Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się usuwaniem zębów oraz leczeniem operacyjnym chorób jamy ustnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się usuwaniem zębów oraz leczeniem operacyjnym chorób jamy ustnej."

Transkrypt

1 D ziałalność Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie zaprasza do korzystania z leczenia stomatologicznego w następujących dziedzinach: chirurgia stomatologiczna ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna stomatologia dziecięca stomatologia zachowawcza z endodoncją a także do korzystania z diagnostyki radiologicznej w naszej Pracowni RTG K o n su l t a cyjna P o r a d n i a S t o m a t o l o g i i Z a ch o w a w cze j Stomatologia zachowawcza jest to dział stomatologii poświęcony profilaktyce próchnicy zębów oraz leczeniu już powstałych ubytków próchniczych. Bardzo obszerną część tej specjalności stanowi endodoncja, czyli dyscyplina specjalizująca się w leczeniu kanałowym zębów. Kierownikiem Poradni Stomatologii Zachowawczej jest lek. dent. Iwona Sanak - specjalista stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, Konsultant Wojewódzki do spraw Stomatologii Dziecięcej. W skład Poradni wchodzą: G abinet Stomatologii Dziecięcej G abinet Stomatologii Z achowawczej z Endodoncją G abinet Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia K o n su l t a cyjna P o r a d n i a C h i r u r g i i S t o m a t o l o g i czn e j Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się usuwaniem zębów oraz leczeniem operacyjnym chorób jamy ustnej. Kierownikiem Poradni jest lek. dent. Mariola Witkowicz - Wójtowicz - specjalista chirurgii stomatologicznej. W Poradni przyjmują specjaliści chirurgii stomatologicznej: lek. med. lek. stom. Jadwiga Światak - Palusińska lek. dent. Kinga Stanowska lek.dent. Jan Franaszek lek. dent. Edyta Kasprzyk lek. dent. Aleksandra Solska - Kuczerek W Poradni Chirurgii Stomatologicznej, oprócz podstawowych zabiegów chirurgicznych, wykonuje się zabiegi specjalistyczne m. in: germektomia zębów mądrości górnych i dolnych, chirurgiczne odsłanianie zębów zatrzymanych z zakładaniem pętli, usuwanie zębów zatrzymanych, nieprawidłowo ustawionych, dodatkowych u dzieci i dorosłych, chirurgiczne zaopatrywanie połączeń ustno - zatokowych z rewizją zatoki, usuwaniem wtłoczonych zębów - ostre i przewlekłe przypadki (pacjenci z powikłaniami po ekstrakcjach w rejonie), kończenie ekstrakcji pozostawionych zębów, korzeni, ciał obcych, rozpoczętych poza poradnią - ostre i przewlekłe przypadki, leczenie ortopedyczne zwichniętych,wybitych zębów - replantacje, zaopatrywanie ran, nastawianie zwichnięć żuchwy, chirurgiczne leczenie torbieli - odbarczanie, wyłuszczanie, leczenie chirurgiczne zmian przerostowych, nowotworowych, zapalnych tkanek miękkich i kości z weryfikacją

2 histopatologiczną, wyłuszczanie torbieli ślinowych i kamieni z przewodów ślinowych, resekcje, hemisekcje, radektomie, wprowadzanie materiałów kościo-zastępczych, chirurgiczne leczenie ostrych stanów zapalnych okołoszczękowych (nacinanie ropni wewnątrz i zewnątrzustnych), diagnostyka i leczenie zapaleń swoistych (promienica i gruźlica), chirurgiczna korekta tkanek miękkich i twardych przed leczeniem protetycznym, sanacje jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym u niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Z abiegi laserem CO 2: plastyka wędzidełek oraz pogłębianie przedsionków jamy ustnej, kliniczne przedłużanie korony przed leczeniem protetycznym, usuwanie włókniaków, brodawczaków, korekta tkanek miękkich i twardych przed leczeniem protetycznym, usuwanie kieszonki dziąsłowej w utrudnionym wyrzynaniu zęba mądrości, okienkowe odsłonięcie zatrzymanych zębów z założeniem ligatury. Z abiegi laserem biostymulacyjnym: leczenie urazów błony śluzowej odleżyn, nadżerek, leczenie krwawień poekstrakcyjnych, leczenie suchego zębodołu, i bólu poekstrakcyjnego, leczenie opryszczki warg, aft błony śluzowej. Krioterapia: usuwanie naczyniaków błony śluzowej i warg, usuwanie włókniaków i brodawczaków oraz innych miękkich zmian błony śluzowej. Z abiegi implantologiczne Implantochirurgia W Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej istnieje możliwość wszczepienia implantów po uprzedniej diagnostyce tomografii komputerowej.przygotowujemy również podłoże kostne pod implanty, wykonując augmentację kości.u pacjentów z dużymi zanikami kości proponujemy tzw. "komfortową protezę", czyli system unieruchomienia protez na mikroimplantach z jednoczesnym podścieleniem. Implantoprotetyka Implantologiczne leczenie bezzębia - protezy całkowite na imlpantach z zatrzaskami.korony i mosty na implantach.stosujemy implanty 3 i /amerykańskiej firmy BIOMET/.W przypadkach ostrych pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Konsultacyjna Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w w w. 30 K o n su l t a cyjna P o r a d n i a Or t o d o n cji Ortodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia, prowadzona przez ortodontę wpływa nie tylko na właściwe stosunki międzyzębowe, lecz także na proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy, a zatem na estetykę twarzy i uśmiechu. Kierownikiem Poradni jest lek. dent. Anna Noskowska - specjalista ortodonta. W Poradni przyjmują lekarze specjaliści w dziedzinie ortodoncji: lek. dent. Teresa Drożdż lek. dent. Magdalena Łoboda lek. dent. Ewa Zielińska dr n. med. Maria Mituś - Kenig lek. dent. Maria Buczko

3 Poradnia zapewnia pełen zakres badań i konsultacji ortodontycznych oraz wielospecjalistyczne leczenie pacjentów zgodnie z wymogami współczesnej ortodoncji. Profesjonalna kadra specjalistów konsultuje trudne przypadki pacjentów skierowanych z innych poradni ortodontycznych z terenu Krakowa, województwa małopolskiego oraz województw sąsiednich. Świadczenia specjalistyczne tej Poradni to m. in.: leczenie wad szkieletowych (zgryz otwarty szkieletowy, zgryz głęboki szkieletowy, dysplazje, progenie, makrognacje), leczenie wad wrodzonych (rozszczepu warg i wyrostka), leczenie wad zgryzowych o powikłanym przebiegu, leczenie wad zębowych (zęby zatrzymane, reinkludowane, hipodoncje), protezowanie dzieci we wczesnym okresie życia 3, 4, 5 - letnich, leczenie aparatami stałymi cienko i grubołukowymi typu bihelix, quodhelix, Hyrax, leczenie aparatami Klammt'a, Metzelder'a, Frankle'a, Baltersa, Wunderera. Leczenie przeprowadzane jest wszystkimi dostępnymi aparatami wyjmowanymi i stałymi, grubo łukowymi i cienko łukowymi, estetycznymi, metalowymi, bezligaturowymi. Na bieżąco wzbogacana jest oferta w najnowsze metody leczenia dzięki ciągłemu szkoleniu lekarzy. Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji w w w. 28 K o n su l t a cyjna P o r a d n i a P r o t e t yki S t o m a t o l o g i czn e j Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem prawidłowych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych spowodowanych próchnicą lub innymi schorzeniami. Rekonstruuje też uszkodzenia pojedynczych zębów. W obrębie zainteresowań protetyki stomatologicznej znajduje się również rehabilitacja pacjentów po operacjach (onkologicznych, plastycznych) za pomocą protez pooperacyjnych. Uzupełnienia protetyczne mogą być stałe (nie dające się usunąć z ust) np. mosty lub korony, albo ruchome (dające się wyjąć z ust) np. protezy osiadające lub szkieletowe. Kierownikiem Poradni jest lek. dent. Adam Gołębiowski - specjalista protetyki stomatologicznej. W Poradni przyjmują lekarze specjaliści protetyki stomatologicznej: lek. med., lek. stom. Anna Maciąg, lek. dent. Andrzej Stós. lek. dent. Sylwia Wieczorek - Włodarczyk W Poradni tej konsultowani i leczeni są pacjenci zgłaszający się lub kierowani przez lekarzy stomatologów z Krakowa i całego województwa małopolskiego. Lekarze specjaliści zatrudnieni w Konsultacyjnej Poradni Protetyki Stomatologicznej przeprowadzają diagnostykę i rehabilitację protetyczną pacjentów z: brakami uzębienia, zaburzeniami zwarcia i zaburzeniami powierzchni okluzyjno - artykulacyjnej, mioatropatiami i dysfunkcjami stawów żuchwowo - skroniowych, chorobami przyzębia (wspólnie z lekarzem periodontologiem), wad rozwojowych rozszczepów hipodoncji, anodoncji u dzieci i dorosłych ( w zespole z ortodontami), pacjentów onkologicznych po zabiegach w obrębie twarzoczaszki (protezy poresekcyjne, obturatory (przy współpracy z chirurgami szczękowo - twarzowymi), pacjentów po urazach szczęk we współpracy z chirurgami stomatologicznymi (monobloki, płytki Webera, szyny unieruchamiające), pacjentów z uzębieniem resztkowym, protezami overdentures, pacjentów ze stomatopatiami.

4 W Poradni wykonuje się: protezy ruchome akrylowe (częściowe, całkowite, nakładkowe), protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy poresekcyjne z obturatorami, precyzyjne elementy retencyjne do protez estetycznych (zatrzaski, zasuwy), korony i mosty lane licowane akrylem, kompozytem, porcelaną, licówki kompozytowe i ceramiczne, korony ceramiczne, wkłady protetyczne, szyny zgryzowe, implantoprotetyka (odbudowa protetyczna na implantach). IMPLANT O PRO T ET YKA Implantologiczne leczenie bezzębia - protezy całkowite na imlpantach z zatrzaskami. Korony i mosty na implantach. Stosujemy implanty 3 i amerykańskiej firmy BIOMET. Konsultacyjna Poradnia Protetyki Stomatologicznej w w w. 27 P r a co w n i a R T G Kierownikiem Pracowni jest Ewa Staniszewska - Inspektor Ochrony Radiologicznej. Z atrudniona jest Ewa Pociecha - straszy technik radiolog Pracownia posiada Certyfikat "System Zarządzania Jakością". Pracownia wykonuje zdjęcia: Analogowe: RTG celowane wewnątrzustne ( punktowe ) RTG skrzydłowo zgryzowe RTG zgryzowe RTG pantomograficzne RTG skanograficzne RTG stereo skanograficzne RTG stawów skroniowo-żuchwowych w 1 projekcji RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe RTG cefalometryczne format 18x24 cm RTG cefalometryczne format 24x30 cm RTG zatok ( stomatologiczne ) RTG zatok 15 zł 20 zł 30 zł 50 zł 60 zł 50 zł 60 zł 50 zł Cyfrowe:

5 Każdy rodzaj zdjęcia 70 zł WYPO SAŻ ENIE Aparat Rtg PROSTYLE INTRA ( Planmeca ) Aparat Rtg CRANEX TOME CEPH ( Soredex ) Cyfrowy Aparat Rtg ORTHOPANTOMOGRAPH OP 200 D ( Instrumentarium ) Zdjęcia wywoływane są w automatycznych wywoływarkach. Dawka napromieniowania otrzymana przez pacjenta jest niska, zaś jakość wywołanych klisz wysoka. Czas oczekiwania na gotowe zdjęcie nie przekracza 5 minut. Pracownia wykonuje zdjęcia RTG na zlecenie lekarzy WPS oraz lekarzy z zewnątrz. Pracownia Rentgenodiagnostyki w w w. 33 P r a co w n i a S t o m a t o l o g i czn a P r o t e t yczn o - Or t o d o n t yczn a Kierownikiem Pracowni jest lek. dent. Adam Gołębiowski i lek. dent. Anna Noskowska. Pracownia zatrudnia 2 techników protetyków: Iwona Kunysz - Wrońska - starszy technik dentystyczny Elżbieta Kędzierska - starszy technik dentystyczny oraz 3 techników ortodontów: Ewa Ziober - starszy technik dentystyczny Jolanta Heller - starszy technik dentystyczny Joanna Studencka - Kowal - starszy technik dentystyczny Pracownia wyposażona jest we wszystkie potrzebne urządzenia do wykonania wszelkiego typu aparatów ortodontycznych oraz protetycznych - wyłącznie na zlecenie lekarzy Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej. Technicy Pracowni posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w wykonawstwie protez jak i aparatów ortodontycznych. Pracownia jako jedna z niewielu wykonuje protezy poresekcyjne dla osób po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki.poradnia Protetyki i Poradnia Ortodoncji współpracuje również z innymi laboratoriami protetyczno-ortodontycznymi na terenie Krakowa. Pracownia Stomatologiczna (Protetyczno - Ortodontyczna) w w w. 32 Liczba odwiedzin: 314 P odmiot udostępniający informację: O soba wprowadzająca informację: O soba odpowiedzialna za informację: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Administrator Podmiotu Administrator Podmiotu Czas wyt worzenia: :41:04 Czas publikacji: :41:04 Dat a przeniesienia do archiwum: Brak

6

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna

Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna www.medoral.pl Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL została założona w 1999 r. przez dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Jako jedna z pierwszych w Polsce prywatna klinika na wysokim, europejskim poziomie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH 1 stycznia 2015 r. Cennik świadczeń stomatologicznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Zakład Protetyki Stomatologicznej strona 3 2 Zakład Stomatologii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Dla lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty w stomatologii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1 CENNIK BADADANIE 101 Przeglądy i badania okresowe. bezpł 102 Pełna diagnostyka na podstawie zdjęcia pantomograficznego i zdjeć foto. Obowiązkowa dla pacjentów : 1)mających więcej niż 3 zęby do leczenia

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii

Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii Zalecenia dla świadczeniodawców i płatników MZiOS, Warszawa, sierpień r. 1 I. KWALIFIKACJE MINIMALNE Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów

Bardziej szczegółowo