PORÓWNANIE TURBIN WIATROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE TURBIN WIATROWYCH"

Transkrypt

1 Zeszyty Probleowe Mszyny Eletryczne Nr 74/6 47 Artur Pol, Mrcin Brńsi BOBRME Koel, Ktowice PORÓWNANIE TURBIN WIATROWYCH WIND TURBINES COMPARISON Abstrct: This rticle describes tyes of wind turbines, their constructions, dvntges nd disdvntges. It resents silify lgorith of wind ills clcultions nd corison: ycht turbine JSW 8 BOBRME Koel s roduction nd VAWT constructions rototyes. The lbortory tests were erfored of both tye turbines (3 sets). Figure 6 resents results of tests of ower density vs. wind seed of described turbines. The er describes ossibilities of wind ill exloittions.. Wstę Pozysiwnie energii z witru to n dzień dzisiejszy jedn z njbrdziej efetywnych i ołclnych etod, bzujących n rozwiąznich nieonwencjonlnych. Może być on wyorzystywn zrówno n otrzeby systeów energetycznych, ji i n otrzeby odbiorców indywidulnych. To w ty rozwiązniu rzewiduje się rzyszłość. Świdczy o ty stle rozwijjąc się ozycj energetyi witrowej n świecie. Zsoby witru, tóre ndją się n wytworzenie energii eletrycznej dją cztery rzy więsze ilości energii niż wynosi jej globlne zużycie w ciągu rou. Obecnie w Euroie rowdzonych jest szereg rogrów jących n celu roownie tego sosobu ozysiwni eletryczności orz oszuiwnie brdziej efetywnych rozwiązń onstrucyjnych sych turbin witrowych.. Podził turbin witrowych Turbin obo genertor jest njwżniejszy eleente eletrowni witrowej. Z jej ośrednictwe ozysiwn jest energi echniczn ze strugi owietrz. Jej retry onstrucyjne decydują o włściwościch cłej siłowni, ją osid on oc i rędość obrotową. Od onstrucji oł witrowego zleżą gbryty urządzeni. W orciu o rozwiąznie tego robleu dobierne są olejne eleenty cłego urządzeni, j n. genertor, rzełdni lub jej br orz wysoość sztu lub onstrucji nośnej. Silnii witrowe ożey odzielić n: ozioej osi obrotu HAWT (Horizontl Axis Wind Turbine) jednołtowe dwułtowe z trze łoti silnii wielołtowe

2 48 Zeszyty Probleowe Mszyny Eletryczne Nr 74/6 wyosżone w dyfuzor wyorzystujące efet Mgnus ionowej osi obrotu VAWT (Verticl Axis Wind Turbine) Svonius Turbin Drrieus H-Rotor Turbin świderow 3. Algoryt obliczeniowy turbin witrowych W tej części rcy rzedstwiono lgoryt ozwljący oreślić w rzybliżony sosób otylne retry i wytyczne onstrucyjne dl turbin o osi obrotu ozioej j i ionowej. złdn jest rędość witru, teertur t, ciśnienie owietrz gęstość owietrz t ρ ρ ( t + t) t - teertur dl znnej gęstości owietrz - ciśnienie owietrz dl znnej gęstości owietrz ρ - znn gęstość owietrz rędość witru z turbiną 3 rędość w turbinie ciężr włściwy γ ρ g wysoość turbiny h liczb łot l średnic turbiny D w średnic wewnętrzn turbiny d owierzchni A - turbiny HAWT - Svonius A π A D D w 4 W s owietrz rzeływjącego rzez oło witrowe w ciągu seundy ρ A objętość owietrz w turbinie g V γ teoretyczny wsółczynni wyorzystni witru ξ t h + wsółczynni szybobieżności Z

3 Zeszyty Probleowe Mszyny Eletryczne Nr 74/6 49 i - liczb eleentów, n tóre odzielon jest łot turbiny HAWT długość wycin łoty Dw d l i roień łoty - łotę odzielon jest n i włów i obliczeni rowdzone są dl tej liczby eleentów łoty, -ty eleent łoty - HAWT d r + l - Svonius D r w rędość obrotow ońcówi łoty 3 Z n π r rędość obwodow r n u π 3 rędość względn strugi owietrz w ole witrowy w v + u szeroość łoti 4π r v s l w u C [ ( v v )] ( + v C ) sił nośn w Fy C y ρ s sił ooru w Fx C x ρ s C x, C y wsółczynnii siły ooru orz siły nośnej zleżne od rzyjętego rofilu łoty y x sił wywierjąc ncis osiowy u v Fos Fy + Fx w w sił hując Fh sił nędzjąc Fn u w v w Fx Fy sił owodując obrót turbiny Fobw Fn Fh srwność erodyniczn η srwność echniczn η oc turbiny witrowej - HAWT N η η l i Fobw u - Svonius z dwie łoti N η η l Fobw u - Svonius z cztere łoti l N η η Fobw u oent obrotowy turbiny witrowej - HAWT M η η l i Fobw - Svonius z dwie łoti M η η l Fobw r - Svonius z cztere łoti l M η η Fobw r 4. HAWT vs VAWT Poniżej rzedstwiono orównnie turbiny jchtowej JSW 8 z dwo rototyi turbiny o ionowej osi obrotu, nd tóryi rowdzone są bdni w lbortoriu BOBRME Koel. r Rys.. Siły odziływujące n łotę sił erodyniczn F Fy + Fx Rys.. JSW 8

4 5 Zeszyty Probleowe Mszyny Eletryczne Nr 74/6 Rys.3. JSW 8 bdni Rys.4. Svonius z dwie łoti bdni Rys.5. Svonius z cztere łoti bdni Dl rzedstwionych onstrucji wyonno szereg testów jących n celu orównnie turbin HAWT orz rostych onstrucji VAWT. Ze względu n różnice gbrytowe urządzeń rzedstwione oniżej chrterystyi zostły rzeliczone n owierzchni oł witrowego dl wszystich bdnych rozwiązń. Moc P [W] 3 Rodzje turbin Svonius z cztere loti Svonius z dwie loti Eletrowni jchtow rzy cie zlinowni st Predosc witru v [/s] Rys.6. Chrterysty P f(v) dl owierzchni oł witrowego 5. Zlety orz wdy silniów witrowych onstrucje o ozioej osi obrotu o zlety: osidją wyższą srwność od turbin o ionowej osi obrotu, osidją estetyczny i hronijny wygląd. o wdy: ze względu n wysoą rędość obrotową wygją echnizu, tóry rzy brdzo silny wietrze ogrnicz obroty turbiny, wygją echnizu nrowdzni n witr, w rzydu uieszczeni genertor w gondoli wygją zstosowni ołączeń ślizgowych onstrucje o ionowej osi obrotu o zlety: jednow rc niezleżn od ierunu witru - nie wygją echnizu ustwini n witr, więc uroszczon onstrucj echniczn orz sterownie, ożliwość łtwego ontżu n obietch - nie jest onieczne budownie wysoich sztów, ożliwość ontżu n dchch budynów, słuch, istniejących onstrucjch sztów, it, cich rc - nwet rzy sylnej rędości obrotowej. odorność n silny witr - nie wyg ztrzyni nwet rzy wietrze o rędości 4 /s - sztłt wirni zewni erodyniczne ogrniczenie rędości obrotowej, odorność w wrunch ziowych n orycie szdzią, szrone czy lei śniegie - dzięi niewieliej średnicy i nisiej rędości obrotowej, niewywg wirni z tego owodu nie owoduje dużych niebeziecznych drgń, bezobsługow rc zesołu rądotwórczego br ołączeń ślizgowych ożliw jest onstrucj rzenośn dzięi łtweu ontżowi i deontżowi,

5 Zeszyty Probleowe Mszyny Eletryczne Nr 74/6 5 stosunowo nisi oszt w orównniu z lsyczny witrie o ozioej osi obrotu, estetyczny wygląd - odczs rcy wrżenie cylicznej ziny sztłtu, dje nowe ożliwości uieszczeni rel czy też wyorzystni jo eleent scenogrfii rjobrzu, o wdy: nis srwność, by wytworzyć tą są ilość energii, co trdycyjne turbiny wygją zncznie więszych gbrytów, ze względu n niewielą rędość obrotową otrzebny jest genertor wolnobieżny lub rzełdni, tórej zstosownie zniejsz dodtowo srwność urządzeni i rzyczyni się do zwięszeni eisji hłsu. 6. Możliwości wyorzystni roducj energii eletrycznej n slę lolną bądź rjową, odświetlnie tblic inforcyjnych i relowych nocą onstrucje VAWT nie wygją wysoich sztów, iejsc, gdzie wieją estrelnie silne witry: górsie chty, ndorsie ensjonty orze i góry to iejsc gdzie witr oże osiągć ogrone rędości. Turbiny o ionowej osi obrotu dosonle srwdzją się w tich wrunch i dzięi ni osiągją o wiele lesze retry niż to iejsce w wrunch norlnych, dchy budynów, wieżowców syulcje outerowe ozują o. 3% zwięszenie rędości witru il etrów nd dche w orównniu do rzeływu bez obecności budynu. Dje to ond dwu-rotny wzrost ocy uzysnej dzięi usdowieniu turbiny w ti iejscu, blony i trsy, doy jednorodzinne, ogrody, ltni orsie zni nwigcyjne, rolnictwo - zsilnie eletryczne szyn i urządzeń gosodrczych, zsilnie o eliorcyjnych, hodowl ryb, zsilnie urządzeń do nowietrzni i reultywcji zbiorniów wodnych, odgrzewnie wody ogrzewnie eletryczne w roducji szlrniowej. 7. Podsuownie W rtyule rzedstwiono il rozwiązń onstrucyjnych łych siłowni witrowych. Porównniu oddno dw tyy turbin, będących rerezenttywnyi dl swojej gruy: turbinę z ozioą osią obrotu (trój-łtową) o średnicy oł witrowego 8, turbinę z ionową osią obrotu (Svonius), Oisno ożliwości wyorzystni tych urządzeń, tże sosób rojetowni turbiny witrowej. Porównno urządzeni o ozioej i ionowej osi obrotu. Trdycyjnie sotyne turbiny z trze łoti dosonle wyorzystują strugę wiejącego witru i są rzez to brdzo efetywne, lecz ją il wd, tóre ogrniczją ich zstosownie. Turbiny VAWT ją nisą srwność orz duże gbryty, lecz odznczją się ilo zleti, tóre w ewnych wrunch srwiją, że stją się one trcyjną lterntywą. Litertur []. W. Jgodzińsi Silnii witrowe ; PWT. Wrszw 959 []. W. Now, A. Stechel Ocen ożliwości wyorzystni energii witru w Polsce n tle rjów euroy i świt ;FRPZ. Szczecin 4 [3]. R.Konieczny Silni witrowy Svonius - rtyuł: Czyst Energi 3/5 [4]. M.Hclen Electricity fro the wind - Bcwoods Hoe Mgzine: 3/4 [5]. P. Cooer, O. Kennedy Develoent nd nlysis of novel verticl xis wind turbine ; Austli 998 [6]. S. Krohn Guided tour on wind energy; [7]. T.Burton, D.Shre, N.Jenins, E.Bosnyi Wind energy hndboo ; [8]. G.L.Johnson Wind energy systes ; [9]. H.Dobesch, G.Kury Bsic Meteorologicl concets nd recoendtions for the exloittion of wind energy in the tosheric boundry lyer; Austri. Autorzy dr inż. Artur Pol BOBRME Koel, 4-9 Sosnowiec, ul. Moniuszi 9; tel. (3) wew.; e-il: gr inż. Mrcin Brńsi BOBRME Koel, 4-9 Sosnowiec, ul. Moniuszi 9; tel. (3) wew.; e-il:

Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas

Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 7 / 24 Lidi Dudek, Młgorzt Kowlsk-Włodrczyk Instytut Nfty i Gzu Pństwowy Instytut Bdwczy Prgtyczne odejście do dsorcji w skłch łukowych złóż tyu shle gs W ublikcji rzedstwiono wyniki

Bardziej szczegółowo

RUCH DRGAJĄCY. Ruch harmoniczny. dt A zatem równanie różniczkowe ruchu oscylatora ma postać:

RUCH DRGAJĄCY. Ruch harmoniczny. dt A zatem równanie różniczkowe ruchu oscylatora ma postać: RUCH DRGAJĄCY Ruch haroniczny Ruch, tóry owtarza się w regularnych odstęach czasu, nazyway ruche oresowy (eriodyczny). Szczególny rzyadie ruchu oresowego jest ruch haroniczny: zależność rzeieszczenia od

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego - projektownie Ćwiczenie 3 Dobór ikrosilnik prądu stłego do ukłdu pozycjonującego Instrukcj Człowiek - njlepsz inwestycj Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rch Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 Michał Maowsi 1, Andrzej Reńsi 2, Janusz Poorsi 3 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STEROWANYCH AMORTYZATORÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ELEKTROWNI WIATROWYCH

ANALIZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ELEKTROWNI WIATROWYCH KONFERENCJA OTWIERAJĄCA: Diagnoza stanu - Dyskusja Problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OŹE w województwie kujawsko-pomorskim Izabela PIASECKA 1 ANALIZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ELEKTROWNI WIATROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku energii wiatrowej Directions of development of wind energy sector

Kierunki rozwoju rynku energii wiatrowej Directions of development of wind energy sector Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Monika Niedziółka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor:

Bardziej szczegółowo

PRZYZAGRODOWA ELEKTROWNIA WIATROWA ŹRÓDŁEM TANIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZYZAGRODOWA ELEKTROWNIA WIATROWA ŹRÓDŁEM TANIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 PRZYZAGRODOWA ELEKTROWNIA WIATROWA ŹRÓDŁEM TANIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Stanisław Turowski, Rafał Nowowiejski Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

Sposób na własny prąd

Sposób na własny prąd NA BUDOWIE instalacje Sposób na własny prąd Jeśli zdarzają ci się częste przerwy w dostawie prądu, lub twój dom jest daleko od sieci energetycznej, pomyśl o własnej elektrowni na wiatr. w TEKST DR INŻ.

Bardziej szczegółowo

2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114

2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114 Scientific Jurnls Mritime University f Szczecin Zeszyty Nuwe Ademi Mrs w Szczecinie 8, 13(85) pp. 19 114 8, 13(85) s. 19 114 Autmtyzcj nwigcji rdrwej Autmtin f rdr nvigtin Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE A. Gładki, D. Wójcik-Grzybek, K. Frydman INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 1 Wydanie ublikacji dofinansowane rzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

Planowanie inicjatywy lokalnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec.

Planowanie inicjatywy lokalnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Plnownie inicjtywy lolnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projet jest przedsięwzięciem, tóre m począte i oniec. Jest to proces zplnowny i ontrolowny, m doprowdzić do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTI SPLIT

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTI SPLIT 15 Katalog Split i Multi Split Uwagi do danych technicznych J.wew.= J.zew.= Qu=Cicha praca Ponieważ producent stale udoskonala swoje wyroby, dla sprawdzenia podanych danych skontaktuj się z dealere. chłodzenia

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo