(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2476635. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2011 11151261."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/43 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: REGAŁ MAGAZYNOWY Z RUCHOMYMI PÓŁKAMI () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/29 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/03 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Post AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 RICHARD TENCER, Andrade Sao Paulo, BR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Kowal POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 78P33842PL00 EP B1 Opis patentowy Dziedzina techniki wynalazku 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny regałów magazynowych z ruchomymi półkami według preambuły zastrzeżenia 1 oraz systemów magazynowania zawierających takie regały magazynowe aby poprawić efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Wynalazek dotyczy ponadto sposobów obsługi takich regałów magazynowych. Stan techniki wynalazku [0002] Przykładowo terminale logistyczne stosują regały magazynowe do magazynowania przedmiotów przez pewien okres czasu, w określonym miejscu, z którego przedmioty są usuwane po pewnym czasie, w celu przetransportowania do miejsca przeznaczenia. Zwykle duża ilość przedmiotów pojawia się przy regałach magazynowych, w celu załadowania ich na regały magazynowe, podczas gdy jednocześnie duża ilość przedmiotów musi być usuwana z regałów magazynowych, aby ponownie opuścić terminal logistyczny. Zwykłe regały z półkami zamontowanymi stacjonarnie, z ustaloną z góry minimalną odległością pomiędzy sąsiednimi półkami zapewniają powierzchnię magazynową na półkę zaprojektowaną zwykle tak, aby była wystarczająca dla dużych przedmiotów, na przykład załadowanej standardowej palety. W przypadku zmieniających się rozmiarów przedmiotów przeznaczonych do magazynowania, niektóre spośród półek mieszczą tylko małe przedmioty, zajmujące tylko małą część powierzchni magazynowej dostarczanej przez tę półkę. Ponieważ małe przedmioty zajmujące powierzchnię półki, uniemożliwiają umieszczenie na tej samej półce innych przedmiotów, duże objętości magazynowe pozostają nieużywane. Powierzchnia

3 2 magazynowa jest źródłem kosztów w procesach logistycznych i dlatego powinna być używana najbardziej efektywnie. 1 2 [0003] Dokument US ujawnia regał magazynowy ze środkami poziomymi nadającymi się do przyjmowania palet podtrzymujących, przenoszących przedmioty przeznaczone do magazynowania na regale magazynowym. Jednakże odległość pomiędzy sąsiednimi środkami poziomymi może się zmieniać tylko w pewnym zakresie, przez nastawianie dwóch par prętów łączących sąsiednie środki poziome ze śrubą napędzaną silnikiem. W przypadku gdy ten regał magazynowy jest całkowicie załadowany, wszelkie usunięcie dwóch albo więcej palet podtrzymujących z różnych miejsc na regale magazynowym powoduje powstanie wolnych powierzchnia magazynowych oddzielonych względem siebie. Niestety mocowanie poziomych środków uniemożliwia wszelkie łączenie niezajętych oddzielnych powierzchni magazynowych w jedną dużą, niezajętą powierzchnię magazynową nadającą się do magazynowania dużego przedmiotu albo do całkowitego usunięcia niezajętych, oddzielnych powierzchni magazynowych, pomiędzy załadowanymi półkami, z regału magazynowego. Pożądane jest wykorzystywanie dostępnej powierzchni magazynowej w regale magazynowym efektywnie oraz w tak różnorodny sposób jak to jest możliwe, umożliwiając magazynowanie przedmiotów o różnych rozmiarach ładowanych w kolejności losowej na regał magazynowy. [0004] Dokument US ujawnia regał magazynowy przedstawiony w preambule zastrzeżenia 1. Streszczenie wynalazku [000] Celem wynalazku jest uzyskanie regału magazynowego umożliwiającego efektywne oraz zmienne

4 3 użycie dostępnej powierzchni magazynowej, przeznaczonej do załadowania przedmiotami. 1 2 [0006] Ten cel jest osiągnięty przez regał magazynowy z wieloma ruchomymi półkami, jak to przedstawiono w zastrzeżeniu 1. [0007] Określenie regał magazynowy oznacza dowolny regał nadający się do magazynowania przedmiotów. Jako przykład, takie regały magazynowe mogą być wyposażone w stojaki, stojaki na palety albo dowolny inny rodzaj stojaków uznawany przez specjalistów w branży. Przedmioty ładowane na takie regały magazynowe mogą być przedmiotami dowolnego rodzaju, nadającymi się do umieszczenia na półce, na przykład pojedynczymi przedmiotami, skrzynkami, załadowanymi paletami, pojemnikami itd. Określenie półka oznacza dowolną sztywną podporę nadającą się do przenoszenia przedmiotów, korzystnie na jej górnej powierzchni. Półka według niniejszego wynalazku może być płytą, tacą, kratą, układem belek, albo dowolną inną odpowiednią podporą, nadającą się do przenoszenia przedmiotów. Rama regału magazynowego jest utworzona przez wsporniki podpierające, które są połączone ze sobą, na przykład za pomocą poziomych, pionowych albo poprzecznych belek, aby uzyskać stabilny regał magazynowy. Zwykłe półki mają kształty prostokątne; następnie cztery wsporniki podpierające tworzą typowy regał magazynowy, gdzie jedne wsporniki podpierające są rozmieszczone w każdym narożu półek. W przykładach wykonania, rozmiar oraz kształt półek oraz ilość wsporników podpierających może się zmieniać. Wsporniki według niniejszego wynalazku mogą być dowolnego rodzaju słupami, drągami albo dowolnym innym rodzajem elementu rozmieszczonego pionowo względem przyziemia, gdzie jest

5 4 1 2 umieszczony regał magazynowy. Regał magazynowy według niniejszego wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej, zapewnianej przez regał magazynowy. W szczególności wszelka występująca oddzielnie pusta powierzchnia magazynowa po usunięciu przedmiotów z załadowanej uprzednio półki, może być przearanżowana przez usunięcie pustej półki z jej położenia pomiędzy sąsiednimi załadowanymi półkami. Załadowane półki powyżej usuniętej pustej półki są przesuwane do dołu kolejno, aby zająć pustą uprzednio powierzchnię magazynową, tworząc inną pustą powierzchnię magazynową w miejscu powyżej najwyższej załadowanej półki w tym regale magazynowym, do dalszego załadowania. Usunięta półka zostanie wprowadzona ponownie do regału magazynowego w górnej sekcji, aby utrzymać tę samą ilość dostępnych półek, w tym samym regale magazynowym. Regał magazynowy zgodny z niniejszym wynalazkiem umożliwia proste oraz zmienne przearanżowanie położeń półek, aby efektywnie używać powierzchni magazynowej. Czujniki używane do ustawiania położenia ładowania półki mogą być zwykłymi czujnikami nadającymi się do określania odległości albo do wykrywania górnej powierzchni przedmiotów w inny sposób. Ustawione położenie ładowania niezaładowanej półki przesuniętej z górnej sekcji do obszaru magazynowania stale utrzymuje minimalną odległość do półki poniżej, dostatecznie dużą, aby zapobiec wszelkiemu uszkadzaniu przedmiotów załadowanych na półkę poniżej przesuwanej półki. Na przykład odpowiednia minimalna odległość wynosi około cm. [0008] Zastosowane pierwsze środki przemieszczające mogą mieć postać mechanizmu podobnego do łańcucha z napędem albo siłownikiem. Alternatywnie pierwsze środki przemieszczające mogą oznaczać system zawierający ruchomy

6 1 2 regulator oraz pojedyncze ruchome środki przemieszczające zamocowane do każdej półki sterowanej przez ruchomy regulator, na przykład małe indywidualnie kierowane napędy kołowe, przemieszczające półki wzdłuż ukształtowanych cylindrycznie wsporników podpierających. W przykładzie wykonania wynalazku, pierwsze środki przemieszczające są przystosowane do ponownego przesuwania półek załadowanych przedmiotami powyżej niezaładowanej półki, na minimalną odległość powyżej przedmiotów załadowanych na półkach znajdujących się pod spodem, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający po usunięciu niezaładowanej półki. W innym przykładzie wykonania pierwsze środki przemieszczające są przystosowane do przesuwania następnej, niezaładowanej, ruchomej półki z górnej sekcji na minimalną odległość powyżej przedmiotów załadowanych na półkach znajdujących się pod spodem przesuniętej półki, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający po załadowaniu dolnej półki przedmiotami. W innym przykładzie wykonania wynalazku, oba poprzednie przykłady wykonania wynalazku zostały zastosowane w tym samym regale magazynowym. Środki przemieszczające przesuwają półki w odpowiedni na sygnał wyzwalający z co najmniej jednego czujnika wskazującego jakąkolwiek zmianę sytuacji załadowania, na przykład sygnał dostarczony przez czujniki do ustawiania półek w położeniu ładowania. Sygnał wyzwalający z tych czujników może być wykrywaną zmianą wysokości pod najniższą półką obecną w górnej sekcji, wykrywaną przez czujnik obecny w najniższej półce. Ta zmiana wysokości nastąpi po załadowaniu niezaładowanej półki przedmiotami albo w przypadku pustego uprzednio regału magazynowego, przez umieszczenie przedmiotów na górze dolnego poziomu regału magazynowego. Dolny poziom może być dolną podłogą albo niezaładowaną

7 6 1 2 półką umieszczoną na dolnym poziomie. Alternatywnie, sygnał wyzwalający może być wysyłany z czujników wykrywających przedmioty przechodzące przez barierę fotoelektryczną jako wskazanie, że coś jest ładowane na regał magazynowy. W innym przykładzie wykonania wynalazku, sygnał wyzwalający (na przykład z innej bariery fotoelektrycznej albo z innych czujników powiązanych ze środkami usuwającymi, do usuwania niezaładowanej półki) wskazuje, że niezaładowana półka jest usuwana z obszaru magazynowania wsporników podpierających oraz następnie pierwsze środki przemieszczające ustawiają półki w położeniach ładowania albo odpowiednich położeniach przy minimalnej odległości do załadowanej półki pod spodem, w przypadku, gdy jest jeszcze załadowana, aby wypełnić szczelinę wywołaną przez usunięcie niezaładowanej półki. Sygnał wyzwalający dla pierwszych środków przemieszczających może również być dostarczony przez system magazynowania połączony z ruchomym regulatorem poprzez połączenie do transmisji danych dostarczające informacji o przedmiotach usuniętych z regału magazynowego albo przedmiotach przeznaczonych do załadowania wkrótce na regał magazynowy. [0009] W przykładzie wykonania wynalazku, regał magazynowy zawiera ponadto co najmniej jeden wspornik powrotny, aby usunąć rozładowane półki z obszaru magazynowego wsporników podpierających oraz aby zawrócić usunięte półki do górnej sekcji wsporników podpierających. Wspornik powrotny może mieć podobny albo zasadniczo taki sam kształt co wspornik podpierający, ponieważ te same półki mają być przesuwane ze wspornikami podpierającymi oraz powrotnymi. W przykładzie wykonania wynalazku, usuwanie niezaładowanej półki z obszaru magazynowania regału magazynowego może być wykonane w

8 7 1 2 odpowiedzi na sygnał wyzwalający usuwanie. Taki sygnał wyzwalający usuwanie jest dostarczany, gdy uprzednio załadowana półka jest rozładowana oraz dlatego jest gotowa do usunięcia. Takie sygnały wyzwalające usuwanie mogą być dostarczane z czujnika ciężaru, wykrywającego, że na półce nie występuje ładunek. Alternatywnie sygnał wyzwalający usuwanie może wynikać z porównania położeń dwóch sąsiednich półek, gdzie niższa półka jest niezaładowaną pustą półką. W przypadku gdy ustawiona minimalna odległość wyższej półki zgodnie z czujnikami równa się odległości pomiędzy oboma półkami, dolna półka okazuje się pusta, i dlatego może być usunięta ze wsporników podpierających, co prowadzi do wysłania sygnału wyzwalającego usuwanie. Porównanie dwóch położeń może być wykonane przez regulator pierwszych środków przemieszczających albo przed inny regulator usuwania, również sterujący oraz wykonujący proces usuwania względem wspornika powrotnego. Ilość wymaganych wsporników powrotnych zależy od układu wsporników powrotnych oraz procesu wkładania zawracanych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. W jednym przykładzie wykonania wynalazku, wsporniki powrotne są rozmieszczone w ten sam sposób co wsporniki podpierające, gdzie niezaładowana półka jest zawracana do górnej sekcji wsporników podpierających w położeniu poziomym. Ma to taką zaletę, że proces wkładania zawróconych półek do półek podtrzymujących wymaga jedynie prostego poziomego ruchu. W innym przykładzie wykonania wynalazku, zawrócone półki są transportowane w położeniu pionowym, przy czym położenie pionowe jest zmieniane na położenie poziome blisko górnej sekcji, na przykład przez przeciągnięcie zawracanych półek przez poziomy pręt wymuszający powrót półek z powrotem do położenia poziomego. Ostatni przykład

9 8 1 2 wykonania ma taką zaletę, że proces zawracania może być wykonywany w małym obszarze powrotu za regałem magazynowym. W przypadku wielu regałów magazynowych rozmieszczonych w obszarze magazynowania, pojedynczy układ wspornika powrotnego może wykonać proces zawracania dla wszystkich regałów magazynowych. [00] W korzystnym przykładzie wykonania co najmniej jeden wspornik powrotny zawiera drugie środki przemieszczające, do przesuwania usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. Za pomocą tych drugich środków przemieszczających usunięte półki mogą być podnoszone do górnej sekcji wsporników podpierających łatwo oraz szybko. Drugie środki przemieszczające mogą być zastosowane w ten sam albo podobny sposób co pierwsze środki przemieszczające. W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku co najmniej jeden wspornik powrotny jest usytuowany na zewnątrz obszaru magazynowania, aby nie oddziaływać na załadowane póki w obrębie obszaru magazynowania podczas zawracania niezaładowanych półek wzdłuż wsporników powrotnych. Ścieżka powrotna usuniętych półek powinna znajdować się na zewnątrz obszaru magazynowania, w innym przypadku obecnie załadowane półki mogą utrudnić proces zawracania usuniętych półek. Wsporniki powrotne mogą być rozmieszczone w pewnej odległości od wsporników podpierających będącej co najmniej większą niż grubość półek [0011] W innym przykładzie wykonania wynalazku, czujniki są rozmieszczone jako pionowy liniowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających. W korzystnym przykładzie wykonania odległość pomiędzy sąsiednimi czujnikami jest odległością minimalną. Korzystnie czujniki są przegrodami fotoelektrycznymi do

10 9 1 2 łatwego wykrywania wysokości załadowanych przedmiotów. W tym przypadku czujnik zawiera źródło światła oraz detektor światła, aby utworzyć barierę fotoelektryczną. Odpowiednie źródła światła oraz detektory światła mogą być rozmieszczone na przeciwległych wspornikach na tej samej wysokości. Przegrody fotoelektryczne są tanimi czujnikami oraz mogą być łatwo instalowane oraz obsługiwane. [0012] W innym przykładzie wykonania wynalazku, co najmniej jeden z czujników nadających się do wykrywania odległości jest rozmieszczony na stronie czujników każdej spośród ruchomych półek, gdzie strona czujnika ruchomej półki jest zwrócona do dołu, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego. W tym przypadku czujnik jest przypisany do półki, co umożliwia użycie półek wyposażonych w czujniki dla różnych rodzajów wsporników podpierających bez potrzeby przystosowania jakichkolwiek układów czujników. Ponadto minimalna odległość do załadowanych przedmiotów pod spodem może być ustawiana bardzo dokładnie, ponieważ sygnał czujnika nie zależy od żadnych właściwości geometrycznych układu czujników, takich jak kolejność przegród fotoelektrycznych rozmieszczanych na wspornikach podpierających w pewnej odległości od siebie. Z czujnikiem na albo przy półce, może być wybrana mniejsza odległość minimalna, zapewniając jeszcze bardziej efektywne użycie dostępnej powierzchni magazynowej. Przykładem odpowiedniego czujnika jest dioda laserowa wykrywająca odległości w odpowiedzi na odbite światło lasera, na przykład diody laserowe DBR, o modulowanej częstotliwości, mające odległość roboczą kilkudziesięciu centymetrów oraz dobrą dokładność.

11 1 2 [0013] W innym przykładzie wykonania wynalazku, co najmniej dwa czujniki nadające się do wykrywania odległości są rozmieszczone na stronie czujników każdej spośród ruchomych półek. Jeden z tych czujników może być rozmieszczony na krawędzi półki, aby wykryć pierwszą odległość do górnej powierzchni następnej półki znajdującej się pod spodem przesuniętej półki, gdzie obszar do ustalenia pierwszej odległości nie jest zajęty przez przedmioty oraz inny czujnik (czujniki) są rozmieszczone aby wykrywać odległość do górnej powierzchni przedmiotów ładowanych na tę półkę. W przypadku gdy pierwsza odległość równa się wykrytej odległości innych czujników, półka znajdująca się pod spodem jest rozpoznawana jako pusta (niezaładowana). Sygnał wyzwalający usuwanie do usuwania niezaładowanej półki może byś wygenerowany z tego rodzaju porównania. [0014] W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, strona czujnika zawiera szereg czujników. Szereg czujników jest w stanie wykryć przedmiot o największej wysokości spośród rozkładu wielu przedmiotów załadowanych na półkę, tworzących pewną topologię wysokości obecnych na półce. Szereg czujników może zapobiec wszelkiemu kontaktowi pomiędzy niezaładowaną, przesuwaną półką oraz przedmiotem o największej wysokości, znajdującym się pod nią. Aby ustawić półkę w położeniu ładowania, czujnik wskazujący najwyższe położenie ładowania unieważni sygnały pochodzące od innych czujników. W bardziej korzystnym przykładzie wykonania odległość pomiędzy sąsiednimi czujnikami jest mniejsza niż minimalny rozmiar przedmiotów równoległych do strony czujników. Minimalny rozmiar przedmiotów może być określony na podstawie typowych rozmiarów przedmiotów powszechnie magazynowanych na regale magazynowym.

12 [001] Czujniki we wszystkich poprzednich przykładach wykonania mogą być połączone poprzez połączenie do transmisji danych z komputerowym systemem sterującym regałem magazynowym oraz procesami ładowania, rozładowania oraz usuwania. [0016] Wynalazek ponadto dotyczy systemu magazynowego zawierającego co najmniej jeden regał magazynowy, zastrzeżony w niniejszym wynalazku, system komputerowy podłączony do regału magazynowego, aby rozpoznawać dostępną powierzchnię magazynową w regale magazynowym, nadającą się do załadowania przedmiotami oraz przypisania przedmiotu przeznaczonego do załadowania do regału magazynowego, mający dostateczną powierzchnię magazynową, oraz system komunikacji podłączony do systemu komputerowego, aby prowadzić przedmiot, przeznaczony do załadowania, do przypisanego regału magazynowego [0017] System komputerowy może być zwykłym systemem komputerowym podłączonym do regału magazynowego poprzez połączenie do transmisji danych takie jak kable do transmisji danych albo bezprzewodowe połączenie do transmisji danych, takie jak bezprzewodowa sieć lokalna WLAN. Dostępna powierzchnia magazynowa na regale magazynowym może być określona z położenia niezaładowanej ruchomej półki ustawionej w położeniu ładowania. System komputerowy może określać dostępną powierzchnię magazynową z tego położenia ładowania oraz całkowitej wysokości obszaru magazynowania regału magazynowego. Alternatywnie odległość pomiędzy najniższą półką w obrębie górnej sekcji oraz przedmiotami na najwyższej załadowanej półce jest określana przez czujniki regału podpierającego oraz przekazywana do systemu komputerowego. Dane o dostępnej powierzchni magazynowej

13 na regał są aktualizowane w przypadku usuwania przedmiotów z półki oraz następnie jest wykonywane usuwanie niezaładowanej półki. Z porównania dostępnej powierzchni magazynowej z rozmiarem przedmiotu przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, system komputerowy może przypisać rozpatrywany przedmiot do pewnego regału magazynowego. Przypisanie może być wykonywane przez automatyczne kierowanie przedmiotu do przypisanego regału magazynowego w przypadku zastosowania automatycznego systemu transportowego do napełniania regałów magazynowych przedmiotami. Alternatywnie, w przypadku regałów na palety, ładowanych za pomocą podnośników widłowych, przypisanie może być wyświetlane na wyświetlaczu wewnątrz wózka widłowego. W innych przykładach wykonania, przedmioty mogą być oznakowane naklejkami (na przykład etykietami RFID) wskazującymi przypisany regał magazynowy. Specjaliści w branży mogą rozważyć inne sposoby przypisania przedmiotu do konkretnego regału magazynowego. System komunikacji do prowadzenia przedmiotu przeznaczonego do załadowania na przypisany regał magazynowy może być systemem trasowania w obrębie automatycznego systemu transportu, do ładowania regałów magazynowych, albo może być wyświetlaczem w wózku widłowym, połączonym z systemem komputerowym, aby otrzymywać komunikat przypisania przedmiotu, określający przypisany regał magazynowy. Alternatywnie, system komunikacji może być dowolnym innym systemem wizualnym albo dźwiękowym do prowadzenia albo przedmiotu albo środka transportu albo ludzi niosących przedmiot do przypisanego regału magazynowego. System magazynowy zgodny z niniejszym wynalazkiem umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy, ponieważ dostępna

14 powierzchnia wszystkich dostępnych regałów magazynowych jest zarządzana, aby przypisywać właściwy regał magazynowy do właściwego przedmiotu. Można to uzyskać przez wybieranie regałów magazynowych z dostępną powierzchnią równą albo trochę większą niż rozmiar przedmiotu, albo przez wybranie regałów magazynowych z dostępną powierzchnią znacznie większą niż rozmiar przedmiotu, aby umożliwić załadowanie tego regału dodatkowymi przedmiotami. W przykładzie wykonania system komputerowy nadaje się do kontrolowania pierwszych oraz/albo drugich środków przemieszczających oraz czujników, aby zapewnić bezpieczny ruch półek w obrębie obszaru magazynowania oraz proces bezpiecznego usuwania niezaładowanej półki. W szczególności system komputerowy dostarcza sygnały wyzwalające dla pierwszych środków przemieszczających oraz sygnały wyzwalające usuwanie, do usuwania półek z regałów magazynowych. W przykładzie wykonania wynalazku, system magazynowy zawiera ponadto środki wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym aby ustalić rozmiar przedmiotu przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, przed przypisaniem przedmiotu do jednego spośród regałów magazynowych. W tym przypadku również przedmioty mogą być przypisane do regałów, gdzie nie ma dostępnych z góry informacji o rozmiarze przedmiotu dla systemu komputerowego. Środki wykrywające rozmiar mogą być dowolnymi środkami do wykrywania rozmiarów, na przykład skanerem trójwymiarowym albo bramką z przegrodami fotoelektrycznymi rozmieszczonymi co najmniej w kierunku pionowym, do ustalenia wysokości przedmiotu. Środki wykrywające rozmiar mogą również zawierać środki do odczytu etykiet RFID. System komputerowy może być połączony ze środkami wykrywającymi rozmiar poprzez

15 14 połączenie do transmisji danych takie jak bezprzewodowa sieć lokalna WLAN. 1 2 [0018] W innym przykładzie wykonania wynalazku, regał magazynowy zawiera środki wskazujące, do wskazywania przypisanego regału magazynowego, aby wspierać prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego.takie środki wskazujące mogą być wizualnymi oraz/albo dźwiękowymi środkami takimi jak lampki sygnalizacyjne albo głośniki. [0019] Wynalazek dotyczy ponadto sposobu obsługi regału magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku zawierającego kroki: magazynowania niezaładowanych, ruchomych półek, które można załadować przedmiotami w kolejności, w górnej sekcji wielu wsporników podpierających, przystosowanych do prowadzenia oraz podtrzymywania ruchowych półek wzdłuż wsporników podpierających regału magazynowego; przesuwania niezaładowanej ruchomej półki, znajdującej się w najbliższym położeniu względem obszaru magazynowego wsporników podpierających, poniżej górnej sekcji, do dołu wzdłuż wsporników podpierających do położenia ładowania w obrębie obszaru magazynowego z pierwszymi środkami przemieszczającymi; ustawiania położenia ładowania ruchomej półki w pewnej minimalnej odległości powyżej przedmiotów, załadowanych na półkę, znajdującą się pod przesuwaną półką, z czujnikami rozmieszczonymi w obrębie regału magazynowego;

16 1 usuwania rozładowanych półek, załadowanych uprzednio przedmiotami, w swoim położenia ładowania od wsporników podpierających; oraz 1 2 umieszczania ponownie usuniętych półek w górnej sekcji wsporników podpierających, korzystnie przez zawrócenie usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających poprzez co najmniej jeden wspornik powrotny, przy czym bardziej korzystnie wspornik powrotny zawiera drugie środki przemieszczające do przemieszczania usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. [00] Sposób działania regału magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy. [0021] W przykładzie wykonania wynalazku, krok ustawiania położenia ładowania ruchomej półki jest wykonywany z czujnikami, rozmieszczonymi jako pionowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających z minimalną odległością jako odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami, albo z czujnikami rozmieszczonymi po stronie czujników każdej spośród ruchomych półek, gdzie strona czujników jest zwrócona do dołu, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego. [0022] Wynalazek dotyczy ponadto sposobu obsługi systemu magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku zawierającego kroki: rozpoznawania dostępnej powierzchni w obrębie regału magazynowego, nadającej się do załadowania przedmiotami, z systemem

17 16 komputerowym, podłączonym do regału magazynowego; przypisywania przedmiotu, przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, mający dostateczną przestrzeń do załadowania przedmiotem przez system komputerowy; oraz prowadzenia przedmiotów do przypisanego regału magazynowego, przy wsparciu systemu komunikacji podłączonego do systemu komputerowego. [0023] Sposób działania systemu magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy. 1 Krótki opis rysunków [0024] Te oraz inne aspekty wynalazku staną się oczywiste oraz zostaną wyjaśnione w odniesieniu do przykładów wykonania opisanych w dalszej części niniejszego. [002] Na rysunkach: Fig. 1: przykład wykonania regału magazynowego, według niniejszego wynalazku; Fig. 2: ustawianie półki w położeniu ładowania w regale magazynowym pokazanym na fig. 1; 2 Fig. 3: załadowanie regału magazynowego z fig. 2 przedmiotami; Fig. 4: usuwanie oraz zawracanie niezaładowanej półki w regale magazynowym według niniejszego wynalazku;

18 17 Fig. : widok z boku tylnej strony regału magazynowego według niniejszego wynalazku; Fig. 6: dwa przykłady wykonania półek używanych w regale magazynowym według niniejszego wynalazku; Fig. 7: przykład wykonania systemu magazynowego według niniejszego wynalazku. Szczegółowy opis przykładów wykonania wynalazku 1 2 [0026] Fig. 1 pokazuje przykład wykonania regału magazynowego 1 według niniejszego wynalazku z czterema ruchomymi półkami 2n, nadającymi się do załadowania przedmiotami 3, rozmieszczonymi w ramie regału ze wspornikami podpierającymi 4, w widoku z przodu. Widok z przodu, jest widokiem od strony, z której przedmioty 3 są ładowane na regał magazynowy 1. Wsporniki podpierające 4 prowadzą oraz podtrzymują ruchome półki 2n. Wsporniki podpierające 4 zawierają sekcję górną 41 do magazynowania niezaładowanych półek 2n w kolejności, oraz obszar magazynowania 42 usytuowany poniżej sekcji górnej 41 oraz pierwsze środki przemieszczające, do przemieszania ruchomych półek 2n co najmniej do dołu D wzdłuż wsporników podpierających 4. W tym przykładzie wykonania pierwsze środki przemieszczające są rozmieszczone wewnątrz wspornika podpierającego 4, nadającego się do podtrzymywania półek 2n, 2l podczas ruchu oraz w ich położeniu ładowania LP po ustawieniu półek w tym położeniu. Tutaj pierwsze środki przemieszczające zawierają ponadto sterownik środków przemieszczających pokazany jako skrzynka w dolnej lewej części figury. Regał magazynowy 1 jest rozmieszczony na górnej powierzchni dolnej części budynku, oznaczonym tutaj jako poziom parteru GL. Jednakże regał magazynowy może być również zainstalowany na innych poziomach pięter, w

19 piwnicy budynku albo gdzie indziej. W tym przykładzie wykonania, pokazanym na Fig. 1, półki zawierają jeden albo więcej czujników 6, rozmieszczonych na stronie czujników półek. Dla jasności pokazano tylko jeden czujnik na półkę, usytuowany w środku krawędzi półki. Pokazana lokalizacja czujnika na krawędzi półki jest również wybrana tylko dla jasności obrazu. Aby zrealizować ten przykład wykonania, czujniki muszą być rozmieszczone na stronie półek zwróconej do dołu, patrz również fig. 6. Przykładowo, dwa regały magazynowe o różnych szerokościach są rozmieszczone obok siebie na fig. 1. Dwa regały mogą być obsługiwane przez te same pierwsze środki przemieszczające dla każdego spośród regałów magazynowych. [0027] Fig. 2 pokazuje ustawienie półki 2n w położeniu ładowania LP w regale magazynowanym 1 pokazanym na fig. 1, w kolejności chronologicznej od przedmiotów 3, załadowanych na poziomie gruntu regału magazynowego, po czym następuje rozpoczęcie ustawiania niezaładowanej ruchomej półki 2n, oraz po czym następuje umieszczenie niezaładowanej, ruchomej półki 2n, 2l w położeniu ładowania LP, gotowym do załadowania przedmiotami 3. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 3 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. W lewej części figury 2, przedmioty 3 są magazynowane na poziomie gruntu, ponieważ dla najniższych przedmiotów nie jest potrzebna półka (poziom gruntu służy jako półka). Pierwsze środki przemieszczające (niepokazane tutaj) są przystosowane do przemieszczania niezaładowanej ruchomej półki 2n, znajdującej się w najbliższym położeniu obszaru magazynowania 42, do dołu D wzdłuż wspornika podpierającego 4 do położenia ładowania LP, w obrębie obszaru magazynowania 42. Położenie

20 ładowania jest położeniem mającym minimalną odległość MD pomiędzy dolną stroną przesuniętej półki oraz górną stroną przedmiotów 3. Po nastawieniu niezaładowanej półki 2n w położeniu ładowania LP, półka 2n, 2l jest gotowa do ładowania przedmiotami 3. Czujnik (czujniki) 6 półek 2n nastawiają położenie ładowania LP przez wykrywanie pewnej minimalnej odległości MD powyżej przedmiotów 3. Sygnał czujnika będzie przetwarzany przez pierwsze środki przemieszczające, aby zatrzymać przemieszczającą się półkę 2n w położeniu załadowania LP. [0028] Fig. 3 pokazuje dalszy załadunek przedmiotów 3 na regał magazynowy 1, jak to uprzednio pokazano na Fig. 2. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 3 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. Niezaładowana półka 2n z figury 2 ustawiona w położeniu ładowania LP zostaje dodatkowo załadowana przedmiotami 3 w lewej części figury 3. Niezaładowana, ruchoma półka 2n, znajdująca się obecnie w najbliższym położeniu do obszaru magazynowania 42, przesuwa się do dołu D wzdłuż wsporników podpierających 4 do położenia ładowania LP w obrębie obszaru magazynowania 42. Położenie ładowania LP jest ponownie położeniem mającym minimalną odległość MD pomiędzy dolną stroną przesuniętej półki 2n oraz górną środą przedmiotów 3. Po ustawieniu niezaładowanej półki 2n w położeniu ładowania LP, również ta półka 2n jest gotowa do załadowania przedmiotami 3. Sekwencja przemieszczania półek zasadniczo powtarza się, jak to pokazano w środkowej części fig. 3, gdzie następna niezaładowana półka 2n w górnej sekcji 41 jest przemieszczana do dołu D, do jej położenia ładowania LP. Procedura przesuwania niezaładowanej półki 2n do dołu do jej położenia ładowania LP, załadowanie półki 2n przedmiotami 3, aby

21 1 2 uzyskać załadowaną półkę 2l oraz przesuwanie następnej niezaładowanej półki 2n do dołu do jej położenia ładowania LP, aby utworzyć następny, wyższy poziom ładowania, może trwać do czasu, aż regał magazynowy 1 zostanie całkowicie załadowany przedmiotami 3 do górnej sekcji 41. Regał magazynowy 1 nie powinien być dalej ładowany, aby nie przeszkadzać powracaniu niezaładowanych półek 2u do górnej sekcji 41. [0029] Fig. 4 pokazuje przykład wykonania procesu usuwania R niezaładowanej półki 2u ze wspornika podtrzymującego 4 oraz powracanie RT niezaładowanej półki 2u do górnej sekcji 41 regału magazynującego 1. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 4 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. W lewej części regał magazynowy 1 jest całkowicie załadowany przedmiotami 3. Nie ma już dodatkowej dostępnej powierzchni magazynowej. Dlatego też, tylko przedmioty 3 mogą być usunięte z regału magazynowego 1, jak to pokazano na następnej kolejnej części fig. 4, tam gdzie niezaładowana półka 2u jest obecna pomiędzy załadowanymi półkami 2l. Przedmioty 3 w obrębie pokazanego regału magazynowego 1 mogą być wyjęte z dowolnej półki 2l na żądanie. Dlatego też niezaładowana półka 2u na fig. 4 jest tylko jednym przykładem niezaładowanej półki 2u. Czujnik (czujniki) 6 półki 2l powyżej niezaładowanej półki 2u albo wykrywa, że półka 2u znajdująca się pod spodem jest niezaładowana oraz generuje sygnał wyzwalający usuwanie, w celu usunięcia niezaładowanej półki 2u albo sam proces rozładowania może generować sygnał wyzwalający usuwanie, na przykład przez czujnik ciężaru (niepokazany tutaj) będący częścią półek 2n, 2l, 2u albo przez wydarzenie zewnętrzne. Wydarzeniem zewnętrznym może być przejście usuwanych (wyjmowanych)

22 przedmiotów przez barierę fotoelektryczną albo system magazynowy otrzymuje wiadomość o wyjęciu określonego przedmiotu oraz wysyła w odpowiedzi sygnał wyzwalający usuwanie do regału magazynowego 1. Jednakże nierozładowana półka 2u jest usuwana ze wsporników podpierających 4, jak to pokazują linie przerywane 2u w trzeciej części fig. 4. Proces usuwania R przenosi niezaładowaną półkę 2 do wsporników powrotnych (niepokazanych tutaj), aby powrócić RT z niezaładowaną półką 2u do górnej sekcji 41 wspornika podpierającego 4, jak to zaznaczono przerywaną strzałką oraz zakrzywioną strzałką. Załadowane półki 2l poniżej niezaładowanej półki 2u pozostają w ich ustawionych położeniach ładowania LP. Po (albo jednocześnie z) powrocie niezaładowanej półki 2u do górnej sekcji 41, obecna szczelina pomiędzy załadowanymi półkami 2l zostanie wyeliminowana przez przemieszczenie załadowanych półek 2l powyżej obecnej szczeliny do dołu, aż załadowane półki 2l osiągną ich położenia ładowania LP względem załadowanych półek znajdujących się poniżej. Ponieważ załadowane półki 2l są zawsze nastawiane na minimalną odległość MD powyżej załadowanej półki 2l znajdującej się poniżej, wszystkie występujące puste przestrzenie magazynowe są zbierane powyżej najwyższej zładowanej półki 2l przez pokazane przearanżowanie załadowanych półek 2l. Dlatego też regał magazynowy 1 oferuje najbardziej skuteczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej nawet dla dynamicznego ładowania oraz wyładowania przedmiotów na regał magazynowy /z regału magazynowego 1. [00] Fig. pokazuje przykład wykonania półki używanej w regale magazynowym według niniejszego wynalazku, gdzie wsporniki powrotne 7 zawracają RT usunięte R niezaładowane półki 2u do górnej sekcji 41

23 wsporników podpierających 4. Rozmieszczenie wsporników powrotnych 7 jest tylko schematycznie zaznaczone na Fig.. Rozmieszczenie wsporników powrotnych 7 może zawierać wsporniki powrotne 7 rozmieszczone w podobny sposób co wsporniki podpierające 4, w celu powrotu usuniętych półek 2u z powrotem do górnej sekcji, na przykład w położeniu poziomym. W innych przykładach wykonania, proces powrotu RT może być wykonany w inny sposób, oraz/albo przy innej orientacji niezaładowanych półek 2u. Wspornik powrotny 7 zawiera drugie środki przemieszczające 8, do przemieszczania usuniętych półek 2u do górnej sekcji 41. W tym przykładzie wykonania wspornik powrotny 7 jest usytuowany za obszarem magazynowania 42, aby nie wpływać na załadowane półki 2l w obszarze magazynowania 42 podczas procesu powrotu RT niezaładowanych półek 2u wzdłuż wsporników powrotnych 7. Proces usuwania R może być wykonany przez ciągnięcie niezaładowanej półki 2u na tylną stronę wsporników podpierających 4 spośród wsporników podpierających 4. Tylna strona oznacza stronę wsporników podpierających 4 przeciwległą do przedniej strony. Ciągnięcie może być wykonane za występy albo haki sięgające do jednego albo więcej pasków w kształcie kratki, rozciągających się poziomo od półki 2n, 2l, 2u do tylnej strony obszaru magazynowania 42. Drugie środki przemieszczające 8 mogą również wspierać proces usuwania R przez lekkie podnoszenie niezaładowanej półki 2u, w położeniu zwolnienia w obszarze magazynowania 42, powodując, że półka 2u wysunie się ze wsporników podpierających 4. W innym przykładzie wykonania procesu usuwaniu R, wsporniki powrotne 7 zawierają co najmniej dwie nogi 71 przenoszące półkę (na przykład wsporniki półki zamocowane do wsporników powrotnych), które są przesuwane wewnątrz obszaru magazynowania 42, pod

24 niezaładowaną półką 2u, następnie nogi 71 przenoszące półkę są przesuwane do góry przez drugie środki przemieszczające 8 na dostateczną odległość na przykład 1 cm, aby zwolnić niezaładowaną półkę 2u ze wsporników podpierających 4. W widoku z boku na figurze, są pokazane tylko jedne nogi 71 przenoszące półkę. Nogi 71 przenoszące półkę mogą mieć kształt litery L, z długą nogą jako nogą przenoszącą półkę 2u. Długa noga może mieć długość wynoszącą około głębokości półek 2n, 2l, 2u. Nogi 71 przenoszące półkę są zamontowane w obrębie wspornika powrotnego, przystosowanego do przemieszczania w poziomie do oraz od obszaru magazynowania 42 wsporników podpierających 4. Noga 71 przenosząca półkę może przenosić niezaładowaną oraz usuwaną półkę 2u do góry, do górnej sekcji 41 wsporników podpierających 4, oraz wkładać półkę 2u do wsporników podpierających 4 w procesie zawierającym odwrócone kroki opisanego uprzednio procesu usuwania R. Specjaliści w branży są w stanie rozważyć alternatywne rozwiązania procesu usuwania, mieszczące się w zakresie niniejszego wynalazku. Pierwsze oraz drugie środki przemieszczające, 8 mogą być umieszczone we wspornikach podpierających 4 oraz wspornikach powrotnych. Pierwsze oraz drugie środki przemieszczające, 8 mogą zawierać ruchome sterowniki jak zaznaczono w postaci małych skrzynek na dolnej części wsporników 4, 7. Wsporniki podpierające oraz powrotne 4, 7 mogą być wykonane z materiału sztywnego, na przykład metalu. Ten sam materiał może być używany na półki 2n, 2l, 2u. Specjaliści w branży mogą również używać innych materiałów mieszczących się w zakresie niniejszego wynalazku. [0031] Fig. 6 pokazuje dwa przykłady wykonania (a) oraz (b) półki 2n, 2l, 2u używanej w regale magazynowym 1,

25 według niniejszego wynalazku. Półka 2n, 2l, 2u w przykładzie wykonania (a) ma jeden czujnik nadający się do wykrywania odległości, umieszczony na stronie 21 czujników, zwróconej do dołu D, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowania 42. W przykładzie wykonania (b) strona 21 czujników zawiera szeregi czujników 6, z odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami 6 mniejszą niż minimalny rozmiar przedmiotów 3 równoległych do strony 21 czujników. Szeregi czujników 6 są w stanie rozpoznać pewną topologię wysokości w przypadku wielu przedmiotów 3 o różnych wysokościach obecnych na górze jednej półki 2l. [0032] Fig. 7 pokazuje przykład wykonania systemu magazynowego 9 według niniejszego wynalazku zawierający dwa regały magazynowe 1, system komputerowy połączony z regałami magazynowymi 1, z połączeniami 14 do transmisji danych, aby rozpoznać RC dostępną przestrzeń magazynową na regałach magazynowych 1, środki 12 wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym za pomocą połączenia 14 do transmisji danych, aby określać rozmiar przychodzących przedmiotów 3 do załadowania na regał magazynowy 1. Przychodzący przedmiot 3 (w tym przypadku transportowany przez wózek widłowy 1) jest skanowany za pomocą środków 12 wykrywających rozmiar (wskazanych liniami przerywanymi) oraz określony rozmiar DS jest przekazywany do systemu komputerowego. W alternatywnych przykładach wykonania rozmiar przedmiotów może być określony przez odczyt informacji zawierających dane o rozmiarze z przedmiotów, na przykład przez odczytanie etykiet RFID zawierających informacje o rozmiarze. Dlatego też środki do wykrywania rozmiaru mogą być również czytnikami etykiet RFID albo mogą być wyposażone w czynniki etykiet RFID oprócz innych części składowych wykrywających rozmiar. Następnie przedmiot 3

26 2 1 2 zostaje przypisany A do regału magazynowego 1 mającego dostateczną przestrzeń magazynową. System komunikacji 11, również połączony z systemem komputerowym za pomocą połączeń 14 do transmisji danych, prowadzi G przedmiot 3 przeznaczony do załadowania do przypisanego regału magazynowego 1. Przypisany regał magazynowy 1 może być połączony z kierowcą wózka widłowego 1 za pomocą urządzenia do komunikacji bezprzewodowej. W celu dalszego prowadzenia G regały magazynowe 1 mogą zawierać jeden albo więcej środków wskazujących 13, w celu wskazywania przypisanego regału magazynowego 1 urządzeniu transportowemu, na przykład lampkę sygnalizacyjną albo brzęczyk. [0033] Regały magazynowe 1 mogą być w pełni obsługiwane poprzez system komputerowy systemu magazynowego 9, gdzie niezaładowane, ruchome półki 2n przeznaczone do załadowania przedmiotami 3 są magazynowane w kolejności w górnej sekcji 41 wielu wsporników podpierających 4, przystosowanych do prowadzenia oraz podpierania ruchomych półek 2n, 2l, 2u wzdłuż wsporników podpierających 4 regału magazynowego 1, przesuwane do obszaru magazynowania 42 wsporników podpierających 4 poniżej górnej sekcji 41, do dołu D, wzdłuż wsporników podpierających 4 do położenia ładowania LP, oraz ustawiane w położeniu ładowania LP, znajdującym się w pewnej minimalnej odległości MD powyżej przedmiotów 3 ładowanych na półkę 2l znajdującą się pod przesuwaną półką 2n. Czujniki rozmieszczone w regale magazynowym 1 dostarczają sygnał odległości, aby ustawić położenie ładowania. W przypadku przedmiotów wyjętych z regału magazynowego 1, niezaładowane półki 2u załadowane uprzednio przedmiotami 3 w swoich położeniach ładowania LP są usuwane ze wsporników podpierających 4 w odpowiedzi

27 26 1 na sygnał wyzwalający dostarczany przez system komputerowy po rozpoznaniu, że przedmiot został wyjęty. System komputerowy zawiera system zarządzania magazynem do kontrolowania przedmiotów 3 wchodzących oraz wychodzących, jak również regałów magazynowych 1 oraz dostępnych powierzchni magazynowych na regałach magazynowych 1. Po wyjęciu przedmiotów 3, niezaładowana półka 2u jest usuwana R ze wsporników podpierających 4 poszczególnego regału magazynowego oraz ponownie zawracana RT do górnej sekcji 41 wsporników podpierających 4. W tym przypadku każdy spośród regałów magazynowych 1 zawiera wsporniki powrotne 7. [0034] Chociaż wynalazek został przedstawiony oraz opisany szczegółowo na rysunkach oraz w poprzednim opisie, takie przedstawienie oraz opis należy traktować jedynie poglądowo albo przykładowo, a nie ograniczająco; zaś wynalazek jest ograniczony przez załączone zastrzeżenia patentowe. [003] Lista odnośników liczbowych 1 regał magazynowy 2 2n 2l 2u niezaładowane, ruchome półki załadowane, ruchome półki rozładowane półki 21 strona czujników, półek 3 przedmioty 4 wsporniki podpierające 41 górna sekcja wsporników podpierających

28 27 42 sekcja magazynowa wsporników podpierających pierwsze środki przemieszczające 6 czujniki 7 wsporniki powrotne 71 noga przenosząca półkę 8 drugie środki przemieszczające 9 system magazynowy system komputerowy 11 system komunikacji 12 środki wykrywające rozmiar 13 środki wskazujące 14 połączenia do transmisji danych 1 wózek widłowy do transportu przedmiotów na regał magazynowy /z regału magazynowego 1 A D przypisanie przedmiotu do regału magazynowego. do dołu DS ustalenie rozmiaru przedmiotu za pomocą środków 13 wykrywających rozmiar G prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego GL poziom ziemi L, LU ładowanie/rozładowanie przedmiotów na/z regałów magazynowych 2 LP MD R Rc położenie ładowania odległość minimalna usuwanie niezaładowanych półek rozpoznanie dostępnej powierzchni magazynowej

29 28 RT zawracanie półek do górnej sekcji 41 TS sygnał wyzwalający. Deutsche Post AG Pełnomocnik:

30 29 78P33842PL00 EP B1 Zastrzeżenia patentowe Regał magazynowy (1) z wieloma ruchomymi półkami (2n, 2l, 2u) nadającymi się do załadowania przedmiotami (3), zawierający ramę regału z wieloma wspornikami podpierającymi (4), do prowadzenia oraz podtrzymywania ruchomych półek (2n, 2l, 2u) wzdłuż wsporników podpierających (4), przy czym wsporniki podpierające (4) zawierają górną sekcję (41) do magazynowania niezaładowanych półek (2n) w kolejności, obszar magazynowy (42), usytuowany poniżej górnej sekcji (41) oraz pierwsze środki przemieszczające (), do przesuwania ruchomych półek (2n, 2l) co najmniej do dołu (D), wzdłuż wsporników podpierających (4), w którym rozładowane półki (2u), będące uprzednio obciążone przedmiotami (3), w położeniu ładowania (LP) mogą być usunięte (R) ze wsporników podpierających (4) w obrębie obszaru magazynowego (42), w celu ponownego umieszczenia w górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4), znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające (), są przystosowane do przesuwania niezaładowanej, ruchomej półki (2n) będącej w najbliższym położeniu względem obszaru magazynowego (42), do dołu (D), wzdłuż wsporników podpierających (4) do położenia ładowania (LP) w obrębie obszaru magazynowego (42), w którym ruchoma półka (2n) może być załadowana przedmiotami (3), przy czym regał magazynowy (1) zawiera czujniki (6), aby ustawić położenie ładowania (LP) ruchomej półki (2n, 2l) w pewnej minimalnej odległości (MD) powyżej przedmiotów (3)

31 załadowanych na półkę (2l) znajdującą się poniżej ruchomej półki (2n) Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające () są przystosowane do przesuwania półek (2l) załadowanych przedmiotami powyżej rozładowanej półki (2u) ponownie na minimalną odległość (MD) powyżej przedmiotów (3) załadowanych na półki (2l) znajdujące się poniżej, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający (TS), po usunięciu (R) rozładowanej półki (2n). 3. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające () są przystosowane do przesuwania następnej niezaładowanej, ruchomej półki (2n) z górnej sekcji (41) na minimalną odległość (MD) powyżej przedmiotów (3) załadowanych na półki (2l) znajdujące się poniżej, przesuniętej półki (2n), w odpowiedzi na sygnał wyzwalający (TS), po załadowaniu przedmiotami (3) znajdującej się poniżej półki (2l). 4. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że regał magazynowany (1) zawiera ponadto co najmniej jeden wspornik powrotny (7), aby usunąć (R) rozładowane półki (2u) z obszaru magazynowego (42) wsporników podpierających (4) oraz aby zawrócić (RT) usunięte półki (2u) do górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4).. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że co najmniej jeden wspornik powrotny (7) zawiera drugie środki przemieszczające

32 31 (8), aby przemieszczać usunięte półki (2u) do górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4) Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 4 albo, znamienny tym, że co najmniej jeden wspornik powrotny (7) jest usytuowany na zewnątrz obszaru magazynowego (42), aby nie wpływać na załadowane półki (2l), znajdujące się w obrębie obszaru magazynowego (42) podczas procesu powrotu (RT) rozładowanych półek (2u) wzdłuż wsporników powrotnych (7). 7. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że czujniki (6) są rozmieszczone jako pionowy liniowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających (4), korzystnie przy minimalnej odległości (MD), jako odległości pomiędzy sąsiednimi czujnikami (6), przy czym bardziej korzystnie czujniki (6) są przegrodami fotoelektrycznymi. 8. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że co najmniej jeden z czujników (6) nadających się do wykrywania odległości jest rozmieszczony na stronie (21) czujników każdej spośród ruchomych półek (2n, 2l, 2u), gdzie strona (21) czujnika ruchomej półki (2n, 2l, 2u) jest zwrócona do dołu (D), co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego (42). 9. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 8, znamienny tym, że strona (21) czujnika zawiera szereg czujników (6), korzystnie z odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami (6) mniejszą niż minimalny rozmiar przedmiotów (3), równoległych do strony (21) czujnika.

33 System magazynowy (9) zawierający co najmniej jeden regał magazynowy (1), według zastrzeżenia 1, system komputerowy () podłączony do regału magazynowego (1), aby rozpoznawać (RC) dostępną powierzchnię magazynową w regale magazynowym (1), nadającą się do załadowania przedmiotami (3) oraz przypisania (A) przedmiotu (3) przeznaczonego do załadowania do regału magazynowego (1), mający dostateczną powierzchnię magazynową, oraz system komunikacji (11) podłączony do systemu komputerowego () aby prowadzić (G) przedmiot (3), przeznaczony do załadowania, do przypisanego regału magazynowego (1). 11. System magazynowy (9) według zastrzeżenia, znamienny tym, że system magazynowy (9) zawiera ponadto środki (12) wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym () aby ustalić rozmiar przedmiotu (3) przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy (1), przed przypisaniem przedmiotu (3) do jednego spośród regałów magazynowych (1). 12. System magazynowy (9) według zastrzeżenia albo 11, znamienny tym, że regał magazynowy (1) zawiera środki wskazujące (13), do wskazywania przypisanego regału magazynowego (1), aby wspierać prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego (1). 13. Sposób obsługi regału magazynowego (1) według zastrzeżenia 1, zawierający kroki: magazynowania niezaładowanych, ruchomych półek (2n), które można załadować przedmiotami (3) w kolejności, w górnej sekcji (41) wielu wsporników podpierających (4), przystosowanych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200771 (21) Numer zgłoszenia: 372243 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588936 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1797979 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.06 0602949.6 (1) Int. Cl. B22D33/04 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych PL 217552 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217552 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385899 (51) Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1655088 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.01.2005 05386004.5 (13) T3 (51) Int. Cl. B21F27/12 B21F27/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 290040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.11 11187849.2 (13) (1) T3 Int.Cl. G0B 19/4097 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2870314 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2013 13759313.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06C 1/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2744371 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2012 12777842.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47B 88/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2072425 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2007 07425822.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 25/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.08 0887299. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1884001 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.0.06 0674329.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H02B 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470378 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.08. 72300.3 (13) (1) T3 Int.Cl. B44D 3/12 (06.01) A46B 17/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114144 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2003 (19) PL (n)62109 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2847113 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.0.2013 13729472.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 7/24 (2006.01) B6G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 214438 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.09.2008 0880394.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A47D 13/ (2006.01) A63G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

wwflwmmm WZORU UŻYTKOWEGO Johan Kessler, Nusplingen, DE D05B 75/00 ( ) KESSLER - POLSKA Spółka z o.o., Przeworno, PL

wwflwmmm WZORU UŻYTKOWEGO Johan Kessler, Nusplingen, DE D05B 75/00 ( ) KESSLER - POLSKA Spółka z o.o., Przeworno, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 109835 (22) Data zgłoszenia: 06.07.1999 wwflwmmm (19) PL (11)62774 (13) Y1 (51)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

@ Data zgłoszenia:

@ Data zgłoszenia: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej l3 OPIS OCHRONNY PL 61646 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (2\) Numer zgłoszenia: 111597 si) Intel': @ Data zgłoszenia: 09.11.2000

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

II PIS PATENTOWY. Zgłoszono: (P , Pierwszeństwo: Szwecja. Zgłoszenie ogłoszono:

II PIS PATENTOWY. Zgłoszono: (P , Pierwszeństwo: Szwecja. Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA II PIS PATENTOWY 71159 Patent dodatkowy do patentu Zgłoszono: 06.06.72 (P. 1558391., MKP B29j 5/04 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo: 08.06.71 Szwecja Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 61793

m OPIS OCHRONNY PL 61793 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 61793 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2lJ Numer zgłoszenia: 112485 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 @ Intel7: B62B 1/06 B62D 33/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12 PL 212462 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212462 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381515 (51) Int.Cl. B26D 1/15 (2006.01) D06H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209719 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380344 (51) Int.Cl. A23N 15/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22167 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01. 000064. (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 21/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo