontynuacją wcześniejszej sprawy dotyczącej Oddziału i nieruchomości w Raciborzu. Sprawa po rozpoznaniu przez Andrzeja Michalika i przeanalizowaniu przez GKR została przekazana do GSK PTTK. 2. cztery skargi od prezesa Klubu PTTK Pełzaki" w Szczecinie na werdykt komisji konkursowej na Najlepszy SKKT PTTK" oraz nieprawidłowości popełnionych przez organizatorów tego konkursu. Odpowiedzi udzieliła Maria Balcerzak informując, że sprawę należy przekazać do Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK (SKO PTTK). 3. skarga Zbigniewa Walczaka z Pleszewa na zaniechanie działań przez KRO wobec zgłaszanych nieprawidłowości w działalności ZO w Pleszewie. Sprawę przekazano do rozpoznania Marianowi Chudemu, 4. skarga Ewy Sołowińskiej ze Świnoujścia na działalność Oddziału PTTK Międzyzdroje w sprawach nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Oddziału. Sprawę rozpoznawał wg właściwości Zarząd Główny przy udziale Andrzeja Kudlaszyka, 5. sprawa Oddziału PTTK w Łańcucie dot. jego zobowiązań wobec ZG. Sprawę wyjaśniał Edward Kudelski wiceprezes ZG wspólnie z Tadeuszem Sobieszkiem prezesem GKR, 6. skarga Klubu Znakarzy Oddziału PTTK w Pyskowicach na nieprawidłowości w znakowaniu szlaków turystycznych. Sprawę przekazano do rozpoznania KRO, która nie stwierdziła nieprawidłowości, 7. dwie skargi z Wrocławia: pierwsza dot. Tadeusza Dygały i jego skargi na działalność OKR Oddziału Wrocławskiego PTTK. Sprawę przekazano Kol. Władysławowi Mianowskiemu, a następnie skierowano do rozpoznania przez GSK; druga sprawa dot. konfliktu pomiędzy Klubem Przewodników Turystycznych PTTK 15

16 a Oddziałem Wrocław Fabryczna. Sprawa została dzięki mediacji i właściwej interpretacji przepisów finansowych zakończona, 8. skarga Eugeniusza Wrzesińskiego prezesa ZO w Strzelnie na działalność Skarbnika i Gł. Księgowej Oddziału. Sprawę wyjaśniał Józef Rusiecki, który spowodował, że KRO dokonała w Oddziale kontroli. GKR zainteresowała sytuacją w Oddziale także ZG, 9. skarga Prezesa KRO Szlak Brdy" na brak odpowiedzi ze strony ZG w sprawie udzielenia wyjaśnień dot. ustawy o zamówieniach publicznych i sprawy płacenia składek przez członków honorowych oddziału. Sprawę przekazano wg właściwości Prezesowi ZG, 10. skarga Artura Ponikiewskiego w sprawie braku odpowiedzi ze strony Komisji Ochrony Przyrody ZG (KOP) o nadanie uprawnień społecznego opiekuna przyrody. Sprawę przekazano do wyjaśnienia KOP ZG PTTK. 11. skarga Krystyny Więckowskiej i Jarosława Zwolskiego członków ZO i KRO na bierność ZO i KRO w rozwiązaniu problemów organizacyjnych, lokalowych i majątkowych Oddziału w Częstochowie. Obszernych wyjaśnień i pomocy w sprawie udzieliły Beata Dziduszko i Maria Balcerzak, 12. sprawa dotycząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZO PTTK w Gdyni podniesiona przez KRO. KRO kolejnym pismem wycofała sprawę, ponieważ władze oddziału porozumiały się. W 2007 roku do o GKR wpłynęło 6 pism: 1. skarga Antoniego Trybowskiego działacza Oddziału w Rabce na pracę ZO w Rabce oraz jego prezesa w zakresie prowadzenia prac znakarskich przy zimowych pracach turystycznych. Sprawę tę GKR skierowała do Jana Gorczycy i Andrzeja Michalika, 2. wniosek Danuty Grygo z Augustowa w sprawie likwidacji stanowiska gł. księgowego i zwolnienia jej z pracy przez Prezesa ZO. GKR skierowała sprawę do rozpoznania przez Sekretarza Generalnego ZG, 3. skarga Adama Harkawy z Gorlic na działalność władz Oddziału w Gorlicach. Sprawę rozpoznawał Jan Gorczyca, po czym GKR skierowała ją do wyjaśnienia przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK, 4. Prezesa Oddziału PTTK w Strzelnie o przeprowadzenie kontroli w Oddziale. Po uzyskaniu opinii kol. J. Rusieckiego, który wcześniej badał sprawę działalności Oddziału przyjęto, że sprawę powinien rozpoznać rewident Biura ZG PTTK. Z takim wnioskiem GKR zwróciła się do Sekretarza Generalnego ZG, 5. Wiceprezesa Oddziału Puławskiego PTTK dot. odzyskania należności od Oddziału PTTK w Janowie Lubelskim. GKR skierowała do Oddziału pismo, w którym zaproponowała zwrócenie się w tej sprawie do GSK, 6. w sprawie wzajemnych rozliczeń pomiędzy Oddziałem Łódzkim PTTK a Centrum Fotografii PTTK w Łodzi, pismo do wiadomości GKR, 16

