RAPORT. Extra ochrona. Dla każdego. For better dentistry. Nagroda Reality 2007 dla Aquasil Ultra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Extra ochrona. Dla każdego. For better dentistry. Nagroda Reality 2007 dla Aquasil Ultra"

Transkrypt

1 For better dentistry Nr 1/ RAPORT Nagroda Reality 2007 dla Aquasil Ultra więcej - str.10 Wyzwanie dla endodoncji- - leczenie kanałowe zębów mlecznych więcej - str.6 Extra ochrona. Dla każdego. więcej - str.2

2 2 Extra ochrona. Dla każdego. Dyract extra odbudowuje i chroni twarde tkanki przed próchnicą. Kompomery to nazwa grupy materiałów wypełniających najczęściej kojarzona tylko z jednym produktem o nazwie Dyract. Dla większości lekarzy synonimem kompomeru jest po prostu Dyract. Materiał wypełniający Dyract extra jest już trzecią wersją kompomeru Dyract, udoskonaloną pod względem właściwości mechanicznych i użytkowych. Warto wiedzieć na czym polega fenomen tego materiału i dlaczego na całym świecie jest to wypełnienie, które od kilkunastu lat lekarze zakładają swoim pacjentom, mimo wciąż pojawiających się nowości w dziedzinie materiałów wypełniających. 1. Po pierwsze jest to materiał o udokumentowanej skuteczności klinicznej. Liczba badań jakim poddany był Dyract stawia ten materiał w grupie najbardziej sprawdzonych, przebadanych w warunkach klinicznych oraz poddanych najdłuższym, bo wieloletnim obserwacjom w niezależnych ośrodkach. Wniosek: Dyract extra to Twoja gwarancja wykonania trwałego, solidnego wypełnienia we wszystkich klasach ubytków (patrz instrukcja). 2. Ostatnie wyniki badań in situ udowodniły kariostatyczne oddziaływanie wypełnień z Dyract extra na tkanki zęba. Dyract extra efektywnie wpływa na zapobieganie powstawania ubytków próchnicowych w przestrzeniach międzyzębowych; Ten rezultat był szczególnie znaczący u 50% badanych pacjentów, którzy należeli do grup wysokiego ryzyka (aktywne ogniska próchnicy). Wniosek: Dyract extra jest szczególnie rekomendowany jako materiał wypełniający do ubytków klasy II u nastoletnich pacjentów bardzo podatnych na występowanie aktywnego procesu próchnicowego. prowadzonych przez Zakład Patologii Jamy Ustnej Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Nawet w najtrudniejszych klinicznie przypadkach Dyract extra sprawdzał się jako szczelne i trwałe wypełnienie. Wniosek: Dyract extra to materiał z wyboru w leczeniu zębów mlecznych. 4. Osoby w podeszłym wieku to kolejna grupa pacjentów wymagających szczególnej uwagi i specjalnych materiałów. Ograniczenia ruchowe obniżają w tych przypadkach poziom higieny jamy ustnej. Dodatkowo obecność nowych ubytków w korzeniach sprawia, że pacjenci wymagają materiałów, które zapewnią długą ochronę kariostatyczną. Dyract extra szczególnie nadaje się do wypełnień w okolicy przyszyjkowej. Szybka aplikacja i optymalna estetyka dają pewność trafnego wyboru postępowania terapeutycznego. Wniosek: Osoby starsze to pacjenci u których wypełnienia z Dyract extra sprawdzają się doskonale. 5. Dyract extra to przyjazny lekarzowi materiał, którym pracuje się łatwo, szybko oraz skutecznie. Właściwości użytkowe sprawiają że sprawdza się on nie tylko w optymalnych warunkach w jakich często prowadzi się badania laboratoryjne. Najważniejszą zaletą jest fakt, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach klinicznych daje on przewidywalne i trwałe efekty lecznicze. Wniosek: Dyract extra to materiał, który daje pewność sukcesu klinicznego lekarzowi i pacjentowi nawet, gdy warunki kliniczne są szczególnie wymagające. Rys Proste użycie, zwłaszcza w połączeniu z samotrawiącym systemem wiążącym (Xeno III, Xeno V) to najskuteczniejszy algorytm postępowania w przypadku małych pacjentów. Skuteczność tej metody została potwierdzona w badaniach

3 Dyract extra - 3 udowodniona ochrona kariostatyczna szkliwa w przestrzeniach międzyzębowych. Wstęp Podczas leczenia ubytków klasy II sąsiadujących z nieuszkodzoną powierzchnią szkliwa zęba sąsiedniego (Rys.1) należy rozważyć czy oprócz miejscowych sposobów pro laktyki próchnicy wybór materiału wypełniajacego ma wpływ na rozwój ogniska próchnicy na ścianach stycznych. Wiegand 1 przeprowadził przegląd dostępnej literatury wykazując, że zarówno glasjonomery jak i kompomery mogą wykazywać w warunkach klinicznych działanie kariostatyczne. W przeciwieństwie do cemetów glasjonomerowych kompomer Dyract extra jest przeznaczony do wypełniania ubytków w narażonych na działanie sił żucia zębach bocznych. Badania kliniczne na Uniwersytecie w Monachium dowiodły, że Dyract AP okazał się w 4-letnich obserwacjach klinicznych równie skuteczny jak mikrocząsteczkowe materiały hybrydowe. 2 Cel pracy Celem pracy była ocena wpływu materiału wypełniającego na rozwój próchnicy szkliwa na powierzchniach stycznych w przestrzeniach międzyzębowych. Badanie przeprowadzono na grupie ochotników (in-situ) 3. Metoda Aby odtworzyć punkty styczne przygotowano płaskie próbki szkliwa oraz próbki wykonane z kompomeru Dyract extra i kompozytu, które z kolei miały zaokrąglony kształt, a tylko punkt styczny posiadał spłaszczoną powierzchnię; przygotowano także kontrolne próbki szkliwa. Płaskie, nienaruszone powierzchnie szkliwa stykały się z testowanymi próbkami w specjalnym aparacie posiadającym cztery okienka po dwóch stronach. W każdym okienku znajdowała się jedna badana próbka (Rys. 2). Dyract extra został umieszczony w trzech okienkach po jednej stronie a próbki kompozytowe analogicznie w trzech okienkach po drugiej stronie. Czwarte okienko po każdej stronie aparatu wypełniały próbki kontrolne (szkliwo ze szkliwem) w kolejnej pozycji (Rys. 2). Aby sprawdzić czy działanie materiału wypełniającego może być potencjalnie zniesione poprzez regularne stosowanie pasty z dodatkiem uoru, wszystkie próbki były dwa razy dziennie przez 4 tygodnie poddawane działaniu mieszaniny pasty uorkowej. W ciągu 4 tygodni, dwudziestu ochotników nosiło przygotowane aparaty. Dwa razy dziennie zdejmowali aparaty w celu wykonania 2 minutowego czyszczenia. Po oczyszczeniu aparaty ponownie zakładano i przepłukiwano je pianą z pasty uorkowej przez 30 sekund, a następnie zawartość jamy ustnej wypluwano. Te czynności miały na celu symulację codziennego czyszczenia zębów bez wykonywania zabiegów higienicznych w przestrzeniach międzyzębowych. Dodatkowo aparaty umieszczano 5 razy dziennie w 10% roztworze cukru aby naśladować czas posiłków i dostarczyć odpowiednich substancji odżywczych przylegającej płytce nazębnej. Test stanu powierzchni szkliwa oceniony przy wykorzystaniu ilościowej uorescencji indukowanej światłem (QLF - ang. quantitative light-induced uorescence) (Rys. 3). pokazał wykrycie początkowych etapów próchnicy. Rys.4 pokazuje porównanie pomiędzy kompomerem, a materiałem kompozytowym. W kompozycie (rząd niższy) występuje ewidentna utrata uorescencji (zmiany w szkliwie ). Wyniki Na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonych badań wykazano że: - Dyract extra efektywnie wpływa na zapobieganie powstawania ubytków próchnicowych w przestrzeniach międzyzębowych, szczególnie u pacjentów, którzy należeli do grup wysokiego ryzyka występowania aktywnej próchnicy; - wyłonił się ochronny efekt kompomeru Dyract extra pomimo używania pasty uorkowej ; - Kompozyt nie wykazał efektu ochronnego. Wnioski Wybór kompomeru Dyract extra jako materiału wypełniającego do ubytków klasy II u pacjentów szczególnie podatnych na występowanie aktywnego procesu próchnicowego jest zalecany jako dodatkowa ochrona przeciwko pojawianiu się nowych ognisk próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych. LITERATURA (Endnotes) 1 Wiegand A, Buchalla W, Attin T. Review on uoride-releasing restorative materials Fluoride release and uptake characteristics, antibacterial activity and in uence on caries formation. Dental Materials, accepted for publication January Benz C, Hickel R (2005). The quality of class II compomer llings after 4 years. DZZ 60: 4; Lennon ÁM, Wiegand A, Buchalla W, Attin T. (University of Zurich) Interproximal caries development in contact with uoride releasing and non- uoride releasing restorative materials an in situ study. (Not yet published). Rys.1 (na lewej stronie) Nienaruszona powierzchnia styczna przylegająca do ubytku klasy II. Rys.2 Styczny kontakt szkliwa z testowanymi próbkami w czterech okienkach po jednej stronie aparatu. Rys.3 Początkowy ubytek w szkliwie: światło widzialne i wywołana uorescencja. Rys.4 Dyract extra (powyżej) i kompozyt: przed (lewa kolumna) i po okresie testów, oraz jako obraz w wersji pseudokoloru (prawa kolumna) 3. Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

4 4 Wybór systemu wiążącego. Ważne i mniej ważne kryteria. Coraz większa liczba systemów wiążących wykazuje siłę wiązania z tkankami na zbliżonym, wysokim poziomie. Producenci zostali tym samym zainspirowani do udoskonalenia technik aplikacji pod kątem ich uproszczenia i niezawodności w różnych sytuacjach klinicznych. Efektem tych działań są zmiany prowadzące do udoskonalenia technik aplikacji systemów wiążących. Mechanizmy adhezji odgrywają ogromną rolę w wielu procedurach stomatologicznych. Konieczność wyboru odpowiednich materiałów zmusza lekarzy do uważnego śledzenia dokonań w zakresie stomatologicznych systemów wiążących. Do niedawna głównym kryterium wyboru była wartość siły adhezji danego materiału. Obecnie większość oferowanych produktów cechują podobne parametry siły adhezji. Na co więc należy zwracać uwagę dokonując własnych wyborów? Po pierwsze musimy sobie jasno powiedzieć, że efektywność systemów wiążących w testach laboratoryjnych jest tylko ogólną wskazówką pozwalającą tak naprawdę jedynie prognozować o skuteczności danego bondu w warunkach klinicznych. W codziennych zabiegach możemy mieć do czynienia z wieloma problemami np: błędy techniczne ważne czynniki i parametry danej procedury klinicznej, które nie podlegają ścisłej kontroli operatora nie stosowanie się do instrukcji użytkowania danego produktu. Niezgodności związane z różnicami w technikach aplikacji oraz błędy w przeprowadzaniu samych procedur mogą zostać wyeliminowane tylko do pewnego stopnia. Dzięki stosowaniu systemów wiążących zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz postępując ściśle według informacji zawartych w instrukcjach użytkowania możemy teoretycznie osiągnąć maksymalną skuteczność bondu. Niestety w praktyce te sposoby są często niewystarczające. Należy przecież wziąć pod uwagę krytyczne czynniki, które niestety nie są w pełni kontrolowane przez dentystów. Klasycznym już przykładem jest problem oceny wilgotności zębiny mający duże znaczenie dla uzyskania maksymalnej efektywności wielu systemów wiążących. Poza tym spotykamy się z czynnikami na które nie mamy bezpośredniego wpływu, a powodują one zmiany w skuteczności działania systemów wiążących. Takim przykładem są zabiegi wykonywane u dzieci i osób w podeszłym wieku u których możemy mieć do czynienia z nieprzewidywalnymi i zmiennymi warunkami klinicznymi. W świetle tych rozważań nasuwa się wniosek o konieczności prowadzenia badań nad systemami wiążącymi nie tylko w idealnych warunkach klinicznych a także, a może nawet przede wszystkim, biorąc pod uwagę ich naturalną zmienność. System wiążący który sprawdza się w trudnych sytuacjach klinicznych można traktować jako godny zaufania w codziennej pracy. Optymalizacja techniki aplikacji zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i jest określana jako odporna na ogólne warunki zabiegu, techniki aplikacji i błędy aplikacji. Systemy wiążące, które są niewrażliwe na warunki aplikacji prawdopodobnie będą działać bardzie optymalnie w różnych warunkach klinicznych. Samotrawiące systemy wiążące obecne w stomatologii od wielu lat są jedną z opcji pozwalających na osiągnięcie niezawodnej techniki pracy w różnych warunkach klinicznych. Redukcja ilości etapów pracy, a tym samym eliminacja skomplikowanych czynności pozwalają na ograniczenie możliwości popełnienia błędów i prowadzą do ujednolicenia efektów działania systemów wiążących (np. czas działania kwasu jako wytrawiacza, suchość wytrawionej zębiny, głębokość penetracji systemu wiążącego) Skuteczność kliniczna nie powinna być jednak osiągana kosztem kompromisów polegających wyłącznie na minimalizacji etapów pracy i ważnych składowych systemu wiążącego. Na przykład samotrawiący system wiążący Xeno III spełnia wszystkie wymogi stawiane przez American Dental Association produktom pod kątem oceny ich skuteczności klinicznej w czasie 3 letnich badań. Rezultaty badań przeprowadzonych przy współpracy z prof. dr Elmar Hellwig (Freiburg, Germany) są naprawdę obiecujące. Badanie polegające na wykonaniu i ocenie wypełnień w ubytkach klasy V w warunkach tradycyjnych praktyk stomatologicznych ( 22 gabinety) potwierdziło ponad 98,2% skuteczność działania Xeno III po 12 miesiącach. 1 Systemy samotrawiące takie jak Xeno III i Xeno V są stosowane w kombinacji ze światłoutwardzalnymi materiałami do wypełnień bezpośrednich. Jednocześnie trwają badania nad rozwojem systemów wiążących z oddzielnym etapem wytrawiania ( tzw. systemy typu wytrawianie & spłukiwanie - ang. etch&rinse adhesives). Opracowanie systemów wiążących typu wytrawianie & spłukiwanie składających się z jednej buteleczki było początkowym etapem minimalizacji etapów pracy oraz tym samym zwiększenia skuteczności techniki aplikacji. Przykładem tego rodzaju produktu jest Prime&Bond NT rmy DENTSPLY. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na uproszczenie techniki pracy jest wzrost odporności systemów wiążących na różne warunki kliniczne. Udoskonalenia w tej dziedzinie nie polegają wyłącznie na zmniejszeniu etapów pracy, ale na optymalizacji technicznych właściwości produktu. Jeśli system wiążący jest w stanie skompensować nadmierne osuszenie tkanki zębinowej to jego skuteczność kliniczna wzrośnie. W czasie prac badawczych nad systemem wiążącym V generacji XP Bond dr J. Perdigão (Minneapolis, USA) testował wpływ przesuszenia na skuteczność działania różnych systemów wiążących tej grupy. Okazało się, że budowa morfologiczna warstwy hybrydowej

5 wytworzonej przez XP Bond zarówno w przypadku wilgotnej zębiny, jak i po 10 sekundowym osuszeniu była podobna 2 ( Rys. 1). Ten efekt osiągnięto dzięki zastosowaniu kombinacji dużej zawartości żywic oraz t-butanolu, który jest nowym rozpuszczalnikiem w omawianym systemie wiążącym. W rezultacie XP Bond redukuje nie tylko błędy techniczne, ale również negatywne konsekwencje zmiennych parametrów wilgotności zębiny zdj. 1 i 2: Perdigão, J.: Obraz SEM warstwy hybrydowej wytworzonej przez XP BOND w przypadku wilgotnej zębiny (lewy) oraz po 10 sekundowym osuszaniu zębiny (prawy) Badania kliniczne prowadzone na Uniwersytecie w Bolonii z zastosowaniem XP Bond oraz kompozytu Ceram X potwierdziły nie tylko wysoką skuteczność kliniczną, ale i niewielką liczbę przypadków nadwrażliwości pozabiegowej w porównaniu do grupy kontrolnej. Prof. dr Dondi dall Orologio tłumaczy te wyniki, bardziej niż do tej pory niezawodną techniką aplikacji systemu wiążącego XP Bond, co zostało potwierdzone przez Perdigão 3. To badanie wykazało, że oprócz doskonałej siły wiązania z tkankami oraz możliwości ich uszczelniania, technika pracy danym systemem wiążącym ma duży wpływ na jego prawdziwą skuteczność w realnych warunkach pola pracy. Niezawodność technik aplikacji można zwiększyć zmniejszając ilości czynności proceduralnych lub zwiększając wewnętrzną tolerancję materiału na zmienne warunki kliniczne. Opracowanie jednobuteleczkowych systemów wiążących i samotrawiących bondów spowodowało wzrost skuteczności technik aplikacji, podczas gdy dalsze udoskonalenia składu wpłynęły na stworzenie materiałów o bardziej odpornych na różne czynniki technikach pracy. 1 Hellwig, E, Kopp, M: Practical study on the clinical long-term behaviour of a compomer in combination with a self-etching adhesive in Class V cavities, Quintessence, (2007) (submitted) 2 Dondi Dall Orologio G., 6-Month report: Clinical evaluation of the adhesive XP BOND for restoration of cervical lesions at the University of Bologna / Italy, Report to DENTSPLY Perdigão, J. in: Dentsply XP Bond for extra Performance. Scienti c Compendium, Kiedy wybrać: XP Bond (V generacja) gdy mamy do czynienia ze szkliwem nieopracowanym (mechanicznie np. korekta kształtu siekacza bocznego); do licówek kompozytowych wykonywanych w obrębie szkliwa; do cementowania adhezyjnego wymagającego podwójnego typu reakcji wiązania (światło-i chemoutwardzalne), na przykład przy cementowaniu wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego. XP Bond zmieszany w równych proporcjach z Self-Cure Activator staje się systemem podwójnie utwardzalnym; do minimalizacji błędów klinicznych (nowy rodzaj rozpuszczalnika o więk- szej skuteczności wnikania w wytrawione tkanki). Przesuszenie tkanek lub nadmierne wytrawienie zębiny to problemy, które często zdarzają się, gdy warunki kliniczne okazują się bardzo trudne. XP Bond jest najnowszym produktem, który sprawdza się nawet gdy sytuacja kliniczna okazuje się szczególnie wymagająca. XP Bond daje: komfort pracy ze wszystkimi materiałami wypełniającymi oraz cementami światło i podwójnie utwardzalnymi. pewność dobrych efektów klinicznych (potwierdzone w badaniach). Xeno III i Xeno V (VII generacja) do leczenia zębów mlecznych do ubytków przydziąsłowych niemal całkowicie zlokalizowanych w zębinie i cemencie korzeniowym; do minimalizacji nadwrażliwości pozabiegowej; przy trudności z izolacją pola pracy wymagającego maksymalnego skrócenia czasu pracy przy próchnicy głębokiej, gdy zależy nam na dezynfekcyjnym działaniu systemu samotrawiącego. do techniki IDS (ang. immediate dentin sealing) polegającej na zabezpieczaniu tkanki zębinowej natychmiast po oszlifowaniu. Xeno V jest preparatem bezpośrednio gotowym (nowe, stabilne i odporne na hydrolizę opatentowane monomery) do użycia, preferowanym przez lekarzy nie pracujących z czynną asystą w czasie zabiegu. Xeno III wymaga zmieszania dwóch płynów przed zabiegiem. Obydwa mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej.

6 6 Wyzwanie dla endodoncji - leczenie kanałowe zębów mlecznych. dr n. med. Bożena Mikulska (praktyka prywatna Koszalin) dr n. med. Agnieszka Pacyk (praktyka prywatna Łódź) Jednym z najczęstszych przyczyn utraty zębów mlecznych są ekstrakcje z powodu powikłań próchnicy oraz urazy. Dynamiczny przebieg procesu próchnicowego w zębach mlecznych powoduje, że niestety wiele dzieci wymaga leczenia endodontycznego. Zęby z zainfekowaną miazgą są przyczyną dolegliwości bólowych, miejscowych stanów zapalnych, a nawet chorób odogniskowych. Diagnostyka chorób miazgi jest jednak u dzieci dość trudna. Dlatego badanie przedmiotowe powinno być wyjątkowo wnikliwe. Stomatolog powinien zapoznać się z obowiązującymi podziałami chorób miazgi zębów mlecznych i wybrać najprostszą dla siebie klasy kację opisywaną w podręcznikach pedodoncji. Możemy wyróżnić zapalenia odwracalne, nieodwracalne oraz martwicę miazgi. Natomiast choroby tkanek okołowierzchołkowych możemy podzielić na ostre, przewlekłe i przewlekle zaostrzone. Ogólnie praktykujący lekarze najczęściej wykonują następujące zabiegi: przykrycie bezpośrednie i pośrednie, amputację przyżyciową (pulpotomię) ekstyrpację przyżyciową lub mortalną antyseptyczne leczenie kanałowe Leczenie kanałowe W praktyce obserwujemy, że dziecko najczęściej zgłasza się wtedy, kiedy na wyrostku powstaje przetoka i pojawiają się dolegliwości. Podejmujemy się leczenia, jeśli rodzice wyrażają zgodę oraz możemy nawiązać współpracę z dzieckiem. Ważnym kryterium jest stopień zniszczenia korony warunkujący możliwość jej późniejszej odbudowy za pomocą materiałów adhezyjnych typu Dyract extra lub koron stalowych Ryc.2,3. Kompomer Dyract extra dzięki szybkiej aplikacji w połączeniu z samotrawiącym systemem wiążącym Xeno III wpływa na znaczne skrócenie zabiegu. Dobrym materiałem do odbudowy zębów mlecznych może być także szybkowiążący glasjonomer Chem- Fil Molar. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu endodontycznym zęba mlecznego należy wykonać zdjęcie radiologiczne. Zabieg pulpotomii można wykonać na jednej wizycie lub dwuetapowo. Wskazaniem do przeprowadzenia całego zabiegu na jednej wizycie są: obecność żywej miazgi w stanie zapalnym (zapalenia nieodwracalne), bezobjawowa martwica obecność przetoki od strony policzkowej nie wykazującej cech zaostrzenia. Gdy jednak występuje czynna przetoka lub z ropnień należy podjąć decyzję o leczeniu wieloseansowym. Przeciwwskazaniami do podjęcia leczenia są: duża destrukcja korony zęba uniemożliwiająca jej odbudowę oraz patologiczna resorpcja korzenia i resorpcja zjologiczna powyżej 1/3 długości korzenia. W zabiegu jednoetapowym rozpoczynamy od wykonania znieczulenia (miazga żywa) i odizolowaniu za pomocą ligniny lub koferdamu. W większości przypadków długość kanałów ustalamy na podstawie pierwszego zdjęcia diagnostycznego. Ze względu na cienkie ściany kanałów oraz ich zakrzywiony kształt poszerzenie do rozmiaru 30 uważa się za wystarczające. Preferowaną techniką jest metoda tradycyjna lub crown-down przy użyciu pilniczków Kerra, Hedstroma oraz narzędzi typu Gates. Narzędzia wprowadzamy na długość 1-2mm od wierzchołka. Kanały opracowujemy głównie chemicznie. Ważne jest ob te płukanie solą zjologiczną, wodą utlenioną, chlorheksydyną oraz 2% NaoCl najlepiej z wykorzystaniem ultradźwięków. Dokładnie osuszamy i zakładamy do komory na 5 minut watkę nasączoną formokrezolem. Potem można kanał ostatecznie wypełnić. Jeśli jednak jest konieczność leczenia dwuetapowego to czasowo zakładamy wkładki odkażające z formokrezolem, aldehydem glutarowym lub wypełniamy nie twardniejącą pastą z wodorotlenku wapnia i szczelnie wypełniamy materiałem tymczasowym. Po 7-10 dniach możemy przystąpić do wypełniania kanałów na stałe. Ostatecznie kanał wypełniamy rzadko zarobionym tlenkiem cynku z eugenolem i jodoformem (pastą jodoformowa) lub tlenkiem cynku z eugenolem z dodatkiem formokrezolu. Materiał wprowadzamy najczęściej przy użyciu igły Lentulo, ale bezpieczniejsze jest wykonanie tej czynności pilniczkiem Hedstroma lub ćwiekiem gutaperkowym. Inną metodą jest umieszczenie gęsto zarobionego ZnO w komorze i za pomocą wacika wciśnięcie go do kanałów. Potem upychałem ręcznym lub igłą Lentulo stopniowo umieszczamy preparat w okolicy wierzchołka. Według wielu klinicystów najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o odbudowę zębów mlecznych w odcinku bocznym jest, po wypełnieniu korony cementem tlenkowocynkowo-eugenolowym ( np. IRM ), zabezpieczenie jej koroną stalową. Ryc. 2,3 Odbudowa zębów mlecznych w odcinku bocznym po leczeniu endodontycznym przy zastosowaniu koron stalowych. Ubytki w zębach przednich odbudowane kompomerem Dyract extra

7 Jeśli występują trudności podczas leczenia (np. krzywizny kanałów, słabe otwieranie jamy ustnej) to wtedy kanały opracowujemy częściowo. W przypadku martwicy, zgorzeli i zapaleń tkanek okołowierzchołkowych stosuje się leczenie antyseptyczne lub mumi kację martwej miazgi kanałowej (2-3 seanse). Inne postępowanie w tej sytuacji to ekstrakcja zęba i wykonanie utrzymywacza przestrzeni. Po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym należy najszybciej i szczelnie odbudować koronę. Wizytę kontrolną w celu dokonania oceny klinicznej i radiologicznej wyznaczamy po 3, 6 i 12 miesiącach, a następnie raz w roku. Sukces leczenia powinien być traktowany głównie w kontekście braku objawów klinicznych. Ostatecznym potwierdzeniem jest zawsze ocena radiologiczna Leczenie endodontyczne zębów mlecz- nych jest prowadzone w Polsce wciąż dość rzadko. Przedwczesna utrata zębów mlecznych powoduje przecież utrudnione odżywianie, wymowę, zaburzenia rozwoju układu stomatognatycznego oraz zaburzenia estetyczne. Leczenie małych pacjentów, chociaż trudne i czasochłonne, jest jednak bardzo satysfakcjonujące i niejednokrotnie daje początek ukształtowaniu wieloletnich, wzorcowych relacji pacjent lekarz. 7 Szczelnie. Pewnie.

8 8 Geneza kolorów Ceram.X Mono Tak prosto. Tak naturalnie. Klucz kolorów VITA został opracowany z myślą o doborze koloru dla ceramiki. Według literatury naukowej przeważający odcień kolorów zębów określa kolor A ((76-86%) podczas, gdy pozostały udział procentowy dotyczy odcieni B. Odcienie C i D są szarymi wersjami kolorów A i B i mogą zostać łatwo odtworzone wykorzystując masę szkliwną o niewielkiej jasności. Producenci materiałów kompozytowych poszukują innych rozwiązań, bardziej odpowiadających rzeczywistym potrzebom lekarzy. Skomplikowane systemy kompozytowe oferujące wiele kolorów np. 20 czy 30 odcieni nie sprawdziły się bowiem w praktyce. Nanoceramiczny kompozyt Ceram X mono oparto na 7odcieniach, które stanowią uproszczone odpowiedniki dla kolorów VITA. Efekt estetyczny jest doskonały, bo powstałe kolory odpowiadają odcieniom tkanek większości pacjentów. Do ich precyzyjnego określenia posłużono się matematycznym systemem CIELAB (przestrzeń barwna), który jest popularnym narzędziem służącym dokładnemu określeniu parametrów koloru. Jest to układ trzech współrzędnych X, Y, Z: Barwę opisują tu matematycznie trzy składowe: L jasność, a barwa od zielonego do czerwonego, b barwa od niebieskiego do żółtego. CIELAB można sobie wyobrazić jako wysoki budynek w środku którego przebiega studzienka jest to skala szarości. Maksymalna jasność panuje na 100 piętrze L*=100 natomiast na najniższym piętrze mamy całkowitą ciemność czyli L*=0. Pomiędzy nimi znajdują się wszystkie szarości skali czarno-białej. Na każdym piętrze tzn. na płaszczyźnie CIELAB obowiązuje ta sama zasada: ze wzrostem odległości od centrum rośnie intensywność barwy. Cały obwód budynku to jednocześnie całe koło barw. Standardowe kolory klucza VITA poddano analizie CIELAB i okazało się, że można pewnym grupom kolorów przyporządkować podobne współrzędne L*, a*,b*. W ten sposób wyodrębniono 7 grup i stworzono na ich podstawie 7 odcieni dla materiału Ceram X mono. Dobór koloru ułatwia klucz znajdujący się w opakowaniu. Można jednak na początku korzystać z klucza Vita szukając jego odpowiedników w kolorach Ceram X mono. C-value= a* 2 -b* 2 Ceram.X VITA L* a* b* M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 A1 79,57-1,61 13,05 B1 78,9-1,76 12,33 A2 76,04-0,08 16,73 B2 76,66-1,62 16,62 C1 74,29-1,26 12,56 D2 75,27-0,54 13,47 C2 70,95-0,22 16,72 D4 71,86-1,03 17,77 C3 68,83-0,01 16,68 A3 75,36 1,36 19,61 D3 72,55 0,62 16,14 B3 74,13 0,47 22,34 A3.5 72,31 1,48 21,81 B4 71,81 0,50 22,15 A4 68,56 1,58 21,00 C4 64,78 1,59 18,66

9 Od 21 lat Palodent nie ma sobie równych. 9 Oszczędza Twój czas TYLKO 3 rodzaje formówek (mini, standard i plus) które w pełni zaspokajają potrzeby wynikające ze zróżnicowanych sytuacji klinicznych (np. małe korony, przerost dziąseł, głębokie ubytki poddziąsłowe). Odpowiednia grubość formówek zapewnia łatwe wprowadzenie bez ich deformacji czy szkodzenia. Działa delikatnie ale skutecznie Użycie pierścieni w trakcie opracowania ubytku chroni ściany styczne zębów sąsiednich poprzez lekką separację. Opatentowana budowa klamer to gwarancja stabilności położenia formówek bez nadmiernego nacisku na często relatywnie cienkie ściany ubytku. Jest zawsze skuteczny - dzięki Palodentowi odbudowa punktów stycznych stała się procedurą łatwą, powtarzalną i przewidywalną dla każdego lekarza. Aquasil Ultra - doskonałość zauważona, potwierdzona, nagrodzona. Już po raz czwarty z rzędu system materiałów wyciskowych Aquasil Ultra został nagrodzony prestiżowym znakiem o międzynarodowym uznaniu Reality Tym samym dentyści ponownie potwierdzili najwyższą jakość mas wyciskowych z rodziny Aquasil Ultra, które na całym świecie cieszą się niezwykłym uznaniem i renomą. Sięgając po Aquasil Ultra dentysta dokonuje zawsze trafnego wyboru. Perfekcyjna jakość wycisków oraz łatwość stosowania to w końcu recepta na idealny materiał wyciskowy. Różnorodność mas przy szerokim spektrum możliwości zastosowania klinicznego czyni z Aquasil Ultra materiał prawdziwie uniwersalny. Najnowszym produktem z linii Aqausil Ultra jest Aquasil Bite. Aquasil Bite jest masą przeznaczoną do dokładnej rejestracji warunków zwarciowych oraz wzajemnych relacji obu szczęk. Aquasil Bite stawia mini malny opór podczas rejestracji zwarcia (czas pracy 30 sekund), co minimalizuje możliwość przemieszczenia żuchwy podczas rejestracji na skutek nadmiernego oporu materiału i daje w konsekwencji dokładny zapis relacji szczęki do żuchwy. Aquasil Bite precyzyjnie rejestruje budowę morfologiczną zębów, umożliwia dentyście i technikowi łatwe osadzenie modeli w artykulatorze bez zakłóceń spowodowanych wypukłościami powierzchni zębów. Sztywność materiału, uzyskiwana w 1minutę po usunięciu, pozwala uniknąć niedokładności wywołanych mimowolnymi ruchami żuchwy podczas rejestracji/ wiązania materiału i umożliwia uzyskanie dokładnej artykulacji modeli z minimalnym zniekształceniem wywołanym elastycznościa materiału. Precyzyjne odwzorowanie szczegółów, minimalne odkształcenia oraz bardzo szybkie wiązanie pozwalają na użycie masy Auasil Bite jako materiału do wykonywania matryc w czasie procedury przygotowań bezpośrednich, tymczasowych uzupełnień protetycznych. Aquasil Bite jest dostępny w nabojach o pojemności 50ml. Odrzuć kęsek woskowy wykonaj prawdziwy rejestrator okluzji z masy Aquasil Bite.

10 10 ChemFil Molar - AH Plus. Szczelnie. Pewnie Materiał ChemFil Molar jest szybkowiążącym glasjonomerem wypełniającym dostępnym w mieszających kaspułkach, przeznaczonych do bezpośredniej aplikacji. Materiał daje doskonały kontrast na zdjęciu radiologicznym ułatwiający diagnozowanie. Glasjonomer ChemFil Molar wyróżnia się następującymi właściwościami: Konsystencją wygodną do upychania materiału; Wysoką wytrzymałością mechaniczną (25MPa); Właściwościami użytkowymi istotnymi w przypadku wypełniania ubytków klasy I i II; Krótkim czasem wiązania (4min) co wpływa na skrócenie czasu wizyty; Chemiczną adhezja do szkliwa i zębiny; Stałym uwalnianiem jonów uoru (1000 ppm w okresie 2 m-cy) Dostępnością w odcieniach A1, A2 i A3. Najnowszy glasjonomer ChemFil Molar to materiał, który doskonale nadaje się oprócz klasycznych wskazań, do użycia jako trwały i szczelny opatrunek endodontyczny. Sytuacja kliniczna ChemFil Molar Kanał korzeniowy wypełniony tymczasowo (np. opatrunek antybakteryjny) Kanał korzeniowy wypełniony ale konieczna jest oberwacja (3 miesięcy) przed dalszymi etapami leczenia Kanał wypełniony, a ząb przygotowany do dalszych etapów wykonania wypełnienia bezpośredniego lub pośredniego (inlay) Bardzo szczelne wypełnienie Szybka aplikacja Bardzo szczelne wypełnienie długotermninowe nawet w zębach bocznych Szybka aplikacja Bardzo szczelne wypełnienie Szybka aplikacja Może być wykorzystany do odbudowy zrębu zębiny jako materiał typu core-build up Na sukces leczenia endodontycznego składa się wiele etapów. Oprócz dokładnego opracowania i perfekcyjnego wypełnienia kanału korzeniowego ważnym czynnikiem jest zapewnienie szczelności opatrunków czasowych ( krótkoterminowych i długoterminowych). W sytuacji, gdy leczenie jest rozłożone na kilka wizyt koniecznością jest właściwe zabezpieczenie zęba leczonego endodontycznie. Tradycyjne materiały czasowe nie spełniają albo współczesnych kryteriów szczelności ( eczer) albo wykluczają późniejsze użycie technik adhezyjnych ( tlenek cynku z eugenolem) Dentsply jako producent pierwszego na świecie cementu glasjonomerowego ASPA zwraca uwagę na problem szczelności wypełnień stosowanych w endodoncji. Najnowszy ChemFil Molar to materiał, który doskonale nadaje się oprócz klasycznych wskazań, do użycia jako trwały i szczelny opatrunek endodontyczny. Występuje w ekonomicznych i higieniczny kapsułkach. Aby zwrócić Państwa uwagę na problem szczelności materiałów stosowanych do zabezpieczania zębów leczonych kanałowo proponujemy zestaw zawierający znaną pastę uszczelniającą AH Plus Jet wraz z glasjonomerem ChemFil Molar.

11 Integrity i TempGrip kompleksowy system do wykonywania i cementownia uzupełnień tymczasowych 11 Nowoczesna protetyka jest bardzo wymagająca, ale oferuje w zamian coraz doskonalsze, stałe uzupełnienia protetyczne. Koniecznym wymogiem stało się powiązanie precyzyjnych technik preparacji z lepszymi metodami zabezpieczania larów zębów w czasie wieloetapowego wykonywania prac protetycznych. Materiały tymczasowe dzielimy na metakrylanowe (metakryle metylowe, etylowe, winylowe) oraz kompozytowe (Bis-akrylowe i Bis GMA). Najnowszym produktem jest Integrity który stanowi dwuskładnikowy materiał oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych. Uzupełnieniem klinicznej procedury i zarazem zestawu do wykonywania i cementowania prowizoriów jest tymczasowy cement Integrity TempGrip. System Integrity oraz Integrity Temp- Grip to dwa produkty, które dopracowano w przemyślany sposób aby udoskonalić trudne kliniczne procedury protetyczne. Integrity wyróżniają następujące zalety: brak konieczności mieszania ręcznego materiał mieszany w specjalnych końcówkach; nie wymaga napełniania strzykawek - zredukowane występowanie pęcherzyków powietrza i uszkodzeń strukturalnych; wykorzystuje wycisk alginatowy, silikonowy lub szynę;. łatwa technika naprawy złamań lub uszkodzeń brzegów; Integrity to komfortowy w pracy materiał do wykonywania tymczasowych uzupełnień, charakteryzuje go: wysoka wytrzymałość i elastyczność uzupełnień tymczasowych estetyka oparta na możliwości doboru koloru; szybka i łatwa procedura wykonania; przewidywalne, stałe rezultaty kliniczne; nowoczesne opakowanie. Szczegółowa instrukcja postępowania 1. Pobieranie wycisku wstępnego Przed rozpoczęciem preparacji zębów należy pobrać wycisk używając do tego celu masy aginatowej lub A-silikonowej (na przykład Aquasil Ultra). W rejonie zębów trzonowych gdzie występowały braki, które nie zostały uzupełnione przed pobraniem wycisku, wycięcie w przestrzeni międzyzębowej powinno tworzyć kształt przęsła umożliwiający połączenie pomiędzy preparowanymi zębami. 2. Mieszanie i aplikacja Integrity występuje w formie 76g naboi lub wygodnych 15g mini-strzykawek. Przed założeniem końcówki mieszającej wycisnąć niewielką ilość bazy i katalizatora tak, aby uniknąć nadmiernego wypływania materiału. Pomocne jest pokrycie preparacji cienką warstwą środka o właściwościach lubrikanta, który ułatwi usunięcie spolimeryzowanego materiału. Wycisk z materiałem Integrity powinien być umieszczony w jamie ustnej pacjenta w ciągu 45 sekund od rozpoczęcia mieszania. 4. Usuwanie z jamy ustnej Usunąć wycisk z tymczasowym uzupełnieniem Integrity wtedy, gdy materiał spolimeryzuje, ale jest jeszcze ela- styczny (nie wcześniej niż po upływie 2-3 min.). Uwaga: Temperatura jamy istnej ma zasadniczy wpływ na czas wiązania. Jeśli materiał pozostał na preparacji po usunięciu wycisku to należy delikatnie ściągnąć go za pomocą gazy. Stosować tylko nacisk palcami i starać się zdjąć wzdłuż toru wprowadzania. 5. Opracowanie uzupełnienia tymczasowego Gdy materiał jest elastyczny jego nadmiar można szybko odciąć ostrymi nożyczkami. Po 7 minutach od momentu rozpoczęcia mieszania można całkowicie opracować prowizorium. Usunąć gazikiem nasączonym alkoholem warstwę inhibicji tlenowej. Uzupełnienie można polerować pumeksem, pastą akrylową, przy użyciu systemu Enhance i krążków polerskich PoGo oraz past do polerowania kompozytów Prisma Gloss. 6. Cementowanie uzupełnienia tymczasowego za pomocą Integrity TempGrip W przypadku konieczności poprawy retencji zaleca się piaskowanie (50µ tlenku glinu) wewnętrznych powierzchni uzupełnienia. Po umieszczeniu w jamie ustnej materiał Integrity TempGrip czas wiązania będzie wynosił około 2-3 minuty. Rekomendujemy użycie TempGrip, ponieważ gwarantuje szczelne i trwałe połączenie. Dodatkowo w trakcie zdejmowania uzupełnienia, cement Integrity TempGrip w całości pozostaje na powierzchni wewnętrznej prowizorium. Tym samym lary nie wymagają oczyszczenia.

12 Tak prosto. Tak naturalnie. Extra ochrona. Dla każdego. Szczelnie. Pewnie. Jakość potwierdzona. Wytrzymałość i precyzja na 5. IV Edycja Theatrum Denticum...gramy już trzy lata Praktyczne rozwiązania w trudnych przypadkach klinicznych. Kierownictwo naukowe: dr Rainer Seemann Starszy Wykładowca: Charité, Humboldt-University, Berlin Sztuka w czterech aktach. 12 stanowisk fantomowych. AKT I (30 min.) Anatomiczna odbudowa punktów stycznych warunkiem sukcesu w leczeniu zachowawczym. Technika odbudowy punktu stycznego przy użyciu systemu formówek częściowych Palodent - ćwiczenie praktyczne. AKT II (2 godz.) Bezpośrednie uzupełnienie protetyczne z wykorzystaniem włókna szklanego. Wykonanie mostu dwubrzeżnego uzupełniającego pojedyńczy brak zębowy - ćwiczenie praktyczne. Antrakt kawowy AKT III (2,5 godz.) Preparacja pod most trzypunktowy dwubrzeżny wsparty na inlay i pełnej koronie. Rola uzupełnienia tymczasowego w protetyce. Wykonanie prowizorium uzupełniającego brak zębowy - planowanie, wzmacnianie, opracowanie. AKT IV (45 min.) Standardy postępowania w przypadku wystąpienia perforacji korzenia zęba. Zamknięcie perforacji w obrębie korzenia - ćwiczenie praktyczne. Uczestnikom zapewniamy oddzielne stanowiska pracy oraz bieżące, indywidualne konsultacje z prowadzącym. Informacje na temat kursu oraz rezerwacja miejsc: DENTSPLY tel.: punkty edukacyjne grupa 12-osobowa Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za kurs w wysokości 460 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują po kursie materiały stomatologiczne o wartości 360 zł. DENTSPLY (DeTrey) GmbH Przedstawicielstwo w Polsce ul. Kolista 46/2, Bielsko-Biała Tel: Fax:

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości Właściwości NOWY silikon addycyjny Dzięki doskonałym właściwościom masy znalazły się wśród wiodących mas poliwinylosiloksanowych. 1, 9,5 99, 1 99, 99,7 99, 99, 97,5, 97, 9, 99,7 PUTTY quick 9,5 99, PUTTY

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Kolor Konsystencja Szybkość wiązania. Regular Body Regular Body. Technika pobierania wycisku Kolor I warstwy Zalecana masa II warstwy Kolor II warstwy

Kolor Konsystencja Szybkość wiązania. Regular Body Regular Body. Technika pobierania wycisku Kolor I warstwy Zalecana masa II warstwy Kolor II warstwy Masy Express XT Nazwa produktu Kolor Konsystencja Szybkość wiązania Czas pracy w temp. 23ºC [min:sek.] Czas ostrzykiwania w temp. 37ºC [min:sek.] Wewnętrzustny czas wiązania [min:sek.] Masy I warstwy Express

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Inlay, Onlay, Korona ciowa - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Informacja o produkcie VITA pobór koloru VITA komunikacja koloru VITA reprodukcja koloru VITA kontrola koloru Stan z 05.12 VITA shade, VITA made. Materiał bez wypełniaczy przeznaczony do polimeryzacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ.

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Osiągaj naturalne rezultaty. Niezawodnie i efektywnie. Porcelana Ceramco PFZ została stworzona by zapewnić

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH SIŁA HYBRYDY Cechą systemu jest zdolność przenikania światła rozproszonego analogiczna do szkliwa i zębiny, niezwykła plastyczność materiału

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM Monika Łukomska Szymańska ( Dzieniakowski, Biskupski, Mazur ) Praca w zespole stomatologicznym Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

nowość: Unikalna technologia SphereTEC

nowość: Unikalna technologia SphereTEC zostań pertem nowość: bazując na www.spheretec.pl uniwersalny kompozyt nanoceramiczny VITA is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. Unikalna technologia SphereTEC Pomysłowy system doboru

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Instrukcja użytkowania Polski Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Capsule Extruder 2 Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez dentystów. Zawartość... Strona 1 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Impression Solutions NOWOŚĆ!

Impression Solutions NOWOŚĆ! Impression Solutions NOWOŚĆ! 3M TM ESPE TM Monophase. Pobieranie precyzyjnego wycisku jest ważnym etapem w celu zapewnienia pacjentom uzupełnień o najwyższej jakości. 3M ESPE jako światowy lider w masach

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Temporary Crown & Bridge Cement Zinc Oxide Non-Eugenol DIRECTIONS FOR USE

Temporary Crown & Bridge Cement Zinc Oxide Non-Eugenol DIRECTIONS FOR USE Temporary Crown & Bridge Cement Zinc Oxide Non-Eugenol DIRECTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POLSKI Materiał Integrity TempGrip, tymczasowy cement do koron i mostów, na bazie tlenku cyku nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Przyjemność wyboru Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Łatwe, wysoce estetyczne odbudowy Ceram.X duo to unikalne połączenie prostej, dwuwarstwowej techniki pracy z możliwością

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

Structur. Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA.

Structur. Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA. Structur Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA. Prostota użycia Uzupełnienia protetyczne, zwłaszcza tymczasowe, wymagają użycia sprawdzonych produktów. Przed wykonaniem rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Instrukcja użytkowania Polski Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Ceram X jest światłoutwardzalnym, kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem wypełniającym do zębów przednich i bocznych.

Bardziej szczegółowo

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Instrukcja użytkowania Polska Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Zawartość Strona 1 Ogólny opis produktu... 1 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Szczegółowa instrukcja

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu GLUMA 2Bond jest światło utwardzalnym, jednoskładnikowym systemem wiążącym do stosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. GLUMA 2Bond został opracowany

Bardziej szczegółowo