During the session the students had to present their amendments and discuss their position on others, before voting on the final text.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "During the session the students had to present their amendments and discuss their position on others, before voting on the final text."

Transkrypt

1 YOUR EUROPE YOUR SAY! 5-7th MAY 2011 UN UNFORGETTABLE STAY IN BRUSSELS THE EXPERIENCE OF A LIFETIME Europe s future was in our hands. We talked about our ideas, inspirations and dreams. At the heart of Europe we experienced life from the point of view of a member of the EESC getting together with our counterparts from the 26 other countries of the EU to share experiences, exchange opinions and hammer out proposals and decisions. On the 5-7 th May 2011, together with over 150 other students from schools across the EU, our students took part in drafting an opinion on Youth on the Move, a new European Initiative designed to help young people gain essential knowledge and skills needed to get a job. Our school and the 26 other lucky ones represented there in Brussels were selected out of the total 960 applications to take part in a model plenary session, at which the Committee s opinions were debated and adopted. To prepare for that we had examined elements of EU Policy towards young people, and formulated our views and amendments which help to guide the debate at European Union level in the following month. During the session the students had to present their amendments and discuss their position on others, before voting on the final text. Out of 80 amendments presented by students from all Member States, only 10 passed into the final document in their original version, and one of our amendments is in the group of this 10 successful ones. The opinion on the Youth on the Move, which the EESC is currently working on will reflect our views. Our participation will be crucial in the coming years to building a peaceful and prosperous future for Europe. We had never imagined we d be involved in something like this! It was a great experience and an honour to be there and have the opportunity to participate in this multicultural celebration, where our voice was heard in the decision making process (debating, negotiating and consensus seeking). The experience also showed the students that the EU is not easy. Bringing together people with widely different experiences, interests and opinions, to reach a consensus, requires hard work, skill and determination. But together, people can work more effectively to achieve progress. It s our role, the teachers, to encourage young people to get involved in democratic life, both in the EU and in other regions of the world.

2 The EU actually takes steps to listen to the voices of ordinary people, whatever their ages. Your Europe, Your Say! initiative illustrates the best how important young people are to the future of the world. Teachers also had a vital role to play, carrying out liaison between the Committee and students, passing on information, monitoring preparations and generally taking care of the interests of the group. Now we are waiting for participation certificates. All the participants had the opportunity to take part in numerous fun activities, games and quizzes as well as in the Open Doors Day of all European Institutions in Brussels. We also visited the European Parliament to join a short presentation followed by a debate with members of the EP. Another great attraction was a free guided tour of Brussels by bus which was a very nice welcoming event on the 5 th May. A very nice part of our stay was the dinner and dancing evening with the members of EESC and other EU Institutions and civil society organisations representatives (Halles des Tanneurs). In Brussels we met and made friends with the people from all over the EU. It was a unique opportunity to expend our horizons and develop contacts that could last a lifetime.

3 Twoja Europa, Twoje Zdanie! 5-7 maja 2011 NIEZAPOMNIANY POBYT W BRUKSELI - NIEPOWTARZALNE DOŚWIADCZENIE Przyszłość Europy była w naszych rękach. Rozmawialiśmy o naszych pomysłach, aspiracjach i marzeniach. W samym sercu Europy wcielając się w role członków EKES i biorąc udział w obradach zdobyliśmy nowe doświadczenia i wspólnie z reprezentantami innych europejskich szkół doszliśmy do porozumienia w sprawie proponowanych zmian i nowych rozwiązań. W czasie obrad uczniowie musieli przedstawić swoje poprawki do dokumentu zawierającego proponowaną opinię EKES na temat programu Młodzież w działaniu, umieć udowodnić ich słuszność i odeprzeć ewentualne sprzeciwy, jak również wyrazić własną opinię na temat innych propozycji. W końcowym głosowaniu decydującym o ostatecznym kształcie tekstu opinii, spośród 80 poprawek zgłoszonych przez grupy ze wszystkich państw członkowskich, tylko 10 przeszło do końcowego dokumentu w wersji niezmienionej (pierwotnej - zaproponowanej przez grupę z danego kraju). 4 zostały poddane kompromisowi, natomiast reszta została odrzucona. Jedna z naszych polskich poprawek znalazła się w tej szczęśliwej dziesiątce! Od 5-7 maja 2011, razem ze 150 innymi uczniami ze szkół z całej UE, nasi uczniowie wzięli udział w procesie tworzenia opinii na temat programu Młodzież w działaniu, nowej europejskiej inicjatywy, która ma za zadanie pomóc młodym ludziom nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne w zdobyciu pracy. Nasza szkoła i 26 innych reprezentowanych w Brukseli, zostały wybrane spośród 960 zgłoszonych wniosków, aby wziąć udział w sesji plenarnej na temat proponowanej opinii Komitetu. Aby przygotować się do debaty, wnikliwie przyglądaliśmy się polityce UE w zakresie programów na rzecz młodzieży, wykonywaliśmy systematycznie zadania przydzielane przez organizatora wydarzenia, a przede wszystkim wypracowaliśmy własny pogląd i poprawki do dokumentu zawierającego opinię EKES na temat programu Młodzież w działaniu, aby później wykorzystać je w debacie na szczeblu europejskim. Opinia do programu Młodzież w działaniu, nad którą obecnie pracuje EKES, będzie odzwierciedlała nasze poglądy i zdanie w tej kwestii. Będziemy mieć istotny udział w tworzeniu pokojowej i prosperującej przyszłości Europy. Nie marzyliśmy nawet o tym, że będziemy mieć swój udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu i z tak dużym rezultatem. To wspaniałe doświadczenie i wielki zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w międzynarodowym wydarzeniu, gdzie nasz głos liczył się w podejmowaniu ważnych decyzji drogą debaty, negocjacji i poszukiwania wspólnych rozwiązań. Doświadczenie to również uświadomiło uczniom, że UE nie jest łatwa. Osiągnięcie konsensusu w grupie ludzi o bardzo różniących się poglądach, doświadczeniach i interesach wymaga ciężkiej pracy,

4 umiejętności i determinacji. Jednocześnie zobaczyli, że wspólnie ludzie mogą efektywniej osiągać postęp. Do nas dorosłych, nauczycieli i nie tylko, należy zachęcanie młodych ludzi do włączania się w życie demokratyczne zarówno w UE jak i w innych regionach świata. UE gotowa jest wysłuchać głosów wszystkich ludzi bez względu na ich wiek, a inicjatywa Twoja Europa, woje Zdanie! najlepiej ilustruje jak młodzi ludzie są ważni dla teraźniejszości i przyszłości całego świata. Podczas pobytu w Brukseli władze europejskie bardzo często podkreślały ten fakt, budując w ten sposób ogromne poczucie wartości, ważności, a zarazem odpowiedzialności tych młodych ludzi. Nauczyciele również mieli istotną rolę w tym wydarzeniu pełniąc funkcję łącznika pomiędzy Komitetem a uczniami, przekazując informacje, monitorując przygotowania i przyjmując odpowiedzialność za interesy swojej grupy. Teraz już tylko czekamy na certyfikaty uczestnictwa, a projekt decyzji w sprawie nowego programu dla młodzieży Komisja Europejska ogłosi na początku polskiej prezydencji. Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w licznych dodatkowych rozrywkowych zajęciach, grach quizach, jak również w Dniu Otwartym wszystkich Europejskich Instytucji w Brukseli. Odwiedziliśmy także Parlament Europejski, gdzie po krótkiej prezentacji wzięliśmy udział w dyskusji z posłami do parlamentu. Innym wspaniały wydarzeniem była 3-godzinna powitalna wycieczka autokarowa z przewodnikiem po Brukseli, dzięki której poznaliśmy historię najważniejszych i najpopularniejszych miejsc. Bardzo miłą atrakcją naszego pobytu był obiad i wieczór taneczny z udziałem członków EKES i reprezentantów innych Instytucji Europejskich oraz organizacji społecznych, w Halles des Tanneurs. W Belgii poznaliśmy ludzi z całej Unii Europejskiej. To była niepowtarzalna okazja do poszerzenia naszych horyzontów myślowych i nawiązania kontaktów, które być może przetrwają wiele lat.

5

6 Lucyna Wawro-Jastrzębska nauczyciel języka angielskiego