Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego"

Transkrypt

1 Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego Czesław Stawikowski Bydgoszcz, 27 listopada 2012 r., Zespół Szkół Elektronicznych Wojewódzka konferencja branżowa dyrektorów szkół i pracodawców Branża elektryczna, elektroniczna i informatyczna

2 Ustawa na której opiera się modernizacja kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. * Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206)

3 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) * Klasyfikacja zawodów rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 )

4 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) * Klasyfikacja zawodów rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ) * Ramowe plany nauczania rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) * Podstawa programowa kształcenia w zawodach rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 184)

5 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) * Klasyfikacja zawodów rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ) * Ramowe plany nauczania rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) *Podstawa programowa kształcenia w zawodach rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) * Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)

6 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) * Klasyfikacja zawodów rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ) * Ramowe plany nauczania rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) * Podstawa programowa kształcenia w zawodach rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) * Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) * Egzaminy eksternistyczne rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 188) * Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie MEN z w sprawie oceniania oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262)

7 Zmiany w innych ustawach od 1 września 2012 r. Karta Nauczyciela Art. 42 ust. 3 Wymiar godzin na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 18 lub 22 Ustawa o rzemiośle Art. 3b Podstawa programowa kształcenia w zawodach podstawą przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikakcji zawodów szkolnictwa zawodowego Ustawa o systemie informacji oświatowej Uwzględnienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

8 Zmiany w innych ustawach od 1 września 2012 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Praktyczna nauka zawodu dorosłych - umożliwienie do przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Przyuczenie do pracy dorosłych - uwzględnienie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach - egzaminy sprawdzające prowadzone przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru WUP - umożliwienie do przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

9 Obudowa prawna wprowadzanych zmian Akty prawne, które ukazały się po 30 czerwca 2012 roku * Przesunięcie wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok - ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) * Warunki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość zm. rozp. MEN dot. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz )

10 Obudowa prawna wprowadzanych zmian Akty prawne, które ukazały się po 30 czerwca 2012 roku * Przesunięcie wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok - ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) * Warunki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość zm. rozp. MEN dot. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz ) * Dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752)

11 Obudowa prawna wprowadzanych zmian Akty prawne, które ukazały się po 30 czerwca 2012 roku * Przesunięcie wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok - ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) * Warunki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość zm. rozp. MEN dot. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz ) * Dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752) * Przypadki w których osoba która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857)

12 Obudowa prawna wprowadzanych zmian Akty prawne, które ukazały się po 30 czerwca 2012 roku * Przesunięcie wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok - ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) * Warunki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość zm. rozp. MEN dot. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz ) * Dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752) * Przypadki w których osoba która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857) * Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające w izbach rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117) * Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 980)

13 Obudowa prawna wprowadzanych zmian Akty prawne, które ukazały się po 30 czerwca 2012 roku * Przesunięcie wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok - ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) * Warunki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość zm. rozp. MEN dot. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz ) * Dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752) * Przypadki w których osoba która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857) * Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające w izbach rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117) * Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 980)

14 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Nowe wzory świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów zawodowych jest projekt rozporządzenia zmieniającego * Zmiana sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej - - jest projekt rozporządzenia na 2013 rok

15 Obudowa prawna wprowadzanych zmian * Nowe wzory świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów zawodowych jest projekt rozporządzenia zmieniającego * Zmiana sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej - - jest projekt rozporządzenia na 2013 rok * Ramowe statuty szkół publicznych dotąd nie opublikowano rozporządzenia * Warunki realizacji zajęć w szkołach z wykorzystaniem technik i zajęć kształcenia na odległość dotąd nie opublikowano rozporządzenia

16 Ostatnie zmiany w prawie dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych

17 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) 4. ust. 2 Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 1152) 4. ust. 2 Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji z zastrzeżeniem 20 ust ust. 6. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowe go określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne. 2. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęcia prak tyczne i laboratoryjne, realizowane w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, mogą być prowadzone wyłącznie jako stacjonarne. 3. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu. 4. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy.

21 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) Dziennik Ustaw z 23.10, zmiana wchodzi w życie po 14 dniach) Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy.

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) 20 ust. 7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:

23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) 20 ust. 7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają: 1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; 2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) 20 ust. 7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają: 1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; 2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompe tencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; 4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 9. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 9. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik. 10. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozp. zm. z dnia 16 października 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152) 35. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych mogą kontynuować prowadzenie tego kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupeł niania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. sierpnia 2013 r. 36. Publiczne placówki i publiczne ośrodki dostosują organizację i sposób działania do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

29 Ustawa o systemie oświaty przed 1 września 2012 r. Art Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; 4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu. 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

30 Zmiana w ustawie o systemie oświaty art. 64 od 1 września 2012 r. Art Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

31 Zmiana w ustawie o systemie oświaty art. 64 planowana na 1 września 2012 r. Art Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

32 Art. 64. Zmiana w ustawie o systemie oświaty art. 64 planowana na 1 września 2012 r. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w szkole lub placówce oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

33 USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 979) przesunęła wprowadzenie przepisów art. 64 ust. 4 i 5 (dotyczących kształcenia na odległość) na 1 września 2014 rok

34 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. ) 39. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.

35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności celów kształcenia i treści nauczania, ujętych ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzieach określonej w przepisach rozporządzeniu Ministra Edukacji Na ro do wej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowychej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184), w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach ob szaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie

36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania c. d. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 2) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: a) uszczegółowione efekty kształcenia, które powinny być osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć, b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach

37 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania c. d. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 3) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7); 4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania 5. ust. 2 Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: 1) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu lub 2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 3) specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych. ust Opinia, o której mowa w ust.2 3, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nau czania dla zawodu z podstawą programową kształ ce nia w zawoach określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w za kresie zawodu, w którym kształci szkoła, i dostosowania programu do potrzeb i możli wości uczniów, dla których jest przeznaczony.

39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie zawiera usystematyzowaną prezentację: 1) treści nauczania w zakresie zawodu opi sanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w formie efektów kształcenia właściwych dla tego zawodu: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspól nych dla zawodów w ramach obszaru kształ cenia, stanowiących podbudowę do kształ cenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodręb nionych w tym zawodzie lub 2) treści nauczania w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, efek tów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowią cych podbu dowę do kształcenia w zawodzie, oraz efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, lub 3) treści nauczania w zakresie jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. w formie efektów kształ cenia właściwych dla tej części kwalifikacji.

40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117) Egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określonego w: 1) klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy; 2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.. 13 ust. 2. W przypadku zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zadania egzaminacyjne i pytania dotyczą wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).

41 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2012 r. poz. 980) 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. 2. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2012 r. poz. 980) 11 ust. 1. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu. 2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisa mi dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro wadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

43 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 r. poz. 1196) Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez: 1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę., obejmującego: a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania; 2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 1268) (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r. ) Wchodzi z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 2012 r. Nowe zawody Murarz-tynkarz S Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych S Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S Wędliniarz S Wiertacz S Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S Obecnie w klasyfikacji jest 2366 zawodów i specjalności.

45 * w sprawie świadectw Projekty rozporządzeń * W sprawie podziału subwencji

46

47

48

49 Stanowisko MEN w sprawie wymiaru godzin kształcenia zawodowego Wymiar pensum dydaktycznego obowiązującego nauczyciela nie zależy od nazwy realizowanego przedmiotu, czy też umiejscowienia tego przedmiotu w szkolnym planie nauczania, bądź w arkuszu organizacyjnym szkoły. 22 godzinne pensum dydaktyczne obowiązuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu tj. nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów lub kierują odbywaniem praktyk zawodowych.

50 Dziękuję za uwagę!