W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wrzesień 2014 EFS Festiwal w Chorzowie Główny Punkt Informacyjny FE w Katowicach Projekt Na każde wezwanie Szkolenia dla pracowników w firmie TRW Polska Program stypendialny DoktoRIS Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PIFE Jedna sieć informacyjna Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, całość działań informacyjnych dotyczących środków z Unii Europejskiej, dostępnych w Polsce w latach , będzie realizowana za pośrednictwem jednej sieci informacyjnej, tj. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 1 lipca tego roku Województwo Śląskie przystąpiło do funkcjonującej już w pozostałych 15 regionach Sieci poprzez utworzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. W najbliższym czasie powstaną dodatkowo 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) w Bielsku- -Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu, co mieszkańcom województwa śląskiego ułatwi dostęp do informacji o funduszach europejskich. Jednolita w całym kraju Sieć PIFE gwarantuje standaryzację świadczonych usług. Jaką pomoc oferuje PIFE? W pierwszej kolejności zadaniem PIFE jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania dla projektów ze środków Unii Europejskiej, a także pomoc w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz na etapie realizacji. Pytania do konsultantów Funduszy Europejskich można kierować telefonicznie, pisemnie (w tym pocztą ) oraz osobiście podczas indywidualnych konsultacji w Punkcie. Nowością będą Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), tj. dyżury konsultantów PIFE w różnych miastach/ gminach regionu. MPI będą organizowane we współpracy z lokalnymi samorządami oraz innymi organizacjami. Osoby niepełnosprawne, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do Punktu, mogą liczyć na wizytę konsultantów w ich miejscu pracy czy zamieszkania pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości kontaktu. W ofercie Punktów nie zabraknie również standardowych i sprawdzonych form kontaktu: szkoleń i spotkań informacyjnych, które cieszą się zainteresowaniem potencjalnych, jak i obecnych beneficjentów środków europejskich. Regionalne czy lokalne osadzenie Punktów w żaden sposób nie ogranicza zakresu udzielanych przez nie informacji. Ideą Sieci jest bowiem kompleksowość pomocy, zorientowana na to, by możliwie najpełniej poinformować klienta o dostępnych formach wsparcia w ramach funduszy europejskich. Naturalnie w naszym regionie pytania najczęściej będą dotyczyć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , ale pracownicy Punktu gotowi są zmierzyć się z tematyką krajowych programów operacyjnych. Wszystkie konsultacje, spotkania i szkolenia są świadczone bezpłatne. Jak nas znaleźć? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 (parter) poniedziałek: , wtorek piątek: tel (193, 194, 418) Zapraszamy do skorzystania z usług Sieci PIFE.

3 Szanowni Państwo! FOT. ARCH. UMWSL Z wielką przyjemnością przekazuję na Państwa ręce kolejny numer biuletynu, który w dużej mierze poświęciliśmy tematyce przedsiębiorczości oraz korzyściom współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Projekty prezentowane na jego łamach to przykłady pomysłowego, a jednocześnie efektywnego wykorzystania dotacji wpływających na rozwój firm oraz budowania innowacyjnego i nowoczesnego regionu. Świadczą o tym m.in. projekty szkoleniowe realizowane przez TRW Polska oraz projekty własne Samorządu Województwa Śląskiego, tj. Regionalne Strategie Innowacji oraz DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska. Nowością, o której warto przeczytać, jest rozpoczęcie działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach, który zapewni kompleksową pomoc w zakresie informacji o programach finansowanych ze środków unijnych. W ofercie nie zabraknie standardowych i sprawdzonych form kontaktów: szkoleń, spotkań informacyjnych, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno potencjalnych, jak i obecnych beneficjentów środków unijnych. Interesujący w szczególności dla rodzin wielodzietnych będzie artykuł dotyczący projektu Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny. W obliczu niżu demograficznego Samorząd Województwa Śląskiego dostrzegł potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny i przygotował dla nich specjalny katalog ulg i uprawnień w instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Projekt ten oraz wiele innych przedsięwzięć zaprezentowaliśmy również podczas imprezy plenerowej pn. EFS Festiwal. Wtedy też wraz z mieszkańcami regionu świętowaliśmy 10-lecie Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim. Patrząc na frekwencję i zaangażowanie uczestników, mogę z całą pewnością stwierdzić, że EFS jest doskonałym motywatorem do działania, umożliwiającym generowanie nowych pomysłów i efektywne wprowadzanie ich w życie. Życzę inspirującej lektury! Kazimierz Karolczak Wicemarszałek Województwa Śląskiego W numerze: 4 Dialog i współpraca: rozmowa z Aleksandrą Wanat, dyrektor ds. rozwoju i analiz ekonomicznych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach 14 Złoto dla wytrwałych: Konkurs Press EFS 6 Życie poza firmą: dlaczego warto inwestować w outplacement 16 Układ scalony: DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska pomaga młodym naukowcom 9 Praca to rozwój: jak priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki wspiera rynek pracy 18 Wokół innowacji: jak Regionalna Strategia Innowacji i Design Silesia wykorzystuje lokalny potencjał 11 Aktywizacja Integracja Edukacja: Festiwal Europejskiego Funduszu Społecznego w Chorzowie 20 W pogotowiu: EFS wspiera ratowników górskich i krajowy system ratowniczo-gaśniczy 13 Więcej za mniej: Karta Dużej Rodziny 22 Ważne jest każde ogniwo: projekt Jakość produkcji gwarancją sukcesu usprawnił działanie TRW Polska Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja: Smartlink Sp. z o.o., ul. Zjazd 2/4, Poznań, Redakcja: Jerzy Gontarz, Agata Rokita Współpraca z redakcją: Magdalena Błaszczyk, Marzena Podlaska Projekt i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Druk: Argonex Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej prenumeraty biuletynu. Zamówienia należy kierować na adres: z dopiskiem Zamówienie biuletynu PO KL.

4 4 Rozmowa numeru Dialog i współpraca Rozmowa z Aleksandrą Wanat, dyrektor ds. rozwoju i analiz ekonomicznych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Regionalna Izba Gospodarcza przedmiotem swojej działalności czyni m.in. wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie ich rozwoju, wzrostu innowacyjności czy konkurencyjności. Jakie konkretnie przedsięwzięcia RIG podejmuje w tym celu? Wspieranie sektora MŚP w tym zakresie jest jednym z celów strategicznych naszej Izby. Prowadzimy m.in. działania informacyjne, promocyjne (np. podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw), przekonujemy przedsiębiorców, że temat innowacji dotyczy wszystkich, a także, że jest to jedyny i słuszny kierunek poszukiwania i budowania przewag konkurencyjnych. Rozwijamy współpracę na linii biznes nauka, zachęcamy firmy do internacjonalizacji, ułatwiając im nawiązywanie międzynarodowych kontaktów gospodarczych. W swojej ofercie mamy też usługi, które wspierają innowacyjność. Należą do nich audyty technologiczne oraz usługi dla klastrów. Pomagamy przedsiębiorcom pozyskiwać dotacje na prowadzenie badań rozwojowych, a także finansowanie wdrożeń prac badawczo-rozwojowych. Jakie inicjatywy pobudzające współpracę na linii biznes nauka są najskuteczniejsze? Zależy nam, by środowisko akademickie w coraz większym stopniu przekuwało swoje osiągnięcia naukowe w produkty lub usługi, które znajdą zastosowanie na rynku. Nasze wieloletnie doświadczenia w budowaniu współpracy między światem nauki i biznesem pokazują, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest podejmowanie inicjatyw na wielu różnych płaszczyznach. W jaki sposób? W ramach porozumień z uczelniami publicznymi i niepublicznymi w województwie śląskim (RIG posiada umowy o współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach) podejmujemy działania m.in. w zakresie: promocji idei przedsiębiorczości i nowoczesnych form edukacyjnych wśród studentów; współpracy biur karier w organizacji praktyk studenckich i targów pracy oraz realizacji wspólnych projektów współfinansowanych z krajowych i unijnych środków. Przy Izbie powołaliśmy również Radę Konsultacyjną, w której pracach uczestniczą przedstawiciele świata nauki i biznesu. Celem działalności Rady jest zacieśnienie współpracy między środowiskami naukowymi i biznesowymi, propagowanie dorobku naukowego śląskich naukowców oraz rozpowszechnianie ich pomysłów i idei. Rada jest ośrodkiem opiniotwórczym w regionie, za którego pośrednictwem opinie środowiska naukowego i biznesowego w ważnych dla regionu i gospodarki sprawach są kierowane do władz samorządowych, parlamentarzystów i mediów. Jakie wspólne przedsięwzięcia, dofinansowane ze środków unijnych, realizują RIG i szkoły wyższe? Przykładem może być projekt Przedsiębiorczość Akademicka na Start, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowaliśmy wspólnie z 7 partnerami z regionu, w tym 6 uczelniami. Akademicki Punkt Informacji Biznesowej przy naszej Izbie organizował w ramach projektu szkolenia, doradztwo, konferencje i spotkania z praktykami biznesu, a także promował w regionie ideę przedsiębiorczości akademickiej, podejmowanej w oparciu o współpracę uczelni z przedsiębiorcami. Wszystkie te działania miały za zadanie przygotować merytorycznie studentów i pracowników naukowych śląskich uczelni do prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out. Innym przykładem jest realizacja projektu EKO-staż, współfinansowanego w ramach poddziałania PO KL, w ramach którego 62 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych śląskich uczelni i jednostek B+R miało wyjątkową możliwość odbycia trzymiesięcznych staży w śląskich przedsiębiorstwach branży EKO. Stażyści zdobywali doświadczenie zawodowe, wykorzystywali wiedzę teoretyczną w praktyce, mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu. Dla wielu z nich projekt był pierwszym kontaktem z drugą stroną. Owocem współpracy były różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania czy technologie, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać w dalszym funkcjonowaniu swoich firm. Forum wymiany doświadczeń, ale też dobrych praktyk między biznesem a nauką oraz samorządowcami to sztandarowe przedsięwzięcie RIG Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w tym roku odbędzie się września). Co jest największą wartością tego spotkania? Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w kongresie? FOT. TOMASZ JODŁOWSKI

5 Rozmowa numeru 5 Kongres jest okazją do podniesienia swoich kompetencji, spotkania polskich i zagranicznych ekspertów w danej dziedzinie, nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych. W trzech dotychczasowych edycjach kongresu wzięło udział ponad 9 tys. osób z 40 państw z całego świata, w tegorocznej spodziewamy się obecności około 3 tys. osób. Ale Kongres to również okazja do dialogu o wzajemnych potrzebach i oczekiwaniach firm sektora MŚP z szeroko rozumianym otoczeniem nauką czy samorządem. W trakcie spotkania podejmowane są tematy zasadnicze dla poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw, ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku globalnym, m.in. współpraca nauki i biznesu, kształcenie kadr dla gospodarki, poprawa stanowienia prawa, niwelowanie barier rozwoju, współpraca międzynarodowa, finansowanie działalności. Efektem tych rozmów jest wypracowanie rekomendacji, których realizacja powinna przyspieszyć rozwój sektora MŚP, zwiększyć jego zdolność konkurencyjną i uczynić przedsiębiorczość narodowym i europejskim bogactwem. Jaki będzie motyw przewodni tegorocznego spotkania? Dziesięć lat przedsiębiorczości bez granic. Chcemy w symboliczny sposób podsumować minione dziesięciolecie pod względem gospodarczym, ale też mocno zaakcentować internacjonalizację i jej potrzebę, bo bez niej nie będzie możliwy trwały wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. Na ostateczne wnioski przyjdzie czas po kongresie Czy Pani zdaniem przedsiębiorcy potrafili wykorzystać szanse, jakie pojawiły się w minionych dziesięciu latach? Zdecydowanie tak, i to w trudnych warunkach, jakie mamy, z jakimi się borykają. Biorąc pod uwagę biurokrację, skomplikowane, zmieniające się prawodawstwo czy rosnące koszty pracy, poradzili sobie. A z jakim skutkiem korzystali z unijnych pieniędzy? Na pewno firmom sektora MŚP jest dużo trudniej aplikować o środki niż firmom dużym, gdyż nie mają odpowiednich służb, ekspertów, prawników do dyspozycji na każdym etapie postępowania. Tym większe znaczenie mają projekty wspierające pozyskiwanie tych środków przez firmy, na przykład punkty konsultacyjne, gdzie mogą bezpłatnie uzyskać konieczną pomoc. Bez niej potrzeba doświadczenia. Tym bardziej, że w miarę jak postępowały lata kończącej się siedmiolatki (perspektywa unijna przyp. red.), konkurencja między przedsiębiorcami była coraz większa, coraz więcej firm aplikowało, wnioski i projekty były coraz lepsze. Na to należy przygotować się także w obecnej siedmiolatce, na początku będzie łatwiej, potem trudniej. Dlatego warto od początku śledzić pierwsze ogłaszane konkursy, startować i próbować swoich sił. Na co przedsiębiorcy zdobywali dofinansowanie unijne? Na inwestycje w sprzęt, wyposażenie, nowe technologie, ale też działania marketingowe bądź nowe produkty, na szkolenia swoich pracowników czy projekty doradcze, na przykład w zakresie przygotowania planów eksportu. Bez pieniędzy unijnych zarzuciliby inwestycje? Nie. Inwestowaliby, ale skala inwestycji byłaby na pewno mniejsza. Fakt współfinansowania danego projektu pozwala podjąć decyzję o jego realizacji albo zdecydowanie ją przyspiesza. Pozyskiwanie środków przedsiębiorcom opłaciło się, ale czy dzięki nim odnieśli sukces? Dzięki środkom unijnym powstało wiele nowych firm. W ciągu ostatnich siedmiu lat możliwości pozyskiwania środków na ten cel były naprawdę spore: słynne 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, potem wsparcie pomostowe na początku działalności, czyli finansowanie kosztów stałych, jak ZUS, księgowość czy chociażby czynsze za biuro albo sklep. Różne badania ewaluacyjne pokazują, że firmy utworzone dzięki wsparciu z EFS charakteryzują się większą przeżywalnością przez pierwsze 2-3 lata działalności niż ogół działalności gospodarczej osób fizycznych w Polsce. Czy żałować pieniędzy wydanych na firmy, które mimo dofinansowania nie przetrwały? Wydaje mi się, że każda próba wzięcia sprawy w swoje ręce jest dobra. Często te firmy otwierały osoby bezrobotne, które nie miały innej alternatywy, jeśli więc przez rok lub dłużej prowadziły własną firmę, przy okazji wykształciły w sobie przydatne, nowe umiejętności, które potem będą procentowały, może już niekoniecznie we własnej firmie, ale na przykład na etacie. W nowej perspektywie unijnej przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze na inwestycje, ale tylko mające potencjał innowacyjny. Jak ich na to przygotować? Ten temat będziemy podejmowali podczas Kongresu, bo środki przeznaczone na innowacyjność małych i średnich firm będą duże. Różnica będzie jednak taka, że kiedyś można było pozyskać wsparcie po prostu na inwestycje, teraz już muszą to być inwestycje w badania i rozwój, w komercjalizację technologii. Firmy muszą to sobie bardzo szybko uświadomić, jeśli liczą na wsparcie w latach Wracając do minionej perspektywy unijnej, nie tylko firmy korzystały z europejskiego wsparcia, ale także RIG, realizując projekty związane m.in. ze szkoleniami przedsiębiorców czy doradztwem. Środki unijne umożliwiają Izbie realizację naszej misji i zadań statutowych. W przeprowadzonych przez nas w ostatnich latach projektach informacyjnych, szkoleniowo-doradczych i promocyjnych współfinansowanych ze środków unijnych udział wzięło ponad 6 tysięcy osób! Tematyka projektów była bardzo różnorodna m.in. doskonalenie umiejętności menedżerskich, zakładanie i prowadzenie firmy, możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych, współpraca nauki z biznesem, ochrona własności intelektualnej, ochrona środowiska, bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych, systemy zarządzania jakością. Organizowaliśmy również szkolenia dla osób młodych, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Skorzystali także nasi pracownicy, którzy podnosili kwalifikacje na szkoleniach czy studiach podyplomowych współfinansowanych z EFS. Rozmawiała Justyna Przybytek Aleksandra Wanat: dyrektor ds. rozwoju i analiz ekonomicznych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Absolwentka programu Executive MBA in International Business Coventry University i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, międzynarodowych stosunków ekonomicznych i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania. Od początku kariery zawodowej związana z RIG w Katowicach. W latach ekspert Śląskiej Rady Innowacji. Od 2005 r. konsultant Krajowego Systemu Usług akredytowany przez PARP, od 2010 r. przedstawiciel Regionu Śląskiego w Radzie Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jedną z największych i najbardziej aktywnych organizacji samorządu gospodarczego w kraju, działającą w formule non profit i zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich związki. RIG w Katowicach zrzesza prawie 400 firm i instytucji członkowskich, a w przedsięwzięciach, wydarzeniach i projektach Izby bierze każdego roku udział kilka tysięcy firm nie tylko z naszego regionu i kraju, ale także z zagranicy.

6 6 Adaptacyjność zawodowa Życie poza firmą Zwolnienia monitorowane czy też jak coraz częściej mówimy outplacement to program polegający na udzieleniu wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na czym polega i dlaczego warto w niego inwestować? doradztwo psychologiczne, zawodowe, specjalistyczne, szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie czy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trudny powrót do cywila Idea outplacement zrodziła się w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu II wojny światowej. Zmniejszenie liczebności armii pociągnęło za sobą konieczność znalezienia zajęcia dla tysięcy osób odchodzących ze służby wojskowej. Mimo dynamicznie rozwijającej się gospodarki USA, znalezienie nowej pracy byłym wojskowym sprawiało dużą trudność ich przedwojenne kwalifikacje wymagały uaktualnienia lub zmiany. Nowojorskie Society for the Advancement of Management zadanie opracowania metod pomocy dla poszukujących pracy żołnierzy zleciło Bernardowi Haldane owi. Opracował on sposoby określania predyspozycji zawodowych kandydatów oraz zaprogramował warsztaty uczące poruszania się po rynku pracy oraz autoprezentacji. Do 1947 r. w Nowym Jorku pomoc uzyskało ponad 2,5 tys. byłych żołnierzy. Wkrótce Haldane skomercjalizował koncepcję, a usługi doradcze zaczęły u niego zamawiać duże firmy planujące zwolnienia. FOT. KRZYSZTOF KOCH W praktyce związanej z realizacją projektów finansowanych z EFS mówimy przede wszystkim o programach outplacementu grupowego, które przeprowadza się z przyczyn dotyczących zakładu pracy (restrukturyzacja, likwidacja działów przedsiębiorstw, pogorszenie koniunktury w poszczególnych branżach itp.). Poprzez dobór odpowiednich działań odchodzącym pracownikom udziela się wsparcia w poradzeniu sobie z sytuacją utraty zatrudnienia i odnalezieniu się na rynku pracy. Odpowiednie narzędzia zapewnia poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Pozwala finansować projekty obejmujące Zapobieganie i szybka reakcja W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata odpowiednikiem dotychczasowego poddziałania PO KL będzie poddziałanie Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement). Zakłada ono wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także pomoc w formie szkoleń i doradztwa na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej. Może to być m.in. opracowanie i wdrożenie planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji. Firmy muszą się dostosowywać do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych i zwiększać swą zdolność do adaptacji i moder-

7 Adaptacyjność zawodowa 7 nizacji. Częstym efektem takich przekształceń są zwolnienia. Według ekspertów, odraczanie rozpoczęcia projektu typu outplacement może przynieść wiele negatywnych skutków, takich jak narastająca frustracja zwalnianych pracowników czy zmniejszenie gotowości do udziału w projekcie. Podkreśla się, że w działaniu 8.1 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników nowego RPO WSL zaplanowany tryb realizacji wsparcia powinien zapewnić szybką reakcję na potrzeby przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej (np. projekt szybkiego reagowania). których uczestnicy pracują w formie zatrudnienia subsydiowanego. Przewidziano także jednorazowe dodatki relokacyjne dla 4 osób. Uczestnik, który podejmie subsydiowane zatrudnienie co najmniej 50 km Przedsiębiorstwa powinny dbać o jakość relacji z otoczeniem i swoją załogą. A sposób rozstawania się z pracownikami świadczy o ich reputacji Trafna diagnoza Kluczowe znaczenie ma to, by projekt był odpowiedzią na realne i odpowiednio zdiagnozowane potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, a nie to, czy jest ono formalnie beneficjentem realizującym projekt. W województwie śląskim projekty tupu outplacement najczęściej realizują firmy świadczące usługi szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze przedsiębiorczości, organizacje pracodawców, izby przemysłowe i handlowe, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, rzadziej same firmy przechodzące transformację. Wśród projektodawców są także publiczne służby zatrudnienia. Dlaczego warto inwestować w przedsięwzięcia typu outplacement? Przede wszystkim koszty społeczno-ekonomiczne zaniechania tego typu działań mogą wielokrotnie przekraczać nakłady poczynione na projekt. Dziś coraz częściej pojawia się jeszcze jeden element: społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR corporate social responsibility). Według tego podejścia, firmy muszą dbać o relacje z otoczeniem i swoimi pracownikami. A sposób rozstawania się z pracownikami świadczy o ich reputacji. Case study Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach realizuje projekt systemowy Automobilizacja. Za cel przyjęto podniesienie do kwietnia 2015 r. konkurencyjności zawodowej co najmniej 225 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tychach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności z branży motoryzacyjnej. 17% uczestników projektu stanowią osoby zwolnione z Fiat Auto Poland SA w Tychach, 8% z firm kooperujących z Fiatem, a 75% z innych zakładów pracy. Zaplanowano kilka form pomocy. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z 3 godzin poradnictwa zawodowego. Aż 210 osób będzie mogło skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia. Przez 12 miesięcy pracodawcom, którzy zgłosili chęć organizacji subsydiowanego zatrudnienia, refundowana będzie część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę. Łączna miesięczna kwota refundacji wynosi maksymalnie 1872 zł na uczestnika. Pracodawca jest zobowiązany do bezpośredniej kontynuacji zatrudnienia ze środków własnych przez 6 miesięcy. Jeśli firmy chcą być konkurencyjne, muszą się dostosowywać do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych oraz zwiększać swą zdolność do adaptacji i modernizacji 142 osoby skorzystały ze średnio 50 godzin szkoleń zawodowych. Ich tematyka została określona w trakcie poradnictwa zawodowego i jest dostosowana do specyfiki stanowisk pracy, na od dotychczasowego miejsca zamieszkania, otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 5 tys. zł. 15 osób zdecydowało się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie dla nich w pierwszym etapie obejmuje m.in. diagnozę predyspozycji, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości (40 godz.), indywidualne doradztwo w zakresie planowania biznesu i opracowania wniosków aplikacyjnych (12 godz.). Przyszły przedsiębiorca otrzymuje wsparcie finansowe na rozwój działalności (do 40 tys. zł) i tzw. wsparcie pomostowe do 1,6 tys. zł przez 6 miesięcy. Wśród założonych rodzajów działalności gospodarczej są usługi fryzjersko-kosmetyczne, agencja reklamowo-projektowa, korepetycje z zakresu matematyki i informatyki, usługi cateringowe, sklep z odzieżą używaną, usługi doradczo-szkoleniowe z zakresu stacji dealerskich, ośrodek jeździecki czy wyrób zabawek. Realizacja projektu przekroczyła półmetek, ale poziom realizacji przyjętych wskaźników jest imponujący, co świadczy o dobrym zaplanowaniu i wdrażaniu założonych działań. Jerzy Gontarz Poziom realizacji wskaźników projektu Automobilizacja poradnictwo zawodowe* szkolenia zawodowe* zatrudnienie subsydiowane* dodatki relokacyjne* wsparcie na rozwój przedsiębiorczości* wydatki projektu (zł) wartość osiągnięta * Liczba osób, które skorzystały z działań realizowanych w projekcie. wartość docelowa stopień realizacji (%) , , , ,55 47,28 Źródło: WUP w Katowicach, stan na sierpień 2014 r. Okres realizacji projektu r r.

8 8 Adaptacyjność zawodowa FOT. ARCH. BENEFICJENTA Automobilizacja Co było impulsem do przygotowania projektu Automobilizacja? Pierwszym sygnałem była informacja o planowanych zwolnieniach grupowych w fabryce Fiat Auto Poland SA, która w grudniu 2012 r. zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zamiar zwolnienia 1450 osób. Mimo że stopa bezrobocia w Tychach oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim była i jest niższa od średniej w województwie śląskim, skala zapowiedzianych zwolnień oraz groźba kolejnych redukcji zatrudnienia u kooperantów Fiata Auto Poland (w regionie jest 81 takich firm) wymagały podjęcia zdecydowanych i szybkich działań. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach nawiązał partnerstwo z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, aby projekt mógł być realizowany w trybie systemowym, co znacząco skróciło procedurę jego oceny i zatwierdzenia do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracowaliśmy pod presją czasu, bowiem wsparciem mogły zostać objęte tylko osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Jest to zresztą jedna z cech tzw. instrumentów szybkiego reagowania, charakterystycznych dla poddziałania PO KL. Jak przeprowadzono szacunki dotyczące liczby uczestników i formy pomocy? Jakie przesłanki posłużyły do ustalenia wskaźników np. 15 osób uruchomi działalność, a 210 skorzysta z zatrudnienia subsydiowanego? Bazowaliśmy przede wszystkim na danych dotyczących liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Tychach z przyczyn dotyczących zakładu pracy Fiat Auto Poland pomagał w diagnozie sytuacji problemowej, przekazując dane o planowanych i realizowanych redukcjach zatrudnienia oraz charakterystyki stanowisk, na których pracowały zwalniane osoby oraz informacjach o planowanych zwolnieniach w fabryce Fiata. Wśród planowanej do zwolnienia grupy aż 471 osób mieszkało na obszarze działania PUP w Tychach. W samym tylko styczniu 2013 r. w PUP zarejestrowało się 241 osób zwolnionych z branży motoryzacyjnej. Potrzebowały one przede wszystkim szybkiego powrotu do pracy, stąd propozycja, by trzon wsparcia stanowiło subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie w postaci dotacji na założenie własnej firmy. Samozatrudnienie (15 osób) stanowi margines wsparcia, ponieważ osoby pracujące dotychczas na etacie w dużych zakładach produkcyjnych rzadko są nastawione na prowadzenie własnego biznesu. Szacunki okazały się trafione podczas rekrutacji zainteresowanych dotacjami zgłosiło się 18 osób na 15 miejsc. Warto podkreślić, że wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców ma charakter kompleksowy zawiera również pomoc szkoleniowo-doradczą przed założeniem działalności gospodarczej i po niej oraz, co niezwykle istotne dla Zaletą naszego projektu jest to, że do pracodawców kierujemy kandydatów przeszkolonych do pracy na konkretnym stanowisku mówi Jakub Zawadzki, kierownik projektu Automobilizacja, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. naszych uczestników, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez sześć miesięcy w wysokości 1600 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak składki ZUS. Zwolnieni w większości posiadali kwalifikacje potrzebne w branży motoryzacyjnej i produkcyjnej, co w sytuacji redukcji zatrudnienia w tych obszarach wymagało wsparcia w postaci szkoleń zawodowych dla 142 osób kierowanych na subsydiowane zatrudnienie, co pozwoliło im zdobyć kwalifikacje nie tylko poszukiwane na rynku pracy, ale przede wszystkim dostosowane do potrzeb zgłoszonych przez organizatorów zatrudnienia subsydiowanego. Czy największa firma, z której zwalniano pracowników Fiat Auto Poland współuczestniczyła w tworzeniu projektu? Spółka Fiat Auto Poland służyła nam pomocą na etapie diagnozy sytuacji problemowej, przekazując dane dotyczące planowanych i realizowanych redukcji zatrudnienia oraz charakterystyki stanowisk, na których pracowały zwalniane osoby. Pozwoliło nam to na dostosowanie form i harmonogramu pomocy do potrzeb uczestników. Trudno było namówić ludzi do udziału w projekcie? Nie, nie było żadnych trudności rekrutacja osób zainteresowanych odbywała się na bieżąco spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tychach. Osoby, które niedawno utraciły zatrudnienie, są silnie zmotywowane do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, więc chętnych do udziału nie brakowało. Jak wyglądało poszukiwanie pracodawców gotowych do zatrudnienia subsydiowanego? Skontaktowaliśmy się z pracodawcami, którzy już wcześniej współpracowali z PUP w Tychach, zorganizowaliśmy szereg spotkań informacyjnych. Ukazywały się też ogłoszenia w prasie lokalnej o naborze pracodawców zainteresowanych organizacją subsydiowanego zatrudnienia. Dystrybuowaliśmy ulotki i plakaty. Jakie argumenty obok, rzecz jasna, finansowego przemawiały za zatrudnianiem uczestników projektu? Nie ma co ukrywać, że argument finansowy jest największą zachętą dla pracodawców. Projekt gwarantuje im refundację wynagrodzenia oraz składek ZUS do wysokości 1872 zł na miesiąc przez rok. Jest to kwota o wiele wyższa niż w przypadku form pomocy świadczonych standardowo przez PUP na postawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokie koszty zatrudnienia są największą barierą hamującą tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza dla sektora MMŚP, który stanowi ponad 94% wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w regionie. Pomimo spadku poziomu bezrobocia, wciąż nierozwiązany jest problem niedostosowania kwalifikacji do potrzeb pracodawców. Dlatego uważam, że niewątpliwą zaletą naszego projektu jest to, że do pracodawców kierujemy kandydatów przeszkolonych do pracy na konkretnym stanowisku. Doradcy zawodowi diagnozowali potencjał zawodowy uczestników i na tej podstawie proponowali im takie szkolenia, które odpowiadały profilom kompetencyjnym osób poszukiwanych na konkretne stanowiska pracy. To kolejny ważny argument, bowiem pracodawca nie tylko nie ponosi kosztów szkolenia zawodowego, ale i nie traci czasu na szczegółowy instruktaż wdrażający do pracy. Rozmawiał Jerzy Gontarz Więcej na temat projektu:

9 Regionalne kadry gospodarki 9 Praca to rozwój Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada na współczesne potrzeby firm i ich pracowników. W ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO KL do 11 czerwca 2014 r. dofinansowano w województwie śląskim 712 projektów na łączną kwotę 670,35 mln zł. Przeważająca część przedsięwzięć (649) stawiała na rozwój pracowników i przedsiębiorców. EFS nie tylko umożliwia na dużą skalę rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców, ale też wspiera osoby tracące pracę i zagrożone zwolnieniami (projekty typu outplacement). Firmy, korzystając z EFS, mogą się przygotowywać do trudnych procesów restrukturyzacji. W priorytecie VIII PO KL można także uzyskać dofinansowanie na rozwój współpracy naukowców i przedsiębiorców, na przygotowywanie się regionów do nowych wyzwań i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki, ale w tym miejscu skoncentrujemy się przede wszystkim na projektach dofinansowanych z działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie, za którego wdrażanie odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Szkolenia i doradztwo Gdyby nie Europejski Fundusz Społeczny, mało kogo byłoby stać na uczestnictwo w ogólnych i specjalistycznych szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy, elastycznych form pracy czy wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno osób, jak i firm z sektora MŚP. Mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom PO KL ułatwił także dostęp do doradztwa w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi czy rachunkowości. Każdy pracownik, który chce zdobyć nowe umiejętności lub podwyższyć kwalifikacje, ma szansę na skorzystanie ze szkoleń, kursów i poradnictwa zawodowego. Odpowiednie instrumenty stworzono w ramach poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Język, grafika i animacja Jeden z tego typu projektów, skierowanych do osób pracujących w wieku 50+ z województwa śląskiego, zrealizowała spółka jawna DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca. Tylko w drugiej edycji przedsięwzięcia ( Grafika i animacja 2D i 3D z językiem angielskim druga edycja dla osób powyżej 50 lat ) w kompleksowych szkoleniach komputerowych udział wzięło 100 mieszkańców FOT. ŁUKASZ GŁOWALA ŹRÓDŁO: WUP W KATOWICACH. DANE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PO KL ZA ROK 2013 (STAN NA KONIEC GRUDNIA 2013 R.) Podsumowanie wykorzystania alokacji w poszczególnych poddziałaniach priorytetu VIII (EFS + środki z budżetu państwa) 415,41 415, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe 8 Alokacja (wyliczona zgodnie z algorytmem, w mln zł) Środki zakontraktowane ogółem (w mln zł) Środki zakontraktowane, w tym EFS (w mln zł)) Rozliczone przez IP2 wnioski beneficjentów o płatność (w mln zł) Liczba podpisanych umów 352,9 127,66 124,94 83, ,2 Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe 8,6 8, ,59 7,3 Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe 3,75 3,75* 3,75 Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty systemowe * W danych ze sprawozdania podawana jest liczba umów bez umów rozwiązanych posiadających wnioski o płatność. Dane: alokacja / kontraktacja wg ostatniego zatwierdzonego Postępu realizacji PO KL (stan na 30 czerwca 2014 r.) dane dot. wydatków i liczby umów zgodnie z ostatnią zatwierdzoną analizą stanu wdrażania PO KL w województwie śląskim (stan na 30 czerwca 2014 r.) 8 3,19

10 10 Regionalne kadry gospodarki regionu. Każdy przeszedł kurs grafiki komputerowej i animacji, a dodatkowo nauki angielskiego (na trzech poziomach zaawansowania). Znajomość języka była sprawdzana na międzynarodowym egzaminie, do którego przystąpiły 94 osoby, w tym 60 kobiet. Wszyscy otrzymali imienny Certyfikat TOEIC, potwierdzający zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym wyjaśnia Adam Fałda, asystent kierownika projektu. Dla białego personelu W projekcie zrealizowanym przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wzięło udział 628 pań. Uczestniczki miały do wyboru 9 szkoleń (m.in. leczenie ran, badanie tętna płodu, wykonywanie zapisu EKG czy zapisu spirometrycznego). Brały również udział w pięciu spotkaniach, na których eksperci omawiali najnowsze rozwiązania i trendy pomocne w pracy białego personelu. Projekt umożliwił nam dalszy rozwój zawodowy, który jest niezbędny przy obecnym tempie zmian w medycynie. Wcześniej wszelkie specjalistyczne kursy były pokrywane ze środków własnych wyjaśnia Małgorzata Szwed, przewodnicząca Izby. Modernizacja i adaptacja Objęci zwolnieniami pracownicy firm przechodzących restrukturyzację mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich stworzonych projektach typu outplacement (więcej w art. Życie poza firmą na str. 6-8). Korzystają z wielu działań, takich jak poradnictwo psychologiczne, doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, szkolenia przekwalifikowujące, staże, poszukiwanie nowej pracy. Planujący rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej korzystają z pomocy w formie doradztwa, dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa i wsparcia pomostowego. To wszystko w ramach poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Z EFS finansowane jest wdrażanie nowych strategii przewidywania oraz zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie firm i regionu. Gdyby nie Europejski Fundusz Społeczny, mało kogo byłoby stać na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe Co po kolei Bardzo dobry przykład obok wcześniej omówionego projektu Automobilizacja stanowi przedsięwzięcie zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Synergia w partnerstwie z przedsiębiorstwem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Z projektu Adaptacja do zmiany skorzystało 431 osób zwolnionych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych na kolei (do końca listopada może on objąć kolejne 100 osób). Część beneficjentów odbyła szkolenia zawodowe (m.in. spawanie metodami MIG, MAG, TIG, operator sprzętu ciężkiego, prawo jazy kat. C+E, D, obsługa Autocad, samodzielny księgowy, cukiernik, kadry i płace, agent celny). Część była na stażach, a 12 najbardziej przedsiębiorczych uczestników otrzymało dotacje na założenie własnej działalności (do 40 tys. zł). Korzystali również z indywidualnego poradnictwa, pomocy psychologicznej czy pośrednictwa pracy. Projekt wciąż trwa, ale już wiemy, że do końca czerwca br. w jego wyniku 127 osób zyskało nowe zajęcie mówi Magdalena Dębowska-Cholewińska, koordynatorka projektu. Jerzy Gontarz Barbara Salamon-Szympruch ŹRÓDŁO: WUP W KATOWICACH. DANE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PO KL ZA ROK 2013 (STAN NA KONIEC GRUDNIA 2013 R.) Wskaźniki realizacji poddziałania Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych Wskaźniki realizacji poddziałania Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba osób, które zwolniono w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi i które zostały objęte działaniami szybkiego reagowania Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 418 liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ŹRÓDŁO: WUP W KATOWICACH. DANE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PO KL ZA ROK 2013 (STAN NA KONIEC GRUDNIA 2013 R.)

11 Wydarzenia 11 Aktywizacja Integracja Edukacja 4-letni Franek i 10-letni Kuba nie mogli oderwać oczu od zaprojektowanych przez siebie robotów. 9-letnia Roksana z pasją odkopywała szczątki... dinozaurów, zaś pani Marta uczyła się wyplatać wiklinowe koszyczki. Pod znakiem takich atrakcji upłynął 13 września w Parku Śląskim w Chorzowie. W sobotnie popołudnie mieszkańcy regionu przyłączyli się do Festiwalu Europejskiego Funduszu Społecznego. Impreza w parkowym Rosarium przyciągnęła tłumy mieszkańców. Fani muzyki przybyli głównie wieczorem, bo na festiwalowej scenie pojawiły się niekwestionowane gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mela Koteluk i Dawid Podsiadło, a po koncertach odbył się widowiskowy pokaz mappingu 3D. Popołudnie zdominowały jednak rodziny z dziećmi, bo zwłaszcza dla najmłodszych przygotowano tu moc atrakcji. Czym skorupka za młodu nasiąknie Świetna zabawa. Jest sporo ciekawych warsztatów pobudzających kreatywność i wyobraźnię dzieci chwaliła pani Katarzyna, która wraz z 4-letnim synem Frankiem przyjechała do parku z Gliwic. Podobało się także pani Małgorzacie z Sosnowca i jej córeczce 3-letniej Zosi. Dziewczynka ozdabiała magnesy na lodówkę. Jest przyjemnie, dużo atrakcji i bardzo przyjazna atmosfera komentowała sosnowiczanka. 10-letni Kuba wybrał bardziej męskie zajęcie: projektowanie robotów. Warsztaty poprowadził w parku Uniwersytet Rozwoju. Mogą w nich brać udział już dzieci od 5. roku życia, które uczą się elementów programowania, a także nabywają umiejętności manualne, bo wcześniej same składają roboty tłumaczył Piotr Myczkowski z UR. Kuba był zachwycony. Zaprojektowałem swojego sam. Trudno? To zależy, jaki model się wybierze, bo są i łatwe, i trudne opowiadał. Tymczasem jego mama Marta Witkowska na W ciągu dnia najmłodsi uczestnicy EFS Festiwalu swoją naturalną ciekawość i kreatywność rozbudzali poprzez różnego rodzaju aktywność. Wieczór należał do gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Meli Koteluk pilnowaniu syna nie poprzestała i też podkasała rękawy. Skorzystam z warsztatów wyplatania koszyków z wikliny zapowiedziała. Tymczasem 9-letnia Roksana w najlepsze bawiła się w paleontolożkę, odkopując szczątki... dinozaurów. Trudno się wykopuje, bo trzeba czasu, ale dam radę rezolutnie oznajmiła dziewczynka. Szczątki znajdowały się w gipsowych kostkach, które otrzymywało każde dziecko chętne do udziału w zabawie. Zdecydować, w jakich zajęciach wziąć udział, nie mogli natomiast Lidia i Michał Kaszukiewicz, którzy do parku przyjechali z Siemianowic z synem Arturem. Na razie widzieliśmy ciekły azot i pokaz zrobił na nas wielkie wrażenie opowiadali. Co wybrać? To pytanie podczas festiwalu było wyjątkowo zasadne, bo atrakcji nie brakowało. Na łące w Parku Róż pojawiło się kilkanaście namiotów i stoisk, prezentowana była tu m.in. żywa architektura (budowle z rosnącej wierzby; FOT. TOMASZ JODŁOWSKI (3x), ARCH. UMWSL

12 12 Wydarzenia Dużym zainteresowaniem uczestników EFS Festiwalu cieszyły się m.in. warsztaty archeologiczne, budowania robotów, akrobatycznej jogi czy odkrywanie praw fizyki nurt ekobudownictwa prężnie rozwija się na zachodzie Europy), odbywały się warsztaty slow food, ekologiczne (np. wytwarzanie instrumentów z materiałów recyklingowych), plastyczne, ceramiczne, budowania latawców, taneczne, fotograficzne, archeologiczne, jogi W końcu były też pokazy chemiczne, podczas których dzieci mogły przeprowadzać własne eksperymenty naukowe. Kalejdoskop pomysłów A wszystko to z Europejskim Funduszem Społecznym w tle. Zajęcia odbywały się w pięciu strefach tematycznych: Europejczyk Pracownik, Europejczyk Społecznik, Europejczyk Zawodowiec, Europejczyk Erudyta i Europejczyk Ekolog. W każdej z nich można się było dowiedzieć, czym Europejczyk, czyli każdy z nas, może się zajmować na co dzień. A zajmować może się właściwie wszystkim, a często w realizacji marzeń pomaga właśnie EFS. Jak? O tym opowiadali mieszkańcy naszego regionu, prowadzący poszczególne warsztaty, którzy swoje pasje albo FOT. TOMASZ JODŁOWSKI (5x) karierę zawodową rozwijają dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród nich były członkinie Spółdzielni Socjalnej Parostatek z Cieszyna, które w strefie Europejczyk Pracownik prowadziły warsztaty budowania latawców. Nasza firma powstała dzięki unijnej dotacji, tworzy ją obecnie siedem kobiet z Cieszyna opowiadała Anna Falkiewicz z Parostatku. Na co dzień organizujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To ciekawy sposób na spędzenie czasu i rozwój umiejętności manualnych zachęcały do wspólnej zabawy i budowania latawców w Parku Śląskim. Nazwy stref nie były przypadkowe. Europejczyk Pracownik to skrót myślowy, a nawiązuje do tego, że EFS aktywizuje zawodowo i pomaga mieszkańcom regionu na rynku pracy. Europejczyk Społecznik? Fundusz wspiera przecież też szeroko rozumianą integrację społeczną obywateli, a Erudyta, bo także wspomaga edukację poprzez zapewnienia efektywnych programów edukacyjnych, doskonalenie kadr, podnoszenie kwalifikacji uczniów, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i uczniów. Zawodowiec, bo stawia na rozwój pracowników i przedsiębiorstw, ale też osób powyżej 50. roku życia w tej strefie odwiedzający park mogli wziąć udział w warsztatach projektowania ubrań czy np. typograficznych, w trakcie których można było stworzyć własne fonty. Ci, którzy zawędrowali do strefy Europejczyka Ekologa, mieli okazję przekonać się, że Europejski Fundusz Społeczny podejmuje również działania aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich do podnoszenia własnych umiejętności. Poza tym integruje społecznie oraz umożliwia im dostęp do wiedzy. Dzięki temu uczymy się Impreza była nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale także pretekstem do pochwalenia się tym, jak bardzo EFS wspiera zmiany zachodzące w ostatnich latach w naszym regionie nowych (często tradycyjnych dla tego regionu) umiejętności, które pomagają w kultywowaniu tradycji oraz integrowaniu się z młodym pokoleniem. Tu odbywały się m.in. warsztaty z tworzenia żywej architektury, ale też pokazy przygotowywania zdrowej żywności, której można było również posmakować. W strefie pojawiła się bowiem gmina Mstów, oferując pół tony świeżych i soczystych jabłek z mstowskich sadów, a także zioła. Mamy największe zgrupowanie sadów ponad 200 hektarów w woj. śląskim,

13 Wydarzenia 13 dlatego też gmina postanowiła promować się owocowo. To my byliśmy pierwszym miejscem odwiedzonym przez projektantów w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Design w terenie. W ramach przedsięwzięcia powstał logotyp Owocowego Mstowa (znaku promującego gminę; o inicjatywie można też przeczytać na s. 19 przyp. red.) opowiadał Adam Markowski, zastępca wójta gminy Mstów. Koło napędowe Festiwal był nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale także pretekstem do pochwalenia się tym, jak bardzo Europejski Fundusz Społeczny wspiera zmiany zachodzące w ostatnich latach w naszym regionie. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zaprezentowania efektów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu ostatniej dekady w naszym województwie mówiła Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Impreza ma za zadanie przedstawić i zaszczepić uczestnikom najważniejsze wartości Europejskiego Funduszu Społecznego, jakimi są integracja, aktywizacja, edukacja oraz koncentrowanie się na potencjale, możliwościach i różnorodności ludzi, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek czy niepełnosprawność dodawała. Warsztaty wśród wielu dopiero rozbudziły zainteresowania EFS. Głodni wiedzy mogli zajść do otwartego w Rosarium Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w którym można się było dowiedzieć, jak uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Organizatorem Festiwalu EFS był Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Piknik współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Justyna Przybytek Więcej za mniej W domu państwa Zoń z Sosnowca Kart Dużej Rodziny jest już siedem: pięć dla dzieci, dwie dla dorosłych. Rodzina lada moment zabierze je ze sobą na wycieczkę. Jeszcze nie wiadomo, czy do muzeum, teatru, czy ogrodu zoologicznego Wiadomo, że bez nich nie ruszy się z domu, bo zwyczajnie się nie opłaca. FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC O zaletach Karty Dużej Rodziny opowiadali podczas konferencji prasowej sami zainteresowani, wystawiając inicjatywie bardzo pozytywną ocenę Często bywa tak, że jedziemy w jakieś miejsce, zwiedzamy miasto, szukamy atrakcji, ale gdy chcemy kupić bilet i przeliczamy, ile to nas będzie kosztowało razy pięć, bo tyle mamy dzieci, plus dwoje dorosłych, stwierdzamy, że zobaczymy z zewnątrz i wracamy do domu opowiada Katarzyna Zoń. Pani Kasia jest posiadaczką jednej z 7 tys. Kart Dużej Rodziny, wydanych na terenie województwa śląskiego. O jej zaletach opowiadała ostatniego sierpnia w Katowicach podczas inauguracji projektu Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny. W ramach projektu duże rodziny uprawnione są do korzystania z ulg i uprawnień zaoferowanych przez działające na terenie Województwa Śląskiego wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne, do których należą m.in. Koleje Śląskie. Dotychczas złożono zamówienia na prawie 19 tys. kart. Najwięcej podań wpłynęło w Katowicach (205), Jastrzębiu-Zdroju (175) i Jaworznie (166). Cieszę się, że doczekaliśmy czasów, kiedy liczna rodzina jest przedmiotem dumy, podziwu i pozytywnej zazdrości otoczenia. Ja ciągle pamiętam ten czas, gdy wielodzietni byli traktowani jako coś niepozytywnego. To mamy już za sobą mówił Mirosław Sekuła, marszałek woj. śląskiego, podczas konferencji prasowej inaugurującej program. Jak podkreślał, założenia projektu są zgodne z Programem Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pn. Dobry Klimat dla Rodziny oraz rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych. To śląski wkład w promocję wielodzietności tłumaczył marszałek. I proszę nie traktować tej pomocy jako socjalnej, bo nie o to chodzi. Zależy nam, by wszyscy dostrzegli, że wielodzietne rodziny są naszym narodowym bogactwem i powinniśmy je wspierać i otaczać troską dodawał. Partnerami projektu są działające w województwie śląskim instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Dotychczas ulgi i uprawnienia zaoferowało 22 partnerów, z którymi województwo zawarło porozumienia, wśród nich są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i będzie sukcesywnie poszerzany o kolejne podmioty. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny rodzice mogą z kart korzystać dożywotnio, dzieci do 18. roku życia lub ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie gminy. JP

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską Rynek Pracy Nr 3/2011 ISSN 2080-1718 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Kapitał procentuje Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską > Niepełnosprawni sprawni

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku? Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze nr 2/2009 ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Grzechy pracodawców Powroty PL Przygotowanie nieszczególne Ryzykowne wsparcie?

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Outplacement przewodnik dla organizacji pozarządowych. Aleksandra Ledwoń

Outplacement przewodnik dla organizacji pozarządowych. Aleksandra Ledwoń Outplacement przewodnik dla organizacji pozarządowych Aleksandra Ledwoń 1 2 Outplacement przewodnik dla organizacji pozarządowych Aleksandra Ledwoń 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo