Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania. stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania. stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE"

Transkrypt

1 (wg Rozporządzenia Komisji UE nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.) Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów. Dzięki zastosowaniu w naszych urządzeniach komponentów spełniających rygorystyczne wymagania ekoprojektu oraz odpowiedniej konfiguracji oferowane zestawy zapewniają optymalne zużycie energii elektrycznej w dowolnym trybie pracy wyłączenia [P OFF ], uśpienia [P SLEEP ] czy bezczynności [P IDLE ]. Dla właściwej klasyfikacji urządzenia posiadają określony typ oraz kategorię produktu, którą można określić na podstawie tabeli 1. Nasze zestawy komputerowe poddawane są testowaniu i badaniom w celu określenia rocznego zużycia energii elektrycznej określanego jako E TE. W rzeczywistości komputery ADAX posiadają zużycie energii mniejsze od wartości granicznych wymaganych przez ekoprojekt, wskazanych w tabeli 1. Komputery ADAX są wprowadzane do obrotu w wielu konfiguracjach, dlatego też informacje o zużyciu energii są podawane raz dla konfiguracji o największym poborze mocy dostępnej w danej kategorii (rodzinie) produktów.

2 Jak znaleźć właściwy typ i kategorię zakupionego komputera ADAX? W oparciu o poniższą tabelę należy określić TYP PRODUKTU (komputery/notebooki), a następnie określić jego KATEGORIĘ (A - D), wykorzystując do tego dane zamieszczone w karcie gwarancyjnej, m.in. informacje o modelu zainstalowanego procesora, ilości zainstalowanej pamięci RAM oraz zainstalowanej/nie zainstalowanej dodatkowej karcie grafiki. Dodatkowo należy pozyskać ze strony WWW informacje o ilości rdzeni procesora (polecane źródło danych oraz wymagane przez poniższą tabelę nr 1 dane o karcie grafiki (strona WWW producenta karty). Mając ustaloną na podstawie powyższych danych typ i kategorię produktu (tabela 1) można określić wartość parametrów E TE, P SLEEP, P OFF, P IDLE w oparciu o zmierzone wartości dla komputerów ADAX, przedstawione w tabeli 2. Lp. Typ produktu Kategoria produktu Max. roczne zużycie energii (E TE w kwh/rok) A B Komputer stacjonarny kategorii A oznacza komputer stacjonarny, który nie spełnia definicji komputera stacjonarnego kategorii B, kategorii lub kategorii D. 133 Komputer stacjonarny kategorii B oznacza komputer stacjonarny posiadający dwa rdzenie fizyczne w PU oraz co najmniej dwa gigabajty (GB) pamięci systemowej Komputery stacjonarne i komputery zintegrowane Notebook (tablet, komputer ty pu slate, przenośne urządzenia ty pu cienki klient) D A Komputer stacjonarny kategorii oznacza komputer stacjonarny posiadający co najmniej trzy rdzenie fizyczne w PU oraz konfigurację z co najmniej jednym z dwóch poniższych parametrów: co najmniej dwa gigabajty (GB) pamięci systemowej lub samodzielna karta grafiki (dgfx). 188 Komputer stacjonarny kategorii D oznacza komputer stacjonarny posiadający co najmniej cztery rdzenie fizyczne w PU oraz konfigurację z co najmniej jednym z dwóch poniższych parametrów: co najmniej cztery gigabajty (GB) pamięci systemowej lub 211 samodzielna karta grafiki (dgfx) zgodna z klasyfikacją dla stanów G3 (przy szerokości danych FB > 128 bitów), G4, G5, G6 lub G7. Notebook kategorii A oznacza notebook, który nie spełnia definicji notebooka kategorii B lub kategorii. 36 B Notebook kategorii B oznacza notebook z co najmniej jedną samodzielną kartą grafiki (dgfx). 48 Notebook kategorii oznacza notebook posiadający co najmniej poniższe parametry: a) co najmniej dwa rdzenie fizyczne w PU, b) co najmniej dwa gigabajty (GB) pamięci systemowej oraz c) samodzielna karta grafiki (dgfx) zgodna z klasyfikacją dla stanów G3 (przy szerokości danych FB > 128 bitów), G4, G5, G6 lub G7. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia produktów, które pod innymi względami spełniają wymogi definicji notebooka, ale których pobór mocy w stanie bezczynności wynosi mniej niż 6 W nie uznaje się za notebooki. 80,5 Tabela 1. harakterystyka typu i kategorii komputerów, wartości graniczne parametrów energetycznych urządzeń wg rozporządzenia Komisji UE.

3 Typ produktu Kategoria produktu E TE ADAX [kwh/rok] P IDLE P OFF P SLEEP Komputery stacjonarne i komputery zintegrowane A 97,1 26,2 0,9 2,2 B 119,5 32,4 1,0 2,7 142,6 39,4 0,7 2,6 D 196,3 54,3 1,0 2,7 Notebook (tablet, A 33,3 11,5 0,4 1,4 komputer typu slate, przenośne urządzenia typu cienki klient) B 45,8 75,4 15,6 26,7 0,6 0,7 1,9 1,8 Tabela 2. Wartości parametrów energetycznych dla urządzeń ADAX. Każdy z komputerów posiada możliwość mechanicznego wyłączenia zasilania, dzięki czemu zużycie energii w tym trybie wynosi 0. Urządzenia nie posiadają możliwości wyświetlania informacji o stanie w tym trybie. Wszystkie urządzenia są wykonane i skonfigurowane tak, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej zgodnie z wytycznymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dzięki włączonym funkcjom oszczędzania energii użytkownik aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska, zmniejszając globalne zużycie energii elektrycznej i redukując emisję gazów cieplarnianych. W każdym komputerze ADAX zainstalowany jest wewnętrzny zasilacz o mocy dostosowanej do zapotrzebowania energetycznego zainstalowanych komponentów. Ponadto każdy z zasilaczy posiada parametr określający jego sprawność ɳ, czyli stosunek mocy zasilacza oddawanej na wyjściu do mocy pobranej z sieci energetycznej. Parametr ten określany jest w [%] i przedstawiany dla trzech stanów obciążenia zasilacza, tj. 20%, 50% i 100%. Poniżej w tabeli 3 zostały przedstawione parametry sprawności zasilaczy stosowanych w komputerach ADAX.

4 SPRAWNOŚĆ ɳ [%] OBIĄŻENIE [%] 20% 50% 100% Komputer standardowy Komputer na zamówienie specjalne Tabela 3 Sprawność zasilaczy dla 3 trybów obciążenia urządzenia. Komputery ADAX zostały tak zaprojektowane, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko poprzez zużycie energii elektrycznej oraz maksymalnie ograniczyć wpływ urządzenia na użytkownika przez właściwą konfigurację generującą możliwie najniższy poziom hałasu. Ze względu na fakt, iż nasze komputery oferowane są w wielu konfiguracjach jako rodziny produktów najwyższa wartość deklarowanego poziomu mocy akustycznej odniesionej do A dla komputerów ADAX wynosi L WAd = 5 [B(A)], zmierzona dla użytkownika w pozycji operatora w trybie pracy urządzenia WORK (tryb pracy dysku twardego i napędu optycznego). Każde urządzenie posiada włączoną funkcję zarządzania zasilaniem. Konfiguracja produktu posiada ustawienia, dzięki którym tryb uśpienia monitora aktywuje się po 15 minutach nieużywania komputera, natomiast tryb uśpienia uruchamia się po 30 minutach braku aktywności użytkownika. Aby przebudzić produkt z trybu uśpienia należy ponownie włączyć go przy pomocy włącznika sieciowego WŁ/WYŁ (zdarzenie z opóźnieniem 5 sekund od momentu zainicjowania zdarzenia powodującego przebudzenie do pełnej gotowości systemu do pracy, w tym rozpoczęcie wyświetlania obrazu). Użytkownik posiada możliwość indywidualnego konfigurowania programu zarządzania zasilaniem urządzenia z poziomu Panel sterowania Sprzęt i dźwięk. W nowym oknie należy otworzyć Opcje zasilania, gdzie użytkownik może

5 modyfikować i zarządzać funkcjami zarządzania zasilaniem w zakresie oszczędności energii. Użytkownicy mają również możliwość łatwego zarządzania (włącz/wyłącz) połączeniami bezprzewodowymi poprzez klawisz funkcyjny na klawiaturze lub programowo w utawieniach komputera. Dodatkowo urządzenie posiada oznaczenie w formie symbolu na pasku systemowym (prawy dolny róg ekranu), a w niektórych modelach komputerów notebooki także wskaźnik LED, informujący użytkownika o statusie połączenia z siecią bezprzewodową. Wszelkie zmiany ustawień konfiguracyjnych urządzeń ADAX od fabrycznie zdefiniowanych i ustawionych parametrów zasilania mogą prowadzić do zmiany wartości zużycia energii przez urządzenie i być niezgodne z zaleceniami ekoprojektu. Ponadto mogą one również wpływać negatywnie na poziom hałasu komputera i jego termikę. Wykonując jakiekolwiek zmiany w scenariuszach zasilania, użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

System F.I.O. Pięć w jednym

System F.I.O. Pięć w jednym ZAŁĄCZNIK NR 1 System F.I.O. Pięć w jednym Specyfikacja techniczna FIO_specyfikacja_pl (2) 1 / 14 Czym jest FIO? FIO czyli Pięć w jednym (Five In One) to system pozwalający na zdalne sterowanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo