Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest skala czasu i jaką postać mogą przyjmować równania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest skala czasu i jaką postać mogą przyjmować równania"

Transkrypt

1 Gdańs, r. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH na ro 2013 Kierune: ; Specjalność: () lub () Lp Specjal-ność 1 Wybrane metody testowania hipotez statystycznych z użyciem programu SAS Celem pracy jest zapoznanie się z różnymi metodami testowania hipotez statystycznych i osiągnięcie dużej biegłości w posługiwaniu się programem SAS. Zadaniem studenta jest wybranie metod testowania hipotez, teoretyczne ich omówienie oraz uzysanie rezultatów przyładowych analiz za pomocą programu SAS. J. Bartoszewicz Wyłady ze statystyi matematycznej, Stanisław Kot, Jace Jaubowsi, Andrzej Soołowsi Statystya 2 Całowanie na sali czasu Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest sala czasu i ja przebiega całowanie na sali czasu. Zadaniem studenta jest przeanalizowanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących całowania na sali czasu oraz podanie przyładów do zaprezentowanej teorii. M. Bohner, A. C. Peterson Dynamic equations on time scale, M. Bohner, A. C. Peterson Advances in Dynamic Equations on Time Scales 3 Równania różniczowe zwyczajne I-go rzędu na sali czasu Celem pracy jest zapoznanie się, czym jest sala czasu i jaą postać mogą przyjmować równania różniczowe zwyczajne I- na sali czasu. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z podstawowymi definicjami i twierdzeniami dotyczącymi analizy istnienia i jednoznaczności rozwiązań zaprezentowanych na sali czasu oraz poparcie przedstawionej teorii dużą ilością przyładów. Martin Bohner, Allan Peterson Dynamic equations on time scale, M. Bohner, A. C. Peterson Advances in Dynamic Equations on Time Scales 4 Istnienie i jednoznaczność dla zwyczajnych I- Celem pracy jest przeprowadzenie analizy istnienia i jednoznaczności rozwiązań zwyczajnych I-. Zadaniem studenta jest podanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących istnienia i jednoznaczności rozwiązań analizowanych oraz poparcie przedstawionej teorii licznymi przyładami. Z. Kamont Równania różniczowe zwyczajne, W. Walter, Ordinary differential equations 5 Metoda charaterysty dla cząstowych I- Celem pracy jest zapoznanie się z metodą charaterysty dla cząstowych I-. Zadaniem studenta jest podanie podstawowych definicji i twierdzeń dotyczących tej metody oraz podanie przyładów do zaprezentowanej teorii. Z. Kamont Równania różniczowe cząstowe pierwsze, L.C.Evans, Równania różniczowe cząstowe finansowa Modele szeregów czasowych z tendecją rozwojową Łapińsa Cel: przedstawienie oraz zaprogramowanie wybranych modeli szeregów czasowych z trendem Zadania: wprowadzenie podstawowych pojęć z procesów stochastycznych, identyfiacja sładowych szeregu czasowego, przedstawienie oraz zaprogramowanie wybranych przez studenta metod do prognozowania szeregu z trendem ( wahania przypadowe+sezonowe) Statystya, Stanisław M. Kot, Jace Jaubowsi, Andrzej Soołowsi, Difin, 2011 Prognozowanie eonomiczne, Teoria, Przyłady, Zadania, Alesander Zielaś, Barbara Pawla, Stanisław Wanat, PWN, 2003 Student ma do wyboru środowiso: Matlab lub SAS Biomatemat ya stosowana Wybrane metody numeryczne dla równania Loti- Volterry Łapińsa Cel: Porównanie rozwiązania numerycznego równania Loti-Volterry z wyorzystaniem wybranych przez studenta metod numerycznych Zadanie: wprowadzenie i omówienie równania Loti-Volterry, analiza oraz zaprogramowanie wybranych metod nuemrycznych dla modelu Solving Ordinary Differential Equations I & II, E. Hairer, G.Wanner, Springer, 2002 Student ma do wyboru środowiso: Matlab, Mathematica, Maple.

2 stosowana Metoda różnic wstecznych (BDF) Łapińsa Cel: Analiza oraz implementacja metody BDF Zadanie: Wprowadzenie pojęcia metod wieloroowych, omówienie rzędu metody, zbieżoności, stabilności. Implementacja dla wybranych rówanań oraz uładów. Solving Ordinary Differential Equations I & II, E. Hairer, G.Wanner, Springer, 2002 Student ma do wyboru środowiso: Matlab, Mathematica, Maple. Dostępna jest też polsa literatura Bioinformat ya Model espresji genu biała Hes1 Dr Agniesza Omówiony zostanie uład z opóźnieniem powstający w wyniu modelowania espresji genu biała Hes1. Jest to model z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, gdzie Hes1 jest represorem w transrypcji DNA, tj. substancją spowalniającą wydajność wytwarzania mrna. 1. M.Bodnar, A. Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 13 (2012) pp M.H. Jensen, K.Sneppen, G.Tiana, Sustained oscillations and time delays in gene expression of protein Hes1, FEBS Lett., 541 (2003), pp Bioinformat ya Wpływ opóźnienia na dynamię rozwiązań równania Gompertza Dr Agniesza Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu opóźnienia na dynamię lasycznego modelu Gompertza. Zostaną omówione modele z opóźnieniem dysretnym wprowadzonym na dwa różne sposoby i model z dwoma opóźnieniami. 1. G. Gompertz, On the nature of the function expressive of the law of human mortality, and on the new mode of determining the value of life contingencies, Philos. Trans. R. Soc. London 115 (1825) Monia J. Piotrowsa, Urszula Foryś, The nature of Hopf bifurcation for the Gompertz model with delays, Mathematical and Computer Modelling, 54 (2011) Bioinformat ya Analiza modelu Gompertza z funcją leczenia Dr Agniesza W pracy omówione zostaną podstawowe własności modelu Gompertza. Przedstawiony zostanie model Gompertza z opóźnieniem i z funcją leczenia. 1.M. Bodnar, M.J. Piotrowsa, U. Foryś, Gompertz model with delays and treatment: mathematical analysis, accepted in Math. Biosci. Eng., (2012). 2. H. Smith, An Introduction to Delay Differential Equations with Sciences Applications to the Life, Springer Różne metody wyprowadzenie wzoru Blaca- Scholesa Dr Agniesza Głównym celem pracy jest przedstawienie metod wyprowadzenie wzoru Blaca-Scholesa z wyorzystaniem m.in. transformat Laplace'a i Fouriera. Przedstawimy również metodę martyngałową. 1. U. Cherubini, G.D. Lunga, S. Mulinacci, P. Rossi, Fourier Transform Methods in Finance, Wiley Finance J. Jaubowsi, A. Palczewsi, M. Rutowsi, Ł. Stettner, finansowa, WNT H.Lee, D.Sheen, Laplace transformation method for the Blac-Scholes equation, International Journal of Numerical Analysis and

3 Modeling 6(4), , Niejawne metody różnicowe zagadnień początowobrzegowych dla nieliniowych różniczowofuncyjnych cząstowych I- Celem pracy jest opis i numeryczna analiza uwiłanych metod różnicowych zagadnienia początowo-brzegowego dla cząstowych I-go rzędu. Zadaniem studenta będzie wyorzystanie i porównanie różnych metod implementacji opisanego problemu. 1. Kępczyńsa A. methods for first order partial differential functional equations; 2. Kępczyńsa A. functional inequalities and applications; 3. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities and applications. Meya Numeryczna aprosymacja elementarnych operatorów z wyorzystanie m przy onstrucji schematów różnicowych Celem pracy jest doładna analiza onstrucji operatorów różnicowych na regularnych i nieregularnych siatach. Zadaniem studenta będzie podanie i zaimplementowanie schematów różnicowych dla różnych zagadnień 1. Samarsii A. A. The theory of difference schemes; 2. LeVeque R. J Finite difference methods for ordinary and partial differential equations Tatiana Jerzman Nierówności różnicowe i ich zastosowania w teorii metod numerycznych dla cząstowych I- Celem pracy jest wprowadzenie do teorii nierówności różnicowych oraz zastosowanie jej głównie w twierdzeniach o zbieżności wybranych problemów różnicowych. Zadaniem studenta będzie również implementacja wspomnianych w pracy metod różnicowych. 1. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 2. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities and applications; 3. Kępczyńsa A. functional inequalities. Czaja Beata Nierówności różniczowe i ich zastosowania w teorii zagadnień początowych dla zwyczajnych i cząstowych Celem pracy jest wprowadzenie do teorii nierówności oraz uwydatnienie ich zastosowań w rozstrzyganiu zagadnień dotyczących. 1. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 2. Walter, W. Ordinary differential equations Milczewsa Małgorzata Metody różnicowe zagadnień początowobrzegowych dla quasiliniowych Celem pracy jest analiza metod różnicowych, tórych rozwiązania aprosymują rozwiązania zagadnień początowo-brzegowych QRRC I-. Implementacja opisanych metod i porównanie wyniów. 4. Kamont, Z. Równania różniczowe cząstowe pierwszego rzędu; 5. Kamont, Z. Hyperbolic functional differential inequalities Zwierz Daria

4 cząstowych I- and applications; 6. Ciarsi, R. Stability of difference equations generated by quasilinear differential functional problems; 7. Kępczyńsa A. methods for first order partial differential functional equations. 1. Duffy D. J. Robust and Accurate Finite Difference Methods in Option Pricing One Factor Model ; Numeryczna analiza modelu Blac a- Scholes a Celem pracy jest opis i implementacja wybranych metod numerycznych dla zagadnień brzegowych modelu Blac a- Scholes a 2. Hull J. C. Options, Fututer and Other Derivatives; 3. Gutowsa A. Metoda sończonych różnic w wycenie opcji europejsich na indes Wig20 w modelu Blaca-Scholesa. Ewelina Cyrson 1) Słaba zbieżność miar Radona. 2) Splot i słaba topologia miar Radona. Rozłady niesończenie podzielne w przestrzeniach Banacha Mare Beśa 3) Miary Gaussa i Levy'ego. 4) Esponenta miar. 5) Własności rozładów niesończenie podzielnych 6) Reprezentacja Levy-Chinczyna rozładów niesończenie podzielnych. Werner Linde, Infinitely divisible and stable measures on Banach spaces. Leipzig ) Przyłady Przestrzenie Foca i produty Wica Mare Beśa 1) Produty Wica dla gaussowsich zmiennych losowych. 2) Exponenta Wica. 3)Symetryczne produty tensorowe. 4) Przestrzenie Foca i operatory liniowe na nich. Svante Janson, Gaussian Hilbert spaces. Cambridge University Press ) Chaos Wienera na przestrzeniach Hilberta. 2) Rozład Wienera-Ito. Przestrzenie Sobolewa na przestrzeniach Hilberta Mare Beśa 3)Półgrupa Ornsteina-Uhlenbeca. 4) Pochodna w sensie Friedrica. 5) Twierdzenia o zanurzeniach przestrzeni Sobolewa. G. Da Prata An Introduction to Infinite- Dimensional Analysis. Springer ) Nierówność Poincare i logarytmiczna Sobolewa. Transformata 1) Miara gaussowsa w przestrzeniach Hilberta. V. Mihai, A.N. Sengupta,

5 Radona-Gaussa Mare Beśa 2) Miara gaussowsa na hiperpłaszczyznach.i jej własności. 3) Transformata Radona-Gaussa w przestrzeniach Hilberta. 4) Twierdzenie Helgasona. The Radon-Gauss transform. Soochow J. Math. 33 (2007) nr 3, ) Ułady nadmiarowe w przestrzeniach Hilberta i ich podstawowe własności. Ułady nadmiarowe w przestrzeniach Banacha Mare Beśa 2) Rozłady atomowe w przestrzeniach Banacha. 3) Bezwarunowee rozwinięcia jedności. 4) Operatory reonstrucji i ich podstawowe własności. P. Casazza, D. Han, R. Larson, Frames for Banach spaces. Contemp. Math. 247, A (1999). Interpolacja wielomianowa oraz jej zastosowanie w różniczowaniu i całowaniu numerycznym Interpolacja trygonometryczn a Interpolacja funcjami slejanymi Numeryczne rozwiązywanie techniami iteracyjnymi pewnej lasy zadań dla modeli roczniów apitału Rozwiązywanie finansowych Baranowsa Baranowsa Baranowsa dr hab. Zbigniew Bartoszewsi dr hab. Zbigniew Celem pracy jest omówienie zagadnienia interpolacji wielomianowej oraz jej zastosowania w rachunu różniczowym i całowym. Praca powinna zawierać opis teoretyczny omawianych zagadnień. Rozważania teoretyczne należy zilustrować odpowiednimi przyładami obliczeń numerycznych wyonanych z zastosowaniem opracowanych samodzielnie programów omputerowych. Celem pracy jest omówienie zagadnienia interpolacji trygonometrycznej w tym algorytmów wyznaczania współczynniów wielomianu trygonometrycznego i jego wartości. Praca powinna zawierać opis teoretyczny zagadnienia ja również wynii przeprowadzonych samodzielnie obliczeń numerycznych dla wybranych przyładów. Celem pracy jest omówienie pojęcia funcji slejanej i jej zastosowania w interpolacji. Praca powinna zawierać opis teoretyczny problemu. Rozważania teoretyczne należy zilustrować odpowiednimi przyładami. Celem pracy jest omówienie metody iteracyjnej zwanej wave relaxation i jej zastosowań do rozwiązywania problemu optymalizacji występującego w modelu roczniów apitału. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. Celem pracy jest omówienie metod różniczowania macierzowego i ich 1.D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, Z. Fortuna, B. Macuow, J. Wąsowsi, Metody numeryczne, WNT Warszawa, 2003 (i wcześniejsze). 3. inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. 1.J.,M. Janowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT Warszawa D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. 1.J.,M. Janowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT Warszawa D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa, inne pozycje do ustalenia w terminie późniejszym. R. Bouceine, M. Germine, O. Licandro, A. Magnus, Numerical solution by iterative methods of a class of vintage capital models, FEDETA DT R. Bouceine, M. Germine, O. Licandro, A. Magnus, Creative Destruction, Investment Volatility, and the Average Age of Capital, Journal of Economic Growth, 3: , 1998 Kluver R. Piche, J. Kanniainen, Solving financial

6 z użyciem technii różniczowania macierzowego Bartoszewsi zastosowania do rozwiązywania modelujących procesy finansowe. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. differential equations using differential matrices, Proc. Of the World Congress on Engineering, 2007, Vol. II, London UK L. N. Trefethen, Spectral Methods In Matlab, SIAM 2000 Zastosowanie metod różnicowych w wycenie opcji dr hab. Zbigniew Bartoszewsi Celem pracy jest omówienie metod różnicowych do rozwiązywania cząstowych ich zastosowań w wycenie opcji. Integralną częścią pracy ma być program i przyładowe obliczenia. P. Brandimarte, Numerical Methods In Finance and Economics, Wiley Interscience, 2006 Wybrane liniowe modele stóp zwrotu instrumentów finansowych Analiza własności wybranych liniowych modeli stóp zwrotu, weryfiacja empiryczna przydatności tych modeli dla wybranych instrumentów finansowych w warunach Polsi M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya W.Welfe, A.Welfe: Eonometria stosowana J. Hull: Kontraty terminowe i opcje F. Reilly: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem Modele lasy ARCH i GARCH w analizie stóp zwrotu wybranych instrumentów finansowyc Analiza własności heterosedastyczności warunowej w modelach stóp zwrotu, onstrucja i estymacja modeli ARCH i GARCH M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya W.Welfe, A.Welfe: Eonometria stosowana Modele ursów walutowych Analiza teoretycznych modeli ursów walutowyc, estymacja wybranego modelu, prognoza ursu walutowego Krugman P.R., Obstfeld M: Eonomia międzynarodowa. Teoria i politya B. Bernaś: Międzynarodowe transacje eonomiczne A.Welfe: Gospodara Polsi w oresie transformacji Strategie cenowe przedsiębiorstw oligopolistyczny ch Analiza wybranych modeli oligopoli, przyład strategii cenowej firmy oligopolistycznej w ustalonych warunach onurencji A.Chiang: Eonomia matematyczna H.Simon: Zarządzanie cenami Estymacja parametrów modeli liniowych w warunach zmienności wariancji sładnia losowego Analiza własności estymatora lasycznego w warunach heterosedastyczności, wybrane estymatory modeli z heterosedastycznością i własności ocen parametrów numerycznych i stochastycznych po ich zastosowaniu H.Theil: Zasady eonometrii A.Goldberger: Teoria eonometrii A.Welfe: Eonometria Współzależność cen nieruchomości mieszaniowych w rajach UE w różnych fazach cylu oniunturalneg o Analiza czasowo-przerojowa cen nieruchomości w aybranych rajach UE, onstrucja i estymacja modelu relacji cen i oniuntury gospodarczej w ujęciu maro

7 Wycena instrumentów pochodnych z użyciem modelu Blaca-Scholesa Uogólnione modele liniowe w SAS Analiza zmiennych ategoryzowaln ych w SAS Estymacja gęstości za pomocą fale w SAS Model Blaca - Scholesa Modele stóp procentowych Analiza własności modelu Blaca-Scholesa w jego róznych wariantach, wycena wybranego instrumentu ex post, analiza doładności wyceny M.Doman, R.Doman: Modelowanie zmienności i ryzya J. Hull: Kontraty terminowe i opcje F. Reilly: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem Literatura zostanie dana Literatura zostanie dana Literatura zostanie dana M. Jeanblanc Financial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibiotece M. Jeanblanc PFinancial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibiotece Opcje egzotyczne M. Jeanblanc PFinancial marets in continous time 2007 Springer dostępna w bibliotece

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA II 2. Kod przedmiotu: Ma2 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Zastosowanie informatyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów do wyboru

Opisy przedmiotów do wyboru Opisy przedmiotów do wyboru moduły specjalistyczne oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla 1 roku matematyki semestr letni, rok akademicki 2017/2018 Spis treści 1. Algebra i

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU M A T E M A T Y K A UWAGA: Wybieramy dwa seminaria dyplomowe (w planie semestru II na studiach drugiego stopnia znajduje się seminarium 1A oraz seminarium 1B). Jedno z

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Na egzaminie magisterskim student powinien: 1) omówić wyniki zawarte w pracy magisterskiej posługując się swobodnie pojęciami i twierdzeniami zamieszczonymi w pracy

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: METODY NUMERYCZNE W RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim: NUMERICAL METHODS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji SYLABUS

Teoria opcji SYLABUS Teoria opcji nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Seminarium z Równań Różniczkowych 21 marca 2017 r., godz. 12:15, sala 270 (B2): mgr Grzegorz Głowa, mgr Jarosław Napora, wykorzystaniem języka R, cz.2 Analizy statystyczne z 7 marca 2017 r., godz. 12:15,

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Cz. 2 / William Feller. wyd. 4, dodr. 3. Warszawa, Spis treści

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Cz. 2 / William Feller. wyd. 4, dodr. 3. Warszawa, Spis treści Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Cz. 2 / William Feller. wyd. 4, dodr. 3. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa 5 Oznaczenia i konwencje 7 Rozdział I Rozkład wykładniczy i rozkład jednostajny 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44 Księgarnia PWN: Ryszard Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej Spis treści Rozdział I. Wstęp do matematyki... 13 1.1. Elementy logiki i teorii zbiorów... 13 1.1.1. Rachunek zdań... 13 1.1.2. Reguły

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RACHUNKU OPERATORÓW MIKUS- IŃSKIEGO W PEWNYCH ZAGADNIENIACH DYNAMIKI KONSTRUKCJI

ZASTOSOWANIE RACHUNKU OPERATORÓW MIKUS- IŃSKIEGO W PEWNYCH ZAGADNIENIACH DYNAMIKI KONSTRUKCJI Budownictwo 18 Mariusz Poński ZASTOSOWANIE RACHUNKU OPERATORÓW MIKUS- IŃSKIEGO W PEWNYCH ZAGADNIENIACH DYNAMIKI KONSTRUKCJI 1. Metody transformacji całkowych Najczęściej spotykaną metodą rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS THEORY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na semestr IV - letni (I rok) Prowadzący Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania. Nazwa w języku angielskim Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laborat orium. Zaliczenie na ocenę. egzamin

Wykład Ćwiczenia Laborat orium. Zaliczenie na ocenę. egzamin Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody matematyczne automatyki i robotyki Nazwa w języku angielskim: Mathematical methods of automation and robotics Kierunek studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński Obliczenia Naukowe Wykład 12: Zagadnienia na egzamin Bartek Wilczyński 6.6.2016 Tematy do powtórki Arytmetyka komputerów Jak wygląda reprezentacja liczb w arytmetyce komputerowej w zapisie cecha+mantysa

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Teoria równowagi w modelowaniu gospodarki (MAT) Prowadzący: dr inż. Łukasz Balbus Tematyka seminarium

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji 2015/2016

Teoria opcji 2015/2016 Teoria opcji 2015/2016 nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki Wydział Matematyki i

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa.

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa. Zomma współczynnik wrażliwości opcji Beata Stolorz Zomma współczynnik wrażliwości opcji Streszczenie: Jednym z najlepszych narzędzi pomiaru ryzyka opcji są miary wrażliwości. Odzwierciedlają one wpływ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki 2012/2013

SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki 2012/2013 SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki 2012/2013 Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA 2. Kod przedmiotu: Ms 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja morska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji

Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji Jan Palczewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Warszawa, 16 maja 2008 Jan Palczewski Wycena opcji Warszawa, 2008

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka obliczeniowa Computational Mathematics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Zbigniew Leśniak Zespół dydaktyczny: dr Magdalena Piszczek Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 15 1.1. Początki rynków finansowych 15 1.2. Konferencja w Bretton Woods 17 1.3. Początki matematyki finansowej 19 1.4. Inżynieria finansowa 23 1.5. Nobel'97 z ekonomii 26 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczeni a 15 30

Wykład Ćwiczeni a 15 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA AiR Nazwa w języku angielskim Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Wprowadzenie do teorii ekonometrii Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Zajęcia Wykład Laboratorium komputerowe 2 Zaliczenie EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

AiR_TSiS_1/2 Teoria sygnałów i systemów Signals and systems theory. Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki

AiR_TSiS_1/2 Teoria sygnałów i systemów Signals and systems theory. Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI dm Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: NUMERYCZNE METODY OBLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION Mirosław GUZIK Grzegorz KOSZŁKA PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION W artykule przedstawiono niektóre

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy stochastycznej w finansach Application of Stochastic Models in Financial Analysis Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: II stopnia

Zastosowania analizy stochastycznej w finansach Application of Stochastic Models in Financial Analysis Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Zastosowania analizy stochastycznej w finansach

Bardziej szczegółowo

Obliczenia naukowe Wykład nr 6

Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Paweł Zieliński Katedra Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Literatura Literatura podstawowa [1] D. Kincaid, W. Cheney, Analiza

Bardziej szczegółowo

Całkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne Całkowanie numeryczne Poniżej omówione zostanie kilka metod przybliżania operacji całkowania i różniczkowania w szczególności uzależnieniu pochodnej od jej różnic skończonych gdy równanie różniczkowe mamy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu [Budownictwo] Studia I stopnia Przedmiot: Metody obliczeniowe Rok: III Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 15 16 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika METODY NUMERYCZNE WYKŁAD Andrzej M. Dąbrowski amd@agh.edu.pl Paw.C p.100e Konsultacje: środa 14 45-15 30 czwartek 14 45 - Wykład 2 godz. lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2011/2012 Kierunek: Matematyka

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2011/2012 Kierunek: Matematyka TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH /2012 Kierunek: Gdańsk, 7.01.r. Lp 1 Biomatem aty Analiza dyskretnego modelu logistycznego Agniesz Bartłomiejczyk W pracy omówione zostanie dyskretne równanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 007, Oeconomica 54 (47), 73 80 Mateusz GOC PROGNOZOWANIE ROZKŁADÓW LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG MIAST I POWIATÓW FORECASTING THE DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ ASYMETRYCZNEJ OPCJI KUPNA

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ ASYMETRYCZNEJ OPCJI KUPNA ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka obliczeniowa Computational Mathematics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Zbigniew Leśniak Zespół dydaktyczny: Dr Magdalena Piszczek Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1 Prognozowanie notowań paietów acji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych Andrzej Kasprzyci. WSĘP Dynamię rynu finansowego opisuje się indesami agregatowymi: cen, ilości i wartości. Indes giełdowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Teoria sygnałów Signal Theory A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2. Kod przedmiotu: RPr 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 20152016 4. Forma

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRÓJELEMENTOWEGO OBWODU MEMRYSTOROWEGO NIECAŁKOWITEGO RZĘDU

ANALIZA TRÓJELEMENTOWEGO OBWODU MEMRYSTOROWEGO NIECAŁKOWITEGO RZĘDU POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 77 Electrical Engineering 4 Mikołaj BUSŁOWICZ* ANALIZA TRÓJELEMENTOWEGO OBWODU MEMRYSTOROWEGO NIECAŁKOWITEGO RZĘDU W pracy rozpatrzono szeregowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Podstawy modelowania i symulacji

KARTA KURSU. Podstawy modelowania i symulacji KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy modelowania i symulacji Foundations of modeling and simulation Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator prof. dr hab. Władimir Mitiuszew Zespół dydaktyczny: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Matematyka bankowa 1 1 wykład

Matematyka bankowa 1 1 wykład Matematyka bankowa 1 1 wykład Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

MACIERZE FIBONACCIEGO GENEROWANE PRZEZ OPERACJE RÓŻ NICOWE

MACIERZE FIBONACCIEGO GENEROWANE PRZEZ OPERACJE RÓŻ NICOWE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Hubert Wysocki Akademia Marynarki Wojennej MACIERZE FIBONACCIEGO GENEROWANE PRZEZ OPERACJE RÓŻ NICOWE STRESZCZENIE Na gruncie teorii

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. ANALIZA PORTFELOWA I RYNKI KAPITAŁOWE................... 3 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Metody matematyczne w elektroenergetyce Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-2-101-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza wypukła Nazwa w języku angielskim: Convex analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE POCHODNYCH FUNKCJI.

OBLICZANIE POCHODNYCH FUNKCJI. OBLICZANIE POCHODNYCH FUNKCJI. ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH. ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH. Obliczanie pochodnych funkcji. Niech będzie dana funkcja y(x określona i różniczkowalna na przedziale

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe w zagadnieniach środowiska. Strona:

Modelowanie komputerowe w zagadnieniach środowiska. Strona: Modelowanie komputerowe w zagadnieniach środowiska Wykład 30 godzin + Laboratorium 30 godzin Strona: http://www.icm.edu.pl/~aniat/modele/wdw1 Literatura Modelowanie Urszula Foryś, Matematyka w biologii,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Michał Przyłuski 4380/D 28 stycznia 2011 r. Przypuśćmy, że w każdej chwili t, pewna wielkość x przyjmuje wartość x(t) zgodnie z zależnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ LISTA ZADAŃ 1 1 Napisać w formie rozwiniętej następujące wyrażenia: 4 (a 2 + b +1 =0 5 a i b j =1 n a i b j =1 n =0 (a nb 4 3 (! + ib i=3 =1 2 Wyorzystując twierdzenie o

Bardziej szczegółowo

Rynek, opcje i równania SDE

Rynek, opcje i równania SDE Rynek, opcje i równania SDE Adam Majewski Uniwersytet Gdański kwiecień 2009 Adam Majewski (Uniwersytet Gdański) Rynek, opcje i równania SDE kwiecień 2009 1 / 16 1 Rynek, portfel inwestycyjny, arbitraż

Bardziej szczegółowo

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3 STUDIA MAGISTERSKIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra i analiza matematyczna 22200 6 Ekonometria szeregów czasowych 22206 6 Mikroekonometria 22034 3 Nieklasyczne metody optymalizacji 22280

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka obliczeniowa Computational Mathematics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator prof. dr hab. Marek Ptak Zespół dydaktyczny dr Zbigniew Leśniak dr Magdalena Piszczek

Bardziej szczegółowo

Związek między pojęciami transpozycji, podobieństwa i symetryzacji oraz równości macierzowe

Związek między pojęciami transpozycji, podobieństwa i symetryzacji oraz równości macierzowe MATEMATYKA STOSOWANA 6, 2005 Tadeusz Kaczorek(Warszawa) Związek między pojęciami transpozycji, podobieństwa i symetryzacji równości macierzowe Streszczenie. Przeanalizowano związki między transpozycją,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Nazwa w języku angielskim: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska, Gliwice Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Algorytm SWMEB. Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Teoria grafów (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (1) Grafy na sferze i na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Granica i pochodna funkcji. Uczeń: Uczeń: 1 Powtórzenie wiadomości o granicy ciągu,

Bardziej szczegółowo