Laboratorium Modelowania i Symulacji. Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer. 1 Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Modelowania i Symulacji. Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer. 1 Wstęp 25.10.2010"

Transkrypt

1 Laboratorium Modelowania i Symulacji Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer Daniel Kucharski (proszę o zgłaszanie błędów i nieścisłości) 1 Wstęp Umiejętność wykonywania obliczeń inżynierskich jest niezbędna w pracy każdego projektanta. Chcąc skonstruować piec elektryczny, czy sprawdzić maksymalną moc elektryczną jaką można przesłać linią napowietrzną, niezbędne jest rozwiązanie pewnych równań analitycznych. Z jednej strony wystarczyć może ogólne określenie parametrów zjawiska mocy cieplnej, temperatury, czy pobranej energii. Znaczne pewniejsze są jednak obliczenia polowe, przedstawiające rozkłady przestrzenne poszukiwanych wielkości, umożliwiające poszukiwanie słabych punktów konstrukcji i ich korektę, co najczęściej nie jest bezpośrednio widoczne. Równania matematyczne można rozwiązywać analitycznie, jednak jest to bardzo trudne, a wiele rzeczywistych problemów jest wręcz nierozwiązywalnych analitycznie. Dlatego trzeba korzystać z metod numerycznego rozwiązywania równań analitycznych. Jest to oczywiście sposób przybliżony, jednak w praktyce inżynierskiej dokładności na poziomie dwóch miejsc po przecinku są wystarczające. Większe dokładności i tak są niemożliwe do uzyskania w realizacji w rzeczywistych układach. Procedury rozwiązywania równań różniczkowych, polegają na zastąpieniu ich równaniami 1

2 prostszymi. Dla przykładu w metodzie różnic skończonych zastępuje się wzór Fouriera- Kirchoffa (1) dla przypadku jednowymiarowego (2) równaniem różnicowym (3). c wi γ i t i k t i k-1 c w t = t p v (1) c w t t = x p v (2) x i-1 x i 2 = i-1 t k i-1 t ik i t k i t k i+1 p x i-1 x vi (3) i Znajomość metod numerycznych rozwiązywania równań różniczkowych, jest bardzo istotna dla każdego inżyniera. Bez znaczenia jest również jego specjalizacja, bowiem modelowanie numeryczne i symulacje są istotne zarówno dla elektryków, elektrotechników, ale również inżynierowie drogownictwa badania wytrzymałości mechanicznej nawierzchni czy barier drogowych, inżynierowie mechanicy motoryzacyjni symulacje spalania mieszanki paliwowo-powietrznej czy zachowania nadwozia w momencie zderzenia, itp. Rysunek 1: Symulacaja spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym, przeprowadzona w programie ANSYS (http://www.ansys.com/products/fluiddynamics/fluent/features.asp) 2

3 Istnieje wiele gotowych programów używanych w tym celu. Większość z nich należy do grupy programów komercyjnych, najczęściej ekstremalnie drogich, na których zakup mogą pozwolić sobie jedynie instytucje naukowo-badawcze, przemysł. Przykładem mogą być systemy: ANSYS, Opera, Comsol, czy Flux. Wystarczy jednak przejrzeć choćby hasło Computational Electromagnetics w Wikipedii, by zorientować się w dużej ilości programów poświęconymi zjawiskom elektromagnetycznym, darmowych, lub takich których istnieją specjalne wersje demo (studenckie) z pewnymi ograniczeniami. Rysunek 2: Pole temperatury tworzone w przekroju pomieszczenia przez oddziaływanie ogrzewania podłogowego. Elmer jest systemem obliczeniowym stworzonym przez Finnish IT center for science [2]. Instytucja ta traktuje program jako swoistą reklamę swojego ośrodka, udostępniając go zupełnie za darmo. Rozwój programu jest ciągłym procesem, przy czym dostępny jest 3

4 nawet jego kod źródłowy, co jest zgodne filozofią tworzenia programów GNU (np.: Linux). Niezwykle użyteczne jest forum programu, w którym użytkownicy z całego świata dzielą się spostrzeżeniami i uwagami. Deweloperzy programu udzielają dość szybko pomocy, przygotowując nawet specjalne wersje programu w razie potrzeby (zostało to sprawdzone przez autora). Uważa się, że z punktu widzenia biznesu, ten model tworzenia oprogramowania jest nieodpowiedni dla potrzeb firm. Z tym zdaniem można dyskutować, jednak dla potrzeb pracy badawczej, oraz dydaktycznej, jest to wręcz idealne rozwiązanie. Ostatnio Instytut organizuje również konferencje poświęcone tylko temu programowi, co jeszcze bardziej wpłynie z pewnością na jego popularność. Dzięki specyficznej metodzie jego rozwoju, coraz więcej naukowców z różnych części świata włącza się w jego tworzenie i poprawę błędów. Proszę zajrzeć na stronę forum [1]. Ten może trochę egzotyczny sposób rozwoju programu, jest popularny na całym świecie. Wiele ośrodków badawczych, naukowców chcąc podnieść rangę swojej instytucji tworzy pewne programy, związane z ich działalnością statutową. Dobrym przykładem może być program obliczeń matematycznych Scilab, porównywalny z systemem Matlab, tworzony przez laboratoria INRIA (The French National Institute for Research in Computer Science and Control), a w tej chwili dalszym jego rozwojem kieruje specjalne konsorcjum, program osiągnął już wersję o numerze 5. Elmer wspomaga proces projektowy, oraz badania naukowe w następujących dziedzinach: modelowanie dynamiki płynów obliczenia elektromagnetyczne wymiana ciepła akustyka modelowanie odkształceń W czasie zajęć z przedmiotu Modelowanie i Symulacja - Laboratoria, wykorzystanie zostanie możliwość programu do symulacji zjawisk ciepłych w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym. 4

5 1.1 Filozofia systemu Dla wykonania poprawnych obliczeń każdy program numeryczny wymaga przygotowania odpowiedniego pliku, bądź plików, w których zostanie opisane zagadnienie numeryczne w sposób zrozumiały dla danej aplikacji. Elmer wymaga przygotowania: geometrii układu - należy stworzyć plik z siatką plik z opisem problemu (tzw.sif) System Elmer składa się z następujących programów: ElmerSolver program rozwiązujący zagadnienie, zapisujący wyniki do pliku.ep (elmer post) ElmerGrid program do tworzenia siatki geometrii układu, ElmerMesh2D - program do tworzenia siatki geometrii układu ElmerPost program prezentujący wyniki obliczeń ElmerFront graficzny interfejs programu starego typu, obecnie nie rozwijany ElmerGui najnowsza wersja graficznego interfejsu użytkownika systemu Elmer, znacznie rozwinięta w stosunku do poprzednika, znacznie wygodniejsza w użyciu Matc system obliczeń matematycznych, używany w systemie Elmer Viewfactors program obliczający współczynniki konfiguracji układu geometrycznego System umożliwia tworzenie siatki modelu w programie ElmerMesh2D, bądź bezpośrednio ElmerGrid. Jest to jednak dość niewygodne, stąd konieczność przygotowania geometrii układu w wybranym zewnętrznym programie np.: Netgen, Gmsh, etc. Pomocny jest tu program ElmerGrid, który pozwala na transformację siatek stworzonych w innych programach do postaci zrozumiałej przez Elmer. 1.2 Przygotowanie modelu geometrycznego układu Program Elmer może z początku wydawać się toporny w obsłudze. Proszę jednak pamiętać, że za darmo otrzymujemy pełny pakiet obliczeniowy pozwalający na 5

6 rozwiązywanie bardzo zaawansowanych problemów. Warto więc poświęcić trochę czasu na jego bliższe poznanie. Jednocześnie z jego poznawaniem, to co wcześniej wydawało się niewygodne, okazuje się niezwykle pomocne i przyspieszające rozwiązywanie problemów. Wprawdzie istnieje możliwość przygotowywania skryptów zawierających geometrię układu w programie ElmerMesh2D lub ElmerGrid, lecz wygodniejsze jest użycie jednego z darmowych programów do tworzenia modeli geometrycznych i ich siatek obliczeniowych. W prezentacji użyty zostanie program Gmsh Tworzenie plików egf Pliki Elmer Geometry File stanowią zbiór instrukcji definiujących elementy składowe obliczeniowej geometrii. Opis wszystkich możliwych instrukcji zawiera plik dokumentacji ElmerGridManual.pdf, do którego warto zajrzeć, dla zapoznania się z możliwościami tworzenia siatek w programie ElmerGrid Program Gmsh Liczna grupa programów darmowych ma w swoim zbiorze nierzadko naprawdę rewelacyjne programy, mogące śmiało konkurować z wieloma produktami komercyjnymi. Program Gmsh jest jednym z nich. Proszę otworzyć program Gmsh (jeżeli brakuje go w menu Start proszę o uruchomienie go z opcji Run w Menu Start, lub o wpisanie polecenia gmsh w konsoli systemu). Stworzony zostanie przekrój ściany dwuwarstwowej budynku mieszkalnego. 1. W menu programu wybrać opcję File New 2. Stworzyć katalog o nazwie inicjały studenta+rad1 (np.: BO_rad1). Proszę nie tworzyć katalogu na pulpicie (katalog Desktop), gdyż takie katalogi będą natychmiast usuwane przez administratorów sali komputerowej! 3. Zapisać plik pod nazwą model1.geo. W programie powinna pojawić się nazwa tego pliku wraz z katalogiem. Jeżeli tak się nie stało, należy zamknąć program i dwukrotnie kliknąć na tak stworzony plik, bądź wybrać opcję File Open i wybrać plik. 4. Uruchomić program Notepad++ i otworzyć w nim ten plik. Wprawdzie program 6

7 Gmsh pozwala na pełną kontrolę tworzenia pliku modelu z poziomu interfejsu graficznego, jednak są sytuacje gdy wygodniej jest wprowadzać zmiany bezpośrednio w pliku tekstowym, dla przykładu korzystanie ze zmiennych definiujących pewne wymiary, pozwala później na wprowadzanie szybkich zmian geometrii modelu 5. Definicje zmiennych zostały też wprowadzone w menu programu gmsh, wystarczy wybrać opcję Geometry Elementary Enities Add New Parameter i w oknie które się pojawi wpisać nazwę zmiennej (Name) oraz jej wartość (Value), a następnie wybrać Add. 6. Zdefiniować zmienną a, która opisuje bok ściany. W pliku modelu powinna pojawić się linia a= 0.2; 7. W podobny sposób zdefiniować wielkość b= 0.8; 8. W menu Gmsh wybrać opcję Geometry Elementary Enities Add New Point. Pojawi się okienko o nazwie Contextual Geometry Definitions, gdzie wpisujemy w polu X Coordinates, Y Coordinates, Z Coordinates tj. w kolejności współrzędną X, Y, Z punktu. Ważne pole to Characteristic Length w którym definiuje się odległość między kolejnymi punktami tworzonej siatki. Zwrócić uwagę aby zawsze było tam wpisane 0,1. Wielkość ta pozwala na tworzenie siatek o różnej gęstości, co zostało zaprezentowane na rysunku 3. Po wpisaniu w polach wszystkich współrzędnych klikamy w pole Add. Po kolei umieszczamy następujące punkty (0,0,0), (a,0,0), (0,a,0), (a,a,0), (a+b,0,0), (a+b,a,0). 9. Teraz proszę przejść do programu Notepad++. Powinien zapytać się czy chcemy ponownie wczytać zmieniony przez inny program plik (Reload) odpowiadamy Yes. Widać stąd, że wszystkie operacje wykonywane w programie Gmsh są natychmiast zapisywane w pliku geometrii. Nie ma potrzeby kontrolowania zapisu pliku. Wygodnie jest mieć zawsze otwarty edytor skryptów, pozwalający na szybkie zmiany w pliku geometrii i ponowne jego wczytywanie w programie Gmsh. Chcąc ponownie wczytać plik modelu, wystarczy w oknie programu Gmsh nacisnąć klawisz 0, lub wybrać opcję Geometry Reload. 7

8 Rysunek 3: Zróżnicowanie siatki przykładowego modelu, poprzez wykorzystanie wielkości Characteristc Length 10. Jak widać definicja punktu przedstawia się następująco: Point (numer punktu) = {x,y,z, characteristic length} Pozwala to bezpośrednie umieszczanie nowych obiektów w pliku geometrycznym. Rysunek 4: Punkty tworzące strukturę modelu 11. Geometry Elementary Enities Add New Straight line. W oknie graficznym pojawi się napis Select Start Point, należy wybrać jeden z punktów, następnie pojawi się napis Select End Point, wybrać punkt drugi. W ten sposób 8

9 należy stworzyć boki dwóch prostokątów (rysunek 5). 12. Teraz należy zdefiniować powierzchnie. Geometry Elementary Enities Add New Plane Surface. Napis w oknie graficznym Select Surface Boundary wymaga zaznaczenia obwodu powierzchni. Po zaznaczeniu pełnego obwodu proszę nacisnąć klawisz e. Klawisz q przerywa operację. To samo powtórzyć dla drugiego obszaru. Rysunek 5: Wygląd stworzonego modelu obiektu, program Gmsh 13. Należy jeszcze zdefiniować obszary geometryczne tworzące warunki brzegowe, oraz tzw. Body (obszary obiektów fizycznych). W programie noszą one nazwę Physical Group. Wybieramy Geometry Physical Group Add Surface. Należy w oknie graficznym wskazać powierzchnię która ma stać się powierzchnią fizyczną. Podobną operację wykonać dla wszystkich powierzchni (dwa obszary prostokątów) (rysunek 6). Powierzchnie w układzie dwuwymiarowym traktowane są jako ciała (Body w programie Elmer) układu termicznego. 9

10 Rysunek 6: Wybór pierwszego z obszarów fizycznych Rysunek 7: Linia czerwona to przyszły warunek brzegowy 14. Ważne jest również zdefiniowanie granic obiektów, tj linii tworzących, będących warunkami brzegowymi, biorącymi udział w wymianie cieplnej. Wszystkie pozostałe linie, będą traktowane jako doskonale izolowane cieplnie (rysunek 7). 10

11 Rysunek 8: Drugi warunek brzegowy 15. Geometry Physical Group Add Line. Zaznaczyć linię mającą stać się linią fizyczną, wcisnąć klawisz e. Rysunek 5 przedstawia linię po lewej stronie, którą należy zdefiniować jako linię fizyczną. To samo wykonać dla linii znajdującej się po stronie prawej (Rys. 6) 16. Proszę wybrać opcję Tools Options Geometry Visibility. W oknie jest ustawiane które elementy siatki są widoczne. Proszę wybrać widoczność Points, Lines, Surfaces, Volumes. 17. Teraz należy zdefiniować siatkę obiektu. Wybieramy menu Tools Options Mesh General. Tu można ustalić tzw. Element size factor, przez który jest mnożona ustawiona wartość Characteristic Length każdego z punktu zdefiniowanego. Ustawiamy wartość na 1. Wielkość Minimum Element Size ustala minimalny dopuszczalny odstęp między punktami siatki (pozwala ograniczać jej gęstość), tu proszę wypróbować różne wartości, i sprawdzić jak wpływają na generowaną siatkę. W polu Geometry w oknie programu zmieniamy tryb na Mesh. Wybieramy w oknie programu Mesh 1D a następnie Mesh 2D. Powinniśmy otrzymać siatkę, która wzdłuż jednego boku ma pewną ilość punktów ( współczynnik Characteristic Length dla każdego z punktów 0.1 a współczynnik Element Size Factor 1). Jeżeli po wybraniu opcji Mesh 1D nie widać punktów siatki na liniach tworzących model, należy wybrać ich widok w oknie Tools Options Mesh Visibility i zaznaczyć opcję Nodes. 11

12 Rysunek 9: Bardzo rzadka siatka modelu. Proszę takiej nie stosować! 18. Jeżeli wygenerowana siatka jest za rzadka (rysunek 9), proszę zmniejszyć opcję decydujące o gęstości siatki. 19. Siatkę należy zapisać poleceniem File Save Mesh. W katalogu z plikiem.geo, powinien pojawić się plik siatki o nazwie <nazwa pliku geometrycznego>.msh. Rysunek 10: Ostateczny wygląd przygotowanego modelu i stworzonej siatki. W ten sposób udało się przygotować siatkę modelu. Tak stworzona siatka nie może być bezpośrednio użyta w programie Elmer. Program Gmsh i Elmer używają własnych standardów ich zapisu. Wbrew pozorom nie jest to problem. Przy użyciu programu ElmerGrid dopasujemy siatkę z programu Gmsh do postaci zrozumiałej przez program Elmer Program ElmerGrid 1. W konsoli poleceń systemu (Start Programy Akcesoria Konsola Poleceń) należy przejść do katalogu w którym stworzony został model geometryczny. W konsoli poleceń występuje funkcja autouzupełniania nazw plików i katalogów. 12

13 Wystarczy wpisać początkowe litery pliku, tabulator pozwoli na wybór między nazwami. Polecam skorzystać z programu TotalCommander, będąc w katalogu z przygotowanym plikiem siatki modelu, Polecenia Uruchom Tryb MSDos. 2. Wpisujemy polecenie: ElmerGrid 14 2 <nazwa pliku>.msh -autoclean. To stworzy pliki modelu w katalogu o nazwie zgodnej z nazwą pliku siatki Program ElmerGUI 1. Program ElmerFront był jedynym GUI programu Elmer, pozwalającym na wygodne tworzenie problemu. W tej chwili rozwijany równolegle jest ElmerGUI, oparty o bibliotekę okienkową Qt. 2. Uruchamiamy program ElmerGUI powinien znajdować się na pulpicie. 3. Wybieramy File Load Mesh File. W oknie wybieramy katalog do którego tworzyliśmy siatkę za pomocą programu ElmerGrid. 4. Powinno pojawić się okno z graficzną reprezentacją stworzonego wcześniej modelu. Trzymając lewy klawisz myszy w oknie modelu - obracamy model, środkowym klawiszem przesuwamy model, kółkiem myszy dokonujemy operacji oddalamy lub zbliżamy model. 5. W oknie menu ElmerGUI za pomocą opcji View Surface Mesh możemy wyłączyć obraz siatki. 6. Należy też sprawdzić czy w wyniku działania programu ElmerGrid zostały stworzone poprawne warunki brzegowe. Klikając dwukrotnie na linie, gdzie definiowaliśmy warunek brzegowy, uzyskamy efekt jego podświetlenia w oknie reprezentacji geometrycznej oraz podany zostanie jego numer na dole okna programu. Podobnie jest z obszarami fizycznymi obiektami Opis modelu w programie Elmer Plik modelu możemy tworzyć zarówno korzystając z menu okienkowego (prostsze zwłaszcza na początku używania programu) oraz tworząc plik w trybie tekstowym. Przykłady tworzenia tego typu plików są opisane w bardzo zrozumiały sposób w pliku ElmerTutorials.pdf który można znaleźć na stronie programu. Spis wszystkich instrukcji 13

14 definiujących model obliczeniowy znajduje się w pliku ElmerModelsManual.pdf. W praktyce najwygodniejsze jest korzystanie z mieszanej metody tworzenia definicji. 1. Model Setup w otwartym oknie ustawień odszukujemy pole opatrzone nazwą Simulation type. Możemy tu zmieniać rodzaj obliczeń z punktu widzenia dynamiki, między Steady State (stan stacjonarny) oraz Transient obliczenia dla stanu nieustalonego. W oknie można zmienić nazwę problemu, aczkolwiek nie jest to wymagane. 2. Proszę zdefiniować rodzaj zjawisk fizycznych używanych w obliczeniach. Model Equations Add. Zaznaczyć w polu Bodies wszystkie dostępne Body (1 i 2), będąc w zakładce Heat Equation i zaznaczyć ten wzór jako Active. Kliknąć OK. 3. Proszę zdefiniować właściwości materiałowe modelu. Model Material Add. Możemy stworzyć oddzielne materiały dla każdego z ciał. Należy podać parametry: Density (gęstość) 100 kg/m 3, Heat capacity (ciepło właściwe) 1000 J/kgK, znajdujące się w zakładce General. W zakładce znajduje się najważniejszy parametr dla obliczeń w stanie ustalonym - Heat conductivity (przewodność cieplna), którą również należy zdefiniować. Należy zaznaczyć do którego ciała program ma przypisać dane wartości i potwierdzić ustawienia OK. Wybierając lewym klawiszem myszy określone ciało można sprawdzić podane wielkości. 4. Proszę zdefiniować warunki brzegowe (Boundary conditions) Model Boundary condition. W oknie wybieramy ciało, a z listy jego warunków brzegowych konkretną linię. Klikając dwukrotnie lewym klawiszem na danym warunku, powinniśmy spowodować jego podświetlenie w oknie prezentacji modelu. Można zdefiniować typowe rodzaje warunku brzegowego: 1. Dirichleta zdefiniować temperaturę w pewnym punkcie w Kelvinach, 2. Neumanna zdefiniować pochodną temperatury w pewnym punkcie (czyli gęstość strumienia cieplnego Heat Flux w W/m 2 3. Warunek brzegowy 3 rodzaju: definicja temperatury zewnętrznej External Temperature w Kelvinach oraz współczynnika przejmowania ciepła Heat 14

15 Transfer Coeff. W/m 2 K 5. Warunki brzegowe należy przyjąć w następujący sposób: wszystkie warunki brzegowe muszą mieć zdefiniowaną wielkość External Temperature np. 300 K. 6. Po zdefiniowaniu problemu, źródeł ciepła (Body Force) oraz warunków brzegowych, należy wygenerować plik typu *.sif. Sif Generate. 7. Oraz dokonać jego zapisu File Save project. To polecenie dokonuje zapisu całego problemu łącznie ze wszystkimi opcjami programu ElmerGUI. Drugie polecenie File Save dokonuje jedynie zapisu pliku sif, co jest szybszą czynnością, w przypadku dokonania niewielkiej zmiany w parametrach modelu. 8. Po zapisaniu pliku modelu proszę wczytać do Notepada++ plik <nazwa probelmu>.sif. To właśnie ten plik używany jest przez program ElmerSolver. 9. Proszę uruchomić obliczenia (menu Run Start Solver). Można również to uczynić z poziomu konsoli systemu. Wymaga to jej uruchomienia w katalogu z modelem (w którym znajduje się plik ELMERSOLVER_STARTINFO). Najwygodniej przeprowadzić tę operację z poziomu programu TotalCommander, gdzie w menu Commands (Polecenia) znajduje się Run Dos (Uruchom Tryb Ms Dos). Zaletą tego jest uruchamianie konsoli z już wybranym katalogiem problemu. 10. Wystarczy wpisać ElmerSolver, w celu uzyskania rozwiązania problemu. Jeżeli program nie wyrzucił żadnych błędów, oznacza to poprawnie zakończenie pracy programu, co oczywiście nie musi oznaczać poprawności uzyskanych wyników. 11. Aby obejrzeć wyniki można uruchomić program ElmerPost w menu Run Start Postprocessor. Opis pracy z programem zawiera instrukcja post.pdf. Innym sposobem jest program uruchamiany w menu Run Postprocessor (VTK). 12. Wybieramy opcję View Surfaces. W oknie które się pojawi wybieramy Surface i Temperature. 13. Proszę wybrać wyświetlanie na ekranie kolorów temperatur, w celu pozyskania informacji o tym jaki kolor odpowiada jakiej wartości temperatur (Colorbar) 15

16 14. Należy wykonać obliczenia problemu dla różnych warunków brzegowych, materiałów, z wyłączoną i włączoną radiacją. Sprawdzić powstałe różnice w tworzonych polach temperatury. Zanotować w protokole wartości parametrów materiałowych. Najwygodniej jest nie zmieniać parametrów materiałowych w ElmerGUI, ale bezpośrednio w pliku case.sif, tworzonym w programie ElmerGUI Obliczenia w stanie nieustalonym 1. Proszę spróbować dokonać obliczeń w stanie nieustalonym 2. Model Setup w otwartym oknie ustawień odszukujemy pole opatrzone nazwą Simulation type. Proszę zmieniać rodzaj obliczeń na Transient obliczenia dla stanu nieustalonego. Te obliczenia wymagają definicji kroku czasowego oraz ich ilości. Opcja Timestep intervals to wartość ilości kroków czasowych, a Timestep sizes wielkości kroku czasowego. Mnożąc jedną wartość przez drugą uzyskujemy całkowity czas symulacji. Proszę podać przykładowe wartości Timestep intervals 300, Timestep sizes 10. Czas trwania symulowanego zjawiska 3000 s. 3. Powinno się jeszcze zdefiniować tzw. warunek początkowy stan cieplny początkowy dla modelu. Jeżeli nic nie zostanie tu zdefiniowane, program uznaje, że w całej objętości obiektu panuje temperatura 0 K. 4. Po zdefiniowaniu problemu, źródeł ciepła oraz warunków brzegowych, należy wygenerować plik typu *.sif. Sif Generate. 5. Oraz dokonać jego zapisu File Save project. To polecenie dokonuje zapisu całego problemu łącznie ze wszystkimi opcjami programu ElmerGUI. Drugie polecenie File Save dokonuje jedynie zapisu pliku sif, co jest szybszą czynnością, w przypadku dokonania niewielkiej zmiany w parametrach modelu. 6. Proszę uruchomić obliczenia (menu Run Start Solver). Obliczenia będą trwały znacznie dłużej, gdyż program musi dokonać obliczeń dla 300 kroków czasowych rozwiązać więc problem dla stanu stacjonarnego trzysta razy. 7. Proszę uruchomić program Run Postprocessor (VTK). Proszę przejść do menu 16

17 File Open i sprawdzić czy wszystkie kroki czasowe zostały odczytane (Timestep Start oraz End). Jeżeli odczytany został jedynie pierwszy krok czasowy należy wybrać przycisk All. 8. Aby obejrzeć nagrzewania elementu, proszę włączyć obraz pola temperatury oraz przejść do menu Edit Time step control. W oknie wybrać ilość powtórzeń odtwarzania (Increment) oraz wcisnąć przycisk Loop. Kolejne obrazy pola temperatury powinny być widoczne na ekranie. 9. Ciekawym sposobem analizy pola temperatury jest wyłączenie obrazu typu Surface (kliknąć na opcję Surfaces) włączenie obrazu izoterm (Isocontours). Widać wtedy kolejne położenia wnikającej fali temperatury. 10. Proszę dokonać ponownych obliczeń dla przypadku innych parametrów materiałowych. Proszę zwłaszcza porównać zjawiska cieplne zachodzące dla materiałów bezwładnych (znaczna wartość ciepła właściwego i masa właściwa) z materiałami szybko reagującymi na zmianę temperatury. Sprawdzić czasy nagrzewania dla różnych materiałów o znacznych wartościach gęstości i ciepła właściwego i mniejszych. Kiedy materiał nagrzewa się dłużej, a kiedy krócej. Bibliografia forum programu Elmer 2. strona programu Elmer 17

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MECHANIKA UKŁADÓW MECHANCZNYCH Modelowanie fizyczne układu o jednym stopniu

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

SAS Institute Technical Support

SAS Institute Technical Support SAS Institute Technical Support Optymalizacja kostek krok po kroku Pracując z kostkami OLAP często nie zdajemy sobie sprawy, że można przygotować je w taki sposób, aby praca z nimi była efektywniejsza

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Technologie transmisji bezprzewodowych Numer ćwiczenia: 1 Temat: Badanie dipola półfalowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, 2017, semestr II Modelowanie 3D - Podstawy druku 3D. Ćwiczenie nr 4.

Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, 2017, semestr II Modelowanie 3D - Podstawy druku 3D. Ćwiczenie nr 4. Ćwiczenie nr 4 Metaobiekty 1 Materiały ćwiczeniowe Wszelkie materiały ćwiczeniowe: wykłady, instrukcje oraz ewentualne pliki ćwiczeniowe dla potrzeb realizacji materiału dydaktycznego z przedmiotu Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

KRAWĘDŹ G wartość temperatury w węzłach T=100 C; KRAWĘDŹ C wartość strumienia cieplnego q=15,5 W/m^2;

KRAWĘDŹ G wartość temperatury w węzłach T=100 C; KRAWĘDŹ C wartość strumienia cieplnego q=15,5 W/m^2; PODZIAŁ MODELU NA GRUPY MATERIAŁOWE ORAZ OZNACZENIE KRAWĘDZI MODELU ZALEŻNOŚĆ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ MIEDZI OD TEMPERATURY Wartość temperatury Wartość przewodności cieplnej miedzi deg W/m*deg 0 386 100

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py

Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py Instrukcja korzystania ze skryptu kroswalidacja.py 1) Wczytać do SGeMS plik z danymi pomiarowymi dwukrotnie (Menu Objects Load Object): raz jako dane, a za drugim razem pod inną nazwą, np. punkty jako

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Pomoc stanowiskowa Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia zamówień poprzez przesłanie pliku w programie Excel. Step 1. Po

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę)

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę) - Program do tworzenia krzyżówek. - Krzyżówki mogą być przygotowywane w formie drukowanej lub elektronicznej. - Program jest bezpłatny, jeśli ćwiczenia przygotowywane za jego pomocą są udostępniane odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z programem FlexPDE. Numeryczne Metody Obliczeniowe

Pierwsze kroki z programem FlexPDE. Numeryczne Metody Obliczeniowe Pierwsze kroki z programem FlexPDE Numeryczne Metody Obliczeniowe Wprowadzenie FlexPDE, jak sam producent (PDE Solutions Inc.) głosi, jest to elastyczny program obliczeniowy do rozwiązywania równań pochodnych

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Unlocker. Windows: przenoszenie i usuwanie zablokowanych plików

Unlocker. Windows: przenoszenie i usuwanie zablokowanych plików Usuwanie plików często jest niemożliwe ze względu na ich wykorzystanie przez inne programy, działające w tle. Każdy, kto spotkał się z taką sytuacją doskonale wie, jak uciążliwe, a czasami irytujące potrafi

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL. sin x2 (1)

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL. sin x2 (1) ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL 1. Problem Rozważmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi (x 1, x 2 ): 1 x1 sin x2 x2 cos x1 (1) Nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych Tworzenie siatek numerycznych na przykładzie układu cylinder cylinder przepływ Couette Układ, dla którego przedstawiono w ramach niniejszego rozdziału sposób generowania siatek numerycznych, stanowiły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka.

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka. Podział filmu na 2CD Minęło 7 miesięcy od ostatniego artykułu o podziale filmu na 2CD. Postanowiliśmy więc nieco odkurzyć ten artykuł bo zaczynało powoli zajeżdzać starym mięchem :-) Czy wiele się zmieniło?

Bardziej szczegółowo