Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej."

Transkrypt

1 Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Diagnoza sytuacji osób starszych w Piekarach Śląskich i w Tarnobrzegu Paulina Sobiesiak-Penszko r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

2 Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu, woj. śląskie ludność: (Narodowy Spis Powszechny, 2011) gmina górnicza 7 dzielnic przemysłowo-wiejskich, które niegdyś stanowiły odrębne gminy trudna sytuacja społeczno-gospodarcza niekorzystna struktura demograficzna (ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 17,95 % ludności ogółem) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

3 Problemy osób starszych: samotność trudna sytuacja materialna problemy zdrowotne bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się niezaradność (szczególnie w wypadku mężczyzn), np. problemy z poradzeniem sobie ze sprawami urzędowymi trudności komunikacyjne(m.in. brak urzędników znających język migowy) brakcelów brakzajęć

4 Potrzeby osób starszych: kontaktu z ludźmi i zainteresowania ze strony innych, potrzeba sąsiedzkiej pomocy rozwijania zainteresowań i kompetencji np. nauka języków obcych potrzeba przynależności zagospodarowania czasu wolnego potrzeba opieki ze względu na zmieniający się model rodziny swobodnego poruszania się (likwidacja barier architektonicznych)

5 Oferta działań i usług skierowanych do seniorów przez instytucje publiczne/pozarządowe/komercyjne: 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony przez Stowarzyszenie Nasze Piekary 2. Miejska Biblioteka Publiczna 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji(MOSiR) 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dzienny Dom Pomocy Społecznej 5. Piekarskie Domy Kultury 6. Chóry 7. Miejskie Centrum Informacji i Turystyki 8. Stowarzyszenie Nasze Piekary 9. Związek Emerytów i Rencistów

6 Ocena oferty dla osób starszych: niewystarczająca podaż usług opiekuńczych bierność instytucji: działanie na zasadzie: jesteśmy i czekamy na Was. Trzeba to odwrócić wyjść do tych, których w przestrzeni nie ma może studenci mogliby to zrobić. Organizacje powinny próbować docierać do człowieka. problem nie leży w ofercie, tylko w braku aktywności osób starszych. Jeśli ktoś chce, to znajdzie miejsce dla siebie.

7 Aktywność osób starszych: działalność hobbystyczna: związki wędkarskie (ok. 600 osób w kilku sekcjach), stowarzyszenia gołębiarzy, hodowców drobnego inwentarza (tutaj głównie starsi mężczyźni powyżej 50-roku życia; czynnych ok. 100 członków, zapisanych 300), skat, brydż, ogródki działkowe(głównie mężczyźni), szachy działalność kulturalna(m.in. chóry, zespół regionalny) działalność przyparafialna działalność na rzecz rozwijania własnych kompetencji i umiejętności (m.in. UTW, kursy komputerowe w Bibliotece Miejskiej) działalność o charakterze rekreacyjnym (m.in. wycieczki, pikniki, spotkania towarzyskie z sąsiadami, turystyka regionalna, spacery, rower, bieganie, nordic walking) oglądanie telewizji, czytanie gazet/książek, słuchanie muzyki, opieka nad wnukami

8 Uwarunkowania aktywności osób starszych: istnienie lidera posiadanie pasji/zainteresowań przez osoby starsze chęć i motywacja do działania brakproblemów ci,comająproblemy,siedząwdomach znaczenie ma środowisko, w którym obracają się seniorzy wcześniejsze doświadczenia/aktywność społeczna istnienie w społeczności tradycyjnych form aktywności (te formy wypracowane cieszą się zainteresowaniem. To, co jest nowe wchodzi z oporami ) poziom wykształcenia aktywne są osoby z wyższym poziomem wykształcenia, one też lepiej radzą sobie z załatwianiem spraw; najgorzej radzą sobie osoby, które nigdy nie były aktywne zawodowe sytuacja rodzinna - do uczenia się korzystania z nowych technologii pobudza również emigracja, wyjazdy dzieci płeć

9 Rozwijanie aktywności osób starszych - KTO I W JAKI SPOSÓB? każda dzielnica jest inna i są różne potrzeby, dlatego system powinien być zorganizowany w obrębie każdej z nich; miasto powinno dać impuls, zainicjować kwestię aktywizacji osób starszych musi powstać forum/przestrzeń, gdzie te kwestie byłyby poruszane; powinna powstać instytucja/bądź zostać wskazana osoba w działającej już instytucji, która pełniłaby funkcję koordynatora działań na rzecz osób starszych; powinien powstać program łączący działania różnych instytucji: centrum dla ludzi starszych bank wiedzy, informacji o osobach odchodzących na emeryturę, ale także przestrzeń, gdzie mogliby oni uzyskać porady prawne, wymienić się wiedzą, potrzebne są również spotkania organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów dotyczące m.in. potrzeb osób starszych;

10 Rozwijanie aktywności osób starszych - KTO I W JAKI SPOSÓB? C.d. szkoły/dzieci, które pomogłyby dotrzeć do swoich dziadków; przez znajomych/sąsiadów, którzy są już aktywni; przez informacje/ogłoszenia o tym, co się dzieje w bibliotekach, domach kultury(prasa, radio, ogłoszenia na klatkach schodowych); przez organizację większej liczny spotkań w przestrzeni miejskiej np. festynów.

11 Pomysły na projekty aktywizacyjne: wolontariat osób starszych w zakładach pracy/szkołach zawodowych (wykorzystanie kompetencji osób starszych przez zakłady pracy, instytucje edukacyjne) spółdzielnia pracy dla emerytów wolontariat osób starszych w ramach społecznego banku czasu wymiana usług i pomocy utworzenie zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej czytanie książek dzieciom, przekazywanie lokalnej historii/tradycji górniczej młodszym pokoleniom założenie warsztatu, gdzie mężczyźni mogliby majsterkować założenie modelarni przy szkołach założenie klubów dyskusyjnych

12 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych: brak motywacji, chęci, pomysłu na siebie, zainteresowań - trudności w motywowaniu seniorów; bariery finansowe - problem dotarcia do tych ludzi z ofertą, która nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami (np. nie mogą się zapisać na więcej niż jedną grupę na UTW); bariery psychologiczne wstyd, strach, obawa przed niesprawdzeniem się w czymś nowym np. w nauce języka, czy obsługi komputera; męska ambicja, obawa (np. niechęć przyznania się do tego, że jest się samotnym, że czegoś się potrzebuje), zagubienie, depresja (dotyczy szczególnie mężczyzny po śmierci żony);

13 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych. C.d. tradycyjnie pełnione role (kobieta w domu, mężczyzna pracuje -mężczyźni są przyzwyczajeni do tego, że kobieta się nimi zajmuje, kręci się wokół nich, załatwia ich problemy, sprawy); bierność, postawa roszczeniowa nastawienie na branie, nie dawanie; bariery architektoniczne ; bariery zdrowotne (m.in. zmęczenie, wypalenie); nawyki, przyzwyczajenia - dbanie tylko o własną rodzinę, innych nie; problem dotarcia z ofertą o charakterze bezkosztowym;

14 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych. C.d. zagospodarowanie przez rodziny, potem osoba starsza jest zmęczona i nie ma czasu na aktywności; brak informacji i wiedzy o emerytach - trudności w docieraniu do seniorów; brak wzajemnej wiedzy seniorzy i działające organizacje o sobie; dezaktualizacja kompetencji zawodowych;

15 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych. C.d. niechęć do uczestnictwa w organizacjach, gdzie są sami seniorzy lepsza jest oferta międzypokoleniowa; bariera w rozwijaniu aktywności mężczyzn: UTW zdominowane przez kobiety; mężczyznom trudno stworzyć własną grupę, bo wszędzie jest dużo kobiet; rozluźnienie więzi towarzyskich, sąsiedzkich - ludzie są zamknięci; rozczarowanie, obrażanie się na cały świat bo np. chciałem pracować, a już nie miałem możliwości; problem odpowiedzialności przy prowadzeniu działalności wolontariackiej.

16 Tarnobrzeg: miasto na prawach powiatu, woj. podkarpackie, dawna stolica województwa (2000 rok Tarnobrzeg utracił status miasta woj.) ludność: (Narodowy Spis Powszechny, 2011) w przeszłości jeden z najważniejszych ośrodków wydobycia siarki i produkcji kwasu siarkowego trudna sytuacja społeczno-gospodarcza niekorzystna struktura demograficzna

17 Problemy osób starszych: problemy finansowe, które uniemożliwiają realizację potrzeb, wyjazdów, korzystania z oferty kulturalnej samotność, izolacja konsekwencja problemów finansowych, osłabienia więzi rodzinnych, sąsiedzkich (zdaniem DDP problem ten dotyczy głównie kobiet, bo dłużej żyją tego problemu nie rozwiąże także pobyt w DDP; często potrzebna jest pomoc psychiatryczna) problemy zdrowotne ograniczony dostęp do służby zdrowia bariery architektoniczne

18 Potrzeby osób starszych: ludzie starsi nie wiedzą, czego potrzebują, musieliby dostać jakąś ofertę seniorzy nie mają komu zgłaszać swoich potrzeb nie ma takiej instytucji

19 Oferta działań i usług skierowanych do seniorów przez instytucje publiczne/pozarządowe/komercyjne: 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku 2. Związek Emerytów 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu 4. Tarnobrzeski Dom Kultury 5. Biblioteka 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7. Środowiskowy Dom Kultury przynależący do Spółdzielni Mieszkaniowej

20 Ocena oferty dla osób starszych: niewystarczająca oferta jest dla wszystkich, nie jest sprofilowana na osoby starsze oferta dotyczy przede wszystkim dzieci bo z nimi najłatwiej oferta dla seniorów jest, problem jest z korzystaniem z niej wszystko jest kwestią indywidualną (potrzebna jest promocja oferty dla seniorów, powinna być ona czytelniejsza) zwiększenie oferty niewiele by dało, tzn. i tak korzystają z niej ci sami ludzie, (np. słuchacze UTW często korzystają z oferty DK i podobnie jest w wypadku innych działań)

21 Aktywność osób starszych: działalność hobbystyczna (m.in., działka, żeglarstwo, śpiewanie, fotografia, ogród, zbieranie grzybów) działalność kulturalna (m.in. teatr poezji, sekcja malarska na UTW, kino) działalność przyparafialna działalność na rzecz rozwijania własnych kompetencji i umiejętności (UTW, nauka języków obcych, obsługi komputera etc.) działalność o charakterze rekreacyjnym (m.in. rower, spacery, wycieczki, pikniki, spotkania towarzyskie z sąsiadami, turystyka regionalna, dancingi, ogniska, sanatoria) oglądanie telewizji, czytanie gazet/książek, słuchanie muzyki opieka nad wnukami/osobami starszymi

22 Uwarunkowania aktywności osób starszych: wykształcenie/sytuacja zawodowa/środowisko, z którego dana osoba się wywodzi sytuacja rodzinna (życie przy rodzinie, zajmowanie się wnukami brak czasu na aktywność, ale spełnianie się na niwie rodzinnej) sytuacja ekonomiczna sieć kontaktów towarzyskich, znajomych (wyjście w towarzystwie jest łatwiejsze; daje poczucie komfortu) roszczeniowość, bierność nastawienie władz lokalnych płeć

23 Rozwijanie aktywności osób starszych - KTO I W JAKI SPOSÓB? UTW jako instytucja najbardziej otwarta, bo skupia różne grupy zawodowe, wiekowe Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega ale ta organizacja starzeje się, młodych osób pojawia się mało liderzy nieformalni ( społecznicy tarnobrzescy ) poczta pantoflowa (panowie powinni namawiać panów/ kobiety panów; każdy powinien próbować wyciągać swoich znajomych do aktywności, potem tych ludzi należałoby zapytać, co ich interesuje, co chcieliby robić)

24 Rozwijanie aktywności osób starszych - KTO I W JAKI SPOSÓB? koalicja organizacji pozarządowych (nie tylko seniorskich) -połączenie możliwości kadrowych, lokalowych tych organizacji dałoby możliwość łączenia działań (Rada Tarnobrzeskich Organizacji Pozarządowych) nie urząd instytucja zdusi aktywność, zbiurokratyzuje; UM mógłby koordynować działania na rzecz seniorów i dbać o przepływ informacji, (potrzebny nacisk na władze: żeby dostrzegły osoby starsze i w miarę możliwości ich wspierały) stworzenie strony internetowej z informacjami nt. oferty, możliwości działań powołanie Rady Seniorów

25 Pomysły na projekty aktywizacyjne: założenie modelarni powołanie na UTW: kółka zainteresowań działkowców, sekcji strzeleckiej, sekcji brydża kółko fotograficzne działalność/wolontariat międzypokoleniowy, np. zajmowanie się dziećmi pracujących matek, spotkania dzieci i osób starszych w szkołach powołanie Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu, gdzie mogliby działać seniorzy wolontariat hospicyjny, opiekuńczy -nie dla mężczyzn Oferta powinna wyjść od ludzi, a nie być przygotowana dla nich.

26 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych: brak motywacji i chęci do działania (postrzeganie aktywności jako uciążliwości) brak pasji, zainteresowań sytuacja materialna osób starszych bariery psychologiczne (m.in. brak odwagi u mężczyzn niechęć do poddawania się ocenie, świadomość własnych braków, strach przed ośmieszeniem się, skrępowanie, wstyd, obawa) brak kontaktów towarzyskich, samotność bierność i roszczeniowość osób starszych

27 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych. C.d. trudności w dotarciu z ofertą do osób biernych brak przestrzeni/ warunków lokalowych brak ciekawej oferty dla osób starszych barierą w rozwoju wolontariatu opiekuńczego jest jego negatywne, depresyjne oddziaływanie na osoby starsze brak sponsorów (np. piekarni, supermarketów), którzy mogliby dofinansować jakieś działania dla seniorów a zbyt wysokie koszty imprez zniechęcają ich do udziału;

28 Bariery w rozwijaniu aktywności osób starszych. C.d. brak koordynatora działań brak liderów, którzy łączyliby istniejące organizacje (działające organizacje są przedłużeniem aktywności zawodowej i grup ludzi, którzy razem pracowali, przeszli na emeryturę i dalej razem działają - brakuje konsolidacji tych organizacji) brak wzajemnej informacji i współpracy między działającymi organizacjami (poszczególne organizację są zamknięte, nie pokazują tego, co robią, nie wabią do siebie) nastawienie władz lokalnych: nie dostrzegają problemów osób starszych, np. problemu biedy

29 Dziękuję za uwagę!