Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw."

Transkrypt

1 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

2 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Definicja Logistyka obejmuje pełne spektrum procesów: planowania, sterowania, koordynacji, realizacji oraz kontroli dotyczących wszelkich strumieni dóbr i informacji przepływających wewnątrz przedsiębiorstw oraz pomiędzy nimi Pojęcie Supply Chain Management czyli umiejętnego planowania i sterowania łańcuchem wartości dodanej stosowane jest zamiennie. 2

3 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw przychody branży i liczba zatrudnionych w Niemczech mld do 3% liczba zatrudnionych w mln 2,9 2,8 2,7 2, % 2, % ,4 2,3 2, ,1 2 3

4 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 4

5 misja BVL to:... otwarta wspólnota ludzi, którzy kierując się celem wydajnej i efektywnej współpracy wkraczają w obszar globalnej aktywności gospodarczej... zintegrowana grupa specjalistów i menedżerów wywodzących się ze świata gospodarki, nauki i polityki, którzy przystępują do naszej organizacji całkowicie dobrowolnie... aktywna społeczność, której członkowie wychodzą poza swoją domenę w celu osiągania korzyści zawodowych i prywatnych oraz obdarowywania nimi innych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 5

6 profil stowarzyszenie użyteczności publicznej o charakterze organizacji non-profit, niezależne i obiektywne, reprezentujące interesy ogółu ponad członków wywodzących się z obszaru przemysłu, handlu, usług oraz spośród środowisk naukowych ponad 30 oddziałów regionalnych na całym świecie, 250 bezpłatnych imprez w roku 200 aktywnych honorowych członków pełniących społecznie różne funkcje w organizacji wymiana doświadczeń i fachowej wiedzy upowszechnianie wiedzy o kluczowej roli Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, wspieranie działań na rzecz ich wdrażania i rozwoju 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 6

7 nasze działania akcje o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, zarówno odpłatne jak i bezpłatne mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz nawiązywanie kontaktów usługi publikacje, badania, tworzenie platform mających na celu przekazywanie know-how oraz budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich kampus wiedza przekazywana praktykom przez praktyków, międzynarodowa gospodarka i logistyka, zasada ciągłego uczenia się przez całe życie nagrody wyróżnienia dla autorów innowacji i pozytywnych impulsów w logistyce w obszarze gospodarki, nauki i mediów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 7

8 korzyści Członkowie BVL mogą: korzystać z zasobów aktualnej wiedzy obejmującej: wyniki badań rynkowych fakty, liczby i dane doświadczenie i know-how łatwiej rozpoznawać i oceniać trendy rynkowe poznawać innych uczestników obu stron transakcji rynkowych określać własną pozycję rynkową rozbudowywać sieć kontaktów osobistych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 8

9 organizacja Członkowie Oddziały regionalne Rzecznicy oddziałów region. Zgromadzenie członków Prezydium Zarząd Komisje Zarządu Zarząd w poszerz. składzie Rada Ogólna Rada Naukowa Rada Finansowa Zespoły robocze Biuro BVL Kampus BVL BVL Service Sp. z o.o. 9

10 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 10

11 oddziały regionalne / filie spotkania międzybranżowe, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń informacje, koncepcje, bodźce do działania motywacja do własnej codziennej pracy prezentacja koncepcji logistycznych w praktyce zawodowej > prelekcje, wizyty w zakładach, multimedia Poznawanie ekspertów i osób decyzyjnych w zakresie ZŁD i logistyki z obszaru przemysłu, handlu, usług, nauki i polityki O zasięgu krajowym i międzynarodowym, wstęp wolny 11

12 oddziały regionalne ponad 30 oddziałów regionalnych wybrani reprezentanci tworzą harmonogram na każdy rok działalności 250 nieodpłatnych imprez w roku łącznie uczestników spotkania, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń ponad 20 grup studentów specjalny program właśni moderatorzy Regionalgruppen in Deutschland w powiazaniu z oddziałami regionalnymi 12

13 nasi reprezentanci na świecie 13

14 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistykiień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 14

15 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 Międzynarodowy Dzień Otwartych Drzwi wiedza i umiejętności blisko Ciebie Kontakt z bogactwem różnorodności logistyki w firmach przemysłowych, handlowych, usługowych i instytutach naukowych Akcja skierowana do uczniów, studentów, specjalistów oraz szerokiej publiczności Promowanie wiedzy logistycznej w gospodarce, nauce i społeczeństwie Pozyskiwanie dla branży osób utalentowanych impreza otwarta, wstęp bezpłatny 15

16 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 rok Liczba imprez Liczba uczestników Liczba uczestniczących firm Liczba informacji w mediach > >

17 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcjekcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 17

18 Niemiecki Kongres Logistyki Berlin jeden z największych kongresów gospodarczych na świecie o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki trzydniowy kongres wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, każdego roku w Berlinie przeznaczony dla specjalistów i menedżerów wywodzących się z przemysłu, handlu, usług, świata nauki oraz polityki według danych za rok uczestników z ponad 40 krajów, 190 wystawców, 200 akredytowanych dziennikarzy ponadto: wycieczki, przyznawanie nagród, warsztaty dla doktorantów, uroczysta gala, prezentacja wniosków (thesis conference) 18

19 Forum Logistyki Przemysłu Motoryzacyjnego o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki skoncentrowanej na przemyśle samochodowym dwudniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, organizowane wspólnie ze Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) przeznaczone dla specjalistów i menedżerów przemysłu motoryzacyjnego, rynku dostawców części samochodowych, usług logistycznych oraz świata nauki według danych za rok uczestników, 33 wystawców dodatkowo: wycieczki, wieczorna uroczystość z przyznaniem Nagrody dla Logistyków w Przemyśle Samochodowym powstało z połączenia kongresu logistycznego VDA oraz forum logistyki samochodowej BVL 19

20 Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Logistyczne w celu umożliwienia międzynarodowej, międzyuczelnianej oraz interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami i specjalistami-praktykami... dwudniowe sympozjum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi odbywające się co dwa lata w różnych miastach przeznaczone dla: dyrektorów instytutów, kierowników katedr, pracowników naukowych jak również menedżerów naukowców oraz doradców biznesowych w roku uczestników, 4 wystawców Extras - Doktorandenworkshop 20

21 Obniżanie kosztów w łańcuchu wartości Total Cost of Ownership (TCO) z perspektywy logistyki... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, odbywa się raz do roku na przemian w Hamburgu i Bremie przeznaczone dla menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 14 wystawców powstało z połączenia Bremeńskiego Dnia Logistyki oraz imprezy HanseLog 21

22 Forum Logistyki Części Zamiennych międzybranżowe spotkanie ekspertów z obszaru obsługi posprzedażowej (After-Sales- Service)... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 6 wystawców powstało z Dialogu Logistycznego w Norymberdze 22

23 Forum Logistyki w Przemyśle Chemicznym spotkanie ekspertów branży chemicznej dotyczące aktualnych wyzwań z prezentacją przykładów Best-Practice... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów i personelu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw i logistykę reprezentujących przemysł chemiczny, obrót chemią, usługi logistyczne i doradcze w roku uczestników, 19 wystawców możliwość zwiedzania zakładów produkcyjnych 23

24 Fora jednodniowe w celu wymiany informacji na temat istniejących warunków ramowych oraz perspektyw dla logistyki na ważnych rynkach zbytu jedno- lub dwu-dniowe forum w kraju lub za granicą, np. w Berlinie, Bratysławie, Dubaju, Moskwie, Rio de Janeiro przeznaczone dla ekspertów w dziedzinie logistyki oraz decydentów w przedsiębiorstwach operujących na danych rynkach lub chcących je zdobyć oraz polityków dane: od 100 do 600 uczestników dodatkowe atrakcje: np. wycieczki 24

25 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 25

26 Zespoły robocze Eksperci z różnych branż opracowują aktualne zagadnienia pod kierownictwem naukowym. adaptacja i rozwój wiedzy, przekazywanie know-how ukierunkowane na jego praktyczne zastosowanie wyprowadzanie danych pochodnych od uzyskanych rezultatów, które można zaadoptować w innych przedsiębiorstwach prezentacja wyników na zgromadzeniach BVL, publikacja w biuletynie organizacji 26

27 Koła tematyczne platforma na rzecz rozwoju kontaktów zawodowych pomiędzy ekspertami różnych branż: koncentracja na specjalistycznych zagadnieniach, np. zarządzaniu częściami zamiennymi, produktach konsumpcyjnych, logistyce kontraktowej regularna współpraca międzybranżowa wskazuje nowe horyzonty i stwarza nowe możliwości główny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów praktycznych 27

28 Biuletyn Wydawany we współpracy z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. opracowanie istniejących i przyszłych trendów: ugruntowane dane dotyczące nadchodzących kierunków rozwoju logistyki szczegółowe rezultaty prac zespołów roboczych w postaci badań empirycznych oraz Best Practices podsumowanie informacji istotnych z punktu widzenia specjalistów i menedżerówe 28

29 Logistics Research międzynarodowy magazyn specjalizujący się w publikacji rezultatów badań naukowych przedmiot zainteresowań: zagadnienia logistyczne o charakterze technicznym i ekonomicznym każda publikacja poprzedzona jest oceną materiału w systemie podwójnej ślepej recenzji (Double-Blind-Review), autor i recenzent pozostają anonimowi certyfikowany magazyn (C-journal) renomowany zespół redakcyjny w międzynarodowej obsadzie wersja on-line dostępna na stronie: 29

30 badania naukowe dotyczą instytutów badawczych na obszarze całych Niemiec ukierunkowane na bezproblemowe zastosowanie i szybkie wdrożenie w przedsiębiorstwie wyniki są powszechnie dostępne i do bezpłatnego wykorzystania finansowanie za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki cel: wspieranie klasy średniej z udziałem Rady Finansowej BVL, przedsiębiorstwa mogą współpracować bezpośrednio w ramach grupy roboczej stowarzyszeń przemysłowych ds. badań naukowych 30

31 indykator logistyczny sejsmograf koniunktury branży logistycznej w Niemczech kwartalnik logistyczny, międzybranżowe badania ankietowe prowadzone wśród ekspertów z firm oferujących usługi logistyczne oraz ich odbiorców w przemyśle i handlu ocena aktualnej sytuacji i oczekiwania dotyczące najbliższych dwunastu miesięcy publikacja w każdy pierwszy poniedziałek ostatniego miesiąca w danym kwartale 31

32 Web 2.0 zawiera użyteczne funkcje baza oferentów LOG.Direct przedsiębiorstwa logistyczne i doradcze w branży logistycznej giełda on-line obejmująca prace dyplomowe, praktyki, staże zagadnienia bieżące przejrzyście zobrazowane bezpłatny udział w społeczności online dla członków BVL bezpieczna i pewna współpraca on-line interakcja w grupach i na forach dostępna we wszystkich światowych portalach społecznościowych, m.in. LinkedIn, XING, Facebook, lista pod adresem 32

33 serwisy informacyjne dla członków BVL LOG.Mail cotygodniowy newsletter w formie mailowej, bieżące doniesienia gospodarcze, polityczne oraz dotyczące BVL LOG.Letter newsletter w formie papierowej 10 x rocznie; wydarzenia i ich kulisy dotyczące rynku i spraw politycznych oraz samej organizacji BVL i jej oddziałów regionalnych LOG.Kompass - magazyn 10 x w roku; szybkie, chwytliwe informacje, kulisy wydarzeń, ilustracje; uzupełniony o wersję on-line Sprawozdanie zarządu na początek roku, zagadnienia strategiczne i operacyjne BVL, retrospekcja najważniejszych wydarzeń, do pobrania z 33

34 dla studiujących i rozpoczynających karierę zawodową idealnie dopasowane oferty kontakty do decydentów informacje dotyczące kulis w praktyce logistycznej i wiedzy naukowej giełda on-line obejmująca możliwości praktyk, prace dyplomowe oraz programy stażowe fora kariery oraz warsztaty dla doktorantów w ramach imprez organizowanych przez BVL nagrody finansowe dla autorów prac dyplomowych organizacja w grupach studentów (zintegrowane z oddziałami regionalnymi) 34

35 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 35

36 Niemiecka Nagroda Logistyczna w uznaniu dla wzorowo wykonanych zadań oraz udokumentowanych najwyższych osiągnięć w dziedzinie logistyki dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych jako impuls do dalszego rozwoju logistyki nagroda dyplom oraz rzeźba Rozmowa artysty prof. Waldemara Otto wręczenie odbywa się w trakcie Niemieckiego Kongresu Logistycznego w Berlinie dalsza perspektywa dla uhonorowanego: nagroda umożliwia udział w konkursie European Award for Logistics Excellence 36

37 Nagroda za Wytrwałość w Logistyce za zrealizowane w praktyce projekty oraz wdrożone rozwiązania o istotnym znaczeniu w obszarze ekologii, ekonomii i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych oraz w uznaniu projektów badawczych zrealizowanych wspólnym nakładem nagroda: dyplom oraz rzeźba Open End" artysty z Cuxhaven Andreasa Green wspólnie z BVL Austria wręczenie nagrody w trakcie Dialogu Logistycznego BVL Austria w Wiedniu 37

38 Nagroda Naukowa w Logistyce za ukierunkowane praktycznie prace doktorskie i habilitacyjne, których zawartość została wprowadzona w życie dla naukowców wszystkich gałęzi logistycznych w celu umocnienia więzi pomiędzy nauką a praktyką nagroda: dyplom oraz po dla nagrodzonego oraz instytutu nadzorującego badania wręczenie nagrody na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie finaliści pełnią rolę recenzentów na Niemieckim Kongresie Logistycznym 38

39 Nagroda dla Mediów za artykuły na temat logistyki, które są zrozumiałe i mogą być interesujące również dla osób nie będących specjalistami w tej dziedzinie dla dziennikarzy za udzielanie wsparcia dla obecności tematyki i osiągnięć logistycznych w mediach nagroda: łącznie wręczenie co dwa lata na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie rotacyjnie dla mediów papierowych lub radiofonii i telewizji 39

40 za wyróżniające się prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe o dużym stopniu powiązania z praktyką, aktualności poruszanych problemów i istotnego znaczenia dla logistyki dla wybitnych absolwentów w celu wspierania dalszego rozwoju logistyki i pozyskiwania dla niej nowych talentów przekazanie nagrody tylko za pośrednictwem opiekuna naukowego nauczyciela akademickiego bezpłatny wstęp na Niemiecki Kongres Logistyczny, dyplom i zdjęcie grupowe 100 Plätze verfügbar 40

41 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 41

42 kampus BVL integracja działalności edukacyjnej i obszaru doskonalenia zawodowego w BVL ciągłe uczenie się przez całe życie akademia: seminaria zawodowe, intensywne kursy i szkolenia Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV): egzaminy uznane przez instytucje państwowe Wyższa Szkoła Zawodowa: studia licencjackie w systemie dualnym naukowcy wywodzący się z gospodarki, nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem praktycznym współpraca z instytucjami międzynarodowymi indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego, szerokie kontakty w życiu gospodarczym Universitätsallee 18, Park Technologiczny w Bremie 42

43 obszary biznesu grupa docelowa Wyższa Szkoła Zawodowa (HIWL) osoby uprawnione do studiowania na uczelniach wyższych Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV) specjaliści z niewielkim doświadczeniem zawodowym seminaria i kursy BVL czynni zawodowo specjaliści oraz menedżerowie warunki uczestnictwa Ø wiek dokument uprawniający do studiowania, umowa z przedsiębiorstwem ukończony staż i 1 rok doświadczenia zawodowego brak bez ograniczeń czas 3 lata 2 lata, 3 lata w trakcie pracy 1-5 dni wykładowc y/ kadra naukowa zatrudnieni profesorowie, wykładowcy niezależni niezależni/zatru dnieni wykładowcy niezależni wykładowcy 43

44 szkoła wyższa system dualny tytuł licencjata (Bachelor of Arts) w dziedzinie logistyki lub międzynarodowych stosunków gospodarczych proces dydaktyczny i badania prowadzone w małych grupach, mają charakter w dużym stopniu praktyczny system dualny stanowi połączenie wiedzy naukowej i praktyki osobisty nadzór i opieka nad studentami doświadczeni i zaangażowani nauczyciele akademiccy rozwój kompetencji poprzez studia interaktywne wycieczki od Bremerhaven po Shanghai dostęp do całej struktury BVL 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 44

45 Zawodowa Szkoła Ekonomiczna studium kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu technika ekonomisty Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Transport i Logistyka, dwa lata w trybie dziennym lub trzy lata w trybie dla pracujących wykładowcami są naukowcy i praktycy, zajęcia stacjonarne, projekty, doskonalenie znajomości języków, małe grupy, wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę, wizytacja zakładów, wycieczki możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez państwo (Meister-BAFöG) aktualnie ponad 200 studentów studium przygotowawcze do egzaminu przy izbie handlowej kierunek studiów: transport towarowy 17 tygodni w trybie dziennym lub 16 tygodni dla pracujących finansowane prywatnie lub przez pracodawcę, możliwość finansowania przez państwo w ramach Meister-BAFöG aktualnie ponad 100 uczestników 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 45

46 dokształcanie zawodowe dla pracujących dla specjalistów i menedżerów z obszaru przemysłu, handlu i usług logistycznych jedno-, dwu-, lub trzy-dniowe seminaria z logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw intensywne kursy dla pracujących Intensywne studium logistyczne siedem tygodniowych modułów w ciągu 8 miesięcy International Logistics Management Programme oferty branżowe jak np. Certified Automobile Logistician 21 dni w różnych krajach oferty ogólnokrajowe, otwarte lub ograniczone do przedsiębiorstwa, w małych grupach, o charakterze praktycznym wykładowcy to w większości praktycy lub naukowcy wywodzący się z praktycznie ukierunkowanych instytutów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 46

47 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 47

48 wizja BVL w roku 2016 stanowi międzynarodową organizację logistyczną łączy ludzi i instytucje, naukę i gospodarkę, politykę i społeczeństwo dostarcza informacje i analizy dotyczące aktualnej sytuacji oraz przyszłego obrazu logistyki wspiera badania i rozwój, ciągłe uczenie się przez całe życie, jak również ich zastosowanie w praktyce zwiększa znaczenie logistyki zamiast reprezentować partykularne interesy, pełni rolę doradcy, i dostarcza solidnych podstaw do podejmowania decyzji. Obiektywizm zastępuje neutralność. jest i pozostanie organizacją samodzielną, niezależną finansowo, pozyskującą środki finansowe dzięki świadczeniu usług przynoszących dochody. 48

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Autor logo: p. Andrzej Czyczyło

WYDZIAŁ EKONOMICZNY.  Autor logo: p. Andrzej Czyczyło WYDZIAŁ EKONOMICZNY KIERUNEK LOGISTYKA Autor logo: p. Andrzej Czyczyło KOMPENDIUM LOGISTYKI LOGISTYKA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO wykwalifikowana kadra Zakładu Logistyki i Marketingu

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Bettina Rosenbach Konferencja PIPT, Gdańsk, 23 października 2012 Event Manger

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ beata.jalocha@uj.edu.pl International Project Management Association Polska należy do federacji

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 1 Rola instytucji otoczenia biznesu w realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu Stowarzyszenia 35% Fundacje 20,2% Spółki akcyjne 13,7% Spółki z o.o. 6,5% Izby gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka biznesu 26.06.2017 Zarządzanie Logistyka Biznesu Spis treści Dlaczego Logistyka Biznesu? Co oferujemy? Systemy informatyczne Co po studiach?

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

O NAS. THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania).

O NAS. THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania). O NAS THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania). Posiada ponad 25 lat doświadczenia w przeprowadzaniu projektów szkoleniowych (w tym e- learningowych)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego Samorząd Województwa Opolskiego 2016 połączenie RCRE i PBW 2012 połączenie WODIiP i WOM Działania dla szkolnictwa zawodowego 2009-2013 W latach 2009-2013 RCRE zrealizowało 4 systemowe projekty POKL 9.2,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu

Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu O nas Działalność RPK Poznań jest dofinansowywana przez ministra właściwego ds. nauki od 1999 roku. Działamy w Poznańskim Parku

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7691 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 161,44

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 ...warunkiem powodzenia jest rozwaga, planowe działanie i pozytywne myślenie......czuj się człowiekiem zespołu i

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko - niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno spożywczym"

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 2017 Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 1. DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJA JAKOŚCI Przy AHK Polska działa Komisja Kształcenia Zawodowego. W gronie przedstawicieli firm członkowskich, instytucji

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo