SZKOŁA PODSTAWOWA Gminy Oleśnica w Oleśnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA Gminy Oleśnica w Oleśnicy"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA Gminy Oleśnica w Oleśnicy

2 Powstanie Szkoły W 2005r Samorząd Gminy Oleśnica przekształcił Szkołę Podstawową w Boguszycach w Szkołę Podstawową Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Wszystko odbywało się pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, który pozytywnie zaopiniował koncepcję dotyczącą przekształcenia szkoły. Siedzibą szkoły jest ulica Wileńska 32a w Oleśnicy. Uczniowie uczą się na parterze budynku szkolnego, w którym na wyższych kondygnacjach mieści się Gimnazjum Gminy Oleśnica. Placówka pod nową nazwą istnieje osiem lat i cieszy się dużym powodzeniem przy zapisywaniu uczniów. W szkole istnieją następujące klasy : dwa oddziały przedszkolne i po jednym oddziale klas I- VI. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w obszernych pomieszczeniach klasowych. Oferujemy uczniom bardzo dogodne warunki nauki, opieki i wychowania.

3 Cele i zadania szkoły 1. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. 2. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do istniejących potrzeb. 3.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności : a) kształcenie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. b) wspomaganie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju. c) rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, instytucjami mogącymi wesprzeć działalność statutową szkoły. 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły, b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, c) realizowanie programu wychowawczego szkoły, d) realizowanie szkolnego programu profilaktyki. 6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb w miarę posiadanych środków poprzez : a) umożliwienie spożywania posiłków, b) system zapomóg i stypendiów, c) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, d) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, e) prowadzenie zajęć logopedycznych, po dokonaniu diagnozy, f) prowadzenie zajęć kompensacyjno wyrównawczych, g) naukę języka obcego, h) rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez działalność kół zainteresowań.

4

5

6 Przyrodnicze i PCK Koło muzyczne SKS Język angielski Koło polonistyczne Koło matematyczne Koło teatralne Koło plastyczne Rozwijanie uzdolnień uczniów praca z uczniem zdolnym Zespoły wyrównawcze praca z uczniem słabym

7 Apele szkolne uroczyście obchodzone w naszej szkole Halloween Pasowanie Pierwszoklasistów -24 października Dzień Zakochanych 14 lutego Jasełka szkolne- 21 grudnia Dzień Kobiet 6 marca Dzień Śmiechu 1 kwietnia Święto Wiosny 21 marca Wielkanocmarzec/kwiecień Święto Rodziny 23 czerwca Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Święto Niezapominajki 15 maja Święto Sportu 20 czerwca Dzień Dziecka 1 czerwca Dzień Ziemi 27 kwietnia

8 Andrzejkowa połączona z wróżbami dla uczestników zabawy Mikołajkowa- odwiedziny Mikołaja w poszczególnych klasach, wręczanie prezentów śpiew piosenek, recytacja wierszy i pląsy w rytm muzyki Karnawałowa- bal przebierańców ; konkursy, tańce i wspólny śpiew. Dyskoteki klasowe lub wyjazdowe organizowane według potrzeb i możliwości uczniów. Bal klas szóstych z okazji ukończenia szkoły podstawowej.

9 Wyjazdy Wycieczki krajoznawcze : wyjazdy w góry do ciekawych miejscowości do skansenów nad morze- Zielone Szkoły do muzeum do kina do teatru Wycieczki tematyczne : do lasu spotkanie z leśniczym miejsc pamięci narodowej do urzędów np.; pocztowego do zakładów produkcyjnych np.; piekarnia do parku obserwacja zmian w przyrodzie do zaprzyjaźnionej biblioteki POD PEGAZEM do gabinetu higienistki szkolnej na wystawy na skrzyżowanie ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię

10 Mikołajki Jasełka WIELKOPOSTNE ĆWICZENIA DUCHOWE Zdjęcia z życia naszej Dzień Pluszowego Misia Sprzątanie Świata Wycieczka do fabryki Bombek Zielona szkoła szkoły Pasowanie Zabawa Andrzejkowa Zabawa Karnawałowa Klub Pożeraczy Liter Spotkanie z Astronomią Konkurs plastyczny Krwiodawstwo, krwiolecznictwo Spotkanie z ornitologiem Wycieczka w góry "Śniadanie daje moc" Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka Wycieczka do lasu Wycieczka do Warszawy Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę świąteczną VII Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych Kwesta PCK

11 Akcje w naszej szkole Nakrętki Pij mleko Śniadanie daje moc Sprzątanie Świata Warzywa i owoce w szkole E l e k t r o ś m i e c i e Elektrośmiecie Baterie

12 Nasze konkursy Szkolny Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą kompozycję z darów jesieni. Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Międzyszkolny Konkurs Historyczny Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego. Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny Międzyszkolny Konkurs Ornitologiczny Międzyszkolnych konkursach sportowych Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla klas I-VI Wieża Eiffla Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla klas I-III i klas IV VI Konkurs Recytatorski PEGAZIK Konkurs plastyczny Krwiodawstwo, krwiolecznictwo Szkolny Konkurs Recytatorski BOŻE NARODZENIE W POEZJI Międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu Konkurs Krwiodawstwo, krwiolecznictwo Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Konkurs recytatorski - PEGAZIK Szkolny konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową Konkurs czytelniczy klas trzecich IV Szkolny Konkurs Recytatorski "Polska - Moja Ojczyzna Uczniowie naszej szkoły uczestniczą również w Przeglądzie Grup Kolędniczych, w spotkaniach z ornitologiem i funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy konkursów zostają także często ich laureatami. Zdobywają trofea: medale, puchary, dyplomy. O sukcesach uczniów dowiesz się oglądając galerię dyplomów umieszczoną na korytarzu w naszej szkole.

13 Sportowo Matematycznie Najlepsi w szkole Uzdolnieni Humanistycznie

14 Konkursy, laureaci i miejsca Biegi przełajowe- Sokołowice I miejsce Nikodem Jurasz II miejsce Kevin Kotlarz III miejsce Jan Ropuszyński I miejsce Powiatowa Liga Zadaniowa Adrian Dunajski III miejsce Powiatowy Konkurs Matematyczne Duety Adrian Dunajski i Damian Leśny Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - wyróżnienie Szymon Śliwiński XVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik wyróżnienie Kamila Skuza - etap gminny laureatki Bogumiła Marczewska i Kamila Skuza Dolnośląski Konkurs Literacki I ty możesz zostać mistrzem literatury nie tylko polskiej etap wojewódzki Klaudia Malicka i Julia Marczewska II miejsce Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Klaudia Malicka I miejsce Powiatowy Konkurs Plastyczny Krwiodawstwo, krwiolecznictwo -Agnieszka Wrzaszczak VII Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych PCEiK wyróżnienie klasa 0

15 Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Państwowa Szkoła Muzyczna Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

16 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego Rozwijanie samorządności. Opracowywanie planu pracy SU Wybory do RSU. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu. Systematyczne spotkania RSU - planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe. Apel z okazji Dnia Chłopaka. Dyskoteka andrzejkowa. Zabawa karnawałowa. Pierwszy dzień wiosny. Bal na koniec klasy VI Konkursy, wystawy. Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik. "Dla Ciebie Mamo" - konkurs na najpiękniejszy wiersz. Obchody rocznic narodowych Święto Niepodległości. Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizacje dyskotek, sprzedaży kartek okolicznościowych, stroików świątecznych, wypiek ciast. Współpraca z różnymi kołami na terenie szkoły. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 Przewodniczący: Szymon Śliwiński Zastępca : Julia Marczewska Sekretarz: Marika Mochocka Członkowie : -Julianna Michalik -Bogumiła Marczewska -Małgorzata Wrzaszczak -Karolina Szczepaniak

17 Przewodniczący Arkadiusz Wojnarowski Zastępca Maria Wróblewska Sekretarz Urszula Marczewska Członek Sylwia Dyduła Skarbnik Roman Ropuszyński Członek Emilia Stępień Członek Izabela Wójcik Członek Marta Wrzaszczak

18 P o m Oddział przedszkolny sala i s Księgowość e z s k z c o l Gabinet Dyrektora Szatnia z n Siłownia e n e Gabinet higienistki szkolnej i a Biblioteka

19 ŚREDNIA WYNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ GMINY OLEŚNICA W OLEŚNICY NA SPRAWDZIANACH KLASY VI W LATACH

20 SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń kończący szkołę podstawową potrafi : ofunkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. obyć pogodny, opozytywnie patrzeć na otaczający go świat, siebie i innych ludzi, obyć zaangażowanym społecznie, oposzerzać swoją wiedzę i zaspakajać swoją ciekawość na świat, oporządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu, obyć odpowiedzialny i krytyczny, ocieszyć się z sukcesów swoich i innych, ozaakceptować porażki, poszukując wytrwale i konsekwentnie drogi do sukcesu, obyć otwarty, owykorzystać możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła, ołatwo nawiązać współpracę z innymi ludźmi, orozróżniać dobre i złe uczynki. w swoim zachowaniu, obyć sumiennym i uczynnym, odotrzymywać terminów, oszanować czas swój i innych ludzi, orozpoznać zagrożenia występujące w jego otoczeniu, ozapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, opostępować zgodnie z zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie, obyć tolerancyjnym, okażdego rozumieć i dostrzec w nim coś dobrego, obyć przykładem dla innych, odbać o higienę Absolwent szkoły podstawowej potrafi: uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, komunikować się, współpracować.

21 Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica 1. Organizatorem dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy jest Gmina Oleśnica. 2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu. 3. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego (tj. sprzed budynku szkolnego i wyznaczonych przystanków). 4. Nauczyciel opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości. 5. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 6. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku, bez rozpychania się. 7. Nauczyciel opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy. 8. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad. 9. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć używać wulgarnego słownictwa, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić. 10. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 11. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 12. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 13. Uczniowie /rodzice/ zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusu na początku roku szkolnego /na pierwszych zebraniach/. 14. W czasie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniowie podporządkowują się decyzjom nauczyciela opiekuna. 15. Uczniowie zobowiązani są do jazdy wyznaczonym kursem. W przypadku zmiany planu w danym dniu mogą jechać wcześniejszym kursem tylko wówczas, gdy są wolne miejsca i za zgodą nauczyciela opiekuna. 16. O niestosownym zachowaniu ucznia nauczyciel opiekun informuje wychowawcę, a on rodziców ucznia. 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania. 18. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia nauczycieli opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się negatywne zachowania uczniów nauczyciel ma obowiązek odmówić uczniowi korzystania z dowożenia. 19. Uczeń korzystający z dowozów może wrócić innym kursem pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców i wolnego miejsca w autobusie. Kursy autobusów Rano: 7 15 kurs Nieciszów Smardzów Oleśnica opiekun P. Agata Cieślińska 7 20 kurs Boguszyce wieś Oleśnica opiekun p. Krystyna Ważna 7 30 kurs Boguszyce Osiedle- Oleśnica opiekun p. Elżbieta Czarna 7 30 kurs Świerzna Bogusławice Oleśnica opiekun p. Krystyna Kuzyk Popołudniu 2 kursy dziennie godziny kursów : kursy Oleśnica Smardzów Nieciszów opiekun p. Krystyna Kuzyk kursy Oleśnica Boguszyce wieś Boguszyce Osiedle opiekun p. Elżbieta Czarna kursy Oleśnica Świerzna Bogusławice opiekun p. Elżbieta Szaustak ( w poniedziałki, czwartki jeden kurs do tych miejscowości )

22 Rozpoczęto budowę hali sportowej Projekt obiektu sportowego Chętnie będziemy do niej uczęszczać! Prosimy o świetlicę Jeszcze tylko świetlica???

23 Optymistycznym akcentem kończę prezentację naszej szkoły. Dziękuję i zapraszam do nas : do budynku szkolnego przy ulicy Wileńskiej 32 a w Oleśnicy na wystawę dyplomów, pucharów oraz do obejrzenia kroniki szkolnej a także na naszą stronę internetową