ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, 45, Leszek Korzewa *, Ewa Misiołek, Adrianna Skarbowska akademia wychowania fizycznego we wrocławiu według opinii uczestników biegów masowych Abstract Running tourism in Poland in the opinion of participants in the mass runs Background. Running tourism began to develop along with a growing popularity of running as a form of recreation. The aim of this study was to define the concept of running tourism and to find out the Polish runners motives for participation in this form of tourism. Material and methods. The research tool was a questionnaire developed by the authors. It was possible to fill it in during the Cracovia Marathon ( ) or online; 186 runners answered 20 questions in the detailed part of questionnaire. Results and conclusions. The runners chose the competition venue taking into account the length of the run and the distance from the place of residence. Other important factors were also: attractiveness of the competition, atmosphere and a desire to visit interesting places after participating in the competition. Awareness of running tourism among the runners in Poland is low. The majority of res pondents (74%) stated they knew this term, but only 47% of respondents clearly admits participating in it. In Poland the form of running tourism a guided running tour does not exist, but it is a niche sector of travel services that has not been developed yet. Key words: long distance running, running tourism, Guided Running Tour, lifestyle, motivation Słowa kluczowe: biegi długodystansowe, turystyka biegowa, Guided Running Tour, styl życia, motywacje WPROWADZENIE * Autor korespondencyjny Ludzie, rozumiejąc znaczenie profilaktyki zdrowotnej oraz akceptując potrzeby swojego organizmu w zakresie odpowiedniej dawki bodźców ruchowych, coraz częściej spotykają się w fitness clubach, siłowniach, pływalniach i parkach. Dla wielu nie są to już sporadyczne epizody, ale systematyczne i regularne ćwiczenia, łagodzące m.in. negatywne skutki stresu wywołanego pracą zawodową. Wśród wielu możliwych do wyboru form ruchu coraz większą popularność zdobywa bieganie długodystansowe, które przez wielu uważane za nudne i zbyt męczące zachwyca jego zwolenników. Cały szereg czynników, zwłaszcza potrzeb i motywów, inspirujących ludzi do uprawiania biegów długodystansowych przedstawiają m.in. Prusik i wsp. (2011) oraz Romanowska-Tołłoczko i Marciniuk (2012). Pierwsi na podstawie badań ankietowych stwierdzili, że ważnym czynnikiem motywującym do rozpoczęcia aktywności biegowej są potrzeby zdrowotne. Wielu badanych przez nich respondentów wskazało również na wpływ mody. Dla dużej liczby osób ważna była radość odczuwana w trakcie biegu. Autorzy drugiego opracowania odnotowali, że najczęściej wymienianymi przez ankietowanych przyczynami podjęcia treningu biegowego i uczestnictwa w biegach masowych były motywy kondycyjne i relaksacyjne oraz chęć osiągnięć. Kondycja nie tylko ułatwia zmagania z trudnościami życia codziennego, ale umożliwia także podniesienie jego jakości. Aktywność fizyczna pomaga uwolnić się od stresu, jest dobrą formą regeneracji sił witalnych organizmu, osiągnięcia zaś zaspokajają chęć przełamywania barier, odnoszenia sukcesów, polepszania wyników na miarę indywidualnych możliwości. Wraz z postępującą poprawą statusu ekonomicznego społeczeństwa pojawia się coraz więcej pragnień, których spełnienie staje się motywem ludzkich działań. Dotyczy to również biegaczy, którzy uczestnictwo

2 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 2014, 45 AWF WE WROCŁAWIU 223 w zawodach sportowych, rozgrywanych w różnych zakątkach kraju lub poza jego granicami, chcą łączyć z poznawaniem ciekawych miejsc. Chcą łączyć bieganie z turystyką. Turystyka, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), to [ ] ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości (Kurek i Mika 2007, s. 12). Jest to pojęcie szerokie, dlatego jej klasyfikacja jest trudna z naukowego i poznawczego punktu widzenia. W literaturze można spotkać różnego rodzaju podziały współczesnej turystyki. Kryteriami segregacji tego zjawiska są motywacje turysty (fizyczne, psychiczne, interpersonalne, kulturowe, prestiżowe), motywacje osób stwarzających popyt, cechy zasadnicze z punktu widzenia podmiotu turystyki (liczba, wiek uczestników, czas pobytu, pora roku, rodzaj zakwaterowania, środek transportu itp.) oraz pochodzenie turysty (Gaworecki 2010). Nie można jednak ograniczyć wyróżnienia rodzajów turystyki tylko do tych kryteriów, ponieważ jej złożoność powoduje powstanie form mieszanych. Ponadto ciągłe przeobrażanie się otaczającego świata wpływa na dynamizm jej zmian i powstawanie nowych wariantów. Gaworecki (2010) wyróżnia następujące rodzaje turystyki: biznesową, kongresową, morską, etniczną, polonijną, socjalną, alternatywną, religijno-pielgrzymkową, kulturową, lokalną, wiejską, weekendową, zrównoważoną, sportową oraz kosmiczną. Turystyka biegowa jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Można ją traktować jako jedną z wyspecjalizowanych form turystyki sportowej. Zawiera w sobie elementy wychowania i zdrowego stylu życia. Jest dobrą metodą kształtowania pozytywnych cech charakteru. Wyrabia silną wolę dzięki pokonywaniu własnych słabości oraz walce z zewnętrznymi i wewnętrznymi przeciwnościami. Biorąc pod uwagę stwierdzenia Gaworeckiego (2010), można ją utożsamiać z: podróżami w celu odwiedzenia i zwiedzenia miejsca, podróżami w celu uczestniczenia w aktywności fizycznej, podróżami w celu spotkania się i uczestnictwa wraz ze znajomymi w zawodach, podróżami w celu obejrzenia zawodów, kibicowania, podróżami w celu uczestniczenia jako wolontariusz w imprezie sportowej, uczestnictwem w obozach treningowych, uczestnictwem w zorganizowanych przez biura podróży i inne podmioty wyjazdach, których celem są zawody biegowe. Nowe, ale cieszące się już dobrą sławą formy turystyki biegowej to running tours wycieczki biegowe. Są one dość dobrze znane w zachodniej Europie oraz USA. Ich założeniem jest danie szansy biegaczom, którzy podróżują dla przyjemności lub w interesach, poznania historii miasta oraz jego pięknych okolic wraz z lokalnym guide runner (biegaczem przewodnikiem), bez kolizji z ich osobistym planem treningowym. Istnieją dwie możliwe do wyboru opcje: indywidualna lub grupowa wycieczka biegowa. Wycieczka indywidualna zaczyna się zazwyczaj tuż przed miejscem zatrzymania się biegowego podróżnika. Jej tempo oraz trasa są dostosowane do oczekiwań odbiorcy. Początek wycieczki grupowej to ustalone wcześ niej miejsce spotkania. Bieg jest umiarkowanie szybki i dostosowany do poziomu wszystkich biegaczy, którzy biorą w nim udział. Do innych niezwykle istotnych elementów turystyki biegowej należą obozy biegowe dla amatorów. Mają one charakter sprawnościowo-szkoleniowy i są przeznaczone dla wszystkich biegaczy, niezależnie od poziomu ich zaawansowania. Na obozie istnieje płynny podział na grupy, dzięki czemu zarówno początkujący, jak i maratończyk mogą trenować na odpowiednim dla siebie poziomie. Zapewniona jest również opieka instruktorów różnych specjalności, nierzadko także fizjoterapeuty oraz dietetyka. Podczas obozu kładzie się nacisk na trzy elementy przygotowania biegaczy. Pierwszy z nich to trening, który zazwyczaj przybiera postać treningu jakościowego, a nie tylko objętościowego, opartego na pokonywaniu wielu kilometrów dystansu (do czego często sprowadzają swój trening biegacze amatorzy). Ważnym aspektem w jego realizacji jest miej-

3 224 AWF WE WROCŁAWIU 2014, 45 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska sce, w którym znajduje się baza obozowa. Są to tereny zapewniające możliwość wykonania wielu różnorodnych treningów przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania okolicy oraz obiektów antropogenicznych. Tereny te cechują je również walory środowiska naturalnego. Zdecydowanie przyjemniej biega się, kiedy trasa wiedzie wśród pięknego krajobrazu. Drugim elementem jest wiedza dotycząca treningu, przekazywana na wykładach oraz podczas zajęć i popierana praktyką. Trenerzy wyjaśniają, w jaki sposób i po co wykonywać określony element. Również kontakt z innymi biegaczami sprawia, że poszerza się wiedzę z dziedziny biegania. Trzecim elementem obozów biegowych jest integracja. Uczestnik znajduje się wśród ludzi, którzy podzielają tę samą pasję. Wspólne treningi, wzajemna motywacja, rozmowy w czasie wolnym wszystko to razem stwarza przyjazną atmosferę, dzięki której wszyscy stają się częścią środowiska biegowego. Jak widać, turystyka biegowa jest nową, ale niezwykle dynamicznie rozwijającą się formą turystyki. Coraz częściej można przeczytać o różnych jej aspektach na stronach internetowych (Nagórek 2010). Dotychczas jednak nie stała się przedmiotem jakiegokolwiek opracowania naukowego. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę zmniejszenia tej luki. CEL BADAŃ Celem podjętych badań była próba zdefiniowania pojęcia turystyki biegowej oraz charakterystyka motywów uczestnictwa w tej formie turystyki w Polsce. Wyniki badań dostarczyły odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Jakimi motywami kierowali się biegacze podczas wyboru zawodów biegowych? 2. Czy badani znają i rozumieją pojęcie turystyki biegowej? 3. Czy w Polsce funkcjonuje forma turystyki biegowej running tours? Na ich podstawie przedstawiono propozycje popularyzacji i rozwoju turystyki biegowej w Polsce. MATERIAŁ I METODY BADAŃ W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety. Można było go wypełnić podczas Cracovia Maraton ( r.) oraz w Internecie od początku kwietnia do końca maja 2012 r. Link do ankiety znajdował się na forach kilku większych portali biegowych, m.in.: www. bieganie.pl. Odpowiedzi na pytania udzieliło 186 osób (29 kobiet i 157 mężczyzn). Kwestionariusz podzielono na dwie części. Pierwsza szczegółowa, zawierała 20 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Pytania dotyczyły m.in. wyjazdów na biegi masowe oraz możliwości uprawiania przez biegaczy turystyki biegowej. Biegacze odpowiadali także, czy i kiedy jeżdżą na obozy sportowe oraz czy biegając, mieli okazję zwiedzić nowe miejsca. W kolejnej części kwestionariusza ogólnej zostały umieszczone pytania metryczkowe, pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, zarobków oraz stanu cywilnego badanych. Pytania umożliwiły scharakteryzowanie populacji biegaczy turystów w Polsce. Rozkłady wyników w odniesieniu do liczby respondentów przedstawiono w tabelach, a w odniesieniu do liczby możliwych wyborów na wykresach. W przypadku pytań, na które odpowiedzi brzmiały: tak, nie lub nie wiem, ograniczono się tylko do opisu tych rozkładów. WYNIKI Respondenci (kobiety i mężczyźni) to osoby rekreacyjnie uprawiające biegi długodystansowe. Najliczniejszą grupą wśród nich byli biegacze w wieku lat (61 osób, 33%). Drugą pod względem liczebności grupą okazali się biegacze w wieku lat (53 osoby, 28%). Trzecią tworzyli biegacze w wieku lat (29 osób, 16%), czwartą w wieku lat (26 ankietowanych, 14%). Najstarszych biegaczy w wieku powyżej 55 lat było 16 (9%). Tylko 1 osoba miała mniej niż 18 lat (tab. 1).

4 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 2014, 45 AWF WE WROCŁAWIU 225 Tab. 1. Rozkład wieku respondentów (n = 186) Wiek < 18 lat lat lat lat lat > 55 lat n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 2. Wykształcenie respondentów (n = 186) Wykształcenie podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie wyższe n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] wieś Tab. 3. Miejsce zamieszkania respondentów (n = 186) miasto do 10 tys. Miejsce zamieszkania miasto tys. miasto tys. miasto powyżej 500 tys. n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 4. Stan cywilny respondentów (n = 186) Stan cywilny samotny w związku wolnym zamężna/ wdowa/ rozwiedziona/ żonaty wdowiec rozwiedziony n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 5. Staż biegowy respondentów (n = 186) Staż biegowy dopiero zaczynam 1 roku 2 3 lat 4 5 lat 6 lat n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 6. Liczba treningów w tygodniu realizowanych przez respondentów (n = 186) Liczba treningów w tygodniu nieregularnie 1 3 razy 4 6 razy codziennie n [%] n [%] n [%] n [%] Największa liczba ankietowanych deklarowała wyższe wykształcenie (61%). Wykształcenie średnie miała co trzecia badana osoba (33%). Biegaczy z wykształceniem zawodowym było 9 (5%). Na wykształcenie gimnazjalne wskazało 3 ankietowanych (1%). Wśród respondentów nie znalazły się osoby z wyłącznie podstawowym wykształceniem (tab. 2). Dla 67 respondentów (36%) miejscem zamieszkania były duże miasta (powyżej 500 tys. mieszkańców). Spośród badanych

5 226 AWF WE WROCŁAWIU 2014, 45 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 27% osób mieszkało w miastach liczących tys. mieszkańców. Porównywalna liczba ankietowanych zamieszkiwała wieś i miasta liczące tys. mieszkańców. Żyło tam odpowiednio 15% oraz 17% respondentów (tab. 3). Ponad połowa ankietowanych (52%) pozostawała w związku małżeńskim. Co czwarta osoba była samotna (26%). W wolnych związkach odnotowano 34 osoby, co stanowi 18% badanych. Sześć osób było rozwiedzionych (3%), a 2 osoby przeżyły śmierć współmałżonków (tab. 4). Staż treningowy 36% ankietowanych wynosił 6 i więcej lat. Liczną grupą były również osoby biegające 2 3 lata (30%). Niemal co czwarty respondent biegał 4 5 lat. Co dziesiąty badany określił swój staż biegowy jako roczny lub krótszy niż rok, a tylko 2 osoby przyznały, że dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem (tab. 5). Połowa respondentów przyznała, że trenuje 4 6 razy w tygodniu, a 28% osób że biega 1 3 razy w tygodniu. Prawie co ósmy ankietowany odpowiedział, że biega nieregularnie, a tylko 8% osób że trenuje codziennie (tab. 6). Spośród biegaczy 65% stwierdziło, że na trening przeznacza średnio 1,5 godziny. Prawie co trzeci badany biega około 40 minut. Tylko 9 osób oświadczyło, że czas ich treningu jest dłuższy niż 1,5 godziny. Żaden z ankietowanych nie wybrał propozycji odpowiedzi wskazującej, że jego jednostka treningowa trwa ok. 20 minut (tab. 7). Biegacze najczęściej wybierają ścieżki biegowe lub parkowe oraz utwardzone drogi jako trasy swoich treningów. Te miejsca wskazało odpowiednio 46% i 43% respondentów. Spośród badanych 6% przynało, że przeprowadza swój trening na stadionie. Najmniej ankietowanych stwierdziło, że korzysta z bieżni mechanicznej (5%) (tab. 8). Przyjemność (19%), kondycja (18%), lepsze samopoczucie (17%) i potrzeba przygotowania się do zawodów (16%) były głównymi motywami, które mobilizują respondentów do biegania. W dalszej kolejności badani tę formę ruchu postrzegają jako odstresowanie (11%). Chęć spotkania się ze znajomymi oraz zmniejszenie masy ciała miały jednakową (8%) siłę motywacyjną. Bieg jako element treningu innej dyscypliny sportu i inne przyczyny stanowiły łącznie 2% ogólnej liczby wskazywanych motywów (ryc. 1). Wśród innych motywów najczęściej wymieniana jest pasja biegowa. Spośród 186 respondentów 181 odpowiedziało, że bierze udział w zawodach. Wśród ankietowanych 40% biega w zawodach częś- Tab. 8. Miejsce realizacji jednostki treningowej respondentów (n = 186) Miejsce realizacji jednostki treningowej utwardzone drogi ścieżki w parku stadion bieżnia mechaniczna n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 7. Czas trwania jednostki treningowej respondentów (n = 186) Czas trwania jednostki treningowej ok. 20 minut ok. 40 minut ok. 90 minut ponad 90 minut n [%] n [%] n [%] n [%] Tab. 9. Udział respondentów w zawodach w ciągu roku (n = 186 Udział w zawodach w ciągu roku nigdy nieregularnie 1 5 razy 6 12 razy 13 razy n [%] n [%] n [%] n [%] n [%]

6 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 2014, 45 AWF WE WROCŁAWIU liczba wyborów [%] utrzymanie kondycji pozbycie się stresu przygotowanie się do zawodów lepsze samopoczucie zmniejszenie masy ciała bieg jest elementem treningu w innej dyscyplinie sportu dla przyjemności spotkanie ze znajomymi inne Ryc. 1. Procentowy rozkład wyborów motywów podjęcia treningu biegowego liczba wyborów [%] odległość od miejsca zamieszkania renoma biegu atrakcyjność miejsca zawodów dystans biegu liczba/wysokość nagród atmosfera zawodów chęć spotkania się ze znajomymi/poznania nowych chęć zwiedzenia ciekawych miejsc inne Ryc. 2. Procentowy rozkład wyborów uzasadniających wybór miejsca zawodów ciej niż 12 razy w roku. Prawie co trzecia osoba uczestniczy w zawodach średnio 6 12 razy w roku (28%). Dwóch spośród dziesięciu respondentów stwierdziło, że biega na zawodach maksymalnie 5 razy w roku (20%). Nieregularnie uczestniczy w zawodach 9% ankietowanych, a tylko 5 osób stwierdziło, że nigdy nie brało w nich udziału (tab. 9). Wybór zawodów przez respondentów zależy od różnych czynników. Najczęściej wymienianym był dystans biegu (19%). Na drugim miejscu uplasowała się odległość od miejsca zamieszkania (16%). Kolejnymi zazwyczaj wskazywanymi kryteriami były: atrakcyjność miejsca zawodów (15%), ich atmosfera (14%) oraz zamiar zwiedzenia ciekawego miejsca (13%). Wśród wszystkich wskazanych kryteriów 11% stanowi chęć spotkania się ze znajomymi biegaczami lub poznania nowych, a 10% renoma biegu. Badani mało zainteresowani byli liczbą i wysokością nagród (1%) oraz innymi uwarunkowaniami (1%), m.in. wysokością opłaty startowej i atestem trasy biegu (ryc. 2). Zdecydowana większość (91%) respondentów odpowiedziała, że podczas biegu zwraca uwagę na krajobraz. Tylko dla pozostałych 9% biegaczy nie ma on znaczenia. Spośród badanych 53% stwierdziło, że nie zabiera na zawody swojej rodziny. Mniej niż połowie (47%) rodzina w zawodach towarzyszy. Spośród ankietowanych 63% osób biorących udział w zawodach oświadczyło, że uczestniczy również w biegach odbywających się za granicą. Jak wynika z ich odpowiedzi,

7 228 AWF WE WROCŁAWIU 2014, 45 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska najczęściej wyjeżdżają do Niemiec, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Francji. Najbardziej popularnym zagranicznym biegiem jest Berlin Maraton. Na drugim miejscu wśród zazwyczaj wymienianych miast znajduje się Rzym, następnie Budapeszt, Praga, Wiedeń, Frankfurt nad Menem oraz w równej mierze Paryż, Londyn, Madryt i Ateny. Spośród respondentów 68% przyjeżdża wcześniej lub zostaje dłużej w miejscu rozgrywania zawodów, a przyczyną jest chęć zwiedzenia tego miejsca. Tylko 32% ankietowanych stwierdziło, że tak nie postępuje. Prawie trzy czwarte (74%) badanych przyznało, że zna termin turystyka biegowa. Pozostali (26%) nie byli jeszcze jego świadomi. Blisko połowa (49%) ankietowanych twierdziła, że nie uprawia turystyki biegowej. Osiem osób (4%) nie miało na ten temat jednoznacznego zdania, zaś 47% odpowiedziało twierdząco. Uzasadnienia tych odpowiedzi są różne. Oto niektóre wypowiedzi badanych: Z reguły jest tak, że większość biegaczy nie ma szans z zawodowcami, aby zbliżyć się do ich osiągnięć i wyników, ale mogą poprzez bieganie przeżywać to, co oni przeżywają, czuć tę wspaniałą atmosferę, poczuć adrenalinę współzawodnictwa, spotkać ciekawych ludzi i zwiedzić ciekawe miejsca. Można zatem przyjąć, że każdy z nas w pewnym stopniu uprawia turystykę biegową. Zaczynam ją uprawiać na własną rękę łączę wyjazd rodzinny. Dla dzieci to frajda, a dla mnie bonus w postaci zagranicznego startu. Oczywiście przy okazji biegania poznaję piękno kraju i świata, komunikuję się z obcokrajowcami. Doświadczenie respondentów dotyczące uczestnictwa w obozach biegowych było niewielkie. Przeważająca większość (87%) stwierdziła, że nigdy nie brała udziału w takim zgrupowaniu. Jedynie 24 ankietowanych (13%) odpowiedziało twierdząco. Najczęś ciej wymienianym przez nich miejscem, gdzie przebywali na obozie, była Szklarska Poręba. Biegacze wymienili również kilkakrotnie Spałę i Mielno. Spośród respondentów 160 osób (86%) stwierdziło, że nie brało udziału w zorganizowanym wyjeździe na zawody biegowe. Tylko 14% ankietowanych miało takie doświadczenia. Wśród nich 81% (21 osób) uczestniczyło w wyjeździe kilkudniowym. Pozostali respondenci brali udział w jednodniowej wycieczce. W wypadku większej części wyjazd nie był połączony ze zwiedzaniem. Jedynie u co trzeciego biegacza pakiet zawierał także zwiedzanie. Standardowo we wszystkich opisywanych przez respondentów ofertach znajdował się przejazd, nocleg (jeśli wyjazd był kilkudniowy) oraz opłata startowa i ewentualnie wyżywienie. Tylko 10 respondentów (5%) potwierdziło, że w ich miejscowości funkcjonuje run tour. Osoby te wymieniły Warszawę, Poznań, Piłę oraz Londyn jako miejsca, które można zwiedzić, biegając z przewodnikiem. Co czwarty ankietowany nie był pewien, czy w jego mieście funkcjonuje run tour. Zdecydowana większość biegaczy (70%) zaprzeczyła istnieniu takiej działalności w swoim miejscu zamieszkania. Spośród badanych 65% stwierdziło, że nigdy nie miało okazji łączyć zwiedzania miasta z bieganiem. Jedynie odpowiedzi 35% respondentów okazały się twierdzące. Wśród miast, które były miejscem wycieczek biegowych, najczęściej wymieniano Warszawę. Nieco mniejsza liczba wskazań dotyczyła Krakowa i Poznania. Nieliczne grupy osób wymieniły Wrocław i Łódź. DYSKUSJA Bieganie jest aktywnością szeroko znaną i bardzo popularną w krajach Europy Zachodniej i USA. Można to zauważyć przede wszystkim w parkach, gdzie w godzinach popołudniowych rzesze joggerów przemierzają ścieżki. W Polsce pęd do biegania zaczął się w roku Wtedy to znacznie wzrosła liczba uczestników biegów masowych. Dane te znajdują potwierdzenie w wynikach badań własnych. Co trzeci ankietowany stwierdził, że biega 6 lat lub dłużej. Zgodnie z informacjami pozyskanymi na podstawie kwestionariusza zdecydowanie więcej jest biegających mężczyzn (84%) niż kobiet. Świadczą o tym również inne statys tyki. Według zestawień za 2011 r. opracowanych przez Ce-

8 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 2014, 45 AWF WE WROCŁAWIU 229 lińskiego (2012) w Polsce w zawodach na dystansie półmaratonu maksymalnie 14% uczestników stanowią kobiety. Maratony cieszą się jeszcze mniejszą popularnością wśród pań uczestniczy w nich tylko 10% kobiet. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety najliczniejszą grupę biegaczy stanowią osoby w wieku lat (33%), a drugą, równie liczną, są biegacze w wieku lat (28%). Dane te znajdują potwierdzenie w statystykach Celińskiego (2012), według których najliczniejszą kategorią wiekową reprezentowaną w biegach jest K30 i M30 (30 40 lat). Mimo zwiększenia liczby osób trenujących i uczestniczących w masowych imprezach biegowych nie podniósł się poziom sportowy (średnia wyników) zawodów. W statystykach zbiorczych Celińskiego (2012) można zauważyć, że średni czas pokonania konkretnego dystansu wydłuża się z roku na rok. Powodem tego jest udział w zawodach ludzi, którzy bieganie traktują jako przyjemność, środek poprawy samopoczucia. Dla nich nie liczy się nagroda, ale możliwość pokonania konkretnego dystansu w atrakcyjnym miejscu i w specyficznej atmosferze zawodów. Wśród odpowiedzi respondentów na pytanie: Dlaczego biegasz? oprócz aspektów rekreacyjnych pojawił się inny ważny motyw skłaniający badanych do podjęcia treningu biegowego potrzeba przygotowania się do zawodów, która mobilizuje biegaczy do aktywnej pracy na treningach. Świadczy to o coraz szerszej ich świadomości, że bez odpowiedniego przygotowania nie można bezpiecznie uczestniczyć w imprezach sportowych. Do podobnych wniosków doszedł Prusik i wsp. (2011). Na podstawie badań uczestników półmaratonu i maratonu na trasie Toruń Bydgoszcz w 2010 r. autorzy ci stwierdzili, że niemalże połowa biegaczy trenowała, by być optymalnie przygotowana, jednocześnie zdając sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą udział w zawodach bez odpowiedniego wytrenowania. Niezależnie od motywów uprawiania biegów połowa respondentów przyznała, że trenuje 4 6 razy w tygodniu, a średni czas, jaki temu poświęca, to około 90 minut. Najczęściej wybieranymi przez biegaczy trasami były ścieżki w parkach, a także drogi. Takie właśnie miejsca zostały wskazane przez 89% ankietowanych. Pozostałe 11% wyborów stanowiły stadiony oraz bieżnie mechaniczne. Można przypuszczać, że wpływ na taki rozkład danych ma dostępność miejsc treningu. Bieżnie mechaniczne są zbyt drogie, a stadionów w miastach nie jest zbyt wiele. Niestety, w dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono wyników badań odnoszących się do tych danych. Wraz z popularyzacją biegania zmienił się sposób organizacji zawodów. W przeszłości imprezy biegowe odbywały się przede wszystkim na bieżni. Liczba biegów ulicznych była zdecydowanie mniejsza. Współcześnie trudno znaleźć dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), w którym nie byłoby organizowanych przynajmniej kilka biegów. Coraz częściej ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit miejsc, by ograniczyć liczbę uczestników. Na renomowanych zawodach już po kilku dniach od otwarcia zapisów listę się zamyka. Wraz ze wzrostem aktywności biegowej w społeczeństwie powiększyły się także oczekiwania dotyczące zawodów. Chcąc im sprostać, wielu organizatorów imprez tak planuje trasy biegu, aby wiodły one przez miejsca ciekawe, warte zobaczenia. Pokrywa się to z potrzebami biegaczy, którzy w zdecydowanej większości (91%) chcą podziwiać krajobraz wzdłuż trasy oraz biorą udział w zawodach, by zobaczyć nowe miejsca. Do startów w imprezach rozgrywanych poza granicami kraju wielu ankietowanych przekonała możliwość zobaczenia czegoś nowego oraz wyjazdu z grupą znajomych. Dla miejscowości goszczącej to bardzo dobra reklama, a dla uczestnika zawodów to szansa na udział w biegu głównymi ulicami miast, które słyną ze swoich pięknych zabytków. Najbardziej popularnym zagranicznym biegiem, jak wspomniano, jest Berlin Maraton. Można przypuszczać, że duży wpływ na to ma dobre połączenie komunikacyjne z Polską. Drugie pod względem popularności miejsce, do którego udają się polscy biegacze, to Rzym. Trzeci w tym rankingu popularności jest Budapeszt. Spośród respondentów 66% przyjeżdża wcześ niej lub zostaje dłużej w związku ze zwiedzaniem miejsca zawodów. Może to świadczyć o chęci dokładniejszego obejrzenia tego miejsca, jak

9 230 AWF WE WROCŁAWIU 2014, 45 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska również o potrzebie poznania trasy i lokalizacji głównych punktów zawodów, jak biura, szatnie, prysznice itp. Popularyzacja biegania zmieniła nie tylko sposób patrzenia na tę formę aktywności fizycznej, ale zapoczątkowała także nowe, ciekawe, na razie mało znane i nie do końca zdefiniowane zjawisko turystykę biegową, która już zdobyła szerokie grono zwolenników na całym świecie. Można to zauważyć na przykładzie run tours, które stały się popularne w USA i w Europie Zachodniej (http://www. globalrunningtours.com). Również coraz więcej biur podróży w tych krajach oferuje wyjazdy all inclusive na słynne biegi. Klienci nie muszą się martwić o zakwaterowanie, wyżywienie i opłatę startową. W Polsce zjawisko to dopiero się pojawia. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że prawie trzy czwarte respondentów zna termin turystyka biegowa, ale mniej niż połowa przyznaje się do jej uprawiania. Jednak, jak wynika z uzasadnień odpowiedzi, może to mieć związek z niedokładnym rozumieniem tego pojęcia. Słowa jednego z respondentów potwierdzają to w znacznym stopniu [ ] bieganie po innym mieście mi się z tym nie kojarzy, bardziej bieganie przez kilka dni lub chociaż dobę, gdzieś w terenie. Zorganizowane wyjazdy na zawody nie cieszą się wielkim powodzeniem wśród polskich biegaczy. Lekkoatleci wolą wyjazdy indywidualne niż uczestnictwo w zbiorowej podróży. Może to wynikać z chęci ograniczenia wydatków, a także trudności w zorganizowaniu większej grupy osób (większość biegaczy nie jest zrzeszona w klubach). Run tours w Polsce to nowość, na temat której trudno znaleźć szersze informacje. Respondenci wymienili jedynie Warszawę, Poznań i Piłę jako miejsca, w których takie wycieczki się odbywają. Zdecydowanie inaczej jest za granicą, gdzie działają już profesjonalne firmy zachęcające do takiego właśnie sposobu zwiedzania miasta. Porównując odpowiedzi na pytanie: Czy w twoim mieście funkcjonuje oficjalnie lub nieoficjalnie run tour (bieg z przewodnikiem pokazujującym szczególnie ciekawe miejsca w mieście)?, na które tylko 5% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, z odpowiedzią na pytanie: Czy kiedykolwiek miałeś okazję pozwiedzać miasto podczas biegania sam, z przyjacielem, z przewodnikiem?, na które odpowiedzi pozytywnych udzieliło 35% badanych, można przypuszczać, że mimo iż w Polsce oficjalne wycieczki biegowe nie są jeszcze rozpowszechnione, to wielu biegaczy, trafiając do nowych miejsc, zwiedza je w czasie biegu. Taką alternatywę run tours oferuje gazeta dla biegaczy Runner s World prezentująca w każdym kolejnym wydaniu zdjęcia najciekawszych miejsc do zwiedzania podczas treningu, a także opisująca kilka tras biegowych w różnych miastach. Obozy biegowe dla amatorów to nowy trend w bieganiu. Pojawił się kilka lat temu wraz z programami przygotowującymi do maratonów. Ich zadaniem jest podniesienie formy sportowej biegaczy. W porównaniu z koloniami i obozami z zakresu turystyki wypoczynkowej oferta zgrupowań dla biegaczy jest jednak bardzo mała. Jeżeli chodzi o uczestnictwo w tym zorganizowanym wypoczynku respondentów, liczby nie są zaskakujące. Przeważająca większość z nich (87%) nigdy nie brała udziału w obozie. Wśród uzasadnień odpowiedzi negatywnych pojawiły się głosy, że takie obozy są stanowczo za drogie. Powyższe rozważania dowodzą, że aktywna turystyka biegowa nie jest w Polsce zbyt dobrze znana i uprawiana. Obecnie można o niej powiedzieć, że jest niszową turystyką specjalistyczną. Nie znaczy to, że w przyszłości nie stanie się bardziej popularna. Prawdopodobnie już za kilka lat pojawi się w Polsce wiele biur turystycznych specjalizujących się w jej organizacji. Warto jednak już teraz zastanowić się nad dołączeniem do folderów i przewodników dodatku dotyczącego atrakcyjnych tras biegowych, aby biegacze mogli trenować i poznawać walory turystyczne miejsc, w których realizują trening. WNIOSKI 1. Głównymi kryteriami mobilizującymi badanych biegaczy do treningów były motywy rekrea cyjne (przyjemność oraz poprawa samopoczucia), a także kondycyjno-ambicjonalne (potrzeba przygotowania się do zawodów). Nie mniej ważne okazały się mo-

10 L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska 2014, 45 AWF WE WROCŁAWIU 231 tywy relaksacyjne ( odstresowanie ) oraz zdrowotne (zmniejszenie masy ciała). 2. Biegacze wybierali miejscowość na start w zawodach, uwzględniając dystans rozgrywanego tam biegu oraz odległość od miejsca zamieszkania. Ważnymi czynnikami okazały się również: atrakcyjność miasta zawodów, ich atmosfera oraz chęć zwiedzenia ciekawego miejsca przy okazji wzięcia udziału w zawodach. 3. Świadomość turystyki biegowej wśród biegaczy w Polsce jest mała. Duża część respondentów (74%) oświadczyła, że zna ten termin, ale do jej uprawiania przyznaje się jednoznacznie tylko 47% ankietowanych. 4. W Polsce nie funkcjonuje forma turystyki biegowej guided running tour, co stanowi niszę w sektorze usług, która odpowiednio zagospodarowana może stać się jeszcze jedną atrakcją dla ludzi ceniących sobie aktywne sposoby spędzanie wolnego czasu. BIBLIOGRFIA Celiński A., Statystyki biegów i biegaczy, rankingi.byledobiec.pl/lstbg.php?rok=2012 [data dostępu: ]. Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa. Kurek W., Mika M. (2007), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, Nagórek M. (2010), Poradnik początkującego biegacza. Cz. 15, pl/mp_index.php?dzial=8&action=8&code=1956 [data dostępu: ]. Prusik K., Stankiewicz B., Cieślicka M., Lipski T., Bielawa Ł. (2011), Stan aktywności fizycznej i specyfika treningu osób uprawiających rekreacyjnie bieganie długodystansowe, Kultura Fizyczna, 1 (4), Romanowska-Tołłoczko A., Marciniuk J. (2012), Motywacja uczestników biegów masowych. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 38, [data dostępu: ]. Praca wpłynęła do Redakcji: Praca została przyjęta do druku: Adres do korespondencji: Leszek Korzewa Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki Akademia Wychowania Fizycznego ul. Witelona 25a Wrocław

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje biegaczy w Polsce

Zwyczaje biegaczy w Polsce Zwyczaje biegaczy w Polsce Każdy z nas ma w życiu swoje maratony 2 Biegamy coraz częściej Częstotliwość biegania wg województw 28% 5 Cała Polska: 20% 26% 55% 18% 51% 3 30% 2 5 Legenda 4 razy w tygodniu

Bardziej szczegółowo

PROFIL POLSKIEGO BIEGACZA

PROFIL POLSKIEGO BIEGACZA PROFIL POLSKIEGO BIEGACZA Raport z badań Poznań, 2014 r. 1 Realizacja badań Kierownik projektu: Zygmunt Waśkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Strategii Marketingowych ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BIEGOWA. zrealizowano 13 sierpnia 2008

ANKIETA BIEGOWA. zrealizowano 13 sierpnia 2008 ANKIETA BIEGOWA zrealizowano 13 sierpnia 2008 PYTANIE TEMAT STRONA 1-13 PROFIL BIEGACZA 2 14-19 PREFERENCJE STARTOWE 4 20-32 SPRZĘT BIEGOWY 5 33-37 TRENING, WIEDZA FACHOWA 8 38-48 MEDIA, KOMUNIKACJA 9

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim Katarzyna Duda-Gromada Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim Każdy człowiek w swoim życiu podejmuje

Bardziej szczegółowo

RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem

RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem KIM JESTEŚMY? Nasza organizacja została założona w 2011 roku. Stanowimy grupę zapaleńców chcących propagować ideę zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Raport. Wakacje. acje IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o.

Raport. Wakacje. acje IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o. Raport Wakacje acje 2010 IMAS International w sierpniu 2010 w badaniu Omnibus-Online zapytał Internautów gdzie spędzili lub zamierzają spędzić tegoroczne wakacje. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań Raport z badania stopnia zadowolenia z turystyki do Warszawy W pierwszej dekadzie września 2012 roku Stowarzyszenie Pomagam w Kleszczewie zorganizowało dla osób niepełnosprawnych z opiekunami /dzieci i

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

CAŁY WROCŁAW BIEGA CAŁY WROCŁAW BIEGA Cały Wrocław Biega to szeroka oferta systemu treningowego dla wrocławskiego środowiska biegowego (amatorów i doświadczonych biegaczy). Projekt, oprócz zajęć praktycznych,

Bardziej szczegółowo

www.biegpotwierdzy.pl

www.biegpotwierdzy.pl BIEG PO TWIERDZY 2013 jedyny w Polsce bieg górski nad morzem OPIS ZAWODÓW BIEG PO TWIERDZY 2013 BIEG PO TWIERDZY to widowiskowe zawody sportowe zaliczane do zyskującej coraz większą popularność kategorii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Konrad Czarnecki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Wstęp W Polsce największą liczbą

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta patronatu medialnego. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego

Oferta patronatu medialnego. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego Oferta patronatu medialnego. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego Bieg górski dla każdego? SILVER RUN SREBRNA GÓRA 2015 START: 16 maja godz. 11.00 Dystans do pokonania: 12 km, dla wytrwałych 21 km, Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA:

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: DANE OGÓLNE: ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: Badana wielkość - respondenci sztuki ankiet wydanych: 358 100% osób biorących udział w badaniu ( liczba ankiet zwrotnych) - respondenci 261 72,91% -27,09% W celu

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w gospodarstwach domowych Badanie ankietowe gromadzące informacje za okres od 01 X 2008 r. do 30 IX 2009 r. Departament Badań Społecznych GUS Charakterystyka badania Moduł realizowany na próbie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH Warszawa, 4.05.2015 r. Szanowni Państwo, W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa gorąco zapraszam Państwa oraz uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w TEŚCIE COOPERA DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY

BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY CO TO JEST BIEG NA ORIENTACJĘ? Bieg na orientację (BNO) polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie, trasy wyznaczonej w terenie punktami kontrolnymi

Bardziej szczegółowo

Dr Justyna Kościelnik. Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje.

Dr Justyna Kościelnik. Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje. Dr Justyna Kościelnik Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje. Turystyka kwalifikowana jest rodzajem turystyki, który rozwija się obecnie bardzo intensywnie. Aktywny wypoczynek staje się nie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH:

WARSZAWSKI TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH: Warszawa, 8.10.2015 r. Szanowni Państwo, W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa gorąco zapraszam Państwa oraz uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w akcji Wybiegaj sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz. 14-1616 1 Przedmiot Podstawy turystyki Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem obcojęzycznych stron WWW. poland.travel Zaproszenie do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo W miesiącach lipiec i sierpień 20 roku Stowarzyszenie Pomagam zorganizowało dla Seniorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

19 września (sobota) 2015 r.

19 września (sobota) 2015 r. I. CEL IMPREZY III BIEG ULICZNY O NOWIŃSKIE KOMINY XII Memoriał im. Jana Bieńkowskiego REGULAMIN - popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej - promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Ekonomia III rok Specjalność: Handel Adamiak Małgorzata Bober Aleksandra Gutkowski Szymon Przybyła Ewa Sakowicz Rafał Raport: WIZERUNEK

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa Polaków

Aktywność sportowa Polaków Raport z badania TNS Polska Wrzesień 2015 Czy Polacy są fit? Pod względem aktywności fizycznej Polacy wypadają poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej*. W dalszym ciągu bliżej nam do mało aktywnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Biegu. Bieg z Liskiem- 70 lecie klubu Cresovia Górowo Iławeckie

Regulamin I Biegu. Bieg z Liskiem- 70 lecie klubu Cresovia Górowo Iławeckie Regulamin I Biegu Bieg z Liskiem- 70 lecie klubu Cresovia Górowo Iławeckie 1. Organizator Klub GKS Cresovia Górowo Iławeckie 2. Cele biegu: Uczczenie 70 lecia klubu Cresovii Górowo Iławeckie Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/2016 ISSN 2353-5822 Kontakty Polaków z Niemcami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

zaprasza w 2015 r. do Kartuz na

zaprasza w 2015 r. do Kartuz na zaprasza w 2015 r. do Kartuz na Turnus w terminie 1-3 maja przeznaczony zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z triathlonem jak i dla zawodników, którzy starty mają już za sobą. Nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych.

Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych. Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych. Organizatorzy: Kolbuszowski Klub Nordic Walking 1. CEL ZAWODÓW Celem zawodów jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania 7 4 Podsumowanie 5 Monitoring głównych wyników na przestrzeni lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba Technika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku

Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku Gabriela Bołoz (gabi6709@gmail.com) Magdalena Jędrasik (magdalena-jedrasik1@wp.pl) Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE

ORGANIZACJA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE ORGANIZACJA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE LICZBA UCZESTNIKÓW PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO OPIEKUNA W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNEJ ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Organizowanie

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska

Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów 3 Opinie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości.

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości. O Fundacji Jakie są cele Fundacji? Fundacja, między innymi poprzez organizowanie Biegu Wawerczyka, będzie wspierała wychowanie dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Nasi podopieczni to dzieci

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 ANKIETA POTRZEBY OSÓB STARSZYCH Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów osób starszych. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców

Poradnik dla rodziców Poradnik dla rodziców Podjęcie decyzji o wysłaniu dziecka na studia za granicę to poważna decyzja. Rodzice pragną mieć pewność, że dziecko otrzyma dobre wykształcenie, że będzie studiować na uczelni o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Cel imprezy Promocja i nagłośnienie akcji Avon kontra przemoc Popularyzowanie biegania wśród kobiet Promocja miasta i powiatu garwolińskiego.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZERWY Z AEROBIKIEM

PRZERWY Z AEROBIKIEM AKCJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE Zadanie nr 1 (obszar 5) Przerwy z aerobikiem w ramach Roku Szkoły w Ruchu Aerobik Aerobik to system treningu opartego na intensywnej wymianie tlenowej.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich.

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich. Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich. Napisano dnia: 2014-05-07 13:33:52 Z nami ponad przeciętność Rada Pedagogiczna- marzec 2013 roku podsumowanie badania jakości pracy ZSET dokonane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r.

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Regulamin II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo