Odbudowa estetyczna poważnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbudowa estetyczna poważnie"

Transkrypt

1 Wkłady korzeniowe z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym Contributions root of a composite material reinforced with fiberglass Odbudowa estetyczna poważnie uszkodzonych zębów leczonych endodontycznie często wymaga zastosowania wkładów korzeniowych jako dodatkowego elementu retencyjnego podczas odbudowy zrębu przed wykonaniem/odbudową korony. Poza wkładami korzeniowymi wykonanymi z metalu i z tlenku cyrkonu ostatnio zainteresowanie lekarzy dentystów oraz naukowców koncentruje się na wkładach z kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym. W przeszłości powszechnie akceptowano fakt, że zęby leczone kanałowo stają się kruche, co objawia się zwiększonym ryzykiem pękania. Wydawało się, że efekt wzmocnienia, jaki dają wkłady korzeniowe, powinien zrekompensować ten problem. Obecnie wiemy, że leczenie endodontyczne nie wpływa znacząco na właściwości mechaniczne tkanek (Kurtz i wsp., 1981; Reeh, Messer, Douglas, 1989). Osłabienie zębów leczonych endodontycznie wynika raczej z towarzyszącego leczeniu zniszczenia na skutek próchnicy lub urazu, wcześniejszej utraty tkanek zębów poprzez ubytek dostępowy oraz preparacji kanałów korzeniowych (Linn, Messer, 1994; Reeh, Messer, Douglas, 1989). Dalsza utrata tkanek zęba na przykład na skutek niepotrzebnej, ekspansywnej preparacji kanałów oraz późniejszej preparacji pod wkłady korzeniowe dodatkowo osłabia ząb. Zębów leczonych endodontycznie nie można wzmocnić, stosując wkłady korzeniowe. Wprost przeciwnie, może dojść do osłabienia lub wzrostu ryzyka powikłań klinicznych w przypadku zębów odbudowanych z użyciem wkładów korzeniowych. Wskazania do stosowania wkładów korzeniowych Niezawodne utrzymanie uzupełnienia ostatecznego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie największej ilości zdrowych tkanek zęba, powinno stanowić cel podczas odbudowy korony zębów leczonych endodontycznie (Nergiz i wsp., 2004). Dziś w wielu przypadkach można uniknąć konieczności wykonywania tradycyjnych wkładów korzeniowych dzięki pomocy techniki adhezyjnej. W przypadkach niedostatecznej ilości tkanek koronowej części zęba istnieje możliwość uzyskania dodatkowej retencji dla odbudowy poprzez nadbudowę adhezyjną wokół osadzanych adhezyjnie wkładów korzeniowych. Odpowiedź na pytanie dotyczące konieczności stosowania wkładów prof. dr Jürgen Manhart Streszczenie: Praca przedstawia przypadek kliniczny zastosowania kompozytowych wkładów korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym. Słowa kluczowe: materiał kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym Summary: Article presents a case of clinical application of posts composite reinforced with fiberglass. Key words: composite material reinforced with fiberglass 15

2 ENDODONCJA W PRAKTYCE 1 fot. archiwum autora 2 Fot. 1. Stan początkowy nieestetyczna korona na zębie 11 Fot. 2. Zdjęcie radiologiczne uwidoczniło ząb leczony endodontycznie z wkładem metalowym 16

3 3 4 Fot. 3. Sytuacja po usunięciu korony z porcelany napalanej na metal. Usuwanie materiału do odbudowy zrębu Fot. 4. Obluzowanie wkładu za pomocą ultradźwięków 17

4 ENDODONCJA W PRAKTYCE 5 6 Fot. 5. Starannie usunięty wkład metalowy Fot. 6. Preparacja łoża dla wkładu za pomocą standardowego wiertła z ogranicznikiem głębokości 18

5 Na rynku dostępnych jest kilka systemów służących do usuwania wkładów, np. zestaw Masserana (18), składający się z trepanów, ekstraktora i kleszczyków. Trepanem wycina się tunel wokół tkwiącego w kanale elementu, na połowę jego długości. Na wystający ćwiek należy następnie nałożyć ekstraktor i zacisnąć go za pomocą śruby. korzeniowych zależy więc od stopnia destrukcji korony klinicznej: Zęby uszkodzone w minimalnym stopniu można opracować pod bezpośrednią odbudowę kompozytową w celu wykonania adhezyjnej odbudowy zrębu. Jeśli doszło do umiarkowanej destrukcji, również można uniknąć stabilizacji wkładem korzeniowym dzięki technice adhezyjnej. W przypadku bardzo rozległej destrukcji korony klinicznej należy zastosować wkład korzeniowy w celu stworzenia niezawodnego zakotwienia nadbudowy. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat oraz odpowiedź na pytanie o właściwy moment na ostateczną odbudowę można znaleźć we wspólnym stanowisku naukowym DGZMK (German Academic Association of Dentistry), DGZPW (German Association of Prosthodontics and Dental Materials) oraz DGZ (German Association of Dentists), w publikacji Aufbau endodontisch behandelter Zähne (2003) (tłumaczenie polskie: Odbudowa zębów leczonych endodontycznie). Wymogi dotyczące wkładów korzeniowych Podstawowe wymagania stawiane wkładom korzeniowym obejmują: wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wysoką odporność na zmęczenie pod wpływem działania sił żucia i sił ścinających oraz przenoszenie obciążeń, jakim poddawane są korzenie zębów, w sposób wolny od naprężeń. Kluczowe znaczenie mają również doskonałe dopasowanie, biokompatybilność oraz brak aktywności elektrochemicznej. Wybierając odpowiedni kształt wkładu, należy unikać niepotrzebnego osłabiania korzenia zęba poprzez rezygnację z nadmiernej utraty tkanek zęba (Edelhoff, Spiekermann, 2003). Obecnie w leczeniu przypadków o dużych wymogach estetycznych powszechnie stosuje się mosty pełnoceramiczne i korony wykonane z przeziernej porcelany, szczególnie w odcinkach zębów przednich i przedtrzonowych. Pod względem przewodzenia światła są one porównywalne z naturalnymi zębami. Oczekiwania dotyczące właściwości optycznych wkładów korzeniowych powstają w odpowiedzi na wymogi dotyczące estetycznej odbudowy zębów, które poddane zostały leczeniu kanałowemu. Wobec wysokich wymagań dotyczących estetyki efektu końcowego nie można zgodzić się na nieestetyczne zjawiska związane z prześwitywaniem wkładu korzeniowego albo ze stosowaniem wkładów korzeniowych wykonanych z metalu lub z czarnych włókien węglowych (Nergiz i wsp., 2004). Poza metalowymi ćwiekami, które można podzielić na ćwieki aktywne, mające gwint, oraz ćwieki pasywne, współcześnie dostępne są także systemy bezmetalowe, w których ćwieki wykonane są z bardzo odpornej ceramiki na bazie tlenku cyrkonu oraz kompozytów wzmacnianych włóknem (Edelhoff, Spiekermann, 2003). Wady wkładów metalowych to nie tylko niekorzystne właściwości optyczne, ale także znaczna sztywność (wysoki moduł sprężystości), wraz z wynikającym z tego ryzykiem miejscowych naprężeń przekraczających wartości krytyczne (szczególnie na zewnątrz od gwintów w przypadku ćwieków aktywnych), a także problem korozji. Wkłady pełnoceramiczne, wykonane z tlenku cyrkonu, mają kolor niemal 19

6 ENDODONCJA W PRAKTYCE 7 8 Fot. 7. Przymiarka kompozytowego wkładu wzmocnionego włóknem Fot. 8. Przepłukanie kanału korzeniowego NaOCl 20

7 Jakość wkładów z kompozytu wzmocnionego włóknami, które są obecnie oferowane przez wielu producentów, jest bardzo zróżnicowana. Czynnikiem determinującym jakość jest proces produkcji. identyczny jak ząb. Ich stosowanie wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem występowania miejscowych naprężeń. Wynika to z faktu, że jest to materiał skrajnie twardy i nieelastyczny (moduł sprężystości E równy około 200 GPa), co nie harmonizuje z punktu biomechanicznego z względnie elastyczną zębiną korzeniową (moduł sprężystości E ok GPa). W konsekwencji może dochodzić do zwiększonego ryzyka złamania korzenia. W przypadku większości powikłań nie jest możliwe usunięcie ćwieków z tlenku cyrkonu bez znaczących, niemożliwych do naprawy, uszkodzeń korzenia zęba wynika to ze znacznej twardości wkładów. Wkłady korzeniowe z kompozytu wzmocnionego włóknem Wkłady z kompozytu wzmocnionego włóknem składają się z matrycy na bazie żywic, w której zatopione są wzmacniające ją elementy strukturalne: włókna węglowe lub włókna z kwarcu/ze szkła. Czarne wkłady z kompozytów wzmocnionych włóknami węglowymi z jednej strony nie sprawdzają się dobrze w połączeniu z przeziernymi uzupełnieniami pełnoceramicznymi ze względu na swoje niekorzystne właściwości optyczne. Z drugiej strony wkłady z włókien węglowych wykazują również niekorzystne właściwości biomechaniczne (znacznie wyższy moduł sprężystości E, wynoszący ok. 120 GPa) w porównaniu z ćwiekami z włóknami kwarcowymi i szklanymi, których kolor jest bardzo zbliżony do zęba. Jakość wkładów z kompozytu wzmocnionego włóknami, które są obecnie oferowane przez wielu producentów, jest bardzo zróżnicowana. Czynnikiem determinującym jakość jest proces produkcji. Wkłady najwyższej jakości charakteryzują się najbardziej równomiernym rozmieszczeniem włókien w macierzy organicznej, przy możliwie najbardziej gęstym upakowaniu włókien, odpowiednim połączeniem włókien i matrycy, wysokim stopniem polimeryzacji składników organicznych oraz homogenną strukturą samego wkładu, bez pęcherzyków powietrza i inkluzji (Grandini i wsp., 2004). Po polimeryzacji nadaje się półproduktowi ostateczny kształt metodą frezowania. Wkłady mogą mieć różną budowę geometryczną, a także mogą się znacząco różnić pod względem jakości powierzchni, co wynika z różnego przebiegu procesu frezowania. Wkłady korzeniowe produkowane z kompozytów wzmacnianych włóknami kwarcowymi lub szklanymi mają korzystne właściwości biomechaniczne. Wykazują wysoką wytrzymałość na rozciąganie, a zarazem elastyczność zbliżoną do zębiny (Pfeiffer, Nergiz, Platzer, 2002). Minimalizuje to ryzyko złamania korzeni spowodowanego przez punktowe naprężenia, powstające na skutek obciążenia i rozciągania, poprzez możliwie najbardziej wolny od naprężeń rozkład sił powstających w obrębie korzenia zęba. Równomierny rozkład naprężeń wynika z wolnego od tarcia połączenia pomiędzy wkładem i tkankami zęba, które uzyskuje się poprzez adhezyjne osadzanie wkładów z włókien w kanale korzeniowym przy użyciu cementu kompozytowego. Wydaje się jednak, że połączenie adhezyjne z zębiną korzeniową jest gorsze niż w przypadku zębiny koronowej, co ma wynikać z różnic strukturalnych (Kurtz i wsp., 2003; Mjör i wsp., 2001). Korzystne właściwości optyczne wkładów z włókien, które mają kolor zęba 21

8 ENDODONCJA W PRAKTYCE 9 10 Fot. 9. Płukanie kanału korzeniowego wodą Fot. 10. Osuszanie sączkami papierowymi 22

9 11 12 Fot. 11. Założenie formówki i poddanie zachowanych tkanek zęba oraz powierzchni preparacji przygotowaniu do dalszej obróbki za pomocą podwójnie wiążącego, samotrawiącego systemu łączącego Fot. 12. Usunięcie nadmiarów systemu łączącego za pomocą sączka papierowego 23

10 ENDODONCJA W PRAKTYCE Fot. 13. Cementowanie wkładu i wykonanie odbudowy zrębu z kompozytu o podwójnym mechanizmie wiązania i niskiej lepkości Fot. 14. Polimeryzacja światłem przez 40 sekund 24

11 Ząb 21 miał dużą tymczasową odbudowę kompozytową na powierzchni mezjalnej, poza tym ani podczas badania klinicznego, ani radiologicznego nie zaobserwowano nic istotnego. (włókna szklane i włókna kwarcu) i przewodzą światło w sposób zbliżony do naturalnych zębów, ułatwiają wykonywanie estetycznych uzupełnień wysokiej jakości przy wykorzystaniu materiałów pełnoceramicznych. Dzięki bezpośredniej technice pracy, obejmującej adhezyjną odbudowę zrębu z materiału kompozytowego, praca z wkładami z włókien przyczynia się do oszczędności czasu, dzięki możliwości ograniczenia do jednej wizyty, bez etapu laboratoryjnego. Wkłady te pozwalają także na prowadzenie zabiegu w sposób oszczędny dla tkanek zęba: cienkie ściany zębiny są stabilizowane przy pomocy materiałów złożonych do odbudowy zrębu oraz cementu kompozytowego. Ponadto można zachować i utrzymać obszary tworzące podcienie, stanowiące dodatkową powierzchnię retencyjną dla odbudowy zrębu z materiału kompozytowego (Monticelli, Goracci, Ferrari, 2004). Rzadkie przypadki niepowodzenia leczenia z użyciem wkładów z włókien wynikają albo z braku adhezji, albo ze złamania wkładu. Krytyczne pęknięcia, prowadzące do złamania korzenia zęba, zdarzają się rzadziej niż w przypadku wkładów wykonanych z metalu lub z tlenku cyrkonu (Mannocci, Ferrari, Watson, 1999). W przeciwieństwie do ćwieków w kolorze zęba, wykonanych z tlenku cyrkonu, ćwieki z kompozytów wzmacnianych włóknem można w razie potrzeby usunąć z kanału korzeniowego bez poważnych trudności, związanych z wypiłowywaniem narzędziami maszynowymi. Przypadek kliniczny Poniżej przedstawiono, na przykładzie klinicznym, etapy pracy podczas stosowania wkładu korzeniowego z kompozytu wzmocnionego włóknem w obrębie siekacza przyśrodkowego szczęki oraz późniejszej odbudowy koroną pełnoceramiczną. 38-letnia pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu z prośbą o wymianę nieestetycznej korony na zębie 11 i założenie licówki na zębie 21 (fot. 1). Korona wykonana z porcelany napalanej na metal na prawym siekaczu przyśrodkowym była zbyt krótka, a rdzeń zęba był bardzo mocno przebarwiony. Ząb nie wykazywał znaczącej reakcji na opukiwanie oraz w ogóle nie reagował na zimno. Na zdjęciu radiologicznym stwierdzono obecność zęba leczonego endodontycznie z metalowym ćwiekiem korzeniowym i prawidłowym stanem tkanek okołowierzchołkowych (fot. 2). Ząb 21 miał dużą tymczasową odbudowę kompozytową na powierzchni mezjalnej, poza tym ani podczas badania klinicznego, ani radiologicznego nie zaobserwowano nic istotnego. Po przedstawieniu i wyjaśnieniu pacjentce możliwości terapii zapadła decyzja o zdjęciu korony z zęba 11 i próbie usunięcia metalowego wkładu. Zaplanowano, że jego miejsce zajmie mocowany adhezyjnie, wzmocniony włóknem kompozytowy wkład korzeniowy, na którym miała być osadzona korona ceramiczna z tlenku cyrkonu. Ponadto ząb 21 miał być odbudowany licówką ceramiczną. Po zdjęciu korony z zęba 11 ostrożnie usunięto materiał stanowiący odbudowę zrębu, odsłaniając koronową część metalowego ćwieka korzeniowego (fot. 3). Ćwiek wykazywał dobrą retencję, podjęto więc próbę rozbicia cementu za pomocą narzędzia ultradźwiękowego (fot. 4) w celu usunięcia wkładu bez stwarzania zagrożenia pęknięciem podłużnym korzenia. Po krótkim czasie uzy- 25

12 ENDODONCJA W PRAKTYCE Fot. 15. Zakończona preparacja zęba 11 pod koronę z tlenku cyrkonu oraz zęba 21 pod licówkę ceramiczną Fot. 16. Zaopatrzenie tymczasowe 26

13 Wkład wzmocniony włóknem wprowadzono do ubytku i sprawdzono jego przyleganie do ścian. Wkłady kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym Rebilda Post są dostępne w trzech rozmiarach (średnice części koronowej: 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm). Mają kształt cylindryczno-stożkowaty. Odcinek wierzchołkowy ma kształt stożkowaty i odzwierciedla zwężający się kształt anatomiczny korzenia zęba. skano obluzowanie wkładu, który można było już bez trudu usunąć z kanału (fot. 5). Po usunięciu metalowego wkładu przez poszerzony otwór dostępowy do kanału określono głębokość nawiercenia, tak aby wykorzystać tę samą drogę wprowadzania. W tym celu wprowadzono precyzyjne wiertło, pochodzące z wybranego systemu, prowadząc je od punktu referencyjnego na koronie zęba. Wybrano wkład kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym, który można osadzać adhezyjnie (Rebilda Post, VOCO). Po założeniu nici retrakcyjnej i wyborze odpowiedniej średnicy wkładu przeprowadzono preparację miejsca dla wkładu, nawiercając zębinę korzeniową przy użyciu precyzyjnego wiertła z oznaczoną głębokością (fot. 6). W tym przypadku zachowano tę samą głębokość preparacji, na którą był wprowadzony stary ćwiek metalowy. Zasadniczo głębokość preparacji powinna być określona w taki sposób, aby zachowane zostały co najmniej 4 mm wypełnienia kanału, co umożliwia szczelne zamknięcie kanału od strony wierzchołkowej. Na fot. 7. przedstawiono przymiarkę ćwieka Rebilda Post (VOCO), o maksymalnej dostępnej średnicy w części koronowej (2,0 mm). Wkład wzmocniony włóknem wprowadzono do ubytku i sprawdzono jego przyleganie do ścian. Wkłady kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym Rebilda Post są dostępne w trzech rozmiarach (średnice części koronowej: 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm). Mają kształt cylindryczno-stożkowaty. Odcinek wierzchołkowy ma kształt stożkowaty i odzwierciedla zwężający się kształt anatomiczny korzenia zęba. Pozwala to na delikatniejszą preparację tkanek zęba w porównaniu z preparacją niezbędną w systemach o prostych wkładach z równoległymi ścianami. Oczyszczenie wkładu alkoholem, osuszenie powietrzem i następnie silanizacja (Ceramic Bond, VOCO) to etapy przygotowujące do cementowania, przeprowadzane przez asystentkę stomatologiczną. Jednocześnie przeprowadzana jest dezynfekcja łoża dla wkładu, zgodnie z zaleceniami producenta: oczyszczanie 3% NaOCl (fot. 8), płukanie wodą (fot. 9) i osuszanie sączkami papierowymi (fot. 10). Na ząb założono formówkę, ułatwiającą odbudowę zrębu. W zachowane tkanki zęba, w obrębie preparacji pod wkład, wcierano przez 20 sekund Futurabond DC (VOCO) samotrawiący system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania stosując w tym celu małą szczoteczkę endodontyczną (fot. 11), a następnie odparowano rozpuszczalnik za pomocą strumienia powietrza wolnego od oleju. Ze światła preparacji usunięto nadmiar systemu łączącego za pomocą sączka papierowego (fot. 12). Następnie do opracowanego kanału niezwłocznie wprowadzono materiał Rebilda DC w strzykawce QuickMix (VOCO) podwójnie wiążący kompozyt do odbudowy zrębu o niskiej lepkości stosując w tym celu wąską końcówkę do aplikacji. Wierzchołek końcówki umieszczono w najgłębszym punkcie preparacji, po czym aplikowano materiał Rebilda DC w sposób ciągły, wolno wycofując końcówkę z zęba. Dzięki ostrożnemu przeprowadzeniu tego procesu otwór wierzchołkowy końcówki wewnątrzustnej przez cały czas zanurzony był w cemencie. Przeprowadzone w ten sposób wypełnianie zanurzeniowe zapewnia brak pęcherzyków powietrza w warstwie cementu, co prowadzi także do uzyskania 27

14 ENDODONCJA W PRAKTYCE 17 Fot. 17. Kontrolne zdjęcie radiologiczne Fot. 18. Całkowicie odbudowany przyśrodkowy ząb sieczny szczęki 18 28

15 Pierścień z zębiny, który w idealnym przypadku powinien na wszystkich powierzchniach mieć co najmniej 2 mm szerokości, zostanie objęty koroną ostateczną. Uzyskuje się w ten sposób tak zwany efekt obręczy, który stabilizuje ząb leczony endodontycznie z użyciem wkładu korzeniowego i zwiększa wytrzymałość odbudowanego zęba. maksymalnej adhezji do ścian kanału i większej integralności. Nadmiary cementu, wyciśniętego przez koronowe ujście preparacji pod wkład, są również wykorzystywane do odbudowy zrębu. Odbudowę zrębu korony z materiału Rebilda DC przeprowadza się na tym samym etapie po wprowadzeniu wkładu, stosując tę samą końcówkę do aplikacji (fot. 13). Następnie polimeryzowano kompozyt przez 40 sekund lampą polimeryzacyjną (fot. 14). Po zdjęciu formówki natychmiast opracowano ząb 11 pod koronę ceramiczną z tlenku cyrkonu (fot. 15). Opracowany brzeg zębiny jest wyraźnie widoczny poza odbudową zrębu z kompozytu. Pierścień z zębiny, który w idealnym przypadku powinien na wszystkich powierzchniach mieć co najmniej 2 mm szerokości, zostanie objęty koroną ostateczną. Uzyskuje się w ten sposób tak zwany efekt obręczy, który stabilizuje ząb leczony endodontycznie z użyciem wkładu korzeniowego i zwiększa wytrzymałość odbudowanego zęba. Lewy przyśrodkowy ząb sieczny opracowano pod licówkę ceramiczną (fot. 15). Na podstawie pobranych wycisków wykonano uzupełnienie tymczasowe (fot. 16). Osadzony adhezyjnie wkład z kompozytu wzmocnionego włóknem jest wyraźnie widoczny na kontrolnym zdjęciu rentgenowskim (fot. 17). Na fot. 18. przedstawiono odbudowane ostatecznie zęby: koronę z tlenku cyrkonu na zębie 11 i cementowaną adhezyjnie licówkę ceramiczną na zębie 21. Podsumowanie Wkłady korzeniowe nie poprawiają stabilizacji zachowanych tkanek zębów leczonych endodontycznie. Wprost przeciwnie, osłabiają je na skutek dodatkowej utraty tkanek podczas preparacji przestrzeni pod ćwiek. W wielu przypadkach związanych ze znacznym zniszczeniem korony klinicznej ta dodatkowa preparacja i usunięcie tkanek zęba są konieczne dla długoterminowej retencji odbudowy. Należy zatem wybierać taki system, który minimalizuje ryzyko pęknięcia korzenia, opierając się na właściwościach biomimetrycznych. Cementowane adhezyjnie wkłady korzeniowe, wzmocnione włóknami szklanymi lub kwarcowymi, pozwalają na bardziej równomierny rozkład naprężeń pod wpływem obciążenia w porównaniu z wkładami z metalu lub ceramicznymi, na bazie tlenku cyrkonu. Jednocześnie wykazują korzystne właściwości optyczne. Jak dotąd, przeprowadzono jednak stosunkowo niewiele badań klinicznych dotyczących bezmetalowych wkładów korzeniowych, choć ich wyniki są obiecujące. Widoczne są oczywiste i znaczące różnice w odporności na obciążenia mechaniczne poszczególnych wkładów korzeniowych wzmacnianych włóknem. Lekarz klinicysta powinien być świadom tych różnic, tak aby na podstawie wnikliwej analizy mógł wybrać odpowiedni system wkładów korzeniowych. Piśmiennictwo dostępne na str. 62 prof. dr Jürgen Manhart Department of Restorative Dentistry and Periodontology Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Goethe Street 70, Monachium, Niemcy Prof. dr Jürgen Manhart to doświadczony dentysta z Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Monachium, Niemcy). Prowadzi seminaria i praktyczne kursy szkoleniowe w dziedzinie estetycznej stomatologii odtwórczej (kompozyty, uzupełnienia pełnoceramiczne, estetyczne wkłady korzeniowe, praca zespołowa dentysty i technika dentystycznego). 29

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych.

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. LuxaCoreZ Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. Bliżej natury: LuxaCore Z. W zakresie odbudowy zrębu, dużych wypełnień i cementowania wkładów korzeniowych LuxaCore Z należy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1 RelyX Fiber Post Wkłady z włókien szklanych Instrukcja użycia 44000750008/01 Seite 1 von 1 POLSKI Opis produktu RelyX Fiber Post, produkowane przez 3M ESPE, są widocznymi na zdjęciach rentgenowskich, przezroczystymi

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Autor_ Maciej Mikołajczyk _Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Korona 22, czyli lekcja pokory

Korona 22, czyli lekcja pokory 6/2014 lek. dent. Hanna Sobota SOBOTA House of Dentistry, Poznań Korona 22, czyli lekcja pokory Crown of tooth 22 - a lesson of humility SŁOWA KLUCZOWE: dwukrzemian litu, korona pełnoceramiczna, korona

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 %

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 % HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. System, który gwarantuje sukces! Chciałbyś szybko i wydajnie wykonywać wkłady koronowe albo odbudowy zrębu na bazie wkładów korzeniowych? Pełne zestawy

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat stomatologia poszukuje nowych

Od ponad 20 lat stomatologia poszukuje nowych s p r z ę t i mat e r i a ły PINPost spersonalizowany wkład koronowo-korzeniowy lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek 1 PIŚMIENNICTWO m Od ponad 20 lat stomatologia poszukuje nowych rozwiązań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wkłady z włókien szklanych

Wkłady z włókien szklanych Hi-Rem The Only Easy Re Wkłady z włókien szklanych Over Post Hi-Rem Post The Only Easy Removal Fiber Post Glass Fiber Post Hi-Rem Post, the Overfibers patented fiber post, it is the o advantage to be easily

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci CENA W EUR STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50,00 zł 25 Opatrunek 50,00 zł 15 Wypełnienie kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Autor_Dr n. med. Krystian Owczarczak Przypadek 1 Ryc. 1, 2, 3, 4, 5_Sytuacja poczàtkowa stan przed leczeniem. Ryc. 6_Stan po chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII IMPREGNOWANE ŻYWICĄ PASKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZEZNA- CZONE DO UŻYTKU W TECHNICE ADHEZYJNEJ W STOMATOLOGII INNOWACYJNA TECHNIKA Stawiane przed Państwem, jako praktykującymi stomatologami, wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne jest pierwszym

Leczenie endodontyczne jest pierwszym 2/2013 Zastosowania mocowanych adhezyjnie wkładów i zrębów po leczeniu endodontycznym Applications of adhesive inserts and foundations after the endodontic treatment Leczenie endodontyczne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Inlay, Onlay, Korona ciowa - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł.

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł. HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.04. do 30.09.2012 r. Nowy materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów o poprawionych właściwościach, zapewniających optymalne uzupełnienia! 1. Aplikacja! Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia CENNIK Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji Znieczulenie nasiękowe 20 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO

ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO W RAMACH ROZLEGŁEJ ODBUDOWY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ W ODCINKU BOCZNYM Z UŻYCIEM NANOHYBRYDOWEGO MATERIAŁU TYPU BULK-FILL ORMOCER OPIS PRZYPADKU prof. dr Jürgen Manhart Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Autorzy_ Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Obraz przygotowanego zęba: Znaczne obnażenie zębiny na całej proponowanej długości. Co najmniej

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med.

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Tomasz Walawender Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Najważniejsze zasady preparacji pod korony pełnoceramiczne: 1. Preparacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo