Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw."

Transkrypt

1 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. Platforma współpracy logistyków i osób zarządzających łańcuchem dostaw.

2 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Definicja Logistyka obejmuje pełne spektrum procesów: planowania, sterowania, koordynacji, realizacji oraz kontroli dotyczących wszelkich strumieni dóbr i informacji przepływających wewnątrz przedsiębiorstw oraz pomiędzy nimi Pojęcie Supply Chain Management czyli umiejętnego planowania i sterowania łańcuchem wartości dodanej stosowane jest zamiennie. 2

3 logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw przychody branży i liczba zatrudnionych w Niemczech mld do 3% liczba zatrudnionych w mln 2,9 2,8 2,7 2, % 2, % ,4 2,3 2, ,1 2 3

4 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 4

5 misja BVL to:... otwarta wspólnota ludzi, którzy kierując się celem wydajnej i efektywnej współpracy wkraczają w obszar globalnej aktywności gospodarczej... zintegrowana grupa specjalistów i menedżerów wywodzących się ze świata gospodarki, nauki i polityki, którzy przystępują do naszej organizacji całkowicie dobrowolnie... aktywna społeczność, której członkowie wychodzą poza swoją domenę w celu osiągania korzyści zawodowych i prywatnych oraz obdarowywania nimi innych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 5

6 profil stowarzyszenie użyteczności publicznej o charakterze organizacji non-profit, niezależne i obiektywne, reprezentujące interesy ogółu ponad członków wywodzących się z obszaru przemysłu, handlu, usług oraz spośród środowisk naukowych ponad 30 oddziałów regionalnych na całym świecie, 250 bezpłatnych imprez w roku 200 aktywnych honorowych członków pełniących społecznie różne funkcje w organizacji wymiana doświadczeń i fachowej wiedzy upowszechnianie wiedzy o kluczowej roli Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, wspieranie działań na rzecz ich wdrażania i rozwoju 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 6

7 nasze działania akcje o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, zarówno odpłatne jak i bezpłatne mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz nawiązywanie kontaktów usługi publikacje, badania, tworzenie platform mających na celu przekazywanie know-how oraz budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich kampus wiedza przekazywana praktykom przez praktyków, międzynarodowa gospodarka i logistyka, zasada ciągłego uczenia się przez całe życie nagrody wyróżnienia dla autorów innowacji i pozytywnych impulsów w logistyce w obszarze gospodarki, nauki i mediów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 7

8 korzyści Członkowie BVL mogą: korzystać z zasobów aktualnej wiedzy obejmującej: wyniki badań rynkowych fakty, liczby i dane doświadczenie i know-how łatwiej rozpoznawać i oceniać trendy rynkowe poznawać innych uczestników obu stron transakcji rynkowych określać własną pozycję rynkową rozbudowywać sieć kontaktów osobistych 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 8

9 organizacja Członkowie Oddziały regionalne Rzecznicy oddziałów region. Zgromadzenie członków Prezydium Zarząd Komisje Zarządu Zarząd w poszerz. składzie Rada Ogólna Rada Naukowa Rada Finansowa Zespoły robocze Biuro BVL Kampus BVL BVL Service Sp. z o.o. 9

10 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 10

11 oddziały regionalne / filie spotkania międzybranżowe, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń informacje, koncepcje, bodźce do działania motywacja do własnej codziennej pracy prezentacja koncepcji logistycznych w praktyce zawodowej > prelekcje, wizyty w zakładach, multimedia Poznawanie ekspertów i osób decyzyjnych w zakresie ZŁD i logistyki z obszaru przemysłu, handlu, usług, nauki i polityki O zasięgu krajowym i międzynarodowym, wstęp wolny 11

12 oddziały regionalne ponad 30 oddziałów regionalnych wybrani reprezentanci tworzą harmonogram na każdy rok działalności 250 nieodpłatnych imprez w roku łącznie uczestników spotkania, przekazywanie know-how, wymiana doświadczeń ponad 20 grup studentów specjalny program właśni moderatorzy Regionalgruppen in Deutschland w powiazaniu z oddziałami regionalnymi 12

13 nasi reprezentanci na świecie 13

14 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistykiień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 14

15 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 Międzynarodowy Dzień Otwartych Drzwi wiedza i umiejętności blisko Ciebie Kontakt z bogactwem różnorodności logistyki w firmach przemysłowych, handlowych, usługowych i instytutach naukowych Akcja skierowana do uczniów, studentów, specjalistów oraz szerokiej publiczności Promowanie wiedzy logistycznej w gospodarce, nauce i społeczeństwie Pozyskiwanie dla branży osób utalentowanych impreza otwarta, wstęp bezpłatny 15

16 Dzień Logistyki 10. kwietnia 2014 rok Liczba imprez Liczba uczestników Liczba uczestniczących firm Liczba informacji w mediach > >

17 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcjekcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 17

18 Niemiecki Kongres Logistyki Berlin jeden z największych kongresów gospodarczych na świecie o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki trzydniowy kongres wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, każdego roku w Berlinie przeznaczony dla specjalistów i menedżerów wywodzących się z przemysłu, handlu, usług, świata nauki oraz polityki według danych za rok uczestników z ponad 40 krajów, 190 wystawców, 200 akredytowanych dziennikarzy ponadto: wycieczki, przyznawanie nagród, warsztaty dla doktorantów, uroczysta gala, prezentacja wniosków (thesis conference) 18

19 Forum Logistyki Przemysłu Motoryzacyjnego o tematyce dotyczącej ZŁD (SCM) i logistyki skoncentrowanej na przemyśle samochodowym dwudniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, organizowane wspólnie ze Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) przeznaczone dla specjalistów i menedżerów przemysłu motoryzacyjnego, rynku dostawców części samochodowych, usług logistycznych oraz świata nauki według danych za rok uczestników, 33 wystawców dodatkowo: wycieczki, wieczorna uroczystość z przyznaniem Nagrody dla Logistyków w Przemyśle Samochodowym powstało z połączenia kongresu logistycznego VDA oraz forum logistyki samochodowej BVL 19

20 Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Logistyczne w celu umożliwienia międzynarodowej, międzyuczelnianej oraz interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami i specjalistami-praktykami... dwudniowe sympozjum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi odbywające się co dwa lata w różnych miastach przeznaczone dla: dyrektorów instytutów, kierowników katedr, pracowników naukowych jak również menedżerów naukowców oraz doradców biznesowych w roku uczestników, 4 wystawców Extras - Doktorandenworkshop 20

21 Obniżanie kosztów w łańcuchu wartości Total Cost of Ownership (TCO) z perspektywy logistyki... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi, odbywa się raz do roku na przemian w Hamburgu i Bremie przeznaczone dla menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 14 wystawców powstało z połączenia Bremeńskiego Dnia Logistyki oraz imprezy HanseLog 21

22 Forum Logistyki Części Zamiennych międzybranżowe spotkanie ekspertów z obszaru obsługi posprzedażowej (After-Sales- Service)... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów oraz personelu logistycznego w przemyśle, handlu, sektorze usług oraz w kręgach naukowych w roku uczestników, 6 wystawców powstało z Dialogu Logistycznego w Norymberdze 22

23 Forum Logistyki w Przemyśle Chemicznym spotkanie ekspertów branży chemicznej dotyczące aktualnych wyzwań z prezentacją przykładów Best-Practice... jednodniowe forum wraz z towarzyszącymi targami branżowymi przeznaczone dla: menedżerów i personelu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw i logistykę reprezentujących przemysł chemiczny, obrót chemią, usługi logistyczne i doradcze w roku uczestników, 19 wystawców możliwość zwiedzania zakładów produkcyjnych 23

24 Fora jednodniowe w celu wymiany informacji na temat istniejących warunków ramowych oraz perspektyw dla logistyki na ważnych rynkach zbytu jedno- lub dwu-dniowe forum w kraju lub za granicą, np. w Berlinie, Bratysławie, Dubaju, Moskwie, Rio de Janeiro przeznaczone dla ekspertów w dziedzinie logistyki oraz decydentów w przedsiębiorstwach operujących na danych rynkach lub chcących je zdobyć oraz polityków dane: od 100 do 600 uczestników dodatkowe atrakcje: np. wycieczki 24

25 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 25

26 Zespoły robocze Eksperci z różnych branż opracowują aktualne zagadnienia pod kierownictwem naukowym. adaptacja i rozwój wiedzy, przekazywanie know-how ukierunkowane na jego praktyczne zastosowanie wyprowadzanie danych pochodnych od uzyskanych rezultatów, które można zaadoptować w innych przedsiębiorstwach prezentacja wyników na zgromadzeniach BVL, publikacja w biuletynie organizacji 26

27 Koła tematyczne platforma na rzecz rozwoju kontaktów zawodowych pomiędzy ekspertami różnych branż: koncentracja na specjalistycznych zagadnieniach, np. zarządzaniu częściami zamiennymi, produktach konsumpcyjnych, logistyce kontraktowej regularna współpraca międzybranżowa wskazuje nowe horyzonty i stwarza nowe możliwości główny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów praktycznych 27

28 Biuletyn Wydawany we współpracy z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. opracowanie istniejących i przyszłych trendów: ugruntowane dane dotyczące nadchodzących kierunków rozwoju logistyki szczegółowe rezultaty prac zespołów roboczych w postaci badań empirycznych oraz Best Practices podsumowanie informacji istotnych z punktu widzenia specjalistów i menedżerówe 28

29 Logistics Research międzynarodowy magazyn specjalizujący się w publikacji rezultatów badań naukowych przedmiot zainteresowań: zagadnienia logistyczne o charakterze technicznym i ekonomicznym każda publikacja poprzedzona jest oceną materiału w systemie podwójnej ślepej recenzji (Double-Blind-Review), autor i recenzent pozostają anonimowi certyfikowany magazyn (C-journal) renomowany zespół redakcyjny w międzynarodowej obsadzie wersja on-line dostępna na stronie: 29

30 badania naukowe dotyczą instytutów badawczych na obszarze całych Niemiec ukierunkowane na bezproblemowe zastosowanie i szybkie wdrożenie w przedsiębiorstwie wyniki są powszechnie dostępne i do bezpłatnego wykorzystania finansowanie za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki cel: wspieranie klasy średniej z udziałem Rady Finansowej BVL, przedsiębiorstwa mogą współpracować bezpośrednio w ramach grupy roboczej stowarzyszeń przemysłowych ds. badań naukowych 30

31 indykator logistyczny sejsmograf koniunktury branży logistycznej w Niemczech kwartalnik logistyczny, międzybranżowe badania ankietowe prowadzone wśród ekspertów z firm oferujących usługi logistyczne oraz ich odbiorców w przemyśle i handlu ocena aktualnej sytuacji i oczekiwania dotyczące najbliższych dwunastu miesięcy publikacja w każdy pierwszy poniedziałek ostatniego miesiąca w danym kwartale 31

32 Web 2.0 zawiera użyteczne funkcje baza oferentów LOG.Direct przedsiębiorstwa logistyczne i doradcze w branży logistycznej giełda on-line obejmująca prace dyplomowe, praktyki, staże zagadnienia bieżące przejrzyście zobrazowane bezpłatny udział w społeczności online dla członków BVL bezpieczna i pewna współpraca on-line interakcja w grupach i na forach dostępna we wszystkich światowych portalach społecznościowych, m.in. LinkedIn, XING, Facebook, lista pod adresem 32

33 serwisy informacyjne dla członków BVL LOG.Mail cotygodniowy newsletter w formie mailowej, bieżące doniesienia gospodarcze, polityczne oraz dotyczące BVL LOG.Letter newsletter w formie papierowej 10 x rocznie; wydarzenia i ich kulisy dotyczące rynku i spraw politycznych oraz samej organizacji BVL i jej oddziałów regionalnych LOG.Kompass - magazyn 10 x w roku; szybkie, chwytliwe informacje, kulisy wydarzeń, ilustracje; uzupełniony o wersję on-line Sprawozdanie zarządu na początek roku, zagadnienia strategiczne i operacyjne BVL, retrospekcja najważniejszych wydarzeń, do pobrania z 33

34 dla studiujących i rozpoczynających karierę zawodową idealnie dopasowane oferty kontakty do decydentów informacje dotyczące kulis w praktyce logistycznej i wiedzy naukowej giełda on-line obejmująca możliwości praktyk, prace dyplomowe oraz programy stażowe fora kariery oraz warsztaty dla doktorantów w ramach imprez organizowanych przez BVL nagrody finansowe dla autorów prac dyplomowych organizacja w grupach studentów (zintegrowane z oddziałami regionalnymi) 34

35 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 35

36 Niemiecka Nagroda Logistyczna w uznaniu dla wzorowo wykonanych zadań oraz udokumentowanych najwyższych osiągnięć w dziedzinie logistyki dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych jako impuls do dalszego rozwoju logistyki nagroda dyplom oraz rzeźba Rozmowa artysty prof. Waldemara Otto wręczenie odbywa się w trakcie Niemieckiego Kongresu Logistycznego w Berlinie dalsza perspektywa dla uhonorowanego: nagroda umożliwia udział w konkursie European Award for Logistics Excellence 36

37 Nagroda za Wytrwałość w Logistyce za zrealizowane w praktyce projekty oraz wdrożone rozwiązania o istotnym znaczeniu w obszarze ekologii, ekonomii i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych oraz w uznaniu projektów badawczych zrealizowanych wspólnym nakładem nagroda: dyplom oraz rzeźba Open End" artysty z Cuxhaven Andreasa Green wspólnie z BVL Austria wręczenie nagrody w trakcie Dialogu Logistycznego BVL Austria w Wiedniu 37

38 Nagroda Naukowa w Logistyce za ukierunkowane praktycznie prace doktorskie i habilitacyjne, których zawartość została wprowadzona w życie dla naukowców wszystkich gałęzi logistycznych w celu umocnienia więzi pomiędzy nauką a praktyką nagroda: dyplom oraz po dla nagrodzonego oraz instytutu nadzorującego badania wręczenie nagrody na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie finaliści pełnią rolę recenzentów na Niemieckim Kongresie Logistycznym 38

39 Nagroda dla Mediów za artykuły na temat logistyki, które są zrozumiałe i mogą być interesujące również dla osób nie będących specjalistami w tej dziedzinie dla dziennikarzy za udzielanie wsparcia dla obecności tematyki i osiągnięć logistycznych w mediach nagroda: łącznie wręczenie co dwa lata na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie rotacyjnie dla mediów papierowych lub radiofonii i telewizji 39

40 za wyróżniające się prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe o dużym stopniu powiązania z praktyką, aktualności poruszanych problemów i istotnego znaczenia dla logistyki dla wybitnych absolwentów w celu wspierania dalszego rozwoju logistyki i pozyskiwania dla niej nowych talentów przekazanie nagrody tylko za pośrednictwem opiekuna naukowego nauczyciela akademickiego bezpłatny wstęp na Niemiecki Kongres Logistyczny, dyplom i zdjęcie grupowe 100 Plätze verfügbar 40

41 Spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/filie 2. Dzień logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 41

42 kampus BVL integracja działalności edukacyjnej i obszaru doskonalenia zawodowego w BVL ciągłe uczenie się przez całe życie akademia: seminaria zawodowe, intensywne kursy i szkolenia Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV): egzaminy uznane przez instytucje państwowe Wyższa Szkoła Zawodowa: studia licencjackie w systemie dualnym naukowcy wywodzący się z gospodarki, nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem praktycznym współpraca z instytucjami międzynarodowymi indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego, szerokie kontakty w życiu gospodarczym Universitätsallee 18, Park Technologiczny w Bremie 42

43 obszary biznesu grupa docelowa Wyższa Szkoła Zawodowa (HIWL) osoby uprawnione do studiowania na uczelniach wyższych Zawodowa Szkoła Ekonomiczna (DAV) specjaliści z niewielkim doświadczeniem zawodowym seminaria i kursy BVL czynni zawodowo specjaliści oraz menedżerowie warunki uczestnictwa Ø wiek dokument uprawniający do studiowania, umowa z przedsiębiorstwem ukończony staż i 1 rok doświadczenia zawodowego brak bez ograniczeń czas 3 lata 2 lata, 3 lata w trakcie pracy 1-5 dni wykładowc y/ kadra naukowa zatrudnieni profesorowie, wykładowcy niezależni niezależni/zatru dnieni wykładowcy niezależni wykładowcy 43

44 szkoła wyższa system dualny tytuł licencjata (Bachelor of Arts) w dziedzinie logistyki lub międzynarodowych stosunków gospodarczych proces dydaktyczny i badania prowadzone w małych grupach, mają charakter w dużym stopniu praktyczny system dualny stanowi połączenie wiedzy naukowej i praktyki osobisty nadzór i opieka nad studentami doświadczeni i zaangażowani nauczyciele akademiccy rozwój kompetencji poprzez studia interaktywne wycieczki od Bremerhaven po Shanghai dostęp do całej struktury BVL 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 44

45 Zawodowa Szkoła Ekonomiczna studium kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu technika ekonomisty Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Transport i Logistyka, dwa lata w trybie dziennym lub trzy lata w trybie dla pracujących wykładowcami są naukowcy i praktycy, zajęcia stacjonarne, projekty, doskonalenie znajomości języków, małe grupy, wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę, wizytacja zakładów, wycieczki możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez państwo (Meister-BAFöG) aktualnie ponad 200 studentów studium przygotowawcze do egzaminu przy izbie handlowej kierunek studiów: transport towarowy 17 tygodni w trybie dziennym lub 16 tygodni dla pracujących finansowane prywatnie lub przez pracodawcę, możliwość finansowania przez państwo w ramach Meister-BAFöG aktualnie ponad 100 uczestników 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 45

46 dokształcanie zawodowe dla pracujących dla specjalistów i menedżerów z obszaru przemysłu, handlu i usług logistycznych jedno-, dwu-, lub trzy-dniowe seminaria z logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw intensywne kursy dla pracujących Intensywne studium logistyczne siedem tygodniowych modułów w ciągu 8 miesięcy International Logistics Management Programme oferty branżowe jak np. Certified Automobile Logistician 21 dni w różnych krajach oferty ogólnokrajowe, otwarte lub ograniczone do przedsiębiorstwa, w małych grupach, o charakterze praktycznym wykładowcy to w większości praktycy lub naukowcy wywodzący się z praktycznie ukierunkowanych instytutów 8. października 2013 Tworzymy wartość. Rozwijamy wiedzę. 46

47 spis treści 1 Misja 2 Działalność 1. Oddziały regionalne/ Filie 2. Dzień Logistyki 3. Akcje 4. Usługi 5. Nagrody i wyróżnienia 3 Kampus 4 Wizja 47

48 wizja BVL w roku 2016 stanowi międzynarodową organizację logistyczną łączy ludzi i instytucje, naukę i gospodarkę, politykę i społeczeństwo dostarcza informacje i analizy dotyczące aktualnej sytuacji oraz przyszłego obrazu logistyki wspiera badania i rozwój, ciągłe uczenie się przez całe życie, jak również ich zastosowanie w praktyce zwiększa znaczenie logistyki zamiast reprezentować partykularne interesy, pełni rolę doradcy, i dostarcza solidnych podstaw do podejmowania decyzji. Obiektywizm zastępuje neutralność. jest i pozostanie organizacją samodzielną, niezależną finansowo, pozyskującą środki finansowe dzięki świadczeniu usług przynoszących dochody. 48