Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. SUWAŁKI , ul. Piaskowa 5 Okres ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Budynek administracyjno-socjalny ,42 2 Budynek administracyjny-laboratorium ,19 3 Wiata magazynowo-garażowa ,15 4 Urządzenia gr.4 /węzeł cieplny, szafa chłodnicza? ,37 5 Centrala telefoniczna HICOM 6 267,14 6 Sprzęt analityczno-pomiarowy elektroniczny 7 Kserokopiarka , ,00 5 Sprzęt komputerowy ,53 6 Pozostały sprzęt biurowy/wyposażenie/ ,53 7 Środki obrotowe (odczynniki, szkło...) ,00 8 Mienie osobiste pracowników 32 osoby po 1000, 00 zł ,00 Wg wartości rzeczywistej RAZEM: ,38 2. BIAŁYSTOK , ul. Ciołkowskiego 2/3 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg UWAGI księgowej wartości brutto z podatkiem VAT 1 Budynek admistracyjno- laboratoryjny ,89

2 2 Budynek laboratorium WIOŚ Szkody w sieci przesyłowej CO wewnątrz i na ,26 zewnątrz budynku 3 Garaże 4 Parkingi i podjazdy przy budynkach 5 Ogrodzenie budynku laboratorium 6 Sprzęt komputerowy stacjonarny , , , ,26 8 Wyposażenie ,86 9 Środki trwałe analityczne, pomiarowe, ,48 badawcze gr. 8 7 Środki obrotowe (odczynniki, szkło ,00 laboratoryjne itd.) 8 Mienie osobiste pracowników 73 osoby ,00 Wg wartości rzeczywistej po 1000,00 zł 9 Gotówka w schowku ogniotrwałym 2 000,00 RAZEM: ,17 3.ŁOMŻA , ul. Akademicka 20 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg UWAGI księgowej wartości brutto z podatkiem VAT 1 Budynek laboratoryjny nr 1 1/3 części ,50 2 Garaże samochodowe 4/17 części ,72 3 Budynek pomocniczy ,00 4 Węzeł cieplny ,23 5 Ogrodzenie zewnętrzne 395,90 6 Środki trwałe -analityczne, pomiarowe, badawcze, komputerowe gr , Środki trwałe analityczne, pomiarowe, badawcze, komputerowe gr ,66

3 7 Wyposażenie ,79 8 Środki obrotowe (odczynniki, szkło laboratoryjne ,00 itd.) 9 Mienie osobiste pracowników- 33 osoby po ,00 Wg wartości 1000,00 zł rzeczywistej RAZEM: ,91 4. SUWAŁKI , ul. Pułaskiego 73 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1. Kontener z wyposażeniem ,16 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 3 Datalogger CS MK ,46 RAZEM: ,07 5. ŁOMŻA , ul. Sikorskiego 48/96 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 2 Analizator SO2 M100E ,56 3 Analizator NOx M200E ,12 4 Datalogger CS MK ,46 5 Pobornik LVS pyłu PM2, ,37 6 Kontener blaszany ,16 RAZEM: ,12 6. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Waszyngtona 16, teren Przedszkola Samorządowego nr 52 Okres ubezpieczenia:

4 Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,52 4 Analizator tlenków azotu ,80 5 Analizator tlenku węgla ,92 6 Aspirator do poboru prób benzenu ,70 7 Miernik pyłu zwieszonego do poziomu PM 2,5 - BAM ,00 8 Pyłomierz niskoprzepływowy PM2,5-LVS ,72 9 Zestaw meteorologiczny 7 180,92 10 UPS Ever Eco 600,00 11 Kontener z wyposażeniem ,65 RAZEM: ,43 7. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła podmiejskiego BIAŁYSTOK , ul. 27 Lipca 80, teren Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczego Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,50 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,80 6 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80

5 7 Zestaw meteorologiczny ,72 8 UPS Ever Eco 599,99 9 Kontener z wyposażeniem ,22 RAZEM: ,23 8.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła wiejskiego BORSUKOWINA teren szkółki gospodarczej obok miejscowości Świdziałówka gm. Krynki na terenie będącym własnością Nadleśnictwa w Krynkach z siedzibą w Poczopku gm. Szudziałowo Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator tlenku siarki ,68 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,38 7 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 8 Zestaw meteorologiczny ,72 9 Kontener z wyposażeniem ,10 RAZEM: ,88 9.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Warszawska 75A,teren żłobka przy ul. Warszawskiej 75A Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Automatyczny miernik pyłu zwieszonego PM ,28 2 Datalogger ,26 3 Pobornik niskoprzesłowy PM2,5-LVS Mikro PNS ,58 4 Kontener z wyposażeniem ,90

6 RAZEM: , Ubezpieczenie aparatury badawczo-analitycznej/ jako odrębna polisa/ Zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia wg. księgowej wartości brutto wraz z podatkiem VAT Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 1. Przedmiot ubezpieczenia a. Spektrometr ICP MS ,10 zł b. Analizator węgla organicznego ,80 zł c. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,45 zł d. Modernizacja mikroskopu odwróconego ,23 zł Suwałki, ul. Piaskowa 5 e. Chromatograf cieczowy ,42 zł f. Analizator węgla organicznego ,81 zł g. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,42 zł Łomża, ul. Akademicka 20 h. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,45 zł II. ZAKRES UBEZPIECZENIA Określony poniżej zakres jest wymaganym przez zamawiającego. Szkody powstałe w wyniku: 1. ZAKRES PODSTAWOWY - P pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 2. POZOSTAŁE ŻYWIOŁY - PŻ huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Dym rozumiany jako - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.

7 Szkody spowodowane przez śnieg szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. 3. POWÓDŹ szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 4. SZKODY WODNO - KANALIZACYJNE - szkody powstałe wskutek bezpośredniego i pośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem, w sieci należącej do ubezpieczającego (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty naprawy uszkodzonych instalacji wraz z kosztami poszukiwania miejsca awarii. 5. PRZEPIĘCIA - szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację należy przedstawić z limitem na przepięcia 50% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia. III. WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z włączeniem graffiti z podlimitem 5 000,00 zł 2. Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. 3. Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) 4. Klauzula aktów terroryzmu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 1.zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grypy przestępcze, 2.przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy. 3.limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,- zł 5. Klauzula o nieodbudowywaniu majątku - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Znosi się obowiązek odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia. 6. Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia

8 Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia stanowiący górną granicę odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 zł. 7. Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia stanowiący górną granicę odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 zł. 8. Klauzula szkód zalaniowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność do ustalonego limitu na szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub, gdy podstawa, na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 9. Klauzula pokrycia kosztów identyfikacji miejsc przecieku z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel w granicach ustalonego limitu ponad sumę ubezpieczenia pokrywa udokumentowane koszty związane z identyfikacją miejsc przecieku w ubezpieczonych obiektach, nawet wówczas jeżeli zakres umowy nie obejmuje ryzyka będącego przyczyną przecieku. Ubezpieczony w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie możliwość w tym zakresie do skorzystania z profesjonalnej firmy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia stanowi górna granicę odpowiedzialności. 10. Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia przy szkodzie częściowej będzie automatycznie odtwarzana do poprzedniej wartości w momencie wypłaty odszkodowania, pod warunkiem odbudowy lub odkupienia uszkodzonego mienia. Dodatkowa składka zostanie naliczona proporcjonalnie do wzrostu sumy ubezpieczenia i okresu udzielonej ochrony. Automatyczne odtworzenie sumy ubezpieczenia nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. 11. Klauzula wypłaty zaliczki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Jeżeli zgłoszona szkoda nie jest kwestionowana przez Ubezpieczyciela, to na wniosek Ubezpieczonego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę w

9 wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę. 12. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym majątku wskutek burzy, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, śniegu i lodu, trzęsienia ziemi, powodzi, zapadnięcia się lub osuwania ziemi w ciągu następujących po sobie 48 godzin, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego określonego w polisie. 13. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli w brzmieniu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, leżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 14. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 15. Klauzula dotycząca ewentualnych zmian uregulowań prawnych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczeniem będzie objęte mienie, którego właścicielem stanie się Ubezpieczający na podstawie zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych organizacyjnych lub administracyjnych zaistniałych w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczeń, z uwzględnieniem Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. Składka za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej i będzie płatna w terminie najbliższej raty. 16. Ubezpieczeniem będzie objęte mienie należące do Ubezpieczającego, administrowane lub użytkowane przez Ubezpieczającego, również w przypadku zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych, administracyjnych lub organizacyjnych. Przyjęcie niniejszej klauzuli będzie skutkowało wystawieniem aneksu do umowy ubezpieczenia potwierdzającego stan faktyczny po zaistniałej zmianie. 17. Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel rezygnuje z roszczeń regresowych wobec pracowników Ubezpieczającego. Określenie pracownicy odnosi się także do okresowych pracowników najemnych. Powyższe ustalenia nie odnoszą się do szkód powstałych w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa osób

10 trzecich lub ich przedstawicieli oraz szkód będących wynikiem umyślnego działania innych osób działających na rzecz osób trzecich. 18. Niestosowanie zasady proporcji z tytułu niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. 19. Przyjęcie ryzyka wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 20. Klauzula likwidacyjna z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, albo do sumy ubezpieczenia ustalonej w inny sposób, w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego, wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia 21.Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art k.c.) 22. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 23. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

11 24. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 25.Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 26. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki 27. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 28. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 29. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 30. Klauzula robót budowlano montażowych: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 1)przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia,

12 2)przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty ,- zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie ,- zł, a pojedynczego kontraktu ,- zł - realizacja drobnych robót budowlano montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, - drobne roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 31. Klauzula przechowywania mienia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, lub podstawie niższej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. 32. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. 33. Ryzyko przepięcia limit 50% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia we wszystkich miejscach ubezpieczenia. 34. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 35. Klauzula zakresu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, zakres ubezpieczenia opisany w niniejszym wniosku jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Ubezpieczyciela jest szerszy od proponowanego we wniosku to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej 36. Franszyza integralna nie ma 37. Franszyza redukcyjna - nie ma 38. Udział własny nie ma 39. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty

13 odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania. 40. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 41. Klauzula przeniesienia mienia - zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. 42. Klauzula zniszczenie przez obiekty sąsiadujące - ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy itp. Limit odpowiedzialności: ,00 zł. 43. Klauzula uderzenia pojazdu własnego - odpowiedzialnością objęte są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 1. SUWAŁKI , ul. Piaskowa 5 Okres ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Środki trwałe ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 2. BIAŁYSTOK , ul. Ciołkowskiego 2/3

14 3. Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Środki trwałe ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Gotówka od kradzieży z włamaniem 5 000,00 4 Gotówka od rabunku w lokalu 5 000,00 5 Gotówka od rabunku podczas transportu na terenie Białegostoku 5 000,00 6 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 3. ŁOMŻA , ul. Akademicka 20 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Sprzęt analityczny, mierzący, kontrolujący, optyczny, środki obrotowe ,00 2 Środki trwałe ,00 3 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 4. SUWAŁKI , ul Puławskiego 73 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1. Kontener z wyposażeniem ,16

15 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 3 Datalogger CS MK ,46 4 Koszty naprawy zabezpieczeń 1 000,00 RAZEM: ,07 Zabezpieczenia: analizator zapylenia znajduje się w kontenerze blaszanym zamykanym drzwiami blaszanymi zamykanymi na zamek. 5. ŁOMŻA , ul. Sikorskiego 48/96 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 2 Analizator SO2 M100E ,56 3 Analizator NOx M200E ,12 4 Datalogger CS MK ,46 5 Pobornik LVS pyłu PM2, ,37 6 Kontener z wyposażeniem ,16 7 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,12 Zabezpieczenia: sprzęt znajduje się w kontenerze blaszanym zamykanym na zamek. 6.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Waszyngtona 16, teren Przedszkola Samorządowego nr 52 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,52

16 4 Analizator tlenków azotu ,80 5 Analizator tlenku węgla ,92 6 Aspirator do poboru prób benzenu ,70 7 Miernik pyłu zwieszonego do poziomu PM 2,5 - BAM ,00 8 Pyłomierz niskoprzepływowy PM2,5-LVS ,72 9 Zestaw meteorologiczny 7 180,92 10 Kontener wraz z wyposażenim ,65 10 UPS Ever Eco 600,00 11 Koszy naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,43 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. 7.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła podmiejskiego BIAŁYSTOK , ul. 27 Lipca 80, teren Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczeg Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,50 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,80 6 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 7 Zestaw meteorologiczny ,72 8 UPS Ever Eco 599,99 9 Kontener z wyposażeniem ,22 10 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00

17 RAZEM: ,23 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. 8. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła wiejskiego BORSUKOWINA teren szkółki gospodarczej obok miejscowości Świdziałówka gm. Krynki na terenie będącym własnością Nadleśnictwa w Krynkach z siedzibą w Poczopku gm. Szudziałowo Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator tlenku siarki ,68 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,38 7 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 8 Zestaw meteorologiczny ,72 9 Kontener wraz z wyposażeniem ,10 10 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,88 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. Teren posesji na której znajduje się stacja jest ogrodzony siatką drucianą. Na tej samej posesji znajduje się również magazyn sprzętu i chemikali oraz basen wody służący celom szkółki leśnej. Najbliższe zabudowania znajdują się około 800 metrów. 9.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego Warszawska 75A,teren żłobka przy ul. Warszawskiej 75A BIAŁYSTOK , ul. Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Automatyczny miernik pyłu zwieszonego PM ,28 2 Datalogger ,26

18 3 Pobornik niskoprzesłowy PM2,5-LVS Mikro PNS ,58 4 Kontener z wyposażeniem ,90 5 Koszty naprawy zbezpieczeń 1 000,00 RAZEM: ,02 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: 10. Ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpieczeń z sumą ubezpieczenia 5000,00 zł. 11. Ubezpieczenie kradzieży zwykłej z sumą ubezpieczenia 5 000,00 zł. II. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla urządzeń i wyposażenia), cena zakupu (dla środków obrotowych) bez podatku VAT; wartość nominalna (dla środków pieniężnych). III. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia; łączna suma ubezpieczenia na wszystkie miejsca ubezpieczenia bez stosowania podli mitów IV. Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczane ryzyka szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: a. utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, b. zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem wg. podanych niżej definicji. Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie c. kradzieży zwykłej - bez włamania V. Warunki szczegółowe 1. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniową o ryzyko wandalizmu / zgodnie z podaną definicją /do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych, urządzeń i wyposażenia. 2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji /zgodnie z podaną definicją/, do 100 % sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych, urządzeń i wyposażenia. W tym ryzyko graffiti z limitem odpowiedzialności 5 000,00 zł 3. Klauzula likwidacyjna z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, albo do sumy ubezpieczenia ustalonej w inny sposób, w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego, wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia 4. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 5. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:

19 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 6. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 7. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 8. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki. 9. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 10. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 11. Termin zgłaszania szkody do ubezpieczyciela 2 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu 12. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. 13. Franszyza integralna nie ma 14. Franszyza redukcyjna nie ma 15. Udział własny nie ma.

20 16. Klauzula zakresu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, zakres ubezpieczenia opisany w niniejszym wniosku jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Ubezpieczyciela jest szerszy od proponowanego we wniosku to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej 17. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania. 18. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 19. Klauzula przeniesienia mienia - zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. C. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. Przedmiot ubezpieczenia: oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice przeszklone oraz szyby okienne i drzwiowe, okładziny w miejscach ubezpieczenia II. Zakres ubezpieczenia: Stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. III. Suma ubezpieczenia ,00 zł IV. System ubezpieczenia: systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy ubezpieczenia. V. Okres ubezpieczenia VI. Warunki szczegółowe 1. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym

21 2. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 3. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 5. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki. 6. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 7. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 8. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 9. Franszyza redukcyjna nie ma 10. Udział własny nie ma 11. Franszyza integralna nie ma 12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania.

22 13. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILEJ Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia II. Rodzaj prowadzonej działalności 1. PKD 75 11Z poprzednio; Z - aktualne Administracja publiczna 2. Miejsce prowadzenie działalności: teren RP III. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności określonej w przepisach prawnych / zgodnie z rodzajem i zakresem działania/ oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia wraz z OC za szkody osobowe i rzeczowe powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a także szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej rozszerzona o: 1. Następstwa szkód wywołanych awariami urządzeń wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, z podlimitem ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, 2. OC pracodawcy za wypadki przy pracy na terenie RP z podlimitem ,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 3. OC za szkody w nieruchomościach osób trzecich, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy leasingu itp. użytkowania z podlimitem ,00- zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 4. OC za szkody w ruchomościach osób trzecich, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy leasingu itp. z podlimitem ,00- zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 5. OC za szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okienne i drzwiowe - z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 6. Szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej rozumianej jako rzeczywiste straty oraz utracone korzyści poniesione przez osobę fizyczną nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej - z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

23 IV. Okres ubezpieczenia V. Warunki szczegółowe 1. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 2. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 3. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 4. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki 5. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku 6. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 7. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 8. Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody 9. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych 1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ. Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ. Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Szczegółowy opis zamówienia 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia Liczba Wspólnot Mieszkaniowych: 67 Liczba

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 2...... Wykonawca ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki z art.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami ZAŁĄCZNIK B. 1. 1. Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk na VI piętrze B. dozór całodobowy fizyczny + monitoring budynku, C. monitoring ppoż., hydranty zgodne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski............ a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką ZAŁĄCZNIK C. 1. OPIS JEDNOSTEK. 1. Punkt Pośrednictwa Pracy, ul. Sobieskiego 10 83-110 Tczew własność PWK OHP konstrukcja murowana, dach kryty dachówką ceramiczną monitoring ppoż., hydranty zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo