Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne - potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne - potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne - potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego DR HAB. ELŻBIETA BASIUL, PROF. UMK WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ

2 WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

3 DANE O WYDZIALE: Stan na Liczba studentów na Wydziale doktorantów. Łącznie 870 Liczba nauczycieli akademickich 140 osoby (w tym profesorów tytularnych - 26; osób habilitowanych 35) Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Administracji 9 os. Obsługa 35 os. Naukowo - techniczni i techniczni 36 os. Struktura Wydziału INSTYTUT ARTYSTYCZNY Zakład Edukacji Artystycznej Zakład Rzeźby Zakład Rysunku Zakład Plastyki Intermedialnej Zakład Malarstwa Zakład Grafiki Zakład Projektowania Graficznego INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Zakład Konserwatorstwa Zakład Kształcenia Artystycznego Zakład Muzealnictwa Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Zakład Technologii i Technik Malarskich Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Pracownia Historii Architektury Pracownia Fotograficzna

4 DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: prace konserwatorsko-restauratorskie przy różnorodnych zabytkowych obiektach i ich zespołach (obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne, dzieła papierowe i skórzane, architektura, malarstwo i detal architektoniczny itp.) badania techniki i technologii wykonania dzieł sztuki (badania towarzyszące pracom konserwatorskim, projektom konserwatorskim itp.) ekspertyzy dotyczące stanu zachowania i przyczyn niszczenia zabytków oceny konserwatorskie kolekcji zabytków wraz z kompleksowymi działaniami w zakresie konserwacji zachowawczej programy działań ochronnych i profilaktycznych opracowanie kompleksowych projektów prac konserwatorskich i restauratorskich opracowywanie programów zarządzania dziedzictwem kulturowym badania autentyczności/fałszerstw dzieł sztuki badania mikrobiologiczne zakażonych obiektów

5 kopie obiektów zabytkowych do celów ekspozycyjnych i innych inwentaryzację pomiarowo-rysunkową zabytków architektury i wyposażenia wnętrz opracowywanie zabytkoznawczych analiz wartościujących wykonywanie wizualizacji zabytków 3D wykonywaniem filmów edukacyjnych z zastosowaniem animacji komputerowej kurs rysunku i malarstwa nadzory, warsztaty, wykłady eksperckie testowanie preparatów i materiałów konserwatorskich

6

7 PROJEKT PT. KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KRUŻGANKACH PAŁACU KRÓLEWSKIEGO W PHNOM-PENH, ZLECENIE: PKZ WARSZAWA

8 EKSPERTYZY KONSERWATORSKIE POŁĄCZENIE TECHNIK NIEINWAZYJNYCH Adoracja Dzieciątka, kopia fragmentu predelli pelplińskiej, Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach VIS UV IR Analiza warstw oryginalnych

9 BADANIA AUTENTYCZNOŚCI OBRAZÓW AUTORSTWA CHEN WEN HSI Z HERITAGE CONSERVATION CENTRE W SINGAPURZE Grazing pol. Wypas bydła (104.5cm x 129cm) Ferry pol. Prom (111.5cm x 84.5cm)

10 Reflectance BADANIA PRÓBEK WARSTW MALARSKICH VIS IR-col Flu-UV 30 cps/ev Ti S O Zn Si C Fe Al Ca Pb S Ca Ti Fe Zn Pb 10 SEM 5 0 EDX kev XRF SSA FTIR GC Wavenumber / cm -1

11 BADANIA AUTENTYCZNOŚCI OBRAZU PEJZAŻ BRUNONA SCHULZ A (?) ZLECENIE: OSOBA PRYWATNA VIS IR-col IR Flu-UV

12 EKSPERTYZA TECHNOLOGICZNO- KONSERWATORSKA OBRAZU ŚW MAGDALENA ZLECENIODAWCA : OSOBA PRYWATNA

13 BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH min. ANALIZA NAWARSTWIEŃ I WARSTW WTÓRNYCH, IDENTYFIKACJA SOLI, ANALIZA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA, BADANIA RODZAJU I SKŁADU MATERIAŁÓW DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW

14 APRATURA BADAWCZA Miernik grubości powłok suchych MiniTest 70FN (DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882) Miernik automatycznie wykrywa podłoże i w zależności od badanego materiału wykorzystuje do oszacowania grubości warstwy indukcję magnetyczną bądź prąd wirowy. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi 0 2,5 mm, a jego dokładność to 1,5 m + 2 % odczytu. Komora klimatyczna Votsch VC 4033 Umożliwia symulację warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność) w testach nad stabilnością próbek na w/w czynniki. Zakres regulacji parametrów od 10% do 98% (wilgotność), od -60 o C do +120 C (temperatura). Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia w trybie o cyklicznie zmiennych parametrach. Analizator XRF Delta DS-2000 Innov-X System Rozdzielczość energetyczna detektora wynosi 8 40 kev. Głębokość penetracji zależy od analizowanego materiału i wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mikrometrów. Oznaczanie jakościowe i ilościowe pierwiastków może być wykonane m.in. w trybie analizy stopów Alloy Plus, dodatkowo obsługującym pierwiastki lekkie aluminium, krzem, fosfor, siarka. PosiTector 200 (ISO 2808) Miernik ultradźwiękowy do nieniszczącego pomiaru powłok malarskich. Mierzy warstwę powłoki na podłożu niemetalicznym drewno, szkło plastik, beton, skóra czy guma. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi μm, a jego dokładność to 2μm+3% odczytu. Aparat wahadłowy AWS (ISO 1522) Aparat przeznaczony jest do pomiaru twardości względnej powłok lakierowych wykorzystując zjawisko różnego stopnia tłumienia wahań wahadła. Urządzenie zaopatrzone jest w dwa wahadła - wahadło Kőniga (zakres wahań 3º-6º do badania próbek o twardości względnej powyżej 0,5) o raz wahadło Persoza (zakres wahań 4º-12º do badania próbek o twardości względnej poniżej 0,5. Miernik szczelności powłok Porotest LD 8510 (ISO 8289A) Porotest jest niskonapięciowym (9V), przenośnym urządzeniem do wykrywania nieciągłości w powłokach. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi µm, a temperatura pracy 0 do +50 C.

15 EKSPERTYZA KONSERWATORSKA BOLONIA, CMENTARZ POLSKICH ŻOŁNIERZY ZLECENIE PRYWATNE

16 BADANIA RADAROWE Przedmiotem badań były mury zewnętrzne piwnic budynku. Wykonano 173 profili radarowych ujętych w 63 siatek profili. Celem badań było zbadanie struktury wewnętrznej murów w zakresie: pomiarów grubości murów, lokalizacji anomalii występujących w wewnętrznych strukturach murów oraz określeniu miejsc o podwyższonej wilgotności.

17 BADANIA RADAROWE STROPÓW WYBRANYCH PIWNIC Fotografia stropu nr 1. Fragment planu części A budynku z oznaczonymi pomieszczeniami, w których wykonano badania stropów. Profil radarowy stropu nr 1. Na głębokości 44 cm widoczna jest górna krawędź stropu

18 BADANIA RADAROWE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NAWY PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ KATEDRY W PELPLINIE 7,8 m 9,1 m

19 PROJEKT PT: INWENTARYZACJA NEKROPOLII W GLASGOW ZLECENIE: prywatne BIURO ARCHITEKTONICZNE, GLASGOW

20 Projekt finansowany ze środków unijnych: Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu ( ) (trzy kamienice, ul. Mostowa 6). Projekt Nr RPKP /13, realizowany w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5.4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zgodnie z uchwałą Nr 20/647/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr umowy o dofinansowanie: WP-II-P (udział własny - 15 %)- od 2014, zakończenie w czerwcu 2015 r.

21 Rekonstrukcja układu przestrzennego średniowiecznej kamienicy mieszczańskiej na przykładzie Domu Kopernika. Film edukacyjny zrealizowany w oparciu o technikę 3D.

22 Wirtualna rekonstrukcja zamku krzyżackiego w Człuchowie na podstawie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej Konrada Steinbrechta z końca XIX w. Film edukacyjny zrealizowany w oparciu o technikę 3D.

23 MALOWANIE KOPII OBRAZÓW SZTALUGOWYCH

24 WARSZTATY KONSERWATORSKIE MACEDONIA OHRID ST. CLEMENTS SCHOOL IN CONSERVATION AND PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

25 DOŚWIADCZENIE: umowy dwustronne realizowane od ponad 20 lat na konserwację i badania konserwatorskie z jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą oraz instytucjami kultury i kościelnymi realizacja grantów EU, KBN, NCN i w wyniku umów dwustronnych, krajowych i międzynarodowych DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJE KOŚCIELNE, PRYWATNI WŁAŚCICIELE,INSTYTUCJE KULTURY, SĄDY min. MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE MUZEUM NARODOWE W POZNANIU MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE MUZEUM W NIEBOROWIE I ARKADII MUZEUM W OPOROWIE GALERIA NARODOWA W SINGAPURZE MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE PKZ WARSZAWA SĄD REJONOWY WE WROCŁAWIU OSOBY PRYWATNE M.IN. KOLEKCJONERZY DZIEŁ SZTUKI

26 REZULTATY FINANSOWE WYDZIAŁU W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LATACH : w 2012 roku: wystawiono 25 faktur na kwotę ,46 PLN w 2013 roku: wystawiono 22 faktury na kwotę ,31 PLN w 2014 roku: wystawiono 38 faktur na kwoty: ,30 PLN; 3.591,00 EURO; ,00 SGD Są to wyłącznie faktury za badania i opinie konserwatorskie, konserwacje zabytków w ramach ćwiczeń, praktyk i dyplomów studenckich (bez faktur za sprzedaż, wynajem, złom, konferencje, przewody dr, rachunki w ramach projektów itp.). PROJEKTY: Projekt dot. badań, waloryzacji oraz ochrony kościoła Pokoju w Jaworze (kierownik projektu: U. Schaaf) umowa z Uniwersytetem w Cottbus - ok. 89 tyś. EURO (wydatki UMK i Cottbus) r. Projekt : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020 w Projekcie IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt nr PKOL /12) do końca 2015 roku Wydział pozyska ok , 00 zł Projekt dot. Identyfikacji technik wykonania, ocena stanu zachowania archiwalnych fotografii, umowa Exterius/ Poza szlakiem/ 2012, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ,00 zł Projekt: Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu ( ) , zł Projekt: Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5-1611) i Hermana Hana ( /8), grant NCN r ,00

27 DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU W ZAKRESIE SZTUKI I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH: 1. Prowadzenie kursów i warsztatów specjalistycznych dla: nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne i techniczne, animatorów kultury oraz hobbystów w dziedzinach: grafiki warsztatowej i projektowania graficznego działań multimedialnych i intermedialnych rzeźby i kształtowania przestrzeni publicznej malarstwa sztalugowego oraz malarstwa w architekturze (malarstwa ściennego i witrażownictwa) witrażownictwa połączonego z średniowieczną aranżacją i kostiumami 2. Usługi w zakresie: aranżacja małej architektury projektowanie i wykonawstwo ceramiki artystycznej, ściennych dekoracji malarskich realizacja kopii i rekonstrukcji rzeźb zabytkowych oraz dawnej grafiki rzeźba monumentalna małe formy rzeźbiarskie: medale, statuetki, numizmaty itp. kompleksowa identyfikacja wizualna przygotowanie spotów i realizacja kampanii reklamowej dla instytucji, firm scenografia i oprawa wizualna wydarzeń plenerowych projektowanie znaków systemy identyfikacji wizualnej opracowanie edytorskie: druki, foldery, plakaty, katalogi, książki

28 projektowanie i aranżacja wnętrz z wykorzystaniem witrażu i szkła artystycznego: witraż klasyczny, artystyczne przeszklenie okien, witryn, ścian działowych autonomiczne podświetlane obrazy witrażowe zewnętrzne reklamy w obiektach zabytkowych i współczesnych projektowanie i wykonawstwo form użytkowych projektowanie i realizacja szkła artystycznego i witrażu klasycznego w architekturze świeckiej i sakralnej Konserwacja witrażu 3. Przygotowanie oprawy i koncepcji plastycznych różnego rodzaju przedsięwzięć wystawienniczych oraz akcji promocyjnych dla produktów i działań instytucji oraz firm: plakaty, katalogi, filmy reklamowe, animacje komputerowe, strony www itp. 4. Doradztwo i specjalistyczne konsultacje we wszystkich zakresach

29 PLAKATY

30 KALENDARZE

31 ILUSTRACJA

32

33 GRAFIKA WYDAWNICZA Ryszard Walentynowicz

34

35 ZNAK GRAFICZNY Mateusz Hajka

36

37 KSIĄŻKA

38

39

40 Projekt malatury nadwozia wagonów Swing oraz Swing Duo 3 i 5-członowych w ramach projektu realizowanego przez MZK Toruń Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City

41

42

43

44

45

46 RZEŹBA https://www.youtube.com/watch?v=oprmgqclb3o

47

48

49

50

51

52

53

54 MALARSTWO

55

56 Andrzej Kałucki, Żywioły

57 Andrzej Kałucki, Nulla dies sine linea I

58 Andrzej Kałucki, Człekoptak

59

60 FOTOGRAFIA REKLAMOWA

61