Temat z bliska: Obróbka termiczna drewna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat z bliska: Obróbka termiczna drewna"

Transkrypt

1 15 Temat z bliska: Obróbka termiczna drewna Obróbka termiczna drewna to tylko jeden ze sposobów zamiany parametrów drewna. Coraz powszechniejsze są metody jego modyfikacji chemicznej. W celu ochrony drewna wykorzystuje się również promieniowanie elekromagnetyczne. s R E K L A M A Nr 11 (190) ISSN Nakład egz. Giełda maszyn w każdym numerze. s Z kraju Ze świata Biznes drzewny wesprze bioenergetyka Linię przetarcia obsługuje tylko sześciu pracowników. Spółka BIOFACTORY z Biecza, która 19 września zadebiutowała na giełdzie, jest w fazie restrukturyzacji i przechodzenia od produkcji prostych wyrobów drzewnych do bioenergetyki. Ekonomia i rynek Nawet w Bieczu, niewielkim miasteczku między Gorlicami a Jasłem (Małopolska), nie warto pytać o siedzibę spółki BIOFAC- TORY. Bezpieczniej pytać o tartak, a najlepiej o byłe Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, istniejące tam przez prawie pół wieku, do 2001 r. Tak naprawdę nazwa Biofactory SA obecnie najlepiej znana jest na rynku giełdowym, ponieważ 19 września akcje niewielkiej spółki z Biecza zadebiutowały na rynku alternatywnym NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka wprowadziła na parkiet 1 mln 902 tys. walorów serii A i B. s. 14 Temat z bliska Największym importerem są Włochy Zahamowana tendencja spadkowa, jednak wciąż trudno mówić o zdecydowanym odwróceniu tego trendu. Sytuacja na europejskim rynku parkietów drewnianych wciąż nie jest jednoznaczna. Wprawdzie w ostatnich dwóch latach została zahamowana trwająca od 2008 r. tendencja spadkowa w produkcji tych wyrobów, jednak wciąż trudno mówić o zdecydowanym odwróceniu tego trendu. Według najnowszych dostępnych danych Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP), w 2011 r. nastąpił zaledwie 0,6-proc. wzrost produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim (do nieco ponad 70 mln m²), natomiast sprzedaż tych wyrobów spadła o 1,6 proc. (do 91,5 mln m²). W stosunku do rekordowego 2007 r. produkcja parkietów drewnianych w krajach należących do FEP nadal była w ubiegłym roku niższa o 30 proc., a sprzedaż o 18,5 proc. O braku stabilności mogą świadczyć również znaczące różnice w dynamice produkcji i sprzedaży w poszczególnych krajach, a także zmiany w sytuacji rynkowej zachodzące niemal z kwartału na kwartał. W 2011 r. największy wzrost produkcji odnotowano w Holandii (31,6 proc.). Niewiele słabsza dynamika produkcji wystąpiła na Węgrzech (29,1 proc.). Natomiast najgłębszy spadek produkcji stał się udziałem Hiszpanii (o 13,8 proc.), a następnie Belgii (-7,9 proc.), Niemiec (-5,9 proc.) i Czech (-5,8 proc.). Największym europejskim producentem parkietów podłogowych pozostała Polska. Jej udział w ogólnej produkcji tych wyrobów na Starym Kontynencie w ub.r. wyniósł 17,6 proc. Wyraźnie wyprzedziliśmy drugie pod tym względem Niemcy 14,6 proc. oraz trzecią Szwecję 13,2 proc. s. 18 Produkty i komponenty Technika i technologia Surowiec opałowy dostarczany jako tartaczny! REKLAMACJE Nadal trwa zawyżanie klas jakości w jednostkach LP Procedura reklamowania surowca jest wyraźnie jednostronnie korzystna dla jednostek LP. To przedsiębiorca musi komisji udowadniać oczywiste nieprawidłowości. Często nawet w ewidentnych przypadkach niespełniania warunków technicznych przez drewno danej klasy, eksperci z nadleśnictw i dyrekcji regionalnych, powołując się na swoje wykształcenie zawodowe, udowadniają przedsiębiorcom, że nie mają racji, że przestarzała norma dopuszcza daną wadę, że lepiej dogadać się niż iść do sądu. s m 3 pojemności będzie miała największa suszarnia zainstalowana przez Eberla u austriackiego producenta mebli. s do sztuk różnych narzędzi mogą pomieścić dwa rodzaje magazynków, w jakie wyposażone jest nowe centrum BMB 900 powerprofiler. s. 40 R E K L A M A

2 2 Felieton Listy Cytat miesiąca Pal sęk Drewno reklamowane nie wraca do lasu! Cytat miesiąca Nawet jeśli jeden właściciel tartaku odmówi odbioru drewna złej jakości, to przecież nie trafia ono z powrotem do lasu, ale zostanie odebrane w innym tartaku, którego właściciel obawia się konfrontacji z leśniczym czy nadleśniczym, lub za każdą cenę chce mieć surowiec do kontynuowania produkcji. Janusz Bekas Nabywcy drewna nie oczekują od leśniczych i nadleśniczych dokładnej znajomości kodeksu cywilnego, ale zasada, że jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku, to kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwej takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, winna jednak być znana leśnikom prowadzącym sprzedaż drewna. Dlaczego drewno nie miałoby być rzeczą podlegającą ogólnym regułom? Natomiast tylko niektórzy jego nabywcy potrafią wyegzekwować inny zapis kodeksu, stanowiący, że: jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Moje październikowe pobyty w kilku tartakach i na spotkaniach branżowych na południu kraju pozwalają jednak mieć nadzieję, że jakość surowca sosnowego, brzozowego i bukowego na tyle daje się we znaki tamtejszym nabywcom, iż już nie tylko mówią o tym w swoim gronie, ale pokazują mediom i naczelnikom Dyrekcji Generalnej LP, jakie barachło trafia na ich place surowca drzewnego, które zostało sklasyfikowane jako pełnowartościowy i drogi surowiec produkcyjny. Piszemy o tym szerzej w tym wydaniu GPD. Zresztą nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz, gdyż wykorzystując popyt na surowiec drzewny, leśnictwa i nadleśnictwa od wielu lat ignorują pojęcie wada drewna. Wykorzystując niejasne sformułowania klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego, pracownicy LP, powołując się na swoje wykształcenie zawodowe, ignorują często reklamacje nabywców, dowodząc, iż krzywizny, sęki, pęknięcia, chodniki owadzie, obce ciała i zaawansowana sinizna mieszczą się w warunkach technicznych drewna tartacznego! I ani myślą respektować zapisów kodeksu cywilnego o konieczności wymiany towaru reklamowanego na pełnowartościowy. Nawet tego nie obiecują, a w umowach narzucanych przez jednostki, np. RDLP Zielona Góra, nabywcy drewna muszą podpisać, że zrzekają się prawa do rękojmi. Inaczej nie dostaniemy drewna żalił się ostatnio Andrzej Szmania, producent palet ze Wschowy, przedstawicielom DGLP. Nie dość, że nie mamy możliwości typowej reklamacji, to jeszcze wymusza się na nas zrzekanie się prawa do rękojmi. Ciekawe, czy radca prawny obsługujący Regionalną Dyrekcję zna zapisy kodeksu cywilnego? Czyżby umowa o sprzedaży drewna była ważniejsza od kodeksu cywilnego? W umowach zapis dotyczący sposobu rozpatrywania reklamacji uzasadnionych przewiduje wyłącznie przekwalifikowanie na inny asortyment. Najczęściej na opał, w cenie detalicznej, wyższej od ceny drewna tartacznego na Portalu Leśno-Drzewnym. Ten ekonomiczny podstęp za zareklamowany surowiec trzeba więcej zapłacić to najważniejszy powód powszechnej niechęci do reklamowania jakości drewna. Choć nie jedyny, jeśli weźmie się pod uwagę wymagania, jakie trzeba spełnić, żeby komisja leśników zechciała zareagować na reklamację. Każdą sztukę drewna trzeba rozłożyć na placu, żeby był do niej wszechstronny dostęp. Gdy reklamuje się większość surowca z dwóch transportów, trzeba zająć duży plac i poświęcić wiele godzin na wybranie surowca wadliwego. Niekiedy jeszcze trzeba zapewnić pracownika z piłą lub z przenośnikiem podczas pobytu komisji. Wydaje się, że zmieniając zasady sprzedaży drewna, dobrze byłoby też zmienić zapisy w umowach dotyczące wymagań jakościowo-wymiarowych i składania reklamacji. A przynajmniej je ujednolicić, gdyż w tym zakresie dyrekcje regionalne LP poczynają sobie nadmiernie swobodnie, w zależności od kompetencji radców prawnych i doceniania problemu przez dyrektorów regionalnych oraz nadleśniczych. Zapisy dostosowują często do jakości oferowanego surowca, który jednak różni się w poszczególnych regionach kraju. Tylko jakoś zapominają dostosować cenę do cech drewna i chcą uzyskać cenę drewna wyższej klasy za dłużycę z wielostronną krzywizną i źle przygotowaną. Próbowałem kiedyś dowiedzieć się, jakie konsekwencje zawodowe ponoszą leśniczowie i nadleśniczowie, gdzie odnotowuje się wysoki wskaźnik uznanych reklamacji? Każda sztuka jest bowiem znakowana, więc trudno mówić o odpowiedzialności zbiorowej. Ale zamiast danych, zobaczyłem zdziwienie w oczach moich rozmówców! Wychodzi na to, że w LP traktuje się ich jako ofiary twardych klientów, a nie pracowników narażających LP na krytyczne uwagi i skargi! Cóż, o stratach monopolisty trudno mówić, skoro przekwalifikowane drewno tartaczne, szczególnie liściaste, sprzedaje się drożej na poszukiwany opał drzewny! Tomasz Wójcik, kierownik Zespołu Doradców Dyrektora Generalnego LP Nie wszystkie czynniki na rynku jednakowo przenoszą się na koniunkturę na rynku drewna okrągłego. Wyliczanie cen drewna na podstawie indeksów nie jest nigdzie stosowane, chyba że indeksy zmian cen bazują na zmianie cen określonej grupy wyrobów, np. palet, tarcic czy konstrukcji drewnianych. Te tendencje zmian indeksów cen mogą być wykorzystywane przez uczestników negocjacji określających ceny drewna okrągłego na określony czas. Wypowiedź podczas spotkania producentów palet w Wysowej Wielkowymiarowy surowiec wygodny dla sprzedawcy Oczekiwania odbiorców pod względem oferowanego podziału jakościowego, sortymentowego oraz systemów sprzedaży znacznie odbiegają od tego, co proponuje państwowy monopolista. Kwestie te poruszano między innymi listy do redakcji podczas Forum Leśnego, które odbyło się w czasie targów Eko-Las w Mostkach, gdzie referat Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca drzewnego w obrocie wygłosił Zygmunt Stanula z firmy Stelmet. Słusznie zauważył on, że o ile surowiec małowymiarowy wykorzystywany przez przemysł celulozowo-papierniczy i tworzyw drewnopochodnych w trakcie dalszego przerobu mechanicznego podlega dalszemu rozdrobnieniu na zrębki, więc nie ma wielkich rozbieżności co do postaci oferowanego surowca przez Lasy Państwowe i oczekiwań odbiorców, to najwięcej kontrowersji budzi jakość, a przede wszystkim krzywizny i okrzesanie drewna średniowymiarowe- go S2A do przemysłowego zastosowania i użytkowego S2B. Negatywnie wpływa to nie tylko na wydajność materiałową, ale również na możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni transportowej zestawów do wywozu drewna. Dobrze, że dyrektor generalny Lasów Państwowych w tym roku wprowadził ramowe warunki techniczne dla będących już od dawna w obrocie sortymentów S2A i S2B. Zarządzenie to kończy trwający wiele lat spór dotyczący jakości i wymiarów oferowanego przez Lasy Państwowe drewna średniowymiarowego. Wydaje się, że w tym przypadku znaleziono kompromis, który jest do zaakceptowania zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Jednak najwięcej sortymentów w obrocie surowcem drzewnym zawiera się w grupie drewna wielkowymiarowego. Jest ono najczęściej oferowane w sortymencie W_Standard. Istnieją znaczące różnice pomiędzy oczekiwaniami przemysłu a oferowaną jakością i podziałem długościowym tego sortymentu przez Lasy Państwowe. W_Standard w obecnej postaci jest wygodny dla sprzedającego, gdyż zaoszczędza mu kosztów i problemów związanych z sortowaniem drewna wielkowymiarowego, którymi w całości został obarczony kupujący. Chyba więc dlatego tak opornie jest w Lasach Państwowych wprowadzane do oferty drewno kłodowane. Rafał Mikołajczak Opinie Czytelników są ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszych Czytelników, będące polemiką do aktualnych wydarzeń w branży drzewnej. ul. 30 Stycznia 42, Tczew tel. 58/ Nr 11 (190) ISSN Nakład egz. Wydawca: Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o Tczew, ul. 30 Stycznia 42 tel. centrali 58/ Prezes zarządu: Zbigniew Owsiak Wiceprezes zarządu: Rafał Sidor Redaktor naczelny: Janusz Bekas tel Sekretarz redakcji: Sylwia Modzelewska tel Dziennikarze: Tomasz Bogacki Małgorzata Gackowska tel Irena Muszałowska tel Katarzyna Orlikowska tel Współpracownicy: Halina Nowak Chojnice Artur Golak - Białystok Grzegorz Kowaluk Warszawa Bogdan Nowak - Szczecin Adam Zyzman Kraków Redakcja: Korekta: Sylwia Wojtanowska Kierownik działu DTP: Wiesław Dobosz Dział graficzny DTP: Katarzyna Łukowicz Opiekunowie klienta: Agata Schulz-Szatkowska tel Marta Surma tel Damian Kargul tel Grzegorz Pastwa tel Mariusz Wroński tel Sekretariat: Katarzyna Kaszubowska Dział prenumeraty: Krzysztof Kargul tel Projekt graficzny: Agnieszka i Michał Warda Druk: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa, Dragacz ul. Klasztorna 4

3 4 Z kraju Mało nowych modeli i kupujących s. 8 Ceny jednolite, ale jak ustalane? s. 10 Każda kolejna kadencja jest trudniejsza s. 12 Biznes drzewny wesprze bioenergetyka s Targi mało znane czy niepotrzebne branży? s. 16 W Spodku mało eksponatów i nabywców DREMASILESIA Pierwsze symptomy kryzysu? Imprezy nie wyróżniała szczególnie duża liczba wystawców i odwiedzających. Pomimo tego niektórzy eksponenci mogą uznać tegoroczne targi za udane. TEKST I FOT. Tomasz Bogacki Czyżby niewielka frekwencja na tegorocznej, szóstej już edycji targów DRE- MASILESIA, które odbyły się w ostatnich trzech dniach września w katowickim Spodku, potwierdzała pierwsze oznaki kryzysu dotykającego branżę drzewną? Ekspozycja była skromna. Na powierzchni 1250 m 2 wystawiało się według danych organizatora 35 firm. W trakcie trzech dni wystawę odwiedziło 1050 osób. Tylko drugiego i trzeciego dnia targi odwiedzali przedsiębiorcy, którzy mogą być potencjalnymi klientami dostawców maszyn i urządzeń. Generalnie oferta skierowana była do małych i średnich przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej z regionu Górnego Śląska. Spośród dużych, liczących się na rynku krajowym dostawców maszyn, na targach obecne były takie firmy, jak SCM Group i Felder. Ich oferta różniła się jednak zasadniczo. SCM postawił przede wszystkim na maszyny bardziej zaawansowane technicznie, jak będące nowością na rynku centrum wiertarskie Cyf lex 900 czy centrum obróbcze Pratix z2. Oprócz tego zwiedzający mogli obejrzeć okleiniarkę wąskich płaszczyzn Olimpic k 400 czy pilarkę tarczową. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wszystkich zwiedzających. Targi są okazją do sfinalizowania transakcji zapoczątkowanych wcześniej. Przykładem może być centrum wiertarskie Cyflex 900. Dremasilesia to premiera tej maszyny w Polsce. Szansa obejrzenia i zapoznania się z jej możliwościami pozwoliła na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie powiedział Bartosz Dębowy, manager SCM. Felder skupił się natomiast na maszynach do wyposażenia niewielkich zakładów stolarskich, takich jak strugarki wyrówniarki, strugarki grubościowe czy wiertarki. Z większych maszyn na stoisku tej firmy znalazły się okleiniarka jednostronna G200, będąca konkurencją dla innych producentów tego typu urządzeń, oraz tarczowa pilarka formatowa Format 4. Na rynek krajowy wracają okleiniarki hiszpańskiej CEHISY. Prezentowała je firma CEHPOL, która jest wyłącznym przedstawicielem tego producenta w Polsce. Z racji ceny i wyposażenia są one niewątpliwie konkurencją dla maszyn SCM i Feldera. Ekspozycja zawierała przekrojową ofertę obejmującą automatyczne urządzenia z serii Mykro i Bryko, przeznaczone dla mniejszych zakładów produkcyjnych i rzemieślników, a także przedstawiciela serii przemysłowej PRO. Ku naszemu zdziwieniu, sprzedaliśmy dwie największe maszyny z serii PRO powiedział Maciej Olszewski, właściciel. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także szlifierki i szczotkarki wystawiane przez firmę Prochera. W katowickim Spodku nie zabrakło także firm specjalizujących się w odpylaniu i odwiórowywaniu, jak Nestro czy ISOwent. Niejako uzupełnieniem ich oferty było kilka modeli brykieciarek wystawianych przez Nawara Serwis. Firma Mebel-Art zaprezentowała ponad 30 modeli elektronarzędzi ręcznych hiszpańskiego producenta, firmy Virutex. SCM postawił przede wszystkim na maszyny bardziej zaawansowane technicznie, jak centrum wiertarskie Cyflex 900. Felder skupił się na wyposażeniu niewielkich zakładów stolarskich. Dużym zaskoczeniem dla zwiedzających był powrót na rynek krajowy hiszpańskich okleiniarek. Zainteresowaniem cieszyły się także szlifierki i szczotkarki wystawiane przez firmę Prochera. R E K L A M A

4 18 Ze świata Największym importerem są Włochy s. 18 Ekspozycja podzielona na cztery sektory s. 18, 21 Rozwiązania, które czynią drewno atrakcyjnym surowcem W kolebce podłóg bezkonkurencyjny Barlinek Regały na wózkach jezdnych s. 20 s. 1 Największym importerem są Włochy RYNEK PARKIETÓW Polska liderem w Europie Źródło: FEP Janusz Brzozowski Pod względem wielkości rynków krajowych zdecydowanym liderem są Niemcy, na które przypada ponad 20 proc. sprzedaży wszystkich państw europejskich. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest Francja 13 proc., a na kolejnych: Hiszpania i Włochy po 10 proc., Austria 7 proc., Szwecja 6 proc. i Polska ponad 5 proc. Nieco inaczej przedstawia się wielkość sprzedaży parkietów podłogowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tutaj pierwszą pozycję zajmuje Austria ze wskaźnikiem 0,87 m² tego rodzaju podłóg per capita. Drugą i trzecią pozycję zajmują: Szwajcaria i Szwecja odpowiednio 0,74 m² i 0,72 m². W pozostałych krajach powierzchnia sprzedanych w 2011 r. parkietów podłogowych przypadająca na jednego mieszkańca była już wyraźnie niższa i wyniosła: na Słowacji 0,57 m², w Danii, Najwięksi producenci parkietów podłogowych w krajach zrzeszonych w FEP w 2011 r. Kraj Polska 17,6 Udziały Niemcy 14,6 Szwecja 13,2 Austria 11,7 Źródło: FEP Produkcja parkietów podłogowych w krajach zrzeszonych w FEP w latach (mln m²) Rok Produkcja Dynamika (rok poprz.=100) , ,4 101, ,7 103, ,7 84, ,5 115, ,3 72, ,7 100,6 Źródło: obl. na podst. Eurostatu Finlandii i Norwegii 0,47 m², w Belgii 0,29 m², w Niemczech 0,25 m², w Hiszpanii 0,19 m², we Francji 0,17 m², we Włoszech 0,16 m², w Czechach i Holandii o 0,13 m² oraz w Polsce 0,12 m². Polska jest również największym europejskim eksporterem parkietów podłogowych. Według Eurostatu w 2011 r. sprzedaliśmy za granicę 4,3 mln m² tego rodzaju podłóg. Stanowiło to ponad 30 proc. szacowanego na 12,4 mln m² całego unijnego eksportu parkietów połogowych. Drugą pozycję zajęła Belgia 1,5 mln m², a trzecią Rumunia 1,1 mln m². Z kolei największym importerem była w 2011 r. Hiszpania, która sprowadziła z zagranicy 5,4 mln m² parkietów podłogowych. Duży przywóz zarejestrowały także: Włochy 4,4 mln m², Wielka Brytania prawie 4 mln m² oraz Francja 3,1 mln m². Ogólny wolumen importu tego rodzaju wyrobów do krajów UE był w ub.r. dwa razy większy od eksportu i wyniósł ponad 25 mln m². Również pod względem wartości eksportu parkietów podłogowych europejskim liderem jest Polska. W 2011 r. wartość tych wyrobów z naszego kraju wyniosła 54,6 mln euro, co stanowiło prawie 25 proc. całego eksportu unijnego. Drugie w tej klasyfikacji Włochy miały eksport o połowę mniejszy, a kolejne dwa państwa, Litwa i Belgia, Najwięksi unijni importerzy parkietów podłogowych w 2011 r. Kraj Eksport (mln euro) Włochy 83,0 21,8 Wielka Brytania 66,0 17,3 Francja 62,4 16,4 Niemcy 32,7 8,6 Hiszpania 24,3 6,4 Holandia 24,0 6,3 Belgia 22,0 5,8 Polska 12,0 3,2 Łącznie 326,4 85,7 Pozostałe kraje UE 54,5 14,3 mniejszy nawet trzykrotnie niż Polska. Łączna wartość eksportu parkietów podłogowych z państw Unii Europejskiej w 2011 r. wyniosła nieco ponad 220 mln euro. Oznaczało to, że średnia cena eksportowa tych wyrobów z krajów UE w ub.r. wyniosła 17,4 euro/m². Wartość importu parkietów podłogowych do państw Unii Europejskiej była w ub.r. 1,7 razy większa od eksportu tychże wyrobów z 27 krajów członkowskich UE. Średnia cena importowanych parkietów w 2011 r. była nieco niższa od ceny eksportowej i wyniosła 15,2 euro/m². Udział w eksporcie UE (w proc.) Źródło: obl. na podst. Eurostatu Najwięksi unijni eksporterzy parkietów podłogowych w 2011 r. Kraj Największym importerem parkietów podłogowych wśród krajów Unii Europejskiej są Włochy. W 2011 r. wartość sprowadzonych do tego kraju z zagranicy parkietów wyniosła 83 mln euro, co stanowiło prawie 22 proc. łącznego importu UE. Na kolejnych miejscach są Wielka Brytania i Francja z udziałami odpowiednio: 17,3 proc. i 16,4 proc. Polska w tym rankingu znajduje się na ósmym miejscu. W 2011 r. przypadło na nią 3,2 proc. importu unijnego. Eksport (mln euro) Polska 54,6 24,6 Włochy 29,7 13,4 Litwa 17,6 7,9 Belgia 17,5 7,9 Francja 15,4 6,9 Węgry 14,8 6,7 Rumunia 11,4 5,1 Niemcy 10,4 4,7 Holandia 10,2 4,6 Łącznie 181,6 81,8 Pozostałe kraje UE 40,3 18,2 Autor jest właścicielem Pracowni Badań Rynków Zagranicznych w Warszawie. Udział w eksporcie UE (w proc.) Ekspozycja podzielona na cztery sektory DNI OTWARTE Jubileuszowy Homag Treff 2012 Dla podkreślenia okrągłej rocznicy Homag Treff firma zaprezentowała dwadzieścia kompletnych i różnych instalacji przemysłowych, przygotowanych na specjalne zamówienia klientów. Europejski producent mebli postawił na dużą prędkość posuwu i wydajność oraz szybką wymianę narzędzi. TEKST I FOT. Tomasz Bogacki Już po raz dwudziesty, w ostatnich dniach września Homag zorganizował w swojej głównej siedzibie w Schopfloch dni otwarte Homag Treff. Tym razem przeznaczone one były głównie dla producentów mebli, okien, drzwi, a także podłóg i schodów. Linie produkcyjne oraz pojedyncze maszyny wystawiano na powierzchni ponad m 2. Hala wystawowa stanowiła praktycznie część powierzchni produkcyjnej firmy. Aby do niej dotrzeć, trzeba było najpierw przejść przez kilka wydziałów: obróbki mechanicznej, lakierni czy przygotowania systemów elektrycznych i sterujących. Dzięki temu odwiedzający mieli możliwość wyrobienia sobie poglądu na temat organizacji i stopnia zaawansowania technicznego procesu produkcyjnego. Co godzinę można było zapoznać się z ich możliwościami obróbczymi, z wykorzystaniem dostarczonych przez nich materiałów. Połączenie wydajności i elastyczności Wystawa podzielona była na cztery sektory. Dwa pierwsze zawierały rozwiązania związane z okleinowaniem wąskich płaszczyzn, z tym że każdy z nich przeznaczony był dla innego systemu organizacji produkcji: jeden dla produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej, drugi dla procesów wielkoseryjnych. Bez względu na to, zarówno w jednym, jak i w drugim m 2 zajęły instalacje przemysłowe na Homag Treff postawiono całkowicie na metodę lasertec, ponieważ agregat ten można zamontować zarówno na okleiniarkach przelotowych jedno- i dwustronnych, jak i pięcioosiowych centrach CNC. Trzeci dział przyciągał wzrok producentów okien i drzwi. Czwarty z kolei prezentował możliwości najnowszej wersji najczęściej instalowanego systemu programowania CNC woodwop 6.1. Rozwiązaniem reprezentującym pierwszą grupę, łączącą w sobie optymalną wydajność i elastyczność, były maszyny przygotowane dla producenta mebli biurowych z Europy Południowej. Zwiedzający mogli więc zobaczyć w akcji okleiniarkę z serii Ambition 2200 oraz centrum BMG 512. Obie maszyny wyposażone były oczywiście w system lasertec. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku niemieckiej firmy zajmującej się produkcją wyposażenia stoisk targowych. W porównaniu z wcześniej przedstawionym zestawem maszyn, ten wzbogacony został o system podawczy współpracujący z okleiniarką wąskich płaszczyzn. W grupie drugiej zaprezentowano instalację przygotowaną dla znanego europejskiego producenta mebli. Postawił on przed konstruktorami bardzo trudne zadanie prędkość posuwu na poziomie 30 m/min, szybka wymiana narzędzi oraz wydajność rzędu 20 taktów na minutę. Wyśrubowane parametry pracy to tylko jedna strona medalu. Głównym założeniem była także bardzo wysoka jakość obróbki. W tym przypadku zdecydowano się na maszynę z serii KAL 300 wyposażoną również w agregat laserowy oraz jednostkę obcinającą nadmiar szerokości okleiny z możliwością profilowania o symbolu FK31 powertrim. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności z zachowaniem wyjątkowej elastyczności procesu produkcyjnego. Klej aplikowany poza linią Bardziej skomplikowane zadanie postawiła przed Homagiem polska firma. Jej życzeniem było zbudowanie linii formatująco-oklejającej, która w porównaniu z klasyczną linią pozwoli na uzyskanie o proc. większej wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej jakości obróbki. Aby uzyskać taki rezultat, zastosowano 6-stronną linię KF 500-Strasse z rozdzielaczem FPL 620. s. 21

5 22 Ekonomia i rynek Surowiec opałowy dostarczany jako tartaczny! s Kara za narzucanie dystrybutorom cen s. 24 Energetyka zrezygnuje z zakupu drewna okrągłego? Dopłaty do oszczędnych domów, także drewnianych s. 25 Mamy dużo drewna na placu i nie mamy drewna do produkcji elementów na meble żali się Wiesław Wiśniowski. Surowiec opałowy dostarczany jako tartaczny! REKLAMACJE Nadal trwa zawyżanie klas jakości w jednostkach LP Tylko powszechne dochodzenie swoich praw może skłonić wreszcie Lasy Państwowe do partnerskich zachowań w stosunku do nabywców drewna. TEKST I FOT. Janusz Bekas Na przełomie sierpnia i września przyjechały do naszego zakładu cztery transporty drewna po 26 m 3. Z każdego musieliśmy złożyć reklamację na średnio m 3 mówi Dorota Wiśniowska, właścicielka Hurtowni Materiałów Budowlanych w Twierdzy koło Frysztaka (Podkarpackie). Reklamacje zresztą uznano, gdyż odstępstwa od wymagań jakościowo-wymiarowych były tak oczywiste, że przedstawiciele LP oglądający ten surowiec, nie mieli wątpliwości, że drewno, sprzedane jako tartaczne, ledwo spełnia normy drewna opałowego. Ale czy tego surowca nie oglądali leśniczowie, dokonujący klasyfikacji drewna w lesie? Surowiec w 100 proc. zaparzony Od paru lat nie prowadzimy już hurtowni materiałów budowlanych, natomiast zajmujemy się przetarciem drewna, głównie buku, brzozy, sosny i jodły na potrzeby producentów wyrobów drzewnych i meblowych wyjaśnia Wiesław Wiśniowski, mąż właścicielki, który przyznaje, że stracili cierpliwość i od paru lat konsekwentnie składają uzasadnione reklamacje. Na potwierdzenie tych słów właścicielka wykłada na stół gruby segregator ze zgłoszonymi reklamacjami i protokółami reklamacyjnymi, podpisanymi przez członków zespołów orzekających. Protokół z 6 sierpnia 2012 r. dotyczy drewna brzozowego z Leśnictwa Grabownica w Nadleśnictwie Brzozów. W uzasadnieniu orzeczenia czytam: Ze względu na występujące zaparzenie w całej partii surowca (100 %) W-brzoza strony uzgodniły wymianę surowca do dnia 8 sierpnia 2012, do godziny 10-tej. Orzeczenie, podpisane przez Macieja Ziobrę, starszego specjalistę Służby Leśnej ds. Nadzoru Gospodarki Drewnem, dotyczy 23 m 3. Nieprawdopodobne wzdycham bo podobno najstarsi górale nie pamiętają, żeby Lasy Państwowe na własny koszt zabrały z tartaku wadliwe drewno i spowodowały przywóz drewna w klasie, za którą przedsiębiorca zapłacił. Ma pan rację odpowiada Wiesław Wiśniowski, który jako upoważniony przedstawiciel firmy podpisał się pod tym protokołem. Na początku października zaprosił mnie na rozmowę nadleśniczy z Brzozowa, który zaproponował częściowy zwrot poniesionych kosztów. Chodzi o łączną kwotę 4300 zł, a przedstawiciel LP, wobec bezspornego faktu, ma czelność składać propozycję współobciążenia nas kosztami? A najchętniej pewnie by oczekiwali naszej zgody na przekwalifikowanie surowca na opał, w cenach detalicznych, które są wyższe o 20 zł/m 3. Świeżo ścięte, z grzybem A najciekawsze jest to dodaje Wiesław Wiśniowski że od 28 czerwca prosiliśmy o wydanie drewna brzozy z umowy na II półrocze, bo nasz główny klient, wykorzystujący nasze deski i fryzy na produkty dla IKEA, złożył większe zamówienie. Co drugi dzień dzwoniłem i prosiłem. Słyszałem, że nadleśnictwo nie ma surowca, o który pytam. I nagle jest wiadomość, że jest świeżo ścięta brzoza. Zamówiliśmy transport, który przywiózł nam ten surowiec zaparzony, z wykwitami grzybów. Na stole ląduje plik zdjęć potwierdzających stan drewna złożonego na placu firmy. Nie ma wątpliwości, że nadleśnictwo wypchnęło z lasu drewno dawno ścięte, którego prawdopodobnie inny nabywca nie odebrał. Mocno zdeprecjonowane, ale sprzedane jako świeżo ścięte. To dlaczego je odebraliście? pytam właścicieli firmy. Mogliśmy drewna nie odebrać, wrócić pustym samochodem i zapłacić przewoźnikowi za pusty przejazd, bez prawa do zabiegania o odszkodowanie ze strony LP wyjaśniają małżonkowie. A jak drewno przywieźliśmy, to możemy je reklamować i żądać wyrównania strat z tytułu sprzedaży wadliwego towaru, niezgodnego z umową. Plac reklamacyjny Na sporym placu surowca firmy z Twierdzy leży rozłożonych kilkadziesiąt dłużyc brzozowych z nadleśnictw w Jarosławiu i Lubaczowie, ponieważ praktycznie całe drewno z dwóch zestawów musiało zostać zareklamowane. Z dostawy drewna brzozowego dostarczonego 5 września z Leśnictwa Czerwinki (kwit wywozowy 1/ /6140) zareklamowano 27 dłużyc, niezgodnych z normami, z klasą i deklarowaną masą. Znacznie dłuższa jest lista dłużyc brzozy w piśmie reklamacyjnym z 27 września, skierowanym do Nadleśnictwa Jarosław. Aż 63 pozycje! Zostały dostarczone z leśnictw: Bór, Łapajówka i Radawa. O ile jednak Nadleśnictwo Jarosław szybko zareagowało i dokonało przeklasyfikowania surowca do niższej klasy, zwracając nadwyżkę wpłaconych pieniędzy, to w Lubaczowie nie są chętni do szybkiej reakcji. Mamy dużo drewna na placu i nie mamy drewna do produkcji żali się właścicielka. Nie mówiąc już o straconym czasie pracy ładowarki, potrzebnym na rozłożenie dłużyc, żeby komisja leśników mogła się przyjrzeć każdej kwestionowanej sztuce. A jaki wielki trzeba mieć plac, żeby to wszystko rozłożyć? Umowa nie przewiduje możliwości reklamowania całej dostawy, ale konkretnych dłużyc czy kłód, które trzeba z całej dostawy przełożyć na odrębny plac w taki sposób, żeby przedstawiciele LP mogli się z nimi dokładnie zapoznać. Finansowa blokada To dodatkowy koszt ponoszony przy zakupie drewna niskiej jakości dodaje Łukasz Sitnik, właściciel Zakładu Usług Tartacznych we Frysztaku, który przysłuchuje się naszej rozmowie, bo sam od niedawna też reklamuje spore ilości dostarczonego surowca. Dlaczego nie czynił tego wcześniej? Ponieważ małe tartaki szczególnie dotkliwie odczuwają skutki dostaw złego surowca tłumaczy gdyż inwestują niewielkie środki finansowe w zakup drewna, które, gdy nie nadaje się do przerobu, to nie można nic z niego wykonać. A jeśli nie wykona się zamówionej więźby czy innego produktu tartacznego, to brakuje środków finansowych na kolejny zakup drewna. Więc kombinuje się, żeby z barachła coś dało się wykonać i jakoś sprzedać. Komu opłaca się zawyżanie klas? Gdy dostaliśmy drewno z Nadleśnictwa Oleszyce, to z całej dostawy może cztery sztuki brzozy były zgodne z normą i przydatne do produkcji, a reszta musiała być reklamowana uzupełnia Wiesław Wiśniowski. I choć rozumiem właścicieli małych tartaków, to coraz skuteczniej namawiam ich do wyzbycia się obaw o przyszłą nieprzychylność leśniczych czy nadleśniczych. Zbyt długo dogadywaliśmy się z nimi, ponosząc finansowe konsekwencje zawyżania klas. Niektórzy leśniczowie przyznają, że na naradach w nadleśnictwach zaleca się im zawyżanie klas, bo to daje nadleśnictwu wyższe dochody. A jeśli surowiec zostanie zakwestionowany, to wyśle się komisję i tym bardziej krzykliwym uzna reklamację. Sęk w tym, że większość zakładów tartacznych przeklina surowiec, próbuje dogadać się z leśniczym (zwykle obiecują, że dołożą parę kubików!) i z krzywego drewna usiłują coś wykonać. Ale nie składają reklamacji, żeby jednak coś w firmie robić. Leśniczy uznał, że ta brzoza spełnia wymagania klasy WCO. Prawie cała dostawa została skutecznie zareklamowana. Wiadomo, który leśniczy zakwalifikował to drewno do klasy C.

6 26 Nowości Instytutu Technologii Drewna INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA Dwanaście wynalazków z projektu rozwojowego CIECZE JONOWE Innowacyjne rozwiązania w drzewnictwie Opracowano parametry technologiczne zwiększenia trwałości drewna i tworzyw drzewnych z zastosowaniem preparatów bazujących na cieczach jonowych. fot. ITD fot. ITD Jadwiga Zabielska-Matejuk Anna Stangierska Aktywność w sferze nauki umożliwia kreowanie nowych obszarów badawczych w drzewnictwie, jest szansą na tworzenie innowacji i ich transferu do praktyki przemysłowej. Instytut Technologii Drewna w ramach zakończonego w lipcu 2012 r. projektu rozwojowego POIG /08 pt. Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych realizował ważny dla rozwoju drzewnictwa kierunek badań naukowych, dotyczący opracowania związków organicznych cieczy jonowych o nowych właściwościach użytkowych, przeznaczonych do roztwarzania oraz zwiększania trwałości odnawialnego surowca drzewnego. W rezultacie przeprowadzonych badań uzyskano trzy zasadnicze grupy związków: bioaktywne aprotonowe ciecze jonowe, protonowe ciecze jonowe przeznaczone do aplikacji jako nowatorskie utwardzacze klejowych żywic aminowych, stosowane w technologii płyt wiórowych i sklejek, z których część charakteryzowała się również aktywnością biologiczną, oraz ciecze jonowe o powinowactwie do celulozy. Bardzo ważnym obszarem badawczym projektu były dwufunkcyjne herbicydowe ciecze jonowe, zawierające jako anion herbicyd i bioaktywny kation, będące jednocześnie fungicydami. W kolejnym realizowanym nurcie badawczym uzyskano triazoliowe związki jonowe w wyniku przekształcenia struktury znanego biocydu-tebukonazolu w formę jonową. W ramach prac badawczych projektu wykreowano mieszaniny cieczy jonowych i pochodnych azoli umożliwiających uzyskanie preparatów grzybobójczych o zdefiniowanych parametrach fizykochemicznych i biologicznych. Sklejki i płyty wiórowe odporne na grzyby Stwierdzono bardzo duży potencjał w zastosowaniach cieczy jonowych jako utwardzaczy i modyfikatorów mas klejowych w technologiach wytwarzania tworzyw drzewnych. W wyniku tych badań oraz prac nad zabezpieczeniem przed rozkładem mikrobiologicznym sklejki przy zastosowaniu klejowych żywic MUF i mieszanin cieczy jonowych z pochodnymi 1,2,4-triazolu, uzyskano wodoodporne sklejki bukowe odporne na rozkład wywołany przez grzyby. Zastosowane preparaty w procesie nasycania forniru nie wpływały na wodoodporność sklejenia wytworzonych zabezpieczonych sklejek. W sposób nieznaczny oddziaływały na emisję formaldehydu z wytworzonej sklejki. Ciecze jonowe mogą być wprowadzane w roztworze rozpuszczalnika bądź jako składnik żywicy MUF nasycającej fornir. W wyniku prac nad zabezpieczaniem płyt wiórowych wykazano, że zastosowanie w procesie technologicznym preparatu w postaci mieszaniny cieczy jonowej z pochodnymi 1,2,4-triazolu umożliwiło uzyskanie materiału płytowego odpornego na działanie czynników biotycznych, o właściwościach fizycznych i mechanicznych, spełniających wymagania norm i małej emisji formaldehydu. Jednocześnie nie odnotowano podwyższenia emisji i zawartości szkodliwych substancji w powietrzu w wyniku zabezpieczenia Badanie biocydów wobec alg fitotron. cieczami jonowymi i ich mieszaninami z pochodnymi 1,2,4-triazolu drewna, płyt wiórowych i sklejek. Preparaty te oraz technologie zabezpieczania drewna, płyt wiórowych i sklejek zostały zgłoszone do ochrony patentowej. Naturalny polimer z biomasy drzewnej Wykazano, że badane ciecze jonowe podatne są na biodegradację i nie są genotoksyczne. Stwierdzono, że ciecze jonowe charakteryzują się podatnością na biodegradację w środowisku glebowym, zależną od struktury chemicznej jonów, jak również od gatunków mikroorganizmów inaktywujących te związki. Osiągnięciem projektu w nurcie nowatorskich badań nad nowymi zielonymi rozpuszczalnikami było opracowanie i wykorzystanie cieczy jonowych przeznaczonych w pierwszym etapie do rozpuszczania celulozy, następnie wyodrębnienia celulozy z surowców i półproduktów papierniczych, i kolejno z drewna. Opracowanie morfoliniowych cieczy jonowych oraz amoniowych cieczy jonowych z podstawnikiem cykloheksylowym, mających powinowactwo do celulozy, znacznie przyspieszyło postęp w technologii uzyskiwania tego naturalnego polimeru z biomasy drzewnej. Związki te zostały również zgłoszone do ochrony patentowej. Ciecze jonowe rozpuszczają drewno Opracowane sole charakteryzują się mniejszą toksycznością dla środowiska niż dotychczas stosowane rozpuszczalniki celulozy. Ciecze jonowe imidazoliowe wykazały również zdolność rozpuszczania drewna. Proces ten polega na solubilizacji konglomeratu głównych składników strukturalnych. Surowiec drzewny rozpuszczony w cieczy jonowej można rozdzielić na dwie frakcje, węglowodanową i ligninową, jednak proces ten wiąże się ze stratami surowca. Podsumowaniem trzyletniej pracy jest obszerna monografia. Powstała monografia i 12 wynalazków Podsumowaniem trzyletniej pracy w projekcie jest monografia pt. Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych, w której zawarto wiele aspektów badawczych, poznawczych i aplikacyjnych. Nurt badań podstawowych realizowany w projekcie umożliwił uzyskanie stopnia doktora przez jednego z wykonawców projektu, napisanie licznych publikacji, natomiast innowacyjność rozwiązań udokumentowano zgłoszeniami dwunastu wynalazków w Urzędzie Patentowym RP. Osiągnięto strategiczne cele projektu, uzyskując drewno, płyty wiórowe i sklejki odporne na działanie czynników biotycznych. Wykreowano nowe struktury cieczy jonowych do efektywnego rozpuszczania celulozy w procesie jej wyodrębnienia z surowców lignocelulozowych. Dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk, prof. nadzw. jest kierownikiem Zakładu Ochrony Drewna Instytutu Technologii Drewna. Mgr inż. Anna Stangierska jest pracownikiem Zakładu Ochrony Drewna Instytutu Technologii Drewna. Miesiąc podglądania w Walencji STAŻE NAUKOWE Porównanie metod badawczych Zastosowanie modyfikacji drewna plazmą w celu poprawy właściwości jego powierzchni to jedna z metod poznanych podczas stażu w AIDIMA. Magdalena Nowaczyk-Organista W lipcu odbyłam miesięczny staż naukowy w instytucie AIDIMA w Walencji (Hiszpania). Jednostka ta, podobnie jak Instytut Technologii Drewna, zajmuje się badaniami wyrobów szeroko rozumianego sektora meblarskiego, drzewnego, transportu i opakowań. Zakres stażu obejmował głównie zagadnienia związane z przemysłem meblarskim. Miałam możliwość porównania metod badań stosowanych w instytucie AIDIMA oraz w Instytucie Technologii Drewna w zakresie analityki chemicznej drewna i powłok lakierowych. Porównywałam także metody badania odporności powierzchni drewna np. na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, odporności powierzchni na abiotyczne i biotyczne czynniki starzeniowe (światło, nadeszczanie, zmienne cykle temperaturowe i in.). Zapoznałam się również z metodami badawczymi, jak dotąd nieprowadzonymi w ITD, takimi jak badanie odporności metalowych elementów mebli na korozję. Miałam możliwość poznania technik lakierowania powierzchni mebli oraz metod utwardzania powłok na półtechnicznych liniach lakierniczych, umożliwiających instytutowi AIDIMA współpracę z hiszpańskim przemysłem meblarskim w zakresie doradztwa technicznego oraz tworzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych. Poznałam także możliwości zastosowania modyfikacji drewna plazmą w celu poprawy właściwości jego powierzchni. Metoda ta, powszechnie stosowana chociażby w przemyśle tworzyw sztucznych, potencjalnie może mieć zastosowanie także w przemyśle meblarskim. W ramach stażu, oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką badawczo-naukową, istniała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instytutu AIDIMA, z zakresem prowadzonych tam badań oraz z pozostałymi działaniami mającymi zwiększyć przydatność instytutu dla przemysłu, takimi jak: dydaktyka, doradztwo przemysłowe czy certyfikacja badanych produktów, wpływająca na podniesienie ich rangi na rynku. Dr Magdalena Nowaczyk-Organista jest pracownikiem Zakładu Badania Powierzchni Instytutu Technologii Drewna.

7 28 Temat z bliska Spalanie biomasy wymiennymi głowicami s. 30 Suszarnie coraz nowocześniejsze s. 31 Rekordowa pojemność komór suszarniczych s. 32 Zwalczanie szkodników mikrofalami s. 33 Modyfikacja drewna wciąż poszerzana ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI Alternatywa dla surowca egzotycznego Obróbka termiczna jest tylko jednym ze sposobów zmiany parametrów drewna. Coraz powszechniejsze są metody jego modyfikacji chemicznej. Pasywną modyfikacją drewna jest impregnacja, powodująca jedynie wypełnienie środkiem ochronnym ściany komórkowej drewna. TEKST I FOT. Janusz Bekas Nawet przy dzisiejszym poziomie rozwoju cywilizacyjnego drewno jest nadal chętnie wykorzystywane i często ze względu na swoje właściwości niezastąpione przekonuje dr hab. inż. Janusz Zawadzki, kierownik Zakładu Ochrony Drewna na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Ale coraz częściej drewno poddaje się różnego rodzaju modyfikacjom, zmieniającym jego właściwości. Niewątpliwe zalety drewna, takie jak dobre właściwości fizykochemiczne, łatwość obróbki, wszechstronność zastosowania czy łatwość przerobu, są w wyniku modyfikacji poszerzane, przez eliminację R E K L A M A takich wad, jak mała odporność na destrukcyjny wpływ czynników biotycznych i abiotycznych, typu temperatura czy promieniowanie, duża nasiąkliwość, niska stabilność wymiarowa, stosunkowo mała twardość, niska odporność na ścieranie, brak odporności na ogień czy niewystarczająca trwałość. Modyfikację umożliwia skład chemiczny drewna W minionych latach technologia drewna stała się obszarem badań, atrakcyjnym naukowo i ekonomicznie. Modyfikacja gatunków, a także powstawanie nowych transgenicznych odmian powoduje, że drzewa szybciej rosną oraz mają zmienione proporcje podstawowych składników, głównie ligniny i polisacharydów, odpowiedzialnych za wytrzymałość ściany komórkowej. Takie laboratorium, wyposażone w klimatyzację, istnieje między innymi na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Na przyspieszenie rozwoju drzew wpływa tam utrzymywanie stałej temperatury oraz naświetlanie. Drzewa rosną na specjalnym podłożu z solami mineralnymi. Aby zająć się modyfikacją drewna, trzeba pamiętać o tym, iż w dziewięćdziesięciu paru procentach jest ono polimerem naturalnym, składającym się z celulozy, ligniny i hemiceluloz, które mogą mieć charakter jednorodny lub heterogenny. W drewnie zawarte są również substancje mające charakter niestrukturalny, czyli związane z drewnem w niestrukturalny sposób. Są to tzw. substancje uboczne garbniki, tłuszcze, terpeny. Główne składniki znajdujące się w drewnie mają budowę wielkocząsteczkową. Celuloza jest związkiem, który w drewnie odgrywa szczególną rolę. Jest to polimer kondensacyjny, o charakterze aromatycznym, składający się z wielu jednostek połączonych za pomocą mostka tlenowego. Cechą charakterystyczną celulozy, co wpływa na pewne właściwości drewna, jest to, że pod wpływem rozpuszczalników następuje jej pęcznienie, spowodowane wnikaniem cząsteczek rozpuszczalnika o charakterze polarnym, głównie wody. To także umożliwia wniknięcie czynnika modyfikującego do drewna. Ważnym składnikiem drewna są hemicelulozy, czyli węglowodany, które rozpuszczają się w rozcieńczonych alkaliach i w rozcieńczonych kwasach. Właściwości zależne od metod Metody modyfikacji drewna można podzielić na aktywne i pasywne. Aktywne to sposoby chemiczne, termiczne i enzymatyczne, a pasywną modyfikacją jest impregnacja, powodująca jedynie wypełnienie środkiem ochronnym ściany komórkowej drewna. Aktywne metody działają albo na ścianę komórkową, albo na powierzchnię drewna, albo na oba te miejsca jednocześnie. Z metod aktywnych największe zastosowanie znajdują metody: chemiczna i termiczna. Posiadają zdolność pęcznienia Chemiczna modyfikacja drewna jest w istocie reakcją związków chemicznych (modyfikatorów) ze strukturalnymi komponentami drewna, z utworzeniem pomiędzy nimi wiązań kowalencyjnych. W wyniku tej reakcji dochodzi do utworzenia wiązań chemicznych, które powodują, że uzyskane drewno ma o wiele lepsze właściwości, przede wszystkim większą stabilność wymiarową, zwiększoną odporność na czynniki biochemiczne, polepszone właściwości akustyczne i izolacyjne oraz zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne. Po modyfikacji chemicznej pojawiają się też pewne wady drewna, między innymi zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie oraz zmniejszenie elastyczności. W modyfikacji chemicznej zachodzące reakcje chemiczne można podzielić ze względu na rodzaj wiązania pomiędzy modyfikatorem a drewnem. Podstawowe to estryfikacja i eteryfikacja. Estryfikacja to podstawowa metoda chemicznej modyfikacji drewna, podczas której grupy OH zawarte w drewnie reagują z modyfikatorami, tworząc wiązania estrowe mówi Janusz Zawadzki. Natomiast eteryfikacja polega na wytworzeniu wiązań eterowych między aktywnymi grupami drewna a modyfikatorami, choćby pochodnymi benzenu. Lepsze od drewna egzotycznego Najszerzej stosowaną metodą chemicznej modyfikacji drewna jest acetylacja drewna z wykorzystaniem bezwodnika octowego. W wyniku tej reakcji otrzymuje się drewno acetylowane. Jest ono w tej chwili alternatywą dla drewna egzotycznego. Przewyższa je swoją trwałością, twardością, odpornością na wilgoć i na wysoką temperaturę. Ten proces modyfikacji można przeprowadzać na skalę przemysłową. Najpierw surowe drewno poddawane jest impregnacji w autoklawie. Następnie dokonuje się utrwalanie bezwodnika w całej strukturze drewna. Katalizator w 100 proc. wchodzi w strukturę drewna, a następnie usuwa się nadmiar rozpuszczalnika. Gotowy produkt można zastosować zarówno do celów zewnętrznych, takich jak: elewacje, tarasy, meble ogrodowe, jak i wewnętrznych, takich jak podłogi, okna i drzwi. Skuteczna też furfurylizacja Drugą po acetylacji metodą modyfikacji drewna, rozpowszechnioną na skalę przemysłową, jest furfurylizacja. Polega ona na działaniu alkoholem furfurylowym na drewno. Jest on łatwy do pozyskania, między innymi z hydrolizy biomasy. W wyniku zachodzącej reakcji chemicznej alkohol łączy się z grupami wodorotlenowymi drewna, przy czym jednocześnie następuje polimeryzacja furanu, który łączy się ze ścianami komórkowymi drewna. Drewno furfurylowane znalazło zastosowanie w obiektach zewnętrznych, ponieważ proces modyfikacji odbywa się już w dużej skali w odpowiednich autoklawach i jest zautomatyzowany. Ma ono zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne i barwę zbliżoną do drewna egzotycznego, więc jest wykorzystywane na tarasy i altany, ale także do budowy jachtów, bo jest o wiele tańsze od teku. Ma ono cenniejsze właściwości, przede wszystkim hydroskopowe. Ciepło zmienia parametry Oprócz modyfikacji chemicznej, podczas której czynnik chemiczny wchodzi w reakcję z drewnem i powoduje zmianę jego właściwości, coraz powszechniejsza jest modyfikacja termiczna, w której wykorzystuje się czynnik zewnętrzny działający na drewno, przede wszystkim temperaturę w granicach od 130 do C. Przeprowadzanie tego procesu wymaga specjalnego środowiska. Zawartość powietrza w takich komorach może wynosić najwyżej 2 proc. Proces modyfikacji termicznej można przeprowadzać w parze wodnej, w atmosferze azotu, w kąpieli olejowej albo w gazach spalinowych. W różnych krajach rozwijane są różne technologie, jednak zawsze uzyskuje się zmiany właściwości drewna, przede wszystkim stabilność wymiarową, twardość, zmianę barwy w kierunku barwy drewna egzotycznego, zmianę współczynnika przewodności cieplnej, obniżenie wilgotności równoważnej. Negatywnymi skutkami modyfikacji termicznej są: spadek gęstości drewna, wytrzymałości na zginanie, wzrost łupliwości oraz brak możliwości zastosowania takiego drewna na elementy konstrukcyjne.

8 34 Produkty i komponenty Lakiery w pełni przetestowane Złącze z elastycznym piórem s. 36 Jak drewno lub skóra krokodyla Zabezpieczanie trudnych podłóg s. 37 Nowa generacja Tanalithu E OCHRONA DREWNA Innowacyjne produkty marki Lonza Przedstawicieli producentów stosujących takie środki jak Tanalith E do impregnacji ciśnieniowej czy Antiblu Select do zabezpieczenia przed sinizną zachęcano do zainteresowania się nową generacją Tanalithu E z technologią BARamine. Z testów polowych wynika, że drewno impregnowane ciśnieniowo nową generacją środka Tanalith E zachowuje dłużej trwałość i walory estetyczne dzięki ulepszonej penetracji aktywnych składników impregnatu w głąb drewna. TEKST I FOT. Janusz Bekas R E K L A M A Bliskie pojawienie się na polskim rynku nowej generacji Tanalithu E z technologią BARamine, zapewniającego lepsze efekty impregnacji drewna, było okazją do zorganizowania w połowie października przez Lonza Wood Protection Polska II Sympozjum Ochrony Drewna. Na miejsce spotkania przedstawicieli firm stosujących takie środki jak Tanalith E do impregnacji ciśnieniowej czy Antiblu Select do zabezpieczenia przed sinizną wybrano sopocki Mera Hotel & Spa. Obiekt ten posiada oryginalną fasadę o powierzchni około 5000 m 2, wykonaną z modrzewia syberyjskiego i impregnowaną przeciwogniowo w Anglii środkiem ognioodpornym Non-Com Exterior, znajdującym się w ofercie firmy Arch Timber Protection, stanowiącej obecnie część Grupy Lonza. Jest to jedyny istniejący w tej chwili preparat posiadający Euroklasę B, niewymagający malowania, niewymywany z drewna, w przeciwieństwie do innych impregnatów przeciwogniowych mówi Rafał Zmuda, przedstawiciel handlowy Lonza Wood Protection Polska. Postanowiliśmy pokazać naszym klientom praktycznie zastosowany środek zapewniający najwyższy stopień ochrony, który jest skuteczny w przypadku impregnowanego drewna na zewnątrz budynków lub w miejscach o dużym zawilgoceniu. Środek ten produkowany jest podczas ściśle kontrolowanego procesu, w specjalistycznym zakładzie produkcji impregnatów, jedynym tego typu w Wielkiej Brytanii. Jego walorem jest długowieczność, bez potrzeby ponownego stosowania przez cały cykl życia drewna. Jednocześnie jest to impregnat niehigroskopijny i niewietrzejący, zaś zaimpregnowane drewno może być malowane i klejone. Drewno modrzewia syberyjskiego wybrane na fasadę sopockiego hotelu zostało zabezpieczone środkiem Non-Com Exterior w autoklawie do impregnacji próżniowo- -ciśnieniowej, a następnie wysuszone komorowo i utrwalone w wysokiej temperaturze, by przywrócić materiałowi dopuszczalny lub wymagany stopień wilgotności, na poziomie proc. Nowa generacja Tanalithu E Dla Lonza Wood Protection impregnacja drewna jest jednym z kierunków produkcji i badań; mająca korzenie w firmie Hickson, przejętej w 2000 r. przez Arch Timber Protection, w zeszłym roku została wchłonięta przez Lonza. Dzisiaj ten dział Lonza oferuje najszerszy zakres środków do przemysłowej impregnacji drewna na świecie oraz wiele nowatorskich rozwiązań. Mamy ponad 60 lat doświadczeń i na koncie rozpoznawalne, sprawdzone marki produktów mówił dr Tony Kelly, dyrektor handlowy przedsiębiorstwa. Powszechnie uznana jest doskonałość badawcza firmy i szeroka lista innowacji. To właśnie Lonza ma w ofercie Tanalith E, jedną z najbardziej znanych marek w zakresie ochrony drewna mówił w swoim wystąpieniu Arno van Oosten z Lonza Wood Protection. Inne renomowane marki to Vacsol Aqua, pierwszy wodorozpuszczalny bezmetalowy impregnat do drewna konstrukcyjnego, czy Antiblu Select do ochrony przed sinizną świeżo przetartej tarcicy. Wspomniany już Non-Com Exterior oraz Dricon i Aqua FR to środki przeciwogniowe do drewna i płyt drewnopochodnych, natomiast marka Restol gwarantuje doskonałe środki dekoracyjne do drewna. Niebawem na polskim rynku oferowana będzie nowa generacja Tanalithu E z technologią BARamine. Nie zawiera on boru. Niedawno został wprowadzony do sprzedaży w Anglii, a u nas będzie dostępny na początku 2013 r., po dokonaniu rejestracji. Dodawany środek chemiczny BARamine powoduje pogłębiony proces impregnacji w wyniku lepszej penetracji impregnatu i tworzenia szerszego pierścienia obecności impregnatu w drewnie. Środek ten powoduje, że impregnat zachowuje stabilność przez bardzo długi okres czasu i większa jest tolerancja wobec zanieczyszczeń w roztworze mówił Arno van Oosten. Środek przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych, zarówno w kontakcie z gruntem, jak i bez. Oddziaływanie czynników zewnętrznych jest znacząco mniej widoczne. Bez chromu i arsenu Drewno ciśnieniowo impregnowane Tanalithem E oznacza konserwację przy zastosowaniu wodorozpuszczalnego środka Tanalith E, opartego na związkach miedzi i triazoli. Miedź do produkcji impregnatu jest pozyskiwana z recyklingu, triazole zaś są organicznymi biocydami ulegającymi biodegradacji, powszechnie stosowanymi w środkach ochrony roślin. Drewno impregnowane Tanalithem E jest przeznaczone do stosowania zarówno w kontakcie, jak i bez kontaktu z gruntem, tam, gdzie istnieje średnie bądź duże narażenie na rozkład ze strony grzybów i owadów. Jest to wszechstronna i sprawdzona alternatywa dla tradycyjnych impregnatów zawierających związki chromu i arsenu, zapewniająca efektywną i długotrwałą ochronę przed grzybami i owadami atakującymi drewno. Środek zalecany jest do drewna konstrukcyjnego i programu ogrodowego w klasach zagrożenia 1-4. Dodatkową ochronę przed skutkami szarzenia drewna spowodowanymi przez warunki atmosferyczne zapewnia Tanalith Extra. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo przy zastosowaniu środka Tanalith E z dodatkiem wodnego repelentu. Ten impregnat zapewnia wszystkie właściwości ochronne Tanalithu E, dodatkowo nadając impregnowanemu drewnu właściwości hydrofobizujące. Wytwarza efekt skraplania się wody na powierzchni drewna, ograniczając wnikanie wody do jego wnętrza. Ochrona przed sinizną Ponieważ wiele zakładów wykorzystuje też preparaty do ochrony świeżo przetartej tarcicy przed sinizną, to właśnie tej tematyce poświęcił swoją prezentację dr hab. Grzegorz Cofta z WTD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwracając uwagę, że sinizna powodowana przez grzyby może mieć kolory od jasnoniebieskiego do czarnego. Zależy to bowiem od gatunku mikrogrzyba. A możliwości jest wiele, gdyż istnieje około 300 gatunków grzybów powodujących powstawanie sinizny. Stosowane środki antysiniznowe zapewniają chemiczną otulinę powierzchni drewna, bogatej w substancje pokarmowe, która chroni przed infekcją grzybów. Skuteczność uzależniona jest nie tylko od zastosowania środka zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno stosować mniejszych dawek niż jest to zalecane i nie wolno mieszać różnych impregnatów. Po zabiegu impregnacji trzeba stworzyć warunki do odpowiedniego składowania drewna. Wiele pytań wywołało stwierdzenie, że do rozcieńczania należy stosować wodę o stałych parametrach oraz że istotna jest czystość basenów, żeby nie następowała mikrobiologiczna degradacja fungicydów. Wanny powinny być pokryte specjalnymi farbami. Fasadę Mera Hotel & Spa w Sopocie wykonano z drewna modrzewia syberyjskiego impregnowanego środkiem Non-Com Exterior.

9 38 Technika i technologia Zintegrowany i elastyczny proces obróbki s. 40 Obróbka elementów w systemie just-in-time s. 43 Diamentowe narzędzia w standardzie s. 44 Perfekcyjne przygotowanie podkładu na panelach s. 47 Operator nie jeździ z układem tnącym s. 53 Profesjonalizm w różnej konfiguracji OKLEINIARKI Sześć modeli i siedem agregatów Wytrzymała i stabilna konstrukcja, wysoka jakość obróbki oraz możliwość wyboru konfiguracji stanowią o atrakcyjności okleiniarek Cehisy z serii PRO. TEKST I FOT. Tomasz Bogacki Seria PRO składa się z siedmiu maszyn, oznaczonych symbolami cyfrowymi od 6 do 12, różniących się wyposażeniem, a co za tym idzie i możliwościami obróbczymi. Bez względu na to korpusy wszystkich modeli wykonane są ze spawanych, grubościennych, stalowych profili zamkniętych. Jest to sztywna i stabilna konstrukcja, na której zamocowane są wszystkie agregaty obróbcze, dolny transporter płytkowy, pomocniczy, podpierający transporter rolkowy i górne rolki dociskowe. Te ostatnie zamontowane są na ruchomej belce umożliwiającej ich pozycjonowanie w zależności od grubości okleinowanego elementu. Regulacja w zakresie od 8 do 60 mm dla modeli PRO-6, 7, 8 i 9 odbywa się ręcznie za pomocą śruby, a wartość nastawy widoczna jest na wskaźniku mechanicznym. Natomiast dla pozostałych realizowana jest automatycznie za pomocą motoreduktora z pozycji pulpitu sterującego. Okleinowane elementy przemieszczają się na transporterze płytkowym z prędkością 9 m/min dla modeli PRO-6, 7 i 8 oraz 9 i 14 m/min dla pozostałych. PRO mogą obrabiać elementy o minimalnej długości 120 mm i minimalnej szerokości 75 mm. Trzy rolki dociskowe Cechą charakterystyczną pierwszych czterech modeli PRO-6, 7, 8 i 9 jest nieograniczony obudową dostęp do strefy nanoszenia kleju i okleinowania. Pozostałe agregaty, generujące hałas i pył umieszczone są w dźwiękochłonnej kabinie wyposażonej w przeszklone pokrywy i zaopatrzone w osłony połączone z instalacją odpylającą. Modele o wyższej numeracji posiadają pełną osłonę wszystkich jednostek obróbczych. Automatyczny system podający obrzeże z trzema rolkami dociskowymi, z których jedna jest napędzana, pozwala na stosowanie zarówno rolek, jak i pasków o określonej długości. Maszyny przystosowane są do aplikowania materiału o grubości od 0,4 do 3 mm oraz opcjonalnie doklejek z drewna litego o maksymalnej grubości 5 mm. Pojemnik na klej topliwy pokryty jest od środka tef lonem. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą elektronicznego termostatu. Dwupiłkowy agregat na prowadnicach pryzmatycznych PRO-6 to najprostszy model, który oprócz sekcji nanoszenia kleju i okleinowania posiada tylko jeden agregat frezujący nadmiar szerokości obrzeża. W praktyce są to dwie głowice z wymiennymi ostrzami górna i dolna, napędzane niezależnie silnikami wysokiej częstotliwości i pracujące z prędkością obrotową wynoszącą obr./min. Regulacja odbywa się ręcznie za pomocą śrub z wizualizacją nastawy na wskaźniku mechanicznym. Siódemka, ósemka i dziewiątka to już bardziej rozbudowane maszyny. Posiadają one, oprócz sekcji okleinowania i obcinania nadmiaru szerokości, dwupiłkowy agregat obcinający nadmiar długości paska lub doklejki. Jest to jednostka uzbrojona w dwie, niezależnie napędzane piłki. Zastosowane silniki wysokiej częstotliwości pracują również z prędkością obr./min. Zespół zamontowany jest na precyzyjnych prowadnicach liniowych, a operacja obcinania przebiega w ruchu z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych. Regulacja odbywa się na dokładnie takiej samej zasadzie jak w wyżej omawianym agregacie. Na tym kończą się cechy wspólne wyposażenia standardowego tych modeli, ponieważ PRO-9 uzbrojona jest w polerkę i cyklinę promieniową. Inne, możliwe do zainstalowania agregaty, należą już do wyposażenia opcjonalnego. W przypadku PRO-7 jest to cyklina prosta, natomiast PRO-8 i 9 cyklina prosta i dwie tarcze czyszcząco-polerujące, przed którymi mogą być zamontowane dmuchawy gorącego powietrza. Automatyczny system podający obrzeże wyposażony jest w trzy rolki dociskowe, z których jedna jest napędzana. Zasilany silnikiem wysokiej częstotliwości zespół zaokrąglający narożniki wyposażony jest w pionowe i poziome rolki kopiujące. Cienka spoina klejowa Najlepiej wyposażone są modele PRO-10, 11 i 12. W przypadku dziesiątki wzbogacony on został w agregat frezowania wstępnego, jedenastka otrzymała agregat umożliwiający zaokrąglanie narożników elementu, natomiast dwunastka obydwa te agregaty. Jednostka frezowania wstępnego składa się z dwóch silników wysokiej częstotliwości z diamentowymi frezami, dzięki którym możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiej jakości krawędzi płyty i cienkiej spoiny klejowej. Grubość skrawanej warstwy ustawiana jest manualnie. Zespół zaokrąglający narożniki zasilany jest także silnikiem wysokiej częstotliwości i wyposażony w pionowe i poziome rolki kopiujące. Regulowany jest, podobnie jak pozostałe jednostki, ręcznie. W opcji istnieje możliwość zamontowania urządzenia natryskującego płyn zabezpieczający szerokie płaszczyzny przed zabrudzeniem klejem. Modele te wyposażone są w panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa. Umożliwia on załączanie każdego agregatu z osobna. Panel sterujący pozwala na zapisanie w jego pamięci dwudziestu różnych programów obróbczych. R E K L A M A

10 Giełda maszyn 55 BRYKIECIARKI GILOTYNY LINIE PRODUKCYJNE CNC MASZYNY KOMBINOWANE LAKIERNIE I OSPRZĘT NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA FREZARKI OBTACZARKI CZOPIARKI

11 56 Giełda maszyn OKLEINIARKI PRASY STRUGARKI SPAJARKI DO FORNIRU PILARKI SYSTEMY OGRZEWANIA C.O.

12 57 SUSZARNIE INNE WIERTARKI SZLIFIERKI TRAKI URZĄDZENIA TRANSPORTOWE I SORTOWNICZE

13 58 NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż dłużycowego, rok prod. 1998, 3 osie, udźwig Epsilon, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, centralne smarowanie, ABS. Kutno , Dąb czerwony, europejski jesion - elementy do produkcji schodów, cokołów i fryzów, podłogowe , olcha, sosna Sprzedam tarcicę 25 mm obrzynaną, sosnową w klasie I-III, długości handlowe dł zł/m Obłogi orzechowe korzenne i inne oraz grusza, jabłoń i śliwa dla barokowców i nie tylko Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze prosperujący zakład stolarski produkujący stoły, krzesła, komody. Okolice Konina Grunt inwestycyjny bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 449 (gmina Kobyla Góra), 18 km od Kępna. Pow. 1,3 ha, zezwolenie na budowę zakładu prod., hali magazynowej itp. Wszystkie media w granicy działki Tartak na pow. 1 ha, trak nowy FTAA 60, stolarnia 200 mkw., dom jednorodzinny z możliwością rozbudowy, okolica Wronek Sprzedam zakład drzewny, pow. 2 ha, ok m 2 pow. zabudowanej, kompletnie wyposażony: nowoczesny tartak, suszarnie, maszyny prod., lakiernia, ostrzarnia, dom całoroczny. Woj. podkarpackie, Narol Konstrukcja stalowa hali o wymiarach: 15 m szerokość, 60 m długość i 5 m wysokość, o pow. 900 mkw. z dokumentacją , Sprzedam nowoczesne budynki przystosowane pod zakład stolarski. W skład zabudowy wchodzi: hala produkcyjna, biurowiec, dwa oddzielne mieszkania na piętrze, pawilon wystawowy, budynki gospodarcze, garaże Sprzedam lub wynajmę zakład prod. wyrobów ogrodowych - maszyny, suszarnie, impregnacja, ponad 3 ha placu, 1/3 utwardzone, 2,5 tys. m 2 hal, Wielkopolska TRANSPORT Sprzedaż Mercedes Actros do przewozu drewna Wózek widłowy Manitou terenowy, udźwig 2500 kg + szufla i widły, silnik po kapitalnym remoncie , Tanio sprzedam: ładowarka UNK-320, łyżka, widły, chwytak do drewna Ładowarka teleskopowa, wysięg 7 m, udźwig 3200 kg. Napęd 4x4 firmy Matbro, cena tys. zł , MAN leśny f16 HDS, rok prod. 93, poj ccm, 272 kw, ładown kg, mc. 25 t, dźwig Jonsered leśny + taki sam na części, 4 pary kłonic przestawnych, napęd 6 x 4 blokady mostów, nowe opony, wym. wszystkie oleje Naczepa kłonicowa Krone 1996 r., 13 tys. zł, korowarka ciągnikowa do kopalniaka 10 tys. zł, sortownia do dłużycy Holtec 1993 r., kompletna 180 tys. zł MATERIAŁY DRZEWNE Sprzedaż Palety przemysłowe 1200 x 800, 1200 x 1000 oraz deskę przemysłową Ukraina. Drewno opałowe, 15 zł/m 3 ; zrzyny tartaczne, 1 zł/m 3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Nowgorod-Siewierski LesHoz oferuje kłody 2 m kalorycznych gatunków. Zapraszamy zainteresowanych (polski). Skype: IgorKijow Tarcica czterostronnie strugana, wilgotność 8 % - klasa III. Wymiary: 22 x 190 x ; 22 x 150 x ; 22 x 110 x Cena 900 zł za 1 m 3 netto. Drewno kominkowe jesion i lipa, pocięte w kawałki 1 m i ułożone, ilość - 25 mp, odbiór własny - gmina Lipowa, powiat żywiecki, dogodny dojazd. Proszę o oferty cenowe Tarcica sucha, mokra 25, 35, 50 mm, duże ilości I, II klasa dąb, buk, jesion, sosna, czereśnia, jawor, klon Drewno tartaczne - dłużyca i kłody sosna, świerk, modrzew + liściaste - opałowe sprzedam. Woj. lubuskie, wielkopolskie Kłody dębowe i jesionowe 3 i 4 m długości z Ukrainy, deska n/o, różne grubości, stałe dostawy , Bezpośredni importer sklejka, pilśnia, HDF, płyta MDF kl. II Tartak oferuje: więźby dachowe zł/m 3, deski 2,5 cm zł/m 3, stemple 5,5 zł, bale dębowe 1200 zł, deski dębowe, bale sosnowe zł, tarcica modrzew zł. Zapewniamy transport, rozładunek HDS - gratis. Lokalizacja: Maków Mazowiecki , Tarcica iglasta gr. 25, 32, 40, 65 mm, łata 40/60, króciak 25 mm - tartak, Pomorskie Tarcica sucha I i II: brzoza, dąb, buk, Wiąz/orzech europejski - tarcica: sucha, sezonowana, gr. 28/30 mm, dł. 1-4 m, cena wiąz: 1600 zł/m 3, cena orzech: 2500 zł/m 3, lokalizacja: Miszewko k. Gdańska Obłogi dębowe oraz drewno dębowe - formatki i fryzy do produkcji schodów i drzwi Brykiet wykonany z trocin drewna suszonego do 12% wilgotności. Suchy brykiet drzewny charakteryzuje się wysoką temperaturą spalania. Wartość opałowa kj/kg, ciepło spalania Elementy sosnowe suche do klejenia na mikrowczep, elementy o grubości 25 mm Tarcica sosna n/o 47, kl. II sucha, długości handlowe. Cena 650 zł/m3 netto. Tartak w okolicach Olsztynka zaprasza Tarcica iglasta - cedr, sosna, świerk, modrzew, norma GOST , sort - 1,2, tarcica obrzynana, grubość: 22/25/40/50 mm, szerokość: 100/130/150 mm, długość: 4,0-6,0 m Tarcica liściasta - brzoza, buk, dąb, jesion, olcha, orzech, osina, wiąz, tarcica obrzynana: norma GOST , sort - 1,2, grubość: 25/40/50 mm, szerokość: 100/130/150 mm, długość: 4,0-6,0 m Papierówka iglasta - sosna, świerk, norma GOST , ilość - hurt, import Stoły rolkowe 100 m.b., tarcica dębowa kl. A, B, C, tarcica jesionowa, dąb czerwony 1,20 m Tarcica sucha 8-10 proc., wiąz gr. 50 mm, 1500 zł/m 2 w ilości 40 m 2. Woj. dolnośląskie. Usługowe suszenie z automatyką , Bezpośredni importer. Sklejka. Tanio! Płyta pilśniowa surowa, biała. Płyta HDF i MDF Dąb i jesion powietrznosuchy i mokry, różne gr., długość do 6 m. Bardzo duży wybór, atrakcyjne ceny. Zapraszam do współpracy , Sprzedaż drewna opałowego: buk, dąb, grab i brzoza. Drewno sezonowane 2 lata, długość polan: 1 m, 50 cm, 30 cm, 33 cm (lub dowolna). Cena: 100 zł/ m 3. Fryzy dębowe kl. I-III 850 zł/m 3. Mozaika przemysłowa czereśnia, buk, jawor 29 zł/m Sprzedam płytę dębową litą (lamele ciągłe) klasa AB 20 x 1000 x mm oraz 20 x 650 x 900/1000 mm Sprzedam płytę dębową litą (lamele ciągłe) klasa Dziki Dąb 20 i 25 x 1220 x mm Stałe duże ilości płyty dębowej mikrowczepowej 26/27 mm, klasa AA producent Oferujemy stale tarcicę dębową obrzynaną suchą egalizowaną na 48 x 98 mm w długościach mm - klasa AA (absolutnie czterostronnie czysta) Producent sprzeda tarcicę dębową suchą - klasa AA (absolutnie czterostronnie czysta) - 26 x 100/130/150 x długości mm Producent sprzeda tarcicę dębową suchą

14 59 - klasa AA (absolutnie czterostronnie czysta) - 30 x 135/225 mm x długości 2,0/2,4/2,8 m Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosucha, grubości mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5 zł/m 2. Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha 1/1,5/2/2,5/3 mm. Okleiny Tartak Goliat oferuje łuszczkę i opakowania na owoce i warzywa; tarcicę iglastą ogrodową; tarcicę liściastą (osikowa, lipowa, topolowa); palety; skrzyniopalety Skład Drzewny Samir oferuje więźby dachowe, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno kominkowe, drewno opałowe. Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych dostaw surowca Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej brzozowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x Importer pilśni gr. 2-5 mm HDF, OSB , Importer tarcicy sosnowej , Obłogi cięte na minitraku do wysokości 210 mm, grubość wg zamówienia, możliwość klejenia w dowolne formatki. Również rozkrój z materiału klienta , Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne, okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt , MATERIAŁY DRZEWNE Kupno Przyjmę zlecenie na wykonanie fryzów dębowych parkietowych powietrznosuchych, dowolne wymiary. Firma kupi tarcicę suchą buk, brzoza i fryzy 51 x 25, mm Deski z dębu czerwonego cięte 29\145\ oraz 29\110\ Listwy ram do obrazów oraz listwy na blejtram Tarcica i fryzy brzozowe oraz bukowe suche wg specyfikacji. Kujawsko-Pomorskie Dębowe, jesionowe fryzy parkietowe oraz deska do kantu URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE Sprzedaż Piec typu UNIWEX z multicyklonem oraz przedpaleniskiem wyłożonym szamotem. Rok Sprawny technicznie w ciągłym użytku , Suszarnia próżniowa, wsad 5 m , Komplet AZSO-250 oraz piec Uniwex 600 kw Nagrzewnice bimetalowe do suszarni drewna , Suszarnie Eberl, fińskie traki, obtaczarki Wema Probst , Piec 180 kw Pleszew oraz AZSO-100 Hajnówka Sprzedam suszarnię drewna dwukomorową Nardi 15 x 9 m, 1999 r URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE Kupno Suszarnia do drewna, kocioł na trociny kw NARZĘDZIA Sprzedaż Projektujemy i wykonujemy głowice do maszyn czołowych światowych firm, takich jak Rilless Vietab Producent oferuje klocki do traków z lignofolu samosmarownego, piły trakowe okute, przekładki do pił z tekstolitu z magnesami, hartowanie, ostrzenie pił taśmowych w kręgach po m.b , Promocje na zgrzewarki, ostrzarki, rozwieraki pił taśmowych. Przyrządy do szybkiego ustawiania noży. Szlifierki noży strugarskich. Urządzenia do regeneracji pił MASZYNY Sprzedaż Sprzedam frezarko-wzorcarkę, cena 7500 zł , Pilarko-frezarka, długość wózka 2,6 m. Maszyna ma dwa osobne silniki. Cena: 7600 zł. Prasa hydrauliczna HSKG FAMAD, dł. 3 m, 2 x 150 cm Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA, pracuje w cyklu manualnym. Cena: 6000 zł. Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA, pracuje w cyklu automatycznym. Idealna do krzeseł. Stan b. dobry. Cena: 9900 zł. Czopiarka STETON THEMA, automatyczne pozycjonowanie piły oraz wrzeciona frezującego z pamięcią. Przesuw wózka płynny, dociski pneumatyczne. Cena: zł. Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD 2. Rok produkcji Cena: 7900 zł. Frezarka dolnowrzecionowa GOMA F 110. Posiada wysuwaną półkę. Cztery prędkości obrotowe od do obr./min. Silnik dwa biegi. Prawe lewe obroty. Cena: 7000 zł. Frezarko-pilarka JAROMA z wózkiem długim i krótkim trzpieniem oraz podtrzymką. Stan b. dobry. Cena: 5500 zł. Okleiniarka BRANDT KD 76. Cena: zł. Pilarka JAROMA typ DMUB 40, stan bardzo dobry. Cena: zł. Pilarka REMA typ DMLA-35 z wózkiem i liniałami aluminiowymi, stan b. dobry. Cena: 5500 zł. Pilarka tarczowa REMA Reszel DMMA 35 z wózkiem bocznym. Silnik 4 kw. Wychył pod kątem. Cena: 4600 zł. Pilarka tarczowa Hamech KS-400. Średnica piły 400 mm, Największa wysokość cięcia 130 mm. Silnik 4 kw. Prędkość obr. piły 2800/4000/5000 obr./min. Kąt przechyłu 0-45, przesuw wózka 1200 mm. Cena 6700 zł. Prasa hydrauliczna do prostych i łuków o wym. 6,4 x 5,3, sprowadzona z Holandii, cena zł , Trak tarczowy dwuwałowy Walter, zbijarka niemiecka do palet, ceny do uzgodnienia Sprzedam: trak GRA-1 hydrauliczny, trak GRA na części, wielopiłę FOD BYDGOSZCZ DPPA III 50, rębak bębnowy DVBA 400 x 120 Żnin, rozwierak do pił szerokotaśmowych Tokarka automat Hempel HH9. Rębak do obrzyn, gałęzi elektryczny Grubościówka Jaroma typ DSNA-63, stan b. dobry, wał 4-nożowy, elektrycznie podnoszony blat, cena zł. Wyrówniarka Jaroma typ DSVB-40, stan b. dobry, wał 4-nożowy, wyłącznik nad blatem, listwy wyciszające, cena 8900 zł Pilarka Jaroma, piła regulowana góra i dół oraz kąty, wyłącznik nad blatem, stan dobry. Cena 3800 zł. Pilarka poprzeczna REMA ze stolikami: podawczym oraz odbiorczym, stan dobry, cena 3250 zł. Frezarka górnowrzecionowa Gomad typ Kupon na bezpłatne ogłoszenia drobne Treść ogłoszenia (maksimum 15 słów) DZIAŁ NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY TELEFON KONTAKTOWY * Przypominamy, że ogłoszenia drobne przyjmujemy do 20 listopada, tylko wysłane pocztą na oryginalnych kuponach. Nasz adres: WYDAWNICTWO INWESTOR, Tczew, ul. 30 Stycznia 42 * kupon wypełniony nieczytelnie nie zostanie przyjęty do emisji * nie odpowiadamy za treść ogłoszeń

15 60 FG-1, stan dobry, Cena 4000 zł. Tokarka uniwersalna TUR 50 x 2000, stan dobry, cena zł. Tokarka uniwersalna TUD 50 x 1500, stan dobry, posiadamy 2 sztuki. Cena 8800 zł Sprzedam trak pionowy FOD BYDGOSZCZ GRA-1 hydrauliczny, cena zł Dłutarko-wiertarka do drzwi HAFFNER, wyrówniarka 410 ŻEEFAM Obtaczarki i korowarki do palików nowe i używane firmy Wema Probst, PFZ - Łódź , Grubościówka Jaroma typ DSNA-63, stan dobry, wał 4-nożowy, elektrycznie podnoszony blat, cena 8300 zł. GKT-60 stacjonarny, GKT-60 na platformie Trak cienkotnący NEVA TR r., stan idealny. Silnik główny 11 kw. Posuw regulowany 0,2-2,0 m/min. Szer. cięcia 150 mm, wysokość 200 mm. Grubość rzazu 1,2-1,4 mm. Cena netto zł. Możliwość wystawienia faktury VAT Frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem REX, 6 prędkości prawo-lewo, wózek dwufunkcyjny, stan bardzo dobry, cena 6500 zł Profesjonalna szlifierka krawędziowa Volpato, oscylacja mechaniczna, stolik boczny, wyciąg pyłu, niska cena 6200 zł Wyposażenie lakierni, kompresor Bauer, osuszacz powietrza, wentylator wyciągowy, ściana wyciągowa 85 x 95 cm, silnik 0,85 kw, cena 4500 zł Prasa do forniru - oryginalna 3-śrubowa prod. niemieckiej Joos, wym. 220 x 110 cm, cena 3800 zł Agregat malarski wysokociśnieniowy Graco, 2 szt. Czopiarka 4-wrzecionowa. Szlifierka taśmowa oscylacyjna do kantów z aparatem posuwowym. Aparat posuwowy. Stoły stolarskie , Automatyczna ostrzarka pił trakowych Vollmer CnHV, hydrauliczna CANA-H, pił okrągłych CNE, rozwodnik ręczny Vollmer Meinert , Frezarka dolnowrzecionowa Gomad, wiertarka wielowrzecionowa Gomad, frezarka górnowrzecionowa. Naprawiam maszyny Gomadu Ostrzarki, piły formatowe, frezarki, szlifierki, okleiniarki, odciągi trocin, wiertarki i inne Weinig Profimat 23 - strugarka 4-stronna, 6- wrzecionowa, rok produkcji 1998, cena zł , Szlifierka szerokotaśmowa SCM 90, strugarka Weinig Quatromat 22 N, polewarka do lakieru 100 cm, dwie głowice Brykieciarka hydrauliczna 55 Junior, prasa hydrauliczna Weinig, 6 głowic Unimat w kabinie, 1989 r Wielopiła Cosmec 25 cm szer. Ściana pyłowa odpylająca. Frezarko-pilarka SCM, szlifierka dolnoagregatowa 60 cm. Odciąg trocin 8 worków, posuw 4 rolki Szlifierka szerokotaśmowa Steton 97 kombi 5,5 kw, szlifierka SCM 1100 kombi, szlifierka SCM 90 kombi 7,5 kw Szlifierka dwutaśmowa SCM 90 Uno 7,5 kw, strugarka Weinig Profimat 22 N, 6 głowic, strugarka 5 głowic SCM 2001 r Wyrówniarko-grubościówka 35 cm, szlifierka szerokotaśmowa M3 95 cm, wiertarka wielowrzecionowa, wózek widłowy Linde H Sprzedam maszyny FELDER: wyrówniarko-grubiarka A341 + przystawka wiertarska; frezarka F3 + urządzenie posuwowe F38, pilarka K3 Winner, stacjonarne urządzenie odciągowe AF22 z filtrem Dłutownica łańcuchowa tanio - stan dobry , Strugarka 4-stronna 4-głowicowa Anthon, szlifierka długotaśmowa SAFO, korpus żeliwny, szlifierka przelotowa dwuagregatowa półotwarta KED, gwinciarka do metalu Czopiarka Goma FC-10MLK + prasa 2002 nowa, nieużywana, piła panelowa Giben i wiele innych Frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem, niemiecka, żeliwna, cena 2200 zł. Szlifierka dwutarczowa słupska, cena 2200 zł. Szlifierka taśmowa, cena 1200 zł. Wiertarka oscylacyjna Koronowo, cena 2200 zł Wielopiła, wysokość i szerokość cięcia 160 x 400, silnik 16,5 kw, cztery walce ciągnące. Cena 8,5 tys. zł Uciosarka dwupiłowa niemieckiej firmy Düspohl do cięcia listew pod kątem stopni. Średnica pił 400. Stan dobry. Tanio Suszarnie Eberl, fińskie traki, obtaczarki Wema Probst , Trak śred. 45, ostrzarkę pabianicką, tory i wózki, kapówka i grzejniki suszarni Trak obwoźny poziomy, wyposażony w hydraulikę i płynny posuw głowicy, długość cięcia 8 m3 z możliwością przedłużenia Zajmujemy się produkcją maszyn tartacznych, takich jak traki taśmowe, piło-łuparki, obrzynarki. Prowadzimy sprzedaż wyposażenia tartacznego, m.in. pił, średnicomierzy, taśmy miernicze i wiele innych , Szybkie fińskie traki tarczowe Kara , Niemieckie piły kapujące Holtec, części zamienne, prowadnice, łańcuchy , Okleiniarka krzywoliniowa z nakładaniem kleju na płytę i okleinę. Części zamienne do maszyn Jaroma (okleiniarki, grubiarki) Sprzedam oklejarkę (1350 mm) firmy BÜRKLE po kapitalnym remoncie, malowaniu etc., oryginalny nowy wał gumowy nakładający jednostronnie BÜRKLE + nowe szczotkarki/polerki duńskiej firmy SLIPCON Sprzedam ostrzarkę do pił tarczowych Vollmer (94 r.) typ CMS13 w obudowie Wanny do zanurzeniowej impregnacji drewna, z siłownikami hydraulicznymi i dociskami góra-dół, używane, w długościach 8,0 do 12,5 m (załadunek drewna wózkiem widłowym) Korowarka CAMBIO 66, po generalnym remoncie, gwarancja 1 rok, serwis pogwarancyjny Elektrowciąg 3,2 T nowy, przekładnie 2NM-200/250/325, silnik SE-18,5 kw; SE-37 kw, n-1430 obr., kły strugarki DDGA - tanio, zmiana posuwów w GKT, montaż hydrauliki Wózek podawczy DTBC po remoncie, zespół rolek za trakiem, ostrzarka Vollmer do pił trakowych; podzespół posuwu traka GRA-65; piły fi 800 x 60 x 4,5-4 szt. - tanio Trak GKT-60 na panewki, walcarkę do pił trakowych, szrankownik używany Drozdowski, piła tarczowa OPTA40 Rema Reszel Ostrzarka do noży strugarskich produkcji Koronowo Ostrzarka do pił taśmowych z wbudowanym rozwierakiem produkcji Vollmer Wiertarka pozioma PEMAL, mechaniczna oraz z oscylacją. Posiadamy 4 sztuki. Cena od 1800 do 3500 zł Grubościówka JAROMA typ DSFA 40, stan dobry, cena 8900 zł Pilarko-frezarka JAROMA z wózkiem, długim i krótkim trzpieniem oraz podtrzymką, stan b. dobry, cena 5500 zł Wiertarka WS 16, sprawna technicznie, zadbana, stożek 2, cena 1250 zł Frezarka GOMAD typ DFDA 3, cztery prędkości obrotów 3000/4500/6000/9000, prawe i lewe obroty, stan b. dobry, cena 5000 zł Grubościówka KOFAMA KORONOWO wał 4-nożowy, szer. strugania 50 cm, ręczne podnoszenie, stan dobry, cena 5000 zł Wyrówniarka ŻEFAM typ DSXB-50 wał 4-nożowy, wyłączniki nad blatem, stan b. dobry, cena 6500 zł Szlifierkę szerokotaśmową Stefani SbF, szerokość szlifowania 110 mm, dwa agregaty, dwa wały gumowe, twarda i miękka guma, moc przyłączeniowa 24 kw. Elektrycznie podnoszona, wyświetlacz cyfrowy, 1997 r., waga ok. 3 t, długość pasa 2600 mm. Tanio Szlifierkę przelotową 30tkę, maszyna w dobrym stanie technicznym, szerokość szlifowania 30 cm. Maszyna posiada otwartą i niepodpartą jedną stronę. Dużą zaletą maszyny jest oscylacja mechaniczna. Taśma transportowa w bdb. stanie -gruba, głęboki bieżnik. Cena 8000 zł Frezarka górnowrzecionowa Gomad typ FG1, 1996 r., 4500 zł, wiertarka stołowa WS15, odciąg workowy Klimawent, piła taśmowa Żefam DRSD 63, piła tarczowa Rema DPTA Wiertarka wielowrzecionowa modułowa trzybelkowa Gomad WD 23-3, 3x23 wrzeciona jedna belka zdemontowana, rozstaw belek regulowany, rozstaw wierteł w belce 32 mm, dociski i posuw belek pneumatyczne Frezarka dolnowrzecionowa SCM T 110 z posuwem czterorolkowym, maszyna prawie nowa 2005 r., 5 zakresów obrotów, posuw z płynną regulacją, dodatkowy osprzęt, zdjęcia na a Wyrówniarka Żefam DSZA 30, szerokość robocza 30 cm, 3 noże, długość maszyny 220 cm, wyrówniarka Żefam typ ALNE4, cena 3500 zł Wielopiła Raimann KS230 wys. cięcia 120 mm, silnik główny 37 kw, szer. gąsienicy 250 mm, 1988 r. prod. Tanio Wielopiła Gabbiani typ SA 350, szerokość gąsienicy 350 mm, maks. wys. cięcia 120 mm, silnik główny 30 kw, stan ogólny bdb, niska cena Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1075, 2 głowice, rok Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1092, 8 głowic, rok Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1095, 8 głowic. Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 4 głowice, rok Wiertarki wielowrzecionowe prod. Piętka do elementów krzeseł - 7 szt. Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 6 głowic. Szlifierka kołowa DZXA. Wiertarka wielowrzecionowa Gomad WJ 23, rok Prasy hydrauliczne do montażu krzeseł. Prasa półkowa do klejonki pneumatyczna Tech-Fa - 5 szt. Frezarka Gomad Fdm, rok Frezarka dolnowrzecionowa Lututów - 2 szt. Pilarka taśmowa po kopiale VENETA. Szlifierka typu FLADER. Strugarko-wielopiła PINHEIRO PMA2MS- 510; rok Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD2 ze stołem bocznym. Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD1. Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FDS

16 61 Wielopiła do płyt PAUL K3U/1200. Sprężarka śrubowa STRZYŻÓW SCS-4,5sms; rok Sprzedam nowe stoły szlifierskie w supercenie. Wymiary 1 x 1 m, 1 x 2 m, 1 x 3 m. Dokumentacja, gwarancja Piła gąsienicowa BAUERLE, silnik 18 kw, cena 6200 zł Sprzedam TRAK GKT 60, nowa rama, kompletny. Małopolska. Cena zł Sprzedam dłutarko-wiertarkę Haffner oraz wyrówniarkę 410 Żefam MASZYNY Kupno OFERTY PRODUCENTÓW Drążki drewniane gładkie śr mm. Drążki i kołki ryflowane śr. 12, 15, 16 mm Sprzedam używaną wodną ścianę lakierniczą Nestro, dł. 4 m, wys. 2,2 m z odszlamiaczem Sprzedam suchą ścianę lakierniczą w atrakcyjnej cenie Sprzedam ścianę lakierniczą z płaszczem wodnym i odszlamiaczem Schuko. Stan bardzo dobry Sprzedam nową instalację nawiewną do lakierni z możliwością montażu (centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną, kanały, automatyka) Automat do klejenia mozaiki parkietowej Trak poziomy LT-70, korowarkę do drewna liściastego , Szlifierka półautomatyczna do krótkich elementów toczonych z drewna Linia do olejowania i lakierowania podłóg Maszyny do produkcji ram i blejtramów do obrazów CZĘŚCI DO MASZYN Sprzedaż Ukraina. Węgiel 135 zł/tona + brykiety 240 zł/tona. Oferujemy wagonowe dostawy DAP węgla brunatnego z kopalni, frakcje do 300 mm oraz brykiety FCA, siatka 30 kg. Zapraszamy zainteresowanych. Skype: IgorKijow (polski). Produkuję nogi typu ludwik do wszystkich mebli od 9 do 120 cm oraz inne elementy Holtec, Baljer & Zembrod, Wema Probst - części zamienne i eksploatacyjne PFZ - Łódź , TRAK GRA prod. FOD BYDGOSZCZ na części Sprzedam używany rębak Schuko 18,5 kw, stan dobry. Cena do uzgodnienia Sprzedam używaną brykietownicę Schuko o wydajności 75 kg/h. Cena do uzgodnienia Sprzedam używaną brykietownicę Nestro o wydajności 220 kg/h. Cena do uzgodnienia Sprzedam GKT-60 na platformie. PPHU Newada-Trak Marta Barbarska Sprzedam linię do produkcji oklein naturalnych, skrawarka pionowa, suszarnia siatkowa, suwnica, kotłownia parowa, gilotyna Sprzedam prasę do klejenia drewna, stan techniczny bdb, rok produkcji cena netto 55 tys. zł Sprzedam gilotynę MORSO, zszywarkę MORSO Części zamienne i eksploatacyjne, łańcuchy tnące, prowadnice do kapownic Holtec/Stihl , Łańcuchy tnące, prowadnice, rolki, tryby, głowice do pił, stacji kapowania i wozów manipulująco-sortujących Części do traka bydgoskiego GRA Niemieckie piły kapujące Holtec, części zamienne, prowadnice, łańcuchy , Nowe segmenty walca do traków pionowych bydgoskich DTRA-63, DTRB-63, GKT-60, FTAA- 60. Cena 120 zł netto Sprzedam filtry do ścian lakierniczych, nawiewów, worki do filtrów we wszystkich rozmiarach. Atrakcyjne ceny, błyskawiczna wysyłka Sprzedam filtry typu COLUMBUS tanio Ukraina. Pellety, brykiety drzewne, słonecznik, słoma, węgiel, torf. Od 230 zł/t. Pakowany big bag, worki, luzem. Opłaty przy załadunku. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Skype: IgorKijow (polski). Tartak Goliat oferuje opakowania na owoce i warzywa, palety, skrzyniopalety Tartak, produkcja elementów drewnianych, więźby dachowej, impregnacja zanurzeniowa, usługi tartaczne Projektowanie klatek schodowych, projekt wstępny gratis. Szablony 1:1, cena 120 zł. Produkcja i montaż schodów , Produkcja boazerii i podbitki o szerokości 9 cm, grubości 15 mm oraz gontów łupanych na pokrycie dachu ,

17 62 OFERTY WSPÓŁPRACY Producent drewnianych stojaków, regałów na wino, drobnych mebli oraz elementów meblowych szuka odbiorców , Włókniny izolacyjne, włókniny dekarskie z membraną. Wyprzedaż II gat., cena 0,95 euro/kg, EXW Niemcy Cięcie i formatowanie płyt - wolne moce przerobowe Ukraina. Drewno opałowe, kora drzewna. Cena 15 zł/m 3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Nowgorod-Siewierski LesHoz oferuje kłody 2 m: sosna, olcha, brzoza, osika, dąb, jesion, klon, wiąz, akacja. Skype: IgorKijow (polski). Poszukujemy stolarni do współpracy w zakresie wykonawstwa elementów, mebli obłogowanych z Mazowieckiego Nawiążemy kontakt z dużymi tartakami specjalizującymi się w przetwórstwie drewna jesionowego Solidna firma (pewny płatnik) poszukuje całorocznych i wieloletnich dostawców (z VAT) tarcicy oraz fryzy doklejkowej sosnowej Skład Drzewny Samir oferuje więźby dachowe, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno kominkowe, drewno opałowe. Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych dostaw surowca Zakład produkcji mebli sosnowych w Piszu poszukuje dostawców komponentów drzewnych wykonanych na gotowo, przygotowanych pod lakierowanie. Mile widziane doświadczenie we współpracy ze Swedwoodami Nawiążę współpracę z projektantami mebli na wymiar. Produkujemy meble na wymiar wysokiej jakości , Poszukujemy dostawcy profili stalowych zimnogiętych Producent mebli na wymiar podejmie współpracę z projektantem mebli , USŁUGI Serwis obrabiarek do drewna - SCM, FEL- DER, JAROMA, BERNARDO. Woj śląskie Regeneracja worków filtracyjnych. Atrakcyjne ceny i szybka realizacja Tartak, produkcja elementów drewnianych, więźby dachowej, impregnacja zanurzeniowa, usługi tartaczne Suszenie drewna liściastego, małe ilości, krótkie terminy, Parszów gm. Wąchock Projektowanie klatek schodowych, projekt wstępny gratis. Szablony 1:1, cena 120 zł. Produkcja i montaż schodów , Obłogi cięte na minitraku do wysokości 210 mm, grubość wg zamówienia, możliwość klejenia w dowolne formatki. Również rozkrój z materiału klienta , PRACA Kronopłyta jest prężnie rozwijającą się hurtownią płyt i akcesoriów meblowych w Jankach k. Warszawy. Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko kierownika hurtowni i sprzedaży akcesoriów meblowych Absolwent TD podejmie pracę jako technolog w firmie zajmującej się produkcją mebli, stolarki otworowej bądź innej zajmującej się produkcją z wykorzystaniem drewna Znajomość rozwiązań w meblarstwie; doświadczenie we współpracy z klientem i kierowaniu procesem inwestycyjnym; znajomość języka angielskiego, zainteresowanych proszę o kontakt Zatrudnię stolarza z doświadczeniem w montażu schodów, bardzo dobre warunki. Mogę pomóc w znalezieniu kwatery. Garwolin, Mazowieckie Okolice Wejherowa: poszukujemy asystenta technologa meblarskiego. Znajomość AutoCAD - wymagana. Do zadań należeć będzie wsparcie w opracowywaniu technologii. Oferujemy umowę o pracę Oferta pracy w Niemczech: Centrum Rekrutacji ACTIVE-HR poszukuje pilnie na terenie całego kraju osób chętnych do pracy przy składaniu mebli kuchennych w Niemczech na stanowisku: monter z prawem jazdy. (+48) Firma Drew-Technika Sp. z o.o. zatrudni na stanowiska: automatyk/serwisant, doradca techniczno-handlowy, mechanik/ serwisant RÓŻNE Silos o pojemności 60 t, cena zł , Niemiecki Jörg Elektronik i szwedzki Limab oferuje urządzenia pomiarowe dla tartaków Stół do produkcji palet Euro-Epal - nowy typ ADE-03 prod. M.M. Jabłoński. Cena do uzgodnienia Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym Innowacyjność przez inwestycje dla właścicieli i pracowników firm branży drzewnej w woj. zachodniopomorskim Sprzedam lampy do lakierni w wykonaniu przeciwwybuchowym używane

18 63

19 64

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ?

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? TARASY DREWNIANE DESKI TARASOWE JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? Drewno cenimy za jego naturalny wygląd, wytrzymałość i szeroki zakres stosowania. Dlatego jest ono idealnym materiałem do budowy przydomowego

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ

WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ PRODUKCJA I SPRZEDAŻ DREWNA BUDOWLANEGO WIĘŹBY DACHOWE, KONSTRUKCJE BUDOWLANE ZGODNIE Z NORMĄ Chociaż użycie drewna w polskim w budownictwie jest dosyć powszechne, to mając na myśli profesjonalne drewno

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1. tel.: (+48 61) 849 24 00 fax: (+48 61) 822 43 72 e-mail: office@itd.poznan.pl http://www.itd.poznan.

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1. tel.: (+48 61) 849 24 00 fax: (+48 61) 822 43 72 e-mail: office@itd.poznan.pl http://www.itd.poznan. 60-654 Poznań, ul. Winiarska 1 tel.: (+48 61) 849 24 00 fax: (+48 61) 822 43 72 e-mail: office@itd.poznan.pl http://www.itd.poznan.pl Jedyna w Polsce jednostka naukowo-badawcza zajmująca się od 1952 roku

Bardziej szczegółowo

DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY

DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY TARCICA STOLARSKA - LIŚCIASTA I IGLASTA DREWNO PRZECIERANE DLA STOLARZY W dzisiejszych czasach przemysł drzewny odgrywa bardzo istotną rolę. Drewna potrzebują producenci mebli, podłóg, oklein i stolarki

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 20 Ceny drewna w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r.

Komunikat nr 20 Ceny drewna w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r. 19.03.2012 r. Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Komunikat nr 20 Ceny w wybranych krajach Europy (Austria, Niemcy) podsumowanie za II półrocze 2011 r. Opracowanie przygotowano na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010 Producent drewnianej galanterii ogrodowej Lipiec 2010 Profil działalności Werth-Holz S.A. jest producentem drewnianej galanterii ogrodowej; Działalność spółki polega na przetworzeniu zakupionego surowca

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku Raport miesięczny za grudzień 2013 roku 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów, poprawa jakości.

Redukcja kosztów, poprawa jakości. pollmeier pollmeier Nasze zakłady w Niemczech: Malchow Berlin Creuzburg Frankfurt Nasze produkty znajdziesz tutaj: 08.05 Doersam Hofbauer Leffringhausen, Germany Redukcja kosztów, poprawa jakości. Dzięki

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ecological methods of wood impregnation and disposal of wooden waste impregnated with hazardous agents

Ecological methods of wood impregnation and disposal of wooden waste impregnated with hazardous agents April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland Ecological methods of wood impregnation and disposal of wooden waste impregnated with hazardous agents Janusz Nowak Teleenergetyczne Konsturkcje Wsporcze Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA LUBIĘCIN

ZIELONA GÓRA LUBIĘCIN Stelmet Stelmet jest największym w Polsce i największym w Europie producentem drewnianej architektury ogrodowej Główne zakłady produkcyjne: Zielona Góra (w tym Zakład Pellet), Jeleniów, Lubięcin. ZIELONA

Bardziej szczegółowo

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS OCHRONA DREWNIANYCH ELEWACJI, OKIEN I DRZWI FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS Sprawą oczywistą jest, że aby drewno na zewnątrz przez długi czas zachowało wszystkie walory naturalnego, pięknego surowca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B + R S t u d i o A n a l i z y R y n k u M e b l a r s k i e g o O g ó l n o p o l s k a I z b a G o s p o d a r c z a P r o d u c e n t ó w M e b

Bardziej szczegółowo

NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI...

NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI... NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI... KROK NAPRZÓD... Jako światowy lider w produkcji profili PVC, Deceuninck ciągle inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Dzięki wiedzy zdobytej przez wiele lat działalności,

Bardziej szczegółowo

DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH KLEJONE DREWNO KONSTRUKCYJNE DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH Z każdym dniem wymogi i oczekiwania dotyczące konstrukcji drewnianych stają się coraz wyższym wyzwaniem dla wykonawców i inwestorów.

Bardziej szczegółowo

opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015

opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015 opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015 Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy to raport skierowany do przedsiębiorstw z branży okien i drzwi, które aktywnie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE MEBLE KUTE W DOMU I W OGRODZIE METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE Meble i akcesoria kute to inwestycja, która się opłaca. Przede wszystkim są one niemal niezniszczalne, odporne na jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk

Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk Uwarunkowania podaży drewna na cele energetyczne w RDLP Gdańsk Sebastian Klisz Sławomir Kuliński sebastian.klisz@gdansk.lasy.gov.pl slawomir.kulinski@gdansk.lasy.gov.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO

Bardziej szczegółowo

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH Podłogi z naturalnego drewna, stanowią dla domu wspaniałe i trwałe, dające niepowtarzalny urok wykończenie. Nasi przodkowie o tym wiedzieli - do dziś

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW Załącznik Nr 2 Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-27 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa Sprzedającego:... Adres Sprzedającego:...

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Konsekwencja zmian w prawie konsumenckim dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej Adwokat Małgorzata

Bardziej szczegółowo

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE DESKI PODŁOGOWE Z DREWNA WĘDZONEGO CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE Podłoga, jako element dekoracyjny ma bardzo wielki wpływ na wygląd i aranżację mieszkania lub domu. Dlatego użytkownicy często stają przed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013

PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013 PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013 Poniedziałek, 15.04 11:00 III Ogólnopolska Konferencja z cyklu EFEKTYWNY TARTAK Sala zielona Hol Wschodni NASZE CENNE DREWNO Ramowy program konferencji: Blok I Ceny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Barter SA zwiększa sprzedaż ekogroszku w kraju i na eksport

Barter SA zwiększa sprzedaż ekogroszku w kraju i na eksport Barter SA zwiększa sprzedaż ekogroszku w kraju i na eksport Ponad 40-procentowy wzrost sprzedaży konfekcjonowanego ekogroszku odnotowała w tym roku białostocka spółka Barter SA. Firma zyskuje też nowych

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! produkty uznane przez profesjonalistów dostępne teraz dla każdego

Szanowni Państwo! produkty uznane przez profesjonalistów dostępne teraz dla każdego Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę na środki do ochrony i impregnacji drewna na bazie naturalnego oleju lnianego i wysokogatunkowych żywic alkidowych. Przez połączenie klasycznych olejów lnianych

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 Karta Techniczna PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej gęstości metodą natrysku.

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Barter SA rozszerza sieć sprzedaży ekogroszku

Barter SA rozszerza sieć sprzedaży ekogroszku Barter SA rozszerza sieć sprzedaży ekogroszku Zwiększenie sieci składów opałowych do 500, sprzedaż przez kolejne sieci handlowe i nowe centrum pakowania węgla Śląsku. Białostocki Barter chce zwiększyć

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi Płyty cementowe Wiele typów płyt cementowych Siniat pozwala na uzyskanie dużej różnorodności stosowanych aplikacji: w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, w aplikacjach zewnętrznych, a także w systemach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2014 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Sierpień, 2014r. 0 S t r o n a I E O Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF]

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF] Handel zagraniczny meblami drewnianymi Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni, meble do siedzenia, meble

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. zawarta w dniu 2011 r. w Strzałowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Strzałowo, Strzałowo 2; 11-710 Piecki NIP 742-000-72-60, REGON 510549719 zwanym dalej Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE MEBLE I ALTANY KUTE W OGRODZIE I NA TARASIE WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE Wybierając altany i meble do ogrodu warto wziąć pod uwagę nie tylko względy estetyczne, ale również praktyczne tzn. trwałość materiału,

Bardziej szczegółowo

Przemysł drzewny i jego znaczenie Najważniejsze fakty. Bogdan Czemko

Przemysł drzewny i jego znaczenie Najważniejsze fakty. Bogdan Czemko Przemysł drzewny i jego znaczenie Najważniejsze fakty Bogdan Czemko 1 Znaczenie sektora drzewnego Polska, Niemcy i UE Udział sektora drzewnego w przetwórstwie przemysłowym w 2011 roku 15% 13,70% 12% 9,20%

Bardziej szczegółowo

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa,

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa, Działalność i strategia rozwoju Konferencja prasowa Warszawa, 26.03.2008 Zastrzeżenie enie prawne Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi publicznej oferty nabycia papierów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA OFERTA FIRMY EKSIL

INNOWACYJNA OFERTA FIRMY EKSIL NOWY PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ INNOWACYJNA OFERTA FIRMY EKSIL Na rynku produktów chemii budowlanej pojawił się nowy producent - firma Eksil. Co ją wyróżnia wśród innych producentów? Unikatowa oferta,

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. ul. Chemików Oświęcim, POLAND tel fax VAT EU PL

SYNTHOS S.A. ul. Chemików Oświęcim, POLAND tel fax VAT EU PL SYNTETYCZNE KLEJE DO DREWNA KLASY D2 TYPOWE ZASTOSOWANIA KLEJÓW Rynek drzewno-meblarski jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku stolarskiego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Rynek piwa w Polsce i UE

Rynek piwa w Polsce i UE Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego

Bardziej szczegółowo

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ PIĘKNO Z NATURY W dzisiejszych czasach coraz więcej osób świadomie decyduje się na stosowanie w budownictwie materiałów naturalnych, stworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne

G O B A R. oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne O B A R oferta detaliczna na elementy schodowe i płyty drzewne data aktualizacji: 01.01.2010 1 Drogi Kliencie, dziękujemy za wstępne zainteresowanie ofertą naszego przedsiębiorstwa. W niniejszym prospekcie

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2013 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Czerwiec, 2013r. Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół Energetyki Słonecznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW OCHRONA I KONSERWACJA DREWNA

KATALOG PRODUKTÓW OCHRONA I KONSERWACJA DREWNA KATALOG PRODUKTÓW OCHRONA I KONSERWACJA DREWNA EKSPERT W OCHRONIE I DEKORACJI DREWNA VIDARON VIDARON to nowa marka produktów do ochrony i dekoracji drewna. Marka zainspirowana Skandynawią regionem, który

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

EXPANDER FR. Ogniochronny lakier pęczniejący. Skuteczna ochrona Twojego drewna!

EXPANDER FR. Ogniochronny lakier pęczniejący. Skuteczna ochrona Twojego drewna! EXPANDER FR Ogniochronny lakier pęczniejący Skuteczna ochrona Twojego drewna! CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU EXPANDER - FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej.

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

Jak malować. powierzchnie. drewniane

Jak malować. powierzchnie. drewniane Jak malować powierzchnie drewniane Zanim zdecydujemy, jakim środkiem pomalować dom czy małą ogrodową architekturę, dobrze jest zapoznać się z poniższymi uwagami. Nie wszystkie gatunki drewna w takim samym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH

NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH PIANA POLIURETANOWA DO IZOLACJI NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH W dzisiejszych czasach każdy inwestor wie, że dobre ocieplenie budynku to kwestia, której absolutnie nie można bagatelizować. Jednak jaką metodę

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo