(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2476635. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2011 11151261."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/43 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: REGAŁ MAGAZYNOWY Z RUCHOMYMI PÓŁKAMI () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/29 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/03 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Post AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 RICHARD TENCER, Andrade Sao Paulo, BR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Kowal POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 78P33842PL00 EP B1 Opis patentowy Dziedzina techniki wynalazku 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny regałów magazynowych z ruchomymi półkami według preambuły zastrzeżenia 1 oraz systemów magazynowania zawierających takie regały magazynowe aby poprawić efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Wynalazek dotyczy ponadto sposobów obsługi takich regałów magazynowych. Stan techniki wynalazku [0002] Przykładowo terminale logistyczne stosują regały magazynowe do magazynowania przedmiotów przez pewien okres czasu, w określonym miejscu, z którego przedmioty są usuwane po pewnym czasie, w celu przetransportowania do miejsca przeznaczenia. Zwykle duża ilość przedmiotów pojawia się przy regałach magazynowych, w celu załadowania ich na regały magazynowe, podczas gdy jednocześnie duża ilość przedmiotów musi być usuwana z regałów magazynowych, aby ponownie opuścić terminal logistyczny. Zwykłe regały z półkami zamontowanymi stacjonarnie, z ustaloną z góry minimalną odległością pomiędzy sąsiednimi półkami zapewniają powierzchnię magazynową na półkę zaprojektowaną zwykle tak, aby była wystarczająca dla dużych przedmiotów, na przykład załadowanej standardowej palety. W przypadku zmieniających się rozmiarów przedmiotów przeznaczonych do magazynowania, niektóre spośród półek mieszczą tylko małe przedmioty, zajmujące tylko małą część powierzchni magazynowej dostarczanej przez tę półkę. Ponieważ małe przedmioty zajmujące powierzchnię półki, uniemożliwiają umieszczenie na tej samej półce innych przedmiotów, duże objętości magazynowe pozostają nieużywane. Powierzchnia

3 2 magazynowa jest źródłem kosztów w procesach logistycznych i dlatego powinna być używana najbardziej efektywnie. 1 2 [0003] Dokument US ujawnia regał magazynowy ze środkami poziomymi nadającymi się do przyjmowania palet podtrzymujących, przenoszących przedmioty przeznaczone do magazynowania na regale magazynowym. Jednakże odległość pomiędzy sąsiednimi środkami poziomymi może się zmieniać tylko w pewnym zakresie, przez nastawianie dwóch par prętów łączących sąsiednie środki poziome ze śrubą napędzaną silnikiem. W przypadku gdy ten regał magazynowy jest całkowicie załadowany, wszelkie usunięcie dwóch albo więcej palet podtrzymujących z różnych miejsc na regale magazynowym powoduje powstanie wolnych powierzchnia magazynowych oddzielonych względem siebie. Niestety mocowanie poziomych środków uniemożliwia wszelkie łączenie niezajętych oddzielnych powierzchni magazynowych w jedną dużą, niezajętą powierzchnię magazynową nadającą się do magazynowania dużego przedmiotu albo do całkowitego usunięcia niezajętych, oddzielnych powierzchni magazynowych, pomiędzy załadowanymi półkami, z regału magazynowego. Pożądane jest wykorzystywanie dostępnej powierzchni magazynowej w regale magazynowym efektywnie oraz w tak różnorodny sposób jak to jest możliwe, umożliwiając magazynowanie przedmiotów o różnych rozmiarach ładowanych w kolejności losowej na regał magazynowy. [0004] Dokument US ujawnia regał magazynowy przedstawiony w preambule zastrzeżenia 1. Streszczenie wynalazku [000] Celem wynalazku jest uzyskanie regału magazynowego umożliwiającego efektywne oraz zmienne

4 3 użycie dostępnej powierzchni magazynowej, przeznaczonej do załadowania przedmiotami. 1 2 [0006] Ten cel jest osiągnięty przez regał magazynowy z wieloma ruchomymi półkami, jak to przedstawiono w zastrzeżeniu 1. [0007] Określenie regał magazynowy oznacza dowolny regał nadający się do magazynowania przedmiotów. Jako przykład, takie regały magazynowe mogą być wyposażone w stojaki, stojaki na palety albo dowolny inny rodzaj stojaków uznawany przez specjalistów w branży. Przedmioty ładowane na takie regały magazynowe mogą być przedmiotami dowolnego rodzaju, nadającymi się do umieszczenia na półce, na przykład pojedynczymi przedmiotami, skrzynkami, załadowanymi paletami, pojemnikami itd. Określenie półka oznacza dowolną sztywną podporę nadającą się do przenoszenia przedmiotów, korzystnie na jej górnej powierzchni. Półka według niniejszego wynalazku może być płytą, tacą, kratą, układem belek, albo dowolną inną odpowiednią podporą, nadającą się do przenoszenia przedmiotów. Rama regału magazynowego jest utworzona przez wsporniki podpierające, które są połączone ze sobą, na przykład za pomocą poziomych, pionowych albo poprzecznych belek, aby uzyskać stabilny regał magazynowy. Zwykłe półki mają kształty prostokątne; następnie cztery wsporniki podpierające tworzą typowy regał magazynowy, gdzie jedne wsporniki podpierające są rozmieszczone w każdym narożu półek. W przykładach wykonania, rozmiar oraz kształt półek oraz ilość wsporników podpierających może się zmieniać. Wsporniki według niniejszego wynalazku mogą być dowolnego rodzaju słupami, drągami albo dowolnym innym rodzajem elementu rozmieszczonego pionowo względem przyziemia, gdzie jest

5 4 1 2 umieszczony regał magazynowy. Regał magazynowy według niniejszego wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej, zapewnianej przez regał magazynowy. W szczególności wszelka występująca oddzielnie pusta powierzchnia magazynowa po usunięciu przedmiotów z załadowanej uprzednio półki, może być przearanżowana przez usunięcie pustej półki z jej położenia pomiędzy sąsiednimi załadowanymi półkami. Załadowane półki powyżej usuniętej pustej półki są przesuwane do dołu kolejno, aby zająć pustą uprzednio powierzchnię magazynową, tworząc inną pustą powierzchnię magazynową w miejscu powyżej najwyższej załadowanej półki w tym regale magazynowym, do dalszego załadowania. Usunięta półka zostanie wprowadzona ponownie do regału magazynowego w górnej sekcji, aby utrzymać tę samą ilość dostępnych półek, w tym samym regale magazynowym. Regał magazynowy zgodny z niniejszym wynalazkiem umożliwia proste oraz zmienne przearanżowanie położeń półek, aby efektywnie używać powierzchni magazynowej. Czujniki używane do ustawiania położenia ładowania półki mogą być zwykłymi czujnikami nadającymi się do określania odległości albo do wykrywania górnej powierzchni przedmiotów w inny sposób. Ustawione położenie ładowania niezaładowanej półki przesuniętej z górnej sekcji do obszaru magazynowania stale utrzymuje minimalną odległość do półki poniżej, dostatecznie dużą, aby zapobiec wszelkiemu uszkadzaniu przedmiotów załadowanych na półkę poniżej przesuwanej półki. Na przykład odpowiednia minimalna odległość wynosi około cm. [0008] Zastosowane pierwsze środki przemieszczające mogą mieć postać mechanizmu podobnego do łańcucha z napędem albo siłownikiem. Alternatywnie pierwsze środki przemieszczające mogą oznaczać system zawierający ruchomy

6 1 2 regulator oraz pojedyncze ruchome środki przemieszczające zamocowane do każdej półki sterowanej przez ruchomy regulator, na przykład małe indywidualnie kierowane napędy kołowe, przemieszczające półki wzdłuż ukształtowanych cylindrycznie wsporników podpierających. W przykładzie wykonania wynalazku, pierwsze środki przemieszczające są przystosowane do ponownego przesuwania półek załadowanych przedmiotami powyżej niezaładowanej półki, na minimalną odległość powyżej przedmiotów załadowanych na półkach znajdujących się pod spodem, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający po usunięciu niezaładowanej półki. W innym przykładzie wykonania pierwsze środki przemieszczające są przystosowane do przesuwania następnej, niezaładowanej, ruchomej półki z górnej sekcji na minimalną odległość powyżej przedmiotów załadowanych na półkach znajdujących się pod spodem przesuniętej półki, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający po załadowaniu dolnej półki przedmiotami. W innym przykładzie wykonania wynalazku, oba poprzednie przykłady wykonania wynalazku zostały zastosowane w tym samym regale magazynowym. Środki przemieszczające przesuwają półki w odpowiedni na sygnał wyzwalający z co najmniej jednego czujnika wskazującego jakąkolwiek zmianę sytuacji załadowania, na przykład sygnał dostarczony przez czujniki do ustawiania półek w położeniu ładowania. Sygnał wyzwalający z tych czujników może być wykrywaną zmianą wysokości pod najniższą półką obecną w górnej sekcji, wykrywaną przez czujnik obecny w najniższej półce. Ta zmiana wysokości nastąpi po załadowaniu niezaładowanej półki przedmiotami albo w przypadku pustego uprzednio regału magazynowego, przez umieszczenie przedmiotów na górze dolnego poziomu regału magazynowego. Dolny poziom może być dolną podłogą albo niezaładowaną

7 6 1 2 półką umieszczoną na dolnym poziomie. Alternatywnie, sygnał wyzwalający może być wysyłany z czujników wykrywających przedmioty przechodzące przez barierę fotoelektryczną jako wskazanie, że coś jest ładowane na regał magazynowy. W innym przykładzie wykonania wynalazku, sygnał wyzwalający (na przykład z innej bariery fotoelektrycznej albo z innych czujników powiązanych ze środkami usuwającymi, do usuwania niezaładowanej półki) wskazuje, że niezaładowana półka jest usuwana z obszaru magazynowania wsporników podpierających oraz następnie pierwsze środki przemieszczające ustawiają półki w położeniach ładowania albo odpowiednich położeniach przy minimalnej odległości do załadowanej półki pod spodem, w przypadku, gdy jest jeszcze załadowana, aby wypełnić szczelinę wywołaną przez usunięcie niezaładowanej półki. Sygnał wyzwalający dla pierwszych środków przemieszczających może również być dostarczony przez system magazynowania połączony z ruchomym regulatorem poprzez połączenie do transmisji danych dostarczające informacji o przedmiotach usuniętych z regału magazynowego albo przedmiotach przeznaczonych do załadowania wkrótce na regał magazynowy. [0009] W przykładzie wykonania wynalazku, regał magazynowy zawiera ponadto co najmniej jeden wspornik powrotny, aby usunąć rozładowane półki z obszaru magazynowego wsporników podpierających oraz aby zawrócić usunięte półki do górnej sekcji wsporników podpierających. Wspornik powrotny może mieć podobny albo zasadniczo taki sam kształt co wspornik podpierający, ponieważ te same półki mają być przesuwane ze wspornikami podpierającymi oraz powrotnymi. W przykładzie wykonania wynalazku, usuwanie niezaładowanej półki z obszaru magazynowania regału magazynowego może być wykonane w

8 7 1 2 odpowiedzi na sygnał wyzwalający usuwanie. Taki sygnał wyzwalający usuwanie jest dostarczany, gdy uprzednio załadowana półka jest rozładowana oraz dlatego jest gotowa do usunięcia. Takie sygnały wyzwalające usuwanie mogą być dostarczane z czujnika ciężaru, wykrywającego, że na półce nie występuje ładunek. Alternatywnie sygnał wyzwalający usuwanie może wynikać z porównania położeń dwóch sąsiednich półek, gdzie niższa półka jest niezaładowaną pustą półką. W przypadku gdy ustawiona minimalna odległość wyższej półki zgodnie z czujnikami równa się odległości pomiędzy oboma półkami, dolna półka okazuje się pusta, i dlatego może być usunięta ze wsporników podpierających, co prowadzi do wysłania sygnału wyzwalającego usuwanie. Porównanie dwóch położeń może być wykonane przez regulator pierwszych środków przemieszczających albo przed inny regulator usuwania, również sterujący oraz wykonujący proces usuwania względem wspornika powrotnego. Ilość wymaganych wsporników powrotnych zależy od układu wsporników powrotnych oraz procesu wkładania zawracanych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. W jednym przykładzie wykonania wynalazku, wsporniki powrotne są rozmieszczone w ten sam sposób co wsporniki podpierające, gdzie niezaładowana półka jest zawracana do górnej sekcji wsporników podpierających w położeniu poziomym. Ma to taką zaletę, że proces wkładania zawróconych półek do półek podtrzymujących wymaga jedynie prostego poziomego ruchu. W innym przykładzie wykonania wynalazku, zawrócone półki są transportowane w położeniu pionowym, przy czym położenie pionowe jest zmieniane na położenie poziome blisko górnej sekcji, na przykład przez przeciągnięcie zawracanych półek przez poziomy pręt wymuszający powrót półek z powrotem do położenia poziomego. Ostatni przykład

9 8 1 2 wykonania ma taką zaletę, że proces zawracania może być wykonywany w małym obszarze powrotu za regałem magazynowym. W przypadku wielu regałów magazynowych rozmieszczonych w obszarze magazynowania, pojedynczy układ wspornika powrotnego może wykonać proces zawracania dla wszystkich regałów magazynowych. [00] W korzystnym przykładzie wykonania co najmniej jeden wspornik powrotny zawiera drugie środki przemieszczające, do przesuwania usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. Za pomocą tych drugich środków przemieszczających usunięte półki mogą być podnoszone do górnej sekcji wsporników podpierających łatwo oraz szybko. Drugie środki przemieszczające mogą być zastosowane w ten sam albo podobny sposób co pierwsze środki przemieszczające. W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku co najmniej jeden wspornik powrotny jest usytuowany na zewnątrz obszaru magazynowania, aby nie oddziaływać na załadowane póki w obrębie obszaru magazynowania podczas zawracania niezaładowanych półek wzdłuż wsporników powrotnych. Ścieżka powrotna usuniętych półek powinna znajdować się na zewnątrz obszaru magazynowania, w innym przypadku obecnie załadowane półki mogą utrudnić proces zawracania usuniętych półek. Wsporniki powrotne mogą być rozmieszczone w pewnej odległości od wsporników podpierających będącej co najmniej większą niż grubość półek [0011] W innym przykładzie wykonania wynalazku, czujniki są rozmieszczone jako pionowy liniowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających. W korzystnym przykładzie wykonania odległość pomiędzy sąsiednimi czujnikami jest odległością minimalną. Korzystnie czujniki są przegrodami fotoelektrycznymi do

10 9 1 2 łatwego wykrywania wysokości załadowanych przedmiotów. W tym przypadku czujnik zawiera źródło światła oraz detektor światła, aby utworzyć barierę fotoelektryczną. Odpowiednie źródła światła oraz detektory światła mogą być rozmieszczone na przeciwległych wspornikach na tej samej wysokości. Przegrody fotoelektryczne są tanimi czujnikami oraz mogą być łatwo instalowane oraz obsługiwane. [0012] W innym przykładzie wykonania wynalazku, co najmniej jeden z czujników nadających się do wykrywania odległości jest rozmieszczony na stronie czujników każdej spośród ruchomych półek, gdzie strona czujnika ruchomej półki jest zwrócona do dołu, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego. W tym przypadku czujnik jest przypisany do półki, co umożliwia użycie półek wyposażonych w czujniki dla różnych rodzajów wsporników podpierających bez potrzeby przystosowania jakichkolwiek układów czujników. Ponadto minimalna odległość do załadowanych przedmiotów pod spodem może być ustawiana bardzo dokładnie, ponieważ sygnał czujnika nie zależy od żadnych właściwości geometrycznych układu czujników, takich jak kolejność przegród fotoelektrycznych rozmieszczanych na wspornikach podpierających w pewnej odległości od siebie. Z czujnikiem na albo przy półce, może być wybrana mniejsza odległość minimalna, zapewniając jeszcze bardziej efektywne użycie dostępnej powierzchni magazynowej. Przykładem odpowiedniego czujnika jest dioda laserowa wykrywająca odległości w odpowiedzi na odbite światło lasera, na przykład diody laserowe DBR, o modulowanej częstotliwości, mające odległość roboczą kilkudziesięciu centymetrów oraz dobrą dokładność.

11 1 2 [0013] W innym przykładzie wykonania wynalazku, co najmniej dwa czujniki nadające się do wykrywania odległości są rozmieszczone na stronie czujników każdej spośród ruchomych półek. Jeden z tych czujników może być rozmieszczony na krawędzi półki, aby wykryć pierwszą odległość do górnej powierzchni następnej półki znajdującej się pod spodem przesuniętej półki, gdzie obszar do ustalenia pierwszej odległości nie jest zajęty przez przedmioty oraz inny czujnik (czujniki) są rozmieszczone aby wykrywać odległość do górnej powierzchni przedmiotów ładowanych na tę półkę. W przypadku gdy pierwsza odległość równa się wykrytej odległości innych czujników, półka znajdująca się pod spodem jest rozpoznawana jako pusta (niezaładowana). Sygnał wyzwalający usuwanie do usuwania niezaładowanej półki może byś wygenerowany z tego rodzaju porównania. [0014] W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, strona czujnika zawiera szereg czujników. Szereg czujników jest w stanie wykryć przedmiot o największej wysokości spośród rozkładu wielu przedmiotów załadowanych na półkę, tworzących pewną topologię wysokości obecnych na półce. Szereg czujników może zapobiec wszelkiemu kontaktowi pomiędzy niezaładowaną, przesuwaną półką oraz przedmiotem o największej wysokości, znajdującym się pod nią. Aby ustawić półkę w położeniu ładowania, czujnik wskazujący najwyższe położenie ładowania unieważni sygnały pochodzące od innych czujników. W bardziej korzystnym przykładzie wykonania odległość pomiędzy sąsiednimi czujnikami jest mniejsza niż minimalny rozmiar przedmiotów równoległych do strony czujników. Minimalny rozmiar przedmiotów może być określony na podstawie typowych rozmiarów przedmiotów powszechnie magazynowanych na regale magazynowym.

12 [001] Czujniki we wszystkich poprzednich przykładach wykonania mogą być połączone poprzez połączenie do transmisji danych z komputerowym systemem sterującym regałem magazynowym oraz procesami ładowania, rozładowania oraz usuwania. [0016] Wynalazek ponadto dotyczy systemu magazynowego zawierającego co najmniej jeden regał magazynowy, zastrzeżony w niniejszym wynalazku, system komputerowy podłączony do regału magazynowego, aby rozpoznawać dostępną powierzchnię magazynową w regale magazynowym, nadającą się do załadowania przedmiotami oraz przypisania przedmiotu przeznaczonego do załadowania do regału magazynowego, mający dostateczną powierzchnię magazynową, oraz system komunikacji podłączony do systemu komputerowego, aby prowadzić przedmiot, przeznaczony do załadowania, do przypisanego regału magazynowego [0017] System komputerowy może być zwykłym systemem komputerowym podłączonym do regału magazynowego poprzez połączenie do transmisji danych takie jak kable do transmisji danych albo bezprzewodowe połączenie do transmisji danych, takie jak bezprzewodowa sieć lokalna WLAN. Dostępna powierzchnia magazynowa na regale magazynowym może być określona z położenia niezaładowanej ruchomej półki ustawionej w położeniu ładowania. System komputerowy może określać dostępną powierzchnię magazynową z tego położenia ładowania oraz całkowitej wysokości obszaru magazynowania regału magazynowego. Alternatywnie odległość pomiędzy najniższą półką w obrębie górnej sekcji oraz przedmiotami na najwyższej załadowanej półce jest określana przez czujniki regału podpierającego oraz przekazywana do systemu komputerowego. Dane o dostępnej powierzchni magazynowej

13 na regał są aktualizowane w przypadku usuwania przedmiotów z półki oraz następnie jest wykonywane usuwanie niezaładowanej półki. Z porównania dostępnej powierzchni magazynowej z rozmiarem przedmiotu przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, system komputerowy może przypisać rozpatrywany przedmiot do pewnego regału magazynowego. Przypisanie może być wykonywane przez automatyczne kierowanie przedmiotu do przypisanego regału magazynowego w przypadku zastosowania automatycznego systemu transportowego do napełniania regałów magazynowych przedmiotami. Alternatywnie, w przypadku regałów na palety, ładowanych za pomocą podnośników widłowych, przypisanie może być wyświetlane na wyświetlaczu wewnątrz wózka widłowego. W innych przykładach wykonania, przedmioty mogą być oznakowane naklejkami (na przykład etykietami RFID) wskazującymi przypisany regał magazynowy. Specjaliści w branży mogą rozważyć inne sposoby przypisania przedmiotu do konkretnego regału magazynowego. System komunikacji do prowadzenia przedmiotu przeznaczonego do załadowania na przypisany regał magazynowy może być systemem trasowania w obrębie automatycznego systemu transportu, do ładowania regałów magazynowych, albo może być wyświetlaczem w wózku widłowym, połączonym z systemem komputerowym, aby otrzymywać komunikat przypisania przedmiotu, określający przypisany regał magazynowy. Alternatywnie, system komunikacji może być dowolnym innym systemem wizualnym albo dźwiękowym do prowadzenia albo przedmiotu albo środka transportu albo ludzi niosących przedmiot do przypisanego regału magazynowego. System magazynowy zgodny z niniejszym wynalazkiem umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy, ponieważ dostępna

14 powierzchnia wszystkich dostępnych regałów magazynowych jest zarządzana, aby przypisywać właściwy regał magazynowy do właściwego przedmiotu. Można to uzyskać przez wybieranie regałów magazynowych z dostępną powierzchnią równą albo trochę większą niż rozmiar przedmiotu, albo przez wybranie regałów magazynowych z dostępną powierzchnią znacznie większą niż rozmiar przedmiotu, aby umożliwić załadowanie tego regału dodatkowymi przedmiotami. W przykładzie wykonania system komputerowy nadaje się do kontrolowania pierwszych oraz/albo drugich środków przemieszczających oraz czujników, aby zapewnić bezpieczny ruch półek w obrębie obszaru magazynowania oraz proces bezpiecznego usuwania niezaładowanej półki. W szczególności system komputerowy dostarcza sygnały wyzwalające dla pierwszych środków przemieszczających oraz sygnały wyzwalające usuwanie, do usuwania półek z regałów magazynowych. W przykładzie wykonania wynalazku, system magazynowy zawiera ponadto środki wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym aby ustalić rozmiar przedmiotu przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, przed przypisaniem przedmiotu do jednego spośród regałów magazynowych. W tym przypadku również przedmioty mogą być przypisane do regałów, gdzie nie ma dostępnych z góry informacji o rozmiarze przedmiotu dla systemu komputerowego. Środki wykrywające rozmiar mogą być dowolnymi środkami do wykrywania rozmiarów, na przykład skanerem trójwymiarowym albo bramką z przegrodami fotoelektrycznymi rozmieszczonymi co najmniej w kierunku pionowym, do ustalenia wysokości przedmiotu. Środki wykrywające rozmiar mogą również zawierać środki do odczytu etykiet RFID. System komputerowy może być połączony ze środkami wykrywającymi rozmiar poprzez

15 14 połączenie do transmisji danych takie jak bezprzewodowa sieć lokalna WLAN. 1 2 [0018] W innym przykładzie wykonania wynalazku, regał magazynowy zawiera środki wskazujące, do wskazywania przypisanego regału magazynowego, aby wspierać prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego.takie środki wskazujące mogą być wizualnymi oraz/albo dźwiękowymi środkami takimi jak lampki sygnalizacyjne albo głośniki. [0019] Wynalazek dotyczy ponadto sposobu obsługi regału magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku zawierającego kroki: magazynowania niezaładowanych, ruchomych półek, które można załadować przedmiotami w kolejności, w górnej sekcji wielu wsporników podpierających, przystosowanych do prowadzenia oraz podtrzymywania ruchowych półek wzdłuż wsporników podpierających regału magazynowego; przesuwania niezaładowanej ruchomej półki, znajdującej się w najbliższym położeniu względem obszaru magazynowego wsporników podpierających, poniżej górnej sekcji, do dołu wzdłuż wsporników podpierających do położenia ładowania w obrębie obszaru magazynowego z pierwszymi środkami przemieszczającymi; ustawiania położenia ładowania ruchomej półki w pewnej minimalnej odległości powyżej przedmiotów, załadowanych na półkę, znajdującą się pod przesuwaną półką, z czujnikami rozmieszczonymi w obrębie regału magazynowego;

16 1 usuwania rozładowanych półek, załadowanych uprzednio przedmiotami, w swoim położenia ładowania od wsporników podpierających; oraz 1 2 umieszczania ponownie usuniętych półek w górnej sekcji wsporników podpierających, korzystnie przez zawrócenie usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających poprzez co najmniej jeden wspornik powrotny, przy czym bardziej korzystnie wspornik powrotny zawiera drugie środki przemieszczające do przemieszczania usuniętych półek do górnej sekcji wsporników podpierających. [00] Sposób działania regału magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy. [0021] W przykładzie wykonania wynalazku, krok ustawiania położenia ładowania ruchomej półki jest wykonywany z czujnikami, rozmieszczonymi jako pionowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających z minimalną odległością jako odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami, albo z czujnikami rozmieszczonymi po stronie czujników każdej spośród ruchomych półek, gdzie strona czujników jest zwrócona do dołu, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego. [0022] Wynalazek dotyczy ponadto sposobu obsługi systemu magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku zawierającego kroki: rozpoznawania dostępnej powierzchni w obrębie regału magazynowego, nadającej się do załadowania przedmiotami, z systemem

17 16 komputerowym, podłączonym do regału magazynowego; przypisywania przedmiotu, przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy, mający dostateczną przestrzeń do załadowania przedmiotem przez system komputerowy; oraz prowadzenia przedmiotów do przypisanego regału magazynowego, przy wsparciu systemu komunikacji podłączonego do systemu komputerowego. [0023] Sposób działania systemu magazynowego zastrzeżonego w niniejszym wynalazku umożliwia efektywne oraz zmienne użycie dostępnej powierzchni magazynowej dostarczonej przez regał magazynowy. 1 Krótki opis rysunków [0024] Te oraz inne aspekty wynalazku staną się oczywiste oraz zostaną wyjaśnione w odniesieniu do przykładów wykonania opisanych w dalszej części niniejszego. [002] Na rysunkach: Fig. 1: przykład wykonania regału magazynowego, według niniejszego wynalazku; Fig. 2: ustawianie półki w położeniu ładowania w regale magazynowym pokazanym na fig. 1; 2 Fig. 3: załadowanie regału magazynowego z fig. 2 przedmiotami; Fig. 4: usuwanie oraz zawracanie niezaładowanej półki w regale magazynowym według niniejszego wynalazku;

18 17 Fig. : widok z boku tylnej strony regału magazynowego według niniejszego wynalazku; Fig. 6: dwa przykłady wykonania półek używanych w regale magazynowym według niniejszego wynalazku; Fig. 7: przykład wykonania systemu magazynowego według niniejszego wynalazku. Szczegółowy opis przykładów wykonania wynalazku 1 2 [0026] Fig. 1 pokazuje przykład wykonania regału magazynowego 1 według niniejszego wynalazku z czterema ruchomymi półkami 2n, nadającymi się do załadowania przedmiotami 3, rozmieszczonymi w ramie regału ze wspornikami podpierającymi 4, w widoku z przodu. Widok z przodu, jest widokiem od strony, z której przedmioty 3 są ładowane na regał magazynowy 1. Wsporniki podpierające 4 prowadzą oraz podtrzymują ruchome półki 2n. Wsporniki podpierające 4 zawierają sekcję górną 41 do magazynowania niezaładowanych półek 2n w kolejności, oraz obszar magazynowania 42 usytuowany poniżej sekcji górnej 41 oraz pierwsze środki przemieszczające, do przemieszania ruchomych półek 2n co najmniej do dołu D wzdłuż wsporników podpierających 4. W tym przykładzie wykonania pierwsze środki przemieszczające są rozmieszczone wewnątrz wspornika podpierającego 4, nadającego się do podtrzymywania półek 2n, 2l podczas ruchu oraz w ich położeniu ładowania LP po ustawieniu półek w tym położeniu. Tutaj pierwsze środki przemieszczające zawierają ponadto sterownik środków przemieszczających pokazany jako skrzynka w dolnej lewej części figury. Regał magazynowy 1 jest rozmieszczony na górnej powierzchni dolnej części budynku, oznaczonym tutaj jako poziom parteru GL. Jednakże regał magazynowy może być również zainstalowany na innych poziomach pięter, w

19 piwnicy budynku albo gdzie indziej. W tym przykładzie wykonania, pokazanym na Fig. 1, półki zawierają jeden albo więcej czujników 6, rozmieszczonych na stronie czujników półek. Dla jasności pokazano tylko jeden czujnik na półkę, usytuowany w środku krawędzi półki. Pokazana lokalizacja czujnika na krawędzi półki jest również wybrana tylko dla jasności obrazu. Aby zrealizować ten przykład wykonania, czujniki muszą być rozmieszczone na stronie półek zwróconej do dołu, patrz również fig. 6. Przykładowo, dwa regały magazynowe o różnych szerokościach są rozmieszczone obok siebie na fig. 1. Dwa regały mogą być obsługiwane przez te same pierwsze środki przemieszczające dla każdego spośród regałów magazynowych. [0027] Fig. 2 pokazuje ustawienie półki 2n w położeniu ładowania LP w regale magazynowanym 1 pokazanym na fig. 1, w kolejności chronologicznej od przedmiotów 3, załadowanych na poziomie gruntu regału magazynowego, po czym następuje rozpoczęcie ustawiania niezaładowanej ruchomej półki 2n, oraz po czym następuje umieszczenie niezaładowanej, ruchomej półki 2n, 2l w położeniu ładowania LP, gotowym do załadowania przedmiotami 3. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 3 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. W lewej części figury 2, przedmioty 3 są magazynowane na poziomie gruntu, ponieważ dla najniższych przedmiotów nie jest potrzebna półka (poziom gruntu służy jako półka). Pierwsze środki przemieszczające (niepokazane tutaj) są przystosowane do przemieszczania niezaładowanej ruchomej półki 2n, znajdującej się w najbliższym położeniu obszaru magazynowania 42, do dołu D wzdłuż wspornika podpierającego 4 do położenia ładowania LP, w obrębie obszaru magazynowania 42. Położenie

20 ładowania jest położeniem mającym minimalną odległość MD pomiędzy dolną stroną przesuniętej półki oraz górną stroną przedmiotów 3. Po nastawieniu niezaładowanej półki 2n w położeniu ładowania LP, półka 2n, 2l jest gotowa do ładowania przedmiotami 3. Czujnik (czujniki) 6 półek 2n nastawiają położenie ładowania LP przez wykrywanie pewnej minimalnej odległości MD powyżej przedmiotów 3. Sygnał czujnika będzie przetwarzany przez pierwsze środki przemieszczające, aby zatrzymać przemieszczającą się półkę 2n w położeniu załadowania LP. [0028] Fig. 3 pokazuje dalszy załadunek przedmiotów 3 na regał magazynowy 1, jak to uprzednio pokazano na Fig. 2. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 3 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. Niezaładowana półka 2n z figury 2 ustawiona w położeniu ładowania LP zostaje dodatkowo załadowana przedmiotami 3 w lewej części figury 3. Niezaładowana, ruchoma półka 2n, znajdująca się obecnie w najbliższym położeniu do obszaru magazynowania 42, przesuwa się do dołu D wzdłuż wsporników podpierających 4 do położenia ładowania LP w obrębie obszaru magazynowania 42. Położenie ładowania LP jest ponownie położeniem mającym minimalną odległość MD pomiędzy dolną stroną przesuniętej półki 2n oraz górną środą przedmiotów 3. Po ustawieniu niezaładowanej półki 2n w położeniu ładowania LP, również ta półka 2n jest gotowa do załadowania przedmiotami 3. Sekwencja przemieszczania półek zasadniczo powtarza się, jak to pokazano w środkowej części fig. 3, gdzie następna niezaładowana półka 2n w górnej sekcji 41 jest przemieszczana do dołu D, do jej położenia ładowania LP. Procedura przesuwania niezaładowanej półki 2n do dołu do jej położenia ładowania LP, załadowanie półki 2n przedmiotami 3, aby

21 1 2 uzyskać załadowaną półkę 2l oraz przesuwanie następnej niezaładowanej półki 2n do dołu do jej położenia ładowania LP, aby utworzyć następny, wyższy poziom ładowania, może trwać do czasu, aż regał magazynowy 1 zostanie całkowicie załadowany przedmiotami 3 do górnej sekcji 41. Regał magazynowy 1 nie powinien być dalej ładowany, aby nie przeszkadzać powracaniu niezaładowanych półek 2u do górnej sekcji 41. [0029] Fig. 4 pokazuje przykład wykonania procesu usuwania R niezaładowanej półki 2u ze wspornika podtrzymującego 4 oraz powracanie RT niezaładowanej półki 2u do górnej sekcji 41 regału magazynującego 1. Poziome duże strzałki pomiędzy regałami magazynowymi 1 na fig. 4 wskazują jedynie kolejność chronologiczną części figury. W lewej części regał magazynowy 1 jest całkowicie załadowany przedmiotami 3. Nie ma już dodatkowej dostępnej powierzchni magazynowej. Dlatego też, tylko przedmioty 3 mogą być usunięte z regału magazynowego 1, jak to pokazano na następnej kolejnej części fig. 4, tam gdzie niezaładowana półka 2u jest obecna pomiędzy załadowanymi półkami 2l. Przedmioty 3 w obrębie pokazanego regału magazynowego 1 mogą być wyjęte z dowolnej półki 2l na żądanie. Dlatego też niezaładowana półka 2u na fig. 4 jest tylko jednym przykładem niezaładowanej półki 2u. Czujnik (czujniki) 6 półki 2l powyżej niezaładowanej półki 2u albo wykrywa, że półka 2u znajdująca się pod spodem jest niezaładowana oraz generuje sygnał wyzwalający usuwanie, w celu usunięcia niezaładowanej półki 2u albo sam proces rozładowania może generować sygnał wyzwalający usuwanie, na przykład przez czujnik ciężaru (niepokazany tutaj) będący częścią półek 2n, 2l, 2u albo przez wydarzenie zewnętrzne. Wydarzeniem zewnętrznym może być przejście usuwanych (wyjmowanych)

22 przedmiotów przez barierę fotoelektryczną albo system magazynowy otrzymuje wiadomość o wyjęciu określonego przedmiotu oraz wysyła w odpowiedzi sygnał wyzwalający usuwanie do regału magazynowego 1. Jednakże nierozładowana półka 2u jest usuwana ze wsporników podpierających 4, jak to pokazują linie przerywane 2u w trzeciej części fig. 4. Proces usuwania R przenosi niezaładowaną półkę 2 do wsporników powrotnych (niepokazanych tutaj), aby powrócić RT z niezaładowaną półką 2u do górnej sekcji 41 wspornika podpierającego 4, jak to zaznaczono przerywaną strzałką oraz zakrzywioną strzałką. Załadowane półki 2l poniżej niezaładowanej półki 2u pozostają w ich ustawionych położeniach ładowania LP. Po (albo jednocześnie z) powrocie niezaładowanej półki 2u do górnej sekcji 41, obecna szczelina pomiędzy załadowanymi półkami 2l zostanie wyeliminowana przez przemieszczenie załadowanych półek 2l powyżej obecnej szczeliny do dołu, aż załadowane półki 2l osiągną ich położenia ładowania LP względem załadowanych półek znajdujących się poniżej. Ponieważ załadowane półki 2l są zawsze nastawiane na minimalną odległość MD powyżej załadowanej półki 2l znajdującej się poniżej, wszystkie występujące puste przestrzenie magazynowe są zbierane powyżej najwyższej zładowanej półki 2l przez pokazane przearanżowanie załadowanych półek 2l. Dlatego też regał magazynowy 1 oferuje najbardziej skuteczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej nawet dla dynamicznego ładowania oraz wyładowania przedmiotów na regał magazynowy /z regału magazynowego 1. [00] Fig. pokazuje przykład wykonania półki używanej w regale magazynowym według niniejszego wynalazku, gdzie wsporniki powrotne 7 zawracają RT usunięte R niezaładowane półki 2u do górnej sekcji 41

23 wsporników podpierających 4. Rozmieszczenie wsporników powrotnych 7 jest tylko schematycznie zaznaczone na Fig.. Rozmieszczenie wsporników powrotnych 7 może zawierać wsporniki powrotne 7 rozmieszczone w podobny sposób co wsporniki podpierające 4, w celu powrotu usuniętych półek 2u z powrotem do górnej sekcji, na przykład w położeniu poziomym. W innych przykładach wykonania, proces powrotu RT może być wykonany w inny sposób, oraz/albo przy innej orientacji niezaładowanych półek 2u. Wspornik powrotny 7 zawiera drugie środki przemieszczające 8, do przemieszczania usuniętych półek 2u do górnej sekcji 41. W tym przykładzie wykonania wspornik powrotny 7 jest usytuowany za obszarem magazynowania 42, aby nie wpływać na załadowane półki 2l w obszarze magazynowania 42 podczas procesu powrotu RT niezaładowanych półek 2u wzdłuż wsporników powrotnych 7. Proces usuwania R może być wykonany przez ciągnięcie niezaładowanej półki 2u na tylną stronę wsporników podpierających 4 spośród wsporników podpierających 4. Tylna strona oznacza stronę wsporników podpierających 4 przeciwległą do przedniej strony. Ciągnięcie może być wykonane za występy albo haki sięgające do jednego albo więcej pasków w kształcie kratki, rozciągających się poziomo od półki 2n, 2l, 2u do tylnej strony obszaru magazynowania 42. Drugie środki przemieszczające 8 mogą również wspierać proces usuwania R przez lekkie podnoszenie niezaładowanej półki 2u, w położeniu zwolnienia w obszarze magazynowania 42, powodując, że półka 2u wysunie się ze wsporników podpierających 4. W innym przykładzie wykonania procesu usuwaniu R, wsporniki powrotne 7 zawierają co najmniej dwie nogi 71 przenoszące półkę (na przykład wsporniki półki zamocowane do wsporników powrotnych), które są przesuwane wewnątrz obszaru magazynowania 42, pod

24 niezaładowaną półką 2u, następnie nogi 71 przenoszące półkę są przesuwane do góry przez drugie środki przemieszczające 8 na dostateczną odległość na przykład 1 cm, aby zwolnić niezaładowaną półkę 2u ze wsporników podpierających 4. W widoku z boku na figurze, są pokazane tylko jedne nogi 71 przenoszące półkę. Nogi 71 przenoszące półkę mogą mieć kształt litery L, z długą nogą jako nogą przenoszącą półkę 2u. Długa noga może mieć długość wynoszącą około głębokości półek 2n, 2l, 2u. Nogi 71 przenoszące półkę są zamontowane w obrębie wspornika powrotnego, przystosowanego do przemieszczania w poziomie do oraz od obszaru magazynowania 42 wsporników podpierających 4. Noga 71 przenosząca półkę może przenosić niezaładowaną oraz usuwaną półkę 2u do góry, do górnej sekcji 41 wsporników podpierających 4, oraz wkładać półkę 2u do wsporników podpierających 4 w procesie zawierającym odwrócone kroki opisanego uprzednio procesu usuwania R. Specjaliści w branży są w stanie rozważyć alternatywne rozwiązania procesu usuwania, mieszczące się w zakresie niniejszego wynalazku. Pierwsze oraz drugie środki przemieszczające, 8 mogą być umieszczone we wspornikach podpierających 4 oraz wspornikach powrotnych. Pierwsze oraz drugie środki przemieszczające, 8 mogą zawierać ruchome sterowniki jak zaznaczono w postaci małych skrzynek na dolnej części wsporników 4, 7. Wsporniki podpierające oraz powrotne 4, 7 mogą być wykonane z materiału sztywnego, na przykład metalu. Ten sam materiał może być używany na półki 2n, 2l, 2u. Specjaliści w branży mogą również używać innych materiałów mieszczących się w zakresie niniejszego wynalazku. [0031] Fig. 6 pokazuje dwa przykłady wykonania (a) oraz (b) półki 2n, 2l, 2u używanej w regale magazynowym 1,

25 według niniejszego wynalazku. Półka 2n, 2l, 2u w przykładzie wykonania (a) ma jeden czujnik nadający się do wykrywania odległości, umieszczony na stronie 21 czujników, zwróconej do dołu D, co najmniej po wejściu do obszaru magazynowania 42. W przykładzie wykonania (b) strona 21 czujników zawiera szeregi czujników 6, z odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami 6 mniejszą niż minimalny rozmiar przedmiotów 3 równoległych do strony 21 czujników. Szeregi czujników 6 są w stanie rozpoznać pewną topologię wysokości w przypadku wielu przedmiotów 3 o różnych wysokościach obecnych na górze jednej półki 2l. [0032] Fig. 7 pokazuje przykład wykonania systemu magazynowego 9 według niniejszego wynalazku zawierający dwa regały magazynowe 1, system komputerowy połączony z regałami magazynowymi 1, z połączeniami 14 do transmisji danych, aby rozpoznać RC dostępną przestrzeń magazynową na regałach magazynowych 1, środki 12 wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym za pomocą połączenia 14 do transmisji danych, aby określać rozmiar przychodzących przedmiotów 3 do załadowania na regał magazynowy 1. Przychodzący przedmiot 3 (w tym przypadku transportowany przez wózek widłowy 1) jest skanowany za pomocą środków 12 wykrywających rozmiar (wskazanych liniami przerywanymi) oraz określony rozmiar DS jest przekazywany do systemu komputerowego. W alternatywnych przykładach wykonania rozmiar przedmiotów może być określony przez odczyt informacji zawierających dane o rozmiarze z przedmiotów, na przykład przez odczytanie etykiet RFID zawierających informacje o rozmiarze. Dlatego też środki do wykrywania rozmiaru mogą być również czytnikami etykiet RFID albo mogą być wyposażone w czynniki etykiet RFID oprócz innych części składowych wykrywających rozmiar. Następnie przedmiot 3

26 2 1 2 zostaje przypisany A do regału magazynowego 1 mającego dostateczną przestrzeń magazynową. System komunikacji 11, również połączony z systemem komputerowym za pomocą połączeń 14 do transmisji danych, prowadzi G przedmiot 3 przeznaczony do załadowania do przypisanego regału magazynowego 1. Przypisany regał magazynowy 1 może być połączony z kierowcą wózka widłowego 1 za pomocą urządzenia do komunikacji bezprzewodowej. W celu dalszego prowadzenia G regały magazynowe 1 mogą zawierać jeden albo więcej środków wskazujących 13, w celu wskazywania przypisanego regału magazynowego 1 urządzeniu transportowemu, na przykład lampkę sygnalizacyjną albo brzęczyk. [0033] Regały magazynowe 1 mogą być w pełni obsługiwane poprzez system komputerowy systemu magazynowego 9, gdzie niezaładowane, ruchome półki 2n przeznaczone do załadowania przedmiotami 3 są magazynowane w kolejności w górnej sekcji 41 wielu wsporników podpierających 4, przystosowanych do prowadzenia oraz podpierania ruchomych półek 2n, 2l, 2u wzdłuż wsporników podpierających 4 regału magazynowego 1, przesuwane do obszaru magazynowania 42 wsporników podpierających 4 poniżej górnej sekcji 41, do dołu D, wzdłuż wsporników podpierających 4 do położenia ładowania LP, oraz ustawiane w położeniu ładowania LP, znajdującym się w pewnej minimalnej odległości MD powyżej przedmiotów 3 ładowanych na półkę 2l znajdującą się pod przesuwaną półką 2n. Czujniki rozmieszczone w regale magazynowym 1 dostarczają sygnał odległości, aby ustawić położenie ładowania. W przypadku przedmiotów wyjętych z regału magazynowego 1, niezaładowane półki 2u załadowane uprzednio przedmiotami 3 w swoich położeniach ładowania LP są usuwane ze wsporników podpierających 4 w odpowiedzi

27 26 1 na sygnał wyzwalający dostarczany przez system komputerowy po rozpoznaniu, że przedmiot został wyjęty. System komputerowy zawiera system zarządzania magazynem do kontrolowania przedmiotów 3 wchodzących oraz wychodzących, jak również regałów magazynowych 1 oraz dostępnych powierzchni magazynowych na regałach magazynowych 1. Po wyjęciu przedmiotów 3, niezaładowana półka 2u jest usuwana R ze wsporników podpierających 4 poszczególnego regału magazynowego oraz ponownie zawracana RT do górnej sekcji 41 wsporników podpierających 4. W tym przypadku każdy spośród regałów magazynowych 1 zawiera wsporniki powrotne 7. [0034] Chociaż wynalazek został przedstawiony oraz opisany szczegółowo na rysunkach oraz w poprzednim opisie, takie przedstawienie oraz opis należy traktować jedynie poglądowo albo przykładowo, a nie ograniczająco; zaś wynalazek jest ograniczony przez załączone zastrzeżenia patentowe. [003] Lista odnośników liczbowych 1 regał magazynowy 2 2n 2l 2u niezaładowane, ruchome półki załadowane, ruchome półki rozładowane półki 21 strona czujników, półek 3 przedmioty 4 wsporniki podpierające 41 górna sekcja wsporników podpierających

28 27 42 sekcja magazynowa wsporników podpierających pierwsze środki przemieszczające 6 czujniki 7 wsporniki powrotne 71 noga przenosząca półkę 8 drugie środki przemieszczające 9 system magazynowy system komputerowy 11 system komunikacji 12 środki wykrywające rozmiar 13 środki wskazujące 14 połączenia do transmisji danych 1 wózek widłowy do transportu przedmiotów na regał magazynowy /z regału magazynowego 1 A D przypisanie przedmiotu do regału magazynowego. do dołu DS ustalenie rozmiaru przedmiotu za pomocą środków 13 wykrywających rozmiar G prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego GL poziom ziemi L, LU ładowanie/rozładowanie przedmiotów na/z regałów magazynowych 2 LP MD R Rc położenie ładowania odległość minimalna usuwanie niezaładowanych półek rozpoznanie dostępnej powierzchni magazynowej

29 28 RT zawracanie półek do górnej sekcji 41 TS sygnał wyzwalający. Deutsche Post AG Pełnomocnik:

30 29 78P33842PL00 EP B1 Zastrzeżenia patentowe Regał magazynowy (1) z wieloma ruchomymi półkami (2n, 2l, 2u) nadającymi się do załadowania przedmiotami (3), zawierający ramę regału z wieloma wspornikami podpierającymi (4), do prowadzenia oraz podtrzymywania ruchomych półek (2n, 2l, 2u) wzdłuż wsporników podpierających (4), przy czym wsporniki podpierające (4) zawierają górną sekcję (41) do magazynowania niezaładowanych półek (2n) w kolejności, obszar magazynowy (42), usytuowany poniżej górnej sekcji (41) oraz pierwsze środki przemieszczające (), do przesuwania ruchomych półek (2n, 2l) co najmniej do dołu (D), wzdłuż wsporników podpierających (4), w którym rozładowane półki (2u), będące uprzednio obciążone przedmiotami (3), w położeniu ładowania (LP) mogą być usunięte (R) ze wsporników podpierających (4) w obrębie obszaru magazynowego (42), w celu ponownego umieszczenia w górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4), znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające (), są przystosowane do przesuwania niezaładowanej, ruchomej półki (2n) będącej w najbliższym położeniu względem obszaru magazynowego (42), do dołu (D), wzdłuż wsporników podpierających (4) do położenia ładowania (LP) w obrębie obszaru magazynowego (42), w którym ruchoma półka (2n) może być załadowana przedmiotami (3), przy czym regał magazynowy (1) zawiera czujniki (6), aby ustawić położenie ładowania (LP) ruchomej półki (2n, 2l) w pewnej minimalnej odległości (MD) powyżej przedmiotów (3)

31 załadowanych na półkę (2l) znajdującą się poniżej ruchomej półki (2n) Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające () są przystosowane do przesuwania półek (2l) załadowanych przedmiotami powyżej rozładowanej półki (2u) ponownie na minimalną odległość (MD) powyżej przedmiotów (3) załadowanych na półki (2l) znajdujące się poniżej, w odpowiedzi na sygnał wyzwalający (TS), po usunięciu (R) rozładowanej półki (2n). 3. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że pierwsze środki przemieszczające () są przystosowane do przesuwania następnej niezaładowanej, ruchomej półki (2n) z górnej sekcji (41) na minimalną odległość (MD) powyżej przedmiotów (3) załadowanych na półki (2l) znajdujące się poniżej, przesuniętej półki (2n), w odpowiedzi na sygnał wyzwalający (TS), po załadowaniu przedmiotami (3) znajdującej się poniżej półki (2l). 4. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że regał magazynowany (1) zawiera ponadto co najmniej jeden wspornik powrotny (7), aby usunąć (R) rozładowane półki (2u) z obszaru magazynowego (42) wsporników podpierających (4) oraz aby zawrócić (RT) usunięte półki (2u) do górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4).. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że co najmniej jeden wspornik powrotny (7) zawiera drugie środki przemieszczające

32 31 (8), aby przemieszczać usunięte półki (2u) do górnej sekcji (41) wsporników podpierających (4) Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 4 albo, znamienny tym, że co najmniej jeden wspornik powrotny (7) jest usytuowany na zewnątrz obszaru magazynowego (42), aby nie wpływać na załadowane półki (2l), znajdujące się w obrębie obszaru magazynowego (42) podczas procesu powrotu (RT) rozładowanych półek (2u) wzdłuż wsporników powrotnych (7). 7. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że czujniki (6) są rozmieszczone jako pionowy liniowy szereg w co najmniej jednym spośród wsporników podpierających (4), korzystnie przy minimalnej odległości (MD), jako odległości pomiędzy sąsiednimi czujnikami (6), przy czym bardziej korzystnie czujniki (6) są przegrodami fotoelektrycznymi. 8. Regał magazynowy (1) według dowolnego spośród poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że co najmniej jeden z czujników (6) nadających się do wykrywania odległości jest rozmieszczony na stronie (21) czujników każdej spośród ruchomych półek (2n, 2l, 2u), gdzie strona (21) czujnika ruchomej półki (2n, 2l, 2u) jest zwrócona do dołu (D), co najmniej po wejściu do obszaru magazynowego (42). 9. Regał magazynowy (1) według zastrzeżenia 8, znamienny tym, że strona (21) czujnika zawiera szereg czujników (6), korzystnie z odległością pomiędzy sąsiednimi czujnikami (6) mniejszą niż minimalny rozmiar przedmiotów (3), równoległych do strony (21) czujnika.

33 System magazynowy (9) zawierający co najmniej jeden regał magazynowy (1), według zastrzeżenia 1, system komputerowy () podłączony do regału magazynowego (1), aby rozpoznawać (RC) dostępną powierzchnię magazynową w regale magazynowym (1), nadającą się do załadowania przedmiotami (3) oraz przypisania (A) przedmiotu (3) przeznaczonego do załadowania do regału magazynowego (1), mający dostateczną powierzchnię magazynową, oraz system komunikacji (11) podłączony do systemu komputerowego () aby prowadzić (G) przedmiot (3), przeznaczony do załadowania, do przypisanego regału magazynowego (1). 11. System magazynowy (9) według zastrzeżenia, znamienny tym, że system magazynowy (9) zawiera ponadto środki (12) wykrywające rozmiar, połączone z systemem komputerowym () aby ustalić rozmiar przedmiotu (3) przeznaczonego do załadowania na regał magazynowy (1), przed przypisaniem przedmiotu (3) do jednego spośród regałów magazynowych (1). 12. System magazynowy (9) według zastrzeżenia albo 11, znamienny tym, że regał magazynowy (1) zawiera środki wskazujące (13), do wskazywania przypisanego regału magazynowego (1), aby wspierać prowadzenie przedmiotów do przypisanego regału magazynowego (1). 13. Sposób obsługi regału magazynowego (1) według zastrzeżenia 1, zawierający kroki: magazynowania niezaładowanych, ruchomych półek (2n), które można załadować przedmiotami (3) w kolejności, w górnej sekcji (41) wielu wsporników podpierających (4), przystosowanych

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200771 (21) Numer zgłoszenia: 372243 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych PL 217552 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217552 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385899 (51) Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219206 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183273 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 329679 (22) Data zgłoszenia: 30.04.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 0771922.6 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej («)OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113853 (22) Data zgłoszenia: 31.01.2003 (19) PL (n)62641 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203749 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 367146 (51) Int.Cl. B25J 9/10 (2006.01) G05G 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307998 (22) Data zgłoszenia: 03.04.1995 (51) IntCl6: G01L1/24 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219521 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391350 (51) Int.Cl. B25J 21/00 (2006.01) B25J 1/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2005 05110784.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2005 05110784.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661719 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.0 01784. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL PL 217293 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383052 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

HIT Radość tworzenia Komfort użytkowania. System. Prezentacja oferty - System HIT - 2012

HIT Radość tworzenia Komfort użytkowania. System. Prezentacja oferty - System HIT - 2012 Prezentacja oferty - System HIT - 2012 System HIT Radość tworzenia Komfort użytkowania Carolco Investments Sp. Z O.O. P.O.W 25, 90-248 Łódź www.carolco.pl E-mail: biuro@carolco.pl Projekt chroniony Wzorem

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1929427. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2006 06814168.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1929427. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2006 06814168. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1929427 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2006 06814168.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151412. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2009 09010018.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151412. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2009 09010018. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21412 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.09 090018.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B66F 9/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL PL 67148 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119796 (22) Data zgłoszenia: 01.03.2011 (19) PL (11) 67148 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 217636 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217636 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391165 (51) Int.Cl. B23Q 35/12 (2006.01) B23K 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1618042. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2004 04742593.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1618042. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2004 04742593. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1618042 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2004 04742593.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B65D 5/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym

PL 218003 B1. Platforma transportowa przechylna do przewozu kontenerowego dużych elementów płytowych, zwłaszcza w transporcie kolejowym PL 218003 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218003 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391099 (51) Int.Cl. B65G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725491. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2005 05710916.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725491. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2005 05710916. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 172491 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.0 07916.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B66B 9/08 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291955 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 04.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04G 1/22 E 0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B27M 3/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1932651 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 (21) N um er zgłoszenia' 340137 (22) Data zgłoszenia' 15.05.2000 (13)B1 (51) IntCl7 A47B 77/00 (54)

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B60S 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 20888. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 20888. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL) PL 20888 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20888 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21959 (22) Data zgłoszenia: 12.02.2014 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309810 (22) Data zgłoszenia: 27.07.1995 (51) IntCl7: B65C 11/00 (54)Etykieciarka

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium rok założenia: 1989 ZAKŁAD PRODUKCJI METALOWEJ ul. Martyniaka 14 10-763 Olsztyn tel./faks: (0-89) 524-43-88, 513-68-18 biuro@zpm.net.pl www.zpm.net.pl Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium Oferta

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

PL 213744 B1. SKOCZEŃ ROMAN B.A.A.L. BERAMI APPLIED ART LINE, Tarnów, PL 23.05.2011 BUP 11/11. ROMAN SKOCZEŃ, Tarnów, PL 30.04.

PL 213744 B1. SKOCZEŃ ROMAN B.A.A.L. BERAMI APPLIED ART LINE, Tarnów, PL 23.05.2011 BUP 11/11. ROMAN SKOCZEŃ, Tarnów, PL 30.04. PL 213744 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213744 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389570 (51) Int.Cl. A63F 5/04 (2006.01) A63F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.11.2005 05450192.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.11.2005 05450192. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723841 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.11.0 040192.9 (1) Int. Cl. A01B3/22 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1892368 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07450143.8 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 5/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E 8 PALETY 0 Stabilność u podstawy UPAL-H 5 UPAL-S 7 UPAL-I 9 UPAL-V 40 UPAL-D 4 UPAL-U 4 UPAL-E 44 Rozwiązania specjalne Stabilność u podstawy. PALETY 9 Stabilność u podstawy Tworzywo sztuczne czy drewno?

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482

WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1^ EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482 (21) Numer zgłoszenia: 115189 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.12.2004 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2010 10161915.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2010 10161915. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385332 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2010 10161915.3 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 27/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 67 023 Y1 Opis wzoru

PL 67 023 Y1 Opis wzoru PL 67023 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120594 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2011 (19) PL (11) 67023 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 Przenośniki wałkowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki wałkowe Dr inż. Piotr Kulinowski piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 (21) N um er zgłoszenia: 328933 (22) D ata zgłoszenia: 01.10.1998 (13) B1 ( 5 1 ) IntCl7: F26B 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138202 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 (13) T3 (51) Int. Cl. F16L37/12 A61M39/10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871323. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 06723644.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871323. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 06723644. PL/EP 1871323 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871323 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 06723644.8 (13) (51) T3 Int.Cl. A61G

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1

BeStCAD - Moduł STAL 1 BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie śrub w widoku z góry Rysuje śruby w widoku z góry. Ikona: Polecenie: SRG Menu: Stal Śruby z góry Polecenie to w zasadzie nie różni się niczym od omówionego wyżej polecenia

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B61D 17/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Niniejszy przewodnik przedstawia podstawowe oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej, przystanków, sposób interpretacji rozkładów jazdy, rodzaje linii i przystanków

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

orl ett a C Regał paletowy z załadowaną paletą W praktyce meblarskiej z regałami wysokiego składowania dla Corlett, w których obok nich magazynowane są także eu - ropalety. Używanie palet jest z reguły

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Proces technologiczny (etap procesu produkcyjnego/przemysłowego) podstawa współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo