Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki Współpraca z samorządami wojewódzkimi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki 2014. Współpraca z samorządami wojewódzkimi."

Transkrypt

1 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki Współpraca z samorządami wojewódzkimi. Dariusz Buza Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwo Sportu i Turystyki Bartosz Krawczyński Zespół ds. Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu Łódź,

2 Agenda 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza. 3. Priorytety MSiT w zakresie sportu powszechnego 1. Program WF z klasą ; 2. Program Umiem Pływać ; 3. Program Mały Mistrz ; 4. Program Multisport ; 5. Program Akademia Lidera Orlika. 4. Priorytety MSiT w zakresie sportu młodzieżowego 1. Kadra wojewódzka młodzika; 2. Szkolenie w kategorii wiekowej junior i junior młodszy; 3. Pozostałe działania. 5. Podsumowanie. 3 3

3 Na początek Wg WHO obecne pokolenie dzieci może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców 4 4

4 Wprowadzenie Dramatycznie maleje aktywność ruchowa dzieci i młodzieży; Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie - 17 proc. dzieci w wieku lat ma nadwagę. To dwukrotnie więcej niż dwa lata temu (raport UNICEF); Plaga zwolnień z zajęć WF; Łatwy dostęp do zwolnień lekarskich (17,7% zwolnień z WF jest wystawione przez lekarzy*); Rodzice zwalniają dzieci z WF (22,8% uczniów ma zwolnienia od rodziców*); Problem z warsztatem nauczycieli prowadzących zajęcia; Słabe wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej. * dane z raportu NIK 5 5

5 Brak aktywnego uczestnictwa w zajęciach WF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ćwiczący Niećwiczący 20% 10% 0% 19% 24% 36% 6 6

6 Spadek sprawności Porównanie wyników - skoku w dal skok w dal z miejsca siedmioletnich chłopców (w m.) skok w dal dziewcząt (w m.) 4,20 Porównanie wyników - bieg na 600 metrów bieg na 600 metrów siedmioletnich chłopców (w min) bieg na 600 metrów siedmioletnich dziwcząt ( w min) Porównanie wyników - zwis na drążku zwis na drążku siedmioletnich dziewcząt ( w sek.) 3, r. 3, r. 17 3, ,29 1,09 obecni e 3,44 3,59 obecnie 7 6, r. obecnie Źródło: Gazeta Wyborcza, reportaż Polak na WF-ie ) 7 7

7 Dotychczasowe działania 16 Kongresów Sportu Powszechnego blisko 5 tysięcy uczestników, kilkugodzinne debaty podczas każdego spotkania. Tematyka: brak spójnej strategii samorządu i MSiT, problemy z wykorzystaniem infrastruktury sportowej, brak programów miękkich, brak współpracy między szkołami, klubami, związkami sportowymi, wolontariat i sponsoring w sporcie, problemy sportu szkolnego. Korzyści z kongresów: początek debaty społecznej, głęboka diagnoza problemów i ograniczeń, rozpowszechnienie najlepszych programów i dobrych praktyk (w przygotowaniu). 8 8

8 nowy model zarządzania projektami sportowymi; Cele współpracy MSiT JST współpraca z marszałkami województw jako partnerami programowymi; wsparcie ze strony samorządów wojewódzkich oraz partycypacja w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego szczebla; budowa podstawy do realnego upowszechnienia postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród młodzieży w szkołach podstawowych, poprawy stanu zdrowia, sprawności fizycznej, a także wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży; podniesienie pozycji wychowania fizycznego; wzmocnienie prestiżu zawodu i pozycji nauczycieli wychowania fizycznego; wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za edukację sportową dzieci i młodzieży; upowszechnienie i wzmożenie sportowej aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz w ramach zajęć organizowanych w gminie/mieście z wykorzystaniem Orlików. 9 9

9 KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU KLUCZOWE DZIAŁANIA Priorytety MSiT w zakresie sportu dzieci i młodzieży EFEKTYWNY MODEL FINANSOWANIA perspektywiczność - KN Juniorów - KNB - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo POZIOM II Junior Junior młodszy (pzs) 80% MSiT / 20% JST Woj. / inne źródła Identyfikacja talentów i kwalifikacja do sportu wyczynowego dostępność - MULTISPORT - Podstawowe szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej (PSSMU) kategoria Młodzik POZIOM I Multisport PSSMU KLASY 4 6 (Młodzik) (operator wojewódzki) 50% MSiT/ 50% JST Woj. / JST Gmina udział barterowy 50% MSIT / 50% JST Woj.. otwartość - Program uzdolnień sportowych: Mały Mistrz - Powszechna nauka pływania Umiem pływać POZIOM 0 Sport powszechny i szkolny KLASY 1-3 (operator wojewódzki) 34% MSiT/ 33% JST Woj. / 33% JST Gmina 10 10

10 Nazwa województwa Liczba dzieci w klasach I - VI Klasa I II III IV V VI DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Razem

11 Sport powszechny Nowe programy 1. Program WF z klasą ; 2. Program Umiem Pływać ; 3. Program Mały Mistrz ; 4. Program Multisport ; 5. Program Akademia Lidera Orlika

12 Cele i założenia programów Cele: integralna część systemu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowej; wyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców; przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne uczestnictwo w sporcie; zwiększenie aktywności JST w działaniach upowszechniających sport wśród dzieci i ich rodziców w ramach nowego modelu współpracy trójstronnego MSiT samorząd wojewódzki samorząd lokalny; rozwój i promocja wolontariatu sportowego. Efekty: poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej; identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych; wzmocnienie organizacyjne klubów sportowych; wzrost liczby dzieci uprawiających sport. Wartość dodana generowana przez PROGRAMY: pozytywne oddziaływanie na sytuację społecznogospodarczą; partnerstwa regionalne i lokalne; aktywizacja sportowa społeczności lokalnej; komunikacja w oparciu o środki masowego przekazu; kampania nt. znaczenia aktywności fizycznej; rozwijanie wolontariatu sportowego. 13

13 WF z klasą Cele Programu: wykreowanie postrzegania sportu jako czegoś naturalnego; walka z plagą zwolnień z WF; wsparcie warsztatowe nauczycieli w prowadzeniu zajęć; wzmocnienie poczucia odpowiedzialności nauczycieli za rozwój fizyczny dzieci; wsparcie szkół w promowaniu się poprzez WF; zajęcia WF kreujące postawę: Sport nawyk na całe życie. Działania: działania z partnerem zewnętrznym Centrum Edukacji Obywatelskiej; zaproszenie do akcji jak największej liczby szkół z całej Polski; stworzenie platformy internetowej, wirtualnej pracowni WF oraz blogów nauczycielskich i uczniowskich; wsparcie szkół przygotowanie zróżnicowanych propozycji zajęć, aktywizacja lokalnych animatorów sportu i rekreacji. 14

14 klasy I-III; zajęcia lekcyjne; program; udział rodziców; wsparcie nauczyciela nauczania zintegrowanego w I klasie; zakup sprzętu sportowego dla szkół dedykowanego dla klas I-III Mały mistrz Bloki zajęć zgodne z podstawą programową: Rowerzysta Turysta (IX-X) Piłkarz Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz (XI-XII) Saneczkarz Narciarz Łyżwiarz (I-II) Gimnastyk Tancerz (III-IV) Lekkoatleta ( V) Pływak Wodniak (VI) 15

15 Mały mistrz w liczbach Zasięg: 52% szkół podstawowych, przy założeniu że jest jedna klasa w szkole objęta Programem Harmonogram: Konferencja-warsztat otwierająca Program; Rekrutacja i szkolenie nauczycieli od początku 2014; rozpoczęcie od 1 września 2014 roku w klasach pierwszych; od 1 września 2015 w klasach pierwszych i drugich; od 1 września 2016 w klasach pierwszych, drugich i trzecich

16 Mały Mistrz kosztorys Środki MSiT na 2014 rok 6 mln zł. MSiT Samorząd wojewódzki Samorząd gminny Koszt ogółem 1 klasa/ szkoła w cyklu 3-letnim 2 klasy/szkoła w cyklu 3-letnim 3 klasy/szkoła w cyklu 3-letnim Koszty kwalifikowane Sprzęt sportowy, wlepki, podręczniki, materiały drukowane Sprzęt sportowy, wlepki, podręczniki, materiały drukowane, zajęcia z pływania (II klasa Wynagrodzenie nauczyciela przez 1 rok w 3- letnim cyklu 17 17

17 Umiem pływać Założenia: koniec ferii zimowych (16 lutego) 15 grudnia klasy III szkół podstawowych grupa max 15 osób (można łączyć grupy) 20 h zajęć opracowanie podręcznika Programu klasy 3 szkoły podstawowej dzieci (34% populacji) zajęcia pozalekcyjne grupy 15 osobowe wykorzystanie infrastruktury pływalnie 18

18 Umiem pływać Środki MSiT na 2014 rok 12,966 mln zł. Koszty kwalifikowane (2 grupy x 15 osób) Wariant Bez pływalni Transport uczestników Wariant Z pływalnią Wynajem obiektu (basen) Obsługa instruktora, Opieka wychowawcy Ubezpieczenie uczestników Grupa 15 osób/ 20 lekcji do 350/os do 200/os Ze środków MSiT 150 zł/os 80 zł/os 19 19

19 Umiem pływać Pilotaż Pilotaż programu odbywa się na terenie 5 województw od 1 września br.: dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko - mazurskiego 20 20

20 Multisport grupy 20 - osobowe rozpoczęcie Programu styczeń zajęcia w okresie II-VI oraz IX-XII 3 bloki zajęć tygodniowo po 90 minut; system finansowania: po 50% MSiT i samorząd wojewódzki; jst gminne przekazują obiekty; klasy 4-6 zajęcia pozaszkolne program, podręcznik udział rodziców Cel: podniesienie poziomu sprawności; identyfikacja talentów 21

21 Środki MSiT na 2014 rok 6 mln zł. MULTISPORT koszty projektu. Roczny koszt grupy Lp rodzaj Trzy bloki zajęć: LA/gimnastyka Gry sportowe Pozostałe (specjalistyczne, tradycja, region) Sprzęt sportowy, ubezpieczenie Sprzęt sportowy - promocja projektu SUMA *1 jednostka treningowa = 90 minut ** JST wnosi jako wkład barterowy obiekt cena jednostki treningowej (zł) Liczba jedn. tren. / m-c Wartość/ m-c (zł) Wartość / rok (zł) 70 zł zł zł 1000 zł zł 500 zł 600 zł zł uwagi 3 x tygodniu x 1 jednostka treningowa x 70 zł rocznie na grupę 20 osób 22 22

22 MULTISPORT organizacja projektu. Podział zadań. Ministerstwo Sportu i Turystyki RP przygotowanie założeń, wdrożenie, koordynacja; zaangażowanie finansowe (50%). Klub LOS/ROS MOSiR / GoKSiR Klub, OSiR, szkoła LOS (Lokalny Ośrodek Sportowy) ROS (Regionalny Ośrodek Sportowy) Realizacja projektu: szkolenie dzieci i młodzieży; wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Województwo (Urząd Marszałkowski) wskazanie operatora wojewódzkiego; wskazanie gmin; zaangażowanie finansowe (50%). Gmina (JST) Operator wojewódzki Realizacja i koordynacja projektu na poziomie regionalnym: finansowa, organizacyjna, merytoryczna. zatrudnienie trenera; KLUCZOWA ROLA W SYSTEMIE MONITORINGU I NADZORU MERYTORYCZNEGO zaangażowanie barterowe udostępnienie obiektów lub zapewnienie transportu; możliwe zaangażowanie finansowe wskazanie ROS. Zespół ds. Sportu Młodzieżowego IS Klub LOS/ROS MOSiR / Klub GoKSiR LOS/ROS koszty MSiT i Sam. Województwa: - wynagrodzenia trenerów - promocja projektu - zakupy sprzętu sportowego udział Gminy - transport - obiekty 23

23 Multisport Pilotaż Pilotaż programu odbywa się od 23 września br. w na terenie województw: świętokrzyskiego i pomorskiego 24 24

24 Szkolenia 320 animatorów i wolontariuszy/160 Orlików: Akademia Lidera Orlika. Działania i rezultaty 2013 Przedszkole Orlika Tenis U-10 - wprowadzenie Sporty miejskie na Orliku Badminton sport rodzinny Osoby niepełnosprawne na Orliku Seniorzy na Orliku Podstawy zarządzania analiza potrzeb, budowanie oferty, pozyskiwanie środków, realizacja projektów. Badania i raporty - Uwarunkowania, potrzeby i kierunki wsparcia rozwoju sportu powszechnego w oparciu o sieć obiekty Orliki. Portal funkcje: 160 subdomen Orlików adres, kontakt, kalendarz i informacje. 30 subdomen o poszerzonej funkcjonalności raportowej i otwartych na społeczność poszerzenie na wszystkie Orliki w roku Baza wiedzy artykuły, e-learning, filmy szkoleniowe on-line. Kampania Tydzień Ruchu 7-14 października. Nagradzanie najlepszych Najlepsze działania w ramach Tygodnia Ruchu 60 wyróżnionych, 2 nagrody Najlepsze projekty zaproponowane przez absolwentów szkoleń 15 nagród Nagrodzone projekty będą podstawą rozwoju nowych szkoleń w roku

25 Sport młodzieżowy dalsze przekazanie pzs odpowiedzialności za szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (dzisiejszy program szkolenia KWJ realizowane przez pzs); program KWM realizowany w podobnym do dotychczasowego modelu organizacyjno-finansowym przez operatorów wojewódzkich 50 na 50%; stopniowa modyfikacja programów szkoleniowych realizowanych w szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego oraz innych placówkach szkolenia sportowego; modyfikacja sposobu przygotowania i udziału akademickiej reprezentacji Polski w Uniwersjadach i Akademickich Mistrzostwach Świata; umożliwienie łączenia przez sportowców kariery sportowej z rozwojem naukowym lub zawodowym m.in. poprzez prowadzenie szkolenia ośrodkach zlokalizowanych w dużych aglomeracjach; nie ulegną zmianom programy szkolenia zawodników ze środowisk: akademickiego, wojskowego i wiejskiego

26 Mały Mistrz 6 mln FRKF Naliczenia finansowe na województwa na rok 2014 FRKF/FZSdU Pływanie 12,996 mln FZSdU Multisport 6 mln FRKF KWM 10 mln FRKF suma Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

27 Razem możemy więcej!!! Dziękujemy za uwagę 30 30

28 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki Współpraca z samorządami wojewódzkimi. Dariusz Buza Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwo Sportu i Turystyki Bartosz Krawczyński Zespół ds. Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu Łódź,

Sport nawyk na całe życie

Sport nawyk na całe życie Sport nawyk na całe życie Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Sport nawyk na całe życie

Bardziej szczegółowo

Sport - nawyk na całe życie Ruch to prawo naszych dzieci

Sport - nawyk na całe życie Ruch to prawo naszych dzieci Sport - nawyk na całe życie Ruch to prawo naszych dzieci RUCH TO PRAWO NASZYCH DZIECI Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: Obecne pokolenie dzieci może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2014 roku Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi Pierre de Coubertin

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 (materiał do konsultacji społecznych) Kto chce zdobyć złoto musi mierzyć w diamenty anonim Lublin grudzień 2011 1 Wstęp... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki Polski Związek Lekkiej Atletyki Strategia rozwoju lekkoatletyki w Polsce w latach 2013-2016 Polski Związek Lekkiej Atletyki ul. Mysłowicka 4 01-612 Warszawa Warszawa, 2013 Spis treści A. Wstęp...4 B. Rys

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU zwany dalej Regulaminem 1. Cele projektu MultiSport 1. Główne cele projektu Multisport realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 2 Unifikacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 2020

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 2020 Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 2020 W Polsce w ostatnich latach zwiększyły się uprawnienia i odpowiedzialność samorządów lokalnych oraz dyrektorów jako zarządzających społecznością

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA I SPRAWNA SZKOŁA

AKTYWNA I SPRAWNA SZKOŁA AKTYWNA I SPRAWNA SZKOŁA 1. Podstawa prawna dokumentu. 2. Charakterystyka placówki. 3. Mocne i słabe strony szkoły. 4. Wizja i misja szkoły. 5. Oczekiwany model absolwenta. 6. Priorytety rozwoju szkoły

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020 Załącznik do Zarządzenia nr Prezydenta m.st. Warszawy z dnia Warszawski Program Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020 WARSZAWSKI wiedza/ wsparcie/współpraca/wszechstronność PROGRAM EDUKACJI pasja/ praca/

Bardziej szczegółowo