Laboratorium Modelowania i Symulacji. Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer. 1 Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Modelowania i Symulacji. Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer. 1 Wstęp 25.10.2010"

Transkrypt

1 Laboratorium Modelowania i Symulacji Obliczenia wymiany ciepła z wykorzystaniem programu Elmer Daniel Kucharski (proszę o zgłaszanie błędów i nieścisłości) 1 Wstęp Umiejętność wykonywania obliczeń inżynierskich jest niezbędna w pracy każdego projektanta. Chcąc skonstruować piec elektryczny, czy sprawdzić maksymalną moc elektryczną jaką można przesłać linią napowietrzną, niezbędne jest rozwiązanie pewnych równań analitycznych. Z jednej strony wystarczyć może ogólne określenie parametrów zjawiska mocy cieplnej, temperatury, czy pobranej energii. Znaczne pewniejsze są jednak obliczenia polowe, przedstawiające rozkłady przestrzenne poszukiwanych wielkości, umożliwiające poszukiwanie słabych punktów konstrukcji i ich korektę, co najczęściej nie jest bezpośrednio widoczne. Równania matematyczne można rozwiązywać analitycznie, jednak jest to bardzo trudne, a wiele rzeczywistych problemów jest wręcz nierozwiązywalnych analitycznie. Dlatego trzeba korzystać z metod numerycznego rozwiązywania równań analitycznych. Jest to oczywiście sposób przybliżony, jednak w praktyce inżynierskiej dokładności na poziomie dwóch miejsc po przecinku są wystarczające. Większe dokładności i tak są niemożliwe do uzyskania w realizacji w rzeczywistych układach. Procedury rozwiązywania równań różniczkowych, polegają na zastąpieniu ich równaniami 1

2 prostszymi. Dla przykładu w metodzie różnic skończonych zastępuje się wzór Fouriera- Kirchoffa (1) dla przypadku jednowymiarowego (2) równaniem różnicowym (3). c wi γ i t i k t i k-1 c w t = t p v (1) c w t t = x p v (2) x i-1 x i 2 = i-1 t k i-1 t ik i t k i t k i+1 p x i-1 x vi (3) i Znajomość metod numerycznych rozwiązywania równań różniczkowych, jest bardzo istotna dla każdego inżyniera. Bez znaczenia jest również jego specjalizacja, bowiem modelowanie numeryczne i symulacje są istotne zarówno dla elektryków, elektrotechników, ale również inżynierowie drogownictwa badania wytrzymałości mechanicznej nawierzchni czy barier drogowych, inżynierowie mechanicy motoryzacyjni symulacje spalania mieszanki paliwowo-powietrznej czy zachowania nadwozia w momencie zderzenia, itp. Rysunek 1: Symulacaja spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym, przeprowadzona w programie ANSYS (http://www.ansys.com/products/fluiddynamics/fluent/features.asp) 2

3 Istnieje wiele gotowych programów używanych w tym celu. Większość z nich należy do grupy programów komercyjnych, najczęściej ekstremalnie drogich, na których zakup mogą pozwolić sobie jedynie instytucje naukowo-badawcze, przemysł. Przykładem mogą być systemy: ANSYS, Opera, Comsol, czy Flux. Wystarczy jednak przejrzeć choćby hasło Computational Electromagnetics w Wikipedii, by zorientować się w dużej ilości programów poświęconymi zjawiskom elektromagnetycznym, darmowych, lub takich których istnieją specjalne wersje demo (studenckie) z pewnymi ograniczeniami. Rysunek 2: Pole temperatury tworzone w przekroju pomieszczenia przez oddziaływanie ogrzewania podłogowego. Elmer jest systemem obliczeniowym stworzonym przez Finnish IT center for science [2]. Instytucja ta traktuje program jako swoistą reklamę swojego ośrodka, udostępniając go zupełnie za darmo. Rozwój programu jest ciągłym procesem, przy czym dostępny jest 3

4 nawet jego kod źródłowy, co jest zgodne filozofią tworzenia programów GNU (np.: Linux). Niezwykle użyteczne jest forum programu, w którym użytkownicy z całego świata dzielą się spostrzeżeniami i uwagami. Deweloperzy programu udzielają dość szybko pomocy, przygotowując nawet specjalne wersje programu w razie potrzeby (zostało to sprawdzone przez autora). Uważa się, że z punktu widzenia biznesu, ten model tworzenia oprogramowania jest nieodpowiedni dla potrzeb firm. Z tym zdaniem można dyskutować, jednak dla potrzeb pracy badawczej, oraz dydaktycznej, jest to wręcz idealne rozwiązanie. Ostatnio Instytut organizuje również konferencje poświęcone tylko temu programowi, co jeszcze bardziej wpłynie z pewnością na jego popularność. Dzięki specyficznej metodzie jego rozwoju, coraz więcej naukowców z różnych części świata włącza się w jego tworzenie i poprawę błędów. Proszę zajrzeć na stronę forum [1]. Ten może trochę egzotyczny sposób rozwoju programu, jest popularny na całym świecie. Wiele ośrodków badawczych, naukowców chcąc podnieść rangę swojej instytucji tworzy pewne programy, związane z ich działalnością statutową. Dobrym przykładem może być program obliczeń matematycznych Scilab, porównywalny z systemem Matlab, tworzony przez laboratoria INRIA (The French National Institute for Research in Computer Science and Control), a w tej chwili dalszym jego rozwojem kieruje specjalne konsorcjum, program osiągnął już wersję o numerze 5. Elmer wspomaga proces projektowy, oraz badania naukowe w następujących dziedzinach: modelowanie dynamiki płynów obliczenia elektromagnetyczne wymiana ciepła akustyka modelowanie odkształceń W czasie zajęć z przedmiotu Modelowanie i Symulacja - Laboratoria, wykorzystanie zostanie możliwość programu do symulacji zjawisk ciepłych w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym. 4

5 1.1 Filozofia systemu Dla wykonania poprawnych obliczeń każdy program numeryczny wymaga przygotowania odpowiedniego pliku, bądź plików, w których zostanie opisane zagadnienie numeryczne w sposób zrozumiały dla danej aplikacji. Elmer wymaga przygotowania: geometrii układu - należy stworzyć plik z siatką plik z opisem problemu (tzw.sif) System Elmer składa się z następujących programów: ElmerSolver program rozwiązujący zagadnienie, zapisujący wyniki do pliku.ep (elmer post) ElmerGrid program do tworzenia siatki geometrii układu, ElmerMesh2D - program do tworzenia siatki geometrii układu ElmerPost program prezentujący wyniki obliczeń ElmerFront graficzny interfejs programu starego typu, obecnie nie rozwijany ElmerGui najnowsza wersja graficznego interfejsu użytkownika systemu Elmer, znacznie rozwinięta w stosunku do poprzednika, znacznie wygodniejsza w użyciu Matc system obliczeń matematycznych, używany w systemie Elmer Viewfactors program obliczający współczynniki konfiguracji układu geometrycznego System umożliwia tworzenie siatki modelu w programie ElmerMesh2D, bądź bezpośrednio ElmerGrid. Jest to jednak dość niewygodne, stąd konieczność przygotowania geometrii układu w wybranym zewnętrznym programie np.: Netgen, Gmsh, etc. Pomocny jest tu program ElmerGrid, który pozwala na transformację siatek stworzonych w innych programach do postaci zrozumiałej przez Elmer. 1.2 Przygotowanie modelu geometrycznego układu Program Elmer może z początku wydawać się toporny w obsłudze. Proszę jednak pamiętać, że za darmo otrzymujemy pełny pakiet obliczeniowy pozwalający na 5

6 rozwiązywanie bardzo zaawansowanych problemów. Warto więc poświęcić trochę czasu na jego bliższe poznanie. Jednocześnie z jego poznawaniem, to co wcześniej wydawało się niewygodne, okazuje się niezwykle pomocne i przyspieszające rozwiązywanie problemów. Wprawdzie istnieje możliwość przygotowywania skryptów zawierających geometrię układu w programie ElmerMesh2D lub ElmerGrid, lecz wygodniejsze jest użycie jednego z darmowych programów do tworzenia modeli geometrycznych i ich siatek obliczeniowych. W prezentacji użyty zostanie program Gmsh Tworzenie plików egf Pliki Elmer Geometry File stanowią zbiór instrukcji definiujących elementy składowe obliczeniowej geometrii. Opis wszystkich możliwych instrukcji zawiera plik dokumentacji ElmerGridManual.pdf, do którego warto zajrzeć, dla zapoznania się z możliwościami tworzenia siatek w programie ElmerGrid Program Gmsh Liczna grupa programów darmowych ma w swoim zbiorze nierzadko naprawdę rewelacyjne programy, mogące śmiało konkurować z wieloma produktami komercyjnymi. Program Gmsh jest jednym z nich. Proszę otworzyć program Gmsh (jeżeli brakuje go w menu Start proszę o uruchomienie go z opcji Run w Menu Start, lub o wpisanie polecenia gmsh w konsoli systemu). Stworzony zostanie przekrój ściany dwuwarstwowej budynku mieszkalnego. 1. W menu programu wybrać opcję File New 2. Stworzyć katalog o nazwie inicjały studenta+rad1 (np.: BO_rad1). Proszę nie tworzyć katalogu na pulpicie (katalog Desktop), gdyż takie katalogi będą natychmiast usuwane przez administratorów sali komputerowej! 3. Zapisać plik pod nazwą model1.geo. W programie powinna pojawić się nazwa tego pliku wraz z katalogiem. Jeżeli tak się nie stało, należy zamknąć program i dwukrotnie kliknąć na tak stworzony plik, bądź wybrać opcję File Open i wybrać plik. 4. Uruchomić program Notepad++ i otworzyć w nim ten plik. Wprawdzie program 6

7 Gmsh pozwala na pełną kontrolę tworzenia pliku modelu z poziomu interfejsu graficznego, jednak są sytuacje gdy wygodniej jest wprowadzać zmiany bezpośrednio w pliku tekstowym, dla przykładu korzystanie ze zmiennych definiujących pewne wymiary, pozwala później na wprowadzanie szybkich zmian geometrii modelu 5. Definicje zmiennych zostały też wprowadzone w menu programu gmsh, wystarczy wybrać opcję Geometry Elementary Enities Add New Parameter i w oknie które się pojawi wpisać nazwę zmiennej (Name) oraz jej wartość (Value), a następnie wybrać Add. 6. Zdefiniować zmienną a, która opisuje bok ściany. W pliku modelu powinna pojawić się linia a= 0.2; 7. W podobny sposób zdefiniować wielkość b= 0.8; 8. W menu Gmsh wybrać opcję Geometry Elementary Enities Add New Point. Pojawi się okienko o nazwie Contextual Geometry Definitions, gdzie wpisujemy w polu X Coordinates, Y Coordinates, Z Coordinates tj. w kolejności współrzędną X, Y, Z punktu. Ważne pole to Characteristic Length w którym definiuje się odległość między kolejnymi punktami tworzonej siatki. Zwrócić uwagę aby zawsze było tam wpisane 0,1. Wielkość ta pozwala na tworzenie siatek o różnej gęstości, co zostało zaprezentowane na rysunku 3. Po wpisaniu w polach wszystkich współrzędnych klikamy w pole Add. Po kolei umieszczamy następujące punkty (0,0,0), (a,0,0), (0,a,0), (a,a,0), (a+b,0,0), (a+b,a,0). 9. Teraz proszę przejść do programu Notepad++. Powinien zapytać się czy chcemy ponownie wczytać zmieniony przez inny program plik (Reload) odpowiadamy Yes. Widać stąd, że wszystkie operacje wykonywane w programie Gmsh są natychmiast zapisywane w pliku geometrii. Nie ma potrzeby kontrolowania zapisu pliku. Wygodnie jest mieć zawsze otwarty edytor skryptów, pozwalający na szybkie zmiany w pliku geometrii i ponowne jego wczytywanie w programie Gmsh. Chcąc ponownie wczytać plik modelu, wystarczy w oknie programu Gmsh nacisnąć klawisz 0, lub wybrać opcję Geometry Reload. 7

8 Rysunek 3: Zróżnicowanie siatki przykładowego modelu, poprzez wykorzystanie wielkości Characteristc Length 10. Jak widać definicja punktu przedstawia się następująco: Point (numer punktu) = {x,y,z, characteristic length} Pozwala to bezpośrednie umieszczanie nowych obiektów w pliku geometrycznym. Rysunek 4: Punkty tworzące strukturę modelu 11. Geometry Elementary Enities Add New Straight line. W oknie graficznym pojawi się napis Select Start Point, należy wybrać jeden z punktów, następnie pojawi się napis Select End Point, wybrać punkt drugi. W ten sposób 8

9 należy stworzyć boki dwóch prostokątów (rysunek 5). 12. Teraz należy zdefiniować powierzchnie. Geometry Elementary Enities Add New Plane Surface. Napis w oknie graficznym Select Surface Boundary wymaga zaznaczenia obwodu powierzchni. Po zaznaczeniu pełnego obwodu proszę nacisnąć klawisz e. Klawisz q przerywa operację. To samo powtórzyć dla drugiego obszaru. Rysunek 5: Wygląd stworzonego modelu obiektu, program Gmsh 13. Należy jeszcze zdefiniować obszary geometryczne tworzące warunki brzegowe, oraz tzw. Body (obszary obiektów fizycznych). W programie noszą one nazwę Physical Group. Wybieramy Geometry Physical Group Add Surface. Należy w oknie graficznym wskazać powierzchnię która ma stać się powierzchnią fizyczną. Podobną operację wykonać dla wszystkich powierzchni (dwa obszary prostokątów) (rysunek 6). Powierzchnie w układzie dwuwymiarowym traktowane są jako ciała (Body w programie Elmer) układu termicznego. 9

10 Rysunek 6: Wybór pierwszego z obszarów fizycznych Rysunek 7: Linia czerwona to przyszły warunek brzegowy 14. Ważne jest również zdefiniowanie granic obiektów, tj linii tworzących, będących warunkami brzegowymi, biorącymi udział w wymianie cieplnej. Wszystkie pozostałe linie, będą traktowane jako doskonale izolowane cieplnie (rysunek 7). 10

11 Rysunek 8: Drugi warunek brzegowy 15. Geometry Physical Group Add Line. Zaznaczyć linię mającą stać się linią fizyczną, wcisnąć klawisz e. Rysunek 5 przedstawia linię po lewej stronie, którą należy zdefiniować jako linię fizyczną. To samo wykonać dla linii znajdującej się po stronie prawej (Rys. 6) 16. Proszę wybrać opcję Tools Options Geometry Visibility. W oknie jest ustawiane które elementy siatki są widoczne. Proszę wybrać widoczność Points, Lines, Surfaces, Volumes. 17. Teraz należy zdefiniować siatkę obiektu. Wybieramy menu Tools Options Mesh General. Tu można ustalić tzw. Element size factor, przez który jest mnożona ustawiona wartość Characteristic Length każdego z punktu zdefiniowanego. Ustawiamy wartość na 1. Wielkość Minimum Element Size ustala minimalny dopuszczalny odstęp między punktami siatki (pozwala ograniczać jej gęstość), tu proszę wypróbować różne wartości, i sprawdzić jak wpływają na generowaną siatkę. W polu Geometry w oknie programu zmieniamy tryb na Mesh. Wybieramy w oknie programu Mesh 1D a następnie Mesh 2D. Powinniśmy otrzymać siatkę, która wzdłuż jednego boku ma pewną ilość punktów ( współczynnik Characteristic Length dla każdego z punktów 0.1 a współczynnik Element Size Factor 1). Jeżeli po wybraniu opcji Mesh 1D nie widać punktów siatki na liniach tworzących model, należy wybrać ich widok w oknie Tools Options Mesh Visibility i zaznaczyć opcję Nodes. 11

12 Rysunek 9: Bardzo rzadka siatka modelu. Proszę takiej nie stosować! 18. Jeżeli wygenerowana siatka jest za rzadka (rysunek 9), proszę zmniejszyć opcję decydujące o gęstości siatki. 19. Siatkę należy zapisać poleceniem File Save Mesh. W katalogu z plikiem.geo, powinien pojawić się plik siatki o nazwie <nazwa pliku geometrycznego>.msh. Rysunek 10: Ostateczny wygląd przygotowanego modelu i stworzonej siatki. W ten sposób udało się przygotować siatkę modelu. Tak stworzona siatka nie może być bezpośrednio użyta w programie Elmer. Program Gmsh i Elmer używają własnych standardów ich zapisu. Wbrew pozorom nie jest to problem. Przy użyciu programu ElmerGrid dopasujemy siatkę z programu Gmsh do postaci zrozumiałej przez program Elmer Program ElmerGrid 1. W konsoli poleceń systemu (Start Programy Akcesoria Konsola Poleceń) należy przejść do katalogu w którym stworzony został model geometryczny. W konsoli poleceń występuje funkcja autouzupełniania nazw plików i katalogów. 12

13 Wystarczy wpisać początkowe litery pliku, tabulator pozwoli na wybór między nazwami. Polecam skorzystać z programu TotalCommander, będąc w katalogu z przygotowanym plikiem siatki modelu, Polecenia Uruchom Tryb MSDos. 2. Wpisujemy polecenie: ElmerGrid 14 2 <nazwa pliku>.msh -autoclean. To stworzy pliki modelu w katalogu o nazwie zgodnej z nazwą pliku siatki Program ElmerGUI 1. Program ElmerFront był jedynym GUI programu Elmer, pozwalającym na wygodne tworzenie problemu. W tej chwili rozwijany równolegle jest ElmerGUI, oparty o bibliotekę okienkową Qt. 2. Uruchamiamy program ElmerGUI powinien znajdować się na pulpicie. 3. Wybieramy File Load Mesh File. W oknie wybieramy katalog do którego tworzyliśmy siatkę za pomocą programu ElmerGrid. 4. Powinno pojawić się okno z graficzną reprezentacją stworzonego wcześniej modelu. Trzymając lewy klawisz myszy w oknie modelu - obracamy model, środkowym klawiszem przesuwamy model, kółkiem myszy dokonujemy operacji oddalamy lub zbliżamy model. 5. W oknie menu ElmerGUI za pomocą opcji View Surface Mesh możemy wyłączyć obraz siatki. 6. Należy też sprawdzić czy w wyniku działania programu ElmerGrid zostały stworzone poprawne warunki brzegowe. Klikając dwukrotnie na linie, gdzie definiowaliśmy warunek brzegowy, uzyskamy efekt jego podświetlenia w oknie reprezentacji geometrycznej oraz podany zostanie jego numer na dole okna programu. Podobnie jest z obszarami fizycznymi obiektami Opis modelu w programie Elmer Plik modelu możemy tworzyć zarówno korzystając z menu okienkowego (prostsze zwłaszcza na początku używania programu) oraz tworząc plik w trybie tekstowym. Przykłady tworzenia tego typu plików są opisane w bardzo zrozumiały sposób w pliku ElmerTutorials.pdf który można znaleźć na stronie programu. Spis wszystkich instrukcji 13

14 definiujących model obliczeniowy znajduje się w pliku ElmerModelsManual.pdf. W praktyce najwygodniejsze jest korzystanie z mieszanej metody tworzenia definicji. 1. Model Setup w otwartym oknie ustawień odszukujemy pole opatrzone nazwą Simulation type. Możemy tu zmieniać rodzaj obliczeń z punktu widzenia dynamiki, między Steady State (stan stacjonarny) oraz Transient obliczenia dla stanu nieustalonego. W oknie można zmienić nazwę problemu, aczkolwiek nie jest to wymagane. 2. Proszę zdefiniować rodzaj zjawisk fizycznych używanych w obliczeniach. Model Equations Add. Zaznaczyć w polu Bodies wszystkie dostępne Body (1 i 2), będąc w zakładce Heat Equation i zaznaczyć ten wzór jako Active. Kliknąć OK. 3. Proszę zdefiniować właściwości materiałowe modelu. Model Material Add. Możemy stworzyć oddzielne materiały dla każdego z ciał. Należy podać parametry: Density (gęstość) 100 kg/m 3, Heat capacity (ciepło właściwe) 1000 J/kgK, znajdujące się w zakładce General. W zakładce znajduje się najważniejszy parametr dla obliczeń w stanie ustalonym - Heat conductivity (przewodność cieplna), którą również należy zdefiniować. Należy zaznaczyć do którego ciała program ma przypisać dane wartości i potwierdzić ustawienia OK. Wybierając lewym klawiszem myszy określone ciało można sprawdzić podane wielkości. 4. Proszę zdefiniować warunki brzegowe (Boundary conditions) Model Boundary condition. W oknie wybieramy ciało, a z listy jego warunków brzegowych konkretną linię. Klikając dwukrotnie lewym klawiszem na danym warunku, powinniśmy spowodować jego podświetlenie w oknie prezentacji modelu. Można zdefiniować typowe rodzaje warunku brzegowego: 1. Dirichleta zdefiniować temperaturę w pewnym punkcie w Kelvinach, 2. Neumanna zdefiniować pochodną temperatury w pewnym punkcie (czyli gęstość strumienia cieplnego Heat Flux w W/m 2 3. Warunek brzegowy 3 rodzaju: definicja temperatury zewnętrznej External Temperature w Kelvinach oraz współczynnika przejmowania ciepła Heat 14

15 Transfer Coeff. W/m 2 K 5. Warunki brzegowe należy przyjąć w następujący sposób: wszystkie warunki brzegowe muszą mieć zdefiniowaną wielkość External Temperature np. 300 K. 6. Po zdefiniowaniu problemu, źródeł ciepła (Body Force) oraz warunków brzegowych, należy wygenerować plik typu *.sif. Sif Generate. 7. Oraz dokonać jego zapisu File Save project. To polecenie dokonuje zapisu całego problemu łącznie ze wszystkimi opcjami programu ElmerGUI. Drugie polecenie File Save dokonuje jedynie zapisu pliku sif, co jest szybszą czynnością, w przypadku dokonania niewielkiej zmiany w parametrach modelu. 8. Po zapisaniu pliku modelu proszę wczytać do Notepada++ plik <nazwa probelmu>.sif. To właśnie ten plik używany jest przez program ElmerSolver. 9. Proszę uruchomić obliczenia (menu Run Start Solver). Można również to uczynić z poziomu konsoli systemu. Wymaga to jej uruchomienia w katalogu z modelem (w którym znajduje się plik ELMERSOLVER_STARTINFO). Najwygodniej przeprowadzić tę operację z poziomu programu TotalCommander, gdzie w menu Commands (Polecenia) znajduje się Run Dos (Uruchom Tryb Ms Dos). Zaletą tego jest uruchamianie konsoli z już wybranym katalogiem problemu. 10. Wystarczy wpisać ElmerSolver, w celu uzyskania rozwiązania problemu. Jeżeli program nie wyrzucił żadnych błędów, oznacza to poprawnie zakończenie pracy programu, co oczywiście nie musi oznaczać poprawności uzyskanych wyników. 11. Aby obejrzeć wyniki można uruchomić program ElmerPost w menu Run Start Postprocessor. Opis pracy z programem zawiera instrukcja post.pdf. Innym sposobem jest program uruchamiany w menu Run Postprocessor (VTK). 12. Wybieramy opcję View Surfaces. W oknie które się pojawi wybieramy Surface i Temperature. 13. Proszę wybrać wyświetlanie na ekranie kolorów temperatur, w celu pozyskania informacji o tym jaki kolor odpowiada jakiej wartości temperatur (Colorbar) 15

16 14. Należy wykonać obliczenia problemu dla różnych warunków brzegowych, materiałów, z wyłączoną i włączoną radiacją. Sprawdzić powstałe różnice w tworzonych polach temperatury. Zanotować w protokole wartości parametrów materiałowych. Najwygodniej jest nie zmieniać parametrów materiałowych w ElmerGUI, ale bezpośrednio w pliku case.sif, tworzonym w programie ElmerGUI Obliczenia w stanie nieustalonym 1. Proszę spróbować dokonać obliczeń w stanie nieustalonym 2. Model Setup w otwartym oknie ustawień odszukujemy pole opatrzone nazwą Simulation type. Proszę zmieniać rodzaj obliczeń na Transient obliczenia dla stanu nieustalonego. Te obliczenia wymagają definicji kroku czasowego oraz ich ilości. Opcja Timestep intervals to wartość ilości kroków czasowych, a Timestep sizes wielkości kroku czasowego. Mnożąc jedną wartość przez drugą uzyskujemy całkowity czas symulacji. Proszę podać przykładowe wartości Timestep intervals 300, Timestep sizes 10. Czas trwania symulowanego zjawiska 3000 s. 3. Powinno się jeszcze zdefiniować tzw. warunek początkowy stan cieplny początkowy dla modelu. Jeżeli nic nie zostanie tu zdefiniowane, program uznaje, że w całej objętości obiektu panuje temperatura 0 K. 4. Po zdefiniowaniu problemu, źródeł ciepła oraz warunków brzegowych, należy wygenerować plik typu *.sif. Sif Generate. 5. Oraz dokonać jego zapisu File Save project. To polecenie dokonuje zapisu całego problemu łącznie ze wszystkimi opcjami programu ElmerGUI. Drugie polecenie File Save dokonuje jedynie zapisu pliku sif, co jest szybszą czynnością, w przypadku dokonania niewielkiej zmiany w parametrach modelu. 6. Proszę uruchomić obliczenia (menu Run Start Solver). Obliczenia będą trwały znacznie dłużej, gdyż program musi dokonać obliczeń dla 300 kroków czasowych rozwiązać więc problem dla stanu stacjonarnego trzysta razy. 7. Proszę uruchomić program Run Postprocessor (VTK). Proszę przejść do menu 16

17 File Open i sprawdzić czy wszystkie kroki czasowe zostały odczytane (Timestep Start oraz End). Jeżeli odczytany został jedynie pierwszy krok czasowy należy wybrać przycisk All. 8. Aby obejrzeć nagrzewania elementu, proszę włączyć obraz pola temperatury oraz przejść do menu Edit Time step control. W oknie wybrać ilość powtórzeń odtwarzania (Increment) oraz wcisnąć przycisk Loop. Kolejne obrazy pola temperatury powinny być widoczne na ekranie. 9. Ciekawym sposobem analizy pola temperatury jest wyłączenie obrazu typu Surface (kliknąć na opcję Surfaces) włączenie obrazu izoterm (Isocontours). Widać wtedy kolejne położenia wnikającej fali temperatury. 10. Proszę dokonać ponownych obliczeń dla przypadku innych parametrów materiałowych. Proszę zwłaszcza porównać zjawiska cieplne zachodzące dla materiałów bezwładnych (znaczna wartość ciepła właściwego i masa właściwa) z materiałami szybko reagującymi na zmianę temperatury. Sprawdzić czasy nagrzewania dla różnych materiałów o znacznych wartościach gęstości i ciepła właściwego i mniejszych. Kiedy materiał nagrzewa się dłużej, a kiedy krócej. Bibliografia forum programu Elmer 2. strona programu Elmer 17

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Laboratorium do przedmiotu Projektowanie Układów ASIC dla studiów inżynierskich

Laboratorium do przedmiotu Projektowanie Układów ASIC dla studiów inżynierskich Laboratorium do przedmiotu Projektowanie Układów ASIC dla studiów inżynierskich 1) Organizacja laboratorium. Wstęp. W ramach zajęć laboratoryjnych przewidziane jest wykonanie 3 prostych ćwiczeń, których

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Packetyzer dla MS Windows

Packetyzer dla MS Windows Packetyzer dla MS Windows Paweł Wawrzyniak p.wawrzyniak@it-faq.pl 16 maja 2005 Ciekawa alternatywa dla sniffera Ethereal Packetyzer dla MS Windows Wśród darmowych rozwiązań ułatwiających sniffing w sieciach

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych

AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych Lekcje dla użytkowników średniozaawansowanych są naturalnym rozszerzeniem wiadomości, które posiedli podczas przerabiania pierwszej części kursu. W tej chwili

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I Robert Szczepanek Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 Jarosław Latalski Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 2 of 23 Date: 21.XI.07;

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI S t r o n a 1 INTERmedi@ Spółka Jawna ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem www.inter.media.pl tel. +48 61 282 97 64, 283 61 49 fax

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie 1.6 R dla żółtodziobów dla zawodowców dla pasjonatów użytkownika problemu użytkownika problemu 1.4 1.2 1.0 0.8 y = 1 x 6 y = 1 x 6 0.6 0.4 0.2 y = 1 x 2 y = 1 x

Bardziej szczegółowo

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Wersja 4 InstalSoft Rev. 2008-05-20 http://www.instalsoft.com.pl;

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo