Sawin ul. Chełmska 5 Tel./fax Jolanta Król kierownik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22-107 Sawin ul. Chełmska 5 Tel./fax. 82 567 30 00 E-mail: gopssawin@wp.pl Jolanta Król kierownik"

Transkrypt

1 Sawin ul. Chełmska 5 Tel./fax Jolanta Król kierownik

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie GOPS swoim działaniem otacza wsparciem około 400 rodzin, których członkowie stanowią ponad 716 osób, udzielając wsparcia w różnych formach min.: zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz pomoc rzeczowa, dożywianie uczniów w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, praca socjalna, Dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

3 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności kwota alokacji na 2008 r ,00 zł. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Aktywna integracja Sporządzonych zostało 9 kontraktów socjalnych wsparciem objęto 9 osób oraz członków ich rodzin, Terapeuta uzależnień pracował z 5 osobami uzależnionymi od alkoholu, Psycholog pracował z 7 osobami Efekty 1 osoba odbyła leczenie odwykowe, pozostałe przy wsparciu terapeuty utrzymały stan abstynencji, 8 osób wzięło w kursach zawodowych łącznie odbyli oni 12 kursów pozyskiwania nowych kwalifikacji, Wypłacone zostały zasiłki dla osób objętych kontraktami

4 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności kwota alokacji na 2009 r ,00 zł. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Aktywna integracja Sporządzonych zostało 9 kontraktów socjalnych wsparciem objęto 9 osób oraz członków ich rodzin, Terapeuta uzależnień pracował z 2 osobami uzależnionymi od alkoholu, Psycholog pracował z 1 osobą, Efekty 1 osoba odbyła leczenie odwykowe, pozostałe przy wsparciu terapeuty utrzymały stan abstynencji, 7 osób wzięło w kursach zawodowych łącznie odbyli oni 9 kursów pozyskiwania nowych kwalifikacji, Wypłacone zostały zasiłki dla osób objętych kontraktami na łączna kwotę 3 675,00 zł.

5 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności kwota alokacji na 2010 r ,64 zł. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Rezultaty: Objęto wsparciem 12 uczestników realizacja 12 kontraktów socjalnych, Objęto wsparciem finansowym 12 uczestników, Wsparcie terapeuty uzależnień i psychologa, Uczestnictwo beneficjentów w kursach zawodowych (obsługa kas fiskalnych, fryzjer z egzaminem czeladniczym, kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, sprzedawca z obsługa kas fiskalnych, kucharz), Doposażenie OPS w sprzęt komputerowy i meble biurowe.

6 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności kwota alokacji na 2011 r ,00 zł. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Aktywna integracja Zawarto 14 kontraktów socjalnych, Wsparciem radcy prawnego objęto 15 osób, Wsparciem psychologa objęto 15 osób, 1 osoba niepełnosprawna została objęta wsparciem indywidualnym opiekuna, Praca socjalna Efekty 4 osoby ukończyły kursy zawodowe (1ossprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych, 1os-kucharz małej gastronomii, 1os-opiekunka, 1os -pracownik administracyjny z obsługa komputerowego programu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów), Zorganizowano wizytę studyjną dla uczestników projektu

7 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności kwota alokacji na 2012 r ,30 zł. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania: Każdy potrafi kurs podnoszący kompetencje społeczne i zawodowe dla 30 osób, Kurs zawodowy kucharza z elementami kuchni poleskiej dla 15 osób, Kurs zawodowy kucharza z elementami cukierniczymi dla 15 osób, Kurs zawodowy organizacji i przygotowania przyjęć okolicznościowych dla 15 osób, Spotkania grupy wsparcia dla 30 osób, Poradnictwo prawne, Szkolenie z zakresu animowania działań społecznych Wizyta studyjna dla 50 osób, Wydanie informatora Sawińskie smaki, Zorganizowanie 4 spotkań integracyjno rekreacyjnych we współpracy z UG oraz WTZ, ŚDS, GOK i Parafią. Oczekiwane rezultaty: Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych, Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na samozatrudnienie w wybranej formie prawnej, Wzrost poczucia własnej wartości i wiary w możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

8 Każdy potrafi kurs podnoszący kompetencje społeczne i zawodowe

9 Kurs zawodowy kucharza z elementami kuchni poleskiej

10 Kurs zawodowy kucharza z elementami cukierniczymi

11 Kurs zawodowy organizacji i przygotowania przyjęć okolicznościowych

12 Spotkania grupy wsparcia

13 Poradnictwo prawne

14 Szkolenie z zakresu animowania działań społecznych r. Konferencja: Aktywna integracja i partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

15 Szkolenie z zakresu animowania działań społecznych r. Zajęcia warsztatowe

16 Wizyta studyjna Spółdzielnia Socjalna Emaus w Krężnicy Jarej

17 Wizyta studyjna Spółdzielnia Socjalna KONAR w Tarnobrzegu

18 Wizyta Studyjna spotkanie z żywą historią XVI- XVII w. w Baranowie Sandomierskim

19 Wizyta studyjna Kraków nocą

20 Wizyta studyjna Krakowska Fundacja Hamlet - Cafe Hamlet

21 Wizyta studyjna Krakowska Fundacja Hamlet - ŚDS

22 Wizyta studyjna - Wawel

23 Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Zielony Dół

24 Wizyta Studyjna - Spółdzielnia Socjalna Przystań w Raciechowicach

25 Wizyta studyjna Zamek w Dobczycach, Skansen

26 Spotkanie integracyjno rekreacyjne Festyn Pożegnanie Lata

27 Spotkanie integracyjno rekreacyjne Dzień Papieski

28 Spotkanie integracyjno rekreacyjne Festiwal Piosenki Turystycznej Do plecaka piosenkę włóż

29 Spotkanie integracyjno rekreacyjne Biegi Niepodległości

30 Informator Sawińskie smaki

31 Czy warto było Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie od 2008r. jest realizatorem projektu systemowego Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności, w którym udział wzięło ponad 60 osób na łączna kwotę tys. zł. W 2012 roku jako kontynuację wcześniejszych działań realizowany był Program Aktywności Lokalnej dla 30 mieszkańców Gminy Sawin, klientów ośrodka. Objęcie wsparciem projektowym 60 osób, Zdobycie przez beneficjentów nowych kwalifikacji zawodowych, Zdobycie przez beneficjentów nowych umiejętności społecznych, Zmiana wizerunku osób korzystających z pomocy wśród lokalnego społeczeństwa, Podjęcie inicjatyw przez samych uczestników projektu,

32 Konferencja wojewódzka podsumowująca projekty systemowe r.

33 Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie w latach Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

34 Dziękuję za uwagę