17 W 2008 roku do GKR wpłynęło 9 pism: 1. Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach w sprawie DW PTTK Na Zarabiu" w Myślenicach. Sprawę rozpoznawali Beata Dziduszko i Jan Gorczyca, 2. KRO w Nowym Targu dot. trudnej sytuacji Oddziału. W wyniku działań ZG i Beaty Dziduszko oraz Jana Gorczycy, został powołany Zarząd Tymczasowy, 3. Zdzisława Karpińskiego z Wrocławia na działalność władz Oddziału Wrocławskiego. Sprawę rozpatrywał Ryszard Wulicz, który przedstawił GKR w tej sprawie stosowną notatkę, 4. Edmunda Zaiczka, Członka Honorowego PTTK w sprawie schroniska PTTK na Równicy. GKR skierowała do kol. Edmunda Zaiczka pismo informując, że zwróciła się do Sekretarza Generalnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie w Oddziale Górnośląskim PTTK w Katowicach, który był właścicielem schroniska. ZG przesłał wyjaśnienie dot. tej sprawy wszystkim Członkom Honorowym PTTK, 5. Agnieszki Mazur z Suwałk na działalność dzierżawcy ze Starego Folwarku. GKR przekazała sprawę do wyjaśnienia ZM, który udzielił zarówno GKR jak i adresatce odpowiedzi, 6. od Sekretarza Generalnego ZG dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie schroniska PTTK (materiał opracował Marek Staffa wiceprezes ZG PTTK). Członkowie GKR przekazali swoje uwagi i propozycje rozwiązań ZG, 7. od Sekretarza Generalnego ZG do wiadomości GKR w sprawach związanych z aktualną sytuacją w Oddziale PTTK we Fromborku. GKR zapoznała się ze sprawą. 8. od KRO Oddziału Wrocławskiego PTTK w sprawie kontrolowania przez KRO deklaracji członkowskich Oddziału. Sprawę skierowano do Sekretarza Generalnego z prośbą o wykładnię prawną. 9. Oddziału PTTK w Chorzowie w sprawie sprawozdania finansowego za 2007 r. i uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie. Sprawę rozpatrywali Beata Dziduszko i Andrzej Michalik, W 2009 roku do GKR wpłynęło 11 pism: 1. Zarządu Klubu Przewodników PTTK Na Wyspach" przy Oddziale PTTK w Międzyzdrojach w sprawie naruszenia przez ZO przepisów o przeprowadzeniu w oddziale kampanii sprawozdawczo-wyborczej. GKR skierowała pismo do ZG, 2. p. Janusza Hereźniaka dot. nie realizowania przez Oddział PTTK w Białowieży zawartych z nim przez ZO umów. GKR skierowała pismo do wyjaśnienia przez ZG, 3. Dwa pisma ZO Górnośląskiego w Katowicach dot. sporu z KRO i aktualnej sytuacji w Oddziale. Do rozpoznania spraw GKR upoważniło Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 4. KRO Górnośląskiego w sprawie uniemożliwiania przez ZO wypełniania zadań statutowych przez Komisję. Do rozpoznania i wyjaśnienia poruszanych przez KRO spraw, GKR upoważniła Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 17

18 5. KRO Oddziału Wrocławskiego w sprawie uniemożliwiania przez ZO sprawowania funkcji kontrolnych w Oddziale. GKR postanowiła ponownie w tej sprawie zwrócić się do Prezesa ZG, 6. KRO Górnośląskiego w sprawach dot. funkcjonowania Komisji i komisji rewizyjnych kół/klubów w nowej kadencji oraz dot. kampanii sprawozdawczowyborczej odbytej w Oddziale. Do rozpoznania spraw, GKR upoważniła Edwarda Jabłońskiego, Andrzeja Michalika i Tadeusza Harazina. Odpowiedź GKR na piśmie, 7. Spółki Karpaty wyjaśniające sprawy i uprawnienia Zarządu Spółki. GKR przyjęła wyjaśnienia do wiadomości, 8. KRO GORCE" w Nowym Targu dot. przesłania sprawozdania z działalności za rok 2008 i za kadencję GKR przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 9. prośba Krystyny Małysz do ZO Skarpa" w Toruniu, a do wiadomości GKR, o wynajęcie Stacji Turystycznej (ST) Matlakówka", 10. KRO Oddziału Łódź-Polesie dot. przesłania sprawozdania z działalności za kadencje GKR przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 11. Antoniego Mosingiewicza dot. podejrzenia o podpisywanie pism procesowych GSK. GKR uznała, że rozpoznanie sprawy nie leży w jego kompetencjach i takiej odpowiedzi udzielił adresatowi. Do wiadomości GKR wpłynęły 4 pisma adresowane do GSK i ZG oraz z ZG PTTK do innych podmiotów: 1. z ZG w sprawie projektu zmian w Regulaminie schroniska PTTK, 2. z Oddziału PTTK Ziemia Sanocka" do GSK w sprawie wybierania do władz oddziału, pracowników etatowych oddziału, 3. z ZG do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zgłoszenia na 2009 r. zadań realizowanych z funduszy publicznych przez PTTK, 4. z ZG do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych i stanowiska PTTK w tej sprawie, Ze wszystkimi sprawami GKR była zapoznawana na swoich posiedzeniach i podejmowano decyzje o sposobie ich załatwienia. O wyjaśnienie spraw Oddziałów PTTK, GKR występowała do KRO, bowiem w świetle Statutu PTTK one mogą kontrolować działalność swoich oddziałów oraz do kierownictwa biura ZG, które po zbadaniu skargi udzielało wyjaśnień GKR i jednostkom interweniującym. Skargi na KRO lub będące w kompetencji GKR były badane i wyjaśniane najczęściej przez opiekuna danego województwa z udziałem zainteresowanych stron a opracowane przez nich informacje przekazywano Sekretarzowi Generalnemu ZG. Skargi do wiadomości GKR przekazywano wg. właściwości WSPÓŁPRACA Z KRO GKR by wspomóc pracę KRO na początku kadencji opracowała wzorcowy regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji Rewizyjnej Koła (Klubu) PTTK

19 oraz instrukcję o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK. Materiały te zostały wysłane do komisji rewizyjnych oddziałów i opublikowane na stronie internetowej. Opracowano również wzorcowy plan pracy dla KRO oraz konspekt do spotkań z nimi. GKR PTTK w ramach nadzoru nad komisjami rewizyjnymi oddziałów (Art.38 Statutu) była inicjatorem spotkań z przedstawicielami tych komisji organizowanych w czasie posiedzeń wyjazdowych. W latach GKR PTTK odbyła 12 takich spotkań: r. w Puławach z prezesami KRO woj. lubelskiego. Na 9 zaproszonych uczestniczyło 5 prezesów KRO, r. w Myślenicach i Zakopanem z przedstawicielami ZO i KRO Oddziału. W spotkaniu w Myślenicach uczestniczył skarbnik ZG, a w Zakopanem skarbnik ZG, przedstawiciele ZO Tatrzańskiego" oraz prezes Spółki Karpaty", r. w Starej Dąbrowie z przedstawicielami ZO i KRO województwa mazowieckiego. Na 36 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 15 KRO, r. w Sanoku z prezesami KRO województwa podkarpackiego. Na 14 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 5 KRO, r. w Krakowie z przedstawicielami władz Oddziału Krakowskiego" ZO i KRO, r. w Dobczycach z przedstawicielami władz Oddziału w Dobczycach ZO i KRO, r. w Olsztynie Prezydium GKR i skarbnika ZG z przedstawicielami KRO miasta Olsztyna. Na 3 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 2 KRO, r. w Elblągu Prezydium GKR z udziałem skarbnika ZG PTTK z Zarządem Oddziału i Komisją Rewizyjną Oddziału, r. w Gdańsku Prezydium GKR i skarbnika ZG PTTK z przedstawicielami KRO woj. pomorskiego. Na 8 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 7 KRO. W czasie spotkania dokonano lustracji obiektu PTTK w Sopocie, r. w Toruniu Prezydium GKR z przedstawicielami KRO PTTK miasta Torunia. Na 5 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 3 KRO, r. w Dąbrówce Leśnej k/ Poznania z przedstawicielami KRO i ZO województwa wielkopolskiego. Na 29 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 20 KRO. Dwie KRO udzieliły informacji na piśmie: Konin i Słupca. W spotkaniu uczestniczył prezes ZG oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Odbyło się też osobne spotkanie z działaczami ZO i KRO w Buku r. w Pszczynie z prezesami KRO województwa śląskiego. Na 43 zaproszonych uczestniczyli przedstawiciele 21 KRO. KRO Wędrowiec" z Zabrza przysłała informację na piśmie. Spotkania z komisjami rewizyjnymi oddziałów odbyły się w ośmiu województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. Uczestniczyło w nich 83. przedstawicieli KRO, 19

20 głównie prezesów, na 152 zaproszonych. Trzy KRO przesłały informację na piśmie. W sześciu województwach: mazowieckim, pomorskim, podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim, spotkania były realizowane przy współpracy z jednostkami regionalnymi PTTK. Spotkania z komisjami prowadził prezes GKR. Na wstępie informował o pracy GKR i jej zadaniach wynikających ze statutu PTTK oraz podkreślał rolę KRO w działalności oddziałów i zaznaczał, że KRO nie jest podporządkowana ZO, ale jest równorzędną władzą pełniącą w oddziale funkcje rewizyjno-kontrolne. KRO ocenia bilans ZO i wnioskuje o jego zatwierdzenie lub jego nie przyjęcie, przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym członkom ZO. Następnie zwracał się do przedstawicieli KRO o informacje dotyczące: I. Komisji Rewizyjnej Oddziału: 1. skład KRO, liczba osób, zawody członków; czy były zmiany osobowe 2. częstotliwość zebrań KRO; 3. metody pracy Komisji; 4. podejmowana tematyka; 5. współpraca z ZO; 6. czy KRO jest zapraszana na posiedzenia Zarządu Oddziału i czy ma dostęp do dokumentów, 7. ew. wskazać i określić potrzeby kontaktów KRO z GKR i ZO z ZG. II. Zarządu Oddziału PTTK: 1. stan członków oddziału, opłacalność składek; 2. czy oddział jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3. czy oddział prowadzi działalność gospodarczą, jaką, 4. czy oddział złożył sprawozdania za 2007 r.: finansowe, TK-O do ZG, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Urzędu Skarbowego (US), 5. kondycja finansowa oddziału, 6. czy oddział pobierał pożyczki, kredyty, od kogo, jaki jest stan rozliczeń, 7. ciekawe inicjatywy oddziału, 8. problemy oddziału. Inne pytania dotyczyły zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem oddziałów, odpowiedzi na nie udzielali zwykle prezesi Oddziałów. Wystąpienia przedstawicieli KRO obejmowały bardzo zróżnicowane zagadnienia co jest dowodem różnorodności problemów z jakimi spotykamy się w oddziałach. Wracając jednak do zagadnień-pytań przedstawionych KRO przez GKR można stwierdzić: 1. w skład Komisji Rewizyjnych Oddziałów wchodzi najczęściej 3-5 osób, wyjątek stanowi O/Miejski w Lublinie, gdzie KRO liczy 7 osób. 2. zmiany w czasie kadencji występują sporadycznie a w razie potrzeby przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w PTTK przepisami, 3. w niewielu składach komisji są prawnicy lub ekonomiści i finansiści, 20

21 4. przedstawiciele komisji podkreślali, z małymi wyjątkami, dobrą współpracę z Zarządami Oddziałów, 5. komisje są zapraszane na posiedzenia zarządów i mają dostęp do dokumentów, 6. komisje nie powołują zespołów, 7. częstotliwość spotkań komisji jest różna ale w zasadzie pozwalająca na prowadzanie nadzoru nad działalnością oddziału, 8. wskazywano na potrzebę intensyfikacji kontaktów tak oddziałowych komisji rewizyjnych z GKR, jak i oddziałów z Zarządem Głównym, 9. podkreślana była potrzeba istnienia a nawet wzmocnienia struktur regionalnych, 10. podkreślano brak dostępnych materiałów instruktażowych (vademecum). Spotkania z KRO miały również charakter instruktażowy, bowiem Prezes i członkowie GKR informowali KRO na co powinny zwrócić uwagę w swej pracy i kontroli oraz jak powinna przebiegać kontrola. Zapoznawano ich z bieżącą działalnością GKR, pracami ZG oraz problemami Towarzystwa. Zwracano się do komisji rewizyjnych o nadesłanie uwag do nowelizowanego statutu PTTK. GKR ma świadomość, że kontakty z KRO są niewystarczające, ale obecnie częstsze spotkania są niemożliwe ze względów finansowych. Każde jednak województwo miało z GKR swojego opiekuna do stałej współpracy, który udzielał potrzebnej informacji, pomocy oraz utrzymywał łączność. Członkowie GKR uczestniczyli również w spotkaniach z KRO na terenie Oddziałów lub w czasie zebrań Wojewódzkich Porozumień Oddziałów. 5. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI TOWARZY ARZYSTW STWA Kontynuując sprawdzone i pożyteczne dla Towarzystwa formy współpracy między władzami naczelnymi w XVI kadencji z inicjatywy GKR zorganizowano spotkania władz: ZG, GKR i GSK. W latach odbyło się 6 spotkań władz naczelnych PTTK: w 2006 roku odb dbyły się dwa spotka otkani nia: lutego w Warszawie prezesów władz PTTK, które poświęcone było sprawom sytuacji oddziałów PTTK oraz współpracy władz w XVI kadencji, kwietnia w DT PTTK na Świętej Katarzynie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom statutowym oraz sprawom nadzoru nad majątkiem PTTK. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił potrzebę uszczegółowienia, zinterpretowania lub doprecyzowania 28 zapisów statutowych. w 2007 roku odb dbyły się 2 spotka otkani nia: stycznia w Warszawie prezesów władz naczelnych PTTK, które poświęcone było określeniu zadań w zakresie funkcjonowania oddziałów PTTK; działań dot. spraw majątkowych Towarzystwa; sprawy wizerunku Towarzystwa, a także sprawy pozyskiwania dotacji i innych środków zewnętrznych, w tym unijnych, 21

22 września w SW PTTK w Bachotku z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom realizowanej przez ZG działalności programowej, w tym sprawom komisji, rad i zespołów ZG; sprawom muzeów oraz łączności władz PTTK z oddziałami. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił wnioski wynikające z analizy i oceny przez GKR stanu organizacyjnego i działalności programowej PTTK. w 2008 r.. odb dbyły yły się 2 spotka otkani nia: kwietnia w Warszawie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa, które poświęcone było sprawom prac nad zmianami w Statucie PTTK, przyjęcia koncepcji kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz realizacji uchwał XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawach gospodarczych i prac nad ich aktualizacją, grudnia w Warszawie z udziałem Prezydiów władz Towarzystwa. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek przedstawił ew. zagrożenia przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz organizacji XVII Walnego Zjazdu PTTK, wynikające z działalności oddziałów PTTK. Każde z tych spotkań było merytoryczne i wyjaśniało wiele spraw. Zdaniem GKR okresowe spotkania prezesów władz powinny być kontynuowane dla sprawnego kierowania Towarzystwem oraz wzajemnego przekazywania ocen i informacji dotyczących węzłowych spraw dla Towarzystwa. GKR na swoich posiedzeniach dokonywała analizy stanu organizacyjnego Towarzystwa, komisji, oddziałów, łączności między władzami, oceniała spółki z udziałem PTTK. Uwagi były przekazywane na piśmie lub prezes GKR przekazywał je na posiedzeniach ZG. Większość uwag GKR uwzględniono, a wspólne działania dały pozytywne efekty organizacyjne i ekonomiczne. Współpraca władz naczelnych Towarzystwa polegała również na wzajemnym uczestniczeniu w posiedzeniach. W posiedzeniach ZG uczestniczył prezes GKR oraz wyznaczeni przez niego wiceprezesi. W porządku obrad posiedzeń ZG do końca 2008 r. nie ujmowano informacji o pismach GKR do ZG. W programach posiedzeń GKR uwzględniano informację o bieżących pracach ZG oraz członków GKR o udziale w życiu jednostek terenowych, specjalistycznych i regionalnych PTTK. Przedstawiciele GKR uczestnicząc w posiedzeniach ZG, przedstawiali opinie GKR i zajmowali stanowisko, gdy zachodziła potrzeba, wobec omawianych problemów i zagadnień. Uwagi i wnioski podejmowane przez GKR były przekazywane ZG bezpośrednio w czasie posiedzeń oraz na piśmie na ręce prezesa lub sekretarza generalnego. GKR skierowała do ZG na ręce prezesa i sekretarza generalnego 44 pisma z uwagami, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi różnorodnych problemów Towarzystwa: r. do prezesa ZG kopię pisma od prezesa KRO Szlak Brdy" w Bydgoszczy w sprawie udzielenia przez ZG wyjaśnień dot. ustawy o zamówieniach publicznych płacenia składek przez członków honorowych oddziału. 22

23 r. do prezesa ZG o dokonaniu oceny wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG (jednostkowego i zbiorczego) za 2005 rok, przedkładając jednocześnie ZG wnioski o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych PTTK i sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r r. pismo do sekretarza generalny ZG przekazujące kopię pisma od prezesa ZO PTTK w Strzelnie w sprawie działalności Skarbnika i Gł. Księgowej Oddziału i podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Jednocześnie GKR poinformowała ZG, że wystąpiła do KRO Oddziału w Strzelnie z prośbą o spowodowanie kontroli w Oddziale, r. do prezesa ZG przekazujące do wiadomości i wykorzystania: 1) Protokół z kontroli ZM przeprowadzonej przez GKR w dniach września 2006, 2) Uwagi i wnioski wynikające z kontroli, 3) Ocenę realizacji uchwały budżetowej ZG za 7 miesięcy 2006 r r. do sekretarza generalnego ZG przekazano do rozpoznania wg właściwości skargę od byłej księgowej ZO PTTK w Augustowie informując, że kopię tej skargi przesłano do KRO Oddziału w Augustowie z prośbą o rozpoznanie sprawy, r. do prezesa ZG dot. systemu Voyager", do prezesa ZG dot. stanowiska GKR w sprawie powołania CTW, r. do sekretarza generalnego ZG kopię pisma dot. Oddziału PTTK w Strzelnie wraz z sugestią wysłania do Oddziału rewidenta ZG PTTK, r. do prezesa ZG dot. przesłania informacji w sprawie realizacji uchwał XVI Walnego Zjazdu w sprawie rozwoju gospodarczego PTTK i wspierania działalności gospodarczej Oddziałów PTTK, r. do prezesa ZG w sprawie rozliczania przez COTG dotacji na znakowanie szlaków turystycznych z sugestią przekazywania dotacji bezpośrednio do oddziałów PTTK, z pominięciem COTG, r. do prezesa ZG dot. oceny Spółki STA Wierchy PTTK", r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2006 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Mazury" w Olsztynie oraz protokół z kontroli spółki, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" w Sanoku oraz protokół z kontroli spółki, r. do sekretarza generalnego ZG o przekazanie materiałów dot. realizacji budżetu ZG PTTK za I półrocze oraz działalności obiektów PTTK za lata będących w zarządzie spółek, r. do sekretarza generalnego ZG o przekazanie informacji o stanie majątkowym oddziałów PTTK, 23

24 r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki OZGT PTTK" w Lublinie oraz protokół z kontroli spółki, r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK" w Jeleniej Górze oraz protokół z kontroli spółki r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Spółki ZZGT PTTK" w Szczecinie oraz protokół z kontroli spółki r. do prezesa ZG przekazano uwagi i wnioski dotyczące analizy sprawozdań TK-O składanych do ZG przez Oddziały r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2007 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych r. do prezesa ZG w sprawie działań PTTK na rzecz osób niepełnosprawnych r. do prezesa ZG dot. wyników rekontroli w Spółce z o.o. Lubelskie Hotele" r. do prezesa ZG w sprawie funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego r. do prezesa ZG sprawie przekazania uwag do pozyskiwania przez ZG środków zewnętrznych na realizację zadań PTTK r. do prezesa ZG dot. sprawozdawczości oddziałów r. do sekretarza generalnego ZG dot. wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie schroniska na Równicy i udzielenia odpowiedzi kol. E. Zaiczkowi r. do prezesa ZG w sprawie rekontroli Spółki Mazury PTTK" r. do prezesa ZG dot. przekazania uwag i wniosków z kontroli ZM PTTK r. - do prezesa ZG w sprawie nieruchomości w Sopocie r. do ZG w sprawie wprowadzenia do regulaminów konkursów o dotacje zapisów, że tylko oddziały które złożyły sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, otrzymają dotacje, r. do ZG w sprawie konieczności uregulowania zapisów w księgach wieczystych nieruchomości PTTK r. do prezesa ZG sprawie działalności Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej oraz Komisji Akademickiej, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG: Imprez na Orientację, Opieki nad Zabytkami, Narciarskiej oraz Muzeów PTTK, r. do prezesa ZG w sprawie kontroli Spółki PTTK Karpaty" w Nowym Sączu, r. do prezesa ZG w sprawie gospodarki PTTK w 2009 r., w tym: budżetu ZG, planu inwestycji, modernizacji i remontów majątku nieruchomego PTTK, 24

25 r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG Kolarskiej i Motorowej, r. do prezesa ZG przekazano do rozpoznania wg właściwości skargę KRO Wrocławskiego PTTK na działalność Zarządu tego Oddziału r. do prezesa ZG w sprawie wykonania uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych ZG za 2008 r.. GKR przekazała wnioski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KOP ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KTP; ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KHiT ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji KK ZG, r. do prezesa ZG w sprawie działalności Komisji ZG: KTK, KTŻ, KDP i CTW. Ponadto GKR skierowała r. do przewodniczącego Zespołu Statutowego Komitetu Organizacyjnego XVII Walnego Zjazdu PTTK pismo, w którym przekazała uwagi szczegółowe i ogólne do projektu zmian w Statucie PTTK. W posiedzeniach GKR brali udział w zależności od omawianego tematu prezes ZG i wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik, główny księgowy, dyrektor Zarządu Majątkiem oraz pracownicy biura. Skarbnik przedstawiał koncepcje gospodarcze Towarzystwa; zagadnienia dotyczące zarządzania majątkiem; pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym unijnych, a także wyjaśniał sprawy dotyczące finansów Towarzystwa. Uczestniczył w 11 posiedzeniach GKR, a także posiedzeniach kontrolnych ( Mazury, Elbląg, Gdańsk, Sopot). Członkowie ZG i pracownicy Biura ZG biorąc udział w posiedzeniach GKR udzielali informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, a stanowiących przedmiot zainteresowania i oceny. Przy omawianiu działalności poszczególnych komisji, rad i zespołów ZG uczestniczyli ich przewodniczący lub osoby upoważnione, a przy omawianiu działalności spółek prezesi ich zarządów i członkowie Rad Nadzorczych. Poszczególni członkowie GKR w czasie kadencji brali udział w pracach różnych zespołów ZG: 1. prezes Tadeusz Sobieszek: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK i Komitet Naukowo-Organizacyjny VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego PTTK, 2. wiceprezes Beata Dziduszko: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół ekonomiczno-finansowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK 3. wiceprezes Jan Gorczyca: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół ekonomiczno-finansowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 4. wiceprezes Edward Jabłoński: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTK, zespół statutowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 5. Maria Balcerzak: Komitet Organizacyjny XVII WZ PTTTK, Komitet Organizacyjny Obchodów 90 lecia szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, 25

26 6. Marian Chudy: zespół programowy Komitetu Organizacyjnego XVII WZ PTTK, 7. Ryszard Koziara: zespół statutowy XVII WZ PTTK, 8. Andrzej Michalik: zespół statutowy XVII WZ PTTK, współpracował z Zarządem Głównym w organizowaniu szkoleń dla pracowników oddziałów w zakresie nowych przepisów księgowo-finansowo-podatkowych. Poza tym członkowie GKR uczestniczyli w różnych imprezach Oddziałów PTTK, a w 2009 r. brali także udział w następujących Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK województw: 1. prezes Tadeusz Sobiesze: podkarpackiego (18.04.),lubelskiego (10.05.), wielkopolskiego (16.05.), mazowieckiego (20.06.), małopolskiego (21.06.), śląskiego (27.06.), 2. wiceprezes Beata Dziduszko: podkarpackiego (18.04.), 3. wiceprezes Jan Gorczyca: małopolskiego (21.06.), śląskiego (27.06.), 4. członek GKR Jan Bogucki: pomorskiego (9.05.), warmińsko-mazurskiego (20.06.), 5. członek GKR Marian Chudy: wielkopolskiego (16.05.), 6. członek GKR Tadeusz Harazin: śląskiego (27.06.), 7. członek GKR Bogdan Komorowski: świętokrzyskiego (18.04.), mazowieckiego (20.06.) 8. członek GKR Ryszard Koziara: podlaskiego (31.05), 9. członek GKR Władysław Mianowski: dolnośląskiego (9.05.), 10.członek GKR Andrzej Michalik: śląskiego (27.06.), 11. członek GKR Józef Rusiecki: kujawsko-pomorskiego (18.04.), 12.członek GKR Ryszard Wulicz: dolnośląskiego (9.05.). Prezesi Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego również w miarę możliwości uczestniczyli wzajemnie w swoich posiedzeniach. Zdaniem GKR współpraca władz naczelnych w XVI kadencji była dobra. III.. OCENA DZIAŁALNOŚCI TOWARZY ARZYSTW STWA* 1.. STAN ORGANIZACYJN CYJNY Na koniec 2008 roku liczba członków naszego Towarzystwa z opłaconą składką wynosiła osób tj. o 1817 (2,9%) mniej niż na koniec grudnia 2004 roku. Zaniedbanie opłacalności składek powoduje utratę członkostwa dopiero po upływie roku (art.16 ust. 1 pkt 2 statutu) stąd w ewidencji oddziałów na koniec 2008 roku było członków. W kolejnych latach w Towarzystwie było członków z opłaconą składką: , *) GKR nie dysponowała sprawozdaniem ZG PTTK przed opracowaniem swojego, stąd też mogą pojawić się rozbieżności, które mamy nadzieję nie będą miały wpływu na końcowe interpretacje i wnioski. 26

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ XVIII WALNY ZJAZD PTTK SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół ISBN 978-83-7005-541-7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Załącznik do uchwały GKR nr 1/XVII/2009 z dnia 18.12.2009 r. Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1 Główna Komisja Rewizyjna PTTK, zwana w skrócie GKR stanowi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2012 kwoty w złotych

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2012 kwoty w złotych PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2012 kwoty w złotych Zał. nr 8 Dział Wyszczególnienie Plan 2012 I. Wydatki na działalność programową 3 198 180,00 1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą 9 000,00

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011 PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011 Zał. nr 8 kwoty w złotych Dział Wyszczególnienie Plan 2011 I. Wydatki na działalność programową 2 667 100,00 1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą 9 000,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

Regulamin Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu Regulamin Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy uchwalony na podstawie 21 pkt 3. Statutu Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zarządu. Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zarządu. Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie zwany dalej Zarządem Oddziału. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy - 1 - OD D Z I A Ł PI E N I Ń S K I PTT K W SZ C Z A W N I C Y RO K Z A Ł O Ż E N I A 1893 Regulamin Zarządu Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r.

Kalendarz imprez centralnych i spotkań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 1 stycznia 30 czerwca 2008 (aktualizacja 14.02.2008r. Data Nazwa przedsięwzięcia Miejsce, godzina 5.01 7.01 11.01 17.01 18.01 Jubileusz 10-lecia Oddziału w Żarnowie Spotkanie Noworoczne aktywu turystycznego Jubileuszowe Posiedzenie KTP z okazji 55-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNEG0 SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

GŁÓWNEG0 SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE GŁÓWNEG0 SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO z XVI kadencji 2005-2009 Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

REGULAMIN KOMISJI DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK załącznik do uchwały ZG PTTK nr 240/XVII/2011 REGULAMIN KOMISJI DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, zwana dalej KDP ZG PTTK jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 1/2008 Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK z dnia 13 marca 2008. w sprawie zmian w Regulaminie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy Oddziale

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK W ROKU 2010

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK W ROKU 2010 PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK W ROKU 2010 Zał. nr 8 Dział Wyszczególnienie Plan 2010 kwoty w złotych I. Wydatki na działalność programową 2 748 090,00 1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą 9 000,00

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZEWODNICKIEJ ZG PTTK I KRAJOWEGO SAMORZĄDU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK NA LATA

PLAN PRACY KOMISJI PRZEWODNICKIEJ ZG PTTK I KRAJOWEGO SAMORZĄDU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK NA LATA Załącznik do Uchwały nr 194/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 roku PLAN PRACY KOMISJI PRZEWODNICKIEJ ZG PTTK I KRAJOWEGO SAMORZĄDU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK NA LATA 2011 2014

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 I. Obecna Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 21 listopada 2009 r. W

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJIĘ REWIZYJNĄ W DNIU 06.04.2017r. Szanowni Delegaci

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie 29 pkt. 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Na podstawie 29 pkt. 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/440/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia STATUT K LUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W MIELCU R o z d z i a ł I Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia mogą tworzyć swoje oddziały terenowe (zwane też kołami), w przepisach określane jako terenowe jednostki organizacyjne.

Stowarzyszenia mogą tworzyć swoje oddziały terenowe (zwane też kołami), w przepisach określane jako terenowe jednostki organizacyjne. Oddział organizacji co to jest i jak się je zakłada? Stowarzyszenia mogą tworzyć swoje oddziały terenowe (zwane też kołami), w przepisach określane jako terenowe jednostki organizacyjne. Warto zastanowić

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich MALTA w Poznaniu. 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województw:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO I. Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego. Nazwa te będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie: Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO (aktualizacja 10.03.2011 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Skorzewo, w

Bardziej szczegółowo