Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?"

Transkrypt

1 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Zer Hrm Siemes Siemes jest pełi zgży glbly prgrm Zer Hrm Culture. Bzą prgrmu jest przekie firmy, że szelkie ypdki pry są mżlie d uikięi. Idyidulie rz zespł dpidmy z zpeieie kżdemu priki bezpiezyh rukó pry. Ztem ieustie dsklimy iedzę i prktykę tej dziedziie.

2 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Werer Siemes ( ) Pzątki Siemes zzęły się d młej pri iżyierskiej Berliie. Obeie Siemes jest jedą z jiększyh, międzyrdyh rgizji. N ieie istieje ieiele przedsiębirst, które mgą pszzyi się tk bgtą histrią, spektkulrym rzjem i lizymi sukesmi. Nieml d pzątku seg istiei firm Siemes był be Plse. Już 1853 r., gdy rsski rząd zleił utrzeie liii telegrfizej z Wrszy ż d griy pruskiej, Werer Siemes przybył d szeg krju. Te przemysłie, ylz, piier przemysłu elektrtehizeg Niemzeh był zrtym z 14 dziei pńst Siemesó. W iągu seg żyi prł m.i. metdę glizeg złei i srebrzei, dkrył zsdę dymelektryzą i ykrzystł ją, budują prądię, zjmł się gimi seleymi, prł i drżył tehlgię prdukji i ukłdi dleksiężyh kbli pddyh i pdziemyh. Wspólie z Fruzem Mrtiem ylzł metdę ytpu stli zą metdą Siemes-Mrti. Głóym bszrem ziteresń Werer Siemes był jedk przesyłie ifrmji dległ. Z są różrdą dziłl i siągięi trzymł 1888 r. tytuł szlheki i pr d ddi tytułu "v" przed ziskiem.

3 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Histri Siemes Plse Histri Siemes Plse rzpzy się rku Zle ózs budę liii telegrfizej Berli-Wrsz-Petersburg, Werer Siemes, dpiedzily z budę ej liii, przybył d Plski reliz sje prekursrskie jk e zsy zdi. Piersze przedstiielst firmy złż 1879 rku Wrszie, prdzą sprzedż i istlję systemó ietleiyh. Kleje lt t kres ielu przemi, zró dl krju, jk i dl firmy. Rzój lklyh struktur, plityk gspdrz pńst plskieg i zmiee reli ekmize yzzły kleje etpy rz bszry szej dziłli. Rk 1991 przyiósł e zmiy 1 mr pstł firm Siemes Sp. z.., pełią fukję krdyująą dl grupy firm reprezetująyh Siemes Plse. Osttie die dekdy t lt itesyeg rzju dziłli i ksztłti się izeruku firmy ryku plskim, zs itegrji spółek i usmdzielii się brż. Klikij tutj, by diedzie się ięej.

4 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Strtegi Siemes Plse Nsze rti dpiedzil, dskł i i są filrmi dziłń Siemes. Strmy się spełi jyższe stdrdy etyze i ymgi pre. Dążymy d jk jyższej jki feryh prduktó i usług. Chemy rzij i drż ie tehlgie. Ide zróżeg rzju spłezeg, ekmizeg i eklgizeg jest pdstą dziłń pdejmyh przez Siemes. Chemy, by sze rziązi stiły zł yzim spółzeseg it: zmim demgrfizym, glblizji, urbizji rz zmim klimtyzym. Nsz ptejł relizujemy rmh ztereh sektró: Eergy, Helthre, Idustry rz Ifrstruture & Cities. Klikij bk, by bejrze film

5 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Osiągięi Siemes Plse Siemes jk piier ustliu stdrdó tehlgizyh różyh dziedzih przemysłu i ifrstruktury jest itegrlą zęią plskiej gspdrki. Jestemy bei prktyzie kżdym bszrze żyi, sze ie prdukty służą ih użytkikm łym krju. Siemes ie szzędzi ysiłkó ppriiu jki żyi i prmiu tehlgii, które zpeiją efektye ykrzystie zsbó turlyh i zmiejszeie skżei rdisk. Deiją t si kliei, zeg jlepszym ptierdzeiem są ybre relizje. Klikij tutj, by diedzie się ięej.

6 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Ngrd Siemes i Ngrd Artystyz Siemes Nsz ielleti be plskim ryku t róież kty spółpr ze rdiskmi ukymi i rtystyzymi rku rmh przumiei z Plitehiką Wrszską rzie fudujemy Ngrdę Siemes. Ngrd przyz jest utrm prjektó bdzyh ziązyh z dziłimi szej firmy. Kkurs ieszy się tk dużą remą i ziteresiem, że zstł pszerzy i beie jest dresy tkże d bsletó uzeli plitehizyh, którzy mgą się zgłsz d kkursu jlepszą prę dyplmą lub iżyierską z bszru utmtyki. Współprujemy tkże z Plską Akdemią Nuk. Uzestizymy przyziu Ngrdy Wydziłu IV Nuk Tehizyh PAN dl jybitiejszyh prjektó bdzyh i jzdliejszyh ukó. Siemes spier tkże młdyh rtystó rku przyzjemy Ngrdę Artystyzą Siemes e spółpry z Akdemią Sztuk Piękyh Wrszie. W te spsób prgiemy spier utletyh tóró ih pierszyh krkh rtystyzej drdze. Wszk ie tylk uką i bizesem spłezeńst stją! Klikij tutj, by diedzie się ięej.

7 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Siemes brzmi dumie Klikij bk, by bejrze film. Diesz się, że priy łym ieie zują dumę prują Siemesie.

8 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Wltrit prizy Siemesie Siemes spier prize prjekty ltrikie, relize p t by pmg spłezim lklym e spółpry z rgizjmi -prfit. Nsi priy ykrzystują sje didzeie zde rzez iyh rzijją przy tym i dzielą się simi psjmi i tletmi. Siemes spier te dziłi pprzez rdki fise, pm rzezą rz ykrzystie prfesjlyh rzędzi kmuikyh i rgizyh.

9 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Akty itegrj Akty sprt ppri ie tylk ił, dskle pmg przezyięż yzi, róież zde. W Siemesie sprt zjmuje szzególe miejse. Zplei żeglrze rzie trkie regt Siemes Slig Cup bez zględu pgdę lzą Puhr Prezes. Zleikm brdziej lądyh dziłń prpujemy turiej piłki żej. Jeli kt he regulrie pr d sim iłem, zprszmy d krzysti z szej sli sprtej. Klikij bk by bejrze zdjęi z szyh sprtyh ydrzeń.

10 C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp, pząszy d elstyzyh i różrdyh idzeń prizyh pry ispirująym tzeiu. p il Dkąd idziemy? Siemes jk lider ielu brżh gspdrzyh ie tylk prgie utrzym sją pzyję, le dąży też d teg, by stle dskli się e szystkih bszrh. Wyzzmy sbie e ele, e kieruki rzju, ketrują się dziłih rzju strtegizyh bszró: jestemy strtegizym prterem ielu głęzi plskiej gspdrki. Nieustie zbgmy sze prtfli zróże, przze rdisku rziązi. Wykrzystują ptejł Siemes trzymy ie tehlgie dstse d ptrzeb kliet. Zzylimy jk piier elektrtehiki. Dzi jestemy piierem dziedziie efektyej eergetyki, iteligetyh rziązń ifrstrukturlyh, prduktyi przemysłu rz rziązń dstępej, sperslizej pieki zdrtej.

11 Wygrdzie i beefity Tje zgżie i yiki pry grdze są Siemesie ie tylk pieiężie, le ddtk trzymujesz szerki hlrz beefitó. Wygrdzeie i premie Ddtke di le Ziżki dl prikó Ply ke Ohr żyi i zdri Smhdy służbe Dfisie d żyiei Zkłdy Fudusz Śidzeń Sjlyh Krpr Krt Kredyt Siemes feruje Ci kkurey pkiet ygrdzei pdsteg i zmieeg, który pdleg yklizemu przeglądi. Wygrdzmy szyh prikó deiją dpiedi siąge yiki, tkże idmie zrządzją ih kkureią ryku. Pres Zrządzi przez Cele umżlii i zhę Cię d płyi yiki i kieruki rzju szej rgizji. Mją zględzie Tój dbrst, pgdzeie żyi zdeg z sbistym, Siemes dje Ci kilk ddtkyh di rku e skzyh termih, które są dl Ciebie ddtkymi, płtymi dimi lymi d pry. Jk prik Siemes msz dstęp d trkej ferty ziżek prdukty i usługi firm spółprująyh z Siemesem. Więej ifrmji zjdziesz Dzile SCM. Siemes prgie zhęi Cię d byi spółłiielem firmy i trzymyi z t krzyi psti dyidedy i kji ddtkyh. Z kżde 3 zkupie przez Ciebie kje trzymsz 1 ddtką d Siemes. Siemes fisuje Tój pdsty pkiet ubezpiezei żyie rz pieki medyzej. Mżesz też krzystyh rukh rzszerzy tę hrę sih jbliższyh. W zleżi d rli, którą pełisz rgizji, Siemes mże udstępi Ci smhód służby. Msz ózs pr ykrzysty tkie ut tkże d eló prytyh. Zsdy przyzi smhdó służbyh zjdziesz Dzile SCM. Kżdeg di Siemes dfisuje Tój psiłek pry. Db pzim usług dstrzy przez firmę terigą. Strz Ci miejse d spóleg sptki przy biedzie. Siemes jk prd db dilg ze simi prikmi. Ti reprezeti, któryh ybiersz gólfirmym głsiu, spółdeydują pdzile budżetu Zkłdeg Fuduszu Śidzeń Sjlyh rz dzrują spsób, jki ydtke są jeg zsby. Siemes feruje Ci krprą krtę kredytą Amex, którą mżesz pł ydtki firme le też sje pryte tereie łeg it. Kszt prdzei dl Ciebie rhuku i płty z krtę łi psi firm. Ifrmje temt krty Amex zjdziesz Dzile SCM. Klikij piżej, by prói Prud t be Siemes

12 Pżądy prd Mrk Siemes d lt jest symblem jki i slidi. N łym ieie Siemesie pruje pd prikó. W Plse e szystkih firmh leżąyh d Grupy jest s pd Zleży m pzyskiu sób, któryh umiejęti i zgżie będą dl Siemes źródłem rzju i dsklei. Jestemy przeki, że dl utletyh ludzi Siemes jest pżądym prdą. Nsze rti Nsz mrk Spsrujemy kulturę i ukę Wltrit Prizy Chemy iedzie, sądziie - Glble Bdie Zgżi Pzim zgżi szyh prikó jest pdstą sukesu bizeseg, dlteg kżdeg rku Siemes rgizuje Glble Bdie Zgżi. N pdstie jeg yikó pdejmuje iijtyy, które spriją, że Siemes stje się jeszze lepszym miejsem pry. Ty też eź udził bdiu i pdziel się sją piią. Pr prikó Siemes pdpisł Międzyrdą Umę Rmą z Cetrlą Rdą Zkłdą Siemes AG rz Glblym Ziązkiem Prikó - IdustriAll Glbl Ui, której frmlie ptierdz przestrzegie pr prizyh. Prktyk przestrzegi tyh pr fukjuje szej firmie d lt i jest yrzem trski Siemes dilg ze simi prikmi. Wierzymy, że hrmije rdisk pry, szująe rti i pr prize przyzyi się d szeg sukesu. piedzil, Dskł i I stią pdstę sukesu Siemes d pd 160 lt. Te rti są szym drgskzem pdejmiu deyzji, trzeiu strtegii bizesej i szej dzieej pry. Mrk Siemes jest fudmetem szeg bizesu i iedzym elemetem szeg izeruku. Pd Mrką Siemes pstje tysiąe iyh prduktó, usług, rziązń. Kjrzy się z jkią i ieszy się zufiem szyh klietó. W Siemesie stimy sbie z el przyzyiie się d rzju spłezi lklej pprzez dpiedzile i idme iijtyy bszrze kultury i uki rz iesiei pmy dl rdisk ymgjąyh szej ugi i spri. Wielu z s jest ktyymi ltriuszmi, dziłjąymi rmh Prgrmu Wltritu Prizeg. Firm spier sze dziłi fisują jieksze prjekty, które relizujemy przy spółpry z rgizjmi pzrządymi. Klikij piżej, by prói Prud t be Siemes

13 Dbmy Ciebie Siemes db Tje zdrie, bezpiezeńst i dbre smpzuie rz hri rdisk turle. T są kestie, którym Siemes jest łkiie ddy. Zer Hrm Siemes Siemes jest pełi zgży glbly prgrm Zer Hrm Siemes, który jest prty przekiu, że szystkie ypdki ziąze z prą są d uikięi. Czujemy się dpiedzili, jk firm i jk jedstki, z zpeieie bezpiezyh rukó pry Siemesie. Chemy stle się dskli i ppri sze siągięi dziedziie bezpiezeńst pry. Zrządzie Zdriem Zdrie i dbre smpzuie pdują, że mżemy lepiej rdzi sbie z szą dzieą prą, zerp z iej stysfkję i zyski siłę d dziłi. Dlteg Siemes strz dl s elstyzy system pry spmgjąy s zhiu rógi między prą żyiem prytym. Mmy dstęp d prytej pieki zdrtej, krt złkskih klubh sprtyh rz szkleń z zkresu prfilktyki zdrtej. Klikij piżej, by prói Prud t be Siemes

14 Rzój zdy Rzój zdy kżdeg z s jest dl Siemes isttą kestią. Pprzez ustlie m eló, eę ih relizji, ifrmję zrtą, łązeie szeg ygrdzi z yikmi, rzój szyh umiejęti, plie sukesji rz rekrutję Siemes dąży d budi kultury zrietej yskie yiki. Zrządzie yikmi pry - PMP (Perfrme Mgemet Press) Rz d rku łej rgizji Siemes dby się pres ey rzej, który jest zęią presu PMP i służy d zrządzi Timi yikmi pry rz Tim rzjem zdym. Otrzymujesz ózs eę sjej łrzej pry. Pres PMP łązy ele rgizji z Timi idyidulymi elmi tk, by zpei relizję strtegii bizesej. Szklei Siemes rzumie i spier ptrzebę iągłeg rzju zdeg. Msz szerkie mżlii pząszy d rzju umiejęti iterperslyh i zdyh d rzju iedzy eksperkiej i tehizej. Mżlii kriery Skl dziłli Siemes spri, że tutj kżdy mże zleź dl siebie. Nieiele iyh rgizji zferuje Ci tk szerkie mżlii. Tje didzeie jest kluzem d szeg sukesu. W zleżi d Tih zekiń, mtyji mże sti isttą rt ddą różyh miejsh rgizji. Pdejmij iijtyę pszukii mżlii rzju Tih umiejęti i zbgj sją krierę. Klikij piżej, by prói Prud t be Siemes

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia REGULAORY W UKŁADACH REGULACJ AUOMAYCZNEJ Y - E B / K U Z G Y - cza zdwjenia całkwania D - cza wyrzedzenia różniczkwania K wółczynnik wzmcnienia D N Regulatr PD idealny = = Regulatr PD rzeczywity = = α

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi. Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W 7 7 901 07/7 7 901 073 RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo