Zbiorniki magazynowe. o pojemności m 3 w Bazie Surowcowej St-1 w Adamowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiorniki magazynowe. o pojemności 100 000 m 3 w Bazie Surowcowej St-1 w Adamowie"

Transkrypt

1 Zbiorniki magazynowe o pojemności m 3 w Bazie Surowcowej St-1 w Adamowie Generalny Wykonawca: Inwestor:

2 Mostostal Płock jest wykonawcą dwóch zbiorników stalowych na ropę naftową o pojemności nominalnej m 3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci orurowania zewnętrznego, kanałów i zbiorników odwadniających, dróg i placów manewrowych oraz nowoczesnej strażnicy dla służb pożarniczych. Inwestorem tego zadania jest PERN Przyjaźń S.A., dla którego Mostostal Płock, jako Generalny Wykonawca realizował to zadanie w okresie od do w cyklu dwudziestu dwóch miesięcy. Obiekty te zostały wybudowane na terenie bazy surowcowej w Adamowie i włączone do jej infrastruktury technicznej powiększając zdolności magazynowe do m 3, nie powodując przy tym zatrzymania bieżącej eksploatacji.

3 Konstrukcja zbiorników nie odbiega znacząco od tego typu obiektów, lecz na uwagę zasługuje skala, zakres oraz krótki cykl realizacyjny ich wykonania. Należy tu zaznaczyć, że na okres realizacji przypadały dwa cykle zimowe o łącznej długości około siedemdziesięciu dni wyłączonych z prac ze względu na zbyt niskie temperatury. We wszystkich branżach budowa pochłonęła około roboczogodzin, co skutkowało zatrudnieniem w szczycie około 250 osób przy średnim zatrudnieniu 120 osób. Prezentowane zbiorniki są największymi tego typu obiektami w kraju i stanowią własność PERN Przyjaźń. Zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wprowadzone w 2005 roku dyrektywy unijne i związane z nimi zaktualizowane normy i przepisy krajowe.

4 Budowle te są konstrukcją zbiorników cylindrycznych o osi pionowej, dwupłaszczowych z podwójnym dnem i dachem pływającym, posadowione na żelbetowych fundamentach pierścieniowych, na które wraz z kanałami odwadniającymi, zbiornikami retencyjnymi, drogami komunikacji wewnętrznej zużyto m 3 betonu. Mają one konstrukcję składającą się z elementów o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Dno składa się z dwóch części, dolnej i górnej, stanowiących element przestrzenny podzielony na 8 promienistych sekcji. Dno dolne (zewnętrzne) zbudowane jest z grubszej części zewnętrznej, opartej bezpośrednio o fundament pierścieniowy i części wewnętrznej (środkowej) ułożonej na fundamencie piaskowym stanowiącym wypełnienie opaski żelbetowej. Na części zewnętrznej wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzymałości oparte są obie pobocznice zbiornika trwale z nią połączone spoinami doczołowymi o pełnym przetopie.

5 Dno górne mocowane jest do płaszcza zasadniczego, wzmocnionego kątownikiem podporowym. Szczelne wykonanie wszystkich połączeń obu den gwarantuje zabezpieczenie zbiornika od przecieków oraz możliwość monitorowania powstałej w ten sposób przestrzeni. Taki monitoring jest wymogiem, jaki muszą spełniać tego typu obiekty. Proces ten jest w pełni zintegrowany z systemem zarządzania ich infrastrukturą i pozwala na wykrycie ewentualnych przecieków, jakie mogą się pojawić w okresie wieloletniej eksploatacji. Zbiornik zabezpieczony jest także przed awarią pobocznicy płaszcza zasadniczego o średnicy 85,7m oraz wysokości 19,95 m. Stanowi je drugi płaszcz zabezpieczający o średnicy 91 m i wysokości 16,81m, pozwalający zgromadzić całą ilość magazynowanego produktu w momencie, kiedy konstrukcja główna przestanie spełniać swoje zadanie (rozszczelni się). Blachy dolnych carg obu płaszczy, w których umiejscowione są króćce technologiczne i rewizyjne ze względu na swoje grubości i tak odpowiednio 34 mm i 31 mm, poddane zostały obróbce termicznej i w takim stanie wbudowane w konstrukcję zbiornika. Pobocznice montowano metodą arkuszową z zastosowaniem wózków samojezdnych umocowanych do uprzednio wbudowanej cargi płaszcza. Metoda ta eliminuje z użycia kosztowne konstrukcje rusztowań i znacznie skraca czas montażu. Spoiny wykonywano metodami auto i półautomatycznymi w cyklu dwudziestoczterogodzinnym.

6 Poszczególne cargi składają się z blach o długościach 7,5m i 8m wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i udarności. Proces formatowania, walcowania, frezowania i zabezpieczenia antykorozyjnego, warsztatowego (warstwa podkładowa) wykonywane były w Zakładzie Produkcji Konstrukcji Mostostalu Płock w całości z zastosowaniem procesów wyłącznie automatycznych i półautomatycznych. Warto zwrócić uwagę na precyzję wykonania zbiornika: odchyłki wymiarowe na średnicy płaszcza wynoszącej 85,7 m nie przekroczyły 30mm.

7 Ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest dach zbiornika, będącą luźno umocowaną w wewnętrznym (zasadniczym) płaszczu membraną unoszącą się w fazie eksploatacji na powierzchni magazynowanej cieczy lub stojącą na 342 podpierakach w momencie, kiedy zbiornik jest opróżniony. Konstrukcja dachu składa się z dwóch pontonów, membrany wypełniającej, podpieraków, systemu odwodnienia oraz uszczelnienia elastycznego. Pontony zapewniają odpowiednią wyporność uniemożliwiającą zatopienie tej konstrukcji o całkowitej wadze przekraczającej 436 ton. Ponton zewnętrzny o szerokości około 4,5m podzielony został na 66 równoramiennych, niezależnych komór. Ponton środkowy ma średnicę 18m i 24 szczelne sekcje. Pomiędzy pontonami znajduje się membrana wypełniająca o wadze 209 ton. Cały dach oparto na podpierakach o regulowanej wysokości, umożliwiających postawienie dachu na dnie przy minimalnym napełnieniu zbiornika produktem oraz w fazie remontowej (większy prześwit umożliwia wykonywanie czynności rewizyjnych i naprawczych).

8 Dach wyposażono w system odwodnieniowy, pozwalający usuwać wody opadowe na zewnątrz zbiornika do kanału obwodowego i zbiornika odstojnikowego. Sekcje pontonów wykonywane były w wytwórni w Płocku, każda z nich brała udział w próbnym montażu z sekcją sąsiadującą. Sekcje montowane były dźwigami hydraulicznymi z zewnątrz zbiornika i spawane już po wykonaniu prób szczelności wszystkich sekcji dna, które na ten etap zostało odpowiednio zabezpieczone. Po zmontowaniu i wyspawaniu membrany i wszystkich podpieraków oraz zamontowaniu systemu odwodnienia zamontowano ostatni element dachu, jakim jest uszczelnienie elastyczne pomiędzy pontonem zewnętrznym a płaszczem zasadniczym zbiornika. Uniemożliwia ono wydostawaniu się oparów magazynowanej cieczy oraz umożliwia swobodne przemieszczanie się dachu wraz ze zmianą jej poziomu napełnienia.

9 W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej każdy zbiornik wyposażony został w instalację zraszaczową i pianową, przy użyciu których możliwe jest szybkie i skuteczne zagaszenie pożaru w zbiorniku. Oba te systemy ważą około 40 ton i mają długość 3000 m. Zmontowane zostały po wykonaniu próby hydrostatycznej zbiornika, która stanowi odrębne zagadnienie techniczne. Ze względu na ciężar ogólny, tj. około 3250 ton dla każdego zbiornika bez fundamentu oraz jego rozmiary czynności związane z próbą wodną trwały 40 dni, w czasie których wykonano niezbędne pomiary metrologiczne oraz wykonywano niezbędne pomiary osiadań fundamentu. Wyniki nie przekroczyły wartości dopuszczalnych (zbiorniki osiadły średnio o 15 mm), dlatego po wykonaniu próby bezzwłocznie rozpoczęto wykonywanie na nim zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie wewnętrzne dna oraz dachu i komór pontonów zostały zabezpieczone systemem antystatycznym firmy Oliva. W przypadku pozostałych zabezpieczanych powierzchni zewnętrznych użyto systemów firmy Sigma Coatings.

10 Ostatecznie zbiorniki włączone zostały w system logistyczny bazy paliw poprzez podziemną instalację rurociągową, która została wpięta w rurociągi magistralne Przyjaźń a tym samym w międzynarodowy system sieci przesyłowych zarządzanym na terytorium RP przez PERN Przyjaźń S.A.

11 Dziękujemy za uwagę Liczymy na pozytywną ocenę i oddanie głosu na naszą realizację Członków PIKS prosimy o wysłanie swojego głosu na adres