INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE BRÜEL & KJAER PULSE

2

3 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa BR (PL)

4 Panu Bogdanowi Jagiełło, Jego przełożonemu Panu Profesorowi Tomaszowi Kapitaniakowi oraz grupie współpracowników z Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej w dowód uznania za popularyzację zastosowań systemu PULSE w środowisku ludzi nauki i techniki podręcznik ten dedykujemy przedstawicielstwo Brüel & Kjaer w Polsce Znaki handlowe PULSE jest znakiem handlowym Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S. MS oraz Microsoft są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. Copyright 2007 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Naerum, Dania.

5 Paski narzędziowe oraz symbole przycisków szybkiego dostępu w oprogramowaniu systemu PULSE Główny pasek narzędziowy [Main Toolbar] New Project [nowy projekt] = Ctrl+ N Copy [kopiuj] = Ctrl+C Cut [wytnij] = Ctrl+X Paste [wklej] = Ctrl+V Point and click Help [wskaż i włącz Pomoc] Open Project [otwórz projekt] = Ctrl+O Save Project [zachowaj projekt] = Ctrl+S Help Topics [tematy Pomocy] Print [drukuj] = Ctrl+P Pasek projektu [Project Bar] Generate Report [generuj sprawozdanie] Toggle Report Organiser [przełącz organizator sprawozdań] = Ctrl+8 Generate and Show Report [generuj i pokaż sprawozdanie] Generate Report and Print [generuj sprawozdanie i drukuj] Toggle Display Organiser [przełącz organizator wyświetlania] = Ctrl+4 Toggle File Mover [przełącz przenośnik plików]= Ctrl+6 Toggle Workbook [przełącz konspekt] = Ctrl+7 View/Edit WorkNote [pokaż/ edytuj notatkę] Cut [wytnij]- Paste [wklej]- Save [zachowaj]- Copy [kopiuj]- -Layout [szablon zawartości ekranu] Toggle Configuration Organiser [przełącz organizator konfiguracji] = Ctrl+1 Toggle Measurement Organiser [przełącz organizator pomiaru] = Ctrl+2 Toggle Message [przełącz komunikat] = Ctrl+5 Toggle Function Organiser [przełącz organizator funkcji] = Ctrl+3 Start Measurement [rozpocznij pomiar] = F5 Proceed Measurement [kontynuuj pomiar] = Shift+F5 Pasek pomiaru [Measurement Bar] Start Analyzers [włącz analizatory] =Ctrl+ F5 Save Measurement [zachowaj pomiar] = F7 Stop Measurement [zatrzymaj pomiar] = F6 Proceed Analyzers [kontynuuj pracę analizatorów] = Ctrl+Shift+F5 Activate Autorange [uruchom autom. zmianę zakresu] = F3 Reset [wyzeruj] = Ctrl+Alt+F6 Stop Analyzers [wyłącz analizatory] = Ctrl+F6 Activate Calibration [uruchom kalibrację] = Alt+F3 Start Generator [włącz generator] = Shift+ F8 Activate Template [uruchom szablon] = F2 Stop Generator [wyłącz generator] = F8 Trigger 3 [wyzwalacz 3] = Alt+3 Trigger 2 [wyzwalacz 2] = Alt+2 Trigger 1 [wyzwalacz 1] = Alt+1 Main Cursor [kursor główny] Pasek wyświetlania [Display Bar] Scale Y-axis to input range [dostosuj skalę osi Y do zakresu wejściowego] = F10 Zoom Mode [tryb Zoom (lupa)] Annotate [załącz adnotację] Reference Cursor [kursor odniesienia] Delta Cursor [kursor pasmowy] Harmonic Cursor [kursor harmonicznych] Sideband Cursor [kursor pasm bocznych]

6

7 Spis treści Paski narzędziowe oraz przyciski szybkiego dostępu w oprogramowaniu PULSE WSTĘP Czego można oczekiwać...1 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik...3 Projekty w systemie PULSE...3 Organizacja własnych projektów...5 PULSE w akcji...7 Sporządzanie sprawozdania...9 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady...11 Organizator konfiguracji [Configuration Organiser] 11 Organizator pomiaru [Measurement Organiser] 16 Funkcje i organizator funkcji [Function Organiser]...22 Okna wyświetlania i organizator wyświetlania [Display Organiser]...25 Zachowywanie projektu...28 ROZDZIAŁ 3 Konspekt [WorkBook] oraz notatki robocze [WorkNotes]...29 Organizacja konspektu...30 ROZDZIAŁ 4 Kalibracja i baza danych przetworników...33 Kontroler kalibracji [Calibration Master] 33 Baza danych przetworników...36 ROZDZIAŁ 5 Dane w formie trójwymiarowej [3D Data]...39 Nastawy bufora złożonego [Multi-buffer]...40 ROZDZIAŁ 6 Okna wyświetlania [Displays], przekroje [Slices] oraz kursory...47 Posługiwanie się oknami wyświetlania...47 Kursory i odczyty wartości kursorów...48 Kursory na wykresach trójwymiarowych...51 Uzyskiwanie przekrojów...52

8 ROZDZIAŁ 7 Zachowywanie, wywoływanie i porównywanie danych...57 ROZDZIAŁ 8 Sporządzanie sprawozdań...61 Organizator sprawozdań [Report Organiser]...61 Przekazywanie danych do arkusza kalkulacyjnego Excel...65 DODATEK A Odniesienia do zaawansowanych tematów...67 DODATEK B Usuwanie błędu wyświetlania symbolu potęgi (np. m/s, zamiast m/s 2 ) i innych symboli...69 DODATEK C Rejestrator danych typ Posługiwanie się rejestratorem danych...72 Przenośnik plików [File Mover]...83 DODATEK D Pulse Time typ Zasady posługiwania się oprogramowaniem PULSE Time...87 Nastawy [Setup]...89 Edycja [Edit] 94 Analiza [Analyze] 104 Formaty danych [Formats] 104 DODATEK E Pulse Time Capture typ Zasady posługiwania się oprogramowaniem Rejestracja sygnału czasowego Nastawy analizatora Time Capture Obróbka sygnału w analizatorze Time Capture...116

9 1 Wstęp Czego można oczekiwać Witamy w instrukcji szkoleniowej dla systemu PULSE. Instrukcja szkoleniowa, będąca polskim przekładem instrukcji Getting Started (An Introduction to PULSE software) stanowi najlepsze źródło informacji dla wszystkich, którzy rozpoczynają pracę z systemem PULSE. Niniejszy podręcznik omawia zasadnicze zagadnienia związane z posługiwaniem się podstawowym oprogramowaniem systemu PULSE, zwanym Oprogramowaniem Analizy Dźwięku i Drgań typ Podręcznik zapoznaje Użytkownika z projektami (plikami) występującymi w systemie PULSE oraz narzędziami ułatwiającymi wykonywanie nastaw, pomiarów, wyświetlanie, sporządzanie sprawozdań oraz gromadzenie i zachowywanie danych. Instrukcja szkoleniowa jest zasadniczo typem podręcznika do ćwiczeń z przyrządem. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do interfejsu użytkownika zastosowanego w systemie PULSE. Cel ten realizowany jest przez przeprowadzenie ćwiczeń z odpowiednimi projektami szkoleniowymi, znajdującymi się na CD-ROMie systemu PULSE (lub, jeśli dokonali Państwo już instalacji oprogramowania, na twardym dysku komputera systemu PULSE). W kolejnych rozdziałach znajdą Państwo informacje na temat tworzenia od zera projektów w oprogramowaniu systemu PULSE, kalibracji systemu z różnymi przetwornikami, wykonywania pomiarów, tworzenia funkcji wtórnej obróbki danych, wyświetlania wyników oraz opracowywania sprawozdań. Już po kilku godzinach spędzonych z instrukcją oraz po wykonaniu krok po kroku zawartych w niej poleceń (oraz, oczywiście, kilku próbach poznania systemu na swój sposób) powinni Państwo uważać się za świadomych i kompetentnych użytkowników systemu PULSE, Państwa znakomitego narzędzia w pomiarach dźwięku i drgań. Prosimy przy tym pamiętać, że jest to tylko instrukcja szkoleniowa. Bardziej zaawansowane tematy, jak programowanie systemu PULSE lub tworzenie dynamicznych połączeń do edytora Word lub arkusza Excel, omówione są w zasadniczej instrukcji systemu PULSE oraz w dokumentacji dostępnej w funkcji pomocy (Help) 1. Odniesienia dotyczące tych tematów umieszczono w Dodatku A niniejszej instrukcji. 1 Uwaga: do wersji 4.1 włącznie z oprogramowaniem systemu PULSE dostarczano instrukcję użytkownika User Manual, dostępną jako plik pdf. Ponadto dostępna była kontekstowa pomoc Help. Poczynając od wersji 4.2 instrukcja użytkownika nie jest już dołączana, natomiast wszelkie informacje znajdują się w aktualizowanej na bieżąco (wraz z wprowadzaniem nowych wersji oprogramowania) funkcji pomocy Help.

10 2 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Uwaga: niniejsza instrukcja nie omawia zagadnień związanych z instalacją systemu PULSE. Jeśli Państwa system, a w szczególności oprogramowanie, nie zostały dotąd zainstalowane przez serwis producenta lub zamierzają Państwo dokonać jego powtórnej instalacji, należy koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji instalacyjnej (Installation Manual). Instrukcja ta jest dostarczana z kompletnymi systemami PULSE w formie drukowanej oraz jako plik pdf na CD- ROMie zawierającym oprogramowanie systemu PULSE. Z plików pdf można korzystać pod warunkiem posiadania programu Acrobat Reader.

11 3 Rozdział 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik Podstawowe oprogramowanie systemu PULSE, program analizy dźwięku i drgań typ 7700, stanowi serce tego systemu. Zapewnia graficzny interfejs użytkownika i jest platformą, z której możliwy jest dostęp do analizatorów, akcesoriów i aplikacji zarówno opracowanych przez firmę Brüel & Kjaer, jak i pochodzących od innych dostawców. Z punktu widzenia technik pomiarowych oprogramowanie podstawowe zapewnia analizę metodą FFT, przy pomocy filtrów o stałej względnej szerokości pasma oraz miernik szerokopasmowy. Projekty w systemie PULSE Wszystkie aspekty pracy z systemem PULSE związane są z pojęciem projektu. Projekt jest plikiem, który zawiera wszelkie nastawy pomiarowe, dane (wyniki) oraz ustawienia służące wykonaniu sprawozdań. Po zainstalowaniu oprogramowania w systemie PULSE dostępny jest pokaźny zbiór projektów szkoleniowych oraz pomiarowych, każdy wyposażony w dane demonstracyjne i stosowne komentarze. Służą one zarówno zapoznaniu się z systemem, jak też mogą w sposób znaczący skrócić czas niezbędny na jego wdrożenie i rozpoczęcie właściwych pomiarów. Dostarczane z systemem projekty, dotyczące różnych metod pomiarowych i aplikacji, mogą być bowiem od razu wykorzystane przez Użytkownika jako gotowe szablony własnych projektów, które po dokonaniu niewielkich zmian od razu umożliwią rozpoczęcie pracy. Możliwość ich wykorzystania zamiast konieczności tworzenia od początku jest właśnie tą cechą, która pozwala niemal od razu przejść do użytkowania systemu bez straty czasu na wykonywanie skomplikowanych nastaw. W niniejszym rozdziale posłużymy się projektem o nazwie VibNoise 2, który zapozna nas ze sposobami komunikowania się z systemem PULSE i wprowadzi w podstawowe zasady jego działania. Ważne: w dalszej części posłużymy się plikiem VibNoise w trybie demonstracyjnym (demo). Aby to było możliwe, system PULSE musi także pracować w trybie demo. W tym celu przed uruchomieniem oprogramowania systemu (Labshop) lub pliku projektu Vibnoise należy po prostu usunąć klucz programowy ze złącza interfejsu równoległego komputera (lub upewnić się, że go tam nie ma). Należy też pamiętać, że do wykonania ćwiczenia kasetę pomiarową można pozostawić wyłączoną, gdyż system w trybie demonstracyjnym nie komunikuje się w ogóle z tą jego częścią. Ponadto, wykonanie ćwiczenia jest także możliwe na komputerze, w którym w ogóle nie ma kart DSP ani też interfejsu łączącego z kasetą pomiarową, lecz tylko zainstalowano samo oprogramowanie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku chęci wykonania ćwiczenia przez wiele osób jednocześnie (np. w warunkach laboratorium studenckiego) można tego dokonać bez trudu na kilku komputerach, po prostu korzystając z trybu demonstracyjnego, oferowanego przez oprogramowanie systemu PULSE. 2 Dokładnie: VibNoise.pls. >pls< jest rozszerzeniem nadawanym plikom projektów w systemie PULSE.

12 4 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. W tym celu należy: 1) Uruchomić oprogramowanie systemu PULSE i otworzyć plik Vibnoise.pls (zwykle znajduje się on na twardym dysku w katalogu: C:\Program Files\PULSE\Projects\Demo Tutorial\ lub w miejscu o podobnej ścieżce dostępu, o ile podczas instalacji oprogramowania wybrali Państwo wersję Typical [typowa] i zastosowali sugerowany układ katalogów do instalacji. Ponadto plik można zawsze znaleźć na CD-ROMie w katalogu Projects. W niektórych przypadkach na dysku znajdują się dwa zestawy projektów, w katalogach 1024b768 i 800b600. W każdym z nich zachowano projekty zoptymalizowane do pracy z grafiką o rozdzielczości odpowiadającej nazwom katalogów. Otwierając projekt należy wybrać ten, który najlepiej odpowiada możliwościom grafiki Państwa komputera.) 2) Podobnie do praktycznie wszystkich aplikacji Windows, oprogramowanie systemu PULSE posiada pasek narzędziowy głównego menu z licznymi rozwinięciami w postaci szczegółowych menu, umożliwiających dostęp do wszystkich funkcji i czynności w systemie. Dodatkowo zauważą Państwo matrycę przycisków, usytuowaną poniżej paska głównego. Przyciski te zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych operacji poprzez pojedyncze naciśnięcie kursorem myszy. Przyciski zgrupowano tematycznie w postaci dedykowanych pasków narzędziowych. Opis tych pasków zamieszczono na początku niniejszej instrukcji. Rys. 1.1 Dwa okna widoczne na ekranie reprezentują najsilniejsze narzędzie organizacji projektów w systemie PULSE konspekt [WorkBook]. Konspekt jest miejscem, w którym można łatwo zachować wygląd ekranu (szablon zawartości ekranu [Layout]), czyli aktualnie otwarte okna w Państwa aplikacji. Z każdym szablonem zawartości ekranu można zachować towarzyszące mu istotne informacje, opisy, grafikę, arkusze programu Excel itp. Szerszy opis możliwości konspektu zawiera rozdział 3.

13 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 5 Organizacja własnych projektów Konspekt [WorkBook] oraz organizatory 3) W oknie konspektu [WorkBook] naprowadzić kursor na dowolny z elementów i nacisnąć prawy przycisk myszy. Następnie z menu, które się rozwinie wybrać Open Layout [otwórz szablon zawartości ekranu]. Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie w stosunku do różnych elementów w oknie konspektu w celu zapoznania się z jego zawartością. Prosimy zauważyć, że w trakcie powyższego ukazują się specjalne okna zatytułowane Note for, zwane notatkami roboczymi (WorkNotes), które zawierają opisy, informacje uzupełniające oraz zalecenia na temat możliwych do wykonania ćwiczeń. Po nabraniu wprawy w powyższym prosimy naprowadzić kursor na element Measurement, Function, Display ORGANISERS [organizatory pomiaru, funkcji, wyświetlania], i dwukrotnie nacisnąć przycisk myszy 3. Dwukrotne naciśnięcie przycisku myszy jest tutaj równoznaczne z naciśnięciem jej prawego przycisku i wyborem Open Layout. 4) Organizatory są narzędziami służącymi do nastawiania systemu PULSE na wszystkich etapach realizacji zadania pomiarowego. Organizator pomiaru [Measurement Organiser] odpowiada za ustalenie rodzaju i nazw sygnałów pomiarowych oraz ich wirtualnego łączenia w grupy i podłączenia do poszczególnych analizatorów. Ustala też sposób gromadzenia i zachowywania danych pomiarowych (np. wartości chwilowe, uśrednione, bufory złożone itp.). Organizator funkcji [Function Organiser] decyduje o tym, jakie matematyczne funkcje będą przez system obliczane w ramach pomiarów i analiz wykonywanych przez poszczególne analizatory zadeklarowane w organizatorze pomiaru (np. przebieg czasowy, widmo Fouriera z analizatora FFT). Organizator wyświetlania [Display Organiser] realizuje graficzną formę prezentacji danych zadeklarowanych do pomiaru i obliczania w dwóch poprzednich organizatorach. Ponadto istnieje organizator konfiguracji [Configuration Organiser], który określa zasady współpracy z zasobami sprzętowymi, którymi dysponujemy w kasecie pomiarowej, a w szczególności przypisuje poszczególnym wejściom modułów wejściowych użyte w dalszej części sygnały pomiarowe i zadeklarowane przetworniki. Ostatnim z organizatorów jest organizator sprawozdań [Report Organiser], służący do przygotowywania i sporządzania sprawozdań i wydruków. Wszystkie organizatory są krótko opisane w notatkach roboczych wyświetlanych przy okazji prezentacji elementu Measurement, Function, Display ORGANISERS. W następnym rozdziale znajdą Państwo dokładniejszy ich opis przy okazji demonstracji sposobu tworzenia od zera własnych projektów. Obecnie najważniejsze jest ich poznanie i nauczenie się podstaw posługiwania się nimi. Podstawy posługiwania się myszą Podstawową cechą oprogramowania systemu PULSE jest łatwość jego obsługi przy pomocy komputerowej myszy lub innego urządzenia wskazującego, które realizuje tę funkcję. Zakładamy, że przystępując do użytkowania systemu PULSE i do lektury niniejszej instrukcji posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie niezbędne do posługiwania się oprogramowaniem pracującym w systemie operacyjnym Windows i że pojęcia w rodzaju menu czy przycisków (ikon) pasków narzędziowych są Państwu znane i nie wymagają wyjaśnień. Posługiwanie się myszą przy obsłudze systemu PULSE jest opisane w poniżej w akapicie zatytułowanym PULSE w akcji oraz w rozdziale 6. 3 lewy przycisk myszy. W przypadku braku określenia przy wyrażeniu przycisk myszy przyjmujemy, że chodzi o przycisk lewy. W przeciwnym wypadku pojawiać się będzie określenie prawy.

14 6 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Drzewa (diagramy) organizatorów. Podobnie jak w Eksploratorze (w angielskiej wersji Windows: Windows Explorer, File Explorer), organizatory oparte są na zhierarchizowanej strukturze drzew. Znak na lewo od ikon wewnątrz okien organizatorów oznacza, że więcej ikon znajduje się na kolejnym poziomie organizacji w stosunku do ikon ze znakiem plusa. Dostęp do nich odbywa się poprzez naciśnięcie plusa kursorem myszy. System menu rozwijalnych dostępnych przez prawy przycisk myszy. Jest to prawdopodobnie najważniejsze zagadnienie dotyczące obsługi systemu PULSE, z którym koniecznie należy się zapoznać. Prosimy przy pomocy kursora i przycisku myszy wybrać dowolną ikonę w którymkolwiek z organizatorów oraz nacisnąć prawy przycisk myszy. W tym momencie prosimy zauważyć rozwijające się menu i zapoznać się z jego treścią. Zawartość menu rozwijalnego będzie ulegać zmianom zależnie od operacji dostępnych w związku z daną ikoną. Ogólnie zazwyczaj dostępny będzie element menu o nazwie Properties [właściwości], zawierający informacje o nastawach właściwych dla ikony oraz Expand All [rozwiń wszystko] i Collapse [zwiń] dla rozwijania i zwijania gałęzi drzewa (diagramu). Rys. 1.2 Organizatory pomiaru [Measurement] oraz funkcji [Function] z projektu VibNoise Uwaga: interfejs użytkownika w systemie PULSE jest bardzo elastyczny i zazwyczaj ten sam cel można osiągnąć na dwa lub nawet trzy sposoby. Na przykład rozpoczęcie pomiaru można zrealizować przez naciśnięcie Start z menu pomiaru [Measurement Menu], naciśnięcie ikony na pasku narzędziowym pomiaru [Measurement Toolbar] lub po prostu naciśnięcie <F5> na klawiaturze komputera. Powyższa cecha sprawia, że każdy Użytkownik może posłużyć się najbardziej odpowiednim sposobem. Posługujący się częściej myszą powinni nauczyć się znaczenia ikon na paskach narzędziowych lub używać systemu menu rozwijalnych. Najszybciej jest oczywiście używać przycisków klawiatury. Te jednak, w przeciwieństwie do ikon nie wskazują realizowanych funkcji swoim wyglądem, zatem ich poprawne użycie wymaga nauczenia się na pamięć i pewnej wprawy. 5) Prosimy nacisnąć prawy przycisk myszy po zaznaczeniu kolejno kilku ikon i zapoznać się z oknami ich właściwości [Properties].

15 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 7 PULSE w akcji Niniejsza sekcja ma za zadanie uzmysłowić Państwu, jak wyglądać będzie praca z systemem PULSE, kiedy będą Państwo świadomie i w pełni wykorzystywać jego możliwości. Postępując według następujących poniżej prostych poleceń szybko uzyskają Państwo wykresy mierzonych sygnałów i wykonają Państwa pierwsze sprawozdanie z pracy z systemem PULSE. Uwaga: osoby preferujące metodę rzucania się od razu na głęboką wodę mogą pominąć tę sekcję i przejść od razu do rozdziału 2. 6) Prosimy otworzyć szablon Time 4ch z konspektu [WorkBook] w projekcie VibNoise. Jeśli projekt ten nie został dotąd otwarty lub zdążyli go Państwo zamknąć, uprzednio należy oczywiście uruchomić go w trybie demo. 7) Otwierające się cztery okna zawierają przebiegi czasowe, monitorowane jako sygnały z czterech kanałów pomiarowych. Prosimy nacisnąć przycisk oznaczający rozpoczęcie pomiaru [Start Measurement]. Po sekundach sygnały widoczne w oknach ożywią się 4. 8) Zauważmy, że tylko prawe dolne okno, nazwane Acoustic Response [sygnał akustyczny] posiada oś Y wykresu dostosowaną do poziomu sygnału wejściowego. W celu dopasowania skali wyświetlania [Autoscale] 5 do mierzonego sygnały należy umieścić kursor myszy na lewo od osi Y wykresu. W momencie prawidłowego umieszczenia kursora jego symbol zmienia się do postaci pionowej strzałki o dwóch grotach ograniczonych poziomymi kreskami ( ). Naciśnięcie przycisku myszy w takiej sytuacji powoduje dopasowanie skali wyświetlania osi Y do poziomu sygnału. Prosimy wykonać tę czynność wobec wszystkich sygnałów widocznych na ekranie. Następnie należy nacisnąć ikonę (zielony przycisk Save Layout [zachowaj szablon] na pasku projektu [Project Bar]) w celu zachowania tak zmodyfikowanej zawartości ekranu. 9) Prosimy otworzyć szablon Frequency 4ch z konspektu [WorkBook]. Ekran ukaże tym razem widmo częstotliwościowe tych samych czterech sygnałów. Jeśli okno konspektu nie jest widoczne po czynnościach wykonanych uprzednio, można je odzyskać przez naciskanie <Ctrl+Tab> (w celu cyklicznego przejścia po wszystkich otwartych oknach aż do odnalezienia WorkBook) lub przez wybranie WorkBook z menu Window [okno] paska głównego. Obie metody funkcjonują pod warunkiem, że okno konspektu [WorkBook] otwarte jest gdziekolwiek w oprogramowaniu systemu PULSE. Jeśli nie jest, można skorzystać z przycisku na pasku projektu [Project Bar] lub kombinacji <Ctrl+7>, włączających i wyłączających okno konspektu. Jest to najszybsza metoda na odnalezienie tego okna w razie jego zniknięcia z ekranu. 10) Prosimy nacisnąć szablon Time & Frequency w oknie konspektu. Obecnie widać te same cztery sygnały jako przebiegi czasowe i widma częstotliwościowe na jednym ekranie i w czasie rzeczywistym. Następnie prosimy nacisnąć kursorem myszy jakikolwiek punkt na wykresie widmowym (okno Autospectrum ). Kiedy kursor znajduje się w obszarze wykresu, jego symbol przyjmuje kształt krzyżyka. 4 sygnały widoczne na ekranie pochodzą z programowego generatora sygnałów demonstracyjnych 5 dopasowanie skali wykresu jest operacją graficzną i nie zmienia zakresu pomiarowego przyrządu

16 8 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Rys. 1.3 W oprogramowaniu systemu PULSE można łatwo przeglądać wiele wykresów, na przykład jednocześnie widma i przebiegi czasowe Po prawej stronie wykresu pojawi się pole (okno) zawierające odczyty wartości kursora dla miejsca wykresu, w którym został on ustawiony. Często pole to nie jest w całości widoczne. W takim przypadku można uchwycić kursorem myszy lewą krawędź okna i przesunąć ją w lewo aż do uzyskania zadowalającego rezultatu. 11) Prosimy zwrócić uwagę, że w oknie widm [Autospectrum] widoczne są cztery krzywe. Ciemnozielona jest krzywą aktywną, wobec której wyświetlane są odczyty wartości kursora. Nazwa aktywnej krzywej obecna jest zawsze na pasku tytułowym okna, w którym jest ona wyświetlana. W celu wybrania innej krzywej jako aktywnej należy przemieścić kursor myszy na pole powyżej wykresu (i poniżej paska tytułowego okna), gdzie zmieni on kształt na skierowaną ku dołowi strzałkę. Naciskanie w tym położeniu przycisku myszy powoduje przełączanie pomiędzy dostępnymi krzywymi. Przycisk należy naciskać aż do ustawienia żądanej krzywej jako aktywnej. 12) Prosimy ponownie włączyć okno konspektu [WorkBook] i nacisnąć w nim szablon o nazwie 3D FFT-CPB [trójwymiarowe widmo FFT-filtry o stałej względnej szerokości pasma]. Po wykonaniu tej czynności uwidacznia się nowa możliwość w dziedzinie analizy, którą można określić jako rewolucyjną w świecie pomiarów dźwięku i drgań. Jest nią multianaliza, czyli jednoczesne zastosowanie różnych metod pomiarowych, w tym wypadku FFT i filtrów o stałej względnej szerokości pasma wobec sygnałów z wielu kanałów. Spośród dostępnych na rynku systemów analizy PULSE jest jedynym pracującym w komputerze klasy PC, który to umożliwia w czasie rzeczywistym 6. 6 pod warunkiem posiadania w systemie odpowiedniej mocy obliczeniowej procesorów

17 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 9 Widoczne obecnie wykresy są typu wodospadowego i prezentują dane w sposób trójwymiarowy. Dla każdego z wykresów można uaktywnić inną krzywą posługując się wskazówkami zawartymi w pkt. 11. Inną formą prezentacji trójwymiarowej jest wykres konturowy. W celu zamiany jednego z wykresów widocznych na ekranie na formę konturową należy: 13) Nacisnąć prawy przycisk myszy po ustawieniu kursora w polu wykresu. Powoduje to wyświetlenie okna właściwości [Properties] jednego z wykresów. Następnie należy wybrać, jeśli nie jest aktualnie aktywne, pole Function [funkcja] poprzez naciśnięcie odpowiedniej zakładki u góry okna. U dołu pola funkcji znajduje się okienko Graph Type [rodzaj wykresu], w którym z menu rozwijalnego należy wybrać Contour [kontur]. Prosimy teraz zatrzymać pomiar poprzez naciśnięcie przycisku Stop Measurement [zatrzymanie pomiaru] na pasku pomiaru [Measurement Bar]. Sporządzanie sprawozdania Prawdopodobnie nie istnieje prostszy sposób sporządzania sprawozdań od przyjętego w systemie PULSE. Wystarczy tylko: Wygenerować szablon [Template] w edytorze Word Zaznaczyć i przenieść ikony z konspektu [WorkBook] Nacisnąć przycisk Generate and Show [wygeneruj i pokaż] Na potrzeby niniejszego ćwiczenia stworzymy sprawozdanie zawierające szablony widm nakładkowych [Superimposed Spectra] oraz widma FFT i filtracyjnego [FFT CPB], pochodzące z konspektu [WorkBook]. 14) Najpierw prosimy otworzyć organizator sprawozdań [Report Organiser] poprzez naciśnięcie (przycisku przełączania sprawozdań [Toggle Report]) na pasku projektu [Project Bar]. 15) Nacisnąć prawy przycisk myszy po ustawieniu jej kursora na napisie Report Containing Superimposed Graph [sprawozdanie zawierające nałożone wykresy] w organizatorze sprawozdań [Report Organiser]. Należy wybrać Generate Word [wygeneruj dokument w edytorze Word] i następnie Template [szablon] z menu, które się rozwinie. 16) Teraz należy ponownie uaktywnić okno konspektu [WorkBook]. Kiedy będzie ono widoczne ustawiamy kursor na ikonie Superimposed Spectra i naciskamy przycisk myszy. Nie puszczając go przesuwamy kursor do wnętrza okna organizatora sprawozdań [Report Organiser], gdzie puszczamy przycisk myszy, co spowoduje upuszczenie kopii wybranej ikony. Następnie powtarzamy tę czynność wobec ikony FFT-CPB tak, aby upuścić ją u dołu okna organizatora sprawozdań. Jako rezultat naszych czynności powinniśmy otrzymać ikonę Superimposed Spectra powyżej ikony FFT-CPB wewnątrz organizatora. 17) Nacisnąć kursorem myszy dowolne miejsce wewnątrz okna organizatora sprawozdań [Report Organiser], aby stało się ono aktywne. Następnie prosimy nacisnąć przycisk (Generate and Show Report [generuj i pokaż sprawozdanie]) na pasku projektu [Project Bar]. 18) Jeśli ukaże się okno dialogowe z pytaniem, czy uaktualnić szablon [update the template?], należy wybrać Yes [tak].

18 10 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa 19) W oknie dialogowym Save As [zapisz jako] należy wybrać katalog [folder, directory], w którym ma zostać zapisany dokument sprawozdania oraz podać nazwę, którą ma on nosić. Nacisnąć Save [zachowaj]. 20) Edytor Word powinien zgłosić się na ekranie i zawierać nasze pierwsze sprawozdanie z pracy z systemem PULSE. Prosimy przyjrzeć się wygenerowanemu dokumentowi i zapoznać się z jego strukturą, typową dla sprawozdań tworzonych przez system PULSE. Rys. 1.4 Tak powinno wyglądać sprawozdanie w edytorze Word po naciśnięciu przycisku Generate and Show Report Na tym kończymy pierwszą prezentację kilku najbardziej podstawowych funkcji systemu PULSE. Obecnie powinni Państwo orientować się w zasadach działania interfejsu użytkownika w systemie PULSE i być przygotowanymi na ćwiczenia ujęte w rodziale drugim, dotyczącym tworzenia własnego projektu.

19 11 Rozdział 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady Pomimo, iż w wielu przypadkach będą się Państwo posługiwać w pracy gotowymi projektami dostarczonymi z systemem PULSE, niewątpliwie niezwykle pomocna będzie wiedza na temat opracowywania ich od podstaw. Stworzenie projektu samemu daje gwarancję, że jest on przygotowany dokładnie według naszych wymagań oraz że zawsze będziemy wiedzieć, w którym miejscu istniejącego projektu należy dokonywać potrzebnych zmian. W niniejszym rozdziale opracujemy prosty projekt służący wykonaniu analizy metodą FFT w dwóch kanałach pomiarowych. Wykonanie zadania będzie możliwe, o ile kaseta pomiarowa zostanie podłączona, klucz zabezpieczający oprogramowanie wetknięty do złącza interfejsu równoległego komputera, zaś do modułu wejściowego zostaną dołączone na czas pomiaru dwa przetworniki (w ćwiczeniu mikrofony). W przypadku jakichkolwiek problemów z zestawieniem systemu i jego częścią sprzętową prosimy zapoznać się z instrukcjami PULSE Installation Manual oraz PULSE Hardware Manual, które mogą Państwo posiadać w formie drukowanej lub elektronicznej (w katalogu aplikacji systemu PULSE) jako pliki w formacie PDF. Organizator konfiguracji Przeznaczenie: organizator konfiguracji [Configuration Organiser] stanowi punkt wyjścia przy przygotowywaniu projektu w systemie PULSE. Jego zadaniem jest ustawienie podstawowej konfiguracji zasobów sprzętowych (kasety pomiarowej) systemu. Po włączeniu system PULSE automatycznie sprawdza aktualną konfigurację kasety pomiarowej (typ kasety oraz typy i lokalizacje umieszczonych w niej modułów) i przekazuje tę informację do organizatora konfiguracji. Użytkownikowi pozostaje jedynie: Dokonanie wyboru przetworników pomiarowych i deklaracja ich lokalizacji, czyli podłączenia do poszczególnych wejść systemu (od zewnątrz przyrządu). Konfiguracja i nadanie nazw sygnałom i grupom sygnałów oraz ich podłączenie do poszczególnych wejść systemu (wewnątrz przyrządu). 1) Prosimy włączyć zasilanie kasety pomiarowej i uruchomić oprogramowanie systemu PULSE. Przy każdym uruchomieniu oprogramowania tworzony jest automatycznie nowy projekt o nazwie Project1. Otwieramy organizator konfiguracji przez wykonanie jednej z poniższych czynności: naciśnięcie przycisku [toggle Configuration Organiser] na pasku narzędziowym projektu [Project Toolbar], wybór Configuration Organiser z menu Organiser lub naciśnięcie <Ctrl + 1>. Wewnątrz okna organizatora konfiguracji znajdować się będzie automatycznie sprawdzona konfiguracja kasety pomiarowej. Należy rozwinąć wszystkie gałęzie drzewa organizatora konfiguracji poczynając od ikony Frame [kaseta]. Po

20 12 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa wykonaniu tej czynności okno organizatora konfiguracji powinno wyglądać podobnie do przedstawionego na rysunku 2.1. Rys. 2.1 Typowy wygląd organizatora konfiguracji po włączeniu systemu i rozwinięciu wszystkich gałęzi jego drzewa Definicje: Kanał [Channel] jest torem pomiarowym, poczynając od przetwornika pomiarowego (mikrofonu, akcelerometru itp.), zaś na oprogramowaniu w komputerze kończąc. Fizyczny sygnał wejściowy może zostać rozdzielony na wiele sygnałów na potrzeby różnych analiz. Sygnał [Signal] jest kopią lub reprezentacją fizycznego sygnału wejściowego pochodzącego z przetwornika (dołączonego poprzez kanał), przekazywaną do jednego lub więcej analizatorów. Uwaga 1: każdy sygnał podłączony do kanału pomiarowego może być skopiowany raz lub więcej razy. Kopiowanie sygnału stosuje się w sytuacji, gdy ten sam sygnał chcemy poddać obróbce na więcej sposobów. Kopie oryginalnego sygnału dodawane są do kanału poprzez wywołanie menu rozwijalnego związanego z tym kanałem (prawy przycisk myszy) i wybór Add Signal [dodaj sygnał]. Następnie tak uzyskane kopie sygnałów można poddać zupełnie różnym korekcjom częstotliwościowym lub detekcji z różnymi stałymi czasowymi przed wykonaniem właściwej analizy. Deklaracja (wybór) przetworników pomiarowych 2) Teraz należy zadeklarować, przy pomocy jakich przetworników przeprowadzony zostanie pomiar. Prosimy podłączyć mikrofony 7 do wejść 1 i 2 systemu PULSE. 3) W organizatorze konfiguracji ustawiamy kursor na kanale 1 [Channel 1] modułu wejściowego, do którego zostały podłączone mikrofony i naciskamy prawy przycisk myszy. Wybieramy Select Transducer [wybierz przetwornik] z menu, które się rozwinie. Czynność ta uruchamia administrację bazy danych [Database Administrator]. Przyciskamy Find [znajdź], dzięki czemu uzyskujemy dostęp do okna dialogowego służącego znajdowaniu typów przetworników w bazie danych systemu PULSE. W oknie znajduje się lista przetworników pomiarowych, identyfikowanych na podstawie numeru typu i ewentualnie numeru seryjnego. Prosimy uruchomić Filter [filtr] i posłużyć się nim do zawężenia obszaru poszukiwań tylko do mikrofonów 8. Następnie należy wybrać typ przetwornika, jaki został podłączony do kanału 1. 7 lub inne przetworniki, jakie są akurat do dyspozycji, np. akcelerometry 8 lub innych, dołączonych w 2) rodzajów przetworników

21 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 13 4) Po dokonaniu wyboru naciskamu OK w oknie dialogowym Find Transducer oraz ponownie OK w Administratorze Bazy Danych [Database Administrator]. Napis Channel 1 w organizatorze konfiguracji powinien zostać zastąpiony typem lub nazwą wybranego przetwornika (np. mikrofonu). 5) Prosimy powtórzyć czynności z punktów od 2. do 4. w stosunku do kanału 2 [Channel 2]. Automatyczna detekcja przetworników [TEDS] System PULSE może automatycznie wczytać i zapamiętać indywidualne dane przetworników (typ, numer seryjny i czułość), jeśli obsługują one funkcję TEDS (Transducer Electronic Data Sheets, [Elektroniczne Dane Techniczne Przetwornika]). Służy temu funkcja Detect Frontend w menu Configuration, obecnym na głównym pasku okna oprogramowania systemu PULSE (funkcja działa wyłącznie przy otwartym oknie organizatora konfiguracji [Configuration Organiser]). W przypadku, gdy użycie funkcji TEDS nie jest możliwe, deklaracji przetworników dokonujemy w sposób podany wcześniej. Uwaga: aby funkcja TEDS działała, zarówno przetworniki, jak i system pomiarowy muszą być do niej przystosowane. System PULSE spełnia ten warunek w wersji zwanej przenośną [Portable], to znaczy opartej na interfejsie LAN i w wersji oprogramowania nie niższej niż 6.0. Baza danych przetworników Rys. 2.2 Wygląd okna bazy danych przetworników bezpośrednio po wyborze Select Transducer z menu rozwijalnego dostępnego po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy ikony Channel Procedura deklaracji wyboru przetworników opisana powyżej wykorzystuje bazę danych wbudowaną do systemu PULSE. Służy ona przechowywaniu danych o przetwornikach pomiarowych, z którymi współpracuje system PULSE. Baza danych może zawierać zarówno przetworniki katalogowe, identyfikowane przez numer typu i nominalne wielkości opisujących je parametrów (np. czułość), jak i konkretne egzemplarze, którymi posługujemy się w pomiarach. Te ostatnie mogą być identyfikowane przez typ, numer seryjny lub nadaną im nazwę (może nią być np. numer inwentarzowy itp.), przy czym możliwe jest zachowywanie ich parametrów indywidualnych, jak czułość odczytana z karty kalibracyjnej lub dokumentu uwierzytelnienia i temu podobne. Szerszy opis zasady działania bazy danych przetworników znajduje się w rozdziale 4. Nadawanie nazw sygnałom System PULSE pozwala na nadawanie dowolnych nazw analizowanym sygnałom. Dzięki temu możliwe jest posługiwanie się nazwami sygnałów, które np. charakteryzują lub opisują dany

22 14 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa sygnał w celu jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji. Własność ta eliminuje występującą w praktycznie wszystkich starszych i większości współczesnych analizatorów niedogodność w postaci przypisania sygnału do konkretnego rozwiązania sprzętowego (np. kanału) i w szczególności nadania mu na sztywno nazwy, jak A, signal 2 itd. Aby w pełni wykorzystać opisane wyżej udogodnienie zalecamy nadawanie sygnałom nazw istotnie opisowych i dobrze je identyfikujących i w szczególności unikanie nazw nie mających tej cechy jak sygnał czy sygnał 1. Poniżej podajemy przykład nadania nazwy sygnałom: 6) Jeśli sygnały nie są dotąd widoczne, rozwijamy wszystkie gałęzie drzewa organizatora konfiguracji. Prosimy zauważyć, że domyślnie stworzone sygnały są już dołączone do poszczególnych kanałów. Dla kanałów 1 i 2 (Channel 1, Channel 2) są to sygnały o domyślnie nadanych przez system nazwach Signal 1 oraz Signal 2. 7) Naciskamy prawym przyciskiem myszy ikonę Signal 1 i wybieramy Edit Label [edytuj etykietę]. Prosimy nadać (wpisując z klawiatury) nazwę Right i wcisnąć Enter 9. 8) Czynność powtarzamy dla sygnału 2 (Signal 2), nazywając go Left. Uwaga 2: w tym ćwiczeniu dokonaliśmy edycji nazwy sygnału z poziomu organizatora konfiguracji. W praktyce należy to robić wyłącznie z poziomu organizatora pomiaru [Measurement Organiser] w znajdującej się tamże liście sygnałów i tak prosimy zawsze postępować. Definiowanie grup sygnałów Temat grup sygnałów jest bardzo ważny w nauce posługiwania się systemem PULSE. Wykonanie pomiaru bez posłużenia się grupami sygnałów jest bowiem niemożliwe. Nawet przy analizie pojedynczego sygnału z jednego kanału musimy zdefiniować grupę, do której musi on zostać przypisany. Wykonując dalszą część ćwiczenia mogą Państwo odnieść wrażenie, że posługiwanie się grupami sygnałów w znacznej części polega na intuicyjnym wyczuciu zagadnienia lub wykorzystaniu pewnych chwytów. Właściwe poznanie tematyki grup z pewnością jednak opłaci się w przyszłości, zwłaszcza w przypadku pracy z większą liczbą kanałów pomiarowych. Podstawowymi korzyściami z posługiwania się grupami sygnałów są: Nawet duża liczba sygnałów może zostać podłączona do przyrządu (wirtualnego analizatora) przy pomocy pojedynczej czynności Funkcje obróbki wtórnej mogą zostać użyte wobec wszystkich sygnałów z grupy Wszystkie (lub tylko wybrane) sygnały z grupy mogą być wyświetlane jednocześnie w tym samym oknie wyświetlania Kryteria pomiaru oraz sposób wyświetlania wyników mogą być zastosowane wobec wszystkich sygnałów z grupy. Możliwość nadania kryteriów grupie przyczynia się do oszczędności czasu i zapewnia, że w przypadku użycia sygnałów z grupy do porównań wszystkie z nich obrabianie będą w jednakowy sposób. 9 W zasadzie powinniśmy zastosować nazwy polskie, czyli np. Lewy i Prawy. Świadomie jednak rezygnujemy z powyższego i stosować będziemy nazwy angielskie. Po pierwsze dla zachowania zgodności z oryginalną instrukcją angielską, po drugie zaś dlatego, że ilustracje, którymi dysponujemy zawierają nazwy angielskie. Można przy tym stosować dowolnie nazwy w języku polskim, gdyż zwykle system PULSE na to pozwala.

23 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 15 Rys. 2.3 Okno dialogowe Edit Signal Groups [edytuj grupy sygnałów] dostępne poprzez zakładkę o nazwie Groups [grupy] we własnościach konfiguracji [Configuration Properties] Prosimy teraz zdefiniować w naszym projekcie grupy sygnałów, postępując w następujący sposób: 9) Naciskamy prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę w drzewie organizatora konfiguracji [Configuration Organiser] i wybieramy Properties [własności] z menu, które się rozwinie. Czynność ta spowoduje wywołanie okna Configuration Properties [własności konfiguracji]. 10) Wybieramy zakładkę Groups [grupy] w oknie Configuration Properties [własności konfiguracji] i naciskamy Edit [edycja]. 11) Naciskamy New [nowy] w oknie dialogowym edycji grup sygnałów [Edit Signal Groups]. W oknie, które się otworzy nadajemy (wpisujemy po słowach Enter name: ) grupie nazwę pamiętając, aby była ona jednoznaczna i miała charakter opisowy. Na przykład może to być Left & Right. Po zakończeniu naciskamy OK. 12) Wybieramy kursorem myszy sygnały Left oraz Right. W tym oknie dialogowym można zaznaczyć więcej niż jeden sygnał bez posługiwania się przyciskami Crtl lub Shift (odmiennie niż np. w Eksploratorze Windows). Następnie naciskamy Add [dodaj] oraz Done [wykonane], w wyniku czego powrócimy do do okna Groups wewnątrz własności konfiguracji [Configuration Properties]. Widoczne będą poczynione zmiany, czyli nowa grupa sygnałów i same sygnały do niej należące. 13) Zamykamy okno organizatora konfiguracji [Configuration Organiser] dowolnym sposobem, jakiego używają Państwo w pracując z Windows NT. Obecnie Państwa kaseta pomiarowa jest w pełni skonfigurowana, poinformowali Państwo oprogramowanie systemu o typach dołączonych przetworników pomiarowych, zmienili nazwy sygnałów na odpowiednie do wykonania niniejszego ćwiczenia oraz włączyli sygnały do odpowiedniej dla nich grupy. Pozwala to przejść do kolejnych czynności, jakimi są: konfiguracja analizatora oraz wykonanie pomiaru. Uwaga: posługując się gotowymi projektami, dostarczanymi wraz z systemem PULSE (i każdą modernizacją oprogramowania) i zlokalizowanymi na CD-ROMie oraz na dysku twardym

24 16 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa komputera PULSE w katalogu Projects należy zachować pewną ostrożność w postępowaniu z sygnałami i ich grupami. Przed przystąpieniem do zmian zalecamy staranne przyjrzenie się istniejącej konfiguracji, występującej w gotowym projekcie. Powodem jest fakt, iż w wielu przypadkach gotowy projekt może uwzględniać zupełnie lub nieco inną konfigurację sprzętową kasety pomiarowej w stosunku do posiadanej przez Państwa. Każde uruchomienie systemu PULSE powoduje automatyczną detekcję konfiguracji kasety i załadowanie tej informacji do organizatora konfiguracji aktualnie otwartego projektu. Jednocześnie zadeklarowane w gotowym projekcie sygnały mogą być dołączone do kanałów (i tym samym modułów wejściowych i generatorów), które w Państwa systemie mogą po prostu nie istnieć. W takiej sytuacji należy przełączyć sygnały do właściwych miejsc w kasecie. Czynność ta może wymagać zastosowania pewnych sprytnych chwytów, które warto poznać przed jej wykonaniem. Dlatego w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w niniejszej uwadze polecamy lekturę sekcji pt. Connecting Signals in a Predefined Project to a Front-end, stanowiącej część instrukcji PULSE User Manual, umieszczonej w formie elektronicznej (dokument PDF) na CD-ROMie dostarczanym wraz z systemem PULSE Organizator pomiaru Przeznaczenie: w niniejszej sekcji dokonają Państwo: Załadowania konfiguracji stworzonej w organizatorze konfiguracji do szablonu pomiaru [Measurement Template] Definicji i konfiguracji przyrządów (wirtualnych analizatorów) oraz zdecydują, które grupy sygnałów zostaną dołączone do nich Ustalenia parametrów wstępnej obróbki sygnałów, które będą mierzone Prosimy spowodować wyświetlenie okna organizatora pomiaru [Measurement Organiser] poprzez naciśnięcie na klawiaturze <Crtl+2> lub myszą przycisku (Toggle Measurement Organiser) na pasku projektu [Project Bar]. Po pierwszym otwarciu organizator pomiaru składa się z tylko trzech elementów: nagłówkowego fragmentu drzewa z ikoną Measurement Organiser, szablonu [Template] o nazwie Working [roboczy] oraz ikony Setup [nastawy], do której dołączane są nastawy analizatorów. Przed nastawianiem analizatorów koniecznie należy wykonać niżej opisaną, niezwykle istotną czynność: 14) Get Configuration [pobierz konfigurację]. Konfiguracja zadeklarowana w organizatorze konfiguracji musi zostać przekazana do szablonu w organizatorze pomiaru. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć ikonę szablonu (domyślnie Working [roboczy], o ile w Państwa lub gotowym projekcie nie występuje inna nazwa) w organizatorze pomiaru [Measurement Organiser] i wybrać Get Configuration. Należy zwrócić uwagę, że w organizatorze pomiaru pojawia się nowa ikona poniżej ikony Working. Ikona ta nosi nazwę Front-end [kaseta pomiarowa 10 ]. 10 zazwyczaj jest to kaseta pomiarowa i tak tłumaczymy wyrażenie Front-end, gdyż w znakomitej większości przypadków ma ono właśnie takie znaczenie w kontekście systemu PULSE. Ogólnie należy przyjąć, że wyrażenie to oznacza układ lub system wejściowy. W przypadku PULSE może to być kaseta stacjonarnoprzenośna 2825, stacjonarna 2816, przenośna (bateryjna) 2827 lub magnetofon DAT produkcji Sony z interfejsem 7706.

25 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 17 Rys. 2.4 Po dokonaniu nastaw w organizatorze konfiguracji należy przekazać je do organizatora pomiaru. Wstawianie analizatora i dołączanie grup sygnałów 15) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę Setup [nastawy] w organizatorze pomiaru [Measurement Organiser] i wybieramy Insert [wstaw]. Przesuwając kursor w kierunku wskazanym strzałką ( ) uzyskujemy wyświetlenie menu zawierającego listę analizatorów i innych elementów (np. Generator, Data Recorder [rejestrator danych]), które mogą być wstawione do szablonu pomiaru. Jeśli analizator lub element figuruje na liście jako napis koloru szarego oznacza to, że Państwa licencja na oprogramowanie (zabezpieczone Państwa kluczem) go nie obejmuje. 16) Wybieramy FFT Analyzer [analizator FFT], gdyż takim posłużymy się w ćwiczeniu. 17) W celu dołączenia skonfigurowanej uprzednio grupy sygnałów, prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę właśnie wstawionego analizatora FFT [FFT Analyzer] i wybieramy Select Groups [wybierz grupy] z menu, które się rozwinie. 18) Po czynności z pkt. 17. otworzy się okno dialogowe Select Signal Groups [wybierz grupy sygnałów], a w nim lista wszystkich dostępnych grup sygnałów. Ponieważ w naszym projekcie istnieje tylko jedna grupa, nie musimy dokonywać wyboru, lecz możemy nacisnąć Add All [dodaj wszystkie] i następnie Done [wykonane], co prosimy uczynić. Ten sam efekt można uzyskać przez zaznaczenie naszej grupy myszą i naciśnięcie Add oraz następnie Done (odwrotną czynność realizują przyciski Remove All [usuń wszystkie] i Remove [usuń]). Nastawy analizatora FFT 19) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę FFT Analyzer [analizator FFT] i wybieramy z menu Properties [własności]. Na ekranie ukaże się okno własności analizatora FFT ( FFT Analyzer ). Ten sam efekt można uzyskać przez wybór kursorem myszy FFT Analyzer i zastosowanie skrótu <Alt+Enter>. 20) Wybieramy zakładkę Setup [nastawy], jeśli to okno dialogowe nie jest akurat wyświetlone.

26 18 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa 21) Okno Setup [nastawy] umożliwia zdefiniowanie i ustawienie głównych parametrów analizatora FFT. Prosimy dokonać następujących nastaw: Frequency_Lines: 400 [liczba linii analizy FFT] Frequency_Span: 6.4 khz [pasmo analizy FFT] Zoom: Wyłączony (puste okienko) [Zoom lupa w dziedzinie częstotliwości analizy FFT] Averaging Mode: Spectrum Averaging [tryb uśredniania:] [uśrednianie widm] Averaging _Mode: Exponential [tryb uśredniania:] [eksponencjalny] Averaging_Averages: 10 [liczba uśrednień] Trigger_Record Trigger: Free Run [sposób wyzwalania pomiaru:] [praca ciągła sowobodna] Trigger_Overlap: Max [zakładkowanie przy obliczaniu widm:] [maksymalne] Average Update_ Average Trigger: Average Update_Overload: New Record Accept [aktualizacja uśredniania_ wyzwolenie uśredniania:] [nowy rekord] [aktualizacja uśredniania_ przesterowania:] [akceptowane] W razie potrzeby można skorzystać z funkcji pomocy kontekstowej, naciskając w tym celu <F1>. Rys. 2.5 Okno nastaw [Setup] dla analizatora FFT 22) Po wykonaniu powyższych nastaw wybieramy zakładkę Time [dziedzina czasu]. Okno Time pozwala zdecydować, czy mierzone będą sygnały w dziedzinie czasu oraz ukazuje tabelę zawierającą wszystkie dostępne sygnały, grupa po grupie. Ponieważ w ćwiczeniu dysponujemy tylko jedną grupą, tabela będzie miała tylko jeden element. Domyślnie sygnały zaznaczone są jako przeznaczone do pomiaru. Wskazuje na to ikona Measure [mierzyć] -, umieszczona w odpowiedniej komórce tabeli. Pozostawimy ten stan bez zmian, gdyż w dalszej części będziemy chcieli przyjrzeć się sygnałom w dziedzinie czasu

27 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 19 (prosimy nie naciskać żadnego z pól Add to Multi-buffer [dołącz do bufora złożonego], wrócimy do tego tematu nieco później). 23) Wybieramy teraz zakładkę Spectra [widma]. Okno, które się otworzy służy woborowi, które widma [autospectra] i widma wzajemne [cross-spectra] będą mierzone. Wyboru dokonujemy spośród dostępnych grup oraz sygnałów wewnątrz nich. Ponieważ mamy tylko jedną grupę, tabela ma tylko dwie komórki, jedną dla widm i drugą dla widm wzajemnych w obrębie grupy. Komórki wybieramy przy pomocy myszy. Prosimy przećwiczyć wybór komórek oraz posługiwanie się przyciskami Measure [mierzyć] oraz Not Measured [nie mierzony] do ustalania, co ma być mierzone. Na koniec prosimy pozostawić obie komórki, auto- i cross-spectra ustawione na mierzyć [Measure]. 24) Zamykamy całe okno analizatora FFT. Czynność ta powoduje akceptację i zachowanie wykonanych nastaw. Uwaga: wszystkie pomiary z użyciem analizatorów angażują odpowiednią część zasobów obliczeniowych procesorów. Należy przyjąć, jako zasadę obowiązującą zawsze przy posługiwaniu się systemem PULSE, że wszystkie funkcje, które nie są nam potrzebne powinny być wyłączone przez zaznaczenie ich jako Not Measured [nie mierzone]. Zasada ta prowadzi do rozsądnego gospodarowania zasobami obliczeniowymi systemu. Nastawy sygnału poddanego analizie FFT Ostatnią rzeczą, którą należy się zająć w obrębie organizatora pomiaru [Measurement Organiser] jest ustalenie, w jaki sposób analizator podda analizie nasze sygnały. W naszym przypadku będzie to analizator FFT. Nastawy, o których będzie teraz mowa wykonywane są w innym miejscu, niż pokazane uprzednio okno analizatora. Powodem tego jest fakt, że często niektóre z nastaw są różne dla różnych sygnałów w obrębie tego samego pomiaru (analizatora). 25) Prosimy całkowicie rozwinąć gałąź analizatora FFT w drzewie organizatora pomiaru [Measurement Organiser] w celu przejrzenia wszystkich ikon obu zdefiniowanych uprzednio sygnałów (Left i Right). Własności każdego z sygnałów mogą być ustalone indywidualnie dla każdego z nich lub wspólnie dla całej grupy sygnałów. 26) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę grupy sygnałów (tę, której nazwę nadaliśmy w poprzedniej sekcji) znajdującą się pod ikoną analizatora FFT [FFT Analyzer] i wybieramy Properties [własności] z rozwiniętego w ten sposób menu. Powyższe spowoduje otwarcie okna Signal [sygnał]. W nim możemy wybrać rodzaj wstępnej korekcji częstotliwościowej sygnału (np. według krzywej A [A-weighting] lub C [C-weighting]) i/lub pojednycznego [Single] lub podwójnego [Double] całkowania [Intergration] lub różniczkowania [Differentiation]. W oknie Signal dokonujemy następujących nastaw: Acoustic Weighting: None [Korekcja częstotliwościowa: brak] Integration: None [Całkowanie: brak] Window Weighting: Hanning [Okno próbkowania: Hanninga] (von Hanna) Zero Pad: Off [Wyłączone](nie zaznaczać) Prosimy pamiętać, że wykonane nastawy dotyczyć będą w identyczny sposób obu sygnałów, gdyż zmian dokonaliśmy dla grupy, do której one należą. Jeśli chcielibyśmy wykonać nastawy dla każdego z sygnałów z osobna (oczywiście w sytuacji, gdy zależy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Maszyna stanu State Machine

Maszyna stanu State Machine Pozwala na sekwencyjne wykonywanie zadań. Wykorzystuje się struktury Case umieszczone w pętli While. Wywołanie konkretnej struktury Case jest zdeterminowane wyjściem z poprzednio wykonanej struktury Case.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo