Projekty dotyczące staży uczniowskich:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty dotyczące staży uczniowskich:"

Transkrypt

1 Projekty dotyczące staży uczniowskich: Zawodowe Horyzonty 4 Dzisiaj staż, jutro praca

2 Cele projektów: podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych uczniów ZSEA do wymogów rynku pracy; poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych pod okiem specjalistów; podniesienie poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu uczniów ZSEA;

3 Cele projektów: zwiększenie stopnia partycypacji pracodawców w procesie tworzenia programów kształcenia zawodowego; podniesienie poziomu kultury pracy uczniów ZSEA; wyposażenie uczniów w kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy;

4 Założenia projektów: Zawodowe Horyzonty 4 1. Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2. Organizatorem jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. 3. Skierowany jest do 40 uczniów ZSE-A uczących się w zawodzie technik ekonomista w klasie Staże są płatne. Wymiar i czas trwania staży 4 tygodnie (150 godzin) w okresie wakacji letnich. 5. Czas realizacji projektu r r. 6. Koordynatorem projektu jest mgr Anetta Należyta.

5 Założenia projektów: Dzisiaj staż, jutro praca 1. Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2. Organizatorem jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. 3. Skierowany jest do 20 uczniów ZSE-A uczących się w zawodzie technik ekonomista w klasie 3 i Staże są płatne. Wymiar i czas trwania staży 4 tygodnie (150 godzin) w okresie wakacji letnich. 5. Czas realizacji projektu r r. 6. Koordynatorem projektu jest mgr Anna Nowakowska-Szwajca.

6 Regulamin naboru na staże

7 Proponowane kryteria naboru: Punkty za średnią ocen z 3 przedmiotów z I semestru obecnego roku szkolnego, tj. rachunkowości, pracowni ekonomicznej, ekonomiki; Punkty za ocenę z zachowania; Punkty za frekwencję na zajęciach szkolnych.

8 Korzyści dla firm

9 Korzyści dla firm: stworzenie puli potencjalnych pracowników (kandydat, były stażysta, zna środowisko firmy, jest sprawdzony pod względem osobowościowym, jest lepiej zmotywowany do działania - zgodnie z zasadą wzajemności); wpływ na kształt programu nauczania oraz programów staży (lepsze dopasowanie do potrzeb firmy i lokalnego rynku pracy); firma przedstawia się jako odpowiedzialna społecznie, sprzyjająca rozwojowi młodych kadr (pozytywny wizerunek przyciąga kandydatów i klientów oraz gwarantuje sukces na rynku).

10 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

11 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Zmieniający się rynek zatrudnienia wymaga od osób dorosłych dużej mobilności zawodowej, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności oraz wykorzystywania posiadanych doświadczeń. Najnowszym rozwiązaniem są kwalifikacyjne kursy zawodowe, które stwarzają możliwość zdobycia nowego zawodu poprzez pozyskiwanie cząstkowych kwalifikacji. Każda z nich oznacza wzmocnienie pozycji zawodowej na rynku pracy.

12 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Bydgoszczy odbywa się kształcenie osób dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: 1. Technik rachunkowości który obejmuje 2 kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości, w tym: - dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, - prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, - sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej. A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, w tym: - rozliczanie wynagrodzeń, - rozliczanie podatków i danin publicznych, - sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS. 2. Technik administracji który obejmuje 1 kwalifikację: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, w tym: - przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, - prowadzenie postępowania administracyjnego, - sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych.

13 usłyszałem i zapomniałem, zobaczyłem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem. Konfucjusz

14 Dziękujemy za uwagę!