dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usługi związanej z zaplanowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , obejmującego etapy: Etap I - zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) edukacyjno-promocyjnych tzw. Dni Otwartych promujących Pałac Biskupów Krakowskich II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi), którego misją jest gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza. Pałac Biskupów Krakowskich jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach to najlepiej zachowany zabytek epoki Wazów w Polsce, pałac sztuki i nauki, miejsce przyjazne dla niepełnosprawnych, entre cour et jardin (fr. między dziedzińcem a ogrodem) - typ pałacu barokowego. Pałac usytuowany jest w centrum miasta, na wzgórzu zamkowym. Fundatorem Pałacu był najwybitniejszy dyplomata Rzeczypospolitej - kanclerz koronny Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Perłą na skalę światową są stropy ramowe warsztatu Dolabelli z ilustracją najważniejszych wydarzeń historycznych XVII wieku. Zbiory MNKi to galeria ustawiona epokami od XVII wieku aż po sztukę współczesną. Widz ma możliwość prześledzenia zmian zachodzących w malarstwie i rzemiośle artystycznym na przestrzeni dziejów. Ekspozycja tworząca ścieżkę edukacyjną dla zwiedzających. Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi) podejmuje działania komunikacyjne zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku marki, podniesienia poziomu wiedzy wśród ogółu społeczeństwa o jego zbiorach i działalności, podkreślając zmiany zachodzące w sposobie komunikacji z widzem, mają pokazać opinii publicznej dużą skalę i zakres wprowadzonych zmian i nowoczesny wizerunek instytucji. CELE KAMPANII:

2 Cel operacyjny: promocja Pałacu Biskupów Krakowskich siedziby MNKi oraz korzyści wynikających z wizyty w Muzeum dla mieszkańców kraju i mieszkańców województwa świętokrzyskiego Cele kampanii promocyjnej: Zwiększenie rozpoznawalności Pałacu, Identyfikacja Pałacu, jako siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, Zwiększenie frekwencji zwiedzających, Zwiększeni frekwencji w grupie docelowej, czyli głównie rodziców z dziećmi Kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej realizuje firma Mastermind Sp. z o.o. (wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego), na którą składają się następujące działania informacyjne i promocyjne: a) działania informacyjne i promujące w prasie (sponsorowane artykuły prasowe w tygodniku ogólnopolskim opiniotwórczym, w piśmie miesięcznym dla kobiet o zasięgu ogólnopolskim, w miesięczniku popularno-naukowym poświęconym np. kulturze, psychologii, turystyce etc., w miesięczniku ogólnopolskim o tematyce turystycznej), b) działania informacyjne na nośnikach reklamy zewnętrznej w wybranych miastach na terenie Polski (np.kielce, Łódź, Katowice, Lublin, Radom, ), c) działania promocyjne w telewizji ogólnopolskiej, d) działania promocyjne w popularnej stacji/stacjach radiowej/-ych o zasięgu ogólnopolskim i wysokiej słuchalności, e) kampania internetowa, (reklama w internecie w tym reklama kontekstowa w wyszukiwarce Google (Google AdWords), reklama w serwisach tematycznych turystycznych (banery i linki sponsorowane), artykuły sponsorowane w popularnych portalach turystycznych, działania promocyjne w mediach społecznościowych, pozycjonowanie i optymalizacja strony WWW (działania SEO), dodanie podstawowych danych do geowyszukiwarek, prowadzenie bloga firmowego, e- mailing III. Etap I - Zorganizowanie eventów (imprez) typu RoadShow wspierających kampanię promocyjną dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny Pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej

3 1. Etapem I. zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja RoadShow w plenerze, łącznie w 5 miastach w Polsce (Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź), w każdym po jednym evencie. 2. Eventy muszą odbyć się w centrach miast, w miejscach ogólnodostępnych i charakterystycznych dla danego miasta, z łatwym dostępem komunikacją miejską, licznie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów, np. place, skwery miejskie. a. Terminy: Pożądany termin pierwszego eventu to 1-2 września Kolejne 4 eventy będą odbywać się w następujące po tej dacie weekendy (tj. dni sobota, niedziela). Zamawiający zastrzega, że pierwszy event powinien odbyć się w Warszawie. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. b. Godziny trwania każdego z eventów: c. Zamawiający zastrzega, że do przeprowadzania roadshow Wykonawca wykorzysta kontener reklamowy. o konstrukcji podstawowej: konstrukcja stalowa w oparciu o profile zamknięte i otwarte /6m x 2,4 x2,7m/- wymiar wg standardu przystosowany do transportu BDF, podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi tolerancja błędu +/- 5 %. Płyta Tarmont/warstwowa lub równoważna (40-60 mm) tworząca poszycia boczne i sufit. W celu otwarcia kontenera, należy wyposażyć go w hydrauliczny system podnoszenia jednego boku do góry. Kontener reklamowy powinien mieć: własne oświetlenie i instalację elektryczną, plandekę wraz z systemem mocowania do zabezpieczenia kontenera, możliwość adaptacji wnętrza, powinien być wyposażony we własne źródło zasilania (agregat prądotwórczy), dostęp do bezprzewodowego Internetu. Adaptacja wnętrza powinna zawierać salę prezentacyjną, na co najmniej 10 osób. 3. Elementy zamówienia roadshow: a. Opracowanie scenariusza i harmonogramu lokalizacji tras. Lokalizacje roadshow w 5 miastach: Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Łodź, będą uwzględniać udział w każdej z nich przynajmniej osób podczas jednego eventu. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz i harmonogram tras. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza i harmonogramu lokalizacji w ciągu 3 roboczych dni. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. b. Wykonanie indywidualnego projektu aranżacji wnętrza i obrendowanie

4 wysokorozdzielczą grafiką full color wewnątrz i z zewnątrz zgodnie z key visualem kampanii reklamowej, zawierającej hasło reklamowe kampanii. Obrandowanie zewnętrzne powinno być widoczne z odległości przynajmniej 20 m. Obrandowanie wewnętrzne powinno zawierać reprodukcje najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Pałacu oraz reprodukcje eksponatów charakterystycznych dla ekspozycji prezentowanych w Pałacu. Projekt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy key visual, hasło reklamowe oraz reprodukcje eksponatów (20) do 3 roboczych dni od podpisania umowy. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt aranżacji wnętrza i obrandowania. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 kalendarzowych dni. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. c. Wyposażenie techniczne kontenera musi zawierać co najmniej 10 monitorów LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 20 cali, komputer, rzutnik multimedialny. Wyposażenie powinno dawać możliwości emisji spotów telewizyjnych i radiowych kampanii reklamowej, ściągania prezentowanych danych na telefony komórkowe, możliwość pokazania prezentacji multimedialnych na ekranach dotykowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy spot telewizyjny i radiowy kampanii w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. d. Opracowanie scenariusza i wykonanie co najmniej 2 minutowej prezentacji komputerowej do emisji na ekranach dotykowych w kontenerze. Scenariusz będzie opierał się o materiały merytoryczne przekazane przez Zamawiającego. Przez sformułowanie materiały merytoryczne rozumie się: zdjęcia najcenniejszych zabytków prezentowanych w Pałacu, wnętrz pałacowych, najcenniejszych zabytków prezentowanych na wystawach czasowych, spot TV i radiowy kampanii promocyjnej, opisy i informacje na temat Pałacu, wystaw stałych i czasowych oraz inne materiały filmowe będące w posiadaniu MNKi, reklamujące jego zbiory. Materiały merytoryczne Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentację w formacie możliwym do wykorzystania na stronie internetowej Scenariusz i realizacja muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt scenariusza. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni

5 kalendarzowych od uzyskania akceptacji scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. e. Opracowanie planu wydarzeń i działań dodatkowych wokół kontenera, zachęcających do jego odwiedzenia. Nagrodami w konkursach będą m.in. wydawnictwa zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca odbierze nagrody od Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. Wykonawca powinien zapewnić drobne, niskobudżetowe upominki, nawiązujące do layoutu kampanii, w ilości nie mniejszej niż sztuk. Upominki będą rozdawane podczas trwania każdego z eventów. Regulamin konkursów i projekt upominku muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, regulaminy konkursów i projekt upominku. Zamawiający dokona akceptacji regulaminów konkursów i projektu gadżetu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. f. Dystrybucja materiałów reklamowych Zamawiającego podczas każdego z eventów. Materiały zostaną odebrane z siedziby Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego eventu. g. Opracowanie planu promocji RoadShow. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Zamawiający wymaga organizacji jednej konferencji prasowej w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP rozpoczynającej serię eventów i czterach w pozostałych miastach. Wykonawca zagwarantuje możliwość obecności Dyrektora MNKi na każdej z konferencji. Pozostałe konferencje mogą odbyć się w kontenerze. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie

6 powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. h. Zapewnienie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód oraz ubezpieczeń związanych z organizacją i realizacją RoadShow, w tym promocji wydarzenia, oraz pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu. i. Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do realizacji RoadShow, w tym nagłośnienia, oświetlenia. j. Zapewnienia obsługi technicznej niezbędnych do realizacji trasy promocyjnej w tym: co najmniej 2 hostess w strojach nawiązujących do layoutu kampanii reklamowej, kierowcy, managera trasy, osoby do obsługi urządzeń technicznych. Projekt stroju hostessy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty stroju hostessy. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. k. Zapewnienie ubezpieczenia, profesjonalnej ochrony oraz zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do organizacji RoadShow przed ewentualnym zniszczeniem czy kradzieżą podczas montażu, demontażu oraz w trakcie trwania eventów. 4. Wykonanie raportu z przebiegu I. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące oraz 3 minutowy film dokumentujący wszystkie lokalizacje. Warunki realizacji raportu: a) Z każdej z pięciu lokalizacji Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z eventu, zawierający 20 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które odwiedziły kontener w każdym mieście.

7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. d) Wykonawca wyprodukuje 3-minutowy film typu making-off dokumentujący nie mniej niż 3 lokalizacje. Film przygotowany będzie w wersji polskiej z napisami w wersji angielskiej. Film będzie posiadać podkład muzyczny dostosowany do charakteru wydarzenia i layoutu kampanii. Materiał powinien zawierać spontaniczne wypowiedzi uczestników wydarzenia. Przed ostatecznym montażem materiału filmowego wymagana jest akceptacja wybranych scen i podkładu muzycznego przez Zamawiającego. Plik z filmem musi być zapisany w formacie/formatach umożliwiających jego odtworzenie na komputerze i publikację na stronach internetowych Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą filmu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji ostatniego z eventów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. IV. Etap II zorganizowanie i przeprowadzenie eventów (imprez) promocyjnych tzw. Dni Otwartych w Pałacu Biskupów Krakowskich przez Muzeum Narodowe w Kielcach składających się z poniższych elementów: 1. Organizacja i realizacja Pierwszego Dnia Otwartego: Pożądany termin eventu: 1 września 2012 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Godziny trwania: 1 września ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia: a) impreza plenerowa Jedyny taki dzień ze Wszechświatem na terenie wokół Pałacu, podczas której zapewnione zostaną całodniowe atrakcje przyciągające publiczność (rodzice z dziećmi, młodzież, miłośnicy SF). Opracowanie i realizacja scenariusza imprezy, który w przypadku niepogody będzie mógł być adoptowany do wnętrz Pałacu, z zachowaniem wszelkich wymogów konserwatorskich. W programie powinny znaleźć się warsztaty lepienia małych modeli pojazdów kosmicznych np. z

8 modeliny połączone z konkursem. Impreza powinna mieć oprawę muzyki SF. Wykonawca zadba o nagłośnienie, oświetlenie i sprzęt potrzebny do organizacji tego typu imprez. Wykonawca zadba także o wszelkie pozwolenia (ZAIKS) związane z organizacją imprezy. Łączna ilość osób uczestniczących w imprezie minimum 800 osób. W przypadku niepogody impreza będzie mogła się odbyć we wnętrzach pałacowych: Możliwe jest przeniesienie działań plenerowych do wnętrz muzealnych /Sieni Dolnej 113,02 m²,, Sieni Górnej ok. 179,70 m², h 6,8 m, Izby Stołowej Górnej 197,60 m²,/ pod warunkiem, że podlegać będą ograniczeniom właściwym dla zabytkowych wnętrz muzealnych. Projekty planowane w takich wnętrzach powinny uwzględniać ograniczenie ruchu, stabilne warunki klimatyczne /18-19C 50-70%Rh/, oświetlenie wyłącznie istniejące, nagłośnienie ograniczone, wyklucza się wszelkie przedsięwzięcia przewidujące działania mogące stanowić bezpośrednie, lub pośrednie zagrożenie dla zabytkowego wystroju wnętrz i znajdujących się w nich muzealiów. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi scenariusz imprezy. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Kino letnie projekcja filmu DIUNA, 1984, reż. David Lynch. Projekcja powinna odbyć się przed Pałacem w warunkach plenerowych dla ok. 300 osób. Wykonawca zapewni siedziska dla widzów oraz sprzęt i ekran do emisji, a także wszelkie pozwolenia i opłaty za jednorazową emisję. W przypadku niepogody emisja filmu odbędzie się wewnątrz Pałacu. c) Mapping 3D - projekcja wielkoformatowa na budynku Pałacu Biskupów Krakowskich o długości co najmniej 4 minut, odtwarzana wielokrotnie. Moc prądowa Pałacu wynosi 170 kw animacja komputerowa użyta do projekcji 3D mapping powinna zawierać grafikę 2D i 3D oraz podkład muzyczny. projekcji będą towarzyszyć pokazy świetlne z możliwością poruszania się strumieni światła i zmiany ich kolorów w rytm muzyki, z użyciem lamp głowic ruchomych 3 kw typu beam. projekcja ma być widoczna i słyszalna w promieniu 30 metrów od budynku, dla minimum 200 osób jednocześnie. wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do projekcji wielkoformatowych. Dla projekcji wielkoformatowej m.in.: dwa projektory o sile światła co najmniej ANSI lumen, nagłośnienie, oświetlenie. Projekt podlega akceptacji. W terminie 3 dni kalendarzowych od momentu podpisania

9 umowy Wykonawca dokona zwymiarowania budynku Pałacu pod kątem wykonania projekcji. Po 23 dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy przedstawi, koncepcję kreatywną wraz z wstępnym scenariuszem. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. W ciągu 10 dni kalendarzowych od uzyskania akceptacji koncepcji kreatywnej i scenariusza Wykonawca wykonana animację. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3. dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od mailową. d) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt graficzny, korekta, skład i druk plakatu B1-300 szt. Zamawiający zastrzega, że projekt plakatu musi nawiązywać do layotu wystaw oraz tematyki a także Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin: dwutygodniowy, przed eventem na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. e) Projekt i wykonanie gadżetu niskobudżetowy gadżet do rozdawania podczas imprezy w ramach Dni Otwartych oraz organizowanych konkursów, ilość 1000 szt. Projekt gadżetu podlega akceptacji Zamawiającego. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do

10 uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. f) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Pierwszego Dnia Otwartego i informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Zamawiający przekaże program Wykonawcy do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 3 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz. g) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 17 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 2. Organizacja i realizacja Drugiego Dnia Otwartego: Termin eventu:

11 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. Czas trwania: godz godz ; Elementy organizacji i realizacji zamówienia a) Spektakl teatru pantomimy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Zamawiający zastrzega, aby spektakl nawiązywał w tematyce do filozoficznej wizji czasu. Zespół teatru powinien liczyć nie mniej niż 15 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum dwie i pół godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. lub spektakl baletowy promujący Pałac Biskupów Krakowskich teatr profesjonalny (nie amatorski). Spektakl nawiązujący w tematyce do filozoficznej wizji czasu, zespół liczący nie mniej niż 10 artystów. Teatr dysponujący własną scenografią, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, zespołem technicznym. Czas trwania spektaklu minimum 1,5 godziny. Spektakl powinien odbyć się w wynajętej w centrum Kielc sali nie mniejszej niż na 500 miejsc oraz spełniającej uwarunkowania techniczne potrzebne dla spektaklu (m.in. teatralny układ siedzisk). Ze względu na specyfikę spektaklu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prezentacji w obiektach sportowych. Termin spektaklu: 28 października Zmawiający dopuszcza zmianę terminu spektaklu z przyczyn nie leżących bezpośrednio po stronie wykonawcy. Wykonawca będzie musiał przedstawić obiektywne dowody na niemożliwość dotrzymania pierwotnego terminu. b) Pokaz nieba zorganizowanie dwugodzinnego pokazu, w czasie którego uczestnicy będą mogli obserwować niebo dzięki profesjonalnym teleskopom astronomicznym (min. 3 sztuki), teleskopy będą obsługiwać przynajmniej dwaj astronomowie, którzy opatrzą pokaz szerokim, fachowym komentarzem. W razie złych warunków pogodowych Wykonawca zapewni profesjonalny pokaz w oparciu o multimedia połączony z prelekcją dotyczącą spektakularnych zjawisk astronomicznych. Pokaz powinien zawierać prezentację zdjęć, filmów astronomicznych, symulację pokazu nieba, zapisy dźwiękowe z misji kosmicznych. Termin: 27 października 2012 c) Projekcje filmów: film animowany dla widzów dorosłych z muzyką na żywo projekcja polskiego pełnometrażowego filmu animowanego przeznaczonego dla widzów dorosłych, w całości ręcznie malowany. Technika hand made jest kontynuacją

12 dzieł malarskich prezentowanych podczas wystaw w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Temat filmu dotyczy pojęcia czasu, nawiązuje do kina drogi, przemieszczania się w czasie, podróży kulturowej, obyczajowej. Muzyka wykonywana do filmu przez instrumentalistów na żywo przez minimum czterech muzyków. Termin: 27 października 2012 Filmy animowane dla dzieci projekcja polskich filmów animowanych, w całości składających się na ok. 1,20 godz. Filmy w swojej treści dotykają problemów przemijania: pory roku, starość młodość, życie - śmierć, czasu w ujęciu filozoficznym, metaforycznym. Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, akustyka, projektora-rzutnika, ekranu oraz wszelkich zgód, licencji i opłat po stronie Wykonawcy. Miejsce prezentacji: wnętrza pałacowe. Termin: 28 października Wykonawca zastrzega warunek akceptacji tytułów filmów. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi tytuły filmów. Zamawiający dokona akceptacji w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji, pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. d) Informator o eventach - projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa zawierającego program Drugiego Dnia Otwartego oraz informację o Pałacu Biskupów Krakowskich. Informator musi zawierać także program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty informatora. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar mailową. Informator musi mieć spójny layout z plakatem i wejściówką. Informator musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Dane techniczne do druku informatora o eventach: Format 14 x 42 cm łamane na trzy, bigowane, format docelowy 14 x 14 cm Papier kreda mat 300 g Lakier punktowy dwustronny Druk kolor Nakład egz.

13 e) wejściówka na spektakl. Projekt graficzny, korekta, skład, druk wydawnictwa. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty wejściówki. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. Wejściówka musi mieć spójny layout z plakatem i informatorem. Wejściówka musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem eventu. Wejściówki będą dystrybuowane przez Zamawiającego Dane techniczne: Format 10 x 5,5 cm Papier kreda mat 200g Druk kolor Lakier punktowy jednostronny Nakład 700 szt. f) Plakat promujący Dni Otwarte: projekt, korekta, skład, i druk plakatu B1-300 szt. Plakat musi zawierać program imprez organizowanych w oba dni. Zamawiający przekaże program Wykonawcy w terminie 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Projekt podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt plakatu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu mailową. g) Plakatowanie ilości 140 szt. plakatu B1 promującego Dni Otwarte. Termin dwutygodniowy: października, na terenie Kielc 20 szt., Ostrowca Świętokrzyskiego 30 szt., Skarżyska Kamiennej 40 szt., Sandomierza 50 szt. Usługa obejmuje również dostarczenie plakatów do siedziby firmy wykonującej usługę plakatowania. Pozostałe plakaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej oraz innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności. h) Gadżet, który będzie pamiątką uczestnictwa w Dniach Otwartych (rysunek stanowi

14 załącznik nr 1a do SIWZ). Gadżet w postaci trójwymiarowego sześcianu z labiryntem, jest grą rozwijającą percepcję wzrokową i motorykę dłoni. Gracz może korzystać z niej w chwilach wolnych. Zadaniem gracza jest umieszczenie małych metalowych kuleczek w odpowiednim miejscu na planszy. Kostka o pożądanych wymiarach 4 x 4 x 4 cm z przezroczystego, trwałego materiału, przypominać będzie turystom o chwilach spędzonych w Pałacu Biskupów Krakowich w Kielcach. Ilość 600 sztuk. Projekt rozmieszczenia logotypów na spodzie kostki podlega akceptacji. W terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekt gadżetu. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc, od momentu przedstawienia pierwotnej wersji pod rygorem odstąpienia od umowy i kar pieniężnych. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. i) Opracowanie planu promocji eventu. Promocja wydarzenia powinna wykorzystywać własne działania PR i współpracę z mediami ogólnopolskimi. Działania promocyjne mają mieć charakter informacyjny. Wszystkie materiały muszą być odpowiednio obrendowane layoutem kampanii i uzyskać akceptację Zamawiającego. W terminie 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy Wykonawca przedstawi, projekty materiałów wysyłanych do mediów. Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kolejną propozycję w ciągu 5 dni kalendarzowych. Procedura ta będzie powtarzana do uzyskania akceptacji. Zamawiający zastrzega, że procedura nie może trwać dłużej niż miesiąc od momentu mailową. 3. Wykonanie raportu z przebiegu II. etapu zamówienia zawierającego profesjonalne zdjęcia, reportaż, dane podsumowujące wszystkie wydarzenia. Warunki realizacji raportu: a) Z każdego wydarzenia Wykonawca zapewni co najmniej 10 profesjonalnych zdjęć w wersji cyfrowej i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. b) Wykonawca przygotuje reportaż fotograficzny z przebiegu wszystkich Dni Otwartych, zawierający 30 zdjęć, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przekaże je Zamawiającemu najpóźniej

15 do 3 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Zamawiający dopuszcza w komunikacji między Stronami drogę mailową. c) W przypadku mappingu 3D Zamawiający otrzyma nagranie filmowe przebiegu wydarzenia, najpóźniej 7 dni kalendarzowych po realizacji eventu. d) Raport udokumentuje przebieg i efekty eventu i będzie zawierał: informację o szacunkowej liczbie osób, które uczestniczyły w Dniach Otwartych, o zainteresowaniu mediów wydarzeniem i publikacjach będących jego wynikiem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej (złączonej trwale) oraz elektronicznej (pen-drive lub CD/DVD). Wykonawca przekaże go Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po realizacji każdego z eventów. Wykonawca zobowiązany jest do promocji unijnego źródła finansowania zgodnie art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie produkty, materiały i projekty a także dokumentacja związana z realizacją projektu powinna zawierać obowiązkowo obowiązujący zestaw znaków graficznych: - Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, - Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - Hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - logo Muzeum Narodowego w Kielcach - informację: Projekt pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno-

16 promocyjnych musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności i przedstawiać się następująco: znak Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się np. herb regionu (nie zaleca się stosowania skrótów nazw). Hasło RPOWŚ może być umieszczone w dowolnym miejscu.