INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SZKOLENIOWA Podstawy obsługi oprogramowania systemu PULSE BRÜEL & KJAER PULSE

2

3 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa BR (PL)

4 Panu Bogdanowi Jagiełło, Jego przełożonemu Panu Profesorowi Tomaszowi Kapitaniakowi oraz grupie współpracowników z Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej w dowód uznania za popularyzację zastosowań systemu PULSE w środowisku ludzi nauki i techniki podręcznik ten dedykujemy przedstawicielstwo Brüel & Kjaer w Polsce Znaki handlowe PULSE jest znakiem handlowym Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S. MS oraz Microsoft są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. Copyright 2007 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Naerum, Dania.

5 Paski narzędziowe oraz symbole przycisków szybkiego dostępu w oprogramowaniu systemu PULSE Główny pasek narzędziowy [Main Toolbar] New Project [nowy projekt] = Ctrl+ N Copy [kopiuj] = Ctrl+C Cut [wytnij] = Ctrl+X Paste [wklej] = Ctrl+V Point and click Help [wskaż i włącz Pomoc] Open Project [otwórz projekt] = Ctrl+O Save Project [zachowaj projekt] = Ctrl+S Help Topics [tematy Pomocy] Print [drukuj] = Ctrl+P Pasek projektu [Project Bar] Generate Report [generuj sprawozdanie] Toggle Report Organiser [przełącz organizator sprawozdań] = Ctrl+8 Generate and Show Report [generuj i pokaż sprawozdanie] Generate Report and Print [generuj sprawozdanie i drukuj] Toggle Display Organiser [przełącz organizator wyświetlania] = Ctrl+4 Toggle File Mover [przełącz przenośnik plików]= Ctrl+6 Toggle Workbook [przełącz konspekt] = Ctrl+7 View/Edit WorkNote [pokaż/ edytuj notatkę] Cut [wytnij]- Paste [wklej]- Save [zachowaj]- Copy [kopiuj]- -Layout [szablon zawartości ekranu] Toggle Configuration Organiser [przełącz organizator konfiguracji] = Ctrl+1 Toggle Measurement Organiser [przełącz organizator pomiaru] = Ctrl+2 Toggle Message [przełącz komunikat] = Ctrl+5 Toggle Function Organiser [przełącz organizator funkcji] = Ctrl+3 Start Measurement [rozpocznij pomiar] = F5 Proceed Measurement [kontynuuj pomiar] = Shift+F5 Pasek pomiaru [Measurement Bar] Start Analyzers [włącz analizatory] =Ctrl+ F5 Save Measurement [zachowaj pomiar] = F7 Stop Measurement [zatrzymaj pomiar] = F6 Proceed Analyzers [kontynuuj pracę analizatorów] = Ctrl+Shift+F5 Activate Autorange [uruchom autom. zmianę zakresu] = F3 Reset [wyzeruj] = Ctrl+Alt+F6 Stop Analyzers [wyłącz analizatory] = Ctrl+F6 Activate Calibration [uruchom kalibrację] = Alt+F3 Start Generator [włącz generator] = Shift+ F8 Activate Template [uruchom szablon] = F2 Stop Generator [wyłącz generator] = F8 Trigger 3 [wyzwalacz 3] = Alt+3 Trigger 2 [wyzwalacz 2] = Alt+2 Trigger 1 [wyzwalacz 1] = Alt+1 Main Cursor [kursor główny] Pasek wyświetlania [Display Bar] Scale Y-axis to input range [dostosuj skalę osi Y do zakresu wejściowego] = F10 Zoom Mode [tryb Zoom (lupa)] Annotate [załącz adnotację] Reference Cursor [kursor odniesienia] Delta Cursor [kursor pasmowy] Harmonic Cursor [kursor harmonicznych] Sideband Cursor [kursor pasm bocznych]

6

7 Spis treści Paski narzędziowe oraz przyciski szybkiego dostępu w oprogramowaniu PULSE WSTĘP Czego można oczekiwać...1 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik...3 Projekty w systemie PULSE...3 Organizacja własnych projektów...5 PULSE w akcji...7 Sporządzanie sprawozdania...9 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady...11 Organizator konfiguracji [Configuration Organiser] 11 Organizator pomiaru [Measurement Organiser] 16 Funkcje i organizator funkcji [Function Organiser]...22 Okna wyświetlania i organizator wyświetlania [Display Organiser]...25 Zachowywanie projektu...28 ROZDZIAŁ 3 Konspekt [WorkBook] oraz notatki robocze [WorkNotes]...29 Organizacja konspektu...30 ROZDZIAŁ 4 Kalibracja i baza danych przetworników...33 Kontroler kalibracji [Calibration Master] 33 Baza danych przetworników...36 ROZDZIAŁ 5 Dane w formie trójwymiarowej [3D Data]...39 Nastawy bufora złożonego [Multi-buffer]...40 ROZDZIAŁ 6 Okna wyświetlania [Displays], przekroje [Slices] oraz kursory...47 Posługiwanie się oknami wyświetlania...47 Kursory i odczyty wartości kursorów...48 Kursory na wykresach trójwymiarowych...51 Uzyskiwanie przekrojów...52

8 ROZDZIAŁ 7 Zachowywanie, wywoływanie i porównywanie danych...57 ROZDZIAŁ 8 Sporządzanie sprawozdań...61 Organizator sprawozdań [Report Organiser]...61 Przekazywanie danych do arkusza kalkulacyjnego Excel...65 DODATEK A Odniesienia do zaawansowanych tematów...67 DODATEK B Usuwanie błędu wyświetlania symbolu potęgi (np. m/s, zamiast m/s 2 ) i innych symboli...69 DODATEK C Rejestrator danych typ Posługiwanie się rejestratorem danych...72 Przenośnik plików [File Mover]...83 DODATEK D Pulse Time typ Zasady posługiwania się oprogramowaniem PULSE Time...87 Nastawy [Setup]...89 Edycja [Edit] 94 Analiza [Analyze] 104 Formaty danych [Formats] 104 DODATEK E Pulse Time Capture typ Zasady posługiwania się oprogramowaniem Rejestracja sygnału czasowego Nastawy analizatora Time Capture Obróbka sygnału w analizatorze Time Capture...116

9 1 Wstęp Czego można oczekiwać Witamy w instrukcji szkoleniowej dla systemu PULSE. Instrukcja szkoleniowa, będąca polskim przekładem instrukcji Getting Started (An Introduction to PULSE software) stanowi najlepsze źródło informacji dla wszystkich, którzy rozpoczynają pracę z systemem PULSE. Niniejszy podręcznik omawia zasadnicze zagadnienia związane z posługiwaniem się podstawowym oprogramowaniem systemu PULSE, zwanym Oprogramowaniem Analizy Dźwięku i Drgań typ Podręcznik zapoznaje Użytkownika z projektami (plikami) występującymi w systemie PULSE oraz narzędziami ułatwiającymi wykonywanie nastaw, pomiarów, wyświetlanie, sporządzanie sprawozdań oraz gromadzenie i zachowywanie danych. Instrukcja szkoleniowa jest zasadniczo typem podręcznika do ćwiczeń z przyrządem. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do interfejsu użytkownika zastosowanego w systemie PULSE. Cel ten realizowany jest przez przeprowadzenie ćwiczeń z odpowiednimi projektami szkoleniowymi, znajdującymi się na CD-ROMie systemu PULSE (lub, jeśli dokonali Państwo już instalacji oprogramowania, na twardym dysku komputera systemu PULSE). W kolejnych rozdziałach znajdą Państwo informacje na temat tworzenia od zera projektów w oprogramowaniu systemu PULSE, kalibracji systemu z różnymi przetwornikami, wykonywania pomiarów, tworzenia funkcji wtórnej obróbki danych, wyświetlania wyników oraz opracowywania sprawozdań. Już po kilku godzinach spędzonych z instrukcją oraz po wykonaniu krok po kroku zawartych w niej poleceń (oraz, oczywiście, kilku próbach poznania systemu na swój sposób) powinni Państwo uważać się za świadomych i kompetentnych użytkowników systemu PULSE, Państwa znakomitego narzędzia w pomiarach dźwięku i drgań. Prosimy przy tym pamiętać, że jest to tylko instrukcja szkoleniowa. Bardziej zaawansowane tematy, jak programowanie systemu PULSE lub tworzenie dynamicznych połączeń do edytora Word lub arkusza Excel, omówione są w zasadniczej instrukcji systemu PULSE oraz w dokumentacji dostępnej w funkcji pomocy (Help) 1. Odniesienia dotyczące tych tematów umieszczono w Dodatku A niniejszej instrukcji. 1 Uwaga: do wersji 4.1 włącznie z oprogramowaniem systemu PULSE dostarczano instrukcję użytkownika User Manual, dostępną jako plik pdf. Ponadto dostępna była kontekstowa pomoc Help. Poczynając od wersji 4.2 instrukcja użytkownika nie jest już dołączana, natomiast wszelkie informacje znajdują się w aktualizowanej na bieżąco (wraz z wprowadzaniem nowych wersji oprogramowania) funkcji pomocy Help.

10 2 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Uwaga: niniejsza instrukcja nie omawia zagadnień związanych z instalacją systemu PULSE. Jeśli Państwa system, a w szczególności oprogramowanie, nie zostały dotąd zainstalowane przez serwis producenta lub zamierzają Państwo dokonać jego powtórnej instalacji, należy koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji instalacyjnej (Installation Manual). Instrukcja ta jest dostarczana z kompletnymi systemami PULSE w formie drukowanej oraz jako plik pdf na CD- ROMie zawierającym oprogramowanie systemu PULSE. Z plików pdf można korzystać pod warunkiem posiadania programu Acrobat Reader.

11 3 Rozdział 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik Podstawowe oprogramowanie systemu PULSE, program analizy dźwięku i drgań typ 7700, stanowi serce tego systemu. Zapewnia graficzny interfejs użytkownika i jest platformą, z której możliwy jest dostęp do analizatorów, akcesoriów i aplikacji zarówno opracowanych przez firmę Brüel & Kjaer, jak i pochodzących od innych dostawców. Z punktu widzenia technik pomiarowych oprogramowanie podstawowe zapewnia analizę metodą FFT, przy pomocy filtrów o stałej względnej szerokości pasma oraz miernik szerokopasmowy. Projekty w systemie PULSE Wszystkie aspekty pracy z systemem PULSE związane są z pojęciem projektu. Projekt jest plikiem, który zawiera wszelkie nastawy pomiarowe, dane (wyniki) oraz ustawienia służące wykonaniu sprawozdań. Po zainstalowaniu oprogramowania w systemie PULSE dostępny jest pokaźny zbiór projektów szkoleniowych oraz pomiarowych, każdy wyposażony w dane demonstracyjne i stosowne komentarze. Służą one zarówno zapoznaniu się z systemem, jak też mogą w sposób znaczący skrócić czas niezbędny na jego wdrożenie i rozpoczęcie właściwych pomiarów. Dostarczane z systemem projekty, dotyczące różnych metod pomiarowych i aplikacji, mogą być bowiem od razu wykorzystane przez Użytkownika jako gotowe szablony własnych projektów, które po dokonaniu niewielkich zmian od razu umożliwią rozpoczęcie pracy. Możliwość ich wykorzystania zamiast konieczności tworzenia od początku jest właśnie tą cechą, która pozwala niemal od razu przejść do użytkowania systemu bez straty czasu na wykonywanie skomplikowanych nastaw. W niniejszym rozdziale posłużymy się projektem o nazwie VibNoise 2, który zapozna nas ze sposobami komunikowania się z systemem PULSE i wprowadzi w podstawowe zasady jego działania. Ważne: w dalszej części posłużymy się plikiem VibNoise w trybie demonstracyjnym (demo). Aby to było możliwe, system PULSE musi także pracować w trybie demo. W tym celu przed uruchomieniem oprogramowania systemu (Labshop) lub pliku projektu Vibnoise należy po prostu usunąć klucz programowy ze złącza interfejsu równoległego komputera (lub upewnić się, że go tam nie ma). Należy też pamiętać, że do wykonania ćwiczenia kasetę pomiarową można pozostawić wyłączoną, gdyż system w trybie demonstracyjnym nie komunikuje się w ogóle z tą jego częścią. Ponadto, wykonanie ćwiczenia jest także możliwe na komputerze, w którym w ogóle nie ma kart DSP ani też interfejsu łączącego z kasetą pomiarową, lecz tylko zainstalowano samo oprogramowanie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku chęci wykonania ćwiczenia przez wiele osób jednocześnie (np. w warunkach laboratorium studenckiego) można tego dokonać bez trudu na kilku komputerach, po prostu korzystając z trybu demonstracyjnego, oferowanego przez oprogramowanie systemu PULSE. 2 Dokładnie: VibNoise.pls. >pls< jest rozszerzeniem nadawanym plikom projektów w systemie PULSE.

12 4 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. W tym celu należy: 1) Uruchomić oprogramowanie systemu PULSE i otworzyć plik Vibnoise.pls (zwykle znajduje się on na twardym dysku w katalogu: C:\Program Files\PULSE\Projects\Demo Tutorial\ lub w miejscu o podobnej ścieżce dostępu, o ile podczas instalacji oprogramowania wybrali Państwo wersję Typical [typowa] i zastosowali sugerowany układ katalogów do instalacji. Ponadto plik można zawsze znaleźć na CD-ROMie w katalogu Projects. W niektórych przypadkach na dysku znajdują się dwa zestawy projektów, w katalogach 1024b768 i 800b600. W każdym z nich zachowano projekty zoptymalizowane do pracy z grafiką o rozdzielczości odpowiadającej nazwom katalogów. Otwierając projekt należy wybrać ten, który najlepiej odpowiada możliwościom grafiki Państwa komputera.) 2) Podobnie do praktycznie wszystkich aplikacji Windows, oprogramowanie systemu PULSE posiada pasek narzędziowy głównego menu z licznymi rozwinięciami w postaci szczegółowych menu, umożliwiających dostęp do wszystkich funkcji i czynności w systemie. Dodatkowo zauważą Państwo matrycę przycisków, usytuowaną poniżej paska głównego. Przyciski te zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych operacji poprzez pojedyncze naciśnięcie kursorem myszy. Przyciski zgrupowano tematycznie w postaci dedykowanych pasków narzędziowych. Opis tych pasków zamieszczono na początku niniejszej instrukcji. Rys. 1.1 Dwa okna widoczne na ekranie reprezentują najsilniejsze narzędzie organizacji projektów w systemie PULSE konspekt [WorkBook]. Konspekt jest miejscem, w którym można łatwo zachować wygląd ekranu (szablon zawartości ekranu [Layout]), czyli aktualnie otwarte okna w Państwa aplikacji. Z każdym szablonem zawartości ekranu można zachować towarzyszące mu istotne informacje, opisy, grafikę, arkusze programu Excel itp. Szerszy opis możliwości konspektu zawiera rozdział 3.

13 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 5 Organizacja własnych projektów Konspekt [WorkBook] oraz organizatory 3) W oknie konspektu [WorkBook] naprowadzić kursor na dowolny z elementów i nacisnąć prawy przycisk myszy. Następnie z menu, które się rozwinie wybrać Open Layout [otwórz szablon zawartości ekranu]. Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie w stosunku do różnych elementów w oknie konspektu w celu zapoznania się z jego zawartością. Prosimy zauważyć, że w trakcie powyższego ukazują się specjalne okna zatytułowane Note for, zwane notatkami roboczymi (WorkNotes), które zawierają opisy, informacje uzupełniające oraz zalecenia na temat możliwych do wykonania ćwiczeń. Po nabraniu wprawy w powyższym prosimy naprowadzić kursor na element Measurement, Function, Display ORGANISERS [organizatory pomiaru, funkcji, wyświetlania], i dwukrotnie nacisnąć przycisk myszy 3. Dwukrotne naciśnięcie przycisku myszy jest tutaj równoznaczne z naciśnięciem jej prawego przycisku i wyborem Open Layout. 4) Organizatory są narzędziami służącymi do nastawiania systemu PULSE na wszystkich etapach realizacji zadania pomiarowego. Organizator pomiaru [Measurement Organiser] odpowiada za ustalenie rodzaju i nazw sygnałów pomiarowych oraz ich wirtualnego łączenia w grupy i podłączenia do poszczególnych analizatorów. Ustala też sposób gromadzenia i zachowywania danych pomiarowych (np. wartości chwilowe, uśrednione, bufory złożone itp.). Organizator funkcji [Function Organiser] decyduje o tym, jakie matematyczne funkcje będą przez system obliczane w ramach pomiarów i analiz wykonywanych przez poszczególne analizatory zadeklarowane w organizatorze pomiaru (np. przebieg czasowy, widmo Fouriera z analizatora FFT). Organizator wyświetlania [Display Organiser] realizuje graficzną formę prezentacji danych zadeklarowanych do pomiaru i obliczania w dwóch poprzednich organizatorach. Ponadto istnieje organizator konfiguracji [Configuration Organiser], który określa zasady współpracy z zasobami sprzętowymi, którymi dysponujemy w kasecie pomiarowej, a w szczególności przypisuje poszczególnym wejściom modułów wejściowych użyte w dalszej części sygnały pomiarowe i zadeklarowane przetworniki. Ostatnim z organizatorów jest organizator sprawozdań [Report Organiser], służący do przygotowywania i sporządzania sprawozdań i wydruków. Wszystkie organizatory są krótko opisane w notatkach roboczych wyświetlanych przy okazji prezentacji elementu Measurement, Function, Display ORGANISERS. W następnym rozdziale znajdą Państwo dokładniejszy ich opis przy okazji demonstracji sposobu tworzenia od zera własnych projektów. Obecnie najważniejsze jest ich poznanie i nauczenie się podstaw posługiwania się nimi. Podstawy posługiwania się myszą Podstawową cechą oprogramowania systemu PULSE jest łatwość jego obsługi przy pomocy komputerowej myszy lub innego urządzenia wskazującego, które realizuje tę funkcję. Zakładamy, że przystępując do użytkowania systemu PULSE i do lektury niniejszej instrukcji posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie niezbędne do posługiwania się oprogramowaniem pracującym w systemie operacyjnym Windows i że pojęcia w rodzaju menu czy przycisków (ikon) pasków narzędziowych są Państwu znane i nie wymagają wyjaśnień. Posługiwanie się myszą przy obsłudze systemu PULSE jest opisane w poniżej w akapicie zatytułowanym PULSE w akcji oraz w rozdziale 6. 3 lewy przycisk myszy. W przypadku braku określenia przy wyrażeniu przycisk myszy przyjmujemy, że chodzi o przycisk lewy. W przeciwnym wypadku pojawiać się będzie określenie prawy.

14 6 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Drzewa (diagramy) organizatorów. Podobnie jak w Eksploratorze (w angielskiej wersji Windows: Windows Explorer, File Explorer), organizatory oparte są na zhierarchizowanej strukturze drzew. Znak na lewo od ikon wewnątrz okien organizatorów oznacza, że więcej ikon znajduje się na kolejnym poziomie organizacji w stosunku do ikon ze znakiem plusa. Dostęp do nich odbywa się poprzez naciśnięcie plusa kursorem myszy. System menu rozwijalnych dostępnych przez prawy przycisk myszy. Jest to prawdopodobnie najważniejsze zagadnienie dotyczące obsługi systemu PULSE, z którym koniecznie należy się zapoznać. Prosimy przy pomocy kursora i przycisku myszy wybrać dowolną ikonę w którymkolwiek z organizatorów oraz nacisnąć prawy przycisk myszy. W tym momencie prosimy zauważyć rozwijające się menu i zapoznać się z jego treścią. Zawartość menu rozwijalnego będzie ulegać zmianom zależnie od operacji dostępnych w związku z daną ikoną. Ogólnie zazwyczaj dostępny będzie element menu o nazwie Properties [właściwości], zawierający informacje o nastawach właściwych dla ikony oraz Expand All [rozwiń wszystko] i Collapse [zwiń] dla rozwijania i zwijania gałęzi drzewa (diagramu). Rys. 1.2 Organizatory pomiaru [Measurement] oraz funkcji [Function] z projektu VibNoise Uwaga: interfejs użytkownika w systemie PULSE jest bardzo elastyczny i zazwyczaj ten sam cel można osiągnąć na dwa lub nawet trzy sposoby. Na przykład rozpoczęcie pomiaru można zrealizować przez naciśnięcie Start z menu pomiaru [Measurement Menu], naciśnięcie ikony na pasku narzędziowym pomiaru [Measurement Toolbar] lub po prostu naciśnięcie <F5> na klawiaturze komputera. Powyższa cecha sprawia, że każdy Użytkownik może posłużyć się najbardziej odpowiednim sposobem. Posługujący się częściej myszą powinni nauczyć się znaczenia ikon na paskach narzędziowych lub używać systemu menu rozwijalnych. Najszybciej jest oczywiście używać przycisków klawiatury. Te jednak, w przeciwieństwie do ikon nie wskazują realizowanych funkcji swoim wyglądem, zatem ich poprawne użycie wymaga nauczenia się na pamięć i pewnej wprawy. 5) Prosimy nacisnąć prawy przycisk myszy po zaznaczeniu kolejno kilku ikon i zapoznać się z oknami ich właściwości [Properties].

15 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 7 PULSE w akcji Niniejsza sekcja ma za zadanie uzmysłowić Państwu, jak wyglądać będzie praca z systemem PULSE, kiedy będą Państwo świadomie i w pełni wykorzystywać jego możliwości. Postępując według następujących poniżej prostych poleceń szybko uzyskają Państwo wykresy mierzonych sygnałów i wykonają Państwa pierwsze sprawozdanie z pracy z systemem PULSE. Uwaga: osoby preferujące metodę rzucania się od razu na głęboką wodę mogą pominąć tę sekcję i przejść od razu do rozdziału 2. 6) Prosimy otworzyć szablon Time 4ch z konspektu [WorkBook] w projekcie VibNoise. Jeśli projekt ten nie został dotąd otwarty lub zdążyli go Państwo zamknąć, uprzednio należy oczywiście uruchomić go w trybie demo. 7) Otwierające się cztery okna zawierają przebiegi czasowe, monitorowane jako sygnały z czterech kanałów pomiarowych. Prosimy nacisnąć przycisk oznaczający rozpoczęcie pomiaru [Start Measurement]. Po sekundach sygnały widoczne w oknach ożywią się 4. 8) Zauważmy, że tylko prawe dolne okno, nazwane Acoustic Response [sygnał akustyczny] posiada oś Y wykresu dostosowaną do poziomu sygnału wejściowego. W celu dopasowania skali wyświetlania [Autoscale] 5 do mierzonego sygnały należy umieścić kursor myszy na lewo od osi Y wykresu. W momencie prawidłowego umieszczenia kursora jego symbol zmienia się do postaci pionowej strzałki o dwóch grotach ograniczonych poziomymi kreskami ( ). Naciśnięcie przycisku myszy w takiej sytuacji powoduje dopasowanie skali wyświetlania osi Y do poziomu sygnału. Prosimy wykonać tę czynność wobec wszystkich sygnałów widocznych na ekranie. Następnie należy nacisnąć ikonę (zielony przycisk Save Layout [zachowaj szablon] na pasku projektu [Project Bar]) w celu zachowania tak zmodyfikowanej zawartości ekranu. 9) Prosimy otworzyć szablon Frequency 4ch z konspektu [WorkBook]. Ekran ukaże tym razem widmo częstotliwościowe tych samych czterech sygnałów. Jeśli okno konspektu nie jest widoczne po czynnościach wykonanych uprzednio, można je odzyskać przez naciskanie <Ctrl+Tab> (w celu cyklicznego przejścia po wszystkich otwartych oknach aż do odnalezienia WorkBook) lub przez wybranie WorkBook z menu Window [okno] paska głównego. Obie metody funkcjonują pod warunkiem, że okno konspektu [WorkBook] otwarte jest gdziekolwiek w oprogramowaniu systemu PULSE. Jeśli nie jest, można skorzystać z przycisku na pasku projektu [Project Bar] lub kombinacji <Ctrl+7>, włączających i wyłączających okno konspektu. Jest to najszybsza metoda na odnalezienie tego okna w razie jego zniknięcia z ekranu. 10) Prosimy nacisnąć szablon Time & Frequency w oknie konspektu. Obecnie widać te same cztery sygnały jako przebiegi czasowe i widma częstotliwościowe na jednym ekranie i w czasie rzeczywistym. Następnie prosimy nacisnąć kursorem myszy jakikolwiek punkt na wykresie widmowym (okno Autospectrum ). Kiedy kursor znajduje się w obszarze wykresu, jego symbol przyjmuje kształt krzyżyka. 4 sygnały widoczne na ekranie pochodzą z programowego generatora sygnałów demonstracyjnych 5 dopasowanie skali wykresu jest operacją graficzną i nie zmienia zakresu pomiarowego przyrządu

16 8 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa Rys. 1.3 W oprogramowaniu systemu PULSE można łatwo przeglądać wiele wykresów, na przykład jednocześnie widma i przebiegi czasowe Po prawej stronie wykresu pojawi się pole (okno) zawierające odczyty wartości kursora dla miejsca wykresu, w którym został on ustawiony. Często pole to nie jest w całości widoczne. W takim przypadku można uchwycić kursorem myszy lewą krawędź okna i przesunąć ją w lewo aż do uzyskania zadowalającego rezultatu. 11) Prosimy zwrócić uwagę, że w oknie widm [Autospectrum] widoczne są cztery krzywe. Ciemnozielona jest krzywą aktywną, wobec której wyświetlane są odczyty wartości kursora. Nazwa aktywnej krzywej obecna jest zawsze na pasku tytułowym okna, w którym jest ona wyświetlana. W celu wybrania innej krzywej jako aktywnej należy przemieścić kursor myszy na pole powyżej wykresu (i poniżej paska tytułowego okna), gdzie zmieni on kształt na skierowaną ku dołowi strzałkę. Naciskanie w tym położeniu przycisku myszy powoduje przełączanie pomiędzy dostępnymi krzywymi. Przycisk należy naciskać aż do ustawienia żądanej krzywej jako aktywnej. 12) Prosimy ponownie włączyć okno konspektu [WorkBook] i nacisnąć w nim szablon o nazwie 3D FFT-CPB [trójwymiarowe widmo FFT-filtry o stałej względnej szerokości pasma]. Po wykonaniu tej czynności uwidacznia się nowa możliwość w dziedzinie analizy, którą można określić jako rewolucyjną w świecie pomiarów dźwięku i drgań. Jest nią multianaliza, czyli jednoczesne zastosowanie różnych metod pomiarowych, w tym wypadku FFT i filtrów o stałej względnej szerokości pasma wobec sygnałów z wielu kanałów. Spośród dostępnych na rynku systemów analizy PULSE jest jedynym pracującym w komputerze klasy PC, który to umożliwia w czasie rzeczywistym 6. 6 pod warunkiem posiadania w systemie odpowiedniej mocy obliczeniowej procesorów

17 ROZDZIAŁ 1 Poznajemy system PULSE krótki przewodnik 9 Widoczne obecnie wykresy są typu wodospadowego i prezentują dane w sposób trójwymiarowy. Dla każdego z wykresów można uaktywnić inną krzywą posługując się wskazówkami zawartymi w pkt. 11. Inną formą prezentacji trójwymiarowej jest wykres konturowy. W celu zamiany jednego z wykresów widocznych na ekranie na formę konturową należy: 13) Nacisnąć prawy przycisk myszy po ustawieniu kursora w polu wykresu. Powoduje to wyświetlenie okna właściwości [Properties] jednego z wykresów. Następnie należy wybrać, jeśli nie jest aktualnie aktywne, pole Function [funkcja] poprzez naciśnięcie odpowiedniej zakładki u góry okna. U dołu pola funkcji znajduje się okienko Graph Type [rodzaj wykresu], w którym z menu rozwijalnego należy wybrać Contour [kontur]. Prosimy teraz zatrzymać pomiar poprzez naciśnięcie przycisku Stop Measurement [zatrzymanie pomiaru] na pasku pomiaru [Measurement Bar]. Sporządzanie sprawozdania Prawdopodobnie nie istnieje prostszy sposób sporządzania sprawozdań od przyjętego w systemie PULSE. Wystarczy tylko: Wygenerować szablon [Template] w edytorze Word Zaznaczyć i przenieść ikony z konspektu [WorkBook] Nacisnąć przycisk Generate and Show [wygeneruj i pokaż] Na potrzeby niniejszego ćwiczenia stworzymy sprawozdanie zawierające szablony widm nakładkowych [Superimposed Spectra] oraz widma FFT i filtracyjnego [FFT CPB], pochodzące z konspektu [WorkBook]. 14) Najpierw prosimy otworzyć organizator sprawozdań [Report Organiser] poprzez naciśnięcie (przycisku przełączania sprawozdań [Toggle Report]) na pasku projektu [Project Bar]. 15) Nacisnąć prawy przycisk myszy po ustawieniu jej kursora na napisie Report Containing Superimposed Graph [sprawozdanie zawierające nałożone wykresy] w organizatorze sprawozdań [Report Organiser]. Należy wybrać Generate Word [wygeneruj dokument w edytorze Word] i następnie Template [szablon] z menu, które się rozwinie. 16) Teraz należy ponownie uaktywnić okno konspektu [WorkBook]. Kiedy będzie ono widoczne ustawiamy kursor na ikonie Superimposed Spectra i naciskamy przycisk myszy. Nie puszczając go przesuwamy kursor do wnętrza okna organizatora sprawozdań [Report Organiser], gdzie puszczamy przycisk myszy, co spowoduje upuszczenie kopii wybranej ikony. Następnie powtarzamy tę czynność wobec ikony FFT-CPB tak, aby upuścić ją u dołu okna organizatora sprawozdań. Jako rezultat naszych czynności powinniśmy otrzymać ikonę Superimposed Spectra powyżej ikony FFT-CPB wewnątrz organizatora. 17) Nacisnąć kursorem myszy dowolne miejsce wewnątrz okna organizatora sprawozdań [Report Organiser], aby stało się ono aktywne. Następnie prosimy nacisnąć przycisk (Generate and Show Report [generuj i pokaż sprawozdanie]) na pasku projektu [Project Bar]. 18) Jeśli ukaże się okno dialogowe z pytaniem, czy uaktualnić szablon [update the template?], należy wybrać Yes [tak].

18 10 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa 19) W oknie dialogowym Save As [zapisz jako] należy wybrać katalog [folder, directory], w którym ma zostać zapisany dokument sprawozdania oraz podać nazwę, którą ma on nosić. Nacisnąć Save [zachowaj]. 20) Edytor Word powinien zgłosić się na ekranie i zawierać nasze pierwsze sprawozdanie z pracy z systemem PULSE. Prosimy przyjrzeć się wygenerowanemu dokumentowi i zapoznać się z jego strukturą, typową dla sprawozdań tworzonych przez system PULSE. Rys. 1.4 Tak powinno wyglądać sprawozdanie w edytorze Word po naciśnięciu przycisku Generate and Show Report Na tym kończymy pierwszą prezentację kilku najbardziej podstawowych funkcji systemu PULSE. Obecnie powinni Państwo orientować się w zasadach działania interfejsu użytkownika w systemie PULSE i być przygotowanymi na ćwiczenia ujęte w rodziale drugim, dotyczącym tworzenia własnego projektu.

19 11 Rozdział 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady Pomimo, iż w wielu przypadkach będą się Państwo posługiwać w pracy gotowymi projektami dostarczonymi z systemem PULSE, niewątpliwie niezwykle pomocna będzie wiedza na temat opracowywania ich od podstaw. Stworzenie projektu samemu daje gwarancję, że jest on przygotowany dokładnie według naszych wymagań oraz że zawsze będziemy wiedzieć, w którym miejscu istniejącego projektu należy dokonywać potrzebnych zmian. W niniejszym rozdziale opracujemy prosty projekt służący wykonaniu analizy metodą FFT w dwóch kanałach pomiarowych. Wykonanie zadania będzie możliwe, o ile kaseta pomiarowa zostanie podłączona, klucz zabezpieczający oprogramowanie wetknięty do złącza interfejsu równoległego komputera, zaś do modułu wejściowego zostaną dołączone na czas pomiaru dwa przetworniki (w ćwiczeniu mikrofony). W przypadku jakichkolwiek problemów z zestawieniem systemu i jego częścią sprzętową prosimy zapoznać się z instrukcjami PULSE Installation Manual oraz PULSE Hardware Manual, które mogą Państwo posiadać w formie drukowanej lub elektronicznej (w katalogu aplikacji systemu PULSE) jako pliki w formacie PDF. Organizator konfiguracji Przeznaczenie: organizator konfiguracji [Configuration Organiser] stanowi punkt wyjścia przy przygotowywaniu projektu w systemie PULSE. Jego zadaniem jest ustawienie podstawowej konfiguracji zasobów sprzętowych (kasety pomiarowej) systemu. Po włączeniu system PULSE automatycznie sprawdza aktualną konfigurację kasety pomiarowej (typ kasety oraz typy i lokalizacje umieszczonych w niej modułów) i przekazuje tę informację do organizatora konfiguracji. Użytkownikowi pozostaje jedynie: Dokonanie wyboru przetworników pomiarowych i deklaracja ich lokalizacji, czyli podłączenia do poszczególnych wejść systemu (od zewnątrz przyrządu). Konfiguracja i nadanie nazw sygnałom i grupom sygnałów oraz ich podłączenie do poszczególnych wejść systemu (wewnątrz przyrządu). 1) Prosimy włączyć zasilanie kasety pomiarowej i uruchomić oprogramowanie systemu PULSE. Przy każdym uruchomieniu oprogramowania tworzony jest automatycznie nowy projekt o nazwie Project1. Otwieramy organizator konfiguracji przez wykonanie jednej z poniższych czynności: naciśnięcie przycisku [toggle Configuration Organiser] na pasku narzędziowym projektu [Project Toolbar], wybór Configuration Organiser z menu Organiser lub naciśnięcie <Ctrl + 1>. Wewnątrz okna organizatora konfiguracji znajdować się będzie automatycznie sprawdzona konfiguracja kasety pomiarowej. Należy rozwinąć wszystkie gałęzie drzewa organizatora konfiguracji poczynając od ikony Frame [kaseta]. Po

20 12 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa wykonaniu tej czynności okno organizatora konfiguracji powinno wyglądać podobnie do przedstawionego na rysunku 2.1. Rys. 2.1 Typowy wygląd organizatora konfiguracji po włączeniu systemu i rozwinięciu wszystkich gałęzi jego drzewa Definicje: Kanał [Channel] jest torem pomiarowym, poczynając od przetwornika pomiarowego (mikrofonu, akcelerometru itp.), zaś na oprogramowaniu w komputerze kończąc. Fizyczny sygnał wejściowy może zostać rozdzielony na wiele sygnałów na potrzeby różnych analiz. Sygnał [Signal] jest kopią lub reprezentacją fizycznego sygnału wejściowego pochodzącego z przetwornika (dołączonego poprzez kanał), przekazywaną do jednego lub więcej analizatorów. Uwaga 1: każdy sygnał podłączony do kanału pomiarowego może być skopiowany raz lub więcej razy. Kopiowanie sygnału stosuje się w sytuacji, gdy ten sam sygnał chcemy poddać obróbce na więcej sposobów. Kopie oryginalnego sygnału dodawane są do kanału poprzez wywołanie menu rozwijalnego związanego z tym kanałem (prawy przycisk myszy) i wybór Add Signal [dodaj sygnał]. Następnie tak uzyskane kopie sygnałów można poddać zupełnie różnym korekcjom częstotliwościowym lub detekcji z różnymi stałymi czasowymi przed wykonaniem właściwej analizy. Deklaracja (wybór) przetworników pomiarowych 2) Teraz należy zadeklarować, przy pomocy jakich przetworników przeprowadzony zostanie pomiar. Prosimy podłączyć mikrofony 7 do wejść 1 i 2 systemu PULSE. 3) W organizatorze konfiguracji ustawiamy kursor na kanale 1 [Channel 1] modułu wejściowego, do którego zostały podłączone mikrofony i naciskamy prawy przycisk myszy. Wybieramy Select Transducer [wybierz przetwornik] z menu, które się rozwinie. Czynność ta uruchamia administrację bazy danych [Database Administrator]. Przyciskamy Find [znajdź], dzięki czemu uzyskujemy dostęp do okna dialogowego służącego znajdowaniu typów przetworników w bazie danych systemu PULSE. W oknie znajduje się lista przetworników pomiarowych, identyfikowanych na podstawie numeru typu i ewentualnie numeru seryjnego. Prosimy uruchomić Filter [filtr] i posłużyć się nim do zawężenia obszaru poszukiwań tylko do mikrofonów 8. Następnie należy wybrać typ przetwornika, jaki został podłączony do kanału 1. 7 lub inne przetworniki, jakie są akurat do dyspozycji, np. akcelerometry 8 lub innych, dołączonych w 2) rodzajów przetworników

21 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 13 4) Po dokonaniu wyboru naciskamu OK w oknie dialogowym Find Transducer oraz ponownie OK w Administratorze Bazy Danych [Database Administrator]. Napis Channel 1 w organizatorze konfiguracji powinien zostać zastąpiony typem lub nazwą wybranego przetwornika (np. mikrofonu). 5) Prosimy powtórzyć czynności z punktów od 2. do 4. w stosunku do kanału 2 [Channel 2]. Automatyczna detekcja przetworników [TEDS] System PULSE może automatycznie wczytać i zapamiętać indywidualne dane przetworników (typ, numer seryjny i czułość), jeśli obsługują one funkcję TEDS (Transducer Electronic Data Sheets, [Elektroniczne Dane Techniczne Przetwornika]). Służy temu funkcja Detect Frontend w menu Configuration, obecnym na głównym pasku okna oprogramowania systemu PULSE (funkcja działa wyłącznie przy otwartym oknie organizatora konfiguracji [Configuration Organiser]). W przypadku, gdy użycie funkcji TEDS nie jest możliwe, deklaracji przetworników dokonujemy w sposób podany wcześniej. Uwaga: aby funkcja TEDS działała, zarówno przetworniki, jak i system pomiarowy muszą być do niej przystosowane. System PULSE spełnia ten warunek w wersji zwanej przenośną [Portable], to znaczy opartej na interfejsie LAN i w wersji oprogramowania nie niższej niż 6.0. Baza danych przetworników Rys. 2.2 Wygląd okna bazy danych przetworników bezpośrednio po wyborze Select Transducer z menu rozwijalnego dostępnego po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy ikony Channel Procedura deklaracji wyboru przetworników opisana powyżej wykorzystuje bazę danych wbudowaną do systemu PULSE. Służy ona przechowywaniu danych o przetwornikach pomiarowych, z którymi współpracuje system PULSE. Baza danych może zawierać zarówno przetworniki katalogowe, identyfikowane przez numer typu i nominalne wielkości opisujących je parametrów (np. czułość), jak i konkretne egzemplarze, którymi posługujemy się w pomiarach. Te ostatnie mogą być identyfikowane przez typ, numer seryjny lub nadaną im nazwę (może nią być np. numer inwentarzowy itp.), przy czym możliwe jest zachowywanie ich parametrów indywidualnych, jak czułość odczytana z karty kalibracyjnej lub dokumentu uwierzytelnienia i temu podobne. Szerszy opis zasady działania bazy danych przetworników znajduje się w rozdziale 4. Nadawanie nazw sygnałom System PULSE pozwala na nadawanie dowolnych nazw analizowanym sygnałom. Dzięki temu możliwe jest posługiwanie się nazwami sygnałów, które np. charakteryzują lub opisują dany

22 14 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa sygnał w celu jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji. Własność ta eliminuje występującą w praktycznie wszystkich starszych i większości współczesnych analizatorów niedogodność w postaci przypisania sygnału do konkretnego rozwiązania sprzętowego (np. kanału) i w szczególności nadania mu na sztywno nazwy, jak A, signal 2 itd. Aby w pełni wykorzystać opisane wyżej udogodnienie zalecamy nadawanie sygnałom nazw istotnie opisowych i dobrze je identyfikujących i w szczególności unikanie nazw nie mających tej cechy jak sygnał czy sygnał 1. Poniżej podajemy przykład nadania nazwy sygnałom: 6) Jeśli sygnały nie są dotąd widoczne, rozwijamy wszystkie gałęzie drzewa organizatora konfiguracji. Prosimy zauważyć, że domyślnie stworzone sygnały są już dołączone do poszczególnych kanałów. Dla kanałów 1 i 2 (Channel 1, Channel 2) są to sygnały o domyślnie nadanych przez system nazwach Signal 1 oraz Signal 2. 7) Naciskamy prawym przyciskiem myszy ikonę Signal 1 i wybieramy Edit Label [edytuj etykietę]. Prosimy nadać (wpisując z klawiatury) nazwę Right i wcisnąć Enter 9. 8) Czynność powtarzamy dla sygnału 2 (Signal 2), nazywając go Left. Uwaga 2: w tym ćwiczeniu dokonaliśmy edycji nazwy sygnału z poziomu organizatora konfiguracji. W praktyce należy to robić wyłącznie z poziomu organizatora pomiaru [Measurement Organiser] w znajdującej się tamże liście sygnałów i tak prosimy zawsze postępować. Definiowanie grup sygnałów Temat grup sygnałów jest bardzo ważny w nauce posługiwania się systemem PULSE. Wykonanie pomiaru bez posłużenia się grupami sygnałów jest bowiem niemożliwe. Nawet przy analizie pojedynczego sygnału z jednego kanału musimy zdefiniować grupę, do której musi on zostać przypisany. Wykonując dalszą część ćwiczenia mogą Państwo odnieść wrażenie, że posługiwanie się grupami sygnałów w znacznej części polega na intuicyjnym wyczuciu zagadnienia lub wykorzystaniu pewnych chwytów. Właściwe poznanie tematyki grup z pewnością jednak opłaci się w przyszłości, zwłaszcza w przypadku pracy z większą liczbą kanałów pomiarowych. Podstawowymi korzyściami z posługiwania się grupami sygnałów są: Nawet duża liczba sygnałów może zostać podłączona do przyrządu (wirtualnego analizatora) przy pomocy pojedynczej czynności Funkcje obróbki wtórnej mogą zostać użyte wobec wszystkich sygnałów z grupy Wszystkie (lub tylko wybrane) sygnały z grupy mogą być wyświetlane jednocześnie w tym samym oknie wyświetlania Kryteria pomiaru oraz sposób wyświetlania wyników mogą być zastosowane wobec wszystkich sygnałów z grupy. Możliwość nadania kryteriów grupie przyczynia się do oszczędności czasu i zapewnia, że w przypadku użycia sygnałów z grupy do porównań wszystkie z nich obrabianie będą w jednakowy sposób. 9 W zasadzie powinniśmy zastosować nazwy polskie, czyli np. Lewy i Prawy. Świadomie jednak rezygnujemy z powyższego i stosować będziemy nazwy angielskie. Po pierwsze dla zachowania zgodności z oryginalną instrukcją angielską, po drugie zaś dlatego, że ilustracje, którymi dysponujemy zawierają nazwy angielskie. Można przy tym stosować dowolnie nazwy w języku polskim, gdyż zwykle system PULSE na to pozwala.

23 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 15 Rys. 2.3 Okno dialogowe Edit Signal Groups [edytuj grupy sygnałów] dostępne poprzez zakładkę o nazwie Groups [grupy] we własnościach konfiguracji [Configuration Properties] Prosimy teraz zdefiniować w naszym projekcie grupy sygnałów, postępując w następujący sposób: 9) Naciskamy prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę w drzewie organizatora konfiguracji [Configuration Organiser] i wybieramy Properties [własności] z menu, które się rozwinie. Czynność ta spowoduje wywołanie okna Configuration Properties [własności konfiguracji]. 10) Wybieramy zakładkę Groups [grupy] w oknie Configuration Properties [własności konfiguracji] i naciskamy Edit [edycja]. 11) Naciskamy New [nowy] w oknie dialogowym edycji grup sygnałów [Edit Signal Groups]. W oknie, które się otworzy nadajemy (wpisujemy po słowach Enter name: ) grupie nazwę pamiętając, aby była ona jednoznaczna i miała charakter opisowy. Na przykład może to być Left & Right. Po zakończeniu naciskamy OK. 12) Wybieramy kursorem myszy sygnały Left oraz Right. W tym oknie dialogowym można zaznaczyć więcej niż jeden sygnał bez posługiwania się przyciskami Crtl lub Shift (odmiennie niż np. w Eksploratorze Windows). Następnie naciskamy Add [dodaj] oraz Done [wykonane], w wyniku czego powrócimy do do okna Groups wewnątrz własności konfiguracji [Configuration Properties]. Widoczne będą poczynione zmiany, czyli nowa grupa sygnałów i same sygnały do niej należące. 13) Zamykamy okno organizatora konfiguracji [Configuration Organiser] dowolnym sposobem, jakiego używają Państwo w pracując z Windows NT. Obecnie Państwa kaseta pomiarowa jest w pełni skonfigurowana, poinformowali Państwo oprogramowanie systemu o typach dołączonych przetworników pomiarowych, zmienili nazwy sygnałów na odpowiednie do wykonania niniejszego ćwiczenia oraz włączyli sygnały do odpowiedniej dla nich grupy. Pozwala to przejść do kolejnych czynności, jakimi są: konfiguracja analizatora oraz wykonanie pomiaru. Uwaga: posługując się gotowymi projektami, dostarczanymi wraz z systemem PULSE (i każdą modernizacją oprogramowania) i zlokalizowanymi na CD-ROMie oraz na dysku twardym

24 16 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa komputera PULSE w katalogu Projects należy zachować pewną ostrożność w postępowaniu z sygnałami i ich grupami. Przed przystąpieniem do zmian zalecamy staranne przyjrzenie się istniejącej konfiguracji, występującej w gotowym projekcie. Powodem jest fakt, iż w wielu przypadkach gotowy projekt może uwzględniać zupełnie lub nieco inną konfigurację sprzętową kasety pomiarowej w stosunku do posiadanej przez Państwa. Każde uruchomienie systemu PULSE powoduje automatyczną detekcję konfiguracji kasety i załadowanie tej informacji do organizatora konfiguracji aktualnie otwartego projektu. Jednocześnie zadeklarowane w gotowym projekcie sygnały mogą być dołączone do kanałów (i tym samym modułów wejściowych i generatorów), które w Państwa systemie mogą po prostu nie istnieć. W takiej sytuacji należy przełączyć sygnały do właściwych miejsc w kasecie. Czynność ta może wymagać zastosowania pewnych sprytnych chwytów, które warto poznać przed jej wykonaniem. Dlatego w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w niniejszej uwadze polecamy lekturę sekcji pt. Connecting Signals in a Predefined Project to a Front-end, stanowiącej część instrukcji PULSE User Manual, umieszczonej w formie elektronicznej (dokument PDF) na CD-ROMie dostarczanym wraz z systemem PULSE Organizator pomiaru Przeznaczenie: w niniejszej sekcji dokonają Państwo: Załadowania konfiguracji stworzonej w organizatorze konfiguracji do szablonu pomiaru [Measurement Template] Definicji i konfiguracji przyrządów (wirtualnych analizatorów) oraz zdecydują, które grupy sygnałów zostaną dołączone do nich Ustalenia parametrów wstępnej obróbki sygnałów, które będą mierzone Prosimy spowodować wyświetlenie okna organizatora pomiaru [Measurement Organiser] poprzez naciśnięcie na klawiaturze <Crtl+2> lub myszą przycisku (Toggle Measurement Organiser) na pasku projektu [Project Bar]. Po pierwszym otwarciu organizator pomiaru składa się z tylko trzech elementów: nagłówkowego fragmentu drzewa z ikoną Measurement Organiser, szablonu [Template] o nazwie Working [roboczy] oraz ikony Setup [nastawy], do której dołączane są nastawy analizatorów. Przed nastawianiem analizatorów koniecznie należy wykonać niżej opisaną, niezwykle istotną czynność: 14) Get Configuration [pobierz konfigurację]. Konfiguracja zadeklarowana w organizatorze konfiguracji musi zostać przekazana do szablonu w organizatorze pomiaru. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć ikonę szablonu (domyślnie Working [roboczy], o ile w Państwa lub gotowym projekcie nie występuje inna nazwa) w organizatorze pomiaru [Measurement Organiser] i wybrać Get Configuration. Należy zwrócić uwagę, że w organizatorze pomiaru pojawia się nowa ikona poniżej ikony Working. Ikona ta nosi nazwę Front-end [kaseta pomiarowa 10 ]. 10 zazwyczaj jest to kaseta pomiarowa i tak tłumaczymy wyrażenie Front-end, gdyż w znakomitej większości przypadków ma ono właśnie takie znaczenie w kontekście systemu PULSE. Ogólnie należy przyjąć, że wyrażenie to oznacza układ lub system wejściowy. W przypadku PULSE może to być kaseta stacjonarnoprzenośna 2825, stacjonarna 2816, przenośna (bateryjna) 2827 lub magnetofon DAT produkcji Sony z interfejsem 7706.

25 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 17 Rys. 2.4 Po dokonaniu nastaw w organizatorze konfiguracji należy przekazać je do organizatora pomiaru. Wstawianie analizatora i dołączanie grup sygnałów 15) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę Setup [nastawy] w organizatorze pomiaru [Measurement Organiser] i wybieramy Insert [wstaw]. Przesuwając kursor w kierunku wskazanym strzałką ( ) uzyskujemy wyświetlenie menu zawierającego listę analizatorów i innych elementów (np. Generator, Data Recorder [rejestrator danych]), które mogą być wstawione do szablonu pomiaru. Jeśli analizator lub element figuruje na liście jako napis koloru szarego oznacza to, że Państwa licencja na oprogramowanie (zabezpieczone Państwa kluczem) go nie obejmuje. 16) Wybieramy FFT Analyzer [analizator FFT], gdyż takim posłużymy się w ćwiczeniu. 17) W celu dołączenia skonfigurowanej uprzednio grupy sygnałów, prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę właśnie wstawionego analizatora FFT [FFT Analyzer] i wybieramy Select Groups [wybierz grupy] z menu, które się rozwinie. 18) Po czynności z pkt. 17. otworzy się okno dialogowe Select Signal Groups [wybierz grupy sygnałów], a w nim lista wszystkich dostępnych grup sygnałów. Ponieważ w naszym projekcie istnieje tylko jedna grupa, nie musimy dokonywać wyboru, lecz możemy nacisnąć Add All [dodaj wszystkie] i następnie Done [wykonane], co prosimy uczynić. Ten sam efekt można uzyskać przez zaznaczenie naszej grupy myszą i naciśnięcie Add oraz następnie Done (odwrotną czynność realizują przyciski Remove All [usuń wszystkie] i Remove [usuń]). Nastawy analizatora FFT 19) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę FFT Analyzer [analizator FFT] i wybieramy z menu Properties [własności]. Na ekranie ukaże się okno własności analizatora FFT ( FFT Analyzer ). Ten sam efekt można uzyskać przez wybór kursorem myszy FFT Analyzer i zastosowanie skrótu <Alt+Enter>. 20) Wybieramy zakładkę Setup [nastawy], jeśli to okno dialogowe nie jest akurat wyświetlone.

26 18 Brüel & Kjaer PULSE Instrukcja szkoleniowa 21) Okno Setup [nastawy] umożliwia zdefiniowanie i ustawienie głównych parametrów analizatora FFT. Prosimy dokonać następujących nastaw: Frequency_Lines: 400 [liczba linii analizy FFT] Frequency_Span: 6.4 khz [pasmo analizy FFT] Zoom: Wyłączony (puste okienko) [Zoom lupa w dziedzinie częstotliwości analizy FFT] Averaging Mode: Spectrum Averaging [tryb uśredniania:] [uśrednianie widm] Averaging _Mode: Exponential [tryb uśredniania:] [eksponencjalny] Averaging_Averages: 10 [liczba uśrednień] Trigger_Record Trigger: Free Run [sposób wyzwalania pomiaru:] [praca ciągła sowobodna] Trigger_Overlap: Max [zakładkowanie przy obliczaniu widm:] [maksymalne] Average Update_ Average Trigger: Average Update_Overload: New Record Accept [aktualizacja uśredniania_ wyzwolenie uśredniania:] [nowy rekord] [aktualizacja uśredniania_ przesterowania:] [akceptowane] W razie potrzeby można skorzystać z funkcji pomocy kontekstowej, naciskając w tym celu <F1>. Rys. 2.5 Okno nastaw [Setup] dla analizatora FFT 22) Po wykonaniu powyższych nastaw wybieramy zakładkę Time [dziedzina czasu]. Okno Time pozwala zdecydować, czy mierzone będą sygnały w dziedzinie czasu oraz ukazuje tabelę zawierającą wszystkie dostępne sygnały, grupa po grupie. Ponieważ w ćwiczeniu dysponujemy tylko jedną grupą, tabela będzie miała tylko jeden element. Domyślnie sygnały zaznaczone są jako przeznaczone do pomiaru. Wskazuje na to ikona Measure [mierzyć] -, umieszczona w odpowiedniej komórce tabeli. Pozostawimy ten stan bez zmian, gdyż w dalszej części będziemy chcieli przyjrzeć się sygnałom w dziedzinie czasu

27 ROZDZIAŁ 2 Opracowanie projektu podstawowe zasady 19 (prosimy nie naciskać żadnego z pól Add to Multi-buffer [dołącz do bufora złożonego], wrócimy do tego tematu nieco później). 23) Wybieramy teraz zakładkę Spectra [widma]. Okno, które się otworzy służy woborowi, które widma [autospectra] i widma wzajemne [cross-spectra] będą mierzone. Wyboru dokonujemy spośród dostępnych grup oraz sygnałów wewnątrz nich. Ponieważ mamy tylko jedną grupę, tabela ma tylko dwie komórki, jedną dla widm i drugą dla widm wzajemnych w obrębie grupy. Komórki wybieramy przy pomocy myszy. Prosimy przećwiczyć wybór komórek oraz posługiwanie się przyciskami Measure [mierzyć] oraz Not Measured [nie mierzony] do ustalania, co ma być mierzone. Na koniec prosimy pozostawić obie komórki, auto- i cross-spectra ustawione na mierzyć [Measure]. 24) Zamykamy całe okno analizatora FFT. Czynność ta powoduje akceptację i zachowanie wykonanych nastaw. Uwaga: wszystkie pomiary z użyciem analizatorów angażują odpowiednią część zasobów obliczeniowych procesorów. Należy przyjąć, jako zasadę obowiązującą zawsze przy posługiwaniu się systemem PULSE, że wszystkie funkcje, które nie są nam potrzebne powinny być wyłączone przez zaznaczenie ich jako Not Measured [nie mierzone]. Zasada ta prowadzi do rozsądnego gospodarowania zasobami obliczeniowymi systemu. Nastawy sygnału poddanego analizie FFT Ostatnią rzeczą, którą należy się zająć w obrębie organizatora pomiaru [Measurement Organiser] jest ustalenie, w jaki sposób analizator podda analizie nasze sygnały. W naszym przypadku będzie to analizator FFT. Nastawy, o których będzie teraz mowa wykonywane są w innym miejscu, niż pokazane uprzednio okno analizatora. Powodem tego jest fakt, że często niektóre z nastaw są różne dla różnych sygnałów w obrębie tego samego pomiaru (analizatora). 25) Prosimy całkowicie rozwinąć gałąź analizatora FFT w drzewie organizatora pomiaru [Measurement Organiser] w celu przejrzenia wszystkich ikon obu zdefiniowanych uprzednio sygnałów (Left i Right). Własności każdego z sygnałów mogą być ustalone indywidualnie dla każdego z nich lub wspólnie dla całej grupy sygnałów. 26) Prawym przyciskiem myszy naciskamy ikonę grupy sygnałów (tę, której nazwę nadaliśmy w poprzedniej sekcji) znajdującą się pod ikoną analizatora FFT [FFT Analyzer] i wybieramy Properties [własności] z rozwiniętego w ten sposób menu. Powyższe spowoduje otwarcie okna Signal [sygnał]. W nim możemy wybrać rodzaj wstępnej korekcji częstotliwościowej sygnału (np. według krzywej A [A-weighting] lub C [C-weighting]) i/lub pojednycznego [Single] lub podwójnego [Double] całkowania [Intergration] lub różniczkowania [Differentiation]. W oknie Signal dokonujemy następujących nastaw: Acoustic Weighting: None [Korekcja częstotliwościowa: brak] Integration: None [Całkowanie: brak] Window Weighting: Hanning [Okno próbkowania: Hanninga] (von Hanna) Zero Pad: Off [Wyłączone](nie zaznaczać) Prosimy pamiętać, że wykonane nastawy dotyczyć będą w identyczny sposób obu sygnałów, gdyż zmian dokonaliśmy dla grupy, do której one należą. Jeśli chcielibyśmy wykonać nastawy dla każdego z sygnałów z osobna (oczywiście w sytuacji, gdy zależy

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady obsługi programu

Podstawowe zasady obsługi programu R O Z D Z I A Ł 2 Podstawowe zasady obsługi programu Dowiesz się o: Organizacji zabezpieczenia danych Podstawowych operacjach w oknie systemu Symfonia Archiwizacji i odtwarzaniu danych Charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MyoResearch XP. MyoResearch XP Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi. Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON. EMG & Sensor Systems

MyoResearch XP. MyoResearch XP Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi. Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON. EMG & Sensor Systems U.S. A.,INC. Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON 13430 North Scottsdale Road Suite 104 Scottsdale, Arizona 85254 Toll Free: (800) 364-8985 Tel:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo