BSI wykład 3. Proxy, protokoły,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BSI wykład 3. Proxy, protokoły,"

Transkrypt

1 BSI wykład 3 Proxy, protokoły,

2 Serwer pośredniczący (PROXY) Anonimowość w sieci? Poprzez serwer pośredniczący łączymy się z siecią za pomocą specjalnego oprogramowania Serwery pośredniczące mają za zadanie przyśpieszyć proces ładowania się stron www, poprzez trzymanie ich w pamięci.

3 Rodzaje Proxy high anonymous (całkowicie anonimowe) serwer odbierający nie otrzymuje informacji, że korzystamy z serwera proxy, ale nie ma naszego IP anonymous (anonimowe) - serwer odbierający otrzymuje informację, że korzystamy z serwera proxy, ale nie ma naszego IP transparent (przezroczyste) - nasz adres IP jest jawny; szybciej ładujemy strony

4 Inne zalety Proxy blokowanie niebezpiecznych skryptów blokowanie niechcianych reklam możliwość zarządzania cookies Czyli pewne zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkownika ALE: wiele stron nie dopuszcza serwerów proxy (anonimowość)

5 Listy dostępu (Access Control List - ACL) ACL pozwala ruterowi na decyzję, czy pozwolić wejść i/lub wyjść pakietowi w oparciu o podane kryteria. Jest konfigurowana w trybie globalnym (numery IP), ale stosowana jest na danym interfejsie; PAKIETY SĄ FILTROWANE Filtracja rozpoczyna się od góry listy. Po trafieniu, zostaje podjęta przepisana akcja i dalsze przetwarzanie ACL zostaje dla danego pakietu przerwane.

6 ACL - standardowe Na podstawie numeru IP (wyłącznie) podejmowana jest akcja: PERMIT (pozwalaj) lub DENY (odmawiaj) Standardowo, jeżeli nie nastąpi dopasowanie, ostatnia linijka (dla pozostałych) jest DENY

7 Inne funkcje ACL Ograniczenie uaktualnień przesyłanych przez protokoły tras rutingu Definiowanie przynależności pakietów do odpowiednich kolejek (mechanizmy QoS) Kontrolowanie dostępu do linii ssh itp.

8 ACL rozszerzona c.d. Oprócz IP można również uwzględniać źródło i/lub przeznaczenie pakietu (ale wtedy trzeba wejść wyżej niż do warstwy transportu) Np. pozwalaj lub nie na używanie telnet, FTP, interaktywne przeglądanie stron

9 Listy dostępu (ACL) Przygotowanych list na danym ruterze może być dużo. Każda musi mieć swój unikalny numer lub nazwę Zakres numeracji dla list standardowych: 1-99 oraz Zakres numeracji dla list rozszerzonych : oraz

10 Numeracja list dla innych systemów i protokołów RouterA(config)#access-list? <1-99> IP standard access list < > IP extended access list < > Protocol type-code access list < > DECnet access list < > XNS standard access list < > XNS extended access list < > Appletalk access list < > 48-bit MAC address access list < > IPX standard access list < > IPX extended access list < > IPX SAP access list < > Extended 48-bit MAC address access list < > IPX summary address access list

11 ACL c.d. Może istnieć tylko jedna lista na interfejs, na protokół lub na kierunek (np. jedna ACL na IP przychodzące i jedna na wychodzące). Musi być zainstalowana. Każda lista musi mieć przynajmniej jedną komendę permit, inaczej byłoby to zamknięcie interfejsu (jako default wszystkie pozostałe IP są odrzucane) Gdy przypisana lista dostępu jest pusta przepuszczany jest cały ruch

12 Schemat blokowy ACL START TAK NIE NIE Udzielić dostępu NIE Zgodność wzorca Koniec listy TAK TAK PERMIT DENY KONIEC

13 Model TCP/IP - protokoły 5. Application layer (DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, DNS Domain Name Service, FTP File Transfer Protocol, TELNET, SSH Secure Shell Encryption ) 4. Transport layer (TCP Transport Control Protocol, UDP User Datagram Protocol, IGMP Internet Group Management Protocol, ICMP Internet Control Message Protocol (also v. 6), ) 3. Network/Internet Layer (IPv4, IPv.6, OSPF Open Shortest Path First, ARP Address Resolution Protocol, ) 2. Data link layer (Token Ring, Ethernet, GPRS General Packet Radio Service, ) 1. Physical layer

14 ACL standardowe sięgają tylko do zawartości protokołu IP (warstwa sieci) Funkcje IP: Source routing Operacje routingu Loose and strict routing Opcja zapisywania trasy (Route-Recording Option) Opcja zapisywania czasu (Timestamp Option) w milisekundach, wg Greenwitch Moduł ICMP (Internet Control Message Protocol )

15 IP Datagram nagłówka VERSION (4) HEADER LENGTH (4) TYPE OF SERVICE (8) TOTAL LENGTH (16) FLAGS (3) FRAGMENT OFFSET (13) TIME TO LIVE (8) PROTOCOL (8)

16 c.d. HEADER CHECKSUM (16) SOURCE ADDRESS (32) DESTINATION ADDRESS (32) OPTIONS AND PADDING (Variable) DATA (Variable)

17 Struktura pakietu IP po 32 bity Bity 0-3 wersja IP 4-7 długość nagłówka 8-15 typ usługi (Type of Service) całkowita długość pakietu + (0-15) numer ID + (16-18) Flagi + (19-31) Offset (przesunięcie)

18 c.d. ++ (0-7) TTL czas życia pakietu ++ (8-15) protokół warstwy wyższej ++ (16-31) Suma kontrolna nagłówka +++ (0-31) adres źródłowy IP ++++(0-31) adres docelowy IP +++++(0-18) opcje (19-31) uzupełnienie Od 192 bitu - dane

19 Długość nagłówka Pole zawiera 4 bity; ilość 32-bitowych słów składających się na nagłówek. Typowo nagłówek zawiera 20 bajtów, więc wartość w polu zazwyczaj wynosi 5 (0101)

20 TOS (Type of Service) Ustalanie priorytetu i klasy usługi (pierwsze 2 bity dają rodzaj usługi np. ssh, ftp; 1 w trzecim bicie to prosba o opóźnienie, w czwartym żądanie zwiększenia przepływności, w 5 tzw bit niezawodności żądanie zwiększenia jakości, dwa ostatnie zależnie od operatora; nie są ustandaryzowane)

21 Całkowita długość pakietu 16 bitów pozwala na ustawienie wielkości maksymalnej na bajtów Wszystkie bramki w sieci globalnej muszą dać sobie radę przynajmniej z 576 bajtów Minimalna długość pakietu: 20 bajtów (czyli typowa długość nagłówka) ID Potrzebny do fragmentacji i defragmentacji (pozwala odbiorcy zidentyfikować, skąd pochodzi fragment)

22 Flagi Wskazują, czy wolno dzielić fragment, a jeżeli tak ostatni bit mówi, czy to jest ostatni fragment pakietu; Offset pokazuje numer fragmentu (od 0 w górę) Time to live - TTL Liczba (8 bitów) zostaje zmniejszana przy przejściu przez każdy router. Po osiągnięciu 0 pakiet nie jest dalej przekazywany zapobiega to nieskończonemu błąkaniu się pakietów po sieci

23 Protokół warstwy wyższej Na przykład: TCP to wartość 6 ICMP to 1 UDP to 17 OSI transport layer - 20

24 Główne usługi IP Source routing (protokół warstwy wyższej [ULP] może dać listę kolejnych adresów IP aż do końcowego skoku) Routing operations decyzje co do soku zgodnie z listą lub tabelą dostępnych bramek (statycznych lub dynamicznych); obliczanie drogi najkrótszej Informację o niedostępności może przesłać ICMP, IP nie ma takich mechanizmów

25 Główne usługi IP c.d. Loose and strict routing Loose dopóki da się, wykorzystana jest source list, jeżeli nie ma możliwości, droga i najbliższy skok wykonywany jest zgodnie z innymi algorytmami Strict tylko zgodnie z source list, jeżeli nie to wcale

26 Główne usługi IP c.d. Route-Recording Option tak, jak source routing, ale z zapisywaniem ścieżki Timestamp Option każdy moduł IP daje swój czas z dokładnością do milisekund, wg czasu Greenvich ICMP module (internet control message protocol) BO IP JEST BEZPOŁĄCZENIOWY (CONECTIONLESS) I NIE MA ŻADNYCH MECHANIZMÓW KONTROLI

27 Aby obsłużyć listy rozszerzone Pakiet musi wejść do warstwy transportu (ponad IP). Jest tam protokół TCP (obsługuje nie tylko IP) TCP odpowiada za realizację wirtualnego kanału (end-to-end), niezawodność, pełen duplex, komunikaty ACK i NACK itd. Daje możliwość ustalenia priorytetów i poziomu bezpieczeństwa

28 Segment TCP (PDU) 32 bits H E A D E R P A R T Source port (16) Destination port (16) Data offset (4) Sequence number (32) Acknowledgment number (32) Reserv ed (6) U A P R S F R C S S Y I G K H T N N Window (16) Checksum (16) Urgent Pointer (16) Options (Variable) Padding DATA (Variable)

29 Source port & Destination port identyfikuje programy z wyższej warstwy (aplikacji), które uzywają połączenia TCP Sequence number numer kolejny pierwszego bajtu w polu danych użytkownika (specyfikuje położenie strumienia bajtów) W ramach zarządzania połączeniem podaje initial send sequence (ISS) numer, który ma być użyty jako następna numeracja danych użytkownika

30 Acknowledgment number ustawiany jest na wartość, która potwierdza ostatnie otrzymane dane (wszystkie bajty do bieżącego minus jeden) Data offset pole, które podaje ilość 32- bitowych słów w nagłówku TCP; określa, gdzie zaczyna się pole danych Reserved field zawiera 6 bitów, które najczęściej są ustawione na 0 (zarezerwowane)

31 Flagi URG wskazuje, że wskaźnik (urgent pointer) jest znaczący ACK wskazuje, czy pole potwierdzenia (acknowledgment ) jest znaczące PSH wskazuje, że moduł wymaga ręcznej obsługi (przycisku) RST wskazuje, że połączenie musi zostać zresetowane

32 Flagi c.d. SYN wskazuje, że numery kolejne muszą być zsynchronizowane FIN wskazuje, że wysyłający nie ma już danych do wysłania (rodzaj EOT)

33 Window ustawione na wartość wskazującą ilość bajtów, które odbiornik chce przyjmować Checksum zawiera 16-bitowe uzupełnienie 1 (uwzględnia nagłówek i dane) Urgent pointer wskazuje bajt z pilnymi danymi.

34 Options pole umożliwia rozwój protokołu TCP; 3 opcje: 0: koniec listy opcji 1: żadnej operacji 2: maksymalny rozmiar segmentu Padding pole uzupełniaj ce; główka Padding pole uzupełniające; główka TCP musi być parzysta wielokrotnością 32 bitów.

35 Format UDP 32 bits SOURCE PORT DESTINATION PORT LENGTH CHECKSUM DATA Source Port: port aplikacji wysyłającej (pole opcjonalne). Jeżeli nie jest używane wypełnione zerami

36 Destination Port: identyfikuje port na hoście przeznaczenia Length identyfikuje długość datagramu użytkownika, włącznie z główka i danymi (wartość minimalna 8 X 8 bitów) Checksum 16-bitów

37 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Znajduje się w warstwie aplikacji Został opublikowany jako standard w roku 1993 (RFC 2131); DHCPv6 opisany w RFC 3315 jest integralną częścią opisu IPv6 Protokół komunikacyjny - umożliwia uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych (adres IP hosta, bramy sieciowej, DNS, maski podsieci )

38 Protokół DHCP opisuje trzy techniki przydzielania adresów IP: Ręczne Automatyczne Dynamiczne

39 Przydzielanie ręczne Prawo do pracy w sieci mają tylko komputery zarejestrowane wcześniej przez obsługę systemu. Przydzielanie oparte jest na tablicy Przydzielanie oparte jest na tablicy adresów MAC i ich odpowiednich adresów IP (tworzonej przez administratora serwera DHCP).

40 Przydzielanie automatyczne Przydzielanie, gdzie wolne adresy IP (z zakresu ustalonego przez administratora) są przydzielane kolejnym zgłaszającym się po nie klientom na cały czas podłączenia.

41 Przydzielanie dynamiczne Administrator sieci nadaje zakres adresów IP do rozdzielenia, (zwykle mniejszy niż ilość klientów). Po starcie systemu klienci automatycznie pobierają swoje adresy ale tylko na pewien czas. (potem z tego samego adresu może skorzystać następny klient) Taka konfiguracja powoduje, że zwykły użytkownik ma ułatwioną pracę z siecią

42 Niektóre serwery DHCP dodatkowo przydzielają każdemu klientowi własny adres DNS, przekazywany na serwer nazw protokołem zgodnym ze specyfikacją RFC 2136

43 TCP Slow Start Procedura wolnego startu oznacza, że w protokole TCP przy rozpoczęciu sesji (nawiązaniu lub wznowieniu) stacja wysyła (lub ponownie wysyła) bardzo mało pakietów. Stopniowo prędkość jest zwiększana, jeżeli pakiety są dostarczane bez odrzucania. ALE: jeżeli wiele strumieni TCP równocześnie rozpoczyna (i przyspiesza) transmisję, ruch w sieci załamuje się gwałtownie (kształt piły)

44 Cykl ruchu wznoszenie do nasycenia i załamanie

45 Główna przyczyna kiedy kolejka w interfejsie jest pełna, ruter nie ma wyboru odrzuca pakiety - TAIL DROP

46 Tail drop nadchodzące do kolejki pakiety zostają odrzucane TCP dokona retransmisji odrzuconych pakietów, (ale, np., UDP nie) Najczęstsza konfiguracja kolejki, gdzie na pewno występuje to zjawisko: FIFO (firstin, first-out); ale inne algorytmy kolejkowania też mogą go doświadczać (przy priorytecie można początkowo zamiast odrzucania przenosić pakiety do kolejek o niższych priorytetach )

47 Weighted Fair Queuing (WFQ) Ważone uczciwe kolejkowanie dynamicznie wykrywa poszczególne strumienie od różnych aplikacji i automatycznie nimi zarządza ( ważone pozwala na nadanie oddzielnym kolejkom różnych priorytetów) W algorytmie WFQ strumienie nazywane są konwersacjami (conversations). Pojedyncza rozmowa to np. sesja Telnet, transfer FTP transfer, transmisja strony itp.

48 WFQ zarządza wieloma kolejkami, jedna dla danej rozmowy; sortuje nadchodzące pakiety do kolejek w oparciu o aplikację WFQ ujawnia swój algorytm działania w momencie pojawienia się zatoru w wychodzącym łączu fair-queue ustawia WFQ, no fair-queue zakazuje i ustawia strategię kolejkowania na FIFO W niektórych interfejsach konfiguruje się WFQ jako podstawowe kolejkowanie; należy więc sprawdzić interfejs komendą: show runningconfig

49 Oddzielne kolejki dla każdej konwersacji Marek Anna Jacek Marek Router wykrywa WWW Video Telnet FTP czat Anny Dla WFQ (weighed) różne prędkości opróżniania kolejek, dla FQ (fair queing) jednakowe (po kolei)

50 Fair Queuing Versus FIFO FIFO Fair Queuing 2,D,C,B,A,1 2,D,C,B,A,1 2,1 Classifier 2,D,C,B,A,1 Telnet Queue D,C,B,A,2,1 FTP Queue

51 Jeżeli pakiety 1 i 2 są małymi pakietami w porównaniu do wielkich pakietów od A do D, wtedy opróżnianie jednakowej ilości bajtów z każdej kolejki po kolei oznacza, że wiele małych pakietów może wyjść jednocześnie z oddzielnej kolejki, podczas gdy wychodzi jeden duży Nawet, jeżeli priorytet kolejki z dużymi pakietami jest wyższy (i duże pakiety wysyłane są z większą prędkością), to nie wpływa to znacząco na kolejki z pakietami krótkimi, które są obsługiwane.

52 fair-queue Taka komenda ustawia maksymalną liczbę kolejek na 128 oraz 64 jako maksymalna liczba pakietów mieszczaca się w jednej kolejce ważenie i priorytet dają WFQ WFQ sprawdza priorytet (the IP precedence value) pakietu, aby obliczyć wagę (weight ) i określić jak szybko pakiet będzie opuszczał swoją kolejkę.

53 Random Early Detection (RED) RED odrzuca pakiety losowo, w oparciu o ilość pakietów już znajdujących się w danej kolejce interfejsu; odrzucanie staje się bardziej intensywne wraz z zapełnianiem się kolejki. Gdy kolejka zostaje zapełniona odrzucane są wszystkie nadchodzące pakiety (tail drop) RED pozwala uniknąć kształtu zębów piły (the sawtooth pattern) spowodowanego TCP Slow Start

54 Dlaczego walczymy z the sawtooth pattern : Wykorzystanie łącza nie wynosi 100% a całkowita transmisja nie osiąga prędkości optymalnych Prędkość transmisji wciąż się zmienia (start wolno szybciej stop); Przepływność nie jest maksymalna Trudne jest rozpoznanie, planowanie, aktualizacja sieci

55 Procedura RED przedstawiana jest graficznie jako wolniejsze dolewanie płynu do lejka, gdy zaczyna się zapełniać

56 WRED Weighted RED Kombinacja RED oraz poziomu pierwszeństwa (IP precedence): aplikacje o wysokim priorytecie doświadczają odrzucania bardzo rzadko, odrzucanie zaczyna się od kolejek o najniższych priorytetach.

57 Committed Access Rate (CAR) Algorytm podawania wielkości przepływu pozwala na kontrolę przepływności do lub z danego interfejsu (również np. poprzez ograniczenie prędkości, prowadzenie polityki cenowej itp.) CAR może zostać użyty dla danego źródła lub aplikacji Ruch, który przewyższa podany próg, może zostać odrzucony, lub przeklasyfikowany (do niższego priorytetu)

58 Polityka prędkości Należy zdefiniować progi Konfiguracja wskazuje na progi (thresholds), przy których podejmowane są konkretne działania

59 Działania, które można zdefiniować przy przekraczaniu progu: DROP odrzuć pakiet TRANSMIT transmituj pakiet CONTINUE idź do następnego progu prędkości na liście SET PRECEDENCE & TRANSMIT ustaw pierwszeństwo pakietu na daną wartość i transmituj go SET PRECEDENCE & CONTINUE ustaw pierwszeństwo pakietu na daną wartość a potem idź do następnego progu prędkości na liście

60 Aby zdefiniować limit prędkości, należy podać 3 liczby: Average rate (bps) wszystkie przepływności poniżej są zgodne z warunkiem (conform). Ruch powyżej może zostać przerywany; definiowany jest jako przekraczający (exceed) Normal burst size (bajty) wartość w bajtach (przedział tolerancji), po przekroczeniu jej router rozpoczyna procedurę przewidzianą w (exceed action) w stosunku do niektórych pakietów

61 Excess burst size (bajty) wartość w bajtach (przedział tolerancji), po przekroczeniu jej router rozpoczyna procedurę przewidzianą w (exceed action) w stosunku do wszystkich pakietów Je eli warto ustawiona jest na zero nie Jeżeli wartość ustawiona jest na zero nie ma przedziałów tolerancji ; procedura exceed rozpoczyna się z przekroczeniem prędkości średniej.

62 Ruch pomiędzy the normal burst size oraz the excess burst size odrzucany jest losowo (podobnie do RED), co pomaga zapobiegać całkowitemu zatkaniu się i osiągnięciu the excess burst size Działanie exceed może zostać skonfigurowane jako Działanie exceed mo e zosta skonfigurowane jako odrzucenie (drop), lub przeklasyfikowanie do niższego priorytetu

63 Przykład konfiguracji: Przychodzący ruch z FTP na host Hssi0/0/0 jest ograniczony na 240 kbps przepływności, z tolerancją (burst) 32 kb. Interface Hss0/0/0 rate-limit input access-group conform-action transmit exceed-action drop Albo: output Albo: exceed-action set-prectransmit

64 Definicja wielu polityk (Multiple Rate Policies) dla jednego interfejsu Interface Hss0/0/0 rate-limit input access-group conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group conform-action set-prec-transmit 4 exceed-action set-prectransmit 0 rate-limit input conform-action transmit exceed-action drop! access-list 101 permit tcp any any eq ftp-data access-list 102 permit tcp any any eq www

65 Mechanizmy kontrolne w TCP dla zapobiegania przeciążeniom Opisane w RFC 5681 (rok 2009) Slow start Congestion avoidance Fast retransmit Fast recovery

66 Wolny start i unikanie przeciążeń Algorytmy wolnego startu i unikania przeciążeń MUSZĄ być zastosowane przez wysyłającego w TCP, aby kontrolować ilość pozostających danych wstawianych do sieci.

67 Zmienne sterujące Congestion window cwnd limit po stronie wysyłającego wskazujący na ilość danych, które może wysłać do sieci przed otrzymaniem ACK Receiver s advertised window rwnd limit po stronie odbierającego wskazujący na maksymalną ilość pozostających u niego danych Transmisję danych kontroluje wartość mniejsza Slow start treshold sstresh wskazuje czy o transmisji decyduje algorytm wolnego startu (cwnd < ssthresh), czy zapobiegania przeciążeniom (cwnd > ssthresh)

68 Kontrola transmisji Dokładne algorytmy obliczania wartości zmiennych podane są w normie (RFC 5681) Wartości te zależą od warunków Wartości te zależą od warunków transmisji, czasu czekania na ACK, itd. (przeliczane są na bieżąco )

69 Szybka retransmisja/ szybkie odzyskiwanie Odbiornik TCP POWINIEN przesłać natychmiast duplicate ACK, gdy otrzyma segment nie-po-kolei. POWINIEN również przesłać natychmiast ACK, gdy całkowicie lub częściowo zapełni mu się luka w kolejności. Na podstawie ilości i kolejności tych potwierdzeń nadawca TCP stosuje algorytm szybkiej retransmisji.

70 Kontrola transmisji Dokładne algorytmy zastosowania fast retransmit/fast recovery podane są w normie (RFC 5681) Algorytmy te zależą od warunków Algorytmy te zależą od warunków transmisji, ilości potwierdzeń z duplikatem, czasu czekania na ACK bez duplikatu, itd. (wartości przeliczane są na bieżąco )

71 Bezpieczeństwo wobec kontroli przeciążeń TCP zmniejszy szybkość wysyłania przy pojawianiu się duplikowanych potwierdzeń oraz upłynięciu czasu czekania na potwierdzenie przy retransmisji pole do działania dla ataku powodującego przeciążenie sieci powtórnymi pakietami

72 Podsumowanie Podyskutujmy o mobilnych danych i mobilnych urządzeniach i ich bezpieczeństwie (oraz bezpieczeństwie użytkowania) Co chcemy chronić? Jakie ryzyko niosą niejednakowe technologie i media? Jakie są najważniejsze atrybuty bezpieczeństwa i czy zawsze takie same?

73 Zagrożenia dla organizacji Utrata danych Ujawnienie danych niepowołanym osobom (lub upublicznienie) Strata finansowa Strata zaufania Szkoda dla reputacji

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer Przewodowe sieci dostępu do Internetu - model OSI Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY)

Bardziej szczegółowo

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer Sieci dostępu do Internetu wykład 1 Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY) Możliwość zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa transportowa 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa transportowa dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie umożliwia jednoczesną komunikację poprzez sieć wielu aplikacjom uruchomionym

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Czym jest ICMP? Protokół ICMP jest protokołem działającym w warstwie sieciowej i stanowi integralną część protokołu internetowego IP, a raczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 5 Temat ćwiczenia: Badanie protokołów rodziny TCP/IP 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Sieci komputerowe Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Zadania warstwy transportu Zapewnienie niezawodności Dostarczanie danych do odpowiedniej aplikacji w warstwie aplikacji (multipleksacja)

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa sieciowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Datagram w Intersieci (IP) Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych dr inż. Jerzy Domżał Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji 10 października

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Protokół komunikacyjny zapewniający niezawodność przesyłania danych w sieci IP Gwarantuje: Przyporządkowanie danych do konkretnego połączenia Dotarcie danych

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół TCP

Sieci Komputerowe Protokół TCP Sieci Komputerowe Protokół TCP Transmission Control Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół TCP Transmisja

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP 5.1 Wstęp Protokół ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) to protokół internetowych komunikatów sterujących. Jest nierozerwalnie związany z inkapsulującym

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Sieci komputerowe Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2012 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VI Jesień 2012 1 / 24 Historia 1 Komputery mainframe P. Daniluk (Wydział Fizyki)

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 5 Podstawowe zadania warstwy transportowej Segmentacja danych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół IPv4.

Bardziej szczegółowo

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z:

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Protokoły Protokół IP III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Adresu źródłowego Adresu docelowego W sieciach opartych o Ethernet protokół

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/D.4

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa Sieci komputerowe Podsumowanie DHCP Serwer DHCP moŝe przyznawać adresy IP według adresu MAC klienta waŝne dla stacji wymagającego stałego IP np. ze względu na rejestrację w DNS Klient moŝe pominąć komunikat

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2010/11 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

iptables/netfilter co to takiego?

iptables/netfilter co to takiego? iptables/netfilter co to takiego? Jądro Linuksa iptables netfilter Netfilter ogólny szkielet operacji na pakietach zaimplementowany w jądrze Linuksa (od 2.4.x) Iptables narzędzie do manipulacji regułami

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Z a r z ą d z a n i e S y s t e m a m i T e l e i n f o r m a t y c z n y m i Prowadzący: dr inż. Tomasz Malinowski PROJEKT Wykonał: Marek Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Filtrowanie ruchu w sieci

Filtrowanie ruchu w sieci Filtrowanie ruchu w sieci dr inż. Jerzy Domżał Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Telekomunikacji 5 grudnia 2016 r. dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Literka.pl Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe Data dodania: 2010-06-07 09:32:06 Autor: Marcin Kowalczyk Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Warstwowy model komunikacji sieciowej Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo