dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usługi związanej z zaplanowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , obejmującego etapy: Etap I - zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) edukacyjno-promocyjnych tzw. Dni Otwartych promujących Pałac Biskupów Krakowskich II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi), którego misją jest gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza. Pałac Biskupów Krakowskich jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach to najlepiej zachowany zabytek epoki Wazów w Polsce, pałac sztuki i nauki, miejsce przyjazne dla niepełnosprawnych, entre cour et jardin (fr. między dziedzińcem a ogrodem) - typ pałacu barokowego. Pałac usytuowany jest w centrum miasta, na wzgórzu zamkowym. Fundatorem Pałacu był najwybitniejszy dyplomata Rzeczypospolitej - kanclerz koronny Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Perłą na skalę światową są stropy ramowe warsztatu Dolabelli z ilustracją najważniejszych wydarzeń historycznych XVII wieku. Zbiory MNKi to galeria ustawiona epokami od XVII wieku aż po sztukę współczesną. Widz ma możliwość prześledzenia zmian zachodzących w malarstwie i rzemiośle artystycznym na przestrzeni dziejów. Ekspozycja tworząca ścieżkę edukacyjną dla zwiedzających. Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi) podejmuje działania komunikacyjne zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku marki, podniesienia poziomu wiedzy wśród ogółu społeczeństwa o jego zbiorach i działalności, podkreślając zmiany zachodzące w sposobie komunikacji z widzem, mają pokazać opinii publicznej dużą skalę i zakres wprowadzonych zmian i nowoczesny wizerunek instytucji. CELE KAMPANII:

2 Cel operacyjny: promocja Pałacu Biskupów Krakowskich siedziby MNKi oraz korzyści wynikających z wizyty w Muzeum dla mieszkańców kraju i mieszkańców województwa świętokrzyskiego Cele kampanii promocyjnej: Zwiększenie rozpoznawalności Pałacu, Identyfikacja Pałacu, jako siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, Zwiększenie frekwencji zwiedzających, Zwiększeni frekwencji w grupie docelowej, czyli głównie rodziców z dziećmi Kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizuje firma Mastermind Sp. z o.o. (wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego), na którą składają się następujące działania informacyjne i promocyjne: a) działania informacyjne i promujące w prasie (sponsorowane artykuły prasowe w tygodniku ogólnopolskim opiniotwórczym, w piśmie miesięcznym dla kobiet o zasięgu ogólnopolskim, w miesięczniku popularno-naukowym poświęconym np. kulturze, psychologii, turystyce etc., w miesięczniku ogólnopolskim o tematyce turystycznej), b) działania informacyjne na nośnikach reklamy zewnętrznej w wybranych miastach na terenie Polski (np.kielce, Łódź, Katowice, Lublin, Radom, ), c) działania promocyjne w telewizji ogólnopolskiej, d) działania promocyjne w popularnej stacji/stacjach radiowej/-ych o zasięgu ogólnopolskim i wysokiej słuchalności, e) kampania internetowa, (reklama w internecie w tym reklama kontekstowa w wyszukiwarce Google (Google AdWords), reklama w serwisach tematycznych turystycznych (banery i linki sponsorowane), artykuły sponsorowane w popularnych portalach turystycznych, działania promocyjne w mediach społecznościowych, pozycjonowanie i optymalizacja strony WWW (działania SEO), dodanie podstawowych danych do geowyszukiwarek, prowadzenie bloga firmowego, e- mailing III. Etap I - Zorganizowanie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej

3 1. Etapem I. zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja RoadShow w plenerze, łącznie w 5 miastach w Polsce (Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź), w każdym po jednym evencie. 2. Eventy muszą odbyć się w centrach miast, w miejscach ogólnodostępnych i charakterystycznych dla danego miasta, z łatwym dostępem komunikacją miejską, licznie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów, np. place, skwery miejskie. a. Terminy: Pożądany termin pierwszego eventu to 1-2 września Kolejne 4 eventy będą odbywać się w następujące po tej dacie weekendy (tj. dni sobota, niedziela). Zamawiający zastrzega, że pierwszy event powinien odbyć się w Warszawie. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. b. Godziny trwania każdego z eventów: c. Zamawiający zastrzega, że do przeprowadzania roadshow Wykonawca wykorzysta kontener reklamowy. o konstrukcji podstawowej: konstrukcja stalowa w oparciu o profile zamknięte i otwarte /6m x 2,4 x2,7m/- wymiar wg standardu przystosowany do transportu BDF, podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi tolerancja błędu +/- 5 %. Płyta Tarmont/warstwowa lub równoważna (40-60 mm) tworząca poszycia boczne i sufit. W celu otwarcia kontenera, należy wyposażyć go w hydrauliczny system podnoszenia jednego boku do góry. Kontener reklamowy powinien mieć: własne oświetlenie i instalację elektryczną, plandekę wraz z systemem mocowania do zabezpieczenia kontenera, możliwość adaptacji wnętrza, powinien być wyposażony we własne źródło zasilania (agregat prądotwórczy), dostęp do bezprzewodowego Internetu. Adaptacja wnętrza powinna zawierać salę prezentacyjną, na co najmniej 10 osób. 3. Elementy zamówienia roadshow: a. Opracowanie scenariusza i harmonogramu lokalizacji tras. Lokalizacje roadshow w 5 miastach: Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łodź, będą uwzględniać udział w każdej z nich przynajmniej osób podczas jednego eventu. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz i harmonogram tras. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza i harmonogramu lokalizacji w ciągu 3 roboczych dni. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. b. Wykonanie indywidualnego projektu aranżacji wnętrza i obrendowanie

4 wysokorozdzielczą grafiką full color wewnątrz i z zewnątrz zgodnie z key visualem kampanii reklamowej, zawierającej hasło reklamowe kampanii. Obrandowanie zewnętrzne powinno być widoczne z odległości przynajmniej 20 m. Obrandowanie wewnętrzne powinno zawierać reprodukcje najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Pałacu oraz reprodukcje eksponatów charakterystycznych dla ekspozycji prezentowanych w Pałacu. Projekt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy key visual, hasło reklamowe oraz reprodukcje eksponatów (20) do 3 roboczych dni od podpisania umowy. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt aranżacji wnętrza i obrandowania. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. c. Wyposażenie techniczne kontenera musi zawierać co najmniej 10 monitorów LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 20 cali, komputer, rzutnik multimedialny. Wyposażenie powinno dawać możliwości emisji spotów telewizyjnych i radiowych kampanii reklamowej, ściągania prezentowanych danych na telefony komórkowe, możliwość pokazania prezentacji multimedialnych na ekranach dotykowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy spot telewizyjny i radiowy kampanii w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. d. Opracowanie scenariusza i wykonanie co najmniej 2 minutowej prezentacji komputerowej do emisji na ekranach dotykowych w kontenerze. Scenariusz będzie opierał się o materiały merytoryczne przekazane przez Zamawiającego. Przez sformułowanie materiały merytoryczne rozumie się: zdjęcia najcenniejszych zabytków prezentowanych w Pałacu, wnętrz pałacowych, najcenniejszych zabytków prezentowanych na wystawach czasowych, spot TV i radiowy kampanii promocyjnej, opisy i informacje na temat Pałacu, wystaw stałych i czasowych oraz inne materiały filmowe będące w posiadaniu MNKi, reklamujące jego zbiory. Materiały merytoryczne Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentację w formacie możliwym do wykorzystania na stronie internetowej Scenariusz i realizacja muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt scenariusza. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni

5 kalendarzowych od uzyskania akceptacji scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. e. Opracowanie planu wydarzeń i działań dodatkowych wokół kontenera, zachęcających do jego odwiedzenia. Nagrodami w konkursach będą m.in. wydawnictwa zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca odbierze nagrody od Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. Wykonawca powinien zapewnić drobne, niskobudżetowe upominki, nawiązujące do layoutu kampanii, w ilości nie mniejszej niż sztuk. Upominki będą rozdawane podczas trwania każdego z eventów. Regulamin konkursów i projekt upominku muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, regulaminy konkursów i projekt upominku. Zamawiający dokona akceptacji regulaminów konkursów i projektu gadżetu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. f. Dystrybucja materiałów reklamowych Zamawiającego podczas każdego z eventów. Materiały zostaną odebrane z siedziby Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. g. Opracowanie planu promocji RoadShow. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Zamawiający wymaga organizacji jednej konferencji prasowej w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP rozpoczynającej serię eventów i czterach w pozostałych miastach. Wykonawca zagwarantuje możliwość obecności Dyrektora MNKi na każdej z konferencji. Pozostałe konferencje mogą odbyć się w kontenerze. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie

6 powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. h. Zapewnienie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód oraz ubezpieczeń związanych z organizacją i realizacją RoadShow, w tym promocji wydarzenia, oraz pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu. i. Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do realizacji RoadShow, w tym nagłośnienia, oświetlenia. j. Zapewnienia obsługi technicznej niezbędnych do realizacji trasy promocyjnej w tym: co najmniej 2 hostess w strojach nawiązujących do layoutu kampanii reklamowej, kierowcy, managera trasy, osoby do obsługi urządzeń technicznych. Projekt stroju hostessy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty stroju hostessy. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. k. Zapewnienie ubezpieczenia, profesjonalnej ochrony oraz zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do organizacji RoadShow przed ewentualnym zniszczeniem czy kradzieżą podczas montażu, demontażu oraz w trakcie trwania eventów. 4. Wykonanie raportu z przebiegu I. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące oraz 3 minutowy film dokumentujący wszystkie lokalizacje. Warunki realizacji raportu: a) Z każdej z pięciu lokalizacji Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z eventu, zawierający 20 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które odwiedziły kontener w każdym mieście.

7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. d) Wykonawca wyprodukuje 3-minutowy film typu making-off dokumentujący nie mniej niż 3 lokalizacje. Film przygotowany będzie w wersji polskiej z napisami w wersji angielskiej. Film będzie posiadać podkład muzyczny dostosowany do charakteru wydarzenia i layoutu kampanii. Materiał powinien zawierać spontaniczne wypowiedzi uczestników wydarzenia. Przed ostatecznym montażem materiału filmowego wymagana jest akceptacja wybranych scen i podkładu muzycznego przez Zamawiającego. Plik z filmem musi być zapisany w formacie/formatach umożliwiających jego odtworzenie na komputerze i publikację na stronach internetowych Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą filmu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. IV. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) promocyjnych tzw. Dni Otwartych w Pałacu Biskupów Krakowskich przez Muzeum Narodowe w Kielcach składających się z poniższych elementów: 1. Organizacja i realizacja Pierwszego Dnia Otwartego: Pożądany termin eventu: 1 września 2012 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Godziny trwania: 1 września ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia: a) impreza plenerowa Jedyny taki dzień ze Wszechświatem na terenie wokół Pałacu, podczas której zapewnione zostaną całodniowe atrakcje przyciągające publiczność (rodzice z dziećmi, młodzież, miłośnicy SF). Opracowanie i realizacja scenariusza imprezy, który w przypadku niepogody będzie mógł być adoptowany do wnętrz Pałacu, z zachowaniem wszelkich wymogów konserwatorskich. W programie powinny znaleźć się warsztaty lepienia małych modeli pojazdów kosmicznych np. z

8 modeliny połączone z konkursem. Impreza powinna mieć oprawę muzyki SF. Wykonawca zadba o nagłośnienie, oświetlenie i sprzęt potrzebny do organizacji tego typu imprez. Wykonawca zadba także o wszelkie pozwolenia (ZAIKS) związane z organizacją imprezy. Łączna ilość osób uczestniczących w imprezie minimum 800 osób. W przypadku niepogody impreza będzie mogła się odbyć we wnętrzach pałacowych: Możliwe jest przeniesienie działań plenerowych do wnętrz muzealnych /Sieni Dolnej 113,02 m²,, Sieni Górnej ok. 179,70 m², h 6,8 m, Izby Stołowej Górnej 197,60 m²,/ pod warunkiem, że podlegać będą ograniczeniom właściwym dla zabytkowych wnętrz muzealnych. Projekty planowane w takich wnętrzach powinny uwzględniać ograniczenie ruchu, stabilne warunki klimatyczne /18-19C 50-70%Rh/, oświetlenie wyłącznie istniejące, nagłośnienie ograniczone, wyklucza się wszelkie przedsięwzięcia przewidujące działania mogące stanowić bezpośrednie, lub pośrednie zagrożenie dla zabytkowego wystroju wnętrz i znajdujących się w nich muzealiów. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz imprezy. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Kino letnie projekcja filmu DIUNA, 1984, reż. David Lynch. Projekcja powinna odbyć się przed Pałacem w warunkach plenerowych dla ok. 300 osób. Wykonawca zapewni siedziska dla widzów oraz sprzęt i ekran do emisji, a także wszelkie pozwolenia i opłaty za jednorazową emisję. W przypadku niepogody emisja filmu odbędzie się wewnątrz Pałacu. c) Mapping 3D - projekcja wielkoformatowa na budynku Pałacu Biskupów Krakowskich o długości co najmniej 4 minut, odtwarzana wielokrotnie. Moc prądowa Pałacu wynosi 170 kw animacja komputerowa użyta do projekcji 3D mapping powinna zawierać grafikę 2D i 3D oraz podkład muzyczny. projekcji będą towarzyszyć pokazy świetlne z możliwością poruszania się strumieni światła i zmiany ich kolorów w rytm muzyki, z użyciem lamp głowic ruchomych 3 kw typu beam. projekcja ma być widoczna i słyszalna w promieniu 30 metrów od budynku, dla minimum 200 osób jednocześnie. wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do projekcji wielkoformatowych. Dla projekcji wielkoformatowej m.in.: dwa projektory o sile światła co najmniej ANSI lumen, nagłośnienie, oświetlenie. Projekt podlega akceptacji. W terminie 3 dni kalendarzowych od momentu podpisania

9 umowy Wykonawca dokona zwymiarowania budynku Pałacu pod kątem wykonania projekcji. Po 23 dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi, koncepcję kreatywną wraz z wstępnym scenariuszem. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni kalendarzowych od uzyskania akceptacji koncepcji kreatywnej i scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od mailową. d) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt graficzny, korekta, skład i druk plakatu B1-300 szt. Zamawiający zastrzega, że projekt plakatu musi nawiązywać do layotu wystaw oraz tematyki a także Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin: dwutygodniowy, przed eventem na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. e) Projekt i wykonanie gadżetu niskobudżetowy gadżet do rozdawania podczas imprezy w ramach Dni Otwartych oraz organizowanych konkursów, ilość 1000 szt. Projekt gadżetu podlega akceptacji Zamawiającego. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do

10 uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. f) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Pierwszego Dnia Otwartego i informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz. g) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 2. Organizacja i realizacja Drugiego Dnia Otwartego: Termin eventu:

11 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Czas trwania: godz godz ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia a) Spektakl teatru pantomimy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Zamawiający zastrzega, aby spektakl nawiązywał w tematyce do filozoficznej wizji czasu. Zespół teatru powinien liczyć nie mniej niż 15 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum dwie i pół godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. lub spektakl baletowy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Spektakl nawiązujący w tematyce do filozoficznej wizji czasu, zespół liczący nie mniej niż 10 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum 1,5 godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. Termin spektaklu: 28 października Zmawiający dopuszcza zmianę terminu spektaklu z przyczyn nie leżących bezpośrednio po stronie wykonawcy. Wykonawca będzie musiał przedstawić obiektywne dowody na niemożliwość dotrzymania pierwotnego terminu. b) Pokaz nieba zorganizowanie dwugodzinnego pokazu, w czasie którego uczestnicy będą mogli obserwować niebo dzięki profesjonalnym teleskopom astronomicznym (min. 3 sztuki), teleskopy będą obsługiwać przynajmniej dwaj astronomowie, którzy opatrzą pokaz szerokim, fachowym komentarzem. W razie złych warunków pogodowych Wykonawca zapewni profesjonalny pokaz w oparciu o multimedia połączony z prelekcją dotyczącą spektakularnych zjawisk astronomicznych. Pokaz powinien zawierać prezentację zdjęć, filmów astronomicznych, symulację pokazu nieba, zapisy dźwiękowe z misji kosmicznych. Termin: 27 października 2012 c) Projekcje filmów: film animowany dla widzów dorosłych z muzyką na żywo projekcja polskiego pełnometrażowego filmu animowanego przeznaczonego dla widzów dorosłych, w całości ręcznie malowany. Technika hand made jest kontynuacją

12 dzieł malarskich prezentowanych podczas wystaw w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Temat filmu dotyczy pojęcia czasu, nawiązuje do kina drogi, przemieszczania się w czasie, podróży kulturowej, obyczajowej. Muzyka wykonywana do filmu przez instrumentalistów na żywo przez minimum czterech muzyków. Termin: 27 października 2012 Filmy animowane dla dzieci projekcja polskich filmów animowanych, w całości składających się na ok. 1,20 godz. Filmy w swojej treści dotykają problemów przemijania: pory roku, starość młodość, życie - śmierć, czasu w ujęciu filozoficznym, metaforycznym. Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, akustyka, projektora-rzutnika, ekranu oraz wszelkich zgód, licencji i opłat po stronie Wykonawcy. Miejsce prezentacji: wnętrza pałacowe. Termin: 28 października Wykonawca zastrzega warunek akceptacji tytułów filmów. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi tytuły filmów. Zamawiający dokona akceptacji w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. d) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Drugiego Dnia Otwartego oraz informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Informator musi zawierać także program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty informatora. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i wejściówką. Informator musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz.

13 e) wejściówka na spektakl. Projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty wejściówki. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Wejściówka musi mieć spójny layout z plakatem i informatorem. Wejściówka musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Wejściówki będą dystrybuowane przez Zamawiającego Dane techniczne: Format 10 x 5,5 cm Papier kreda mat 200g Druk kolor Lakier punktowy jednostronny Nakład 700 szt. f) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt, korekta, skład, i druk plakatu B1-300 szt. Plakat musi zawierać program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy w terminie 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu mailową. g) Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin dwutygodniowy: października, na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. h) Gadżet, który będzie pamiątką uczestnictwa w Dniach Otwartych (rysunek stanowi

14 załącznik nr 1a do SIWZ). Gadżet w postaci trójwymiarowego sześcianu z labiryntem, jest grą rozwijającą percepcję wzrokową i motorykę dłoni. Gracz może korzystać z niej w chwilach wolnych. Zadaniem gracza jest umieszczenie małych metalowych kuleczek w odpowiednim miejscu na planszy. Kostka o pożądanych wymiarach 4 x 4 x 4 cm z przezroczystego, trwałego materiału, przypominać będzie turystom o chwilach spędzonych w Pałacu Biskupów Krakowich w Kielcach. Ilość 600 sztuk. Projekt rozmieszczenia logotypów na spodzie kostki podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. i) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 3. Wykonanie raportu z przebiegu II. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące wszystkie wydarzenia. Warunki realizacji raportu: a) Z każdego wydarzenia Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z przebiegu wszystkich Dni Otwartych, zawierający 30 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże je Zamawiającemu najpóźniej

15 do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) W przypadku mappingu 3D Zamawiający otrzyma nagranie filmowe przebiegu wydarzenia, najpóźniej 7 dni kalendarzowych po realizacji eventu. d) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które uczestniczyły w Dniach Otwartych, o zainteresowaniu mediów wydarzeniem i publikacjach będących jego wynikiem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Wykonawca zobowiązany jest do promocji unijnego źródła finansowania zgodnie art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie produkty, materiały i projekty a także dokumentacja związana z realizacją projektu powinna zawierać obowiązkowo obowiązujący zestaw znaków graficznych: - Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, - Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - Hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - logo Muzeum Narodowego w Kielcach - informację: Projekt pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno-

16 promocyjnych musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności i przedstawiać się następująco: znak Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się np. herb regionu (nie zaleca się stosowania skrótów nazw). Hasło RPOWŚ może być umieszczone w dowolnym miejscu.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: AZP/43/P/2011 Kielce, 23.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Umowa nr Zawarta w dniu w Ogrodzieńcu pomiędzy : Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lądek Zdrój dnia 18.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Lutynia 24 57-540 Lądek Zdrój tel. 74 814 81 59 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy dotyczące realizacji kampanii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: TOK 271/1/2014

nr postępowania: TOK 271/1/2014 Tarnów, 11 lutego 2014 r. Zmiana treści SIWZ do przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE. (usługi marketingowe)

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE. (usługi marketingowe) 02.10.2014r. Nr zapytania ofertowego: 2/POIG 8.1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE (usługi marketingowe) Zwracamy się z prośbą o zaprezentowanie oferty handlowej na planowany zakup usług marketingowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych)

Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych) Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych) I. ZAMAWIAJĄCY ul. Rynek 7, 38-500 Sanok NIP: 687-169-20-10 II. OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-4/10 Jawor, dn. 25 sierpnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji.

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji. OFERTA PROMOCJI DLA GŁÓWNEGO SPONSORA WYBRANEJ WYSTAWY LUB KONCERTU W MUZEUM OKRĘGOWYM W LESZNIE Firma dofinansowując realizację wystawy lub koncertu kwotą 10.000PLN+22%Vat uzyskuje na wyłączność tytuł

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

48 Hour Film Project 2013

48 Hour Film Project 2013 48 Hour Film Project 2013 Propozycja sponsoringu Kiedy na zrobienie filmu masz 48 godzin, liczy się każda minuta. Film czym jest 48HFP? http://www.youtube.com/watch?v=idgn51kf9ve&feature=youtu.be 48HFP

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r. ZARZĄDZENIE NR 23/201 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.201r. w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wynajęcie sali kinowo-widowiskowej i innych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2014 r.

Gliwice, 21.03.2014 r. Gliwice, 21.03.2014 r. Zapytanie ofertowe Opracowanie identyfikacji klastra, marki oraz promocji I. Zamawiający: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cricoteka.pl Kraków: Świadczenia promocyjne typu outdoor projektów Ośrodka Dokumentacji Sztuki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług 1. Zamawiający PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.53.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.53.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia ujęty w Zadaniu 1 Zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej realizowanej

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA Banery PRODUKCJA: Technologia FLASH - 130 zł www.miedzyrzecz.biz Wykupienie praw autorskich na emisje w innych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Kielce: Oświetlenie iluminacyjne dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach wraz z oświetleniem ogrodu włoskiego w zakresie objętym projektem pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym

Bardziej szczegółowo

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH Studio filmowe TEAM PROMOTION istnieje of 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne,

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/45/U/B-PM/09 WZÓR Załącznik nr 4 ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM

ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM ZAWÓD: ARCHITEKT OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ARCHITEKTÓW OFERTA REKLAMOWA DUM DUM DUM DUM PREZENTUJE Prezentowane Państwu narzędzia marketingowe, które proponujemy użyć w obrębie danej grupy docelowej są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KRK/2014/10. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KRK/2014/10. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Promocja projektu Ełk kulinarna stolica Mazur: 1. Reklama prasowa (layout prasowy) i artykuły sponsorowane:

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i produkcję infoanimacji, infografiki oraz filmów

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i produkcję infoanimacji, infografiki oraz filmów ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i produkcję infoanimacji, infografiki oraz filmów Nr postępowania: 01/04/2015/WW, data: 02.04.2015 r. 1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2012/AK. Przedmiot: PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA LETNIEGO SPOTU REKLAMOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2012/AK. Przedmiot: PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA LETNIEGO SPOTU REKLAMOWEGO S t r o n a 1 Sanok, 3 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2012/AK Przedmiot: PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA LETNIEGO SPOTU REKLAMOWEGO Zamawiający : Fundacja Karpacka - Polska NIP: 687-169-20-10 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA!

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! Zajęcia poprzedzone spotkaniem, w trakcie którego zbierane są wśród młodzieży pomysły na plastyczną aranżację wydzielonej we wnętrzu szkoły

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe.

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe. Szanowni Państwo Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 02/11/2011 S210 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Kielce: Usługi reklamowe 2011/S 210-342593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przyłęk, dnia 21.05.2014 r. GBO.042.01.2014 I. ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przyłęk, dnia 21.05.2014 r. GBO.042.01.2014 I. ZAMAWIAJĄCY Przyłęk, dnia 21.05.2014 r. GBO.042.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Przyłęk Przyłęk 30 26-704 Przyłęk Tel. 48 677 30 16 Fax. 48 677 30 01 e-mail: przylek@przylek.pl NIP: 8111757928 REGON:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. z o.o. Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji 85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6 tel./fax (052) 33-92-304, tel. kom. 0 604 40 40 48 e-mail: inte@not.com.pl Projekt:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I Przygotowanie spotów reklamowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I Przygotowanie spotów reklamowych Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: ZP/PRPW/P/PN/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Przygotowanie spotów reklamowych Spot reklamowy 30 sek. Ilość Opis Termin realizacji 2 Produkcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2015 r. 1..

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2015 r. 1.. Załącznik nr 4 do SIWZ PAKIET A,D,E UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim, z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo