Zalecenia Projektowe. Przetwornice. Opis produktu Etapy projektu Pomiary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia Projektowe. Przetwornice. Opis produktu Etapy projektu Pomiary"

Transkrypt

1 Zalecenia Projektowe Przetwornice częstotliwości Opis produktu Etapy projektu Pomiary

2

3 Rozdział 1 Bezpieczeństwo... strona 3 Rozdział 2 Wstęp... strona 5 Dlaczego Danfoss? Bibliografia Spis treści Rozdział 3 Technologia... strona 9 Rozdział 4 Jak dobrać VLT?... strona 15 Jak dobrać VLT? Rozdział 5 Typoszereg... strona 21 Numery zamówieniowe. Wersja bookstyle Numery zamówieniowe. Wersja kompakt Zamawianie VLT Serii 5 Rozdział 6 Dane techniczne... strona 35 Rozdział 7 Pomiary, wymiary... strona 47 Rozdział 8 Instalacja... strona 53 Rozdział 9 Komunikacja szeregowa... strona 83 Rozdział 1 Przykłady połączeń... strona 93 7 różnych przykładów Rozdział 11 Warunki specjalne... strona 13 Zawartość: Izolacja galwaniczna Prąd upływu Ekstremalne warunki pracy dv/dt i napięcie szczytowe Przełączanie na wejściu Wyniki testów EMC Oznakowanie CE Instalacja zgodna z dyrektywą EMC Rozdział 12 Nastawy fabryczne... strona 119 Rozdział 13 Indeks... strona 127 1

4 Wersja oprogramowania VLT Seria 5 Zalecenia Projektowe Wersja oprogramowania: 1.xx, 2.xx lub 3.x Niniejsze Zalecenia Projektowe dotyczą wszystkich przetwornic częstotliwości VLT 5 z oprogramowaniem w wersji 1.xx, 2.xx lub 3.x. Wersja oprogramowania może być odczytana jako parametr

5 Rozdział 1 Bezpieczeństwo... strona 4 Bezpieczeństwo 3

6 Bezpieczeństwo Napięcie przetwornicy częstotliwości jest groźne zawsze, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Nieprawidłowa instalacja silnika lub przetwornicy częstotliwości może spowodować uszkodzenia urządzenia, poważne zranienie lub śmierć osób. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podanych w niniejszych Zaleceniach Projektowych, jak również przepisów bezpieczeństwa i regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju. Zasady bezpieczeństwa 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw przetwornica częstotliwości VLT musi być odłączona od napięcia zasilania. Należy sprawdzić czy zasilanie zostało odłączone oraz czy upłynął odpowiednio długi czas przed demontażem silnika i wtyczek zasilających. 2. Przycisk [STOP/RESET] na panelu kontrolnym nie odłącza urządzenia od zasilania i tym samym nie może być używany jako wyłącznik bezpieczeństwa. 3. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie ochronne urządzenia, użytkownik musi być chroniony przed napięciem zasilającym, a silnik musi być chroniony przed przeciążeniem zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. 4. Prądy upływu do ziemi przekraczają 3,5 ma. 5. Ochrona silnika przed przeciążeniem nie jest zawarta w nastawach fabrycznych. Jeśli ta funkcja jest wymagana, należy parametrowi 128 przypisać wartość ETR trip lub ETR warning. Uwaga: Funkcja jest inicjalizowana przy 1,16 x prąd znamionowy silnika i znamionowa częstotliwość silnika (patrz strona 11 Dokumentacji Techniczno-Ruchowej). 6. Nie należy odłączać wtyczek silnika i zasilania gdy przetwornica częstotliwości VLT jest podłączona do napięcia zasilającego. Należy sprawdzić czy zasilanie zostało odłączone oraz czy upłynął odpowiednio długi czas przed demontażem silnika i wtyczek zasilających. 7. Jeśli przełącznik filtra RFI jest w pozycji OFF (wyłączony), nie jest zapewniona odpowiednia izolacja galwaniczna (PELV). Oznacza to, że w takiej sytuacji żadne wejście lub wyjście sterujące nie może być uważane za niskonapięciowe. 8. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przetwornica częstotliwości VLT posiada jeszcze inne niż L1, L2 i L3 wejścia napięciowe w sytuacji, gdy realizowane są: funkcja dzielenia obciążenia (przez łączenie obwodów pośrednich prądu stałego) i zasilanie zewnętrznym napięciem stałym 24V. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy sprawdzić, czy wszystkie wejścia napięciowe zostały odłączone i że upłynął od ich odłączenia wystarczający czas. Ostrzeżenie przed przypadkowym uruchomieniem 1. Gdy przetwornica jest podłączona do zasilania, silnik może być zatrzymany za pomocą rozkazu cyfrowego, rozkazu z magistrali, wartość zadaną lub lokalny wyłącznik. Jeśli względy bezpieczeństwa wymagają zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, funkcje te są niewystarczające. 2. Podczas zmiany parametrów silnik może zostać uruchomiony. Dlatego też przed dokonaniem zmian nastaw należy użyć przycisku zatrzymania [STOP/RESET]. 3. Zatrzymany silnik może się uruchomić w przypadku awarii układu elektronicznego przetwornicy częstotliwości VLT, lub też w przypadku ustąpienia chwilowego przeciążenia lub ustąpienia uszkodzenia w sieci zasilającej lub instalacji silnika. Ostrzeżenie: Dotykanie elementów elektrycznych może być groźne - nawet po wyłączeniu napięcia zasilającego urządzenie. W przypadku VLT 51-56: należy odczekać przynajmniej 4 minuty W przypadku VLT : należy odczekać przynajmniej 15 minut 4

7 Rozdział 2 Wstęp... strona 6 Dlaczego Danfoss?... strona 7 Wstęp Bibliografia... strona 8 5

8 Wstęp Niniejsze Zalecenia Projektowe mają służyć jako narzędzie do projektowania instalacji lub systemu wykorzystującego VLT Serii 5. Urządzenie VLT Serii 5 jest dostarczane wraz z trzema dokumentacjami: Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Zaleceniami Projektowymi i Szybkim Uruchamianiem. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa: Zalecenia Projektowe: Szybkie Uruchamianie: Zawiera zalecenia niezbędne do optymalnej instalacji, uruchomienia i serwisowania Zawierają wszelkie informacje niezbędne do projektowania, jak również pełną informację dotyczącą technologii, asortymentu, danych technicznych itp. Pomaga większości użytkowników szybko zaprogramować i uruchomić urządzenie VLT Serii 5. Podczas czytania niniejszych Zaleceń Projektowych można napotkać szereg symboli graficznych o specjalnym znaczeniu. Są to następujące symbole: Wskazuje ogólne ostrzeżenie Wskazuje coś, na co czytelnik powinien zwrócić szczególną uwagę Wskazuje na ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem 6

9 Dlaczego Danfoss? Danfoss, jako pierwszy, rozpoczął seryjną produkcję przetwornic częstotliwości w 1968 roku. Już wtedy ustanowiliśmy standardy jakości. Dzięki temu nasze przetwornice VLT są dziś sprzedawane i serwisowane w ponad 1 krajach na sześciu kontynentach. W naszej nowej serii VLT 5 wprowadzamy system VVC PLUS. Jest to nasz nowy Bezczujnikowy Wektorowy System Sterowania kontrolujący moment i prędkość obrotową silników indukcyjnych. Dalczego Danfoss? W porównaniu ze standardowym sterowaniem poprzez współczynnik napięcie/częstotliwość, system VVC PLUS zapewnia lepszą dynamikę i stabilność, zarówno przy zmianie częstotliwości zadanej jak i przy zmianie momentu obciążenia. Ponadto zastosowaliśmy w pełni cyfrową ideę ochrony, zapewniającą niezawodną pracę, nawet w możliwie najgorszych warunkach. Oczywiście seria 5 zapewnia również pełną ochronę przed zwarciami, doziemieniami oraz przeciążeniami. Napędy Danfossa z systemem sterowania VVC PLUS są odporne na chwilowe zmiany obciążenia w całym zakresie prędkości i reagują błyskawicznie na zmiany wartości zadanej. Uzyskanie optymalnej sprawności urządzenia powinno być łatwe. Danfoss jest przekonany, że napędy wykonane w najnowocześniejszych technologiach mogą być przyjazne dla użytkownika. VLT Serii 5 udowadnia to. W celu uproszczenia i łatwości opanowania procesu programowania, podzieliliśmy parametry na różne grupy. Tzw. Szybkie Menu pozwala użytkownikowi zaprogramować kilka podstawowych parametrów, niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Panel kontrolny jest odłączalny. Zawiera on cztero-linijkowy wyświetlacz alfanumeryczny, pozwalający na równoczesne wyświetlanie czterech mierzonych parametrów. Dzięki przenośnemu panelowi parametry zaprogramowane w jednym urządzeniu mogą być przenoszone do innego. Oznacza to, że nie trzeba tracić niepotrzebnie czasu w przypadku zmiany napędów bądź podłączaniu dodatkowego napędu do istniejącej instalacji. Całkowity proces programowania jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek. VLT Serii 5 dokonuje większości regulacji samoczynnie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwornic częstotliwości VLT, prosimy o kontakt. Na całym świecie mamy wyszkolonych specjalistów, których zadaniem jest pomoc użytkownikom w zastosowaniach, programowaniu, szkoleniach i serwisie. 7

10 Bibliografia Bibliografia Poniższy diagram obrazuje całą literaturę dotyczącą VLT Serii 5. Uwaga: w różnych krajach mogą wystąpić pewne różnice. Promocja Wszyscy użytkownicy Różne Zalecenia projektowe MG.5.CX.YY Broszura MB.5.CX.YY DTR MG.5.AX.YY VLT Software Dialog MG.5.EX.YY Obudowa bookstyle IP 2 Filtr LC MI.5.EX.51 Wydawnictwa typu Direct Mail MZ.5.AX.YY Szybkie programowanie MG.5.DX.YY Dok. magistrali PROFIBUS MG.1.EX.YY Zestaw montażowy LCP MI.5.CX.52 Obudowa komp. IP 2 Pokrywa trminali IP 2 MI.5.XX.51 Dokumentacja hamulca MI.5.DX.YY X = numer wersji YY =język 8

11 Rozdział 3 Technologia... strona 1 Technologia 9

12 Technologia Zasada działania Przetwornica częstotliwości prostuje napięcie zmienne z sieci zasilającej na napięcie stałe, a następnie napięcie stałe jest przetwarzane na prąd zmienny o zmiennej amplitudzie i częstotliwości. Tym samym silnik jest zasilany napięciem o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, co pozwala na nieskończoną ilość kombinacji sterowania prędkością obrotową standardowego, trójfazowego silnika prądu przemiennego. 1. Napięcie zasilające V AC, 5 / 6 Hz V AC, 5 / 6 Hz. 2. Prostownik Trójfazowy prostownik mostkowy, przetwarzający prąd zmienny na stały. 3. Obwód pośredni Napięcie stałe = 2 x napięcie zasilające [V]. 4. Cewki obwodu pośredniego Wygładzają prąd w obwodzie pośrednim i ograniczają obciążenie zasilania i elementów (transformatora zasilającego, przewodów, bezpieczników i styczników). 5. Kondensatory obwodu pośredniego Wygładzają napięcie w obwodzie pośrednim. 6. Inwerter Zamienia napięcie stałe na napięcie zmienne o zmiennej wartości i częstotliwości. 7. Napięcie na silniku Regulowane napięcie zmienne, -1% napięcia zasilającego. Regulowana częstotliwość:,5-132/,5-1 Hz. 8. Karta sterująca Na karcie tej znajduje się komputer sterujący inwerterem, generujący wzorzec impulsów według którego napięcie stałe jest przetwarzane na napięcie zmienne o regulowanej amplitudzie i częstotliwości. Zasada sterowania V V C PLUS VLT Serii 5 wykorzystuje system sterowania inwerterem zwany VVC PLUS, który jest rozwinięciem metody sterowania wektorem napięcia (VVC), znanej np. z przetwornic Danfossa VLT Serii 3. VVC PLUS steruje silnikiem indukcyjnym poprzez zasilanie go napięciem o zmiennej częstotliwości i wartości, która tej częstotliwości odpowiada. Jeśli obciążenie silnika zmienia się, zmienia się również strumień magnetyczny silnika, a tym samym jego prędkość. Jednocześnie prąd silnika jest stale mierzony i na podstawie modelu silnika, zapisanego w pamięci modułu sterującego, obliczane jest pożądane napięcie chwilowe i poślizg. Częstotliwość i napięcie silnika są regulowane w celu zapewnienia optymalnego punktu jego pracy w zmieniających się warunkach. Opracowanie metody VVC PLUS jest rezultatem dążenia do uzyskania niezawodnego, bezczujnikowego sterowania obsługującego szeroki zakres charakterystyk silników, bez konieczności obniżania wartości znamionowych silników. Przede wszystkim poprawiono metody pomiaru prądu oraz modelowania silników. Prąd został rozdzielony na elementy magnesujące i elementy wytwarzające moment, co zapewnia o wiele lepszą i szybszą estymację rzeczywistego chwilowego obciążenia silnika. Możliwe jest teraz kompensowanie nagłych zmian obciążenia. Obecnie można uzyskać maksymalny moment, jak również wyjątkowo dokładną kontrolę prędkości obrotowej nawet przy niskich szybkościach lub postojach. W specjalnym trybie ( special motor mode ) można stosować silniki synchroniczne i/lub silniki równoległe. 1

13 Zapewnione są dobre parametry sterowania momentem, łagodne przechodzenie do i ze stanu pracy przy ograniczeniu prądowym oraz niezawodna ochrona momentu krytycznego Po automatycznym dopasowaniu silnika system VVC PLUS zapewnia maksymalnie dokładne sterowanie. Dzięki uzyskaniu dobrej estymacji obciążenia, można zastosować algorytm optymalizacji energii - jeden i ten sam pasujący zarówno do obciążenia o stałym momencie, jak i momencie zmiennym w kwadracie prędkości. Zalety systemu sterowania VVC PLUS : - dokładna kontrola prędkości obrotowej, teraz nawet przy niskich prędkościach - krótki czas reakcji pomiędzy otrzymaniem sygnału a uzyskaniem pełnego momentu na wale silnika - dobra kompensacja obciążeń skokowych - kontrolowane przechodzenie od normalnej pracy do trybu pracy z ograniczeniem prądowym (i odwrotnie) - niezawodna ochrona momentu krytycznego w całym zakresie szybkości, nawet w przypadku osłabienia wzbudzenia - duża tolerancja dla zmieniających się parametrów silnika - kontrola momentu, obejmująca zarówno składowe prądu generujące moment, jak i magnetyzujące Standardowo przetwornice VLT Serii 5 dostarczane są z szeregiem zintegrowanych elementów, które normalnie muszą być zamawiane oddzielnie. Integracja tych modułów (filtr RFI, cewki stałoprądowe, zaciski ekranujące i złącze komunikacji szeregowej) pozwala oszczędzać miejsce, co z kolei ułatwia instalację, gdyż VLT Serii 5 spełnia większość wymagań bez konieczności montażu dodatkowych elementów. Programowane wejścia sterujące i wyjścia sygnałowe (cztery zestawy parametrów) VLT Serii 5 wykorzystują technikę cyfrową, umożliwiającą programowanie różnych wejść sterujących i sygnałów wyjściowych. Możliwe jest zaprogramowanie czterech różnych zestawów nastaw dla wszystkich parametrów. Ochrona przed zakłóceniami z sieci zasilającej Przetwornice VLT Serii 5 są chronione przed stanami nieustalonymi, jakie mogą wystąpić w sieci zasilającej, np. przy przełączaniu korekcji współczynnika mocy lub przy zadziałaniu bezpiecznika. Znamionowe napięcie silnika i pełny moment mogą być uzyskane nawet przy 1% spadku napięcia zasilającego. Minimalny wpływ na sieć zasilającą Ponieważ standardowo przetwornice VLT Serii 5 mają cewki w obwodzie pośrednim, tylko niewielka ilość harmonicznych zakłóca sieć zasilającą. Zapewnia to dobry współczynnik mocy i mniejszą wartość szczytową prądu, co zmniejsza obciążenie sieci zasilającej. Zaawansowana ochrona przetwornic VLT Pomiar prądu na wszystkich trzech fazach silnika zapewnia doskonałe zabezpieczenie przetwornic VLT Serii 5 przed doziemieniem i zwarciami na wyjściu. Stałe monitorowanie wszystkich trzech faz silnika pozwala na przełączenie na wyjściu silnikowym, np. za pomocą stycznika. Efektywne monitorowanie wszystkich trzech faz zasilania zapewnia zatrzymanie silnika w przypadku zaniku jednej fazy. Pozwala to uniknąć przeciążenia inwertera i kondensatorów w obwodzie pośrednim, co mogłoby doprowadzić do dramatycznego skrócenia żywotności przetwornicy. Standardowo przetwornice VLT Serii 5 zapewniają zabezpieczenie termiczne. W przypadku wystąpienia przeciążenia termicznego funkcja ta odłącza inwerter. Pewna izolacja galwaniczna W przetwornicach VLT Serii 5 wszystkie zaciski sterujące, jak również zaciski 1-5 (przekaźniki AUX) są zasilane lub połączone z obwodami spełniającymi wymogi PELV w zakresie potencjału zasilania. Technologia Użytkownik może łatwo zaprogramować żądaną funkcję za pomocą panela sterującego lub interfejsu szeregowego RS

14 Technologia Zaawansowana ochrona silnika W przetwornicach VLT Serii 5 zastosowano zintegrowaną, elektroniczną ochronę termiczną silnika. Przetwornica częstotliwości oblicza temperaturę silnika na podstawie prądu, częstotliwości i czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnej ochrony bimetalicznej, ochrona elektroniczna uwzględnia zmniejszenie chłodzenia przy niskich częstotliwościach, spowodowane mniejszą szybkością obrotową wentylatora (silniki z wewnętrzną wentylacją). Termiczna ochrona silnika jest porównywalna ze zwykłym termistorem silnika. Aby zapewnić maksymalną ochronę przed przegrzaniem w przypadku przykrycia lub zablokowania silnika, albo uszkodzenia wentylatora, można dodatkowo zainstalować termistor i podłączyć do wejścia termistorowego przetwornicy (zaciski 53/ 54), patrz parametr 128 w DTR. 12

15 Schemat blokowy VLT Seria 5 model V, VLT Seria 5 model V Technologia 13

16 Technologia Schemat blokowy VLT Seria 5 model V 14

17 Rozdział 4 Jak dobrać VLT?... strona 16 Wybór pomiędzy dużym i normalnym momentem przeciążenia... strona 16 Dobór modułów i akcesoriów... strona 18 Oprogramowanie komputerowe i komunikacja szeregowa...strona 19 Jak dobrać VLT? 15

18 Jak dobrać VLT? Jak dobrać przetwornicę VLT? Przetwornica częstotliwości musi być dobrana na podstawie prądu silnika przy maksymalnym obciążeniu urządzenia. Znamionowy prąd wyjściowy I VLT,N musi być równy lub większy od prądu wymaganego przez silnik. Przetwornice VLT Serii 5 są dostępne dla dwóch zakresów napięć zasilających: 2-24 V i 38-5 V. Funkcja normalnego/wysokiego momentu przeciążenia Funkcja ta pozwala przetwornicy częstotliwości VLT uzyskać stały 1% moment, przy użyciu przewymiarowanego silnika. Wybór pomiędzy charakterystyką normalnego i wysokiego momentu przeciążenia dokonywany jest za pomocą parametru 11. Jest to również parametr, którym można określić charakterystyki wysokiego/normalnego stałego momentu (CT) lub wysokiego/normalnego momentu zmiennego w kwadracie prędkości (VT). Jeśli wybrana jest charakterystyka znamionowego momentu, przewymiarowany silnik pozwala na uzyskanie 11% momentu przez 1 min. zarówno przy VT, jak i CT. Funkcja ta jest wykorzystywana najczęściej dla pomp i wentylatorów, ponieważ te zastosowania nie wymagają momentu przeciążenia. Zaletą stosowania normalnej charakterystyki momentu dla przewymiarowanych silników jest to, że przetwornica częstotliwości VLT będzie mogła stale zapewniać 1% moment, bez konieczności obniżania wartości znamionowych silnika. Jeśli wybrana jest charakterystyka wysokiego momentu, dopasowany silnik z przetwornicą VLT uzyskuje do 16% momentu znamionowego przez 1 minutę, zarówno przy VT, jak i CT. Uwaga! Z funkcji tej nie można korzystać w przetwornicach VLT , 38-5 V. Napięcie zasilania 2-24 V Moc silnika Maks. stały prąd wyjściowy Maks. stała moc wyjściowa P VLT,N I VLT,N przy zasilaniu 24 V S VLT,N Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia VLT (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) typ [kw] [kw] [A] [A] [kva] [kva] : nie oferowany 16

19 Napięcie zasilania V Moc silnika Maks. stały prąd wyjściowy Maks. stała moc wyjściowa P VLT,N I VLT,N przy zasilaniu 415 V S VLT,N Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia VLT (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) typ [kw] [kw] [A] [A] [kva] [kva] Jak dobrać VLT? -: nie oferowany Napięcie zasilania 46-5 V Moc silnika Maks. stały prąd wyjściowy Maks. stała moc wyjściowa P VLT,N I VLT,N przy zasilaniu 5 V S VLT,N Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia przeciążenia VLT (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) (16 %) (11 %) typ [kw] [kw] [A] [A] [kva] [kva] : nie oferowany 17

20 Jak dobrać VLT? Dobór modułów i akcesoriów Danfoss oferuje szeroki asortyment modułów i akcesoriów dla przetwornic VLT Serii 5. Uwaga! Dla uzyskania prawidłowej pracy przetwornicy częstotliwości niezwykle ważne jest dobranie niezbędnych modułów i akcesoriów. Bookstyle Kompakt Kompakt Kompakt Moduły i akcesoria VLT 51-56, 2-24 V VLT , 2-24 V VLT , 38-5 V VLT , 38-5 V VLT , 38-5 V Moduł filtra LC Panel sterujący LCP (jako opcja) Zestaw montażowy dla LCP (nie dla IP 54) Pokrywa górna IP 4x 1) + Pokrywa zacisków (tylko dla IP 2) + 1) Tylko poziome powierzchnie odpowiadają wymogom IP 4x Moduł filtra LC Filtr LC zmniejsza czas narastania napięcia (dv/dt) i składową zmienną prądu (DI) zasilania silnika, dzięki czemu prąd i napięcie mają kształt prawie sinusoidalny. Tym samym hałas akustyczny silnika jest zredukowany do minimum. Patrz również instrukcja MI.5.EX.51. Panel sterujący LCP Jest to moduł sterujący zawierający wyświetlacz i klawiaturę służące do programowania przetwornicy częstotliwości VLT. Dostępny jako opcja dla urządzeń z obudowami IP i IP 2. Obudowa: IP 65 Zestaw montażowy dla LCP Zestaw do montażu wynośnego umożliwia umieszczenie wyświetlacza z dala od przetwornicy, np. na płycie czołowej szafy sterowniczej. Nie może być stosowany dla wersji w obudowie IP 54. Pokrywa górna IP 4x Pokrywa górna pozwala na instalację zewnętrzną wersji kompaktowej w obudowie IP 2. Dlatego też pokrywy IP 4x są sprzedawane tylko do urządzeń w wersji IP 2 i tylko dla poziomych powierzchni zgodnych z IP 4x. Pokrywa górna jest dostępna dla następujących wersji: VLT typ 51-56, 2-24 V VLT typ , 38-5 V Pokrywa zacisków Pokrywa zacisków pozwala na instalację zewnętrzną wersji w obudowie IP 2, typ VLT Pokrywa zacisków jest dostępna dla następujących wersji: VLT typ , 2-24 V VLT typ , 38-5 V Styczniki Danfoss produkuje również pełny asortyment styczników. Dane techniczne Obudowa IP 65 przód Max. długość kabla pomiędzy VLT i modułem: 3 m Standard komunikacji: RS 422 Patrz również instrukcja MI.5.CX

21 Oprogramowanie PC i komunikacja szeregowa Danfoss oferuje różne warianty komunikacji szeregowej. Zastosowanie komunikacji szeregowej umożliwia monitorowanie, programowanie i sterowanie jednej lub kilku przetwornic VLT Serii 5 z centralnie umiejscowionego komputera. Na przykład, Danfoss oferuje opcjonalną kartę Profibus. Ponadto VLT Serii 5 posiadają, jako wyposażenie standardowe, port komunikacyjny RS 485, pozwalający na komunikację np. z komputerem PC. Do tego celu służy oprogramowanie o nazwie VLT Software Dialog. VLT Software Dialog dostarczany jest w trzech modułach, i - jako minimum - zawiera programy umieszczone w module podstawowym. (Basic module). Moduł podstawowy (Basic module) obejmuje: Moduł rejestracji (Logging module) obejmuje: LOGGING służy do rejestracji i wyświetlania danych historycznych lub bieżących - graficzna prezentacja wybranych parametrów z kilku przetwornic częstotliwości - zapisywanie rejestrowanych danych w pliku - tworzenia łącza DDE, np. do arkusza kalkulacyjnego MODEM SETUP służy do ustawiania parametrów modemu przetwornicy - ustawia parametry modemu przetwornicy za pomocą portu szeregowego komputera PC Jak dobrać VLT? TEST RUN używany do sterowania i uruchamiania przetwornicy częstotliwości, tj: - ustawiania wartości zadanej - równoczesnego wyświetlania wybranych parametrów w postaci graficznej - tworzenia łącza DDE (dynamiczna wymiana danych), np. do arkusza kalkulacyjnego PARAMETER SETUP używany do ustawiania i przesyłania nastaw, a w tym: - nastaw parametrów przetwornicy częstotliwości - zestawy parametrów mogą być odczytywane lub kopiowane do przetwornicy - dokumentowania/drukowania nastaw, w tym wykresów Moduł wzorców (Template module) obejmuje: TEMPLATE SETUP służy do tworzenia plików zawierających wzorcowe zestawy parametrów: - plik wzorcowy funkcjonuje jako maska ograniczająca ilość dostępnych parametrów podczas tworzenia lub edycji pliku parametrów w module PARAME- TER SETUP - plik wzorcowy może zawierać wartości wstępne (domyślne) dla parametrów przetwornicy Uwaga! Moduły rejestracji i wzorców wymagają wcześniejszego zainstalowania w komputerze modułu podstawowego. Moduł przewodnika (Guided tour) obejmuje: GUIDED TOUR zawiera demonstrację zastosowania programu VLT Software Dialog. 19

22 2

23 Rozdział 5 Typoszereg, wersja bookstyle... strona 22 Numery zamówieniowe, wersja bookstyle IP 2...strona 23 Typoszereg, wersja kompaktowa... strona 24 Typoszereg Numery zamówieniowe, wersja kompaktowa 2-24 V...strona 25 Numery zamówieniowe, wersja kompaktowa 38-5 V...strona 26 Numery zamówieniowe, filtry LC...strona 29 System numeracji zamówieniowej...strona 32 21

24 Typoszereg, wersja bookstyle Typoszereg, wersja bookstyle ST/SB/EB ST/SB/EB LC LCP z modułem bez modułu filtr (IP2) panel sterujący sterującym sterującego Patrz numery zamówieniowe i dane techniczne filtrów LC dla wersji bookstyle na stronie 29. Numery zamówieniowe, różne Typ Opis Nr LCP opcja IP 65 Oddzielny LCP, tylko dlaip 2 175Z41 LCP zestaw montażowy 1 ) Zestaw montażowy dla LCP 175Z85 zaw.3 m kabel Kabel dla LCP Oddzielny kabel 175Z929 3 m kabel VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po duńsku 175Z9 VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po angielsku 175Z93 VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po niemiecku 175Z94 VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po włosku 175Z95 VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po hiszpańsku 175Z96 VLT Software, Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po francusku 175Z97 VLT Software, Dialog Moduł rejestracji 175Z99 VLT Software, Dialog Moduł wzorców 175Z98 VLT Software, Dialog Moduł demonstracyjny 175Z952 Opcja Profibus Zawiera opcję pamięci 175Z44 Opcja LonWorks, Free topology Zawiera opcję pamięci 176F15 Opcja LonWorks, 78 kb/s Zawiera opcję pamięci 176F151 Opcja LonWorks, 1,25 MB/s Zawiera opcję pamięci 176F152 Opcja Device Net Zawiera opcję pamięci 176F158 Synchroniazacja/pozycjonowanie Opcja aplikacji 175Z833 LCP: moduł sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą Dostawa bez LCP. 1) Zestaw do montażu wynośnego tylko dla IP i IP 2 2) Jeśli VLT 5 posiada numer seryjny niższy niż xxxx1gwwy przed instalacją Profibus należy skontaktować się z Danfossem. Przetwornice VLT Serii 5 są dostępne z opcją zintegrowanej magistrali i/lub opcją aplikacji. Numery zamówieniowe dla poszczególnych typów VLT ze zintegrowanymi opcjami można znaleźć w odpowiadających im dokumentacjach i instrukcjach. Ponadto system numerów zamówieniowych może być wykorzystany do zamawiania przetwornic częstotliwości VLT z opcjami. Patrz strona 32. BOOKSTYLE 22

25 Numery zamówieniowe, wersja bookstyle Obudowa IP2 2 / 28 / 22 / 23 / 24 V Numery zam. VLT typ kw Wers. RFI z LCP bez LCP ST 1B 175Z4 175Z SB 1B 175Z5 175Z2 EB 1B 175Z6 175Z3 ST 1B 175Z1 175Z SB 1B 175Z11 175Z8 EB 1B 175Z12 175Z9 ST 1B 175Z16 175Z SB 1B 175Z17 175Z14 EB 1B 175Z18 175Z15 ST 1B 175Z22 175Z SB 1B 175Z23 175Z2 EB 1B 175Z24 175Z21 ST 1B 175Z28 175Z SB 1B 175Z29 175Z26 EB 1B 175Z3 175Z27 ST 1B 175Z Z SB 1B 175Z Z165 EB 1B 175Z Z166 Obudowa IP2 38 / 4 / 415 / 44 / 46 / 5 V Numery zam. VLT type kw Wers. RFI z LCP bez LCP ST 1B 175Z34 175Z SB 1B 175Z35 175Z32 EB 1B 175Z36 175Z33 ST 1B 175Z4 175Z SB 1B 175Z41 175Z38 EB 1B 175Z42 175Z39 ST 1B 175Z46 175Z SB 1B 175Z47 175Z44 EB 1B 175Z48 175Z45 ST 1B 175Z52 175Z SB 1B 175Z53 175Z5 EB 1B 175Z54 175Z51 ST 1B 175Z58 175Z SB 1B 175Z59 175Z56 EB 1B 175Z6 175Z57 ST 1B 175Z64 175Z SB 1B 175Z65 175Z62 EB 1B 175Z66 175Z63 ST 1B 175Z7 175Z SB 1B 175Z71 175Z68 EB 1B 175Z72 175Z69 ST 1B 175Z76 175Z SB 1B 175Z77 175Z74 EB 1B 175Z78 175Z75 Numery zamówieniowe, wersja bookstyle LCP: ST: SB: EB: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą Moduł standardowy z/bez panelu sterującego Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. 1A: Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN A z 15 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika 1B: Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN B z 5 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika i EN A 15 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika BOOKSTYLE 23

26 Typoszereg, wersja kompakt Typoszereg, wersja kompakt Terminal cover IP 2 IP 2 IP 54 z modułem bez modułu z modułem filtr LC Pokrywa IP 4x sterującym sterującego sterującym Patrz numery zamówieniowe i dane techniczne filtrów LC dla wersji bookstyle na stronie 29. Numery zamówieniowe, różne Typ Opis Nr zamówieniowy IP 4x Pokrywa górna 1) Opcja, VLT typ 51-56, 2-24 V 175Z928 IP 4x Pokrywa górna 1) Opcja, VLT typ , 38-5 V 175Z928 IP 2 pokrywa zacisków Opcja, VLT typ , 2-24 V 175Z4622 IP 2 pokrywa zacisków Opcja, VLT typ , 2-24 V 175Z4623 IP 2 pokrywa zacisków Opcja, VLT typ , 38-5 V 175Z4622 IP 2 pokrywa zacisków Opcja, VLT typ , 38-5 V 175Z4623 IP 2 pokrywa dolna Opcja, VLT typ F18 IP 2 pokrywa dolna Opcja, VLT typ F181 Opcja IP 65 LCP Oddzielny LCP, tylko dla IP 2 175Z41 LCP zestaw montażowy 2) Zestaw montażowy dla LCP 175Z85 175Z85 zaw.3 m kabel Kabel dla LCP Oddzielny kabel 175Z929 3 m kabel VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po duńsku 175Z9 VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po angielsku 175Z93 VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po niemiecku 175Z94 VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po włosku 175Z95 VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po hiszpańsku 175Z96 VLT Software Dialog Moduł podstawowy Instrukcja po francusku 175Z97 VLT Software Dialog Moduł rejestracji 175Z99 VLT Software Dialog Moduł wzorców 175Z98 VLT Software Dialog Moduł demonstracyjny 175Z952 Opcja Profibus Zawiera opcję pamięci 175Z44 Opcja LanWorks, Free topology Zawiera opcję pamięci 176F15 Opcja LanWorks, 78 kb/s Zawiera opcję pamięci 176F151 Opcja LanWorks, 1,25 MB/s Zawiera opcję pamięci 176F152 Opcja Device Net Zawiera opcję pamięci 176F158 Synchroniazacja/pozycjonowanie Opcja aplikacji 175Z833 LCP: moduł sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą Przetwornice VLT Serii 5 są dostępne z opcją zintegrowanej Dostawa bez LCP. magistrali i/lub opcją aplikacji. Numery zamówieniowe dla poszczególnych 1) Pokrywa górna IP 4x/NEMA tylko dla urządzeń w obudowie typów VLT ze zintegrowanymi opcjami można znaleźć w IP 2 i tylko COMPACT dla poziomych powierzchni zgodnych z IP 4x. odpowiadających im dokumentacjach i instrukcjach. Ponadto system numerów zamówieniowych może być wykorzystany do zamawiania przetwornic częstotliwości VLT z opcjami. Patrz strona 32. Zestaw zawiera również płytkę połączeniową (UL). 2) Zestaw do montażu zdalnego tylko dla IP i IP 2 Jeśli VLT 5 posiada numer seryjny niższy niż xxxx1gwwy przed instalacją Profibus należy skontaktować się z Danfossem. 24

27 Numery zamówieniowe, wersja kompakt 2 / 28 / 22 / 23 / 24 V Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 1B 175Z83 175Z IP 2 SB 1B 175Z84 175Z81 EB 1B 175Z85 175Z82 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z174 EB 1B 175Z175 ST 1B 175Z89 175Z IP 2 SB 1B 175Z9 175Z87 EB 1B 175Z91 175Z88 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z186 EB 1B 175Z187 ST 1B 175Z95 175Z IP 2 SB 1B 175Z96 175Z93 EB 1B 175Z97 175Z94 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z198 EB 1B 175Z199 ST 1B 175Z17 175Z IP 2 SB 1B 175Z18 175Z15 EB 1B 175Z19 175Z16 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z21 EB 1B 175Z211 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z111 EB 1B 175Z Z112 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z222 EB 1B 175Z223 ST 1A 175Z Z IP 2 SB 1A 175Z Z911 EB 1A 175Z Z912 ST 1A 175Z IP 54 SB 1A 175Z923 EB 1A 175Z924 LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą ST: Moduł standardowy z/bez panelu sterującego SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. 1A: Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN A z 15 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika 1B: Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN B z 5 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika i EN A 15 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 175Z46 175Z4 SB 175Z47 175Z IP 2 EB 175Z48 175Z42 ST 1B 175Z49 175Z43 SB 1B 175Z41 175Z44 EB 1B 175Z Z45 ST 175Z412 SB 175Z IP 54 EB 175Z414 ST 1B 175Z415 SB 1B 175Z416 EB 1B 175Z417 ST 175Z Z418 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z42 ST 1A 175Z Z421 SB 1A 175Z Z422 EB 1A 175Z Z423 ST 175Z43 SB 175Z IP 54 EB 175Z432 ST 1A 175Z433 SB 1A 175Z434 EB 1A 175Z435 ST 175Z Z436 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z438 ST 1B 175Z Z439 SB 1B 175Z Z44 EB 1B 175Z Z441 ST 175Z448 SB 175Z IP 54 EB 175Z45 ST 1A 175Z451 SB 1A 175Z452 EB 1A 175Z453 ST 175Z46 175Z454 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z456 ST 1B 175Z Z457 SB 1B 175Z Z458 EB 1B 175Z Z459 ST 175Z466 SB 175Z IP 54 EB 175Z468 ST 1A 175Z469 SB 1A 175Z47 EB 1A 175Z471 ST 175Z Z472 SB 175Z Z ,5 IP 2 EB 175Z48 175Z474 ST 1B 175Z Z475 SB 1B 175Z Z476 EB 1B 175Z Z477 ST COMPACT ,5 IP Z484 SB 175Z485 EB 175Z486 ST 1A 175Z487 SB 1A 175Z488 EB 1A 175Z489 Numery zamówieniowe, wersja kompakt 25

28 Numery zamówieniowe, wersja kompakt VLT Seria 5 38 / 4 / 415 / 44 / 46 / 5 V Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z12 175Z117 EB 1B 175Z Z118 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z234 EB 1B 175Z235 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z123 EB 1B 175Z Z124 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z246 EB 1B 175Z247 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z129 EB 1B 175Z Z13 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z258 EB 1B 175Z259 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z135 EB 1B 175Z Z136 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z27 EB 1B 175Z271 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z141 EB 1B 175Z Z142 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z282 EB 1B 175Z283 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z15 175Z147 EB 1B 175Z Z148 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z294 EB 1B 175Z295 ST 1B 175Z Z IP 2 SB 1B 175Z Z153 EB 1B 175Z Z154 ST 1B 175Z IP 54 SB 1B 175Z36 EB 1B 175Z37 ST 1A 175Z Z IP 2 SB 1A 175Z Z159 EB 1A 175Z Z16 ST 1A 175Z IP 54 SB 1A 175Z318 EB 1A 175Z / 4 / 415 / 44 / 46 / 5 V Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 175Z Z49 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z492 ST 1B 175Z Z493 SB 1B 175Z41 175Z494 EB 1B 175Z Z495 ST 175Z412 SB 175Z IP 54 EB 175Z414 ST 1A 175Z415 SB 1A 175Z416 EB 1A 175Z417 ST 175Z Z418 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z411 ST 1B 175Z Z4111 SB 1B 175Z Z4112 EB 1B 175Z Z4113 ST 175Z412 SB 175Z IP 54 EB 175Z4122 ST 1A 175Z4123 SB 1A 175Z4124 EB 1A 175Z4125 ST 175Z Z4126 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z4128 ST 1B 175Z Z4129 SB 1B 175Z Z413 EB 1B 175Z Z4131 ST 175Z4138 SB 175Z IP 54 EB 175Z414 ST 1A 175Z4141 SB 1A 175Z4142 EB 1A 175Z4143 LCP: ST: SB: EB: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą Moduł standardowy z/bez panelu sterującego Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. 1A: Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN A z 15 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika 1B: Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN B z 5 m ekranowanym / zbrojonym kablem COMPACT silnika i EN A 15 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika 26

29 38 / 4 / 415 / 44 / 46 / 5 V Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 175Z Z4144 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z4146 ST 1B 175Z Z4147 SB 1B 175Z Z4148 EB 1B 175Z Z4149 ST 175Z4156 SB 175Z IP 54 EB 175Z4158 ST 1A 175Z4159 SB 1A 175Z416 EB 1A 175Z4161 ST 175Z Z4162 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z4164 ST 1B 175Z Z4165 SB 1B 175Z Z4166 EB 1B 175Z Z4167 ST 175Z4174 SB 175Z IP 54 EB 175Z4176 ST 1A 175Z4177 SB 1A 175Z4178 EB 1A 175Z4179 ST 175Z Z418 SB 175Z Z IP 2 EB 175Z Z4182 ST 1B 175Z Z4183 SB 1B 175Z Z4184 EB 1B 175Z Z4185 ST 175Z4192 SB 175Z IP 54 EB 175Z4194 ST 1A 175Z4195 SB 1A 175Z4196 EB 1A 175Z4197 ST 176F7 176F1 SB 176F8 176F IP EB 176F9 176F3 ST 1B 176F1 176F4 SB 1B 176F11 176F5 EB 1B 176F12 176F6 ST 176F19 176F13 SB 176F2 176F IP 2 EB 176F21 176F15 ST 1B 176F22 176F16 SB 1B 176F23 176F17 EB 1B 176F24 176F18 ST 176F25 SB 176F IP 54 EB 176F27 ST 1B 176F28 SB 1B 176F29 EB 1B 176F3 Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 176F37 176F31 SB 176F38 176F IP EB 176F39 176F33 ST 1B 176F4 176F34 SB 1B 176F41 176F35 EB 1B 176F42 176F36 ST 176F49 176F43 SB 176F5 176F IP 2 EB 176F51 176F45 ST 1B 176F52 176F46 SB 1B 176F53 176F47 EB 1B 176F54 176F48 ST 176F55 SB 176F IP 54 EB 176F57 ST 1B 176F58 SB 1B 176F59 EB 1B 176F6 ST 176F67 176F61 SB 176F68 176F IP EB 176F69 176F63 ST 1B 176F7 176F64 SB 1B 176F71 176F65 EB 1B 176F72 176F66 ST 176F79 176F73 SB 176F8 176F IP 2 EB 176F81 176F75 ST 1B 176F82 176F76 SB 1B 176F83 176F77 EB 1B 176F84 176F78 ST 176F85 SB 176F IP 54 EB 176F87 ST 1B 176F88 SB 1B 176F89 EB 1B 176F9 LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą ST: Moduł standardowy z/bez panelu sterującego SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. 1A: Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN A z 15 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika 1B: Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN B z 5 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika i EN A 15 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika COMPACT Numery zamówieniowe, wersja kompakt 27

30 Numery zamówieniowe, wersja kompakt VLT Seria 5 38 / 4 / 415 / 44 / 46 / 5 V Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 176F97 176F91 SB 176F98 176F IP EB 176F99 176F93 ST 1B 176F1 176F94 SB 1B 176F11 176F95 EB 1B 176F12 176F96 ST 176F19 176F13 SB 176F11 176F IP 2 EB 176F F15 ST 1B 176F F16 SB 1B 176F F17 EB 1B 176F F18 ST 176F115 SB 176F IP 54 EB 176F117 ST 1B 176F118 SB 1B 176F119 EB 1B 176F12 ST 176F F121 SB 176F F IP EB 176F F123 ST 1B 176F13 176F124 SB 1B 176F F125 EB 1B 176F F126 ST 176F F133 SB 176F14 176F IP 2 EB 176F F135 ST 1B 176F F136 SB 1B 176F F137 EB 1B 176F F138 ST 176F145 SB 176F IP 54 EB 176F147 ST 1B 176F148 SB 1B 176F149 EB 1B 176F15 ST 176F F151 SB 176F F IP EB 176F F153 ST 1B 176F16 176F154 SB 1B 176F F155 EB 1B 176F F156 ST 176F F163 SB 176F17 176F IP 2 EB 176F F165 ST 1B 176F F166 SB 1B 176F F167 EB 1B 176F F168 ST 176F175 SB 176F IP 54 EB 176F177 ST 1B 176F178 SB 1B 176F179 EB 1B 176F18 Numer zamówieniowy VLT kw Obudowa Wers. RFI z LCP bez LCP ST 176F F181 SB 176F F IP EB 176F F183 ST 1B 176F19 176F184 SB 1B 176F F185 EB 1B 176F F186 ST 176F F193 SB 176F2 176F IP 2 EB 176F21 176F195 ST 1B 176F22 176F196 SB 1B 176F23 176F197 EB 1B 176F24 176F198 ST 176F25 SB 176F IP 54 EB 176F27 ST 1B 176F28 SB 1B 176F29 EB 1B 176F21 LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą ST: Moduł standardowy z/bez panelu sterującego SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. 1A: Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN A z 15 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika 1B: Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN B z 5 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika i EN A 15 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika COMPACT 28

31 Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5 Gdy silnik jest sterowny przez przetwornicę częstotliwości, wytwarza on słyszalny hałas rezonansowy. Hałas ten, będący wynikiem konstrukcji silnika, wzmaga się przy każdorazowej aktywacji przełącznika w inwerterze. Dlatego też częstotliwość hałasu rezonansowego odpowiada częstotliwości przełączania w przetwornicy. Dla VLT Serii 5 Danfoss może dostarczać filtr LC tłumiący hałas akustyczny silnika. Numery zamówieniowe, moduły filtrów LC Napięcie zasilania 3 x 2-24 V Filtr zmniejsza czas narastania napięcia (związany z dv/dt), napięcie szczytowe na obciążeniu U PEAK oraz składową zmienną DI, co oznacza że prąd i napięcie stają się niemal sinusoidalne. Wskutek tego hałas akustyczny silnika zmniejsza się do minimum. Ze względu na istnienie składowej zmiennej w cewkach, będą one również powodowały pewien hałas. Problem ten może być rozwiązany przez instalację filtra w szafie sterowniczej itp. Filtr LC Filtr LC Prąd znamionowy Max. moment dla VLT typu Obudowa przy 2 V przy CT/VT Nr zamówieniowy Bookstyle IP A 16% 175Z Bookstyle IP A 16% 175Z Kompakt IP A 16% 175Z832 Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5 58 Kompakt IP 25 A 16% 175Z46 58 Kompakt IP 32 A 11% 175Z Kompakt IP 32 A 16% 175Z Kompakt IP 46 A 11% 175Z Kompakt IP 46 A 16% 175Z Kompakt IP 61 A 11% 175Z Kompakt IP 61 A 16% 175Z Kompakt IP 73 A 11% 175Z Kompakt IP 73 A 16% 175Z Kompakt IP 88 A 11% 175Z465 Napięcie zasilania 3 x 38-5 V Filtr LC Filtr LC Prąd znamionowy Prąd znamionowy Max. moment dla VLT typu Obudowa przy 4 V przy 5 V przy CT/VT Nr zamówieniowy Bookstyle IP A 6.3 A 16% 175Z Bookstyle IP 2 16 A 14.5 A 16% 175Z Kompakt IP 2 16 A 14.5 A 16% 175Z Kompakt IP 24 A 21.7 A 16% 175Z Kompakt IP 32 A 27.9 A 11% 175Z Kompakt IP 32 A 27.9 A 16% 175Z Kompakt IP 37.5 A 32 A 11% 175Z Kompakt IP 37.5 A 32 A 16% 175Z Kompakt IP 44 A 41.4 A 11% 175Z Kompakt IP 44 A 41.4 A 16% 175Z Kompakt IP 61 A 54 A 11% 175Z Kompakt IP 61 A 54 A 16% 175Z Kompakt IP 73 A 65 A 11% 175Z Kompakt IP 73 A 65 A 16% 175Z Kompakt IP 9 A 78 A 11% 175Z

32 Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5 Wymiary, IP 2 Instalacja filtra LC, obudowa IP 2 bookstyle Rysunek po lewej pokazuje wymiary filtrów LC IP 2 zarówno dla wersji bookstyle, jak i kompakt. Minimalna przestrzeń pod i nad obudową: 1 mm. Filtry LC IP 2 są przystosowane do montażu obok siebie bez żadnych odstępów między obudowami. Max. długość kabla silnika: - 15 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego - 3 m dla kabla nieekranowanego/niezbrojonego Jeśli muszą być zachowane normy EMC: - EN B: max. 5 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego - EN A: max. 15 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego Masa: 175Z kg 175Z kg 175Z kg Instalacja filtra LC, obudowa IP 2 kompakt VLT VLT LC filter LC filter 3

33 Wymiary, IP Tabela i rysunki pokazują wymiary filtrów LC IP dla wersji kompakt. Filtry LC IP muszą być zintegrowane i chronione przed kurzem, wodą i gazami agresywnymi i umieszczone w zwartej obudowie. Filtr LC IP Max. długość kabla silnika: - 15 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego - 3 m dla kabla nieekranowanego/niezbrojonego Jeśli muszą być zachowane normy EMC: - EN B: max. 5 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego Typ LC A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] Masa [kg] 175Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5 A D C G B E F 31

34 Zamawianie VLT Serii 5 System numeracji zamówieniowej Stosując system numeracji zamówieniowej można umieścić w projekcie przetwornicę częstotliwości VLT Serii 5. Przetwornice VLT Serii 5 ze zintegrowanymi opcjami mogą być zamawiane tylko poprzez podanie prawidłowego ciągu numerów zamówieniowych. Dodatkowo system numeracji zamówieniowej może być łatwo stosowany do zamawiania jednostek podstawowych. Ciąg numerów zamówieniowych Na podstawie waszego zamówienia przetwornica częstotliwości VLT otrzymuje numer zamówieniowy, uwidoczniony na tabliczce znamionowej urządzenia. Numer ten może wyglądać w następujący sposób: VLT-58-P-T5-B2-EB-R3-DL-F1-A1 Numer tez oznacza, że zamówiono przetwornicę częstotliwości VLT 58 na trójfazowe napięcie zasilające 38-5V (T5) w obudowie bookstyle IP2 (B2). Dodatkowym wyposażeniem jest hamulec (EB) ze zintegrowanym filtrem RFI, klasy A&B (R3). Przetwornica częstotliwości wykorzystuje moduł sterowania (DL) z kartą magistrali PROFIBUS (F1) oraz kartą synchronizacji i pozycjonowania (A1). Ósmy znak (P) wskazuje obszar aplikacji urządzenia - dla VLT Serii 5 P = proces. Obudowa IP 2 bookstyle przy 16% CT/CV Napięcie zasilania (znamionowe): Moc silnika 24 V 38-5 V.75 kw VLT 51 VLT kw VLT 52 VLT kw VLT 53 VLT kw VLT 54 VLT kw VLT 55 VLT kw VLT kw VLT kw VLT kw VLT 511 Kompakt przy 16% CT/CV Napięcie zasilania (znamionowe): Moc silnika 24 V 38-5 V.75 kw VLT 51 VLT kw VLT 52 VLT kw VLT 53 VLT kw VLT 54 VLT kw VLT 55 VLT kw VLT kw VLT kw VLT 58 VLT kw VLT 511 VLT kw VLT 516 VLT kw VLT 522 VLT kw VLT 527 VLT kw VLT 532 VLT kw VLT 542 VLT kw VLT 552 VLT 552 Wersje kompakt w zakresie,75-37kw dostarczane są w obudowie IP2, IP54 lub NEMA 1 Kompakt przy 16% CT/CV Napięcie zasilania (znamionowe): Moc silnika 4 V 1) 5 V 1) 45 kw VLT kw VLT 575 VLT kw VLT 51 VLT kw VLT 5125 VLT kw VLT 515 VLT kw VLT 52 VLT kw VLT 525 VLT 52 2 kw VLT 53 VLT kw VLT 535 VLT 53 3 kw VLT 54 VLT kw VLT 55 VLT 54 4 kw VLT 55 Wersje kompakt w zakresie 45-4kW dostarczane są w obudowie IP, IP2 lub IP54. 1) Wartość max. zależna od napięcia zasilającego doprowadzonego do urządzenia. Warianty sprzętowe Wszystkie urządzenia są dostępne w następujących wariantach sprzętowych: ST: Moduł standardowy z/bez panelu sterującego SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym hamulcem EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego. Filtr RFI Urządzenia w wersji bookstyle dostarczane są zawsze ze zintegrowanym filtrem RFI, spełniającym wymagania normy EN B z 5-metrowym ekranowanym/zbrojonym kablem silnika oraz normy EN A ze 15-metrowym ekranowanym/zbrojonym kablem silnika. Urządzenia w wersji kompakt dla zasilania 24V i mocy silnika 3,7 kw (VLT 56) oraz dla zasilania 38-5V i mocy silnika 7,5 kw (VLT 511) są zawsze dostarczane ze zintegrowanym filtrem klasy A&B. Urządzenia w wersji kompakt o większych mocach (odpowiednio 3,7 i 7,5 kw) mogą być zamawiane z lub bez filtra RFI. Panel sterujący (klawiatura i wyświetlacz) Wszystkie typy urządzeń, z wyjątkiem wersji IP 54, mogą być zamawiane zarówno z, jak i bez panelu sterującego. Wersja IP 54 jest zawsze dostarczana z panelem sterującym. 32

35 Formularz zamówienia VLT 5 moduł podstawowy Typ VLT (znaki nr 1-7) VLT Wybierz właściwy typ VLT z tabeli na poprzedniej stronie i wypełnij prostokątne pola. Napięcie zasilające (znaki 9-1) (T2) 3-fazowe 2-24 V AC (T5) 3-fazowe 38-5 V AC Zaznacz odpowiednie pole Obudowa (znaki 11-13) (B2) Bookstyle IP 2 (C) Kompakt IP (C2) Kompakt IP 2 (C54) Kompakt IP 54 (NEMA 12) (CN1) Kompakt NEMA 1 Zaznacz odpowiednie pole NEMA 1 nie posiada filtra RFI, ale wykorzystuje zaciski zasilania. Wariant sprzętowy (znaki 14-15) (ST) Moduł standardowy (SB) Moduł standardowy z hamulcem (EB) Moduł rozszerzony z hamulcem Zaznacz odpowiednie pole Filtr RFI (znaki 16-17) (R) Bez filtra RFI (R3) Ze zintegrowanym filtrem, klasy A&B Zaznacz odpowiednie pole Formularz zamówienia Opcja magistrali (znaki 2-22) (F) (F1) (F3) (F6) (F7) VLT 5 moduł podstawowy Bez magistrali Z magistralą PROFIBUS Z DeviceNet Z LonWorks/Free Topology Process Z LonWorks/78 kb/s (F8) Z LonWorks/1,25 MB/s Zaznacz odpowiednie pole Opcja aplikacji (znaki 23-25) (A) Bez opcji aplikacji (A1) Z synchronizacją i pozycjonowaniem Zaznacz odpowiednie pole Jeśli chcesz umieścić na zamówieniu bezpośrednio ciąg numerów zamówieniowych, prosimy wykorzystać oznaczenia w nawiasach umieszczone po lewej stronie w formularzu zamówieniowym. Położenie określonego oznaczenia w ciągu opisane jest w nagłówku każdej sekcji (numer znaku). Formularz zamówieniowy modułu podstawowego musi być zawsze całkowicie wypełniony. Przy określaniu ciągu należy zawsze określić ciąg podstawowy (1-19), zawierający znak Nr 8: P. Zamawianie VLT Serii 5 Panel sterujący (znaki 18-19) (D) Bez panela sterującego (DL) Z panelem sterującym Zaznacz odpowiednie pole Numer Zrób kopię formularza zamówieniowego. Wypełnij i wyślij pocztą lub faksem do najbliższego biura Danfossa. Zamówione przez: Data: 33