Spis treści. I. Profil II. Struktura III. Oferta studiów IV. Uniwersytet Europejski Viadrina. Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. I. Profil II. Struktura III. Oferta studiów IV. Uniwersytet Europejski Viadrina. Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą"

Transkrypt

1 Wydział Prawa Prof. Dr. Matthias Pechstein Dziekan Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą w zarysie Spis treści I. Profil II. Struktura III. Oferta studiów IV. Uniwersytet Europejski Viadrina

2 I. Profil Silny wpływ Prawa Europejskiego oraz Międzynarodowego na badania naukowe i nauczanie akademickie Połączenie kompetencji w zakresie prawa Europejskiego w kluczowych jego dziedzinach w ramach interdyscyplinarnego Instytutu (fireu) Intensywna współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w szczególności w formie polsko-niemieckich studiów prawniczych Szczególne zaangażowanie w dziedzinie mediacji i zarządzania konfliktami realizowane wramach specjalistycznego kierunku studiów orazinstytutu (ikm) II. Struktura Dziekanat Dziekan Prodziekan/Dziekan do spraw studiów Prawo Cywilne Prawo Europejskie 7 Katedr Prawo Publiczne Prawo Europejskie 6 Katedr Prawo Karne Prawo Europejskie 4 Katedry Polskie Prawo Prawo Europejskie 3 Katedry Instytuty

3 Dziekanat Dziekan Prodziekan Dziekan do spr. studiów Prof. Dr. Matthias Pechstein Kierownik Katedry Prawa Publicznego imienia Jean Monnet, w szczególności Prawa Europejskiego Prof. Dr. Ulrich Häde Kierownik Katedry Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Administracyjnego, Finansowego i Walutowego Katedry Prawo Cywilne Prawo Europejskie Katedra Prawa Cywilnego, Prawa Cywilnego Procesowego oraz Międzynarodowego Prawa Gospodarczego Katedra Prawa Cywilnego i Europejskiego Prawa Prywatnego Katedra Prawa Cywilnego, Prawa Handlowego i Gospodarczego Katedra Prawa Cywilnego, Europejskiego i Niemieckiego Prawa Pracy i Procesu Cywilnego Katedra Prawa Cywilnego, Prawa Pracy, Prawa Gospodarczego, Procesu Cywilnego oraz Konstytucyjnego Prawa Sądowego i Międzynarodowego Prawa Procesowego Katedra Prawa Cywilnego, Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego Katerdra mediacji i zarządzania konfliktami

4 Katedry Prawo Publiczne Prawo Europejskie Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Administracyjnego, Finansowego i Walutowego Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Europejskiego i obcego Prawa Konstytucyjnego Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Europejskiego Katedra Prawa Publicznego imienia Jean Monnet, w szczególności Prawa Europejskiego Katedra Prawa Publicznego, Prawa Administracyjnego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Komunalnego, Prawa Porównawczego i Ekonomicznej Analizy Prawa Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Konstytucyjnego i Historii Konstytucji Katedry Prawo Karne Prawo Europejskie Katedra Prawa Karnego, w szczególności Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego Katedra Prawa Karnego, w szczególności Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Porównawczego i Filozofii Prawa Katedra Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Katedra Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Prawa Informatycznego Polskie Prawo Prawo Europejskie Katedra Polskiego Prawa Publicznego w tym Prawa Europejskiego i Gospodarczego Katedra Polskiego Prawa Karnego Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Prawa Porównawczego

5 Instytuty Interdisziplinäres Zentrum für Ethik Frankfurcki Instytut Prawa Uni Europejskiej Zintegrowanie działaności naukowo-badawczej prowadzonej przez katedry zajmujące się Prawem Europejskim Interdyscyplinarne badania naukowe we wszystkich dziedzinach Prawa Europejskiego Tworzenie sieciwspółpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi analiza zagadnień prawnych, politycznoprawnych oraz interdyscyplinarnnych Od 2011: Jean Monnet Centre of Excellence

6 Frankfurcki Instytut Prawa Uni Europejskiej Główne zagadnienia badawcze instytutu Europejskie Prawo Konkurencji, Prawo Znaków Towarowych, Prawo Konsumenckie, Prawo Gospodarcze, Gospodarcze Prawo Konstytucjne, Prawo Konkurencji i Procesowe Prawo Konkurencji, Prawo Pracy, Prawo Procesowe, Prawo Zobowiązań, Prawo Konstytucyjne i Administracyjne Podstawowe prawa obywatelskie oraz systemy ochrony prawnej Uni Europejskiej Prawna ochrona przed dyskryminacją Ponadnarodowe standarty socjalne i Coroporate Social Responsibility Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa Zagadnienia prawne dot. kryzysu finansowego i gospodarczego Ustrój finansowy Uni Europejskiej Badania nad międzyrządowym charakterem WPZiB na bazie Traktatu z Lizbony i unijnym podstawowym prawem własności. Instytut Zarządzania Konfliktami Podstawowe obszary: Sądownictwo i społeczeństwo Międzynarodowe wspieranie pokoju Gospodarka Nauka i badania naukowe Tworzenie mechanizmów zarządzania konfliktami społecznymi uwzględniającymi interesy wszystkich stron Tworzenie nowych modeli zastosowań dla badanej materii Interdyscyplinarne badania naukowe i monitorowanie projektów w praktyce Nawiązywanie i wspieranie kontaktów między naukowcami i praktykami Łączenie i integracja działań oraz podmiotów działających w dziedzinie komunikacji i zarządzania konfliktami w ramach Uniwersytetu, w regionie Frankfurtu nad Odrą oraz w Polsce

7 Interdyscyplinarne Centrum Etyki Międzywydziałowy i interdyscyplinarny Instytut, którego celem jest pogłębienie zrozumienia zagadnień etycznych w dziedzinie badań naukowych i nauczania akademickiego Zasadanicze zagadnienia badwcze obejmująteorię i filozofię prawa, bioetykę, etykę medyczną oraz etykę gospodarczą Badania naukowe prowadzone są głównie w ramach sympozjów, warsztatów, referatów oraz prac doktorskich Ścisła współpraca z innymi krajowymi oraz zagranicznymi Centrami Etyki (m.in. w Polsce, Izraelu, USA, Australii, Japonii) oraz z Collegium Polonicum w sąsiadujących z Fraknfurtem Słubicach III. Kierunki studiów na Wydziale Prawa Prawo Niemieckie możliwość kombinacji ze specializacjami: Dzialałność adwokacka Prawo medialne Polsko-niemieckie studia prawnicze Magister des Rechts Magister prawa Bachelor of German and Polish Law Master of German and Polish Law Bachelor Prawo i Gospodarka / Gospodarka i Prawo Studia masterskie Kurs wakacyjny Europejski System Ochrony Praw Człowieka

8 Prawo Niemieckie Studia podstawowe prawo cywilne, prawo publiczne, prawo karne oraz wykłady z zakresu podstaw nauk prawnych; ukończenie: egzamin częściowy (zdanych łącznie 8 egzaminów) Studia zasadnicze pogłębiające materię wykłady z prawa cywilnego, prawa publicznego, prawa karnego, prawa europejskiego i międzynarodowego, uzyskanie kwalifikacji uzupełniajacych i dodatkowych Uniwersyteckie kształcenie specjalistyczne z zakresu jednej z uniwersyteckich specjalizacji: prawo cywilne prawo karne prawo gospodarcze państwo i administracja prawo międzynarodowe prawo polskie prawo medialne międzynarodowe i europejskie prawo zobowiazań oraz prawo procesowe Uniwersytecki egzamin ze specjalizacji: egzamin pisemny, pisemna praca domowa, egzamin ustny Faza egzaminacyjna uniwersyteckie egzaminatoria oraz egzaminy próbne Egzamin prawniczy pierwszego stopniaegzamin państwowy z przedmiotów obowiązkowych (w sumie 7 egzaminów pisemnych) 2 z prawa cywilnego, 2 z prawa publicznego, 2 z prawa karnego, 1 z prawa europejskiego oraz egzamin ustny we wszytskich dziedzinach prawa Przebieg studiów prawa niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Studia podstawowe Wykłady z zakresu prawa cywilnego, publicznego oraz karnego, wykłady z zakresu podstaw nauk prawnych oraz metodyki prawa Kursy podstawowe I Prawo cywilne Prawo publiczne Prawo karne oraz konwersatoria z powyższych przedmiotow 1 Kursy podstawowe II Prawo cywilne Prawo publiczne Prawo karne oraz konwersatoria z powyższych przedmiotow 2 Kursy podstawowe III Prawo cywilne Prawo publiczne Prawo karne oraz konwersatoria z powyższych przedmiotow Egzamin częściowy: 7 egzaminów pisemnych z kursów podstawowych oraz jeden egzamin z podstaw nauk prawnych (zdanych do końca 3 semestru) oraz pisemna praca domowa (zaliczona do rozpoczęcia 5 semestru) Rechtsstand: Studia zasadnicze Uzupełniające studia w zakresie przedmiotów podstawowych pogłębiające materię wykłady z prawa cywilnego, prawa publicznego oraz prawa karnego możliwość powtórzenia egzamionów wchodzących w skład egzaminu częściowego do końca 5 semestru 4 Uzyskanie kwalifikacji uzupełniających i dodatkowych np. kształtowanie umów, retoryka, mediacja, nauka o przesłuchiwaniu, kursy językowe o orientacji prawniczej 5 Liczba semestrów Uniwersyteckie kształcenie specjalistyczne ogółem co najmniej 16/h na tydzień w semstrze z zakresu jednej z uniwersyteckich specjalizacji: prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze, państwo i administracja, prawo międzynarodowe, prawo polskie, prawo medialne, międzynarodowe i europejskie prawo zobowiazań oraz prawo procesowe Faza egzaminacyjna: 92 ogółem 7 egzaminów: 2 z prawa cywilnego, 2 z prawa karnego, 2 z prawa publicznego oraz 1 z prawa europejskiego, egzamin ustny Przygotowanie do egzaminu Ćwiczenia i repetytoria z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa publicznego oraz prawa europejskiego egzaminy próbne oraz stymulacja egzaminu ustnego Uniwersytecki egzamin ze specjalizacji: egzamin pisemny pisemna praca domowa egzamin ustny Egzamin prawniczy pierwszego stopnia

9 Uniwersyteckie kształcenie Specjalistyczne - certyfikat W ramach studiów prawa niemieckiego dodatkowo wybrana może zostać specjalizacja uniwersytecka z zakresu: Działalność adwokackaka Konsultacja prawna i stosowanie przepisów prawych Analiza sporu prawnego, rozwiązywanie sporu, doradztwo prawnicze Wystepowanie przed sądami, prawo zawodowe i etyka zawodowa Prawo medialneeego Zapoznanie się z problematyką prawa medialnego w teorii i praktyce Przygotowanie do przyszłej praktycznej działalności w tej dziedzinie Uczestniczenie w wykładach i seminariach o tematyce prawa medialnego Praktyka w przedsiębiorstwie zajmującym się prawem medialnym Polsko-niemieckie studia prawnicze oferowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Binacjonalny 5-letni kierunek studiów Magister prawa Obligatoryjne i fakultatywne moduły z prawa niemieckiego, polskiego i europejskiego, ukończenie pracą magisterską oraz ustnym egzaminem magisterskim, otwarty dostep do egzaminu na Aplikacjęw Polsce 3-letni kierunek studiow Bachelor of German and Polish Law (LL.B.) Moduły z zakresu podstaw prawa, prawa niemieckiego, prawa polskiego oraz z zakresu ogólnych zajęć uniwersyteckich, ukończenie pracą bachelorską 2-letni kierunek studiow Master of German and Polish Law (LL.M.) Uzupełnienie kierunku Bachelor of German and Polish Law; moduły pogłębiajace wiedzę z zakresu prawa niemieckiego i polskiego, prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa zobowiazań oraz zajęcia prawnoporównawcze; ukończenie pisemnym i ustnym egzaminem masterskim

10 Jednolite 5-letnie polsko-niemieckie magisterskie studia prawnicze Moduły obligatoryjne Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne Podstawy polskiego i niemieckiego prawa publicznego Podstawy polskiego i niemieckiego prawa prywatnego Podstawy polskiego i niemieckiego prawa karnego Wprowadzenie do prawoznawstwa Terminologia prawnicza Wprowadzenie do ekonomii dla prawników Moduły do wyboru trzy z czterech Pogłębienie umiejętności i kompetencji w zakresie polskiego i niemieckiego prawa publicznego Pogłębienie umiejętności i kompetencji w zakresie polskiego i niemieckiego prawa prywatnego Pogłębienie umiejętności i kompetencji w zakresie polskiego i niemieckiego prawa karnego Ogólne podstawy prawoznawstwa Język obcy Teoria prawa Kwalifikacje kluczowe Prawna ochronapraw człowieka oraz inne zajecia Seminarium magisterskie Praca magisterska Egzamin magisterski Tytuł magister prawa na wydziałach prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Przebieg studiów Bachelor / Master of German and Polish Law na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n.o.: dwustopniowe polsko-niemieckie studia prawnicze Moduły z zakresu podstaw nauk prawnych i prawa prywatnego Moduły z prawa niemieckiego Moduły z prawa polskiego Modułz prawa europejskiego Modułpowszechne zajęcia uniwersyteckie Praca dyplomowa Bachelor Moduły pogłębiajace wiedzę z prawa niemieckiego Moduły pogłębiajace wiedzę z prawa polskiego Modułstrukturalne porównanie prawa niemieckiego i polskiego Modułprawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo prywatne Egzamin masterski (praca masterska albo praca magisterska) Bachelor of Laws (LL.B.) Master of Laws (LL.M.)

11 Studia masterskie Masterstudiengang Mediation (M.A.) Master of International Human Rights and Humanitarien Law (M.A.) Master of Arts in Human Rights & Genocide Studies (M.A.) Master of Arts in European Studies (M.A.) (międzywydziałowe) Magister-legum-Studium (LL.M.) dla zagranicznych absolwentow prawa Studia podyplomowe (masterskie) Europejskie Prawo Gospodarcze Kurs wakacyjny Europejski System Ochrony Praw Człowieka Kurs wakacyjny odbywa się we wrześniu każdego roku. Uczestniczy w nim ok uczestników pochodzących z całej Europy i innych części świata. Wykłady i seminaria prowadzone sa przez ok. 10 wakładowców z całej Europy. Tematy: Prawa człowieka Ochrona praw człowieka Systemy ochrony praw człowieka Zasada niedyskryminacji Ochrona mniejszości narodowych Mechanizmy kontrolne Organizacje pozarządowe zajmujace sie ochroną praw człowieka

12 IV. Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/o Pierwszy Brandenburski Uniwersytet Krajowy 1991 Reaktywacja Viadriny, utworzenie Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą, bezpośrednio na granicy z Polska Trzy wydziały: Wydział Prawa Wydział Kulturoznastwa Wydział Ekonomii 200 uniwersytetow partnerskich na całym świecie Ok studentow, z tego ok. 23 procent obcokrajowców Certyfikaty przyznane Viadrinie: Uczelnia przyjazna rodzinie, ERASMUS- Qualitätssiegel Kontakt Prof. Dr. Matthias Pechstein Dziekan Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Große Scharrnstraße Frankfurt nad Odra Tel. +49(0) Fax +49(0) Stand: August 2012 Redaktion: Martina Seidlitz Philipp Kubicki Layout: Martina Seidlitz Foto: Heide Fest