Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw."

Transkrypt

1 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

2 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Definicja Logistyka obejmuje pełne spektrum procesów: planowania, sterowania, koordynacji, realizacji oraz kontroli dotyczących wszelkich strumieni dóbr i informacji przepływających wewnątrz przedsiębiorstw oraz pomiędzy nimi Pojęcie Supply Chain Management czyli umiejętnego planowania i sterowania łańcuchem wartości dodanej stosowane jest zamiennie. 2

3 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw przychody branży i liczba zatrudnionych w Niemczech mld do 3% liczba zatrudnionych w mln 2,9 2,8 2,7 2, % 2, % ,4 2,3 2, ,1 2 3

4 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 4

5 misja BVL to:... otwarta wspólnota ludzi, którzy kierując się celem wydajnej i efektywnej współpracy wkraczają w obszar globalnej aktywności gospodarczej... zintegrowana grupa specjalistów i menedżerów wywodzących się ze świata gospodarki, nauki i polityki, którzy przystępują do naszej organizacji całkowicie dobrowolnie... aktywna społeczność, której członkowie wychodzą poza swoją domenę w celu osiągania korzyści zawodowych i prywatnych oraz obdarowywania nimi innych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 5

6 profil stowarzyszenie użyteczności publicznej o charakterze organizacji non-profit, niezależne i obiektywne, reprezentujące interesy ogółu ponad członków wywodzących się z obszaru przemysłu, handlu, usług oraz spośród środowisk naukowych ponad 30 oddziałów regionalnych na całym świecie, 250 bezpłatnych imprez w roku 200 aktywnych honorowych członków pełniących społecznie różne funkcje w organizacji wymiana doświadczeń i fachowej wiedzy upowszechnianie wiedzy o kluczowej roli Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, wspieranie działań na rzecz ich wdrażania i rozwoju 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 6

7 nasze działania akcje o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, zarówno odpłatne jak i bezpłatne mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz nawiązywanie kontaktów usługi publikacje, badania, tworzenie platform mających na celu przekazywanie know-how oraz budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich kampus wiedza przekazywana praktykom przez praktyków, międzynarodowa gospodarka i logistyka, zasada ciągłego uczenia się przez całe życie nagrody wyróżnienia dla autorów innowacji i pozytywnych impulsów w logistyce w obszarze gospodarki, nauki i mediów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 7

8 korzyści Członkowie BVL mogą: korzystać z zasobów aktualnej wiedzy obejmującej: wyniki badań rynkowych fakty, liczby i dane doświadczenie i know-how łatwiej rozpoznawać i oceniać trendy rynkowe poznawać innych uczestników obu stron transakcji rynkowych określać własną pozycję rynkową rozbudowywać sieć kontaktów osobistych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 8

9 organizacja Członkowie Oddziały regionalne Rzecznicy oddziałów region. Zgromadzenie członków Prezydium Zarząd Komisje Zarządu Zarząd w poszerz. składzie Rada Ogólna Rada Naukowa Rada Finansowa Zespoły robocze Biuro BVL Kampus BVL BVL Service Sp. z o.o. 9

10 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 10

11 oddziały regionalne / filie spotkania międzybranżowe, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń informacje, koncepcje, bodźce do działania motywacja do własnej codziennej pracy prezentacja koncepcji logistycznych w praktyce zawodowej > prelekcje, wizyty w zakładach, multimedia Poznawanie ekspertów i osób decyzyjnych w zakresie ZŁD i logistyki z obszaru przemysłu, handlu, usług, nauki i polityki O zasięgu krajowym i międzynarodowym, wstęp wolny 11

12 oddziały regionalne ponad 30 oddziałów regionalnych wybrani reprezentanci tworzą harmonogram na każdy rok działalności 250 nieodpłatnych imprez w roku łącznie uczestników spotkania, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń ponad 20 grup studentów specjalny program właśni moderatorzy Regionalgruppen in Deutschland w powiazaniu z oddziałami regionalnymi 12

13 nasi reprezentanci na świecie 13

14 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistykiień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 14

15 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 Międzynarodowy Dzień Otwartych Drzwi wiedza i umiejętności blisko Ciebie Kontakt z bogactwem różnorodności logistyki w firmach przemysłowych, handlowych, usługowych i instytutach naukowych Akcja skierowana do uczniów, studentów, specjalistów oraz szerokiej publiczności Promowanie wiedzy logistycznej w gospodarce, nauce i społeczeństwie Pozyskiwanie dla branży osób utalentowanych impreza otwarta, wstęp bezpłatny 15

16 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 rok Liczba imprez Liczba uczestników Liczba uczestniczących firm Liczba informacji w mediach > >

17 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcjekcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 17

18 Niemiecki Kongres Logistyki Berlin jeden z największych kongresów gospodarczych na świecie o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki trzydniowy kongres wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, każdego roku w Berlinie przeznaczony dla specjalistów i menedżerów wywodzących się z przemysłu, handlu, usług, świata nauki oraz polityki według danych za rok uczestników z ponad 40 krajów, 190 wystawców, 200 akredytowanych dziennikarzy ponadto: wycieczki, przyznawanie nagród, warsztaty dla doktorantów, uroczysta gala, prezentacja wniosków (thesis conference) 18

19 Forum Logistyki Przemysłu Motoryzacyjnego o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki skoncentrowanej na przemyśle samochodowym dwudniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, organizowane wspólnie ze Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) przeznaczone dla specjalistów i menedżerów przemysłu motoryzacyjnego, rynku dostawców części samochodowych, usług logistycznych oraz świata nauki według danych za rok uczestników, 33 wystawców dodatkowo: wycieczki, wieczorna uroczystość z przyznaniem Nagrody dla Logistyków w Przemyśle Samochodowym powstało z połączenia kongresu logistycznego VDA oraz forum logistyki samochodowej BVL 19

20 Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Logistyczne w celu umożliwienia międzynarodowej, międzyuczelnianej oraz interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami i specjalistami-praktykami... dwudniowe sympozjum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi odbywające się co dwa lata w różnych miastach przeznaczone dla: dyrektorów instytutów, kierowników katedr, pracowników naukowych jak również menedżerów naukowców oraz doradców biznesowych w roku uczestników, 4 wystawców Extras - Doktorandenworkshop 20

21 Obniżanie kosztów w łańcuchu wartości Total Cost of Ownership (TCO) z perspektywy logistyki... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, odbywa się raz do roku na przemian w Hamburgu i Bremie przeznaczone dla menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 14 wystawców powstało z połączenia Bremeńskiego Dnia Logistyki oraz imprezy HanseLog 21

22 Forum Logistyki Części Zamiennych międzybranżowe spotkanie ekspertów z obszaru obsługi posprzedażowej (After-Sales- Service)... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 6 wystawców powstało z Dialogu Logistycznego w Norymberdze 22

23 Forum Logistyki w Przemyśle Chemicznym spotkanie ekspertów branży chemicznej dotyczące aktualnych wyzwań z prezentacją przykładów Best-Practice... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów i personelu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw i logistykę reprezentujących przemysł chemiczny, obrót chemią, usługi logistyczne i doradcze w roku uczestników, 19 wystawców możliwość zwiedzania zakładów produkcyjnych 23

24 Fora jednodniowe w celu wymiany informacji na temat istniejących warunków ramowych oraz perspektyw dla logistyki na ważnych rynkach zbytu jedno- lub dwu-dniowe forum w kraju lub za granicą, np. w Berlinie, Bratysławie, Dubaju, Moskwie, Rio de Janeiro przeznaczone dla ekspertów w dziedzinie logistyki oraz decydentów w przedsiębiorstwach operujących na danych rynkach lub chcących je zdobyć oraz polityków dane: od 100 do 600 uczestników dodatkowe atrakcje: np. wycieczki 24

25 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 25

26 Zespoły robocze Eksperci z różnych branż opracowują aktualne zagadnienia pod kierownictwem naukowym. adaptacja i rozwój wiedzy, przekazywanie know-how ukierunkowane na jego praktyczne zastosowanie wyprowadzanie danych pochodnych od uzyskanych rezultatów, które można zaadoptować w innych przedsiębiorstwach prezentacja wyników na zgromadzeniach BVL, publikacja w biuletynie organizacji 26

27 Koła tematyczne platforma na rzecz rozwoju kontaktów zawodowych pomiędzy ekspertami różnych branż: koncentracja na specjalistycznych zagadnieniach, np. zarządzaniu częściami zamiennymi, produktach konsumpcyjnych, logistyce kontraktowej regularna współpraca międzybranżowa wskazuje nowe horyzonty i stwarza nowe możliwości główny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów praktycznych 27

28 Biuletyn Wydawany we współpracy z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. opracowanie istniejących i przyszłych trendów: ugruntowane dane dotyczące nadchodzących kierunków rozwoju logistyki szczegółowe rezultaty prac zespołów roboczych w postaci badań empirycznych oraz Best Practices podsumowanie informacji istotnych z punktu widzenia specjalistów i menedżerówe 28

29 Logistics Research międzynarodowy magazyn specjalizujący się w publikacji rezultatów badań naukowych przedmiot zainteresowań: zagadnienia logistyczne o charakterze technicznym i ekonomicznym każda publikacja poprzedzona jest oceną materiału w systemie podwójnej ślepej recenzji (Double-Blind-Review), autor i recenzent pozostają anonimowi certyfikowany magazyn (C-journal) renomowany zespół redakcyjny w międzynarodowej obsadzie wersja on-line dostępna na stronie: 29

30 badania naukowe dotyczą instytutów badawczych na obszarze całych Niemiec ukierunkowane na bezproblemowe zastosowanie i szybkie wdrożenie w przedsiębiorstwie wyniki są powszechnie dostępne i do bezpłatnego wykorzystania finansowanie za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki cel: wspieranie klasy średniej z udziałem Rady Finansowej BVL, przedsiębiorstwa mogą współpracować bezpośrednio w ramach grupy roboczej stowarzyszeń przemysłowych ds. badań naukowych 30

31 indykator logistyczny sejsmograf koniunktury branży logistycznej w Niemczech kwartalnik logistyczny, międzybranżowe badania ankietowe prowadzone wśród ekspertów z firm oferujących usługi logistyczne oraz ich odbiorców w przemyśle i handlu ocena aktualnej sytuacji i oczekiwania dotyczące najbliższych dwunastu miesięcy publikacja w każdy pierwszy poniedziałek ostatniego miesiąca w danym kwartale 31

32 Web 2.0 zawiera użyteczne funkcje baza oferentów LOG.Direct przedsiębiorstwa logistyczne i doradcze w branży logistycznej giełda on-line obejmująca prace dyplomowe, praktyki, staże zagadnienia bieżące przejrzyście zobrazowane bezpłatny udział w społeczności online dla członków BVL bezpieczna i pewna współpraca on-line interakcja w grupach i na forach dostępna we wszystkich światowych portalach społecznościowych, m.in. LinkedIn, XING, Facebook, lista pod adresem 32

33 serwisy informacyjne dla członków BVL LOG.Mail cotygodniowy newsletter w formie mailowej, bieżące doniesienia gospodarcze, polityczne oraz dotyczące BVL LOG.Letter newsletter w formie papierowej 10 x rocznie; wydarzenia i ich kulisy dotyczące rynku i spraw politycznych oraz samej organizacji BVL i jej oddziałów regionalnych LOG.Kompass - magazyn 10 x w roku; szybkie, chwytliwe informacje, kulisy wydarzeń, ilustracje; uzupełniony o wersję on-line Sprawozdanie zarządu na początek roku, zagadnienia strategiczne i operacyjne BVL, retrospekcja najważniejszych wydarzeń, do pobrania z 33

34 dla studiujących i rozpoczynających karierę zawodową idealnie dopasowane oferty kontakty do decydentów informacje dotyczące kulis w praktyce logistycznej i wiedzy naukowej giełda on-line obejmująca możliwości praktyk, prace dyplomowe oraz programy stażowe fora kariery oraz warsztaty dla doktorantów w ramach imprez organizowanych przez BVL nagrody finansowe dla autorów prac dyplomowych organizacja w grupach studentów (zintegrowane z oddziałami regionalnymi) 34

35 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 35

36 Niemiecka Nagroda Logistyczna w uznaniu dla wzorowo wykonanych zadań oraz udokumentowanych najwyższych osiągnięć w dziedzinie logistyki dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych jako impuls do dalszego rozwoju logistyki nagroda dyplom oraz rzeźba Rozmowa artysty prof. Waldemara Otto wręczenie odbywa się w trakcie Niemieckiego Kongresu Logistycznego w Berlinie dalsza perspektywa dla uhonorowanego: nagroda umożliwia udział w konkursie European Award for Logistics Excellence 36

37 Nagroda za Wytrwałość w Logistyce za zrealizowane w praktyce projekty oraz wdrożone rozwiązania o istotnym znaczeniu w obszarze ekologii, ekonomii i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych oraz w uznaniu projektów badawczych zrealizowanych wspólnym nakładem nagroda: dyplom oraz rzeźba Open End" artysty z Cuxhaven Andreasa Green wspólnie z BVL Austria wręczenie nagrody w trakcie Dialogu Logistycznego BVL Austria w Wiedniu 37

38 Nagroda Naukowa w Logistyce za ukierunkowane praktycznie prace doktorskie i habilitacyjne, których zawartość została wprowadzona w życie dla naukowców wszystkich gałęzi logistycznych w celu umocnienia więzi pomiędzy nauką a praktyką nagroda: dyplom oraz po dla nagrodzonego oraz instytutu nadzorującego badania wręczenie nagrody na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie finaliści pełnią rolę recenzentów na Niemieckim Kongresie Logistycznym 38

39 Nagroda dla Mediów za artykuły na temat logistyki, które są zrozumiałe i mogą być interesujące również dla osób nie będących specjalistami w tej dziedzinie dla dziennikarzy za udzielanie wsparcia dla obecności tematyki i osiągnięć logistycznych w mediach nagroda: łącznie wręczenie co dwa lata na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie rotacyjnie dla mediów papierowych lub radiofonii i telewizji 39

40 za wyróżniające się prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe o dużym stopniu powiązania z praktyką, aktualności poruszanych problemów i istotnego znaczenia dla logistyki dla wybitnych absolwentów w celu wspierania dalszego rozwoju logistyki i pozyskiwania dla niej nowych talentów przekazanie nagrody tylko za pośrednictwem opiekuna naukowego nauczyciela akademickiego bezpłatny wstęp na Niemiecki Kongres Logistyczny, dyplom i zdjęcie grupowe 100 Plätze verfügbar 40

41 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 41

42 kampus BVL integracja działalności edukacyjnej i obszaru doskonalenia zawodowego w BVL ciągłe uczenie się przez całe życie akademia: seminaria zawodowe, intensywne kursy i szkolenia Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV): egzaminy uznane przez instytucje państwowe Wyższa Szkoła Zawodowa: studia licencjackie w systemie dualnym naukowcy wywodzący się z gospodarki, nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem praktycznym współpraca z instytucjami międzynarodowymi indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego, szerokie kontakty w życiu gospodarczym Universitätsallee 18, Park Technologiczny w Bremie 42

43 obszary biznesu grupa docelowa Wyższa Szkoła Zawodowa (HIWL) osoby uprawnione do studiowania na uczelniach wyższych Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV) specjaliści z niewielkim doświadczeniem zawodowym seminaria i kursy BVL czynni zawodowo specjaliści oraz menedżerowie warunki uczestnictwa Ø wiek dokument uprawniający do studiowania, umowa z przedsiębiorstwem ukończony staż i 1 rok doświadczenia zawodowego brak bez ograniczeń czas 3 lata 2 lata, 3 lata w trakcie pracy 1-5 dni wykładowc y/ kadra naukowa zatrudnieni profesorowie, wykładowcy niezależni niezależni/zatru dnieni wykładowcy niezależni wykładowcy 43

44 szkoła wyższa system dualny tytuł licencjata (Bachelor of Arts) w dziedzinie logistyki lub międzynarodowych stosunków gospodarczych proces dydaktyczny i badania prowadzone w małych grupach, mają charakter w dużym stopniu praktyczny system dualny stanowi połączenie wiedzy naukowej i praktyki osobisty nadzór i opieka nad studentami doświadczeni i zaangażowani nauczyciele akademiccy rozwój kompetencji poprzez studia interaktywne wycieczki od Bremerhaven po Shanghai dostęp do całej struktury BVL 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 44

45 Zawodowa Szkoła Ekonomiczna studium kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu technika ekonomisty Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Transport i Logistyka, dwa lata w trybie dziennym lub trzy lata w trybie dla pracujących wykładowcami są naukowcy i praktycy, zajęcia stacjonarne, projekty, doskonalenie znajomości języków, małe grupy, wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę, wizytacja zakładów, wycieczki możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez państwo (Meister-BAFöG) aktualnie ponad 200 studentów studium przygotowawcze do egzaminu przy izbie handlowej kierunek studiów: transport towarowy 17 tygodni w trybie dziennym lub 16 tygodni dla pracujących finansowane prywatnie lub przez pracodawcę, możliwość finansowania przez państwo w ramach Meister-BAFöG aktualnie ponad 100 uczestników 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 45

46 dokształcanie zawodowe dla pracujących dla specjalistów i menedżerów z obszaru przemysłu, handlu i usług logistycznych jedno-, dwu-, lub trzy-dniowe seminaria z logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw intensywne kursy dla pracujących Intensywne studium logistyczne siedem tygodniowych modułów w ciągu 8 miesięcy International Logistics Management Programme oferty branżowe jak np. Certified Automobile Logistician 21 dni w różnych krajach oferty ogólnokrajowe, otwarte lub ograniczone do przedsiębiorstwa, w małych grupach, o charakterze praktycznym wykładowcy to w większości praktycy lub naukowcy wywodzący się z praktycznie ukierunkowanych instytutów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 46

47 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 47

48 wizja BVL w roku 2016 stanowi międzynarodową organizację logistyczną łączy ludzi i instytucje, naukę i gospodarkę, politykę i społeczeństwo dostarcza informacje i analizy dotyczące aktualnej sytuacji oraz przyszłego obrazu logistyki wspiera badania i rozwój, ciągłe uczenie się przez całe życie, jak również ich zastosowanie w praktyce zwiększa znaczenie logistyki zamiast reprezentować partykularne interesy, pełni rolę doradcy, i dostarcza solidnych podstaw do podejmowania decyzji. Obiektywizm zastępuje neutralność. jest i pozostanie organizacją samodzielną, niezależną finansowo, pozyskującą środki finansowe dzięki świadczeniu usług przynoszących dochody. 48

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Jacek Lewicki Ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych. Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013

Jacek Lewicki Ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych. Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013 Internacjonalizacja kształcenia na studiach czyli kilka słów o mobilności, współpracy partnerskiej, umiędzynarodowieniu procesu kształcenia i programów kształcenia Kuratorium Oświaty Katowice, 2.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Bettina Rosenbach Konferencja PIPT, Gdańsk, 23 października 2012 Event Manger

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Cel główny: wdrożenie programu rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w, rozwój kompetencji zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R.

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. PARTNERSTWO ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM IZBY COACHINGU

VADEMECUM IZBY COACHINGU VADEMECUM IZBY COACHINGU Izba Coachingu jest organizacją zrzeszającą około 100 polskich firm, instytucji i szkół, zajmujących się szkoleniami i coachingiem. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Powstała w 2001 roku przy współudziale ESIDEC

Bardziej szczegółowo

Targi pracy i praktyk dla Polski i Niemiec

Targi pracy i praktyk dla Polski i Niemiec Targi pracy i praktyk dla Polski i Niemiec Informacje dla Wystawców Kontakt: Sylvana Janisch, Ewa Drozdowska Tel.: +49 335-5534 2594 Fax: +49 335-5534 2792 jobmesse@europa-uni.de www.europa-uni.de/viadukt

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca czy to się opłaca?

Współpraca czy to się opłaca? Współpraca między biznesem a edukacją katalog dobrych praktyk Bartosz Kosiński Miechów, 25/03/2014 Współpraca czy to się opłaca? 1 2 Możliwe formy współpracy 3 Forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opiekun specjalności Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła 1 Co to jest przedsiębiorczość? Homo economicus Logiczne myślenie Efektywne

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Raport opracowany w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA

AKADEMIA EKONOMICZNA w ramach Europejski Funduszu Społeczn oraz w ramach Zintegrowan Programu Operacyjn Rozwoju Regionaln AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Lang we Wrocławiu Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Raport o wolontariacie w Polsce

Raport o wolontariacie w Polsce Raport o wolontariacie w Polsce 1. Współpraca wolontariat - uniwersytety 1.1 Wolontariat w Polsce Powszechnie uznawana definicja wolontariatu w Polsce to nieodpłatna działalność na rzecz innych osób, nie

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 15 lutego 2012 r. European Commission Enterprise and Industry Sieć Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat platform technologicznych, w tym

Informacja na temat platform technologicznych, w tym Informacja na temat platform technologicznych, w tym Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Europejskie platformy technologiczne Europejskie Platformy Technologiczne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo