Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax: OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za rok

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH III. OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA SZPITALE 3.1. Informacje ogólne 3.2. Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność działu lecznictwa 3.3. Zaopatrzenie w wodę, w tym jakość ciepłej wody 3.4. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku 3.5. Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne 3.6. Sterylizacja 3.7. Postępowanie z bielizną szpitalną 3.8. Gospodarka odpadami stałymi 3.9. Postępowanie z odpadami komunalnymi Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi medycznymi Postępowanie z nieczystościami płynnymi Blok żywienia w szpitalach Stan techniczny i sanitarny Kuchnie centralne Kuchenki oddziałowe Kuchnie mleczne Transport posiłków na oddziały Usuwanie odpadów kuchennych Prosektoria i postępowanie ze zwłokami Ocena działalności szpitalnych zespołów ds. zapobiegania i zwalczania zakażeń zakładowych PRZYCHODNIE Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność Postępowanie z odpadami komunalnymi Postępowanie z nieczystościami płynnymi Pranie bielizny Utrzymanie bieżącej czystości i porządku z uwzględnieniem dezynfekcji Dezynfekcja 3.21 Sterylizacja Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi medycznymi Strona 2

3 3.23. Ocena higieniczna warunków pracy w zakładach opieki zdrowotnej IV. CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ NADZORU NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI I PRZEDMIATAMI UŻYTKU 4.1. Ogólna charakterystyka 4.2. Zakłady produkujące żywność 4.3. Zakłady żywienia zbiorowego 4.4. Zakłady małej gastronomii 4.5. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego 4.6. Zakłady obrotu żywnością 4.7. Transport żywności 4.8. Jakość zdrowotna krajowych i importowanych środków spożywczych, przedmiotów użytku oraz badania sanitarne w roku Nadzór nad prawidłowością stosowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Nadzór nad kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością Sprzedaż grzybów i przetworów grzybowych Inne istotne zagadnienia System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - RASFF Nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi V. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA 5.1. Ocena stanu zaopatrzenia ludności w wodę VI. KĄPIELISKA 6.1. Jakość wody 6.2. Stan sanitarny plaż VII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 7.1. Domy pomocy społecznej (DPS) 7.2. Zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu 7.3. Baseny kąpielowe 7.4. Dworce autobusowe 7.5. Dworce i stacje PKP 7.6. Przystanki komunikacji międzymiastowej i miejskiej 7.7. Parkingi 7.8. Stan sanitarny środków transportu publicznego VIII. STAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH 8.1. Ogólny stan sanitarno-porządkowy miejscowości 8.2. Gospodarka odpadami komunalnymi 3

4 Gospodarka odpadami stałymi Gospodarka ściekowa 8.3. Ustępy publiczne IX. PRZEBIEG SEZONU TURYSTYCZNEGO I STAN SANITARNY BAZY NOCLEGOWEJ 9.1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 9.2. Baza noclegowa X. PRZEWÓZ ZWŁOK I EKSHUMACJE Ocena zagrożenia sanitarnego, prawidłowość postępowania przy przewozie zwłok i ekshumacjach XI. SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Warunki sanitarno techniczne Warunki zdrowotne Ocena mebli szkolnych i przedszkolnych Ocena tygodniowych rozkładów lekcyjnych Oświetlenie i mikroklimat Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i wyposażenie w sprzęt sportowy Profilaktyczna opieka zdrowotna i dożywianie w szkołach Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi Realizacja zagadnień problemowych XII. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W ZAKŁADACH PRACY Nadzór nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy Epidemiologia chorób zawodowych 12.4 Współpraca z innymi organami administracji XIII. OBIEKTY DOPUSZCZONE DO UŻYTKOWANIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA STAN SANITARNY POWIATU XIV. REALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU Realizacja zadań oświatowo-zdrowotnych w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia Szkolenia i konferencje z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Współpraca z administracją rządową, samorządową i innymi służbami inspekcji sanitarnej XV. PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO POWIATU XVI. SPIS TABEL XVII. SPIS RYCIN 4

5 I. WSTĘP Oddział Epidemiologii W 2009 roku wiodącym tematem z zakresu monitoringu chorób zakaźnych był nadzór epidemiologiczny sprawowany nad grypą i chorobami grypopodobnymi. Pojawienie się w kwietniu 2009 r. nowego wariantu wirusa grypy A H1/N1 spowodowało nową sytuację epidemiologiczną na całym świecie. W czerwcu 2009 r. WHO ogłosiła pandemię nowej grypy wywołanej nowym wariantem wirusa grypy A H1/N1. Zachorowania wystąpiły na różnych kontynentach, odnotowano je w ponad 70 krajach. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można stwierdzić, że nowy wariant grypy nie powoduje zwiększonej śmiertelności w porównaniu do grypy sezonowej, jednak ze względu na wysoką zakaźność jest odpowiedzialny za wiele przypadków zachorowań, co wywołuje zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z grup ryzyka, problemy organizacyjne w ochronie zdrowia oraz zaniepokojenie społeczeństwa. Pracownicy Oddziału Epidemiologii sprawowali przez cały rok nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i prawidłową dystrybucją preparatów szczepionkowych. Dzięki ścisłej współpracy z punktami szczepień uzyskano wysoki stopień immunizacji populacji dzieci i młodzieży. Bardzo istotnymi działaniami z zakresu nadzoru nad placówkami służby była realizacja planu kontroli nadzorowanych placówek służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów o profilu zabiegowym i położniczo- noworodkowym. Oprócz kontroli kompleksowych szpitali przeprowadzone zostały kontrole tematyczne pracowni endoskopowych i oddziałów dializ pod kątem przestrzegania reżimu przeciwepidemicznego i zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Ponadto realizowane były działania zmierzające do poprawy zgłaszalności zakażeń szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej, oraz kontynuowano współpracę z Zespołami ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym poprzez wspólne działania przeciwepidemiczne w ogniskach zakażeń szpitalnych. Oddział Higieny Komunalnej Oddział Higieny Komunalnej w 2009 r. prowadził, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, systematyczny monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia 5

6 rozprowadzanej w systemach wodociągowych zarówno, wodociągów publicznych, jak i zakładowych i lokalnych. Podstawowym ujęciem wody pitnej dla Szczecina jest ujęcie powierzchniowe Miedwie Żelewo, które jest położone poza terenem kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Nadzór nad ujęciem jest więc prowadzony pośrednio, w formie kontroli sieci wodociągowej miasta. Ponadto, pobierane były próby wody ze studni publicznych, stanowiących rezerwowe źródło zasilania w wodę dla Szczecina. W sezonie letnim kontrolami sanitarnymi objęte zostały wszystkie kąpieliska miejskie i baseny otwarte. W ramach projektu Poprawa jakości wody w Szczecinie, jednym z największych w Polsce realizowanym w latach , o wartości 282,3 mln, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości 186 mln (66 %) zrealizowano 15 z planowanych kontraktów. Najważniejszym przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany o przepustowości m 3 /dobę. Zakres kontraktu obejmował budowę obiektów wraz z instalacją urządzeń do mechanicznego i instalacją biologicznego oczyszczania ścieków, urządzeń do przeróbki termicznej i unieszkodliwiania osadu z instalacją biogazu, budową instalacji technologicznej i urządzeń pomocniczych oraz obiektów technicznych. Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia rozruchu próbnego i prowadzenie próbnej eksploatacji, aż do uzyskania parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu r. rozpoczęła się próbna eksploatacja-popłynęły ścieki z pompowni Białowieska, a w dniu r. do systemu oczyszczalni podłączony rurociąg tłoczący ścieki z pompowni Górny Brzeg. Natomiast na początku października do oczyszczalni popłynęły ścieki z dwóch pompowni Grabów i Dolny Brzeg. Drugim bardzo ważnym kontraktem była Modernizacja i rozbudowa o część biologiczną, mechaniczno-chemiczną oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i wykonanie obiektów biologicznego oczyszczania ścieków i obiektów gospodarki osadowej oraz modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni ścieków Zdroje. Zakładana przepustowość oczyszczalni wynosi m 3 /dobę. Parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym. Pozostałe kontrakty to: 6

7 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina ; Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina ; Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina ; Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina ; Budowa pompowni Grabów i Dolny Brzeg wraz z kolektorami tłocznymi ; Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina ; Renowacja sieci wodociągowej ; Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie. Ponadto, pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej brali udział w corocznych akcjach typu Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje oraz nadzór nad przebiegiem sezonu letniego 2009 r. Brali udział w akcjach sezonowych np. Bezpieczne piaskownice, Bezpieczne solarium. Wszystkie sprawozdania z tych akcji były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Oddział Higieny Komunalnej brał również udział w akcjach inspirowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Raporty ze stanu przygotowania do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia zakładów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych, tatuażu odnowy biologicznej oraz z kontroli stanu sanitarnotechnicznego zakładów pogrzebowych i sposobu postępowania ze zwłokami ludzkimi i szczątkami ludzkimi były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Do Oddziału Higieny Komunalnej w 2009 r. wpłynęło 186 skarg od mieszkańców, które to głównie dotyczyły braku reakcji lub niewłaściwego postępowania zarządców budynków na zły stan porządkowy posesji i ich otoczenia, zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań, niewłaściwą jakość wody do picia, uciążliwości powodowane przez gryzonie oraz uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej w 2009 r. przeprowadzili 1472 kontrole stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, wystawili 121 decyzji- rachunków na kwotę ,56 PLN, pobrali do badań 1164 próbek. 7

8 Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Działania PPIS w Szczecinie w zakresie bezpieczeństwa żywności realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225) i dotyczą kontroli żywności pochodzenia nie zwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu, żywności pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w obrocie, oraz produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Kontrole prowadzone są zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE)882/2004 oraz procedur kontroli opracowanych przez GIS. Częstotliwość i liczba przeprowadzanych kontroli jest uregulowana rocznym planem kontroli. Plany kontroli tworzone są co roku, liczbę kontroli ustala się proporcjonalnie do liczby zakładów, specyfiki prowadzonej działalności w zakładzie, analizę zagrożeń. W planowaniu rozważane są również możliwości kadrowe oddziału HŻŻiPU, przewiduje się wykonywanie innych statutowych działań takich jak kontrole interwencyjne przeprowadzane niezwłocznie w przypadku powzięcia informacji o nieprzestrzeganiu przez przedsiębiorców wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności, kontrole wynikające z funkcjonowania systemu RASFF, pobieranie próbek żywności, kosmetyków, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.przygotowywanie sprawozdań i informacji i inne zadania niezaplanowane w rocznym planie przedsięwzięć. Tematyka kontroli i główne kierunki działania zostały wyznaczone w planie zamierzeń, który opracowywany jest na podstawie wytycznych przesłanych przez WSSE. Wszystkie zamierzenia ujęte w planie zasadniczych przedsięwzięć na 2009 r. zostały wykonane. Harmonogram kontroli na 2009r przewidywał wykonanie 664 kontroli, zaplanowane kontrole wykonano w 100%. W 2009 r. ogółem przeprowadzono 2901 kontroli. Podjęte pozaplanowe działania kontrolne spowodowane były koniecznością przeprowadzenia kontroli interwencyjnych, tematycznych, wynikających z postępowania administracyjnego w przypadku wydawania decyzji zatwierdzających zakład. W przypadkach stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego np. brak opracowanych i przestrzeganych procedur HACCP w zakładach, zły stan techniczny, brak opracowanych procedur dotyczących możliwości śledzenia produktów, nieprzestrzeganie bieżącej czystości w procesach produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia poprawy istniejących warunków higienicznych w zakładach i wzmocnienia skuteczności kontroli podejmowane były dalsze działania administracyjne. Plany kontroli dotyczą również planów pobierania próbek do badań żywności w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności. Plan poboru próbek realizowany jest 8

9 na podstawie wytycznych GIS uszczegółowiony na szczeblu WSSE i przesłany do realizacji w PSSE w Szczecinie. W 2009 r. plan poboru próbek został wykonany w 100 %. Ogółem pobrano 555 próbek. Próbki żywności badane były w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, pozostałości pestycydów, metali szkodliwych dla zdrowia, azotanów, histaminy, dozwolonych substancji dodatkowych, skażeń promieniotwórczych, obecności organizmów genetycznie modyfikowanych. W badanych próbkach poddawano analizie również inne parametry takie jak jakość organoleptyczna, zapleśnienia, pozostałości szkodników, zanieczyszczenia fizyczne. W kierunku napromieniania, badaniom poddawano żywność pochodząca z krajów trzecich między innymi przyprawy, warzywa. W 2009 r. prowadzono wzmożony nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi. Oceniano prawidłowość znakowania w tej grupie żywności. Powyższe podyktowane jest z coraz szerszą popularnością tej grupy asortymentowej żywności wśród konsumentów jako uzupełnianie diety w niezbędne witaminy i składniki mineralne. Szczególnym nadzorem objęto sprzedaż żywności na odległość, (przez internet), na bieżąco prowadzony był nadzór nad portalami internetowymi oferującymi do sprzedaży żywność w szczególności suplementy diety. Analogicznie do roku ubiegłego podejmowano działania związane z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF.W 2009 roku, w ramach systemu RASFF, podjęte zostały działania w związku z 25 powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych, w tym 16 typu alarmowego, 8 typu informacyjnego oraz 1 typu NEWS. Ponadto pracownicy Oddziału HŻŻiPU podczas rutynowych kontroli sprawdzali informacje przesłane w powiadomieniach typu NEWS, przy których nie było wskazanych odbiorców produktu. Między innymi szeroką akcją objęto wycofywanie z obrotu produktów wyprodukowanych z udziałem mięsa pochodzącego ze Szwecji zakwestionowanego ze względu na przekroczenie dopuszczalnej daty minimalnej trwałości.na podstawie nadzoru w skontrolowanych zakładach stwierdzono, że przedsiębiorcy wycofali 5829 szt. pasztecików wyprodukowanych z mięsa sprowadzonego ze Szwecji. Przedmiotem powiadomień w ramach funkcjonującego systemu RASFF były również: bakalie, wyroby cukiernicze trwałe, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. 9

10 Wszystkie kontrole przeprowadzane są zgodnie z udokumentowanymi procedurami wdrożonymi na podstawie funkcjonującego systemu jakości, co pozwala na ujednolicenie i poprawne przeprowadzanie czynności kontrolnych. W celu zapewnienia poprawności technik wykonywanych kontroli w tym pobierania próbek pracownicy na bieżąco są szkoleni w systemie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych tzw. kaskadowych. Wyposażenie z funduszy UE w sprzęt kontrolno pomiarowy, sprzęt do poboru próbek żywności zapewnia utrzymanie dobrego standardu wykonywanych statutowych zadań kontrolnych przez pracowników HŻŻiPU PSSE w Szczecinie. Protokoły z kontroli sanitarnych na bieżąco sprawdzane są pod względem merytorycznym i na zgodność z obowiązującymi procedurami przez kierownika oddziału i zatwierdzane są wyniki kontroli. Kierownik ocenia pracowników pod względem terminowości, rzetelności załatwianych spraw. W 2009 r. Oddział HŻŻiPU PSSE w Szczecinie współpracował z innymi jednostkami kontrolnymi tj. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Strażą Miejską, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Inspekcją Farmaceutyczną jak również z Policją. Współpraca dotyczyła między innymi przekazywania informacji i materiałów w ramach funkcjonującego systemu RASFF, organizowania spotkań, których celem było aktualizowanie list zakładów znajdujących się pod nadzorem WIS i PPIS, wymiany doświadczeń i wspierania się merytorycznego w zagadnieniach dotyczących nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności i postępowania ze środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego między innymi zagadnienia dotyczyły wycofanymi z obrotu, znakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie wydział dw. z przestępczością gospodarczą przeprowadzono wspólne kontrole. Zakres kontroli obejmował: - posiadanie książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych -190 kontroli -stan sanitarno techniczny środków transportu, przewożących artykuły spożywcze-12 kontroli W roku 2009 współpracowano również z działem prewencji w zakresie: -oceny stanu sanitarno-technicznego obiektów prowadzących działalność usługowohandlową sezonowo usytuowanych na plażach, miejsc przebywania dzieci i w ramach akcji Bezpieczne wakacje 10

11 Oddział Higieny Pracy Oddział Higieny Pracy nadzoruje zakłady pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem czynników środowiska pracy oraz zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych. Nadzór prowadzony jest pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy oraz jakości warunków środowiska pracy. Wnikliwa znajomość środowiska pracy i prowadzonych procesów technologicznych jest potrzebna do oceny ich wpływu na zdrowie pracownika, szczególnie w orzecznictwie chorób zawodowych. Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy również nadzór nad bezpieczeństwem chemicznym, między innymi nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu preparatów chemicznych, produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowaniem w działalności zawodowej. Do zakresu działania oddziału w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 i 3. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nadzorem sanitarnym objęto 419 placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki wypoczynkowe. Realizowano zaplanowane zadania i zamierzenia w celu egzekwowania właściwych warunków podczas pobytu dzieci i młodzieży w placówkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia W roku 2009 pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia kontynuowali programy, akcje i konkursy z lat poprzednich: Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, program profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia Zdrowy Radosny, Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie. Narodowy Program Prewencji Chorób Nowotworowych, Trzymaj formę, akcja letnia; Bezpieczne Wakacje, akcja zimowa Bezpieczne ferie, Mikroolimpiada Wiedzy o Zdrowiu i zapobieganiu uzależnieniom, Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, II powiatowy konkurs małych form teatralnych dla przedszkoli Papierosom mówię Nie, IV powiatowy przegląd sztuk teatralnych Razem przeciw AIDS. Ponadto przystąpiono do realizacji programu Powiedz 11

12 NIE Trądzikowi, oraz przystąpiono do realizacji Ogólnopolskiej kampanii Wybierz Życie Pierwszy Krok. Pracownicy opracowują inicjują nowe konkursy i działania dla młodzieży Najlepszy projekt Trzymaj Formę, Happening uliczny - Rzuć palenie razem z nami. Dużym zainteresowaniem cieszył się program autorski PSSE w Szczecinie Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach zagrażających życiu. II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH Opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczące kształtowania się sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych na terenie Szczecina w roku 2009, w odniesieniu do lat , na podstawie rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach przygotowywanych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Choroby wieku dziecięcego Ospa wietrzna Ospa wietrzna jest ostrą, wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową. Na ospę wietrzną chorują głównie dzieci. Klasyczna ospa wietrzna trwa około 7-10 dni i rozpoczyna się gorączką, oraz występowaniem typowej wysypki. W Polsce od 1999 roku zarejestrowana jest szczepionka przeciwko ospie wietrznej. Przeznaczona ona głównie jest do czynnego uodpornienia osób zdrowych od 9. m.ż., oraz osób z tzw. grup dużego ryzyka (chorych na ostrą białaczkę, pacjentów poddanych immunosupresji, przed planowym przeszczepieniem narządu, chorych na choroby przewlekłe, oraz personelu medycznego). W latach zarejestrowano bardzo zbliżoną liczbę zgłoszonych zachorowań. Ogółem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zgłoszono 2207 zachorowań na ospę wietrzną. W porównaniu z rokiem 2007 gdzie zgłoszono 750 zachorowań (współczynnik zapadalności 183,8 na 100 tys. mieszkańców) w roku 2008 zmniejszyła się o 58 liczba zarejestrowanych zgłoszonych przypadków ospy wietrznej (współczynnik zapadalności 170,0 na 100 tys. mieszkańców) zaś w roku 2009 wzrosła 12

13 zgłaszalność zachorowań na ospę wietrzną. Zarejestrowano 765 chorych na tę jednostkę chorobową (współczynnik zapadalności 188,2 na 100 tys. mieszkańców). Jedną osobę hospitalizowano. W Szczecinie w roku 2009 zaszczepiono przeciwko ospie wietrznej 270 osób (256 osób w wieku od 0-19 r. ż. oraz 14 osób powyżej 20 r. ż.), o 122 osoby więcej niż w roku 2008 (liczba szczepień 148) oraz o 187 osób więcej niż w roku 2007 (liczba szczepień 83). Tab Zestawienie zachorowań na ospę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Ospa wietrzna , ,2 780 Liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na ospę wietrzną w Szczecinie w latach

14 Wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 188, rok Ryc Zachorowania na ospę wietrzną w Szczecinie w latach współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Płonica (szkarlatyna) Jest to ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego, która występuje wśród dzieci młodszych w przedziale wiekowym od 3 7 r.ż. Płonicę wywołują bakterie zwane paciorkowcami. Głównymi objawami choroby jest nagły ból gardła, gorączka, ból głowy, wymioty, zaczerwienione migdałki z ropnymi nalotami, zapalenie węzłów chłonnych szyi, wysypka. Do zarażenia dochodzić może poprzez przedmioty (typu ubranie, pościel, zabawki, smoczki) i żywność zawierającą te bakterie, zwłaszcza mleko i jego przetwory, niekiedy jajka, ale także przez wodę i kurz. W przypadku płonicy nie ma możliwości podnoszenia odporności poprzez szczepienia. Płonica wymaga wczesnego podania antybiotyku, aby nie doszło do groźnych w skutkach powikłań, którymi mogą być: zapalnie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerek i stawów. W latach zanotowano łącznie 200 przypadków zachorowań na płonicę. W analizowanym okresie zanotowano wzrost zgłoszeń zachorowań na płonicę. W roku 2007 zarejestrowano 41 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 10,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku 2008 o 19 zachorowań więcej niż w roku poprzednim (60 zachorowań - współczynnik zapadalności 14,7 na 100 tys. mieszkańców). Natomiast w roku sprawozdawczym 2009 zarejestrowano 99 zachorowań (współczynnik zapadalności 24,4 na 100 tys. mieszkańców) - 7 osób wymagało leczenia szpitalnego. 14

15 Tab Zestawienie zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Szkarlatyna (Płonica) 41 10, , ,4 Liczba przypadków rok Ryc.2.3. Liczba przypadków zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,7 24, rok Ryc Zachorowania na płonicę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 15

16 Różyczka Różyczka (łac. Rubeola), to choroba wieku dziecięcego, przebiegająca zwykle łagodnie z plamistą różową wysypką na skórze, nieżytem gardła i obrzękiem węzłów chłonnych, zwłaszcza karkowych i okolicy potylicy, najczęściej bezgorączkowo. Często jednak przebiega bezobjawowo. Wirus różyczki przenoszony jest drogą kropelkową. Okres wylęgania choroby wynosi od 12 do 23 dni.. Zachorowanie na różyczkę kobiety w ciąży może spowodować bardzo poważne zmiany rozwojowe płodu. Najskuteczniejszą ochroną przed różyczką są szczepienia ochronne. Najistotniejsze jest to, że w roku 2009 nie odnotowano żadnego przypadku różyczki wrodzonej. Świadczy to o prawidłowym uodpornieniu kobiet w wieku rozrodczym. W latach zdecydowanie wysoką zachorowalności na różyczkę zanotowano w roku Zarejestrowano wówczas 52 przypadki różyczki (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców był wysoki i wynosił 12,8). W pozostałych latach liczba zgłoszonych zachorowań na różyczkę utrzymywała się na tym samym poziomie. Tab zestawienie zachorowań na różyczkę w Szczecinie w latach Liczba przypadków i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ROK Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Różyczka 20 4,9 23 5, ,8 16

17 Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 4,9 5, rok Ryc Zachorowania na różyczkę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W roku 2009 na różyczkę najczęściej chorowały dzieci w wieku od 7 m-cy. do 8 r. ż, łącznie zarejestrowano 50 przypadków, oraz w przedziale wiekowym lat - 2 przypadki. 60 Liczba przypadków rok Ryc Zachorowania na różyczkę w Szczecinie w latach Liczba przypadków Świnka Nagminne zapalenie przyusznic, tzw. świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) jest to stan zapalny ślinianek przyusznych wywołanych przez wirusa świnki. Jej okres wylęgania trwa od dni. Choroba zaczyna się nagle, w drugim, trzecim tygodniu po zarażeniu się. Głównym objawem tej choroby jest wystąpienie bolesnego obrzęku ślinianek tuż przed małżowiną uszną lub pod żuchwą, wysoka gorączka, bóle przy połykaniu 17

18 i przeżuwaniu pokarmów. Świnka może wywoływać wiele powikłań, które występują u dzieci starszych lub osób dorosłych są to: zapalenie ucha środkowego prowadzące czasem do głuchoty, zapalenie trzustki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a u około 20% mężczyzn bóle i obrzęk jąder co może prowadzić do bezpłodności. W roku 2009 zarejestrowano 54 przypadki zachorowań na świnkę (współczynnik zapadalności wyniósł 13,3 na 100 tys. mieszkańców), jest to o 23 przypadki mniej niż w roku Liczba zgłoszonych zachorowań na świnkę w roku 2007 była niska i wynosiła 2 przypadki (współczynnik zapadalności wyniósł 0,5 na 100 tys. mieszkańców). W latach najczęściej chorowali mężczyźni - 73 przypadki (stanowi to 54,9% ogółu zachorowań). Liczba zachorowań wśród kobiet wynosiła 60 (stanowi to 45,1% ogółu zachorowań). Liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach

19 Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,3 0, rok Ryc Zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W Polsce od roku 2004 wprowadzono obowiązkowe szczepienia dzieci w 2 roku życia przeciwko śwince, odrze i różyczce. W analizowanym okresie największą liczbę zachorowań zarejestrowano w grupie wiekowej 6-14 lat wyniosła 104 zachorowania. Na drugim miejscu usytuowała się grypa wiekowa r. ż. 18 przypadków, trzecie miejsce grupa wiekowa w przedziale 0-5 r. ż. 7 przypadków zachorowań, zaś najniższa liczba zachorowań przypadła na przedział wiekowy 20 lat i wynosiła 4 zachorowania. Procentowy udział zgłoszeń zachorowań na świnkę w latach wg grup wiekowych 13,5 3 5, < 78,2 Ryc Wykres kołowy przedstawiający procentowy udział zgłoszeń zachorowań na świnkę w latach , wg grup wiekowych 19

20 Procentowy udział zachorowań na świnkę dzieci od 6-14 r. ż. wykazuje tendencje wzrostową, co może mieć związek z wzrastającym pokryciem populacji dzieci szczepieniem przeciw śwince. Odra i krztusiec W roku sprawozdawczym 2009 zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na krztusiec. Dziecko ukończyło 1 r. ż., było hospitalizowane. Jest to pierwsze od 3 lat zarejestrowanie tej choroby Grypa Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą wirusową, mającą szczególne powinowactwo do układu oddechowego. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową. Zachorowania mogą występować w formie cyklicznych epidemii i pandemii. Choroba przebiega z wysoką gorączką, dreszczami, bólami głowy, mięśni i stawów, uczuciem rozbicia i osłabienia, nieżytem nosa, suchym napadowym kaszlem. Grypa może powodować ciężkie powikłania. Do najczęstszych powikłań należą powikłania ze strony układu oddechowego (zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie zatok i ucha środkowego). Grypa może być również przyczyną zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zaostrzenia chorób przewlekłych, a nawet zgonu. Większość przypadków grypy diagnozowanych jest tylko na podstawie objawów klinicznych, co powoduje ich stosunkowo niską wiarygodność etiologiczną. 20

21 Liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,3 843,6 717, rok Ryc Liczba przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W roku 2009 kontynuowano program SENTINEL, którego wdrażanie w Szczecinie rozpoczęto w 2004 roku. Nadzór SENTINEL jest zintegrowanym systemem nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą. Prowadzony jest przez lekarzy pierwszego kontaktu, którzy zbierają dane o klinicznych zachorowaniach na grypę, oraz zobowiązani są do pobrania materiałów do badań wirusologicznych od pacjentów z objawami grypy. W roku 2009 program SENTINEL realizowało 16 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy sprawowali opiekę medyczną nad pacjentami W zawiązku 21

22 z powyższym pobrano 162 wymazy z noso-gardzieli od pacjentów z objawami infekcji wirusowej. Taki zintegrowany i reprezentatywny dla całego kraju nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny jest niezbędny dla systemu wczesnego ostrzegania w sytuacji epidemii oraz spodziewanej pandemii grypy. Jednakże zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązek zgłaszania zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę spoczywał na wszystkich placówkach służby zdrowia. W związku z powyższym zarejestrowano 6715 podejrzeń i zachorowań na grypę (współczynnik zapadalności 1652,3 na 100 tyś. mieszkańców). W 2009 roku pojawił się nowy wirus grypy AH1N1. W związku z pojawieniem się nowego wariantu grypy AH1N1 został opracowany przez GIS i wdrożony na terenie całej Polski Plan pandemiczny. W Szczecinie zarejestrowano 29 przypadków grypy AH1N1. Wśród zarejestrowanej liczby 6715 podejrzeń i zachorowań na grypę potwierdzono 14 przypadków zakażenia wirusem grypy AH1N1. Liczba szczepień p/w grypie rok Ryc Liczba szczepień p/w grypie w Szczecinie w latach Najskuteczniejszą metodą profilaktyki obecnie są szczepienia ochronne. W roku 2007 przeciwko grypie sezonowej zaszczepiono osób, w roku 2008 zaszczepiono osób, zaś w roku 2009 wzrosło zainteresowanie tą szczepionką i zaszczepiło się osób. Szczepienia dają możliwość najskuteczniejszej walki z grypą, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że choroba jest poważna, masowa, występuje corocznie, daje dużą zachorowalność i śmiertelność w grupach ryzyka. 22

23 Wścieklizna Wścieklizna (lyssa) jest ostrą chorobą wirusową o ostrym przebiegu i niemalże światowym zasięgu. Atakuje system nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy). Do zakażenia wścieklizną dochodzi wskutek ugryzienia przez zainfekowane zwierzę, a także poprzez kontakt z jego śliną, gdy kontakt ten następuje w miejscu skaleczenia, zadrapania. Okres wylęgania tego wirusa wynosi od 10 dni do 2 lat. Długość tego okresu zależy od dawki zakażającej i miejsca wprowadzenia wirusa do organizmu. Nieleczona wścieklizna prawie zawsze prowadzi do śmierci. Teoretycznie wszystkie ssaki mogą zachorować i stać się roznosicielami choroby, najczęściej są to jednak nietoperze, lisy i inne zwierzęta leśne, a także psy i koty. W latach liczba pokąsanych utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio w roku pokąsań (współczynnik zapadalności 113,7 na 100 tys. mieszkańców). Liczba pokąsań rok Ryc Pokąsania ludzi w Szczecinie w latach Liczba przypadków 23

24 Wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 113, rok Ryc Pokąsania ludzi w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W roku 2008 zarejestrowano o 20 pokąsań mniej w porównaniu z rokiem poprzednim to jest 444 przypadki (współczynnik zapadalności wynosił 109,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku 2009 zarejestrowano największa liczbą pokąsań ludzi przez zwierzęta Poszkodowanych zostało 495 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wyniósł 121,8). Hospitalizowano 7 poszkodowanych. Tab. 2.4 Zestawienie liczby pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o wściekliznę w Szczecinie w latach Rok bieżący Ogółem Gatunek zwierząt Liczba przypadków ogółem za lata Pokąsania w % Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ogółem % , ,8 pies , , , ,8 kot , , , ,8 szczur 17 1,2 6 1,5 4 1,0 7 1,7 nietoperz 5 0,4 1 0,2 4 1,0 0 0 tchórzofretka 3 0, ,7 24

25 królik 3 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 inne zwierzęta 18 1,3 1 0,2 11 2,7 6 1,5 101 Pokąsania ludzi przez zwierzęta wg gatunku zwierząt i liczby pokąsań pies kot szczur nietoperz tchórzofretka inne zwierzęta Ryc Pokąsania ludzi w Szczecinie w roku Udział procentowy wg gatunku zwierząt Wg gatunku zwierząt, które pokąsały poszkodowanych dominują pokąsania przez psy przypadki pokąsań, na drugim miejscu znalazły się koty 285 przypadków pokąsań w następnej kolejności szczury 17 przypadków pokąsań. Na pozostałe 29 przypadały pojedyncze pokąsania przez nietoperze, chomiki, lisy, króliki, tchórzofretki i inne zwierzęta. Tab Liczba szczepionych osób p/w wściekliźnie w Szczecinie w latach Liczba osób zakwalifikowanych do szczepień Liczba przypadków 329 ogółem Szczepienia w % 23,4 % Liczba przypadków rok bieżący Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców , , ,3 25

26 115 Liczba przypadków rok Ryc Liczba osób zaczepionych p/wściekliźnie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców - szczepienia p/wściekliźnie ,7 28,3 24, rok Ryc Szczepienia p/wściekliźnie u ludzi w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W przypadku pokąsania lub oślinienia przez zwierzę podejrzane lub chore na wściekliznę, przed zachorowaniem chroni podana jak najszybciej po zakażeniu szczepionka przeciw wściekliźnie. Szczepienia ludzi prowadzone są w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w Poradni Profilaktyki Wścieklizny. W związku z powyższym w latach wdrożono szczepienia przeciw wściekliźnie u 329 poszkodowanym, co stanowi 23,4 % ogółu pokąsanych. Tylko w roku 2009 na 495 pokąsanych wdrożono szczepienia 115 osobom (wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 28,3). Na potrzeby PSSE w Szczecinie w roku 2009 Powiatowy Inspektor Weterynarii nakazał decyzją administracyjną obserwacje 342 zwierząt. 26

27 Zatrucia i zakażenia pokarmowe W roku 2009 wystąpiła poprawa sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej. W roku 2009 zgłoszono łącznie 168 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 41,1/41,3 na 100 tys. mieszkańców). Jest to o 122 zachorowania mniej niż w roku ubiegłym, gdzie zanotowano ogółem 290 przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych (w roku 2008 współczynnik zapadalności 103,4 na 100 tys. mieszkańców). Porównując rok 2009 do roku 2007 stwierdza się znaczny spadek zachorowań różnica wynosi 255 zgłoszonych i zarejestrowanych zachorowań. Tab Zatrucia i zakażenia pokarmowe o etiologii bakteryjnej w Szczecinie w latach Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Rok Liczba zachorowań Liczba zachorowań w % Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Zatrucia i zakażenia pokarmowe Salmonellozy jelitowe Salmonellozy pozajelitowe % , , , ,4% 89 21, , ,0 5 0,6% 2 0,5 2 0,5 1 0,2 Ogółem % , , Liczba przypadków Zatrucia i zakażenia pokarmowe Salmonellozy jelitowe Salmonellozy pozajelitowe rok Ryc Liczba zatruć i zakażeń pokarmowych o etiologii bakteryjnej w Szczecinie w latach

28 Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,6 21,8 47,4 23,8 23,1 18 0,5 0,5 0, Zatrucia i zakażenia pokarmowe Salmonellozy jelitowe Salmonellozy pozajelitowe rok Ryc Zestawienie zatruć i zakażeń pokarmowych o etiologii bakteryjnej w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych w roku 2009 były zatrucia wywołane przez bakterie z grupy Salmonella. Pałeczki Salmonella wywołują chorobę, której obraz kliniczny zależy od zjadliwości serotypu wywołującego schorzenie oraz wieku i osobniczej wrażliwości chorego. Naturalnym miejscem bytowania bakterii jest przewód pokarmowy zwierząt dzikich jak i hodowlanych a po zakażeniu się salmonellą przewód pokarmowy ludzi. Źródłem zakażenia są produkty spożywcze zanieczyszczone kałem chorych lub nosicieli. Salmonella rozmnażają się szczególnie łatwo w niektórych artykułach żywnościowych i potrawach takich jak: mleko, jaja, ryby i przetwory z nich pochodzące: sałatki mięsno-warzywne, galaretki mięsne, pasztety oraz w innych potrawach spożywanych na surowo (nie obrane i nie umyte warzywa) lub nie poddawanych gotowaniu. W związku z powyższym należy używać w pracy narzędzi i sprzętów (np. desek do krojenia) oddzielnych do surowego mięsa, ryb i produktów gotowych (np. wędliny). U ludzi choroba przebiega pod postacią ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego (wodniste stolce zielonkawe lub żółte często z domieszką krwi, nudności, wymioty, bóle głowy, bóle brzucha, stany gorączkowe). Objawy występują szczególnie gwałtownie w pierwszej dobie choroby. Istnieje wiele osób, u których brak jest objawów chorobowych a w badaniu kału hoduje się bakterie z grupy Salmonella - takich ludzi nazywamy nosicielami. 28

29 Poniżej przedstawiono opracowanie danych statystycznych dotyczących kształtowania się sytuacji epidemiologicznej występowania salmonelloz w Szczecinie w roku 2009 w odniesieniu do ostatnich 2 lat (tj ). W roku 2009 zarejestrowano 73 przypadki zachorowań to jest o 24 zachorowania mniej niż w roku Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego spadł o 6,1 i wynosił 17,7. W porównaniu z rokiem 2007 w roku sprawozdawczym 2009 zarejestrowano również spadek zachorowań. Różnica rejestracji potwierdzonych zachorowań pomiędzy rokiem 2007 a 2009 wyniosła 16 zachowań współczynnik zapadalności zmalał o 4,1. Spośród 73 zarejestrowanych potwierdzonych salmonelloz jelitowych w roku 2009 aż 56 osób poddano hospitalizacji. Najwięcej z nich (45 pacjentów) hospitalizowano w Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4 (na oddziale dziecięcym 29 osób, na oddziale dorosłych 16 osób). Salmonellozy jelitowe ogółem liczba przypadków rok Ryc Salmonellozy jelitowe w Szczecinie w latach Liczba przypadków W analizowanym okresie ( r.) najczęstszym występującym serotypem Salmonella u chorych była Salmonella Enteritidis - 64 przypadków. Stanowi to 87,7 % ogółu 29

30 zarejestrowanych salmonelloz. Na drugim miejscu zakwalifikowała się Salmonella Typhimurium - 6 przypadków co stanowiło 8,2 % ogółu rejestrowanych. Salmonellozy jelitowe Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkanców ,8 23,8 17, Salmonellozy jelitowe rok Ryc Salmonellozy jelitowe w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Salmonellozy jelitowe wg serotypów 8,2 1,4 1,4 1,4 S. Enteritidis S. Typhimurium S. Bredney S. Goldcoast S. Virchow 87,7 Ryc Procentowy udział serotypów Salmonelloz jelitowych w Szczecinie latach Analizując zachorowania na salmonellozy wg grup wiekowych w latach stwierdza się, iż najczęściej chorowały niemowlęta i dzieci do 6 roku życia. W roku 2009 w tej grupie wiekowej zarejestrowano 45 zachorowań (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 11,1), stanowiły one w porównaniu do roku 2008 o 20 zachorowań mniej

31 (współczynnik zapadalności- 16,0), zaś do roku 2007 o 7 mniej (52 przypadki -współczynnik zapadalności - 12,7). W roku 2009 drugie miejsce ze względu na liczbę zachorowań osiągnęła grupa wiekową 50-75< lat. Tu liczba zarejestrowanych zachorowań wyniosła 18, co stanowiło 24,7 % ogółu zachorowań w 2009 roku. W latach zachorowało 130 mężczyzn i 129 kobiet. W roku 2009 odwrotnie niż w latach poprzednich na salmonellozy zachorowało mniej mężczyzn niż kobiet, to jest: 30 mężczyzn (współczynnik zapadalności - 7,4) oraz 43 kobiety (współczynnik zapadalności- 10,6). Salmonellozy jelitowe wg płci 60 liczba przypadków mężczyźni kobiety rok Ryc Salmonellozy jelitowe w Szczecinie w latach Zachorowania wg płci 31

32 Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,4 23,5 18,7 21,5 10,6 7, mężczyźni kobiety rok Ryc Salmonellozy jelitowe w Szczecinie w latach Zachorowania wg płci. Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Szczyt zachorowań w roku 2009 przypadł na okres I i III kwartału. Liczba odnotowanych zachorowań wynosiła odpowiednio: 21 i 26. Oprócz rejestracji ozdrowieńców Salmonella w roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich istniał obowiązek prowadzenia rejestracji czasowych nosicieli Salmonella. Przez okres 3 lat ogółem zarejestrowano 299 nosicieli Salmonelloz jelitowych. Liczba ta zawiera zarówno ozdrowieńców, którzy przeszli w nosicielstwo czasowe tej bakterii jak również osoby, u których nie wystąpiły objawy chorobowe a stwierdzono u nich salmonelle przypadkowo, gdy wykonywali badania kału do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz od osób z kontaktu z ozdrowieńcami i nosicielami. Według przedstawionych danych w ostatnich 3 latach w Szczecinie rejestrowano naprzemienny wzrost i spadek nosicieli czasowych tej bakterii. W roku 2009 zarejestrowano o 58 nosicieli mniej niż w roku Różnica pomiędzy wskaźnikiem zapadalności w roku 2008 wynosiła o 14,2 niż w roku

33 Nosiciele Salmonella Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 31,9 17,7 Nosiciele Salmonella rok Ryc Nosiciele Salmonella w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W roku 2009 zarejestrowano 15 nosicieli pałeczek Salmonella, którzy wykonali badania do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych. Stanowiło to 20,5 % ogółu zarejestrowanych nosicieli w Szczecinie. Wskaźnik zapadalności nosicieli salmonelloz wykonujących badania do książeczek do celów sanitarno - epidemiologicznych w roku 2009 była w stosunku do lat najniższy. Tab Nosicielstwo Salmonella w Szczecinie w latach nosiciele przebadani do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych. Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców oraz udział procentowy Rok bieżący Nosicielstwo Salmonella Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Udział procentowy Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Udział procentowy Liczba przypadków Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Udział procentowy 27 6,6 27,8 23 5,6 17,7 15 3,7 20,5 33

34 liczba przypadków Nosiciele Salmonella rok Ryc Nosiciele Salmonella w Szczecinie w latach W roku 2009 wystawiono łącznie 28 decyzji administracyjnych (odsunięcia od uczęszczania do żłobka - 2 dzieci, odsunięcia od uczęszczania do przedszkoli 12 dzieci oraz 10 decyzji administracyjnych nakazujących odsunięcie od wykonywania czynności zarobkowych). Trzy osoby, którym wystawiono decyzje administracyjne nie powróciły do przedszkola, pozostałe osoby wykonały zalecenia i powróciły do swoich dawnych obowiązków po otrzymaniu ujemnych badań kontrolnych kału. W roku 2009 na terenie Szczecina nie odnotowano ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego. W roku 2009 prowadzony był rejestr nosicieli stałych salmonella Typhi i Paratyphi. Na terenie Szczecina zarejestrowanych było 9 nosicieli tej bakterii (5 nosicieli Salmonella Typhi, 3 Salmonella Paratyphi B oraz 1 Salmonella Paratyphi C). Na dzień roku pozostało w rejestrze 8 nosicieli stałych tej bakterii. W roku 2009 zarejestrowano tylko jedno zakażenie pozajelitowe wywołane przez bakterie Salmonella. Pacjenta hospitalizowano. Zakażenie przebiegało pod postacią posocznicy. Wyizolowano z posiewu krwi Salmonella Typhimurium. Pacjent uzyskał ujemne wyniki badań posiewu krwi i wypisany został w stanie dobrym ze szpitala. Zakażenia wywołane przez rotawirusy Rotawirusy są najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia żołądka i jelit u niemowląt i małych dzieci na całym świecie. Częstość ich występowania wśród dzieci poniżej 5 roku życia ocenia się na 138 milionów przypadków rocznie. Okres wylęgania infekcji 34

35 rotawirusowej wynosi od 2 do 4 dni. Do zakażenia dochodzi droga pokarmową. Choroba trwa zwykle 4-10 dni. Biegunka rotawirusowa u małych dzieci ma najczęściej przebieg burzliwy, z wymiotami i gorączką do 38,5 0 C. stolec jest luźny lub wodnisty, niekiedy z domieszką śluzu lub krwi. Biegunka często prowadzi do odwodnienia, zaburzeń równowagi kwasowozasadowej i niedoborów elektrolitowych. Najmłodsze niemowlęta są najbardziej podatne na ciężkie postacie biegunek rotawirusowych. Rotawirusami jest się bardzo łatwo zarazić, łatwo się przenoszą, szczególnie w oddziałach szpitalnych i żłobkach. Są one uważane za główną przyczynę zakażeń szpitalnych u dzieci. Szczyt zachorowań na biegunkę rotawirusową przypada na miesiące zimowe. Jako rutynowa praktyka stosowana jest w Polsce hospitalizacja chorego dziecka, trwająca średnio 9-10 dni, czyli do czasu pełnego wyzdrowienia. W Polsce zarejestrowane są dwie szczepionki przeciwko rotawirusom, które są szczepieniami zalecanymi. W roku 2009 zaszczepiono 1013 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaszczepiono przeciwko rotawirusom o 489 dzieci więcej. W Szczecinie, w roku 2009 zarejestrowano 205 przypadków (współczynnik zapadalności 50,4 na 100 tys. mieszkańców). Hospitalizowano 177 przypadków, stanowi to 86,3 % ogółu zachorowań. Tab Zestawienie zachorowań na biegunki rotawirusowe w Szczecinie w latach Liczba przypadków i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Biegunki rotawirusowe , , ,4 35

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA ROK 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas Nie daj się grypie! Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) (Źródło: WHO,

Bardziej szczegółowo

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się UWAGA, WŚCIEKLIZNA! Dzikie zwierzęta naszych pól i lasów boją się człowieka i zawsze uciekają na bezpieczną odległość. Zwierzęta chore na wściekliznę tracą naturalną bojaźliwość. Dlatego widok błądzącego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 1014r. wystepują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państawach Afryki Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Konferencja Prasowa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Centrum Prasowe PAP Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Zagrożenie życia i zdrowia konsumentów kupujących nieoznakowane jaja spożywcze INFORMACJE Tylko

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011.

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011. ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 25-211. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR)

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR) ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR) CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY JESTEŚ PEWIEN, ŻE JESTEŚ CHRONIONY PRZED MMR? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! szczepionka przeciw MMR CZY WIESZ,

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy Materiał szkoleniowy z epidemiologii Luty 2016r Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2015/2016 w

Bardziej szczegółowo

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie 24-30 kwietnia 2016 r. ph DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! Główny cel inicjatywy: zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w 2014 roku.

Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w 2014 roku. Analiza zachorowań na różyczkę w województwie śląskim w 214 roku. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym Jacek Wysocki prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Szczepienia ochronne w przypadku wielu chorób wirusowych są jedną skuteczną bronią, żeby im zapobiegać. Jednak ich siły wciąż nie doceniają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r.

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r. SPIS TREŚCI EPIDEMIOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zdarzenia:

Dokumentowanie zdarzenia: Obowiązek zgłoszenia osoby potencjalnie narażonej na wściekliznę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku powstaje jeżeli spełnione są oba kryteria: 1. Osoba potencjalnie narażona

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU Wysoce zjadliwa grypa ptaków (Highly pathogenic avian influenza, HPAI) jest wirusową chorobą układu oddechowego i pokarmowego ptaków. Objawy mogą także dotyczyć

Bardziej szczegółowo

Raport Dopalacze. 29 lutego

Raport Dopalacze. 29 lutego Raport Dopalacze 29 lutego 216 Opracowanie przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego oraz oddział Epidemiologiczny Zawartość 1. Nadzór Państwowej

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo