Zestaw do gry może zostać wydrukowany na papierze A4 na tekturze. Najlepiej użyć papieru 160g/m2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw do gry może zostać wydrukowany na papierze A4 na tekturze. Najlepiej użyć papieru 160g/m2."

Transkrypt

1 Dziękujemy za pobranie zestawu do gry Play Decide! Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do gry Play Decide (dla maksimum ośmiu osób). Jeżeli w twojej grupie jest więcej niż 8 uczestników, zaopatrz każdą grupę w nowy zestaw. Zestaw do gry może zostać wydrukowany na papierze A4 na tekturze. Najlepiej użyć papieru 160g/m2. Pierwsze 9 stron posiada kolorowe obwódki, które oznaczają kolor papieru na jakim powinny zostać wydrukowane. Zestaw składa się z 3 lub 4 zielonych, 3 lub 4 niebieskich, 1 żółtego oraz 2 pomarańczowych arkuszy. Pozostałe strony powinny zostać wydrukowane na białym papierze lub kartonie. Ostatnie 4 strony zawierają podkładki oraz instrukcje dla każdego gracza. Podkładka każdego uczestnika gry powinna być w formacie A3. Dobrze by było, aby karty z instrukcjami zostały wydrukowane na kolorowym papierze, jednak biały i czarny też wchodzą w rachubę. Upewnij się, że każdy uczestnik dostanie swoją podkładkę i karty z instrukcjami. Zapraszamy do gry Play Decide! W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę pisać na adres FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT ). The views and opinions here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

2

3

4 Instrukcje 1. Przygotowanie. Wydrukuj dokumenty w formacie PDF na kolorowym papierze lub jasno-kolorowym kartonie zgodnie z nazwami plików. Potrzebne będą następujące arkusze w formacie A4: żółty (1), pomarańczowy (2), zielony (3 lub 4), niebieski (3 lub 4) i biały (7). Wytnij karty. Wydrukuj lub skopiuj tyle samo instrukcji i podkładek co graczy. Najlepiej się gra w składzie od 4 do 8 osób. 2. Początki. Gra Decide zajmuje od 40 do 80 minut. Wszyscy gracze kładą przed sobą podkładkę. Są różne rodzaje kart, które stopniowo wypełnią podkładki. Moderator porozumiewa się z uczestnikami gry Decide przy użyciu wizualnych instrukcji i przypomina o celach gry. Podczas pierwszej części gry Decide gracze zbierają i wymieniają się informacjami. Potem następuje dyskusja. W trzeciej części gracze próbują sformułować wspólną grupową odpowiedź. Gra dobiega końca kiedy wyniki zostają opublikowane w internecie na stronie Zanim rozpocznie się pierwszy etap, moderator przypomina wszystkim graczom o regułach dyskusji (na dole karty po lewej stronie) i wręcza im żółte karty. Każdy może podnieść żółtą kartę, aby przerwać dyskusję w przypadku gdy ktoś nie przestrzega zasad gry. Po rozwiązaniu problemu dyskusja zostaje podjęta na nowo. W prawym górnym rogu karty znajduje się miejsce na notatki oraz pierwsze pomysły. 3. Etap 1. Informacje Ta część zajmie graczom około 30 minut. Wszyscy gracze czytają instrukcje (w lewym górnym rogu). Następnie odczytują kilka historii chorych. Wybierają jedną, najważniejszą ich zdaniem kartę i kładą ją na podkładce. Każdy gracz krótko podsumowuje swoją kartę z historią jednego z pacjentów. Wszyscy gracze wymieniają się i odczytują opis na kartach informacji. Wybierają dwie znaczące dla nich karty i kładą je na podkładce. Każdy z graczy dokonuje podsumowania swojej karty informacji. Wszyscy gracze odczytują karty problemów. Wybierają dwie ważne ich zdaniem karty i kładą je na podkładce.

5 Każdy z graczy krótko podsumowuje swoje karty z problemami. Gracze mogą używać białych kart przez cały czas gry, aby dodać nowe karty z problemami i informacjami (należy zastosować takie same instrukcje w przypadku kart z opowieściami, kart informacji i kart problemów. W końcowej fazie wszystkie rodzaje kart są pokazane na podkładkach) 4. Etap 2. Dyskusja Ta część gry zajmuje kolejne 30 minut. Dyskusję można prowadzić na kilka sposobów. Wybierz taki, który będzie najlepiej pasował do charakteru Twojej grupy. Jeden z nich to Swobodna dyskusja. Dyskusja może mieć charakter wolny, ale istnieje znany wszystkim pewien regulamin, którego gracze muszą przestrzegać (w przeciwnym przypadku mogą zostać użyte żółte karty). Kolejny, bardziej zorganizowany sposób to dyskusja w rundach. Jeżeli dyskusja jest trudna lub przebiega powoli, pomogą karty wyzwań. Moderator wręcza odwrócone do dołu karty. Gracze czytają swoje karty i ponownie rozpoczynają grę. Podczas tego etapu gry, gracze używają kart, aby poprzeć swoje argumenty. Wykładają na stół karty, które stanowią poparcie dla ich teorii, grupują je i zapisują wyniki dyskusji w formie drzewek decyzyjnych, które będą odzwierciedlać wizję grupy. 5. Etap 3. Wspólna grupowa odpowiedź Ostatnia część gry Play Decide zajmie około 20 minut. Każdy odczyta wtedy 4 wybrane stanowiska. W oparciu o wnioski z drzewek decyzyjnych, wszyscy gracze zagłosują na wszystkie 4 stanowiska. Spróbujcie poszukać wspólnej płaszczyzny. Czy istnieje jedno zgodne stanowisko? Jeżeli nie, spróbujcie sformułować wspólną piątą strategię. 6. Prześlij wyniki Moderator przeniesie wyniki na arkusze głosowania używając funkcji Udostępnij swoje wyniki na stronie Twoje wyniki zostaną dodane do tych uzyskanych z innych sesji Decide w Europie.

6 Karta informacyjna 1 Karta informacyjna 2 Karta informacyjna 3 Charakterystyka rzadkich chorób Znaczenie diagnozy dla pacjentów Zasięg choroby Rzadkie choroby to zazwyczaj poważne, chroniczne, często powodujące zwyrodnienia i zagrażające życiu schorzenia. W wielu przypadkach są one nieuleczalne, powodują inwalidztwo i utrudnienia w opiece nad pacjentem, a ich wpływ na psychikę ludzką jest niezwykle destrukcyjny. Wynikające z nich konsekwencje to bardzo złożona kwestia. Diagnoza stwierdzająca rzadką chorobę ma często charakter traumatyczny i uderza w psychikę pacjenta, ponieważ systemy opieki zdrowotnej mogą nie dysponować właściwymi informacjami, zapewniać terapii lub opieki. Karta informacyjna 4 Karta informacyjna 5 Karta informacyjna 6 Ekspresywność choroby Diagnoza choroby genetycznej ma wpływ na rodzinę Diagnoza choroby niegenetycznej ma wpływ na rodzinę Potwierdzenie diagnozy choroby genetycznej powoduje, że cała rodzina pacjenta staje się nią związana. Nawet w przypadku diagnozy dotyczącej rzadkiej choroby niegenetycznej rodzina pacjenta musi przystosować się do nowych okoliczności, obejmujących między innymi opiekę nad nim. Karta informacyjna 7 Karta informacyjna 8 Karta informacyjna 9 Czym jest test diagnostyczny? Testy genetyczne wykrywające ograniczoną liczbę chorób Konsekwencje testów diagnostycznych Trudno jest przewidzieć, jak choroba wynikająca z określonego genotypu będzie się objawiać. Na jej ekspresywność mogą wpływać wiek pacjenta, czynniki środowiskowe i inne okoliczności. Diagnozy chorób potwierdza się za pomocą testów umożliwiających identyfikację lub odrzucenie określonego warunku. Badania takie często służą do potwierdzania diagnozy w przypadku, kiedy wystąpienie schorzenia jest podejrzewane na podstawie objawów fizycznych. Testy genetyczne można przeprowadzać przed urodzeniem lub w dowolnym momencie życia danej osoby, lecz nie są one dostępne w odniesieniu do wszystkich genów czy wzorców genetycznych. Prawdopodobne jest, że u osoby, której geny są zmutowane w sposób powiązany z rzadką chorobą schorzenie takie rozwinie się. Mały zasięg oznacza niskie ryzyko rozwinięcia się choroby. Wyniki testu diagnostycznego mogą wpłynąć na decyzje danej osoby w zakresie opieki zdrowotnej, traktowania schorzenia czy planowania rodziny, nawet jeśli choroba nigdy się u takiej osoby nie rozwinie.

7 Karta informacyjna 10 Karta informacyjna 11 Karta informacyjna 12 Choroby uwarunkowane wieloczynnikowo i jednoczynnikowo Mutacja genu a uszkodzenie chromosomu Korzystanie z usług specjalistycznych laboratoriów Choroba genetyczna może być wynikiem uszkodzenia pojedynczego genu (uwarunkowana jednoczynnikowo, np. mukowiscydoza) lub wielu genów (wieloczynnikowo, np. autyzm, rak). Testy genetyczne są zazwyczaj przeprowadzane w celu wykrycia chorób jednoczynnikowych, jednak polityka ta może się zmienić. Choroba genetyczna może być spowodowana nieprawidłowościami w budowie genów lub chromosomów (zorganizowanych struktur kwasu DNA zawierających wiele genów), tak jak to ma miejsce w przypadku trisomii 21. Testy genetyczne umożliwiają zazwyczaj wykrywanie chorób powiązanych z uszkodzeniem pojedynczych genów Ponieważ większość zaburzeń genetycznych jest rzadka, testy w tym zakresie są zazwyczaj wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane laboratoria. Karta informacyjna 13 Karta informacyjna 14 Karta informacyjna 15 Testy dostępne w warunkach domowych Dostępność testów Liczba obecnie dostępnych testów Wiele rodzajów testów, takich jak wykrywające przeciwdziała wirusa HIV czy ciążę lub umożliwiające stwierdzenie innych okoliczności (np. ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa) są dostępne w formie zestawów do użytku domowego. Niektóre z takich testów wydaje się z przepisu lekarza. W niektórych krajach Unii Europejskiej są dostępne komercyjne usługi w zakresie wykonywania testów genetycznych. Czasami zajmują się tym wyłącznie lekarze. Testy mogą być również dostępne bezpośrednio dla klientów w aptekach lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji (np. w Internecie). Karta informacyjna 16 Karta informacyjna 17 Karta informacyjna 18 Pochodzenie rzadkich chorób Testy genetyczne i doradztwo w tym zakresie Czym jest doradztwo w zakresie genetyki? Ponieważ użycie testów genetycznych może powodować dylematy etyczne lub problemy psychologiczne, ich stosowaniu często towarzyszy doradztwo w zakresie genetyki. Doradztwo genetyczne to proces komunikacji obejmujący istnienie lub ryzyko możliwego wystąpienia zaburzenia genetycznego w rodzinie i konsekwencje takiej sytuacji. 80% rzadkich chorób ma podłoże genetyczne. Mogą być one dziedziczone (przekazywane przez rodziców) lub występować spontanicznie (nieprzekazywane przez rodziców; jednak nadal wpływać na geny). Mogą one mieć początek w momencie zapłodnienia lub podczas rozwoju płodu; ich obecność jest zaznaczona przy porodzie. Wykrycie danej choroby nie jest uwarunkowane użyciem określonego testu genetycznego. Obecnie istnieje ponad 1300 chorób, w przypadku których testy są dostępne w warunkach klinicznych. W odniesieniu do następnych kilkuset testów są prowadzone badania, a jeszcze więcej procedur znajduje się na etapie opracowywania

8 Karta informacyjna 19 Karta informacyjna 20 Karta informacyjna 21 Części składowe procesu doradztwa w zakresie genetyki Doradztwo genetyczne przed wykonaniem testów Doradztwo genetyczne po wykonaniu testów Obejmuje ono ocenę sytuacyjną następujących kwestii: - oczekiwania pacjenta, - wpływ decyzji o wykonaniu testów lub rezygnacji z nich, - wybór metody, - dokładność testów, - szansa wystąpienia wyniku pozytywnego, - dodatkowe koszty, - planowanie przekazania informacji na temat wyników Karta informacyjna 22 Karta informacyjna 23 Karta informacyjna 24 Doradztwo w zakresie genetyki a prawa człowieka Doradztwo w zakresie genetyki w Europie Informacje genetyczne a poufność Postanowienia artykułu 12 europejskiej Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie wymagają świadczenia usług w zakresie doradztwa genetycznego przed przeprowadzeniem testów. W większości krajów członkowskich nie istnieją normy prawne dotyczące doradztwa w zakresie genetyki. Do wyjątków należą Austria, Francja, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwajcaria. Działająca w Danii Rada Etyki uznała specjalny status informacji genetycznych, ponieważ nie obejmują one wyłącznie danej osoby, lecz również jej krewnych; dotyczą one zarówno pojedynczego człowieka, jak i grup populacji.

9 Problem do dyskusji 1 Problem do dyskusji 2 Problem do dyskusji 3 Czy jedna wizyta wystarczy? Potrzeba przekazywania szerszych informacji w ramach doradztwa Diagnoza a członkowie rodziny Czy pacjenci i ich rodziny mogą uzyskać pełne informacje dotyczące choroby i jej znaczenia podczas jednej wizyty konsultacyjnej? Czy pacjenci z rodzinami nie powinni być kierowani do wyspecjalizowanych organizacji osób cierpiących na daną chorobę? Jeśli taka organizacja nie istnieje, czy nie należy przynajmniej udzielać informacji za pośrednictwem infolinii? Pacjenci powinni dysponować informacjami na temat wpływu diagnozy na innych członków rodziny i wiedzieć, jak takie informacje przekazać Problem do dyskusji 4 Problem do dyskusji 5 Problem do dyskusji 6 Wpływ na innych członków rodziny Doradztwo w zakresie genetyki wymaga czasu Kiedy przekazywać diagnozę Choroba może mieć również znaczący wpływ na rodzeństwo dzieci na nią cierpiących, lecz specjaliści mogą nie przekazywać zainteresowanym tak ważnych informacji. Wielu pacjentów, u których stwierdzono chorobę i ich rodziny po przekazaniu diagnozy nie przyjmują jej do wiadomości. Problem do dyskusji 7 Problem do dyskusji 8 Problem do dyskusji 9 Diagnoza opóźniona Poczucie winy rodziców Przed postawieniem prawidłowej diagnozy wielu pacjentów i ich rodziny mogły spędzić lata, starając się wyjaśnić objawy. Po postawieniu diagnozy wielu rodziców odczuwa duże poczucie winy wynikające z niemożności wcześniejszego stwierdzenia występowania choroby. Rodzice czują się także winni z powodu przekazania złych genów. Istnienie dyrektyw nie wystarczy Nadal istnieją pacjenci, którzy dowiadują się o chorobie w korytarzu szpitala lub przez telefon. Czy powinno to być dopuszczalne? Samo istnienie przepisów i dyrektyw nie zawsze jest równoważne z wdrożeniem prawidłowo zorganizowanego systemu praktycznego doradztwa w zakresie genetyki.

10 Problem do dyskusji 10 Problem do dyskusji 11 Problem do dyskusji 12 Do właściwego korzystania z zasobów potrzebne jest zrozumienie Wybór osoby przekazującej informacje Konieczność ochrony informacji genetycznych Czy pacjenci powinni wybierać osobę informującą ich o diagnozie na podstawie poziomu zaufania? Niezmienny wzorzec kwasu DNA jest postrzegany przez wiele osób jako składnik osobowości, czynnik mający wpływ na stosunki rodzinne i przyszłe zachowania. Problem do dyskusji 13 Problem do dyskusji 14 Problem do dyskusji 15 Komplikacje wynikające z ujawnienia informacji genetycznych Prawo do wiedzy Wybór niewiedzy Bez względu na to, czy istnieje terapia rzadkiej choroby pacjenci mają prawo wiedzieć, czy są nią dotknięci. Tak samo jak niektórzy pacjenci chcą wiedzieć, czy cierpią na określone rzadkie schorzenie, inni mogą wybrać życie w niewiedzy. Problem do dyskusji 16 Problem do dyskusji 17 Problem do dyskusji 18 Strach przed dyskryminacją Doradztwo w zakresie genetyki jest kosztowne Znaczenie prawidłowej interpretacji Usługi w zakresie doradztwa genetycznego obejmują doradztwo przed i po wykonaniu testów, uzyskiwanie świadomej zgody, interpretację wyników, dalsze leczenie oraz opiekę psychologiczną wszystko to wymaga odpowiednich zasobów, zarówno finansowych, jak i kadrowych. Czy informacje dotyczące diagnozy powinny być przekazywane wyłącznie w języku ojczystym danej osoby? Jaki sens ma inwestowanie w badania, opracowywanie i dostarczanie testów genetycznych, jeśli pacjenci nie są w stanie zrozumieć ich wyników? Ujawnienie wyników testów genetycznych towarzystwom ubezpieczeniowym może spowodować między innymi utratę ubezpieczenia na życie lub wypowiedzenie polis. Czy jeśli pacjent nie zdecyduje się na przeprowadzenie testu genetycznego mimo wystąpienia objawów choroby, będzie on dyskryminowany?

11 Problem do dyskusji 19 Problem do dyskusji 20 Problem do dyskusji 21 Kwestia dobrowolności Odmowa skorzystania z doradztwa w zakresie genetyki Zaangażowanie w proces podejmowania decyzji Nawet jeśli dana osoba nalega na przeprowadzenie testu bez skorzystania z usług doradztwa genetycznego, lekarz polecający wykonanie badań powinien przekazać jej nieodzowne informacje medyczne i poinformować o możliwych konsekwencjach. Nawet w przypadku testów wykrywających choroby u dzieci lub osób nie będących w stanie udzielić świadomej zgody istnieje konieczność ich zaangażowania w proces doradztwa genetycznego i podejmowania decyzji, zgodnie z możliwościami takich osób. Problem do dyskusji 22 Problem do dyskusji 23 Problem do dyskusji 24 Znaczenie braku doradztwa Jak dużo informacji należy przekazywać pisemnie? Informacje, które można uzyskać za pośrednictwem testu genetycznego Doradztwo w zakresie genetyki nie może być obowiązkowe, podobnie jak większość procedur medycznych. Jeśli wyniki testów genetycznych są bezpośrednio dostępne, a nie towarzyszy im doradztwo, zaangażowane osoby mogą wyciągnąć mylne wnioski, co może spowodować opóźnienie terapii lub poddanie się niepotrzebnym zabiegom. Pacjentom należy przekazywać pisemne podsumowanie wyników testu i kwestii omawianych w procesie doradztwa. Test genetyczny nie stanowi kategorycznego wskaźnika wystąpienia choroby. Niektóre schorzenia mogą być wynikiem mutacji wielu genów, co czyni je trudnymi do wykrycia za pomocą pojedynczego badania.

12 Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Reguły: Żółta kartka! Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Użyj Żółtej Kartki by pomóc grupie trzymania się reguł. Pomachaj nią jeśli uważasz, że reguły są łamane albo kiedy nie rozumiesz, co się dzieje.

13 Powiedz grupie, kto i w jaki sposób za to płaci (w sensie finansowym, lub odpowiedzialności i konsekwencji). Wytłumacz krótko innym uczestnikom, jakie Twoim zdaniem będą tego efekty dla przyszłych pokoleń. Co Twoim zdaniem zrobią z tym wszystkim media? Czy wiąże się z tym jakieś ryzyko? Podziel się swoim pomysłem z grupą i poproś dwóch innych graczy o ich opinię. Co na ten temat powiedzieliby Twoi dziadkowie? Podziel się swoją opinią z grupą. Jeśli grupa jest zbyt grzeczna i nie poruszyła tabu związanego z tematem, powiedz: Nie rozmawialiśmy jeszcze o i rozpocznij dyskusję. Czy ma to jakiś wpływ na przyrodę? Niech grupa dowie się, co o tym sądzisz. Wyraź te emocje związane z tematem, którymi jeszcze nie dzieliłeś się z grupą. Wybierz kartę Sytuacja. Postaw się w położeniu przedstawionego w historyjce bohatera i podziel się z grupą swoją opinią na ten temat.

14 Czy możemy usprawiedliwić wydatki na badania, mając na uwadze dysproporcje między jakością opieki zdrowotnej w Europie i w krajach rozwijających się? Czy myślisz, ze potrzeby ludzi są ważniejsze niż tych nie posiadających głosu przyrody, zwierząt, embrionów? Powinniśmy maksymalnie poprawić ludzkie życie i skierować wszelkie wysiłki, by pomóc chorym. Wybierz taką kartę Sytuacja, która opisuje sytuację sprzeczną z Twoim punktem widzenia. Powiedz grupie, w czym Twoje poglądy są podobne, a pod jakimi względami różnią się od poglądów przedstawionego bohatera. Dowiedz się, co na ten temat sądzi osoba siedząca po Twojej prawej stronie. Znajdź argument na poparcie jego poglądu. Dowiedz się, co na ten temat sądzi osoba siedząca po Twojej lewej stronie. Spróbuj znaleźć argumenty na rzecz poglądu przeciwnego, niż prezentuje twój sąsiad Wybierz kartę Sytuacja, która prezentuje poglądy dalekie od Twoich własnych. Przybierz postawę opisanego bohatera i krótko podziel się z grupą swoją opinią na dyskutowanym temat. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

15 Sytuacja 1 Sytuacja 2 Sytuacja 3 Jean Brown Olivia Drioli Zsofia Fuisz Mam na imię Jean, mam 7 lat. U mojego 10-letniego brata stwierdzono właśnie zespół Marfana. Mama powiedziała, że to rzadka choroba, która wpływa na serce i ruch. Zawsze zauważaliśmy, że jest wysoki i chudy, ale teraz mama mówi, że będzie musiał unikać podnoszenia ciężkich rzeczy i uprawiania sportów, gdzie może zostać silnie uderzony, takich jak piłka nożna. Z kim będę się teraz bawić? Czy brat jest na mnie zły, bo zawsze śmiałam się z jego chudych nóg? Jak zaraził się tą chorobą? Czy ja też się zarażę? Chciałabym, żeby ktoś mi wytłumaczył, co się dzieje. Nadal pamiętam dzień, kiedy u mojej córki stwierdzono chorobę Pelizaeusa-Merzbachera (zaburzenie genetyczne charakteryzujące się mimowolnymi ruchami gałek ocznych, ograniczeniem kontroli ciała i opóźnieniem w rozwoju kognitywnym). Widzę poruszające się usta lekarza, jestem w stanie nawet zapamiętać sobie różne słowa: nystagmus i opóźnienie kognitywne, ale tak naprawdę niczego nie słyszę. Nie byłam w stanie przyswoić sobie przekazywanych informacji. Byłam w szoku i odmawiałam przyjęcia diagnozy do wiadomości. Dlaczego mnie to spotkało? Czy dzieje się to naprawdę? Przed dalszą rozmową z lekarzem potrzebowałam więcej czasu na pogodzenie się ze złymi wiadomościami. Ponad 15 lat temu u mojego syna stwierdzono dystrofię mięśniową Duchenne'a (zaburzenie nerwowo-mięśniowe powodujące utratę zdolności ruchowych, prowadzące do pełnego paraliżu i śmierci). Do dzisiaj odczuwam ogromne wyrzuty sumienia z powodu wymagań, jakie przed nim stawiałam zanim dowiedzieliśmy się o chorobie. Idź szybciej, wchodź po schodach, skoncentruj się... W wieku pięciu lat większość jego kolegów biegała i bawiła się. Nie miałam pojęcia, że jego problemy z poruszaniem się są spowodowane chorobą. Żałuję, że nie dowiedziałam się wcześniej o jej istnieniu i wpływie.

16 Sytuacja 4 Sytuacja 5 Sytuacja 6 Andreas Andreou Asger Larsen Patrick Vermeire Jestem dyrektorem szpitala. Nasz budżet jest ograniczony i obecnie nie mamy pieniędzy na zatrudnienie doradców w zakresie genetyki. Wyniki testów diagnostycznych są komunikowane przez lekarza i psychologa, co pozwala zadbać zarówno o sferę medyczną, jak i emocjonalną po przekazaniu diagnozy. Sądzę, że osoby te mają wystarczające kwalifikacje i doskonale wykonują obowiązki polegające na świadczeniu usług doradczych pacjentom. W duńskim Ministerstwie Zdrowia musimy podejmować decyzje w zakresie udostępniania określonych testów genetycznych i refundowania ich kosztów przez krajowy system opieki zdrowotnej. Do teraz udostępnialiśmy wyłącznie testy wykrywające uleczalne choroby. Rozumiemy, dlaczego pacjenci chcą wiedzieć, czy dotknęła ich choroba genetyczna, nawet jeśli nie istnieje skuteczna terapia dzieje się tak, ponieważ w ten sposób mogą podwyższyć swój standard życia. Jeśli choroba ma podłoże genetyczne, może ona zagrażać również członkom ich rodzin. W kontekście ochrony zdrowia społeczeństwa warto zidentyfikować osoby z rzadkimi chorobami, gdyż pozwoli to opracowywać potencjalne leki. Jak zrównoważyć te kwestie podczas podejmowania decyzji na temat testów, które będą przeprowadzane? Wkrótce po tym, jak przeprowadziłem się do Anglii urodziła się moja druga córka. Poddano ją badaniom noworodków, które wykryły rzadką chorobę. Lekarz wyjaśnił, że pierwsza córka może być nosicielem genu i można wykonać test umożliwiający jego wykrycie. Kiedy o tym usłyszałem, chciałem, aby natychmiast mu się poddała. Lekarz jednak skierował mnie najpierw do doradcy w zakresie genetyki. Skorzystałem z tej usługi, co pozwoliło mi poznać wady i zalety przeprowadzenia testu natychmiast lub odczekania na osiągnięcie przez nią wieku, który pozwala na podjęcie samodzielnej, świadomej decyzji. Bardzo mi to pomogło. Stwierdziłem, że powinna sama zdecydować o ewentualnym poddaniu się testom, kiedy będzie starsza.

17 Sytuacja 7 Sytuacja 8 Joerg Englert Tom Brennan U mojego 54-letniego ojca wykryto zespół Birt-Hogg-Dubé, rzadkie zaburzenie mające wpływ na skórę i płuca, zwiększające ryzyko wystąpienia określonych typów nowotworów. Nadal nie mamy pewności, czy cierpi na formę dziedziczną lub spontaniczną nie wiemy więc, czy narażeni są na nią inni członkowie rodziny. Mimo że mam dopiero 22 lata, nie wiem, czy powinienem poddać się badaniom. Czy naprawdę chcę wiedzieć, że dotyczy mnie mutacja genetyczna? Jaki będę miał z tego pożytek, jeśli objawy występują tylko u niedużego odsetka ludzi będących nosicielami? Jestem Tom, mam 48 lat. W mojej rodzinie były przypadki raka. Zbliżam się do 50-tki, więc zacząłem poszukiwać w Internecie informacji na temat tej choroby. Dowiedziałem się o teście na raka prostaty, który można wykonać w domu. Zamówiłem zestaw. Wyniki były alarmujące, wpadłem w desperację. Natychmiast zgłosiłem się do lekarza, który wyjaśnił, że sytuacja nie jest tak poważna, jak mi się zdawało. Wytłumaczył mi kwestie dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia schorzenia i precyzyjności testu oraz zlecił dalsze badania. Pozwoliło mi to przekonać się, że sytuacja nie jest zła. Ulżyło mi, ale nadal pamiętam to niezwykle przykre doświadczenie.

18 Nazwa grupy: Do jakich wniosków doprowadziła was ta grupa? Karty w tej grupie: Karta Problem do informacyjna dyskusji Sytuacja

19 Nazwa grupy: Do jakich wniosków doprowadziła was ta grupa? Karty w tej grupie: Karta Problem do informacyjna dyskusji Sytuacja

20 Nazwa grupy: Do jakich wniosków doprowadziła was ta grupa? Karty w tej grupie: Karta Problem do informacyjna dyskusji Sytuacja

21 Stanowiska w sprawie polityki dotyczącej Doradztwo w zakresie genetyki 1 Stanowiska 1 Popieram Pacjenci powinni mieć możliwość przesyłania próbek do badania do laboratoriów w celu uzyskania informacji dotyczących dowolnej diagnozy, a wyniki wszelkich badań powinny być przekazywane w wybranej przez nich formie. Nie byłyby wymagane żadne przepisy. 4 Przepisy europejskie definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą. Wyniki pacjentom powinni przekazywać wyłącznie doradcy w zakresie genetyki objęci certyfikatem zdobywanym na podstawie spójnych dyrektyw europejskich Akceptuje -- 3 Przepisy krajowe definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą. Pacjenci powinni otrzymywać wyniki za pośrednictwem doświadczonego specjalisty w zakresie opieki zdrowotnej Przepisy krajowe definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą; pacjent mógłby wybrać metodę i czas przeprowadzenia testów oraz specjalistę, który przekaże ich wyniki. 2 --Nie akceptuje Wstrzymuję sie

22 Stanowiska w sprawie polityki dotyczącej Doradztwo w zakresie genetyki 1 Stanowiska Popieram Akceptuje Nie akceptuje Wstrzymuję sie

23 Sytuacja Karta informacyjna Karta informacyjna Doradztwo w zakresie genetyki Wstępne przemyślenia Zapisz swoje wstępne przemyślenia i opinie. Użyj Białej karty, żeby wprowadzić je do dyskusji Otrzymanie diagnozy to nacechowany emocjonalnie, często całkowicie zmieniający życie moment dla pacjentów i ich rodzin. Testy diagnostyczne, bez względu na to, czy dotyczą genetyki, mogą być przeprowadzane przez wiele podmiotów, a ich wyniki przekazywane przez specjalistów o różnym doświadczeniu i stopniu przygotowania. Istnieje wiele opinii dotyczących rodzajów schorzeń, występowanie których należy wykrywać za pomocą testów i najlepszych praktyk w zakresie ujawniania wyników, właściwych informacji komunikowanych pacjentom i ich rodzinom oraz wyboru specjalisty, do którego obowiązków należy przekazanie takich wiadomości. Warunki przekazania informacji mogą mieć znaczący wpływ sposób zaakceptowania choroby i podejmowane następnie decyzje dotyczące kwestii opieki nad dotkniętym schorzeniem pacjentem. Nie istnieją żadne praktyki ogólnoeuropejskie zarówno w zakresie diagnoz, których dotyczą testy, jak i metod przekazywania informacji. W wielu krajach doradztwo w zakresie genetyki nie jest nawet uznawane jako profesja Stanowiska Pacjenci powinni mieć możliwość przesyłania próbek do badania do laboratoriów w celu uzyskania informacji dotyczących dowolnej diagnozy, a wyniki wszelkich badań powinny być przekazywane w wybranej przez nich formie. Nie byłyby wymagane żadne przepisy. 2. Przepisy krajowe definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą; pacjent mógłby wybrać metodę i czas przeprowadzenia testów oraz specjalistę, który przekaże ich wyniki. 3. Przepisy krajowe definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą. Pacjenci powinni otrzymywać wyniki za pośrednictwem doświadczonego specjalisty w zakresie opieki zdrowotnej. 4. Przepisy europejskie definiowałyby rodzaje testów, które mogłyby być wykonywane oraz diagnozy, które ich dotyczą. Wyniki pacjentom powinni przekazywać wyłącznie doradcy w zakresie genetyki objęci certyfikatem zdobywanym na podstawie spójnych dyrektyw europejskich Problem do dyskusji Problem do dyskusji Cele gry - Wyjaśnienie swoich opinii - Praca nad stworzeniem wspólnej wizji grupy - Niech Europa usłyszy Wasz głos - Miłej dyskusji! Zasady Masz prawo głosu: powiedz co myślisz ale nie mów za długo. Ceń swoje życiowe doświadczenie. Szanuj innych. Pozwól im skończyć, nim zabierzesz głos. Zasmakuj w różnorodności. Niespodzianki lub zaskoczenie to znak, że dopuszczasz do siebie nowe myśli i uczucia. Szukaj porozumienia. Ale wyraża różnice; i wyraża podobieństwa. Trzy etapy 1. Informacja Spróbuj wyrobić sobie zdanie na omawiany temat czytając karty i wybierając te, które są dla ciebie najważniejsze. Połóż wybrane karty na swojej planszy i przeczytaj je na głos pozostałym graczom. ± 30 MIN.... i etap dodatkowy 2. Dyskusja Podyskutuj z innymi graczami. Postarajcie się określić jeden lub kilka najważniejszych problemów związanych tematem gry. Każdy może się wypowiedzieć. Połóż na stole te spośród wybranych przez siebie kart, które są ważne dla określonego. 3. Wspólna opinia grupy Przyjrzyj się problemowi, który zidentyfikowała grupa, użytym kartom i argumentom. Czy jako grupa jesteście w stanie osiągnąć kompromis i przyjąć jakąś strategię, która odzwierciedla wasze poglądy? Możecie też sformułować własną, nową strategię. ± 30 MIN. ± 20 MIN. 4. Działanie Odwiedź i: - zgłoś wyniki waszej grupy do bazy Decide - sprawdź, co o temacie dyskusji sądzą mieszkańcy innych krajów europejskich - dowiedz się więcej o problemie, który był przedmiotem gry - ściągnij inny zestaw do gry, by zagrać ze znajomymi i przyjaciółmi - dowiedz się, co możesz zmienić po zagraniu w Decide.

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Projekt poznania ludzkiego genomu Zeszyt 14 Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Autorzy tego rozdziału Ute Harms (koordynator rozdziału) Vic Damen, Wilbert Garvin, Angela Gómez-Nino, Maria

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Joseph Grenny, David Maxfield, Andrew Shimberg Podejście Roku do Zarządzania Zmianą (The Change Management Approach of the Year), według Sloan Management Review, wydawanego

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler ZAKŁADKI Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler romofobia solidarność ksenofobia sprawiedliwość przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo