Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej 2009-2014"

Transkrypt

1 Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej Seminarium podsumowujące czwarty rok funkcjonowania projektu 28 listopada 2013 r.

2 Programy stypendialne dla doktorantów PWr MŁODA KADRA od początku projektu: 432 doktorantów od początku 432 doktorantów 108 młodych 108 młodych doktorów doktorów projektu 71 stażystów 71 stażystów razem ok w 2013: w r. 000 zł stypendiów naukowych zł stypendiów stażowych zł 120 stypendiów naukowych zł 26 stypendiów stażowych zł Łącznie w 2013 doktoranci i młodzi doktorzy otrzymali zł INNE STYPENDIA GRANT PLUS projekt realizowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Grant Plus ( ) Młoda Kadra 2015 Plus ( ) Stypendium z funduszu własnego ( ) Stypendium z funduszu iprojakościowego ( ) Nagrody i wyróżnienia Rektora ( ) ilość stypendiów kwota na rok suma wypłat łącznie zł zł zł zł zł łącznie zł zł zł łącznie ok zł zł zł łącznie zł zł zł zł zł zł zł łącznie 150 średnio zł zł Łącznie ok zł

3 Działania projektu mln zł Człowiek najlepsza inwestycja stypendia naukowe staże naukowo-dydaktyczne wykłady wybitnych specjalistów Profesorów Wizytujących studia interdyscyplinarne Materiały Funkcjonalne

4 NADZÓR MERYTORYCZNY Koordynator Merytoryczny Projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOKALSKI Konsultant ds. Organizacyjno-Prawnych: prof. dr hab. inż. Ryszard GONCZAREK Zespół projektu Młoda Kadra BIURO PROJEKTU Kierownik Administracyjny Projektu mgr Anna Czapiga-Rogotowicz Biuro Obsługi Projektu Grażyna Ginter mgr inż. Joanna Helman mgr Tomasz Nefermann Jerzy Bugajny

5 POKL Młoda Kadra - stypendia naukowe Stypendia w wysokości zł/mies. - zwolnione z podatku dochodowego. Maksymalny okres pobierania stypendiów - 2 semestry. Doktoranci ok. 80%, młodzi doktorzy ok. 20% stypendiów PIERWSZY KONKURS: listopad 2009 DRUGI KONKURS: kwiecień 2010 TRZECI KONKURS: październik 2010 CZWARTY KONKURS: kwiecień 2011 PIĄTY KONKURS: październik 2011 SZÓSTY KONKURS: kwiecień 2012 SIÓDMY KONKURS: październik 2012 ÓSMY KONKURS: kwiecień 2013 DZIEWIĄTY KONKURS: październik 2013 w 2014 r. planowany jest jeszcze 1 konkurs

6 POKL Młoda Kadra - stypendia naukowe kryteria konkursowe udokumentowany wyróżniający się dorobek naukowo-techniczny i artystyczny o o o Wykaz publikacji w czasopismach lub książkach oraz dzieł artystycznych zarejestrowanych w Bibliotece Gł. PWr.: punktacja publikacji według listy czasopism MNiSW; Wykaz patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, itp.; Wykaz projektów badawczych bezpośrednio związanych z realizowaną rozprawą doktorską; wdrożenia, cytowania, nagrody w konkursach o o o Wykaz wdrożeń, realizacji architektonicznych, itp.; Liczba cytowań (z wyłączeniem autocytowań); Wykaz stypendiów, nagród i wyróżnień; program badawczy wysoko oceniony przez anonimowego recenzenta o Projekt planowanych badań naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych w okresie, którego dotyczy wniosek stypendialny, opisujący cel, znaczenie, metodykę i efekty tych badań w świetle istniejącego stanu wiedzy; o Sprawozdanie z realizacji poprzednio realizowanego projektu (powtórny wniosek); aktywny udział w innych działaniach Projektu o studia interdyscyplinarne; o opieka nad zaproszonymi profesorami wizytującymi;

7 Dorobek naukowy laureatów konkursów na stypendia naukowe (60 osób/konkurs) DOROBEK NAUKOWY wdrożenia patenty zgł. patent. publikacje w tym z listy filadelfijskiej NR KONKURSU I II III IV V VI VII VIII cytowania nagrody

8 Wyniki uzyskane przez laureatów konkursów na stypendia naukowe DOROBEK NAUKOWY NR KONKURSU I II III IV V VI VII VIII wdrożenia patenty zgłoszenia patentowe prezentacje konferencyjne publikacje

9 https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/ Automatyczna punktacja publikacji zgodna z systemem MNiSzW Wstępna weryfikacja wniosków przez członków Komisji Rozesłanie wniosków i sprawozdań do anonimowych recenzentów drogą elektroniczną (dalej rozpatrywane są tylko wnioski których autorzy uzyskali ocenę programu i ew. sprawozdania wyższą niż 3!) Ostateczna ocena wniosków przez członków Komisji

10 POKL Młoda Kadra staże naukowo-dydaktyczne - rocznie stypendiów (aktualnie zł/mies.), - średnio 3 miesiące (maks. 6 miesięcy), - opiekun naukowy w miejscu odbywania stażu otrzymuje wynagrodzenie. Główne kryteria: PIERWSZY KONKURS: luty staży DRUGI KONKURS: grudzień staże TRZECI KONKURS: grudzień staży CZWARTY KONKURS: kwiecień staży PIĄTY KONKURS: grudzień staży SZÓSTY KONKURS: kwiecień staży - wysoko oceniony naukowy i dydaktyczny program stażu przez anonimowego recenzenta; - powiązanie stażu z rozwojem nowych specjalności dydaktycznych w PWr; - udokumentowany wyróżniający się dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata.

11 Miejsca staży naukowo-dydaktycznych laureatów V i VI konkursu Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Instytut Zootechniki Państwowego Instytut Badawczy Instytut badawczo-naukowy Komel Narodowe Centrum Badań Jądrowych Politechnika Łódzka Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Opolski Uniwersytet Warszawski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12 Miejsca staży naukowo-dydaktycznych laureatów V i VI konkursu Eindhoven University of Technology National University of Singapore Sanford-Burnham Medical Research Institute Technische Universität Dresden Universidad del Pais Vasco University of Bielefeld University of Technology and Economy in Budapest

13 POKL Młoda Kadra Profesorowie Wizytujący Ogłoszony został ostatni nabór wniosków w sprawie zaproszenia wybitnego specjalisty w charakterze profesora wizytującego (z Polski i zagranicy) Podczas wizyty profesora odbędą się intensywne tygodniowe kursy i konsultacje dla młodej kadry przyznajemy stypendium, zwracamy koszty podróży i noclegów PIERWSZY KONKURS: grudzień 2009 DRUGI KONKURS: grudzień 2010 TRZECI KONKURS: grudzień 2011 CZWARTY KONKURS: grudzień 2012 PIĄTY KONKURS: listopad 2013 Preferowana jest tematyka interdyscyplinarna mogąca zainteresować liczne grono doktorantów Zgłoszone propozycje wykładów są przedstawione do zapisów doktorantom na stronie internetowej Studiów Doktoranckich PWr wybór najlepszych propozycji dokonywany jest komisyjnie

14 Kursy profesorów wizytujących Rok akademicki 2012/ Computational Design and Construction for Architects prof. Marco Hemmerlig, Detmolder Schule fur Architektur und Innenarchitektur, Niemcy 2. Value Stream Mapping in Product Development Prof. Hugh McManus, Lean Advancement Initiative Educational Network, USA 3. Radiational and Quantum Mechanical Time Arrows Prof. Janos Polonyi, Universite de Strasbourg, Francja 4. Machine Learning and Nonparametric Bayesian Statistics Prof. Zoubin Ghahramani, University of Cambridge, Wielka Brytania 5. Nonlinear Microscopy for Bioimaging and Nanophotonics Prof. Sophie Brasselet, Institute Fresnel, Aix-Marseille University, Francja 6. The Challenges of Science Based Innovation Prof. Jose Carlos Caldeira, Instituto de engenharia de sistemas e computadores, Portugalia 7. Dynamical Systems and Computations Prof. Patrick Dewilde, Technische Universität München, Niemcy

15 Miejsca pracy Profesorów Wizytujących

16 Plan seminarium 13:25 13:50 SPRAWOZDANIA STYPENDYSTÓW NAUKOWYCH cz. I 13:25-13:35 dr inż. Joanna Olesiak-Bańska Efekty fototermiczne w nanoprętach złota. 13:35-13:45 dr inż. Przemysław Matkowski Termograficzna diagnostyka podzespołów elektronicznych na przykładzie mobilnych urządzeń elektronicznych. 13:45-13:50 mgr inż. Justyna Klein Identyfikacja taksonomiczna mikroorganizmów bakteryjnych tworzących biopreparat do degradacji odpadów pogazowniczych. 13:50-14:30 SESJA POSTEROWA I PRZERWA KAWOWA 14:30 15:10 SPRAWOZDANIA STYPENDYSTÓW NAUKOWYCH cz. II 14:30-14:40 dr inż. Julia Bąkowicz Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturę krystaliczną fotoreaktywnych związków chemicznych. 14:40-14:50 mgr inż. Justyna Kleszcz Znaczenie upowszechniania terapii z udziałem zwierząt na wygląd ośrodków terapeutycznych, rehabilitacyjnych, społecznych oraz akademickich na terenie Dolnego Śląska. Uwarunkowania lokalizacyjne 14:50-15:00 mgr inż. Andrzej Pawlak Opracowanie technologii przetapiania proszków magnezu w procesie Laserowej Mikrometalurgii, pod kątem eliminacji porowatości w uzyskanym materiale. 15:00-15:10 mgr inż. Krzysztof Rola Wytwarzanie mikroluster o kącie nachylenia 45 stopni metodą anizotropowego trawienia krzemu w roztworach alkalicznych z dodatkiem surfaktantu.

17 Dziękuję za uwagę