dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usługi związanej z zaplanowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , obejmującego etapy: Etap I - zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) edukacyjno-promocyjnych tzw. Dni Otwartych promujących Pałac Biskupów Krakowskich II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi), którego misją jest gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza. Pałac Biskupów Krakowskich jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach to najlepiej zachowany zabytek epoki Wazów w Polsce, pałac sztuki i nauki, miejsce przyjazne dla niepełnosprawnych, entre cour et jardin (fr. między dziedzińcem a ogrodem) - typ pałacu barokowego. Pałac usytuowany jest w centrum miasta, na wzgórzu zamkowym. Fundatorem Pałacu był najwybitniejszy dyplomata Rzeczypospolitej - kanclerz koronny Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Perłą na skalę światową są stropy ramowe warsztatu Dolabelli z ilustracją najważniejszych wydarzeń historycznych XVII wieku. Zbiory MNKi to galeria ustawiona epokami od XVII wieku aż po sztukę współczesną. Widz ma możliwość prześledzenia zmian zachodzących w malarstwie i rzemiośle artystycznym na przestrzeni dziejów. Ekspozycja tworząca ścieżkę edukacyjną dla zwiedzających. Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi) podejmuje działania komunikacyjne zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku marki, podniesienia poziomu wiedzy wśród ogółu społeczeństwa o jego zbiorach i działalności, podkreślając zmiany zachodzące w sposobie komunikacji z widzem, mają pokazać opinii publicznej dużą skalę i zakres wprowadzonych zmian i nowoczesny wizerunek instytucji. CELE KAMPANII:

2 Cel operacyjny: promocja Pałacu Biskupów Krakowskich siedziby MNKi oraz korzyści wynikających z wizyty w Muzeum dla mieszkańców kraju i mieszkańców województwa świętokrzyskiego Cele kampanii promocyjnej: Zwiększenie rozpoznawalności Pałacu, Identyfikacja Pałacu, jako siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, Zwiększenie frekwencji zwiedzających, Zwiększeni frekwencji w grupie docelowej, czyli głównie rodziców z dziećmi Kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizuje firma Mastermind Sp. z o.o. (wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego), na którą składają się następujące działania informacyjne i promocyjne: a) działania informacyjne i promujące w prasie (sponsorowane artykuły prasowe w tygodniku ogólnopolskim opiniotwórczym, w piśmie miesięcznym dla kobiet o zasięgu ogólnopolskim, w miesięczniku popularno-naukowym poświęconym np. kulturze, psychologii, turystyce etc., w miesięczniku ogólnopolskim o tematyce turystycznej), b) działania informacyjne na nośnikach reklamy zewnętrznej w wybranych miastach na terenie Polski (np.kielce, Łódź, Katowice, Lublin, Radom, ), c) działania promocyjne w telewizji ogólnopolskiej, d) działania promocyjne w popularnej stacji/stacjach radiowej/-ych o zasięgu ogólnopolskim i wysokiej słuchalności, e) kampania internetowa, (reklama w internecie w tym reklama kontekstowa w wyszukiwarce Google (Google AdWords), reklama w serwisach tematycznych turystycznych (banery i linki sponsorowane), artykuły sponsorowane w popularnych portalach turystycznych, działania promocyjne w mediach społecznościowych, pozycjonowanie i optymalizacja strony WWW (działania SEO), dodanie podstawowych danych do geowyszukiwarek, prowadzenie bloga firmowego, e- mailing III. Etap I - Zorganizowanie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej

3 1. Etapem I. zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja RoadShow w plenerze, łącznie w 5 miastach w Polsce (Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź), w każdym po jednym evencie. 2. Eventy muszą odbyć się w centrach miast, w miejscach ogólnodostępnych i charakterystycznych dla danego miasta, z łatwym dostępem komunikacją miejską, licznie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów, np. place, skwery miejskie. a. Terminy: Pożądany termin pierwszego eventu to 1-2 września Kolejne 4 eventy będą odbywać się w następujące po tej dacie weekendy (tj. dni sobota, niedziela). Zamawiający zastrzega, że pierwszy event powinien odbyć się w Warszawie. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. b. Godziny trwania każdego z eventów: c. Zamawiający zastrzega, że do przeprowadzania roadshow Wykonawca wykorzysta kontener reklamowy. o konstrukcji podstawowej: konstrukcja stalowa w oparciu o profile zamknięte i otwarte /6m x 2,4 x2,7m/- wymiar wg standardu przystosowany do transportu BDF, podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi tolerancja błędu +/- 5 %. Płyta Tarmont/warstwowa lub równoważna (40-60 mm) tworząca poszycia boczne i sufit. W celu otwarcia kontenera, należy wyposażyć go w hydrauliczny system podnoszenia jednego boku do góry. Kontener reklamowy powinien mieć: własne oświetlenie i instalację elektryczną, plandekę wraz z systemem mocowania do zabezpieczenia kontenera, możliwość adaptacji wnętrza, powinien być wyposażony we własne źródło zasilania (agregat prądotwórczy), dostęp do bezprzewodowego Internetu. Adaptacja wnętrza powinna zawierać salę prezentacyjną, na co najmniej 10 osób. 3. Elementy zamówienia roadshow: a. Opracowanie scenariusza i harmonogramu lokalizacji tras. Lokalizacje roadshow w 5 miastach: Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łodź, będą uwzględniać udział w każdej z nich przynajmniej osób podczas jednego eventu. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz i harmonogram tras. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza i harmonogramu lokalizacji w ciągu 3 roboczych dni. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. b. Wykonanie indywidualnego projektu aranżacji wnętrza i obrendowanie

4 wysokorozdzielczą grafiką full color wewnątrz i z zewnątrz zgodnie z key visualem kampanii reklamowej, zawierającej hasło reklamowe kampanii. Obrandowanie zewnętrzne powinno być widoczne z odległości przynajmniej 20 m. Obrandowanie wewnętrzne powinno zawierać reprodukcje najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Pałacu oraz reprodukcje eksponatów charakterystycznych dla ekspozycji prezentowanych w Pałacu. Projekt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy key visual, hasło reklamowe oraz reprodukcje eksponatów (20) do 3 roboczych dni od podpisania umowy. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt aranżacji wnętrza i obrandowania. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. c. Wyposażenie techniczne kontenera musi zawierać co najmniej 10 monitorów LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 20 cali, komputer, rzutnik multimedialny. Wyposażenie powinno dawać możliwości emisji spotów telewizyjnych i radiowych kampanii reklamowej, ściągania prezentowanych danych na telefony komórkowe, możliwość pokazania prezentacji multimedialnych na ekranach dotykowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy spot telewizyjny i radiowy kampanii w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. d. Opracowanie scenariusza i wykonanie co najmniej 2 minutowej prezentacji komputerowej do emisji na ekranach dotykowych w kontenerze. Scenariusz będzie opierał się o materiały merytoryczne przekazane przez Zamawiającego. Przez sformułowanie materiały merytoryczne rozumie się: zdjęcia najcenniejszych zabytków prezentowanych w Pałacu, wnętrz pałacowych, najcenniejszych zabytków prezentowanych na wystawach czasowych, spot TV i radiowy kampanii promocyjnej, opisy i informacje na temat Pałacu, wystaw stałych i czasowych oraz inne materiały filmowe będące w posiadaniu MNKi, reklamujące jego zbiory. Materiały merytoryczne Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentację w formacie możliwym do wykorzystania na stronie internetowej Scenariusz i realizacja muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt scenariusza. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni

5 kalendarzowych od uzyskania akceptacji scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. e. Opracowanie planu wydarzeń i działań dodatkowych wokół kontenera, zachęcających do jego odwiedzenia. Nagrodami w konkursach będą m.in. wydawnictwa zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca odbierze nagrody od Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. Wykonawca powinien zapewnić drobne, niskobudżetowe upominki, nawiązujące do layoutu kampanii, w ilości nie mniejszej niż sztuk. Upominki będą rozdawane podczas trwania każdego z eventów. Regulamin konkursów i projekt upominku muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, regulaminy konkursów i projekt upominku. Zamawiający dokona akceptacji regulaminów konkursów i projektu gadżetu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. f. Dystrybucja materiałów reklamowych Zamawiającego podczas każdego z eventów. Materiały zostaną odebrane z siedziby Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. g. Opracowanie planu promocji RoadShow. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Zamawiający wymaga organizacji jednej konferencji prasowej w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP rozpoczynającej serię eventów i czterach w pozostałych miastach. Wykonawca zagwarantuje możliwość obecności Dyrektora MNKi na każdej z konferencji. Pozostałe konferencje mogą odbyć się w kontenerze. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie

6 powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. h. Zapewnienie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód oraz ubezpieczeń związanych z organizacją i realizacją RoadShow, w tym promocji wydarzenia, oraz pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu. i. Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do realizacji RoadShow, w tym nagłośnienia, oświetlenia. j. Zapewnienia obsługi technicznej niezbędnych do realizacji trasy promocyjnej w tym: co najmniej 2 hostess w strojach nawiązujących do layoutu kampanii reklamowej, kierowcy, managera trasy, osoby do obsługi urządzeń technicznych. Projekt stroju hostessy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty stroju hostessy. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. k. Zapewnienie ubezpieczenia, profesjonalnej ochrony oraz zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do organizacji RoadShow przed ewentualnym zniszczeniem czy kradzieżą podczas montażu, demontażu oraz w trakcie trwania eventów. 4. Wykonanie raportu z przebiegu I. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące oraz 3 minutowy film dokumentujący wszystkie lokalizacje. Warunki realizacji raportu: a) Z każdej z pięciu lokalizacji Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z eventu, zawierający 20 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które odwiedziły kontener w każdym mieście.

7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. d) Wykonawca wyprodukuje 3-minutowy film typu making-off dokumentujący nie mniej niż 3 lokalizacje. Film przygotowany będzie w wersji polskiej z napisami w wersji angielskiej. Film będzie posiadać podkład muzyczny dostosowany do charakteru wydarzenia i layoutu kampanii. Materiał powinien zawierać spontaniczne wypowiedzi uczestników wydarzenia. Przed ostatecznym montażem materiału filmowego wymagana jest akceptacja wybranych scen i podkładu muzycznego przez Zamawiającego. Plik z filmem musi być zapisany w formacie/formatach umożliwiających jego odtworzenie na komputerze i publikację na stronach internetowych Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą filmu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. IV. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) promocyjnych tzw. Dni Otwartych w Pałacu Biskupów Krakowskich przez Muzeum Narodowe w Kielcach składających się z poniższych elementów: 1. Organizacja i realizacja Pierwszego Dnia Otwartego: Pożądany termin eventu: 1 września 2012 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Godziny trwania: 1 września ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia: a) impreza plenerowa Jedyny taki dzień ze Wszechświatem na terenie wokół Pałacu, podczas której zapewnione zostaną całodniowe atrakcje przyciągające publiczność (rodzice z dziećmi, młodzież, miłośnicy SF). Opracowanie i realizacja scenariusza imprezy, który w przypadku niepogody będzie mógł być adoptowany do wnętrz Pałacu, z zachowaniem wszelkich wymogów konserwatorskich. W programie powinny znaleźć się warsztaty lepienia małych modeli pojazdów kosmicznych np. z

8 modeliny połączone z konkursem. Impreza powinna mieć oprawę muzyki SF. Wykonawca zadba o nagłośnienie, oświetlenie i sprzęt potrzebny do organizacji tego typu imprez. Wykonawca zadba także o wszelkie pozwolenia (ZAIKS) związane z organizacją imprezy. Łączna ilość osób uczestniczących w imprezie minimum 800 osób. W przypadku niepogody impreza będzie mogła się odbyć we wnętrzach pałacowych: Możliwe jest przeniesienie działań plenerowych do wnętrz muzealnych /Sieni Dolnej 113,02 m²,, Sieni Górnej ok. 179,70 m², h 6,8 m, Izby Stołowej Górnej 197,60 m²,/ pod warunkiem, że podlegać będą ograniczeniom właściwym dla zabytkowych wnętrz muzealnych. Projekty planowane w takich wnętrzach powinny uwzględniać ograniczenie ruchu, stabilne warunki klimatyczne /18-19C 50-70%Rh/, oświetlenie wyłącznie istniejące, nagłośnienie ograniczone, wyklucza się wszelkie przedsięwzięcia przewidujące działania mogące stanowić bezpośrednie, lub pośrednie zagrożenie dla zabytkowego wystroju wnętrz i znajdujących się w nich muzealiów. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz imprezy. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Kino letnie projekcja filmu DIUNA, 1984, reż. David Lynch. Projekcja powinna odbyć się przed Pałacem w warunkach plenerowych dla ok. 300 osób. Wykonawca zapewni siedziska dla widzów oraz sprzęt i ekran do emisji, a także wszelkie pozwolenia i opłaty za jednorazową emisję. W przypadku niepogody emisja filmu odbędzie się wewnątrz Pałacu. c) Mapping 3D - projekcja wielkoformatowa na budynku Pałacu Biskupów Krakowskich o długości co najmniej 4 minut, odtwarzana wielokrotnie. Moc prądowa Pałacu wynosi 170 kw animacja komputerowa użyta do projekcji 3D mapping powinna zawierać grafikę 2D i 3D oraz podkład muzyczny. projekcji będą towarzyszyć pokazy świetlne z możliwością poruszania się strumieni światła i zmiany ich kolorów w rytm muzyki, z użyciem lamp głowic ruchomych 3 kw typu beam. projekcja ma być widoczna i słyszalna w promieniu 30 metrów od budynku, dla minimum 200 osób jednocześnie. wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do projekcji wielkoformatowych. Dla projekcji wielkoformatowej m.in.: dwa projektory o sile światła co najmniej ANSI lumen, nagłośnienie, oświetlenie. Projekt podlega akceptacji. W terminie 3 dni kalendarzowych od momentu podpisania

9 umowy Wykonawca dokona zwymiarowania budynku Pałacu pod kątem wykonania projekcji. Po 23 dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi, koncepcję kreatywną wraz z wstępnym scenariuszem. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni kalendarzowych od uzyskania akceptacji koncepcji kreatywnej i scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od mailową. d) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt graficzny, korekta, skład i druk plakatu B1-300 szt. Zamawiający zastrzega, że projekt plakatu musi nawiązywać do layotu wystaw oraz tematyki a także Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin: dwutygodniowy, przed eventem na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. e) Projekt i wykonanie gadżetu niskobudżetowy gadżet do rozdawania podczas imprezy w ramach Dni Otwartych oraz organizowanych konkursów, ilość 1000 szt. Projekt gadżetu podlega akceptacji Zamawiającego. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do

10 uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. f) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Pierwszego Dnia Otwartego i informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz. g) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 2. Organizacja i realizacja Drugiego Dnia Otwartego: Termin eventu:

11 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Czas trwania: godz godz ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia a) Spektakl teatru pantomimy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Zamawiający zastrzega, aby spektakl nawiązywał w tematyce do filozoficznej wizji czasu. Zespół teatru powinien liczyć nie mniej niż 15 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum dwie i pół godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. lub spektakl baletowy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Spektakl nawiązujący w tematyce do filozoficznej wizji czasu, zespół liczący nie mniej niż 10 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum 1,5 godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. Termin spektaklu: 28 października Zmawiający dopuszcza zmianę terminu spektaklu z przyczyn nie leżących bezpośrednio po stronie wykonawcy. Wykonawca będzie musiał przedstawić obiektywne dowody na niemożliwość dotrzymania pierwotnego terminu. b) Pokaz nieba zorganizowanie dwugodzinnego pokazu, w czasie którego uczestnicy będą mogli obserwować niebo dzięki profesjonalnym teleskopom astronomicznym (min. 3 sztuki), teleskopy będą obsługiwać przynajmniej dwaj astronomowie, którzy opatrzą pokaz szerokim, fachowym komentarzem. W razie złych warunków pogodowych Wykonawca zapewni profesjonalny pokaz w oparciu o multimedia połączony z prelekcją dotyczącą spektakularnych zjawisk astronomicznych. Pokaz powinien zawierać prezentację zdjęć, filmów astronomicznych, symulację pokazu nieba, zapisy dźwiękowe z misji kosmicznych. Termin: 27 października 2012 c) Projekcje filmów: film animowany dla widzów dorosłych z muzyką na żywo projekcja polskiego pełnometrażowego filmu animowanego przeznaczonego dla widzów dorosłych, w całości ręcznie malowany. Technika hand made jest kontynuacją

12 dzieł malarskich prezentowanych podczas wystaw w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Temat filmu dotyczy pojęcia czasu, nawiązuje do kina drogi, przemieszczania się w czasie, podróży kulturowej, obyczajowej. Muzyka wykonywana do filmu przez instrumentalistów na żywo przez minimum czterech muzyków. Termin: 27 października 2012 Filmy animowane dla dzieci projekcja polskich filmów animowanych, w całości składających się na ok. 1,20 godz. Filmy w swojej treści dotykają problemów przemijania: pory roku, starość młodość, życie - śmierć, czasu w ujęciu filozoficznym, metaforycznym. Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, akustyka, projektora-rzutnika, ekranu oraz wszelkich zgód, licencji i opłat po stronie Wykonawcy. Miejsce prezentacji: wnętrza pałacowe. Termin: 28 października Wykonawca zastrzega warunek akceptacji tytułów filmów. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi tytuły filmów. Zamawiający dokona akceptacji w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. d) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Drugiego Dnia Otwartego oraz informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Informator musi zawierać także program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty informatora. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i wejściówką. Informator musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz.

13 e) wejściówka na spektakl. Projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty wejściówki. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Wejściówka musi mieć spójny layout z plakatem i informatorem. Wejściówka musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Wejściówki będą dystrybuowane przez Zamawiającego Dane techniczne: Format 10 x 5,5 cm Papier kreda mat 200g Druk kolor Lakier punktowy jednostronny Nakład 700 szt. f) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt, korekta, skład, i druk plakatu B1-300 szt. Plakat musi zawierać program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy w terminie 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu mailową. g) Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin dwutygodniowy: października, na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. h) Gadżet, który będzie pamiątką uczestnictwa w Dniach Otwartych (rysunek stanowi

14 załącznik nr 1a do SIWZ). Gadżet w postaci trójwymiarowego sześcianu z labiryntem, jest grą rozwijającą percepcję wzrokową i motorykę dłoni. Gracz może korzystać z niej w chwilach wolnych. Zadaniem gracza jest umieszczenie małych metalowych kuleczek w odpowiednim miejscu na planszy. Kostka o pożądanych wymiarach 4 x 4 x 4 cm z przezroczystego, trwałego materiału, przypominać będzie turystom o chwilach spędzonych w Pałacu Biskupów Krakowich w Kielcach. Ilość 600 sztuk. Projekt rozmieszczenia logotypów na spodzie kostki podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. i) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 3. Wykonanie raportu z przebiegu II. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące wszystkie wydarzenia. Warunki realizacji raportu: a) Z każdego wydarzenia Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z przebiegu wszystkich Dni Otwartych, zawierający 30 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże je Zamawiającemu najpóźniej

15 do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) W przypadku mappingu 3D Zamawiający otrzyma nagranie filmowe przebiegu wydarzenia, najpóźniej 7 dni kalendarzowych po realizacji eventu. d) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które uczestniczyły w Dniach Otwartych, o zainteresowaniu mediów wydarzeniem i publikacjach będących jego wynikiem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Wykonawca zobowiązany jest do promocji unijnego źródła finansowania zgodnie art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie produkty, materiały i projekty a także dokumentacja związana z realizacją projektu powinna zawierać obowiązkowo obowiązujący zestaw znaków graficznych: - Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, - Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - Hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - logo Muzeum Narodowego w Kielcach - informację: Projekt pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno-

16 promocyjnych musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności i przedstawiać się następująco: znak Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się np. herb regionu (nie zaleca się stosowania skrótów nazw). Hasło RPOWŚ może być umieszczone w dowolnym miejscu.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr. Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy W dniu. 2013 roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: AZP/43/P/2011 Kielce, 23.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 101557-2012 z dnia 2012-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 IF.272.1.18.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony pn. Usługa w zakresie przygotowania i emisji spotów telewizyjnych i radiowych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG.V.2511.56.2015.TKa Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przygotowanie i realizację wydarzeń promocyjnych pn. Cyfrowe kino letnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Załącznik do umowy nr I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Projekcję wielkoformatową na budynku Sukiennic* (środkowa część) oraz w 7 arkadach (3 środkowe i po 2 po bokach) w terminach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 I. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: 79-34-00-00-9 Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia DOA.III-3323-42/10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariuszy oraz produkcja 4 filmów promujących Województwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I. OPRACOWANIE KONCEPCJI AKCJI PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE" na rok 2010 1. Wykonawca przedstawi w formie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz zapewnienie obsługi technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lądek Zdrój dnia 18.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Lutynia 24 57-540 Lądek Zdrój tel. 74 814 81 59 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy dotyczące realizacji kampanii

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin Wola Rębkowska, dn. 30.09.2016r Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie spotów promocyjno informacyjnych dla twarogu garwolińskiego tłustego i półtłustego w pergaminie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Bardziej szczegółowo

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu Przeprowadzenie kampanii marketingowej i działań promocyjno-reklamowych minimum 3 kompleksowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie 3 różnych gmin Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych OAK.KCB.2621/68/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, Zawiercie, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, Zawiercie, woj. śląskie, tel , faks Zawiercie: Przeprowadzenie kampanii reklamowej (bilbordowej) w projekcie Zawiercie miasto dobrych połączeń realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet I - Badania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych)

Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych) Sanok, 18 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2013/AK (dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych) I. ZAMAWIAJĄCY ul. Rynek 7, 38-500 Sanok NIP: 687-169-20-10 II. OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga:

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga: Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga: W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOA-III.272.1.17.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szkoleniowych na potrzeby projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Umowa nr Zawarta w dniu w Ogrodzieńcu pomiędzy : Zamek Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66, NIP: 649-11-30-731, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy. z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV zamówienia: 92.11.12.10-7 I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: II. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji.

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji. OFERTA PROMOCJI DLA GŁÓWNEGO SPONSORA WYBRANEJ WYSTAWY LUB KONCERTU W MUZEUM OKRĘGOWYM W LESZNIE Firma dofinansowując realizację wystawy lub koncertu kwotą 10.000PLN+22%Vat uzyskuje na wyłączność tytuł

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: TOK 271/1/2014

nr postępowania: TOK 271/1/2014 Tarnów, 11 lutego 2014 r. Zmiana treści SIWZ do przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 2 do SIWZ zmiana z dnia 19.12.2014 r. FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowe Miasto Sp z o.o., Rynek 9, Żory, woj. śląskie, tel , faks 32 43

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowe Miasto Sp z o.o., Rynek 9, Żory, woj. śląskie, tel , faks 32 43 1 z 5 2010-07-27 12:53 Żory: Przygotowanie i realizacja kampanii billboardowej w ramach projektu pn. Żyła złota w Żorach - promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl; e-mail: sekretariat.ba@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 4 filmów: a) 3 filmy będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół z poziomu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. OBCHODY 90-lecia UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 16-19.05.2016

OFERTA WSPÓŁPRACY. OBCHODY 90-lecia UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 16-19.05.2016 OFERTA WSPÓŁPRACY OBCHODY 90-lecia UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 16-19.05.2016 ORGANIZACJA I PRODUKCJA SZANOWNI PAŃSTWO, w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu obchodzi swoje 90-lecie. Z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja.

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 36 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1949/2012 w dniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

(dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

(dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Filmów Animowanych Młodych Twórców organizowanego w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń I część zamówienia KALENDARZE NA 2012 ROK PROMUJĄCE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm z 5 2015-02-05 13:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja działań promocyjnych dla projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. zawarta w dniu r. pomiędzy

Umowa wzór. zawarta w dniu r. pomiędzy Umowa wzór ZAŁĄCZNIK NR... DO SIWZ zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez dr inż. Bogdana Ficka, Burmistrza Miasta Cieszyna, zwaną dalej Zamawiającą, a.........zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Odpowiedzi na zapytania wykonawców Kraków, dn. 06.09.2011 r. Nasz znak: RG-VIII.272.12.2.2011 Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Przygotowanie i realizacja materiałów

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo